Wskazuję wam Drogę z labiryntu iluzji

JAM JEST Majtreja przybyły do was dzisiejszego dnia, aby ponownie doświadczyć poczucia jedności z ludzkością Ziemi.

Rozkoszuję się przyjściem do was i myślą, że każde moje przyjście przybliża Nowe Czasy, gdy ludzkość zdoła na reszcie wyjść na światłą drogę rozwoju.

Wcześniej czy później ciemne pasmo pozostanie w tyle. Wcześniej czy później nadejdzie radosny czas, kiedy spojrzycie wstecz i uświadomicie sobie przepaść błędów, w których ludzkość przebywała przez wiele tysięcy lat.

Już czas. Nadszedł czas, aby się obudzić. Ucinacie sobie drzemkę i nie spieszycie się wydostać ze snu, słodkiego snu w iluzji.

Nadszedł czas, aby obudzić się do nowej rzeczywistości! A rzeczywistość tę oddziela od waszego obecnego stanu świadomości tylko jeden krok do przodu. Jeden krok.

I kroku tego na pewno dokonacie!

A dzisiaj przyszedłem po to, aby wesprzeć was na trudnym odcinku waszej Drogi. Przyszedłem, aby opowiedzieć wam o was samych. O waszej pozycji w świecie. Przyszedłem też, aby przypomnieć, że wy wszyscy macie koniecznie w najbliższym czasie dokonać ostatecznego wyboru. Macie wybrać, czy podążać ścieżką ewolucji, czy pozostać w przeszłości i podążać ścieżką nieudanych cywilizacji starożytności.

Tak, umiłowani, wiele cywilizacji w poprzednich wiekach zechciało pójść własną drogą. I nie tylko na waszej planecie, ale także w innych systemach planetarnych.

Cały proces ewolucji składa się z wyborów, których dokonujecie sami, ponieważ posiadacie wolną wolę. Gdybyście nie mieli wolnej woli, działalibyście zgodnie z wolą Mistrzów. A wtedy nie moglibyście się rozwijać. Ponieważ bylibyście skazani na podporządkowanie się cudzej woli.

Noworodek przez jakiś czas jest całkowicie zależny od swoich rodziców. Nie może samodzielnie poruszać się, przyjmować pokarmu. Ale nadchodzi etap, gdy dzieci, dorastając, opuszczają ojcowski dom i działają niezależnie, przyjmując pełną odpowiedzialność za swoje życie. Jednak mądre dzieci utrzymują więź ze swoim rodem i swoimi rodzicami. Sięgają po rady i pomoc.

Jesteście w pewnym stopniu naszymi dziećmi, dziećmi Wzniesionych Mistrzów. W każdy z was obecna jest nasza cząstka jak zalążek waszej przyszłej Boskości.

Istnieją pewne niegrzeczne dzieci, które zapomniały o swoim pokrewieństwie, o swoich niebiańskich opiekunach i tak długo bawiły się w iluzji, że bardzo trudne w ich sytuacji przypomnieć sobie, kim naprawdę są, jak trafiły do godnej pożałowania sytuacji sierot i co należy zrobić, aby wrócić do Ojcowskiego Domu.

W odróżnieniu od wielu osieroconych dusz, które zabłądziły w waszym świecie, istnieje pewna ilość dusz, które pamiętają o swoim Boskim przeznaczeniu, o swoim Boskim pochodzeniu. To do tych dusz zwracam się dziś i to właśnie nad tymi duszami obejmuję prowadzenie na ich Drodze Inicjacji.

Jest was bardzo mało a każdego z was znam bardzo dobrze i pracuję z wami na przeciągu bardzo wielu waszych wcieleń.

Obecna sytuacja w świecie stwarza dodatkowe trudności w naszej komunikacji i w naszej więzi.

Wielu z was zapomnieli o mnie. Ale ja pamiętam o was. O każdym z was. Więc przychodzę od czasu do czasu, aby wznowić nasze relacje i naszą więź, która nie przerywa się przez tysiące lat. I nawet wtedy, gdy jesteście na tyle zanurzeni w iluzji, że zapominacie o Bogu, o Mistrzach, nasza więź trwa na bardziej subtelnych planach egzystencji.

Wielu z was ponownie przebywa swoje testy na Drodze. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, że wszystko, co się z nimi dzieje w życiu, jest tylko testem, przez testy przechodzą wielokrotnie z wcielenia na wcielenie.

I główny test to test na brak przywiązania do czegokolwiek materialnego. Jeśli jesteście zbyt przywiązani do swoich dzieci, do swoich rodziców i bliskich, do rzeczy, to okoliczności życiowe pozbawią was przedmiotu waszego przywiązania.

Najważniejszy wybór, który podejmujecie w swoim życiu i z życia na życie, to wybór na korzyść Boskiego świata albo na korzyść iluzorycznego świata.

Gdy wybieracie iluzoryczny świat, przywiązujecie się do iluzorycznego świata i wciąż wcielacie się w nim.

Jeśli wybieracie Wyższy świat, więc przechodzicie do Wyższego Świata.

Nasz Wszechświat ma taką właściwość, że każdy zajmuje miejsce na drabinie ewolucji zgodne z jego poziomem świadomości. Dlatego wasza obecność w tym świecie świadczy o tym, że przez przywiązanie do waszego świata stale dokonujecie wyboru na rzecz swojego świata.

Moim celem, jako waszego inicjatora, jest wyjaśnić wam wasze przywiązania i przeszkody na waszej drodze. I tylko wtedy, gdy pokonujecie wszelkie przywiązania i niedoskonałości wewnątrz swojej istoty, dopiero wtedy macie możliwość przejścia do innego świata, bardziej doskonałego.

Energetyczną granicę między światami można pokonać tylko poprzez podniesienie swoich wibracji.

Jednak wasz świat robi wszystko, aby przywiązać was do siebie. I wy wierzycie w iluzję i iluzja staje się rzeczywistością dla was.

Z każdym nowym wcieleniem gra staje się coraz bardziej skomplikowana i wam wypada być w gorszych warunkach, aby wykazać swoje aspiracje i determinację i w końcu wyrwać się z pułapki iluzji.

Wasza iluzja teraz zapewnia wam dostęp do najbardziej wyszukanych sposobów utrzymania waszej świadomości na niskim wibracyjnym poziomie. Wszystko to, co otacza wielu z was w życiu, stwarza przeszkody na Drodze do bardziej wzniosłych światów.

Wszelki nowoczesny przemysł zmusza was do obniżenia wibracji i dosłownie gwałtem odrywa was od Wyższych światów.

Więc waszym zadaniem jest, aby przestać ulegać sztuczkom iluzji i tak wytrenować swoje duchowe mięśnie za pomocą duchowych praktyk i technik, aby zachować swoją wolność i niezależność, pozostać bez jakiejkolwiek zależności od iluzorycznych sił w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

Jesteście w piramidzie inicjacji. A ja wskazuję wam Drogę z labiryntu iluzji.

Ilu jest w stanie mnie usłyszeć?

Wiem, że moi wierni bodhisattwowie są zdolni usłyszeć mnie i pójść za mną, w jakiejkolwiek iluzji są.

Gdzie przejdzie jedna – przejdą miliony dusz.

JAM JEST Majtreja.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2013.12.23.htm

ARCTURIANIE – o Miłości

Channeler : Marilyn Raffaele
19 stycznia 2014
http://www.onenessofall.com

My z grupy Arcturian mówimy wam wszystkim, że widzimy, jak światło leje się dalej na Ziemię w coraz większej obfitości. Wy przesuwacieenergie świata przez nową świadomość tego, co naprawdę oznacza Miłość. Przez wieki ludzkość trzymała się bardzo wąskich pojęć w odniesieniu do miłości, wierząc, że są to albo romantyczne emocje między dwojgiem ludzi, lub powiązania rodzinne.

Miłość jest nadal bardzo źle rozumiana, bo książki, filmy, media i samo społeczeństwo nadal promuje te wąskie definicje, które są następnie akceptowane przez wielu, którzy wybierają nie myśleć za siebie… ci, którzy zbyt długo pozwalali innym mówić im, co mają robić, myśleć i w co wierzyć.

Miłość jest działalnością osiągniętej świadomości Jedności i mamy świadomość, że powiedzieliśmy to wiele razy, ale ona jest fundamentem rozwoju i musi zostać rozszerzona i włączona poprzez myśli i praktyki w każdą świadomość, aby osoby i świat się rozwijali.

Miłość jest wszystkim, co istnieje, ponieważ Boska Świadomość jest wszystkim, co istnieje. W tym JEDNYM każda Boska Idea wypływa w nieskończonych formach i odmianach… ale zawsze w i z JEDNOŚCI. Miłość, jak rozumiana i doświadczana w ograniczonej świadomości trzeciowymiarowego systemu wierzeń stała się niezrozumiałą i wąsko zdefiniowaną w koncepcji dualności i separacji.

Wielu nie zdaje sobie sprawy, że ich wrodzona miłość do przyrody i innych jest osiągniętym stanem świadomości z innych wcieleń. Wielu jest rozwiniętymi Istotami, które wybrały się tu po prostu, aby dodać więcej światła do tego ważnego czasu na Ziemi lub uzupełnienia trzeciowymiarowych lekcji. Mówimy o tych, którzy cicho i znakomicie przeżywają życie, które odzwierciedla poczucie Jedności w każdym działaniu w codziennym życiu, niezależnie od tego, jak może być popularna ich pozycja społeczna. To sprawia, że każde działanie jest święte i kochające. To dlatego zdecydowaliście się rozwijać w systemie dualności i separacji, więc możecie rozwijać się poprzez doświadczenie w tej świadomości i życie w niej wbrew pozorom zewnętrznym.

Miłość NIGDY nie oznacza bycia czyjąś wycieraczką lub bycia bodźcem. Mówiliśmy to już wcześniej, ale to musi być powtórzone, bo „bycie kochającą osobą” zostało znacznie niezrozumiane przez wiele drogich dusz, które wierzą, że miłość oznacza umożliwienie innym korzystanie lub manipulowanie nimi. Takie sytuacje są często karmiczne i manifestowane (poprzez wybór przed urodzeniowy ) dla wzrostu obydwu osób, które są już gotowe, aby raz na zawsze wyjść poza nie.

