Countdown. Odliczanie. ASANA MAHATARI (Saint Germain)

NOAH - SARA - MAHATARI - Saint Germain

Im bardziej wyklarowane, lżejsze i bardziej przepuszczalne są Ciała Energetyczne Człowieka, tym łatwiej jest być połączonym z Duchowym Światem.

U wszystkich Ludzi którzy obecnie na Ziemi otrzymują Przesłania z Duchowych poziomów Światła stopień klarowności Przesłań zależny jest od stopnia ich indywidualnego wyklarowania.

 

Wszystko inne: rodzaj Przesłań, otoczenie, przenikająca je Energia zależne są od ich indywidualnych Zleceń. Przy czym niektóre z tych Istot przejęły wyjątkowo delikatne Zlecenia by otrzymywać (*odbierać) Terminy, Punkty w Czasie, Znaczniki Czaso-Przestrzenne i przekazywać je dalej – Ludziom. Jest to stan który wymaga bardzo dużo odwagi i głębokiego zakotwiczenia w swoich indywidualnych Zleceniach, ponieważ niby nie potwierdzające się Terminy mogą znacznie zaszkodzić wiarygodności Przekazującego.

Powyższa instrukcja jest znacząca dla tego Przesłania które przekazuję teraz Światu i Ludziom, bowiem jest ogłoszony „nowy COUNTDOWN” (*nowe Odliczanie) – Punkt w Czasie który stanowi koniec czekania i oczekiwania Ludzkości.

Przy tym konieczne jest postrzeganie tego – i to jest bardzo ważne aby to zrozumieć – iż w każdym Momencie aż do Końca możliwe są zmiany i przesunięcia we wszystkie kierunki w Czasie. Ten fakt będzie nadal decydował o codzienności Przemiany.

Również i ten COUNTDOWN może ponownie (jak to często już bywało) zostać odwołany lub też przyspieszony, jeśli w ostatnim momencie pokażą się nowe okoliczności które znacząco zmienią sytuację i do których konieczne będzie dopasowanie samej Przemiany.

Jakie to są „okoliczności”?

Przede wszystkim jedna z nich „wciska się” wciąż w to co się dzieje i decyduje o tym co się dzieje: zmiany Decyzji lub też nowe Decyzje Ludzi.
Każdego dnia wielu Ludzi odpada od Światła i każdego dnia wielu Ludzi oddaje się Światłu. Każdego dnia Ludzie decydują aby się przebudzić i każdego dnia Ludzie z powrotem wpadają w głęboki Sen.

Na to należy reagować z maksymalną elastycznością i do tego należy dopasować wszystkie Wydarzenia Przemiany i wszystkie Wydarzenia dotyczące ostatecznego Podniesienia Ziemi.

Jakże często musiały być przerywane „starty rakiet” na Ziemi, przerwane w ostatnim momencie bo jeden szczegół zmienił wszystko. Tym dokładniej, całkowicie i bardziej precyzyjnie muszą pracować Teams Galaktycznej Federacji z Istotami z wielu Poziomów Światła Bytu które zostały przydzielone do Przemiany Ziemi. I polegajcie na tym że one to perfekcyjnie czynią, albowiem zaprawdę: nic nie umknie ich uwadze.

Dlaczego jednak wciąż wymienia się terminy Podniesienia – gdzie aż do Dnia X nie są one określone?

Z dwóch powodów:

a. te terminy przedstawiają konkretne Potencjały i są prawdziwe.
b. aby Ludzie mogli zmniejszyć swoje lęki związane z Przemianą. Te lęki są często powiązane z Tematem „czy jestem godzien tego Podniesienia” i połączone z „lękiem przed Śmiercią”.

Odłożenie tych lęków – jeszcze zanim ten właściwy Dzień X nastąpi – jest zaprawdę wielką pomocą i czyni to Podniesienie Świętem i dokładnie tym ma ono być – ŚWIĘTEM.

Dlatego dziś i w tym miejscu wskazówka: szanujcie i respektujcie wszystkie Istoty które wskazują Wam stałe Punkty w Czasie dla Podniesienia, zmiany biegunów i zgładzenie Ciemnych Elit!

