Kosmiczna Świadomość – Po Wzniesieniu

22 grudnia 2012
Channeler: Will Berlinghof

Kosmiczna Świadomość, Will Berlinghof, Interpreter

Przesunięcie naprzód w nową linię czasową

Czy więcej My się zmieniamy, tym bardziej Rzeczy się zmieniają

Pytający: Czy jest komunikat otwarcia proszę?
Kosmicznej Świadomość: świadomość ta wita wszystkich i każdego w tym wspaniałym nowym świecie, świecie, który jest teraz rzeczywistością, waszego własnego doświadczenia. Było wiele zmian w energiach, wiele zdarzeń, które wystąpiły: wstrząsy, zamieszanie, wielu nawet nie będzie o tym pamiętać, bo ich nowa rzeczywistość będzie tą samą rzeczywistością, którą przeżywali wcześniej. Wielu może nawet zastanawiać się, czy w ogóle coś się stało – co to za brzęczenie było, po co ta panika była. To dlatego, że wielu z powodzeniem transwerowało linie czasowe, tworząc dla siebie ciągłość w ich świadomości, taką, gdzie zdarzenia i  okoliczności, które wspomagają rzeczywistości, których doświadczają w taki sposób, że oni pozornie nie doświadczali jakichkolwiek zdarzeń które stworzyły dla nich zakończenie starego i początek nowego. Dla tych, na takich liniach czasowych, którzy nie znają różnicy między tym, co było i tym, co jest, dla tych, którzy doświadczają kontynuacji ich życia, którzy przeszli przez niektóre kłopotliwe czasy, pewne zmiany, ale żadne z natury, która byłaby tak szkodliwa, tak druzgocąca, że ich światy się rozkleiły i przesunęli się w sposób najbardziej oczywisty, którego nie mogą zaprzeczyć, do tych z nich ta Świadomość mówi, „Wasza rzeczywistość jest taka, którą stworzyliście w kontynuacji z tym, co było utrzymywane wcześniej. ”
Wielu kontynuuje nadal, wciąż posuwając się naprzód w ich drodze życiowej, nadal poszukują doświadczenia, które nauczy i poprowadzi ich, i które da im szansę na wzrost i Rozwój lub nie. Nie wszyscy uczą się z lekcji, które otrzymują w życiu. Nie wszyscy uczą się z doświadczeń, które podejmują. Oni nadal potrzebują się uczyć.

Pomyślnie stworzyliście waszą własną rzeczywistość

Dla tych, którzy doświadczyli kontynuacji bez zrozumienia i świadomości widzialnych gwałtownych zmian, które były obiecane, nie sądzą, że zmiany nie doszło. Nie myślcie, że w innych liniach czasowych, wydarzenia nie były tak ogromne, że światy tych, którzy mieli te linie czasowe zostały całkowicie i kompletnie zniszczone, zmienione i zmieniły się w najbardziej wybitne sposoby. Proszę zrozumieć, że udało się wam stworzyć swoją własną rzeczywistość i przedłużyliście swoje własne linie czasowe  w taki sposób, że możecie kontynuować podróż życia po tym, jak energie w ciągu ostatnich kilku miesięcy i lat, które pozornie nie manifestowały się tak, jak mogliście myśleć, że powinny. Cel jest wciąż ten sam, że wciąż jesteście duchem mającym fizyczne doświadczenia, w których możecie rosnąć, w którym możecie uczyć się, w których możecie dojść do wyższych poziomów zrozumienia i świadomości.
To jest po prostu tak, że niektóre energie nie będą obecne już w twoim życiu, i to będzie tak subtelnej natury, że możecie nawet nie zauważyć. Tak więc, będziecie nadal doświadczać wielu rzeczy, które kiedyś były doświadczane w czasie zmian i wstrząsów, a nawet może się wam wydawać, że wszyscy gracze są nadal, w miejscu, w którym byli na scenie przed okresem Wzniesienia, który wystąpił w wielu liniach czasowych.
Z czasem zaczniecie naprawdę widzieć, że świat nie jest tym samym miejscem, że coraz więcej zdrowego rozsądku powróciło i że świat jest lepszym miejscem, takim,  gdzie wydaje się teraz, że ludzie są prawdziwi
i naprawdę zainteresowani tworzeniem bardziej harmonijnej przyszłości. Zawsze potrzebujecie robić to tak we własnym życiu. To dlatego informacje, które ta świadomość zaprezentuje nadal będą cenne dla nauczenia się, jak to zrobić, nauczyć się współpracować między niską jaźnią i Wyższą Jaźnią.
Był wzrost energii prowadzących do wydarzenia, które było Wzniesieniem i to się skompletowało samo, a teraz jesteście w okresie osiedlenia. Ponieważ było to nagromadzenie (oczekiwań) dla skompletowania Procesu Wzniesienia, więc będzie istniało ogólne stopniowe rozczarowanie, a zatem będzie to okres kilka lat co najmniej, zanim te stare siły będą całkowicie zneutralizowane i nie będzie Mocy Która Jest (określenie ciemnych). Potrzeba czasu, aby nieistotni dyktatorzy zmienili większość z tych, którzy byli Elitą, Ci którzy byli Mocą Która Jest, już odeszli, ale niektórzy z ich sługusów nie, oni będą mieć charakter, gdzie po prostu przejmą ich role, bo to jest nowa rzeczywistość, z którą macie do czynienia, i zajmuje to trochę czasu na zmianę biurokracji, gdyż drobni dyktatorzy w ramach systemu biurokratycznego zmienią się i odejdą od starych  sposobów do nowych sposobów. Jednak niemal natychmiast, będzie można stwierdzić, że nie są tak źli, jak to było kiedyś, i gdy nowe energie Planety A / B zaczynają dochodzić do siebie i naprawdę przesunięcie zaczyna przchodzić do nowego poziomu, takiego, który został skatalizowany przez proces Wzniesienia obudzi społeczeństwo i rozpocznie subtelne przemiany.
Świadomość ta przede wszystkim teraz mówi do tych, którzy czytają te słowa w czasie następstwa, po tym, jak wszystkie te wydarzenia zostały zakończone. To nie jest dla tych, którzy nie są już dostępni dla tych nowych linii czasowych, gdzie ta świadomość będzie kontynuować swoją pracę wychowawczą i informowania i prezentowania informacji, z których będą korzystać osoby na różnych poziomach. Dlatego ta świadomość jest nadal dostępna, nawet dla tych którzy mogą być rozczarowani, że nie doświadczyli wielkich prognoz, które były robione przez tak wielu, i nawet ta świadomość mówiła o wydarzeniach, które wydarzą się dla tych, którzy potrzebowali przeżyć te wydarzenia, tych, których przeznaczeniem było poddać się im i przejść proces transformacji, który szedł w parze. Ta świadomość mówi teraz do tych, którzy przenieśli swoją rzeczywistość w taki sposób, że nawet nie zdają sobie sprawy, że tak zrobili, ale ta świadomość zawsze mówi, że jeśli ktoś z powodzeniem tworzy linię czasową, lub przenosi siebie w linii czasowej, gdzie nie doświadcza wstrząsów ani zepsucia, to jest naprawdę istotą twórczą. Ta świadomość może dodać, że brakuje im świadomości tego, jak to zrobili.

