Wolni od winy. SHIVA

SHIVA

SUREIJA OM ISTHAR OM

 

JA JESTEM SHIVA – pośród Was!
JA JESTEM Ogniem wszystkich Światów – pośród Was!
JA JESTEM Początkiem każdej Przemiany i Siłą która posuwa naprzód Proces Transformacji, aż będzie ona ukończona u wszystkich Ludzi. Ukończona tak abyście mogli się Podnieść w jeszcze bardziej światłe Rzeczywistości.

Tam, gdzie Ja Jestem, tam kończy się każdy kompromis, tam gdzie Ja działam jest możliwe natychmiastowe uzdrowienie. Tam gdzie Ja palę wszystko moim Ogniem, kończą się wszystkie Bóle.

Wszechmocny i Wieczny – SHIVA.

Tak więc, Wy ukochani Ludzie!
Od dzisiaj macie z jeszcze większą Radością i z dala od Lęku oddać się Transformacji.
Od dzisiaj macie żarliwie rzucić się w święty i uzdrawiający Ogień Transformacji, bez zwlekania i bez cofania się przed tym.
Od teraz nie ma już więcej „wymówek”, niezależnie od tego jak wydawałyby się one dobre, albowiem od TERAZ z Waszej Świadomości komórkowej zostaje umorzona (*usunięta) „Wina”.

Teraz dojdziemy do podstaw Rzeczy, zanurkujemy głęboko w tą Prawdę przez którą Człowiek nie mógł prawie wcale kroczyć dalej.

Często jest i była mowa o Lękach które należy pokonać, często jest i była mowa o bezwarunkowym oddaniu się Światłu – tak jak o nieustraszoności i obserwowaniu Waszych Tematów bez powinowactwa. I tak staracie się, tu i tam osiągacie zarówno małe jak i duże postępy, jednak coś jeszcze z tego pozostaje, to działa w Was nadal, to czego praktycznie do dziś nie mogliście nazwać, to co najlepiej można opisać jako „zlękniona niepewność”.

A więc co jest tym, co sprawia w Was niepokój?
Ukochani Ludzie, to jest „Wina”, „poczucie Winy”, to „czucie-się-winnym”.
To Was paraliżuje i trzyma Was mocno na gruncie Ziemi.

„Wina” jest bratem Strachu i siostrą Niemocy.

Tak długo jak Człowiek czuje się winnym i przeżywa się jako obciążony Winą, tak długo nie następuje oczekiwana Transformacja jak i pożądany jej wynik.

I gdzie „siedzi” ta Wina i dlaczego tak ciężko jest podążyć jej śladem?

To jest tak, że wszystkie Wasze doświadczenia jako ludzkiej i kosmicznej Istoty są zapisywane w Waszych komórkach i w Waszym DNA.

One po prostu tam są i dlatego dotąd nie mogliście praktycznie nic uczynić aby je zneutralizować. W Waszej Świadomości komórkowej „siedzi”
Wina i nie chce Was opuścić. Poprzez to wykreowaliście nieskończenie wiele Myśli Winy, stworzyliście Wzorce Winy którym jeszcze dzisiaj czujecie się zobowiązani.

Dzieci czują się zobowiązane względem rodziców, Mąż względem Żony i odwrotnie, Przyjaciel względem Przyjaciela i nawet życie zawodowe Ludzie doświadczają jako obciążone winą, albowiem czują się w błędny sposób zobowiązani swoim przedsiębiorstwom, co oznacza że względem nich mają jakiś „dług”, mają dług u religii lub u państwa co tworzy szerokie kręgi i przez to Wasz ludzki Byt krąży wokół tego tematu.

Kiedy podejmujecie rzekomo „błędne decyzje”, wtedy czujecie się winni. Gdy nie jesteście „dobrzy”, czujecie tą Plagę, gdy dajecie zbyt mały datek/jałmużnę, wtedy pojawia się Wina. Kiedy widzicie jak wiele Cierpienia jest na tym Świecie – gdzie Wy sami przy tym jesteście stosunkowo tym niedotknięci – pojawia się na nowo uczucie Winy.

Wyśledźcie Waszą „Winę”. To jest zaprawdę długa lista! Nieprawdaż?

To oznacza że na każdym kroku towarzyszy Wam Wina i Ja mówię Wam: nie z całą pewnością nie można temu zaradzić konwencjonalnymi metodami psychologicznymi!