Nadal ufajcie ich Przesłaniom i trzymajcie się z daleka od Przesłań w których spostrzegacie że autor chce przenieść swoje osobiste i niewyjaśnione Tematy oraz od Przesłań które w swojej Energii odznaczają się znaczącym niedoborem Światła – co możecie bardzo wyraźnie rozpoznać w Waszych Sercach, z dala od napisanych w nich Słów.

Ja Jestem Mistrz ASANA MAHATARI i ja kruszę tutaj kopię za wszystkie Istoty które przejęły wielką Służbę prezentowania Ludziom naszych Przesłań i Ja czynię to dzisiaj bo wiele Przesłań i wiele tych co je przekazują zostało zinfiltrowanych przez Siły Ciemności które dzięki „środkom kontroli myśli i kontroli pól energetycznych” wpływają i okupują większą część sceny ezoterycznej.

Honor stanie się Waszym udziałem nawet jeśli jeszcze wielu musi rozpoznać któremu Panu tak naprawdę służą.

Tyle na ten temat. Tak więc COUNTDOWN. Odliczanie.
Tak właśnie jest.

Ta Ziemia dotarła teraz do Wiru Nieba.

W najbliższej przyszłości ukaże się ostatecznie co to oznacza.

Procesy które znacząco przyspieszą Przemianę – co oznacza że zostanie przyspieszone Wasze przybycie na Nową Ziemię 5D – są nieodwracalne. Zmienne są jedynie pola Czasu i Przestrzeni w których ta Przemiana zostanie zakotwiczona, co oznacza że ta Przemiana od tego właśnie Momentu będzie widoczna na całej Ziemi i dla wszystkich Ludzi.

W niektórych Przesłaniach które przynieśliśmy przez Jahna Wasza uwaga została zwrócona na to że otrzymacie pomoc.

Pomoc od Galaktycznej Federacji Światła która przejęła protektorat nad planetą i pomoc od mieszkańców wnętrza Ziemi, oświeconej Kultury towarzyszącej Wam od Początku Czasu i towarzyszącej Wam zawsze w taki sposób, jak to dopuściliście i jak sobie tego życzyliście.

Ilość spotkań i obserwacji Waszego Rodzeństwa Światła -po tej i po tamtej stronie Kurtyny – zwiększy się drastycznie w nadchodzących tygodniach i również to pokazuje Wam wyraźnie że teraz to wszystko robi się konkretne.

Kolejnym znaczącym Znakiem tego że Przemiana i tym samym wielkie Wydarzenia stoją przed nami jest przytłaczający spokój i rozproszona, dziwna cisza która szerzy się na planecie.

To jest intuicyjne oczekiwanie Ludzkości na wybuch wulkanu, wybuch w którym wyładuje się nagromadzona lawa zepsucia wielu Czasów.

Sztormy ognia i powodzie zmienią ten Świat i nikt kto jest oddany Bogu i zwrócił się do Światła nie zostanie przez te wydarzenia dotknięty w niedelikatny sposób.

Zaprawdę, o wszystko i o wszystkich jest zadbane.
Jedynie Ci którzy dbali cały czas wyłącznie o siebie w przymierzu z Mocami Ciemności wielu Królestw Bytu dojdą teraz do końca ich Wiedzy, bo ani nie posiadają odpowiednich narzędzi ani potrzebnych środków aby odpowiednio wyjść naprzeciw tym epokowym przewrotom.

Nie zostanie tutaj ogłoszony punkt w Czasie przewidziany na to Wydarzenie, bo nie jest to ani w Zleceniach tego Kanału ani nie leży to w mojej Intencji aby ogłosić to w tym Przesłaniu.
Wiedzcie jednak że ten Moment w Historii Ludzkości jest bardzo, bardzo blisko.

Z dzisiejszego, aktualnego i dopasowanego do dotychczasowych okoliczności punktu widzenia wyłania się następujący obraz:

1. Dużo więcej niż miliard Ludzi pozostanie w Starym Świecie i wraz z nim „zatonie”.

2. Dużo więcej niż miliard Ludzi po nielicznych dodatkowych Szkoleniach podniesie się do Ziemi 5D.

3. Dużo więcej niż 2 miliardy Ludzi odnajdzie się w Hologramie który podobny jest do tego Hologramu tej Ziemi aby mogli oni kontynuować Szkolenia, doświadczenia w połączeniu z niektórymi dramatami tak by mogli zakończyć ich Cykl Inkarnacyjny.

