108 Postulatów Nowej Ziemi

 
 
Źródło tego przekazu jest dla mnie anonimowe, zwykle odkładam na bok przekazy, których autorstwa nie jestem pewna. Ten jednak, gdy przeczytałam go ze skupieniem na przestrzeni serca, trafił do mnie i poruszył mnie tak mocno, że postanowiłam podzielić się nim z Wami, Drodzy Czytelnicy, w tym pierwszym dniu Nowego Roku.      Anna Bogusz-Dobrowolska

Kochana Siostro, Kochany Bracie!
Zgłasza się do was wasze Kosmiczne Rodzeństwo, Galaktyczna Federacja Światła. Jesteśmy gotowi nieść wam pomoc, my wszyscy: Andromedianie, Arkturianie, Bellatruxianie, Centaurianie, Fomalhautianie, Mintakanie, Pegazanie, Procyonanie i Tau-Cetianie. Oto nastał ten czas by otworzyć serca na postulaty, które sugerujemy wam – Nowym Ludziom na Nowej Ziemi. Jest to forma deklaracji, aktu, czy też dekretów zaczerpnięte z praw naszych cywilizacji, a także zawarta jest tam pewna istotna dla was obietnica z naszej strony! Ta obietnica dotyczy wsparcia w każdy możliwy sposób dla waszej Nowej Cywilizacji Bogo-Ludzi, Istot Światła piątego wymiaru, oczywiście bez ingerencji w waszą wolę i rozwój. Zalecamy także nie tylko zwrócenie uwagi na treść deklaracji i postulatów, a również odczucie energetyki przekazu. Przeczytajcie te postulaty i zobaczcie czy będziecie z nimi „rezonować”, czy wasza wibracja odbiega od nich znacząco i tylko was denerwuje… 108 Postulatów jest niejako sprawdzianem waszej GOTOWOŚCI na przyjęcie nowej Rzeczywistości wokół was i czy wasze serca są wystarczająco wzniesione. Kochamy Was i cieszymy się, że jesteśmy z wami w tym okresie. Oczekujemy naszego realnego spotkania – miejmy nadzieję – niebawem! Z Miłością, w Miłości i dla Miłości.
 My Gwiezdna Rodzina, wyrażamy głęboką wdzięczność Ojcu -€Matce Źródło za niepowtarzalną Łaskę i Miłość. Pomni wzlotów i upadków naszych przodków i bardzo wzbogacających w doświadczenie, lecz jak mocno nieharmonijnych przejawień na starej Ziemi – tworzymy ten akt postulatów i deklaracji dla naszej pamięci i dobra naszych następców. Utworzone 108 postulatów przedstawiamy w poniższych punktach. Deklarujemy więc co następuje: Tekst , który prezentuje poniżej, jest zatytułowany „108 Postulatów Nowej Ziemi „, a otrzymałam go w korespondencji od duchowego przyjaciela.

 

„108 Postulatów…” jest przekazem, jaki Karol otrzymał od Galaktycznej Federacji Światła. Pozostawiam go do odczucia każdemu indywidualnie .

 

{1} Nowa Ziemia jest miejscem doświadczania Boskości i wysoko wibracyjnych Energii Miłości.

 

{2} Nowa Ziemia należy do Stwórcy, jest jego doskonałą manifestacją, a więc wszelkie zasoby i obfitość energii w różnej postaci należą do wszystkich mieszkańców, jako również manifestacji Stwórcy.

 

{3} Nikt nie uzurpuje sobie praw własności do czegokolwiek. Każdy ma nieograniczony dostęp do wszystkiego, co znajduje się na Nowej Ziemi.

 

{4} Istota Światła, mieszkaniec Nowej Ziemi, może pobierać energię lub zasoby tego świata w sposób nieograniczony, lecz powinien mieć wewnętrzną potrzebę zwrotu pobranej energii w tej samej postaci lub w jej ekwiwalencie.

 

{5} Zwrot energetyczny nie jest traktowany jako dług, lecz raczej jako wymiana energetyczna. Zwrot energii (zasoby, działania) powinien być taki sam lub wyższy w miarę możliwości jednostki. Ta zasada gwarantuje harmonijne gospodarowanie dobrami Nowej Ziemi i ich niewyczerpalności.

 

{6} Ludzka Istota Światła, obywatel Nowej Ziemi jest Bogo-człowiekiem. Oznacza to Boga w ludzkim ciele, lecz w przejawieniu krystalicznym, plazmatycznym i świetlistym.

 

{7} Ludzka Istota Światła, jako Bogo-człowiek, jest przejawieniem Stwórcy w działaniu, tak więc zgodnie z Boską Naturą jego aktywnością jest stwarzanie, kreacja dla dobra wszystkich istot.

 

{8} Dobro wszystkich istot rozumiane jest jako harmonijny rozwój, wzrastanie i manifestacja w Boskiej Miłości i Szczęściu.

 

{9} Nowa Ziemia jest własnością Źródła, a panującym porządkiem jest Teokracja.

 

{10} Teokracja oznacza „rządy Boga”, nie jest to doświadczanie trzeciowymiarowej Ziemi, gdzie Boga „reprezentowały” religie, kościoły i manipulujące jednostki wprowadzające swoje reguły. Na Nowej Ziemi nie ma manipulacji.

 

{11} Każdy mieszkaniec Nowej Ziemi ma dostęp do Źródła, do woli Stwórcy o ile wyrazi taką potrzebę i wolę. Wybór ten prowadzi do harmonijnej egzystencji, więc jest właściwą drogą.

