Reset: 5D został wgrany (*uploaded). ASANA MAHATARI (Saint Germain)

NOAH - SARA - MAHATARI - Saint Germain

Ukochani Wojownicy Światła Pierwszych i Ostatnich Godzin!

Dokonało się. Zepsute owoce zostaną oddzielone od zdrowych – na Wieczność. „Reset” oznacza: wszystko zostanie ustawione na nowo i Piąty Wymiar jest spadkiem Wojowników Światła którzy pokonali swoje ludzkie kondycjonowania (*uwarunkowania). Lecz są to nieliczni do których pasuje ten opis. My mówimy tutaj o nielicznych milionach które osiągną tutaj całkowite Podniesienie, podczas gdy wszystkie inne Dzieci Ludzkie pozostaną w pętlach oczekiwania, przeżywania i podnoszenia się nieskończonych Hologramów stworzonych po to by wszystkim Ludziom stworzyć odpowiednią dla nich ojczyznę (*dom).

W tych dniach zostanie „wgrany” (*uploadowany) Piąty Poziom Wymiaru Bytu.
To znaczy że będą kontynuowane jeszcze bardziej radykalne i bezkompromisowe rozdzielenia na wszystkich Poziomach. O wszystko jest zadbane, a więc nie martwcie się, proszę jedynie: bezwarunkowo przyznajcie przed samym sobą Wasz brak Woli odłożenia wszystkiego by się podnieść lub też przyznajcie przed samym sobą Wasze bezwarunkowe oddanie się Podniesieniu do Światła i do Królestw Boga.

Jesteście teraz wszyscy WEZWANI do tego ostatniego Momentu Rozpoznania, jeszcze zanim zostaniecie wezwani przez Stwórcę po Imieniu i zanim jeszcze wielu Ludzi – którzy tego wezwania oczekują na darmo – wsłuchiwać się będzie w ciszę bo nie zostaną przez Stwórcę uwzględnieni. Na darmo Ci którzy do dziś nie są odważni a mimo tego czują się odważni, na darmo Ci którzy gdy o to chodziło to zawiedli a gdy o nic nie chodziło prowadzili wielkie dysputy, na darmo Ci którzy nie odznaczają się ani Tęsknotą za Bogiem ani prawdziwą Miłością do Ludzi. Albowiem zaprawdę te dwa stany idą ramię w ramię.

Tęsknota za Bogiem przynosi konieczną odwagę i wymaganą Wolę do tego by wszystko z siebie zrzucić i jest to widoczne w Miłości do Ludzi. Głęboko odczuwany Smutek z powodu faktu ostatnich Dni Starej Ludzkości ogarnia Ludzkie Dusze gotowe do Podniesienia. I on zostanie Wam teraz zabrany albowiem zaprawdę: Smutek z powodu tego że przez brak Woli zostały zaprzepaszczone pojedyncze sposobności jest nie na miejscu i duchowy ból w obliczu powracającego Cierpienia które czeka tych którzy pozostaną, jest również nie na miejscu bo jeśli ktoś najlepsze warunki swojego Podniesienia odnajduje i ich nie rozpoznaje to świadomie pozwolił na nowe Pętle Losu.

Decydujące Dni Ludzkości pozostają nadal jeszcze nie rozpoznane przez wielki Zastęp Ludzki i Ci którzy w czasie Procesu Podniesienie uroili sobie że nadal mogą prowadzić ich trywialne Życie są tak odlegli Podniesieniu jak sztucznie stworzone życie odległe jest Życiu. I o tą „sztuczność” teraz chodzi – dlatego należy rozpoznać jak następuje:

1. Sztuczni Uczniowie Ezoteryki. Ludzie którzy nie świecą w siebie samych tylko chcą pokazywać palcami na innych.

2. Sztuczni Guru Ezoteryki. Ludzie którzy za pośrednictwem tanich sztuczek i trików otrzymają równie tani aplauz i aprobatę.

3. Sztuczni Prorocy Naprawiający Świat, którym brakuje każdego połączenia z tym co boskie.

4. Sztuczne Religie które przez swoje roszczenia wszechwładzy oddalają Ludzi od Boga zamiast ich do Niego prowadzić.

5. Sztuczna Sztuka służąca zbrodniczemu Systemowi która dała sobie ukraść swoją Wolność.

6. Sztuczna Polityka która kieruje się chorym Ideałem i nie służy ani Ludziom ani potrzebom tego Świata.

7. Sztuczni „Upominający tego Czasu” ze wszystkich społecznych warstw którzy apelują jedynie do Lęków Ludzi a nie do Boskiej Siły mieszkającej w każdym Człowieku.

Tak, te siedem znaków drogowych i znaczników czasowych przynosi wszystko na Światło. Wszystko „sztuczne” odchodzi, wszystko prawe wyłania się. Jest tylko niewielu dla których to Przesłanie ma znaczenie.

Tak, Wy ukochani Ludzie, Wy daliście wszystko, całkowicie i Wy otrzymaliście wszystko, całkowicie. Nadszedł Czas Plonów. Ponownie i odpowiednio do obecnej Jakości Czasu. Punktem jest: wielu Ludzi próbowało swoimi potwierdzeniami co do Podniesienia zmylić Poziomy Światła Bytu, albowiem w tym Momencie w którym weszliśmy w ich Życie usłyszeliśmy bojaźliwe NIE zamiast wyraźnego:

 

TAK, JA CHCĘ!

 

Nieodwracalnie minął czas lawirowania, Ziarno oddziela się od Plew, teraz po raz ostatni. Ja Jestem tym który wdmuchnął w to Przesłanie znaczenie, Światło i Miłość. Przy czym ponownie i po raz kolejny – jakże często było już na to wskazywane – w klarownych i jednoznacznych Przesłaniach takich jak to, nasza Miłość do Ludzi prawie nie jest rozpoznawana nawet przez samych Ludzi.

 

Reset i Podniesienie do 5D!

 

Ja kocham Was bezgranicznie
ASANA MAHATARI (Saint Germain)

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/08/27/24-08-2013-reset-5d-zostal-wgrany-uploaded-asana-mahatari-saint-germain/

Bądźcie. ASHTAR

LORD ASHTAR

To co chcecie nie ma żadnego wpływu na Wasze Podniesienie.
To czym jesteście nadaje kierunek i daje Siłę Waszej Drodze.
Witajcie ukochani Ludzie przy tym niezwykłym Przesłaniu.

Ja Jestem ASHTAR.

Teraz krąży wiele pomyłek – wciąż jeszcze – dotyczących Podniesienia a największą ze wszystkich pomyłek jest ta że Wasze Podniesienie możecie osiągnąć, zarządzić i zadecydować na poziomie Umysłu. Nie!
To wydarza się gdy tylko jesteście, gdy tylko doszliście do samych siebie, gdy tylko rozpuściliście Wasze oczekiwania i zdobyliście Zaufanie.

A więc są Ludzie którzy „planują” każdy szczegół Podniesienia. Czy naprawdę myślicie że wygląda to w taki sposób? Rozwiązaniem jest wejście w bezwarunkowe Zaufanie Bogu co znaczy że Wy sami będziecie cały czas przygotowani i oczekiwać będziecie wołania Boga – i ono nadejdzie z taką pewnością jak po przypływie następuje odpływ.

Cóż jeszcze, Wy ukochani Wojownicy Światła którymi zaiście jesteście. Porzućcie wszystkie Myśli związane z Podniesieniem! Dlaczego? Abyście mogli uwolnić się od wszystkich oczekiwań, Osi Czasu i przypuszczalnych Wydarzeń które leżą u podstaw tego Procesu. Dlaczego ma to teraz tak ogromne znaczenie? Bo gubicie się w Konceptach, jeszcze zanim zostanie ujawniony przed Wami Boski Koncept.

Największym wyzwaniem Człowieka jest to aby w czasach największych napięć pozostać rozluźnionym! Chodźcie, bądźcie i działajcie. Nie pozwólcie już dłużej uwodzić się Waszemu Rozumowi co oznacza danie mu jego należnego mu miejsca w Waszym Bycie – i to jest:
MILCZ JEŚLI JA CI TO ZLECAM,
POMAGAJ MI JEŚLI POTRZEBUJĘ TWOJEGO PUNKTU WIDZENIA.

Ludzie w Ręku Stwórcy! Już jest czas. Wyruszenie i Przerwanie. Kto osiągnąć chce je jednocześnie, ten ponosi klęskę. Bo ten który wyrusza do Boga prawie wcale nie zauważa że wszystko przerywa i ten który przerywa wszystko z powodu Boga, ten nie rozpoznał. Tak, Prawda i tylko Prawda – teraz, bo przed Waszymi oczami rozpuszczają się Kurtyny i Wy rozpoznajecie co JEST a co nie jest, czego nigdy nie było i nigdy nie może być bo samo w sobie nie jest. BĄDŹCIE.

