MIŁOŚĆ

Choroba zawsze oznacza brak lub niedostatek miłości. Brak miłości stał się przyczyną wszelkiego cierpienia. Zacznijmy zatem kochać, dajmy szansę sercu, wyłączmy na chwile nasze umysły. Pomedytujmy, pomódlmy, wybaczmy sobie i innym, włączając nasze serca, które są naszym centrum duszy, domem świadomości.

Kochając siebie i drugiego człowieka sercem, uzdrawiasz i siebie, i jego. Podporządkowując drugą bliską osobę iluzją miłości, poprzez umysł-ego,  włączając zazdrość i inne warunki,  które tej miłości zaprzeczają. Kochając sercem, pokochasz miłością bezwarunkową, bez wiązania drugiej osoby przysięgą, zobowiązaniem, strachem. Powiesz – odchodzisz kochanie, więc bądź szczęśliwa. Tylko jedno pytanie. Czy tak kochana druga osoba od Ciebie odejdzie? Kto tak jak Ty ją pokocha?  Każdy kto tak nauczy się kochać,  spełni w radości ziemskie nauki, które polegają też na tym, aby pojąć kim jesteśmy, a jesteśmy Miłością, tak jak nasz Stwórca.

Prawda o miłości jest taka, że  warto kochać wszystko i wszystkich, a to co dajemy i tak do nas wróci. Pomocą w posługiwaniu się sercem jest jego otwartość w czym kluczem jest już samo uświadomienie sobie tego naszym wyborem. Kto przyjmie drogę serca, temu nie są już potrzebne dary pomocy, mową ciała i wypadków. Warto żyć szczerze, uczciwie i w harmonii z Matką Ziemią i wszelkim stworzeniem. Bycie Miłością to wybór każdego z nas, po to tu jesteśmy, aby się tego na powrót nauczyć. Jeśli jesteśmy  miłość to znikają wszelkie prawa,w miłości nie ma praw. Miłość ponad wszystko to jedyne „prawo”.

MIŁOŚĆ

To wszystko czym jesteśmy, Bóg jest Miłością. Każdy z Was jest Miłością, bo z Ojca pochodzi. Każda kropla ma wszystko to, co cała woda świata. Świat jest przepełniony Miłością, której nadając formę, czyli kształt, powstaje prawda, którą jesteśmy. Ponadczasowość naszego Istnienia dowodzi to, iż miłość to promienie światła w przestrzeni świata. Świat jest pustą przestrzenią powstałą w wymiarach rozbłysku. Model Miłości powstaje poprzez wzrastanie uczuć istot powstałych w matrycy stworzenia. Matryca stworzenia nadaje pierwotne kształty wszystkim istotom. Każda istota ma w sobie kody nieskończonej doskonałości. Istoty mogą swoją formą nieustannie ewoluować, co daje im możliwość doświadczania wzajemności swego stworzenia.

Kochając miłość i stając się nią, istnienie rozpoczyna etapy swego rozwoju. Połączywszy się z formą, istnienie nadaje sobie kształt, przyjmując formę, daje Prawdę o swoim doświadczeniu. Podążając z cudowną energią stworzenia, miłością, możecie doświadczać wszelkich form i światów, współtworzonych przez własne istnienie. Miłość to nośnik, ale wibracji rozwoju, rozwijając się w energiach strachu, doświadczacie antyrozwoju. Antyrozwój to doświadczenie samo zniszczenia światów i ich zmierzanie ku temu. Miłość tworzy wszelkie światy nie określając im zasad istnienia. Istnienie doświadcza wszelkich dróg rozwoju, od samo zniszczenia do nieograniczonej boskości. Boskość to manifestacja Miłości przepełnionej wszelkim doświadczeniem, to zespolenie się ze źródłem istnienia. Miłość nie ma żadnych ograniczeń, żadnych praw, żadnych zasad. Miłość po prostu istnieje w jedności wszystkiego. To co dajecie, to powstaje po nadaniu temu formy. To tworzenie i nawrót do Was tego co stworzyliście. Miłości można doświadczać w całym aspekcie jej form, które sami sobie w boskim akcie tworzenia, stwarzacie. Pomocą w przyjęciu siebie, jako energii miłości jest serce, które jest doskonałym wytworem Miłości, oraz też źródłem miłości.

Serce odnowione w źródle, staje się potęgą boskiej emanacji i możliwości tworzenia. Tworząc Miłość sercem, sami na powrót stajemy się Bogiem, sami tworzymy miłość i nowe światy, nowe formy istnienia.
Barwy miłości rozpostarte od serc naszych na całą Ziemię, prosto przeistoczą Matkę Ziemię w nowy wymiar naszego współistnienia i doświadczania, etapu boskości naszej. Miłość jest tym co wypełnia formę w prostocie jej napełniania sercem. Nową naszą formą, w którą się przeistaczamy to PRAWDA. Barwami miłości, źródła stworzenia Ojca i Matki jest Miłość w sercach naszych. Dając tak doskonałe barwy sercami swymi, tak doskonały świat stwarzamy, który powstaje jako odbicie naszego wnętrza, stanu naszych boskich istot. Wyprowadzając nowe formy z serc, ich boskiego tworzenia, wytwarzamy wielkie dzieło boskiego doświadczania w dziele ewolucji własnych istot, ich nie ograniczonej przemiany.

