Sekwoja: Krystaliczny Portal Uzdrawiający

.

Pozdrowienia, moi kochani, jestem Metatron książę Światła. Witam was w strumieniu bezwarunkowej miłości. Kłaniam się każdemu, kto czyta te słowa i właśnie teraz łączy się energetycznie z tym przekazem.

Duchowi asystenci zebrali nas w tej chwili razem, ponieważ są świadomi waszych energii osobistych. Zapewniamy, że to zebranie jest tak samo ważne dla was jak i dla nas z niebiańskich krain. Takie chwile oferują nie tylko selektywną komunikację, inspirujące informacje, lecz również kody świetlanej energii, która was odżywia i jest wchłaniana przez wasze serca, a my dajemy ją wam z miłością. Te energie dostajecie w darze, ponieważ w ten sposób z radością was tulimy!

Kochani, na chwilę zamknijcie oczy i przywołajcie wizję zielonego promienia, który opływa wasze ciała. Tak połączycie się ze zbiorową energią świata roślin, a zielony promień zwiastuje uzdrowienie i miłość.

Mistrzowie, w poprzedniej części rozmawialiśmy o niezliczonych zaletach energii królestwa minerałów. Kryształy i minerały naprawdę są bardzo pomocne – tak dla ludzkości jak i całej Ziemi. Natomiast w tym przekazie będziemy mówić o dobroczynnej sile królestwa roślin ze szczególnym uwzględnieniem energii drzew.

Ze wszystkich żywych energii świata roślin to właśnie drzewa są najsilniejsze i dają najszersze korzyści. Ludzkość docenia ich piękno i wartość, nawet jeśli traktuje je tylko jako materiał surowcowy. Jednak tak naprawdę mało kto rozumie niektóre z ich walorów. Powiadamy wam, że drzewa są duchowymi kanałami, rezonatorami i kondensatorami niesamowitej energii.

Wszystkie drzewa są odbiornikami i multiplikatorami energii ze Słońca, gleby, wody i świata minerałów. Są projektorami przenoszącymi z subtelnych częstotliwości energii fal wszystko, co nazywacie pięcioma żywiołami, i jako takie są ogromnie korzystne tak dla Ziemi jak i ludzkości, a również dla całego życia wewnątrz i na zewnątrz, na górze i na dole. Drzewa, bardziej niż jakiekolwiek inne gatunki flory, są widmowymi nośnikami wszystkich żywiołów i istnieją dynamicznie w więcej niż trzech wymiarach Omni-Ziemi. Żywe drzewa tworzą piramidalną hierarchię życiowej siły i świadomości. Dlatego niektóre drzewa są istotami bardziej zaawansowanymi niż inne, i jako takie oferują skuteczną i silną dynamikę. Już starożytne społeczeństwa uznały je za święte istoty.

Gigantyczna sekwoja – mamutowiec olbrzymi – reprezentuje energię niepodobną do czegokolwiek na tym świecie. Te prastare żywe istoty emitują wielopoziomowe pole albo nakładające się na siebie pole auryczne przypominające wielowarstwową strukturę istoty ludzkiej. Posiadają świadomość siebie, zarówno zindywidualizowaną jak i zbiorową, która jest wyjątkowa i dobroczynna. Te majestatyczne stworzenia są obecnie rzadko spotykane i w sposób naturalny rosną jeszcze tylko w zachodnich rejonach Ameryki Północnej. Można powiedzieć, że sekwoje wiecznie zielone i mamutowe drzewa są strażnikami królestwa roślin i w tym znaczeniu są symbiontami krystalicznych członków królestwa minerałów zamieszkujących Ziemię. Odmiany sekwoi: mamutowe drzewa (inne nazwy: sekwojadendron, sekwoja olbrzymia, welingtonia) i sekwoje wiecznie zielone to dwa spomiędzy niewielu członków królestwa roślin posiadających pełną świadomość wykraczającą poza liniowy strumień bieżącego czasu. W rzeczywistości mają świadomość przeszłości, teraźniejszości i w pewnym stopniu przyszłości oraz ludzkości i Ziemi. To wyróżnia mamutowce (i pewne inne odmiany) z dużej różnorodności drzew i roślin, które znają tylko zbiorową świadomość grupy i chwili „TERAZ”.

