Galaktyczna Świątynia Dźwięku 8

Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej edycji Galaktycznej Świątyni Dźwięku w nowych wibracjach Złotego Wieku.
Dziś pragnę podzielić się z Wami czymś wyjątkowym. Znalazłam artykuł dr.L.Horowitza na temat DNA, wpływu dźwięku na proces aktywacji i pełnego przebudzenia naszego DNA oraz  roli jaką w tym procesie ogrywa genialny utwór Jonathana Goldmana „Holy Harmony”.

Może większość z Was zna ten utwór, ale inaczej odbiera się go rozumiejąc to, co zawiera, w jaki sposób powstał i jak działa. Postanowiłam więc zamieścić  obszerne fragmenty wykładu L.Horowitza z podaniem adresu do całego długiego i bardzo ciekawego materiału, jak również adresy do samego utworu J.Goldmana.

Myślę, że ten materiał będzie bardzo przydatny w momencie wchodzenia w Nowe Energie i tworzenia naszej Nowej Rzeczywistości.

A więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tych pomocnych i pięknych narzędzi do naszej kreacji i harmonizacji.

W Miłości i Świetle
Ludmiła

DNA – ŚWIĘTA SPIRALA – HOLY HARMONY
Dr Len Horowitz – Jonathan Goldman

DNA jest anteną do Stwórcy. To dający największą siłę element naszych ciał.  Jesteśmy istotami duchowymi na długo przed fizycznym zaistnieniem, zanim zamanifestujemy się fizycznie w polu kwantowym świadomości, jako bio-holograficzna projekcja boskości.  Ostatecznie wszystko pochodzi z niebios mistrzowskiego dyrygenta, kompozytora uniwersalnej orkiestry, który śpiewa pieśni miłości wszystkim gatunkom jednocześnie, podtrzymując wszystko włączając w to całą organiczną materię życia jako całość.

Materiał ten dedykowany jest dla śpiewających „Nową Pieśń”– jak w Księdze Objawień. Dedykowany jest szybko rosnącym masom ludzi, którzy czują, że coś niezwykłego duchowo ma miejsce w naszych sercach pośród naszych przyjaciół i rodzin.  Oto synchroniczność doświadczeń i świadomości, że surfujemy na fali, wielkiej oceanicznej boskiej fali, że cuda dzieją się w naszym życiu jako harmonia wibracji miłości, która ułatwia przesuniecie paradygmatów.
Nasze fizyczne ciało jest krystalizacją wibracji miłości.  Elektromagnetyczne i bioakustyczne częstotliwości kreatywnej energii poruszają fizyczną materię po ścieżkach najmniejszego oporu by formowały się kryształy świętej geometrii, a my postrzegamy te formy jako naszą fizyczną rzeczywistość.  Ta optymalnie uwalniająca wiedza może być użyta do osobistego wzmocnienia, psycho-spirytualnego rozwoju i globalnego leczenia.
………………….

JESTEŚMY WSPANIAŁĄ MANIFESTACJĄ „SKRAPLAJĄCEGO SIĘ” ŚWIATŁA I DŹWIĘKU.  JESTEŚMY BEZPOŚREDNIO POŁĄCZENI PRZEZ MATEMATYCZNO TORUSOWĄ MATRYCĘ DO ŚWIATŁA I DŹWIĘKU, CZĘSTOTLIWOŚCI MIŁOŚCI Z CAŁEGO WSZECHŚWIATA, LUB ENERGII Z BOSKIEGO ŹRÓDŁA.

Przyjrzyjmy się teraz praktycznie rozwijającej się elektrogenetyce i leczeniu, które mają miejsce na planecie.

Istnieje harmonia organizmu i harmonia w strukturze, która zezwala na transfer energii dzięki czemu organizm może żyć i drgać.  Więc może tworzyć swój metabolizm i replikowanie.  Te harmonie i rezonanse muszą być postrzegane jako nieodzownie muzyczne, ponieważ te harmonie przywracają i odtwarzają organizm.  Ostatecznie istnieje muzyczny i harmoniczny element wewnątrz organizmu, który potrafi odtworzyć wzory informacji i energii – i to jest piękne i wskrzeszające. To jest molekularna muzyka, krucha, zależna, przejawiająca się w odpowiednich warunkach, w oparciu o kwantowe echa i ukrytą fizykę.