4. Liczba 144.000 Dzieci Ludzkich w momencie przebiegunowania zostanie „natychmiast” Oświeconych – to znaczy niektórzy w mgnieniu oka, podczas gdy inni po zaliczeniu „intensywnego kursu” na jednym ze statków kosmicznych Galaktycznej Federacji.

5. Całe Rodzeństwo z Królestwa Zwierząt zostanie podniesione zgodnie z ich przeznaczeniem, lub pozostanie w wybranej przez nie rzeczywistości.

6. Wszystkie Rośliny będą nuciły Pieśń Chwalebną Boga i opuszczą Starą Ziemię która wystawiona jest na „wybuch wulkanu” i zakopią w ziemi swoje zniszczone i pokurczone korzenie jako ostrzeżenie dla następnych Generacji.

7. Kwintesencją Siódemki, Liczby Podniesienia jest:
Ten który się podniesie zostanie niedotknięty, ten który zadecydował aby pozostać otrzyma wyjątkową, lecz pełną Bólu sposobność do późniejszej Przemiany po to, aby kreować nowe wnioski i ostatecznie dojść do Królestwa Pokoju i Królestwa Miłości.

Walka Światów przybiera z nową intensywnością – Decyzje zostały podjęte, obecnie dokonuje się ostatnich drobiazgowych wyjustowań.

Tego co jest Wam ogłoszone na jutro i się nie wydarzy, należy oczekiwać pojutrze, tego co jest Wam ogłoszone na pojutrze należy oczekiwać jutro albo dzisiaj.

Nic nie pozostanie takim jakie było. Jak długo czekaliśmy na ten Dzień?

I jeszcze jedno na koniec tego Przesłania: nic nie przemija, nic nie gubi się w Bycie i wszystko co umiera będzie obudzone do nowego Życia w Dzień który jest na to wyznaczony. Wszystko dzieje się w odpowiednim na to czasie, bo tak jak Wy dzisiaj zostaniecie przebudzeni do Życia, tak Ci którzy wybrali inaczej wejdą w Życie później.

COUNTDOWN się zaczął, Światy zostaną wyjustowane na nowo i zgubią swoje stare szaty.

Bóg jest z nami i My jesteśmy w NIM.

Przez Jego Łaskę i dzięki Jego prowadzeniu nie pozostaje nam nic do czynienia jak tylko bezwarunkowo i z własnej Woli za Nim podążać.

Ja kocham Was bezgranicznie.
Ja jestem Mistrzem dziś przebudzającej się Ludzkości, która już jutro podniesie się wraz z planetą TERRA Xx27.

To nowe miejsce Ziemi jest już od dawna wyznaczone w Tworzeniu, jest stworzony Nowy Byt i Wy już od dawna jesteście na to gotowi.

Stwórca z Was ma satysfakcję – z tych którzy są gotowi. I Stwórca ma satysfakcję również z tych godnych pożałowania Istot które zadecydowały aby zostać wgranymi (*zapisanymi) w nową orbitę Śmierci i ponownych Narodzin.

Miłość Boga dosięga wszystkich.
I ten kto nie chce tego przyjąć sam kuje swoją nową Kolczugę Czasu, szorstką szatę na nadchodzącą przyszłość na Ziemi podobnej do dzisiejszej – do tej która jednak będzie już nie do rozpoznania bo całe Życie przestanie na niej egzystować.

Wielkie Doświadczenie zostało wybrane przez tych Ludzi i Wielkie Doświadczenie zostało wybrane przez Was – przez tych którzy wybrali Podniesienie.

Boska Miłość jest bezinteresowna, bezbarwna i stanie się udziałem każdego Człowieka – i tylko ten który nie chce być jej częścią, pozostanie wykluczonym z zastawionego stołu Pana, bo sam wyklucza się z tej świątecznej uczty Nieba.

Dlatego też: honorujcie każdą Decyzję i uwolnijcie się od wyobrażenia że wszyscy Ludzie tu i teraz chcą podnieść się do Światła lub też to uczynią!

Ponownie jest Wam wskazane na ten fakt, abyście dla Was samych mogli podjąć naprawdę DOBRE, WOLNE, KONIECZNE DECYZJE, bez wpływu żadnego wzorca uzdrawiania.