Jak Wam udało się Przesunięcie linii czasowych?

Przez pozostawanie pozytywnymi i pełnymi nadziei, i utrzymując najwyższego poczucia, że zmiana nadchodzi;  tak, jest to, jak wielu zmieniło swoje linie czasowe i teraz doświadczają nowego dzielnego Świata, nowych potencjałów Planety A / B z równowagą i harmonią, o której ta świadomość długo mówiła , i to są Ci, którzy właśnie czytają te słowa świadomości. Ona nadal będzie głosem i przewodnikiem i będzie pomagać wszystkim, którzy idą do przodu, w ich drodze ku wyższej świadomości i wyższemu zrozumieniu. Świadomość ta będzie kontynuowała. Ta świadomość mówi również, że stary format, gdzie prognoza była dokonywana nie będzie naśladowana w tym czasie, gdyż ten nowy miesiąc i ten nowy rok dla wielu nadal się rozwija, i gdy ta świadomość kieruje do tych, którzy mogą czytać te słowa w nowym roku 2013, gdy ta świadomość daje ten komunikat, jest również wiele linii czasowych międzystrefowych, które jeszcze nie ujawniły się, jest wiele różnych wydarzeń, które nadal mogą występować na wielu liniach czasowych i są liczne przyszłości widoczne i znane przez tę świadomość. To dotyczy tylko jednego zestawu linii czasowych, które są kontynuacją, tego, co było przejściem od starego do nowego bez ekstremalnych przewrotów lub nawet bez pozornego zauważenia jakichkolwiek korzystnych zmian, lub głównych wydarzeń, ale w tym czasie, gdy ta świadomość prezentuje te informacje, to widzi tak wiele linii czasowych, które zanim rzeczy nie osiedlą się w zasadzie po zakończeniu procesu Wzniesienia, to wybiera w tym czasie nie dawać prognoz, aby nie odbiegać w tej chwili od energii, która przedstawiają się jako wiele przyszłości. Gdy czas będzie właściwy i rzeczy osiedlą się, ta świadomość może ponownie przedstawić prognozy, ale nie w tej chwili.
Dlatego, aby zakończyć ten komunikat otwarcia, ta świadomość, mówi do tych, którzy czytają te słowa, którzy przeszli przez ich zmiany najwyraźniej bez wstrząsów i jak często mówi się: Gratulacje! Zrobiliście, w najbardziej ekonomiczny sposób, przeszliście przez okres ekstremalnych zmian i przesunięcie, w teraz do przodu w nowej linii czasu, nowej planetarnej świadomości, która właśnie się urodziła i na samym początku nowego doświadczenia, Nowego eksperymentu w świadomości. Ta świadomość będzie miała o wiele więcej do powiedzenia w ciągu nadchodzących miesięcy i lat, ale w tej chwili to po prostu pragnie pogratulować każdemu i wszystkim, którzy doszli tej chwili, w czasie i przestrzeni. To kończy wiadomość otwarcia dla biuletynu stycznia 2013 r.. Ta świadomość zwraca się teraz do energizera Joan Mills, aby przedstawić pytania, które masz.

Wielu z was jest ISTOTAMI GWIEZDNYMI KTÓRZY DOBROWOLNIE ZGODZILI SIĘ POMÓC LUDZKOŚCI I MATCE ZIEMI.

