Panuj nad własnym przeznaczeniem

 LM-07-2014

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, będziemy kontynuować przegląd niektórych z naszych najważniejszych nauk z przeszłości. Ważne jest, aby główne cele procesu wznoszenia dobrze się zakorzeniły w waszych bankach pamięci. Obecnie przyswajacie kolejny odpowiedni dla siebie poziom Światła Stwórcy, w czym wspiera was inteligencja Nadduszy. Nawiązywanie połączenia i przyswajanie licznych aspektów waszych pięciowymiarowych Jaźni w końcu poskutkuje nowym biologicznym planem tworzenia.

Boskie prawo wam przyrodzone obejmuje wszystkie dary, talenty, cechy i walory tworzenia. Są do dyspozycji – możecie je sobie wziąć. Jednak aby je zdobyć, trzeba się postarać, a później mądrze dzielić się nimi z tymi, którzy podążają ścieżką za wami. Mędrcy / ziemscy mistrzowie i wtajemniczeni na Ścieżce poświęcili wiele czasu i wysiłku, aby wydobyć swoje talenty i posiąść mądrość – dzieląc się nią z każdym, kto mądrości szuka. Ich misja polega na ułatwianiu innym podróży duchowej lub osiągania mistrzostwa wewnętrznego i za swoje wysiłki zasługują na nagrodę. Musi następować wymiana obfitości. I wy musicie poświęcić swój czas, i wy musicie dołożyć starań i tym sposobem zrekompensować im te wysiłki – wynagrodzić tych, którzy wam dostarczają zaawansowane nauki mądrości z wyższych wymiarów, torując wam drogę. Swoje pomysły i cele musicie wznieść do możliwie najwyższych częstotliwości, w ten sposób czyniąc z nich czyste ideały, z których skorzysta cała ludzkość.

Proces przebudzania oznacza przemieszczanie się przez wiele  poziomów planu astralnego (emocjonalnego). Waszym celem jest skupienie się na mentalnej płaszczyźnie świadomości. Pilny uczeń na Ścieżce w odpowiednim czasie powoli wykracza ponad same fizyczne rodzinne obowiązki i odpowiedzialność, w miarę jak poszerza się jej / jego świadomość, mądrość i światło. Stopniowo wpływ adepta wzrasta, a jej / jego potencjał zaczyna służyć innym. Aby móc służyć światu, trzeba się stale i uważnie starać ujarzmiać ego oraz zdobywać niezbędną wiedzę i doświadczenie. By służyć ludzkości jako światło przewodnie, trzeba świecić najlepszym przykładem, a także umieć wzbudzać i stymulować pragnienie duchowej mądrości. Oświecony nauczyciel oferuje prawdę, jaka została jej / jemu objawiona, dając również szansę swoim uczniom na przyjęcie lub odrzucenie tych nauk.

Tak wielu z was ma trudności z odkryciem swojej misji lub pasji, dlatego apatycznie dryfuje dzień po dniu. Nadal nic nie robicie, nawet nie próbujecie w żaden sposób zainicjować pozytywnych zmian w swoim życiu. Nie każdy musi nauczać tłumy lub stać się kimś znanym. Są tacy, którzy cicho wypełniają swoje codzienne obowiązki, i po trochu lecz stale się udoskonalając,  wypromieniowują miłość / Światło stworzenia w głąb Ziemi i na świat, co ma ogromny wpływ na negatywne ziemskie środowisko. Szukamy prostych służebników świata. Potrzebujemy każdego z was, aby pomóc podnieść i udoskonalić świadomość zbiorową tłumów.

Kiedy tak  przechodzicie próby i testy oraz podejmujecie wyzwania transformacji, pragniemy dodać otuchy każdemu, kto czuje się bezradny i obawia się, że dylematy, przed którymi stoi, są nierozwiązywalne. Nie chciałbyś / chciałabyś otworzyć umysłu na perspektywę pomocy ze strony królestw boskiego istnienia oraz na nowy sposób myślenia i bardziej wzniosły sposób życia?

W rozpaczy często się modlicie i błagacie o pomoc, jednak jeśli ta nie pojawia się w formie, która by wam odpowiadała, odmawiacie jej przyjęcia. Modlitwy zawsze są wysłuchiwane. Modły z prośbą o najwyższe dobro przejawiają się jako cuda duże i małe oraz otwierają drogę do życia w pokoju i stanie łaski. Modlitwy egotycznego ciała pragnieniowego też są wysłuchiwane: człowiekowi pozwala się na poszukiwanie własnych rozwiązań, a te owocują jego błędnymi wyobrażeniami czy niewłaściwymi działaniami. Lekcje życia przerabia się więc poprzez doświadczanie tego, co się samemu stworzyło. Ego ściąga na człowieka dysharmonię i niezadowolenie powodując, że poszukujący szuka rozwiązań i satysfakcji na zewnątrz. Trzeba nauczyć się modlić z czystym sercem i z intencją najwyższego rzędu. Kiedy podniesiesz swój iloraz światła, wtedy zwiększysz siłę magnetyzmu serca. Musisz się nauczyć odbierać obfitość, jaką dostajesz w darze, z dziękczynieniem i wdzięcznością.

A może – na początek – sporządziłbyś listę tych negatywnych rzeczy w swoim życiu, które chciałbyś zmienić? Rozpocznij od kilku małych modyfikacji swojego życia i pamiętaj: musisz zacząć od siebie. Zapewniamy, że jeśli podejmiesz zdecydowane wysiłki i skorzystasz z narzędzi, jakie ci daliśmy, zaczniesz dostrzegać w swym życiu radykalne zmiany. Prosimy, poddaj nas próbie. Z otwartym umysłem zbadaj niektóre z podstawowych pojęć, jakie ci daliśmy, i powoli, ale dokładnie, wdrażaj w życie codzienne te, które najsilniej do ciebie przemawiają. Pozwól, abyśmy cię poprowadzili i zainspirowali, w ten sposób będziesz mieć za sobą niebiańskie siły. Przegrać możesz tylko wtedy, gdy się poddasz, kochany.

Czas ma istotne znaczenie, gdyż jest bardzo oczywiste, że strach i gniew tłumów, moc sił natury, oraz zmiany / oczyszczanie Ziemi wzmagają się w coraz szybszym tempie. Tworzy się silna polaryzacja pomiędzy ugrupowaniami, nie tylko w wydzielonych miejscach na całym świecie, ale w każdym kraju. Polaryzacja ta obejmuje każdą rasę, kulturę, religię i przynależność polityczną. Powiedzieliśmy, że przepaść pomiędzy światłem a cieniem się powiększa, i to jest bardzo widoczne zarówno z poziomu wzniesionego, jak i z ziemskiego punktu widzenia. Bardzo wyraźnie widzimy obszary, które są skąpane w Żywym Świetle – dzięki wam, dzielni strażnicy Światłości. Widzimy także wirujące tornada negatywizmów i chaosu w wielu krajach, prowincjach, miastach, dzielnicach miast, a nawet pośród rodzin na całym świecie.

Jeśli dasz się złapać w retorykę światowych mediów informacyjnych, nie możesz nie zdawać sobie sprawy z szaleńczego negatywizmu, jakim one bluzgają, skażając powietrze i świadomość ludzi otwartych na odbiór takich zafałszowanych wiadomości przekazywanych w duchu sensacji i oddzielności człowieka od człowieka. Strach przed niedostatkiem, gniew na władzę, przywódców i rządy oraz oburzenie i poczucie, że każdemu należą się wszelkie dobra i usługi bez przyjmowania jakiejkolwiek odpowiedzialności – są to symptomy intensywnego lęku przed zmianami, które zachodzą w każdym rejonie świata i w ludzkiej świadomości.

Nadszedł czas, aby rozpocząć kolejny etap w procesie wnoszenia, a wielu zaawansowanych aspirantów na Ścieżce jest już odpowiednio biegłych i pochłoniętych procedurami. W tym czasie nie ma wątpliwości, że ci którzy są w jakikolwiek sposób zaawansowani w duchowej świadomości, przyspieszyli swój proces przebudzania / ewolucji jak nigdy dotąd w historii świata – do tego stopnia, że mogą pełnić rolę przekazicieli i tłumaczy prawa powszechnego oraz kosmicznych prawd.

Wy, aspiranci na ścieżce, stajecie się coraz bardziej biegli w tworzeniu i użytkowaniu licznych piramid Światła / mocy w piątym wymiarze oraz powoli, ale pewnie, przyzwyczajacie się do środowiska niższego piątego wymiaru. Utorowaliście szlaki do miast Światła, aby móc stopniowo przyswajać wyższe i bardziej subtelne częstotliwości Światła. Przygotowujecie się również do regularnego współdziałania z wieloma aspektami waszych wyższych Jaźni i wielkimi istotami Światła.

W wielu z was odzywa się zew ponownego zjednoczenia, dzięki czemu wyższa częstotliwość waszych pieśni duszy dociera do rozlicznych członków waszych boskich Jaźni. Kiedy wzniesiecie swoje stereotypy wibracyjne, a wasze energetyczne podpisy osiągną określony poziom harmonii, pieśni dusz zaczną rozbrzmiewać aż do wymiaru czwartego i dalej, poprzez czwarty do piątego, a w przypadku niektórych nawet do szóstego wymiaru, a także bardzo powoli będą docierały do pola aurycznego niektórych fragmentów duszy waszych wyższych Jaźni. Stopniowo, kiedy te błogosławione aspekty waszych Jaźni się o was dowiedzą, rozpoczną proces równania się z wami. Te, których rezonans jest niższy od waszego, ustawią się poniżej was, a te, które są na ścieżce przed wami, będą powoli przesuwać się w kierunku kolumny Światła nad wami. W miarę jak wszystkie fragmenty waszej Obecności JAM JEST stopniowo zaczną proces przybliżania się do waszej centralnej kolumny boskiego Światła, możecie również przemieszczać się na boki / poziomo oraz pionowo coraz wyżej, aż do królestw wzniesionych.

Dla niektórych ta informacja będzie niejasna – jednak wielu z was w różnym stopniu – doświadcza tego procesu podczas swoich nocnych pobytów w świecie subtelnym lub w medytacji. Dlatego chcemy wam przekazać podstawową wiedzę o tym, co dzieje się na różnych poziomach procesu wznoszenia.

W miarę jak będziecie studiować i zgłębiać tajemnice kosmicznych prawd, będziecie tworzyć magazyn wiedzy, z którego w razie potrzeby możecie czerpać. Ponadto, kiedy uzyskacie dostęp do świętego umysłu, będzie się wam wydawać, jakbyście się dostali do kosmicznego źródła informacji – jednak początkowo będzie to wasza własna starożytna, rozległa przeszłość, która została wam udostępniona. Będziecie coraz bardziej wrażliwi na pomysły, pojęcia i złożone informacje, zyskacie też umiejętność pobierania informacji z tego bogatego magazynu – i to do woli.

Zachęcamy do przeanalizowania każdej z ważnych kwestii wyszczególnionych poniżej, aż do uzyskania pełnego zrozumienia ich znaczenia, abyście mogli zdecydować, czy dana idea jest dla was istotna. Następnie możecie podjąć rozważne decyzje, czy chcecie przyswoić daną wiedzę czy nie, a potem zażądać jej jako części źródłowej prawdy. Podczas wymiany starych, przebrzmiałych i ograniczających przekonań na nowe, o wyższej częstotliwości, która świadczy o rozszerzonej świadomości, niezwykle ważna jest wnikliwość. To sposób na osiągnięcie wewnętrznego mistrzostwa.

* Skupiony wzrok ludzkości wznosi się ponad dławiące bagno ziemskiej egzystencji i kieruje ku odległemu horyzontowi przyszłości. Pragnienie bogactw materialnych zastępuje pragnienie świadomości duszy.

* Skupiona inteligencja jest konieczna, aby skutecznie przejść przez liczne podpoziomy piątego wymiaru, tak żeby można było sięgnąć do ogromnego magazynu mądrości i wyższych możliwości, które są w nim dostępne.

* Służebników świata połączy silna więź dusz – wspomnienie uroczystej przysięgi służenia ludzkości oraz świadomość wspólnego wzrastania w świadomości.

* Przyjętą formą obcowania z naszym Bogiem Ojcem Matką i wielkimi istotami Światła powinny się stać: modlitwa wdzięczności z głębi serca i prośby o największe dobro dla wszystkich wraz z medytacją ześrodkowaną w duszy.

* Olbrzymia liczba dusz, które wciąż funkcjonują w iluzji środowiska trzeciego / czwartego wymiaru się przebudza i zaczyna słuchać podszeptów swoich Dusz, wykraczając dzięki temu poza strefę wpływu struktur przekonań zbiorowej świadomości.

* Jest niezwykle ważne, aby uzyskać panowanie nad ego i podświadomością, tak aby Naddusza / wyższa Jaźń mogła zacząć emitować swoją mądrość do twojej Jaźni duszy.

* To, że aspekty / iskry anielskiego królestwa i innych wielkich istot Światła będą się inkarnować na Ziemi i podążać ludzką ścieżką, było z góry ustalone.

* Portale inicjacji były dostępne i pozostawały otwarte przez wieki. Jednak w przeszłości tylko niewiele odważnych dusz dokonało przejścia przez otwarte drzwi i osiągnęło wewnętrzne mistrzostwo.

Kiedy się rozwiniecie i nabierzecie wprawy w dzieleniu się swoją mądrością z innymi, będziecie coraz bardziej wrażliwi na subtelne przekazy, pojęcia i pomysły waszych przewodników, nauczycieli, anielskich pomocników i oświeconych mistrzów z wyższych królestw. Kiedy już przemienicie zebrane informacje w mądrość, i staniecie się żywymi przykładami nowego, wyższego poziomu świadomości, wtedy uzyskacie kompetencje, aby te pojęcia czy idee przekazywać innym. Musicie doświadczyć tego, czego będziecie uczyć i musicie świecić przykładem, co jest najbardziej skutecznym sposobem, aby zwrócić uwagę innych.