W pewnym momencie przez wcielenia przeżyte w gęstych energiach dualności i separacji, „wycieraczki” oddają swoją moc, wielu doświadczyło zabicia lub ukarania za wypowiadanie wspomnień ich pamięci komórkowej… na poziomie świadomym, doszli do przekonania, że to jest tym, kim oni są. Lekcje życia zamanifestują taką ofertę możliwości dla tych osób, aby odzyskały swoją wrodzoną moc. Niektóre osobistości wciąż rezonują z energiami ostatniego życia i pamięć komórkowa władzy i dominacji jest odzwierciedlona w ich życiu i postawach. Obie muszą i uczą się odnosić do wyższych sposobów.
Wiedzcie, że pole energetyczne mówi głośniej niż słowa. To jest jak „łobuzy” działają. Niektóre osoby są przyciągane i nieświadomie reagują na energię innych, która promieniuje ; ” Jestem niegodny, jestem mniej niż, jestem głupi, brzydki, albo nie kochany ” i łobuz działa na tym. Odpowiedź na ten problem nie leży w większej regulacji (prawa), ale w kochającym pomaganiu „ofiarom”, aby odzyskały swoją moc przez miłość i honorowanie siebie.

Umocnienie oznacza uczenie się mówić swoją prawdę… pięknie, ale stanowczo. Słowa wypowiedziane w energii gniewu i osądu nie oczyszczą sytuacji, ale po prostu będą ją kontynuować. Jednak te same słowa, gdy mówione w uznaniu innej prawdziwej tożsamości ( nawet jeśli są one bardzo dalekie od samej wiedzy ) wraz z zamiarem służenia większemu dobru dla wszystkich zainteresowanych, będą przenosić inną i wyższą energię.

Mówienie prawdy na tym wyższym poziomie, będzie miało różne wyniki. Nawet wtedy, gdy inny nie akceptuje słów wypowiedzianych w świetle, w jakim są dawane lub staje się zły, mówiący nie będzie czuć żadnej odpowiedzi. To dlatego, że pole energetyczne wypełnione światłem ma niczego w sobie do czego cięższe i gęste energie mogą się dołączać. Jeśli czy kiedy potrzebujesz stanowczo powiedzieć innemu coś, czego on / ona nie chce słyszeć, spróbuj zrobić to, gdy jesteś w zrównoważeniu, a nie w aktywnym stanie emocjonalnym. Nawet wzięcie sekundy, aby powiedzieć sobie, „Oczyść” pomoże. Jeśli możesz, praktykuj poświęcenie czasu na medytację, rozmyślanie, i poproś o wskazówki przed mówieniem i co najważniejsze bądź Bardzo Szczery ze sobą w odniesieniu do wszelkich pojęć, jakie możesz utrzymywać odnośnie sytuacji.

Często bardziej kochający po prostu pozwala innym żyć w tym, co on stworzył dla siebie, bo sytuacja może być lekcją życia i nie byłoby kochająco, aby ingerować. Stań spokojnie jako obserwator z rękami gotowymi do uchwycenia rąk drugiego, gdy będzie gotowy, ale pozwól mu dotrzeć do siebie w pierwszej kolejności.

Miłość to energia, która wiąże całe życie czy to ludzi, zwierząt czy roślin. Całe życie jest w i z Jednego życia, a ci, którzy błędnie wierzą, że są mocni i wydajni, ponieważ mogą oni i zabijają inne istoty żywe, są nadal bardzo nie wyewoluowani i całkowicie uwikłani w energii dualności i separacji. Zwierzęta ewoluują i wracają po prostu jako ludzie i dodają wiele kolorów i radość i uzdrowienia na świecie… nie są one martwymi przedmiotami, które mają być manipulowane przez tych, nieświadomych prawdy.

Ponieważ wciąż jest tak wielu na stanowiskach kierowniczych, którzy jeszcze nie rozumieją zasady Jedności, wiele zasad jest na miejscu odzwierciedlających nie wyewoluowane stany świadomości. Przestrzegajcie zasad, ale róbcie to w sposób, który odzwierciedla wasze bardziej rozwinięte zrozumienie… zawsze spójrzcie głębiej i zobaczcie większy obraz, bo prawdziwe zasady pochodzą z wewnątrz i zawsze są zarządzane przez Miłość.

Wielu myśli o Lightworkers tylko, jako tych, którzy channelują, nauczają lub piszą książki New Age itp. Lightworkerem jest każda osoba żyjąca obecnie ze świadomością miłości. Jest to osoba, która dba o zaginione lub wykorzystywane zwierzęta, osoba, która otwiera tobie drzwi z uśmiechem, sprzedawca, który spędza czas pomagając ci znaleźć to, co jest dobre dla ciebie i nie tylko stara się „dokonać sprzedaży”. Lightworker przynosi światło Jedności do każdej zwyczajnej aktywności życia niezależnie jak można ją sklasyfikować. Koncepcje, które oddzielają „sacrum” od „profanum” pochodzą z przestarzałych nauk religijnych.

Nieznajomy, który emituje Światło w uśmiechu jest takim Lightworker jak ten, co naucza zbawienia i oświecenia w kółku. Obaj robią pracę. Niektórzy decydują się w kontraktach przedurodzeniowych na bycie nauczycielami w tym czasie życia, bo wiedzą, że to jest tym, jak mogą najlepiej służyć, inni wybierają byc milczącymi strażnikami i promiennikami światła. Obie opcje są tak samo ważne.

Nie wierz nigdy, że nie masz nic, aby przyczynić się, bo każde działanie Twojego dnia staje się święte, gdy odbywa się w zrozumieniu prawdy. Każda myśl i działanie posłane w duchu Jedności dodaje się do oświecenia całej planety. To, co dzieje się teraz i robicie to. Wszyscy i każdy, będąc indywidualną ekspresją Boskości, posiada unikalny fragment gigantycznej układanki, którą jest Ziemia i jej mieszkańcy.

Wiadomość jest o uczeniu się kochać i szanować siebie jako Istoty duchowe, którymi jesteście, najdrożsi. Zbyt wiele osób zaczęło wierzyć, że ich życie zostało zmarnowane, ponieważ robią to, co może być uważane za zwykłe… zwykłe czynności wykonywane w zwykły sposób, w zwykłych zawodach żyjąc zwykłym życiem. Często ludzie żyją w przeszłości, mówiąc do siebie : „Gdybym tylko zrobił to, czy tamto.”

Wiedzcie, naprawdę wiedzcie, że macie plan sprzed narodzin przygotowany przez każdego człowieka, aby nauczyć się lekcji, które… są wam potrzebne, z których jedną jest prawda, kim i czym jesteście. Z tego nowego punktu widzenia życie nie wydaje się już zwykłym… to bardzo ludzkie pojęcie rozpuści się w waszej świadomości, ponieważ wszystko teraz zostało nasączone nową i wyższą świadomością, która następnie będzie manifestować się na zewnątrz w coraz to nowych i większych formach.

Bez dawania myśli, jesteście energią, która może zmienić cały wasz dom lub biuro, gdy nie robicie nic szczególnego za wyjątkiem bycia… robiąc to, co jest wam, aby zrobić, gdy zrównoważeni i obudzeni. Światło waszego pola energii będzie mieć wpływ na wszystkich wokół… może podnieść tych otwartych na nie lub wydobyć złość w takich, którzy mogą czuć się zagrożeni. To nie jest wasza sprawa, po prostu żyjcie, posuwajcie się do przodu, i miejcie swój byt w Prawdzie.

Każdy jest ważny i konieczny dla rozwoju ludzkości. To jest, dlaczego jesteście tu na Ziemi w tym czasie. To jest wasza praca i może być zrobiona gdziekolwiek znajdziecie się. Śledźcie i ufajcie swojej intuicji, Nigdy nie wierząc, że to kim jesteście i co robicie nie jest ważne. Najmniejsze działanie wykonywane w Miłości ma ogromny wpływ na zmianę energii świata.

Waszym zadaniem jest, aby żyć z tego najwyższego poziomu prawdy, jaki znacie i po prostu robić to, co dano wam zrobić każdego dnia. Bawcie się… miejcie marzenia… bądźcie kreatywni… bądźcie wdzięczni… Gdy nauczycie się żyć każdego dnia w ten sposób, więcej prawdy jest dane i będzie rozwijać się w coraz bardziej pogłębiające się prądy poznania i zrozumienia. To jest ewolucja. To jest ukończenie szkoły, Kochani.

Jesteśmy Grupą Arkturian

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/

Moc Ducha rządzi światem

JAM JEST Mojżesz.

Przybyłem do was znów. Przybyłem, ponieważ ludzkość potrzebuje wskazówek i pomocy Wzniesionych Zastępów Światła.

Żyłem na Ziemi i znam warunki, w których ludzkość znajduje się teraz. Bardzo mnie martwi, co się dzieje na Ziemi, bo jest moją rodzimą planetą, ponieważ wcielałem się jako Mojżesz i w wielu innych wcieleniach, i jest kolebką mojego rozumu.

Teraz pragnę udzielić wam swoich wskazówek, które będą aktualne dla większej części wcielonej ludzkości. Przede wszystkim cieszę się z tego, że mimo ogromnych wysiłków udaje się nam utrzymywać na planecie równowagę. Jednak rozumiem też, że ewolucja ludzkości może być bardziej skuteczna pod warunkiem większej interakcji pomiędzy naszymi światami: światem, w którym jesteście teraz, a światem, w którym przebywają najlepsi przedstawiciele ludzkości, osiągnąwszy wzniosły stan świadomości.

I rzeczywiście, obok was istnieje cała wysokorozwinięta cywilizacja składająca się z najlepszych przedstawicieli ludzkości. Znajduje się dosłownie w tej samej przestrzeni, co i wy, ale na innych częstotliwościach. Współdziałanie z tą wysoce zaawansowaną cywilizacją zależy wyłącznie od waszych chęci. Musicie dopuścić do swej świadomości możliwość tej więzi. Musicie zmienić swoją świadomość na tyle, żeby współdziałanie stało się możliwe. Ta rzeczywistość istnieje. I pozostaje tylko mała rzecz do zrobienia: musicie zechcieć uzyskać połączenie ze światem, w którym mieszkają Wzniesieni Mistrzowie.

