Odprawa Ludzkości. JESUS SANANDA

Jesus Sananda

Jest 5.55 rano gdy włączam komputer.
Dokładnie o 6.00 zaczyna się przekaz.
W liczbie „wzmocnionej 6-ki”.

Ukochani Ludzie,

 

Ja Jestem JESUS SANANDA,
Regent tego Świata
który teraz zostanie podniesiony do Światła.

Ja Jestem w Czasie Czasów pośród Was. Na Was, Rodzaju Ludzkim spełnia się Intencja Boga, albowiem zaprawdę:
dziś zostaniecie zabrani do Domu przez Stwórcę który nieskończenie za Wami tęsknił. Bowiem wydawało się że jego Dzieci gubią się w bezkresie Bytu i wiele wskazywało na to że już więcej nie przypomną sobie o punkcie wyjściowym ich Podróży i że już więcej nie powrócą do Pra-Źródła Wszystkich Bytów.

Minęła wielka Gra Maya i dostateczna ilość Ludzi wybrała Podniesienie i dostateczna ilość Ludzi podniesie się w późniejszym czasie.

Lecz teraz, w tym Przesłaniu całą uwagę poświęcimy tym którzy od wczoraj, dzisiaj i w nadchodzącym czasie zaczną się podnosić, zaczną pokonywać Czas i Przestrzeń i odnajdować się z daleka od Czaso-Przestrzeni jako przebudzone bóstwa Tworzenia które same rozpoznają się w pełnym ornacie wszystkich zaszczytów i wszystkich godności które stały się ich udziałem.

WYMARSZ I PRZYBYCIE. Czas Czasów jest teraz.

Teraz proszę Ciebie, Jahn, abyś dał mały wgląd w Twoje obserwacje z wczoraj i dzisiaj, abyśmy na ich podstawie mogli dokonać klarownego, pouczającego sklasyfikowania obecnych i nadchodzących wydarzeń.

Sprawozdanie I

To było wczoraj, 17.05.2013 gdy wraz z moim ukochanym Synem NOAH jeździliśmy kolejką. Dokładnie mówiąc jest to miniaturowa kolejka wąskotorowa w parku Wiener Prater w którym podczas sezonu letniego jeżdżą małe lokomotywy z otwartymi wagonami i typowo wiedeńskimi, zrzędliwymi konduktorami. Bywamy tam często i bardzo rozkoszujemy się tymi przejażdżkami. To monotonne „telepanie” się pociągiem łatwo wprowadza nas w klarowny stan, przy czym możemy obserwować otoczenie, naturę i spacerujących ludzi.
Te przejażdżki kilka razy w tygodniu stały się powtarzającym się rytuałem. Tak więc było również i wczoraj. Gdy dotarliśmy do stacji czekała tam na nas jedna wrona która wyraźnie poruszała się tam i z powrotem, aż musieliśmy zwrócić na nią uwagę. Wtedy odleciała ponad drzewami. Wtedy nic jeszcze nie wskazywało na ten utrzymujący się, wskazujący kierunek symbol.

Dziś, 18.05.2013 jest przedpołudnie i ponownie wyruszamy z NOAH w podróż kolejką wąskotorową. Czekamy tak jak wczoraj na tym samym dworcu na pociąg i dziś czekają na nas już dwie wrony, które dokładnie jak ta wczorajsza, tym razem we dwie chodzą przed nami tam i z powrotem, aż ujrzymy je dokładnie i zapamiętamy ten obraz. Krótki czas po tym jazda pociągiem jest w pełnym toku i na skraju lasu widzę wronę która zajęła miejsce w taki sposób abyśmy musieli ją dokładnie zobaczyć i w minutę później – gdy pociąg bierze wielki zakręt i jedzie z powrotem – pojawiają się ponownie dwie wrony w tym samym miejscu. Sumując wszystkie razem w tych dniach widzieliśmy 6 wron przynoszących nam Przesłanie.

