Dynamika Podniesienia. JESUS SANANDA

Jesus Sananda

Ukochani Ludzie, którzy nie możecie się doczekać Końca Czasów i którzy zostaniecie spełnieni w Waszej tęsknocie.

 

Ja Jestem Opiekunem i Regentem tej Ziemi która podnosi się teraz do 5 Poziomu Światła Bytu i pozostanę pośród Was, Jestem u każdego z Was, u tego którzy kończą ten Czas.

Zostało Wam już ogłoszone na temat Podniesienia które się zaczęło i dziś kontynuujemy to obwieszczenie aby obraz i wariacje (warianty) Podniesienia stały się całkowite i mogły ukazać się Waszemu Wewnętrznemu Oku.

Pierwszym i najważniejszym warunkiem dla Was, Mistrzów, którzy wybraliście Podniesienie i się podniesiecie jest: spełnienie wszystkich Waszych Zleceń Życiowych dla tego Świata.

Gdy tylko Człowiek dokończy i zakończy swoje indywidualne Zlecenia dane mu na tą Czaso-Przestrzeń, jest on gotów na podniesienie do Światła i to właśnie się wydarza. To jest decydujące kryterium Podniesienia i zostało ono już spełnione przez nielicznych. Wielki Zastęp przygotowujących się do Podniesienia zostanie dopiero doprowadzony do tego ukończenia (*udoskonalenia). Celem jest tak długo jak tylko to możliwe utrzymywać i zakotwiczać Energie Wojowników Światła podnoszących się na Ziemiach 3D i 4D! To jest Służba Miłości na którą wszyscy się zdecydowaliście, aby Wasze Rodzeństwo ze Światła które pozostanie na tych Poziomach miało dobre warunki do Ewolucji po Waszym odejściu. Nawet jeśli będzie to trwało 1000 lat, aż na tych Poziomach Bytu Prawda przyniesie pierwsze, małe owoce. Podsumowując, to oznacza:

1. Podniesienie zaczęło się 18.05.2013 i jest kontynuowane.

2. Podniesienie ma teraz miejsce dla wszystkich Ludzi którzy przeżyli i zakończyli ich Zlecenia na Ziemi.

3. Podniesienie dla wszystkich kolejnych przygotowywanych na to Ludzi będzie miało miejsce gdy tylko dokończą ich pracę na Ziemi i gdy będą mogli wycofać swoją Świadomość z tych Poziomów.

To Przesłanie jest małym rozczarowaniem dla wszystkich tych którzy już teraz chcą być podniesieni wraz z pierwszą Falą.

Ukochani Ludzie,
którzy w pełni tęsknoty oczekujecie tego Dnia.

Nadejdzie Wasz czas i jest on bardo, bardzo bliski.
Macie jeszcze co czynić, jeszcze należy wytrzymać nawet jeśli już od dawna jesteście zmęczeni i zdegustowani wydarzeniami na tym Świecie, albowiem zaprawdę: Wy macie jeszcze tak dużo do podarowania, do stworzenia i do zakotwiczenia w gruncie Ziemi, aby to Ziarenko w późniejszym Czasie mogło przynieść duże owoce.

Następnie oświadczam że wszyscy Ludzie którzy przygotowywani są do Podniesienia żyją już na Poziomie Energetycznym 4D. Również wtedy gdy Tematy 3D nadal jeszcze manifestują się w Waszym otoczeniu bo jest jeszcze w toku rozdzielanie się tych Ziemi i tym samym wszyscy Waszymi Polami Energetycznymi, Waszymi Drganiami Elektromagnetycznymi znajdujecie na Poziomie 4D. To czyni możliwymi Cuda o których było już mówione. Stawanie się niewidzialnym, przechodzenie przez mury, przebywanie w dwóch różnych miejscach jednocześnie lub bycie przesuwanym w momencie w inne miejsce. Te małe Cuda zaczynają osiadać się teraz w Waszej Rzeczywistości – i Wy macie podziwiać pod jaką opieką jesteście, jak dźwigani i manewrowani jesteście przez Czas który się teraz zacznie.

Znaczącym jest aby zrozumieć że większa część Ludzi gotowych do podniesienia się do 5D podjęła decyzję aby do końca – przynajmniej jedną częścią ich Świadomości – pozostać na tej Ziemi 3D i 4D. Z jednej strony aby tutaj zakotwiczyć swoją Energię, z drugiej zaś aby przeżyć ten spektakl Wielkich i Małych Cudów – czasem jako cichy i niewidzialny Obserwator, czasem jako Aktor w ostatniej Grze Gier w której przemijają ostatnie reżyserowane sceny.

Następnie trzeba powiedzieć że istnieją różne sposoby Podniesienia. Niektóre Istoty były przygotowywane swoim ciałem fizycznym od dziesiątków lat i oni podniosą się jak Eliasz bezpośrednio do Nieba. Tak, faktycznie ten Cud wydarza się więcej niż tylko raz.

