Kosmiczna Świadomość – odpowiedzi na pytania cz.3

 

Mam jeszcze jedno pytanie. Będąc w nowym zrównoważonym eksperymencie dualności A/ B teraz, tym samym znajdujemy się w wyższej warstwie 4-go wymiaru, co oznacza Archonci, gady, Orionici lub ktokolwiek inny, zamieszkały w niższych warstwach 4D, którzy mieli zwyczaj kierowania ludzkością, jak chcieli, nie są w stanie dotrzeć do aktualnej częstotliwości planety A/ B na tym poziomie 4D?

Ta świadomość mówi, że jest to przenikliwa obserwacja i rozpatrzenie i że ostatecznie to, co będzie zrównoważoną i harmonijną planetą A/B można powiedzieć, że istnieje, więc na tym wyższym poziomie 4-ro wymiarowej świadomości. Ale w tym samym czasie, gdy trwa postęp, gdy stan przejściowy wypływa z całkowitej 3-cio wymiarowej rzeczywistości do wyższego poziomu w 4-go wymiaru rzeczywistości, który nie jest w dotknięty niższymi poziomami 4-ro wymiarowości, to byłoby lepiej po prostu wiedzieć, że ktoś jest wciąż w 3 wymiarowej rzeczywistości w tym czasie.

Jest to podstawą doświadczeń wielu osób, które nie wyobrażają sobie siebie, nie mogą pojąć tego, jak to może wyglądać, aby nie być w 3 wymiarowości, którzy nie mogą sobie wyobrazić siebie poza tym stanem. Dlatego, utrzymać to zrozumienie jest naprawdę krytyczne i bardzo przydatne w istocie do ustalenia go jako ostatecznej rzeczywistości, która rozwija się. Podstawową zaletą zrozumienia, że Planeta A / B może być w takim wyżej wyewoluowanym stanie jest to, że to wprowadza tą koncepcję, która może być manifestowana w procesie i która jest w procesie manifestowania.

Jednak ta świadomość musi powiedzieć, że w zapisie doczesnej chwili, wykorzystując to, co jest konceptualizacją czasu u ludzkości, to nie jest widziane przez tę świadomość, jako wydarzenia, które pojawią się w najbliższej przyszłości. Może to zająć trochę czasu, aby przejść do tego miejsca wyższej 4-to wymiarowej lokalizacji. W tym przejściowym okresie czasu, w który ktoś wciąż wierzy i wie, że ruch ma miejsce i że ci, którzy byli manipulatorami i kontrolerami z niższych poziomów 4-go wymiar w tym, co jest 3-cim wymiarem rzeczywiście są odłączeni, rzeczywiście są usuwani do innych warstw rzeczywistości, do tego, co ta świadomość w przeszłości nazwała scenariuszem planety B i że jest to bardzo ważny okres w ciągu najbliższych 9 miesięcy a nawet lat poza to. Jest to czas, kiedy ci, którzy przeszli przez doświadczenie przeglądu tego, co jest ich przeglądem w świadomości Boga ich linii czasowej, co czeka na nich,to jest to okres, kiedy są w tym fizycznym doświadczeniu odczuwanym przez większość, to ważne jest, aby nie po prostu nie wierzyć, że nic się nie stało i że nie było żadnych zmian lub że ciemni nadal kontrolują lub nadal manipulują.

Inaczej będziecie tworzyli możliwy scenariusz naśladując tych ze scenariusza planety B, ponieważ utwierdzicie się, że to wy (.) wspierając go, tworząc go, bo w to uwierzyliście. To też było częścią waszego przeglądu, aby zrozumieć to, czego twoja dusza potrzebuje najbardziej, czy kontynuacji wzdłuż starej linii, czy też przejść do nowej linii czasu o wyższej wzniesionej jakości. Czy to jasne?

Dziękuję, świadomości. Jest kolejne pytanie tutaj, które wynika z tego. W tym nowym doświadczeniu w momencie śmierci fizycznej, już będąc w wyższym 4-ym wymiarze w tym nowym A/ B Teraz, czy to znaczy, że ci umierający nie będą już musieli przechodzić przez Bardos niższych poziomów 4D, dlatego nie utkną lub dobrowolnie nie ukarzą się przez to, że nie będą w stanie opuścić albo zwabieni w samodzielnie wykonane lub samowystarczalne piekielne strefy na podziemnych poziomach Bardos?

