Wiadomości od Mateusza

Wiadomości od Mateusza

Odebrane przez Suzy Ward
19 stycznia 2013
www.matthewbooks.com

Z miłością, pozdrowienia od wszystkich dusz na tej stacji, to jest Mateusz. Zastanawianie i zakłopotanie jest w myślach niektórych lightworkers. Są prawie trzy tygodnie waszego roku 2013, nie tylko nie ma nic, do czego doszłoby w drodze istotnych reform, ale jest mowa o innej strefie wojny i zabójcza sytuacja zakładników w Algierii, przypadkowa przemoc trwa i trudności uchodźców rosną. Czy nie te pokazuje to, że Ziemia wciąż jest w ciemności?

Myśleliśmy, że nasz ostatni komunikat pokrył to, dlaczego świat nie może się zmienić tak szybko, jak niektórzy lightworkers mieli nadzieję lub przewidywali. Jednak kwestionujące myśli pozwalają nam zobaczyć, że w łączeniu kropek informacji w wielu poprzednich wiadomościach, mogliśmy pominąć tą kropkę – różnicę między siłami ciemności, ciemnością i ciemnymi.

Ciemne siły, zdecydowanie najmocniejsze, to gigantyczne pole sił negatywnych form myślowych, które włóczą się po całym wszechświecie szukając mniej wyewoluowanych cywilizacji, aby je objąć w ciemności. Chociaż to ogromne pole ma możliwość objawiać się w dowolnej formie, jaką ktoś indywidualnie zakłada, to zdarza się rzadko, ponieważ jego celem jest, aby uchwycić całą cywilizację poprzez owinięcie w ciemności.

Tak więc ciemność jest potomkiem sił ciemności, można powiedzieć, i to może być przyrównane do zachmurzenia, które jest tak gęste, że ludzie czują się zagubieni w tym wyziewie. I rzeczywiście oni tracą przytomną świadomość swych początków, ich jaźni Boga i Bogini i ich nierozerwalnego związku z Najwyższym Władcą tego wszechświata i wszystkich innych form życia tutaj.

Ciemni to osoby w owiniętej cywilizacji, którzy mają skłonność ku chciwości, okrucieństwu i żądzę władzy. Niskie wibracje tych tendencji tworzą „pęknięcia” w psychice, a przez powszechne prawo przyciągania, pęknięcia umożliwiają wejście odpowiednich negatywnych form myślowych, które są makijażem ciemności.

Odtąd ciemność wpływa i ostatecznie kontroluje myśli tych osób fizycznych, zamiary i działania. Stają się marionetkami ciemności i przenoszą cele ciemnych sił „zniewalania tej cywilizacji poprzez tyranię, strach, oszustwa, korupcję i ignorancję prawd o ich początkach w Stwórcy, wielokrotnym życiu, praw uniwersalnych lub istnienia innych cywilizacji.

Więc gdzie są te trzy ciemne źródła teraz w stosunku do Ziemi?

Ciemne siły zaczęła odchodzić z układu słonecznego po infuzji światła z odległych cywilizacji, które uratowało życie ma waszej ojczystej planecie siedemdziesiąt kilka lat temu. To pole siłowe opuściło (tą przestrzeń), bo światło jest przekleństwem dla jego istnienia, podobnie jak zapalenie świeczki w ciemnym pokoju przebija ciemność, tak samo energia miłości światła przebija energię ciemności, niezależnie od tego, co jest w pobliżu.

Nawet, gdy ciemne siły opuściły, to pozostała gęsta chmura ciemności na Ziemi, której siły bezskutecznie starały się uchwycić wszystko na raz i na zawsze. Ciemność kontynuuje wykluczanie duchowej i przytomnej świadomości w świadomości zbiorowej, a poprzez prawo przyciągania, mieszkańcy Ziemi utrzymują wytwarzanie negatywności, która niemal zabiła planetę.
To się zmieniło, gdy intensywne promieniowanie światła zaczęło rozpraszać gęste chmury i dało Ziemię energię, której potrzebowała, aby wyszarpnąć się swobodnie z głębi trzeciej gęstości i rozpocząć swą podróż Wzniesienia. Jedynie w ostatnich tygodniach były ostatnie słabe resztki chmury przemienione w światło i planeta triumfalnie przeszła przez bramę czwartej gęstości.

