Chrzest: wprowadzenie* przez Stwórcę. JESUS CHRYSTUS

Jesus Sananda

/*niem. EINWEIHUNG w zależności od kontekstu oznacza wprowadzenie, wtajemniczenie, poświęcenie, wyświęcenie. tłum. Team TERRA/ 

Ukochane Dzieci Światła.

 

Wy Oświeceni, którzy wędrujecie na Ziemi w ludzkiej szacie.

Przez ile Cierpienia i Bólu przeszliście, oddzieleni od Waszego Domu w Niebie, aby te doświadczenia dodać do Waszej kompleksowej Istoty. I teraz nadszedł Koniec Czasów.

Znaczenie Waszych Żyć zostanie teraz rozszyfrowane. Każda ludzka Świadomość otrzyma teraz dostęp do Wiedzy o swoim Bycie. Każdy Człowiek na Boskiej Ziemi otrzyma sposobność ku temu by doświadczyć tego kim jest.

To jest wyjątkowe wydarzenie w boskiej, wiecznej historii Tworzenia, albowiem jeszcze nigdy dotąd nie była jeszcze podniesiona planeta tej gęstości WRAZ z żyjącymi na niej Ludźmi, po to by wznieść się do uniwersalnego drgania Światła kochającego Tworzenia.

Ciemność ustępuje i rozpuszcza się. Ziemia idzie do Światła i Wy ukochani Słudzy z Wiecznego Bytu – idziecie wraz z nią.

Ten Czas nadszedł i zakończyło się czekanie na mój powrót. Ja Jestem pośród Was i kieruję Procesem który wszystko zmienia, Procesem powrotu Matki Ziemi i Ludzi do Światła.

Ja, Jesus Sananda, Kosmiczny Chrystus kompleksowo przejąłem koordynację, tak aby to Wydarzenie mogło się spełnić. To jest Zlecenie dane przez Boga i powierzone w moje ręce, aby się wszystko spełniło, to co teraz ma być spełnione.

Wskazuje na to ten Wielki Przełom i ta niezwykła Przemiana którą można teraz wszędzie zarejestrować. Tych Znaków nie można już więcej przeoczyć. Zmiany Waszych struktur społecznych zachodzą na wszystkich Poziomach.
I pod opieką niezliczonych dla Was Zastępów Istot Światła Nowa Rzeczywistość przebija się na Ziemi!

To Nowa Jakość Życia która zostanie osiągnięta dzięki rozszerzeniu ludzkiego postrzegania. Wasz wzrost zasługuje na głęboki szacunek, postępy są widoczne, ponieważ powoli pojmujecie że może istnieć inna i bardziej spełniająca Was Rzeczywistość.

Wy pojmujecie że macie do wypełnienia Wasz wyjątkowy wkład. Wy domyślacie się każde „tworzenie” leży w Waszych rękach. Ta odpowiedzialność staje się Wam teraz świadoma i przez to zmieniają się Wasze Wzorce i Wasze Obrazy które mieliście na temat wspólnego życia ludzi na Ziemi. Rozpuszczają się Wewnętrzne Obrazy zgrozy, strachu, braku Miłości, wojny i Wy wiecie że jesteście tymi, od których teraz szczególnie wszystko zależy, albowiem:

Wy możecie zmienić wszystko, jeśli sami się zmieniliście!

I to jest Klucz, który pozwoli na to aby przed Wami zmartwychwstała Ziemia. Pojęcie tych wzajemnych zależności jest teraz znaczącym faktorem, abyście podnieśli się z wiedzą o Waszej Mocy i abyście mogli postrzegać Wasze życie pod zupełnie innym kątem.

Wy tworzycie dla siebie Rzeczywistość w której żyjecie.
Nikt inny tego nie robi. Wy jesteście uniwersalną Ekspresją Stwórcy i:
niech się dzieje Wasza Wola!

To może być dla Was czymś nowym, lecz w Jedności z Bogiem brak jest żadnego rozdzielenia i jeżeli działacie z tej właśnie Jedności, to Jego  Wola przechodzi w Waszą Wolę, On wpływa w Wasz ludzki Byt i w tym Stanie wołasz:
niech się dzieje Moja Wola!