Pamiętajcie, moi dzielni, w każdej epoce i każdym ważnym procesie cyklicznym udostępnia się kosmiczną mądrość i boską prawdę osobom o otwartych umysłach i kochających sercach. Poddanie się woli naszego Boga Ojca Matki oznacza przestrzeganie uniwersalnych prawd, w miarę jak są wam wyjawiane. Pan siebie zawsze stara się dokonywać najlepszych wyborów i gorąco pragnie służyć innym oraz zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Wezwijcie nas i pozwólcie sobie oświecić ścieżkę podróży w przyszłość. Miłujemy was z całego serca.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

Najdrożsi przyjaciele i duchowa rodzino: ostateczny wyrok rozwodowy zapadł w dniu 2 czerwca 2014. Jestem bardzo wdzięczna i czuję ulgę, że ta bolesna saga wreszcie się skończyła. Stopniowo odzyskuję radość i dobre samopoczucie, błogosławiąc i uwalniając cały ten dramat przeszłości oraz wiedząc, bez wątpienia, że to, co się wydarzyło, było najlepsze dla wszystkich zainteresowanych. Wielu z nas doświadcza wyzwań oraz prób, które wykraczają poza nasze najśmielsze oczekiwania, i bardzo trudno je zrozumieć, kiedy proces się jeszcze toczy. Jednak gdy możemy popatrzeć z perspektywy czasu i zobaczyć w lekcji sprawiedliwość, wiedząc, że dzięki temu wydarzeniu zyskaliśmy mądrość, wtedy jesteśmy gotowi przejść dalej do następnego, wyższego poziomu świadomości. Właśnie mniej więcej tym jest wznoszenie – stopniowym przyswajaniem coraz wyższych częstotliwości Światła, które dopóty zakłóca i kwestionuje nasze przekonania oraz zachowania, dopóki nie będziemy gotowi wchłaniać i wypromieniowywać jeszcze bardziej subtelnego Światła Stwórcy. Jest to odwieczny proces uwalniania się ze starego i przyswajania nowego oraz doskonalenia ciał mentalnych, emocjonalnych i fizycznych, tak abyśmy mogli stać się nosicielami Światła lub SŁOŃCAMI Boga promieniejącymi miłością / Światłem do świata formy.

Zapewne większość z was wie, że w ciągu ostatniego roku archanioł Michał w swoich comiesięcznych przekazach dokonywał przeglądu wielu z ważnych nauk z przeszłości. Powiedział, że dał nam już wszystkie najważniejsze lekcje i informacje dla tego etapu procesu wznoszenia. Ubiegły rok był bardzo stresujący również dla mnie, i to było wszystko, co mogłam zrobić, aby utrzymać ześrodkowanie i pozytywny stan bytu, kiedy doświadczałam całej tej negatywnej energii wytworzonej w trakcie mego „rytuału przejścia”. Ukochany Michał pomógł mi przygotować comiesięczne przekazy w sposób, który nie wymagał z mojej strony wiele czasu i koncentracji energii. Powiedział mi, że mam być teraz ukryta w swoim sanktuarium lub nieco wycofana ze wszystkich większych aktywności, poza duchową, w celu umożliwienia sobie stopniowego przyswojenia nowych częstotliwości Światła, które są teraz dla mnie dostępne. Jestem tak uradowana ciszą i spokojem mojego domu, spędzam też wiele czasu na kontemplacji i medytacji. Letitia, jej mąż Dan i mój syn Rick, przygotowują się do podróży do Elko na coroczny zjazd rodziny Vezane. Właśnie spędziliśmy trzy wspaniałe dni z moim drogim przyjacielem Mokshapriya, który stworzył świątynię Miasta Światła w stanie Nowy Jork. Ponadto nasz wspaniały nauczyciel kursu „W poszukiwaniu mistrzostwa”, Fabienne z Holandii, planuje krótkie spotkanie z Letitią i ze mną po mającej się odbyć w lipcu zbiórce środków na fundusz budowy Miasta Światła. Randy i ja planujemy w sierpniu bezpłatne seminarium online „Zapytaj archanioła Michała”, a w październiku rozpoczniemy prowadzenie kolejnej serii seminariów. Będziemy analizować trzecią książkę z przekazami archanioła Michała: YOUR SACRED QUEST.

Powiedziano nam, że stary Boski Plan dla Ziemi został wycofany i teraz napływa do nas zaawansowany Boski Plan dla Ery Wodnika, wraz z potężnymi, nowymi promieniami energii pochodzącej od naszego Boga Ojca Matki za pośrednictwem wielkich archaniołów. Czasy zamętu i niepewności, których doświadczaliśmy przez ostatnich kilka lat, były konieczne w celu przygotowania nas do tego wspaniałego, nowego napływu Światła Stwórcy. Archanioł Michał powiedział mi, że tej jesieni zaczniemy dostrzegać niektóre efekty tych potężnych, transformujących częstotliwości wibracyjnych. Każdy z nas będzie magnetycznie przyciągać ku sobie poziom wyższej częstotliwości Światła, jaki jest w stanie przyswoić, tak żeby można było je aktywować i emitować do świata formy. Drodzy przyjaciele, to jest to, na co przygotowywaliśmy się w ciągu tych wielu ostatnich lat. Tak więc, proszę was o skupienie się na tym, co jest dobre w waszym świecie, i wyrażanie wdzięczności za błogosławieństwa w chwilach, kiedy doświadczacie własnego „rytuału przejścia”, przygotowując się na świetlaną przyszłość, która jest już tuż nad horyzontem. Również archanioł Michał mówi nam „Tak trzymać, kochani. Ponieważ najlepsze jest jeszcze przed wami.” Życzę wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów, Ronna.

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

Wywiad z Kobrą – 01 sierpnia 2014, cz. 1

.

Wywiad z Kobrą – Rob Potter
Transkrypt – Danell Polanie

 

Rob – Co możesz powiedzieć tym ludziom, którzy stale reagują skrajnie na każdy twój post.  W jednej minucie chwalą cię, a w następnej powątpiewają, a nawet ci urągają?

KOBRA –  Po pierwsze, cała ta sytuacja nie jest o mnie lub o mojej osobowości.  Ta cała sytuacja jest o intelu i procesie wyzwolenia planetarnego, i ja uwalniam intel, aby pomóc ludziom, ale nie uzależniać ich.  Inspiracją dla nich jest szukać prawdy wewnątrz.  Więc mój intel nie jest po to, by ludzie umieszczali mnie na piedestale i wielbili to co mówię.  Jest on przeznaczony dla ludzi po to, aby poszerzyli swoje horyzonty i pomógł im w ich własnych poszukiwaniach, które muszą wykraczać poza to co mówię.

 Gdy pewne operacje Sił Światła są w trakcie realizacji,  co mogę powiedzieć na pewno, że zanim te operacje są zakończone Wydarzenie nie może się stać.  Otrzymuję o tym pewien intel od czasu do czasu, ale to nie jest wykute w kamieniu. Nie znam terminu Wydarzenia.
I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz.  Ludzie zawsze zastanawiają się, dlaczego
pozytywne wojsko nie wykonuje żadnego ruchu.  Jest dla tego precyzyjny powód.  Wojsko negatywne, a zwłaszcza Grupa Chimery ma egzotyczną broń, która jest bardzo niebezpieczna i musi ona być zneutralizowana zanim cokolwiek się wydarzy.

Rob –  Nastąpiła seria katastrof lotniczych w Ameryce Południowej i w Chinach oraz w innych miejscach.  Czy te strategiczne wypadki zostały zaprojektowane do zabijania pewnych ludzi, czy to tylko dla większego podżegania strachu?

KOBRA –  Zasadniczo Archonci chcą utrzymywać ludzkość w ​​wibracyjnej częstotliwości strachu i używają wielu różnych metod, aby to uzyskać.  Wiele katastrof lotniczych w bardzo krótkim okresie czasu może ludzi bardzo wystraszyć.  To jest jedna rzecz, która się dzieje, oprócz wielu innych.

KOBRA o wirusie Ebola:  Generalnie ten wirus został opracowany w jednym z laboratoriów w Afryce, produkujących biologiczną broń.  Celem tego wirusa jest wywołanie wystarczająco dużo strachu i spowodowanie przejęcia władzy przez wojsko w USA.  Oczywiście to się nie stanie. Taki jest jednak plan Kabała i to jest powód, dlaczego to robią.

Te rzeczy dzieją się przez ostatnie 25 tysięcy lat.  Mieliśmy epidemię cholery, dżumę w Europie w średniowieczu, co było znacznie gorsze niż to, co mamy teraz.  Mechanizm za to był ten sam. Biologiczna broń celowo rozprzestrzeniana.  Tak, byli ludzie należący do Kabała w średniowieczu, którzy mieli technologie do rozwinięcia biologicznej broni.  Sytuacja jest teraz taka sama. Jedyną różnicą jest to, że ludzie teraz są świadomi tego, co się dzieje.  Ponieważ ludzie są tego świadomi to się skończy, ponieważ świadomość jest kluczem do zatrzymania tego.
Byli ludzie, którzy mieli laboratoria i rozwijali to w średniowieczu. Nie byli oni częścią. . . powiedziałbym, oderwanej cywilizacji w średniowieczu.  Była to bardzo mała grupa zaawansowana naukowo, która była częścią sieci Archontów i  Chimery.

Rob – Więc w tym czasie mieli oni własne antidotum dla siebie i dla rodzin królewskich?

KOBRA –  Dla siebie tak, jak i dla rodzin królewskich, które były posłuszne ich agendzie w pewnych okolicznościach.

Rob –  Chciałbym, abyś wypowiedział się na temat Ukrainy, próby wywołania III Wojny Światowej, odrzutowców i fałszywej flagi i oczywiście zatrzymania gazu do Niemiec i wszystkich innych prób.  Czy Ruch Oporu i Galaktyczna Federacja ma nad tym panowanie?  Wszystkie te okropności dzieją się w dalszym ciągu; śmierć, chaos, brat przeciwko bratu – walki nadal trwają.

KOBRA – Nie chodzi tu tylko o Ukrainę.  To się dzieje na całym świecie po prostu przed nastąpieniem Wydarzenia.  Nie jest możliwe, aby zapobiec wszystkim przemocom z powodu wolnej woli zaangażowanych ludzi.  Oczywiście ludzie sądo tego manipulowani.  Ale oni zgadzają się na te manipulacje.  Jeśli masy by odmówiły manipulacjom, przemoc nie miałaby racji bytu.

Palestyna –  w zasadzie syjoniści nie mają nic wspólnego z Żydami jako naródu.  Syjoniści są ludźmi, którzy mają swoje własne cele, a ich agendą jest agenda sił ciemności.  Oni są frakcją wewnątrz Kabała.  Dynastia Rothschildów jest liderem tej frakcji.  Są oni posłuszni dyrektywom jezuitów.  Ich celem jest całkowiteusunięcie Palestyńczyków z Izraela.  To jest to, co robią.  Chcą wymazać ich z terytorium Izraela.  To trwa już od ostatnich 50-60 lat.  Proces ten nasilił się.  Konflikt ten został stworzony sztucznie i celowo, aby być stałym punktem zajarzenia do powodowania ciągłego konfliktu i cierpienia ludzkości.  Wiele uzdrawiania będzie konieczne w tym regionie świata po Wydarzeniu.  Ta nienawiść pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami była sztucznie skonstruowana.  Ludzie zostali wciągnięci w ten konflikt.

Zasadniczo planem Rothschildów było utworzenie państwa izraelskiego do ciągłych zajarzeń, dla mozliwosci wywołania III Wojny Światowej w razie potrzeby.  Próbowali wiele razy zaognić ten obszar w celu doprowadzenia do konfliktu międzynarodowego.  Jest to związane z sytuacją w Syrii i krajami sąsiadującymi.  Siły Światła zapobiegały rozprzestrzenianiu się tego konfliktu wiele, wiele razy.  Plan ciemnych nie powiódł się i nigdy się nie powiedzie.

Rob –  Czy Hamas naprawdę wystrzelił rakiety, czy to prowokatorzy wystrzelili izraelskie rakiety w powietrze, aby mieć pretekst do ich terroru?

KOBRA –  OK. Ujmę to następująco: Są ludzie po obu stronach konfliktu, którzy pracują dla Kabała.

Rob –  Wspomniałeś wcześniej, że podziemne bazy są zamykane.  Powiedziano mi niedawno z kilku innych źródeł, że kabał nadal ma kilka z tych baz, do którychstale są dostawy ciężarówkami z nadzieją na przetrwanie.  Czy zgadzasz się, że jeszcze jest kilka tuneli, nie wiem jak są one głębokie?

KOBRA –   Zgadzam się z tym.  W górnych częściach niektórych baz wojskowych, powiedziałbym 30 metrów lub mniej od powierzchni ziemi, jeszcze jest coś.  Tak jak masz piwnicę w swoim domu, również baza wojskowa może mieć jakieś podziemne obiekty.  To nie jest skonstruowane w taki sam sposób, jak to było wcześniej.  Nie ma już więcej w pełni funkcjonujących pod ziemią negatywnych baz wojskowych.  Nie tak jak kiedyś, gdy cała sieć była połączona pociągami o dużej prędkości.  To już nie istnieje.

Rob –  Ale ja mówię o schronach dla elity.

KOBRA -  Te nie mogą dać żadnej ochrony dla elity.  We właściwym momencie Ruch Oporu może ich usunąć w ciągu 15 minut do pół godziny.

Rob –  Wciąż wydaje się, że rząd ma bardzo zaawansowane metody nękania elektronicznego, które są stosowane na niektórych osobach.

KOBRA –  To co mają to plazmowa, skalarna technologia mikrofalowa, która jest częścią prześladowania elektronicznego.  To może być bardzo nieprzyjemne w niektórych przypadkach.  Są pewne postępy w tej dziedzinie, ale jeszcze nie na tyle. Cała ta technologia jest związana z bombami ‚dziwadełko’ i inną egzotycznąbronią.

Rob –  Przeczytałem raporty, że HAARP na Alasce został zamknięty i już nie funkcjonuje.  Istnieje wiele siostrzanych programów HAARP-u na całym świecie.  Wydaje się, że niektóre HAARP-y wciąż działają. Czy to prawda?

KOBRA –   Zasadniczo te miejsca HAARP-u to jonosferyczne grzejniki.  Podgrzewają one jonosferę co tworzy skalarną sieć na całym świecie.  W większości zostało to usunięte.  Istnieją także inne technologie skalarne, które są skierowane bliżej powierzchni, które nie są tak skuteczne i te nie zostały jeszcze usunięte.

Rob –   Chciałbym, aby ludzie wiedzieli, że pewna osoba powiedziała mi, że kiedy włączacie komputer chip pentium wewnątrz każdego komputera daje sieci kabała dostęp do każdego komputera na całym świecie – czy zgadzasz się z tym?

KOBRA –  Tak, to jest powszechnie wiadome.  Każdy komputer, każde urządzenie elektroniczne jest podłączone do serwerów NSA.

Rob – Czy możesz wypowiedzieć się na temat obecnego stanu blokowania internetu od publiczności i ataków?

KOBRA -  Niestety, tak się dzieje.  Powodem, dlaczego nie działo się to częściej wcześniej jest to, że Ruch Oporu i Siły Światła miały ludzi wewnątrz NSA, aby zapewnić, żeby blogi były nienaruszone.  To jest wojna, i zdarzają się sytuacje, gdy sprawy nie posuwają się zgodnie z planem.  Mogą być pewne zakłócenia w niektórych przypadkach w blog-o-sferze, ale nie spodziewam się, że posunie się to zbyt daleko.

Rob –  Gordon Duff z ‚Veterans Today‚ uwolnił wiele dokumentów rosyjskiego Intela o różnych urządzeniach jądrowych, które są jeszcze dostępne lub najwyraźniej mogą potencjalnie zostać wykorzystane w przyszłości do ataków terrorystycznych.