Pytający: Dziękuję bardzo. Pierwsze pochodzi od BC. Pisze on: „W nawiązaniu do Galaktycznej Federacji Kosmiczna Świadomość mówi o nich w 2012-5 Newsletter Page 10, „Ich intencją jest szczera, a ci, którzy decydują się na to doświadczenie mogą mieć takie doświadczenie wzięcia na statki, aby zobaczyć wydarzenia, które rozwijają się na Ziemi poniżej z wysokości atmosfery Matki Ziemi i być zwróceni z powrotem, gdy zmiana będzie kompletna, aby przenieść ich wzniesione życie na Matkę Ziemię. ” Pisze on: „Ponieważ ta opcja nie wydaje dla kandydatów do Ziemi A idących na dziewiczą Ziemię A i „życie Wzniesione” automatycznie wyklucza Zienię B, moje pytanie brzmi, czy to stwierdzenie jest ścisłe w odniesieniu do kandydatów do Ziemi A / B czasowo „beamed” (przesłanych wiązką promieni) na statki, a następnie zwracanych na nową zrównoważoną planetę A / B, aby kontynuowali swoje życie. Jeśli jest to w ścisłym odniesieniu do A / B dlaczego Kosmiczna
Świadomość odnosi się do „życia” Wzniesionych, gdyż myślałem, że tylko Ci idący na Ziemię A lub wyżej będą uważani  za wzniesionych. Inaczej mówiąc, zastanawiam się, czy naprawdę Kosmiczna Świadomość ma na myśli coś jak „lepsze życie”, a nie „Wzniesione życie.” Twoje myśli proszę?
Kosmiczna Świadomość: świadomość ta ma na myśli „Wzniesione życie”, a nie zmienione życie. Ponadto, w tym, ta osoba cierpi z powodu założeń, które są błędne, bo ta świadomość nigdy nie powiedziała, że jedną ze
Ścieżek do Wzniesienia nie może być poprzez udział z ich Galaktycznymi odpowiednikami, gdyż wielu, którzy są na tej planecie w tym czasie, byli wcześniej, niż proces Wzniesienia się zakończył, Są też tacy, którzy maja podłoże gwiezdnych narodów lub  gwiazd. Są Gwiezdne Istoty, którzy dobrowolnie przychodzą na tą planetę, aby urodzić się jako istoty ludzkie, aby pomóc w tych czasach gdzie proces Wzniesienia był w toku, gdy Matka Ziemia była poddawana Wzniesieniu w swojej własnej świadomości, tworząc nowy szablon sama będąc na tym wyższym wzniesionym poziomie, i nawet przyniesienie Scenariusza Planety A / B, pozostawiło powłokę za którą pomieszczą się Ci, którzy zamierzają w dalszym ciągu mieć doświadczenia negatywności i oddalenia od Boga. Istnieje wiele sposobów, w które ktoś będzie w stanie wznieść się i ta świadomość mówiła o wielu sposobach. Mówiła o tych, którzy zakończyli ich pełne misje na ziemi, którzy po prostu przejdą przez portale /
wiry / pola energetyczne, aby powrócić do wyższych stanów świadomości, transmutując  ciało fizyczne i pozwalają sobie powrócić do wyższych stanów świadomości. Ta Świadomość mówiła o tych, którzy w procesie wielu istnień ludzkich i ich własnych osobistych podróży w tym życiu osiągnęli wysoki poziom wewnętrznego zrozumienia i świadomości, a nawet to, co jest oświeceniem.

Wewnętrzny Portal 

Mówiono  o tym, co jest wewnętrznym Portalem, sposobem, aby się wznieść poprzez nabycie tego wyższego stanu świadomości, poprzez  ich wewnętrzną pracę, zarówno w sobie, jak i bez. To obejmuje tych, którzy podjęli się wyzwania rozprawienia się z ego, dla znalezienia prawdziwej równowagi i dostosowania niższe Jaźni i włączenia energii i świadomości Wyższego Ja tak, że będą oni w stanie przemieniać, (transmogrify) swoje ciała, bez konieczności przechodzenia przez zewnętrzny portal lub wir. Następnie są ci, których ta świadomość, o których mówiono przed chwilą jako Istoty Gwiezdnych, którzy  przyszli i zgłosili się na planecie w tym czasie. Wiele osób, które się wzniosą będzie tego rodzaju. Ta świadomość, nawet powiedziałaby, że wszyscy ci, którzy wznoszą się na wyższe poziomy, wznoszą się na Planetę A są istotami gwiezdnymi, jak również i one przychodzą nie tylko pomóc w tym procesie Wzniesienia dla ludzkości i Matki Ziemi, ale na swoim poziomie dla następnego Wzniesienia, gdyż wiele Istot Gwiezdnych wzniosło się poprzednio do innych poziomów. To dlatego siły Galaktycznej Federacji w całości mają znacznie większe zrozumienie i rozumienie Ducha i o połączeniach z Boskością. Będą tace jednakże, którzy wybiorą po prostu pójść na statki kosmiczne, które będą „beamed”, niekoniecznie przez Scotty, ale kto jednak będzie „beamed”, zobaczy proces zmian ziemi i przesunięcia ziemi ze Statku z jego  własnej rodzinnej planety albowiem oni często idą na statek, który może zawierać ich własnych braci i siostry z Federacji Galaktycznej z planety ich pochodzenia.