Ta świadomość musi najpierw podkreślić, że proces przejścia do wyższej wyewoluowanej planety A/ B w wyższe poziomy 4-gowymiaru jest tym, co może zająć trochę czasu, w przeciwieństwie do tego, co jest teraz stanem rzeczywistości, w refleksji do zrozumienia, gdzie planeta zmierza. Dlatego w tej chwili niższy poziom Bardos z 4-go wymiaru jest nadal w mocy i dla wielu, którzy nie zawsze nawet rozważali takich spraw będzie nadal działać dla nich, i tak wejdą do niego.

W końcu, gdy planeta A/ B osiągnie wystarczająco wysoki poziom, gdy ludzkość podejmie następny skok Wzniesienia, to nie będzie potrzeba wiele, aby przejść przez kolejne poziomy Bardos nawet w doświadczeniu śmierci, aż cała ludzkość znajdzie się w punkcie skupienia, gdy będzie to prostsze wejść z wysokiej warstwy 4-go wymiaru do 5-cio wymiarowej świadomości. Ale w tej chwili to jest bardziej czas przejściowy i w tej chwili jest tak, że wiele osób, które mają doświadczenie śmierci zrobi to w stary tradycyjny sposób, tracąc ciało, wchodząc w przejście od tego, co było ich rzeczywistością fizyczną , wracając z powrotem do swoich 5-cio wymiarowych duchowych domów poprzez poziomy Bardos.

Nawet doświadczenie tych koncepcji piekła i Hadesu, którym tak wiele religii sprzyja, próbując kontrolować tych, którzy są ich wyznawcami -doświadczenia te będą jeszcze powszechne dla wielu, ale nie dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy wznieśli się, którzy są na wyższym poziomie świadomości 5-cio wymiarowej, gdzie to po prostu nie jest już ten przypadek. Ci, którzy wrócili na planetę A / B, zrównoważoną zharmonizowaną planetę A / B, nie będą faktycznie przechodzić przez takie doświadczenie.

Wiele osób, które są na planecie A / B, który nie dość wspięli się na wysoki poziom świadomości planety A, będą woleli jednak już nie potrzebować w ich podróży, w ich linii czasu, doświadczenia śmierci i procesu przejścia przez poziomy Bardos. Dlatego świadomość ta mówi tu o wielu, wielu poziomach możliwości, o wielu różnych istotach duszy, którzy będą mieli różne doświadczenia. Ważne jest ta osoba rozumie i ma świadomość gdzie ta planeta w końcu skończy en masse jako doświadczenie. Ważne jest również uznać, że on / ona widzi wyraźnie, że niektórzy będą tam w swoich obecnych podróżach, bo zrobili wystarczającą pracę, osiągnęli pewien poziom świadomości, który będzie omijał podróż przez poziomy Bardos.

Dziękuję. To także kolejne związane pytanie. Czy ktoś po śmierci fizycznej ciała traci kontrolę własnego światła szablonu ciała świetlistego, tak że nie jest już dostępny dla tej świadomości człowieka, której fizyczny hologram umarł, że tak powiem, który jest tylko projekcją ciała świetlistego i tak, czy ktoś ma nadal ciało świetliste przechowywane w strefie buforowej, jak to Świadomość nazwała, nawet jeśli umarł w ciele fizycznym?
Jeśli ktoś ma doświadczenie śmierci fizycznej szablon ciała świetlistego nie jest już ważny, bo fizyczne jest tym, co jest pojemnikiem duchowej świadomości i szablonu ciała świetlistego, jest tym, co strukturyzuje go i trzyma go i ma w sobie tym samym możliwość przywracania jego zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia. Ale jeśli ktoś ma to, co ta świadomość nazwałaby tradycyjnym doświadczeniem Wzniesienia gdzie duch / dusza odłącza się od ciała fizycznego i ciało fizycznego umiera, jest to sposób, w który większość powróci do 5-cio wymiarowego stanu macierzystego, z powrotem do tkaniny duszy i ducha, więc nie byłoby potrzeby, aby ponownie utworzyć ciało, gdyż decyzja była, aby je porzucić, zostawić to za sobą i pozwolić mu zdezintegrować się z powrotem do jego elementarnych składników. Tak więc ta świadomość mówi, że ci, którzy mają fizyczne doświadczenie śmierci, która jest tradycyjnym doświadczenie wzniesienia z powrotem do własnego stanu Ducha również to obejmuje zatem fakt, że ciało nie zostanie zreformowane, szablon ciała świetlistego zostanie odłączony lub zdemontowany gdyż ta Świadomość tego słowa raczej używa.

