Ziemia Święta, Morze Martwe i Arka Przymierza

.

Pozdrawiam Mistrzów!  Jestem Metatron, Pan Światła i witam was w tej chwili, w wektorze bezwarunkowej miłości.  Wyobrażenia i myśli o Ziemi Świętej przywołują u wielu mieszkańców Ziemi duchowe, jeśli nie magiczne, wizje dotyczące szczególnie trzech współczesnych monoteistycznych systemów religijnych, które tam się narodziły.  Nawet ci, którzy nie uważają się za zwolenników jednej z trzech religii abrahamowych, uznają Ziemię Świętą za eklektyczny zlepek uznanych kosmologicznych mitów i trwałych wydarzeń historycznych, które, bez wątpienia, naznaczyła opatrzność, i które prawdopodobnie odmieniły dzieje ludzkości.  To rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce na Ziemi, i zawsze było za takie uznawane, nawet za czasów wczesnej Atlantydy.

Energia chrystusowa jest na Ziemi od czasów firmamentu.  To źródło boskości w fazie dwoistości Ziemi objawia się jako część dziedzicznej ewolucji.  Na izraelskiej Ziemi Świętej naprawdę znajduje się portal węzłów i chrystusowych świętych miejsc, manifestacji Boskości na ziemskim planie.  Chcę również wyjaśnić, że na Ziemi było więcej ucieleśnień energii chrystusowej, niż tylko te znane w obecnych czasach i we współczesnych systemach religijnych.

Nawet za czasów epoki ziemskiej uważanej przez was za zacofaną i za czasy „jaskiniowców”, pojawiały się boskie ucieleśnienia, które towarzyszyły ludziom podczas wyrastania z gęstości, chociaż wszystkie wiadomości, jakie ci ludzie otrzymywali, były dostosowane do ich plemiennego lub szczepowego poziomu świadomości.  W rejonach, gdzie nie było języka pisanego, wiadomości i prawdy kosmologiczne ewoluowały do ustnie przekazywanych mitów.  W niektórych przypadkach wierzono, że boskie prawdy nie powinny być interpretowane w formie symbolizmu archetypowego, dlatego nie mogły być wprowadzone do słowa pisanego.  Dramat Chrystusa, jaki rozwinął się na Ziemi Świętej w Kanaan, dopasowano do poziomu świadomości ludzi z tamtych czasów.  Jednak jego dawna prawda została w pewnym stopniu utracona, a znaczące zachowane w pisemnych interpretacjach fragmenty – zniekształcone.  Jednak symbole i wibracje oryginalnej gwiezdnej bramy w kompleksie wzgórza świątynnego pozostały nienaruszone.

Widać to w prostych słowach wstawek hologramów i to działa w czasie jednoczesnym i w nie-czasie.  Energia chrystusowa nadal istnieje i można jej doświadczyć w tych miejscach.  W bardzo realnym sensie Jezus nadal spaceruje tymi ścieżkami!

Zdefiniowanie krainy

Co uczyniło Ziemię Świętą tak trwale ważną dla historii ludzkości?
Co wyróżnia ten kraj, który jest kolebką duchowego dziedzictwa i źródłem cudów, z których wypłynęły kanony trzech wielkich religii monoteistycznych?
Pytanie jest złożone, jednak odpowiedź całkiem przekonująca.  Ziemia Święta jest unikalną mieszanką potężnie rezonujących wibracji energii tellurycznych, leylines, mega-wiru i gwiezdnego trasowania linii.  Obszar znajduje się w rozszerzonej energii 30-go stopnia szerokości geograficznej (jak piramidy w Gizie), który jest głównym źródłem mocy.

Rezonansowa częstotliwość tej składanki jest zatem wynikiem:
– skrzyżowania głównych światowych leylines Linii ley
– 30-go stopnia szerokości geograficznej
– mineralogii
– gwiezdnej bramy i mega-wiru portalu
– krystalicznego pola wirowego Morza Martwego
– odbioru pełnej gamy światła i spójności
– działania Arki Przymierza

Według waszego pojmowania miejsc mocy i miejsc świętych, które istnieją na planecie, wszystkie powyższe składowe nazywacie węzłami mocy. Jeśli bierzecie pod uwagę mineralogię i wektor (długość i szerokość geograficzną) oraz umiejscowienie sieci, wciąż jeszcze możecie nie zauważać pewnych właściwości światła, jakie mogą występować w niektórych takich wektorach. Można tu dodać, że światło ma też znaczący wpływ na odbiór i upiększenie cech pewnych miejsc Ziemi Świętej.  Światło, które pojawia się tam w niektórych węzłach jest dość wyjątkowe.  To jest pełne światło posiadające cechy spójności.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Wspomniałeś o Arce Przymierza jako o czynniku energetycznym Ziemi Świętej.  Możesz to wyjaśnić bardziej szczegółowo?

Reakcja archanioła Metatrona:  Urządzenie nazwane Arką Przymierza jest źródłem niewyobrażalnej energii.  Istnieje więcej niż jedna wersja tego niezwykłego źródła mocy.  Ta, która została umieszczona w sanktuarium świątyni Salomona, była mniejszą wersją nadzwyczajnej jednostki skonstruowanej przez Syrian i Plejadian, która od milionów lat tkwi pod kompleksem gwiezdnych wrót Wzgórza Świątynnego, i  krótko mówiąc, jest przewodnikiem i generatorem energii, zarówno tworząc, jak i stabilizując, wymiarowy interfejs między tym, co można nazwać polem materii fizycznej a wyższymi wymiarami pól anielskich, i używając terminologii naukowej, jest ogromnym polem antymaterii w cyklu harmonicznym.  Tworzenie tuneli czasoprzestrzennych w warstwach wymiarów i schodzenie oraz formatowanie częstotliwości pozwalającej na koordynację wielowymiarowości wewnątrz połączonych poziomów i wektorów planów Omni-Ziemi po Kosmos.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Możesz opowiedzieć o Morzu Martwym, szczególnie pod kątem jego uzdrawiających właściwości i metafizycznych aspektów?

Reakcja archanioła Metatrona:  Rzeczywiście!  Morze Martwe jest jednym z najsilniejszych węzłów energetycznych mega-wirów na planecie.  Jest niezwykłym, wyjątkowym, ciekłym kryształem i posiadającym świadomość „duchem miejsca”.  Nazwa używana w obecnych czasach jest naprawdę myląca, gdyż to miejsce kipi energią siły życiowej.  To jest prawdziwe centrum odrodzenia i pod względem aspektów można je przyrównać do jeziora Titicaca.

Zostało za takie uznane już za czasów starożytnych z powodu swoich właściwości – oczyszczających, uzdrawiających, a także odmładzających – dlatego już dla starożytnych Egipcjan, Atlantów i Greków było miejscem pielgrzymek oraz oczyszczających rytuałów.

Pole częstotliwości generowane przez Morze Martwe jest wypełnione korzystnymi anionowymi ładunkami uwalnianymi przez światło Słońca w procesie odparowania mineralnej solanki. Pole to nie tylko daje dobre samopoczucie, ale też ożywia i otwiera szyszynkę.  Starożytni o tym wiedzieli. Dlatego Egipcjanie, Grecy oraz Rzymianie skupiali na tym rejonie uwagę.  Wody i atmosfera wokół Morza Martwego (które bardziej trafnie można by nazwać Morzem Kryształowym) zawiera tak silne pole energii życiowej, że dosłownie odmładza ciało fizyczne oraz powoduje równoważenie pól mentalnych i emocjonalnych.  Z tego powodu czakry są tam wyrównywane i doskonale balansowane, co w rezultacie wyraźnie wzmacnia ludzką aurę.  Ze względu na położenie Morza Martwego poniżej poziomu morza, kąpiące się w nim słoneczne promienie działają szczególnie silnie, a równocześnie dobroczynnie, ponieważ są filtrowane przez opary unoszące się znad słonych wód.  Korzyści zdrowotne wynikające z kąpieli w tych wodach są daleko większe niż to obecnie rozpoznajecie.  Chodzi tu o częstotliwości dające korzyści ciału, umysłowi i duchowi, jak również o uaktywnianie „całego światła” – pełnego spektrum światła występującego w spójności theta.  To jeszcze bardziej ubarwia wody i pole nad nimi.  Składniki odżywcze światła służą ciału i aurze, stając się źródłem energii witalności, co w efekcie naprawdę może przedłużyć żywotność i spowodować mentalną jasność umysłu.  Ono całkowicie usuwa niepożądane podłączenia do aury, uszczelnia i ożywia ludzkie pole eteryczne. „Żywe Morze Kryształowe” jest idealnym miejscem dla wizji, ceremonii klarujących, oczyszczających ciało i umysł przed pielgrzymką na Wzgórze Świątynne, aby tam odebrać kody nieskończoności.  Żywe Morze Kryształowe jest wiatrem w żagle dla świętych miejsc Ziemi Świętej.  Stanowi wzmocnienie, wsparcie oraz umożliwienie transdukcji intensywnej energii, a tym samym stabilizowanie kompleksu mega-portalu Izraela i Jordanii. Jego działanie sięga po Egipt i Arabię Saudyjską.  Zmiękcza energię (dużej częstotliwości rozdzielczej) częstotliwości portali, pozwalając tym samym, aby istniała tam doskonała równowaga głównych gwiezdnych wrót kompleksu portalowego wiru.  Z tego powodu wokół pól jego energii osiedlali się Esseńczycy.

Sól Ziemi

Zawiera ponad dziesięciokrotnie więcej skondensowanej soli niż oceany (zasolenie zmienia się nieznacznie w zależności od temperatury wody, poziomu głębokości i oddalenia od brzegu). Największą procentową zawartość soli wykazują ciepłe, płytkie wody wzdłuż plaż, a obrzeża są nią przesycone. Krótko mówiąc: wody Morza Martwego są akumulatorem naładowanym energią słoneczną, prądami elektromagnetycznymi i minerałami posiadającymi krystaliczne częstotliwości. Gdy woda jest całkowicie nasycona solą, staje się kondensatorem o niezwykłych właściwościach.  Żywe Morze jest jednym z bardzo rzadko występujących ważnych zbiorników wodnych, które na linii brzegowej tworzą baseny nasycone solanką.  Ze względu na położenie geograficzne wody Żywego Morza są stale dość ciepłe.  Ta wyższa temperatura sprzyja większej kondensacji minerałów oraz soli, i oczywiście umożliwia szybsze wchłanianie ich przez ludzki organizm.  Co nie jest w pełni uznawane, to fakt że wody solankowe są nie tylko nienewtonowską płynną baterią koloidalną lecz są ciekłym kryształem… dosłownie tętniącym energią.  Wody te znajdują się pomiędzy szczelinami dwóch głównych płyt tektonicznych i dlatego są ciągle ładowane niewyobrażalną energią ziemską.