 

{12} Istota manifestująca się w „teokratyczny” sposób ma wewnętrzne przekonanie co czynić, by nie zachwiać Boskiej Harmonii wokół siebie i wysoko wibracyjnej Miłości. Odbywa się to w potrzebie aktywności tylko dla dobra wszystkich istot.

 

{13} W razie wątpliwości, które w procesie doświadczania poprzez Wzrastanie mogą się pojawić, pomocą służą kochający bracia i siostry.

 

{14} Istotami wspomagającymi organizacje mieszkańców Nowej Ziemi są Hierarchie Duchowe, służące radą i pomocą w atmosferze wzajemnego Szacunku, Współodczuwania i Miłości.

 

{15} Mieszkańcy, jeżeli wyrażą taką chęć, mogą organizować się w społeczności i o ile zaistnieje potrzeba pod patronatem rad starszych, mędrców, duchowych przewodników.

 

{16} Ważne jest, by funkcja w radzie była cykliczna, okresowa i jej podstawą jest bezinteresowna służba dla dobra wszystkich istot. Takie istoty nikim nie rządzą, lecz są przyjaciółmi i doradcami.

 

{17} Jeżeli poglądy dwóch lub większej ilości istot są różne, podlegają wzajemnej dyskusji w harmonii i zrozumieniu by uniknąć konfliktu.

 

{18} Zawsze powinna dominować chęć i wola służenia innym w zgodzie, więc przeskanowanie sercem przedmiotu dyskusji pozwala uniknąć dysharmonijnych sytuacji.

 

{19} Zasadą obowiązującą w rozwiązywaniu ewentualnych sprzeczności jest wybranie takiej opcji lub połączenie najlepszych rozwiązań tak, by najlepiej służyło wszystkim istotom, mieszkańcom Nowej Ziemi.

 

{20} Jeżeli strony zgodzą się na pomoc rady lokalnej społeczności, grupa ta udzieli pomocy wraz z poleceniem sprawy Stwórcy z intencją Najwyższego Dobra.

 

{21} Imperatywem działania każdej istoty są wartości ludzkie: Prawda, Właściwe Postępowanie, Pokój, Miłość i Niekrzywdzenie.

 

{22} Prawem obowiązującym na Nowej Ziemi jest Wola Stwórcy, ponieważ jest to zasada Teokracji, oraz zbiór praw zatytułowany „33 Prawa Uniwersalne”, a także inne dokumenty, takie jak ten.

 

{23} „33 Prawa Uniwersalne” są kodeksem kosmicznym i Boskim, którym nawet sam Stwórca tworząc je postanowił się podporządkować.

 

{24} Ujmując realia Nowej Ziemi „33 Prawa Uniwersalne” mogą ulec zmianie, modyfikacji -€“ na przykład: Prawo Miłosierdzia w Prawo Współodczuwania.

 

{25} Co do „33 Praw Uniwersalnych” dopuszczalna jest zmiana ich ilości, przez dodanie dodatkowych. Akt ten dzieje się z woli Stwórcy i wszystkie Istoty Światła Nowej Ziemi mają dostęp do tej Najwyższej Wiedzy.

 

{26} Każda Istota Światła ma niczym nieograniczony dostęp do „33 Praw Uniwersalnych”, innych aktów oraz ich wykładni w Źródlanym Aspekcie. Jest to część nowej Wedanty.

 

{27} Mottem, myślą przewodnią organizacji i podstawą funkcjonowania społeczności Nowej Ziemi, jest stwierdzenie Bhagavana Sathya Sai Baby:

 

„Jest tylko jedna kasta -€“ ludzkość. Jest tylko jedna religia – religia miłości. Jest tylko jeden język – język serca. Jest tylko jeden Bóg – i jest On wszechobecny.”

 

{28} Cała wiedza na Nowej Ziemi jest darem Stwórcy, poprzez to jest dostępna i niczym nieograniczona dla każdej Istoty Światła.

 

{29} Każdy mieszkaniec Nowej Ziemi ma dostęp do Biblioteki Światła, gdzie przetrzymywane są książki w różnej formie zapisu, twórczość wizualna, dźwiękowa, kody informacyjne, matryce bitów świetlnych …

 

{30} Dzieła zmagazynowane w Bibliotece Światła udostępnione są szkołom i uniwersytetom w postaci kopii holograficznych i innych.

 

{31} Szkoły i uniwersytety są dostępne dla wszystkich istot i ich pracownicy pełnią bezwarunkową służbę dla Najwyższego Dobra.

 

{32} Relacja między uczniem, a nauczycielem (studentem, a wykładowcą) jest oparta na partnerstwie, otwartości, szacunku, harmonii i chęci wzajemnego uczenia się od siebie nawzajem.

 

{33} Na Nowej Ziemi, idąc za ideą wzajemnego uczenia się, granica między nauczycielem a uczniem zaciera się i traci na znaczeniu.

 

{34} Przyjmowanie wiedzy nie tylko polega na rozumieniu, lecz na odczuwaniu, wejściu w rezonans i bezwysiłkowemu oddaniu się kodowaniu matrycom, informacjom, bitom świetlnym lub innej formie odbioru wiedzy na przykład nawet za pomocą zmysłów.

 

{35} Wiedza czy postęp w nauce nie podlega ocenie. Uczący się sam wie, co jeszcze mu jest potrzebne, czego potrzebuje się nauczyć (doświadczyć).

 

{36} Nauka, jako doświadczenie i kreowanie, przepełniona jest Boską Ciekawością, Zachwytem, Radością, Miłością i Spełnieniem.

