Łaska Wolnej Decyzji. STWÓRCA

Stwórca

Ukochane Dzieci Światła,

 

Ludzkie Życie zatacza szerokie Kręgi a jednak w Momencie w którym każde Dziecko Ludzkie dociera do Końca swej Podróży uzyskuje ono pewność
która jest częścią wszystkich Boskich Procesów.

A więc przygotujcie się!
To jest czas na zakończenie i na wyruszenie.
Oczekują Was Nowe Zlecenia, wołają Was Nowe Rzeczywistości,
Nowe Poziomy Bytu przygotowały się na Wasze przybycie.

Teraz należy zakończyć i opuścić ten Świat będąc wyklarowanym i uzdrowionym. To Stare już więcej nic nie buduje, teraz, gdy Nowe wyłania się i forsuje z każdym dniem coraz potężniej.

Wszystko przenikająca Boska Energia zmienia ten Świat
jeszcze zanim zostanie to rozpoznane przez ślepych i głuchych.

Prawdziwe błogosławieństwo tego Czasu leży w tym, że Ludziom objawiają się różnorodne możliwości wyboru i zaprawdę:

 

Każdy Człowiek sam
określa Drogę swojej dalszej Podróży.

 

Nie możecie zostać przez nikogo zatrzymani przed podjęciem wolnej i klarownej Decyzji. Albowiem do tej Decyzji Stwórca – którym Jestem – stwarza ogólne warunki ku temu, abyście bez wpływów zewnętrznych i bez działających nadal jeszcze manipulacji mogli działać i decydować.

 

Dziś spełniona jest Wolność Człowieka, dziś w Stary Czas spadają tylko Ci którzy nie interesują się ani tym ani tamtym lub też Ci którzy się zdecydowali na całkowite spełnienie działań Ciemnych Energii.

Bo do dziś niezdecydowanym zostanie zabrana możliwość wpływu na udaremnienie Decyzji, tak aby mogła być zapewniona wolność Ducha w tym świętym Momencie jednej Decyzji.

Łaska Stwórcy działa i przynosi moje Dzieci do Punktu, w którym mogą podjąć zaprawdę wolne i nie poddające się wpływom decyzje które są teraz wymagane.

Ostatniego Kręgu dokonują Ci którzy dojrzali i są Przebudzeni.
Wszyscy inni muszą ponownie podjąć tą Grę, albowiem:

Iluzje muszą być jako takie rozpoznane,
jeszcze zanim można się od nich uwolnić.

To Ja Jestem, Ten który żyje w Tobie –

STWÓRCA

//Patrz również: 20.12.2012 Świadomość Chrystusowa. JAN CHRZCICIEL – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

Każdy Człowiek sam określa Drogę swojej dalszej Podróży.

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/01/31/31-01-2013-laska-wolnej-decyzji-stworca/

Świadek Wiatru. STWÓRCA

Stwórca

Bóg przygotowuje dla każdego Człowieka powitanie w Miłości, przybycie na tamtą stronę które jest niewyobrażalne w swojej wspaniałości i w swoim Świetle.

 

Dzieci Stwórcy które rozsiały się w nieskończoności Tworzenia zostaną powitane z czcią i wszelkimi honorami, gdy ukończą jeden Krąg Życia i zaczynają Nowy.

Ja, Ten który jest Początkiem dla Wszystkiego a jednak bez Początku i bez Końca, wiem o wyzwaniach które napotyka Człowiek i Ja wiem że Życie Ludzkie pełne jest nieprzewidywalnych sytuacji i wyzwań które są spełnione lub zostają zaniedbane. Zgodnie z życzeniem, zgodnie ze Szkicem (Planem) Życiowym i w zależności jakie się w nim pojawią „Przy-Padki” ustanawiane są zasady i Ewolucja Życia zostanie posunięta naprzód.

Teraz, kiedy podnoszą się Zasłony tego Świata,
rozpoznacie co skrycie trzyma ten Świat razem.

Teraz następuje odprężenie i Wiedza, że gdy tylko rozpoznacie jaki wpływ mają Energia i Intencja, to rozpoznaliście wszystko.

Opanowanie posługiwania się Energią i Intencją oznacza jednocześnie posiadanie prawdziwego Mistrzostwa nad Siłami Nieba i Ziemi.

Nadchodzący Czas wymaga tego i ujawnia tą możliwość. Im bardziej czysto, klarownie i w pełny Miłości sposób jesteście wyjustowani w Waszych Sercach, tym ten Czas jest lżejszy i bardziej obiecujący szczęście. Zmanifestowane przez Was Intencje tworzą w mgnieniu oka Rzeczywistość i zmieniają całą planetę. Tym bardziej jest znaczącym aby teraz ponownie wejść w Fazę Klarowania na poziomie Myśli, albowiem stamtąd wychodzi szczęście i nieszczęście.

Tak więc Ja zapraszam Cię, abyś w każdym momencie Twojego Dnia był czujnym świadkiem Twoich Myśli.

Wszystko co nie jest odpowiednie powinieneś usunąć poprzez to że mnie o to poprosisz i poprzez to że sam się od tego zdystansujesz. Zwolnij ze swojego Systemu każdą niedoskonałą Myśl a osiągniesz Oświecenie w bardzo, bardzo krótkim przedziale czasowym.

Odczuj tą Myśl która sieje niezgodę i przynosi nieszczęście, odczuj ją do jej sedna i wtedy uczynione jest wszystko i Twoje słowa staną się Światłem a Twoje czyny Miłością.