Nasze komórki funkcjonują jak urządzenia elektroniczne o stanie stałym, jak transduktory / receptory membrany /.  Induktory są jak membrany komórkowe i organellowe, rezonatory są jak membrany i DNA, obwody rezonansowe są jak kompleksy białek membrany a półprzewodniki są jak ciekłokrystaliczne polimery białkowe.  Informuje o tym nauka na polu nanotechnologii i kryształografii białek.  Jesteśmy duchowo błogosławionymi istotami – przenoszącymi elektryczne ładunki i komunikaty.

Jak zatem wykorzystać wrodzoną pojemność do cudownych uzdrowień ? Powiemy teraz o nauce cymatyki, o świętej geometrii.
………………………………………

Strukturalna woda, którą nazywamy wodą „skupioną” przyjmuje formy świętej geometrii w czworościennych strukturach, które łączą się przynajmniej w trzech wymiarach /o których wiemy do tej pory / w różnorodne formy świętej geometrii, tak jak pokazuje nam Melchizedek i Don Winter w ich wspaniałych pracach.  Pokazując jak czworościenne struktury obracają się lekko tworząc w widoku bocznym gwiazdę Dawida, a po modyfikacji w formie świętej geometrii powstaje MERKABA.   Widzimy więc i potwierdzają to bardzo precyzyjne naukowe badania, że DNA działa jak antena do regulacji działania komórki.

Główna informacja, którą przekazują nam wspomniani naukowcy na temat czym jest DNA brzmi:

DNA JEST TO ODBIORNIK I NADAJNIK FOTONÓW / ŚWIATŁA / I  FONONÓW /DŹWIĘKU  ROZPROWADZONEGO W WODZIE / DO REGULACJI W GŁĄB KOMÓRKI, CO OZNACZA, ŻE OBECNE  TAM CZĄSTECZKI WODY TWORZĄ PIRAMIDALNĄ SIŁĘ WOKÓŁ SPIRALNYCH ENERGETYZUJĄCYCH  WŁÓKIEN DNA, KTÓRE PROWADZĄ DO ŚRODKA DUCHOWĄ ENERGIĘ WIBRACJI MIŁOŚCI I ROZSYŁAJĄ  NA  ZEWNĄTRZ JAKO MANIFEST BIORĄCY UDZIAŁ W  POLU KWANTOWYM, W  FIZYCZNEJ MATERII CIAŁA.  

   ……..Czy możemy zrobić cokolwiek jeszcze więcej by wzmocnić i przyspieszyć już i tak przyspieszający Duchowy Rezonans – którego doświadczamy?Stwórca tworzy przez słowo mówione jak czytamy w Księdze Rodzaju i jak mówiliśmy poprzez wodę.
Kiedy została wydana książka w której podano święte częstotliwości i zaczęto o nich wykładać /396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz. /
1. Do =  396  =  9                4. Fa  =  639  =  9
2. Re =  417  =  3                5. Sol =  741  =  3
3. Mi =  528  =  6                6. La  =  852  =  6
Jonathan Goldman zadzwonił do autora tej książki Dr Len Horowitza i zapytał:  Len, czy znasz pozostałe 3 częstotliwości?  Dr Horowitz odpowiedział – TAK- aby je odnaleźć podążaj tą samą sekwencją, pitagorejską matematyczną sekwencją, która jest zgodna z TORUSEM Marco Rodina i jego matematyką.  Starożytna Szkoła Misterium, matematyka pitagorejska.  Jej podstawy i tak ujawnią ci się trzy brakujące częstotliwości:7.  Si  =   963  = 9           8.  Do =  174  = 3         9.  ??  =   285  = 6 

Nie zdawali sobie wtedy sprawy kiedy to rozpoczęli, ani Jonathan Goldman ani dr Horowitz, że idą w niezwykłym kierunku.
Ale Jonathan Goldman, który pracuje prawdopodobnie jako najbardziej szanowany i skuteczny nauczyciel strojenia brzmienia i uzdrowiciel poprzez muzykę i dźwięk na tej planecie, postanowił stworzyć kompletne dzieło muzyczne.  W tym celu Dr Horowitz przekazał mu idealny okrąg dźwięku – jak go nazywał. Powiedział mu: „łączysz częstotliwości, to są częstotliwości w Hertzach, lub cykle na sekundę, według których muzycy mogą przestroić swoje instrumenty do gry i eksperymentować z nimi”.