KOBRA -  Powiedziałbym, że wojsko myśli, że mogą być użyte, ale to nie znaczy, że mogą być użyte.

Rob –  Czy to prawda, że 50 tysięcy członków kabała dostało opcję od Plejadanopuszczenia planety, a tylko 11.000 odeszło. Mówi się, że dano im Wzniesienie, gdy my cierpimy.  Czy zgadzasz się, że jest to kompletnie nieprawdopodobne, czy jest w tym trochę prawdy?

KOBRA Członkowie kabała nie są zapraszani do opuszczenia planety.  Są oni usuwani z planety.  Jest im dana możliwość przyłączenia się do Sił Światła i jeśli odmówią są zabierani do Centralnego Słońca.  Pracują nad sobą tak jak wszyscy inni.  To nie jest nagroda, to nie jest kara.  To jest po prostu proces oczyszczania.  Tak, niektórzy z nich zostali usunięci.  Wielu z nich najwyraźniej nie zostało jeszcze usuniętych.  Wszyscy z nich zostaną usunięci w czasie Wydarzenia.
Zasadniczo niektórzy członkowie Kabała, którzy byli wewnątrz
sieci Iluminatów wbrew ich woli zostali usunięci.  Oni chcieli odejść i niektórzy skorzystali z okazji, gdy było to możliwe.

Rob – Co to jest paraliż senny?

KOBRA –   Jak to rozumiem, jest to sytuacja, gdy ponownie wchodzisz do ciała i nie możesz się poruszyć.  Nie można poruszyć ciałem, ponieważ ciało, ciało eteryczne jest zablokowane przez mikrofalową technologię skalarną, którą kabał używa do kontrolowania ludźmi i zaszczepiania więcej strachu.  Jest to w trakcie demontowania, ale zajmie to trochę czasu.

Rob –  Ile jest członków kabała?  Ilu z nich ma kontrolowane umysły, gdzie nie mogą robić własnych wyborów według swojej wolnej woli?

KOBRA –  Wszyscy wewnątrz kabała mają kontrolowany umysł.  Możesz określić ich liczbę zgodnie z definicją, czym kabał jest.  Powiedziałbym, że istnieje kilka tysięcy głównych członków.  Istnieje dosłownie miliony osób, które z nimi współpracują i wspierają ich agendę w taki czy inny sposób.

Rob -  Co się stanie z bezprawnym systemem sądownictwa karnego?  Wszystkimi skorumpowanymi sędziami, prawnikami, policją, personelem więzień? Czy możesz skomentować?

KOBRA –   Na początku prawda będzie ujawniona.  Każdy będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny.  Nie chodzi tu o karę, ale o stworzenie nowej równowagi.  Niektórzy ludzie zrównoważą swoje działania poprzez pozytywnąpracę dla ludzkości. Niektórzy będą aresztowani i spędzą trochę czasu w więzieniu.  Większość przejdzie przez proces reedukacji i restrukturyzację. Niektóre z tych osób zostaną usunięte z planety.

Rob –  Wyjaśniasz, jak grupa Chimery przybyła tutaj 25 tysięcy lat temu i ustanowiła kwarantannę na Ziemi, która była w celu zapobieżenia ludzi od opuszczania planety.  Oni żyją pod powierzchnią ziemi, w tych samych ciałach fizycznych od wieków. Czy to nie Archonci zniewolili ludzkość i prowadzili wszystko za kulisami?  I jak te 2 negatywne grupy pasują do szerszego obrazu?

KOBRA -  Archonci i grupa Chimery to 2 strony tego samego medalu. Są nieco inni. Chimera jest bardziej skoncentrowana na aspekcie technologicznym, a Archonci bardziej na kontroli aspektem duchowym, kontrolowaniem umysłu.  Pracują razem. Pochodzą oni z tego samego regionu w kosmosie.

Rob – Czy niektórzy z nas będą zabrani do wewnętrznej Ziemi do komórWzniesienia?

KOBRA –  Tak, po Wydarzeniu niektóre osoby będą zabrane do Ziemi wewnętrznej, do sieci Agarthan.  Tak, w pewnych momentach ludzie będą brani do komór Wzniesienia.  Nie natychmiast po Wydarzeniu, ale wkrótce po Wydarzeniu.

link do audio i skryptu

Przetłumaczyła Krystal

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

By soulowicz Posted in Cobra

AA Michał -Wypłyńcie na środek strumienia i pozwólcie prądowi was ponieść

 

Mówiliśmy wam wcześniej, więcej niż raz, że jesteście w samym środku zmian, przebudzenia, rosnącego światła i energii. Jeszcze wielu mówi, że nadal nic się nie działo. Wielu będzie nadal twierdzi, że ich celem nie jest życie wewnętrzne, ale na zewnętrzne. Dajcie nam potwierdzić dla tych, na czele teraz, że jednak, tak jak oni zaczynają podejrzewać, ich własna ewolucja jest ze świadomości i jest teraz w pełni sił. Umiejętności przychodzą „online”. Plany się zmieniają. Szanse nie tylko pukają, ale w wielu przypadkach prowadzą was za nos. Rzeczy, o których zawsze marzyliście, ale które zostały uznane za „niemożliwe”, stają się waszą rzeczywistością.

Chcemy teraz dać obraz najlepszej drogi, aby sobie z tym poradzić, jeśli rzeczywiście widzicie, że opisujemy wasze bieżące wydarzenia życiowe. Słyszeliście o przepływie. Jesteś zaznajomieni z „wirami”. Użyliśmy obrazu wodospadów. Wszystkie te pomysły wyobrażają to, co to będzie nadal podobne. W rzeczywistości będzie się zwiększać. Staliście się tak dobrzy w surfingu na tej fali, jednak, że możecie uważać to jako gładką przejażdżkę teraz. A w rzeczywistości, największe i najbardziej niewygodne zmiany są nad większością z was. Teraz „dobre rzeczy” zaczną się odsłaniać.

Nadal będą sporadyczne wyboje na drodze. To się nazywa życie. Ale żeby sprawdzać, co jest za zakrętem dla was, zapraszamy do poddania się. To słowo wielu z was martwi, ale błędnie interpretują nasze myśli. Mamy na myśli, abyście wepchnęli się na środek strumienia i pozwolili prądowi was przenosić. I nie chcemy, aby dać obrazu niekontrolowanego prądu, ale ogromnej siły wewnętrznej, mocy, która jest wami.

Podjęliśmy wiele trudu, aby dać wam do zrozumienia, że czegokolwiek używaliście do widzenia jako siły zewnętrznej jest rzeczywiście mocą wewnętrzną dla was. To nie jest tak, że mocy, jaką obserwujecie poza wami nie ma, ale to jest to także wasza moc. Jesteście częścią tego. Zaczynacie to rozumieć i gdy to zrobicie, nauczycie się, jak jej używać. Nazwaliśmy to „bilet E”. Bawcie się dobrze. Proszę trzymać ręce i nogi wewnątrz pojazdu cały czas.

I ostatnia myśl. Gdy wasze nowo odkryte zdolności zaczną wychodzić na powierzchnię i nawet najzdolniejsi z was będą mieli jakieś, proszę nie zapomnieć również rozwijać ich kontroli. Jako przykład, jeśli będziecie w stanie usłyszeć to, czego jeszcze nie słyszeliście, należy nauczyć się to odrzucić lub wyłączyć, gdy tego potrzebujecie. Nie bądźcie przytłoczeni. Odnosi się to również do całej reszty. Filtrowaliście te rzeczy w waszej świadomości przez dość długi czas i będziecie musieli się trochę przyzwyczaić.

Błogosławieństwa, miłość i światło dla każdego z was na ten dzień.

29 czerwca 2014
Channeler: Ron Head
http://oraclesandhealers.wordpress.com/

źródło: http://2012allabout.blogspot.com

Twoja odpowiedzialność wobec innych – AA Uriel

15 lipca 2014

 Dlaczego jest tak, że możesz poczuć w twoim życiu zmniejszoną radość, gdy spotykaszkogoś, kto jest smutny?  Jak możesz być szczęśliwy w jednej chwili, a następnie czujesz się winny za to, że jesteś szczęśliwy, gdy jesteś świadomy cudzego bólu?   Czy to jest niewłaściwe, abyś cieszył się obfitością i dobrobytem, gdy inni doświadczają ograniczeńCzy wstydzisz się swojego sukcesu, gdy wiesz, że inni się zmagająJakie są twojeobowiązki wobec innych i jak możesz być wsparciem i światłem, jeśli nie podzielasz ichobecnego stanu?  To jest kwestia zrozumienia swoich obowiązków w działaniu i byciu.

Zamieszanie powstaje wtedy, gdy uważasz, że twoja istota scentrowana jest wokół  tego, co robisz, i abyś mógł być światłem dla innych, powinieneś także wspierać ich w odbiciu twoich własnych błogosławieństwStwarza to wierzenie, że masz obowiązek robić rzeczydla innych, tak aby mogli oni cieszyć się takim samym rodzajem życia, jakie ty stworzyłeśdla siebieChociaż możesz być źródłem oświecenia dla innych, nie możesz być ich Źródłem oświeceniaNie ma obietnicy sukcesu lub obfitości w życiu, istnieje tylkopotencjał, aby cieszyć się nieograniczoną obfitością i błogosławieństwami we wszystkich rzeczach, jeśli jest taka czyjaś wybrana ścieżka.

Twoje obowiązki działania, to co robisz w swoim życiu i ze swoim życiem, dotyczy  jedynietwojej ścieżki życiaWszystko to co robisz na swojej ścieżce życiowej służy tobie i twojemu uczeniu się, uzdrawianiu, dla wzrostu i transformacji.  Twoja podróż jest twoim własnym stworzeniem, jest twoją własną ścieżką uzdrawiania i wszystko w niej jest częścią tego, co robisz dla siebieTo co robisz dla innych lub w ich imieniu nie służy ci, chyba gdyjest to robione dla wypełniania twoich własnych lekcji.  Najpotężniejszą lekcją jakiej możeszsię nauczyć jest to, że nie jesteś odpowiedzialny za radość lub ból innych, ich proces uczenia się lub ich uzdrowienie, a oni nie są odpowiedzialni za twoje.  Takie zobowiązaniatworzyły karmę przez wiele inkarnacji, a uwolnisz ją wtedy, gdy zaakceptujesz, że każdy jest suwerenny na swojej drodze, tak samo jak ty jesteś na swojej.

Wspólna podróż ludzkości jest kompletnym doświadczeniem wznoszenia się i każda indywidualna ścieżka w niej prowadzi do światła na swój własny sposób. Żadna pojedyncza ścieżka nie  jest ważniejsza od innej i każdy człowiek ma swoją własną drogę do tworzenia ido rozwijania się.  Twoim obowiązkiem bycia dla ludzkości to istnienie w prawdzie,wzrastanie w najwyższej ekspresji twojej energii i doświadczanie pełnego potencjałuswojego światła.  Twoje uzdrawianie i uczenie się staje się wtedy potencjałem dla innych, kiedy mogą rezonować z tym dla siebie.

Nie ma przywódców, tylko punkty dopasowania i rezonansNie może być naśladowców, gdy każdy człowiek uznaje, że prowadzi siebie do wibracji i częstotliwości światła, którychmoże doświadczyć nauczyciele i uczniowie, ale każdy człowiek jest zarównonauczycielem jak i uczniem, który naucza i uczy się, który zarówno doświadcza i jestdoświadczeniem dla każdego, kto jest dopasowany, potrzebuje i może mieć to doświadczenie.
Istnieje głęboka różnica pomiędzy litością i współczuciem.  Twój obowiązek obejmujewspółczucie, które wymaga odłączenia i akceptacji, a nie energii litości, co się dzieje, gdyczujesz odpowiedzialność za ścieżkę innych, wierzysz, że masz obowiązek zapewnić imszczęście, lub czujesz się odpowiedzialny za tworzenie rezultatów, które uważasz, że nie mogą stworzyć dla siebie.

Twoje światło świeci najjaśniej, gdy jesteś w swojej najwyższej energii, doświadczając swojąnajwiększą radość, żyjąc najbardziej spełnionym życiem, jakie możesz stworzyć dla siebieTo wtedy jesteś najbardziej umocniony i to także wtedy, gdy jesteś najmocniejszym źródłem światła dla świataMasz zobowiązane wobec Źródła, które jest częścią twojej ścieżki, alenie masz być źródłem dla tych, których osądzasz jako słabych i bezsilnychKażdy jestiskrą światła boskiego Źródła i każdy jest w równym stopniu silny.  Aby być światłem dlaświata, bądź najjaśniejszym światłem jakim możesz być i poprzez moc twojego bytuoświecisz ścieżkę tak, aby inni mogli wybrać i wtedy możesz doświadczyć radości i spełnienia, co jest zgodne z twoją własną ścieżką oświecenia, ekspansji i Wzniesienia.