Energie i Intencje w swoich najbardziej pierwotnych formach docierają na ten Świat za pośrednictwem czystego Ducha i Ludzkość tego teraz pilnie potrzebuje aby mogło się uformować nowe Społeczeństwo.

Powróć do mnie, bo Ja na Ciebie czekam,
albowiem zaprawdę:

JA JESTEM W TOBIE ŻYWY – WIEKUIŚCIE.

STWÓRCA

//Patrz również: KURS DO WOLNOŚCI (I-XIV) – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

Tak więc Ja zapraszam Cię, abyś w każdym momencie Twojego Dnia był czujnym świadkiem Twoich Myśli.

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/01/30/30-01-2013-swiadek-wiatru-stworca/

Arkturianie – o energii gniewu

Pozdrowienia drodzy. Mówimy do was w tym czasie zmian i strachu, gdyż wielu z was wciąż ma obawy, co z kolei zmusza was do mniej niż idealnego wyboru. To nie jest krytyka, ale po prostu obserwacja stanu świadomości świata. Jest to całkowicie zrozumiałe, to doświadczacie strachu, gdy wszystko wokół Was, to są oznaki wojny, śmierci i przemocy. Jednak te pozory mogą wziąć was głębiej, co powinniście wybrać.

Skorzystajcie z tego czasu, aby ocenić swoje systemy wierzeń, pytając siebie, „? Co to jest, w co wierzę, Co to jest, co chcę stworzyć w moim życiu? Czego ja nadal trzymam się, co teraz wiem, że to nie jest prawdą?” Jeśli chcecie zmienić manifestację tego, co nie jest z najwyższego światła w waszym życiu i swoim świecie, to nad tymi pytaniami należy się poważnie zastanowić. Zbyt wielu po prostu siedzi i czeka na innych, aby wykonali pracę zmieniając zewnętrzną scenę. Świat materialny (to, co można zobaczyć, usłyszeć, posmakować, dotknąć i poczuć) jest przejawem duchowej rzeczywistości, ale jako interpretacja według stanów świadomości osób na świecie. Tam gdzie ktoś widzi wspaniały żyjący las, inny widzi tylko pieniądze, które można uzyskać w wycięciu tego wszystkiego.

Jeśli to zrozumiecie, również zrozumiecie wielką nadzieję, ucieleśnioną w konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dokument ten został przyniesiony przez oświecone dusze, które były kierowane z tej strony, ponieważ świat był gotów przynieść nową świadomość, nowe sposoby życia, i nowy i wyższy sens życia. Jednakże, podobnie jak cała prawda, wiele z tego było i jest interpretowane zgodnie z mniej wyewoluowanymi stanami świadomości, i w wyniku tego często jest nadużywane i źle interpretowane.

Bądźcie świadomi, drodzy, że jesteście tutaj, aby uczyć się i rozwijać i ewoluować, a nie tylko dla zabawy i dla przyjemności. Radość jest ważną częścią życia, ponieważ najbardziej rezonuje z energią wyższych wymiarów, ale życie tylko dla przyjemności i satysfakcji życia na ziemi nie jest radością.

Temat, jaki wybraliśmy dziś, aby o nim mówić to gniew, gdyż gniew stał się dominującą energią wśród tak wielu osób, państw i społeczeństw. Gniew wynika z trzeciego wymiaru wiary w dualizm i separację. Jest wiele okazji, kiedy ktoś rzeczywiście musi się odezwać i podać swoją prawdę, czy podjąć działania, ale mówimy o ogólnym gniewie inwazyjnym na podstawie pozorów teraz przenikających Ziemię. Temat ten jest rzadko omawiany w channelingach, ale wierzymy, że musi być właściwe zrozumienie gniewu, aby duchowy uczeń wyszedł poza tą negatywną formę.

Energia Gniewu utrzymuje wielu w niewoli, wydarzeń, doświadczeń, ludzi z przeszłości, i musi być uwolniona, jeżeli ktoś ma się duchowo rozwijać. Gniew może tworzyć energetyczną linkę do ludzi, miejsc i wydarzeń, które często pozostają w miejscu, z życia do życia. Muszą one być świadomie usunięte i może być wykonane przez zamiar i wizualizację lub wyewoluowanego duchowo pracownika energii. Będziecie wiedzieć, czy macie energetyczne linki z kimś lub czymś, gdy negatywne lub nawet pozytywne reakcje występują podczas myślenia i bycia z nimi. Energetyczne linki podłączają was do kogoś lub czegoś w sposób bardziej intensywny.

Gniew jest paliwem wojny, i często trzyma całe kraje w niewoli przeszłości – z pokolenia na pokolenie. Jest to przestarzała energia, która działa, aby zapobiec przed ruchem naprzód osób i rządów od zawsze. Gniew jest wynikiem niezrozumienia grup, osób, państw, idei, i wszystkiego, co nie pasuje do własnej koncepcji. Przenika wiele zorganizowanych religii, służąc jedynie separacji osób, od tego, co może być czasem wielkim przebudzeniem.

Nie mówimy, że nigdy nie macie mówić swojej prawdy, albo że należy zgadzać się z każdym, ale mówimy, że nadszedł czas na świecie, aby podjąć dialog i zrozumienie cudzych punktów widzenia zamiast szukać przemocy lub uporczywie odmawiać kompromisowych rozwiązań.

