Sananda – Nowe Pismo Święte cz.2

Rozdział Drugi, Nowe Pismo Święte, jak napisane przez Sanandę / Jezusa

Kathryn E. MaY dnia 07.08.13

Dziś jest drugi dzień nowego czasu na Ziemi. Jest to czas zmian, czas, aby porzucić stare idee, bez względu na to, jak cenne mogą być dla Ciebie. Jest mi przykro, że jestem teraz w sytuacji zmuszającej do zweryfikowania religii, która powstała w moim imieniu, ale błędne interpretacje moich nauk są tak powszechne, że muszę uczynić zapisy prostymi. Czy nie chciałbyś zrobić tak samo, jeśli wiedziałbyś, że jesteś błędnie cytowany tak często i tak świadomie, że zmienia to wiadomość, która była pracą twojego serca i duszy?

To nie jest kwestia dumy dla mnie. To jest kwestia Prawdy. Matka / Ojciec Bóg i ja pracowaliśmy z Pierwotnym Stwórcą przez eony opracowując plan dla Ziemi. Naszym marzeniem o Niebieskiej Planecie było zawsze, żeby ona zeszła do niższych wibracji, stworzyła ciężki, świat 3D dla doświadczeń ludzkości z wolną wolą. Oczywiście jedynym sposobem, aby doświadczyć wolnej woli była zasłona zapomnienia, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki można poczuć odrębność od Uniwersalnych Praw. Twoje zmysły sugerują ci, że rzeczy „się zdarzają” niezależne od siebie, i czujesz się w oderwaniu od przyczyny i dynamicznego efektu, który jest dla nas tak oczywisty w wyższych wymiarach.

Urzeczywistnieniem Marzenia miał być dzień (w kosmicznym znaczeniu, oczywiście), kiedy ona (planeta) ponownie wzniesie się do 5-go wymiaru i poza niego, w triumfie z jej ukochaną rodziną ludzi, zwierząt, roślin i innych czujących istot wzrastających wraz z nią w Chwalebnym Wniebowstąpieniu, które podniesie cały kosmos razem z nią. Tak, to było to, co przewidzieliśmy, i czego oczekujemy teraz. Nasza wiara w ludzkość nie została źle umieszczona.

Chociaż drodzy Ciemni spowolnili proces, siejąc spustoszenie w myśleniu i uczuciach ludzi, ludzkość wykazała odporność i prawdziwą naturę rodu Adama – waszą zdolność do poczucia tego, co jest dobre, prawe, sprawiedliwe i prawdziwe. To robicie ze swoimi mocnymi sercami i waszymi umysłami sięgającymi daleko, a także nie możecie jednak odwrócić się od jakiejś formy wiary, kiedy czujecie się w poślizgu. Jesteście zbudowani dla elastyczności, odwagi i determinacji. Są to cechy, które są tak potężnym fundamentem waszej Kreatywności. Widzicie siebie jako chaotycznych, nie będących w stanie kontrolować swoich emocji i swoich myśli, na łasce swoich instynktów. My widzimy blask, brakuje tylko wykwalifikowanego trenera, który pozwoli wznieść was do poziomu inteligencji i sterowania, który doprowadzi Was do poziomu, dla którego zostaliście stworzeni.

To jest cel tych wiadomości: pomóc podnieść poziom działania w waszym codziennym życiu do punktu, w którym będziecie teraz w stanie wznieść się z drogą Matką Ziemią w niedalekiej przyszłości – a przez to mamy na myśli tygodnie lub miesiące , a nie eony. Wielu z was jest już gotowych, ale obietnicą Wniebowstąpienia, którą wszyscy daliśmy sobie dawno temu w czasie Marzenia było to, że wszyscy zbiorą się razem ze sobą, tworząc najbardziej wspaniałe, radosne podniesienie serc, które przeniesie każdego przez próg do 5-tego wymiaru w tym samym czasie.