 

{37} Nauczycielami są bracia z Kosmicznej Rodziny, Nauczyciele Miłości, Istoty Światła -€“ mieszkańcy Nowej Ziemi, specjalizujący się w różnych dziedzinach kreacji i manifestacji, lecz bez ograniczania się do jakiejś jednej aktywności.

 

{38} Celem edukacji na Nowej Ziemi jest poznanie Wiedzy Najwyższej, o sobie jako Najwyższej Jaźni, Praw Uniwersalnych, Świętej Geometrii, Telepatii Miłości, czucia i współodczuwania, wiedzy o energiach i Świetle oraz wiedzy interdyscyplinarnej, w tym o stwarzaniu i uzdrawianiu…

 

{39} Technologia kosmiczna i jej adaptacja dla rzeczywistości Nowej Ziemi jest dostępna dla wszystkich jej mieszkańców.

 

{40} Inspiratorem i inicjatorem rozwoju technologicznego oraz innowacji na planecie, która „Perłą galaktyk się stała”, jest Wielki Kosmiczny Rozum.

 

{41} O ile stara Ziemia była „biblioteką DNA”, o tyle Nowa, Wzniesiona Ziemia, jest miejscem wdrażania Kosmicznych Technologii Światła naszych galaktycznych i kosmicznych braci.

 

{42} Dostarczycielami rozwiązań technicznych są ujawnione kosmiczne rasy zgodnie z ich specjalizacją -€“ członkowie Galaktycznej Federacji Światła oraz nasze kosmiczne rodzeństwo, które ma najczystszą intencję wobec Nowej Ziemi i jej obywateli.

 

{43} Technologia Światła zakłada możliwość tworzenia portali międzywymiarowych i kosmicznych na obszarze całej Nowej Ziemi. Mają one charakter stały lub tymczasowy.

 

{44} Za pomocą tych portali mogą odbywać się podróże, ekspedycje badawcze i misje dla dobra istot z innych przestrzeni iplanów zlecanych przez Ojca -€“ Matkę Źródło.

 

{45} Podczas tych podróży towarzyszą nam sam Stwórca, Nauczyciele Miłości, Świetliste Hierarchie Duchowe lub przedstawiciele bratnich ras kosmicznych. Są oni naszym wsparciem i przewodnikami.

 

{46} Doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie misji oraz o użytkowaniu Technologii Światła jest powszechnie dostępna dla Obywateli Nowej Ziemi. Korzystanie z niej gwarantują Uniwersytety, Biblioteka Światła oraz Kronika Akaszy Nowej Ziemi.

 

{47} Obywatele Nowej Ziemi, o ile wyrażą taką potrzebę, mają dostęp do kodowania Boską Wiedzą z poziomu Świadomości Zbiorowej Istot Międzywymiarowych, jak i kosmicznej rodziny, ras Galaktycznej Federacji Światła.

 

{48} Jakikolwiek związek ma się zamanifestować między mieszkańcami Nowej Ziemi – Istotami Światła należy go traktować jako Boską Misję.

 

{49} Partnerstwo Istot Światła Nowej Ziemi charakteryzuje się Harmonią, Szacunkiem, Niekrzywdzeniem, wzajemnym Wzrostem we wszystkich sferach, a przede wszystkim MIŁOŚCIĄ.

 

{50} Partnerzy są ze sobą w Miłości, z Miłością i dla Miłości. Partnerzy kochają się Uniwersalną Źródlaną Miłością bez zazdrości, podejrzliwości, układu coś za coś, bez kłamstwa i innych nisko-wibracyjnych cech będących niechlubnym reliktem starej Ziemi.

 

{51} Małżeństwo jest możliwe na Nowej Ziemi, o ile Świadome Istoty Światła zdecydują, że wejdą w ten związek. Partnerzy są świadomi, że ta forma bycia ze sobą niesie ze sobą pewne konsekwencje, zgodnie z 33 Prawami Uniwersalnymi, a przede wszystkim z Prawem Karmy.

 

{52} Małżeństwo ma być dobrem nie tylko dla współmałżonków, ale też dla dobra społeczności i dalej -€“ wszystkich istot.

 

{53} Żadna relacja, obojętnie czy jest to partnerstwo, małżeństwo, czy inna, nie podlega przymusowi społecznemu, ocenie, pochwale lub naganie.

 

{54} Relacją duchową dwóch Istot Światła Nowej Ziemi o głębokim wymiarze jest Bliźniaczy Płomień.

 

{55} Bliźniaczy Płomień to relacja z odczuwaniem Jedności w Boskiej Miłości, gdzie dwie istoty podsycają Płomień Miłości w jego najdoskonalszym, Źródlanym aspekcie do siebie nawzajem, jak i do wszystkich istot w całej Boskiej Manifestacji jednocześnie.

 

{56} Bliźniaczy Płomień to JAM JEST Miłością, w Miłości, z Miłością i dla Miłości.

 

{57} Ten aspekt Miłości nie był znany na starej Ziemi ze względu na zbyt niską świadomość, ograniczenia i programy, które sami ludzie sobie sami nałożyli. My Gwiezdne Dzieci, Wielowymiarowe Istoty Światła odrzuciliśmy to wszystko na śmietnik historii. Dlatego Bliźniaczy Płomień wymaga troski i wspierania.

 

{58} Bez względu na to, w jakich relacjach przebywają Istoty Światła, mężczyzna traktuje partnerkę jako kobiecy aspekt Boskiej Manifestacji -€“ Boginię, a kobieta partnera jaki męski aspekt Źródlanej Manifestacji -€“ Boga.