Gwiezdne wrota Wzgórza Świątynnego

Portal wiru Wzgórza Świątynnego znajduje się w polu energii Morza Martwego, i stanowi samodzielną masywną gwiezdną bramę.  Powierzchnia jego poszerzonej energii sięga szerokości 30 stopni geograficznej (podobnie jak piramidy w Gizie), która jest głównym źródłem zasilania.  Energia tego unikalnego miejsca jest, podobnie jak w Delfach czy Rapa Nui, przyłączona do pępowiny kodów morskiej niebiańskiej energii odżywiającej planetę.  Następuje przesunięcie w górę i wielu zostało powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Kiedy ktoś wkracza do gwiezdnej bramy wiru portalu Wzgórza Świątynnego, jego pojawienie się ma dla niego unikalne skutki, ponieważ to pole wielowymiarowości stanowi wrota – zarówno bezczasowe, jak i czasowe. Wewnątrz tej energii można mieć nie tylko dostęp do wszystkich swoich planetarnych żywotów, ale można też je zjednoczyć.  To jest punkt nieskończoności, nieliniowy wektor czasoprzestrzeni, co oznacza, że wewnątrz niego nie ma chronologicznej miary.  Symbiotyczne zjednoczenie, które tam następuje, jest natychmiastowe. Zatem w nim jest się w ścisłym rezonansie z nieskończonością i niezależnie od tego, czy przebywa się tam minutę czy kilka dni, jest się zdolnym do pobierania kodów częstotliwości zawartych w tym polu. Energia człowieka jest wewnątrz niego rejestrowana, a wtedy może on być eterycznie obecny w dowolnym czasie – według intencji.

Energia tego wyjątkowego miejsca, podobnie jak w Delfach i Rapa Nui, znajduje się na pępowinie kodów, morskich energii niebiańskich zasilających waszą planetę.  To jest przesunięcie w górę i wielu jest powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Tamten destrukcyjny konflikt określany jako armagedon, nie może, i nie wydarzy się w nowym paradygmacie, a wasza energia musi i będzie to zabezpieczać.  Nowa era jest już faktem, a energia tego rejonu też już jest odnowiona.  Wielu z was przyczyniło się do tego harmonicznego dokonania.

Żydowska Ściana Płaczu, islamska Kopuła na Skale, chrześcijańska Bazylika Grobu Świętego i Ogrójec mieszają się i krzyżują ze sobą w tym otoczonym czcią obszarze Wzgórza Świątynnego, który jest jednym z najbardziej sprawdzonych niebiańskich portali na planecie.  Jednak pozornie paradoksalnie wewnątrz tego religijnego wiru wciąż toczy się przyziemny konflikt i walki.  I chociaż dzisiaj chrześcijanie, żydzi i muzułmanie walczą o należne im miejsce w tym wspaniałym pustynno – morskim pejzażu czerwonych gór i absolutnie zadziwiających świętych miejsc, możemy powiedzieć, że pokój nadejdzie w stosownym czasie.

To, co się dzieje w tym miejscu, pasuje do przypowieści o mądrym Salomonie, który kazał dwóm matkom spierającym się o dziecko, przeciąć je na pół.  Ale zapewniam, że to zostanie rozstrzygnięte, kiedy paradygmat wschodzącej nowej Ziemi bardziej się pogłębi.  Pokój zacznie się od miejsc, jakich się nie spodziewacie i w niespodziewany sposób.

Oryginalne źródło i rozwijająca się prawda

Podczas odwiedzania niezwykłych miejsc Ziemi Świętej które wciąż zawierają pierwotne źródło energii, wchodzi się w czyste, prawdziwe „źródło rezonansu”, które umożliwia uwolnienie od wielu fałszywych nauk i lęków nagromadzonych w poprzednich żywotach, głęboko ukrytych programów, subtelnych przeszkód tkwiących w równoległych wcieleniach.  Duchowe / mentalne dostosowanie jest uwarunkowane korzystnym, a nawet koniecznym, restartem.

Wtedy następuje bardzo realna rekalibracja, która oferuje większą jasność, a tym samym eliminuje wirusy nieprawdy.  Boski dramat jest żywą energią. Nieskończona, bezczasowa energia zjednoczona w holograficznej wstawce wielowymiarowej rzeczywistości gwiezdnej bramy Wzgórza Świątynnego.  To jest dar, który może być przyjęty przez osoby mające wystarczający iloraz światła, zdolne do podwyższenia swoich wibracji w tym polu.

Odwiedzając Ziemię Świętą w energii wzmacniającej wymiarowy dostęp do nowej Ziemi, można stać w tych samych miejscach, w których tylko częstotliwości czasu i przestrzeni oddzielają was od innych wersji siebie stojących w tym samym wektorze energii… ramię w ramię z oryginalną, wciąż czynną, energią Chrystusa.  Można także zasiewać nasiona harmonii, potrzebnej nowej Ziemi i wzniesieniu ludzkości.  I to ma zasadnicze znaczenie.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

Archanioł Metatron via James Tyberonn nr 92 / 3 styczeń 2014
tłumaczenie Teresa Serafinowska

 źródło: https://krystal28.wordpress.com/author/krystal28/

Nowa Boska Łaska – Mistrz Moria

Mistrz MoriaJAM JEST Mistrz Moria i przyszedłem w dzisiejszym dniu udzielić Przesłania kończącego ten cykl Przesłań.

Przyszedłem powiedzieć wam o jeszcze jednej decyzji Rady Karmicznej planety Ziemia podjętej na jej posiedzeniach w dniach równonocy wiosennej. Mianowicie: daje się możliwość Boskiego przemnażania siły waszych Błogosławieństw w Boskie przemnażanie wyższego rzędu, jeśli wymawiacie je w maksymalnie wywyższonym stanie świadomości, będąc poza jakąkolwiek ludzką osadą, w ciszy i spokoju na łonie natury!

Tak więc, umiłowani, od tej chwili będziecie mogli poczuć siłę mówionego Słowa i jego Twórczą moc! Błogosławienie dokonywane w każdej grupie utworzonej dla pracy w duchowości może mieć jeszcze większą moc dzięki Boskiemu przemnażaniu wyższego rzędu, ale wtedy, gdy zostanie ono wykonane z maksymalną jakością!

Będziemy uważnie obserwować waszą pracę w duchowości, tych z was, którzy poważnie zajmą się wykonaniem zaleceń, które zostały wam dane w tym cyklu Przesłań.

Zwracam uwagę, abyście były bardzo ostrożni w stosunku do tego, co wymawiacie, aby wynik waszych wysiłków był pozytywny. Uważajcie, w jakim stopniu dostrojenia się jesteście, gdy błogosławicie, i jakie myśli i uczucia was ogarniają. Bądźcie w maksymalnie wywyższonym stanie świadomości, maksymalnej Radości, eliminując wszelkie myśli i uczucia skierowane do świata iluzji.

Postarajcie się, aby to, co widzicie wokół siebie, pomnażało waszą miłość do całego Stworzenia i abyście płynęli na fali Radości, gdy zaczniecie wymawiać słowa swojego błogosławienia. Uważajcie na to, co wymawiacie, aby było to mądre! Wtedy siła wymówionego błogosławieństwa będzie maksymalna. Tak jak morskie fale kształtują brzeg, w ten sam sposób wasze mądre słowa będą stwarzać bardziej radosną i szczęśliwszą przyszłość dla was, waszych bliskich, waszego rodu, narodu i Ojczyzny, dla całej ludzkości, a także dla wszystkich Żywych istot i planety Ziemia.

Daje się wam szansę tworzenia waszej przyszłości. Jest to wspaniała możliwość, jaka otwiera się dla was teraz ze względu na specyfikę tych czasów, w których żyjecie, i stopień wzrostu energii i wibracji całej planety.

Od was zależy, jaka będzie wasza przyszłość. Na ile radosną i szczęśliwą uda się wam ją stworzyć zależy od wysiłków, które zastosujecie podczas waszej pracy w duchowości. I jakby niewielkie wydawały się wam wasze wysiłki, jak już wam powiedziałem, będą one przemnażane Boskim przemnażaniem zupełnie innego rzędu.

Wezwijcie do pomocy wszystkie Wzniesione Istoty Światła z Wyższych Niebiańskich Oktaw, abyśmy pomagali podczas waszych błogosławieństw. Należy wam również wezwać swoją Wyższa Obecność JAM JEST i swojego Nauczyciela na planie subtelnym zanim zaczniecie błogosławić.

Bądźcie całkowicie i maksymalnie skoncentrowani na tym, co wymawiacie, gdy jesteście sami, a gdy robicie to w grupie (bez znaczenia ilu was jest), należy swoją uwagę w pełni skupić na tym, co błogosławi każdy z członków grupy w swoim imieniu!

W przyszłości to może stać się waszą najważniejszą pracą w duchowości wraz z pracą 23 dnia każdego miesiąca celem przekształcenia ujemnej karmy całego kolejnego miesiąca.

Błogosławieństwa, jakie będziecie robili, są tak ważne, że radziłbym wam wyjątkowo starannie dobierać każde swoje słowo, które wymawiacie podczas swojego błogosławienia! Każde słowo powinno mieć pozytywne brzmienie i należy wymawiać je w taki sposób, jaki został już wam podany w poprzednich Przesłaniach.

Moje zalecenie do was jest następujące: gdy każdy zakończy swoją osobistą praktykę duchową i jest w radości i w wywyższonym stanie świadomości, wezwijcie swoją Wyższą Obecność JAM JEST, a także swojego Nauczyciela na planie subtelnym i poproście ich, aby pomogli wam napisać swoje Błogosławieństwo. Po napisaniu uważnie go przeczytajcie i usuńcie wszystko, co zbędne i ujemne w nim, jeśli coś takiego wkradło się do tekstu pod wpływem waszej iluzorycznej części.

Postarajcie się błogosławić, stosując bardzo niewiele słów, lecz wypowiadając je dokładnie i włóżcie w nie swoją wdzięczność i miłość do Boga, swoją radość za to, że ta wielka Boska Łaska jest wam udzielana teraz!

Koniecznie zawsze kończcie swoje Błogosławienie Słowem-formułą oddania swoje wolnej woli w ręce Boga:

„I niech wszystko się stanie według Twej Świętej Woli, Panie! “

Im bardziej bezinteresownie i bezwarunkowo błogosławicie, aby temu światu było dobrze, tym coraz więcej możliwości będzie wam dawano, abyście znów to robili w przyszłości. I będzie wam to wychodziło coraz lepiej, z coraz większą siłą i mocą, bo będziecie coraz bardziej oczyszczeni, nawet nie zauważając, że tak się staje, ponieważ do transformacji ujemnych karmicznych nagrań będzie wykorzystana dobra karma waszej pracy w duchowości na rzecz Wspólnego dobra!

Powodzenia, umiłowani!

Błogosławię was, abyście byli maksymalnie skuteczni w pracy, która najbardziej będzie wzmacniana teraz, w tych czasach, i będzie wspierana z Góry z największą siłą i mocą!

Działajcie!

W zależności od tego, co zdołacie zrobić, będzie zależało, czy działanie tej Boskiej Łaski będzie przerwane czy kontynuowane! Od was zależy – od jakości waszej pracy w duchowości teraz zależy wasza przyszłość.

