Kosmiczna świadomość

Chciałem dziś zrobić mały komentarz, a właściwie taki krótki przegląd przekazów, aby wskazać na pewien aspekt.
Ale pojawił się przekaz Kosmicznej Świadomości, która omawia ten aspekt w pewnej rozciągłości.
Całość jest bardzo długa, więc ze względów czasowych wstawiam tylko fragmenty.
Proszę zwrócić uwagę na tzw „przegląd życia”, o którym zamierzałem napisać w kontekście globalnego przebudzenia.
Tu jednak jest potraktowany znacznie szerzej i podkreślam też zjawisko wytarcia pamięci – komu i kiedy.
Nie twierdzę, że CA jest źródłem jedynej prawdy, ani że jedynym, ale moim zdaniem warto zapoznać się z nieco innym spojrzeniem na zjawisko,a może nawet zrobić porównania, bo jak ktoś mówi: „nazwy tego samego bywają różne”.
Trzeba pamiętać, że to źródło odnosi się do teorii trzech „planet” po rozdzieleniu.               Blueray21

 

 

To jest to, co pojawia się dla każdego człowieka, który chciał mieć fizyczne wcielenie. To, co teraz się zaczyna, energie, które już podnoszą się, aby przyspieszyć, jest to, że portal Alcyone, centralne słońce, jest otwarty. Siedem bram same otwarły się umożliwiając sile, która jest Boską Świadomością, tym, co jest istotą samego Boga, aby przejść przez centralne słońce i przejść przez bramy, w korytarzu, aby dotrzeć na Ziemię w tym, co jest datą, która została podana, 21 grudnia, 2012.

Będzie ustawienie planet wzdłuż korytarza, tworząc wzmocnienie energii w korytarzu, pomagając bramom się otworzyć, bramy Ducha, które pozwolą temu, co jest swobodnym przepływem Boskiej świadomości przyjść poprzez omiatanie, przyjść jak tsunami Światła i duchowej energii, świadomości duchowej. Będzie omiatać Ziemię i powodować zdarzenie, które nie ma precedensu, które nigdy w pełni nie było obserwowane w całości wszechświata, którym będzie  Wzniesienie planety, Matki Ziemi, która będzie zmieciona z jej 3-cio wymiarowej postaci  w świadomym wysiłku Boskiej siły i siły świadomości, która jest wrażliwością Matki Ziemi, Gai.

Co to się wydarzy, to całe ludzkie życie, a nawet życie pozaziemskie na naszej planecie również przejdzie przez tą ważną falę świadomości, która wkrótce ogarnie planetę Ziemię.Ta świadomość wiele razy mówiła o procesie Wzniesienia,
….
Wielu znajdzie to jako kontynuację dawnego doświadczenia na tym, co jest obecną planetą, i zamiast po prostu żyć w rzeczywistości, która jest dokładnie taka sama, oni zauważą, że doszło do zmiany. Ponieważ zasady i prawa gry zostały zmienione. Po raz pierwszy będą uczestniczyć w doświadczeniach, gdzie ci, którzy mają charakter negatywny i ciemni nie są już w kontroli. Oni znajdą, że będą mieli wybór, wybór, zrównoważony między prawidłowego działania i działaniem niewłaściwym. Te wybory, które są sprzeczne z dobrem innych, planety, stworzeń i świata roślin na naszej planecie, nie będą tolerowane. Sama planeta i jej liczne linie czasowe zaczną się mierzyć z ich odpowiedzialnością za inną istotę na tej planecie, Matki Ziemi, która jest dla życia w harmonii i dostosują się do samej planety.

Jednak będą inne doświadczenia na planecie A / B, gdzie znajdą oni, że nie są dostosowani do swoich starych poglądów, postaw, idei, religii i filozofii. Ale mogą się opierać, mogą walczyć. Ale w trakcie ewolucji oczywiście zaczną widzieć, ludzkość zacznie widzieć, że istnieje rzeczywiście wyższy duchowy element, który jest bardzo realną siłą. Sam człowiek w ciągu kilku tysięcy lat i wielu, wielu różnych liniach połączy się w swojej świadomości, by osiągnąć punkt około 3600 roku od teraz gdzie cywilizacja, gdzie sama ludzkość, wreszcie wzniesie się masowo.

Ale to daleka prognoza, jeśli chcecie. To co Świadomość po prostu mówi to, że będzie wiele linii czasowych doświadczenia w nowej rzeczywistości, o nowych doświadczeniach i osiągnięciu ostatecznego rozwiązania wiele tysięcy lat wzdłuż linii.