To pytanie, które jest zadane daje pomysł, że niższa jaźń jest świadomością ciała, w sumie będąc ciałem w pewnym sensie …

To nie jest tak, ta świadomość wyjaśni. Mimo, że jest odpowiedzialna za ciało, ciało jest nadal elementami fizycznej płaszczyzny egzystencji, które schodzą się ze sobą w celu stworzenia fizycznego pojemnika, który niższa Jaźń ożywia. To nie jest ciałem fizycznym, to ożywia ciało fizyczne, daje to, co jest jego siłą życia. Gdy Duch wycofuje niższą Jaźń także wycofuje się z fizyczności. Tak więc w chwili śmierci, to, co jest świadomością ducha, co ożywia ciało, niższa Jaźń oraz średnia Jaźń, opuszczają ciało. Wiele osób, które kiedykolwiek widziały ciało zmarłej istoty powie od razu, że to, co ożywiało ciało, już nie występuje, ono jest teraz po prostu fizycznym zbiorem komórek, które wkrótce się rozłożą i powrócą do naturalnego stanu Matki Ziemi, powrócą do elementarnych komponentów składających się na ciało. Niższa Jaźń nie jest ciałem, to ożywia ciało. Czy to jasne?

Dziękuję. Czy możesz następnie wyjaśnić, jak niższa Jaźń i średnia Jaźń reaguje lub wykonuje w odniesieniu do (transmogrification)?

Jest to nieco inna sprawa oczywiście. Średnia Jaźń to ten, który jest 5-cio wymiarowym stanem świadomej i przytomnej świadomości i jest całkowicie świadomy tego, co jest szablonem świetlistego ciała. Kiedy osoba osiągnie miejsce wysokiej świadomości, wyszła poza fizyczność jako definicję życia i uświadomiła sobie, że życie jest raczej tym, co jest utrzymywane wewnątrz ciała, siła życia sama w sobie jest tym, co jest natury duchowej, a następnie 5-cio wymiarowa przytomna świadomość może w pełni aktywować szablon świetlistego ciała.

Niższa Jaźń dowiaduje się o tym i to rozumie i jest we współpracy z tym. Tak więc to, co jest fizycznym ciałem może być zdematerializowane, elementy uwolnione tak, że będą one rozproszone z powrotem w fizyczności i szablon świetlistego ciała jest tym, co tym samym wchodzi do strefy buforowej, jak ta świadomość to nazywa.
Jest to pierwszy etap (transmogrification). Drugi etap jest wtedy, gdy to, co jest średnią Jaźnią postanawia ożywić ciało. Niższa Jaźń nadal jest uczestnikiem tego wydarzenia i szablon świetlistego ciała będzie montować elementy fizyczności, tak aby nowe ciało zreformowane zgodnie z projektem szablonu świetlistego ciała, a więc ciało fizyczne było przywrócone lub ponownie odtworzone dokładniej , tak że średnia Jaźń i niższa Jaźń mogą ponownie wejść w nie.

Ściśle mówiąc, nie jest to tym samym ciałem, gdyż elementy ciała, budulec fizyczności ciała, jeśli chcesz, pierwotnie zostały uwolnione. Elementy składowe i budulec są nadal dostępne w fizycznej rzeczywistości 3-go wymiaru i są zmontowane zgodnie procesem świetlistego ciała lub szablonu świetlistego ciała, i ciało jest ponownie utworzone, że średnia Jaźń i niższa Jaźń mogą je reanimować. Czy to jasne?

Tak, dziękuję bardzo, świadomości. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to możliwe, aby po śmierci wrócić lub wejść w świat fizyczny manifestując ciało fizyczne do interakcji w nim, ale nie przez reinkarnację, ale raczej poprzez przytomną świadomość, kim i czym jest ktoś bez zasłony zapomnienia, co pozwoliłoby świadomości, że wejdzie i również zastąpi i nie będzie ograniczona przez prawa, które normalnie ograniczają fizyczność wszystkich w ciele fizycznym?

Czy Świadomość ta nie mówiła tego cały czas? To jest dokładnie to, co ta świadomość mówiła w wielu, wielu przypadkach, przy wielu okazjach. Gdy ktoś wstąpił do pełnej 5-ta świadomej przytomności i przebudził się przede wszystkim, oczywiście, zastępuje fizyczność. Ale dla tych, którzy wciąż mają ją jako swój cel i misję, która ma wspierać dalszy rozwój ludzkiego ducha i duszy ludzkiej w kierunku tego, co jest, masowym Wzniesieniem Świadomości, o którym ta Świadomość mówiła, będą oni mogli ponownie wejść dokładnie ten sposób.