Ja Jestem
ASHTAR

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/08/26/22-08-2013-badzcie-ashtar/

Arkturianie – Nie traćcie nadziei

Wiadomość Grupy Arkturian dziś jest jedną z nadziei, bo Drodzy, wielu z was traci nadzieję. Patrzycie na świat i mówicie, że nic się nie zmienia, ale wiele się zmienia, drodzy. Widzimy, jak Światło waszego świata staje się coraz bardziej jasne, każdego dnia coraz więcej dusz się budzi do prawdy, bardzo różnej od tego, czemu byliście skłonni wierzyć, że było prawdą w przeszłości.

Dużo chaosu, który widać odzwierciedla działania tych, którzy odnoszą korzyść z niezgody (poczucia oddzielenia), ponieważ oni czują, że tracą grunt – ich fałszywe słowa nie są już tak łatwo brane na wiarę przez większość.

Wszystko, co trzyma dualizm i oddzielenie w manifestacji, to jest wiara w niego – stan świadomości jednostki przejawia się jako …(to). Nie wiecie, że jesteście twórcami, potężnymi istotami, które tworzą energią swoich słów i myśli, ale teraz budzicie się do waszej mocy, jako ekspresji Bożej.

To jest ewolucja. Gdy ludzkość budzi się do zrozumienia, że istnieje tylko JEDNO – jedno życie, jeden umysł, jedna świadomość, jedna rzeczywistość, jedno prawo, to źródło dualności i separacji nie będzie mieć podstaw i nie może już istnieć.

To nie intelektualne poznanie prawdy robi zmiany, bo to jest tylko pierwszym krokiem. To jest praktyka – rozważanie, odzwierciedlanie, życie prawdą, aż stanie się waszym stanem świadomości. To jest praca, Drodzy, praktyka i życie prawdą w każdym momencie.

Z czasem stanie się to bardzo łatwe, ponieważ będzie ona zintegrowana z waszym Bytem i będziecie „Nowym Sobą”. To dlatego wydaje się wam jeszcze, że wszystko się nie zmienia, bo jest praca jeszcze do zrobienia, zanim może się manifestować, ale nadchodzi, drodzy, – tworzycie nowy świat waszym przebudzeniem.

Nie spędzajcie dużo czasu słuchając wiadomości lub czytając o negatywnych przejawach w świecie, gdyż to pozwala tym przejawom wejść do waszej świadomości , chyba że wyewoluowaliście poza oddziaływanie, po prostu oddajecie temu swoją energię. Bądźcie świadomi wydarzeń na świecie, ale nie zaplączcie się w sieć w nich przyjmując światowe przejawy zamiast prawdy.

Na przykład, gdy zdacie sobie sprawę z obecnych wojen i konfliktów, powiedzcie sobie, „Tak widzę ten chaos, ale wiem, że prawda jest taka, że nie ma prawa do wspierania tego, że jest to przejaw wiary w dualność i separację. Każda osoba zaangażowana jest Boską ekspresją, ale oni nie wiedzą o tym i dlatego szukają pokoju i miłości w jedyny sposób, którego oni są świadomi w tym czasie, zgodnie z ich systemem wierzeń”. Wyślijcie Światło i Fioletowy Płomień do tych ludzi i miejsc bez dawania żadnych wskazówek o tym, co jest do zrobienia.

Zrozumcie, nie zaprzeczacie pozorom, ale przekształcacie je przez poznanie prawdy o nich. To jest tak, jak złamać kręgosłup pozorom zrodzonym z wiary w dualność i separację, i to, jest sposób, w jaki pomagacie przenieść świat w wyższą energię oraz odpowiednio wyżej wymiarowe manifestacje.

Wszystko przebiega zgodnie z planem. Nie bójcie się, drodzy, ta droga przebudzenia posuwa się naprzód, czy wierzycie w to, czy nie. Dusza nie może pozostać na zawsze w ciemności i ignorancji, chyba że jest to jej wybór. Każda dusza ewoluuje w kierunku życia i zrozumienia prawdy o jej Bycie – nie może być żadnego innego sposobu, bo to jest jedyna rzeczywistość – nie ma nic innego.

Jest wiele tego, co przyjdzie bardzo szybko, zmiany w świecie, które pomogą Wam zobaczyć poza pozory i uznać, że zmiana ma rzeczywiście miejsce. Starajcie się widzieć wydarzenia na świecie, nie jako kroki wstecz, ale jako przynoszenie wszystkiego, co jest stare i skończone, aby było zbadane nowymi oczami i widziane tym, czym to jest.

Ciemne dziury będące długo w rządach, kościołach, korporacjach, wojsku itp. teraz doświadczają Światła, które świeci na nich i to, co jest postrzegane jest często szokujące. Świat żył nieświadomie z tymi ciemnymi dziurami przez długi czas, wierząc, że ich tam nie ma, albo, że były po prostu sposobem, w jaki funkcjonują rzeczy – ale już dłużej nie. Wielu Odważnych teraz świeci światłem w te dziury ciemności i to jest zadanie rozwijającego się świata, aby zwracać na to uwagę.

My z grupy Arkturian wraz z innymi patrzymy i błogosławimy was w każdej chwili. Wielu asystuje Wam w tym przejściu i wkrótce staniecie się bardziej świadomi nas. Nie możemy zejść na waszą planetę i powiedzieć, „Cześć, tu jesteśmy”, gdyż obecny stan waszego świata nas nie powita, ale wkrótce wystarczająco dużo z was będzie gotowych. Istnieje wielu z innych systemów wśród was teraz, ale nie rozpoznajecie ich, bo są bardzo podobni do was.

Nie musicie obawiać się starych przepowiedni i fałszywych nauk o końcu świata, bo Wasze wysiłki przyniosły zmiany w energii, która była w tym miejscu wiele lat temu. Zdobyliście natomiast prawo wznieść się w swoich fizycznych ciałach i każdy z innych, kto będzie kolidować, z mniej wyewoluowanych planet nie ma już pozwolenia być tutaj, w tym potężnym czasie.

Jesteście chronieni przed tymi, którzy nie są na najwyższym poziomie, więc powitajcie swoich braci i siostry z innych planet, kiedy przybędą. Oni także przesunęli się do wyższych energii poprzez ewolucję i rozumieją to, czego doświadczacie. Mają oni tylko chęć i wolę pomóc wam w tym, czego nauczyli się duchowo i technologicznie i chcą być waszymi sąsiadami.

Ważne jest, aby siebie zrównoważyć i nauczyć się medytacji, jeśli nie medytujecie jeszcze, bo w swojej cichej świadomości JAM JEST otwieracie się na wyższe energie, dostrajacie się do swojego Wyższego Ja, i dajecie zgodę na otrzymywanie więcej wskazówek i pomocy. Pamiętajcie, przewodnictwo z reguły nie przychodzi w głośnych słowach, jak często przedstawiają wasze filmy, ale jest jak subtelna „wiedza” – informacje, które następnie przekładacie na słowa. Dlatego medytacja jest często nazywana, „Słuchanie bezszelestnego, cichego głosu”.

Z miłością i błogosławieństwami, które wam wysyłamy, naszym braciom i siostrom, Światła i Prawdy.

Jesteśmy Grupą Arkturian

Channeler: Marilyn Raffaele
17 sierpnia 2013 r.,
http://www.onenessofall.com/newest.html

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/arkturianie-nie-traccie-nadziei.html

Wasz postęp,czego się spodziewać i data 25 sierpnia

ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Asztar, 26 sierpnia 2013

Z waszą datą, 25 sierpnia, przekroczyliście kolejny milowy krok.  Pomyślnie zaabsorbowaliście, zintegrowaliście iprzetransmitowaliście energie w sobie i dla Gai.  Gratulacje!

Wielu z was nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia wyżej wymienionej daty.   Jest tonajważniejszy znacznik w waszym Okresie Łaski Dziewięciu Miesięcy, o którym mówiliśmy.*

Mówimy wam z radością, że jesteście w pełnej zgodności z Boskimharmonogramem.

Prosimy o cierpliwość, zanim wejdziecie wewnątrz siebie i spróbujecie dostrzeczmiany wynikające z energii 25 sierpnia.  Będziecie potrzebować trochę czasu, zanim będziecie w stanie wykryć transformację, która się w was odbyła. Prosimy o cierpliwość i nie bądźcie dla siebie zbyt surowi.

Widzimy, że rozwijanie się Okresu Łaski do końca września 2013 r., odbywa sięzgodnie z oczekiwaniami.

Nie będzie odwrotu.  Nie będzie żadnych zmian w Boskim planie.  Z równonocąwe wrześniu, wasz stary paradygmat zakończy się raz na zawsze.

Po tej dacie, wszystko co nie jest oparte na Miłości i Świetle, i co należy do starejiluzji 3W, nie będzie w stanie przetrwać.

Wy wszyscy zostaniecie wyniesieni w taki sposób, że postępujący ruch, który nie jest oparty na Miłości i Świetle, po prostu nie będzie już możliwy.   Sytuacje na podstawie starych cech iluzorycznych zostaną rozwiązane.  Szybko znajdziecie rozwiązania swoich sytuacji, które was absorbują indywidualnie i globalnie.