U przeważającej liczby Ludzi domagających się Podniesienia do 5D
ma to miejsce PODCZAS ODPOCZYNKU, PODCZAS SNU.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ tak w fazie snu można uniknąć każdego szoku spowodowanego raptownym oddaleniem które przynosi ze sobą pewną bezcielesność. To jest spokojne i łagodne przejście do Nowego Świata, do nowych mieszkań w Niebie. Jest to bliskie dotychczasowych doświadczeń Śmierci – jednak od podstaw inne ponieważ wielu przejdzie W SWOICH CIAŁACH. Następnie na Poziomie między Bytami następuje Transformacja Ciała Materialnego w Formę Niematerialną aby dopasować się do wymagań Poziomów Bytu bez Czasu i Przestrzeni.

Wielu – i również ten wariant jest często stosowany – odłoży swoje Ciało Materialne i zostaną oni doprowadzeni bezpośrednio do bezcielesności i do Szkoleń Mistrzowskich gdzie zostaną wprowadzeni w swoje Nowe Zlecenia.

Przez jedną Noc Świat stanie się inny, przez jedną Noc Ci którzy wybrali Podniesienie zostaną przesunięci w nowe Sfery i możliwości ku temu są nieograniczone, tak nieograniczone jak Duch i Świadomość Człowieka który się Przebudził.

Opisane są tutaj zaledwie nieliczne możliwości – nie wszystkie i nie detalicznie. Wy macie mieć wgląd w Wydarzenia, jednak dokładne dane są zbędne bo ostatecznie u podstaw wszystkich nadchodzących Wydarzeń leżą wciąż zmieniające się Potencjały.

Podsumowując:
Podniesienia są kontynuowane, czekajcie cierpliwe aż zostaniecie wywołani, aż zostaniecie wywołani WASZYM IMIENIEM i wiedzcie że Wy urodziliście się w tym Czasie aby pozostać na tej Ziemi aż do ostatniego, wyznaczonego dla Was Dnia i należy na tym Czasie odbić Wasz ostatni stempel – i to jest Pieczęć Waszego Przebudzenia na podstawie którego będą się i powinny orientować setki Generacji które przyjdą po Was.

Miłość do Ludzi i Miłość do tych Ziem przyprowadziła Was na ten Świat i ta Miłość pozwala Wam dziś się pożegnać, bo wiecie iż uczyniliście wszystko, spełniliście wszystko, widzieliście wszystko – bo wiecie że: Koniec Czasów jest dla Was jedyną Rzeczywistością i Realnością.

Na koniec należy naświetlić jeden punkt. Wszystkie negocjacje z Władzami Ciemności (Pasożytami) zakończyły się fiaskiem – to jest fakt. To oznacza szczegółowo:

1. celem Niebiańskich Poziomów Światła reprezentowanych przez Galaktyczną Federacje Światła było stworzenie uporządkowanego Przejścia Światów.

2. celem długich negocjacji z Książętami Ciemności na tej Ziemi i z Cywilizacjami które służą Ciemnym Aspektom tej Ziemi było doprowadzenie Ciemnych Sił do tego by same zawróciły, co zostało ukoronowane w wielu regionach Wszechświata z innymi Formami Życia tego Tworzenia.

3. celem było podjęcie wszelkich działań aby również i Poziom 3D ochronić przed największymi katastrofami, albowiem Duchowe Poziomy Światła wiedziały że dla wielu którzy wybrali 3D miara Cierpienia została do pewnego stopnia już wyczerpana i zbędne są epickie doświadczenia Bólu.

POWYŻSZE CELE NIE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE.

Uporządkowane Przejście będzie miało teraz miejsce bez współudziału Ciemnych Mocy. Pojedynczy Ludzie którzy wybrali 3D zachowywali się w równie ignorancki sposób jak ich Ciemni Panowie i pomimo tego że było im przypominane za pośrednictwem snów, życiowych zarządzeń i klarownych drogowskazów aby zawrócili, oni pozostawili te niezliczone nawoływania bez echa. Konsekwencja tego jest że te Istoty zostały wygnane do 3D wraz z panującymi Siłami Ciemności – i to zesłanie jest w toku.

To zesłanie przynosi ze sobą wszystkie następstwa które już zostały Wam ogłoszone – to oznacza bycie całkowicie odciętym od Światła Boga.

Tylko nieliczne Siły Ciemności po negocjacjach zawracają do Światła. I te Siły zostaną podniesione i mogą iść wspólnie do 4D lub mogą zostać podniesione do 5D – w zależności od ich dojrzałości i stopnia duchowego przebudzenia.

Katastrofy, przełomy docierające teraz do Ziemi 3D uzasadnione są tym że Ci Ludzie wybrali te epokowe doświadczenia aby tak szybko jak jest to możliwe z nich „wysiąść”.