Copyright (c) 2014 by Jennifer Hoffman.  http://enlighteninglife.com

Przetłumaczyła Krystal

Źródło: http://aauriel.blogspot.com

Benjamin Fulford – 14 lipca, 2014

.
Postanowiłam przetłumaczyć ostatni cotygodniowy raport Fulforda.   Czytam na FB, jak niektóre osoby w polskiej społeczności, nawet tacy, którzy uważają się za pracowników Światła, wyrażają swoje negatywne emocje w sprawie konfliktu na Ukrainie kierowani propagandą korporacyjnych mediów.  Przetłumaczyłam ten raport, który w większości pokrywa się z innymi niezależnymi źródłami w Internecie, dla szerszej perspektywy.  Do Was należy Wasza opinia, ja się nie upieram przy niczyjej prawdzie.  Odnośniki są do angielskich stron.  Serdecznie pozdrawiam – kr
.
Ostatnia brutalność Izraela w Strefie Gazypowstanie kalifatu ISIS w Iraku iproblemy na Ukrainie można teraz przypisać do tego samego źródłaSyjoniściZacznijmy od kampanii ISIS.  Oto co MI5 i inne agencje wywiadowcze były w stanie ostatnio połączyć:  ISIS jest kontrolowane przez Korporacje CIA/RAND zsiedziby w Ambasadzie USA w Ankarze, Turcja.  Potwierdza to wcześniejszeroszczenia z odrębnych źródeł, że Fundacja Jamestown prowadzi  bazy szkoleniowe CIA w Turcji.  ISIS posiada również własny potencjał nuklearny poza jakąkolwiek kontrolą formalnego rządu, jak mówią źródła.  Ponadto, zostałoustalone, że satelitarna komunikacja używana przez ISIS jest kontrolowana zJerozolimy.  W tym samym czasiedrony ISIS są uruchamiane z amerykańskiej bazy wojskowej Fort Huachuca w Arizonie
.
Co więcejprawdziwi muzułmanie w Iraku mówią, że wojownicy ISIS  nie wyglądają jak muzułmanie i nie zachowują się jak muzułmanie.”  Miejscowi sąbardzo podejrzliwi widząc amerykańskie pojazdy i sprzęt amerykański, których używają, według źródeł Społeczeństwa Białego Smoka.  Tak więcISIS zaczyna wyglądać podejrzanie, tak jakby odnowienie Bractwa Muzułmańskiego spowinowaconego z nazistami i próba przejęcia ropy bliskowschodniej, coArabskiej Wiośnie się nie udało.
.
Teraz przyjrzyjmy się sytuacji w Izraelu.  Tutaj mamy akcję, która rozpoczęła się z obopólnym porwaniem i morderstwem (rzeczywistym lub sfałszowanym) między Palestyńczykami i Izraelczykami.  Następnie mamy Hamas – zasilający Mossad, który wystrzelił rakiety na Izrael, aby ponownie wywołać długopielęgnowaną paranoję pomiędzy ludnością żydowską z wypranymi mózgami wIzraelu.  Następnie mamy izraelską armię atakującą Strefę Gazy, w taki sam sposób, jak kiedyś naziści zaatakowali getto warszawskie.
.
Teraz przejdźmy na Ukrainę.  Tam, jak nasze źródła w Rosji zwracają uwagę, armia najemników mówiąca po angielsku obaliła prawowity rząd i zainstalowałamarionetkowy reżim, który natychmiast zaczął  prowokacje przeciwko Rosji irosyjskim mówcom wewnątrz Ukrainy.  Ci najemnicy zagrozili odcięciegazociągu łączącego Rosję z Niemcami.  Oni, podobnie jak ISISrównieżtwierdzą, że mają broń nuklearną kontrolowaną poza rządem.  Ta akcja jest również prowadzona przez Korporację Randwedług wielu różnych źródeł.
.
Nic więc dziwnego, że niemiecki rząd nakazał usunąć się szefowi frakcji CIA Nazi/ Bush w Niemczech z kraju i rozpoczął tam czystkę aktywów CIA.  Ponadtorosyjskie źródła wywiadu powiedziały Społeczności Białego Smokażwydały ostrzeżenie, że zaatakują stolicę Kijów bronią nuklearną, jeśli marionetkowyreżim przejmie rosyjskojęzyczne ukraińskie miasto Donieck.  Społeczność Białego Smoka następnie poinformowała Rosjan, że nie byłoby z ich strony żadnychsankcji, jeśli Rosja przyłączyłaby do siebie część Ukrainy mówiącą po rosyjsku.

Oprócz tego Społeczność Białego Smoka  otrzymała e-maile pochodzące, jakwierzą, z tej samej nazistowskiej Korporacji Rand, grożące pulsowaniemmagnetycznym i nuklearnym fałszywym flagom w Południowym Pekinie i w Azji Południowo-Wschodniej, dzięki ‚uprzejmości’ CIA.

Tak więcoprócz schwytania kluczowych punktów energiico jeszcze nazistowskaKorporacja Rand stara się osiągnąć zagrożeniami nuklearnymi na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w Chinach?  Dlaczego Izrael rozpoczął taką brutalną akcję?

Musimy wrócić kilka lat do tylu, do lutego 2011, kiedy admirał Thad Allen zKorporacji Randwraz z dużą grupą kongresmanów odwiedził Nową Zelandię z prośbą o wykorzystanie Wyspy Południowej lub Tasmanii jako miejsca zamieszkania dla grupy około 1 mln członków mafii ‚Sabbatean’ ( Fulford tak określa kabałową grupę żydowską/syjonistyczną – kr), którzy chcieliby uciec ze Stanów Zjednoczonych.  Nowa Zelandia odmówiła i została uderzona przez silne trzęsienie ziemi zaraz jak tylko Allen i kongresmeni wyjechali.

Japonia została również trafiona przez trzęsienie ziemi i masywne tsunami  w dniu 11 marca 2011 roku, kiedy to odmówiła tym samym uchodźcomzamieszkanie na Wyspie Północnej Hokkaidwedług japońskiego wywiadu wojskowego i innych źródeł.

Teraz mamy kongresmanów i innych tworzących niepowstrzymane podstawy wdomaganiu się  prawdziwego dochodzenia w sprawie ataku 9/11.  Jeśli oficjalne śledztwo się zacznie, doprowadzi to nieuchronnie do odsłonięcia gruntownejinfiltracji i uzurpacji rządu amerykańskiego przez tę mafię.  Efektem końcowymbędzie to, że znajdą się w obozach FEMA  stworzonych dla zamierzonych ofiar.

https://www.youtube.com/watch?v=mEOF7wCIudAengineers for 911 truth,

http://highrisesafetynyc.org/

PamiętajcieThad Allen był odpowiedzialny za huragan Katrina – pogodowy atak wojenny na Nowy Orlean, który był przeprowadzony jako ćwiczenie, aby zobaczyć, czy klęska żywiołowa może być zastosowana jako sposób na zgromadzenie Amerykanów (w tym przypadku prawie wyłącznieAfroamerykanów) w obozach koncentracyjnych.

Na szczęście dla nas wydaje się, że Thad Allen i jemu podobni nie są jedynymi zbronią modyfikacji pogody.  W zeszłym tygodniu super-tajfun, zdarzający się raz na dekadę” skierowany na Tokio nagle zniknął.  Nigdy nie uderzyłCoś gousunęło.

http://www.scmp.com/article/1548685/super-typhoon-neoguri-once-decades-storm-barrels-towards-japan

Zarówno alternatywne jak i korporacyjne media rozreklamowali tę burzęogromnie zanim uderzyła i zamknęły się całkowicie, gdy tylko zniknęła. To stało się już wielokrotnie.

Społeczność Białego Smoka i ich sojusznicy będą również powstrzymywaćwszelkie próby przez kabała w użyciu HAARP i innych takich technologii  wwysadzeniu super-wulkanu w Yellowstone lub spowodowaniu jakichkolwiek innych klęsk żywiołowych” z masową liczbą ofiar.

Więc teraz, gdy mamy coraz większą masę krytyczną Amerykanów, którzy budzą się do tego, co zostało im zrobione i żądają sprawiedliwości, muszą wiedzieć, żekonfrontują i przypierają do muru bardzo niebezpieczną bestię.  Dowiedzą się, żemają wielu potężnych przyjaciół na całym świecie, którzy walczą z tym samymstworem.

Mówiąc o reszcie światawidzimy coraz więcej dobrych wieści z dnia na dzieńW tym tygodniu narody BRICS (BrazyliaRosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki – kr) będą miały spotkanieoficjalnie uruchomienie BankuBRICS  i  funduszu stabilizacji finansowej BRICS.  Będą one również  promowaćwielobiegunowy” świat zamiast faszystowskiego, scentralizowanego NowegoPorządku Świata.

Indonezji, najbardziej zaludnionym kraju świataJoko Widodouczciwykandydat (nie kabałowy)  popierany przez sojusz 177 narodów BRICS, zdobyłdecydujące zwycięstwo nad swoim kabalistycznym przeciwnikiem.

Tymczasem Watykan, niegdyś gniazdo satanistówkontynuuje oczyszczanie swojego domu i staje się ponownie prawdziwie chrześcijańskim.  BankWatykański zamknął ponad 3000 kont używanych przez syjonistów w przeszłoścido przekupywania i kontrolowania wyższych polityków na całym świecie.  Watykańscy wolnomularze P2 mówią teraz, że ostatnią przeszkodą do nowego systemu finansowego są „Kazarianie Bush’a  [Sabbateans]. 

Ponadto papież przyznajejako prekursor poważnej czystki, rzeczy takie jako fakt,że 2% duchowieństwa katolickiego jest pedofilami.  Również sugeruje, że kościółzakończy praktykę celibatu.

Anglii sieć pedofilów (Sabatyści/Naziści)  i związana z nią sieć szantażu w Parlamencie są również usuwane.  Ponadto, wydaje siężcoś dzieje się wbrytyjskiej rodzinie królewskiej.  Doniesienia mówią, że królowa Elżbieta nakazałaksięciu Karolowi, aby się rozwiódł z Kamelą Parker Bowles.

http://au.ibtimes.com/articles/558152/20140707/prince-charles-camilla-parker-bowles-divorce-duchess.htm#.U8C-gLHb4m0

Nasze źródła MI6 mówią, że następnym królem Anglii nie będzie ani Karol, ani jego najstarszy syn William, lecz Haroldktórego ojcem nie jest Karol (pogłoski są,że James Hewitt nim jest – kr).  Oznaczałoby to, że Anglia będzie miała króla Harolda po raz pierwszy od 1066 roku.

Wreszcie, gnostyczni iluminaci (pozytywni – kr) tajemniczo obiecali Stowarzyszeniu Białego Smoka w zeszłym tygodniu, że napiszą nowy rozdział w Biblii.”

Przetłumaczyła Krystal
źródło: https://krystal28.wordpress.com/author/krystal28/

Nadszedł czas na wasze działania!

Pan Sziwa
21 czerwca 2014 r.

JAM JEST Sziwa!

Dziś, w tym dniu przesilenia letniego, przychodzę do was!

Jak zawsze jestem zdeterminowany i nieugięty.

Wymagania, które stawiam tym, którzy idą za Nami, każdego dnia wzrastają.

I to jest słuszne. Jeśli tylko kilka lat temu staraliśmy się uczyć was i instruować, teraz czas nauki upłynął, a nadeszła pora na zdecydowane działania.

Nie ma dalszej możliwości na odpracowanie zaległości w nauce.

Mówię wam, że sytuacja zaognia się z każdym dniem i nawet z każdą godziną.

Akurat teraz nastał moment, gwoli którego wielu z was przyszło we wcielenie.

Bilans na planecie może być utracony.

Pokój na Ziemi dosłownie wisi na włosku.

I zamiast stanowczo wystąpić w obronie Bożego świata przeciwko światowi iluzji, wielu naszych zwolenników postanowiło odpocząć, jak gdyby nic w świecie się nie dzieje.

Mówię wam, że przeciwne siły robią wszystko, aby dalszy rozwój ewolucyjny na planecie Ziemia stał się niemożliwy.

Mówię wam, że właśnie teraz nastał moment, kiedy powinniście użyć wszystkich swoich sił, zdolności, talentów i umiejętności, aby przede wszystkim przywrócić wewnętrzną równowagę sił i przejść do zdecydowanej ofensywy w świecie zewnętrznym.

Powinniście przywrócić do swojego świata Boski porządek!

Jeśli nadal będziecie udawać, że nic się nie dzieje, jeśli zignorujecie swój obowiązek – utrwalić na planecie Boskie wzorce – stracicie swoją planetę, tę platformę, na której odbywa się rozwój miliardów dusz.

Jesteście odpowiedzialni za Ziemię!

Nie możecie dłużej nic nie robić!

Czas przeznaczony na pokojową edukację jest wyczerpany!

Teraz jest czas na zdecydowane działania!

Pokażcie, czegoście się nauczyli przez te 10 lat, w ciągu których pobieraliście nauki pod kierownictwem Wzniesionych Zastępów!

Bilans na planecie można by było zachować za pomocą modlitewnych Czuwań. Ja osobiście przez naszego posłannika poprosiłem was, abyście dali energię Mistrzom podczas modlitewnego Czuwania 23 marca tego roku.

I jeśliby tylko dziesięć tysięcy osób podtrzymało moje wezwanie, bylibyśmy w stanie zmienić tę sytuację na planecie na pokojową jeszcze w dniach równonocy wiosennej.

Nie nabraliśmy jednak nawet dwóch tysięcy modlących się.

Na samym początku każdy negatywizm, który tworzy się na planie subtelnym, można zgasić modlitwą. Ale przychodzi czas, kiedy negatywne energie zaczynają osadzać się na planie fizycznym. W tym momencie potrzebna jest nie tylko modlitewna praca, ale również praca na planie fizycznym.

Na każdym planie bytu ma zostać utworzone przeciwdziałanie negatywnej energii!

Przypomnę wam Prawo. Gdy przychodzą Wielcy Nauczyciele ludzkości, aby udostępnić wcielonej ludzkości Naukę, robią to zawsze przed tym, jak na planecie zaznaczą się negatywne procesy globalne.

Zawsze dajemy ludzkości możliwość pójścia najlżejszą drogą – drogą zmiany własnej świadomości.

Udzielamy Nauki, dzięki której w ciągu kilku lat można zmienić świadomość wymaganej liczby osób, znajdujących się we wcieleniu.

Wydatkujemy ogromne ilości Boskiej energii, przekazując nasze Przesłania do waszego świata.

Przychodzi jednak moment, kiedy ludzkość nie chce iść lekką drogą.

Coraz więcej osób, w których pokładaliśmy nadzieję, zwabianych jest magią iluzji i odchodzi z Drogi.

I ten moment nadszedł.

Kiedy ludzkość czyni zbiorowy wybór: nie iść łatwą drogą, drogą zmiany świadomości – wchodzi w życie prawo karmy.

Wszelka karma może być złagodzona na poziomie myśli i emocji. Wymaga to uznania błędów i okazania skruchy.

Gdy lekka droga zostanie odrzucona, na plan fizyczny zacznie schodzić karma. W pewnych okresach odbywa się to bardziej intensywnie niż zwykle.

Każdego razu przed kolejną wojną światową zyskujemy zgodę Rady Najwyższej tego Wszechświata i dostajemy dyspensację do przekazania naszej Nauki. Czynimy to w nadziei, że ludzkość zgodzi się pójść drogą zmiany świadomości.

Nasze próby jednak za każdym razem nie są udane, a my nie możemy uzyskać, aby wymagana liczba wcielonych osób mogła podążać wskazaną przez nas Drogą.

Zawsze po odmowie następuje schodzenie karmy.

Powinienem oznajmić, że w każdej chwili można powrócić na lekka drogę. I jeszcze muszę oznajmić, że wojny, katastrofy, klęski żywiołowe nie są karą Bożą.

Wszystkie te zjawiska są generowane przez świadomość wcielonych ludzi. Dlatego odpłata, jako konsekwencja, przychodzi nieuchronnie w ślad za przyczyną, która ją stworzyła.

Zmiana świadomości ludzkości mimo wszystko odbędzie się. To jest nieuniknione, jak wschód słońca. Ale problem tkwi w tym, jak wiele cierpienia potrzeba, aby ludzie nauczyli się swoich lekcji?

Udzielam wam tego Przesłania w nadziei, że przynajmniej mała liczba naszych uczniów będzie w stanie zjednoczyć się i podjąć działania.

Wam należy zatrzymać każdy przejaw przeciwstawnych sił na wszystkich planach istnienia, we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności.

Im bardziej będziecie działali w zjednoczeniu, tym większej ilości śmierci, przemocy i nieszczęść uda się uniknąć.

Nadszedł czas na wasze działania! Teraz!