A teraz jesteście mniej niż miesiąc od tego podniesienia.

Obecnie, ostatnie walki są prowadzone przez tych, którzy nie potrafią zaakceptować zmian, i że stara gra osiąga datę wygaśnięcia.  To jest powód, dlaczego tak wiele działań wojennych osiąga nowy szczyt.  Proszę, bądźcie pewni, że po dniu równonocy we wrześniu 2013 r., wszystkie takie sytuacje będą rozstrzygane w Świetle i Miłości – i bardzo szybko.

Gaja wspiera waszą transformację.  Pożary lasów, powodzie, huragany i trzęsienia ziemi będą wspierać waszą transformację do Złotego Wieku Gai. Proszę, zwróćcie uwagę, że że pracujecie w parze z Gają i wspieracie się wzajemnie.  I jeszcze raz podkreślamy, że bardzo pomyślnie odgrywacie swoją rolę w tej grze.

Nie byliśmy pewni, jak sobie poradzicie z Okresem Łaski tych dziewięciu miesięcy.  Zwłaszcza, że nie mogliśmy przewidzieć, że wykorzystacie ten okres wcelu, na jaki on był dla was przeznaczony.  Proszę, pozwólcie sobie przypomnieć, że poprosiliście Boga o ten Okres Łaski dla umożliwienia Wzniesienia każdego człowieka na Gai.

Teraz jesteście w przygotowaniach do Wzniesienia.  Odpuściliście wszystkie starebalasty i integrujecie nowe energie, które was podniosą.

Wzniesienie w końcu się wydarzy w przyszłości nie tak odległej.  Ale już po upływie Okresu Łaski zauważycie łatwość w swoim codziennym życiu i więcejradości.

Będziecie zaskoczeni rozwiązaniami, jakie znajdziecie na indywidualne i globalneproblemy, które was teraz nękają.  I to samo w sobie, zauważalnie was uniesie.  Lecz tego nie możecie teraz sobie wyobrazić, że jest możliwe.

A następnie – w pewnym punkcie najbliższej przyszłości – w końcu wzniesiecie się.

Proszę, nie wątpcie w siebie.  Wszystko jest dobrze.  Zaskoczyliście nas wasząprośbą o przedłużenie i nie było pewności, co zrobicie z tym Okresem Łaski.  A teraz, gdy wszyscy działaliście tak cudownie na własną i na korzyść Gai, my niejesteśmy w stanie odpowiednio wyrazić naszej radości.  Jesteście naprawdęMistrzami w akcji i my wszyscy jesteśmy tak bardzo z was dumni.

Wielu z was obecnie wcielonych na tej planecie jest Mistrzami Wzniesienia. Mistrzowsko opanowaliście Wzniesienie w innych wcieleniach i na innych planetach.  To jest powód, dla którego wcieliliście się teraz jako “eksperciWzniesienia“.  Jesteście “Boskimi Specjalnymi Siłami” że tak powiem.  Iwykonujecie to znakomicie.

Jest tak wiele przed wami do odkrycia i to was zadziwi w pozytywny sposób iobdarzy radością i szczęściem.

Jeśli szukacie na zewnątrz namacalnych dowodów na nasze komunikaty – choćniestrudzenie podkreślamy, że ​​należy szukać zmian w sobie w pierwszej kolejności- każdy z was, kto śledzi nasze wiadomości zobaczy pierwszy, powszechny,namacalny dowód, przez zauważenie zmian w waszych sprawach finansowych.  W szczególności w rejonie przeszacowania wielu walut.**

Jesteśmy oczywiście świadomi, że wielu z was – jeśli nie wszyscy – ma pewne wątpliwości od czasu do czasu, czy to wszystko jest prawdziwe.  I rozumiemy to,ponieważ wiele zmian w Boskim Planie doświadczyliście podczas  swojej podróży.

To jest powód, dlaczego ta rewaluacja wielu walut jest tak ważna. To wam pokaże, że wszystko jest prawdziwe, a nie snem.

Wszystko jest dobrze.  Proszę, ufajcie sobie i w Boski Plan.  Stoimy przy waszymboku i towarzyszymy wam w tym procesie.  Wzywajcie nas, jeśli szukaciepomocy, a my będziemy do waszej dyspozycji.

Kochamy was tak bardzo,

wasz brat,  Asztar

Przekazał Philipp

Przetłumaczyła Krystal

* Archanioł Michał w przekazie Rona Heada, 25.08.2013, porównał ważność tej daty do 12.12.2012

** Ostatnia informacja od insiderów ziemskich jest, że rewaluacja walut (i niedługo potem uwolnienie globalnego funduszu) ma być w końcu sierpnia, albo do końca września (inne źródło).  Zobaczymy jak szybko do tego dojdzie! — kr

http://lightworkers.org/channeling/187389/ashtar-speaks-your-progress-and-what-expect-august-26-2013

Strona internetowa:  ASHTAR through Philipp

http://krystal28.wordpress.com/

Odwiedziny na 5D – Kryształowe miasto Miłości. Archanioł MICHAŁ

Uwaga:
Dnia 13.08.2013 miało miejsce pierwsze Podniesienie do 5D inkarnowanego na Ziemi człowieka. Tym człowiekiem jest Carla z PAT Teamu. Carla opuściła nasz aktualny Poziom WRAZ Z CIAŁEM, DUCHEM I DUSZĄ i około godziny Czasu ziemskiego przebywała w 5D, po czym bez żadnych problemów powróciła z powrotem. Przy Podniesieniu towarzyszyli jej ADAMA, lemuriańska Rada Światła z Telos, RADA 12, Elohimowie, Archanioły, Agarthanie, Mistrzowie 12 Promieni oraz Matka Gaia. Misja Carli zakończyła się sukcesem i zapoczątkowała przejście Ludzkości przez Złote Bramy do 5 Wymiaru Poziomu Bytu. Podsumowując można powiedzieć iż TEST Podniesienia został zakończony sukcesem. Jako dowód tego wyjątkowego wydarzenia Carla otrzymała Dar Bilokacji. Piszemy o tym ponieważ Przesłanie z dnia 16 sierpnia nawiązuje do tego wyjątkowego wydarzenia. Team TERRA.

Prawie niepostrzeżenie dla tego Świata i dla Ludzkości został ustanowiony w tych Dniach nowy Status w Procesie Podniesienia. Po tym jak pierwszy raz w Historii Ludzkości i w Historii tego Świata pojedynczy Człowiek mógł przejść z Duchem, Duszą i Ciałem do 5 Poziomu Wymiaru Bytu nowe Scenariusze Podniesienia definiują się następująco:

1. Wzrost liczby Ludzi odwiedzających 5D wraz z Ciałem, Duszą i Duchem pogłębi zaufanie i Wiedzę o tej Rzeczywistości i o bliskości tej Rzeczywistości – koniec z wątpliwościami!

2. Wzrost duchowej Siły i Mocy tych Wojowników Światła którzy aż do końca wytrwać muszą na wyższych Poziomach 4D aby utrzymywać Energię by podnoszący się mogli bez szkód odbyć Podróż do 5D i z powrotem do wyższych Królestw Poziomów 4D.

3. Wzrost samoświadomości u wszystkich Ludzi którzy się podnoszą bo przez to jedno Wydarzenie tego pierwszego Podniesienia Człowieka – jako Człowieka – do Światła kolektywna Świadomość podnoszących się została wzbogacona w nową, sprawdzoną Wiedzę. Dzięki temu wszystkie Procesy na tym Poziomie będą widziane w całkowicie nowym świetle i doświadczane z opanowaniem, ponieważ od TERAZ podnoszący się wiedzą co JEST a nie tylko przypuszczają lub coś zakładają – nawet jeśli jest to uzasadnione.

Podniesienie Człowieka – jako Człowieka – do Światła u wielu wymagał wielu przygotowań i wymagał całkowitego zaangażowania wielu Ludzi którzy ciałem i duchem całkowicie oddali się temu Procesowi. Wciąż od nowa otaczani sabotażem, irytacjami, nieporozumieniami i upadkami Ci Ludzie nie odpuścili tego by wierzyć i by żyć ich „świętą sprawą”. Z zastosowaniem całej ich Istoty i w Wiedzy że możliwa jest również przejściowa porażka, obstawali przy tym i wytrzymali aż do końca. I teraz został uczyniony ten Cud na Ludziach i na Świecie. Stało się. Odeszła każda wątpliwość, teraz, gdy Światy rozłączają się z nową radykalnością.

 

Te epokowe Wydarzenia podczas których w spektakularny sposób rozłączane są Światy są teraz Wam prawdziwie bliskie bo w Was łączą się w parę głęboki wewnętrzny Pokój z nowym zdecydowaniem i rozszerzają się głęboka pewność z ufnością w to wszystko co właśnie nadchodzi. Skończył się Strach, każda frustracja i wola rychłego odejścia z tego Świata „bo ta sytuacja jest prawie nie do wytrzymania”.