To jest skala muzyczna Stwórcy – oryginalne solfeggio, ukryte przez 3 tyś. lat w Biblii przez wielkich, starożytnych kapłanów Lewitów, którzy przetłumaczyli oryginalną Torę w grecką SEPTUAGINTĘ i robiąc to uwiecznili numerację wersów w Biblii.  Nie było numeracji wersów w Torze, a kody pochodzą stamtąd.
Dzięki  tej wiedzy starożytny Kapłan, który wiedział jak lewitować wielkie kamienie na budowę Piramid i masońska wiedza poprzedzająca starożytny Egipt czyniła fenomenalne budowle i nie tylko. Możliwość posiadania tej informacji, tych częstotliwości służyła funkcji tworzenia, niszczenia i cudotwórstwa na korzyść wpływowych ludzi, którzy mieli dostęp do tej wiedzy.

I właśnie to zrobiliśmy, powiada Dr Horowitz – wiedzieliśmy, że to odkryliśmy.  To jest pierścień dźwięku – doskonały pierścień dźwięku.  Podstawą jest to, że forma świętej geometrii 9 punktów gwiazdy odnosi się do idealnego koła dźwięku – uniwersalnej twórczej siły matematyki Stwórcy.

Jonathan Goldman na bazie tych wszystkich informacji i własnych doświadczeń wyprodukował tą niesamowitą płytę zatytułowaną „HOLY HARMONY”.
Miał kamertony dostrojone do specyficznej częstotliwości elektromagnetycznych tych dźwięków, a potem zebrał grupę wysoce profesjonalnych wokalistów do studia nagrań i w starożytnym gregoriańskim stylu śpiewania, wszyscy śpiewali hebrajskie litery – imię mesjasz:

YOD – HEY – SHEN – WAV – HEY

które dosłownie nie oznacza  JEZUS OCALI  – jak to wspólnota  chrześcijańska została wprowadzona w wielki błąd, ale oznacza mesjasza, który przychodzi w imię swego Ojca.
Warto sobie przy tej okazji to uporządkować, bo przez całą Biblie mówione jest:.. nie zapomnijcie mojego imienia – utrzymujcie je świętym. ………..
Więc podstawą jest, że imię mesjasza oznacza, że to „Stwórca ocali” – JAH ocali – YOD – HEY – SHEN – WAV – HEY.  A nie że mesjasz ocali.  To jest wiadomość artykułowana w gregoriańskim śpiewie według specyficznych częstotliwości dźwięku.  I jeśli naprawdę chcemy mieć wyjątkowe doświadczenie z modlitwą i medytacją pogłębiającą te doświadczenia, to płyta ta jest tego największą rekomendacją.

Cała ludzkość wyraża podziękowanie Jonathanowi Goldmanowi za płytę  HOLY HARMONY.

Biblia mówi, że na końcu musimy zaśpiewać „Nową pieśń”. Teraz mamy tonację, mamy muzykę i to jest to coś.
Nie zdawano sobie z tego sprawy, ale kiedy opublikowano kody Biblii i sprawiono, że stały się znane pośród muzyków na całym świecie, a Jonathan Goldman, Al Haris, Don Konkol i inni liczni ludzie zaczęli szerzyć tę nową wiedzę, że elektromagnetyzm potęgi brzmień Stwórcy, który my jako pokorni słudzy, jako współstwórcy stworzeni na obraz jego i wzmocnieni przez szóstą nutą w skali LA… Do, Re, Mi, Fa, So, La, labii reatum – usta + kreatywne instrumenty, śpiewamy i gramy częstotliwości Stwórcy łączące nas całkowicie z uniwersalnymi energiami.

Nie zdawano sobie sprawy z cudowności i umacniającej siły tego, że to jest droga, jest to KLUCZ do przyspieszenia tego, co już i tak przyśpiesza, że jest to DUCHOWY RENESANS, a siła tego jest nieograniczona.  Fale duchowego rezonansu rozbijają się o brzeg podnosząc ludzkość, a jej postępowanie będzie odczuwało tego wpływ.  Ci rezonujący w harmonii z tymi rewolucyjnymi energiami wzmocnionej planetarnej świadomości będą coraz bardziej błogosławieni i duchowo ożywiani.  Ludzcy dysydenci, lub dysonanci sprzeciwiający się lub negujący tę niesamowitą siłę będą otrzymywać pełną moc boskiego światła do swoich zablokowanych serc.