W przyszłości taka odrębność światów przestanie istnieć. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że tylko niektórzy przedstawiciele ludzkości zdołają przybliżyć się i kontynuować istnienie w nowej rzeczywistości. Niestety, tak jest.

Nawet nie wszyscy z tych, którzy teraz czytają to moje Przesłanie, będą w stanie pokonać w sobie coś, co stoi na przeszkodzie dalszej ewolucji.

Wasz dalszy rozwój zależy całkowicie od wysiłków, jakie podejmujecie, aby pokonać własne ujemne cechy i stany świadomości i ujemną karmę.

Wasza cywilizacja przestanie istnieć po określonej granicy, wyznaczonej przez Boga. Wasza cywilizacja przestanie istnieć [dłużej], ponieważ oddzieliła się od Boga i Jego Prawa. Ale dla przedstawicieli ludzkości, którzy zaakceptują Boskie Prawo i będą wzorowali się na nim, drzwi do dalszej ewolucji są szeroko otwarte.

Wam należy w najbliższej przyszłości zademonstrować swoją wiarę i determinację. Dlatego przybyłem do was dzisiaj. Wielu z was wiernie służyło mi podczas mojego wcielenia na Ziemi jako Mojżesza. Pamiętam wasze oddanie i jestem gotowy udzielić wam wszelkiej możliwej pomocy.

I widzę, że potrzebujecie, abym ponownie przypomniał o przestrzeganiu Boskiego Prawa, które zostało zapisane przeze mnie na kamiennych tablicach.

Tysiące lat minęło, a ja wciąż mam ciągłe przychodzić i przypominać, abyście przestrzegali w swoim życiu Boskie Prawa.

Tylko to samo w sobie jest w stanie wyrwać was z kajdan iluzji, tylko to jedno samo w sobie jest w stanie otworzyć wam okno Boskiej możliwości i Drogę do dalszego rozwoju.

W swojej większości wasza cywilizacja zapomniała o Bogu. Cywilizacje, które zapominają o Bogu, skazane są na niebyt.

Mówię wam o Bogu jak o Najwyższym Prawie, które jest w tym wszechświecie. Możecie udawać, że żadne Prawo nie istnieje. I przez jakiś czas możecie funkcjonować na podstawie wymyślonych przez siebie przepisów. Ale jest to możliwe tylko do pewnego kresu, który Bóg zaznaczył dla was.

Więc dzisiaj apeluję do was, do tych z was, którzy w swej świadomości gotowi są zaakceptować Boskie Prawo i przestrzegać go w swoim życiu.

Umiłowani, nie ma potrzeby, aby wychodzić na ulicę i krzyczeć o konieczności przestrzegania Boskiego Prawa. Droga Mistrzów jest inna. Mistrzowie uczą was o przestrzeganiu Prawa w waszych sercach. Dlatego ta Droga jest nazywaną Wewnętrzną Drogą.

To, co zewnętrzne, posłusznie dopasowuje się do waszego stanu wewnętrznego. Dlatego waszą troską powinno być przestrzeganie Prawa Boga w swoich sercach, w swojej przestrzeni wewnętrznej.

Możecie zachowywać oddanie Bogu i przestrzegać Jego Prawo, nawet gdy jesteście w więzieniu. Wewnętrzna wolność nie zależy od zewnętrznego otoczenia, tego, gdzie się znajdujecie.

Dlatego wzywam was, abyście zamanifestowali swoją Boską Wolność, która jest jakością waszej świadomości i zawsze jest przy was, nawet wtedy, gdy jesteście zakuci w okowy iluzji świata zewnętrznego.

Rozumiecie, o czym mówię?

Mówię, że tylko stopień waszych wewnętrznych osiągnięć otwiera wam drogę ku dalszej ewolucji.

Opór zewnętrznym siłom iluzorycznym należy pokonywać we własnej świadomości.

Gdy ludzie są na niższym stopniu swojej duchowej ewolucji, to wychodzą na ulice, urządzają rewolucje, obalają władzę.

Nauczam was zmienić to, co zewnętrzne, poprzez zmianę wewnętrznego. I to jest Droga, którą was prowadzą Wzniesieni Mistrzowie.

Uspokojenie wewnętrznych burz prowadzi do uspokojenia zewnętrznych huraganów. Wewnętrzne rządzi zewnętrznym. Moc Ducha rządzi światem.

Dlatego siły iluzji robią wszystko, aby wasz Duch zamilkł. I te działania skierowane przeciwko waszemu Duchowi nie ustają ani na chwilę. Cały przemysł współczesnego społeczeństwa ma na celu stłumienia waszego Ducha.

I zamiast być świadomi i przeciwstawić iluzorycznym siłom swoją Wiarę i Oddanie Bogu, wielu z was idzie na smyczy iluzorycznych sił i ponosi klęskę za klęską.

Zastanówcie się nad moimi słowami, gdy będziecie mogli. Zaczekajcie, zanim odłożyć tekst tego mego Przesłania i skierować się do usłużnie oferowanych wam rozrywek i surogatów.

Obmyślałem to moje Przesłanie do was w ciągu sześciu miesięcy.

I teraz z kolej dobrze by było, abyście przez następne pół roku myśleli nad sednem mojego Przesłania i przystąpili do zastosowania rad w nim udzielonych. Wtedy to zadośćuczyni Prawu i zatrzymacie karmę, która jest tworzona, gdy przestajecie słuchać słowa Mistrzów.

Przychodziłem do was tego dnia, aby pomóc i wesprzeć waszą Boskość na Drodze.

JAM JEST Mojżesz.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2013.12.21.htm

Trzymajcie się swoich siodeł dla drogiego życia w najbliższym czasie – AA Michał i Rada Jaźni

Trzymajcie się swoich siodeł dla drogiego życia w następnym, krótkim czasie. – Michael i Rada Jaźni

Kontynuujemy.

Jeśli moglibyście zobaczyć, co zdarza się tak wielu innym w tym czasie, tak jak my, to mielibyście dużo jaśniejszą i bardziej optymistyczną wizję okoliczności niż większość z was ma. Widzicie, wyraźnie i nie tak wyraźnie, własne postępy. Wiecie, co może się dziać dla przyjaciół i znajomych, być może. Nawet w tym, wasza wiedza jest ograniczona do tego, co wam powiedziano i waszej własnej interpretacji tego.

My jednak widzimy cały gobelin waszego kolektywu. Jak moglibyśmy nie widzieć, skoro, jak to już było w bólach was uczyliśmy, jesteśmy głęboko zaangażowani w charakterze uczestników całego procesu. Ważne jest również dla was, aby zacząć rozumieć, że jesteście również całkowicie zaangażowani. Że jest duża część tego, co zaczniecie rozumieć teraz, z podniesieniem zasłony, rozsunięciem kurtyny.

Będziemy malować wam szybki obraz, jeśli chcecie, bardzo ważnego procesu, który wielu przechodzi obecnie. Widzieliście go wymienionego tutaj i w innych miejscach, ale mogliście dać mu mniej uwagi niż na to zasługuje. W żaden sposób nie chcemy, żebyście czuli się czegoś pozbawieni, jeśli konkretne rzeczy, które wspominaliśmy nie są częścią waszego obecnego doświadczenia. To, co chcemy zrobić, to zwrócić waszą uwagę, abyście patrzyli na swoje własne wewnętrzne jaźnie i zewnętrzne życie, dla podobnych zmian. Niektórzy otrzymują aktywacje umiejętności, o których nie wiedzieli, że je mają. Niektórzy mają spotkania, w stanie snu lub poza, z innymi istotami niż oni myśleli, że to możliwe. Niektórzy siedzieli w chwili zachwytu uświadamiając sobie, że pewne rzeczy przestały „naciskać guziki”, jak mówicie. I niektórzy są w stanie zrozumieć, że oni przeżywają łączenie z wyższymi aspektami swojej jaźni. I wiele, wiele więcej rzeczy, których nie wspominamy.

Istnieje prawie siedem miliardów was tam, każdy wyjątkowy w widoku i celu. Nie mamy tak wiele wolnego miejsca tutaj. Więc pozwólcie nam podkreślić, że to, czego najbardziej potrzebujecie, aby przygotować siebie na to, co ma przyjść następnie, jest to, co wy i my, przynosimy dla was teraz.

Niektórzy nie wybiorą odebrania tego. Ale ci, którzy śledzą tego rodzaju komunikat będą albo kopiącymi – i – krzyczącymi, albo ślizgającymi – i – śmiejącymi się odbiorcami. Tak wybraliście i nie zostaniecie pozostawieni w tyle.

Teraz nadszedł czas, aby się poddać. Och, nie podoba się wam to słowo. I rozumiemy, dlaczego tak jest. To, o czego zrobienie prosimy was w nim, pozwala jednak mieć lejce na trochę, więc trzymajcie się swoich siodeł dla drogiego życia w następnym, krótkim czasie. Rozważcie to, jako karnawałową jazdą. Albo, jak wasz humorysta powiedziałby, „potrzymaj moje piwo i spójrz na to ! ”

To, moi drodzy, to będzie rok zabawy jeśli potraktujecie to w ten sposób. Oczywiście są rzeczy, które muszą być wyjaśnione, które mogą nie wyglądać bardzo ładnie czasami, ale zachowajcie swoje skupienie i wszystko będzie dobrze.

Z miłością mówimy: „Do następnego razu”.

21 stycznia 2014
Channeler: Ron Head
http://oraclesandhealers.wordpress.com/

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/

Wasz świat z pewnością powinien się zmienić, aby dalej rozwijał się zgonie z Boskim wzorcem

JAM JEST Sanat Kumara.

Przybyłem do was ponownie, dzieci Ziemi.

Za każdym razem podczas naszego przyjścia wam się udziela możliwości dotknięcia Starożytnej Wiedzy dotyczącej budowy Wszechświata i waszego przeznaczenia jako części jedynego Wszechświata.

Tak, umiłowani, każdemu z was przypisana jest specjalna misja w ramach jedynego procesu ewolucji tego Wszechświata.

I czasem jest bardzo trudnym znosić opanowujące was błędy i godzić się z nimi.