Ta Wola wyraża Jego nieograniczoną Intencję i Siłę, Jego wszystko- i wszystkich ogarniającą obecność i Jego bezwarunkową Miłość. Ten krok – by z powrotem osiągnąć Jedność z Bogiem – stoi teraz przed bardzo wieloma Ludźmi. I wszystkie zmiany które w Was jeszcze powodują Strach i zmartwienia przyniosą już niedługo Nową Ziemię i ukażą nowe wspólne życie rodzaju ludzkiego.

Nowa Rzeczywistość jest Rzeczywistością Bezwarunkowej Miłości i kiedy z NIM przeżyjecie się jako Jedność, jesteście automatycznie wypełniani i dźwigani przez tą Siłę.

To jest Wasza Wolna Wola jako Człowieka, która teraz prowadzi Was z powrotem do Światła, bo nauczyliście się z niej korzystać.

Korzystać „prawidłowo”, co oznacza korzystanie w samo-odpowiedzialności, aby każdego dnia towarzyszyły Wam wydarzenia pełne Światła i abyście zgodnie z „Wolną Wolą” zwolnili Ciemność z Waszych Serc.

Wy nauczyliście się i rozpoznaliście że możecie korzystać z Mocy odpowiednio do Waszego ludzkiego statusu – dla dobra wszystkich Żyć.

Wy dojrzewaliście i dorastaliście Życie po Życiu i teraz jest czas zbierania plonów. I zaprawdę rośnie wielki plon i to co będziecie zbierać jest Wiecznym Życiem, stałym Pokojem i wszystko spełniającą Miłością która teraz zaczyna się rozszerzać na całą Ziemię.

Zwycięstwo Światła w globalnej skali. Uzyskane dzięki nowemu wyjustowaniu Waszych Energii. Osiągnięte, ponieważ Wy pojmujecie że jedynie poprzez Miłość możecie Żyć całkowicie.

Kosmiczny Ogień opada na każdą ludzką głowę która chce się uwolnić od powolnej Energii, od Energii powodujących Strach i od Energii ograniczających.

To jest Chrzest z Boskiego Wiecznego Bytu, to jest Inicjacja dawana bezpośrednio przez NIEGO, aby doprowadzić Cię na powrót do Jedności z NIM. Ten „Chrzest Ognia” z Nieba jest możliwy teraz dla każdego Człowieka!

Każdy Człowiek który chce się ostatecznie uwolnić od Starych Wzorców, Obrazów i wyobrażeń może wezwać ten Kosmiczny Ogień. Twoja czysta Intencja powoduje w mgnieniu oka tą Inicjację. To Uzdrowienie w Świetle następuje w stopniu jaki jest dla Ciebie konieczny i możliwy.

„albowiem Ja chrzczę Was wodą.
jednak ten który przyjdzie po mnie,
będzie Was chrzcił Ogniem Nieba.”
(Jan Chrzciciel)

I ten Czas jest TERAZ!

Nadszedł Czas Chrztu rodzaju ludzkiego.
Kosmicznego Chrztu przez Ogień Boga.
Użyj do tego Twojej Wolnej Woli i kiedy rozpoznasz że przyszedł czas na tą Inicjację – poproś o tą Inicjację Boga, aby spełniło się to, po co przyszedłeś.

Minął Czas chrztu wodą. Ten przygotowujący Was chrzest spełnił swoją służbę. Służbę która przypomniała Wam Waszą Istotę i uświadomiła Wam wiele Waszych możliwości.

Jednak teraz to „przypomnienie” macie zastosować i urzeczywistnić. Konkretnie wprowadzić w Wasze Życie. Nie jest już więcej wymagane aby osiągnąć „możliwość” obecności Boga, jedynie pewność że się jest i żyje się w obecności Boga – i to jest Nowa Rzeczywistość.

Nie ma już więcej przypominania sobie, bo tutaj, teraz, jest dana Wiedza o tym KIM JESTEŚCIE.

Woda Was oczyściła,
jednak ogień Was uwolni!

Jeśli więc upewniliście się, przekonaliście, wsłuchaliście się w Wasze Wnętrze i rozpoznaliście że to ma wkroczyć teraz w Wasze Życie, to wymówcie następujące Wezwanie i będzie dany Wam Kosmiczny Chrzest przez Ogień Boga.

Chrzest przez Boga:

UKOCHANY BOŻE OJCZE/MATKO!
UKOCHANE PRAŹRÓDŁO WSZYSTKICH BYTÓW!
UKOCHANA WSZECHOBECNA SIŁO MIŁOŚCI
Z TWORZENIA KTÓRA MNIE OTACZASZ
KTÓRĄ JA JESTEM W TOBIE I KTÓRA JEST WE MNIE.