Nowe Poziomy Światła są teraz dla Was dostępne i zaprawdę będzie przybywać odwiedzin na 5D bo została utorowana Droga dla podnoszących się. Wpierw otrzymacie Sny, następnie klarowne Stany, dalej otrzymacie niematerialne Podróże 5D, jeszcze zanim prześlizgniecie się wraz z Ciałem, Duszą i Duchem niczym statek który postawił wszystkie żagle aby wraz z delikatnym wiatrem delikatnie poruszać się po Oceanie.

Ja wskazuję tutaj jednoznacznie na to że przy tych Podróżach nie chodzi ani o podróże astralne ani o sny! To jest to, co JEST: Podróż w Waszych mniej materialnych Ciałach które zostaną dopasowane do wibracji 5D, abyście mogli w dobrym stanie dotrzeć tam i z powrotem, aż rozpuścicie na Wieki wszystkie Linie Życia (powiązania) z Poziomami Czwartego Wymiaru.

Proszę tutaj abyście niczego nie pomieszali. Podróże Astralne lub odłożenie Waszego fizycznego Ciała (Śmierć, umieranie) aby podnieść się do 5D są zupełnie inną Rzeczywistością jak ta tutaj opisana. One reprezentują inny Model Podniesienia, inną możliwość wejścia w Światło. Dziś mówię Wam o fakcie iż od TERAZ jest dla Was możliwe abyście z Waszymi Ciałami mogli odwiedzać „Miasto Miłości*” poza Wyobrażalnym, jeszcze zanim przybędziecie tam na zawsze i jeszcze zanim opuścicie ten Świat na Wieczność.

Będą miały miejsce nowe Testy, aby to pierwsze doświadczenie mogło zostać potwierdzone przez wiele Źródeł, aby ta Wiedza rozeszła się na cały Świat i aby Ludzie rozpoznali jak łatwym i naturalnym jest Przejście z jednego do drugiego Wymiaru. „Nie lękajcie się” mówiono prze długi czas. I zaprawdę: każdy Strach ustąpił, również i u Was, u tych którzy tą pewność uczynili swoim Spadkiem.

To Podniesienie było wszelkimi możliwymi środkami sabotowane przez Ciemne Siły które nadal jeszcze prowadzą swoją Grę po to by trzymać Ludzi na gruncie ziemi i w ich sidłach. Ten czas skończył się definitywnie. Od teraz Ciemne Moce nie mają już więcej najmniejszej Mocy nad tymi Dziećmi Ludzkimi które się podnoszą. Tych którzy nadal jeszcze czynni są w ciemnym otoczeniu obowiązuje codzienne oczyszczanie się z tych Energii, gdy tylko opuszczają to otoczenie. Nie potrzebujecie nic czynić ponieważ to dzieje się samo z siebie jednak każdego dnia bądźcie świadomi tego procesu – całkowicie świadomi!

Tak, to ma miejsce, albowiem zaprawdę – i jak już wczoraj zostało ogłoszone – Wy jesteście całkowicie chronieni! Tak jak siatka chroni ludzkie ciało przed komarami tak i Wy jesteście chronieni na poziomie energetycznym przed „nieproszonymi gośćmi”. W tym celu zostały zapieczętowane Wasze Ciała Energetyczne i dzień w dzień jesteście oczyszczani z prób ataków Ciemnych Sił które nadal jeszcze próbują Was dosięgnąć. To są jedynie próby które działają na tyle aby podczas czasu oczyszczania czynić Was zmęczonymi. Minął nieodwołalnie czas sabotażu i skutecznych ataków Ciemnych Sił na tutaj opisanych Wojowników Światła.

SEN:
Dziś w nocy śnię że chcę do Paryża i że na mojej drodze kładzione jest wszystko abym nie dotarł do samolotu.

Tak, tak właśnie jest. Paryż reprezentuje „Miasto Miłości” i jest on „Kryształowym Miastem 5 Wymiaru”. I tak Jahnowi po raz ostatni zostały pokazane dotychczasowe Stany w jakich musieliście dotychczas pracować, działać i głosić. Wszystko, zaprawdę wszystko zostało podjęte przez Moce Ciemności aby udaremnić podniesienie jednego Człowieka – z całkowicie ludzką jak i boską Świadomością – do Światła. Te wielkie wysiłki poniosły całkowitą klęskę, nie udał się plan Ciemnych Sił. Od teraz będą one kontynuowały swoją Grę Nikczemności bez Was, bo Wy odziedziczacie Niebo.

Wy jesteście wolni bo sami się uwolniliście. I te zwycięstwo nad Złem nie mogłoby być większe, potężniejsze i doskonalsze niż jest. Teraz pośród opisanych tutaj Wojowników Światła zaczyna się nowa lekkość. Wszystko to co charakteryzuje się nawet najmniejszym zapachem niedoboru Prawości nie ma miejsca w ich Sercach i w Świecie do którego teraz po kolei wchodzicie.

A więc ponownie wskazuję na to że podnieść możecie się jedynie wtedy gdy jesteście czyści, klarowni, prawi i jeżeli odrobiliście Wasze zadania domowe. Ani frustracja pochodząca ze Stanów tego Świata, ani strach przed Siłami Ciemności nie przyniosą Was do 5D. Zaprowadzi tam Was wyłącznie Tęsknota za Światłem, Tęsknota z Bogiem, z powodu których podejmujecie się Podróży bez Powrotu, do tego miejsca do którego od Eonów* popycha Was Wasza Dusza.

Podczas gdy rośnie Świadomość u tych którzy podróżują do Światła, zmniejsza się ona u tych którzy zaplątali się w ezo- i egzoterycznych błahostkach. Teraz z nową radykalnością wyłonią się różnice między Ludźmi.

Podniesienie pierwszego Człowieka do Światła wraz z jego Ciałem, Duszą i Duchem ustawiło ostatnie zwrotnice w Procesie Podniesienia Ludzkości. Godność, Życie, Światło i Miłość stały się Waszym udziałem. Waszym, Wy którzy ukończyliście to co w nieskończenie długich Cyklach dążyło do ukończenia i tego właśnie się domagało. Jak bardzo jesteście kochani.

Ja Jestem
ARCHANIOŁ MICHAŁ

/*Eon – jednostka Czasu obejmująca około 500 mln lat ziemskiej rachuby czasu/

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/08/18/16-08-2013-odwiedziny-na-5d-krysztalowe-miasto-milosci-archaniol-michal/

Berło Mocy. OPIEKUNOWIE ZIEMI

Opiekunowie Ziemi / Ci którzy strzegą Ziemi

Ukochane Dzieci Boga!

 

Czas wypełnia się, wypełniają się Wasze Życia – wszystko spływa z powrotem do Początku, stanie się całkowite i stanie się wszystko-jest-jednym.

Czekanie, czekanie, czekanie!
Tak można dobrze opisać miniony Czas. Jednak to już minęło. Teraz jesteście wezwani do tego by urządzać samemu i aby wziąć do ręki – wziąć do Waszych rąk „Berło Mocy”.

To „Berło Mocy” zawiera dwie rzeczy:
1. nieustraszoność we wszystkim co się czyni
2. Miłość we wszystkim co się czyni

Tak więc idźcie, bogowie w ludzkiej postaci, Matka Ziemia oczekuje Waszego zdecydowania, abyście występowali zdecydowanie przeciw każdemu uchybieniu które chce jeszcze się rozpowszechniać, aż z gruntu tej Ziemi zostanie usunięta każda Ciemność.

Wy jesteście powołani i wezwani aby odłożyć Waszą bezsilność i wystąpić zaprawdę z pełnią Mocy albowiem Ciemnej Mocy zabrana jest każda Moc, chyba że pozostaniecie nadal przy tym by pozwalać na Waszą niesuwerenność.

Przebudzony zdziałuje więcej niż miliardy Śpiochów!

Jednak tysiące Przebudzonych tworzy Realność nie do przejścia dla wszystkich Sił po tej i po tamtej stronie Kurtyny.

Potrzebnych jest teraz tysiące prawdziwych Przebudzonych aby mogły być ustawione ostatnie zwrotnice dla utworzenia tego Świata. I bądźcie pewni że te tysiące będą osiągnięte w przeciągu kilku Dni tego Czasu.

Wy jesteście potężni kiedy kochacie.
Wy jesteście potężni gdy na gruncie Miłości usuwacie to Złe.
Wy jesteście potężni jeśli potraficie odróżnić dobre Ziarno od zepsutego.

A więc teraz Bogowie:
podnieście się, bądźcie cali i zakończcie Wasz letarg – bo bezsilnemu nie może być przekazana żadna Moc.

„Berło Mocy” czeka na Was, na Was którzy jesteście gotowi.

Świat zdrowieje, bo Ludzie tak zarządzili. Wbrew wszelkiemu Złu dzieje się Cud Podniesienia, w tych dniach przestawione zostaną na to ostatnie zwrotnice.