Prawo swobodnej woli jest pewnikiem w waszym świecie. Jednakże istnieją kosmiczne terminy i istnieje korytarz Boskiej możliwości. Przyszedłem przypomnieć wam o tym, że Boska możliwość się zawęża. I wasz świat z pewnością musi się zmienić, żeby dalej rozwijał się według Boskiego wzorca. To jest aksjomat. Lecz zmuszony jestem przypomnieć wam o nim.

Często przychodzę do waszego świata, aby wyrobić sobie wrażenie o przebiegu zachodzących procesów i skorygować je na czasie. Powinniście jednak zdać sobie sprawę, że istnieje ewolucyjna droga ułożona/ustalona dla waszych dusz przez Stwórcę tego Wszechświata, a jest także droga, którą w chwili obecnej podąża większość ludzkości. To jest droga do nikąd. Jest to droga podążania za niższymi, zwierzęcymi instynktami i cielesnym umysłem.

My nie możemy zmusić was do rezygnacji z waszego wyboru. Musicie zrozumieć, że ani ja, ani nikt inny z Mistrzów nie przyjdzie do was i nie będzie, jak niegrzecznych dzieci, siłą zaciągał za rękę na Boską Drogę rozwoju.

Na tym polega misja waszego czasu: oddzielać te dusze, które są zdolne do dalszej ewolucji, od tych dusz, które powinny zostać spalone w kosmicznym piecu jak chwasty.

Ja i inni Mistrzowie przychodzimy do was poprzesz naszego Posłannika właśnie po to, aby dać wam zrozumienie o zachodzących procesach i wskazać Drogę.

Na waszym etapie ewolucyjnego rozwoju powinniście wykazać się większą ofiarnością, większym Służeniem Życiu. Spowolnienie waszego rozwoju, które obserwujemy, jest sprowokowane wpływem sił iluzji. Powinniście uświadamiać sobie, że w waszym świecie działają dwie przeciwstawne siły: jedna siła skierowana ku Wspólnemu Dobru i druga siła skierowana ku rozdziałowi, indywidualizmowi, egoizmowi i rozpalaniu najniższych instynktów.

Powinniście za wszystkimi zjawiskami, zachodzącymi w waszym świecie, odróżniać działania tych dwóch sił. Jak na początek, to będzie w pełni wystarczające. Obserwując wszystko, co się dzieje wokół, zadajcie sobie tylko jedno pytanie: które siły skorzystają z tego, co się dzieje?

Jeśli obserwujecie przesadne zwiększenie potrzeb lub skłonności do rozwiązłego zachowania, musicie uświadamiać sobie, że każda wasza uwaga nakierowana na te procesy, zarówno pozytywna, jak i negatywna, żywi te procesy waszą Boską energią.

Dlatego udzielamy Nauki o powstrzymaniu się od stosowania przemocy. Bo nie ma sensu walczyć ze złem. Ono zaczyna żywić się waszą energią i się pomnaża.

Jednocześnie, powinniście zdawać sobie sprawę, że każdy z was znajduje się na swoim etapie rozwoju ewolucyjnego. I każdy z was jest w stanie przepuszczać Boską energię w różnym stopniu.

Jeśli jesteś rozwiniętą jednostką, twoje czakry są otwarte i przepuszczasz do waszego świata Boską energię wysokiej jakości. Dlatego dowolne wykorzystanie energii w sposób niejakościowy przynosi ci wielką karmę – nawet myśl potępiająca przejawy świata o niskiej jakości.

Większość z tych, którzy czytają nasze Przesłania, narazie nie jest jeszcze w stanie przepuszczać znaczną ilość czystej energii. Czakry są zaśmiecone i nie mogą poradzić sobie z dużym przepływem energii. Wasze etap rozwoju zakłada aktywną ingerencję w procesy współdziałania tych dwóch przeciwstawnych sił, działających w waszym świecie. Poprzez swoje aktywne działania w podtrzymywaniu Dobra zarówno w myślach i uczuciach, jak i w czynach, przyczyniasz się do swojego własnego rozwoju i otwarcia swoich czakr.

Dlatego Nauka o powstrzymaniu się od stosowania przemocy, jakiej udzielamy, będzie w różny sposób stosowana przez indywiduów znajdujących się na różnych etapach ewolucji.

Utrzymywanie zasad Wspólnego Dobra wymaga od was aktywnych działań na planie fizycznym. Jednak dla jednych działania te są związane z rzeczywistymi działaniami na planie fizycznym w postaci czynów i działań fizycznych, a dla innych, bardziej rozwiniętych jednostek, wymagana jest praca wewnętrznych, duchowych mięśni.

Mogę was zapewnić, że na obecnym etapie rozwoju ludzkości jest bardzo mała ilość osób z wysokim poziomem rozwoju duchowego. Dlatego waszym głównym zadaniem jest pomagać tym osobom w utrzymaniu Boskich wzorców.

Wcześniej czy później z chaosu, który istnieje teraz na świecie, uda się nam stworzyć społeczeństwo, które spełnia kryteria Złotego Wieku.

Ale do tego, żeby nadejście Złotego Wieku stało się jak najszybciej i z możliwie najmniejszą liczbą ludzkich strat, potrzebujecie świadomego stosunku do zachodzących procesów i ich zrozumienia.

Podczas cykli naszych wykładów, jak i przy codziennych czytaniach naszych Przesłań w pozostałym czasie, jest szlifowana i zmieniana wasza świadomość. Ludzie, którzy codziennie czytają nasze Przesłania przez siedem lat lub więcej, i stosują w swoim życiu to co przeczytali, automatycznie wchodzą do złotego funduszu ludzkości.

Dlatego cały sekret dalszego postępu na Drodze ewolucji założony jest w naszych Przesłaniach i już jest wam dany.

Wszystko zależy wyłącznie od waszych dążen do stosowania tego, co już wam dano, i intencji, jakimi kierujecie się w życiu.

JAM JEST Sanat Kumara. Om.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/przeslania.htm

2014 – Orzeł, Kondor i powrót Dharmy cz. 2

.

Orzeł musi zobaczyć – Kondor musi się wznieść

Proponujemy wam inny, prosty lecz tworzący całość, aneks do proroctwa: „Bez mądrości Kondora Orzeł nie może otworzyć ludziom oczu, bez siły Orła Kondor nie umocni społeczeństwa”. Jednak powiadam, że oba są na właściwej ścieżce. Tak więc Orzeł wzlatuje ku nowej Ziemi 2013/2014 i jeszcze dalej, lecz wiele zadań stoi przed strażnikami Ziemi i wszystkimi duchowymi poszukiwaczami ze Stanów Zjednoczonych. „Harmonika Światła” musi być stale podnoszona.

Stany Zjednoczone mają wiele potężnych duchowych miejsc, których moc wciąż przybiera na sile.

Niewielu Amerykanów cieszy się niezależnością. Przeciętny Amerykanin jest zniewolony przez długi, zmanipulowany przez media i odurzony liczbami. Niestety Ameryka Północna (USA) rozwinęła się do wojującego przemysłowego przedsiębiorstwa bazującego na władzy, chciwości i zysku. Ludzie z klasy robotniczej nie są już gwarantami, są pracownikami. Społeczeństwo nie zauważyło jeszcze tej prawdy.

Wielu Amerykanów zaczyna się budzić i pracować nad zmianą stanu rzeczy, lecz to nie jest proste. To wymaga czasu. Dzieje się tak dlatego, gdyż rząd tego kraju już nie reprezentuje ludzi po tym, jak nad ścieżkę miłości przedłożył moc, a nad uczciwość – manipulację.

To się zmieni… lecz to WY musicie tego dokonać. Zmiany nie nadejdą nagle, lecz poprzez wspólne myśli. Żadna wojna nie kończy wojny, jednak miłujący pokój stwarza pokój. To magiczna kostka Rubika, wyzwanie…, nie sprzeciwiać się, nie ukrywać i nie chować głowy w piasek. Tylko trzy kultury w obecnej epoce tymczasowo to opanowały, tylko trzy.

Kondor – jaśniepaństwo musi się skończyć

Ponieważ rządy Ameryki Południowej zostały skolonizowane przez kastylijską arystokrację, zaistniał wielki rozdział pomiędzy rządami bogatych patrycjuszy, a ostrym ubóstwem tubylców; podobnie rzecz się miała w wielu kulturach mieszanych określanych jako „klasa robotnicza” lub biedota.

Lecz pomimo tej niesprawiedliwości, choć po części z jej powodu, większość ludów tubylczych mieszkających we wsiach, nadal żyje zgodnie z własną kulturą i wiedzą…, szczególnie w takich świętych miejscach jak OG, gdzie miejscowi stanowią większość narodową, a także w niewielkim stopniu na półwyspie Jukatan.

W rzeczywistości obecnie w Ameryce Południowej następuje wypełnianie obietnicy wielu przemian związanych z Orłem i Kondorem. W niezbyt odległej przyszłości Ameryka – Północna i Południowa – stanie się  dla świata głównym „spichlerzem”. Podczas, gdy jej gospodarka ulega wzmocnieniu, słyszy się coraz silniejszy krzyk zwykłych ludzi z silniejszym głosem pragnących większej sprawiedliwości wśród klas społecznych i ludzi. Zaczyna się tak dziać w Boliwii, Kolumbii, Peru i Wenezueli, a od ponad 10 lat – w Argentynie, Brazylii i Chile, jednocześnie w międzyczasie rozrasta się gospodarcza klasa średnia. Kondor potężnych Andów staje się coraz silniejszy!

OG i OZ były pierwotnie zasiedlone przez Lemurian, a z czasem, po katastrofach, przybyli mieszkańcy Atlantydy.  W te miejsca oraz w okolice Brazylii wywędrowało wielu Atlantów, kiedy ich kraina zaczęła drżeć. Atlanci zakładali kolonie w OG, na przykład w okolicach Tiahuanaco, w Boliwii – ciągle jeszcze istniejące, a także liczne kolonie w Brazylii. Logika nakazywała im przesiedlać się do rejonów, gdzie występowały bogate złoża kwarców i pola minerałów.