 

{59} Istoty Światła decydując się na potomstwo są świadomi podjęcia się Boskiej Misji pełnej Miłości, Poświęcenia i Bezinteresownej Służby.

 

{60} Dziecko rodzące się lub w inny sposób manifestujące się wśród Istot Światła Nowej Ziemi jest zstępującym Mistrzem posiadającym konkretną misję do wypełnienia. Narodziny są w związku z tym Boskim Zniebazstąpieniem.

 

{61} Dziecko nie jest niczyją własnością, a tym bardziej rodziców. Zadaniem matki i ojca jest pomoc w przygotowaniu dziecka do misji jaką będzie pełnić.

 

{62} Odpowiedzialność za rozwój i pomoc w przygotowaniach młodej Istoty Światła leży na całej społeczności Nowej Ziemi, Nowych Ludzi, wzniesionych planów minerałów, roślin i zwierząt.

 

{63} Wychowanie to wspieranie kreatywności, naturalnych zdolności i umiejętności Nowej Istoty Światła.

 

{64} Zwierzęta, które przyjaźnią się z Istotami Światła, Bogo-ludźmi, z radością bawią się i uczą z dziećmi Ludzi Świetlistych Nowej Ziemi.

 

{65} Tak jak w wysokorozwiniętych cywilizacjach opieką, uczeniem i wychowaniem dziecka na początku zajmują się dziadkowie, ewentualnie współuczestniczą rady starszych. Dziecko otrzymuje cenną wiedzę i umiejętności, a rodzice również uczą się przez to, jak być odpowiedzialnymi w swojej niezwykłej misji.

 

{66} Dziecko Istoty Światła, które ma wysoką świadomość, wie kiedy ma się przygotowywać do misji i uczyć się na wyższym poziome -€“ w szkole i na uniwersytecie, o ile to będzie potrzebne.

 

{67} Dziecko jest dla rodziców niezaprzeczalną wartością. Rodzice są dla dziecka nauczycielami, ale dziecko jest nauczycielem dla rodziców.

 

{68} Minerały, rośliny i zwierzęta, które wspierały ludzi w wyniesieniu, są wśród nas na Nowej Ziemi jako istoty o wzniesionej świadomości i reprezentują wymiar o szczebel wyżej.

 

{69} Istoty dawnego pierwszego wymiaru manifestują obecnie drugi, dawne istoty drugiego wymiaru -€“ trzeci wymiar, trzeciego wymiaru -€“ czwarty i piąty.

 

{70} Istoty towarzyszące Bogo-ludziom Nowej Ziemi są ich braćmi, siostrami i przyjaciółmi. Nowi ludzie komunikują się z nimi przez ich Świadomość Zbiorową lub indywidualnie.

 

{71} Przestrzeń, na której żyją Obywatele Nowej Ziemi wraz z towarzyszami ze światów minerałów, flory i fauny jest niczym nieograniczona a ich życie charakteryzuje się Miłością, Harmonią, Szacunkiem, Szczęściem i Przyjaźnią w Źródlanej Manifestacji.

 

{72} Wzniesieni towarzysze uczestniczą w kreatywnej egzystencji Bogo-ludzi za obopólną zgodą i w niewymuszonej formie.

 

{73} Relacja między istotami z „niższych” planów jest oparta na identycznych wartościach jak wartości ludzkie: Prawda, Właściwe Postępowanie, Pokój, Miłość i Niekrzywdzenie.

 

{74} Obywatel Nowej Ziemi nie krzywdzi i nie spożywa zwierzęcych braci i sióstr.

 

{75} Spożywanie towarzyszy z planu flory jest możliwe, lecz jest efektem umowy, by gatunek nie wyginął. Tyle ile roślin zostanie zjedzonych tyle zostanie zasadzone. Ścięcie roślin w jakiejkolwiek manifestacji poprzedzone jest przeproszeniem, błogosławieństwem i podziękowaniem za poświęcenie się dla dobra wszystkich istot.

 

{76} Miłość, szacunek i przyjaźń, jaką obdarzani są towarzysze obywateli Nowej Ziemi z niższych wymiarów, ale będący we wzniesionej świadomości, pozwala im rozwijać się duchowo dalej.

 

{77} Minerały, rośliny i zwierzęta towarzyszą mieszkańcom Nowej Ziemi w podróżach, misjach i ekspedycjach. Przez to również zyskują doświadczenie.

 

{78} Ekonomia Nowej Ziemi opiera się na obfitości Źródła, a więc istnieją tylko dobra nieograniczone.

 

{79} Podaż dóbr, usług, energii jest w pełni zaspakajana i dzielona sprawiedliwe zgodnie z uczciwym popytem -€“ dla dobra wszystkich istot.

 

{80} Na Nowej Ziemi istnieje wymiana towar za towar, usługa za towar, usługa za usługę, energia za towar, energia za usługę i energia za energię. Na starej Ziemi ta wymiana była nazywana wymianą barterową i była uznana za najprymitywniejszą metodę dokonywania transakcji.

 

{81} Taka wymiana jest rzeczywistością tymczasową, dopóki Nowi Ludzie nie uzyskają w pełni świadomości JAM JEST Boską Obfitością i nie będą w stanie po prostu stwarzać tego, co jest im potrzebne.

 

{82} Podstawową „walutą”, czy wartością w ekonomii Nowej Ziemi jest niemierzalna Energia Miłości, a więc wymiana dóbr, usług czy energetyczna jest czysto umowna -€“ bez zgłębiania się w pojęcie „rzeczywistej wartości” czegokolwiek -€“ jest to niemożliwe.