Ta świadomość będzie teraz mówić, jak to ma być, co naprawdę wystąpi przez ten okres, który często określa się jako trzy dni ciemności. , To w rzeczywistości nie będzie 3 razy po dwadzieścia cztery godziny, lecz jest do alegoryczny czas, który będzie o długości, która później będzie interpretowana jako trzy dni. Ale przede wszystkim tym, co będzie, co nastąpi to, to jest fala Boskiej świadomości, która będzie omiatać całą planetę,  będzie wszystko w tej fali, że nikt nie będzie mógł uciec z tego doświadczenia. To może wydawać się trudne, ale to jest, co naprawdę ta świadomość mówi, że jest to wspaniały powrót,  powrót do świadomości Boga, z powrotem do poziomu wyższej świadomości. Ktoś może zmierzyć się z tym wydarzeniu albo na jawie albo we śnie. To nie ma znaczenia, gdyż cała ludzkość, każdy i każda istota na tej planecie w tym czasie, ma wejść w to doświadczenie.

Są tacy, którzy mówią, że wszyscy się wzniosą, że nikt nie musi martwić się o to, bo to będzie występować dla wszystkich. Świadomość ta dyskwalifikuje to stwierdzenie i mówi raczej, wszyscy będą przechodzić przez tą centralną falę Boskiej świadomości, która będzie przebiegać korytarzem z Centralnego Słońca, wszyscy wejdą w to doświadczenie. Ci, którzy przygotowali się rzeczywiście mogą wznieść się na różne poziomy, które ta świadomość po prostu opisała. Inni będą dokonywać innych wyborów i rzeczywiście będą tacy, którzy odrzucą ofertę przeprowadzki do wyrównania z Matką Ziemią i wyższych koncepcji duchowych.

Gdy ktoś odchodzi (umiera) i wszyscy przechodzą przez to, każdy zmierzy się z tym, czym jest ich własna Boska istota. Spotykają to, co jest Boską świadomością, świadomością Boga. W tym spotkaniu będą przeglądać swoje życie. Będą oni sprawdzać, co zrobili, gdzie poszli, kim byli. Będą oni w stanie zastanowić się nad sobą. To jest przegląd, który będzie lustrem autorefleksji dla każdej istoty. Wszyscy pamiętają siebie jako duchowych, które weszli w proces schodząc do ludzkiej postaci. 
Oni nie potrzebują w tym momencie dokonania tego rejsu powrotnego, który występuje po naturalnej śmierci, powrotu przez korytarz, przez siedem bram, poprzez portal Słońca. Zamiast tego będą mieć energie Boskiej świadomości, którą Bóg przyniósł do nich. Ponieważ każda istota musi przejrzeć swoje życie w momencie fizycznej śmierci, gdy wraca w końcu do jej postaci Ducha, tak też będzie w tym momencie, w tej chwili autorefleksji i przeglądu.
Nie będą zdolni kłamać do siebie, ponieważ nie ma nic, co będzie można ukryć, niczego, co nie zostanie im pokazane. Oni zobaczą, swoje  intencje i ich przeznaczenie. Zrozumieją, każdy zrozumie,  z totalną jasnością powód jego wejścia w fizyczną rzeczywistość w tym czasie. Każdy otrzyma możliwość wyboru, podjęcia decyzji.Ci, którzy pracowali w kierunku samoświadomości i wyższego zrozumienia, którzy pracowali w kierunku oświecenia i iluminacji, zdecydują się przenieść w energie planety A, wznoszącej się do nowej formy duchowej Matki Ziemi, gdyż ona także się wznosi. Na tym poziomie będą Istoty duchowe miały doświadczenia na duchowej planecie, rajskiej planecie, gdzie jako istoty twórcze będą wiedzieli, że mają zdolności i moc, aby natychmiast stworzyć swoje realia z prędkością myśli.

Będą tacy, jak ta świadomość mówi, którzy zdecydują się wejść do wyższych sfer, zabierając ze sobą ciała ich fizycznego bytu, te ludzkie ciała, które będą przechowywane, jeśli chcecie, w energetycznym buforze. Ci z nich nadal będą wiedzieć, że mają do odegrania ważną rolę na tym, co jest planetą A / B. Poprzez (transmogrification), transformację, będą mogli zamieszkać fizyczne ciała ponownie i powrócić do gry na planecie A / B; będą nowymi nauczycielami, nowymi przewodnikami, nowymi wzorcami postępowania, które pomogą ludzkości w jej drodze ku jej ostatecznemu masowemu Wzniesieniu .

