O Końcu. JAN CHRZCICIEL

Honorowani Ludzie tego Czasu,
ukochane Anioły tego Świata:
Wszechświat kłania się przed Wami
– w Wieczności.

Ja Jestem Wołającym Tworzenia, wszędzie w Czasie, Przestrzeni i z dala od nich słychać mój Głos, to Wołanie, które wychodzi do wszystkich Ludzi:
ZAWRÓĆCIE, PRZEBUDŹCIE SIĘ!

Nieskończony jest Zastęp tych, którzy z niewidzialnych Światów przybyli z nami na Ziemię, którzy nam towarzyszą, którzy poprzez nas działają, którzy tu na miejscu wspomagają swoimi umiejętnościami tą Przemianę.

Jednak tym którzy osiągnęli ucieleśnienie, tym przypada wielkie honorowe Zadanie aby podnieść ten Świat do następnego wymiaru dzięki ich umiejętności kochania którą należy użyć przy wszystkim. Albowiem zaprawdę:

Nadchodzące Wydarzenia będą przede wszystkim potrzebować tej Miłości, ponieważ Ciemne nie usunie się samo z siebie z tego Świata.

Wraz z tym dotarliśmy do „Końca Czasu” który może tu i teraz zostać przeze mnie omówiony i wzięty pod uwagę. Albowiem nadszedł koniec jednej Epoki, jednego Cyklu Czasu. W tych dniach wypełnia się wielki cykl jednego Świata i zaczyna Nowy Czas.

W minionych tygodniach Hierarchie Duchowe miały bardzo dużo do czynienia z trzymaniem w ryzach kolektywnych Energii Strachu w związku z domniemanym Końcem Świata w okolicach dnia 21.12.2012.
Bowiem Myśli i Lęki tworzą Rzeczywistość i tą Rzeczywistość niezależnie od okoliczności należało uczynić prawdziwą na innym Poziomie – na Poziomie na którym nie będzie tym dotknięta przebudzająca się Ludzkość która jest gotowa aby wszystko zmienić.

Wielu Proroków tego Czasu było i jest bezpośrednio pod wpływem Kontroli Umysłów. To oznacza, że wszystkie scenariusze Końca Świata były wspierane przez Siły które nadal chcą gnębić i panować nad Światem i Ludźmi i scenariusze te zostały wplecione w Scenę Ezoteryczną, aby przez to stan Strachu osiągnął tak dużo Ludzi jak tylko to możliwe.

Faktem jest iż po tym jak przed około 20 laty Kosmiczna Rada postanowiła by przygotować i ostatecznie dopuścić ten Poziom Ziemi do Podniesienia do 5 Wymiaru, wtedy wszystkie Plany Tworzenia i Stwórcy by doprowadzić ten Świat z powrotem do Punktu Zerowego* zostały zarzucone, ponieważ zarówno My jak i Wy, wspólnie wybraliśmy Podniesienie i wymagania ku temu zostały i są wyczerpująco spełnione.

Ta Prawda przeniknęła do Sił Ciemności i tą Prawdę należało negować, ukryć, zniekształcić aby irytować Ludzi, aby uczynić ich niepewnymi, a przede wszystkim aby przez to odebrać podstawę i wiarygodność wszystkim Duchowym Przekazom ze Światła. Przez to zaczęto koncentrować się bezpośrednio na predysponowanych do tego Ludzi którzy przyszli na Ziemię z Wysokimi Zleceniami. Kontrola Umysłów – Mind Control nie jest ani nowa ani świeżo odkryta.

Ten cel od 200 lat bardziej jest tematem tych, którzy ten Świat przygotowują dla samych siebie i tych którzy chcieli Ludzkość zredukować do 1/3 światowej populacji.

Wpływanie na Pola Myślowe: są to Pola Energetyczne o konkretnym taktowaniu (*drganiu) wytwarzane poprzez pola elektromagnetyczne wysyłane przez program HAARP. Specyficzne fale docierają dokładnie do Ludzi i nakazują im co mają myśleć, czuć i czynić.

Ta technologia jest używana poprzez Internet, TV, telefonię komórkową – krótko mówiąc – za pośrednictwem wszystkich mediów elektronicznych.
Ten, kto jest w taki sposób kontrolowany nie wie o tym i w ten sposób Ci Ludzie nigdy nie są samym sobą. Oni myślą obce Myśli, zachowują się niczym zdalnie sterowani ponieważ nie są sobą i decydują oraz mówią to, co inni wkładają im na język. W Człowieku ujawnia się to, jeśli ma on często uczucie że nie jest całkowicie samym sobą i nie rozpoznaje się w swoich myślach i czynach.