Nastała wasza kolej działać. My jesteśmy gotowi przyłączyć się do waszej pracy, aby pracować razem jako zespół. I w ten sposób maksymalnie wzmocnić wynik waszej pracy w duchowości, a także wasze osiągnięcia.

Jestem gotowy pracować razem z wami i obok was gwoli zbudowania coraz szczęśliwszej przyszłości dla waszego świata, aby nadszedł czas, gdy on znów stanie się naszym wspólnym światem! Świat, w którym bylibyśmy razem we wcieleniu i coraz bardziej postępowali na szczeblach rozwoju ewolucyjnego.

JAM JEST Mistrz Moria.

Obraz namalowano po odebraniu Przesłania od Umiłowanego Mistrza Morii, pod Jego kierownictwem.

© Rosica Aweła

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2014.03.31.htm

W jednej linii i dostosowani do działania – przekaz Jennifer Hoffman

W jednej linii i dostosowani do działania

Przekaz: Jennifer Hoffman
Poniedziałek, 17 marca 2014 r., (wysłano 13 maja 2014)

Źródło: http://spiritlibrary.com/uriel-heals/in-line-and-aligned-for-action

Postawy energetyczne Ziemi i ludzkości osiągnęły nowe poziomy i spowodowało to wielkie  walki wewnętrzne u tych, którzy pamiętają swoje istnienie w poprzednich cyklach wzniesienia. Za każdym razem, kiedy osiągnęliście podobne miejsce w swoich poprzednich inkarnacjach, rezultaty nie były zgodne z waszymi oczekiwaniami i teraz boicie się możliwości porażki bądź nieukończenia. Jesteście świadomi, że ta nowa energia drga częstotliwościami poprzednio nieznanymi ludzkości i czujecie, że musicie stać na straży, aby była ona wykorzystywana na najwyższe i najlepsze możliwe sposoby. Odkąd ludzkość ma te nowe podstawy, nadużycie tej energii nie wywoła skutków, które jak uważacie, są możliwe, czyli powrotu do linii czasowej bez wzniesienia. Ponieważ podstawowa energia ludzkości jest wyższa, poprzednie wyniki nie mogą zamanifestować się obecnie w ten sam sposób. Wasze dostosowanie jest najważniejsze, ponieważ energie są już ‘w szeregu’, by połączyć się z wami.
Wymiary, które są teraz dla was dostępne, są portalami do energii z waszej przeszłości energetycznej i części przyszłej, potencjalnej energetyki ludzkości. Jest to wasze poprzednie doświadczenie cykli wzniesienia w innych wymiarach bytu i wszechświatach, więc przywołujcie waszą przeszłość, kiedy eskortujecie ludzkość do jej wzniesionej, rozwiniętej przyszłości.  Aby rozszerzyć się do potencjału tej energii obecnie dostępnej dla planety, musicie przywołać waszą przeszłość, doświadczenia, które mieliście w innych życiach, liniach czasowych i wymiarach, jako nauczyciele i uzdrowiciele, którzy uczestniczyli w poprzednich cyklach wzniesienia. Jesteście już dostosowani do tej energii z innych swoich aspektów oraz inkarnacji. Teraz musicie zrównać  je z waszym ludzkim aspektem i sposobem widzenia.
Podczas gdy obecnie dla Ziemi i ludzkości jest to nowe doświadczenie, nie jest ono nowe dla wielu z emisariuszy światła, którzy uczestniczą obecnie w tym procesie, jest ono nowe tylko dla trzywymiarowych aspektów was, które wcieliliście. Przynieśliście te wspomnienia ze sobą jako swoje narzędzia, aby używać ich w tym cyklu. W każdym z was są potężne aspekty przebudzenia, jak i w większości ludzkości, ponownie łączące was do waszej mocy i boskości, co pomoże wam tworzyć nowe ścieżki energetyczne, które staną się kanałami dla tych nowych energii potrzebnych w następnych fazach wzniesienia. Są to energie, do których już się ‘dostosowaliście’, teraz sprowadzicie energie Ziemi i ludzkości do ‘jednej linii’ z nimi. Ekspansja energetyczna przenosi was do nowej świadomości waszej mocy, potencjału i możliwości, które wymagają od was pamiętania o tym, co zapomnieliście, o aspektach, które odstawiliście na bok, kiedy uznawaliście, że powodowały one więcej bólu niż rozwoju i nie były pomocne ani użyteczne, gdy pomimo waszych potężnych zdolności, cykle wzniesienia nie zostały ukończone.
Każdy cykl wzniesienia sprowadza zrównanie się z nowymi częstotliwościami i dalsze przeniesienie światła i energii po spirali ewolucyjnej, która prowadzi je bliżej Boskiego Źródła. Cykle budowane na sobie nawzajem i te nowe zaczynają się wraz z zakończeniem poprzedniego. Kiedy jakiś cykl jest ukończony, stają się dostępne nowe częstotliwości, o ile następuje wśród ludzkości ekspansja woli przyswojenia więcej światła i wyższych wibracji, które pozwolą na przyjęcie nowych energii. Obecnie dotarliście do końca cyklu i jesteście gotowi rozpocząć nowy.
Miłość staje się nową częstotliwością komunikacji i człowiek fizyczny ponownie rozpoznaje swoje boskie centrum, dążąc do radości i pokoju w doświadczeniu życia oraz dla świata. To nie jest czas na zatrzymywanie się, to jest czas, aby zwiększyć wysiłek, by podnieść swoją własną częstotliwość, przekopywać głęboko pamięć z czasów, kiedy byliście pełnymi mocy nauczycielami i uzdrowicielami, kiedy przyszliście na Ziemię, aby uczestniczyć w innych cyklach wzniesienia, niezależnie od tego, w jaki sposób one się skończyły. Zawsze udawało wam się podnoszenie częstotliwości, nawet kiedy nie była ona wystarczająca, aby ukończyć cały cykl wzniesienia, i jest to czas, aby ponownie zrównać się z tą energią.
Jeśli ten okres jest frustrujący, dzieje się tak, ponieważ jesteście obecnie na nowym etapie, i skoro jesteście bliżej zakończenia, obezwładnia was lęk przed porażką. Porażka jest przekonaniem ludzkim, a w większym kontekście ruchu wszechświata porażka nie istnieje. Skupcie się na pojedynczym celu wzniesienia, ponownie dorównajcie boskości, połączcie się znowu z energią Źródła, transformacją i ewolucją, powróćcie do wewnętrznej boskiej natury. Bądźcie otwarci na otrzymanie potwierdzenia o swojej własnej mocy, waszym jaśniejącym mocno świetlistym ciele i nie bójcie się potencjalnej porażki, skoro teraz wymagane jest pełne zaufanie, by utrzymać ten moment, który tworzycie, aby teraz ukończyć ten cykl. Pamiętajcie, macie wsparcie całego wszechświata w przebiegu tego procesu, więc proście o pomoc, przewodnictwo i wsparcie, kiedy ich potrzebujecie, one są właśnie dla was.
Copyright (c) 2014 by Jennifer Hoffman. All rights reserved.  You may quote, translate, reprint or refer to this message if you mention the author name and include a working link to http://enlighteninglife.com
.

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

źródło: http://jagathon8.blogspot.com

Asztar przez Philippa: Aktualności na temat obecnego procesu oczyszczania

http://goldenageofgaia.com/2014/05/15/ashtar-speaks-via-philipp-update-about-the-present-clearing-process/

Nadesłał Andrew Eardley 15 maja 2014 r.  

Z podziękowaniem dla Petry za tłumaczenie z niemieckiego na angielski

Są to czasy, kiedy ze względu na pracę, którą wykonujecie, powinniśmy pozostawić was „samym sobie”. Na tym etapie, gdy wasze ciała radzą sobie z większymi regulacjami,  zajmowanie was dodatkowymi zadaniami byłoby wbrew zamierzonym celom

 

Każdy z was przechodzi przez poważne zmiany. W ciągu kwietnia sami zobaczyliście, jak intensywne było to oczyszczanie.

 

Ten wylew energii zadziałał na wasze ciała prawie tak samo, jak gwałtowna burza na przyrodę. Prawdopodobnie zauważyliście, że po burzy słońce wydaje się jaśniejsze, powietrze czystsze a wszystko jest bardziej zharmonizowane. Tak samo jak po burzy z piorunami, to, co powinno być oczyszczone, jest transformowane i rozwiązywane.

 

Ta ‘burza’ była szczególnie trudna na tle tych, przez które już przeszliście, a proces czyszczenia/rozliczania jeszcze się nie zakończył. Zmiana jest jedynym absolutnie obowiązującym pojęciem we Wszechświecie.

 

Jednakże Boski Plan  funkcjonuje z precyzją zegarka. Ci, którzy mają wątpliwości, ciągle jeszcze zbytnio skupiają się na zewnętrznych symptomach tego oczyszczania. Ktokolwiek uskarża się na brak zewnętrznych oznak tego, o czym mówimy, nawet pomimo to, że nie jest to prawda, może  spojrzeć w lustro i porównać siebie z osobą, którą był kilka miesięcy temu – wyłączcie mózg i skupcie się na swoim sercu.

 

Najlepsze w waszym rozwoju jest to, że nie ustajecie w swoich dążeniach, by uczynić świat lepszym miejscem dla Wszystkiego Co Jest i niestrudzenie dokonujecie postępu, chociaż ta podróż może czasami wydawać się wyczerpująca. I tak to jest, Najdrożsi – zgodziliście się iść ścieżką Wszystkiego Co jest. Jesteście Pokazującymi Drogę, których wybrano, aby brukowali drogę dla ludzkiej Zbiorowości.

 

Tsunami Miłości przypływa w całej swej pełni a wy jesteście gotowi na przyjęcie tej głównej fali. Chciałbym wam przypomnieć, że ta ogromna fala nie przychodzi z zewnątrz –  zaczyna się i rozwija w waszych wnętrzach. Otwórzcie swoje serca na to Tsunami Miłości a będziecie w pełni przygotowani na przyjęcie głównej fali, która na koniec przybliży się we właściwym czasie i wyczyści wszystko.

 

Jak mówiliśmy, Tsunami Miłości poprzedza wasze Wzniesienie – przygotowuje was na wasze Wzniesienie wraz z ciałami fizycznymi. A jeśli chcecie się dowiedzieć, w jakim miejscu teraz  jesteście w waszym procesie Wzniesienia, pozwólcie, że przedstawimy wam ten obraz:

 

Wyobraźcie sobie, że stoicie przed ogromną, jasną bramą, nieskończenie piękną. Ta brama jest skąpana w łagodnej, cudownej muzyce i emanuje nieskończonym spokojem. Jesteście dokładnie naprzeciw tej bramy a wasze ręce trzymają klamkę, która otwiera drzwi tej bramy. Wszystkim, co powstrzymuje was od naciśnięcia tej klamki, są ostatnie transformacje w waszych wnętrzach, które cięgle jeszcze muszą się dokonywać, abyście mogli otrzymać to, co jest dla was gotowe za bramą.