Teraz, przez wszystkich na raz nie musi oznaczać, w tym samym momencie dokładnie. Wszyscy będziecie dokonywali swojego Przesunięcia, kiedy poczujecie się gotowi. Niektórzy byli przygotowywani od lat, i będą żeglować przez nie z pierwszą falą, ponieważ są w pełni poinformowani o dyscyplinie i podniesieniu potrzebnym do przejścia. Innym zajmie to kilka tygodni lub miesięcy, aby zaaklimatyzować się do pomysłu, że ich całe życie się zmieni, niezależnie od tego, na czym wieszali się drogiego życia, swoich starych znanych sposobów, czy też nie. I oczywiście, stare znane sposoby wielu są przesiąknięte tradycją religijną.

To był obszar konfliktu na całym świecie – jedna religia przeciwko innej, a każda twierdziła, że jest jedynym prawdziwym Słowem Bożym. Drodzy przyjaciele, mogę powiedzieć to Wam teraz, z pełnym przekonaniem, że nie istnieje żadna prawdziwa religia w tym czasie na Ziemi. Istnieje wiele prawd i wiele fałszu w każdej religii, od chrześcijaństwa do islamu, od buddyzmu do hinduizmu do systemów wierzeń plemiennych z najbardziej odległych lasów i gór (chociaż niektóre z nich zbliżają się do prawdy w ich prostej akceptacji Boga w sobie i w każdym żywym stworzeniu). Mam nadzieję, że lepiej tym razem wykonam zadanie zapisując moje własne słowa dla wszystkich do czytania, i wyrażę lekcje bezpośrednio i prosto, gdyż to jest wasz nawyk robienia tak teraz w 21 wieku.

Uwielbiam używać przypowieści i przykładów z życia, kiedy mówię lekcje, które pragnę przekazać wam teraz, ale ograniczę moje opisy do wspólnych, codziennych zdarzeń, których wszyscy doświadczacie teraz, jak ja 2000 lat temu. Wiele się zmieniło, i opisy i język uwzględniają bardzo różne niuanse od tego, co było przedtem. Ta rewizja / korekta jest mocno spóźniona. Dziś jest to możliwe, aby napisać te słowa z pomocą mojej przyjaciółki, Lady Portia i wysłać je w świat elektronicznie, przy założeniu, że w ciągu tygodnia lub dwóch, miliony ludzi będą je czytać. To jest powód, dla którego proszę, że nie należy wprowadzać zmian do tekstu i że tłumaczenia są autoryzowane osobiście przeze mnie. Te idee są na tyle trudne, aby przez nie przejść bez dobrej intencji reinterpretacji lub z niedokładnym tłumaczeniem.

Z tą międzynarodową wielojęzyczną publicznością na uwadze, zacznę najpierw od nauk podstawowych, ponieważ one są tymi, które zostały tak źle rozumiane w starych Pismach. Zdecydowałem się przedstawić te nauki po prawie dwóch latach od poprzednich wiadomości i rozmów z Matką / Ojcem Bogiem, bo mogę teraz korzystać z ich słów, które nadały ton, który mogę naśladować. W ten sposób, ich słowa stanowią ważny kontekst dla zaoferowania moich prostych lekcji.

[Przed Sanandą Kathryn channelowała dwukrotnie Matkę / Ojca Boga – przyp. tłum.]

Lekcja Pierwsza stwierdza, że Wszystko jest Jednym. Cała świadomość jest połączona, dlatego wszystkie istoty są połączone ze sobą i do Boga. Dotyczy to nie tylko Ziemi, ale także wszystkich odległych istot, z planet i gwiazd z kosmosu. Wszystko jest Jednym. Wszystko jest Bogiem.

Teraz, w lekcji drugiej opiszę relację, którą znacie jako Trójca – Ojciec, Syn i Duch Święty. Pierwotny Stwórca ma miejsce na szczycie piramidy, która jest Trójcą.
Ona / On jest Stwórcą wszystkich Twórców, Początkiem wszystkich Początków i Źródłem Wszystkiego. Ja, Sananda jestem Synem Pierwotnego Stwórcy. Dodaję teraz, że to zawiera to mój Bliźniaczy Płomień – Lady Nada, – która jest drugą połową mojej duszy, rażące brakujące ogniwo w historii. Matka / Ojciec Bóg, Bliźniacze Płomienie Życia Stworzyły w Galaktyce Drogi Mlecznej, połączonego Ducha Świętego. Patriarchalny opis Historii Stworzenia pomija Tą, która urodziła – Matkę, która jest istotną częścią procesu, tak jak jest to wśród ludzi.