Gigantyczne mamutowce, jak ustalili geolodzy, żyją na Ziemi od ponad 144 milionów lat. Są to starożytne Duchy. Swą wielkością dominowały już za czasów dinozaurów, kiedy powierzchnia planety ulegała przeobrażeniom w odwiecznym powolnym tańcu geologicznym. W czasie ostatnich 200 lat ludzkość dotkliwie przetrzebiła te prastare sekwoje mamucie pozostawiając 77 sztuk ( na dzień dzisiejszy). Te pozostałości mają decydujące znaczenie dla przyszłych generacji. Dlatego mówimy wam, że energia zamieszkująca owe wyjątkowe, żywe pola energetyczne powoduje ekstremalne uzdrowienie. Ogromne sekwoje mamucie i sekwoje wiecznie zielone są jednymi z najbardziej świadomych form drzew w całym królestwie Flory. Energie, jakie wytwarzają, pulsują w formie krystalicznej i emitują do otoczenia wyższe częstotliwości.

… I dodamy jeszcze, że kiedy mówimy o sekwojach mamucich, to mamy na myśli również sekwoje wiecznie zielone, ponieważ obie odmiany posiadają podobne cechy i właściwości, które omówimy w dalszym ciągu tego przekazu.

Ponieważ mamutowce są zdolne do samoistnego sklonowania, wiele z tych istot stanowi dokładne kopie swoich fizycznych i duchowych esencji takich, jakie istniały na początku. Klonowanie przyczyniło się do roli tego drzewa jako strażnika zapisu rozwoju życia na planecie. Ich znana długowieczność jest wielowymiarowa.

Sekwoje olbrzymie wyszły poza cechy i zdolności zmian sekwencji czasu i wykroczyły ponad wymiary. Nie trzymają się tej samej chronologii liniowego czasu i przestrzeni. Kiedy ktoś pośród nich spaceruje lub medytuje, może wznieść się poza czas. Godziny wydają się być minutami a minuty ciągną się godzinami. Wyobraźnia wzlatuje porywająco i otwierają się mentalne korytarze pobudzając wzruszającą inspirację. I podobnie, jak przestrzeń może być definiowana jako zakrzepły czas, tak może również przenieść się ponad przestrzeń trójwymiarową. Tę cechę można przypisać również do określonych drzew. Kusząco interesujące!

Jednak chcemy podkreślić, że niektóre sekwoje mamutowe rzeczywiście mają cechy portali manifestujących się, kiedy drzewo całkowicie harmonijnie i w pełni rezonuje z innymi elementami. W Parku Narodowym Sekwoi osiągają wysokość 2550 do 7000 stóp (stopa = 0.3048 metra) zapewniając maksymalną harmonikę gwiezdnych wrót. W rzeczywistości niektóre wierzchołki w Sequoia National Park w Moro Rock są wektorami gwiezdnych wirowych wrót.

Hierarchia w królestwie roślin

Jak już mówiliśmy, niektóre drzewa zawsze były uważane przez ludzkość za święte. Królestwo roślin istnieje w spektrach świadomości podobnie jak wszystkie królestwa żywiołów. Duchy / dewy królestwa roślin reprezentują szereg tych istot – wróżki i elfy, które druidzi nazwali „zielonymi ludźmi”. Lecz tak, jak fauna reprezentuje swoistą hierarchiczną złożoność, tak i świat roślin w obrębie swego gatunku posiada formy życia o bardziej poszerzonej „świadomości” i inteligencji. Niektóre rośliny wykorzystywane w medycynie i do pobudzenia aktywności psychicznej są bardzo świadome i od tysiącleci są dla ludzi żyjących w bliskości z Naturą „duchowymi sojusznikami”.

W niektórych odległych rejonach, na przykład w dorzeczu Amazonki żyją jeszcze wspólnoty plemienne, które potrafią się połączyć i skomunikować z tym, co bywa nazywane „Duchy Lasu”, z których wiele jest „roślinami” posiadającymi świadomość. Pośród nich znajdują się Ayamara z Peru i Boliwii.

Powiadamy wam, że mamutowce i sekwoje były uznawane za święte przez starożytnych światłych ludzi, jak choćby przez mieszkańców Atlantydy i Lemurii. Święte nie w sensie towaru czy zasobów, lecz jako inteligentne boskie istoty, za które druidzi uważali również dęby, ostrokrzewy i cisy. Ponieważ są najwyższą emanacją królestwa drzew, to i miejsca, w których żyją, są przesycone ich indywidualną i zbiorową energią i świadomością . Jednak największe pola świadomości spośród wszystkich gatunków drzew najprawdopodobniej posiadają właśnie gigantyczne mamutowce.