Oni przychodzą z wyższej 5-cio wymiarowej świadomości, i nie będą musieli uczestniczyć w tym, co jest zasłoną zapomnienia i ograniczeniach tego, co jest możliwe, ponieważ ożywiają ciało fizyczne do wzięcia udziału w 3-cio wymiarowym istnieniu na planecie A / B która jest zrównoważona i zharmonizowana. Oznacza to, że będą one dobrze znać siebie jako istoty twórcy i będą mogli uczestniczyć na poziomie świadomości, który jest poziomem A/B, w którym wielu będzie zaangażowanych, ale nie będą podlegać ograniczeniom ani limitom jak ci, którzy decydują się, że nadal mają dualistyczne fizyczne doświadczenie będą ograniczeni.
Powodem tego jest to, że oni nie angażują się w dualistyczne doświadczenia ale raczej doświadczenie jedności, doświadczenie poznania ich jedności z Bogiem oraz z ich wyższymi stanami świadomości. Ale dla tych, którzy będą uczestniczyć na planecie A/ B w ten sposób będą też mieć nowe prawo, które będzie regulować ich. Nie mogą wejść, chyba że są oni zgodni z tym nowym prawem dla tych wyższych stanów świadomości, gdy będą uczestniczyć w tym, co jest dualistyczną rzeczywistością fizyczna na nowej planecie A / B.

Prawo to jest jednym ze znanych, to jest to, że nikt nie szkodzić.Oznacza to, że nawet ci, którzy są z 5-cio wymiarowej przytomnej świadomości, gdzie są oni w świadomości jedności, gdzie są istotami twórczymi i którzy wiedzą, że są takimi, nie będą po prostu tworzyć w celu zmiany ludzkości, ale będą tam jako życzliwi przewodnicy i nauczyciele, pozwalając tym, którzy mają swoje doświadczenia wzrostu i ewolucji, w rozwoju duchowej świadomości, aby mieli pełną miarę ich doświadczenia.

Nie będą one po prostu materializować tego czy tamtego, tworzyć tego lub tamtego i szokować lub zadziwiać lub mylić ludzkość, ponieważ mają takie moce. Pokażą razie potrzeby te zdolności i kompetencje, będą uczyć przez przykład, że wszystkie istoty są istotami twórcami, ale nie przekroczą siebie w obecności tych, którzy nie są w stanie lub nie nie zdolni dobrze zrozumieć. Oni zawsze mają zmierzone podejście, nie będą narażać się, mimo że znają prawdę i rzeczywistość ich bytu.

Oznacza to, że wysoki stopień cierpliwości jest wymagany i wysoki poziom kontroli jest wymagany, tak, że mogą oni egzystować na planecie bez tworzenia przed tymi, którzy nie są przygotowani. Ale to nie znaczy, że oni nie wiedzą, jak tworzyć, po prostu zrobią to w sposób, który jest mniej oczywisty dla tych, którzy nie są przygotowani na tak wysokie poziomy przykładu i prawdy. Jest to obszar, który ta świadomość omówi więcej w przyszłości, ale po prostu pragnie potwierdzić, że osoba ta w jego wypowiedzi jest po prostu tym, który potwierdza to, o czym ta świadomość mówiła i obiecała w przeszłości.

Dziękuję bardzo za odpowiedzi na te pytania, Świadomości, i dziękuję czytelnikom za wysłanie pytań. Czy masz zamykające oświadczenie?

W tej chwili ta świadomość nie ma długiego oświadczenia końcowego. Pragnie po prostu przypomnieć wszystkim, że jesteście w krytycznym momencie w tym czasie. Jest teraz wiadomość, którą ta świadomość chce dostarczyć, aby pomóc osobom zrozumieć dokładnie, co dzieje się i gdzie się znajdujecie. W pewnym sensie byłoby pomocne i korzystne, aby zrozumieć, że każdy jest jak płód w łonie tego, co jest postępem Matki Ziemi do jej pełnych narodzin nowej planety fizycznej.

To jest tylko początek, koncepcja właśnie zaistniała, która jest w momencie Boskiego przeglądu lub przeglądu własnej ścieżki w obecności świadomości Boga. W tej chwili poczęcia weszli oni w ramy czasowe, okres czasu, który jest podobny do ludzkiego doświadczenia formacji fizycznej istoty w łonie matki. Jesteście zawarci w łonie przestrzeni Boskiej Świadomości i tego, co jest świadomością Matki Ziemi, gdy ona sama porusza się przez tą kluczową i krytyczną fazę. Jako nowo poczęte istoty w przestrzeni tego łona, w którym jesteście jeszcze w stanie bardzo wstępnym stanie i trymestrze, rzez który przechodzicie w tym momencie, że jest to czas na obszerną i niesamowite rolę, gdy iskry świadomości zaczynają manifestować swoje nowe ciało, które formuje się w tych nowo poczętych istotach na tym nowym etapie rozwoju.