Ale będą mogli opuścić fizyczność, nie poprzez sposób, o którym ta świadomość mówiła, co jest tym, co co się nazywa tradycyjną śmiercią. Będą one w stanie (transmogrify) i przechowywać ich wzór energii ciała fizycznego, w tym, co jest strefą buforową, tym, co będzie zawierać wzornictwo każdego ciała, które może być używane według woli. Będą tacy, którzy podejmą decyzję się wznieść, ale nie mają już ochoty wracać do fizyczności. Oni stracą holograficzne ciało, które zamieszkiwali, ciało fizyczne, w którym byli, i pozostaną w tym, co jest Matki Ziemi wyżej wyewoluowanym ciałem duchowym i będą mieli doświadczenie na tym poziomie, który wybrali.

Istnieją wtedy ci, którzy nie wybiorą się wznieść, ale w tym samym czasie, są dobrymi istotami, które potrafiły żyć. Jest wielu, którzy nie są zaangażowani w przestępczości i korupcji, kontroli i manipulacji negatywnych. Jest wielu, którzy są po prostu dobrymi ludźmi, ale którzy nie zdecydowali się skupić na doświadczeniu Wzniesienia w tym czasie. Oni zdecydowali się przyjść do dualnego 3-cio wymiarowego stanu fizycznego bytu, aby mieć ich lekcje duszy, w celu uzyskania swoich doświadczeń życiowych. Ci, którzy są z tego rodzaju będą również mieli do czynienia z decyzją. Decyzją o tym, czy wrócą do fizyczności, kontynuując dualistyczne doświadczenie i kontynuując fizyczne wcielenie, ale już nie grę, która była grana tak długo, gdyż ten eksperyment jest zrobiony, jest on kompletny. To jest pragnienie Boga, aby rozpocząć nowy poziom doświadczenia, w którym tym, którzy są dobrej natury mogą zostać przedstawione nowe wybory bez kontroli i manipulacji przez tych, którzy są w tej chwili u władzy.

Nadal będzie dualistyczny charakter. Nadal będzie wybór między dobrem a złem.
 Ale na tej nowej planecie zrównoważonej, ci, którzy zdecydują się spróbować zdominować przez negatywności, uciążliwą siłę, lichwę, wymuszanie, przemoc, przestępczość, itp., nie będą tolerowani, będą oni odpowiedzialni za swoje działania. A ci, którzy są dobrzy, tylko, uczciwi, prawe osoby, którzy są ludźmi uczciwości, współczucia i serca, zaczną widzieć, że szalony świat, który istnieje teraz zacznie się zmieniać, zaczynie się przesuwać, i w nowych zasadach gry będą wiedzieli, że żyją na nowej planecie.
To nie będzie natychmiastowa wiedza.

W tej chwili autorefleksji i przeglądu, wielu będzie pytanych, czy to jest ich pragnienie, aby żyć w ten sposób, na tej nowej planecie doświadczeń, tej nowej rzeczywistości zdefiniowanej przez samego Boga. Wiele będzie się na to godzić, a więc wrócą z powrotem do fizyczności. Okres, w którym byli w świadomości Boga zostanie zapomniany przez nich, nastąpi jako rodzaj amnezji, tak jak ma to miejsce teraz, kiedy dusza wchodzi w fizyczna formę, rośnie w ciele fizycznym, a nie w pełni rozumie, że to Duch jest w posiadaniu fizycznego doświadczenia. Tak więc będą kontynuować ich fizyczne doświadczenia z celem samorealizacji, gdyz są oni w istocie formą Ducha w fizycznym pojemniku.

Ostatnim aspektem, który ta świadomość pragnie przedyskutować teraz jest to, że ci, którzy są ciemni, ci, którzy zobowiązali się do służyć dla Oriona / Gadów  i pojęć zła i korupcji. Oni też muszą się zmierzyć, gdyż żaden nie może ukryć się przed obecnością świadomości Boga z tym, co jest najwyższym poziomem świadomości, tym, co jest istotą samego Boga. Muszą zobaczyć siebie, nawet jeśli w trakcie ich fizycznego wcielenia mogli uniknąć takiej autorefleksji oraz takiego przeglądu. W tym momencie skrajnej Obecności Boga, gdzie są oni w przeglądzie własnego życia, ich ducha, ich celów, muszą zobaczyć, kim byli. Następnie mogą również dokonać wyboru. Mogą zdecydować się na śmierć fizyczną i wrócić z powrotem do Ducha, zdając sobie sprawę, że poszli strasznie na manowce, ale mieli przynajmniej doświadczenia, których potrzebowali. Tacy oczywiście przejdą przez to, co jest normalnym sposobem powrotu z powrotem do Ducha, wracając z fizyczności, przechodząc przez korytarz, przez siedem bram, za pośrednictwem centralnego słońca, i wracając z powrotem do ich postaci Ducha, i nawet uzdrawiając tam to, co było ich życiem na uciskanej planecie oraz uciskanym żywotem.