To niezdecydowane postrzeganie samego siebie jest naznaczone niepewnością i wątpliwościami, wielu Ludzi pod wpływem Mind Control ostatecznie kończy w klinikach psychiatrycznych i oni zatracają się ostatecznie.

Podsumowując to wszystko należy stwierdzić:
Strach który został zbudowany wokół dnia 21.12.2012 przysłużył się Siłom Ciemności i oni bardzo sprytnie z tego korzystają aby „zwariować” Ludzi po to by wpierw skorzystać z Duchowej Sceny aby ostatecznie ją zdyskredytować, aż stanie się ona całkowicie niewiarygodna.

Te Duchowe Kanały które mówiły o Końcu Świata będą teraz musiały się „wytłumaczyć” i tego dokładnie chciano.

Czy „ta gra warta była świeczki”?
Nie, ale więcej o tym później.

Stwórca zlecił mi abym powiedział Ludzkości o Końcu tego Czasu i o ostatnich Dniach tego Czasu, jeszcze zanim przyjdzie Ten, który za mną idzie i który świeci Wam swoim Światłem daleko w Nowy Czas, Brat nas wszystkich JESUS SANANDA.

Dzieci Ludzkie, nadszedł Koniec tego Czasu, wszystko się wypełnia, wszystko zostanie przestawione z powrotem do Porządku Stwórcy.

Światło zwyciężyło,
jednak nadal jest jeszcze dużo do zrobienia.

Kto teraz wkłada ręce do kieszeni, kto pozostaje nieczynny i odczekuje aż zostanie podniesiony przez Kosmiczne Statki do Nieba – ten się myli, albowiem zaprawdę:
Przemiana będzie dokonana przede wszystkim przez UCIELEŚNIONYCH LUDZI. Wszystkie Siły Nieba służą przy tym jako pomoc, jako wsparcie i jako przynoszący Łaskę Boga.

Jednak Herkulesowa Praca przypada Ludzkości na Ziemi: aby uzdrowić ten Świat i doprowadzić Ludzi z powrotem do ich niebiańskich mieszkań.

Dlatego tak wielu Mistrzów jest urodzonych pośród Was, dlatego już Wniebowstąpieni Mistrzowie przybyli ponownie na Ziemię. TO SĄ NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH, NAJBARDZIEJ WYTRZYMALI Z NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁYCH, NAJBARDZIEJ PEŁNI ŚWIATŁA Z NAJBARDZIEJ PEŁNYCH ŚWIATŁA tu na miejscu, bo ten Świat nie obszedł by się z ich mniejszą ilością.

Wyostrzajcie więc Waszą Samo-Świadomość i wiedzcie kim naprawdę jesteście, czym jesteście i do czego naprawdę jesteście upoważnieni.

Światło zwyciężyło, bo Wy jesteście Światłem, ponieważ Światło zwyciężyło nad Waszym niższym JA i zostało ponownie narodzone w Waszym JA.

Teraz spoglądamy ponownie na ten Koniec Czasu który nadal jest kontynuowany, jeszcze zanim Nowe dotrze do pełnego rozkwitu.

Siły Ciemności nie chcą i nie ustąpią dobrowolnie. Z dzisiejszym dniem jest to pewne i to należy sobie całkowicie uświadomić. Pomimo tego że została zabrana im Moc i zostali pozbawieni Siły, to oni czynią nadal, tak jakby Podniesienie nie istniało, jakby nie istniała Przebudzona Ludzkość, jakby to wszystko o czym wiecie istniało tylko w snach pojedynczych Ludzi.

Nadal próbują instrumentalizacji tego Świata i Ludzkości do swoich celów. Służące temu metody zostały Wam ujawnione i te metody działają na wszystkich którzy zaprzeczają tej Prawdzie i którzy nie zwracają na to szczególnej uwagi.
Tym samym doszliśmy do ochrony przed tymi machinacjami.

Siły Ciemności są absolutnie bezsilne jeśli Człowiek podniesie swoją Świadomość, jeśli Człowiek rozpozna tą Grę.

Tak więc najlepszą ochroną jest Ludzka Świadomość która się przebudziła.