JAM JEST Sziwa!

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2014.06.21.htm

Kryon: Komunikacja Duszy Część I

Channeler: Lee i Kryon
http://www.kryon.com/CHAN2014/k_channel … IO-14.html

Sobota, 22 lutego 2014 w San Antonio w Teksasie (opublikowano 17 czerwca 2014)

Pozdrowienia, moi drodzy, jestem Kryon z Magnetycznego Serwisu. Mój partner dał krok w bok. To, co widzicie i słyszycie teraz nazywa się channeling i jest to tajemnicze dla wielu. Dla nas, to jest piękne, i to jest sposób, w którym wielowymiarowe źródło stworzenia, które wielu z was nazywa Bogiem ma możliwość komunikowania się z tymi, co nazywacie ludzkością. Nazywamy ten proces komunikacją duszy. To jest inny sposób, moi drodzy, niż komunikacja międzyludzka, więc chcielibyśmy rozpocząć serię channellingów, która będzie zawierać wyjaśnienie tego procesu.

Mówiliśmy to wielokrotnie: Wiemy, kim jesteście w tej sali i „sala” to także ci, którzy czytają i słuchają potem. Moi drodzy, chcę uczyć dziś wieczorem, ale nie bez uprzedniego uznania rodziny, która jest tutaj. Chcę uczyć was o was. Wszystko, co mam zamiar uczyć z tego krzesła jest bez wcześniejszej wiedzy mojego partnera. On nie wie, co się zbliża. On praktykował, nie wiedzenie, co będzie (w channelingach) przez wiele lat. On praktykował pozwolenie bez filtrów, i mam zamiar w końcu wyjaśnić tą frazę.

Otwieram ten portal, który nazywamy channelingiem, aby pozwolić płynąć językowi trzeciowymiarowemu, który wielu z was może czuć w wielowymiarowy sposób. Ten język nie jest słowami i nie jest liniowy. Mimo to, niektórzy z was będą go odbierać. Ten konkretny komunikat już jest publikowany i niektórzy z was będą słuchać i czytać. Trzeciowymiarowy język jest otwarty dla was również, bo wiem, z potencjału, kto słucha i czyta. Dziwne, jak to się może wydawać dla was, to jest część wielowymiarowej informacji, którą Bóg ma, jest w centralnym Źródle. Potencjał waszego samego przebudzenia i fakt, że możecie spojrzeć na tą wiadomość, był tam zawsze. Widzimy potencjał w rzeczywistości jeszcze przed jego wystąpieniem, bo potencjały napędzają inny rodzaj rzeczywistości. Zapytajcie o to fizyków kwantowych.

Złożoność ludzkiej świadomości

Zamierzamy rozpocząć z pewnymi podstawami. Świadomość ludzka jest złożona. Nadejdzie dzień, gdy nauka może rozważyć Ludzką świadomość jako gałąź fizyki. To dlatego, że nie wynika z wzorców znanych w liniowej fizyce lub nawet wzorców fizyki kwantowej. Świadomość jest zsynchronizowaną energią, która ma strukturę. Ma wzornictwo kwantowe (jak w końcu dowiecie się), ale nie posiada zestawu reguł logicznych. Zamiast tego jest na bazie Akashy indywidualnego człowieka. Jest skomplikowana, i jest jedyną zsynchronizowaną i spójną, znaną energią, która ma własny porządek, własną osobowość i umiejętność porozumiewania się. Więc jest to studium „żywej fizyki”. Od kiedy Ludzka świadomość niesie ze sobą atrybuty duszy, możemy ją teraz zastąpić „świadomością duszy” jako tą samą rzecz, bo to jedno i to samo.

Rodzaje komunikacji Duszy

Próby opisania komunikacji do i z tej „żywej fizyki” wykraczają poza granice jakiejkolwiek pojętej nauki. To wyzwanie, abyście myśleli inaczej o wszystkim. Istnieją dwa sposoby myślenia o komunikacji duszy: (1) Komunikacja ze źródła wielowymiarowego do was, i (2) komunikacja z wielowymiarowych części was do nich (źródeł). Od razu, możemy uznać, że jesteście zdolni do wielowymiarowej komunikacji, ale może nie zdajecie sobie z tego sprawy.

Istnieje silna różnica między liniową i nieliniową komunikacją. Kiedy powiedziałem to w przeszłości, nie każdy zrozumiał. Więc mam zamiar wyjaśnić to najlepiej jak potrafię, w taki sposób, jakiego nie zrobiłem wcześniej. Chcę, abyście rozważyli na chwilę, że macie bardzo starą maszynę do pisania. To jest rodzaj starszej maszyny z załadowanym do niej papierem i wstążką węglowa, który pozwala zobaczyć znaki podczas pisania na stronie. Gdy uderzacie w klawisze znaków, urządzenie tworzy widoczny odcisk przez wstążkę na papierze.

W tym przykładzie, powiedzmy, że piszecie dalej i podczas pisania, widzicie na stronie znaki w rzędzie, jeden po drugim. Wkrótce litery zamieniają się w słowa, a następnie w zdania i akapity, które następnie tworzą grupy podobnych myśli. To jest komunikacja liniowa, i to jest normalne dla was. W rzeczywistości, to jest, jak ta wiadomość jest napisana dla was, i to jest jak ją czytacie – w bardzo liniowy sposób – słowa w rzędach na stronie.

Teraz, czy czytacie, czy słuchacie, postrzegacie jedno słowo po drugim w strukturze języka mojego partnera [Angielski]. Jest zatem liniowo – jedno słowo po drugim, jak maszynopis słów na tej stronie. To jest komunikacja liniowa. To jest komunikacja ludzka i to jest tak, jak działa wasz mózg.

Nieliniowa komunikacja będzie wyglądała w następujący sposób: teraz zwróćcie uwagę, na to, co się dzieje, gdy mój partner naciąga sobie wyobraźnię. Udajcie, że maszyna do pisania jest zakleszczona w sposób, w który można wpisać cały dzień, ale ona nigdy nie przesuwa karetki w prawo podczas pisania. Bez względu na to, ile znaków wpiszcie, możecie tylko dostać jeden nieczytelny obraz – naprawdę duże rozmazanie. Każdy następny znak będzie odciskać się na ostatnim. Teraz, to co byście zobaczyli na tej stronie, moi drodzy, na końcu jest długim listem do przyjaciela? Byłoby pojedynczym rozmazanym znakiem! Wszystkie znaki zostaną nałożone, odbite na siebie, i nie macie pojęcia, czym ta komunikacja jest. Moglibyście na to patrzeć o mogłoby wam być przykro, że maszyna do pisania zepsuła się i nie zauważyliście tego.

Teraz, za chwilę, gdy ktoś przyjdzie, kto ma pełne nieliniowe umiejętności komunikacyjne. Może popatrzeć na rozmazanie i wyraźnie zobaczyć całą wiadomość! Oni są koncepcyjni i nieliniowi. Oni zobaczą myśl, która weszła w wiadomość i będą mogli widzieć w tym rozmazaniu. Znaki i zdania, które są tam nadal, moi drodzy. Pamiętacie? Wpisaliście je wszystkie. Ale nie są tam w formie liniowej. Zamiast tego, one wszystkie są razem jako grupa [pojedyncze rozmazanie]. Nieliniowy komunikator widzi rozmazanie i postrzega całą wiadomość.

Teraz, jest atrybut, który jest trudny do opisania dla Was. On jest poza logiką, do której jesteście przyzwyczajeni, więc pozwólcie mi spróbować to wyjaśnić. Mój partnerze, idź powoli, więc zostanie to zrozumiane [mówiąc do Lee]. Kiedy koncepcyjna, nieliniowa osoba patrzy na rozmazanie, ona patrzy na coś, co już istnieje. Wiadomość została napisana. Więc nie robi niczego, ani nie zgaduje. Zamiast tego, oni czytają po prostu coś, co już istnieje w sposób nieliniowy. Wiadomość została napisana i wszystkie znaki są tam – dziwnie przedstawione w jednym rozmazaniu – ale to było dane w waszym czasie rzeczywistym.

Jest atrybut nieliniowego umysłu, który nazywacie autyzmem, które należy przestudiować. Istnieje wiele istot ludzkich, które mają autyzm i mogą powiedzieć dzień tygodnia w każdym roku w ciągu każdego miesiąca. Jeśli byłoby zapytać tą osobę, „Jaki to jest dzień tygodnia, w miesiącu maju, 15-go maja 2035?”, Wielu z nich zna ten dzień natychmiast. Większość ludzi będzie ciężko oddychać, co wydaje się być ich obliczeniowym wysiłkiem. Ale prawda jest taka, że obliczenia nie mają nic wspólnego z tym. Widzicie, to nie jest formuła, i to nie jest matematyka. Odpowiedź już istnieje, więc jest znana. Możesz przejść do niemal każdego komputera osobistego, w którym jest przyjazny kalendarz i znaleźć te informacje, ponieważ już istnieją. To jest pojęcie, które już zostało opracowane, wyprodukowane i jest składowane.

Nieliniowy umysł działa w ten sposób. Wielu z autystycznym umysłem jest w stanie zinterpretować tę informację niemal natychmiast, ponieważ widzą koncepcję. Nie obliczają czegokolwiek. Teraz już znacie, różnicę między liniowych i nieliniowym. Autystyczny umysł jest zwiastunem tego, co nadejdzie i anomalią przyszłego rozwoju człowieka. Są to erudyci dnia, a wiele z ich trudności wynika z ich niezdolności do pracy w liniowym świecie.

Jak to działa – komunikacja nieliniowa na liniową

Jest dużo komunikacji, która chce przyjść do was z wszelkiego rodzaju źródeł, więc mam zamiar zacząć listę. Zacznijmy od channelingu. Channeling jest tym, co słyszycie teraz, a mój partner praktykował go przez 23 lata. Kiedy zaczął, to było kiepsko [używając jego terminu], ale to jest w porządku teraz. Ale musicie wiedzieć, że nie mówimy do niego w sposób liniowy. Słyszycie od niego w sposób liniowy, ale nie jest to tak, jak my to dajemy. Widzicie, on jest mistrzem, tłumaczem nieliniowych pojęć przychodzących przez jego szyszynkę.

Teraz, daję całą tą wiadomość na raz – nasze rozmazanie – i on interpretując je dla was tak, że to brzmi jak przepływ liniowych słów. Ale to jest jedna grupa myśli, a ja wciąż mu to w kółko powtarzam. Widzicie, my ćwiczyliśmy razem i my obaj musieliśmy się dostosować.

Kiedy zaczynaliśmy, dałem mu koncepcję, cały channeling, w jednym rozmazaniu. [Lee robi dźwięk z jednej sylaby.] Tak! Potem musiał pamiętać to wszystko i dać wam channeling. Nie był bardzo dobry w pamiętaniu, więc potem próbowaliśmy czegoś. Jeśli dawaliśmy mu to samo rozmazanie w kółko, mógł zinterpretować je w sposób liniowy. Przy okazji, po prostu daję wam sekret opanowania intuicyjnego myślenia. Proście Ducha, aby powtarzał intuicyjną wiadomość kółko. To powinna być prośba do Ducha, jeśli nie rozumiecie, czym wiadomość była – powtórzcie to! Mając tą intuicyjną myśl powtarzaną, można uchwycić i zobaczyć jej piękno i jej jasność. Może wydawać się to będzie oczywiste, ale pamiętajcie, że wolna wola nie pozwala nam robić wszystkiego dla was, chyba że poprosicie. Duch naturalnie nie powtarza niczego. Powtórzenie jest całkowicie liniową koncepcją, o którą trzeba prosić.

Chcemy spotkać was między liniowością i nieliniowością, moi drodzy. Czy zdajecie sobie sprawę, że to dlatego Duch mówił do ludzkości poprzez czterowiersze i metafory od początku? To wszystko, co mamy – metafory, które pomagają wam zobaczyć wiadomość, ponieważ mamy do czynienia z grupami myślowymi i rozmazaniami (smugami). Jednakże interpretacja tych metafor, często staje się zagadką. Ludzie czasem czytają Pismo i pytają: „Dlaczego nie możesz rozmawiać normalnie, Duchu?” Odpowiedź jest, że nie jesteśmy liniowi, tak, jak wy jesteście, i mówimy „normalnie” dla nas. Nawet ten channeling jest podany w ten sposób. Tak długo, jak będzie trzeba mówić to, to wszystko jest dawane w tym samym czasie do mojego partnera, nieliniowe rozmazanie, na okrągło. Następnie on tłumaczy wam to w sposób liniowy. Słyszeliście go kiedyś mówiącego wam, na początku channelingu ile części będzie? Robił to wiele razy. Mógł tylko w ten sposób zrobić, jeśli już znał, całą wiadomość, nawet gdy ją zaczynał. Czy widzicie? On czyta rozmazanie.

Czym jest channeling?

Więc zaczynamy nauczanie: Co to jest channeling? Channeling to ludzka szyszynka otwierająca się i dająca komunikację z tym, co nazywacie Źródłem. Oczywiście należy również stosować kulturę i doświadczenia ludzkie, tak jak on / ona je interpretuje, a następnie mówi lub pisze je do Was. Każdy podmiot, energia lub prawdziwa komunikacja przez szyszynkę jest ze Źródła. To może mieć wiele nazw lub osobowości do Was, ale to wszystko jest ze Źródła. Różnice między channelerami zatem zależą od tego, w jaki sposób interpretują i jak jest wolna szyszynka od ludzkich filtrów [więcej na ten temat w innym channelingu].

Channelling to forma komunikacji, która jest otwarta dla ludzkości i nie musicie tego nazywać channellingiem. Zamiast tego, możecie nazwać to, jak chcecie, ale musicie wiedzieć, że każdy człowiek jest otwarty na naukę, jeśli chce. Przez wolny wybór, wielu po prostu nie jest zainteresowanymi, ale co o robieniu tego tylko dla siebie? To nie musi być anielska energia lub jakieś jednostki. Może to być wasze własne Wyższe Ja. Wielu nazywa to pismem automatycznym.

Ta komunikacja odbywa się przez wielowymiarowy portal otwarty przez szyszynkę. Ta informacja nie pochodzi z mózgu, jak już powiedziałem wcześniej. To jest komunikacja duszy i ta komunikacja jest wielowymiarowa. To nie ma nic wspólnego z synapsą – nic. Intuicja jest komunikacją duszy, i nie jest to funkcja mózgu i to dlatego, tak trudno was „zmusić”, bo używacie synaptycznego myślenia liniowego. To, w taki sposób jesteście „okablowani”.

Pomówmy o trudności tego jeszcze raz. Wszystko, co mam zamiar wspomnieć, od teraz w tym dziale jest o innych komunikujących wam w ten nieliniowy sposób. Ten rodzaj komunikacji od innych należy interpretować w jakiś sposób, aby był liniowy. Istnieje wiele cech tego rodzaju komunikacji, więc daję mojemu partnerowi listę i może wybrać to, o czym chce mówić w czasie, który ma.