Następni są ci, którzy rzeczywiście mogą wybrać, aby przejść do naszej planety, scenariusza A / B w całkowitej i pełnej zgodzie dla nowych przepisów, które będą w miejscu, nowej gry, która będzie grana. Zrozumieją, że oni już nie rządzą. Oni rzeczywiście zgodzą się grać według nowych zasad. Chociaż mogą starać się nagiąć reguły znajdą oni, że nie są w stanie tego zrobić i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje zbrodnie, ich niesprawiedliwości, ich próby kontroli. Oni będą w porozumieniu,  że będą oni mieli prawo do powrotu na planetę, aby mieć te doświadczenia. W niniejszej umowie one również zobaczą, że jest to kolejny sposób, aby pokutować za swoje zbrodnie i czyny z obecnej źle, niewłaściwie wykorzystywanej planety A / B. Pomimo tego, ta świadomość może powiedzieć, że nawet obecna planeta była celem i powodem każdej istoty duchowej, która jest na tej planecie, teraz wybrała się tu, tylko można również powiedzieć, że wielu utraciło swój sposób. W tym momencie uznania i zrozumienia, autorefleksji i własnego przeglądu, wielu zobaczy, że oryginalny zamiar i cel nie były utracone po drodze, ale faktycznie maja pozytywny wkład, który mogą zwrócić i znowu mieć ich fizyczne doświadczenie.

Fakt, że oni ponownie przejdą przez zasłonę zapomnienia jest tym, co jest dziką kartą tutaj.
 Ale dlatego, że prawa tej nowej rzeczywistości, tej nowej planety A  / B nie będą tolerancyjne wobec tych, którzy są uciążliwi, którzy przejmują kontrolę, tych, którzy są skorumpowani, więc nie będą mogli zrobić krzywdy i szkody, które raz zrobili. Będą, jak ta świadomość powiedział, odpowiedzialni na nowej planecie A / B.

Będą ci, którzy zdecydują się przejść na planetę B, którzy decydują się żyć ciągle w tym uszkodzonych energiach, ale będzie to o wiele gorsze niż to, co istnieje teraz. Ci, którzy dokonają takiego wyboru, przekonają się, że podjęli oni trudny wybór rzeczywiście. Ale może to być również dobre dla ich duchowego wzrostu i rozwoju, poprzez to jeszcze bardziej ekstremalne doświadczenie oddzielenia od duszy, że znajdą odkupienie na końcu. Nawet te dusze, które zrobią, ten tak radykalny wybór powrócą na ich plecach fizycznej śmierci przez centralny korytarz, z powrotem przez siedem bram, i przez portal centralnego słońca i powrót do Ducha, gdzie odzyskają i powrócić z powrotem do świadomości duszy.

Ale że jest to rzeczywiście przesłanie nadziei dla wszystkich i każdego, radości i ciesząc się podniecenia na to, co ma się pojawić. Wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie to nastąpi, w jakiej chwili precyzyjnie to nastąpi. Jest to kwestia, która jest nieskuteczna, bo energie osiągną wysoki poziom na 21, ale będzie to przedłużone kilka dni po 21., w tym 22 i 23. Rzeczywiście te trzy dni będą takimi dniami, że wielu będzie później nazywać je dniami ciemności, gdyż nie będą nic pamiętali, co się stało, ale będą czuć, że coś się stało.Tak długo, jak ktoś i wszyscy, którzy słuchają tej wiadomości są przygotowywani teraz, aby przenieść się do tego stanu rzeczy, gdzie będą oceniać swoje życie, dokonywać zmian, przenosić się do wyższej świadomości i świadomości do tego stopnia, do którego przygotowali się, wtedy każdy i wszyscy mogą rzeczywiście zrozumieć i wiedzieć, że to nie jest coś, czego trzeba się bać, to nie jest coś przed czym trzeba się ukryć. Rzeczywiście będzie to niemożliwe, aby uniknąć tego losu, tego spotkania z Bogiem.
Will Berlinghoff,
Dec.17, 2012 –
http://rainbow-phoenix.com/blog/

źródło tłumaczenia i komentarz: http://2012allabout.blogspot.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s