Kosmiczna Świadomość – Przejście 21 września

Przejście 21 września

Witamy Świadomość. Dziękujemy, że jesteście z nami w sesji Rainbow- Phoenix 16 września 2013. Will Berlinghof jest Interpreterem dla wiadomości, Joan Mills jako pytająca i Energizer. Prawo Miłości i Prawo Światła zostały przywołane. Czy Świadomość ma otwierającą wiadomość lub bieżące wydarzenie , o którym chce mówić zanim przejdziemy do pytań tym razem, proszę?

To ta świadomość ma rzeczywiście komunikat otwarcia dla każdego i wszystkich. Ta Świadomość stwierdza, że wydarzenie wielkiej wagi porusza szybko w kierunku planety, w kierunku zbiorowej świadomości ludzkiej. To wydarzenie to jest tym, o którym ta Świadomość mówiła kilka miesięcy temu. Wydarzenie zakończenia cyklu dziewięciu miesięcy, i tego, co było wstrzymane w tkaninie czasu i przestrzeni jak widziane z tych poziomów świadomości poza tym, co jest ludzką świadomością.

Ta świadomość mówiła o tym okresie jako ważnym stanie wewnętrznych refleksji, pracy w celu osiągnięcia poziomu zrozumienia i gotowości do wydarzenia, które jest gotowe, aby się zacząć. Byłoby błędem sądzić, że oznacza to, nic nie działo się w ostatnim okresie dziewięciu miesięcy. Rzeczywiście wiele występowało zarówno na poziomie indywidualnym dla wielu, a nawet na wspólnym poziomie dla samej planety, poziomu zbiorowej ludzkiej świadomości.

To, że wydarzenia na świecie pokazują, że rzeczy rzeczywiście postępują naprzód, a dla wielu, którzy nie są świadomi, którzy nie rozumieją znaczenia tych ostatnich dziewięciu miesięcy, wydaje się im, że tylko wydarzenia zewnętrzne były w ruchu do przodu.

Ale dla tych, którzy świadomie działali na rzecz wewnętrznej świadomości i zrozumienia, przygotowując się na zmiany, które nadchodzą, wielu z nich rzeczywiście zauważyło osobiste zmiany i osobiste wydarzenia o charakterze, który pokazały im, że rzeczywiście coś będzie się działo na tych poziomach zrozumienia i porozumienia, które są podstawą na której ludzka zbiorowa świadomość jest zbudowana i indywidualną świadomość, jak również.

Teraz okres dziewięciu miesięcy dobiega końca i data 21 września, która byłą podana przez tę świadomość, jak tym punktem końcowym dziewięciomiesięcznego okresu przygotowania.

Ta świadomość chce omówić ten dzień w pełni tym razem. Pragnie najpierw stwierdzić, że jest to koniec paradygmatu wiary i świadomości, która była dominującą na starej planecie AB, a ponieważ jest to zakończenie paradygmatu, który interferował, z tym nowym paradygmatem wierzeń i zrozumienia, który jest w trakcie procesu formowania, i 21-szy będzie oznaczał zakończenie starego paradygmatu, tak że nowy paradygmat będzie mógł się rozpocząć. Wielu ma nadzieję, że 21-go września będzie radykalne wydarzenie, w którym świat dotąd znany zniknie, i że będą teraz w tej nowej zawartości odmiany planety A.

To ta świadomość powie w tym momencie, że w miarę jak radykalne wydarzenia wystąpią tego dnia, to nie będzie tak dla większości. Bo dla większości, nawet tych, którzy przygotowywali się i są gotowi do zakończenia starego paradygmatu, aby można było rozpocząć nowy paradygmat, ten dzień może nie być inny niż dzień wcześniej.

Ważne jest, aby uświadomić sobie, że ten dzień jest po prostu dniem narodzin nowego paradygmatu, który będzie teraz przesuwał się do aktualizacji. Same te narodziny będą monumentalne, ale będą nadal
wymagały energii zrozumienia, która wzrastała, która się rozszerzyła. To będzie tak dla tych, którzy pracowali na wewnętrznych poziomach, zarówno świadomie, jak i nieświadomie, i to stanie się szybko widoczne, że zdarzenia i okoliczności, będą aktualizować się znacznie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Z tego powodu konieczne jest, aby zrozumieć, że gdy ktoś kładzie własne skupienie i uwagę na określonym kierunku, prawdopodobieństwo zaistnienia tego zostanie znacznie rozszerzone, wobec tego, co było kiedyś. To jest tym, ta koncepcja, jest znana jako natychmiastowa Karma. Więc kiedy ktoś jest zaangażowany w proces myślenia lub działania, to powoduje bezpośredni wynik myślenia czy działania. To będzie rzeczywiście przypadkiem dla wielu i rzeczywiście zaczną widzieć jak to jest, gdy swoje skupienie skierują w określonym kierunku, będą szybko doświadczać konsekwencji swoich wyborów i ich skupienia. Uznanie tego będzie wielką pomocą dla wielu ludzi, którzy pracują tak ciężko przy oczyszczaniu swoich własnych indywidualnych programów, uwolnieniem karmy, nie tylko z tego życia, ale z wielu wcieleń.