I Ja mówię Wam, przez Winę macie też uczucie Niepokoju, uczucie ciągłego musu „czynienia czegoś” i Wina po prostu nie pozwala Wam skoczyć w Ogień, albo spaść w otchłań. Mówicie bowiem sami do siebie: „nie, teraz nie, ja mam jeszcze coś do załatwienia!”, tak więc Wina powstrzymuje Was od tego i Wasza Transformacja ma skromną Jakość.

Poczuwanie się do Win są ostatnimi mylnymi wnioskami które należy porzucić i po tym Droga jest wolna.

Wiedzcie: musicie doprowadzić się do tego Miejsca, aby zaprawdę móc podejmować naprawdę wolne decyzje!

Jednak ten który czuje się winnym – niezależnie od okoliczności – jest tak daleko od Wolności jak Przebudzony od Niewiedzy.

Do dziś pracowaliście z wielką uwagą nad Waszymi Lękami, nad rozpuszczeniem Waszych Lęków. To było konieczne przygotowanie do tego co teraz nadejdzie, do tego co teraz jest możliwe: UWOLNIENIE CZŁOWIEKA OD KAŻDEJ WINY.

Wiedzcie: Wina w Bycie NIE ISTNIEJE!
Co istnieje – to ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
I względem kogo?

Względem Was samych. Każdy Człowiek ma tylko jeden obowiązek, mianowicie aby rozpoznać i wypełnić swoje Zlecenia które sprowadziły go tutaj. I im bardziej ktoś jest od tego oddalony, tym trudniej układa się jego Życie. Jego Życie takie jakie się ono jemu samemu prezentuje a nie takie jakim jest ono postrzegane przez otoczenie.

Na tym Poziomie Bytu nikt nie wziął na siebie winy! I to należy:
1. mentalnie zrozumieć
2. dopuścić w Świadomości emocjonalnej
3. zakotwiczyć w Sercu

Tworzenie jest zdefiniowane Zasadą Energetycznej Równowagi. I tak każdy czyn, każda Myśl jest zapisywana w Pole Energetyczne które reguluje się samo. „Wina” nie istnieje, oprócz tej w głowach Ludzi, albowiem na poziomie komórkowym macie do czynienia z tymi właśnie Wzorcami.

I przez to wielu Instytucjom udało się utrzymać w uzależnieniu. I nie udało się Wam od tego uwolnić.

Wina jest ostatnią przeszkodą na Drodze do Światła i do Wolności.

Gdy jest z Was usunięte każde poczucie Winy, jest zabrane, wtedy nadciąga Wolność o której jest tu mowa.

Wiedzcie jednak: jeśli chcecie się uwolnić od wszystkich Stanów pełnych Winy w Was samych, nie ma więcej powodów które powstrzymywałyby Was od SKOCZENIA W PEŁNEJ RADOŚCI I GOTOWOŚCI W OGIEŃ SHIVY.

Czas wielkich Uzdrowień, Cudów i Alchemii został wzbogacony o nowy Stopień. Stopień który przez głęboką wewnętrzną Intencję – TAK, JA CHCĘ! – umożliwia Ludziom pozbycie się wszystkich Wzorców Winy.

Ten Proces zaczyna się w momencie, w którym Wy w Was samych sformułujecie prośbę o to abyście zostali uwolnieni od wszystkich Wzorców Winy na poziomie komórkowym. Wtedy stanie się to i to jeszcze przed upływem 108 Dni – jednak jest to najdłuższy czas – zostaje w Was usunięte każde poczucie Winy w Myślach, Słowach i Czynach.

Wtedy też czujecie nowe, zaprawdę Nowe Życie i wiedzcie: wszystko to co do dziś w sobie uwolniliście – służyło do tego aby osiągnąć ten Punkt. Albowiem dopiero Istota uwolniona od całej Winy ma Siłę, Moc i Wspaniałość aby ukoronować Nowy Czas.

Wolność oznacza bycie NAPRAWDĘ wolnym, we wszystkim i przy wszystkim. I tak stworzycie absolutnie nowe podejście do „obowiązków” w Waszym Życiu.

Zapamiętajcie:
Proście – i jest dane!
Zarządzajcie – a tak się stanie!

Ja Jestem SHIVA

Podejmijcie te decyzje które do dziś odsuwaliście od siebie, bo ten Czas będzie miał wkrótce szybki Koniec…, przy czym dotarliście do drugiej, końcowej części tego Przesłania.

SHIVA

Ukochane Dzieci Ludzkie!