 

{83} W początkowym okresie organizacji Nowej Ludzkości istnieje termin pracy, ale jest to bardziej twórcza aktywność, a nie przymus w celu zdobycia środków do życia.

 

{84} Relacja między pracodawcą i pracownikiem oparta jest na harmonii, zrozumieniu, przyjaźni i współodczuwaniu.

 

{85} Pracodawca dzieli się sprawiedliwie z pracownikami efektami ich pracy, twórczej manifestacji, ale również ze społecznością, gdzie miejsce pracy jest usytuowane.

 

{86} Na Nowej Ziemi nie ma istot bezdomnych, bezrobotnych, cierpiących głód, niedostatek i nędzę. Te programy istniały na starej Ziemi, ponieważ istniał w tamtej rzeczywistości niesprawiedliwy podział dóbr i iluzja ograniczoności zasobów.

 

{87} Obywatele Nowej Ziemi wyrzekają się wyzysku, ponieważ ten archaiczny program był związany z ego i miał kod informacyjny typu: „WY pracujecie ponad siły, a ja czerpię z tego ZYSK”.

 

{88} Żadna Istota Światła nie ma przymusowego obowiązku pracy. Cała aktywność przejawia się w spontanicznej radości – w Energii Miłości.

 

{89} Istoty medytujące, błogosławiące, czy modlące się są wartościowe dla wszystkich istot, ponieważ utrzymują poziom wysokiej wibracji planety.

 

{90} Istota Światła Nowej Ziemi jest Stwórcą, więc wykonuje tyle pracy ile jest konieczne, resztę „czasu” poświęca na twórczość dla dobra wszystkich istot.

 

{91} Bez względu na to jaką aktywnością zajmuje się Istota Światła Nowej Ziemi jej głównym pracodawcą jest Ojciec -€“ Matka Źródło.

 

{92} Żadna Istota Światła Nowej Ziemi nie przypisuje sobie efektów pracy, ani nie przywiązuje się do nich. Wykonana praca, aktywność, twórczość należy do Stwórcy, bo Stwórca to wykonuje.

 

{93} Nowa Ziemia jest nie tylko planetą rozwoju świadomości, ale też miejscem odpoczynku, regeneracji energetycznej oraz zdrowienia istot, dusz, które są po ciężkich i traumatycznych doświadczeniach trzeciego wymiaru i innych planów.

 

{94} Istoty Światła z radością, troską i Miłością zajmują się rehabilitującymi się istotami.

 

{95} Podstawową medycyną na Nowej Ziemi jest Medycyna Światła.

 

{96} Technologię Medycyny Światła wdraża Galaktyczna Federacja Światła, a Hierarchią Duchową szkolącą w tej dziedzinie medycyny są Kosmiczni Lekarze i Chirurdzy.

 

{97} Miejscami gdzie przeprowadzane są operacje i zabiegi świetlne na Nowej Ziemi, są Świątynie Światła oraz Lecznice przyległe do Świątyń. Istnieją też miejsca, gdzie gromadzą się Istoty Światła w celu prowadzenia zbiorowych prac duchowych i medytacyjnych. Pole wytworzone przez medytacje wspiera regenerację. Leczenie Medycyną Światła jest osobnym działem, ale jednocześnie obydwie aktywności nie wykluczają się wzajemnie.

 

{98} Każdy obywatel Nowej Ziemi ma nieograniczony i nieuwarunkowany dostęp do Medycyny Światła. Lekarze Światła pełnią z Miłością bezwarunkową służbę.

 

{99} Wszyscy mieszkańcy Nowej Ziemi, jako Istoty Światła, są obeznani i posiadają podstawowe umiejętności z Medycyny Światła.

 

{100} Dyplomacja Nowej Ziemi oparta jest na Miłości, Harmonii, Pokoju i ogólnym Szacunku do innych istot -€“ partnerów dyplomatycznych.

 

{101} Nowa Ziemia jest planetą neutralną z nastawieniem pokojowym. Nie angażuje się w żadne misje, gdzie stosowana byłaby przemoc na jej terenie, jak i poza planetą.

 

{102} Nowa Ziemia jest strefą zdemilitaryzowaną i ten status jest niezmienny, o ile nie zadecyduje inaczej Stwórca. Takie sytuacje przyjęte są za bardzo specjalne i nadzwyczajne.

 

{103} Nowa Ziemia zostaje przyjęta do Galaktycznej Federacji Światła, która jest największą frakcją Unii Gwiezdnej.

 

{104} Mistrzami kosmicznej dyplomacji w Galaktycznej Federacji Światła są rasy Centaurianie, a także Pegazanie i oni wspierają mieszkańców Nowej Ziemi w działaniach dyplomatycznych.

 

{105} Nowa Ziemia otoczona jest polem Energii Miłości, która jest ochronnym polem Stwórcy, a każda Istota Światła utrzymuje je Światłem Miłości wypływającym z ich serc. W razie zagrożenia Galaktyczna Federacja Światła będzie wspierać planetę obroną.

 

{106} Istota Światła starszego współtowarzysza na Nowej Ziemi traktuje jak starszą siostrę lub brata, ojca lub matkę.

 

{107} Istota Światła młodszego współtowarzysza na Nowej Ziemi traktuje jak młodszą siostrę lub młodszego brata, syna lub córkę.