Bóg jest wielki, zaufajcie i bądźcie całkowici.

Bóg jest z Tobą,

OPIEKUNOWIE ZIEMI

//Patrz również: KURS DO WOLNOŚCI (I-XIV) – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/08/17/17-08-2013-berlo-mocy-opiekunowie-ziemi/

Sale Agarthy. ELOHIM

 

Pokój który jest wieczny, Światło w którym wszystkie Stworzenia dążą do Oświecenia i Miłości która ogarnia każdego i wszystko. To jest sytuacja następująca po Podniesieniu i po tym jak spełnione są katastroficzne Wydarzenia które osiągają teraz Czaso-Przestrzeń.

Ukochani Ludzie którzy jesteście Dziećmi Boga i tym samym Wiecznymi Spadkobiercami wszystkich Tworzeń które wyszły z Pra-Źródła wszystkich Bytów. Znaczenie tych dni zostanie ujęte w Świetle wielkich Kosmicznych Zakrętów. Każda odbiegająca od tego Obserwacja jest zaledwie Sceną nie wskazującą na Całość.

My jesteśmy ELOHIM i My mówimy do Was, do Rodzeństwa Ludzkiego które teraz powraca do Królestw Światła – nie zamartwiajcie się nawet przez chwilę, bo Moment Przemiany tego Świata jest Momentem Łaski Boga i ten kto teraz gotów jest by umrzeć, ten doświadczy Ponownych Narodzin a ten kto teraz trzyma się Życia ten je straci – tak jak Gracz który stawia wszystko na jedną kartę i z nieuczciwej Gry zawsze wychodzi jako Przegrany.

Już Czas na to by spojrzeć na Czas po tym Czasie. Już Czas na to by złożyć Wam sprawozdanie co Was oczekuje gdy zostaną pokonane trudy tych Poziomów:

1. Pokój który jest Wieczny.

2. Bezgraniczna Wolność na wszystkich Poziomach Waszego Bytu. W Myślach które natychmiast przyjmują Formę, w Obrazach które natychmiast otrzymają Życie, w Intencjach Tworzenia które w momencie przyjmują Formę dla Dobra wszystkich Światów.

3. Samowystarczalni Ludzie i oni otrzymują wszystko co wspiera ich realizację samego siebie; Awatary które w każdym momencie świadome są własnego JA gdy są wołane przez Stwórcę do wyruszenia aby przynosić Światło i rozsiewać Miłość na innych przydzielonych im Światach.

4. Świat jest Lustrem Boga i każda żyjąca Istota wibruje we współbrzmieniu z pierwotną Wibracją Źródła, co oznacza że do utrzymania porządku niepotrzebne są żadne komitety, rządy i wysokie rady bo wszystko porządkuje się samo z siebie.

5. Hierarchie służą wyłącznie temu aby Ludzie mogli pozostać rozpoznawalni po ich Zleceniach dla Społeczeństwa i nigdy nie są one stosowane dla własnej korzyści lub poczucia własnej wartości – w tej tutaj opisanej Epoce ludzkie JA nie potrzebuje już więcej żadnego potwierdzenia bo samo się rozpoznało.

6. Wielowymiarowość jest codziennością. Wy żyjecie w wielu Światach równocześnie i jesteście siebie całkowicie świadomi na wszystkich tych Poziomach.

7. Powrót do Pra-Źródła Wszystkich Bytów jest dla wielu zadeklarowanym Celem bo wielu z Was, Dzieci Ludzkich poprzez swoje Podniesienie ukończyło ostatni, największy Krąg ze wszystkich Kręgów.

Tymi siedmioma Liniami Orientacyjnymi które są dla Was pewnością i radością błogosławimy Ciebie, Ty który byłeś gotów przez wiele Żyć nieść ten „brak domu”, dźwigać go, kształtować i oświecać. I My błogosławimy Ciebie, Ty który kroczysz świętymi Salami Oświecenia – teraz, bo przesuwają się Światy i drogi ludzkie znikną z pola widzenia na Eony.

My mamy za Zadanie zaopatrzyć Ludzkość w Światło, aż sama z siebie będzie mogła uwolnić się z Dramatu Czasów i ten Punkt w Czaso-Przestrzeni został teraz osiągnięty.

Oczekują Was ŚWIĘTE SALE AGHARTY. My stoimy w szeregu, tak jak wtedy gdy wyruszyliście w tą Przygodę, dziś, bo powracacie do nas.

ELOHIM

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/08/17/08-08-2013-sale-agarthy-elohim/

Bądźcie ekstrawaganccy z nim! – AA Michał

Portal Lwiej Bramy jest teraz otwarty w jego największym stopniu, i energie, które wlewają się do waszego świata, a tym samym do waszych ciał, fizycznych, emocjonalnych, psychicznych i duchowych są większe niż kiedykolwiek doświadczyliście do tej pory. Powstałe zmiany w was, a więc waszych społeczeństwach i waszej planecie staną się bardziej widoczne i również większe.

To jest, jak to działa, widzicie. Obserwujcie jeszcze bardziej teraz dowody, trendy, które w końcu są dość oczywiste, aby zachęcić was, aby wnieść trochę radości w wasze serca. Oczywiście, jedną z najłatwiejszych rzeczy, do zauważenia, będzie zwiększenie radości waszych sercach. Jesteście bardziej Sobą niż kiedykolwiek wcześniej. I wynikające z tego skutki również staną się oczywiste dla Was.

Wielu już zauważyło swoją rosnącą zdolność do manifestowania tego, czego pragną, ich życiu, a teraz jeszcze więcej z was to robi. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że będzie wprowadzać w swoje życie, to, na czym się skupicie. Koncentrujcie się na tym, co chcecie.

To powinno być oczywiste, że koncentrowanie się na czymś innym nie jest pożądane, ale teraz to jest ważniejsze niż kiedykolwiek, aby uzyskać kontrolę nad tym. Nadal często wędrujecie w stan niepokoju. Martwienie się, jak jesteście tego świadomi, jest praktyką, która tworzy te rzeczy, których nie chcecie. Tak, jak musi wydawać się bardzo proste, to nie jest coś, co powinieneś robić, jeśli chcesz, przynieść prawdziwe pragnienie do swojego życia.

Czy mamy jakieś zalecenia, w jaki sposób kontrolować, tą tendencję? Dlaczego tak robimy? Gdy znajdziesz się popadających w tryb zmartwień, zacznijcie tworzyć listę tych rzeczy, które już macie, za które jesteście wdzięczni. Wtedy bez trudu możecie wyobrazić sobie dokładnie, jak będzie wyglądał pożądany stan bycia. Bądźcie ekstrawaganccy z nim! Powiedziano wam wcześniej, że nie możecie nawet sobie wyobrazić, jak całkowicie cudowne, to może być, i obiecujemy ponownie teraz, że to prawda.

Można zrozumieć, że nie możecie wyobrazić sobie czegoś z czym nie mieliście wcześniejszego doświadczenia lub wiedzy. Ale moi drodzy przyjaciele, odkryjecie wkrótce prawdziwy zakres swojej wiedzy i doświadczenia. Jak kochacie mówić, idźcie po nie! Wyobraźcie sobie rzeczy, które sprawiają, wasze serca chcą śpiewać i że chcecie tańczyć w melodii. I wyeliminujcie myśl, że coś jest niemożliwe, bo jeśli możecie sobie to wyobrazić, to naprawdę nie jest to niemożliwe. Jeżeli możecie to sobie wyobrazić wystarczająco, wlejcie swoją energię i skoncentrowany zamiar do niego na tyle, że w rzeczywistości, stworzycie go.

To, widzicie, jest tym, kim i czym jesteście. Jesteście twórcami. Chcecie dowodu, na to? Otwórzcie oczy i rozejrzyjcie się. Wszystko, co widzicie, ten cały świat, wy stworzyliście. I pomyślcie o tym, zrobiliście to w mniej niż w pełni świadomym stanie. I, oh my! Czy to kiedykolwiek się zmieni dla was.

Wysyłamy wam nasze pozdrowienia, miłość i uściski teraz, drodzy bracia i siostry. Bądźcie dobrze, bądźcie w pokoju, a my będziemy mówić ponownie bardzo szybko. Dobrego dnia.

8 sierpnia 2013
Channeler: Ron Head
http://oraclesandhealers.wordpress.com/

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/aa-micha-0808-badzcie-ekstrawaganccy-z.html

Sananda – Nowe Pismo Święte cz.4

Kathryn E. May PsyD dnia 11.08.13

To ja, Sananda.