 

Tak więc widzicie, jesteście bardziej niż blisko waszego celu. Nie ułatwiajcie sobie procesu rozliczeń, ponieważ on umożliwi wam przejście przez bramę. Jakkolwiek może wydawać się męczący, bez tych rozliczeń/oczyszczania przejście przez bramę nie nastąpi.

 

Wdrażany jest Plan Ducha dla Ludzkości – nic tego nie zmieni, ani obecne niepokoje w świecie, ani wasza Wolna Wola..

 

Wasza Wolna Wola jest najcenniejszym ze wszystkich darów Ducha i jest on święty dla wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie Wzniesienia ludzkiej Zbiorowości, i z pewnością nie można go podeptać.

 

Lecz nie tylko podźwignięcie ludzkości jest zależne od waszego Wzniesienia – wasze Wzniesienie będzie miało wpływ na cały Wszechświat. Zatem wasza Wolna Wola jest święta jako część Wzniesienia, lecz nie może i nie musi prowadzić do sytuacji, kiedy Boski Plan nie zostanie wdrożony. Wasza Wolna Wola jest uważana za taką, o ile jest zgodna z Boskim Planem.

 

Czy istnieje możliwość, by przystosować i modyfikować Boski Plan aktem swojej wolnej woli? Oczywiście – dopóki jest ona zgodna z Boskim Planem, tak jak w przypadku, gdy ludzkość decyduje się na zbiorowe wzniesienie. Duch uwzględnił waszą zbiorową Wolną Wolę – nie wolę indywidualnych jednostek i zgodził się, by ludzkość wzniosła się razem, a więc Boski Plan został stosownie skorygowany, ale nastąpiło jasne porozumienie co do warunków  skorygowania tego Planu:

 

Przede wszystkim, nie znaczy to, że Gaja i jej mieszkańcy mają pozostawać jeszcze dłużej w niższych wibracjach. Pamiętajcie, proszę, że to Gaja sama poprosiła o pomoc i zainicjowała projekt ‘Wzniesienia’.  Tym bardziej, że wasze Wzniesienie wywiera wpływ na cały Wszechświat i jest pionierskie dla Wzniesień na innych planetach waszego Wszechświata. Z tej przyczyny ‘okres oczekiwania’ jest celowo skrócony.

 

Dalszym warunkiem jest ustalenie, że indywidualna Wolna Wola niewielkiej grupy nie może już dłużej wpływać na Wolną Wolę Zbiorowości. Mamy tu na myśli tych, którzy z jakiegoś powodu nie chcą brać udziału we Wzniesieniu, są za utrzymaniem status quo i nie chcą tracić swojej mocy lub zaplanowali swoje Wzniesienie na czas późniejszy.

 

Jest ważne, abyście to  zrozumieli – siły ciemności nie mają już wpływu na wasze Wzniesienie. Dlatego niestrudzenie podkreślamy, że nie powinniście pozwolić na to, by ich działania odwracały waszą uwagę od waszej pracy nad Wzniesieniem. Poślijcie im Światło i Miłość, i nie zapominajcie, że oni także są graczami w tej grze zwanej Życiem.

 

W skrócie chcemy powiedzieć, że wszystko idzie dobrze. Jesteśmy ogromnie dumni z was i ze sposobu, na jaki uczestniczycie w tej grze końcowej.  Proszę, nie pozwólcie sobie na to, by wasze zaufanie osłabło, a kiedy macie jakieś wątpliwości, kontaktujcie się z waszymi braćmi i siostrami ‘spoza kurtyny’. Poproście nas o siłę i pomoc – nie jesteście sami, ani przez chwilę. Najważniejsze, abyście ciągle sobie o tym przypominali.

 

Jestem Ashtar, wasz  Brat z gwiazd, który rozmawia z licznymi duszami po tej stronie zasłony. Jest to dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt, że pełnię tu rolę Ambasadora.

 

Z najgłębszą Miłością

 

Ashtar
źródło: http://jagathon8.blogspot.com

Arkturianie: O Jedności, Miłości, Zrozumieniu i Zmianach

Channeler: Marilyn Raffaele
11 maja 2014  
http://www.onenessofall.com/newest.html

Pozdrowienia Drodzy,

Po raz kolejny przychodzimy, aby prowadzić was w jakikolwiek sposób możemy, ale musicie pamiętać, że oświecenie jest waszą misją, podróżą i waszym wyborem. Są jeszcze tacy, którzy decydują się nic nie robić, w oczekiwaniu na Zbawiciela w postaci człowieka, książki, narzędzia, zdarzenia, lub Galaktyki. Odzwierciedla to stary system wierzeń – oddzielenia od Źródła i potrzebę czegoś poza siebie, aby być „zbawionym”.

Wasz Zbawiciel jest w was, kochani – zawsze był i zawsze będzie – to jest to, co już macie. Wasz Zbawiciel odpoczywa cicho wewnątrz, czekając na rozpoznanie życie po życiu przez dobre i nie tak dobre doświadczenia życia przeżywanego w dualności i separacji.

Przychodzi moment w podróży duchowej każdego człowieka, gdy jest on w końcu dostatecznie wyewoluowany do uznania i przyjęcia prawdy o sobie. Kwestie życia, które wydawały ważne wtedy zaczynają znikać w nicości, czym są one i osoba nie czuje indywidualnej potrzeby, aby patrzeć poza siebie. Zaczyna szukać wewnątrz swojej własnej Boskiej istoty poradnictwa i odkrywa, że jest ona tym, czego ona szukała – przez długo ukrytym sekretem, drodzy.

Grupa Arkturian chce mówić o Miłości jako istocie duchowego wzrostu. Miłość jest zrozumieniem i działaniami, które płyną z osiągniętej świadomości JEDNOŚCI, w której istnieje wszystko i wszyscy. W trzeciowymiarowym systemie wierzeń dualności i separacji, Miłość ( Jedność ) jest zawsze interpretowana w sposób osobisty w zależności od indywidualnego stanu świadomości – energetyczne łącza Jedności między ludźmi są więc czasami dobre, a czasem złe. Miłość jest Powszechną Jednością wszystkiego w ramach Wszechobecnej Boskiej Świadomości zawsze wyrażającej się w nieskończonej ilości form i odmian.

Gdy Jedności budzi się u osoby, zaczyna pojawiać się na zewnątrz, jak pokój, radość, zrozumienie i współpraca, te cechy, które czynią życie przyjemnym – działaniami wielu w JEDNOŚCI. Obserwując wasz świat walki i wojny, wiecie, że to, co widzicie jest przejawem powszechnej bezosobowej, powszechnego dualizmu / separacji – świadomości która nie ma prawa do posiadania Boskiego prawa utrzymania jej w jakimkolwiek miejscu.

Iluzją jest, jak świat był widziany i interpretowany. Ziemia ( Gaja ), nie jest iluzją, jak wielu myśli, ale jest żyjącą duszą. Wszystko, co możecie zobaczyć, usłyszeć, posmakować, dotknąć, czy powąchać jest materialną interpretacją jej duchowej rzeczywistości. Możecie powiedzieć ; ” Czy wojna jest duchową rzeczywistością?” Wojna jest zewnętrzną manifestacją świadomości separacji, co zmienia się, gdy coraz więcej budzi się w zrozumieniu Jedności.

Światło duchowe przebudzonego świata przynosi na powierzchnię i oświetlenia wiele tego, co dotychczas było trzymane w cieniu. Może się wydawać, że osobiście i w świecie rzeczy są gorsze, ale wszystko, co jest stare i skończone jest eksponowane przez Światło, drodzy, aby to mogło to być rozliczone i uwolnione.

Zmieniacie świadomość świata po prostu przez życie, ruch, i mając swój byt w prawdzie tego, kim naprawdę jesteście. Gdy indywidualna i globalna Świadomość Jedności (Miłość) wzrasta, automatycznie przekształca pozory niezgody we współpracę i pokój, czy to w stosunkach rodzinnych, czy w świecie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wasza jedność z Boską Świadomością stanowi waszą Jedność z kompletnością – waszym dobrem. Może to przejawiać na zewnątrz jako zamknięcia tych rzeczy, z którymi już nie rezonujecie – ludźmi, stylem życia, lub działań. Wszystko, co nie rezonuje z waszą energią może przestać być częścią waszego życia, ponieważ nie reprezentuje kompletności dla was. Dlatego zachęcamy, aby nie próbować trzymać się wszystkiego, co jest skończone, bez względu na to, jak dobrze mogło to wam służyć w przeszłości. Wszystko przesuwa się w nowe miejsca energii i oświecenia, co z kolei będzie manifestować się na zewnątrz w nowych formach. Bądźcie przygotowani na zmiany, bo ewolucja zawsze będzie się objawiać zmianami.

Gdy widzicie i współdziałacie ze wszystkimi innymi formami życia, współdziałacie ze sobą bo jest tylko Jedno, Jedno, Jedno, a więc to, co robicie dla innego, mówicie do drugiego, dajecie innym, robicie dla siebie, widzicie? To jest pochodzenie Karmy i to jest, jak to działa, do czasu, gdy jednostka jest w stanie poruszać się w bardziej wyewoluowanym stanie świadomości, w którym już nie potrzebuje trudnych i bolesnych lekcji karmy lecz jest w stanie się nauczyć od wewnątrz.

Ta wiadomość Jedności była dawana przez mistrzów w całym czasie, ale zawsze była tracona w wyniku błędnej interpretacji nieoświeconych naśladowców, którzy uczyli innych ich ograniczonych i mniej wyewoluowanych koncepcji oryginalnej wiadomości. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu „świętych wojnach” w całej historii i nawet teraz.

Ilekroć czyste nauki są organizowane, głębsze prawdy są zawsze tracone w wyniku działania tych, którzy się dołączają i zaczynają przedstawiać swoje własne koncepcje oryginalnych nauk. Przekonanie, że ktoś potrzebuje kogoś, jakiejś organizacji lub innego narzędzia, aby wzrastać duchowo jest fałszywe i przestarzałe i będzie was blokowało w separacji. Wasz kościół jest w was, Kochani.

Jedność ( Miłość ) jest prawem, rzeczywistością i prawdą, ale to zrozumienie może spowodować zamieszanie dla tych, którym jest wygodnie w ich ustanowionym systemie wierzeń. Prawda może być akceptowane i żyć, czy nie, ale sama prawda się nie zmienia. Istnieje wielu duchowo gotowych, żyjących w oporze – którzy muszą iść do przodu w przykry sposób dostając „przebudzenie”. Inni nagle „łapią to”, którzy przygotowali się w innych wcieleniach. Są też tacy, którzy byli w pełni obudzeni w innych wcieleniach, a teraz wybrali się na Ziemię, aby pomóc światu w przebudzeniu.