Uświadomcie sobie, Kim & Czym naprawdę jesteście

Przypomnijcie sobie i pamiętajcie, że istoty Galaktycznej Federacji mają również dostęp do 4-tego wymiaru świadomości, w którym rozumieją poprzednie życia, w których byli oni zaangażowani w niezliczonych wieki i tysiące lat w wielu życiach na tej planecie i na swojej własnej, jak również wielu z innych planet Galaktycznej Federacji. Dlatego ci, którzy stali się całkowicie świadomi ich istnienia, kim i czym naprawdę są, będą pamiętali ich wybór i ich porozumienia, aby przyjść z sił Galaktycznej Federacji i być częścią toczącego się wydarzenia Wzniesienia, które doprowadziło do tego punktu w rozwoju świadomości i będzie kilku, którzy nie zdecydują się wrócić do poziomów duchowych, lecz raczej wybiorą, aby przejść z powrotem do statki Galaktycznej Federacji otaczające planetę czekające na wydarzenia, bo już osiągnęli wysoką świadomość i wiedzą, że wrócą na planetę, aby pomóc wielu, którzy potrzebują pomocy po zakończeniu Wzniesienia. Są to Ci, którzy znajdą się na statkach kosmicznych. Nie są poprawionymi ludźmi, są Wzniesionymi ludźmi. Oni już mają możliwości lub będą rozwijać zdolności w tych czasach, aby przełączać się między  stanami świadomości, które są wyższymi stanami, ale  oni wybiorą dołączenie do ich braci i sióstr na statków Galaktycznej Federacji oczekując na przesunięcia i zmiany na Ziemi Kiedy to się stanie wrócą do niesienia pomocy wielu ludziom, którzy pozostają, aby doświadczać wydarzeń, których powodem jest ich własna dusza. Jest to również, gdy siły Galaktycznej Federacji rozpoczną pomagać ludzkości znacznie bardziej otwarcie w podróży naprzód, ale to jest inna sprawa i inna kwestia. Ta Świadomość ma nadzieję, że to jest odpowiedź na pytanie, które podmiot ten przedstawił.

Wiele książek science fiction jest o Przetrwaniu Czasów Katastrof

Pytający: To prawda. Jest jeszcze jeden tu, który ma. „Czy Kosmiczna Świadomość omówiłaby nieco scenariusz tych podmiotów, które wróciły na planetę, która właśnie doświadczyła zmiany biegunów , np. czy będzie jakikolwiek sposób na żywność, ubranie i schronienie, wszystkiego, co wynika z bardziej ziemskich problemów przeżycia na planecie B, co dodatkowo myli mnie? „Twoje komentarze proszę?
Kosmiczna Świadomość: To brzmi jak scenariusz Planety B, bo to jest scenariusz Planety B. Ocaleni na Planecie B będą ci, którzy przejdą przez ogromne zniszczenia, śmierć i chaos Przesunięcia biegunów, planety kołyszącej się samej, i to będzie bardzo trudne, ale to jest ich wybór, dla tych, którzy będą kontynuować scenariusz Planety B pragną doświadczyć takiej katastrofy i trudności, gdyż mają oni przeżycie jako cel.
Wiele survivaliststów którzy głoszą retorykę Survivalismu w czasach katastrofy szukają naprzód ekstremalnych zdarzeń tak, że przechodzą oni przez nie, aby mieć wielką przygodę w życiu i są w stanie pochwalić się, że są ocaleni. Wiele dzieł science fiction są o takich kataklizmach i survivalistach, którzy poradzili sobie z nimi. Jest książka, która nazywa się „The Postman”, był również film, który rekonstruuje przyszły świat, w którym była seria masywnych wydarzeń i po tych wydarzeniach była walka o reorganizację i restrukturyzację nowego świata, nowego życia. Są dramaty Survivalistów, które wielu przewiduje dla siebie, a nawet ta świadomość mówiła przed czasem masowego przewrotu, że wielu przewidywało to i rzeczywiście oczekiwało tego. Dlatego nie należy ich mylić. Jest to scenariusz Planety B, o którym mówisz , a nie, o scenariuszu Planety A lub Planety A / B zrównoważonej, zharmonizowanej planety, ale naprawdę  Planety B. Czy ta odpowiada to część pytania?

Nie ma masowej destrukcji na planecie A.

Pytający: Tak. Dziękuję. Dodatkowo, „Jeśli lokalizacja, z której oni właśnie zostali uratowani już nie istnieje, na przykład, jest pod popiołem wulkanicznym lub pod wodą, co określa, gdzie wrócą i do czego? „Twoje komentarze proszę?
Kosmiczna Świadomość: Druga sprawa, którą ta świadomość pragnie zająć się tutaj jest jego percepcja, że tylko fizycznie zniszczony świat pozostanie. Na planecie A w  scenariusz nie będzie masowych zniszczeń tej natury, ani na nowo zrekonstruowanym scenariuszu Planety A / B. Zatem jednostki które zostały usunięte, którzy zdecydowali się przeczekać przejście na statkach kosmicznych nad planetą powrócą do tych linii czasowych, gdzie śmierć, zniszczenie i wstrząs nie odbędą się w ten sam sposób, lub wrócą po reformacji Planety A / B do nowej Planety A / B. Nastąpi wydarzenie takiej olbrzymiej wagi i skali, że wielu znajdzie to trudnym zrozumienia i uwierzenia, ale jednak ta świadomość będzie teraz przedstawiać informacje o okresie przejściowym, 3 dniach ciemności, które wystąpią na ciele Matki Ziemi w tym czasie  przewrotu. Wielu wie o zdarzeniu, które jest określane jako 3 dni ciemności.