Z tego powodu opisuję teraz i tutaj ten fakt. Nie po to by wspierać Wasze Lęki, lecz by Waszą Świadomość skierować właśnie tam, aby się w ten sposób zachowywała (*podnosiła).

Pierwszym krokiem do Rozpoznania jest gotowość do PUSZCZENIA. Trzeba chcieć widzieć a nie podlegać błędnie rozumianej potrzebie harmonii.

Rozpoznanie ma miejsce poprzez to że się rozpozna CO JEST a nie poprzez to że odwraca się wzrok jeśli stoi się naprzeciw nieprzyjemnym faktom.

„Spisek” światowych elit jest tak absurdalny i tak niewyobrażalny że ludzie po prostu nie mogą w to uwierzyć.

Jednak dokładnie tego skoku musicie dokonać abyście mogli reagować i Was chronić – bez popadania przy tym w nienawiść, a nawet więcej – ćwiczyć się w Miłości i w niej jeszcze się bardziej zakotwiczyć po to, by tym Istotom wyjść naprzeciw ze Światłem i Miłością którą jesteście, aż będą musiały przed tym skapitulować.

Następnie i jako pierwsze należy zobaczyć to co JEST.
Uczyńcie to. Następnie należy całkiem zdecydowanie zdystansować się do każdego wrogiego przejęcia poprzez to, że poprosicie Wasze Duchowe Prowadzenie o ochronę albowiem właśnie po to Aniołowie i Mistrzowie zostali postawieni przy Waszym boku, Duchowa Hierarchia jest po to aby Wam służyć, aby zagwarantować Wam że możecie bez zakłóceń ukończyć Waszą Służbę na Ziemi.

Duchowa Hierarchia istnieje – i wielu Ludzi odrzuca to pojęcie. Tak na marginesie powiem przy tej okazji: uwolnijcie Wasze Bóle których musieliście doświadczyć przez niesprawiedliwość ziemskich hierarchicznych struktur. Wiele Żyć, wiele Bólów, wiele Cierpienia – które teraz mogą i muszą odejść. Proście o to i jest Wam dane.

W przeciwieństwie do dotychczasowych ziemskich hierarchii które służąc przede wszystkim panującym przyczyniały się do Bólów poddanych, Niebiańskie Hierarchie działają ze sobą w absolutnej harmonii , w absolutnym współbrzmieniu i wzajemnie na siebie oddziałują.

One istnieją po to, aby każda Istota, każda Kultura, każdy Wszechświat mógł postrzegać swoje specyficzne Pole Zadań – nic więcej i nic mniej.

Pokorność przed Stwórcą oznacza czynienie tego co zostało przez Niego nałożone na Istotę, na Kulturę lub na Wszechświat. To oznacza iż należy znać swoje miejsce i całkowicie oddać się swoim Zadaniom.

Również i Wniebowstąpieni Mistrzowie – każdy z nich dla siebie – mają specyficzne Zadania i są wszechobecni w tych Królestwach które dostali od Boga i które im przydzielono. Pokora przed Stwórcą, przed własnymi, danymi przez Boga Zleceniami jak i przed nieskończonością Tworzenia są Atrybutami które stają się i muszą stać się Naturą Istoty która się podnosi.

Krótko mówiąc: Duchowe Hierarchie istnieją w zupełnie innym zrozumieniu niż ludzkie. Zmieńcie swój stosunek do tego a będziecie potrafili lepiej dawać znaczenie kosmicznym wzajemnym zależnościom, a nie będziecie się cofać przy pierwszej okazji kiedy Przesłania na to właśnie wskazują. To tyle na ten temat.

„Jeden-Rząd-Światowy” jest nadal celem Elit. Korzystają z każdego środka aby u Ludzi wzniecić niepokój i niezadowolenie i trzymać Ludzkość w ciągłym Strachu. Chcą stworzyć Nowy Świat z Chaosu, z góra 2 miliardami Ludzi, gdzie panująca warstwa reprezentowana będzie przez najwyżej 100 Rodzin i którym wszyscy inni Ludzie mają służyć. Zaczipowani i pod Kontrolą Umysłów mają stać się uległymi odbiorcami Zarządzeń tych Elit. To tyle odnośnie ich Planu.

I pięknym przy tym jest – i to pokazuje się Wam Ludziom – że ten Plan zawodzi.

Odważnie i bez Strachu przeciwstawiają się temu Ludzie i jest ich coraz więcej.