 

{108} My, mieszkańcy Nowej Ziemi wyrażamy wdzięczność Ojcu -€“ Matce Stwórcy za Rzeczywistość Miłości, w której możemy wyrażać Świadomość JAM JEST oraz przejawiać się we wszystkich manifestacjach dobra i 33 Praw Uniwersalnych od Prawa Samorealizacji do Prawa Jedności. My, Gwiezdne Rodzeństwo, Istoty Światła Miłości, Piątowymiarowi Bogo-ludzie pieczętujemy ten akt naszymi Boskimi Sercami dla naszej Świetlanej Przyszłości i dla dobra wszystkich istot…

 

 Autor zdjęcia: Jan Piotr Bogusz

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/2013/01/108-postulatow-nowej-ziemi.html?spref=fb

Reklamy

22 comments on “108 Postulatów Nowej Ziemi

 1. Cudownego Nowego 2013 Roku! Oby świat wyglądał właśnie tak, jak zapisano w postulatach, nie trzeba chcieć niczego więcej:)

 2. Witam już w Nowym Cyklu Nowej Ziemi Gai. Te 108 postulatów będziemy wprowadzać w życie MY- ZIEMIANIE – dla Najwyższego Dobra z Miłością w Miłości i dla Miłości. A więc Siostry i Bracia – do nowej pracy we wzajemnym szacunku i tolerancji.

  • jak mamy to wprowadzac? tu panuje zupelnie inny system, musimy tyrac aby utrzymac rodziny, ludzie sa chorzy, zmeczeni, nie ma nowych warunkow, takich nowych mozliwosci, wiec jak?? od dzis? konkrety

 3. Pani Aniu, jedno zdanie zachwialo moje zaufanie do tworcow Postulatow, mianowicie w 51-wszym punkcie jest mowa o podporzadkowaniu sie ludzi Nowej Ziemi Prawu Karmy. Czy jest tu wobec tego miejsce na „wolna wole”?
  Ramtha powiedzial: Karma jest ograniczeniem, a nie nagroda. Ci ktorzy staraja sie osiagnac perfekcje za pomoca karmy (regul) nigdy tego nie osiagna, bo kiedy beda starali sie spelnic jadna karme – stworza nastepna. Beda bez przerwy pograzeni w „dlugach” a nie w przyjmowaniu. Doskonalosc nie istnieje. Istnieje tylko „Jestnosc”. W Jestnosci zycia wszystko sie zmienia i ewoluluje w danym momencie. Z tego powodo stan perfekcji nie moze byc zdefiniowany.
  Jezeli zdecydujesz sie wierzyc w karme, z cala pewnoscia znajdziesz sie na lasce twojej wlasnej kreacji, poniewaz dales jej moc. I wtedy wrocisz tu raz za razem, aby naprawic, albo polepszyc to, co zrobiles w twoim poprzednim zyciu w tej rzeczywistosci.
  Jezeli zechcesz zaakceptowac nauki karmy, stworzysz dla siebie iluzje ograniczonej mocy i kary. Taki bedzie twoj los. Stajesz sie wiezniem twego ograniczonego myslenia. Tyle Ramtha.
  I jeszcze jedno zdanie, gdzie tworcy Postulatow powoluja sie na slowa Sai Baby – postac dosc kontrowersyjna…
  A na koniec pytanie – czy my aby na pewno jestesmy „galaktyczni”? Podobno stoimy znacznie wyzej… Z tego tez powodu wlasnie cale zastepy „galaktycznych” przybylo na nasze Swieto, zeby cos sobie skubnac z tego stolu. Najwazniejsze, zeby nia dac sie zaprosic na ktorys z ich statkow…
  No ale to jest tylko moj punkt widzenia.
  Podziwiam za trud i serce wlozone w tlumaczenia. Zachod slonca na zdjeciu Pani meza przepiekny 🙂
  Serdecznosci.
  Hania.

  • Nawiążę tylko do dzisiejszego zachodu Słońca , takie niby samo a jednak nie.
   Patrzyłam na jego blask,który mnie nie raził.
   Miałam otwarte oczy i widziałam jakby matowe białe koła /przykrywki/ nad gotującym i buchającym wewnątrz blaskiem. Wokół rozchodził sie kryształowy róż…… stałam i patrzyłam zadziwiona.
   CUDNIE – pomyślałam.
   Przypomniał mi sie Szekpir:
   ” Są takie rzeczy w niebie i na ziemi o których się nie śniło filozofom.”
   H. pozdrawiam

  • Do Hani
   Parę słów na temat prawa karmy.
   W treści Twojej wypowiedzi widzę pewne niezrozumienie tej sprawy.
   Dla wyjaśnienia – jestem wyznawcą hinduskiego Wisznuizmu i z tego względu sprawy związane z prawem karmy są mi bardzo dobrze znane.
   A więc – prawo karmy obejmuje wszystkich bez wyjątku (również tych z innych planet), niezależnie od tego, czy ktoś w to wierzy czy też nie.
   Prawo karmy jest to prawo akcja – reakcja.
   Po prostu każdy nasz uczynek ma swoje reakcje w przyszłości.
   Prawo karmy nie ogranicza naszej wolnej woli – to my decydujemy jak postąpić w danej sytuacji. Skutkiem prawa karmy jest jedynie to co nas spotyka.
   Przykłady:
   Okradniesz kogoś – zostaniesz okradziony.
   Zamordujesz kogoś – zostaniesz zamordowany.
   Obdarujesz kogoś – zostaniesz obdarowany.
   Przy czym prawo karmy nie jest karą ani nagrodą – jest lekcją.
   Chodzi o to, aby np. złodziej doświadczył na sobie jak to jest „miło” być okradzionym i aby po takiej nauce nie czynił tego więcej.
   Skutki obejmują to bieżące lub następne życia. Dlatego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy.
   Należy też zaznaczyć, że na przykład takie sprawy jak jedzenie mięsa też pociągają za sobą reakcje karmiczne. Niestety nie da się zjeść kotleta aby przedtem jakaś żywa istota nie została zabita. Zwierzęta mają dusze tak samo jak my i tak samo cierpią przy zabijaniu. Tyle tylko, że zwierzęta same nie tworzą karmy, bo są na to za mało świadome.
   Prawo karmy znane jest hinduistom i buddystom.
   To tyle w telegraficznym skrócie na ten temat