Do dziś można znaleźć resztki atlantydzkich ruin w Brazylii  w Ceara, Rio Grande do Norte, Piaui, Mata Grosso, Amazonii,Goiás i Maranhão. Podobnie w Bahia i Minas Gerais. Rejon Sete Cidades naprawdę ukrywa pod powierzchnią potężną stację systemu kryształów. Atlantydzkie kompleksy tuneli ciągle łączą OG z Brazylią, która za dawnych czasów była w posiadaniu Muir, na północy Mirubi a w środkowej części Il Barr. W Minas Gerais w Brazylii i w Samaipata. W Boliwii wciąż jeszcze istnieją częściowo nienaruszone systemy tuneli, które łączą regiony okolic Cusco w Peru i Wielki Kanion / Sedonę w Arizonie i kryształowe pola w Arkansas.

Ziemia i mądrość gwiezdnych dzieci

Jak już powiedzieliśmy, piękno i siła tubylczych kultur leżały w ich rozumieniu świadomej natury Ziemi, żywiołów, kierunków i jedności wszystkich rzeczy. Niektórzy zachowali tę wiedzę. W Ameryce Łacińskiej żyją głównie gwiezdne plemiona, które są tubylczymi strażnikami mądrości i medycyny oraz wspierają przy uzdrawianiu, a także doświadczeniach związanych z przebudzaniem. Określone ceremonie z użyciem świętych roślin i szamańskie poszukiwawcze podróże, które umożliwiają wielowymiarowe oczyszczenie i zrozumienie najwyższej boskości Jaźni, są  w ziemi Kondora wciąż dostępne, jednak zaginęły w krainie Orła. Kultura, która ułatwiała nauki o tych świętych roślinach, w zasadzie w Stanach Zjednoczonych została wyeliminowana.

Ponieważ te cywilizacje zostały zastąpione przez osadników z Europy zarówno w Ameryce Północnej jak i Południowej, wiele mądrości uległo zatraceniu, zwłaszcza w krainie Orła. Jednak jeszcze żyją wielcy starzy mędrcy pomagający przywrócić utracone elementy mądrości i na nowo aktywować tą wiedzę pośród tęczowego rodu ludzkości. To nie paradoks, że niektórzy z wielkich strażników mądrości i starszyzny ze Złotej Ery czerwonej rasy wcielają się obecnie w innych rasach. Taka jest natura cyklu reinkarnacji, a w rzeczywistości ponowne pojawienie się tych mędrców jest częścią koniecznej fazy reaktywacji wzlotu Orła.

Podczas fazy dualizmu – polaryzacji – na ziemskim poziomie, wiele ras wspiera rasowe zróżnicowanie, które podobnie jak podziały na płcie, nie jest treścią boskiej natury. Wszyscy jesteście esencją istot Światła i w waszej wyższej boskości nie ma „tożsamości rasowej czy płciowej” jako takiej. W związku z powyższym inkarnujecie się we wszystkich rasach i płciach. Dlatego ważne jest, abyście odnaleźli w sobie jedność i przesunęli się ku większej harmonii ze swoją prawdziwą istotą.

Tylko niektóre z rdzennych kultur stworzyły języki pisane, dlatego wiele z tego, co było do nauczenia, było przekazywane w tradycji ustnej. Kiedy plemiona były wskutek wojen podbijane, rozpraszały się i były siłą wtapiane w europejskie i kolonialne wzorce. Wiele z mądrości zostało rozcieńczonych i utraconych z życiowej ścieżki, kiedy milionom ludzi wpojono chrześcijaństwo i zmuszono do przyjęcia kultury industrialnej.

Gwiezdny zasiew i narody z gwiazd

Chociaż rdzenne społeczności mają wielkie zrozumienie dla żywej Ziemi, ich szkoły mądrości istnieją w małych enklawach. Chaty oczyszczania, poszukiwania wizji i medyczne podróże były prowadzone przez wysoko rozwinięte Dusze. Ci starsi szamani uzyskali zdolność podwyższania swoich częstotliwości do wyższego poziomu odbywania podróży z pomocą Mer-Ka-Na. W tym rezonansie Mer-Ka-Na osiągnęli zdolność eterycznego poruszania się po ponadczasowej wielowymiarowości. Wielu z nich było prowadzonych eterycznie przez gwiezdnych przybyszy, wniebowstąpionych mistrzów z Syriusza B, których tubylcy znali jako gwiezdny naród. Ich dyscyplina została nagrodzona. Tego tej ludności nie uczono. Oświecenie nigdy nie było osiągnięte przez ogół lecz przez wybrańców, którzy wytrwali i wybrali oddaną i wierną pracę dla takiego mistrzostwa.

W cyklu MU i Atlantydy w matrycę rdzennych plemion wcieliła się duża gildia wniebowstąpionych mistrzów. Te wszechmocne istoty były znane na północy jako Klan Białego Orła a na południu jako Klan Złotego Słońca. Obie kultury na przestrzeni stuleci wiele osiągnęły i przygotowały szablony wielkiego wglądu dla prawdziwych poszukiwaczy na kontynencie amerykańskim. Było to wspierane przez hologramy kodowanego światła w postaci złotych płyt, które po upadku Lemurii zostały przeszczepione do rejonów OG, Jukatanu, Mongolii i Sedony. W rzeczywistości istnieje 12 złotych tarcz, umiejscowionych globalnie przez gwiezdny naród z Syriusza B, porozdzielanych po całej planecie.

Jednak niektóre z nich po rozpadzie MU przeszczepiono. Kiedy w następnej kolejności upadła Atlantyda, inne popadły w stan spoczynku i harmonika została ograniczona. Wszystko było tym dotknięte. Dlatego ludzie zostali na pewien czas straceni i rozproszeni na grupy. Zrytualizowane ceremonie i tradycyjne systemy wierzeń zaczęły się rozwijać inaczej.

Rozdzielenie MU i Atlantydy

Obecnie bardzo modne  stało się przypatrywanie kulturze Lemurian. Oni faktycznie byli nad wyraz rozwinięci, a my dopowiemy, że wprawdzie mieli wspaniały okres wielkiej mądrości, jednak ten był stosunkowo krótkotrwały. Arkadiańskie społeczeństwo MU w rzeczywistości nie osiągnęło wyżyn utopijnej duchowości, jaką się im obecnie przypisuje. Tak naprawdę to Atlanci z Prawa Jedni za czasów rozkwitu Atlantydy osiągnęli znacznie wyższy poziom duchowy od mieszkańców MU.

Społeczności kultur tubylczych obu Ameryk również na krótko osiągnęły wspaniały okres wielkości i mądrości. Pomiędzy krainami Orła i Kondora istniały duże połączenia, które były kontynuowane nawet po oddzieleniu MU. Ci z Ameryki Środkowej i OG mieli znaczące kontakty z życzliwymi istotami pozaziemskimi, podobnie jak to miało miejsce u Atlantów, zyskując etap wielkich astronomicznych i naukowych osiągnięć.

Lecz, kiedy potężne tsunami przewaliło się po terenach od Atlantdy przez krainy OG i Jukatanu, wiele uległo zniszczeniu. Stopniowo na planecie zaczęła się uaktywniać spirala wiodąca w dół. Grupy ocalałych z OG i Jukatanu wzniosły się eterycznie, inni ukryli się we wnętrzu Ziemi. Ci, którzy pozostali, rozwinęli odmienne języki i zasadniczo jedność plemienna uległa w kolejnych tysiącleciach rozproszeniu. Tak oto na długo przed początkiem inwazji z Europy ludzie tam żyjący zostali podzieleni.

Istotnym priorytetem stało się podstawowe przeżycie. Odłamy grup, włączając  w nie Tolteków, Majów, Navajo, Hopi i Lakota, zachowały
swoje eteryczne kontakty z narodami z gwiazd i jako takie – wzniosłe duchowe praktyki i ideały. Wielu innych nie. Czasy przyniosły trudności, wojny plemienne, okrutne tortury, a niektórzy skompromitowali się skorumpowanymi praktykami wykorzystującymi ofiary z ludzi. W rzeczywistości było tak nie tylko w Ameryce, to szerzyło się po całym świecie.  W owym czasie wiele zostało zatracone.

Dlatego dzielę się z wami tym potężnym i znakomitym darem Czerwonej Ścieżki i nadzieją proroctwa Orła i Kondora, które oferują jednostkom reaktywację starych szkół dysponujących wiedzą żywej planety. Chcę też powiedzieć, że ta mądrość włącza wszystkie mądrości serca, miłości i zrozumienia. Cała wiedza to wiedza miłości, a miłość jest drogą, jedyną ścieżką do lepszego świata.

Archanioł Metatron via Tyberonn #88, 07.09.2013, www.Earth-Keeper.comtłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Zmieniając siebie, zmienicie świat wokół siebie

JAM JEST Surija.

Bardzo się cieszę z nowego spotkania z wami! Za każdym razem, gdy udzielana jest możliwość przekazania mojego Przesłania do waszego świata, czuję radość i tremę.

Umiłowani, nie możecie nawet wyobrazić sobie wielkość udzielonej wam łaski – przyjmowania naszych Przesłań przechodzących przez światy poprzez ciała naszego posłannika.

Stan waszej świadomości nie pozwala na pełne uświadomienie sobie i zrozumienie zakresu zachodzącegoBoskiego cudu. Gdybym był na waszym miejscu, zastanowiłbym się nad tym, jaka jest przyczyna, że ta Boska Łaska, ta dyspensa, ten Boski cud dzieje się w ciągu tak znacznego okresu czasu.

Wszystko to można wyjaśnić bardzo prosto, umiłowani: Niebiosa są zaniepokojone obecną sytuacją na Ziemi i wykorzystują każdą możliwość, by doprowadzić Boskie energie do waszego świata.

Każdy z naszych cykli Przesłań wprowadza do waszego świata ogromną ilość Boskiej energii. Używamy przewody każdego człowieka, kto czyta nasze Przesłania i kto nawet w najmniejszym stopniu oczyścił swoje ciała.

Jest nieważne to, gdzie na kuli ziemskiej znajduje się człowiek gotowy odebrać nasze energie. Przychodzimy bezpośrednio do was, wykorzystując możliwości Internetu. I nektar Boskiej energii może przepływać przez wasze ciała i nasycać przestrzeń wokół, dokładnie w miejscu, gdzie jesteście.