 

MOC MIŁOŚCI

Przekaz z dnia 25.09.2012

Ukochani moi,
Dostaliście ogrom pomocy, którą przyjmujecie w swoje umysły, a kiedy ją poukładacie w swoim sercu, ona stanie się efektywną pomocą boską, Boga w Was, którego odczujecie w sobie. Dary iluzji, dary nauk, doktryn, wasze przekonania, skutecznie odciągają Was od wzniesienia, które tylko każdy z Was dokonać może w sobie. Przestańcie liczyć na pomoc kosmosu, pomoc fałszywych archaniołów, wzniesionych mistrzów, którzy Wam ją niosą, a tymczasem to Wy im niesiecie swoją energię dawaną do tych przekazów, tworząc kolejny nowy kościół, zachowaniem swoim. Żadne istoty z zewnątrz, nie mogą ingerować w wasze nauki, lekcje boskich dzieci, którymi jesteście. Lekcje, które Wam dają istoty pasożytujące na Was, prowadzą do oddalania Was od samowzniesienia, pozbawiając Was efektu mocy, którą dajecie na pożywkę innym. Prosta droga do Was samych wiedzie przez wasze serce i ja w każdym tym sercu mieszkam. Jestem Matką waszą i Ojcem i boska jedność nasza nie potrzebuje żadnego pośrednictwa.
Kochajcie lekcje, które darem innych istot, a efektem niekochania siebie, otrzymujecie.

Wiele istot astralnych i kosmicznych obrało drogę pasożytniczego odżywiania, czego dostatek dawała im potęga boskich istot, którymi jesteście. Pora najwyższa zakończyć ten etap doświadczania, a przyjmując darmiczność, staje się jednoznaczne, iż znikną wasi zbawiciele, mieniący się waszą pomocą, dla których byliście eldorado, darmowym pokarmem.

Dokończenie przemiany każdy dokonać może w sobie samym dając miłość kochania siebie dla całej swojej istoty, potęgi boskich mocy, którymi jesteście. Każda komórka wasza we wszystkich ciałach waszych, we wszystkich wcieleniach pomocą JAM JEST napełniona, da samoczynne wzniesienie każdemu. To boskie dzieci, którymi jesteście, to esencja wszystkich istot niosąca przemianę w całym wszechświecie. Dokonajcie tego jednak, najpierw w samych sobie, gdyż tylko to co macie jest darem dla wszystkich i wszystkiego, całego boskiego stworzenia. Przepełnijcie świat miłością, świat Ziemi odmienia się, dajecie mu nowe oblicze i potęgę przemiany, którą czynicie najpierw sobie.

Drogi samorozwoju, wasze lekcje, są bardzo różne, nie piętnujcie niczego i nikogo, ja jestem wszystkim, jestem też Wami, cokolwiek piętnujecie, to nadal dajecie to sobie. Tak obarczeni ciemnymi energiami, będącymi waszą nauką, oddalacie się od przemiany zamiast z nią się wznosić. Dokądkolwiek przyjmujecie prawdy świata umysłu, świata tworzonego przez wasze ego, to dotąd posuwacie się w odwrotnym kierunku do wzniesienia idącego przez wasze wnętrze, przez serce każdego człowieka. Miłość tam kierowana, to jedyny napój i pokarm, który potrzebujecie, który da Wam nowe ciało, nowe widzenie świata, mądrość i wiedzę, jak i cud doświadczania w świecie nieskończonego szczęścia, „królestwa serc”, do którego jesteście gotowi wkroczyć.

Każdy z Was ma dwie zasadnicze drogi w splocie czasów w jakim jesteście. Dokonać prostego wyboru swą wolną wolą możecie prosto. Pozostać jednak na Ziemi, kiedy odrzucicie drogę serca, nie możecie. Wasze nieprzestrojenie się w nowe wibracje wzniesienia uniemożliwi Wam dalszą egzystencję. Te moje dzieci mogą podążyć do światów, gdzie mogą doświadczać kolejnych nauk, promując swoją boskość i swe nieograniczone mistrzostwo. Ci, którzy wzniosą się, dokonają metamorfozy, staną się „świadomymi bogami”, odmienią ten świat, świat Ziemi i darem jedności wszystkich serc swoich, poniosą przemianę dla nieskończonych planet i ras moich dzieci w kosmosie.

Przybliża się punkt zwrotny o którym mówicie, lecz czas jest tylko waszą nauką, waszą iluzją. Wchodzicie w erę bezczasową, a punktem zwrotnym w każdym z Was jest moment, kiedy skierujecie się do swego wnętrza, do serca, tam jest wszystko co potrzebujecie odnaleźć. W waszym sercu jest cały wszechświat i klucze do jego przekształcenia, do jego odnowy. Tak potężny jest każdy człowiek, iż ma to wszystko, co jego stwórca i z którym dokonać może wszystkiego. Drogi waszego pomniejszania możecie zamknąć, aby kroczyć drogą miłości, której esencją, boską kreacją Wy sami jesteście.

Kogo czynicie ponad siebie, kogo wywyższacie, lub poniżacie, to tym samym opieracie się wzniesieniu w nowy świat, który jest otwarty świadomością tych, którzy w niego wkroczyli.

Kocham Was takich jakimi jesteście, którąkolwiek wybierzecie drogę, w niczym Was nie osądzam, a daję to, co Wy dajecie z siebie i to, czego potrzebujecie do dalszej edukacji waszej.

Bóg Ojciec i Matka Wasza

źródło: http://prawdaserca.pl

Reklamy

4 comments on “MIŁOŚĆ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s