Jest to czas wielkich zmian dla wszystkich. Każdy człowiek, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, czuje fizycznie, emocjonalnie i mentalnie intensywne energie wylewane na Ziemię i przynoszące ze sobą uwolnienie wszystkiego, że jest skończone, osobiście i globalnie. Nowe, wyższe energie Światła zmuszają wielu do przemyślenia swoich przekonań, a niektórzy bez zrozumienia tego, co się dzieje są kuszeni do paniki.

Możecie pomóc tym kuszonym paniką i strachem otworzyć się na większy obraz – nie to, że staniecie się „misjonarzami”, ale że po prostu rzucicie nasiona prawdy tym, co mogą przyjąć. Nigdy nie wymuszajcie głębszych prawd na innych, myśląc, że pomagacie im, bo mogą jeszcze nie być gotowi, a wasze działania mogą łatwo stać się ćwiczeniami osobistego ego –błędem, który wielu popełniło w przeszłości i nadal to robią.

Obserwując wysiłki tych, którzy chcieliby zachować świat braków, chaosu i wojny, wiedzcie, że nie ma prawa do wspomagania lub utrzymywania tych przejawów, że wszyscy są w i z Jedności, chociaż nei wiedzą o tym. Jak często modlicie się za swoich wrogów, Kochani, czy też modlicie się tylko za „ofiary” ?

Istnieje tylko JEDNOŚĆ i ta świadomość jest Miłością i sekretem życia, którego szukaliście tak długo, życie po życiu, symbolizowane jako poszukiwanie Świętego Graala. Teraz jesteście gotowi, aby zrozumieć i żyć tą Boską tajemnicą, a tym samym zobaczycie zmiany, których pragniecie.

Bądźcie Światłem, bądźcie Drogą, bądźcie Prawdą -rzeczywistością, która dotyczy nie tylko jednego człowieka z przed 2000 lat temu.

W ten sposób świat się obudzi.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com

Otwarcie Portalu Plejadian – 17 maja

Na blogu Kobry ukazały się filmiki w 7-miu językach w związku z Otwarciem Portalu Plejadian.  Umieszczam jeden po angielsku:

 

W dniu 17 maja otworzy się Portal Plejadian.  Będzie to bardzo ważny milowy krok w postępie sił Światła w kierunku ostatecznego planetarnego wyzwolenia.

W tym momenciegdy świetlne statki Galaktycznej Konfederacji, niektóre z nich o średnicy setek kilometrów, zajmą swoje ostateczne stanowiska wewnątrzObłoku Oorta, który jest agregacją miliardów drobnych ciał lodowych wokółnaszego układu słonecznego rozciągającego się do 1 rokświetlnego od Słońca:

http://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud

Te statki macierzyste następnie zaczną służyć jako stacje przekaźnikowe dokierowania kosmicznych energii wyzwolenia z Centralnego Słońca Galaktyki dowewnątrz naszego układu słonecznego.  Kosmiczne energie wyzwolenia zacznąpenetrować heliopauzęgranicę energetyczną naszego układu słonecznego:

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopause_%28astronomy%29#Heliopause

Następnie wejdą do naszego układu słonecznegodrastycznie przestawiającwzorce energii wewnątrz heliosfery.  Po otwarciu portalu Plejadianwiele statkówKonfederacji  (flotą Plejadian na czelewejdzie do systemu słonecznego w celudezaktywacji bomb ‚strangelet’ grupy Chimery na powierzchni Ziemi.  Chociaż taoperacja zajmie trochę czasubardzo ważny pierwszy krok zostanie podjęty.

Siły Światła postanowiły nie zaangażować populacji na powierzchni Ziemibezpośrednio w tę operację, gdyż Ziemianie nie  wystarczająco niezawodni wbraniu udziału w tak delikatnym procesie.  Dlatego ten proces zajmie trochę dłużej czasuale będzie za to bardziej stabilny i harmonijny.

Dobrze jest medytować w momencie aktywacji PortalPlejadian.  Będzie onaktywowany 17 maja o 17:11 letniego czasu środkowoeuropejskiego (Warszawa).  O 16:11  w Londynie, 11:11 w Nowym Jorku, 10:11 w Chicago,09:11 w Denver i 08:11 w Los AngelesMożecie zobaczyć czas dla innychlokalizacji na całym świecie tutaj:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PLEIADIAN+PORTAL&iso=20140517T1710&p1=3165

Możecie połączyć się ze statkami Konfederacji Galaktycznej, z flotami Plejadian,Andromedan, Syriuszy i innymi życzliwym pozaziemskimi rasami po swojemu w momencie aktywacji PortalPlejadian I nadal jesteście zaproszeni do nas wSzwajcarii:

http://portal2012.org/Switzerland.html

Chociaż  Okno Możliwości roku 2014 zamknie się 17 maja, to nie zmniejszyprawdopodobieństwa zaistnienia Wydarzenia w bardzo bliskiej przyszłości.Działania sił Światła będą kontynuowane aż do momentu, gdy kaskadowodokonają końcowego przełomu.  Wolna wola wszystkich zaangażowanych określi, kiedy dokładnie to się wydarzy.

—————–

Aktualizacja sytuacji planetarnej, 8 maja 2014

Za kulisami jest ciągły postęp. Wschodni sojusz i ich zachodni sprzymierzeńcypodejmują dalsze kroki, aby przygotować ludzkość do finansowego resetu:

http://voiceofrussia.com/news/2014_05_01/BRICS-creating-parallel-Monetary-Fund-disillusioned-with-IMF-and-World-Bank-expert-0502/

http://rt.com/business/156912-russian-putin-card-payment/

http://www.silverdoctors.com/jim-willie-bombshell-over-40000-tons-of-gold-stolen-by-the-west-shipped-east/#more-42324

http://www.washingtonsblog.com/2014/04/conservative-economist-wants-basically-ban-banking.html

Wiele frakcji Kabał(chłopcy Illuminazi z Teksasu, syjoniści Rothschildów,Jezuiciwłoska czarna arystokracja z kilkoma pozostałymi fizycznymiArchontamitraci władzę szybko i nie mogą już wpłynąć na czas Wydarzenia. Jedyną realną siłą opóźniającą Wydarzenie to Grupa Chimera wewnątrz baz wojskowych na całym świecie z ich fizycznymi bombami ‚strangelet’ w połączeniu z siatką eterycznych Archontów z ich eterycznymi/plazmowymi, skalarnymitechnologiami egzotycznych broni i ich zdolności do wywierania wpływu nazachowanie ludności na Ziemi.

Gdy ostatnia warstwa siatki eterycznych Archontów powoli traci swoją moc, zaprogramowanie Archontów przebudzonej części ludności zaczyna się rozpadaćLudzie stają się świadomi niektórych ograniczających systemów wierzeń prądu duchowości new-age:

http://www.in5d.com/mark-passio-new-age-bull.html

Ludzie stają się także świadomi, że cierpienie nigdy nie miało być częściądoświadczenia życiowego i wreszcie zdają sobie sprawę, że ten ziemskieksperyment dwoistości był błędem, który musi zostać skorygowany.  Korekta tazbliża z procesem powrotu Światła:

http://www.thenewearth.org/returnoflight.html

Zanim Archonci zlikwidowali szkoły misterium w 4 wieku n.e., gnostycy byli w pełni świadomi procesu Korekty i teraz ta wiedza ponownie wraca:

http://www.afribeat.com/authors/spiritreality/researcher_johnlamblash.htm

Najbardziej przebudzona część ludności zaczyna być aktywnie zaangażowana wuzdrawianiu siatki eterycznej  na całej planecie takjak można przeczytać w tym artykule:

http://jhaines6.wordpress.com/2014/05/07/the-forces-of-light-ground-crew-enacting-disclosure-from-hilda/

Autor tego artykułuHilda van der Laanmiała ciekawą wizję, która w istocieopisuje aktywację portalu IS:IS

»Miałam wizję od sił Światła pokazującą mi następujące symbole/obrazy kierowane światłem niebieskiego indygo i fioletowymludzi stojących w filarachświatła (niedaleka przyszłość), wewnątrz spirali światła (spiralny wir/DNA)poruszającej się do góry i w dół.  Nad ich głowami w spiralnym filarze Izydy, który reprezentuje aktywację żeńskiej zasady – eteryczne czakry nad sercem. Spirala idąca w dół dostarczona przez tęczowe statki na niebie, dzieląc swoje energie z ludźmi na Ziemi i aktywując 144.000«

Wszystkie te oznaki przebudzenia  dobrym wskaźnikiem, że ostateczne zwycięstwo Światła jest już niedaleko.

Przetłumaczyła Krystal

http://2012portal.blogspot.com/2014/05/pleiadian-portal.html

źródło: https://krystal28.wordpress.com/author/krystal28/

By soulowicz Posted in Cobra

Wyprowadźcie się mieszkać na wolności, w czystości i ciszy!

Umiłowana Pallas AthenaJAM JEST Matka Maria.

Przychodzę znowu do was w dniu dzisiejszym, moje miłe, umiłowane dzieci Światła! I spieszę przekazać wam swoją ogromną Miłość. Miłość do was wszystkich!

Wdzięczna jestem za tę Boską Łaskę, którą mi udostępniona. Cieszę się, że znów mam możliwość dojść poprzez swoje Przesłanie do waszych serc. I pomóc wam oczyszczać je ze wszystkiego, co iluzoryczne, co tam nagromadzono, co przeszkadza wam odczuwać Boską Miłość płynącą z Wyższych oktaw do was wszystkich, do wszystkich Żywych istot.

Zamknijcie oczy, umiłowani, zrelaksujcie się i poczujcie moją Miłość, którą przesyłam teraz do waszych serc.

Jeśli dobrze przygotowaliście się przed rozpoczęciem czytania mojego Przesłania, od razu poczujecie Miłość. Ponieważ w tej chwili wokół każdego z was jest obecnych kilku moich aniołów, których przesyłam, aby pomogli, żeby moja Miłość się przemnożyła i dotarła do was z jeszcze większą siłą!

Teraz już czas, abym przestawiła istotę mojego Przesłania i powiedziałam wam to, co mam wam do powiedzenia.

Wielu z was wzywa mnie do pomocy w trudnej chwili i w trudnej godzinie. Przyszłam dziś powiedzieć wam jeszcze raz, że gdy ciągłe oddajecie mi swoją miłość i wdzięczność, codziennie, gdy poświęcacie mi swoje służenie lub jego część i kierujecie do mnie wezwania, aby rozporządziła się energią waszego służenia tak, jak uznam najlepiej zastosować, i w ten sposób każdego dnia, gdy całkiem bezwarunkowo i bezinteresownie oddajecie mi swoją wdzięczność i miłość, poświęcając mi to, co wasze serce wam podpowie, wtedy ta trudna chwila i ta trudna godzina oddalają się od was. Z wyjątkową łatwością przechodzicie przez to, co macie odpracować i co pojawia się w danej chwili, umiłowani. I staje się tak, że w pewnej chwili uświadomicie sobie, że już nie macie potrzeby wzywania mnie w trudnej godzinie, ponieważ taka będzie brakowała na waszej Drodze bezinteresownego i oddanego służenia na rzecz Wspólnego dobra!