„Kosmiczni Jeźdźcy” udali się w Drogę na Ziemię.
„Wielcy Wiedzący” z wielu Królestw Tworzenia otrzymali
Zadanie wyruszenia na Ziemię, miliardy Statków Światła
zajęło pozycje wokół Ziemi. Na co to wskazuje?

Ja powiedziałbym że zbliża się coś Wielkiego
bo czyż w innym przypadku czyniono by takie wysiłki?

Wielu Ludzi zauważa nas na Niebie
i zaprawdę jesteśmy tylko dla tych do przeoczenia
którzy chcą za wszelką cenę zatrzymać Iluzję
ich wygodnego Życia.

Niebo jest w trakcie przekazywania Ludzkości wielkiego
jak i wspaniałego Przesłania i czyni wyjątkowe odkrycie.
Zaprawdę, Świadomość Ludzi na Ziemi zostanie przez to
zmieniona w ciągu jednej tylko nocy. Ale tylko tych
którzy są na to gotowi, albowiem nikt nie będzie
„uszczęśliwiany na siłę”. Bo prawdziwymi Kowalami
Waszego Szczęścia jesteście zawsze Wy sami.

To oznacza że są dalej kontynuowane przygotowania Waszego
Niebiańskiego Rodzeństwa do „Sądu Ostatecznego”,
aż do Godziny która została na to wyznaczona.

Was Ludzi obowiązuje wykorzystanie optymalnie Czasu
do tego Momentu. Optymalnymi Zarządcami czasu są Ci
którzy TERAZ decydują a nie Ci którzy jeszcze nadal
„dają sobie czas” bo uważają że mogą trzymać się z dala
od niektórych Procesów Transformacji.

Korzystajcie z tego wartościowego, wyjątkowego
i specjalnego Czasu, jeszcze tak długo jak jest Czas,
bo Ja mówię Wam: w Nieskończoności Tworzenia Stwórcy
te Procesy na Matce Ziemi są wyjątkowe i wciąż można by
było to podkreślać.

W Świecie nic nie pozostanie takim jakim jest teraz.
Polityka, Gospodarka i Religia doświadczą
Fundamentalnej Przemiany po tym jak nastąpią
nadchodzące „Objawienia Nieba”.

Ale kiedy to będzie? – wielu zadaje to pytanie.

SHIVA mówi Wam: im będzie spokojniej, im bardziej
będzie się wydawać że Ludzie przyzwyczaili się do
obecnego Stanu, tym bliższy jest TEN Dzień w którym
otworzy się Niebo.

Ostateczną Przemianę poprzedza wielka,
postrzegana w napięciu Cisza.

Jak odczuwany jest przez Was ten Czas,
jak odczuwane są przez Was te Dni?

Czy widzicie jak blisko jesteśmy tego Momentu?!

Uduchawiajcie się, ożywcie się na nowo,
obudźcie się – PRZEBUDŹCIE SIĘ.

Dziś Nowe Rozpoznanie stało się Waszym udziałem.
Korzystajcie z niego w Mądrości Waszej Boskiej Natury.

SUREIJA OM ISTHAR OM

SHIVA oczekuje Ciebie w Ogniu który Cię nie spali,
w Ogniu który jedynie z Twojej Iluzji Ciebie samego
uczyni zimny popiół.

Zaczął się Czas Nowej Ludzkości.
Z prawdziwie nowymi Ludźmi, którzy z dala od starego
„postrzegania winy” pokonują Stary Czas.

My, z Poziomów Światła, wypełniamy naszą część
tak więc idźcie i czyńcie nam podobnie.

Aby Miłość mogła zwyciężyć obowiązuje Cię to byś
osiągnął zwycięstwo nad Twoimi starymi Uwarunkowaniami.

Wy wszyscy jesteście blisko, bardzo blisko tego.

Idźcie te ostatnie kroki z zapałem pierwszych kroków.

Ten kto się puści, zostanie złapany.
Ten który rzuci się w Ogień, nie spłonie.
ten, który chce uratować swoją Duszę, ten ją straci.

Oddajcie wszystko, aby wszystko mogło być Wam dane.

Chodźcie teraz i bądźcie przy tym całkowici,
aby ten Świat mógł się stać całkowitym (*kompletnym).

Honorowany, kochany i stawiany ponad każde Życie
w Bycie jest Człowiek który powraca z powrotem
do swojej boskości.

My oczekujemy Ciebie – jeszcze dziś!

SHIVA

//To Przesłanie zostało przekazane podczas
Czytania Światła LIVE 28 września 2012 roku w Wiedniu (Austria)//

źródło: http://wolnaplaneta.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s