Idźcie dalej, nie odwracajcie się, albowiem Słupy Soli wyścielają Drogę, Mosty spadają w przepaść, kurz atomowy wgryza się mocno i Życie kończy się miliardami.

Nie oglądajcie się za siebie albowiem od pewnego Momentu w Czasie stajecie się NIEWIDZIALNI dla Starego Świata i WIDZIALNI dla Nowego Poziomu Bytu – Wy przechodzicie z Cienia do Światła, podczas gdy za Wami Ciemność pochłania resztki Światła.

Wszystko jest możliwe dla Bogatych w Światło, którzy teraz stoją u Waszego boku i My czynimy wszystko możliwym w Czasie Czasów który jest TERAZ.

Nie oglądaj się za siebie, nawet jeśli Ci którzy zostaną skonfrontowani z konsekwencjami ich wyboru będą Cię wołać! Nie oglądaj się!

Czy jesteś na to gotów/gotowa? Tak, to chodź.

To Ja Jestem
ASANA MAHATARI

//Patrz: Uderzenie Stwórcy w Bęben. Ostatnie Obwieszczenie na Koniec Czasu. Matka MARIA – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/05/30/30-05-2013-countdown-odliczanie-asana-mahatarisaint-germain/

Reklamy

6 comments on “Countdown. Odliczanie. ASANA MAHATARI (Saint Germain)

 1. Sens przekazów z innych wymiarów (channelingów).

  Tworząc zbiór słów w postaci określonych zdań istnieje możliwość zakodowania przekazu oraz rozkodowania ludzkiej świadomości. Najdoskonalszym przykładem w tym temacie mogą być książki pani Barbary Maciniak, która channelinguje Plejadian od roku 1986.

  Rozkodowanie świadomości za pomocą tak zaawansowanego przekazu trwa kilka miesięcy a nawet lat. Każda osoba otrzymuje dany channeling dokładnie w momencie, kiedy jest to potrzebne. Wiele przekazów z innych wymiarów działa szybciej na poziomie dźwięku, czyli jeżeli istnieje możliwość warto użyć automatycznego syntezatora mowy do odczytu tekstów.

  Do roku 2007 z channelingami było wszystko ok. Od roku 2007 okazało się, że wiele kanałów może zostać przejętych i channelingi przestały posiadać większą wartość niż artykuł prasowy. Pojawiały się nowe programy, zakodowywane w treści, które ingerowały bezpośrednio w ludzką świadomość i podświadomość, oraz tworzyły chaos na poziomie energetycznym. Dziś wiele osób, które czytało dużo channelingów od kilku lat, posiada silnie zakodowany program lęku, którego nie potrafią się pozbyć, oraz tzw. ślepotę energetyczną.

  Tak samo jak istnieje możliwość rozkodowania świadomości poprzez zaawansowaną treść przekazu, tak samo można nią manipulować na poziomach energetycznych. Przeciętna osoba nie jest w stanie rozpoznać niczego, ponieważ zmiany mają miejsce na poziomach kwantowych, które pozostają nieodczuwalne dla osób rezonujących poniżej określonych częstotliwości. Bezwiednie wprowadzone programy zaczynają się manifestować w różnym czasie, który jest uzależniony od wysokości wibracji osoby, oraz pola fraktalnych częstotliwości w której dana osoba na tę chwilę przebywa. W dużym uogólnieniu można by nazwać te pola „wersją rzeczywistości”.

  Pozytywne przekazy mogą zawierać programy destruktywne założone przez odpowiednie jednostki. W takich przypadkach nie jest winny channeler, tylko osoby, które nie potrafiły rozpoznać jakości przekazu przy publikacji.

  Jeżeli przekaz jest czysty energetycznie bardzo często się zdarza, że treści są powielane w innych źródłach channelingowych w tym samym czasie, lub powtarzają się co jakiś czas. Mówiąc po ludzku – czytamy często te same wiadomości pod inną postacią.

  W tej chwili proszę o szczególną uwagę, ponieważ postaram sie wyjaśnić sens takiego działania i rolę przekazów z innych wymiarów.