Tak więc śpiewajmy Nową Pieśń HOLY HARMONY – Pieśń pełnego ożywienia i przebudzenia naszego DNA.

http://youtu.be/4LY0fiAeRuo  – wersja pełna
http://youtu.be/IcAODxHQ8PU  – wersja skrócona

Adres do pełnego artykułu:    http://www.nikodemowicz.com/

Tam pod kołem dźwięku są 3 artykuły, Wykład dr, L. Horowitza, z którego zaczerpnęłam ten materiał, Tworzenie koła dźwięku, z którego skopiowałam rysunek. Zachęcam do zapoznania się z całością materiału i praktykowanie koła dźwięku.

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Reklamy
By soulowicz Posted in DNA

12 comments on “Galaktyczna Świątynia Dźwięku 8

  • Szen – ja znam akurat w wersji szin – to ‚po prostu’ litera alfabetu hebrajskiego…tak samo jak cztery pozostałe, które często utożsamiane są z 4 żywiołami. Cały dowcip polega na tym, że zachodnia ‚mandala żywiołów’ ma ich cztery, a w centrum czasami pojawiał się eter jako piąty element, czyli kwintesencja, ale jakoś dawno temu ślad po nim zaginął…:P natomiast i na Wschodzie, i u Indian, tych żywiołów jest zawsze pięć. Ta sytuacja jest w zasadzie podsumowaniem tego, że kultura Zachodu nie zauważa swego centrum i szuka wszędzie dookoła, tylko nie w środku. Nauka przez wieki twierdziła, że wszechświat zrobił się ‚sam’ i przypadkiem, gdyż nie widziała tego środka, piątego elementu, który związany jest ze świadomą wolą. Cztery ‚niższe ciała’, fizyczne (ziemia), eteryczne (‚niższy’ ogień), astralne (woda) i mentalne (powietrze) powstają od nowa pryz każdym wcieleniu, ale na piątym poziomie jest najniższy przyczółek duszy, który nimi zarządza jako świadoma jednostka – to coś a la istota obsługująca komputer, który składa się z hardware (ziemia) i software (woda i powietrze,czyli to co u ludzi odpowiada astralnym i mentalnym myślokształtom), no i trzeba mu jeszcze dać zasilanie (ciało eteryczne, czyli głównie prana) Ale sam się ani nie zrobi, ani nie obsłuży, bo do tego potrzebny jest piąty element, czyli (w miarę;) świadomy człowiek. No to tak z grubsza:P

   I jeszcze przejście do szin: ta litera odpowiada temu piątemu elementowi, więc zarówno świadomości jak i woli, ale również magnetycznemu pragnieniu, które porządkuje te cztery pierwsze żywioły. Wszelkie możliwe nadużycia wolnej woli w niej mają swój początek. Teraz wchodzimy w 5W i mamy wreszcie funkcjonować nie na zasadzie odruchów, starych programów i karmicznych, w istocie dość automatycznych zależności akcji i reakcji/przyczyny i skutku, tylko z poziomu świadomej woli i wyboru w każdej chwili Teraz. To oznacza cuda na każdym kroku, gdyż 4 żywioły podporządkowują się tego rodzaju woli – stąd np. liczba 14 oznacza ‚odwracalność procesów’ czyli m.in.zmartwychwstanie. Ale tak się przyjemnie składa, że 5W jest skorelowane z 6W, czyli oceanem wszechmiłości, więc spokojnie można sobie darować wszelkie teoretyczne gdybania (myślenie analityczne to poziom 4, a ten przekraczamy…:p), gdyż ścieżka serca prowadzi wprost do intuicyjnej natychmiastowej wiedzy i niedługo i tak wszystkie książki pójdą do ogniska, bo nie będą potrzebne, cbdo:P Więc, Dorotko, moim zdaniem nie musisz nic czytać, żeby wiedzieć, zwłaszcza to, co wiedzieć potrzebujesz, wystarczy że zapytasz wszechświat o to:D a w Twoim aktualnym ciele otrzymanie tych informacji jest podobno łatwiejsze niż posmarowanie bułki dżemem truskawkowym:D (gdy o tym pamiętam, to dobrze na tym wychodzę; choć gdy stary kabalista na wieży, którym byłam w co najmniej jednym wcieleniu, ale raczej w kilku, dorwie się do swoich literek, cyferek, znaczków i maczków, to popada w stary a przeterminowany nawyk myślenia…ale juz się oduczam:P) Pozdrawiam Cię serdecznie, jakoż i rozmaitych starych kabalistów 😀