Wielu myśli, że nie robili żadnej pracy o tym charakterze, ale ta Świadomość szybko stwierdza, że wielu z nich pracuje na nieświadomych poziomach, tego, co może być rozumiane jako stan snu, a nawet w codziennym funkcjonowaniu w ich życiu, gdzie nie mogą zobaczyć wyników tej pracy, jednak ta praca została podjęta przez wielu ludzi, którzy mają zamiar i pragną zmiany w świadomości.

Dlatego 21-szy września będzie zakończeniem starej sfery myślenia oraz myśli i przekonań, które przez tak długo zdominowały Ziemię, stary model AB. To jako narodziny jest nowym początkiem, ale byłoby błędem sądzić, że po tym dniu wszystko przesunie się drastycznie i ktoś zostanie wysłany w Nowy Świat, a stary świat po prostu zniknie.

Kiedy rodzi się dziecko, to dziecko nie może natychmiast tańczyć. To dziecko nie może natychmiast wyrazić siebie na wysokim poziomie. To dziecko nie może zrobić tego, co będzie możliwe, kiedy to dziecko dorośnie i osiągnie dojrzałość. Ma to dwie aplikacje. Że na poziomie osobistym, nikt nie oczekuje, że będzie mógł od razu robić czary z najwyższej półki, ale nie wyklucza możliwości stosowania magii na najwyższym poziomie. Po prostu wystarczy być cierpliwym, rozumiejąc, że jesteś noworodkiem w nowym paradygmacie przekonań, które właśnie pojawiły się i że będzie to wymagało czasu na wzrost i dojrzewanie do wyższego stanu aktualizacji.

Bądźcie również świadomi, że, gdy pomyślicie, tak będzie, i dla tych, którzy to rozumieją, będą również rozumieć wielką odpowiedzialność, która przyjdzie razem z tym : odpowiedzialność za własność swoich myśli i przekonań. Wielu pracuje w tym kierunku, a więc ten krok, ta przerwa między myśleniem i działaniem, będzie bardziej widoczna i będzie to łatwiej wykonywalne dla nich. Ale wielu nie zrozumie tego i ci będą kontynuowali nadal w starej wenie podlegając ich myślom, bo nie zrozumieli i nie zarządzają nimi i nie wzięli na siebie odpowiedzialności za nie.

Prowadzi to tą Świadomość do drugiej manifestacji nowego porządku przekonań i projekcji : która jest na poziomie zbiorowym. Ten nowy paradygmat będzie taki, że kolektyw nie od razu zrozumie i uświadomi sobie, co jest teraz możliwe, tego, co jest dostępne,więc będą nadal żyć tak jak zawsze żyli, bawić się tymi samymi myślami i przekonaniami, które zawsze ich bawiły, i że jest to czas przejścia.

To karma jest taka, że wielu przyszło na tą planetę z celem duszy poradzenia sobie z karmą duszy, i osoba będzie miała doświadczenia karmy w całym jej życiu, przesuwając się w kierunku eliminacji karmy i wprowadzenia Dharmy. Dharma jest takim stanem czystej karty, na której wszystko może być zapisane, natomiast stan karmiczny jest stwierdzeniem, gdzie jest lista zapisana na tablicy i trzeba przejść przez listę kontrolną karmy i zająć się karmą, eliminować karmę tak, że tabula rasa Dharmy może być stworzona. Kiedy ktoś ma do czynienia z karmą duszy, co tak wielu podjęło w tym życiu, stan między karmą i dharmą może być zrozumiały.

Kiedy ktoś jest przyzwyczajony do robienia czegoś w pewien sposób i nagle nie ma obowiązku tego robić
w ten sposób już dłużej, to nie zawsze wynika, że ma on świadomość, że tak jest. Dlatego też wielu ludzi, którzy są w stanie wolnym od karmy będzie działać tak, jakby nadal istniała karma w ich życiu, a tym samym, mimo że nie są już zarządzanie przez karmę, ich działania, ich sposób myślenia i reagowania może być natury starego czasu, aż rozpoznają , że to nie jest już potrzebne i nie jest to już ich przypadkiem.