Oni uwalniają się od tego poprzez to że wpierw dopuszczają do siebie tą Prawdę i przez to że odkrywają „duchowość”. Wiedzcie przede wszystkim jedno:

Dla duchowości nic nie jest „niemożliwe” i Człowiek który skieruje się ku Stwórcy otrzyma każdą ochronę – ponieważ jej potrzebuje by spełnić swoje Zadania na tym Świecie i w tym Czasie.

Nie bójcie się ani Śmierci, ani zastraszających Dramatów które tworzy nadal jeszcze ten Czas. Pokazywane są Wam masakry w szkołach, niewyobrażalne czyny gwałtów przez wojsko lub przez „prywatne” osoby po to, by Was wpędzić w Strach – tylko po to aby jedna Elita Światowa i jeden Rząd Światowy mogły być podniesione z cum. Ludzie dokonujący takich czynów są oczywiście manipulowani w Myślach i „zapędzani” do tych czynów aby mogło zostać wprowadzone nowe ustawodawstwo i zniesienie Praw Obywatelskich.

Jednak powtarzam: to poniesie porażkę ponieważ Ludzie przebudzają się.

Jako następnych do ochrony używajcie Symboli Energetycznych które zostały i są dawane na całym Świecie, noście ochronne amulety, ochronne wisiorki, wypowiadajcie Wezwania Ochrony i pozostawajcie cały czas w Energii Miłości – jednak bądźcie świadomi tego, że Koniec tego Czasu przywołuje też ostatnie wielkie Dramaty.

Ciemne zostanie dopiero wtedy uwolnione, kiedy Światło wszystko rozświetli. I to co się tam ukaże nie jest dla niewytłumaczonego Ducha, dla słabego Ducha, dla Ducha który nie chce i nie może tego uznać za Prawdę, albowiem upiększa Przemianę wszelkimi środkami bo mówi o zwycięstwie Światła jednak nie rozpoznaje że Światło musi rozświetlić co poniektórą Ciemność i nawet do tego trzeba się dużo przyczynić.

Zrozumcie proszę:
rozpoczęła się „Ostatnia Walka”
i Światło wyjdzie z niej jak Zwycięzca
i Miłość będzie rządzić na Wieczność.
I zrozumcie proszę że jest jeszcze dużo
do zrobienia i dużo do rozpoznania.

Podsumujmy więc:

1. będzie nadal i bardziej niż kiedykolwiek stosowana kontrola nad Ludźmi którzy sa tego nieświadomi. Środkami do tego są: Promieniowanie Elektromagnetyczne, HAARP, Chemtrails, Internet, TV, Telefony Komórkowe, Żywność, Woda.

2. Ochronę stanowi Świadomość która zakotwiczyła się w Bogu jak i Świadomość połączona z Duchowym Światem.

3. Ochronę oferują pełne Siły Symbole Nieba które noszone na Ciele gwarantują nietykalność i Wolność Ducha.

4. Ochronę oferują Mantry centrujące wewnętrznie Istotę i łączą cały czas z Boskim Prowadzeniem.

Wiedzcie proszę iż tylko sam Bóg może odwołać Człowieka z Ziemi.
Nigdy nie jest to organizacja, Człowiek albo Stan na Ziemi który może doprowadzić Człowieka stąd na drugą stronę, nawet jeśli może się tak wydawać.

Do wszystkich Ludzi którzy są gotowi
do bezwarunkowego wypełnienia swoich Zleceń:
Wy korzystacie z absolutnej Boskiej Ochrony i pozostaniecie tak długo na Ziemi aż wypełnicie Wasze Zlecenia – co do joty.

Cuda się zdarzają, niewytłumaczalne rzeczy aby została przygotowana Droga dla działania Światła. Zaufajcie Bogu – bezwarunkowo:

Dla Boga wszystko jest możliwe i Bóg czyni wszystko możliwym, dla Istoty która powierzyła mu się bezwarunkowo.

Powierzcie się Bogu – bezwarunkowo.

Duży Cykl został zakończony – Koniec Świata nie miał miejsca, ponieważ ten Świat zamiast zatonąć w Nicości – podnosi się.

Koniec tego Czasu zakończy te nieznośne Stany przez które cierpią Ludzie i to stanie się poprzez to iż Ludzie przebudzą się i przetransformują w Światło.