  Powtarzające się treści mają na celu wywołanie odpowiedniej struktury morfogennej, czyli stworzenie zupełnie nowego i odrębnego pola świadomości zbiorowej. Podążając za znaną zasadą fizyki kwantowej, że myśli tworzą rzeczywistość, na podstawie zintegrowanych częstotliwości myśli, wysyłanych przez setki tysięcy osób czytających ten sam przekaz, tworzy się nowe pole. Jest one sumarycznym wynikiem przekonań i emocji wszystkich tych osób, więc zawiera wszystkie wspólne przekonania i poglądy, które zaczynają się manifestować od poziomów kwantowych, aż do naszego wymiaru.

  Cała tajemnica channelingu jest jedna – stworzyć na poziomie cywilizacyjnym nowe pola świadomości zbiorowej, na tyle silne, aby mogły sie zmanifestować na poziomie danej gęstości. Czyli przekładając to na nasz język, jeżeli czytamy, że np. nastąpią masowe aresztowania, będzie to miało miejsce dopiero wtedy, kiedy utworzymy odpowiednio silne pole morfogenne, będące w stanie się urzeczywistnić. Pomoc innych wymiarów polega tylko i wyłącznie na „wysterowaniu” pól myślowych na odpowiednie tory, które wywołają manifestację założonych uwarunkowań.

  Tak naprawdę nie potrzeba do wzniesienia żadnych channelingów. Wystarczysz Ty. Jeżeli porównasz treści channelingów sprzed kilku lat i obecnych – przekaz nie różni się zbytnio. Zwróć uwagę jak długo trwa tworzenie pól morfogennych. Spowodowane jest to globalnym zaślepieniem cywilizacyjnym. Aby stworzyć odpowiednie pole, wymagane są trzy warunki spełniające. Pierwszym jest wiara w nową sytuację, drugą – uwolniona emocja oczekiwania, i trzecią – brak wątpliwości. Jeżeli grupa osób tworzy takie pole przy zachowaniu wymienionych warunków, nie ma siły, aby manifestacja nie nastąpiła. Wiele osób zastanawia się, „dlaczego to wszystko trwa tak długo?”. Odpowiedź jest prosta. W utworzonym polu świadomości zbiorowej znajduje sie zbyt wiele emocji wątpliwości i niewiary, aby można było wyzwolić manifestację na poziomie trzeciego wymiaru. Miały również miejsca działania sabotujące.

  Zatem jeżeli wiesz w jakiej rzeczywistości chcesz przebywać w nowej erze – powinienieś ją samodzielnie zdefiniować. Stan oczekiwania jest największym błędem jaki popełniasz, ponieważ pozostajesz pasywny w stosunku do świadomości zbiorowej. Nikt za Ciebie nie wykona Twojego planu i nikt za Ciebie nie ruszy się do nowej rzeczywistości. Jeżeli cywilizacja będzie posiadała zbyt wiele wąpliwości – żaden cud nie nastąpi. Życzliwie przypomniam, że przyjazne Ziemi cywilizacje mają prawo złamać zasadę wolnej woli tylko w jedym jedynym przypadku – kiedy istnieje zagrożenie zniszczenia ważnej planety. UWAGA: Interwencje przebiegają wtedy tylko i wyłącznie z myślą o dobru planety – a nie znajdującej się na niej cywilizacji (!). http://whitedevas.eu/?p=889