Oryginalna tendencja, aby wymieniać tylko mężczyzn, ich wyczyny i ich siłę, dała zupełnie wypaczony obraz wartości kobiety w życiu i zarządzaniu Planetą. Postaram się zacząć właściwie, to, co źle napisano w tych pismach.

W przeciwieństwie do nauk zawartych w Biblii, Maria Magdalena nie była prostytutką lub upadłą kobietą jakiegokolwiek rodzaju. Była silną i inteligentną kobietą z wielką godnością. Była moją ukochaną żoną i matką naszej córki, Sary. Jej zdegradowany wizerunek był początkiem degradacji kobiet, który trwa do chwili obecnej, z niewielkimi procesami podejmowanymi na Zachodzie w ciągu ostatnich 120 lat.

Maria Magdalena, serce mego serca, dusza mojej duszy, i Miłość mojego Życia, powinna być wzorem dla silnych i sprawiedliwych kobiet poprzez te wszystkie lata. Zamiast tego, grupa mężczyzn, którzy kompilowali historie do Biblii trzysta lat po mojej śmierci, podjęła świadomą decyzję, aby zatrzeć jej istnienie w umysłach ludzi, i na dobrą sprawę to im się udało. Poprzez rozdzielenie nas i stworzenie mojego obrazu jako w celibacie, nie związanego z nikim mężczyzny, powiedzieli kłamstwo, które pozbawiło ludzi prawdy – że byłem kochającym i oddanym mężem i ojcem.

To był początek tego, co stało się znane jako Wojna płci. Dla nas nie było wojny. Było silne, kameralne równe partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku i trwałej Miłości, która podtrzymywała mnie w życiowych wyzwaniach, tak jak miłość mojej oddanej Matki, Ojca, i mojej rozszerzonej rodziny. To właśnie był obraz siły przez miłość rodziny, którą pragnęli wyeliminować, bo ona jest podstawą kultury ludzi szczęśliwych i niezależnych. Osoby, które tworzą silne, wspierające się rodziny / struktury społeczne są mniej wrażliwe i mniej zależne od zewnętrznych zasobów, takich jak instytucje rządowe i religijne, a zatem trudniejsze do kontrolowania, i mniej kuszone obietnicami władzy lub dobrobytem materialnym.

Podążając z biblijnym zmienionym opisem mojego życia, Wielkie Kłamstwo pozostawiło wszystkich zdezorientowanymi i niepewnymi, jakie ich pierwotne relacje powinny być. Relacje między kobietami i mężczyznami, kobietami i dziećmi, i mężczyznami i ich dziećmi były na nowo zdefiniowane i zniekształcone. Czy będąc w służbie Bogu oznacza, że musisz być w celibacie, oddzielony i wyobcowany od płci przeciwnej? Z pewnością nie. Odwołanie do samotnego życia jest ściśle osobistym wyborem. Czy to znaczy, pociąg dorosłych do tej samej płci powoduje ryzyko dezaprobaty i kary od Boga? Absolutnie nie. Wybór waszego stylu życia, w zakresie, jakie wasze intymne partnerstwa są, nie ma nic wspólnego z oddaniem się Bogu, z wyjątkiem jakości Miłości, którą się dzielisz i Współczucia, Życzliwości i Przebaczenia, które ćwiczycie w kontaktach z nimi.

Zamiast zwrócić się do siebie dla komfortu, wychowania i przyjaźni, w bliskich stosunkach rodzinnych, które tak inspirują nas, aby poczuć chwałę i obecność naszego kochającego Boga, ludzie byli proszeni z kolei zamiast tego o zwrócenie się do kapłana lub pastora o przebaczenie, poradę i pociechę . To stworzyło strukturę władzy, w której instytucja Kościoła (każdego kościoła) i jego doktryna staje się władzą nad ludźmi i daje prawo i obowiązek interpretowania Słowa Bożego i woli Bożej dla ludzi. To nigdy nie było zamiarem Boga lub moim.