Dlatego zrozumcie, że ogromne mamutowce są wyjątkowe nie tylko z powodu swoich rozmiarów lecz także z powodu inteligencji i pewnych cech eterycznych pola energetycznego. Za czasów Lemurii tymi drzewami zajmowali się specjalnie przygotowani ludzie – mężczyźni i kobiety.

W epoce przed dualizmem za czasów MU nie wszystkie rośliny znajdowały się w glebie.
Niektóre były na wpół fizyczne, prowadziły światłą egzystencję i mogły się przemieszczać oraz bezpośrednio porozumiewać. Ich na wpół fizyczny aspekt biologiczny przebiegał ponad projekcją widmową i dlatego potrzebował bardzo małych dawek pożywienia z gleby. Projekcja stroboskopowa w gęściejsze królestwo materii dawała pożywienie poprzez składniki pokarmowe fotonicznej prany. To dotyczyło wszelakiego życia włącznie z ludźmi, którzy żyli w formie sprzed dualnej w Lemurii znanych jako złoty hologram Lemuryjski.

W pre-dualności Lemurianie mieli zdolność łączenia świadomości z matriksem mamutowców i doświadczania życia w ramach tego ogromnego pola lub poza nim. Ta zdolność była dostępna jeszcze po zaistnieniu dualności na Ziemi, a korzystali z niej dobrotliwi lemuryjscy mistycy. Towarzystwa klasztorne skupiające lemuryjskich uzdrowicieli koncentrowały się w rejonach, które teraz nazywane są Parkiem Narodowym Sekwoi i Kings Canyon National Park w kalifornijskiej górach Sierra Nevada. Powiadamy wam, że granitowa kopuła, Moro Rock (rezerwat sekwoi), była uznawana prze Lemurian za święte centrum spotkań.

Lemurianie rozumieli, że gigantyczne sekwoje emitowały rzadkie i złożone częstotliwości fal, harmonizujące intonacje powodujące odmłodzenie i dobre samopoczucie. W rzeczywistości wiele ich uzdrawiających terapii i duchowych ceremonii były powiązane z mamutowcami. Pewien aspekt lemuryjskiej świadomości nadal pozostaje w zbiorowym umyśle mamutowców w podobny sposób jak dąb i cis utrzymują pewien aspekt Atla i druidów. Jednak w dużo większych i dlatego silniejszych polach wibracyjnych mamutowców jest on bardziej żywotny.

To niezwykłe pole naprawdę jest dostępne, naprawdę namacalne dla każdego, kto zechce spędzić czas pośród tych drzew. W przyszłości ludzie zrozumieją – jak to było w przeszłości -, że w wibracjach przestrzeni energetycznej tych drzew drzemią prawdziwie lecznicze właściwości. Mówimy wam, że pod sekwojami jest dostępna wymierna jakość pola theta. Ta szczególna cecha jest rzeczywista nawet, jeśli jeszcze nie została rozpoznana i sprawdzona. Korzyści są zarówno fizyczne jak i psychologiczne.

Z czasem wasi naukowcy przebadają pole energetyczne produkowane przez sekwoje i odkryją ich zdolność do kondensowania energii. Unikalna wyściółka grubego zewnętrznego okorowania mamutowca chroni drzewo przed ogniem i insektami i jest izolatorem pozwalającym utrzymywać optymalny żywy przepływ strumienia energii pranicznej. Ta charakterystyczna bio-prana przebiega i przepływa przez każde żywe włókno i macierz eterycznych elementów mamutowca w strumieniach bio-elektrycznych obwodów. Drzewo posiada też dobroczynne pole theta, które emituje za pomocą indukcji do ludzkiej aury.

Każda sekwoja jest istotą bardzo świadomą i żywo reaguje na obecność ludzi. Mamutowiec może wyzwolić wibracje specjalne, niepowtarzalne i związane tylko z potrzebami aury każdego ludzkiego poszukiwacza, którego aura potrzebuje energetycznego zharmonizowania. Kiedy t się dzieje, można odczuć niesłyszalne z pozoru mruczenie które, jak mruczenie kota, balansuje i uziemia ludzkie pole auryczne.