Zło jest bezsilne gdy stoi naprzeciw Światła i Miłości którą jesteście.
I musi ono skapitulować przed brakiem Strachu i przed Odwagą którą wnosicie.

Te Istoty które nie pochodzą całkowicie z Ciemnej Rasy Reptilian i u których nie zostały usunięte Implanty Współczucia reagują na Miłość i Światło, dlatego też należy skorzystać z tej możliwości. Ci którzy są innego pochodzenia nie mogą na to Miłość i Światło zareagować, ponieważ w nich tego (*Implantu) nie ma i oni w tej Grze spełniają rolę „wiecznie Złego”, który ma i musi być wygnany przez Ludzi. Te Istoty boją się Światła i one potrzebują Ciemności aby grać swoją Grę, one potrzebują ochrony Ciemności aby przeprowadzać ukryte i tajne operacje.

W nadchodzących latach od Ludzi wymagana są odwaga i zdecydowanie a kluczem jest gotowość do wybaczenia, poprzez co na Nowych gruntach Ziemi powstaną nowe, przepiękne ludzkie Kultury które będą wspierać się we wszystkim, które będą prawdziwymi Braćmi i Siostrami pod Niebem Boga, które będą Jednym – pomimo ale i przede wszystkim – z powodu ich odmienności.

Nadal pozostawajcie czujnymi Świadkami wszystkich Wydarzeń i wszystkich Iluzji! To zagwarantuje Wam stan nietykalności.

Pozostańcie żywymi w Bogu, wtedy żyjecie wiecznie. Nigdy nie gubcie się w ciemnych myślach, uczuciach, czynach. Służcie wiecznie Światłu a Miłość się przeforsuje ponieważ to właśnie odpowiada twórczemu Prawu Energii i Równowagi.

Siły Ciemności czynią nadal tak jak dotychczas, pomimo tego że ich Siły są ograniczone, a więc i My czyńmy tak jak dotychczas i jeszcze więcej, ponieważ nasza Siła przybiera na wielkości, podczas gdy u tych którzy dotychczas panowali się zmniejsza.

Bądźcie świadomi tego co JEST i co nadal ma miejsce na Waszym Świecie a wtedy rozpoznaliście dużo. Bądźcie świadomi tego że Wy jesteście wieczną, żywą Świadomością i że Śmierć nie istnieje.

Wy jesteście Energią cały czas zmieniającą Formę, bądźcie tego świadomi – bo wielu Ludzi wycofuje się ze swoich Ciał. To nie są Dramaty, żadne nieszczęśliwe Stany – zazwyczaj dzieje się to we współbrzmieniu z Duszą i z Bogiem.

Gdy tylko Istota wypełniła swoje Zadanie na Ziemi, powraca do domu. U tych którzy zobowiązali się Ciemnemu Światu i którzy nie chcą ani się przemienić ani ustąpić dzieje się tak, że zostają oni odwołani przez Stwórcę: przed ich Czasem, nawet jeśli uważają że posiadają Eliksir Wiecznego Życia.

Wszystko jest możliwe, wszystko się stanie, wszystko się stało aby ten Świat mógł się podnieść.

Tam, gdzie panuje duże zamieszanie, tam panuje Światło. Tam gdzie zostaje rozpoznany niewiarygodny plan dotychczasowych elit, tam pojawia się wolność i samorządność, albowiem zaprawdę:

Macie oczy żeby widzieć, macie uszy żeby słyszeć, macie ręce żeby być czynnym, macie głos żeby go podnieść i macie Waszego Wiecznego Ducha aby przeżyć Was samych w tej Grze jako część wielkiego Procesu Twórczego.

Stosujcie wszystkie Narzędzia, tak jak stosuje je Mistrz Swojego JA.

Okażcie się prawdziwymi Mistrzami tego Czasu i idźcie, aby mógł się Wam objawić Początek Nowego Świata.

I o Początku opowie Wam teraz mój Wieczny Brat i Wieczny Brat Rodzaju Ludzkiego który zaprawdę jest z nami – JESUS SANANDA.

Ja jednak wołam do Was

ROZPOZNAJCIE I PRZEBUDŹCIE SIĘ.

Albowiem zaprawdę:

Spotkanie z Prawdą czyni Cię wolnym i toruje Ci Drogę do Boga.

Pokój będzie z Wami, Ja kocham Was bezgranicznie.

JAN CHRZCICIEL

 

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

źródło: http://wolnaplaneta.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s