Więc teraz, skoro Ziemia jest w tej gęstości, jak to może być, że przemoc i niesprawiedliwość trwa nadal? To dlatego, że położenie planety jest jednym rodzajem gęstości i stan i ewolucja duszy każdego z jej mieszkańców jest zupełnie innym. Mamo, proszę wstawić datę wiadomości, która wyjaśnia, te dwie gęstości. [11 września 2011]

Dziękuję. Dla wszystkich, którym może się wydawać, że długo oczekiwany 21 grudnia 2012 był plajtą, bo nie dopatrzyli się głębokich zmian, obfitość kochającego światła, które przenikało waz świat w tym czasie była warta zauważenia!
Gdyż fala energii podtrzymała rozjaśnianie zbiorowej świadomości, aż wyglądała jak słońce w południe, spełniając szczere pragnienie Ziemi, żeby co najmniej większość jej mieszkańców, mogła towarzyszyć jej wzdłuż jej drogi wznoszenia się. Wiele, wiele osób, które wcześniej nie miały światła, które pozwoliłyby im przejść wraz z planetą są na tyle absorbujący, aby to zrobić choć nieco dłużej im to zajmie.

Teraz znów mówimy o ciemnych. Na Ziemi są to osoby, które około dziesięć lat temu nie chciały honorować swoich umów na poziomie duszy, aby przyłączyć się do sił światła po zapewnieniu masom możliwość skompletowania karmy 3-ciej gęstości. Oni nadal sieją spustoszenie w całym świecie, za pomocą takich środków, jak kontrola rządów i globalna gospodarka, uwolnienie laboratoryjnie zaprojektowanych wirusów, manipulowania pogodą i inicjowanie trzęsień ziemi, rozpoczynając wojny lub panując w tyrańskich reżimach.

Podczas wylewania energii miłości światła, te kilka osób, które nadal są wśród was wchłania trochę więcej światła niż mieli, co jest tylko iskrą, która jest ich siłą życiowa. Ale to wystarczyło dodatkowo dla ich ciał, aby fizycznie przetrwać w pierwszych kosmykach czwartej gęstości, gdzie Ziemia jest w tej chwili. Jeśli nie wchłoną więcej blasku światła, które utrzymują intensyfikację wraz z kursem planety w trakcie jej wznoszenia się, ich ciała nie będą zdolne do życia znacznie dłużej.

Większość, która skorzystała z napływu energii to są „dobrzy ludzie”, którzy są bardzo zaniepokojeni sprawami światowymi, gdy jest to przedstawiane w waszych mediach głównego nurtu i przerażającej dezinformacji w internecie. Jeszcze nie „zobaczyli światła”, aby pożyczyć tu wasze wyrażenie – żyją w boskich sposobach ale nadal widzą wasz świat na poziomie 3W psychicznie i duchowo.

Inni, którzy nadal są „w ciemności” w tych kwestiach wykonują rozkazy władz, ponieważ nie wchłaniają wystarczająco dużo światła, aby wznieść się ponad ich indoktrynację posłuszeństwa bez pytania. Niektórym zostało wpojone przekonanie, że jest to ich obowiązkiem szukać zemsty za napaści na swoich przodków, wspólnoty, kraje.

Następnie są ci, którzy żyją w sprzecznościach, zdają sobie sprawę, że to, co robią, jest niezgodne z dobrem wspólnym, ale oni zależą od tych źródeł dochodów w celu zapewnienia przetrwania swoim rodzinom.

Te różne stany umysłu, wraz z masowymi szkodami dla środowiska są naturalnym „pokłosiem tysiącleci ciemności”, jak stwierdzono w naszej ostatniej wiadomości.