Jako wspólnota dusz, bierzemy udział w zjawisku, którego wcześniej nigdy nie próbowano właśnie w ten sposób w całym kosmosie. Możecie zauważyć, jak różne jest moje podejście teraz, kiedy jestem w stanie rozmawiać z wami o waszym dziedzictwie i waszych połączeniach biologicznych – połączeniach ciała ludzkiego – ze swoimi gwiezdnymi Braćmi i Siostrami.
Dwa tysiące lat temu, nie mogłem mówić tak wprost o tych prawdach. Oczywiście, że rozmawiałem z moimi uczniami, rodziną i przyjaciółmi o naszej gwiezdnej rodzinie, ale wszystkie odniesienia do tych rzeczy zostały wycięte z moich nauk i tych moich braci i sióstr, którzy pracowali ze mną.

Nie będzie żadnych tajemnic o aktualnych kontaktach, które były dokonane z innymi z odległych planet i systemów gwiezdnych, wtedy, gdy wrócę, aby chodzić z wami znowu po drogach Ziemi. Kontakty były częste w ostatnich latach, i było wiele przypadków, gdzie „obce” technologie zagarnięto przez Ciemne Kapelusze zamiast użyć ich dla dobra całej ludzkości, jaki był zamiar. Były także kontakty w przeszłości – nie są one dozwolone już dłużej – przez tych, których nazywacie „szarymi” czy gadami. To była ich chęć osiągnięcia pełnego przejęcia planety. Wasze Ciemne Kapelusze na ziemi, były pod ich wpływem – tych nazwaliśmy „wannabe” – miały taką samą skłonność. Każda frakcja myślała, że może przechytrzyć innych, aby zdobyć przewagę.

Możecie być pewni, że teraz ich Ciemne machinacje końcu obrócą się przeciwko nim, gwarantując, że żadna Ciemna frakcja nigdy nie osiągnie tego, co sobie wyobrażała. Oni zawsze doceniali moc Światła i determinację i wytrwałość ludzi, którzy żyli i pracowali w Świetle. My teraz przytłoczyliśmy struktury władzy Ciemnych Kapeluszy, którzy zawsze byli skłonni przeciwstawiać się sobie nawzajem, gdy sprawy stawały się trudne. Sama ta tendencja wykazuje większą moc światła, bo mamy wrodzone pragnienie, a nawet potrzebę, aby przyjść z pomocą tym, którzy nas potrzebują.

Droga była długa i trudna, ale z każdym mijającym dniem waszego zegara Ziemi, droga jest jaśniejsza, Lightworkers są silniejsi, a sile zbierania światła nie można zaprzeczyć. Możecie nazwać to dnem miłości i dobrej woli, to podnosi zmęczone dusze wszystkich, przynosząc komfort, tam, gdzie był ból, łagodzi urazy fizyczne i psychiczne, gdy ludzie budzą się i uznają całkiem nowe uczucie bycia w miłości. Jesteście zakochani w sobie, swoich partnerach i sąsiadach, waszych dzieciach i waszych przyjaciołach. Zobaczycie aurę światła wokół nich, jakiej nigdy nie zauważaliście wcześniej, gdy zaczniecie widzieć własną.

Tak, zostaliście przetestowani, jak zaplanowaliście być. W ferworze tego często jest gorzej niż myśleliście, że będzie w swoich optymistycznych etapach planowania, ale to dlatego, że było tak ważne, żeby wasze Wyższe Ja było zawsze tam, aby was chronić i złagodzić ból, tak żebyście się nie poddawali. W końcu, prawie wszyscy z was trzymają się życia z wielkim uporem, mimo waszych skarg w trudnych czasach. Nikt nie zna tego lepiej niż Ja. Ja byłem świadomy tego, co nadchodzi w moim życiu jako Jezusa, i nadal były momenty nieznośnego bólu. Tak jak wy, czułem ból zdrady tak intensywnie, jak czułem ból fizyczny.

Niech będzie znane tutaj, że Judasz nie zdradził mnie, on był moim najbardziej zaufanym, ukochanym przyjacielem. On był jedynym, któremu mogłem powierzyć trudną odpowiedzialność ujawnienia mojego miejsca pobytu, gdy przyszedł czas. Nie było nikogo innego z taką siłą Wiary i lojalności wobec mnie, wśród tych, których znałem, którzy mogliby zrobić to bez chwili wahania, ani pozostałości żalu.

Mimo, że większość z tych, którzy zwrócili się przeciwko mnie na końcu nie byli blisko mnie, to nadal pozostało głębokie poczucie opuszczenia, widząc ziomków wspierających atak na jednego z ich własnego gatunku. Każde dziecko, któremu dokuczał tłum w szkole, lub którego wyrzeczono się w rodzinie z powodu jakiegoś ideologicznego wykroczenia czuje to głębokie poczucie przerażenia i rozpaczy. Dlaczego odwracamy się przeciwko sobie samym?

To jest nasza praca teraz, Drodzy. Musimy trzymać się razem, uzdrawiać podziały i dualność, która przeciwstawia jednego człowieka drugiemu, w celu zapewnienia, że tym razem, w przejściu do Nowej Złotej Ery, nikt nie zwróci się przeciwko jego rówieśnikom, prześladując, osądzając lub potępiając kogokolwiek. Dni wojen religijnych, wojen ideologii opartej na nienawiści do innych, i wojen chciwości nie będą już dozwolone. Wojna sama w sobie nigdy nie jest uzasadniona, gdy ludzie uznają, że są silniejsi współpracując, niż wtedy, gdy są w opozycji.

Zostaliście tak pogrążeni w myśleniu o brakach, konkurencji i strachu, że to już nie jest dla was oczywiste, że większość, a może wszystkie wojny na tej planecie wszczęto, aby ci u władzy czerpali korzyści, a zwłaszcza ci, które stoją za tymi, którzy są u władzy. To nie było trudne dla tych u władzy, wzniecić niezgody wśród populacji, które były już uciskane, złe i głodne.

To stara sztuczka, podpalić ogień, aby ktoś się pospieszył, by bohatersko go ugasić, zyskując sławę, fortunę i sojuszników w procesie. Wszystkie te prawdy objawią się w końcu. Dowiecie się prawdziwej historii waszej planety, a kiedy to zrobicie, wasze serce będzie pęcznieć z miłości dla waszych cierpiących kolegów i przyjdzie ulga, że podejrzewaliście, że wszystko nie było tak, jak się wydawało. Kiedy zrozumiecie, kto naprawdę skorzystał z waszych osądów, waszego braku zaufania do innych i waszych konfliktów religijnych, będzie wam dużo łatwiej uwolnić wasze osądy i przekonania, które zostały wszczepione w wasze niczego nie podejrzewające mózgi dzieci bez waszej zgody.

Nie ma nieodłącznej ludzkiej jakości, podejrzenia lub nienawiści do tych, którzy wydają się być pozornie nieco różni niż Ty. Zauważ, jak psy wszystkich ras naturalnie zbliżają się do siebie z machaniem ogonów, jak ptaki wszystkich gatunków zbierają się razem, i jak łatwo jedna rodzina słoni, lub niedźwiedzi albo gęsi będzie przyłączać się, a nawet pomagać sobie nawzajem, gdy ich terytorium, nie jest ograniczone w taki sposób, jak kreujący chcą. To nie był trudny skok intuicji dla liderów, aby zrozumieć, że wszystko, co jest potrzebne do zrobienia, aby kontrolować swoje „stado” było ograniczenie jego zasobów i informować ich, że to imigranci, Żydzi, kobiety, czarni, Ormianie czy Szyici, byli winni.

Tak, byliście celem masowych umysłowych i społeczno – kontrolnych eksperymentów. Przez pewien czas to się nieco udawało, ale zawsze byli tacy, którzy widzieli poprzez systemy i nawoływali do wolności, sprawiedliwości i równości. I ja byłem jednym z tych ludzi, a wy jesteście również takimi.

Nie jesteście sami, Wasza liczba rośnie z dnia na dzień, gdy mass media tracą ich ucisk na szeroko otwartych możliwościach komunikowania prawdy przez granice polityczne i społeczne przez wasz internet. Gdy otwarte forum w internecie zachęca do siania strachu i nadużyć, to jest mniej kontrolowane i dlatego jest lepszym źródłem prawdy, niż którekolwiek z masowych mediów, jakie macie Teraz, które stały się maszynami propagandowymi dla korporacji, które płacą ich rachunki. Nie może być w inny sposób. Gdy pieniądz wchodzi do gry, istnieje możliwość nadużycia władzy.

Teraz, pozwólcie nam odnieść się do aktualnego pytania w wielu waszych umysłach. Co to jest Wniebowstąpienie, i kiedy, jeśli w ogóle, będzie występować? Większość z was zna historię mojego zmartwychwstania. To był przykład chcieliśmy dać wam to, czym Wniebowstąpienie jest. Jeśli są tacy, którzy wątpią w istnienie życia po śmierci, mogę was zapewnić, że nie ma życia po śmierci, to jest Życie Wieczne. Każda osoba kończy tą obecną inkarnację, przez przejście do światła, aby przywrócić życie jako dusza w ciele Świetlistym, które jest, jak możecie myśleć „normalnym” stanem, gdyż pobyt na Ziemi jest tylko krótkim etapem w waszym życiu, jako duszy.