W ten sposób nasycamy naszymi energiami przestrzeń planety Ziemia. I to jest jeden z powodów, dla których w dalszym ciągu udzielamy naszych Przesłań. Bardzo niewielu ludzi, którzy są we wcieleniu, jest w stanie utrzymać swoją świadomość na Boskim poziomie. Dlatego nasze Przesłania stanowią pomoc dla was, pomagając, choć na krótko, podnieść wibracje i przybliżyć je do Boskiego poziomu.

Wasz świat jest lustrem, które odzwierciedla wasz świadomość. Dlatego, pomagając wam w utrzymywaniu świadomości na wysokim poziomie, zmieniamy otaczający was świat.

Oczywiście, w porównaniu z wpływem, jaki media wywierają na waszą świadomość, nasz wpływ nie jest tak wielki. My nie możemy konkurować z waszymi mediami. Zazwyczaj wszystko, co człowiek wprowadza do swojej świadomości z transmisji telewizyjnych, Internetu i innych źródeł informacji waszego świata, osadza się w podświadomości człowieka i zamąca przepływ czystej Boskiej energii. Dlatego obecnie większość ludzkości nie jest w stanie przewodzić Boskie energie do waszego świata. I dlatego wasz świat cierpi z powodu przewlekłego niedoboru Boskiej energii. Dlatego ludzkość doświadcza niskojakościowych stanów świadomości, depresji, nienawiści, agresji.

Doświadczając niskojakościowych stanów świadomości, człowiek nieuchronnie pogrąża siebie i swoich bliskich w iluzji, która odzwierciedla jego niejakościowe stany świadomości.

Wasz świat jest światem odzwierciedlonym, iluzorycznym światem. Wszystko w waszym świecie jest przyciągane według wibracji. Więc poprzez stale zanurzenie się w niskojakościowych stanach świadomości przywiązujecie siebie do niskojakościowej zewnętrznej iluzji.

Czy rozumiecie, umiłowani? Wszystko, co jest w waszej świadomości, automatycznie przejawia się na zewnątrz, jako wasze otoczenie. Jeśli stale jesteście zanurzeni w świecie nowości (tzn. wiadomości), gdzie jest obecna przemoc, agresja, rewolucje, zamieszki masowe, po pewnym czasie to wszystko zaczyna przejawiać się obok w waszym życiu.

W ten sposób ludzkość coraz głębiej zanurza się w nie-boskiej rzeczywistości.

Dlatego w dzisiejszych czasach jedyna pomoc, jaka może być udzielona ludzkości – to nasze Przesłania i nasze energie, które wprowadzamy do waszego świata poprzez nasze Przesłania.

Wielu z was zapyta siebie: „Jak mogą zmieniać świat Przesłania, które są czytane przez jednostki spośród miliardów ludzi żyjących na Ziemi?”

Umiłowani, my nigdy nie używamy Boskiej energii na próżno. Każda Boska Łaska jest dokładnie rozważana przez Rady Najwyższe Wszechświata przed jej udzielaniem.

Nasze subtelne energie są zdolne do neutralizacji ogromnej ilości negatywnej energii waszego świata. Na tym polega nasza praca, aby utrzymać równowagę na planecie. Każdy z was może dołączyć do tej gigantycznej pracy zbawienia ludzkości na Ziemi.

Dzięki wspólnym wysiłkom możemy zmienić sytuację na planecie. Wystarczy codziennie czytać jedno nasze Przesłanie, udzielone przez nas poprzez naszego posłannika, po kolej, w porządku chronologicznym, w jakim zostały udzielone.

Nasze Przesłania są w stanie zmienić wasz stan świadomości i nieuchronnie na wskutek zmiany waszej świadomości zmieni się wasze otoczenie. My nie możemy przewidzieć sytuacji z góry, bo nie wiemy, ile osób odpowie na nasze zaproszenie i będzie czytać nasze Przesłania. Bardzo ważny jest stan, w jakim przystępujecie do czytania naszych Przesłań. W związku z tym, aby wasza praca była najbardziej skuteczna, powinniście się nastawić na czytanie naszych Przesłań i czytać je tylko w najbardziej wzniosłym stanie świadomości, jaki jesteście zdolni osiągnąć. Tylko w ten sposób będziecie mogli przewodzić Boską energię do otaczającego świata.

Do tego, abyście się dostroili do naszego świata przed czytaniem naszych Przesłań, dano wam już ponad sto narzędzi, których opis znajduje się w naszych Przesłaniach. Niektóre z narzędzi, jak na przykład Różańce lub medytacje, zostały zapisane przez Posłannika na naszą prośbę.

Aby dostroić się do czytania naszych Przesłań, trzeba poświęcić pewien czas na pracę w duchowości przed czytaniem Przesłania.

I nie ma konieczności, aby stosować wszystkie dane wam narzędzia. Wybierzcie dla siebie to, co najbardziej wam odpowiada: wezwania, Różańce, medytacje, filmy.

Przystępujcie do czytania Przesłania dopiero wtedy, gdy w pełni zharmonizowaliście wszystkie swoje ciała, myśli i uczucia.

Zmieniając siebie, zmienicie świat wokół siebie.

Powinniście zabrać się mocno do pracy nad zmianą swojej świadomości. Potrzebna będzie całą determinacja, aby spełnić wszystkie instrukcje Mistrzów, które są zawarte w naszych Przesłaniach.

W pierwszej kolejności będzie porzucenie złych nawyków, w tym – słuchania niejakościowej muzyki, nadużycia energii seksualnej, rezygnacja z oglądania telewizji i przejawów o niskiej jakości w Internecie.

Potrzebna wam będzie cała siła własnej woli i determinacja, aby podążać Drogą zmiany swojej świadomości.

I tylko ci, którzy będą mogli spełnić nasze zalecenia i prośby, osiągną nagrody – pobyt w Boskim świecie, Boskim królestwie, jako zewnętrznym przejawie waszego wewnętrznego stanu świadomości.

Byłem z wami w tym dniu.

JAM JEST Surija.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2013.12.22.htm

Hatorowie via Anna Merkaba: Nów. Nowy Rok: Nowy TY

 

 

2 stycz.

 

Hatorowie: Nów księżycowy. Nowy Rok. Nowy TY, przekaz: Anna Merkaba, 1 stycznia, 2014 na:http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com | Podziękowanie dla Golden Age of Gaia.

Wielce umiłowane dzieci światła,

przed wami wszystkimi otwiera się nowa epoka. Kiedy stoicie, mocno na ziemi i patrzycie na wasze nocne niebo, widzicie najbardziej magiczne z wydarzeń – NOWY KSIĘŻYC.

My, Hatorowie z nowego świata, Hatorowie z dawnych dni, Hatorowie światła i miłości z niebios, jesteśmy tu dzisiaj z wami, aby przeprowadzić was przez przewidziane wydarzenia, aby przeprowadzić was przez przewidziane zmiany w najgłębszych warstwach waszej psychiki oraz we wnętrzu planety GAI jako całości. I tak, na dany dzień będziecie mieli sposobność, że w niedługim dla waszej ludzkiej egzystencji czasie pozbędziecie się tego, co  wokół was narosło i rozpoczniecie nową podróż, w pełni wspieraną przez energie, które się pojawią.

Energie, które wchodzą do waszego świata, są energiami oczyszczającymi światłem i miłością.  Tak, jest to rzeczywiście prawdą, że wiele się dzieje w waszym świecie, wiele z tych energii, które rozwijają się wokół was jest ciągle jeszcze “negatywnymi” wibracjami.   Niemniej cały ten chaos, który teraz rozpościera się przed wami, jest koniecznym etapem w procesie ewolucji ziemian, ponieważ transformacja nie wydarzy się w ciągu jednej nocy, ze względu na to, że wszystko odbywa się w kolejnych stadiach.

I tak w1.dniu waszego ziemskiego kalendarza nowego roku, ponownie otworzą się  okoliczności sprzyjające oczyszczaniu, sposobności do przejścia ze stanu istot, którymi obecnie jesteście do nowego terytorium waszej psychiki, do przemieszczenia się w innym kierunku i otwarcia się na wszystkie kanały komunikowania się z boskoscią. Otwórzcie się na wszelkie uzdrawiające i kochające, czułe, piękne, czyste i oświecające energie, które do was przychodzą.

Wielu z was zacznie doświadczać myślenia ewolucyjnego, nowe idee zaleją waszą psychikę, lecz stanie się tak, jeśli tylko pozwolicie im na to. Wielu z was przyjrzy się sobie i zdecyduje się na zmianę siebie. Pierwsze trzy miesiące waszego czasu powinny być znaczącym początkiem dla waszych naczyń (ciał) a wielu z was będzie skłonnych, by zapoczątkować nową ścieżkę samorealizacji i samodoskonalenia.

Pozwólcie, że opiszemy wam pokrótce, co nadchodzacy rok wam przyniesie.

Nów księżyca, który ujrzycie na waszym nocnym niebie, przyniesie z sobą pewne okoliczności, nowe formy życia, nowe wzorce myślowe, nowe zrozumienie – z kosmicznych bram świadomości, ponieważ wy wszyscy jesteście połączeni z sobą wzajemnie i wszyscy jesteście połączeni z odwiecznym OM.

Zostanie ujawnione przed wami wiele nowych odkryć. Wiele faktów na temat starożytnosci zostanie odtajnione dla waszych ziemskich gatunków. Zostanie opublikowane wiele informacji z ukrywanych przez wasze rządy plików. Ujawni się i ogłosi wiele dowodów, coraz więcej dekretów informacyjnych na temat prawdy co do tego, kim jesteście i prawdy na temat tego, kim my jesteśmy. A także prawda, która stoi ponad tym wszystkim, która  zniekształciła obraz waszej rzeczywistości przez tak długi czas. Od eonów. Prawda nie może już więcej być podawana waszej populacji małymi porcjami i będzie rozpowszechniana po całym znanym wam świecie z ożywieniem i w tryumfie. Prawda będzie numerem jeden, jeśli chodzi o emocjonalny aspekt waszego nadchodzącego roku.