Istnieje jeszcze wiele krajów, które posiadają złość i urazy wobec tych, z innego kraju za wydarzenia z przeszłości, ucząc swoje dzieci nienawiści i utrzymywania przestarzałej i skończonej energii z jednego pokolenia na drugie. To jest tym, co powstrzymuje ludzi i kraje w rozwoju i przed wprowadzeniem się na nową ziemię, której szukacie, drodzy, gdyż światło tego nowego świata, którego pragniecie, nie może objawiać się w ciągle odnawiającej się ciężkiej blokadzie gęstej energii.

To nie jest wiadomość nakłaniająca was do stania się wycieraczką, lub po prostu zignorowania sytuacji mówiąc, „Dobrze, Bóg jest, a to nie jest rzeczywiste” -jest to rzeczywiście „ludzkie”. Po prostu ostrzegamy przed subtelną energią gniewu, której w tej chwili jesteście nieświadomi, a która jest podstawą wielu waszych wyborów i pomysłów.

Wypowiadajcie swoją prawdę, podejmujcie wszelkie ludzkie kroki, które są potrzebne, aby zmienić ten stan rzeczy na wyższy poziom – przynosząc światło do tych kwestii, które potrzebują zmiany, ale róbcie to w energii przebudzonego zrozumienia, a nie energii gniewu. Energia gniewu nasyca przedmiot gniewu mocą i rzeczywistością.

Mocne słowa lub działania potrzebują być podejmowane w niektórych sytuacjach, ale gdy niosą energię świadomości, która ma inny rezonans niż gdy wykonywane w energii nienawiści czy gniewu. Ten sposób pracy głodzi energię gniewu co z kolei zmienia lekcję i w końcu znika, gdyż są to tylko fałszywe pojęcia dualności i separacji, które utrzymują go przy życiu.
Jesteśmy Grupą Arkturian 27.01.13

Channeler: Marilyn Raffaele
źródło: www.onenessofall.com

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/

Archanioł Michał: Zawsze powracamy do waszego serca

Naszym celem dzisiaj będzie wskazanie wam narzędzi, jakie posiadacie w swych osobistych ‚warsztatach’, a których nie rozpoznajecie, nie rozumiecie czy też nie dajecie wiary ich istnieniu, gdyż tak uwarunkowało was środowisko i społeczeństwo. Ważne jest, abyście teraz je odnaleźli i zaczęli wykorzystywać w jak najszerszym stopniu.

Oczywiście wasz warsztat, jak pewnie pamiętacie, znajduje się w waszej przestrzeni serca, a odnajdziecie ją dzięki swej intencji, gdy zamkniecie oczy i skupicie swą uwagę na sercu. To dopiero początek, jak możecie się przekonać, i być może opowiemy wam więcej o tych sprawach w jakimś późniejszym przekazie.

Pierwszym i najważniejszym narzędziem jest wasza wyobraźnia. Naszym zdaniem nie ma bardziej szkodliwego zwrotu niż „To tylko twoja wyobraźnia”. Ok, być może jeszcze gorszym jest ten: „To tylko moja wyobraźnia”… 😛 Wasza wyobraźnia jest językiem, jakim mówi do was wasz duch. Jest ona narzędziem, dzięki któremu my możemy do was mówić. Jest mało prawdopodobne, że usłyszycie grzmiący głos z nieba. Musicie nie tylko zacząć dawać wiarę temu, co pojawia się w waszych wyobrażeniach, ale i cieszyć się z tego, że macie do swojej dyspozycji tak cudowne narzędzie. Postarajcie się poczuć to triumfalne uczucie „Cóż za wspaniałą rzecz sobie wyobraziła/em!” Spróbujcie to sobie wyobrazić! Droczymy się z wami:D

Dodajmy teraz trochę subtelności. Jeśli coś pojawia się bez zaproszenia i samo z siebie w waszym umyśle, oznacza to, że jakaś część świadomości komunikuje się wtedy z wami. Polega to na słyszeniu, widzeniu, czy czymkolwiek innym – zależnie od tego jak opiszecie swoje wrażenie. „Ale ja nic nie widzę” – to zdanie oznacza, że nie rozumiecie tego procesu. Tak, niektórzy z was są, jak się to określa, jasnowidzami, ale nie o tym tutaj mówimy. Być może lepiej byłoby, gdybyście się nauczyli myśleć w kategoriach postrzegania, a nie widzenia czy słyszenia.

Istnieją również wyobrażenia, które stwarzacie dzięki swym intencjom. Na tym polega wizualizacja. Jest to również, moi drodzy, znane jako modlitwa. To najsilniejsza forma modlitwy. Jeśli umiecie to pojąć i przepoicie swoją wizualizację uczuciami, otrzymacie naprawdę potężne narzędzie. A jeśli umiecie w swych wyobrażeniach dodać do tego jeszcze zapachy, dźwięki, kolory itd, otrzymacie coś ze wszech miar potężnego. Te modlitwy nie są czymś wyuczonym czy zapamiętanym. Powstają one w waszym sercu. Zawsze powracamy do waszego serca.

Na koniec chcielibyśmy powiedzieć jeszcze jedno. W swym sercu macie emocje i uczucia. Być może z początku nie zrozumiecie, co mamy teraz na myśli, ale uświadomicie sobie, że te uczucia są językiem samej waszej duszy. Kiedy będziecie umieli je dostrzec, odnajdziecie swój najpewniejszy system kierowania i pomocy.