To się okaże, na jak dużo światła wspomniane osoby będą otwarte, jakie ich wolne wybory będą, a ilość światła będzie okreslać, jak daleko każdy będzie mógł podróżować z planetą w coraz wyższe wibracje. Ale proszę pamiętać to, co już powiedzieliśmy wcześniej: Z wielu powodów znanych tylko na poziomie duszy, w większości przypadków, wielu wypełnionych światłem osób zdecyduje się raczej opuścić Ziemię, niż kontynuować wznoszenie fizycznie.
Teraz będziemy wyjaśniać, dlaczego często stwierdzamy, że pod względem szybkości i zakresu, wzniesienie Ziemi z głębokiej trzeciej gęstości jest bezprecedensowe w tym wszechświecie. Z wyjątkiem jej doświadczenia, przemierzanie tej gęstości, gdzie ciemność jest tak głęboko zakorzeniona jest niezwykle długą, żmudną wędrówką.

Przytoczymy doświadczenia innego świata. Tak jak starożytnych ludów Ziemi, których cywilizacja również zstąpiła z wyższej gęstości w duchowej i przytomnej świadomości na skraj zniszczenia planety ze względu na porywy i kontynuację walki. Nie mieli z pomocy naszej powszechnej rodziny, i kolejne pokolenia spędziły prawie 50.000 lat wznosząc się z głębokiej trzeciej gęstości, zanim dotarli do czwartej. Zajęło to, tak długo zanim zaistniało wystarczające światło w zbiorowej świadomości, aby podnieść cywilizację i ich planetę w tą wyższą gęstość.

Matko, dla czytelników, którzy chcieliby wiedzieć więcej na temat tej cywilizacji, ow historii, wyglądzie fizycznym, kulturze, administracji i tak dalej, należy wspomnieć książkę z długą wiadomością od przedstawiciela ich obecnej populacji. [„Aeschyles” rozdział w Illuminations dla Nowej Ery].

Dziękuję. Ziemia i jej formy życia miały niespotykaną ilość pomocy od czasu rozpoczęcia wzniesienia w późnych latach 1930. Zaczęło się od wlewu ratującego światła od wielu potężnych cywilizacji i było kontynuowane przez różne środki pomocy, jakie wymienialiśmy w poprzednich wiadomościach.

Tylko garstka porównawczo waszego ludu wie o tej pomocy, ale inne osiągnięcia światła są rzeczywiście widoczne. Gdy utrzymywano ten wzrost na Ziemi, coraz więcej z was generowało własne światło z większą siłą, i lightworkers poczynili ogromne postępy w podporządkowywaniu skutków ciemności przez eksponowanie działalności ciemnych,.

Do wielkich osiągnięć, które zapowiadaliśmy wcześniej dodamy globalny reflektor, którym jesteście, świecący w potrzebie podniesienia statusu kobiet i zakończenia rozprzestrzeniania broni. Te silnie negatywne aspekty waszego społeczeństwa, które długo były dominujące w świadomości zbiorowej są teraz na czołówce w oczach opinii publicznej.

Z pokolenia na pokolenie na pokolenie tolerowano niesprawiedliwe prawa kulturalne i praktyki poniżające kobiety i akceptujące wieczyste walki i przemoc jako „to jest po prostu życie.” Teraz głos waszego społeczeństwa na całym świecie mówi Stop!

Istoty światła w całym tym wszechświecie honorują niezliczone dusze, które zgodzili się wziąć udział w wielu dramatycznych sytuacjach, które zamieszały w narodach do podjęcia śmiałych kroków do przodu w tych dwóch dziedzinach i wszystkich innych, gdzie zmiany tak bardzo były potrzebne. Dusze tych, którzy przyjęli te nadzwyczaj trudne misje zrobiły to z bezwarunkową miłością i skoczyły do przodu w rozwoju duszy.

Podobnie jak Wy, pragniemy, aby wszystkie niezbędne zmiany mogły się zdarzyć w ciągu nocy. To zajmie wielu negocjatorów, wiele rozmów i kilka zahamowań zanim wszystkie serca i umysły będą w zgodzie. Mistrzowscy Planiści Złotego Wieku wiedzieli, że nie można przekształcić waszego świata w inny sposób niż krok po kroku, i na poziomie duszy wy, i wszyscy na Ziemi wiedzą to także.