Przygotujcie się, ukochani, na to, że pewne prawdy, które zostaną wam ujawnione, nie spodobają się wam.  Ponieważ niektóre z nich będą od was wymagały, abyście stanęli twarzą w twarz z samymi sobą i prawdziwie głęboko wejrzeli w swoje serca i dusze oraz uznali że wraz z waszą boskością przychodzi odpowiedzialność za wszystko, czego zbiorowo dokonaliście waszych poprzednich inkarnacjach, tu, na Ziemi.

Prawda o tym znaczeniu będzie wymagała od was prawdziwego przyjrzenia się konsekwencjom, jakie wasze działania w istocie stworzyły na tej planecie.  Prawda będzie wymagała od was oczyszczenia siebie oraz waszej ukochanej planety, GAI, ponownego wartościowania wszystkiego, w co wierzyliście, co utrzymywaliście, wszystkiego, czym jesteście.

Ponieważ prawdę powiedziawszy, ciągle jeszcze nie w pełni rozumiecie moc istot, którymi jesteście.  Przechodzicie przez ten rok, abyście byli zdolni ostatecznie osiągnąć głębię w waszych eterycznych jaźniach i  zrodzić się jako ci, którymi w istocie jesteście.

Bądźcie przygotowani, bądźcie gotowi. Wiedzcie, że nie jesteście sami, zrozumcie, że to przez co przechodzicie, jest stanem tymczasowym i wymaga od was jedynie sięgnięcia do akashy i poproszenia o pomoc waszych wyższych jaźni i waszych ukochanych opiekunów. Poproście, a otrzymacie. Starannie nadzorujcie swoje myśli, ukochani, ponieważ ten nów przynosi z sobą nowe formy życia na waszą planetę a to oznacza dla was nowe okoliczności, sprzyjające tworzeniu, niemniej, to o czym myślicie, zamanifestuje się z szybkością, jaka przedtem  nie była możliwa.

W połączeniu z energiami IZONICZNYMI (ultradźwiękowymi ?) , w połączeniu z portalem, który jest na waszej drodze, jesteście naprawdę gotowi, aby stanąć twarzą w twarz z samymi sobą. Prawdziwie gotowi do zrzucenia starej skóry i powitania nowego, pięknego roku dobrobytu, ZMIANY I PRZEJAWIENIA SIĘ!

JESTEŚMY z wami. KOCHAMY was. Na razie!

(…)

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz 

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Manuskrypt przetrwania – część 386

Jak być może już zauważyliście, przypływy i odpływy tych nowych energii działają w bardzo różny sposób, niż wcześniej, i słusznie. Bo nie tylko osiągnęliście nowy płaskowyż w tym trwającym procesie ponownego łączenia i przypominania sobie różnych aspektów, które tworzą prawdziwych was, udało wam się również zwalczyć siebie i utrzymać z dala od wpływów starych i przestarzałych sposobów i częstotliwości.

Wyjaśnijmy. Jak wielu z was jest już świadomych, proces ten wiąże się z ciągle zmieniającą się sekwencją częstotliwości, które są promieniowane do waszego ciała za pomocą różnych środków, a jak już mówiliśmy wcześniej, należy to zrobić w odstępach, w celu dostosowania się waszego pojazdu fizycznego. Bo bez wspomagania tego mocno wieloznacznego fizycznego pojazdu, to nie bylibyście nawet w stanie być tu w pierwszej kolejności, przechodząc przez te monumentalne zmiany. A kiedy mówimy o mocno wieloznacznym, to dlatego, że ludzie mają tendencję do patrzenia na tą pomysłową budowę ciała jako nic więcej niż odmiany mniej lub bardziej nierozumnych tkanek, tkanek, które są podatne na poślizg na różne sposoby przez stawanie się ofiarą jednej lub wielu chorób i wpływów zewnętrznych. Cóż, to często krytykowane ustrojstwo jest w rzeczywistości o wiele, o wiele bardziej skomplikowane, a nawet inteligentne niż jest sam ludzki umysł, i jako tacy, faktycznie zamieszkujecie coś, co dotychczas przekracza wasze umiejętności komunikowania się i skompletowania złożonych i skomplikowanych operacji. Bo to nie jest to po prostu kawał mięsa, którym jesteście obciążeni, to jest w gruncie rzeczy bardzo wyewoluowany biologiczny pojazd, który jest doskonale przystosowany do życia na tej planecie. Może nie wydawać się, takim jak jest, gdy w obecnym stanie wydaje się być niczym więcej niż kruchą powłoką, przeznaczoną do rozpadnięcia się i zaprzestania działać szybciej lub później, ale znowu, to tylko dlatego, że nie byliście w stanie osiągnąć ogromnego wachlarza inteligencji i możliwości rozwojowych, które to pozornie wątłe ciało rzeczywiście w sobie nosi.

Ale teraz, przez ten długi i momentami żmudny proces uaktualniania was, a przede wszystkim, tego waszego fizycznego pojazdu, przez niezliczone zastrzyki informacji i energetycznego pożywienia, jesteś teraz na progu prawdziwego odkrycia właśnie tego, jaki skarb wam dano. Bo ten kawał mięsa, jak wielu lubi patrzeć i nazywać, jest niczym podobnym do tego w ogóle. Jest to bowiem bardzo wyewoluowana, bardzo skomplikowana i przede wszystkim, bardzo inteligentna kreacja, która będzie z wami przez pozostałą część waszego pobytu na tej planecie. I, jak już mówiliśmy, to będzie Wasz najcenniejszy sojusznik, wasz stały towarzysz, wasz niestrudzony współpracownik, taki, który pozwoli wam naprawdę zdziałać cuda, gdy nadal będziecie chodzić po tej ziemi. Bo zapamiętajcie, bez tego ciała, bylibyście po prostu myślą, nie przejawioną istotą, niezdolną do wykonywania monumentalnych zmian, dla których przychodzicie tutaj, aby ponieść je dalej. Bo WY nie jesteście już tym, czym moglibyście być na tym etapie swojej ewolucji, jeśli bylibyście pozbawieni tej waszej warstwy zewnętrznej, tego fizycznego pojazdu, który stoi pomiędzy wami a wszystkim innym w tej chwili. Ale ono nie stoi na waszej drodze, to jest tak, że możecie uzyskać dostęp do wszystkiego, co istnieje na tej planecie. Bo poza wszystkim innym, jesteście w pełni zdolni do uzyskiwania dostępu do siebie, przez tą ogromną i wszechstronną waszą część, która jest WAMI, we wszystkich waszych innych aspektach, za wyjątkiem, tej fizycznej, ludzkiej części was, gdzie aktualnie zamieszkujecie.

Ale znowu, nie jesteście jeszcze w pełni zjednoczeni z pełną wiedzą o swoim prawdziwym zakresie, więc rozumiemy, że będzie ono przede wszystkim na uwadze, w czasach takich jak te, ale chcemy, abyście pamiętali, że sam szczególny fakt, że jesteście w tym samoistnym fizycznym ciele, jest jednym definiującym współczynnikiem dla nas w tej chwili. Bo jeśli nie bylibyście zamknięci w tym ciele, nie bylibyście tym najważniejszym pośrednikiem do tego, co kryje się za zasłoną i co istnieje dosłownie na ziemi, i jako tacy, chcemy, zwrócić uwagę na to, co się dzieje w was w tej chwili. Kiedy mówimy „idźcie do wewnątrz”, często odnosimy się do tego, że już przenosicie ze sobą każdy kawałek wiedzy i każdy atrybut i zdolność, jak będzie kiedykolwiek wam potrzebna do istnienia na tej planecie, i wszędzie indziej w Całej Kreacji. Ale tym razem, gdy prosimy, aby pójść do wewnątrz, prosimy o połączenie prawdziwie i głęboko z tym „mięsistym pojemnikiem”, tym, który działa jako ręce i nogi, uszy i oczy, usta i wasze zdolności aby być jednym pośród milionów ludzi takich jak wy. Bo ta fizyczna manifestacja, ta cudowna istota jest wasz, w każdym sensie i celu, tak długo, jak jej potrzebujecie. I będzie robić wszystko dla was, ale wy również musicie ponownie połączyć się z nim tak, jak to robicie z tymi wszystkimi innymi aspektami siebie, które zamieszkują na wielu innych poziomach.

Bo to fizyczne ciało nie jest wami, ale jest tu DLA was, do wykorzystania w miarę jego możliwości. Więc kochajcie je i rozmawiajcie z nim i słuchajcie go i połączcie się z nim, bo ono rzeczywiście czeka na was, abyście dotarli do niego w bardzo nowy sposób. I tak jak wy, ono jest całkiem nowe, bo przeszło przez magiel, dosłownie, bo było użyte do pozbycia się całego starego i hamującego oprogramowania, któremu zostaliście poddani wcześniej, aby stało się w pełni funkcjonalne ponownie. Ale ono potrzebuje, abyście zakończyli ten proces, poprzez uznanie jego istnienia, i uznanie jego znaczenia – dla was, i dla tego procesu ponownego wymyślania nie tylko siebie, ale też całego świata w coś, co znacznie przewyższa i pokonuje stare i przestarzałe tryby wszystkiego. Bo tak, jak przerośliście te stare i źle dopasowane buty z przeszłości, wasze ciało przerosło ten stary i niemodny sposób bycia niezwykle wrażliwą i ograniczoną próbką biologiczną, bo teraz, ono jest gotowe do pomocy i wspomagania was w najszerszym jego potencjale, i ono jest wielkie rzeczywiście. Bo teraz obydwoje odsunęliście się od starego i weszliście w nowe, ale jak dotąd, nie udało się wam w pełni wykorzystać tego nowego i ekscytującego potencjału w tym energetycznym pożywieniu, która otacza was ze wszystkich stron. Bo będzie w stanie to zrobić tylko, jeśli uda się wam pogodzić się z tą zupełnie nową wersją tego samego starego waszego ciała, z wyjątkiem teraz, że nie jest ono stare i zmęczone, bo jest uruchomione na nowo, gotowe na długie i ekscytujące i płodne podróże w to zupełnie nowe dzisiaj i wszystkie cudowne jutra, które czekają na Was.