Osobista. Porozmawiajmy o komunikacji osobistej. Jak możecie usłyszeć to, co Duch lub inne wielowymiarowe źródło ma dla was, gdy nie przychodzi to do was w sposób liniowy? To jest trudne! Mój partner dał kilka odpowiedzi dzisiaj, a główna odpowiedź jest; poprzez praktykę rozpoznawania intuicyjnego myślenia i zrozumienia tego, co pochodzi z waszego mózgu, a co nie. To jest trudne, na początku. Ludzie chcą analizować lub interpretować to poprzez intelekt.

Moi drodzy, nie pozwólcie synapsom z waszego mózgu wejść w drogę Bożą. Czy muszę powiedzieć, to znowu? Z intuicją, musicie nauczyć się odstawiać logikę liniową na bok i pozwolić pięknu nieliniowych pomysłów grać na scenie waszej świadomości. To może nie służyć waszemu przeżyciu lub temu, co wasi przyjaciele pomyślą o tym, co robicie, ale rozszerzy to wasze życie. Trudno jest zmienić wasz sposób myślenia.

Więc, czym jest to, czego mój partner miał się nauczyć, jako inżynier w celu channelowania? Chciał analizować absolutnie wszystko! Zajęło mu lata, aby dostrzec różnicę między szyszynką i mózgiem, aby wejść na drogę nieliniowego intuicyjnego myślenia. Na początku zawsze zastanawiał się, czy „on to robi”! Czy to jest z jego mózgu, czy jest to większe niż to? Intuicja jest również odpowiedzialna za to, co nazywacie myślami twórczymi – malarstwo, muzyka, poezja i więcej. Nic więc dziwnego, że zadał to pytanie! To jest istotne zapytanie. Więc dla Ciebie, mój drogi, to jest tym, co masz do zrobienia. Ćwicz znając różnicę.

Teraz, istnieje wiele więcej innych źródeł niż channelling, które nazywacie wiadomościami od Boga, które mają informacje dla was w ten nieliniowy sposób [nieliniowa komunikacji przychodzi do was z intuicji, a nie Synapsy]. To może was zaskoczyć, co jest następne.

Zwierzęta. Kochacie je, prawda? Co wiecie na temat zwierząt, zwłaszcza tych, którymi się opiekujecie i kochacie, tych, które nazywacie zwierzakami? Mają osobowości, czyż nie? Mogą mówić do was! Gdy mówią, jak to brzmi jak, mój drogi? Jak ich głosy brzmią? „Cóż, Kryon, wiesz już, że nie mają rzeczywistego głosu.” Naprawdę? To jak oni „mówią” do Was? Teraz robi się dobrze, czyż nie? Komunikują się za pomocą pojęć. Ich koncepcyjne grupy myślowe są dla was dostępne, abyście je odebrali. Więc zastanawiacie się, gdzie możecie odebrać te myśli? To za pośrednictwem szyszynki, która jest tłumaczem wielowymiarowych rzeczy w ciele. To nie jest wasz mózg, który odbiera wasze audycje od zwierząt, moi drodzy.

Teraz, niektórzy z was są dobrzy w tego rodzaju komunikacji. Są tacy, którzy słuchają tego, co nazywa teraz szeptem zwierząt i wiedzą dokładnie, o czym mówię. Dlaczego nazywają to szeptem? Daję wam moją interpretację. To dlatego, że komunikacja nie jest liniowa, a one szepczą do was przez szyszynkę, a nie poprzez synapsy w mózgu. Przychodzi to w grupach myślowych, bardzo cicho i wszystkie na raz, jak rozmazanie. Kiedy to odbierzesz, wiesz co pies lub kot lub koń lub chomik lub królik próbuje zakomunikować. Znasz potrzeby, jakie mają, być może niepokój, być może mają świętowanie lub miłość.

Teraz, ten rodzaj komunikacji ze zwierzętami jest dla was łatwy, ponieważ wszyscy czujecie to. Wierzę, że wiecie, o czym mówię. Więc zastosujcie tą lekcję, bo to, czego uczę dzisiaj nie jest inne i używa tego samego procesu, jakiego macie zamiar używać w życiu i w medytacji, gdy słuchacie Boga.

„Kryon, czy to prawda, że komunikacja ze zwierzętami jest komunikacją duszy?” Tak, to jest ich komunikacja do was, a jeśli jesteś dobry w interpretacji ich myśli, to dlaczego wątpisz w następny etap? Praktykujcie robiąc tą komunikację z waszą własną Wyższą Jaźnią. Wasze Wyższe Ja jest częścią was, która wibruje wyżej niż wasza komórkowa wymiarowość, i ona jest częścią „grupy dusz.” Ta „grupa dusz” jest częścią dziewięciu atrybutów człowieka i jest Waszą podstawą. Jest to część, która daje informacje z drugiej strony zasłony od tego, którego nazywacie Bogiem.

Działania są komunikacją. Mój partner mówił o krystalicznej siatce i jak pamięta ludzkie działania, takie jak to, co wydarzyło się na polu bitwy w przeszłości. Więc energia bitwy nadal tam istnieje i jest przesyłana do was i wielu może to poczuć. Co sądzicie o mechanice tego? Ta komunikacja tego, co tam się stało w przeszłości obejmuje pojęcia śmierci, dramatu i strachu. Energia jest przekazywana przez siatkę krystaliczną dokładnie do szyszynki i ona przychodzi do was za pośrednictwem pojęć, emocji, a nie komunikacji liniowej. Wielu może to czuć i wielu nie może. Ci, którzy są przyzwyczajeni do odczuwania energii są tymi, którzy rozumieją i czują to najpierw.

Niektórzy z was są w tym dobrzy i są dumni z tego, że mogą poczuć energię, gdziekolwiek są. Możecie poczuć energię grupy; możecie poczuć energię miejsca i to, czym jest krystaliczna Siatka, i możecie poczuć energię sytuacji. Ale co jest tym, co czujecie? Jest to komunikacja duszy w najlepszym wydaniu!

Siatka mówi do waszej intuicyjnej jaźni. To nie pochodzi z mózgu, i to nie jest intelektualne. To jest fizyka. Odbieracie to przez szyszynkę, interpretujecie to i odbieracie informacje w postaci nieliniowej. W przypadku pola walki, coś działo się na ziemi, gdzie stoisz i energia może rzucić cię na kolana. To jest komunikacja! Jednak dlaczego jest tak, że komunikacja, która jest tak osobista jest najtrudniejsza do interpretacji? To dlatego, że jest to komunikacja was z wami. To jest to, o czym nauka jest dzisiaj – działajcie na otwarcie się wobec tej koncepcji.

Uniwersalna komunikacja: Gdy idziesz do lasu i drzewa mówią do ciebie, to, o czym to jest? Gaia mówi do ciebie! Jak ten głos brzmi? Czy ja przychodzę przez was? Czy rozumiecie, co mówię?

Jesteście w stanie usłyszeć te rzeczy na swój własny sposób, ale żaden z nich nie jest synaptyczny. Czy drzewa są w tarapatach? Czy płaczą? Być może one świętują? Wszystkie te informacje są dostępne dla tych, którzy mogą to usłyszeć.

„Kryon, czy to prawda, że w lesie jest to co nazywacie devami?” Oto moja odpowiedź: Żartujesz? Oczywiście! Tak! Pytasz, czym one są. Są one wielowymiarowymi aspektami Gai. Uwielbiam, jak ludzie radzą sobie z wielowymiarowymi energiami. Oni je „trójwymiarują”. Kiedy człowiek nie może zrozumieć, wielowymiarowej energii, czyni ją podmiotem, ubiera ją [stroi ją w swoim umyśle], nadaje im nazwy, i umieszcza je w ludzkich filmach. Są piękne! Wiecie, że są, i są wszędzie. Idź do lasu i będą z tobą rozmawiać. Usiąść na trawie i pozwól im komunikować się z Tobą. Są częścią zupy energii, którą jest Gaia, która jest Matką Naturą, osobowością, która jest miłością Boga w przyrodzie.

Mój drogi, nie będziesz otrzymywać złych rzeczy o Dewów. Nie dostaniesz złych informacji od przytulonego drzewa. Wiesz o tym, prawda? Co wam to mówi o tym, jak Gaja czuje was? To tylko kilka rzeczy, jeśli chodzi o temat komunikacji innych z wami.

Inny kierunek – Komunikacja liniowa do nieliniowej

Istota ludzka ma liniowy umysł i komunikację liniową. Z tego powodu, że nie macie niezbędnych narzędzi do wielowymiarowej komunikacji. Teraz, możecie rozwijać je, jeśli chcecie, i wielu z was chce. Ale w ogóle, jako człowiek, masz tylko komunikację liniową. A co o komunikacji was z Duchem?

Moi drodzy, tu jest prawda: Nie mamy żadnych problemów ze zrozumieniem was! To dlatego, że jesteście mistrzowskimi tłumaczami. Wiemy dokładnie, co mówicie, i to nie ma znaczenia, czy macie to na myśli, czy mówicie to. Wiemy, co komunikujecie, ponieważ jesteśmy z wami przez cały czas. Wasze Wyższe Ja, które wibruje powyżej cielesnego-ja, zna psychikę waszego umysłu. Kiedy siadasz do medytacji, wiemy, co zamierzasz zrobić, bo potencjał jest tam. Pomyśleliście już o tym, zanim to zrobiliście i to jest tym, co my widzimy. Pozwólcie mi podać kilka wskazówek o tej komunikacji z nami. Przestańcie dawać nam listy tego, czego chcecie! Wiemy już, czego chcecie. Zamiast usiądźcie i powiedzcie do nas: „Drogi Duchu, powiedz mi, co chcesz, abym wiedział.”

Moi drodzy, jesteśmy już na pokładzie ze wszystkim w waszym życiu. Muszę powiedzieć to znowu? Jesteśmy już na pokładzie ze wszystkim w waszym życiu! Przyjdźcie do nas i pozwólcie nam mówić do was. Pozwólcie nam mówić i próbujcie interpretować grupy myślowe, które przychodzą pierwsze, bez analizowania czegokolwiek. Przyzwyczajcie się do tego. Ale jeśli chodzi o to jak mówicie do nas, to nie ma znaczenia, w jaki sposób to robicie.

Teraz, będą tacy, którzy powiedzą: „Cóż, Kryon, muszą być złe sposoby komunikowania się z Bogiem.” Nie, nie ma! ” No i co sądzisz o grupach religijnych, które muszą ustawić czoła w pewien kierunek lub mieć dywan modlitewny lub muszą nosić coś specjalnego, aby czcić prawidłowo?” Moi drodzy, pozwólcie im robić to, co ich tradycje mówią im w ich własnej kulturze, bo to czci Boga! Czy jest coś lepszego niż to, aby przygotować ich do rozmów z nami? Sama miłość idzie w ich komunikacji podobnie jak w waszej własnej. Różnice kulturowe między ludźmi nie mają znaczenia po drugiej stronie zasłony, bo widzimy człowieka jako cielesnego przedstawiciela kawałka Boga. Wszystkich Ludzi! Nie ma znaczenia, co masz na sobie lub na czym siedzisz. Czy to jasne? Nie ma niewłaściwego sposób mówienia do kreatywnego źródła.

„Cóż Kryon, może nie ma, ale miałem kilka takich razy, gdzie krzyczałem na Boga. Co ty na to? Czy to nie jest zły sposób?” Mój drogi, my was słyszymy, ale nie słyszymy krzyku. Krzyk był liniowy. To jest trudne do wytłumaczenia. To, co słyszeliśmy było kochającą frustracją. Kochająca frustracja. Nie widzimy gniewu. Nie byliście źli; byliście sfrustrowani, i wtedy jest czas, w którym chcemy otoczyć was najbardziej. Czym bardziej krzyczysz na Boga, tym więcej aniołów jest wokół ciebie, którzy chcą trzymać twoją rękę! Następnym razem, kiedy zdecydujesz się krzyczeć na Boga, możesz także otworzyć swoje serce i pozwolić nam trzymać cię w naszych ramionach przez chwilę. Czy to w porządku? W chwilach największej frustracji, gdzie nie masz odpowiedzi w ogóle i nie możesz zrozumieć , czy możesz być podtrzymywany? Czy to w porządku? Jesteśmy tutaj po to. Stare dusze, musicie przyzwyczaić się do tej komunikacji. Ona jest tak dostępna!

Akcje są rzeczywistym językiem. Jak się zachowujecie mówiąc do krystalicznej siatki i mówiąc do sieci Gai. Co myślicie, mówiąc do sieci magnetycznej, którą nazwaliśmy siedzibą świadomości Ludzkiej. Bez powiedzenia czegokolwiek, wasze działania są kolejnym sposobem komunikowania się ze wszystkim i wszystkimi dookoła mas. To co powiedziecie przez usta w sposób liniowy jest słyszane przez cielesne ciała. Ile samopomocnych guru musi wam powiedzieć, że macie zamiar przynieść sobie to, co mówicie na głos? Dlaczego jest tak, że hipochondrycy przynoszą sobie choroby, których bardzo boją się, o których najbardziej boją się porozmawiać? To dlatego, że organizm rozpoznaje to i daje im to, czego pragną.

Ciało słucha, sieci słuchają, a nawet ludzkie istoty wokół was słuchają. Czy wkręcacie się w dramat? Tutaj ponownie zadamy to pytanie. Czy uważacie, że to jest atrakcyjne dla innych ludzi? Czy kiedykolwiek myśleliście o tym? Co chcesz pokazać komuś o swoim systemie wierzeń, swojego wewnętrznego „Boga”? Czy chcesz, pokazać im, w jakiej nierównowadze jesteś, i że powinni oni być tacy sami? Pomyśl o tym. Jak ty prezentujesz mistrzostwo ludzkości? Stara duszo, czego nauczyłeś się przez wszystkie wieki, co dziś przyniosłeś na imprezę? Czy jest to wkręcanie czy jest to miłość? „Cóż Kryon, to łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jak powstrzymać wkręcanie? Jak zatrzymać reakcję na niesprawiedliwy świat?” Ja już mówiłem. Jeśli otworzysz swoje serce i pozwolisz na świętą komunikację, to zaczniesz mieć spokojne oblicze dla siebie i z tobą. Nazywa się to przebudzenie się ducha. Wychodzi się ze starych nawyków, starych lęków i zaczyna uznawać, tą część starej duszy, która jest Bogiem w tobie, dostępną dla Ciebie i dla ludzkości i tych wokół ciebie.