Proponuję eliminację wszystkich struktur religijnych, innych, niż być może miejsce spotkań, w którym ludzie mogą dzielić się uroczystością i zabawą, w świadomej radości bycia w uścisku miłości Boga. Proponuję także zniesienie wszelkich doktryn, dogmatów i zasad. Jedyne wytyczne, jakich potrzebujemy to te, zawarte w prostych lekcjach, które przytaczam tutaj, aby żyć w dobroci, harmonii, miłości, przebaczeniu, współczuciu i radości. Miłość rozszerza serce i umysł i przynosi radość wszystkim, którzy jej doświadczają. Jeśli nie ma tego efektu, to nie jest Miłość, to jest coś innego, co udaje Miłość.

Bóg jest Miłością. Pierwotny Stwórca jest Miłością, i to jest naszym najwyższym przykładem Niekończącej się Miłości. Matka / Ojciec Bóg jest Miłością, indywidualnie i razem. To nie pozostawia miejsca dla osądu, mściwości lub winy. Bóg nie karze. Tylko ludzie pod wpływem Mrocznych Energii są zainteresowani w mówieniu, myśleniu o tym i przewidują kary i cierpienia za tak zwane „grzechy”. Bóg nawet nie rozważa takich rzeczy. Ja nie uczyłem ani nie zachęcałem do takiego myślenia.

Wiemy, że ucisk rodzi gniew, i zmierza do stworzenia konkurencji i konfliktu pomiędzy i wśród ludzi. Jesteśmy przekonani, że wyjęci spod jarzma niewoli gospodarczej, religijnej i politycznej, uwolnieni od narzuconego poczucia winy, wstydu i urazu w wyniku tego, wolne kobiety i mężczyźni zaczną doświadczać siebie jako rodzaj kochającej rasy Istot Stwórców, do czego są przystosowani.

Naszym zamiarem jest, aby pokazać drogę do zakończenia podziałów, dualizmu, separacji i alienacji. Ich zamiennikami będą Hojność Ducha, Życzliwość, Akceptacja, Przyjaźń, i służba dla innych – wszystkich innych, i dla Planety, która była Waszą kochającą Matką.

Jestem Miłością. Jestem waszym Sanandą, który poświęcił swoje życie służbie dla oświecenia ludzkości, gdyż cała ludzkość jest stworzona na obraz Boga, i to jest moja droga do pokazania i uczenia Prawdziwej Drogi, drogi Miłości, tak aby każdy człowiek mógł odkryć, że Jesteście Bogiem. Jesteście Światłem, i jesteście Miłością.

To jest koniec lekcji drugiej.
Jesteśmy jednym.
Sananda

http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=chapter-two-the-new-scriptures

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-rozdzia-drugi-nowe-pismo-swiete.html

Reklamy

6 comments on “Sananda – Nowe Pismo Święte cz.2

 1. Ooooo, dawno nie słyszało się o Sarze…… Znów ktoś będzie mógł na niej budować nową „dynastię panujących” hłe, hłe…..

 2. Ciekawy przekaz. Jeśli się pozytywnie zweryfikuje, będzie to nie lada wydarzenie: Jezus dyktujący na nowo swoje Słowo – i jeszcze autoryzujący tłumaczenia. Zupełnie nowa i całkiem odkrywcza koncepcja Ducha Świętego. W świetle tego przekazu zupełnie innego kontekstu nabierają słowa starej Ewangelii o niewybaczalności grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ciekawe.

  Dynastie panujące zaś będą musiały niedługo zacząć pakować swoje walizeczki. Epoka niewolnictwa powoli dobiega kresu. Ja tam zaczipować się nie dam 😉 Nie wiem jak reszta Piaskownicy 🙂

 3. Fragment przekazu :
  „Matka /Ojciec Bóg i ja pracowaliśmy z Pierwotnym Stwórcą przez eony
  opracowując plan dla Ziemi .Naszym marzeniem opracowując plan dla Niebieskiej
  Planety było zawsze , żeby ona zeszła do niższych wibracji, stworzyła ciężki, świat 3D
  dla doświadczeń ludzkości z wolną wolą. Oczywiście jedynym sposobem aby doświadczyć wolnej woli, była zasłona zapomnienia…..itd ”

  Marzenie Boga – całkowicie się powiodło.
  Pytanie – czy wystarczy mieć tylko wolną wolę aby dalsza część planu się powiodła ?
  Szczerze mówiąc, miałabym także całkiem inne marzenie …..nie 3D.
  pozdrawiam 😉 🙂 🙂