 

Wystarczy na dzisiaj, moi bracia i siostry. Widzimy, jak idziecie w zadziwieniu przez ten nowy świat, który właśnie odkrywacie. To cudownie! Dobrego dnia.

Przekazał Ron Head, 29 stycznia 2013
http://oraclesandhealers.wordpress.com/2013/01/29/we-always-return-to-your-heart-channeled-by-ron-head/

źródło: http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/

Kiedy zmienicie wasze wzorce myślowe, zmienicie swoje życiowe doświadczenia

Świadomość jedności wśród ludzkości rośnie szybko, a coraz więcej osób łączy się w grupach, aby pomagać sobie wzajemnie oraz by rozwijać nowe sposoby interakcji, dzielić się pomysłami i rozpoczynać kreatywne przedsięwzięcia, które przyniosą korzyści wszystkim osobom w nie zaangażowanym.  Wszyscy są jednym, więc jest absolutnie niemożliwe, abyście nie wpływali na ludzkość każdą swą myślą, słowem lub czynem.  Często jest mało prawdopodobne, aby skutki tego były dla was bezpośrednio widoczne, ponieważ efekt, jaki wywołujecie, może nie ujawniać się lokalnie, lecz w zupełnie innej części świata, więc musicie zdać sobie sprawę z tego, że wszystko, w co się angażujecie, ma daleko idące skutki.  Zatem wasza współ-odpowiedzialność za to, aby być kochającymi, życzliwymi, wielkodusznymi, współczującymi i wyrozumiałymi w każdej sytuacji, musi zostać zrozumiana i uszanowana.

Innymi słowy, jeśli skupiacie się na jakiejś krzywdzie, którą – jak uważacie – wam uczyniono, wszystko jedno czy wasze wrażenie i interpretacja jest uzasadniona, czy nie, i jeśli tworzycie wyobrażenie, że osoba, którą za to winicie, zostaje oskarżona, osądzona i ukarana, wzbudzacie w ten sposób energetyczną falę negatywności i oddzielenia, która wpłynie na innych.  Oznacza to, że tworzycie wtedy energetyczną falę dysharmonii, rozłamu i strachu, które emanują z was i łączą się z innymi podobnymi sobie falami negatywnej energii, emitowanymi przez innych, które mogą być silniejsze lub słabsze niż wasza, w zależności od ich siły koncentracji oraz intencji, za sprawą której powstały; jednak połączone razem mogą spowodować wśród ludzkości wielkie straty.  I, oczywiście, jeśli trzymacie się tego rodzaju energii i nią emanujecie na zewnątrz, skutecznie zapraszacie tego samego rodzaju energię z powrotem do swojego pola energetycznego.  To wzmacnia wasze poczucie, że zostaliście skrzywdzeni i potraktowani niesprawiedliwie, w ten sposób podkopując i zmniejszając wasze osobiste poczucie szczęścia i spełnienia, którego pragniecie doznawać.

Kluczową sprawą jest dokładna i wnikliwa obserwacja waszych myśli w celu jasnego rozpoznania tych, którymi chcecie się zajmować, w przeciwieństwie do tych, które jedynie chcecie obserwować, gdy przepływają przez wasze pole świadomości.  W rzeczywistości zawsze dokonujecie wyborów, czy angażować się w nie, czy pozwolić im odejść, lecz dla wielu z was te decyzje stały się przeważnie automatyczne i bazują one na dokonanych przez was dawno temu wyborach, których nigdy nie przewartościowaliście.

Gdy jesteście świadomi waszych wzorców myślowych, możecie je wtedy zmienić, a gdy zmieniacie swoje wzorce myślowe, zmieniacie swoje życiowe doświadczenia. Gdy wyrażacie intencję, że pragniecie angażować się we wszystko z miłością i utrzymywać jedynie te myśli, które są w zgodzie z tymi zamiarami, zostaniecie poprowadzeni do miejsca, gdzie nie będziecie już dłużej obserwować myśli niezgodnych z tą intencją i gdzie nie będą one dłużej zakłócać waszego naturalnego stanu spokoju.

Wszystko to sprowadza się do dobrze znanego powiedzenia: „Jeśli nie możesz wymyśleć, co miłego można by powiedzieć na temat jakiejś osoby, lepiej zamilcz”, ponieważ myślenie i wyrażanie pozbawionych miłości rzeczy wytycza i wzmacnia ścieżkę, przez którą podobne myśli mogą z rosnącą swobodą podróżować, i może stać się to nieświadomym nawykiem.  Natomiast utrzymywanie intencji myślenia i wyrażania się w kochający sposób ustanawia ścieżkę, poprzez którą może przepływać swobodnie Miłość, pomagając rozpuszczać i rozpraszać wszystkie myśli, które nie są z nią w harmonii.

Kiedy przebudzicie się do swego w pełni świadomego stanu, myśli nie będą przepływać przez was niedostrzeżone i nierozpoznane, tworząc nieoczekiwane sytuacje i wydarzenia, za które pozornie nie ponosicie odpowiedzialności, jak to się często dzieje w waszym nieprzebudzonym stanie.  Jako istoty w pełni świadome zawsze będziecie mieli swe myśli pod bezpośrednią kontrolą, wyrażając i tworząc dokładnie to, co jest zgodne z waszą intencją.