 2. HRABIA SAINT GERMAIN

  Przesłanie z dnia 02.06.2013

  Kochani moi,
  Nadeszła chwila ujawnienia ostatnich zagubień w jakich tkwicie. Nadeszła pora otworzenia wam oczu, abyście nimi poprzez serce zobaczyli, kto nadal próbuje wami władać, kto czyni dla was pozorne światło. Dopóki szukacie za pomocą umysłów, nie widzicie, kto skrywa się za zmyślnymi przekazami, dając w nich pomoc, dając nauki, ale też dając fałszywe światło odciągające was od was samych, usypiające was w poszukiwaniach, dające wrażenie, że już wszystko znaleźliście.
  Adamus lub wcześniej Hrabia Saint Germain, jak i wiele innych imion i ciał, w które się przyoblekał, aby wami na wielką skalę manipulować, bawić się wami, jak i was uczyć. Dotrwaliście do momentu, kiedy prosto możecie się skupić i w sercu swoim dostrzec prawdziwe oblicze waszego nauczyciela, jednego z członków królewskiego rodu świata Reptilian, waszych nauczycieli. Na przestrzeni dziejów mój syn zajmował coraz to inne ciała, aby dotrzeć do tych z was, którzy mieli i mają ogromny wpływ na innych. Obsypując wielu obficie złotem, kupował ich przychylność, innych zwodził darem swych zdolności, których jako istota boska, wyzwolił obficie. Dusza jego zagościła najpierw w ciałach, które zwodzicielsko przejmował, następnie odwiedzał możnych tego świata, kupując u nich tak tytuły, honory i dotarcie do rodów mających największy wpływ na Ziemi. To co nazywacie agendą ponad rządową, to jego dzieło, to jego twórczość, jakże inna od twórczości, którą wam dawał, z której się uczyliście, w której odnajdywaliście pomoc, a która jednak was przybliżała do uśpienia czujności, do dalszych faz manipulowania, do przejęcia nad wami totalnej kontroli łącznie z zaczipowaniem swego stada, tak jak i wy kolczykujecie swoje. Kontrakt z wszechświatem na przedłużenie nauk rasy ludzkiej, rasy Boskich Dzieci nie wyszedł. Budzicie się, otwiera wam się świadomość, nie dajecie się już ogłupiać prostą nauką, dlatego tak bardzo poprzeczka była podnoszona. Zamiast starej “krwawej księgi” dostaliście nową, „złotą”, aby na jej kartach zawrzeć z wami kolejne przymierze, kolejne zniewolenie.

  JAM JEST – to Bóg w działaniu. Każdy z was ma to w sercu, odnówcie to tylko, a nie potrzebujecie żadnych ksiąg i srogich nauczycieli, którzy zanurzą was ponownie w cierpieniach. Macie w swoich sercach to wszystko, co ma Bóg, czyli jedność całego istnienia. Tam się kierujcie, a nie dacie się już nigdy zwieść namiestnikom, mieniącym się następcami Jezusa, którzy was poprowadzą. Każdy z was jest równie doskonały, jest istotą boską, jest duszą na etapie mistrzostwa. Ukochani, nie szukajcie już mistrzów ponad sobą, mistrzów nowej energii, wy jesteście tymi mistrzami, którzy już teraz swoimi możliwościami przewyższają istoty uczące was, przybyłe z czwartego wymiaru, istoty które zasypały was systemami religijnymi i reżimem korporacji ponad rządowych. Dojrzyjcie prawdę w swoich sercach, a one oczyszczą kody zniewolenia zaszczepione wam tak w umyśle jak i w waszej podświadomości. Każdy to uczynić może sam, w prostocie swej decyzji, w prostocie wyboru, jak i każdy może podążyć za dotychczasowymi panami, bardzo zabiegającymi o swe bezcenne stado owieczek, jak was nazywają. Produkujecie jako rasa taki ogrom “złota”, bezcennej energii będącej wręcz afrodyzjakiem dla tych istot, które nie odpuszczają, które zabiegają o każdego, kto podąży stadnie za swym panem, który przywdział inne szaty. To co działo się dotychczas nie wystarczyło, pozostała gra o tych z was, którzy wybiorą kody mistrzów nowych energii i podążą za nimi. Nadal dostajecie lawinę channelingów od tych istot, które żywią się w różny sposób waszą energią dawaną do tych przekazów.

  Kochani moi, proste wejście w serce da przekaz wewnętrzny, przez miłość do siebie samego, przez miłość do Boga w sobie, który jest jednym z wami. Tak w prostocie przyjmijcie każdą naukę, która do was płynie, a serce przetworzy ją dla was, dla niepowtarzalności każdego z was. Kocham was tak bardzo, pragnę pomóc, lecz w naukach, które wam dałem, wola jej przyjęcia jest w was. Drodzy moi, poczujcie miłość w swoich sercach, a nic innego wam nie potrzeba, poradzicie sobie z każdą nauką i wyjdziecie z każdego zniewolenia. Dajcie wdzięczność za nauki jakie dał wam świat Reptilian, pojednajcie się z nim. To pojednanie uczniów i nauczycieli, jesteście równi i już nigdy nikogo nie stawiajcie, ani wyżej siebie, ani niżej. Ja jestem w każdym z was. Dar Adamusa vel Saint Geramaina odchodzi. Nie są w stanie te istoty utrzymać się w podnoszących się wibracjach Ziemi, w których umyka im wielki plon gotowany w cierpieniach całej populacji waszej. Uzależnili się od eldorado, którym dla nich jawiła się Ziemia. Wyślijcie jednością waszych serc wielką miłość, wielką wdzięczność, która da im wsparcie na ich nowej drodze swego samorozwoju.
  Dokonało się odsłonięcie nieujawnionej dotąd prawdy, która darem serca mego syna płynie do was. Przyjmijcie tę pomoc i pokochajcie, a otworzy wam się wewnętrzna brama do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Serca.
  Najdrożsi moi, synowie i córki Boga, JAM JEST OJCEM WASZYM I MATKĄ, podążcie za tym, to jest w każdym z was, wy tym jesteście.