Wprawdzie i inne drzewa posiadają wysoką świadomość i mogą uzdrawiać, jednak żadne nie jest tak silne i wyjątkowe jak mamutowiec. Jego imponująca struktura nadaje wiarygodność faktowi, że emituje ogromnym pole. Gigantyczna sekwoja pochłania tysiące litrów wody, masywne fotony światła, energii słonecznej i mocno natlenia otoczenie, na rok na jedno drzewo przypada nawet 300 funtów. W zasadzie to są akumulatory energii życiowej i tak zwanej spójnej „siły życiowej”.
 
Strukturalny proces energetyczny

Sekwoja służy jako specjalny kanał dla boskiej energii, która ją zasila w podobny sposób jak to ma miejsce w portalach – gwiezdnych wrotach – za pomocą axiatonalnych wibracji. Mamutowiec odbiera energię, przekształca ją i generuje w procesie cyrkulacyjnym podobnie jak to się dzieje w przypadku piramid. Jego system korzeniowy absorbuje i wysysa wodę poprzez proces osmozy a następnie ją oddaje odżywiając otoczenie mnóstwem litrów oczyszczonej wody. Igły cyklicznie pochłaniają powietrze i oddają je oczyszczone. Zielone igły absorbują światło Słońca i poprzez proces złożonej fotosyntezy przerabiają je na spójną energię słoneczną. Składniki mineralne są odbierane przez glebę i przemieniane w biochemiczne pożywienie. Mamutowce są odbiornikami i przetwornikami energii słonecznej, wodnej oraz minerałów.

Proces przebiega w ruchu wirowym tworzącym owalnie cyrkulującą spiralę i pionowy ruch od gleby do nieba, pole wirowe jest utrzymywane przez układ bioelektryczny. Geo-krystaliczne molekuły wody są uwalniane przez mamutowca w formie siedmiokrystalicznego wzorca, który występuje w przyrodzie w naturalny sposób. Właściwie metamorfoza częstotliwości, jaka ma miejsce pod i wokół drzewa, zachodzi dzięki woli zbiorowej świadomości tych drzew i tworzy pole theta z wkodowaną krystaliczną energią. Ich wysokość od 2 500 do 7000 stóp jest optymalna dla wytwarzania szerszej zharmonizowanej równowagi. Taka niezwykła energia panuje w rezerwacie mamutowców i Kings Valley National-Park.

Masywna sekwoja mamucia jest swoistą oazą i za sprawą swojej harmonijnej atrakcyjności służy jako konklawe boskiego Ducha. Zbiorowa energia mamutowców jest zasadniczo konsylium / Radą. Pomiędzy drzewami ma miejsce stały przepływ fali, otwieranie, kalibrowanie i zestrajanie czakr z orientacją na odbieranie energii wymiarów. Każda sekwoja pulsuje w zakresie fal theta, które uspokajają ludzkie pole emocjonalne i do tego otwierają szyszynkę. Puls jednego mamutowca tworzy stałą falę harmonizującą z pulsem innej sekwoi, co umożliwia również otwarcie trzeciego oka i co przy otwartej szyszynce powoduje powstawanie głębokich wglądów wizyjnych oraz kontakt z boskimi sferami. Pole symbiotyczne absorpcji częstotliwości „udomawia” dostęp wizyjny i niesie wspaniały ładunek prany, siły życiowej, okazję do rekalibracji i priorytetyzacji głębszych uwolnień od przeszkód. Mistrzostwo mamutowców stymuluje wizję upragnionych zmian i odnowionej witalności, promuje ekspansywny wzrost w niezwykle głębokim zakresie.

Te drzewa to prastare istoty, oświecone Duchy gotowe wesprzeć każdego poszukującego w najbardziej odpowiedni dla niego sposób. Mogą zarówno ożywić jak i uspokoić. Pobudzają wizję Mer-Ka-Ny oraz wyciszają emocjonalne i psychiczne pole aury w tonacji harmonii 12-tu oktaw w chrystusowym ciele świetlistym. Mamutowce są kryształami świata roślin, królewskimi posłańcami drzew połączonymi z niebiańskością.

Wielu z was zna wyniki pracy doktora Emoto, który ustalił, że dzięki dźwiękom muzyki i harmonijnym intencjom woda krystalizuje bardziej harmonijnie. W swojej pracy inspirował się odkryciami Marcela Vogla – mistrza od kryształów. Marcel Vogel pierwszy zauważył przejście wody do postaci krystalicznej za sprawą harmonijnego oddziaływania i wyższych intencji. Emoto fotografując wodę zwrócił uwagę, że przemienia się w płynne kryształy tworząc wokół jądra krystalograficzne wzory.