Nawet przy pomocy pozaziemskiej, cywilizacja trzeciej gęstości rozwija się w pokojowe narody żyjące w zgodzie z naturą przez proces przejściowy. Cały czas nasze wiadomości i odpowiedzi dla czytelników, którzy pytali o to były takie same – zmiany wejdą stopniowo.

Poniższy fragment z 02 czerwca 2007 został niedawno wiadomość przysłany do mojej matki przez nowego czytelnika, któremu „po prostu zdarzyło się to zobaczyć.” Pisał też, że te informacje powinny być w większej ilości wiadomości, że nie powinniśmy oczekiwać, że ludzie pamiętają to, co jest w starych.

„Czy 2012 to koniec wznoszenia się Ziemi i zakończeniu wszystkich faz przejściowych do Złotego Wieku?”

Wszystkie ciemność została przemieniona i równowaga Ziemi i osób prywatnych osiągnięta, ale nie jest prawdą, że po roku 2012 wszystko osiągnięte do tego czasu pozostanie niezmienione odtąd. Pamiętajcie, że jedyną stałą we wszechświecie jest zmiana. Duchowy i intelektualny rozwój i postęp technologiczny będzie kontynuaowany, nie chcielibyście tego w inny sposób!

Nasza ukochana rodzino ziemska nigdy nie spodziewaliśmy się zapamiętania wszystkich informacji jakie oferujemy! Nie tylko wasze dni wypełnione są szerokim zakresem obowiązków, aby o nich myśleć, ale liniowy czas mija szybciej i szybciej. Dlatego tak często powtarzaliśmy to, co jest niezbędne, abyście wiedzieli, i to zawiera to, czym jest chwała Złotego Wieku, że nie wszyscy siedzą na jego progu i że jeden dzień nie będzie się różnić znacząco od dni poprzednich i następnych.

Aby uniknąć jakiejkolwiek możliwości błędnej interpretacji, możemy powiedzieć, że mogliśmy być bardziej dokładni o „równowadze osiągniętej” w tej wiadomości z czerwca 2007. Chociaż poprzedni materiał był w kontekście warunków 3-ciej gęstości, mogliśmy określić, że równowaga zostanie osiągnięta tak, że Ziemia i jej mieszkańcy mogą wznosić się z trzeciej gęstości. Jako mikrokosmosy wszechświata, które zawsze jest w trybie równoważenia, Wy też będziecie zrównoważeni, gdyż wasza duchowa i przytomna świadomość wciąż się rozwija.

To, co was czekało na progu Złotego Wieku jest efektem wzrostu energii podczas przesilenia grudniowego, które transmutowało ostatnie z ciemności do światła. Ta nowa obfitość światła jest zwiększeniem tempa w polu energetycznym Ziemi, potencjałem w kierunku manifestacji cudów, które wy i wasza galaktyczna rodzina będziecie współtworzyć wzdłuż ziemskiej drogi poprzez czwartą gęstość do jej przeznaczenia w piątej.

Nie wiemy, jak długo to potrwa, zanim Ziemia będzie radośnie z powrotem w domu, skąd planeta i jej dusza, Gaia, pochodzi. Logicznym jest, zapytać, ponieważ wiedzieliśmy, kiedy planeta będzie opuszczać trzecią gęstość, dlaczego nie wiemy, kiedy to osiągnie swój cel?

Wzniesienie Ziemi do tego punktu było predestynowane więc ona mogła osiągnąć wąskie niebieskie okno, kiedy planetarne wyrównanie pozwoliło jej wejść czwartą gęstość. Teraz to ona jest w tej gęstości, gdzie ciemność nie może jej zaatakować negatywnością, jej podróż odtąd znajduje się w bezpiecznej przystani, by tak rzec, w której nie ma „czasu” zatwardzeń.