JESUS SANANDA: zaprawdę jednoznaczny symbol i pasująca, przekazana Ci interpretacja która w efekcie zapisana została w słowie i piśmie. Jest ona całkowicie trafna:

Znaczenie:

Wrony: są posłańcami między Światami, są bardzo inteligentnymi i wszystkowidzącymi Istotami które przychodzą z niewidzialnego do widzialnego Świata aby przypomnieć Ludziom o ich nieskończoności i przekazywać Przesłania. Ich ciemne upierzenie wskazuje na to Ciemne, jednak nie oznacza to samej Ciemności, lecz Boskie NIC. Pokazuje że Ciemne nie może rozpoznać się jako Ciemne jeżeli pozostaje w Ciemności. Ciemne zawsze potrzebuje Światła aby rozpoznać się jako Ciemne, tak jak Ludzie potrzebują Posłańców Nieba aby doświadczyć się samemu jako Światło. Tymi Posłańcami są wrony, kruki – które mają umiejętność zapamiętywania ludzkiej twarzy – widząc ją chociażby jeden tylko raz. Wyposażone są w wyjątkową pamięć i inteligencję, są prawdziwymi mistrzami w dostarczaniu wszystkich duchowych procesów po tej i po tamtej stronie (*kurtyny).

17.05.2013 jest aktualnym Oknem Czasu dla nadchodzącego podniesienia Ludzi – to jest dzień przed 18.05.2013 który został wyznaczony na to przez różne źródła. Ten Potencjał jest prawidłowy i potwierdza to pierwsza wrona.
Ona zaznacza „Zapowiedź Podniesienia”.

Ta Posłanniczka między Światami dotarła do Ziemi
i zapowiada Podniesienie.

Dwie wrony z 18.05.2013 oznaczają że zaczęło się Podniesienie pojedynczych Ludzi. Druga wrona wzmacnia Siłę Podniesienia. Albowiem Podniesienie zachodzi FALAMI i samo w sobie nie jest procesem linearnym ani równomiernym.

Jedyną stałą jest to że Podniesienie podległe jest Rytmowi Stwórcy. To oznacza że ono przebiega ciągle falami, czasem z pełną Siłą, czasem bardziej łagodnie niczym przypływ i odpływ. Od 18.05.2013 przybiera na szybkości Podniesienie pojedynczych Ludzi i grup ludzkich. Na to wskazują wrony pojawiające się parami. I ponownie pojedyncza wrona oznacza: że tempo zostanie zmniejszone i Ludzie mogą nabrać nowych Sił. To dotyczy również zmian na Ziemiach 3D i 4D. „Katastrofy” nie dzieją się nigdy tylko raz, lecz podporządkowane są uderzeniowi Pulsu Tworzenia i reprezentują bóle porodowe Nowych Ziem 3D i 4D. To znów oznacza że wszystkie scenariusze które mają miejsce na Ziemiach 3D, 4D i 5D przebiegają zgodnie z dynamiką fali sinusoidalnej. Wieczne podnoszenie i opadanie, przypływ i odpływ aż wszystko wyjdzie na Światło lub spadnie z powrotem w Ciemność (3D). Tak więc w nadchodzących dniach na Ziemiach 3D i 4D należy się liczyć z Przełomami i Procesami w dotychczas nieznanym wymiarze. Tymczasem dla tych którzy wybrali 5D Podniesienie następuje nieprzerwanie.
Jedna wrona, potem dwie, jedna, potem znowu dwie…

JESUS SANANDA: faktycznie, zaprawdę: tak właśnie jest.
Dodać można że pojawianie się wron oznacza że sam Bóg skierował jedno oko na Ludzi. Albowiem Bóg zna – tak jak wrony rozpoznają Ludzi – wszystkie swoje Stworzenia po Imieniu i teraz te Stworzenia zostaną po Imieniu wezwane.

Faktycznie, zaprawdę: tak właśnie jest.

Poza tym chciałbym bardziej przybliżyć fakt że każdy Mistrz który się teraz podnosi jest prowadzony i stoi pod ochroną 144.000 Wojowników Światła. Ten fakt został Wam wyjawiony przez Mistrza ASANA MAHATARI, naszego Wiecznego Brata i wydarzy się tak że staniecie się niewidoczni – tak jak przeżył to Jahn i proszę Cie teraz abyś to opowiedział

