MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚCI

Oficjalna Nota Ewolucyjnych Mentorów Arkturian
Spisał Ramathis-Mam
Tłumaczyła Anna Burakowska

Niech energia otwarcia się na kosmiczną świadomość wypełni wasze wnętrze, byście mogli doświadczyć
nowej wizji oraz uczucia spełnienia, harmonii oraz głębokiego i stałego pokoju w waszym życiu.
Społeczność Arkturiańska jest jedną z największych sił kierujących procesem ewolucji na waszej
planecie. Konsekwentnie kontynuujemy nasze działania wspólnie z Duchową Hierarchią w zakresie
doskonalenia określonych stref geograficznych planety. Obserwujemy teraz w gronie Operatorów Ewolucyjnych
wielkie oczekiwanie w odniesieniu do wydarzeń, jakie mają nastąpić w następnych latach na planecie oraz
interwencji braci i sióstr z kosmosu. Byliśmy bogami historycznej przeszłości, w której ludzkość znajdowała
się na początku swojej ewolucyjnej historii, wspieramy was teraz i będziemy czynić to w przyszłości.
W obecnych czasach nasza rola jest odmienna od tej z przeszłości. Chociaż znajdujemy się w wielu
aspektach na wyższym poziomie niż wy, a nasza ewolucja jest odmienna, dzielimy się z wami
czymś, co jest dla nas wspólne, a mianowicie wiedzą związaną z Ewolucją Świadomości. To co unikatowe,
co odróżnia was od istot kosmicznych, znajdujących się na wyższym poziomie, to właśnie świadomość.
Jest to wielkie narzędzie, którego Istota używa do zrozumienia, nauki i integracji jej faktycznej funkcji
boskiej służby i współpracy z boskim planem ewolucji.
Cały proces duchowego rozwoju czy inaczej ekspansji boskiej świadomości polega na oddzieleniu się od
Bycia maską mentalnego Ego lub inaczej Wirtualnego Obrazu. To alchemiczny proces następujący
stopniowo, w miarę jak pojmujecie, że powinniście oczyścić siebie i dokonać transmutacji tego, czym nie
jesteście. Oto wielkie wyzwanie, któremu, na waszym poziomie ewolucji, powinniście stawić czoła, by
poszerzyć świadomość i osiągnąć prawdziwą, czystą wnikliwość, pochodzącą z wyższych poziomów
światła. W obecnym momencie istnieje wielki konflikt z powodu ogromnej ilości przekazywanych
informacji, pochodzących z różnych poziomów ewolucyjnych, również z planów reakcyjnych. Dlatego, by
możliwym stało się odróżnianie i wybieranie konstruktywnych, transformujących informacji od tych, które
nimi nie są, niezbędna jest bardzo szczera postawa i duchowa integralność. Narzędziem, które umożliwi
wam taką właśnie selekcję, będzie moc wewnętrznej czystości. Wewnętrzna czystość ma różne
znaczenia, ale najważniejszym z nich jest to, które prowadzi do wibrowania w zgodności i pełnej
komunikacji z waszą Istotą, w wolności od maski mentalnego Ego, którego działalność jest niezwykle
wyrafinowana i ma moc kontroli. Stanowi to przedmiot wewnętrznej pracy, narastającej w miarę wzrastania
potrzeby doświadczania prawdy Istoty i Boskiego Źródła, wspierającego i prowadzącego jej proces
transformacji w światach kosmicznej ewolucji.
Zazwyczaj waszym życiem kieruje wyszukany mechanizm mentalnego Ego, które poprzez stałe,