Bardzo ważną częścią waszej duchowej ewolucji, w trakcie której poruszacie się ku przebudzeniu, jest nauczenie się, aby zawsze być świadomymi myśli, jakie utrzymujecie w swych umysłach oraz świadomymi intencji, za sprawą której te myśli utrzymujecie, tak abyście mogli zaprzestać tworzenia niespodziewanych lub niechcianych sytuacji i zdarzeń, które wydają się przypadkowe i całkowicie poza waszą sferą wpływu.  Wasza sfera wpływu jest nieskończona, ponieważ jesteście boskimi bytami o potężnej mocy; tylko w waszym nieprzebudzonym stanie pozostajecie tego nieświadomi.

Wraz z nowymi i coraz potężniejszymi energiami Miłości, która ogarnia planetę, otrzymujecie teraz zachętę, w formie intuicyjnych wglądów, aby zmienić swoje wzorce myślowe i doprowadzić je do jeszcze bliższego połączenia z myślami waszego Ojca. Jednak wasze ego wciąż stara się przekonać was, że wprawdzie Bóg może sobie pozwolić na to, by być nieskończenie kochającym, ale w ‘realnym świecie’, w którym doświadczacie swej egzystencji, nie jest to realistyczną postawą, albowiem inni nieustannie będą was wykorzystywać, jeśli będziecie przejawiać taką naiwność.

Taka postawa braku zaufania nie przysłużyła się dobrze ludzkości – nieufność, nieuczciwość, nielojalność i konflikty pozostają powszechne pomimo waszej determinacji, aby nie być postrzeganymi jako głupcy z powodu swej ‘naiwności’ – zaś  boskie energie, które przepełniają teraz wasze środowisko, są tu po to, aby wspierać was w odnajdywaniu odwagi i determinacji w zmienianiu świata poprzez Miłość, będącą jedyną drogą zmiany.  Jeśli czekacie na innych, aby dokonali zmiany, to ona nigdy nie nastąpi.  Macie w sobie płonący coraz jaśniej płomień boskiej Miłości, który wasz Ojciec umieścił tu w momencie stworzenia was. Wyraźcie ten Płomień, zademonstrujcie Go, dzielcie się Nim i rozpuśćcie iluzję, w której przez tak długi czas ukrywaliście się, pielęgnując w sobie strach, jakobyście byli niegodni tego, co stanowi waszą esencję, niezmienną i niezbywalną boską naturę.

Miłość jest waszą wieczną naturą; nie można Jej ani porzucić ani stracić, bowiem Ona jest tym, czym wy sami jesteście.  Uwolnijcie swoje obawy; zaangażujcie się w waszą boskość, do czego wasz Ojciec zawsze was zachęca i na nowo odkryjcie cudowność i radość, do których doświadczania zostaliście stworzeni.  Jeśli zaangażujecie się w świat tylko z Miłością, będziecie mogli go zmienić, bowiem wówczas jesteście w pełni wspierani przez Boga, a jak dobrze wiecie: „Z Bogiem wszystko jest możliwe”.

Wasz kochający brat, Jezus.

Przekazał John Smallman, 20 stycznia 2013
http://johnsmallman2.wordpress.com/2013/01/20/when-you-change-your-thought-patterns-you-change-your-life-experiences/

Tłumaczenie Wojtek, edycja wika

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Podnieście się Ludzie. STWÓRCA

Stwórca

Moje Dzieci,

 

zaczął się rok w którym zostaną usunięte wszystkie Iluzje.
Tym samym ulotni się również i Iluzja że Przemiana
jest wydarzeniem które dotrze do Was z zewnątrz.

Nadszedł Czas Rozpoznania, Wy odnajdziecie się i pojmiecie – po tym jak musieliście doświadczyć wielu rozczarowań – że każdy Przełom może mieć miejsce tylko w Was samych.

„Koniec Świata” ma miejsce w Was samych, ponieważ upadają Iluzje Starego Czasu, bo jesteście teraz w stanie szukać – ostatnią konsekwencją – ukończenia (*udoskonalenia) w Was samych.

Jeszcze zanim ten Świat zostanie podniesiony, podnosi się Człowiek,
nigdy nie może być odwrotnie ponieważ Przemiana staje się prawdziwa
poprzez Siłę którą każdy pojedynczy Człowiek uwalnia w swoim wnętrzu.

Z wnętrza na zewnątrz – ponownie jest na to wskazane.

Tak więc proszę Was teraz abyście pozwolili by upadły w Was Światy: Uzależnienia od Ego, Zazdrości i Strachu.
Tak więc proszę Was teraz abyście pozwolili by podniosły się w Was Światy: Samorządności, Radości, Współczucia, Pokoju i Miłości.

Świat dziś jest inny,
Czas wycofuje się i Przestrzeń doświadczana jest na Nowo.

Im więcej sami się zmieniacie, tym szybciej będą miały miejsce Wydarzenia których oczekujecie, będą miały miejsce Wydarzenia o których marzycie,
spełnią się zbiegi okoliczności które przyciągacie.

Przebudzenie się oznacza uwolnienie się od wszystkich Iluzji.

Z początkiem roku 2013 zostają wymazane wszystkie fałszywe założenia które powstały z końcem czasu 2012. A więc teraz możecie się całkowicie nastawić i wyjustować na Wasz własny Proces Transformacji albowiem:

Stwórca którym jestem podniesie Świat
po tym jak podniosły się Dusze Ludzkie.

Pokażcie teraz Waszą prawdziwą Moc, pokażcie teraz Waszą prawdziwą Siłę, pokażcie do czego jesteście zdolni – wtedy Świat zostanie nowo-narodzony i poprzez nowo-narodzonych Ludzi ten Świat stanie się Rzeczywistością.