Wielowymiarowa komunikacja. Ci z was, którzy są dobrzy w rozmowie ze zwierzętami rozwinęli komunikację grup myślowych. Jesteście już na pokładzie najlepszego rodzaju komunikacji duszy, jaki istnieje i zaczynacie myśleć poza pudłem. Patrzycie w oczy zwierzęcia i dajecie im obrazy, prawda? One to otrzymują, prawda? To powinno wam pokazywać, że to działa! Ludzie mogą rozwijać wielowymiarowe atrybuty i cechy, które są całkowitą świadomością napędzaną, wysyłaną przez szyszynkę gdziekolwiek chcą.

Istnieją również pomocnicy wokół was i my wam to powiedzieliśmy. Czy muszę wymieniać je ponownie? Istnieją dobroczynne jednostki i grupy wokół was. Niektóre z nich są stąd [Ziemi], a niektóre nie. Nie tylko Plejadanie, Arkturianie, Hathorowie, lub ci z Oriona i Syriusza [by wymienić tylko niektóre z bardziej popularnych]. Są nieograniczone! Czy wiesz, co oni wszyscy mają wspólnego? Nieliniową komunikację myśli. Możecie komunikować się z nimi w ten sam sposób, w jaki robicie ze zwierzętami.

Szanowna istoto Ludzka, zamierzamy otworzyć drzwi do pełnej komunikacji, zanim zamkniemy ten channeling. Chcemy powiedzieć, że jest coś, co chcemy, abyście wiedzieli, abyście zdali sobie sprawę. Nie pozwólcie, aby nasza komunikacja była tajemnicza! Nie róbcie jej dziwną. Właśnie daliśmy wam atrybuty komunikacji do Ducha i z Ducha. W kolejnym channelingu, będę kontynuować z innymi tematami: Czym są te bloki komunikacji? Czym są filtry? Co możecie zrobić, aby poprawić komunikację?

Komunikacja duszy jest częścią tego, czego stare dusze muszą się nauczyć w celu stworzenia równowagi na tej planecie i pokoju na ziemi. Zaczyna się to tu i teraz. Zaczyna się od zrozumienia i objaśnienia piękna waszych relacji z Duchem. Jest struktura w tych świętych rzeczach; jest życzliwy system w tych sprawach i jest duchowy rozsądek w tych sprawach. Zachęcamy, aby go znaleźć dla siebie, bo ta komunikacja stworzy duchową ewolucję na tej planecie. Będzie ona prowadzona przez tych, którzy czytają i słuchają teraz. Rodzino, to jest lekcja na dzisiaj. To jest piękne, prawda? To jest piękne!

Wszystko, co chcemy zrobić, to się komunikować i nadszedł czas, aby się za to zabrać. Ten channeling był, aby wyjaśnić, jak to działa. Dzisiejsze sugestie są, jak robić to lepiej – nawet z tą rzeczą, którą słyszycie teraz, która jest channellingiem. Demistyfikacja tego, co niektórzy nazywają straszne, nienaturalne i dziwne, to zadanie przed wami. Tylko dlatego, że nie jest liniowe, nie oznacza, że jest to dziwne. To, co jest największe ze wszystkiego, to jest miłość. Czy możecie to wyjaśnić? Być może nie. Ale możecie to naśladować. Idźcie teraz i naśladujcie miłość Boga w was do tych wokół was.

I tak to jest.

Kryon

Waszym zadaniem jest uratowanie waszej duszy

Sanat Kumara
20 czerwca 2014 r.

JAM JEST Sanat Kumara.

Przyszedłem dzisiejszego dnia o dokładnie wyznaczonym czasie.

I jak zawsze mam zamiar użyć Boskiej możliwości, by przekazać obecnie żyjącej ludzkości Ziemi naszą Wiedzę i zrozumienie przemian zachodzących na Ziemi.

W poprzednich naszych Przesłaniach nie jeden raz ogłaszaliśmy, co należy przedsięwziąć, aby wasze własne wibracje, poziom waszej świadomości odpowiadał nowej rzeczywistości.

Ci z was, których działania ciągle były zgodne z naszymi zaleceniami, dokonali w swym rozwoju bezprecedensowego skoku. Przed wami pojawiły się zdumiewające możliwości i perspektywy wewnętrznego rozwoju. Wskoczyliście na grzbiet fali Boskiej możliwości i to pozwoli waszej duszy kontynuować ewolucję na nowym poziomie.

Wykorzystaliście daną możliwość! Zdołaliście schwycić naszą pomocną rękę i skorzystać z naszych rad!

Inaczej stało się z większą częścią ludzkości. Ludzie trafili w wir energii i nie uświadamiają sobie wszystkich zachodzących procesów.

Oni znajdują się w sytuacji, gdy nowe energie wypierają z ich istot wszystkie karmiczne złogi, wszystkie złoża starych energii. Jest to podobne do generalnego sprzątania, za które zabraliście się w swoim domu. Wytrzepujecie stare rzeczy, wymiatacie śmieci i dookoła was na jakiś czas panuje chaos i bezład.

Nikt w waszym domu, oprócz was samych, nie będzie zaprowadzał porządku, nie czekajcie na to. Porządek wewnątrz waszej istoty możecie zaprowadzić tylko i wyłącznie wy sami i nikt inny.

Właśnie dlatego uprzedzaliśmy, że każdy z was, żyjących na planecie w tych przejściowych czasach, musi dokonać wyboru i dokona go.

Obecnie na tle nieciekawej ogólnej sytuacji na planecie dostaliście bezprecedensową możliwość własnego rozwoju.

To, co wcześniej, w poprzednich wiekach, spokojnie leżało w głębi waszych istot, teraz dzięki energiom przemian podniosło się na powierzchnię.

Możecie dostrzec to po sobie, możecie dostrzec to dosłownie wszędzie.

Czy to jest dobre czy złe? Niewątpliwie, do szczęśliwego istnienia na planie fizycznym nie jest to dobre. Do rozwoju jednak waszych dusz – to duża szansa.

Zawczasu, jeszcze dziesięć lat przed bieżącą chwilą dostaliśmy ogromną Boską łaskę – przekazywanie naszych Przesłań. Nasze Przesłania były przeznaczone, aby przygotować wasze dusze do energetycznego skoku.

I rzeczywiście, wielu otrzymało pomoc. Żałujemy tylko, że ilość ludzi, którzy dostali tę pomoc i wsparcie, nie jest zbyt duża.

A nawet wśród ludzi, którzy dzięki swojej karmie i wibracyjnemu poziomowi mogli spotkać się z naszymi Przesłaniami, nawet wśród tych ludzi nieduży jest procent indywiduów dokładnie stosujących nasze wskazówki.

Czytacie nasze Przesłania a nadal prowadzicie stary tryb życia. Nie możecie uwierzyć, że tylko postępując zgodnie z naszymi zaleceniami, można znacznie ułatwić sobie istnienie i zdecydowanie uratować swoją duszę.

Brak wiary przeszkadza ludzkości na serio traktować nasze zalecenia.

Brak wiary jest przeszkodą dla wielu dusz.

Wyjaśnię wam, dlaczego boicie się uwierzyć, dlaczego nieufnie traktujecie każdą nową naukę a nawet stare religie.

W żadnej dziedzinie ludzkiego życia nie istnieje tyle zniekształceń, jak w dziedzinie wiary. Jest to zrozumiałe i zupełnie uzasadnione. W istocie, kwestia wiary jest najgłówniejsza dla każdego ludzkiego indywiduum. Jeśli wierzycie, wierzycie szczerze, już jesteście uratowani.

Dlatego więc przeciwstawne nam siły zdobywają się na wszystko, aby skompromitować każde źródło Prawdy w waszym świecie i każdą prawdziwa Naukę. Najbardziej stosowaną metodą jest założenie mnóstwa fałszywych nauk i sekt. W takim morzu kłamstw traci się nie tylko wiarę, lecz i nadzieję na lepszą przyszłość.

Następna metoda stosowana przez przeciwstawne nam siły to kłamstwo i oszczerstwo. Wszystko, co prawdziwe, opluwa się i miesza się z błotem. To zraża wielu szczerych poszukiwaczy Prawdy i odwodzi z Boskiej Drogi rozwoju.

Co jednak proponuje się w zamian? W zamian proponowana jest masa pokus, masa pułapek na planie fizycznym, wciągnięcie do których odcina ludzi od ewolucyjnej drogi rozwoju.

Wasza Droga to Droga Poświęceń. Na tej Drodze na was czekają najtrudniejsze próby i przeszkody.

Tylko najsilniejsi w wierze są zdolni uniknąć wszelkich sideł i pokus świata fizycznego.

Dlatego więc zawsze w ciągu całego swego życia przypominajcie sobie o Bogu i Wyższej rzeczywistości.

Ani jedna godzina waszego życia nie powinna być przeżyta bez Boga. Dopiero gdy ciągle jesteście skoncentrowani na Wyższej rzeczywistości, jesteście zabezpieczeni przed przeciwstawnymi siłami, otrzymujecie dar rozpoznawania tego, co jest korzystnie dla rozwoju waszej duszy, i tego, co wywiera szkodę nie do poprawienia.

Kolejny raz zwracam waszą uwagę, że dzisiejsze czasy to przede wszystkim czasy na oddzielenie dusz, które są zdolne do dalszej ewolucji, od dusz, które nie nadają się.

Wasze czasy dostarczają wam gigantycznych możliwości do wzrastania duchowego. Bez trudu możecie rozróżnić, kto i po stronie jakich sił działa. Ponieważ i politycy, i finansiści, i ludzie u władzy dłużej nie mogą utrzymywać godnych masek na twarzach.

Maski są zrzucone i staje się widoczne, kto i po czyjej stronie występuje.

Gdy widzicie i znacie tych, którzy występują po stronie nieboskich sił, i nadal wspieracie ich przez strach czy zainteresowanie, faktycznie występujecie po stronie tych sił. Dlatego, zanim podejmiecie jakiejkolwiek decyzję w swoim życiu, dobrze rozważcie wszystkie następstwa, a w pierwszej kolejności, dla waszej duszy.

Ciało fizyczne pozostanie w ziemi, waszym zadaniem jest uratowanie waszej duszy.

Przez to wszyscy mędrcy we wszystkich czasach woleli stracić ciało, lecz uratować swoje dusze.

Zastanówcie się nad tym moim Przesłaniem.

JAM JEST Sanat Kumara. OM.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2014.06.20.htm

To Wzniesienie jest w Multiwersie czymś wyjątkowym – część 3/3

 

Nadesłał Steve Beckow

 

 

 

 

 

 

 

 Wpływ Wzniesienia cały Multi-wszechświat

 

Mira z Plejad informuje, że „nie ma takiego miejsca w całej Kreacji, które nie odczułoby wpływu tego, co obecnie dzieje się na Ziemi” (1).

 

St. Germaine wyjaśnia, dlaczego tak jest: najwyraźniej „jesteśmy pierwszymi, którzy przechodzą przez ten proces”(2.)  Saan poprzez Wes Annac mówi: „Bardzo pomagacie w zainicjowaniu wzniesienia tego Wszechświata” (3.)

 

O co tu chodzi? Wygląda na to, że to, co dzieje się na planecie Ziemia, jest pierwszą kostką domina, jakim jest Wzniesienie całego Wszechświata, jak wyjaśniają źródła Goldenlight:

 

„Wasza planeta jest katalizatorem w ‘efekcie domina’, przez co ma wpływ na wszystkie inne planety, galaktyki i wszechświaty w Multi-wszechświecie; wzniesienie Gai i jej mieszkańców do wyższo-wymiarowych poziomów jest zamierzone jako reakcja łańcuchowa w Multi-wszechświecie, gdzie wszystkie inne planety, konstelacje gwiezdne, galaktyki, istoty, są podnoszone o jeden poziom lub dwa” (4).

 

Przy innej okazji pewne źródła nazywają Ziemię „gwiezdnym graczem w grze”(5). Wyjaśniają, że „cała uwaga Wszechświata jest skupiona obecnie na Ziemi, ponieważ jest ona inscenizatorem przemiany wszystkich elementów we wszechświecie.

 

Cały wszechświat przechodzi przez aktualizację a Ziemia jest jej integralną częścią, ponieważ właśnie jako istoty waszej Ziemi i jako inne istoty wszyscy jesteście projekcją Boskiego Umysłu, więc również stanowicie inne elementy we wszechświecie. A przemiana i wyzerowanie systemów ziemskich musi zajść przed przemianą, która wydarzy się w pozostałej części Wszechświata…

 

Widzicie, wasza planeta odgrywa istotną rolę w Boskim Planie dla Wszystkiego i jest ważną, międzygalaktyczną członkinią, która będzie teraz szczerze witana w Radach Międzygalaktycznych, z wielkimi fanfarami, radością i mile widziana przez innych członków. Wasza planeta ‘dorasta’ i dojrzewa, wychodząc ze swego wieku niemowlęcego, wychodząc z ciemności kwarantanny, która trwała przez bardzo długi czas”(6).

 

Sanat Kumara powiedział, że wraz z naszym Wzniesieniem, każdy we wszechświecie otrzymuje nowy początek.

 

„Wraz z waszym Wzniesieniem, wraz ze zmianą i świadomością wszechobejmującej miłości, każdy i wszędzie, wszystkie istoty, wszystkie planety – które odczuwają, jak wiecie, otrzymają nowy początek. Jest to rodzaj transfuzji i nowe zapoczątkowanie.

 

Co znamienne, wpływ, o jakim myślicie, jest początkiem nowego cyklu egzystencji. Nie jest to błaha sprawa. A tym, co on sprawia, jest fakt, że nie tylko pozwala latać swobodnie tym, którzy są już zaawansowani i wielowymiarowi, lecz również wszystkim na tej planecie.

 

Wpływa on również na tych, którzy zostali przychwyceni w tym, o czym wy myślicie jako o ciemnościach, oni powrócą do światła, ich iluzja zostanie zniszczona i będą również mieli nowy początek”(7).

 

Boska Matka pojawia się, aby potwierdzić: „Kiedy [wzniesiecie] się, będziecie ustawieni we wzorcu dla następnego, jeszcze następnego i jeszcze następnego wzniesienia”(8).

 

Grupa nazywająca siebie Stowarzyszenie Niebiańskie wyjaśniła, co to oznacza:

 

„Ewolucja Wszechświata będzie nadzwyczajnie wspomagana przez wzniesienie Ziemi i w zamian – wspomoże ewolucję innych struktur egzystencji, nawet ponad możność pojmowania, czym może być wasza zjednoczona i wzniesiona świadomość Uniwersalna.

 

Rzeczywiście, jako aspekty wzniesienia Wszechświata, wszystkie planety i cywilizacje zejdą się ze sobą i przeplotą wzajemnie, na sposoby, które jak widzicie,  działają u nas, aby dopomóc na każdej płaszczyźnie wzniesienia Stworzenia.

 

Doświadczycie wraz z nami zbiorowej Uniwersalnej świadomości i z tej pozycji pomożemy Wszechświatowi wznieść się i pomóc w dalszym rozwoju i wzniesieniach, które będą miały miejsce.