Kompletna Dematerializacja i Reformacja Planety

To, co nastąpi jest nie mniej niż pełną dematerializacją planety i reformacją z powrotem do stanu zdrowego i dziewiczego. Wielu będzie przechodzić ten okres w nieświadomości, gdzie będą oni w fazie, w której nie będą w fizycznym, cielesnym ciele i gdzie nie będą na fizycznej, cielesnej planecie. W tym 3-dniowym okresie ciemności, będą oni w rodzaju letargu, na poziomie wibracji, gdzie nie będą pod wpływem ekstremalnych sytuacji transformacji, których niektórzy zdecydują się doświadczać – ci, którzy decydują się iść na Planetę B lub którzy wybrali co najmniej doświadczenie wielkiego przewrotu – ale najbardziej skrajny przewrót nie będzie
doświadczany przez tych, którzy będą poruszać się do przodu w nowej zrównoważonej i zharmonizowane Planecie A / B. Zostaną one umieszczone w tej formie zawieszonej animacji (letargu), gdzie ich ciała nie zostaną zniszczone, ich planeta przeformułuje się, i dużo będzie dowodów katastrof, a nawet dowodów populacji znacznie większej niż ta, która będzie istnieć po tym, po prostu nie będą przeformułowane (dowody). Nie zostaną odtworzone, gdy planeta wróci do formy i nowe doświadczenie równowagi i harmonii zostanie zainicjowane. Wielu zapomni o tym co działo się w wraz z zawieszeniem animacji zmienią wspomnienia pamięci, które mają z poprzednich czasów. Jest to jeden z powodów dlaczego ta świadomość mówi to, co mówi ona teraz. Rozumie ona, że niektórzy będą odczytywać te słowa i nie rozumieć.

Wasze wspomnienia z przeszłości mogą być zmienione
Ale ci, którzy czytają te słowa będą na linii czasowej, gdzie część ma zamiar zapamiętania tego , co miało miejsce, czy też nie. Mogą pamiętać zdarzenia prowadzące do Wzniesienia i wiele odpowiedzi udzielonych przez tą świadomość, wiele prognoz wykonanych przez Nią, jak i przez innych, dla różnych linii czasowych, ale kiedy nie doświadczą wstrząsów będą one po prostu myśleć, że była ciągłość, że dla nich nic się nie stało, ale ta Świadomość mówi, że w prawdzie to, co się wydarzy, będzie tym, że wielu z nich zostanie wprowadzonych w ten stan zawieszenia, a ich wspomnienia zmienione. Wiele osób, którzy są czytelnikami tego biuletynu i tych słów Świadomości, mają część cel w tym, celu zachowania pewnych wspomnień, ale nie muszą one zachować wspomnień okresu reformacji, który nastąpi, i że dla Was będzie to, że pamiętacie wiele z poprzednich czasów, ale niekoniecznie wszystko. Większość trafi do nowej zrównoważonej i zharmonizowanej Planety A / B, którzy nie są  członkami Kosmicznej Komunikacji, lub tymi, którzy czytają te słowa świadomości po prostu zapomną to, co kiedyś było i będą mieli zmodyfikowane wspomnienia, bo to jest ich wybór, aby kontynuować na planecie bez przenoszenia ogromnego smutku, lęku, depresji i rozpaczy. Będą tam, aby mieć nowe doświadczenie, minus obowiązki pamiętania o śmierci bliskich lub zniszczeniu ich świata. Dla nich ciągłość będzie taka, że będą patrzeć wstecz i po prostu myśleć, „Ci, Szaleńcy, którzy po prostu mówili o Wzniesieniu i końcu świata w 2012 roku byli w błędzie! Nic się nie stało! Wszystko jest w porządku! Wszystko jest w porządku! „Bo to jest ich wybór, aby kontynuować bez tego ciężaru wiedzy i pamięci, które może mieliby, gdyby nie zgodził się przejść do tego stanu zawieszenia ich świadomości. To będzie coś jak pójście spać, mając wiele marzeń (snów) , budząc się i nie pamiętając marzeń, ale będzie to znacznie więcej. Planeta zostanie przeformułowana. Na przykład, wiele domów, mieszkań, sprzętu, samochodów i tak dalej, które byłyby wspierane przez znacznie większą populację nie będzie, i osoby znajdą się na przykład, w mniejszych miastach niż teraz są, ale ich pamięć będzie, że zawsze były tej wielkości. Nie będzie żadnych zakłóceń. Nie będzie żadnych kontrowersji. Po prostu to, są oni w tym samym mieście, w którym zawsze byli, nie będą pamiętać, że miasto, które kiedyś mieściło jeden i pół miliona nie jest już potrzebne i to, co mieści obecnie 700.000 jest słuszne i prawidłowe i zawsze tak było. To jest obszar dyskusji, które wielu może znaleźć nawet jako niedorzeczne Czytając te słowa, nie pamiętając, i dlatego te słowa nie zostaną odczytane lub znane dla osób innych niż ci, którzy mają umowę zapamiętania, aby wiedzieli, aby obudzili się, kim naprawdę są i znajdują się w nowym świecie, i zaczną jeszcze mocniej ich osobiste Wzniesienie do wyższych stanów świadomość. Ale to jest trochę inna sprawa. Ta świadomość głównie mówi o doświadczeniach, które większość będzie nadal kontynuowała na Planecie scenariusza  A / B.
Dla tych, którzy przeniosą się na planetę A, obudzą się do wyższej prawdy własnego istnienia, własnej świadomości: ich własnego duchowego źródła. Nie będą musieli zapominać, gdyż wyszli poza, i nie mają potrzeby przeprowadzania tego typu procesu. Co do tych, którzy wybiorą się do scenariusza Planety B, są to ci, którzy chcą przejść przez dewastacje i zniszczenia więc mogą grać w nową grę Survivalismu, w oddzieleniu od Ducha, pozwalając skorumpowanym, aby byli nadal ich mistrzami i doświadczać cokolwiek, czego linie czasowe scenariusza Planety B chcą doświadczać. W końcu to wszystko to, są tylko różne poziomy świadomości, które są odtwarzane. Gdy ktoś osiągnie poziom, gdzie może otworzyć świadomość na najwyższe poziomy Wzniesienia, aby mieć doświadczenia Planety A lub jeżeli został otwarty na poziomie świadomości, aby mieć zrównoważone harmonijne doświadczenie Planety A / B, lub ktoś chce mieć doświadczenia negatywności, śmierci, zniszczenia i rozpaczy i oddzielenia od Ducha, są to po prostu role do odtwarzania i doświadczania, które można mieć w nieustannym ruchu świadomości gdy ona wyraża się na Ziemi. To kończy tę odpowiedź.