Nie oglądajcie się za siebie!
To co się wydarzyło, wydarzyło się aby Was nauczyć, aby Was zakotwiczyć mocno na gruncie ziemskim, albowiem:

Rozpoznana pomyłka uzdrawia Duszę,
tak jak nawet najbardziej wstrząsająca Prawda uwalnia Serce.

Spójrzcie w Wasze Dusze i rozpoznajcie CO JEST.
Przemieńcie się, zmieńcie się, Świat tego oczekuje, bo przez to sam może się przemienić.

Stwórca wie o Waszej wielkości,
zaufajcie mi, Ja Jestem

STWÓRCA

//Patrz również: 24.11.2012 Wielka Erupcja*. ATOS TU NAH’ – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

Tak więc proszę Was teraz abyście pozwolili by podniosły się w Was Światy: Samorządności, Radości, Współczucia, Pokoju i Miłości.

 

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/01/29/29-01-2013-podniescie-sie-ludzie-stworca/

Manuskrypt przetrwania – część 260

29 stycznia 2013 – | aisha north

Jak wielu, jeśli zauważyliście ostatnio, są ciekawe zdarzenia zaczynające się wydarzać. Jak zwykle, zmiany, za którymi tak długo tęsknicie jeszcze nie objawiły się na zewnątrz, są one raczej zauważalne wewnątrz. Wiemy, że dla wielu, to samo w sobie rzeczywiście może być frustrujące, bo wszyscy tęsknicie do bardziej namacalnych wyników ze wszystkich tych intensywnych modernizacji energetycznych, które odbieraliście przez tak długi czas teraz. Cóż, pozwólcie nam tylko powiedzieć, że wkrótce zauważycie, jak te wewnętrzne efekty zaczną się mnożyć, a wraz z nimi, zrozumienie, że zewnętrzne zmiany, których szukaliście na próżno, przede wszystkim nie mogą być najważniejszą częścią tego procesu.

Wyjaśnijmy. Gdy na wiele sposobów, weszliście na nowy grunt, więc, to, co jeszcze widzicie wokół jest tak wiele sposobów, tylko ociągającymi się resztkami tego, co pozostało. Jednak nadal istnieje wiele rzeczy, które wiążą was do starego świata, i cała praktyczność, a rzeczywiście niepraktycznośc systemu monetarnego jest rzeczywiście jedną z nich. Ale powiedzmy, że odkładamy to tylko na chwilę na bok i skupimy się na tym, co macie z przodu, a mianowicie świadomości, że nowy świat, w który weszliście, gdy dosłownie przesunęliście się ze starego roku, do tego, nowego roku 2013, który rozpoczyna manifestować się w bardziej konkretnych sposobach, niż widzieliście do tej pory.

Widzicie, bardziej lub mniej nadal unosicie się nad ziemią w tym nowym świecie, i jako tacy, nie jesteście w stanie sami dostatecznie się uziemić do nowego poziomu energetycznego, w który weszliście. W rzeczywistości, jest to ważna część tego procesu, i nic, co powinno być powodem do niepokoju dla nikogo z was, choć to uczucie odłączenia może być czasami więcej niż niepokojące. Widzicie, wszyscy czujecie głęboko wewnątrz, że w pewnym sensie zostaliście pozostawieni na mrozie, a powodem tegojest wyraźny podział, który nastąpił. Innymi słowy, zostaliście oddzieleni od starego, ale wciąż jesteście w tej pozornej pustce, jeszcze nie w pełni połączeni z nowym, więc możecie mieć problem ze znalezieniem jakiejkolwiek równowagi. Zwłaszcza, że wszyscy w codziennych zajęciach czujecie przyciąganie starego. Innymi słowy, będziecie czuć się nieco rozczłonkowani od tej energetycznej próżni, która wydaje się, że powstaje wokół Was, więc jesteśmy tu, aby wam powiedzieć, że nie ma o co się martwić.

Wiemy, że nasze słowa będą jak zwykły dym, dla niektórych, gdy to uczucie niepokoju, rozdrażnienia, a nawet może się wydawać osłabienia rośnie w zastraszającym tempie, ostatnio. Więc jeszcze raz przypominamy, że wszystko jest dobrze, i jesteście doskonale przygotowani do kolejnego etapu podróży. I nawet, jeśli okres ten możecie odczuć bardziej niż trochę niepokojącym, nie tylko dla waszego umysłu, ale także dla ciała, wiedzcie, że to wkrótce zacznie się rozpraszać, gdy wszyscy w jakiś sposób uzyskacie ogląd powierzchni nowego świata, od którego nadal czujecie się bardziej niż trochę odłączeni. Gdyż korzenie już zaczynają szukać w dół i powoli, krok po kroku będziecie wszyscy zaczynać odczuwać silną więź z tym, co czeka Was tam. W tym czasie, w końcu poczujecie, że rzeczywiście przyszliście do domu, a wasze serca podniosą się znowu, gdy poczujecie ten przypływ powitań zaczynający przenikać wasze całe istoty. Ale do tego czasu, pamiętajcie, aby nie krytykować siebie, gdy czujecie, że opadacie pod wpływem od pustki. Bo to jest rzeczywiście potężne miejsce, i to może zostawić Was w uczuciu niemal bezsilności. Wiedzcie, że to nie jest prawda, gdyż wszyscy wkraczacie w swoją moc, ale gdy jeszcze możecie „dotknąć ziemi” w swoim nowym domu, wasze moce będą wydawać się prawie nie istniejące w tej chwili. Ale to się zmieni, gdy wszyscy będziecie mogli wysyłać swoje pierwsze pędy w dół do nowej ziemi, która czeka na Was, a wtedy poczujecie, jak wasze moce zaczną robić się słyszalne ponownie.