   • Jeszcze jedno – ale to pewnie już przeczytałaś: imię ‚Jezus’ w postaci ‚Jehoszua’ jest dosłownym odczytaniem tych liter Jod He Szin Wau He; w postaci ‚Jeszua’ zresztą też, bo He bywa czasem nieme, jak przydech, a w innych przypadkach może być odczytywane jako h, e, a, no do wyboru do koloru, podobnie Wau – moze być czytane jako o, u lub w; dlatego to idealny język dla rozmaitych tajemniczych rzeczy:P

   • @wiki, Kabalistko kochana, a niech Ci będzie! 🙂 Skoro Bóg ma w Kabale 70 imion to niech ma jeszcze ze dwa, albo jeszcze z pięć, albo lepiej nieskończoną ilość! 😉
    A co tam, mamy gest! Wszystko i tak Jednym będzie! Niech ma tych imion, ile tylko zapragnie! 🙂 😉
    Jednak ta kompozycja muzyczna ze mną nie współgra i nic na to nie poradzę 😦
    PS.
    Co do myślenia, to aż taką MASĄ nie ważne czy ciemną , czy jasną nie będę 😀 w żadnym wymiarze i na to też nic nie poradzę. Myślę, że Jeshua się nie obrazi i wytłumaczy Ojcu co i jak 😉
    <3<3<3 🙂 🙂 🙂

 1. @Dorota jesli ktos poczuje sie urazony to jego sprawa.Sa klieci ktozy kazdy towar
  wsadzaja do koszyka byle tylko opakowanie bylo ladne ,nie patrza na wytworce,
  pochodzenie towaru ani na jego sklad czy nie jest toksyczny,byle tylko wziasc..
  Sa klienci swiadomi niektozy wybredni ci zadaja sprzedawcom niewygodne pytania
  i sa przez nich nielubieni,do jakiej kategori Ty nalezysz sama wiesz najlepiej..

  Dlaczego wyrzuca sie Jezusa???…. co robi to ”urwisko” wsrodku JHWH?????….

  ”MATEMATYCZNO TORUSOWĄ MATRYCĘ….”co to znaczy? w jakim to jest jezyku?

  Dla bardzo wielu ludzi Lewici byli bardzo wzniosli bo lewitowali .Lewici to byl klan
  kaplanow z domu Lewiego…..a tu cos o lewitach i ich genezie.

  http://www.controversyofzion.info/Controversybook_Polish/Controversybook_pol/Controversybook_pol_3.htm

  Ps. jest 21.28 a jak widzisz nikt nie dal ci komentarza choc prosilas…..

 2. @Mariusz, @xylotet, bardzo dziękuję Wam Dobrzy Ludzie za info 🙂
  Przeczytam i jutro popiszemy sobie, co nam podczas snu do głów wpadnie na ten temat 🙂

 3. @xylotet, Mariusz 🙂 i jak to można skomentować?…
  Nie na darmo takie prawo jest : „ nie wymawiaj Imienia Boga nadaremno”, bo można z tym dźwiękiem niewiarygodnie „dziwne rzeczy” wyczynić.

  Bardzo interesujące te materiały, które przysłaliście. Wszystko jasne, żeby tylko ta Iskra w Istotach Ludzkich mogła się przebić przez ciemność.

  Przesyłam Wam adres strony, którą tutaj niedawno jej autor przysłał. Pojawił się on też na NTV.
  http://www.rozmowy.all.pl/
  Zachęcam Was do zapoznania się z tym materiałem i jeszcze odwiedźcie tamtejsze forum 😉 Ciekawa jestem czy macie podobne odczucia jak ja 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s