Sprawozdanie II

Przed około 8 laty znajdowałem się w trakcie intensywnych Procesów Transformacji mojej Istoty podczas – można tak powiedzieć – „Szkolenia” zaszła następująca sytuacja:
w Wiedniu zamknięta została bardzo duża stacja metra. To zdarza się często aby wykryć tzw „pasażerów na gapę” i to ma miejsce w taki sposób że policja, pojedynczo również z psami, z urzędnikami wiedeńskiego zakładu komunikacji miejskiej ustawia się przy wyjściach z metra aby nie było możliwym przejście bez kontroli. Wszystkie wejścia i wyjścia z metra są szczelnie obstawione i wszędzie czeka ktoś ze straży bezpieczeństwa aby przekonać się o ważności biletów. Tak było również w ten dzień gdy wszedłem w ten obszar topograficzny.
Wszyscy ludzie przede mną zostali już skontrolowani, był szczyt dnia, tak około 17:30 gdy wracali z pracy do domu. Stałem na końcu długiej kolejki ludzi tworzącej się przed wyjściami i spoglądałem w oczy około 10 urzędników. Trzymając w ręce moją sieciówkę na rok zdecydowałem ustawić się do jej kontroli u 2 policjantów. Kiedy stanąłem przed nimi twarzą w twarz, oddalony od nich o metr i wyciągając sieciówkę, przywitałem ich patrząc im prosto w oczy… ci policjanci patrzyli przez mnie nadal prowadząc między sobą prywatną rozmowę – zachowywali się tak jakby mnie w ogóle nie było. Stałem bezpośrednio przed ich nosami i słyszałem ich oddechy. Również znajdujący się w pobliżu urzędnicy i inni stojący dalej policjanci na mnie nie zareagowali. Stałem z otwartymi ze zdziwienia ustami.

Krótki czas obserwowałem tą kuriozalną scenę i odszedłem korytarzem pełnym urzędników nie zatrzymywany przez nikogo i gdy wielokrotnie oglądałem się za siebie by upewnić się tej sceny, nikt za mną nie biegł, nikt się za mną nie odwracał. Widziałem bardzo wyraźnie że nikt z przebywających na peronie nie rejestrował mojej obecności – to było takie proste: nikt mnie nie widział.

Później zameldował się Mistrz Wniebowstąpiony EL MORYA i potwierdził że przy tym chodziło o „akcję” Duchowego Świata aby mi unaocznić co jest możliwe, jak odczuwa się bycie niewidzialnym. (koniec drugiego sprawozdania)

JESUS SANANDA: I faktycznie, Wy Ludzie należący do 3D i 4D do pewnego stopnia bierzecie jeszcze udział w Wydarzeniach zanim dokona się Wasze Podniesienie. Dla Boga i Mocy Nieba wszystko jest możliwe!

Staniecie się niewidzialni jeśli będzie to konieczne, jeśli będzie to konieczne przechodzić będziecie przez mury, niewidoczną ręką zostaniecie przesunięci w inne miejsce jeśli stanie się to konieczne – Ciemne Moce zgubią Wasz ślad tak jakbyście nigdy nie zostawili tych śladów na tej Ziemi lub też na niej w ogóle nie żyli.

Wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe i będzie uczynione dla Was możliwym abyście mogli cało i zdrowo dotrzeć do pełnej Światła strony Kurtyny.

Potwierdzenia doświadczył również Karl, brat Jahna który w ostatnich dniach po wizycie u swojej ukochanej partnerki Duszy, świętując dzień przyjął do siebie kilka 1/8 (*?) wina i podczas spaceru do domu zdecydował się podejść do policjanta i dobrowolnie poddać się testowi na obecność alkoholu we krwi. Policjant nie mógł postąpić inaczej jak spełnić niespotykaną prośbę przechodnia. Zaskakującym wynikiem dla Karla było 0,02 promila alkoholu we krwi – co absolutnie nie odpowiadało wypitej jego ilości.

I tak dzieje się na wielu Poziomach – i za to odpowiedzialnych jest 144.000 Wojowników Światła którzy postawieni są u Waszego boku, aby opiekować się Wami wszędzie tam, gdzie potrzebujecie ochrony, abyście nadal mogli kontynuować Wasze Zlecenia i ostatecznie skoncentrować się na Waszym Podniesieniu.

Na koniec tego Przesłania jeszcze raz wracamy z powrotem do Posłańców Światła, do wron. Wszystkich wron które towarzyszyły Jahnowi oraz Noah było w sumie 6. Tu wchodzi w grę liczba „6″ tak jak i na tą liczbę wskazywał czas zegarowy na początku tego Przesłania.