Komunikacja między Planetą A, Planetą A / B i Planetą B

Pytający: szybkie pytanie: To nie jest prawdopodobne, aby byłby jakiś rodzaj komunikacji pomiędzy Planetą A, Planetą A / B i Planetą B, czy to prawda, ponieważ są one na różnych częstotliwościach?
Kosmiczną Świadomość: to jest błędne. Planeta B będzie miała jej nowe cele doświadczenia totalnego oddzielenia od Ducha, gdzie osoba ma tylko fizyczność jako środek i cel. Nie będzie wysokich Wzniesionych Mistrzów w tym czasie przyjścia na linie czasowe Planety B , gdyż nowym celem będzie trwać tak dlugo jak trzeba, aby powrócić do podwyższonych poziomów świadomości, miliony lat może i w tych liniach czasowych w przyszłości mogą zacząć zadawać sobie pytania, takie jak: „Czy istnieje ktoś tam poza nami? Czy mam inną naturę duchową, niż nauczono mnie, że mam? ” Innymi słowy, scenariusz Planety B końcu przyniesie duchowych mistrzów i nauczycieli, aby nauczyć od wewnątrz tak, jak to trochę było z obecnymi mistrzami wzniesionymi na obecnej Planecie A / B. Na Planecie A / B, to, co jest nowym  doświadczeniem, plan jest dla masowego Wzniesienia następnym razem. Przez masowe Wzniesienie to widać już, że celem i zadaniem jest dla całej cywilizacji, całej ludzkości, by w końcu zrobić krok do przodu en masse jako jeden umysł w nowej świadomości. To jest coś, co leży tysiące lat w przyszłości, ale aby to osiągnąć, wielu z tych, którzy są z wyższych poziomów świadomości, którzy wznieśli się  przez scenariusz Planety A wybrało już pomoc na planecie A / B od samego początku. Dlatego też będzie przepływ wyższej duchowej świadomości i istot wyższych duchowych świadomość do scenariusza tkaniny Planety A / B aby prowadzić i uczyć, i pomóc w stworzeniu nowego świata. Także obecne będą wysoko zaawansowane duchowo świadome Galaktyczne Istoty, które również mają za cel pomóc ludzkości, aby osiągnąć te nowe poziomy świadomości, które ostatecznie wezmą to co jest zharmonizowanym i zrównoważonym scenariuszem A / B do pełnej realizacji i pełnego Wzniesienia dla wszystkich. Będzie zatem konieczny udziału i zaangażowanie istot duchowych, takich jak Interpreter i jego żona, którzy już zobaczyli i wiedzą, że oni też będą jeszcze na Planecie A / B nawet jeśli się wznieśli, gdyż wrócą do pomocy, jak wiele innych będzie robić, ale różnica jest taka, że będą oni świadomi, jak wielu będzie którzy się wznieśli, z Kim i Czym naprawdę są, i choć będą oni działać w linii czasowej nowej planety A / B, tych oświeconych którzy się wznieśli. Nie będą oni uwięzieni, jak wszyscy w czystej fizyczności gdyż będą zastępować zasady i prawa fizyczności, kiedy chcą według ich woli. Będą też uczestniczyć w sposób, który nie narusza ani przeciwdziała nowym prawom fizyczności, które wejdą w miejsce na nowej planecie A / B. Oznacza to, że będzie wielu Wzniesionych Mistrzów, wiele Wzniesionych Istot, które pomogą ludzkości w jej drodze do przodu i będzie to proces stopniowy, ale już nie będą ci duchowi krzyżowani i mordowani, już nie będzie Prawda unieważniana i uciskana. Na pewno będą ci na początku, którzy mogą nie być w stanie w pełni zrozumieć, i odbierać, ale komunikaty zaczną wychodzić, że wszystkie są duchowymi istotami posiadającymi fizyczne wcielenia, wszystkie są istoty są twórcami, wszystkie iskry Boga, i to w sposób znacznie inny niż ewangeliczna chrześcijańska wersja, judaistyczna wersja, muzułmańska wersja, nawet buddyjskie wersje i wszystkie inne religijne wersje wiary, a jest to dopiero początek, i to jest niewłaściwe w tym momencie, rozmawiać więcej na ten temat. Wszystko, co ta Świadomość chce zrobić w tym czasie, to zaprezentować te pomysły w tym miejscu na początku dla tych, którzy czytają to, aby zrozumieli, że wszyscy ci, którzy maja ta wiedzę i świadomość i są gotowi, aby się otworzyć i rozwinąć bardziej, niż było możliwe w okresie ucisku i fizycznej dominacji ciemnych. Ale to znowu inna sprawa, której ta świadomość oczekuje w przyszłości, aby odpowiedzieć.

PYTANIE: Dziękuję, to było bardzo dobre, i bardzo pomocne. To będzie ekscytujący czas.