Więc wróciłam, przypomnieć wam ponownie o waszej pracy w duchowości, którą dobrze byłoby wykonywać każdego dnia, w ciszy, spokoju i wewnętrznym pokoju.

Przyszłam także powiedzieć, że gotowa jestem okazać dodatkową pomoc każdemu, kto mnie wezwie do pomocy, aby udało mu się wyprowadzić i zamieszkać poza miastem. Wtedy będziecie mogli dokonywać swojej roboty w duchowości rzeczywiście w ciszy, w czystości i na wolności, poza kopułami zaludnionych osad!

Przyszłam, aby stawić się za was w tej godzinie, a także w przyszłości. Przyszłam, aby stawić się za tych, którzy mają dążenie i pragną zamieszkać wśród przyrody, przestrzegać zaleceń udzielanych z . Moglibyście więc przyjąć na siebie dodatkowe zobowiązanie do pracy w duchowości, które poświęcicie mi właśnie do tego – abym pomogła wam, aby zmieniły się wasze okoliczności życiowe i szybciej nadeszła chwila zamieszkania wśród przyrody na wolności, w czystości i ciszy, w zjednoczeniu ze wszystkimi Żywymi istotami i w radosnym służeniu i pomaganiu w realizacji Planu Ojca dla tego świata.

Wszystko jest możliwe, umiłowani! Najpierw powinniście dopuścić to w swojej świadomości, a potem mieć wystarczająco Wiary, oddając w moje ręce tę pozornie trudną dla was w tej chwili sytuację. Następnie od was jest wymagana jedynie stałość w realizacji przyjętego na siebie obowiązku. A także abyście codziennie oddawali mi swoją wdzięczność. Jak wam powiedziałam, podejmuję się pomóc i zrobić wszystko, co jest możliwe, abyście się wyprowadzili i mieszkali poza kopułami wielkich osiedli.

Na mocy Wielkiej Łaski Ojca mogę przebywać bardzo blisko was, planu fizycznego planety Ziemia. Pod moim kierownictwem jest wystarczająco dużo aniołów, aby pomagali mi, żeby pomoc ta mogła dotrzeć do was w odpowiednim czasie.

Życzę dobrze wszystkim wam, mili moi, abyście podjęli słuszną decyzję i działali zgodnie z tym moim zaleceniem, co umożliwi, abym zaingerowała i pomogła. Moja pomoc w tym momencie – abyście wyprowadzili się i zamieszkali wśród przyrody lub jak najbliżej jej –dotyczy naprawdę czegoś bardzo ważnego i określającego dalszy rozwój wydarzeń w waszym życiu!

JAM JEST Matka Maria z całą swoją Miłością i troską do waszych dusz!

Obraz namalowano po odebraniu przesłania od Umiłowanej Matki Marii, pod Jej kierownictwem.

© Rosica Aweła

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2014.03.29.htm

Praca w duchowości w grupie

Umiłowana Pallas AthenaJAM JEST Pallas Atena.

Temat mojego dzisiejszego Przesłania dotyczy istoty grup duchowych i pracy, którą z Boskiego punktu widzenia one najlepiej mogą wykonywać. A także tego, jak wykonać tę pracę w duchowości, aby miała możliwie najwyższą jakość, a jej wynik był najlepszy dla wszystkich.

Grupa powstaje z kilku osób, które są w Bogu. Innymi słowy, grupa ta jest zjednoczeniem ludzi, którzy już powiedzieli sobie, że chcą służyć po stronie Sił Światła i żyć w przestrzeganiu Boskiego Prawa.

W wąskim znaczeniu grupa do pracy w duchowości może składać się z ludzi, którzy są w tej samej Nauce i wykonują te same praktyki duchowe. Oznacza to, że ci ludzie ustalili sobie, z której dokładnie strony będą wspinać się na szczyt Boskiej świadomości, którą dokładnie Drogą podążać. Albo spotkali się na którymś odcinku tej samej Drogi, którą podążali, każdy w swoim czasie, i postanowili, aby dalej iść nią razem i pomagać sobie nawzajem podczas posuwania się naprzód i do góry.

Pierwszym i najważniejszym warunkiem w pracy każdej grupy jest zbieranie się wśród przyrody! Jest to warunek konieczny do ich wspólnej pracy w duchowości teraz, w tych czasach. Zatem wystarczy, aby grupa zbierała się raz w tygodniu, w weekendy, jak tylko jej członkowie mają maksymalnie pozytywne dostrojenie się. Jak są w Miłości i w Radości i w maksymalnym skupieniu na tym, co robią podczas swojego służenia.

Ich służenie – ich praca w duchowości zaczyna się po tym, jak wystawią wokół siebie ochronę, przywołując świętego Michała Archanioła i Aniołów Ochrony do osłony od wszystkiego, co iluzoryczne. Oraz jak tylko każdy z nich wezwał, aby zaktywowało się działanie struny krystalicznej, która w tym czasie łączy jego serce z Centralnym Słońcem.

Potem dobrze jest skierować wspólne wezwanie, gdzie ma być przeznaczona energia wspólnej pracy w duchowości, z której powodu grupa zebrała się w tym dniu.

Następnie każdy członek grupy znajduje sobie ustronne miejsce, w pobliżu innych, gdzie sam na sam z Bogiem w swoim sercu i w zjednoczeniu z Siłami Światła, w spokoju i milczeniu wykonuje swoją praktykę duchową, w ciszy okolicznej przestrzeni. Dobrze jest, aby wtedy każdy wykonał także praktykę duchową „12 ukłonów”, podczas której pokaja się i poprosi Ojca o przebaczenie za wszystko, co zgrzeszyli wszyscy we wszystkich czasach.

Gdy wszyscy osiągną możliwie najwyższy poziom świadomości i spokoju, przychodzi kolej, aby nawzajem poprosić i udzielić przebaczenia.

Następnie jeden po drugim zaczynają błogosławić całe Stworzenie, Matkę Ziemię i wszystkie Żywe istoty, ziemska ludzkość, swój rod, naród i ojczyznę, i wreszcie samego siebie. Dobrze jest zakończyć swoje błogosławieństwo formułą: „I niech wszystko stanie się według Twojej Świętej Woli, Panie!”, po czym wszyscy razem wypowiadają Słowo-formułę powszechnego Zjednoczenia: „AMEN. TAKA DA BYDE. OM”. I tak po każdym błogosławieństwie.

Chcę zwrócić szczególną uwagę, abyście bardzo uważali, co wymawiacie podczas błogosławieństwa! Aby uważał ten, który wypowiada błogosławieństwo, ale i wszyscy inni mają mieć czujną świadomość i być w pełnym skupieniu, aby skorygować błogosławiącego, jeśli to jest konieczne. Wasze słowa mają być całkowicie pozytywne, wy także. Każdy z was powinien być w pozytywnym stanie. Błogosławcie w Radości i w Miłości!

Gdy więc wyjdziecie na naturę, najlepiej byłoby najpierw obejrzeć wschód Słońca, podziękować umiłowanemu Heliosowi i wszystkim Siłom Światła, a potem w maksymalnym milczeniu pospacerować, aż znajdziecie miejsce, które najbardziej się podoba grupie i w którym pozostaniecie, aby każdy zrobił w odosobnieniu swoją praktykę duchową. Dopiero potem udzielcie sobie nawzajem przebaczenia i zacznijcie błogosławić wszystkich i wszystko.

Gdy skończycie z błogosławieństwem, przychodzi czas na wspólne śpiewanie pieśni ku Boskiej chwale i wszystkich Sił Niebiańskich i całego Stworzenia.

Potem znowu rozejdźcie się i niech każdy spróbuje tworzyć, uprzednio przywołując na pomoc Elohim Apollo i swoją Wyższą Obecność JAM JEST, aby sprowadzić do waszego świata Boski wzorzec. Kiedy zakończycie, możecie podzielić się z grupą swoimi utworami i szczerze cieszyć się z osiągnięć swoich bliźnich i razem podziękować za otrzymaną z Góry pomoc, Elohim Apollo, swojej Wyższej Obecności JAM JEST, a także swojemu Mistrzowi na planie subtelnym.

Następnie znów razem pospacerujcie i podziękujcie Bogu i wszystkim Wzniesionym Istotom Światła i Matce Ziemi. Wezwijcie wszystkie żywioły i ich elementale, aby w maksymalnym stopniu oczyściły wszystkie wasze cztery niższe ciała, i dziękuję im!

Jak widzicie, zalecenia, które są udzielane wam, jak macie wykonać pracę w duchowości, są uniwersalne. Mogą one być wykonywane przez każdego, bez względu na to, do jakiej religii należy, wystarczy, aby jego wiara była prawdziwa, szczera i skierowana do Boga i Wspólnego Dobra. Ponieważ każdy ma możliwość wykonywania swojej duchowej praktyki samodzielnie. A to, co jest robione wspólne przez wszystkich członków grupy, stoi ponad wszelką religią i może być wykonywane przez każdego bez zakłócenia jego wiary i praktyk duchowych, które wykonuje w ramach swojej religii.

Gdy nadejdzie ciężki czas dla kogoś z grupy, może on poprosić o pomoc grupę, aby zebrała się i udzieliła mu pomocy. W takich chwilach najlepiej, aby wszyscy stanęli w kręgu wokół osoby po tym, jak ona opowiedziała o istocie swojego problemu, i aby każdy członek grupy indywidualnie pobłogosławił ją, aby problem został rozwiązany z Góry możliwie najlepszym z Boskiego punktu widzenia sposobem dla niej w najbardziej odpowiednim czasie. Każdy kończy swoje błogosławieństwo obowiązkowym: „I niech wszystko stanie się według Twojej Świętej Woli, Panie!“

Następnie, jeśli osoba tego chce, może poprosić o pomoc każdego z członków grupy, zgodnie z tym, co Umiłowana Guan Yin doradziła wam w swoim Przesłaniu, aby wziął na siebie jakiś, choćby bardzo mały, obowiązek w pracy w duchowości*. A potem codziennie to wykonywał do czasu rozwiązania problemu.

Gdy pomiędzy członkami grupy powstanie problem, należy go rozwiązać natychmiast, na zebraniu całej grupy, a osoba, która czuje, że ma problem, niech szczerze opowie, jakie są jej myśli i uczucia. Wtedy wszyscy znów, bez jakiegokolwiek potępienia, ale z pełną akceptacją i zrozumieniem, niech pobłogosławią sytuacji, aby została rozwiązana najlepszym z Boskiego punktu widzenia sposobem. I niech pobłogosławią ujemną karmę, która wychodzi w tym momencie, aby całkiem została przekształcona na Światło, i na koniec znów powiedzcie formułę: „I niech wszystko stanie się według Twojej Świętej Woli, Panie!“. Potem wszyscy mogą znów dokonać wspólnego służenia, na przykład śpiewając pieśń i poświęcając ją rozwiązaniu tego problemu i dziękując wszystkim Wzniesionym Zastępom za pomoc, jakiej one również udzielają i w sposób Boski przemnażają w danej chwili! Bardzo ważne dla każdej grupy jest, aby w niej panowała szczerość i problem był przedstawiany dokładnie, aby można było rozwiązać go w całości.