obsesyjne myśli i negatywne emocje zakotwicza was w powtarzającej się wstecznej dynamice.
Identyfikujecie się tak bardzo z tą Maską Istoty, że wydaje się wam niemożliwym i nieosiągalnym, że
można żyć inaczej. Źródłem całego wewnętrznego i planetarnego dramatu, którego doświadczacie, jest
ten nieświadomy kolektywny wzorzec, przyłączany przez was za każdym razem, gdy poddajecie się
destrukcyjnemu działaniu mentalnego Ego. Wszystkie negatywne przejawienia takie jak stres, lęki,
napięcie, frustracja, niepokój, niezdolność do działania, poczucie winy, poczucie klęski, wymieniając tylko
niektóre, stanowią narzędzia manipulacji i kontroli mentalnego Ego. Za każdym razem, gdy zachowujecie
się w oparciu o wsteczne wzorce, zanieczyszczacie wasze Bycie, pokrywając je chaotycznymi energiami
przylegającymi do waszego ciała energetycznego i wpływającymi na pozostałe, niższe ciała.
Podróżujecie poprzez antymagnetyczny pas Galaktyki i to pociąga za sobą uaktywnienie procesu zmian
ewolucyjnych, generowanych w każdej chwili istnienia. Obecnie dysponujecie wieloma narzędziami
transformacji i samowiedzy, ale bez mocy wewnętrznej czystości, nie uda wam się rozpuścić całego,
przyłączonego przez was, negatywnego ładunku, skrystalizowanego w waszym energetycznym
hologramie. Alchemia wewnętrznej transformacji wymaga waszego wkładu, wysiłku z waszej strony.
Ewolucyjny nacisk jest niezwykle silny, ponieważ przyłączenie paradygmatów nowej gwiezdnej
świadomości wymaga zainwestowania przez was całej waszej energii i uwagi. Wasze myśli, słowa,
działania i reakcje pokazują w jaki sposób wibrujecie. Samooszukiwanie się, jako mechanizm oporu
zmianom, nie stanowi rozwiązania, które przyniesie stałą, trwałą, realną wewnętrzną transformację. Skąd
pochodzi cała ta energia stawiania oporu? Oczywiście z mentalnego Ego, wielkiego protagonisty
uniwersalnej ewolucji. Oto odwieczna walka pomiędzy ciemnością ego, a światłem istoty poszukującej
komunii i komunikacji z Wielkim Kosmicznym Projektantem.
Moc wewnętrznej czystości jest poziomem świadomości, na którym przychodzi zrozumienie, że czas,
przestrzeń i okoliczności są boskimi agentami przynoszącymi oczyszczenie i otwierającymi wejście do
królestwa pokoju, harmonii oraz Boskiej miłości. Wewnętrzna czystość to stale praktykowany sposób
życia, świadoma analiza i ocena świadomości uaktywniającej proces transformacji nieczystości
mentalnego ego. Jest to droga alchemika, który stawia czoła niedoskonałościom i mentalno-
intelektualnemu bezwładowi, aby odkryć moc Istoty, będącej nadawcą i odbiorcą boskiej łaski miłości,
która transmutuje i harmonizuje każdą niedoskonałość. Wewnętrzna czystość osiągana jest, gdy każde
pragnienie koncentruje się na otwarciu i połączeniu waszego życia z boskim planem; kiedy wszystkie
myśli zbiegają się i łączą w uczuciu wyrażenia i integracji wartości kosmicznej ewolucji, przynoszącej
mądrość i wewnętrzny pokój. To wibrowanie w harmonii z prądem ewolucji wyrażającym boską moc
stwórczą, która pobudza i daje życie waszym ciałom oraz procesowi duchowego rozwoju.