Podobnie jak wcześniej, zawsze podróż jej mieszkańców zależy od wyborów, które każdy czyni, a te skumulowane wybory tworzą zbiorową świadomość. Tak, to są wasze myśli, namiętne uczucia i działania, które będą ustawiały tempo Ziemi od teraz.Czy, że jest szczęśliwe nucenie przez czwartą gęstość, czy wznoszenie jak orzeł, Gaia jest uradowana, wyjątkowo trudny odcinek wznoszenia jest zakończony!

Wy też możesz poczuć się radośnie, wasza wytrwałość w świetle dodawała się niezmierzalnie do tego wspaniałego osiągnięcia.Pomimo, że w czasie liniowym będziecie nadal rozwijać się w kierunku swojego celu, jakim jest świat miłości, harmonijny i zdrowy z obfitością dla wszystkich, w kontinuum już jesteście zwycięzcami. Kiedy będziecie mieli pełne zrozumienie, jak wyjątkowe jest to osiągnięcie, to będziecie wiedzieli, że jeśli kiedykolwiek dusze mogłyby ogłosić „dobrze wykonaną pracę”, to jesteście Wy, lightworkers!

Trzymamy Was w czci i bezwarunkowej miłości, gdy będziemy towarzyszyli wam, choć niewidoczni, na każdym kroku drogi.

____________________

Miłość i pokój

Suzanne Ward

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/2013/01/wiadomosci-od-mateusza.html

Reklamy

15 comments on “Wiadomości od Mateusza

 1. Lightworkers mieli nadzieje nie sami z siebie tylko dlatego ze bylo to nam wmawiane i obiecywane w 95% przekazow ze ogromne nieuniknione zmiany sa tuz tuz. Teraz niejaki mateusz zapodaje nam przekaz jakby wyciagniety sprzed 2-3 lat ze jest zle ze pierdu pierdu i ze w sumie nie wiadomo co bedzie. Jak maja takie pierdy cisnac to niech lepiej nic nie pisza. POzdrowionka

  • No właśnie. Mnie zastanawia z kolei, dlaczego Archaniołowie, Aniołowie, Wzniesieni Mistrzowie i inni Mateusze nie dają konkretnych technik pracy z własną podświadomością (z jej przeprogramowywaniem), niezbędnej przecież

   i kluczowej

   w procesie Oczyszczania. A że bez tej pracy nie ma mowy o żadnym wzroście duchowym – wie każdy, nawet początkujący na tej ścieżce.

   Poza tym, każdy (nawet początkujący) doskonale zdaje sobie sprawę

   z siły

   zbiorowej

   medytacji.

   Słynny Eksperyment Maharishiego z 1972 r. w USA
   http://www.tm.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=120
   empirycznie, dobitnie wykazał prostą zależność wpływu określonego procenta medytujących na spadek przestępczości w danym mieście. – Dlaczego Siły Światła nie wzywają (w tych czasach szczególnie) do podobnych akcji? Dlaczego dają powód, tym bardziej refleksyjnym czytelnikom, do różnego typu domysłów, a nawet podejrzeń?

   Przecież gdybyśmy się wszyscy zebrali w kupę…

  • Dziękuję Dorotko:-) Ale było mnóstwo komentarzy na blogu Krystal o nieskuteczności tej archanielskiej techniki. Poza tym coś co przychodzi poprzez kanał rosyjski, na polskim gruncie zawsze wyzwala pojawienie się jakiejś czerwonej lampki ostrzegawczej (programacyjna wrzuta ciemnych?) 😉

   Może niech się wypowie ktoś, kto komu się znacznie poprawiła jakość życia po zastosowaniu wszystkich stopni techniki.