Bądźcie cierpliwi i zrozumcie, że nowy poziom świadomości rozwija się tutaj i że nawet jeśli nie możesz pozornie robić rzeczy, o których myślałeś, że możesz to zrobić, to, to czym będzie końcowy wynik w 9-miesięcznym okresie czasu, który ta świadomość nazywa nawijaniem się tego procesu Wzniesienia jest również okresem 9 miesięcy życia, formowanego w nowej rzeczywistości, która się rodzi, co ma nastąpić.
Pamiętajcie zawsze, że ta świadomość mówi z wielu poziomów. Jest to poza tym, co jest Waszą postrzeganą rzeczywistością i stara się wyjaśnić to w sposób, który często prezentuje paradoksy. Można się urodzić i wciąż być w nowej fazie rozwoju, prowadzącej do nowych narodzin. Jest to zarówno zewnętrzny moment i doczesnej chwili próbujące zrównoważyć siebie. Gdy macie fizyczne doświadczenie, które podąża za tym , to istnieje opóźnienie, jeśli chcecie, gdy to, co następuje manifestuje się w fizycznej rzeczywistości.

Dlatego może to być korzystne dla wielu, aby zrozumieć ten okres jako okres rozwoju dla nowej rzeczywistości, która się rodzi i zajmie trochę czasu, aby osiągnąć prawdziwe narodziny i jej pojawienie się w nowej rzeczywistości. Tak więc stopniowa natura nie jest karą, ten stopniowy charakter odkrywania i rozwoju jest dość wysoką szansą na dokonanie zmian, aby spojrzeć głęboko, aby uświadomić sobie, że w tym wewnętrznym okresie czasu jako płód Ducha rozwija się w nowej formie istota, która jest przyszłością, to jest doskonały czas na wewnętrzną refleksję, wewnętrzną dynamika rozwoju wewnętrznego.

Ponieważ miesiące mijają, i czas do narodzin będzie coraz bliżej i bliżej, zaczniecie zdawać sobie sprawę i rozpoznacie bardziej swoją naturę twórcy, gdy zrozumiecie, że wybraliście te ramy czasowe, do wykonania tej pracy wewnętrznej, do refleksji nad Waszymi decyzjami, w celu skonsolidowania linii czasowej doświadczeń, które chcecie mieć, kiedy pełne narodziny nastąpią.
Na tym etapie ważne jest, aby pozostawać pozytywnymi, skupić się, rzeczywiście przejść do uświadomienia sobie, że to może być może być prawdą, że naprawdę jesteście twórczymi istotami i że tworzycie rzeczywistość wokół siebie ze względu na przekonania, postawy, koncepcje, które posiadacie. To też się zmienia i nie bądźcie niecierpliwi dla siebie tylko dlatego, że nie zrobiliście tego od razu. Uznajcie, że jest to stopniowy proces, który rozwija się, jest darem. To jest rzeczywiście wielki dar od tej, która jest Boską Świadomością, tego, co jest wysoką świadomością Ducha, Boską. W tym czasie w cierpliwość i wiara, zaufanie i niewinność,jest tym, co rzeczywiście może dać szansę się rozwijać, rosnąć, (i), aby się rozwijać i przygotować się do swojego prawdziwego urodzenia. Na tym kończy się komunikat końcowy. To kończy sesję dla tego wieczoru.

Dziękuję bardzo, Świadomości, za to, że była dzisiaj z nami, i czekamy na bycie z tobą ponownie przy innych okazjach.

To rzeczywiście będzie tak, do tego świadomość rozumie, że w tym ważnym czasie wiele szukają wskazówek, wielu szuka nadziei, wielu szuka inspiracji. Ta świadomość rzeczywiście zamierza pomagać w ten sposób, aby zapewnić, inspiracja, nadzieja i wskazówek zdecydowanie w tej chwili krytycznej i niesamowite, to cudowny i magiczny czas. Idźcie zawsze z pamięci swojej wewnętrznej istoty wyraża siebie i nadzieję się w nowej rzeczywistości, prawdy nowe.

Dziękuję, świadomości.

Kończy to naprawdę sesję na ten wieczór, nie ma dalszych komunikatów zamknięcia z tą świadomością. Zamiast tego po prostu wysyła teraz swoje światło, jej miłości i jej błogosławieństwa tym, którzy słyszeli tę świadomość w tym czasie i dla wszystkich innych, nawet jeśli nie słyszeliście tej świadomości. Jest wykonywane w pięknie i pięknie to teraz zrobić.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s