6-ka zostanie teraz cofnięta do swojej pierwotnej wartości jako święta liczba płodności i stopienia się przeciwieństw. Dlatego też również i wrony pojawiły się parami. Wszystkie przeciwieństwa jak mężczyzna i kobieta, dobro i zło, ciemność i światło – krótko mówiąc: każdy dualizm rozpuszcza się i zostanie narodzona nowo stworzona Jedność w „6″.

To Przesłanie pokazuje że Uzdrowienie zachodzi na wszystkich Poziomach. Liczba „6″ została sprofanowana, wykorzystana przez Książęta Ciemności którzy dla własnych korzyści zmienili jej znaczenie. I skończyło się to dla 5 Wymiaru Poziomu Bytu i „6″ odzyska swoją pierwotną wartość i swoje faktyczne znaczenie.

To oznacza że dzięki temu Uzdrowieniu Moce Ciemności tracą swój wpływ na Poziom 4D – albowiem wszystko na siebie oddziałuje i im bliżej siebie leżą Poziomy Holograficznego Wszechświata, tym większy mają na siebie wpływ. Patrząc na nadchodzące Wydarzenia jest to ulga dla Ludzi pozostających w 4D, ponieważ same Wydarzenia nie zostaną tym dotknięte.

Uzdrowiona 6-ka jest ostatnim Kluczem którym zamkniecie Bramy do 3D i 4D, jeszcze zanim podniesiecie się do 5D. Uzdrowiona 6-ka jest Pierwszym Kluczem którego użyjecie aby otworzyć Drzwi do Waszych nowych mieszkań w Niebie i gdy zaczniecie doświadczać skali Waszego wyboru.

Bóg jest Nieskończony, jest Wieczny i Wszechobecny – i teraz wydarzy się to co zostało Wam ogłoszone.

Nawet jeśli do końca codziennością są przesunięcia i zmiany, to faktem jest że zmiana i Podniesienie do Światła 5D nielicznych ludzkich Dusz mają miejsce i są nieodwołalne.
Każdy zostanie ODPRAWIONY ZGODNIE ZE SWOIMI ZLECENIAMI – i możliwości do tego są zaprawdę nieskończone.

Ci Ludzie którzy wybrali nowy Los Starych Doświadczeń 3D i 4D zamrą w okrzyku strachu, albowiem zaprawdę: zepsute owoce, pola pełne chwastów, pola zdziczałych winorośli i woda źródlana zmieniająca się w szambo przynoszą efekty podobne do koszmaru sennego który musi być doświadczony.

6 wron wskazuje Drogę do Światła dla jednych, a dla innych ścieżkę Ciemności która musi być jeszcze doświadczona.

Posłańcy Nieba pokazują się na wszystkich Poziomach. Są prawidłowo zrozumieni i prawidłowo interpretowani tam gdzie daleko zaszła dojrzałość Rodzaju Ludzkiego. Przeoczeni i ignorowani są tam, gdzie Człowiek nie może widzieć co zadecydował, nie chce widzieć i widzieć nie powinien.

Daleko, daleko, daleko zaszliście – nieskończenie daleko w Czasie i Przestrzeni.

PRZYBYCIE I PODNIESIENIE
Cieszcie się, bo Czas traci swoje znaczenie ponieważ Byt bez Czasu i Przestrzeni bierze górę i przebija się w Życiu tych którzy to wybrali i pojęli tą Rzeczywistość.

Zostało powiedziane: Bogowie powrócą na Ziemię,
Ja mówię Wam że Bogowie już są na Ziemi,
albowiem zaprawdę: Wy nimi jesteście.

Jestem pośród Was, aż do Końca Dni.

JESUS SANANDA

Czas zakończenia Przesłania: 7.23 rano.
to jest „12″. Dwa razy 6.
Dwanaście – liczba w której wykorzystana przez Diabła 6-ka (sex)
podnosi się do żywej, pełnej Światła, przynoszącej Życie,
liczby poprzez którą ma miejsce Cud Ukończenia.

UKOŃCZENIE I PRZYBYCIE.
W Wieczność.

JESUS SANANDA

//Patrz również: 05.03.2012 Oko Oświeconego. Część II. LORD ASHTAR – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/06/12/11-06-2013-odprawa-ludzkosci-jesus-sananda/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s