W tym momencie mogą rzeczywiście przenieść się do Dharmy i zaczną stawiać zapisy na liście, ich własne życzenia, i ich własne kreacje. Ale ten okres pomiędzy kończeniem starych wzorców karmicznych i urzeczywistnieniem w pełni nowych sposobów, w którym ktoś współpracuje z jego Dharmą i ze stanu Dharmy zajmie trochę czasu. Odnosi się to do poziomu osobistego, ale z całą pewnością ma również zastosowanie na poziomie zbiorowym.

Dlatego też, mimo że 21 września oznaczać będzie zakończenie starego paradygmatu, może zająć kolektywnie trochę czasu, aby w pełni zrozumieć i docenić nowy status przekonań i świadomości. W tym okresie wielu będzie nadal wyglądać na zewnątrz, aby udowodnić to, co chcą udowodnić lub sprawdzić, w co wierzą lub myślą. Może rzeczywiście być potrzebny czas na to, aby w pełni zrozumieć : że dopóki ktoś stawia swoją uwagę na czymś, nawet jeśli jest w stanie Dharmy, będzie nadal doświadczać, tak jakby karma była jeszcze w grze i tak jakby stary paradygmat nadal miał władzę.

Zajmie to cywilizacji dłuższy okres czasu, aby zrozumieć i w pełni się uziemić. Dlatego nie należy spodziewać się, że 21 września, nowy świat nagle pojawi się, a stary świat zniknie. Zrozumcie, że proces duszy jest continuum, jest to stały ruch naprzód. Tak więc, gdy ktoś to rozumie, nie będzie rozczarowany, tak, jak wielu było w dniu 21 grudnia 2012, kiedy planeta A nagle nie pojawiła się dla nich, a oni nagle nie pojawili się na planecie A. Zrozumienie tego pomoże tym, którzy będą widzieć wydarzenia wciąż poruszające się tak, jakby nic się nie zmieniło.

Wszystko rzeczywiście się zmieniło, ale może to zająć trochę czasu dla jednostki, aby w pełni pojąć i zrozumieć, a tym samym zastosować. Zajmie to czas cywilizacji, zbiorowej świadomości ludzkiej, zrozumienie tych zmian. To z tego powodu wielu tych, którzy są zaawansowani w ich zrozumieniu i zaoferowali się być w służbie w tym kluczowym momencie, będzie miało kluczowe znaczenie. Wielu, którzy szukali wyższych poziomów świadomości i są uziemieni mocno w ich własnym bycie znajdzie się w sytuacji, w której więcej ludzi w końcu będzie zwracało na nich uwagę, na to, co powiedzieli, bo będzie tak, że przesunięcie, pojawi się, nawet jeśli w zbiorowej świadomości ludzkość pozostanie na poziomie nieświadomości.

Ale trzeba być cierpliwym, jak z dzieckiem, nie spodziewać się, że niemowlę zacznie stepować bezpośrednio po urodzeniu, ale umożliwiać wzrost i rozwój ciała i świadomości dziecka, więc to musi być tak samo dla ludzkości. Bo będzie noworodkiem, ale nie będzie zadawać sobie z tego sprawy. Potrzeba będzie tych, którzy zobowiązali się do nauczania, prowadzenia i uzdrawiania, aby mieli większą świadomość i większą cierpliwość, aby zobaczyć, że rzeczy nie mogą natomiast natychmiast się zmienić, bo zmiany w kierunku większej percepcji i świadomości będą w toku.

Osoby, które osiągnęły to wyższe miejsce przytomnej świadomości zaczną widzieć jak szybko poruszają się rzeczy w ich własnym życiu przede wszystkim, bo to zawsze muszą nadal pozostać w centrum ich uwagi, czyjejś indywidualnej podróży, ale zaczną widzieć jak energie się zmieniają, w jaki sposób poruszają się, a wraz z tą świadomością ujrzą, że 21 września rzeczywiście będzie datą narodzin nowego paradygmatu w świadomych wierzeniach i świadomym skupieniu.

To będzie pomyślny dzień, ale nie taki, który koniecznie zapewni odważny Nowy Świat, za którym tak desperacko tęsknicie.Rzeczywiście ci, którzy rozumieją to dobrze zaczną budować ten nowy wspaniały świat, co pozwoli cywilizacji przenieść się w swoim własnym tempie, dalej niż wcześniej to było, ale nie tak daleko, jak niektórzy chcą. Ta cierpliwość będzie więc wymagana, żeby nikt nie stał się sfrustrowany, żeby ktoś nie usuwał z myśli tego, co miało miejsce, ale był raczej otwartym naprawdę na Boską magię, która będzie dostępna.

To ta Świadomość skończyła tym razem.

Dziękuję Świadomości, to było bardzo, bardzo zachęcające. Dziękuję.

http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20130916P.pdf

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/2013/09/kosmiczna-swiadomosc-przejscie-21.html

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s