 4. Przekazy, channelingi, Biblia i wszelkie Święte Księgi…… , a w każdej trochę Prawdy, trochę bajki, trochę manipulacji….. a tu tylko Człowiek, który chce brzmieć dumnie….. 😉
  Grzech jest pojęciem określającym działanie przeciw Prawu Boskiemu i jeśli odnosi się do tego właściwego Boga, to można powiedzieć, że grzech przeciw Duchowi Świętemu jest nie tyle nie do wybaczenia, co jest zakłóceniem Praw Wszechświata i narusza jego równowagę, a w konsekwencji odbija się niekorzystnie na Wszystkim co Jest, więc i na grzeszniku też…..
  W Księdze Urantii jest całkiem inne tłumaczenie wymiaru 3D. Po prostu jesteśmy Planetą ewolucyjną, która razem ze zwierzętami i ludźmi ewoluuje z ciężkiej materii poprzez duchową świadomość do wyższych wymiarów. Niebanalne znaczenie ma tutaj też wolna wola, która kieruje działaniem człowieka i pozwala nawiązać kontakt ze światem duchowym. Wolna wola jest po to, żeby przekonać się co jest Światłem, a co Ciemnością…..
  Też mi nie podchodzi teoria o zstępowaniu Boga w niskie wibracje po to, żeby przekonać się jak tu jest, no chyba że tym „bogiem” jest Lucyfer , to wtedy można przyjąć, że chciał się przekonać jak też bez kontaktu ze Źródłem się żyje…..hłe, hłe…. Według KU Stwórca obdarza człowieka posiadającego wolną wolę swą Boską Cząstką, która jest przewodnikiem dla człowieka i w konsekwencji ta Cząstka łączy się z Istotą Ludzką, która jest chętna do współpracy ze Źródłem. W ten sposób stwarzana jest nowa Osobowość w Źródle i jest odrębna, a jednocześnie należy do Źródła.
  Co do „dynastii” to już za wszelkie takie bardzo dziękujemy….. Piaskownica też zaczipować się nie pozwoli….. tak przynajmniej myślę 😉

 5. Cześć wszystkim.Mam poważną rozkminę i pytanie w związku z nią.Może ktoś z Was mi pomoże i odpowie.A mianowicie chodzi mi o Sanande,czyli Jezusa. Słyszeliście o prorokini Gabrielli i Ewangelii Jezusa „To jest Moje Słowa Alfa i Omega” wydaną przez Życie Uniwersalne?Jezus mówi o sobie,że jest Chrystusem,Synem Bożym Boga Ojca/Matki któremu na imię jest Jahwe.Opisuje w niej swoje życie, myślenie i działanie jako Jezusa z Nazaretu.Bardzo polecam tą Ewangelię i zapoznanie się z nią.Jest kilka nieścisłości między Jezusem Chrystusem a Jezusem Sanandą,choć ogólnie przekaz jest podobny.Kto jest kto?Który jest ten prawdziwy?!Z góry dziękuję za pomoc!
  W Miłości i Świetle pozdrawiam Was

  • Jest więcej niż ‚kilka nieścisłości’ między Jezusem Sanandą a Jezusem z chrześcijańskiej Ewangelii, zmanipulowanej w 4. wieku na rozkaz cesarza Konstantyna Wielkiego. Tych nieścisłości w najbliższym czasie będzie przybywać 😉

   ‚Chrystus’ jest terminem określającym stopień rozwoju świadomości, polegający na osiągnięciu przez ‚pojedynczą’ jaźń harmonijnej integracji męskiej energii Umysłu (yang) z żeńską energią Serca (yin). Termin ‚Chrystus’ określa stan odzyskania przez ‚niepełnego’ człowieka (gadzia manipulacja na matrycy ludzkiego DNA) pełni swego zablokowanego potencjału, pełni swego człowieczeństwa. Termin ‚Chrystus’ oznacza stan ‚zbawienia’, stan powrotu do Raju utraconego 🙂 „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, jeśli uruchomiliśmy w sobie pełny potencjał energetyczny pola Serca.

   Matej, jeśli popłyniesz na tej energii, będziesz doskonale wiedział, ‚kto jest kto’ i ‚który jest ten prawdziwy’ 🙂 Pozdrawiam ❤

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s