Powiadam wam, że woda wchłonięta przez sekwoje też jest tak przemieniana. Jako takie są mamutowce żywymi kryształami, które na swoje otoczenie emitują energię. Sekwoje wiecznie zielone są masywnymi kryształowymi generatorami, które usiłują zrównoważyć energię planety.

Zakończenie
 
Królestwo roślin ma zadanie wspierania wszelkich form życia na planecie i samej Ziemi. Żywe rośliny wypełniają to zadanie z radością gotowe ofiarować tlen i pokarm w postaci owoców, warzyw, nasion i orzechów. Rośliny spożywane w celach medycznych w postaci naparów, wywarów, wyciągów itp. z ziela, korzeni, nasion umożliwiają uzdrowienie. Drewno i włókna są chętnie ofiarowane dla różnych celów jako że są źródłem odnawialnym. Jednak korzystanie z nich musi być mądrze zarządzane.

Pewne rośliny mają bardzo korzystne wzorce wibracji i są zdolne do uzdrawiania i wznoszenia wibracji ludzi. Mamutowce, dęby i cisy to przykłady bardzo świadomych istot, które oferują takie cechy uzdrawiające. Sekwoje wiecznie zielone służą wyciszającą radą Ducha, ponieważ rezonują głęboką świętą energią. Wszyscy, którzy przebywali w ich pobliżu, odczuli silną obecność Boskości.

Największy z gigantycznych mamutowców osiągnął wagę ponad 12 milionów funtów i wysokość 370 metrów a przekrój 40 metrów u podstawy, przekraczając objętość 53000 kubików. Takie drzewo wypromieniowuje i zużywa masę wody i światła. Mamutowce przemieniają wodę w ciekłe kryształy i produkują energię wibracji theta a tym samym pole rezonansowe integralnej równowagi. Mamutowce są jednopłciowe, zarówno męskie jak i żeńskie. Projekcja ich energii jest odżywcza i ekspansywna, w ziemskich pojęciach emitują trwały rezonans boskiej kobiecości i boskiej męskości.

Zalety odwiedzin sekwoi mamuciej

Równoważenie i energetyzowanie czakr i aury.
Duchowe i fizyczne odmłodzenie.
Uzdrowienie harmonii zmysłów i dopasowanie biologii gruczołów i systemu nerwowego.
Stabilizacja, uzdrowienie i wyciszenie w dziedzinach mentalno-emocjonalnych, wyciszenie depresji.
Czystość wizji trzecim okiem – otwarcie szyszynki.
Zwiększona zdolność do priorytetyzacji i rozwiązywania problemów.
Pobudzenie witalności i poczucia radości oraz energii celu.
Wspiera wizyjny dostęp do Akaszy i Umysłu Uniwersalnego.
Lepsze połączenie z żywiołami Natury, Gają i królestwem dewów.
Równoważenie matryc płci / żeńskie zjednoczenie powoływania w integracji harmonijnej z byciem Jednością.
Wzmocnienie woli i determinacji.
Otwarcie kreatywnego i inspirującego okna umysłu.
Przyłączenie do lemuryjskiego aspektu odżywczej świadomości.

Te cechy są całkiem realne. Po prostu trzeba spędzić czas pod sekwoją mamucią aby poczuć radość i harmonię na łonie naturalnych lasów zielonych…, i naprawdę wszystkie dziedziny życia, które wymieniliśmy, ulegają poprawie. Mamutowiec jest żywą świadomą baterią, naprawdę wyjątkową i potężną, niesamowitą odżywczą istotą. Z powodu pięknych energii i harmonii w Narodowym Parku Mamutowców, występują one w tym regionie optymalnie.

Sekwoje mamucie nadal mają wiele do zaoferowania wyższemu zbiorowemu umysłowi i są do bezwarunkowej dyspozycji dla ludzkości i planety wykraczając ponad trzeci wymiar, w którym grozi im wyniszczenie. Obchodź się z nimi ostrożnie, kiedy je odwiedzisz, ponieważ te istoty czekają na ciebie z miłością.

Jestem Metatron, Pan Światła i przybyłem, aby podzielić się z wami tymi prawdami. Pozostańcie w miłości!

Archanioł Metatron via Tyberonn nr 82 10, kwiecień 2013  www.Earth-Keeper.com

tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Reklamy

One comment on “Sekwoja: Krystaliczny Portal Uzdrawiający

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s