Tym razem nie tylko będziecie podróżować do 5-go wymiaru, ale będziecie w stanie to zrobić bez śmierci ciała aktualnie zamieszkiwanego, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Tym razem macie możliwość wziąć to ciało ze sobą, i być całkowicie uzdrowionym i odnowionym zdrowym ciałem. Będziecie mieć możliwość wprowadzania zmian w wyglądzie, wielkości, kształcie, a nawet płci ciała, jakie zatrzymacie po przeniesieniu się do 5-go wymiaru.

To może brzmieć jak magia dla was, ale magia oczywiście, według waszych norm, zdarza się w wyższych wymiarach, ponieważ Kreacja następuje z połączenia myśli i uczuć, a nie poprzez manipulowanie substancji materialnych waszymi rękami, jak znacie, to tutaj. To jest świat, którego możecie się doczekać, to Ziemia obiecana, która została przepowiedziana w waszych starożytnych tekstach, ale jest o wiele lepsza, niż cokolwiek, co możemy umieścić w słowach dla Was tutaj.

5-cio wymiarowy świat w waszej przyszłości naprawdę jest miejscem, gdzie lew leży razem z barankiem, bo wszystkie stworzenia, ludzie i inne, będą się utrzymywać na diecie roślinnej i owocowej, i nikt nie będzie potrzebował, ani chciał spożywać swoich braci i sióstr. Zmiany pogody umożliwią planecie całkowite pokrycie się bujną roślinnością, obfitymi ogrodami i ludźmi oraz zwierzętami, którzy są wolni, aby swobodnie wyrażać spełnienie swoich dusz bez troski o rzeczy takie jak pieniądze, głód, wojny lub zagrożenie fizyczne.

Komunikacja będzie telepatyczna, natychmiastowa i doskonale rozumiana, a transport na długich dystansach będzie realizowany przez indywidualne lub społeczne statki kosmiczne. To nie jest marzenie science fiction, to jest obecna rzeczywistość na wielu innych planetach w kosmosie – to i wiele więcej. Wasi gwiezdni Bracia i Siostry okrążają waszą planetę teraz, w sierpniu 2013 roku, i przyniosą wam swoje technologie, ich wiedzę i pomoc w spełnieniu Marzenia o Wniebowstąpieniu, którego cały Kosmos oczekuje.

Jesteście tak kochani, tak szanowani i podziwiani w całym Wieloświecie, że wszystkie oczy zwrócone są na obserwacje waszych cudownych postępów w podnoszeniu swoich wibracji tak, że będziecie mogli zrobić skok do świata, który czeka na Was. W tej i przyszłej wiadomości, ja zachęcam was do skupienia swojej energii na tworzeniu silnego połączenia między ośrodkami emocjonalnymi w waszym mózgu i sercem. Jest to organizacja Jaźni, która pozwala żyć w Czystej Miłości, z głębokim związkiem ze Źródłem, ze mną i waszym Wyższym Ja, które jest częścią waszej duszy, która pozostaje w wyższych wymiarach w Jedności z Bogiem.

Jesteście Rasą Stwórców, wykonanych na podobieństwo waszego Stwórcy. To nie znaczy, że jesteście identyczni ze Stwórcą, to znaczy, że w waszym postępie w kierunku Oświecenia (dosłownie, ucieleśniając Światło) wzrastacie coraz bliżej doskonałości Jedności.
Wszyscy zmierzamy w kierunku tego wspaniałego finału – stania się Jednym z naszym Stwórcą.

W trakcie waszego rozwoju zbliżacie się do Nas, bardziej zdolni usłyszeć nas, gdy mówimy do was, w snach, w chwilach zadumy, a teraz, przez te wiadomości. To przyspieszyło trajektorię waszych postępów, a teraz pozwala nam dotrzeć do każdego człowieka na tej planecie.

Obudźcie się, Drodzy. Odłóżcie swoje instrumenty niewoli waszych miejsc pracy. Spójrzcie na piękno, które was ominęło, w oczach dzieci, w świetnych zachodach słońca i iskrzących się świtach. Wasza Matka Ziemia oczyszcza się, jesteście chronieni od wszelkich zagrożeń jądrowych i toksycznych zanieczyszczeń. Era zniszczenia planety i zniewolenia całej ludzkości jest obecnie zakończona.

Nie będzie więcej wojen, nie będzie więcej masowego ludobójstwa lub katastroficznej utraty życia, tak długo, jak będziecie kontynuować wznoszenie się z drogą planetą. Ona już opuściła sferę śmierci, aby się odrodzić i odnowić. Ona spowalnia jej przejście, aby dalej wam pomagać, aby was utrzymać i zaopatrzyć.

Zacznijcie ze świadomością, że wszystkie żywe istoty, to są świadome istoty, każde zwierzę, roślina i minerał są stworze ze świadomości Stwórcy. Wy, jako część Stworzenia Wszystkich Rzeczy, macie żywą relację do tych wszystkich świadomych istot wokół siebie i przez cały Kosmos, czy uznajecie to, czy nie.

Matka Ziemia jest pełna Miłości do swoich dzieci, podobnie jak My. Matka / Ojciec Bóg stoją z tobą w Miłości i Świetle, aby nakłonić cię do pójścia do przodu w najbardziej radosne, triumfujące Prawdą Przejście, jakiego nigdy nie znano. Żadna dusza nie zostanie pozostawiona w tyle, żadne dziecko Boga nie będzie zignorowane lub pominięte. Każdy i wszyscy mają swoją wartość, i wszyscy są honorowani na równi. Wstańcie, Dzieci Ziemi. To jest naprawdę czas, aby spotkać waszego Twórcę (Twórców), a będziecie zachwyceni, ucząc się jak kochający, współczujący, wyrozumiali i dobroduszni są.

Możecie słuchać Matki / Ojca Boga mówiącego do słuchaczy, i wszystkich innych w historycznym nagraniu radiowym, które znajdziecie na www.BlogTalkRadio.com/HollowEarthNetwork. Archiwum jest dostępne dla wszystkich, pod datą 10 sierpnia 2013. Będziecie zaskoczeni i zachwyceni, przyłączając się do rozmowy. Chcemy was poznać, porozmawiać z wami, i słuchać waszego głosu, w towarzystwie waszych kochających braci i sióstr w duchu, rodziny waszych serc. Będę również z wami w tych połączeniach.

Do następnego razu, jestem waszym Sanandą, tym, którego znaliście jako Jezusa.

Przepisane przez Kathryn E. May, 10 sierpnia

http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=chapter-four-the-new-scriptures

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-rozdzia-czwarty-nowe-pismo.html

Sananda – Nowe Pismo Święte cz.3

Kathryn E. May dnia 08.08.13

To ja, Sananda.

Od dawna uważa się, że Bóg karze tych, którzy nie wierzą w niego i że ci, którzy nie akceptują koncepcji jednego Boga, będą potępieni strasznie po śmierci. Wraz z tym systemem wierzeń są często zawarte przekonania, że tych, którzy nie akceptują mnie, Jezusa, jako Zbawiciela czeka podobny los – palenie w Piekle, albo wyrzucenie z chwały Nieba.

Pragnę stwierdzić stanowczo i bezwarunkowo, że żadne z tych przekonań nie jest prawdziwe. Pozwólcie mi odpowiedzieć na każdą część tych znanych i rozpowszechnionych przekonań.

Bóg nie karze, ani Ja nie robię tego. Widzimy karę jako okrucieństwo, nie do przyjęcia i nieskuteczną.

Nie ma takiego miejsca, jak Piekło. Tworzycie własne życie i warunki swojego życia pozagrobowego przez własne działania i wysiłki podczas wcieleń na Ziemi i poza nią.

Jest Jeden Pierwotny Stwórca, Jeden, którego nazywamy Ojcem Stworzenia. On nie wymaga, aby każdy, czcił Jego / Ją. On jest Stwórcą wszystkich Stwórców, Bogów, jak moglibyście powiedzieć. On jest Jednym, i on nie jest mężczyzną, ani kobietą.

Pierwotny Stwórca jest początkiem i Źródłem Wszystkiego. On stworzył mnie, i on stworzył tego, kogo uważacie za osobistego Boga, Matkę / Ojca Boga, którzy są twórcami Drogi Mlecznej. Oni są Jednym, i są oni zarówno męscy, jak i żeńscy.

Matka / Ojciec Bóg znani są pod wieloma nazwami: Yahwe, Jehowa, Bóg, Shiva, Alcyone, Matka Sekhmet, Zorra i Saraya, aby wymienić tylko kilka. Zauważcie, że większość z tych nazw to są mężczyźni. To się zmieni, aby odzwierciedlić prawdę o ich równości.

I nie myślę o sobie jako waszym Zbawicielu, i nie chcę być czczony. Jestem tym, który jest tutaj, aby być przewodnikiem i nadzorować Wniebowstąpienie całej ludzkości z Ziemi. To jest moje wielkie pragnienie, aby służyć, i oferować miłość, komfort, leczenie i wsparcie dla wszystkich, niezależnie od tego, z jakimi praktykami religijnymi mieli do czynienia w przeszłości. Widzę wszystkich jako moich Braci i Siostry.