JA JESTEM GOTÓW ABY OTRZYMAĆ TWÓJ OGIEŃ.
KOSMICZNY OGIEŃ BY USUNĄĆ WSZYSTKIE ZAŚLEPIENIA,
WZORCE, WYOBRAŻENIA
I BŁĘDNE PRZYPUSZCZENIA DOTYCZĄCE ŻYCIA.

JA PROSZĘ TERAZ O TĄ BOSKĄ ŁASKĘ.
JA PROSZĘ TERAZ O OGIEŃ BOGA.
ABYM MÓGŁ KLAROWNIE, JAKO OŚWIECONY
I W MIŁOŚCI ODPOWIEDNIEJ DO MOJEJ ŚWIADOMOŚCI
SŁUŻYĆ ZIEMI I LUDZIOM.

JA PROSZĘ O TEN CHRZEST W WIECZNE ŻYCIE.
TWÓJ ŚWIĘTY OGIEŃ MNIE ZBAWI.
TO DZIEJE SIĘ – TERAZ!
JA JESTEM WDZIĘCZNY.

JA JESTEM GOTÓW.
JA JESTEM W MIŁOŚCI.
TERAZ I NA WIECZNOŚĆ.

AMEN.

Po tym jak przeczytałeś/przeczytałaś głośno lub cicho ten tekst, połóż się rozluźniony na łóżku i zapewne staniesz się trochę śpiący.

Możesz również zasnąć, bo Ogień działa i on usuwa z Twojego Systemu Energetycznego wszystkie blokady które teraz mogą i są w stanie odejść.

Być może coś zauważysz przez to że nagle pojawią się myśli które dadzą Ci wskazówkę do tego co chcesz uwolnić. Jest możliwe również odczuwanie ciepła a nawet gorąca, jednak Ty wiesz, że nie może Ci się nic stać, bo Ogień Boży działa i leczy – długotrwale i wszechwiedząco.

Zaufaj i weź sobie na to przynajmniej godzinę czasu.

To Wezwanie możesz powtarzać tak często, jak jest to dla Ciebie odpowiednim i przez to odnawiasz swoją Intencję oraz potwierdzasz na nowo swoją Wolę, że chcesz być uwolniony prze Boski Ogień.

Wystarczy jednak raz wypowiedzieć Intencję, bo ta Inicjacja oznacza że Ogień ze Źródła Bytów cały czas towarzyszy Twoim uzdrowieniom jeśli jest to wymagane, bo Twoje Serce dało na to pozwolenie. To jest więc Siła z której możesz zawsze korzystać, świadomie lub nieświadomie, na jawie lub w czasie snu.

To jest Chrzest poprzez Boga, Ogień Nieba
i teraz każdy Człowiek ma prawo do tego Chrztu dotrzeć.

To Przesłanie zostało dane.
Ono podniesie i oświeci Ludzi. Dzięki temu w Wasze Procesy Przemiany zostanie wniesiona nowa dynamika, w te Procesy które dotąd wydawały się wyjątkowo długotrwałe jak i często zbyteczne. Ta nowa Siła przyniesie ze sobą znaczne przyspieszenie w Waszym dniu codziennym albowiem:

Nadszedł czas, w którym zrobicie użytek z możliwości które ma dla Was Stwórca!

Tak więc skierujcie Waszą uwagę ku Waszemu Sercu i Waszej Wiecznej Duszy. Czy jest Twoją Wolą, Twoją Tęsknotą aby cały czas żyć w Boskim Wiecznym Świetle?

Zawołaj więc JEGO i zaprawdę:

Poprzez ten Chrzest z Boskiej Ręki, tak właśnie się stanie! Tak właśnie jest. Teraz i w Wieczności.

To zostało dane i teraz idźcie aby się wszystko spełniło. Idźcie, aby rozsiewać Wasze błogosławieństwo na Ziemi i aby ustanowił się przebudzony rodzaj ludzki.

Minął Czas Oczyszczania, czas w którym Wy pracowaliście przede wszystkim nad Waszym Systemem Energetycznym tylko tyle by przeżyć i żeby całkowicie nie zejść z Drogi. Rozpoczął się Czas całkowitego rozpuszczenia Irytacji.