   • Akcja – reakcja.powiadasz, więc zło, które jest teraz tworzone na tej planecie, gdzieś w przyszłości w jakimś miejscu zostanie zwrócone. A jeżeli ktoś z własnej woli zacznie czynić zło, które nie jest wynikiem karmy, innych, to równowaga zostanie zachwiana, mam na myśli tą pomiędzy dobrem a złem. Z kolei jeżeli istnieje możliwość zachwiania równowagi to znaczy że możliwa jest sytuacja gdzie zło zapanuje w ogóle. Choć biorąc pod uwagę nasz świat, trudno nie mieć wrażenia że tak jest.

    Większość powyższych postulatów znam z książki, którą czytałem sporo lat wstecz, jeszcze zanim mogliśmy czytać te i inne rzeczy w internecie.- gdzieś lata 90 -te Postaram się odnaleźć ta książkę. Tytuł mógł brzmieć Ufo z Plejad.
    Autor tekstu napisał że nie zna źródła jego pochodzenia. Być może inspiracją była właśnie owa książka? Sporo z tej książki pamiętam, i nie dlatego ze mam tak dobrą pamięć, tylko że owa koncepcja życia, bardzo mną zawładnęła

    Osobiście mam tylko mieszane uczucia co do sentencji Sai Baby, chociaż może nie tyle sentencji, co samej osoby. Obecnie jest wiele sekt nazwanych jego imieniem. Jedna z nich działa nawet w Polsce, a członkowie owładnięci żądzą pieniądza i władzy. Osobiście, na przykładzie moich znajomych poznałem metody ich działania i szaleństwa.

 4. Chcialabym zwrocic uwage, ze w innym z niedawnych channelingow czytalam w samej rzeczy, ze karmy w Nowym Swiecie dla ludzi wygasaja, ze nie beda mialy juz dawnego wplywu na nas, nasze ciala, jak np. wiele chorob po prostu przestanie ludzi nekac, same z siebie bo mialy podstawy karmiczne, bylo powiedziane ze karmy i ich dzialanie konczy sie !….jednak tu znowu karma !….moze pewne zrodla i channelingi …nie sa az tak wirygodne jak brzmia…bo przeciez uniwersalne prawdy i madrosci zawsze powinny sie pokrywac jesli pochodza ze wspolnego zrodla – Boga, swiatla ,milosci i wszechwiedzy i jego wyslannikow jak sie sami okreslaja ?!….a my musimy tu znowu byc madrzy, my , ktorzy ciagle bladzimy, nekaja nas watpliwosci, a sluchanie wewnetrznego glosu czy intuicji nie jest tak wyrazne i klarowne jak mozna by sobie tego zyczyc ?! Pozdrawiam, Kamila

  • Gdzieś daleko we wszechświecie żył sobie pewien ktoś. Był on bardzo zaawansowaną i doświadczoną istotą. W uznaniu jego zasług uczyniono go zarządzającym grupą zamieszkałych planet. Planety te były na dość zróżnicowanym poziomie. Ten ktoś, pragnąc przyspieszyć rozwój pewnej słabo rozwiniętej planety, przekazał im pewną wiedzę. Niestety mieszkańcy tej planety zrobili z tej wiedzy niewłaściwy użytek. (Np. z atomu można zbudować elektrownię ale też i bombę). Efekt tego był taki, że uznano iż nie dorósł on jeszcze do zajmowanego stanowiska. W celu „doszkolenia” wysłano go na Ziemię, gdzie urodził się jako jeden z braci bliźniaków. Był bardzo różny od swojego „ziemskiego” brata. Podczas, gdy jego brat kopał piłkę na boisku, on wolał chodzić po łące i obserwować przyrodę. W każdym razie na Ziemi czuł się bardzo źle. Nie mógł się tu odnaleźć. Był bardzo bliski samobójstwa. W końcu trafił do lekarza hipnoterapeuty, i wówczas po kilku seansach powróciły do niego wspomnienia z przeszłości. (Stąd te informacje). Piszę to po to, aby dać przykład czegoś w rodzaju karmy w odniesieniu do bardzo zaawansowanych istot. Jak pisałem – działanie karmy nie jest karą ale lekcją. Tak też było w przypadku tego „ktosia”. (Na Ziemi miał na imię Phil)

   • To zdaje się byli „Kosmiczni ogrodnicy” hipnoterapeutki i pisarki Dolores Cannon. Ona sama w wywiadzie chyba dla Projektu Camelot mówiła coś o pokoleniach wcielających się tu dusz z zewnątrz. I powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że bardzo wiele z tych istot pozostaje samotnymi, unika związków zwłaszcza małżeńskich oraz nie ma potomstwa – dlatego że takie działanie tworzy karmę. W tym kontekście wydaje się, że choć wszystko podlega w jakimś zakresie temu prawu (akcja-reakcja), to głębokie relacje osobiste, szczególnie akty woli bądz poczęcia nowej istoty, wiążą karmicznie dotąd obce sobie świadomości, na dodatek wiążąc je energetycznie ze środowiskiem gdzie te relacje miały miejsce.