Kolejna, bardzo ważna funkcja grupy, to gdy komuś z grupy przydarzy się coś radosnego, niech on natychmiast zadzwonił i podzielić się tym z całą resztą. A jeśli brak mu takiej możliwości w danej chwili, może to zrobić podczas kolejnego wspólnego zgromadzenia.

Jest to bardzo skuteczne służenie – przebywanie w radości, dzielenie się radością i pomnażanie jej, gdy wszyscy wspólnie dziękują za to, za co ma podziękować jeden z was! Ponieważ gdy wydarzy się jemu coś dobrego i on podzieli się tym ze wszystkimi i wszyscy cieszą się z jego osiągnięcia, wtedy oni również dostają możliwość, aby jego osiągnięcie stało się też ich osiągnięciem!

Przeznaczenie i cel pracy w duchowości w grupie jest taki, aby poprzez zbieranie się razem pomóc w transformacji ujemnej karmy pomiędzy członkami, a także każdej osoby, której karma przychodzi do odpracowania, aby została odpracowana świadomie – z akceptacją i wdzięcznością do Boga! Wtedy odpracowanie karmy zachodzi najłatwiej i w całości!

Jak już powiedziałam, trzeba dzielić się z innymi radosnymi chwilami i wtedy osiągnięcia jednego stają się osiągnięciami pozostałych członków grupy.

W ten sposób podążanie Drogą do Boga jest przyspieszane i dokonywane z łatwością dzięki Boskiemu wsparciu i przemnożeniu w zależności od aspiracji członków grupy, ich Wiary, Miłości pomiędzy nimi i do Boga, w zależności od ich Wdzięczności do wszystkich Sił Świata za pomoc i w zależności od stałości i jakości dokonywanej wspólnie w grupie pracy.

Gdy rdzeń grupy się ukształtuje i relacje pomiędzy jej członkami się wygładzą, gdy ustanowi się i polepszy sposób pracy w duchowości, wtedy staje się możliwe powiększenie się grupy i przyjście nowych członków, którzy będą przywitani z radością i dużą Miłością. Wtedy nowi członkowie będą łatwo naśladować wzór do pracy w duchowości, który jest już ustalony.

Ponadto, praca w grupie obejmuje także komunikowanie się z innymi grupami duchowymi, dzielenie się swoimi osiągnięciami jako grupy, wymianę doświadczeń i dzielenie się i pomnażanie radości z tego wszystkiego, a także nakierowanie wspólnej wdzięczności do Boga i do wszystkich Wzniesionych Zastępów.

Niektórym z was to wychodzi już całkiem naturalnie, umiłowani, u tych, którzy utworzyli swoje grupy w miastach, nawet jeśli liczba ich członków jest niewielka. Dobry początek został już zrobiony. A podczas każdego spotkania z naszym Posłannikiem możecie dzielić się doświadczeniami i osiągnięciami pomiędzy grupami. Wymania doświadczeń przeważnie i w pierwszej kolejności odbywa się na poziomie pola, wzmacnianego w polu Rosicy.

Także jest już wam udzielana wzmocniona pomoc, gdy grupa ma jakiś problem, który samej jest trudno rozwiązać. Jak już widzieliście, poczuliście i zrozumieliście, na końcu spotkania on zostaje bardzo skutecznie rozwiązany, ponieważ zostało wam udzielone Boskie Prowadzenie, o które poprosiliście!

Przyszłam wyjaśnić wam, co macie robić tam, gdzie mieszkacie. Chcę wam powiedzieć, że grupa w duchowości już istnieje, nawet jeśli dwie osoby wyrażą pragnienie bycia razem w Służbie dla Wspólnego Dobra.

Praca w duchowości w grupie jest w sposób Boski wspomagana, a wynik jest w sposób Boski przemnażany. Dzieje się to zarówno podczas przekształcania ujemnej karmy we wszystkich jej aspektach, jak i podczas dzielenia się nabytymi osiągnięciami, a także Radością i Miłością! Dotyczy to jednak tylko pracy w duchowości, która wykonywana jest za każdym razem bezinteresownie i bezwarunkowo, z chęcią i z dużą radością.

Jeżeli ktoś z grupy ma w danej chwili problemy i brak mu radości i pozytywności, może on pójść na spotkanie grupy, ale ma stać z boku, w milczeniu i we wdzięcznością do Boga. Dobrze by było, aby zrobił Praktykę duchową „12 ukłonów”, praktykę pokajania się i prośby o przebaczenie Ojca. Niech dołączy do grupy, gdy nadejdzie moment, aby poprosić o pomoc osobistą, aby została jemu udzielona przez wszystkich i aby każdy błogosławił go, by jego problem został rozwiązany w Boski sposób.

Najważniejszą rzeczą podczas wykonywania wspólnej części Służenia, gdy zbierze się cała grupa, jest pełne skoncentrowanie się na tym, co robią razem, bez żadnych ubocznych myśli i uczuć skierowanych ku iluzji, oprócz tych, które by mogły jeszcze bardziej pomnożyć radość wszystkich.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Karmicznego odbyło się sprawozdanie o wynikach spotkań przeprowadzanych przez naszego Posłannika, od momentu, w którym ta Boska Łaska rozpoczęła swoje działanie. Wyniki są wyjątkowo pocieszające w wielu aspektach. Dlatego działanie tej Boskiej Łaski będzie kontynuowane. Przez to, że grupy istnieją w małej ilości miejscowości, w przyszłych spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z różnych miejsc. Doszło do tego w sposób całkiem naturalny i tak to może zostać w przyszłości.

Powiedziałam to, po co przyszłam udzielić swojego Przesłania.

Teraz nadszedł czas, abym pobłogosławiła pracę w duchowości wszystkich grup, które zostaną utworzone wszędzie, w którejkolwiek miejscowości, w którymkolwiek kraju, wszędzie na świecie. Błogosławię tę pracę, aby wykonywano ją skutecznie i aby dawała same dobre owoce!

Błogosławię także kolejne spotkania Rosicy Aweła ze wszystkimi, którzy podążają do Boga i których serca wzywają ich do uczestniczenia w tych spotkaniach. Błogosławię te spotkania, aby za każdym kolejnym razem były one coraz bardziej skuteczne i dawały dobre owoce wszystkim uczestnikom! Ponieważ dobre wyniki wszystkich uczestników są następnie rozprowadzane na poziomie pola. Z tych wyników mogą pobierać wszystkie Światłe dusze na całym świecie, które są na tym samym poziomie, na którym był każdy z uczestników spotkania, kiedy osiągnął ten dobry wynik!

JAM JEST Pallas Atena z Miłością do wszystkich!

* zobacz Przesłanie Umiłowanej Guan Yin z 27 sierpnia 2011 r.

Źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2014.03.28.htm

Obraz namalowano po odebraniu przesłania od Umiłowanej Pallas Atheny, pod Jej kierownictwem.

© Rosica Aweła

Artykuł bardzo na czasie…

 

♠♠
W związku z ogromnymi zmianami energetycznymi, które mają miejsce w tych dniach na Ziemi, 
jak i kolejnych, szczególnie od 22 kwietnia, poprzez miesiąc maj...wchodzi potężna, kolejna dawka Nowej Energii, ludzkie ciała się do niej właśnie dostrajają, i wszelkie formy życia na ziemi. …Równowaga. Integracja.
Są to zmiany niezauważalne tzw. „gołym” okiem, a raczej wewn. czuciem.
Wygląda, jakby nic się szczególnego na zewnątrz w świecie nie działo, a dużo się czuje wokół siebie, i w ciele.
Odbiera się te przesunięcia w energii całym sobą, sferą fizyczną ciała, sferą mentalną, sferą psychiczną- osobowościową- emocjonalną, oraz sferą duchową.

Odbywa się wiele odrywań, więc bez tzw. określonego powodu, do którego doszukiwania się, na zasadzie przyczyny i skutku, i chęci radzenia sobie z dolegliwościami człowiek był do tej pory przyzwyczajony, w sensie, jeśli gorączka, to nie jest to przyczyna wyziębienia ciała, lecz poprzez ten sposób ciało wybrało wypalanie starej struktury ze swoich komórek.
jeśli np. boli staw kolanowy, nie musi oznaczać, ze musi być jakiś powód tzw. choroby.
wiele się dzieje bez tzw. przyczyny.
Potrzebne jest zaufanie swojemu ciału, Wie, co należy robić, więc robi…defragmentuje stary zapis, i łączy się z nowymi energiami.
Można odczuć te zmiany poprzez bóle głowy, wysypki na skórze, wyglądające na alergie, bóle mięśniowe, bóle w kościach, stawach, jednym słowem, może być tak, ze ma się wrażenie zaniżonej aktywności fizycznej, jakby utratę energii, niechęć do czynności fizycznych, potrzeba snu, chęć wycofania się, lęki, napięcia, szczękościsk, gorączki, poczucie osłabienia organizmu itp…perturbacje żołądkowe, uczucie mdłości, nudności.
W czuciu sensorycznym wiele się dzieje, ciało fizyczne przestraja swoją komórkową strukturę, w zakresie całościowym, wielopoziomowym. w DNA wiele się zmienia, szybciej, niż we wcześniejszych okresach.
Przemiana dzieje się na wszystkich płaszczyznach NARAZ.
Im więcej wchodzi Nowej Energii, tym bardziej wychodzi starej energii z ziemi, jednocześnie następuje przyswajanie jednej i usuwanie zbędnej.
Energia zostaje uwalniana, i wychodząc, przechodzi poprzez fizyczne ciała.
Jest w absolutnym porządku odczuwanie tych stanów, jako czucie wszystkich energii, ponieważ należy to do tego procesu.
Niektórzy mogą
mieć poczucie również głębokiego smutku, jakby żałoby, gdyż jest to pożegnanie ze światem znanym, mogą wyjść na powierzchnię wspomnienia, które sprawiają, ze ciało zastyga, tak jakby znieruchomieje, zesztywnieje, w …oczekiwaniu, na coś, albo w trwaniu.
Umysł nie jest w stanie tego pojąć, dlaczego, i co się dzieje?
Będą próby obciążania za nie siebie, szukania przyczyn, winnych, radzenia sobie poprzez odrzucanie, wypieranie, nie dopuszczanie- umysł nie jest w stanie zrozumieć procesu po staremu.