I JEGO Ogień pali te przeszkody które siedzą mocno jako blokady w Twoich Ciałach Energetycznych. Chrzest z ludzkiej ręki się spełnił.

Teraz chwyć bezpośrednio Rękę Boga, jeśli tak sobie życzysz
– również i w Twoim Życiu.
Przez to dany Wam jest nowy Status.
Następuje pobudka, budzenie abyście mogli się PRZEBUDZIĆ!

Nowa Ludzkość jest już Rzeczywistością, Nowy Człowiek jest faktem i przez ten Dar Boży zniesione jest każde z NIM rozdzielenie. Stać się nowo-narodzonym: nastraja Cię do tego to właśnie wtajemniczenie ze Źródła Bytów.

A więc idź, Ukochany Człowieku, Mój Bracie, Moja Siostro z jednego Źródła.

Idźcie i zmieńcie Świat!
Przez to że oddacie się Światłu Boga.
Wy jesteście tymi co poruszają i zmieniają.
Niech się dzieje Wasza Wola

…albowiem ON i WY Jesteście Jednym.
Wy jesteście kochani i honorowani ponad wszystkie miary.

Tak więc idźcie.

JESUS CHRYSTUS

/treść niniejszego Przekazu została opublikowana w książce „Biografia Jesusa. Część II”, rozdział VIII/ 

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/05/21/20-05-2013-chrzest-wprowadzenie-przez-stworce-jesus-chrystus/

Reklamy

9 comments on “Chrzest: wprowadzenie* przez Stwórcę. JESUS CHRYSTUS

  • Witaj M’ !
   Nie bardzo rozumiem….. Czy Ty jesteś „za” czy „przeciw” ?
   Linki podałam, bo mogą komuś podpowiedzieć co nieco o tym i owym …. i tyle…..
   Tutaj często zdarza się, że pod przekazem dyskutuje się o różnych sprawach, które odbiegają od tematu 🙂

   • Witaj Doroto!
    Odpowiem Ci najprościej jak potrafię:
    JESTEM Z A – rzetelną i na temat dyskusją!!!
    JESTEM P R Z E C I W – spłycaniu i zamulaniu tematu.
    Ten Przekaz proponuje ( obrazowo pisząc) LOTY MIĘDZYGWIEZDNE.
    A TY – proponujesz jazdę hulajnogą w 3D…

   • Witaj M’ !
    „A TY – proponujesz jazdę hulajnogą w 3D…”
    Znasz może takie niemieckie przysłowie?
    Langsam, langsam, aber sicher….. 🙂

    PS. Nigdy nie proponowałam nikomu jazdy hulajnogą ani w 3D, ani do Gwiazd 😉

 1. To ja też nie w temacie. Jutro jest mocny portalowy dzień o wysokiej energetyce: częściowe Zaćmienie Księżyca (w Polsce niewidoczne), którego punkt kulminacyjny przypada na godzinę 06:25:27 czasu polskiego.

  Zaćmienie szczególne, bo wzmocnione dodatkowo wpływem Neptuna, więc jest to czas ogromnej twórczej inspiracji i jednocześnie mechanizm spustowy dla wszelkich ogólnoludzkich duchowych inicjatyw. Doskonały czas na globalną (lub lokalną) medytację, do której oczywiście zachęcam 🙂

 2. Przepraszam ale co wy dziewczyny tak „”langsam langsam”” za temat chcecie
  rozkminiać 😀 ,,,, do tego jeszcze ta jazda na hulajnodze nie bardzo wiadomo gdzie…. i po co ????? 😉
  Ps. Dorota chcesz rozpętać dyskusję na temat niebezpieczeństwa zasypiania
  (medytowania itd..) czyli nieświadomego oobe czy co ,,,, ?????? 😉

  • @xylotet,
   „…..chcesz rozpętać dyskusję…..?”
   To ona jest spętana? 😉 nie wiedziałam 😀 😉
   Nie wiesz gdzie hulajnogą pomykać? A wszędzie można… 🙂
   Wiosna jest 🙂 ….., no może trochę zimna, ale na hulajnodze wiatr mocno nie hula ;)…. i całkiem przyjemnie można przyrodę podziwiać 😀 😀
   PS. A niedawno wspominałam, że nigdy nikomu nie proponowałam jazdy hulajnogą, a tu masz….., stało się! 😛 😀

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s