Metody które zostały wybrane przez Duchowe Poziomy Bytu aby uwidocznić te doświadczenia: przez ostrzeżenia i dawanie Ludziom możliwości udziału w scenariuszach w których jest się pozostawionym samemu sobie w Świecie 3D (poprzez sny, wizje, duchowe Przesłania i przez Posłańców) nie przyniosły żadnych skutków. Teraz nadszedł czas i planeta Ziemia 3D zostaje pozostawiona Ciemności. I planeta Ciemności pozostawiona samej sobie kreuje największe doświadczenia Cierpienia.

To jest kuriozum tego Tworzenia że wszystkie dotychczas służące Ciemności Kultury tego Wszechświata odwróciły się do Światła, podczas gdy Ludzkość pozostająca na Ziemi w 3D opiera się z całej siły przed przyjęciem tego Światła. Nawet najmniejszej Iskrze Światła nie jest pozwolone na wejście do tych Ludzkich Serc.
Tutaj zostanie narodzona „SUPER ZIEMIA 3D” która tworzy rzeczywistość przechodzącą wszelkie wyobrażenia każdego koszmaru.

Tyle na ten temat.

To jest otrzeźwiający i konieczny widok.

Radość dla tych którzy wybrali Światło – i to w nadmiarze. Nieszczęście dla tych którzy służyć chcą Ciemności – i to również w nadmiarze.

Bądźcie pewni: dynamika Podniesienia do 5D nie może zostać zatrzymana przez Wydarzenia mające miejsce w 3D lub w 4D!
Bądźcie pewni: Wasza Służba na Ziemi kończy się w momencie określonym przez Was i w Czasie pobłogosławionym przez Boga.

Niebo się otworzyło – Zastęp Podniesionych odnajduje się w Świetle.

Ja Jestem tym który Was oczekuje,
aby Was udekorować wszystkimi honorami, godnościami które ma gotowe dla Was Niebo.

Wy zajmiecie miejsce przy stole Boga
i za Waszą Służbę na Ziemi otrzymacie
Klucz do Życia Wiecznego.

Ja Jestem Miłością i Życiem
na wszystkich Poziomach Tworzenia

JESUS SANANDA

Epilog:

Po tym jak wstukałem ostatnią literę, zawiesza się mój komputer. Podczas pisania rzadko jestem online, a więc również i dzisiaj nie jestem. Komputer wariował 15 minut. Wszystkie programy zostały przerwane i zaczęły się pojawiać chaotycznie, ekran obraca się we wszystkie kierunki – czegoś takiego nigdy jeszcze nie widziałem – i po dłuższym przyglądaniu się nie

pozostało mi nic innego jak wyłączyć komputer, co oznaczało również utratę dzisiejszego Przesłania ponieważ jeszcze go nie zapisałem. Po ponownym uruchomieniu komputera ekran nadal był odwrócony „do góry nogami” – jednak ku mojemu zdziwieniu Przesłanie zostało zachowane w całości. Lecz jak odwrócić ten ekran?
Ponieważ nie jestem specjalistą w dziedzinie komputerów, zadzwoniłem do żony lepiej znającej się nad tym, lecz jej nie zastałem. Po czym postawiłem sobie pytanie: czego wyrazem jest ten symbol?
Gdy otrzymałem odpowiedź, sam z siebie domyśliłem się które klawisze muszę przycisnąć aby ekran sprowadzić do normalnej pozycji.

Znaczenie:

Świat 3D stoi na głowie i zostanie całkowicie odwrócony!
Gra stanie się dołem, dół górą, dobre złem, zło dobrem, czarne stanie się białe a białe czarnym – tak jak to teraz odczuwamy na tej Ziemi i tak jak pokazują to codziennie Elity NWO.
Nie jestem online oznacza że nie mam żadnego powiązania z tymi wydarzeniami w 3D.
Przesłanie zostaje zatrzymane i zapisane niewidzialną ręką – oznacza że zarówno ja, jak i czyny tych którzy podnoszą się do 5D pozostają nietknięte przez wszystkie wydarzenia w 3D.
Małe Cuda dnia codziennego o których mowa jest w dzisiejszym Przesłaniu w taki właśnie sposób się manifestują.

W międzyczasie jest już 7.13 rano, niebo nad Wiedniem rozchmurzyło się, powietrze jest zimne i klarowne niczym po deszczowej burzy zmywającej cały brud. Chmury na Niebie pokazują dziwne i piękne formacje, tak jak gdyby z tyłu za nimi chciało ukryć się niewidzialne szczęście dla nas Ludzi i tak jakby chciało wyjść spoza chmur.

W Miłości
Jahn J Kassl

//Patrz również: 10.04.2013 Epoka Archaniołów 2013-2026. Archanioł RAPHAEL – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/06/13/12-06-2013-dynamika-podniesienia-jesus-sananda/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s