   • Ja rowniez nie wiedze zadnej pomocy ze strony istot przekazujacych I mam wrazenie ze oni nas nie popychaja do swiatla ot klepia a moze I celowo nas blokuja-mam pytanie z kad sa przekaZy I czy aby nie z ziemi nic sie nie apelnilo co bylo kiedykolwiek mowione

 2. Mariusz, rosyjscy ludzie są bardzo serdeczni i porządni. To polityka sterowana przez ciemnych napuszcza jedne narody na inne. Pora już rozkodować ten stereotyp.
  Co do tych aktywacji, to ja nie brałam w nich udziału bo nie chciałam być „aktywowana”, tym bardziej, że „archanioły” chciały żeby się zapisywać mailowo gdzie i kto się aktywuje. Skoro to archanioły to powinny telepatycznie wiedzieć kto z nimi, a kto przeciw.
  Natomiast ta Medytacja Uzdrawiania mi się podoba, jeśli intencje są jasne, to dlaczego by nie medytować w większej grupie?

  • Nie mam nic do bogobojnego i obdarzonego wieloma mistycznymi i szamańskimi talentami rosyjskiego ludu Bożego. Co oczywiste, pisałem o ciemnych z ichniej wierchuszki. Krótki rys historyczny. Już sam wujaszek Wissarionowicz stosował w praktyce (Gurdżijew) czarną magię, a w ichnich służbach jest specjalna komórka do parapsychologicznej dywersji. Mam nadzieję, że wszyscy zaangażowani w duchowy ruch oporu o tym wiedzą i mają to na uwadze. I tylko o tym pisałem.

   Sama zresztą inteligentnie zauważyłaś, Dorotko, że w wypadku tych aktywacji Archanioły straciły nagle dar telepatii i potrzebują deklaracji 😉 Poza tym podejrzane jest nieustanne wymaganie podawania swego imienia i nazwiska, co kojarzy się rzecz jasna, jako żywo, z naszym renesansowym Mistrzem Alchemii Twardowskim i jego potyczkami z ciemnymi 😉

   Ale oczywiście przyłączam się do dziesiejszej medytacji o 21:30. Dziś ważny dzień, rozpoczyna się historyczny pontyfikat Baracka Husseina Obamy, na którego wszyscy liczymy. Warto go medytacyjnie wesprzeć w walce z mocami ciemności 🙂

   • Ten „proobamowy” nurt na blogu Krystal spełnił swoje zadanie, wpis na blogu Krystal o jego „proobamowym” charakterze już zniknął.Widocznie po wygranych wyborach wasza energia nie jest już potrzebna.Czyżby taki był cel blogu krystal??

   • Dalmat, przemedytowywałem ten temat przez pół roku i moje osobiste wnioski są następujące:

    co do rzeczonego prezydenta nie mamy żadnych dowodów ani za, ani przeciw. Jedno jest pewne: TO NIE PREZYDENT RZĄDZI STANAMI ZJEDNOCZONYMI. I nawet nie Kongres, bo Kongres (co sami kongresmeni przyznają) jest na pasku ciemnych. I to nie naród amerykański („We the People”) jest włascicielem amerykańskiego dolara, lecz prywatny, banksterski bank, dla zmylenia przeciwnika zwany Rezerwą Federalną (FED).

    Biorąc to wszystko pod uwagę stwierdzić można, że Obama jest na tyle prezydentem, na ile mu ciemni pozwolą.

    Ale nawet biorąc pod uwagę wariant najgorszy z możliwych (Obama jako wtyka ciemnych) – i tak warto tę kadencję objąć medytacyjną ś w i e t l n ą troską (by chociaż nie było gorzej, niż jest).

    Jeśli zaś prezydent jest synem Światłości z misją specjalną – nie powinnismy go blokować swoimi podejrzeniami czy dotychczasowymi rozczarowaniami, lecz raczej energetycznie wspierać w jego działaniach pro publico bono. A może prowadzi on (przy pomocy Galaktycznej Federacji Światła) jakąś misterną długofalową strategię obliczoną na wykolegowanie ciemnych (co nie jest przecież takie proste)?

    Podsumowując: Duma i jądro tożsamości Amerykanów – „We the People” – to jedna wielka ściema, jeden wielki mit. I powoli zaczyna to chyba do nich docierać.