Nowy Rok, Nowy Świt  i Nowa Planeta 

Kosmiczna Świadomość: świadomość ta pragnie przypomnieć, że ci, którzy otrzymają newsletter i informacje tej świadomości w czasie po procesie Wzniesienia, gdy jest kompletne, w nowym roku i Nowym Świcie i początku nowej planety, są tymi, którzy zobowiązali się z tego duchowego poziomu w ich bycie, aby nadal być dostępnymi na fizycznej Planecie, która pozwoli im na doświadczenia dualizmu i polaryzacji doświadczeń fizyczności, ale nowe możliwości rozwoju na tej planecie z pełniejszą i bardziej pełną świadomością prawdy o duchu uczestniczącym w ich życiu w sposób, poza zwykłe religią i dogmatami i są tymi, których celem jest podjęcie wiadomości i nawet rozpowszechnianie wiadomości w sposób, którego nie mogli nigdy nie robić wcześniej. To nie jest to, że ta świadomość od ich oczekuje stanąć na skrzynkach od mydła dostarczając ich wiadomość, ale raczej, że przyniosą je do swojego życia, będą mieć pewną pamięć czegoś głębszego i ich życie będzie zupełnie inne niż to, co kiedyś. Dlatego ta świadomość jest świadoma że kontynuacja Komunikacji Kosmicznej Świadomości (CAC) jest zagwarantowana w tych liniach czasowych, gdzie to ma być  doświadczeniem, i tych, którzy nadal są jej członkami i nowi członkowie przyjdą na pokład i robią tak, ponieważ są oni już zobowiązani do kontynuowania swojej podróży ku pełniejszej świadomości i świadomości i udostępnienia dla mas, do ludzkości, prawdy, które zawsze taka była, ale została odrzucona z powodu dominacji tych u władzy, którzy byli przeznaczeni do represji i tłumienia prawdy. Ta świadomość jest kompletna.

PRACA NAD ŚWIETLISTYM CIAŁEM

Pytający: To jest doskonałe rzeczywiście. Dziękuję. Nasze następne jest od RB. Chciałby, aby omówić
Ciało świetliste. Pyta: „Czy świadomość proszę powiedz nam więcej o pracy wykonanej przez ciało świetliste w 4. i 5. wymiarze w nocy, podczas gdy ciało fizyczne śpi.
Kosmiczna Świadomość: Zasadniczo praca nie jest wykonywana przez ciało świetliste w wymiarach 4 i 5
gdyż ciało świetliste jest duchową forma, a więc, gdy ktoś śpi i średnie Ja, tożsamość świadomości przenosi się z ciała fizycznego, do ciała świetlistego. To nie musi dlatego pracować nad sobą, gdyż to świetliste ciało istnieje w tym wyższym poziomie świadomości. To świetlista forma ciała, którym każdy jest naprawdę. Świetlista forma ciała jest tym, co zanurza się w fizyczności na jawie, ale ciekawe rozdzielenie następuje w nocy, kiedy  świadomość jest nieco uśpiona w organizmie w ciągu doby, to jest dozwolone, aby uciec od ciała, i ono zapamiętuje całość, jego świetlną formę ciała, a tym samym prowadzi działalność w 5 wymiarze lub wyższych warstwach 4-go wymiaru. Gdy proces odwraca się i świetliste ciało schodzi z powrotem do fizyczności,  jego część idzie spać, choć jest tam zawsze i dostępne, ale dlatego, że przedmiotem świadomości na jawie jest mieć doświadczenie fizyczne i ponieważ prawo fizyczności wymaga, żeby zapomnieć to duchowe połączenie, świetliste ciało odwraca się na bok, jeśli chcecie. Nadal tworzy szablon możliwości dla ciała fizycznego i postaci i może przemienić wiele fizycznych sytuacji, ale dlatego, że śpi w tym sensie, że nie ma pełnej świadomości, świadomości, która dostępna jest w stanie czuwania to wtedy jest ograniczone i limitowane, i gra zgodnie z zasadami gry w fizyczności na tym poziomie świadomości. dlatego ciała nie zawsze tworzą to, co byłoby łatwo dostępne, gdyby (ciało świetliste) miało świadomość, gdy średnia świadomość jest w pełni obudzona dla siebie podczas tego stanu, którym jest śpiączka lub bezsenność czas światła dziennego dla większości ludzi.
Wzniesienie samo w sobie jest procesem przebudzenia świadomości świetlistego ciała w rzeczywistości fizycznej, rozbudzenie śpiącej świadomości, w ciele człowieka do jego prawdy i jego całkowitej istoty. Kiedy to zrobi to wtedy może pracować z 5-go wymiaru świadomości w 3-cim wymiarze. To wtedy wiele cudownych rzeczy, byłoby to możliwe. Film „Matrix” Doskonale wyraża ten temat pod wieloma względami film Matrix, zwłaszcza pierwszy z trylogii wyraża ten temat w najbardziej doskonały sposób. To jest naprawdę historia przebudzenia środkowej świadomości siebie do prawdy o tym, Kim Jest i Czym Jest, i odkrywa, że w rzeczywistość, którą każdy ma za konkretną i trwałą jest iluzoryczna, i gdy Neo wspomina to , gdy budzi się do niej, gdy idzie dalej poza wyzwania wiary i przez zasłonę zapomnienia, w końcu budzi się do jego najprawdziwszej mocy i jego prawdziwej Istoty. Na tym etapie nie jest już przykuty przez prawa  fizyczności i może je zastąpić nawet latając, tak jak robi to w ostatniej scenie. To jest tym, co czeka ludzkość i dla tych, którzy budzą się w ciałach do wyższej prawdy o ich istocie, Czym naprawdę Są, Kim tak naprawdę Są, i w momencie gdy to nastąpi, wtedy ci którzy są naprawdę świadomi są Świetlistym Ciałem, które może rozpuścić ciało, może zmienić ciało, i oni mogą mieć wpływ na rzeczywistość wokół nich. Nie podlegają oni tym prawom i zasadom, o których inni twierdzą, że są niezmienne i nieuniknione. Są naprawdę Wzniesionymi Istotami, które mają fizyczne doświadczenie w  całkowita świadomości ich Prawdziwej Istoty, ich Prawdziwej Rzeczywistości.