Więc idźcie do wewnątrz, i patrzcie i słuchajcie i odpowiadajcie, kiedy jesteście wzywani do tego. Was dwoje uczyni świat dobra i to pomoże scementować przyjaźń i współpracę podobnych, których nigdy wcześniej nie widzieliście, ani na tych brzegach, ani nigdzie indziej.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/2014/01/manuskrypt-przetrwania-czesc-386.html

Manuskrypt przetrwania – część 387

Jak być może już zauważyliście, to ciągłe przypływy i przepływy energii obnażyła tyle obszarów wewnątrz was wszystkich, które do tej pory pozostawały jałowe, aż do tego czasu, ale teraz aby zaorać i obsiać tą ziemię, która przyszła, a plony z całego tego gruntu ornego wkrótce dojdą do skutku. Jak zwykle, mówimy zagadkami czasami, ale próbujmy wam wyjaśnić, co rozumiemy przez te słowa, które już daliśmy.

Widzicie, ludzkość na wiele sposobów żyje w bańce, zawieszonej w ogromnym morzu energii, ale gdy ta bańka była bardzo zamknięta w sobie, nie wiele z wpływów z zewnątrz było w stanie wniknąć w ten mały świat zaludniony przez z tak wiele różnych ludzi. A więc, już na wiele sposobów pozostawaliście ze wszystkim, co działo się wokół was, gdy zabijaliście czas w tej małej bańce dysharmonii. Bo jak jesteście świadomi, te zaburzenia, które znosiliście w czasie swojej ewolucji, pod wieloma względami były izolowanymi wydarzeniami. Oznacza to, że toczyły się w tej samej bańce, nie zakłócane przez to, co jest tam na zewnątrz tej cienkiej błony cały czas.

Bo to, co jest tam, jest wszystkim, o czym możecie marzyć i więcej i nawet jeśli ludzkość miałaby jeszcze zobaczyć pełny zakres tego, co było tam przez cały czas, nawet gdy spoglądaliście w nieznane i nie widzieliście nic więcej, tylko błyszczące gwiazdy na firmamencie. A więc, byliście utrzymywani w nudzie, nieświadomi, że istnieje tam o wiele więcej, gotowe was poznać na różnego rodzaju sposoby. I gdy brnęliście do przodu, to zaczęliście skręcać drogę w taki sposób, że zaczęło to zagrażać całemu waszemu istnieniu. A więc, zapadła decyzja, że ta bańka musi być teraz być zburzona, abyście wyszli na świeże powietrze i nawet na światło, które pomoże ludzkości lepiej znajdować drogę do przodu, i to w sposób, który byłby ogromną korzyścią, nie tylko dla was, ale dla całej kreacji. A więc decyzja została podjęta i wolontariusze przychodzili, aby rozpocząć robić otwory w tej zasłonie, tej membranie, która izolowała ludzkość od wszystkiego innego. I jesteście ochotnikami, jesteście tymi, którzy biorą na siebie przebicie się przez skorupę tej pozornie całkiem trwałej ściany zaprzeczania, która stała między wami a resztą z nas, i która stała między wami i prawdziwymi wami. A więc, to jest dokładnie to, co zrobiliście, i teraz, nie ma uszczelnienia powietrza – lub raczej szczelnego pojemnika dla światła, który mógłby utrzymywać ludzkość wewnątrz i poza wszystkim. Teraz, ten stary pojemnik został rozdarty na strzępy, a jedyne, co jeszcze z niego pozostało, to odcisk, który jest jeszcze wdrukowany w bardzo wielu umysłach u tak wielu członków ludzkości. Tak mówiliśmy o tym wcześniej, że nawet gdy mury więzienne są całkowicie zdemontowane, to zajmie trochę czasu, zanim wszyscy byli więźniowie uporają się z tym, że już nie są dłużej więźniami, ponieważ ich umysł jest tak przyzwyczajony do widzenia tych ścian przed nimi, że będzie nadal myśleć, że są tam, nawet jeśli tak nie jest.

Tak więc możemy powiedzieć, że jest niezwykle ważne, żebyście starali się odkryć całą tą dawniej jałową ziemię w was, która została pozostawiona nagą teraz, bo stare inhibitory zostały zabrane. Bo jeśli nie szukacie tej swojej nowej własności i nie weźmiecie go w posiadanie, będzie on nadal tam leżał, jałowy i pozbawiony życia i nie zmieni się w cudowny raj nowego wzrostu, bo nie ma żadnej okazji, aby takim stać się. I jak wejdziecie na ten nowym ląd jako jego Pan i Stwórca ? Dlaczego, po prostu pozwalając sobie na uznanie fakt, że on jest tam. Widzicie, urodziliście się z włączonymi światłami awaryjnymi, jako ludzkość pokolenie po pokoleniu, i jako tacy, przyzwyczailiście się do widzenia tego, co jest tylko w ograniczonej linii wzroku, a wszystko poza tym, przestało istnieć. A kiedy mówimy „linii wzroku”, mamy na myśli wszystko, co leży w pełnym zakresie percepcji, czy to przez oczy, uszy, nos, dotyk, a nawet każdy sposób w jaki istota może postrzegać to, co was otacza.

Pamiętajcie, że ludzkość miała bardzo ograniczony sposób patrzenia na rzeczy, a teraz, gdy zasłona iluzji została podniesiona, to jesteście ustawieni, aby zacząć wyczuwać to, co było ukryte przed widokiem, jak się wydaje, na zawsze. A więc, wszyscy potrzebujecie trochę szturchania, żeby dać się wrzucić do tego ogromnego nowego oceanu rzeczywistości, rzeczywistości, które znacznie przewyższają wszystko, co widzieliście do tej pory w wasz ludzki sposób patrzenia na rzeczy. Bo jest tak dużo więcej, aby znaleźć tutaj i nie tylko między wierszami tej wiadomości, ale między wierszami wszystkiego, co was otacza. Przyzwyczailiście do brania świata, biorąc wszystko, za wartość jego obrazu, ale teraz, po raz kolejny przypominamy wam, aby iść daleko, daleko głębiej. Bo pod powierzchnią jest miejsce, gdzie to wszystko znajdziecie i pod powierzchnią jest miejsce, gdzie rzeczywistość leży. To wydaje się być dość mroczne i nie jasne, na początku, na to potrzeba czasu, aby skorygować swój wzrok, aby zobaczyć wyraźnie przez swój nowy zestaw oczu to, o czym mówimy tutaj. Bo musicie przypomnieć sobie jak widzieć POPRZEZ to, co aktualnie widzicie, i widzieć za tymi pozornie zamkniętymi drzwiami, i za narożnikami, które zdają się stać wam na drodze.

Ponownie, wydaje się, że mówimy zagadkami, ale to jest po prostu wysiłek, aby dać wam wszystkim trochę wstrząsu, abyście upuścili trochę więcej tych starych pretensji o tym, kim i czym naprawdę jesteście. Widzicie, ta stara i hamująca pleśń, w którą byliście wrzucenie, gdy przyszliście do zamieszkania ludzkiego ciała jest trudna do uwolnienia się od niej, bo ma tak silne piętno, a nawet wrażenie na was wszystkich, że po prostu zapomnieliście prawdziwą wielkość i umiejętności własnego genialnego bytu. A więc, jesteście w stanie kręcić po swoich starych śladach, nawet jeśli nowa droga do przyszłości leży przed wami, gotowa do jazdy z dużą prędkością.

Więc jeszcze raz powiemy, odrzućcie stare pojęcia i dajcie krok do prawdziwego zrozumienia swojej wielkości, odkładając na bok wszystkie te stare pojęcia o nędzy i odłączeniu. To działa tak głęboko w was wszystkich, a więc, to zajmuje sporo wysiłku, aby odsunąć się z dala od tego starego obrazu siebie jako zwykłego prostego człowieka, zamieszkującego w ramach wątłego ciała w zagrażającym świecie pełnym katastrof już w trakcie tworzenia. Bo jeśli pozwolicie sobie tkwić w tych starych klatkach, nie staniecie się niczym innym niż wyblakłym starym obrazkiem wiszącym na ścianie, wciąż oprawionym w te dawne granice człowieczeństwa. Musicie uwolnić się całkowicie od całego tego podporządkowania i zniewolenia przez stare, wyjść z tej klatki i naprawdę dać się unosić w tych zupełnie nowych prądach powietrza, jak ptak wznoszący się bez wysiłku wyżej, wznoszony w górę przez samo powietrze.

Wiemy, że to zabrzmi trochę więcej niż trudno dla tak wielu z was, bo wy możecie czuć się jak dziecko, które zmaga się aby puścić jego jedyne wsparcie, a jednocześnie niepewne na własnych nogach. Ale nie martwcie się, drodzy, macie nogi, aby poniosły was gdziekolwiek odważycie się zaryzykować i macie ducha, który zaprowadzi was tak daleko, jak pomyślicie i dalej, i macie miłość i wsparcie każdego i każdej z nas, stojących tutaj, poza resztkami tej waszej starej bańki z otwartymi ramionami, gotowi do przyjęcia was, gdy odważycie się podjąć wasze pierwsze drżące kroki wychodząc poza własną strefę komfortu. Bo pamiętajcie, że to jest tym, o co w tym wszystkim chodzi, żebyście ośmielili się iść tam, gdzie NIKT jeszcze nie dotarł, i jako takie, wyzwanie jest rzeczywiście wielkie. Ale nie jest większe niż każdy z was będzie w stanie podjąć z ogromnym sukcesem, bo to jest to, co przyszliście tutaj zrobić, i jesteśmy przekonani, że jest to dokładnie to, co wszyscy zrobicie. Ale tak jak początkujący ptak, siedzący na brzegu gniazda, który wydaje się siedzieć na zawrotnej wysokości, macie pokusę posiedzenia jeszcze trochę dłużej, zanim zanurzycie się w nieznanej i nie wypróbowanej potędze, więc wszyscy instynktownie staracie się, powstrzymać się po prostu trochę dłużej. I dlatego jesteśmy tutaj, aby was trochę popchnąć w plecy, i być tym głosem w uchu głos, który mówi SKACZ! Teraz nadszedł czas, aby zrobić tylko to, więc jeśli potrzebujesz czegoś się trzymać, aby sobie pomóc, zrób to, trzymaj się przyszłości, a nie przeszłości, bo przeszłość próbuje utrzymać cię siedzącym na tej samej półce na zawsze.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/2014/01/manuskrypt-przetrwania-czesc-387.html