    Jedno jest pewne: w połowie kwietnia 2014 w USA coś ważnego się wydarzy…
    Żyjemy w naprawdę przełomowych czasach…

  • @Mariusz, dzięki za komplement 🙂 , ale lepiej z tym uważaj, bo ja tu jestem na indeksie 😉 ,a jak się znów zacznie dyskusja, to moje mięśnie brzucha mogą tego śmiechu już dzisiaj więcej nie znieść. Tu pozdrawiam Irko 😉 😀
   Medytacja Uzdrawiania wygląda na tą w stylu Maharishiego i może dać dobre efekty, co jak zauważyłeś zbiega się z pontyfikatem Obamy.

  • @Mariusz , jeszcze co „do bogobojnego i obdarzonego wieloma mistycznymi i szamańskimi talentami rosyjskiego ludu Bożego”, to warto przeczytać „Anastazję Dzwoniące Cedry Rosji”. Piękne i bardzo pouczające książeczki to są. Być może je znasz, a gdyby ktoś nie znał, to polecam przeczytać 🙂

 3. Koncentrujac sie na zewnatrz Za Bardzo, moze to byc sluchanie radia ,ogladanie
  tv. czytanie przekazow,gazet itd. odwraca twoja uwage od twojej Duszy.
  Sluchasz cudzych mysli ,cudzych glosow w glowie(nie wiesz od kogo pochodza),
  identyfikujesz sie z tym i nie slyszysz wlasnej Duszy bo nie chcesz jej slyszec.
  Najedzony czlowiek nie ma juz laknienia.

  Ps.Do Doroty ”Skoro to archanioły to powinny telepatycznie wiedzieć kto z nimi, a kto przeciw.” ….brawo.. tak wlasnie jest .

  Niefizyczne byty ani te dobre ani te zle nie potrzebuja fizycznego namiaru na ciebie adresu ,maila,koordynat GPS itp.
  W Kazdym czlowieku jest i swiatlo i jest tez ciemna strona,dlatego i jedni i drudzy
  sa przy nas zawsze .To my dokonujemy wyboru albo swiadomie najczesciej nie
  w ktorej druzynie gramy.Druzyna cienia zaoferuje ci spelnienie wszyskich twoich
  mazen(nie koniecznie to zrealizuje) ,ale za cos, najczesciej za twoja zgode na
  prowadzenie cie za reke…..,Swietlisci nie obiecuja realizacji marzen ego bo
  to najczesciej szkodzi rozwojowi duchowemu, sa jak matka dla wlasnego dziecka
  uczacego sie chodzic….

  • Brawo… i te wielokropki w odpowiednich miejscach 🙂 co raz bardziej Cie lubię i ściskam….ale spoko nie uduszę z miłości 🙂 🙂

 4. Przeszłam przez 32 Impulsy Archanioła Metatrona ,nie tylko ja , ale również kilka osób , które znam w „realu”.Nie żałuję i moi znajomi również nie żałują ,że braliśmy udział w aktywacjach:))) Co do podawania danych , była prośba jeśli ktoś sobie życzy , o podanie imienia i współrzędnych okolicy w której się przebywa ,to była prośba osób prowadzących , a nie archanioła:)))Jestem jedyną ,która z kręgu znajomych podała swoje namiary , w zamian dostawałam i dostaję na mail informacje o aktywacjach i różnego rodzaju podejmowanych wspólnych działaniach .Przed podaniem danych , też miałam moment wahania czy dobrze robię…doszłam do wniosku ,że nie będę „wchodzić” w strach , tylko w zaufanie i wysłałam:)))
  Lubię brać udział we wspólnych medytacjach ,wizualizacjach , jest wtedy mocniejszy „efekt” ,przecież jesteśmy Jednością i razem możemy więcej ,dla naszego dobra i następnych pokoleń:)))
  Na dzień dzisiejszy jestem szczęśliwą osobą ,czującą miłość w sobie i otoczeniu :)))
  Odczuwam wyraźne zmiany , bo to ja się zmieniłam , a przez to zmienił się mój świat:)))
  To jest moja wersja , bo w tym wspólnym świecie każdy ma własną „niszę”:)))
  Pozdrawiam wszystkich :)))

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s