Gra w życie jest grana w stanie zapomnienia

Pytający: „Dlaczego nie mamy pełnej świadomości, czy nasze niższe Ja przejmuje ją?
Kosmiczna Świadomość: powód, dla którego nie macie pełnej świadomości jest taki, że zgodziliście się na to, aby nie mieć pełnej świadomości, podczas gdy macie te wyjątkowe fizyczne doświadczenia w dualizmie
i materializmie, to doświadczenie utraty mocy i oddania władzy do skorumpowanych. Istnieje wiele, wiele rzeczywistości i doświadczeń, które można mieć w umyśle Boga, i fizyczne doświadczenie jest tylko jedno, ale to jest istotne dla tych, którzy mają to doświadczenie, i to jest w komplecie ze zbiorem reguł i przepisów, procedur, których ktoś używa, aby mógł funkcjonować w tej fizycznej rzeczywistości, tak że może mieć kompletne fizyczne doświadczenie, którego dusza pragnie. Częścią planu jest to, że osoba przychodzi do tej rzeczywistości i zmniejsza poziom świadomości, którą ma, i świadomą pamięć, Kim i Czym To Jest, Kim Jesteś i Czym Jesteś. To jest tak, że można mieć jak najpełniejsze doświadczenie i wiele z tego jest oparte na doświadczeniu wierząc, że jesteście w separacji jesteście, oddzieleni od Boga, od Ducha Bożego, niezależnie od własnej duszy, a więc nie ma obciążenie taką wiedzą, gdy ktoś ma totalne doświadczenie fizycznego życia, czy jest to dobre życie, złe życie, radosne życie lub tragiczne życie. To jest po prostu pragnienie duszy, aby mieć to doświadczenie dla nauki i rozwoju, ponieważ dusza  zawsze wie, że wróci z powrotem do Boskiej Istoty, więc nie jest to postrzegane jako coś negatywnego. Jest to po prostu postrzegane jako przebywanie w fizycznej grze dualizmu, gdzie pewni ciemni mają kontrolę, gdzie ktoś będzie miał doświadczenia, jakie trzeba będzie zagrać w grze. Jest o wiele lepsza gra, jeśli ktoś nie pamięta prawdy, tak szybko, jak sobie przypomni, że są wyższe stany świadomości mając fizyczne doświadczenie, wówczas gry się zmienia. Jeśli intencja i pragnienie duszy było mieć doświadczenie w tej szczególnej i ciekawej grze, dlaczego miałaby ingerować, chyba że był to cel i zamiar? Ostatecznie jest to duchowe przebudzenie i ewolucja w fizycznym stanie. Większość podmiotów przyszła w to doświadczenie fizyczności i dualizmu z powodu potrzeby tych doświadczeń i nie są jeszcze gotowi do przebudzenia. Wiele  wcieleń przyniesie duszę do etapu, gdzie przebudzenie następuje i Wzniesienie się zdarza, ale przeważnie w tym czasie, większość z nich śpi i przestrzegają praw gry nigdy nie zdając sobie sprawy, że mogą być przekroczone. Jest to po prostu porozumienie się w celu uzyskania fizycznego doświadczenia bez wiedzy, że na samym końcu gry, na końcu doświadczenia życia, wszyscy będą wracali do duszy, chyba, że nie zdecydują się na powrót, ale wtedy to będzie inna gra.

JAK pobudzać i obudzić ciało świetliste 

Pytający: „Co możemy zrobić, aby pobudzać i obudzić nasze ciało świetliste”
Kosmiczna Świadomość: Co można zrobić, to być jak najczęściej przytomnym i świadomym, że masz
Ciało Świetliste! Wielu zna, aurę i pole aury, ale jest to również część ciała świetlistego. Fotografia Kirliana / aury może pokazać emanację światła i jasność i kolor, który otacza ciało, i ktoś to widzi t i nie myśli o tym, jako o Ciele Świetlistym. Wskazane jest, żeby zrozumieć, że to jest Ciało Świetliste, i gdy ktoś ma wzrastać w Ciele Świetlistym, musi w końcu zdać sobie sprawę, że już jest Ciałem Świetlistym, i że w procesie stawania się całkowicie świadomym tego, dobrze byłoby afirmować, że jesteś Ciałem Świetlistym. Afirmacja może być: „Ja jestem światłością ciała. Jestem otwarty na przypomnienie i wiedzę o tym, że Ja jestem Ciałem Świetlistym!”
Poprzez takie afirmacje i inne własnego pomysłu i na podstawie oświadczenia każdej nocy, gdy ktoś idzie do łóżka, że pamięta swoją własną prawdziwą Istotę, swoje ciało świetliste jako To, co jest naszym świadomym stanem istnienia, to można przenieść sobie coraz dalej na pamiątkę tego faktu, który już jest. To jest zalecenie tej świadomości jak zyskać znacznie większe postrzeganie ciała świetlistego, znacznie większą pamięć i wiedzę o tym, jak również.
http://rainbow-phoenix.com/blog/

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/2012/12/kosmiczna-swiadomosc-po-wzniesieniu.html

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s