Powtarzamy, to nie jest sygnał, że nie macie połączenia z tym wszystkim z powodu swoich działań lub zaniechań w jakikolwiek sposób, z dala od tego. Ten krok w pustkę jest ważną częścią tego procesu, gdyż potrzebujecie tego okresu do restartu i przewinięcia po tym długim zanurzeniu w trzeciowymiarowym świecie, zanim dosłownie połączycie nie tylko ze swoim prawdziwym ja, ale także z nowym domem. Więc nie będzie, już długo zanim wszyscy poczujecie się jak w domu, nie tylko w waszych ciałach fizycznych, ale również w ramach własnej wielkości. Do tego czasu, idźcie łatwo przed siebie i pozwólcie sobie na trochę złorzeczeń i dużo entuzjazmu, którego wam trzeba. Nie ma potrzeby powstrzymywać się od wszelkich negatywnych emocji, które mogą wystąpić, więc pozwólcie im przejść przez was, aby upuszczać trochę pary frustracji, która nieuchronnie wzrasta w tej utrzymującej strukturze, w której jesteście obecnie. I pamiętajcie, że jesteście o krok od opuszczenia tej pustki wkrótce, i zaczniecie naprawdę łączyć się po raz pierwszy od eonów.

http://aishanorth.wordpress.com/

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/

Skończyło się. ZE ŚWIATŁA

ZE ŚWIATŁA

Zaliczyć (*zdać) przed obliczem Boga
//lub w znaczeniu: wytrzymać w obliczu Boga. S&S//
Oto Przykazanie tej Godziny.

 

Honorowani Twórcy Świata,
Stwórcy Rzeczywistości tego Świata,
Budowniczy jednego Świata, który się teraz rozpuszcza.

Wy zakończyliście Waszą pracę!
Wy wykonaliście nawet więcej pracy,
ponieważ to co byliście w stanie stworzyć
było poza wyobrażeniami wtedy, gdy wyruszyliście w tą Podróż.

To jest skończone, dokonane i przeżyte.

Bądźcie tego świadomi:

SKOŃCZYŁO SIĘ!

Honorowani Bogowie!

Teraz powracacie do domu, z powrotem.
Nie odmawiajcie, nie zawracajcie, teraz,
kiedy ostatnia Iluzja Uwięzienia chce Was zatrzymać.

Powróćcie do domu. Jesteście oczekiwani a nawet więcej,
jesteście oczekiwani w „Salach Honoru”,
bowiem teraz Sława stanie się Waszym udziałem,
Sława która Wam się należy, teraz, gdy spełniliście
to, co było do spełnienia.

Nie dajcie się oślepić, nie dajcie się zirytować,
nie dajcie się ponownie zaprzęgnąć do Starego Wozu.
Zakończcie ten styl Życia w Ciemności przez to
że sami się upoważnicie do tego by spojrzeć w Światło
i stać się Światłem.

Straty były poważne,
doświadczenie znaczące,
Miłość bezgraniczna.

Wy uczyniliście, Wy spełniliście, powróćcie do domu.
Proszę nie zwlekajcie ani chwili,
albowiem Szlabany Światła zaczynają się opuszczać.

Bramy do Nowego Świata zamykają się
i w tych Dniach które teraz nadejdą
zostanie dokonana OSTATNIA SELEKCJA.

Proszę, nie wahajcie się!

My jesteśmy Opiekunami całego Życia,

ZE ŚWIATŁA

//Patrz również: 18.01.2013 Dzień niczym Tysiąclecie. OPIEKUNOWIE ZIEMI – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

Teraz powracacie do domu, z powrotem. Nie odmawiajcie, nie zawracajcie, teraz, kiedy ostatnia Iluzja Uwięzienia chce Was zatrzymać.

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/01/28/28-01-2013-skonczylo-sie-ze-swiatla/

Manuskrypt przetrwania – część 259

27 stycznia 2013 – | aisha north

Wystarczy krótkie pismo dzisiaj, gdyż fale energii zaczęły bić mocniej na waszych brzegach ponownie. Dla niektórych, to będzie się manifestować w niektórych dość intensywnych napadach nudności i zawrotach głowy, więc upewnijcie się, aby nie zmuszać się do czegoś więcej niż to, co jest absolutnie konieczne, gdy czujesz się inaczej z tymi falami, które zaczynają zbierać siły. Jak już mówiliśmy wcześniej, wasze ciało fizyczne jest znacznie silniejsze, i może rzeczywiście strawić znacznie większe ilości tych zmieniających życie energii teraz, ale to może wydawać się małą pociechą tak długo, jak ilość energii, na którą jesteście narażeni rośnie wraz z nim. Innymi słowy, możecie uzyskać ogromną pomoc za każdym razem, teraz, gdyż wasz apetyt na te życiowe siły wzrósł wykładniczo wraz z waszymi możliwościami ich strawienia.