 5. Witajcie!
  Masz rację Michale, Prawo Przyczyny i Skutku istnieje w całym Wszechświecie, ponieważ jest to Prawo Kosmiczne i dotyczy wszystkich Istot niezależnie jaką mają Świadomość. Więc Ziemianina też m u s i obowiązywać PRAWO, czy to się podoba, czy nie. Skąd brali by się tzw „upadli”?

 6. a ja Karmę rozumiem Inaczej.
  Swoją Wiedzę posiadam z Kontaktów z innymi Wymiarami też z Królestwa Roślin Drzew i Zwierząt oraz powrotu Pamieci innych Reinkarnacji.

  Prawo Przyczyny i Skutku jest tylko Odniesieniem do braku Zrozumienia Dualności.

  Jeżeli byłem kiedyś straszliwym KAtem to ma to SENS JEDYNIE WTEDY kiedy scalisz sie Kat – Katowany jako Jedno Doswiadczenie.

  ZROZUMIENIE tego uwalnia następnych takich Doswiadczen a równocześnie Rozumiemy że to tylko Matriks

  Więcej napisałem o Zależności Reinkarnacji na moim blogu
  http://opowiastkidnia8.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=6fcf9

  Jako Świadomośc Wielu Wymiarów uważam też że oprócz DOświadczeń Reinkarnacji na Planie Ludzkim jesteśmy też Duszą Swiata Roślin i Zwierząt.

  Czyli by Osiagnąć ZROZUMIENIE musimy Odnaleźć SIEBIE na WSZYSTKICH PLANACH WYMIARÓW

  inaczej tłumacząc

  By skończyć NAUKĘ musimy zaliczyczyć wszystkie Klasy

 7. Brat, dokladnie tak jak piszesz.Poprzez zrozumienie jestes uwolniony od karmy.
  Jednak wczesniej nalezy zrozumiec co to jest dualnosc.Mam rowniez swoje doswiadczenie takie, ze bylam kilka razy okradziona, a to dlatego, ze balam sie utracenia…..Lek przed strata powoduje, ze tracisz… a to po to by zrozumiec i nie lekac sie.Zycie rowniez uczy nas by nie przywiazywac sie do nieczego…..

 8. Witam!
  Prawo Przyczyny I Skutku (prawo karmy) obowiązuje wszystkich we wszystkich Wszechświatach.Tylko mając wysoką Świadomość wybieram określone decyzje- bo wiem jakie będą skutki – a mam wolną wolę. I podejmuję decyzje świadomie, a nie jakoś to będzie i nie narzekam na zły los – BO JA WIEM -jakie będą skutki danego wyboru.
  Zawężasz Bracie pojęcie JEDNI ze Wszystkim co Jest. Wszyscy: rośliny, ptaki zwierzęta, gady, płazy, Istoty L. i Inne Istoty -( w tym również Anioł i Diabeł ), planety jesteśmy dziećmi Stwórcy. I rozumiejąc Jednię jesteśmy Wszystkim co Jest.
  A ponieważ ŻYCIE jest Wieczne, wiec i nauka nigdy się nie kończy, tylko zmieniają się jej poziomy, no i odpowiedzialności Istot na danych poziomach. Bo czego innego należy wymagać od pierwszoklasisty, a czego innego od profesora zwyczajnego. Różne świadomości- różne wybory – różna odpowiedzialność.

 9. „ 108 Postulatów Nowej Ziemi” -to trzeba na pamięć wykuć? 🙂

  qrka wodna, kiedyś było ‚tylko „dziesięć…” 😐

 10. Kochani, jak można żądać coś, CO SIĘ JUŻ POSIADA?

  Jeśli coś jest moim naturalnym prawem:

  ius naturale – JEST MOIM PRAWEM BO ISTNIEJĘ.

  Zabawy w postulaty i oświadczenia są podporządkowaniem pod coś lub kogoś I OCZEKIWANIEM CZEGOŚ I KOGOŚ CO JESZCZE NIE ISTNIEJE.
  Gdzie jest przebudzenie, gdy cały czas i to na własne życzenie i z własnej nieprzymuszonej woli większość ludzi na Ziemi nadal klęczy?

  …pozdrawiam serduchem.

 11. Witaj!
  Ja te Postulaty traktuję jako -przypomnienie = naukę człowieczeństwa.A nie klękanie przed Kimś.
  Czy uważasz, że dla dziecka wykorzystywanego, bitego,traktowanego jako własność = rzecz jest to prawo naturalne?
  A dla zwierząt – brak szacunku i zabijanie dla żądzy brzucha – taka śmierć jest prawem naturalnym?
  Dlatego uważam- to moje zdanie, że dobrych zachowań, wzajemnej współpracy należy uczyć Istotę L. bo zapomniała o Prawie Naturalnym, lecz nie traktowanym wybiórczo tylko do wszystkich Istot niezależnie od fizycznej formy – bo wszyscy pochodzimy od Stwórcy, sami będąc stwórcami w amnezji (jeszcze)

  • „Czy uważasz, że dla dziecka wykorzystywanego, bitego,traktowanego jako własność = rzecz jest to prawo naturalne?
   A dla zwierząt – brak szacunku i zabijanie dla żądzy brzucha – taka śmierć jest prawem naturalnym?” Nie wiem skąd Twoja interpretacja moich słów, no cóż słowa są słowami i dla każdego mają inne znaczenie i każdy interpretuje je ze swojej pozycji. Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s