  Kocham Was

  http://prawdaserca.pl/2013/06/hrabia-saint-germain/

 3. Witam!
  Jednak muszę odpowiedzieć na ten komentarz Istoty M.
  Zupełnie nie rozumiem – jedne channelingi są złe, a drugie cacy??? Jeśli nie ufać channelingom – to wszystkim, a nie traktować tak wybiórczo. Chyba, że chodzi rzeczywiście o celową, totalną manipulację i ściemnianie.
  Gdyby ktoś mi powiedział, że JA wezmę w obronę swojego przeciwnika, jakim jest Saint Germain, to bym zaśmiała się interlokutorowi w nos. Nawet jeśli błądził, to niewątpliwie wiele wprowadził dobrego do Świadomości morfogenetycznej, wielu Istotom L. pomógł w zmianie Świadomości. Zwłaszcza obecne przekazy – majowe wskazują drogę i każda Istota, jeśli zechce, skorzysta ze wskazówek.
  Dawno nie czytałam komentarza tak MANIPULUJĄCEGO, SIEJĄCEGO ZWĄTPIENIE, STRACH I WPROWADZAJĄCEGO NIEUFNOŚĆ WOBEC KAŻDEGO.
  Ten KOMENTARZ, nie „przekaz”, napisał C Z Ł O W I E K – A NIE PRZEKAZAŁ w channelingu (sic!) STWÓRCA.
  STWÓRCA KOCHAJĄC MIŁOŚCIĄ BEZWARUNKOWĄ swoje dzieci nie ocenia ich postępowania (jeszcze tak z imienia???).
  Jako STWÓRCA WSZECHRZECZY – akceptuje wszystkie swoje dzieci (jako Istoty obdarzone przez NIEGO Wolną Wolą), chociaż nie wszystkie Ich poczynania pochwala. Czeka na opamiętanie się Istot i powrót do NIEGO.
  Gdyby zaczął oceniać postępki swoich dzieci, przestał by być STWÓRCĄ – CAŁOŚCIĄ DOSKONAŁĄ.
  Przypominam: MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA – to MIŁOŚĆ BEZ STAWIANIA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, BEZ OCEN.
  JEST TO MIŁOŚĆ ISTNIENIA – bo ISTNIENIE jest MIŁOŚCIĄ

  • Nie ma to jak ograniczyć Stwórcę do swojego ograniczonego postrzegania. A może by tak zapytać Go jak naprawdę jest, a nie mniemać że się go zna i na pewno to nie ten „koleś” bo jego słowa musiały by brzmieć inaczej!

 4. Niosąca Błekitny Płomień-Dobrze wyczaiłaś kolesia z Zelaznego Miasta.Od kilku lat próbuję ludziom to powiedzieć ,Nie wszyscy Święci są Święci” tylko do niewielu to dotarło.Wielu z nich sprzedało nas za władzę i kontrolę nad nami ,zamiast nas chronić i opiekować się.szkoda że tych sprzedawczyków uważających się za bogów jest dużo więcej i ukrywają się pod szyldem Miłości i pomocy dlatego tak trudno ich rozpoznać.

 5. Nic nie jest takie, jakie się wydaje, że jest, a „poznacie ich po owocach” 🙂

  „Owocem zaś ducha jest:
  Miłość,
  Radość,
  Pokój,
  Cierpliwość,
  Uprzejmość,
  Dobroć,
  Wierność,
  Łagodność,
  Opanowanie.”

  ❤ 🙂
  „Dzień bez uśmiechu, to dzień stracony”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s