Nadal będzie to zostawiać kilka objawów dyskomfortu w jego wyniku, ale to nie jest to przypadek nadużywania z dowolnej strony tutaj, ani waszej, ani naszej. Innymi słowy, nawet jeśli będziecie czuć się mniej komfortowo w tych czasach, możecie być pewni, że nigdy nie będziecie narażeni na nic, z czym nie moglibyście sobie poradzić, ani fizycznie, ani psychicznie. Wiemy, że dla niektórych będzie to brzmieć raczej mało prawdopodobnie, bo czują się jakby wisieli na ich zębach czasami, ale uwierzcie nam, kiedy mówimy, że Wasze zdolności nie tylko przetrwania, ale w rzeczywistości rozwijania się ze wszystkimi tymi stałymi zastrzykami energii rzeczywiście są daleko wykraczające poza wasze postrzeganie własnych ograniczeń.

Więc jeszcze raz mówimy, po prostu starajcie się oddychać głęboko w każdej dolegliwości, która może wystąpić, i nie zapomnijcie poprosić o pomoc w równoważeniu tych potężnych zastrzyków, których tak potrzebujecie. Istnieją sposoby, aby złagodzić dyskomfort nieco, i nie będziemy zdradzać żadnych tajemnic tutaj, jeśli powiemy, że głębokie oddychanie jest mocno zaangażowane.Więc skupcie się na oddechu, i poproście o pomoc swoich przewodników, i nie zapomnijcie o waszym sojuszniku, Matce Ziemi. Ona jest najlepszym wyrównywaczem, jaki jest, więc szukajcie jej pomocy, i sądzimy, że znajdziecie tam wiele pociechy.

http://aishanorth.wordpress.com/

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/

Archanioł Michał :Energia ta ogarnia każdą istotę na swej drodze

 {Kochani, dziś i w środę kolejne medytacje Kręgu Uzdrawiającego, szczegóły w linku z prawej strony} 
Dziś będziemy z wami rozmawiać o przypływie, którego prawie wszyscy z was, pracujący ze światłem i dla światła, stajecie się świadomi.

Jest to coś, o czym wspominaliśmy już jakiś czas temu, ale co nawet najbardziej wrażliwi z was musieli przyjąć na wiarę, gdyż nie było to takie oczywiste. Ostatnio narasta on dzień po dniu i w takim tempie, że ci z was, którzy medytują lub na przykład codziennie się modlą, a nawet ci, którzy spędzają wiele czasu w kontakcie z waszą drogą planetą, wyraźnie to czują i dostrzegają.

Dla tych, którzy pozostali na swym kursie, nie jest to już dłużej sprawą wymagająca zastanawiania się, czy coś się dzieje, czy nie. Nawet najbardziej oddanym z was przydarzały się wcześniej takie momenty. Gdy wchodzicie coraz głębiej w narastające energie, będziecie wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, przynajmniej w odniesieniu do samych siebie, że wzniesienie jest naprawdę w toku. Ale wiedzcie także, bracia i siostry, że energia, która wywołuje tak głęboką przemianę w waszych ciałach – i mówimy tu o waszych ciałach fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych – ogarnia również każdą inną istotę naswej drodze. Nie ma przed nią ucieczki.

To, w jaki sposób poszczególni ludzie na nią reagują, jest sprawą wyboru, to prawda. Ale zapewniamy was, że na dłuższą metę o wiele więcej osób wybierze wysoką drogę niż niską. Zostało wam jeszcze trochę pracy, nieprawdaż? Podpowiadamy wam jednak, że te ostatnie jej elementy są już coraz łatwiejsze. Jest teraz już bardzo wielu pracowników światła, którzy są doskonale przygotowani do tego, by pomagać sobie nawzajem na tej drodze, i wystarczająco aby zatroszczyć się o tych wszystkich, którzy w końcu zaczną zwracać się do was o pomoc.

Wiele razy pytaliście „Czemu ja? Czemu tak? Czemu teraz?” Zaczniecie pojmować wyjątkową ważność tego, co pozostało jeszcze z waszych lekcji. Są to rzeczywiście ostatnie pozostałości, ponieważ podróżowaliście tą drogą już tak długo, że zostało wam bardzo niewiele do nauczenia się, kiedy podjęliście się tej pracy. Istotne było – i udaje wam się to zadziwiająco dobrze – abyście w pierwszej kolejności oczyścili olbrzymie ilości strachu i poczucia winy oraz niskiej wartości, które przynieśliście z innych doświadczeń. Niektórzy z was byli tak oczyszczeni, że musieli pożyczyć trochę tego od innych. „Dlaczego miał(a)bym to robić?”, pytacie. Ponieważ jesteście tak kochającymi istotami, że zdecydowaliście się doznać tego, co wam było potrzebne, aby móc wykonać potrzebną tutaj pracę.

Tak, zostało jeszcze sporo roboty. Ale jesteśmy zdania, że nam uwierzycie, gdy wam mówimy, że od teraz będziecie świadkami takich rzeczy, które zdecydowanie będą warte swej „ceny wstępu”. A co istotniejsze, wasze wewnętrzne przeżycia zaćmią nawet i to. Widzimy, jak podążacie naprzód z ekscytacją i miłością, i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że każde z was dostało bilet na tę przejażdżkę.

Wezwijcie nas kiedykolwiek będziecie potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, kochani. Będziemy z wami, i odezwiemy się znów niedługo. 

  
Przekazał Ron Head, 27 stycznia 2013
http://oraclesandhealers.wordpress.com/2013/01/27/it-is-no-longer-a-matter-wondering-channeled-by-ron-head/

źródło: http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/