Wewnętrzna czystość jest stanem Istoty przejawiającej Boski Obraz, akceptację, zrozumienie,
że wszystko co istnieje,ma swój cel do wypełnienia oraz uaktywnienie zdolności służby bez osobistych motywacji.
Jest to akceptacja okoliczności, jako istotnego aspektu życia, prowadzącego do odkrycia wiecznej,
niezniszczalnej, niezmiennej, boskiej formy. To wyjście poza schematy i mentalne myśli, warunkujące
wizję życia i postrzeganie rzeczywistości. Wewnętrzna czystość pozwala odczuwać istotę, która czuje,
myśli i postrzega jedność, połączenie oraz świętość wszystkich istot i rzeczy. To zrozumienie, że ból,
strach, cierpienie stanowią odbicie maski mentalnego Ego, które zanieczyściło wasze Bycie, by generować
egocentryczne koła krążących wokół myśli, uczuć, pragnień prowadzących do rozdzielenia, urazów i
konfliktów. Wewnętrzna czystość to złoty obraz twojej istoty, która wibruje tylko w pokoju, miłości,
współczuciu i zrozumieniu, że wszystko jest świętym przejawieniem Boga. Każda niedoskonałość
generująca konflikt poprzez negatywną gęstość materii jest transmutowana, gdy poświęcimy ją na
ołtarzu wewnętrznej transformacji. Wewnętrzna czystość daje nam moc dostrojenia się do planu boskiej
służby, transmutującej defekty i negatywność przyłączoną do Istoty. Droga wewnętrznej czystości to
droga zrzeczenia się identyfikacji z maską mentalnego ego, które tworzy wirtualne rzeczywistości
mieszające, niszczące i raniące duchową integralność. Dzięki wewnętrznej czystości usuniecie wszystko,
co blokuje wasze połączenie z kosmicznym planem ewolucji.
Jest to również drogą wyrzeczenia się tego, czym nie jesteśmy, a co wspieramy w każdym momencie
poprzez naszą nieświadomość i mentalno-intelektualne lenistwo, gdy nie używamy mocy duchowej
wnikliwości, posiadanej przez Istotę jako aspekt jej Boskiej Esencji. Za każdym razem, gdy zaprzeczacie
temu, że obecny moment jest świętym darem połączenia i komunikacji z prądem życia i ewolucji,
utwardzacie skorupę mentalnego Ego. Wasza istota jest pokryta grubą warstwą energii przeszkadzającą
w dostrojeniu do pełni i ekspansji kosmicznej świadomości poza ograniczeniami czasu i mentalnego Ego.
Dzieje się tak, gdy generujecie ból i cierpienie w waszym życiu, które uwieczniacie i przekazujecie
przyszłym pokoleniom jako ewolucyjne paradygmaty kształtujące mityczne światy ewolucji, w których
żyjecie. Szczęście, za którym tak bardzo tęsknicie, nie wynika z identyfikacji z mentalnym ego, które
istnieje w historycznym czasie, w którym nabywa swoją tożsamość i energię. Szczęście wynika z
rozpuszczenia maski ego. Oto prawdziwa wewnętrzna czystość, która przyczyni się do waszej projekcji w
sfery wyższej ewolucji, poza gwiazdami i kosmicznym zjawiskiem. To odczuwanie stałej obecności waszej
Istoty, która pobudza do twórczej dynamiki ewolucji, by cieszyć się boskimi światami myśli i twórczych
spontanicznych uczuć.
Za każdym razem, gdy świadomie dostrzegacie niezgodne działania i wnosicie wkład we wznoszenie się
na poziomy wyższej częstotliwości wibracji, aktywujecie Obecność waszej Istoty w życiu. Zamiast żyć
egocentrycznymi projekcjami niosącymi konflikty i walkę, możecie wybrać zgodę, empatię i komunikację.
To ważne by być świadomym, kiedy wasza wewnętrzna przestrzeń jest zanieczyszczona przez
niespokojną reakcyjną dynamikę, emitującą ogromne dawki zanieczyszczonej energii, wpływającej na
nieświadomych tego innych. Moc wewnętrznej czystości stanowi narzędzie, dzięki któremu Istota
otrzymuje Boską Łaskę, umożliwiającą życie bezwarunkową miłością. W ten sposób doświadczamy jej we
wszystkich stworzeniach, we wszystkich elementach i okolicznościach, mówiących nam o nieskończoności
i wspaniałości Istoty Kosmicznej, z którą jesteśmy połączeni poprzez świadomość ewolucji. Intencja i cel
będą głównymi aktywatorami wewnętrznej czystości. Poprowadzą was do spotkania i jedności z
kosmicznym pulsem. Wasze życie powinno być zorganizowane w taki sposób, że będzie stanowiło akt
poświęcenia kosmicznemu Źródłu Miłości, które przenika i przepełnia wszechświat. Będzie to akt
akceptacji i zezwolenia na przyłączenie nowych paradygmatów kosmicznej ewolucji i współpracę z
programem planetarnego przejścia, by nowy porządek i świadomość mogły wyłonić się wśród ludzkości.
Wewnętrzna czystość to rozpoznanie, że Boska energia, wspierająca wasze niższe ciała oraz
uaktywniająca i transformująca waszą świadomość, pochodzi z unii z Boskim Planem Stwórcy.
Indywidualna czystość pociąga za sobą przyjęcie odpowiedzialności rozpuszczania maski ego i wszystkich
nieczystości, przyłączonych do Istoty i skrywających jej wspaniałość, moc oraz chwałę. Ta czystość
wymaga świadomej, stałej nauki, oraz zrozumienia, że w ten sposób wnosicie największy wkład w
ludzko-planetarną ewolucję. Wymaga poddania się zmianom, by irracjonalne tendencje i konflikty niosące
oddzielenie zanikły, a szacunek i braterstwo zaczęły kierować waszym życiem. Wewnętrzna czystość
stanowi narzędzie, które doprowadzi was do ostatecznego uwolnienia i wejścia w stan stałej komunii z
Bogiem.
Ta czystość to światło Istoty, dające życie i sens ewolucji; światło, które pozwala wam zaakceptować, że
jesteście niezniszczalnymi boskimi świadomościami, ukrytymi za pragnieniem doświadczenia oddzielenia
od prądu miłości i Boskiej służby. Tylko w ten sposób stopniowo zaczniecie doświadczać życia jako czysto
duchowego zjawiska, które powinno zostać uhonorowane i uświęcone przez Istotę Światła i które
przyczyni się do waszej projekcji w nieskończoność Boga.

Niech nasze słowa towarzyszą waszemu przebudzeniu, przyniosą wam radość, szczęście i pokój,
pozwalający doświadczyć esencji Nieśmiertelnej Istoty istniejącej w waszym wnętrzu.

źródło: http://forum.wolnaludzkosc.pl/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s