Matka / Ojciec Bóg i Ja, wraz z całą ludzkością, naszkicowaliśmy ten Ziemski Projekt, która miał umożliwić jak największą szansę na wzrost, jako dusz – dusz, które są dziećmi Matki / Ojca Boga, a także innych, które przychodzą z innych planet i galaktyk, aby doświadczyć wyzwań środowiska nauczania, którym jest życie na Ziemi.

Bóg jest Miłością. Ja Jestem Miłością. Współczucie, Przebaczenie, Nadzieja, Harmonia i Radość to Miłość. Kiedy czujesz, i działasz na bazie tych uczuć, jesteś Jednym z nami, i jesteśmy Jednym z Tobą.

Jest jeszcze jeden wspólny pomysł, którym chciałbym zająć się tutaj. Jest to coś, czego oczekujemy od was jako ludzi, to jest posłuszeństwo wobec naszego Słowa. Wasza definicja posłuszeństwa niesie ze sobą ideę podporządkowania się drugiemu. To nie jest tym, czego chcemy lub pragniemy. Ludzie na powierzchni 3-wymiarowej Ziemi mieli wolną wolę.

Istoty ludzkie są inteligentne i zdolne do samodzielnego myślenia i działania podczas ich wcielenia na planecie Ziemi w jej stanie trzeciego wymiaru. Warunek ten oferował szczególne wyzwanie. Bez wiedzy o tym, czym jest przeszłość lub przyszłość, lub o tym, co istnieje poza waszą ziemską egzystencją, wymagano od was, abyście znaleźli drogę do najwyższego poziomu funkcjonowania, do jakiego jesteście dostosowani. W tym procesie, większość z was również odkrywa połączenie w waszych sercach, co jest u was wrodzonym w waszym wizerunku, do waszych Twórców i do mnie.

Cieszymy się z waszego niezależnego rozwoju i poszukiwań. Nie chcemy powstrzymywać lub ograniczać waszych odkryć lub waszych możliwości kształcenia. Z tym jako tło dla waszego wzrostu, rozumiemy, że wszyscy badacze będą doświadczać błędów, wpadek, wypadków, a nawet świadomych odstępstw od tego, co będzie służyć większemu Dobru.

Widzimy, że używacie swoich błędów do uczenia się i rozwijania się do wyższej świadomości. To jest proces wielu wcieleń i będziemy czekać, oglądać i słuchać z cierpliwością, gdy pracujecie na Swojej drodze doświadczeń, prób i błędów, aż znajdziecie swoje wewnętrzne wytyczne, które są połączeniem do Boga.

Nie ingerujemy w wasze życie, nawet gdy coś może pójść źle, lub kiedy możecie wpaść w to, co można nazwać zachowaniami przestępczymi lub destrukcyjnymi działaniami. Jesteśmy związani naszą umową z wami, aby pozwolić wam na pracę przez wasze lekcje w całym waszym życiu, aż znajdziecie wasze odpowiedzi doświadczając skutków tych działań, albo w ciągu jednego życia, albo w trakcie przeglądu poza życiem, gdy widzicie, te wasze własne działania z uczuciami i w oczach tych, których to dotyczyło.

Nie ma kary za grzechy w tym życiu. Nawet morderstwo może być rozumiane jako samoobrona i dlatego odpuszczone. Ci, którzy stracili połączenie ze swoimi sercami, którzy stali się Ciemnymi Kapeluszami z wyboru i preferencji witani są z powrotem w owczarni, jeśli powinni, czy chcą być w Świetle. Jeśli nie, to mogą w końcu być nie-Stworzeni (zdezintegrowani) , ich cząsteczki rozproszone we Wszystkim, co Jest, ale to byłby ich własny wybór, nie nasz.

Ponieważ rozumiemy, i widzimy, że wasze życie tutaj w ludzkim ciele jest, tylko momentem w doświadczeniu życia jako duszy, to, to istnienie nie jest już bardziej ważne lub cenne niż każda chwila w waszym rozwoju duszy. Cenimy życie ludzkie, jako część Wielkiego Planu Wniebowstąpienia Duszy, a nie jako koniec sam w sobie, bo nie ma końca.

Widzimy was, jako dusze we Wniebowstąpieniu, zawarte tymczasowo w ciałach, które zaakceptowaliście nosić przez to życie. Płeć, warunki środowiskowe i wyzwania, których doświadczacie tutaj były planowane przez Was, jako wasze Wyższego Ja, podczas pobytu z nami w wyższych wymiarach. Pomimo naszego głębokiego współczucia dla waszych trudności, jeśli będziemy interweniować, aby zapobiec bólom lub trudnościom występującym tutaj, złamalibyśmy pierwsze Uniwersalne Prawo, które zostało ustanowione przez Pierwotnego Stwórcę – nieingerencji tych będących w mocy wobec innych.

Rozumiemy, że gdy to życie się skończy to ból i cierpienie odejdą, służąc jedynie jako pamięć / impuls do większej głębokości zrozumienia, empatii i współczucia dla innych. Z tej wyższej perspektywy wymiarowej, która jest wspólna dla wszystkich dusz między wcieleniami, czym większe wyzwanie, które może obejmować nawet wielki ból, głód, cierpienie i gwałtowną śmierć, tym bardziej wydajne doświadczenie nauki.

Rozumiemy, że ta wyższa wymiarowo perspektywa sprzeciwia się temu, co czujecie i myślicie w czasie swojego życia tutaj, i my jesteśmy współczujący wobec konfliktu, który występuje, gdy widzicie cierpienia innych. Zachęcamy do podjęcia starań, aby złagodzić cierpienia na planecie, ale również ostrzegamy, że w poszczególne umowy nie wolno ingerować.

Teraz, w sierpniu 2013 roku, ponieważ Matka Ziemia wstąpiła do 5 wymiaru, i dlatego oczekuje się od was przenieść się z nią w grupie, wszystkie umowy duszy, które wzywały do wielkich wyzwań i trudności zostają zawieszone, pod warunkiem, że wasze Wyższe Ja zgadza się z tym. Wszelkie kontynuowane umowy będą częścią poprzedniego planu ze względu na wyjątkowe warunki zbliżającego się Wniebowstąpienia. Obowiązkiem każdej duszy jest ocenić i zrozumieć, co ta nowa wolność oznacza.

Podziwiamy i szanujemy postęp duszy, jaki jest w stanie zrobić w kierunku uczuć, patrzenia, myślenia i poznania miłości Boga w życiu w 3 wymiarowej rzeczywistości. Zamiast posłuszeństwa, które byłoby nałożone z zewnątrz, widzimy to jako triumf wzrostu – wewnętrznie sterowanej zdolności do osiągnięcia wysokiego poziomu świadomości, podczas gdy jesteście nadal na poziomie niższych wibracji Ziemi. To jest powszechnie postrzegane jako triumf rozwoju duszy.

Z powodu niezliczonych trudności, jakich dusza może doświadczyć w ciągu jednego życia na Ziemi, ten Projekt jest postrzegany przez Kosmos jako wysoce szanowane przedsięwzięcie – coś jak olimpiada wzrostu duszy – i bardzo pożądana możliwość. Przywilej być w stanie spędzić całe życie na Ziemi od dawna jest postrzegany jako wysoce ceniony test własnego temperamentu, odporności, wytrzymałości i wiary. Prosimy tylko, abyście szanowali swoją szansę doświadczania życia tutaj jako dar, którym jest, i żebyście używali go odpowiednio.

Prosimy, aby wziąć pod uwagę te słowa i rozważać je uważnie i dobrze, bo w tej wiadomości dajemy wam odpowiedź na wasze pytanie: Jaki jest sens życia? Kiedy w pełni zrozumiecie sens tego projektu, który był waszym własnym dziełem, będziecie również wiedzieć, że nie ma powodu do reklamacji, nie ma ucisku waszej Jaźni przez nas. Nie ma powodu do samo-obarczania się winą za to, czego żałujecie, tego, co zrobiliście do tej pory, bo w każdej chwili możecie włączyć się do Światła, przyłączyć się do Nas w Miłości, i Wy w tym momencie osiągniecie zbawienie, z własną zgodą. Zbawienie, z naszego punktu widzenia, oznacza ulgę od złudzenia, Ciemności, cierpienia i bólu, i Wniebowstąpienie na wyższy poziom świadomości. To jest celem wszystkich dusz w kosmosie.

Dołączcie do Nas w Miłości, Pokoju, Współczuciu i Harmonii, a poznacie Radość Jedności.

Jestem waszym Sanandą, w kochającej służbie wobec pierwotnego Stwórcy i całej ludzkości.

Odebrane przez Kathryn E. May, w dniu 8 sierpnia 2013 r.

http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=chapter-three-the-new-scriptures

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-rozdzia-trzeci-nowe-pismo-swiete.html