 

Fali, jaką wywoła skutek wzniesienia Ziemi nie można nazwać inaczej niż pomocą niesioną wzniesieniu Wszechświata, po którym nadejdą następne większe wzniesienia w światach i strukturach Stworzenia, dalece przekraczające świadomość Uniwersalnej zbiorowości, jakiej doświadczycie (9).

 

Współpraca jest ważna dla efektu fali Ziemskiego Wzniesienia, jak mówi Jezus:

 

Jest to ważne dla waszej populacji, aby osiągnęła punkt kolektywnego wzniesienia, ze względu na ważność waszego wzniesienia dla tego Wszechświata: wznosi się wraz z Ziemią i różne planety będą podniesione ze względu na wzniesienie Ziemi, które samo w sobie zainspiruje i podźwignie inne planety i cywilizacje, aby odkryły rozwój i pomoc we wzniesieniu uniwersalnym” (10).

 

Zasugerował, aby ziemskie Wzniesienie było dużo większym wydarzeniem niż było sugerowane do tej pory i wyjaśnił, dlaczego zostało ono wyciszone.

 

„Wzniesienie Wszechświata jest dużo większym wydarzeniem, niż zasugerowano w większości chanellingów i przez jakiś czas protokół zakładał, aby skupić się najpierw na waszym ziemskim Wzniesieniu i  doprowadzić do niego, zanim rozpoczęlibyśmy bardziej zawiłe dyskusje dotyczące wzniesienia Wszechświata. … Będziecie doprowadzeni do większego zrozumienia wypadków, jakie będą miały miejsce” (11).

 

Sanat Kumara mówi, że nasze Wzniesienie będzie nadal wpływać na Piąty Wymiar.

 

„Z tego powodu mówimy, że nie jest proste wzniesienie się do świata piątego wymiaru.  Będzie ono trwało nadal i jest ono wolnością co do formy, w której można doświadczać różnych światów i wymiarów.

 

Teraz, kiedy jest to zakotwiczone, wzór, ponowne ustanowienie wzoru, sieć, model są wykonane. A te planety, które mają swoje przeszkody, przyjmą wówczas wzór, energetyczny projekt od Gai i będą w stanie spożytkować go i ten energetyczny projekt ludzkości i wykorzystają go ze swoimi populacjami, tak aby mogły wzrastać ponownie ku miłości i większej świadomości.” (12).

 

Z tego właśnie powodu tak wiele statków międzygalaktycznych obserwuje nas w tym czasie – wyjaśnia.

 

„Jest to system, który znajduje się w ruchu. Oto dlaczego tak wielu jest obecnych w tym czasie.  Z tego powodu jesteście obserwowani z tak bliska, w bardzo pozytywnym świetle.  Bardzo wiele zależy od tych mocnych decyzji, których każdy z was dokonuje” (13).

 

Dodaje:

 

„Tak, oni zawsze obserwowali Ziemię i zawsze byli zainteresowani procesem Wzniesienia, ponieważ jest on niezwykły. …. Wywołuje efekt fali w całym wszechświecie. A fakt, że ludzka rasa dojrzała wystarczająco, by powiedzieć ‘nie’, sprawie, że będziemy się troszczyć o wszystko, co spowoduje falę i zadziwienie we wszystkich galaktykach!

 

Tak więc obserwują oni z bardzo bliska, jak to robicie. I jak to przebiega, ponieważ, ustala się paradygmat dla innych planetarnych Wzniesień, innych światów, które chcą pracować w ten sposób” (14.)

 

Jest to przypadek, i to nie powinno zdziwić nikogo, jak mówi Sanat, kiedy niektóre z tych końcowych części [już] zostały bardzo niedawno umieszczone na swoich miejscach”(15).

 

Dlatego to Wzniesienie jest wyjątkowe w tym znaczeniu, że jest pierwsze, w którym bierzemy z sobą nasze fizyczne ciała, przetransformowane z formy węgłowej do silikonowej lub krystalicznej. Jest niezwykłe także w tym, że jest pierwszym, które przydarzy się jako Wzniesienie na skalę masową. Ta wyjątkowość została uwydatniona przez fakt, że populacja planety poprosiła na poziomie  dusz, aby poczekać dłużej, by większa ilość ludzi mogła się wznieść.  I na koniec, jest to pierwszy raz w całym Multi-wszechświecie, kiedy wzniesienie następuje zgodnie z modelem obecnie ustawionym i ustalonym na Ziemi.

 

Przypisy

 

 

(2) “Transcript: St. Germaine Discusses Self-Esteem, July 16, 2013, Part 1/2,” July 18, 2013, na: http://goldenageofgaia.com/2013/07/transcript-st-germaine-discusses-self-esteem-july-16-2013-part-12/.

 

(3) “Saan and the Arcturian Councils: A Short Introductory Message,” channeled by Wes Annac, June 28, 2013 na:: http://aquariusparadigm.com/.

 

(4) “Pleiadian Council, Archangel Michael, and Source Crena: lub via Goldenlight: COMET ISON is an Intergalactic Mothership and A Gift from Source Crena: lub,” channeled by Goldenlight, December 3, 2013 na: http://thegoldenlightchannel.com.

 

(5) “Council of Angels, Archangel Michael and Source Crena:or via Goldenlight: Upgrading to a Multidimensional Operna:ing System,” Oct. 5, 2013, na: http://goldenageofgaia.com/2013/10/council-of-angels-archangel-michael-and-source-crena:or-via-goldenlight-upgrading-to-a-multidimensional-operna:ing-system/#more-196186.

 

(6) “Council of Angels and Pleiadian Council via Goldenlight ~ The Global Reset of all Systems in Preparna:ion for the Golden Age on Earth,” channeled by Goldenlight, July 25, 2013 na: http://thegoldenlightchannel.com.

 

(7) “Sanat Kumara: Many of You Have Already Ascended and Straddle Dimensions,” May 28, 2013, http://goldenageofgaia.com/2013/05/Sanat-kumara-many-of-you-have-already-ascended-and-straddle-dimensions/.

 

(8) “The Divine Mother: The Role of Clarity,” channeled by Linda Dillon, October 7, 2013, na: http://goldenageofgaia.com/2013/10/the-divine-mother-the-role-of-clarity/.

 

(9) “The Company of Heaven: The Earth’s Ascension is Just the Beginning,” channeled by Wes Annac, September 6, 2013 na: http://aquariusparadigm.com/.

 

(10) “Jeshua and the Ascended Masters: Spiritual Liberna:ion will help you Crena:e Heaven on Earth,” channeled by Wes Annac, August 26, 2013 na: http://aquariusparadigm.com.

 

(11) Loc. cit.

 

(12) “Transcript: Sanat Kumara Discusses the Sacred Law of Purpose, Part 2/2,” channeled by Linda Dillon, August 13, 2013, na: http://goldenageofgaia.com/2013/08/transcript-Sanat-kumara-discusses-the-sacred-law-of-purpose-august-13-2013-part-22/.

 

(13) “Sanat Kumara: Many of You Have Already Ascended and Straddle Dimensions,” May 28, 2013, http://goldenageofgaia.com/2013/05/Sanat-kumara-many-of-you-have-already-ascended-and-straddle-dimensions/.

 

(14) “It Is a New Day: Sanat Kumara on Pope Francis, the Process of Ascension, the Earth’s Place in Ascension, Etc.,” March 13, 2013, na: http://goldenageofgaia.com/2013/03/it-is-a-new-day-Sanat-kumara-on-pope-francis-the-process-of-ascension-the-earths-place-in-ascension-etc/

 

(15) “Sanat Kumara: Many of You Have Already Ascended and Straddle Dimensions,” May 28, 2013, http://goldenageofgaia.com/2013/05/Sanat-kumara-many-of-you-have-already-ascended-and-straddle-dimensions/.

 

Tłumaczenie: Anna Euleya

To Wzniesienie jest w Multiwersie czymś wyjątkowym – część 2/3

 

Nadesłał Steve Beckow

 

 

 

 

Pierwsze wzniesienie na skalę masową

 

Inną, niezwykłą cechą procesu, przez który przechodzimy jest to, że zachodzi on na skalę masową. Jak dotąd wznieśli się tylko nieliczni inicjowani, lecz obecnie ten dar jest dostępny dla każdego, kto zdecyduje się i zasymiluje wystarczającą ilość Światła, jak mówi Archanioł Michał poprzez Ronnę Herman:

 

„W minionych wiekach proces Wzniesienia był dostępny tylko dla tych, którzy inkarnowali jako mocno zainicjowani na tej ścieżce – jako uczniowie, których misją było zakotwiczenie tyle  Boskiego Światła, ile było możliwe, sprowadzając je jako mądrość kosmiczną.

 

Ten czas już należy do przeszłości. Obecnie trwa czas Wzniesienia masowego” (1).

 

Hatorowie za pośrednictwem Wes Annac przypominają nam: „Wasza ewolucja zachodzi w sposób zbiorowy a nie jest to normą wzniesienia dla większości planet” (2).

 

SaLuSa potwierdził ten aspekt waszego Wzniesienia:

 

„Mimo że zawsze tak było, że jednostki  mogą być zdolne do wzniesienia, po raz pierwszy dokona się masowe wzniesienie na taką skalę. Oczywiście powiedzie się ono, skoro jest w rękach pełnych mocy Istot, które wypełniają wolę Boga” (3).

 

Dodał:

 

„Nigdy przedtem zarówno Ziemia, jak i ludzie nie wznieśli się razem, lecz teraz istnieje  absolutne przeświadczenie, że fakt ten będzie miał miejsce. Powinniście odczuwać wdzięczność, ponieważ jesteście na Ziemi w tak cudownych okolicznościach. Znamienność tego faktu nigdy nie przeminie, ponieważ takie doświadczenie jest naprawdę wyjątkowe. A my powinniśmy pilnie obserwować cały ten proces, gotowi, by powitać  najnowszych członków Społeczeństwa Galaktycznego” (4).

 

Jednakże dodaliśmy ekstra margines do pojęcia masowego wzniesienia, o którym w przybliżeniu zdecydowaliśmy, że nastąpi przed 21 grudnia 2012 r., kiedy chcieliśmy, aby wzniosło się tak wielu ludzi, jak tylko jest to możliwe.

 

Liczne źródła zapisały to wydarzenie. Oto Jezus za pośrednictwem Johna Smallmana: „Będziecie mieli zbiorową intencję przebudzenia” (5). Oto Archanioł Gabriel poprzez Shelley Young: „Wszyscy, jako cała zbiorowość, zdecydujecie się na przeniesienie do następnego, wspaniałego wieku oświecenia” (6).  A oto Światło Zbiorowości poprzez Tazjima: „Ludzkość jako zbiorowość zdecydowała się na Wzniesienie” (7).

 

Archanioł Michał nazywa „tę kolektywna decyzję … ogromnym skokiem ewolucyjnym” (8),

 

lecz przypomina nam, że nie tworzy to przydługiej pauzy: „Luka, który wytworzy się przez zbiorowe pragnienie ludzkości, by pójść naprzód w podjęciu tej wspaniałości, którą my nazywamy wielkim posunięciem, nie jest określony. Plan Matki nie zostanie zawieszony w nieskończoność z powodu przerwy” (9).

 

W rzeczywistości, ostatnio powiedział nam, że proces Wzniesienia ponownie się zaczął i my przechodzimy przez niego w obecnym czasie. 1 kwietnia 2014 r. Archanioł Michał przekazywał przez Ronnę Herman:

 

„Nie traćcie z oczu i nie odwracajcie uwagi od swojego celu, Najdrożsi, ponieważ wejście większego Światła jest bliżej niż myślicie … Czy jesteście gotowi na następne przebudzenie?”   (10).

 

A podczas Godziny z Aniołem przyniósł nam te wiadomość:

 

Archanioł Michał: Proces Wzniesienia nie zaczyna się w Piątym Wymiarze. On już się zaczął. Już doświadczacie go. Lecz kiedy go osiągniecie – skoro jesteście już blisko, powiem przy okazji; jest on tak bliski, że mogę przyjść bez łamania swojej obietnicy danej przekazującemu.   

 

SB: Tak, teraz, Panie, myślę, że potrzebowałbym twojego potwierdzenia, że mówisz o każdym a nie tylko rozmawiasz ze mną.

 

AAM: Nie było pomyłki.

 

SB: O każdym? Okay.

 

AAM: O każdej osobie.

 

SB: Okay! Proszę bardzo, ludzie! [śmiechy] Dziękuję! (11)

 

Po czym nastąpiła 3 czerwca podobna wypowiedź Jezusa poprzez Johna Smallmana:

 

„Od jakiegoś czasu rozmawiamy o Tsunami Miłości, które jest tuż tuż i nie można go powstrzymać!  Przygotujcie się na to, że będziecie otoczeni jego wspaniałym, białym Światłem, otwórzcie się na nie, pływajcie po jego nasłonecznionej, połyskliwej  powierzchni jak na deskach lub snowboardach w stanie ekstatycznej radości „(12).
Jutro dowiemy się, z jakich powodów Ziemia jest pierwszą planetą w multiwersie, która zaczęła  nowy proces Wniebowstąpienia fizycznego i masowego.

 

Przypisy

 

(1) Archangel Michael: Are You Ready to Embody Your Sacred Fire Energy? Channelled through Ronna Herman, November 29, 2013, na: http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html.

 

(2) “The Hathors: Karmic Acceleration, Exposure of Tyranny and Understanding Channels,” channeled by Wes Annac, August 30, 2013 na: http://aquariusparadigm.com.

 

 

(4) SaLuSa, Feb. 22, 2012.

 

(5) Jesus via John Smallman, April 27, 2014, na: http://johnsmallman2.wordpress.com

 

(6) “Archangel Gabriel: The Courage To Live Your Dreams,” channeled by Shelley Young, February 28, 2014 na: http://trinityesoterics.com/.

 

(7) “The Light Collective: On the Journey,” channeled by Eliza Ayres (aka Tazjima Amariah Kumara), January 26, 2014 na: http://bluedragonjournal.com.

 

(8) “Archangel Michael: Back to the One with the Speed of Love,” July 15, 2013, na: http://goldenageofgaia.com/2013/07/archangel-michael-back-to-the-one-with-the-speed-of-love/.

 

(9) “Archangel Michael: Prepare for the Celebration – Part 1/2,” channeled by Linda Dillon, August 19, 2013 na: http://goldenageofgaia.com/2013/08/archangel-michael-prepare-for-the-celebration-part-12/.

 

(10) “Archangel Michael: Angels of Mercy,” channelled through Ronna Herman, April 1, 2014, na: http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html.

 

(11) “Archangel Michael: You are About to Reach Ascension,” May 15, 2014, na: http://goldenageofgaia.com/ascension-to-the-fifth/archangel-michael-you-are-about-to-reach-ascension/.

 

(12) “Jesus: The Forces of the Dark are in Disarray!” chanelled by John Smallman, June 3, 2014.

 

 Tłumaczenie: Anna Euleya