Dzieje się, ponieważ się zmieniasz.
Mogą przejawić się też dysharmonie w relacjach, jakieś zaszłe sprawy mogą wyjść na zewnątrz, których nie da się w żaden sposób naprawić.
Nowa Energia przynosi potencjał nowych rozwiązań, nic nie może w niej funkcjonować tak jak kiedyś..
To jest prawidłowość.
może być odczucie, ze umysł jest bardzo, ale to bardzo zmęczony, zbyt zmęczony, by myśleć, może odmówić szukania sposobów. może się poddać.
To byłoby bardzo dla niego i dla ciała komfortowe i najprostsze, by pozwolić umysłowi odpocząć, poluzować…odpuścić wiele trzymania się.
Być może, ze pojawi się
odczucie pustki(?), mogą być takie symptomy u ludzi, poczucie, jakby coś w środku umarło. Coś odchodzi, i nie jest do zatrzymania.
Nic nie będzie już takim, jak było.
to jest pożegnanie ze strukturami znanymi.
……………………..
Baardzo w porządku. Bardzo w porządku.
co w tym czasie robić?
POZWOLIC.
Pozwolić na dzianie się, i na odczuwanie wszystkiego takim, jakim jest, bez potrzeby oddalania tego czucia, bez potrzeby niwelowania, bez krytyki siebie, bez osądów, ani oceny.
Na wewnętrznych pokładach świadomości wszystko się dzieje jak trzeba..
To tylko chwilka przepięcia, przestrojenia.
Łatwiej Przejdzie, gdy ciało opierać się nie będzie, łatwiej przyjmie się zmiany z radością, z ulga, gdy da się przyzwolenie na nie. poza myśleniem na ich temat, poza analizą, i rozważaniem..
wskazane….
Oddychanie głębokie w sobie, w sobie, być życzliwym dla siebie, i dobrym. dobrze siebie traktować, nie wyrzucać, nie oceniać surowo, nie obciążać za czucie..
………..
Być w Sobie, to Być w kontakcie świadomym z każdym czuciem, smutkiem, lękiem, niepokojem, bólem w ciele, uczuciem ciśnienia w klatce piersiowej, przyduszenia… oddech głęboki w To czucie, to tchnienie żywotnej energii – niezbędne, pożądane, alchemizowanie, zamiast odrzucania, Przyjmowanie..
Może boleć też i serce, można czuć jego ściśnięcie.
………………..
to jest cudowny proces, potem będzie inaczej, szerszy oddech, pełniejszy smak i życia zapach, i do niego zapał…
wszystko co się dzieje teraz, jest doskonałe dla Człowieka, służy Przemianie, jest odpowiedzią na pragnienia, tęsknoty, to tak, jakby -spełnienie się, realizacja, ‚modlitwy zostały wysłuchane’- wchodzi upragnione, bez wysiłku, bez trudów ani zmagania.. :))))
Wchodzi do życia Zycie w łatwości, gładkości, Miłości, radości. świadomość swojej Pełni wkracza i prosi o przyjęcie..
Aby takim pozwolić mu się przejawić, by mogło siebie wyrazić, dostępność powszechna. tylko wybrać…
wskazane
Przyjmowanie. Pozwalanie.
Oddychanie daje niezbędną asymilację, integrację na ten czas.
Ułatwia udrożnić przepływ, bo tym są energie w równowadze…Przepływem bez ograniczeń.
.
Wszystkie energie służą Człowiekowi, nic nie jest przeciw jego naturze, a zgodne z suwerennym wyborem.
Człowiek jest stworzony do życia w Miłości, w radości, w obfitości, i do przyjęcia Tej samoświadomości.
Wszystko co się dzieje teraz jest przekierowaniem na naturalne stany..
……………………..
Nie jest właściwe, by wykorzystywać informacje nt. zmian energetycznych kosmicznych i ziemskich, które są teraz, na kreowanie energii strachu pośród ludzi, ani na wzmacnianie poczucia zagrożenia.
Nic nie dzieje się źle. Jest, Co jest.
Zaufanie Sobie w tym, co jest, to wspaniała rzecz, można wybrać czuć się bezpiecznym, otwartym, ufnym, kochającym Siebie, by być w równowadze, i w zestrojeniu w tym Co jest, i z tym co wkracza w twoje życie..
Pozwolić, to otworzyć się i przywitać Nowego Siebie.
i tak to jest.
L.P-S.
23 kwietnia 2014r. ♠♠♠♠

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

ARKTURIANIE: Świadomość i Manifestacja 27 kwietnia 2014
Channeller: Marilyn Raffaele
http://www.onenessofall.com

Jesteśmy grupą Arkturian i jesteśmy tutaj, aby pomóc tym z Ziemi, w ich Wzniesieniu do wyższych częstotliwości Miłości i Światła – częstotliwości, o których wielu z nich nie wie nawet, że istnieją.

Wielu wciąż żyje życiem, uwikłanym w nieświadomości, zahipnotyzowanym obrazami prezentowanych w ramach trzeciowymiarowej wibracji, ponieważ „zasłona zapomnienia” jest na miejscu na Ziemi. Ludzkość ma trudności pamiętać, kim są podczas pobytu w gęstości wierząc, że są odrębni i niezależni od siebie, jak również od ich Boga – albo, czy nawet istnieje coś takiego jak Bóg.

Nie bójcie się, Kochani, bo zawsze jesteście kochani i chronieni, nawet jeśli wam wydaje się, że nie jesteście – nawet dziecku trzeba pozwolić upaść i zedrzeć skórę na kolanach czasami. Wasza Boskość jest waszą ochroną, gdyż nigdy nie możecie być oddzieleni od tego, kim i czym jesteście, niezależnie od tego, ile milionów lat może upłynąć.

Żadna osoba, doświadczenie, lub światopogląd nie może oddzielić was od tego, czym jesteście. Ta świadomość jest waszą ochroną i wsparciem we wszystkich rzeczach i opróżni każdy balon nicości, który możecie napotkać.
Zawsze pamiętajcie, że fizycznie i emocjonalnie bolesne doświadczenia, jakie napotykacie są lekcjami życia stworzonymi przez was przy pomocy waszych duchowych przewodników i nauczycieli przed wejściem w tą konkretną inkarnację. Jak osoba rozwija się ostrzejsze indywidualne doświadczenia życiowe zaczynają się zmniejszać bo teraz manifestuje je z wyższego stanu świadomości i może uczyć się w łatwiejszy sposób.

Zawsze wiedzcie, że intensywne, bolesne oczyszczenia, których wielu z was doświadcza teraz, są pozytywnymi rzeczami, promocją – oznakami, że dusza jest teraz dojrzała do rozpoznania i oczyszczenia energii długo trzymanych głęboko zakopanymi. Teraz dotyczy uwolnienia przeszłości i uczenia się kochać i szanować wszystkie aspekty Jaźni w podróży do poznania Jaźni.

Są tacy, którzy czytają metafizyczne książki, idą na zajęcia, i spędzają dużo czasu rozmawiając o metafizyce i mistycznej prawdzie, ale potem nadal żyją swoim życiem tak, jak zwykle. Prawda musi być przeżywana. Ona musi być praktykowana w każdym doświadczeniu codziennego życia bez względu na to, jak przyziemnego, aż stanie się waszym stanem świadomości, w którym czas życia nią staje się automatyczny i będziecie, kim jesteście. Prawda nie jest tylko interesująca teorią, do dyskusji, porównań, a następnie oddalenia, czas na dyskusje się skończył.

Prawda nie może być dyskutowana w ogólnych grupach, ponieważ każdy człowiek żyje z jego osiągniętego stanu świadomości i grupy zawsze mają takich bez „uszu, aby usłyszeć „, którzy po prostu chcą się kłócić. Prawda nigdy nie jest sporna, czy nałożona na drugą. To nie znaczy, że nie powinniście się dzielić z tymi, na waszym poziomie świadomości, ale w ogóle podróż duchowa jest milczeniem, tajemnicą, i bardzo świętą – życiem, ruchem, i posiadaniem własnej Istoty w Jedności.

Zmiana przychodzą w świat zewnętrzny, gdy ludzki wewnętrzny świat ewoluuje. Przykładem tego może być postrzeganie zmian zachodzących w odniesieniu do okrucieństwa wobec zwierząt oraz innych zagadnień dotychczas uważanych za nieważne.

To, co możecie zaobserwować jest tym, co świadomość globalnie i indywidualnie tworzy. Nie ma ofiar. Wojna, okrucieństwo, nieuczciwość, walka o władzę itp. itd. są przejawami świadomości separacji / dualizmu. My przeciwko nim – wszystko to niekonieczne w świetle faktu, że wszystko jest Jednym i że Jedność nie ucieleśnienia idei niezgody. Wojna jest taką lekcją, której wielu boleśnie uczy się teraz.

Ludzkość jest gotowa stworzyć nowy świat, ciągnąc z powrotem i uwalniając wszystko, co jest stare i zakończone, bez strachu obejmując nowe i wyższe idee Jedności.

Chcemy mówić o uzdrawiającej energii miłości. Miłość to energia aktywności / wzajemnego powiązania Jedności manifestującej się jako wielu. Gdy ta prawda stanie się waszym osiągniętym stanem świadomości, to automatycznie wyrówna was z wyższymi częstotliwościami – przemieszczając gęste i ciężkie fałszywe wibracje dualności i separacji, które nie mają prawa do pobytu ich w tym miejscu.

Ponieważ pełna i harmonijna Boska Świadomość jest prawdziwą esencją każdego człowieka, czym bardziej zbliżeni do prawdy się stajecie, tym bardziej na zewnątrz to zacznie się odzwierciedlać – fizycznie, emocjonalnie i mentalnie.

To jest praca, to jest podróż. Prawda zaczyna się po prostu jako wiedza umysłowa, ale musi być praktykowana i przezywana, aż stanie się waszym stanem świadomości, w którym to czasie wtedy zaczyna się przejawiać na zewnątrz, jak to, co jest potrzebne – zdrowie, pomysły, koleżeństwo, dom itp.

Medytacja jest najlepszym uzdrowieniem i zabiegiem pielęgnacyjnym, jaki możecie dać sobie, ponieważ w medytacji odpoczywacie w wyżej rezonujących i harmonijnych częstotliwościach Jedności.

Większość ludzi jest gotowa przestać poszukiwania na zewnątrz zrozumienia, że substancja wszystkiego leży wewnątrz. Zrozumcie, że te słowa nie są po prostu ładnym cytatem jakiegoś mistycznego poety. Nauczcie się, aby nigdy więcej nie szukać swojego dobra na zewnątrz, bo wszystko, co będzie kiedykolwiek wam potrzebne jest zawsze i na stałe już zawarte w Świadomości, którą jesteście. Kiedy to rozumiecie, ale kiedy nadal szukacie swojego dobra ze świata, tworzycie duchową przepaść między waszym poczuciem Jaźnie i waszą prawdziwą Jaźnią.

Gdy osoba osiąga zrozumienie Jedności, zewnętrzne doświadczenia zaczną odzwierciedlać radość, zdrowie, szczęście i spełnienie, które świat zobaczy, jako uzdrowienie. Zmiana zewnętrzna może się tylko manifestować, gdy stan świadomości jest osiągnięty, ponieważ substancją wszystkiego jest świadomość – nie czyjaś świadomość – tylko Twoja. Uzdrowiciel pracujący na wysokim poziomie świadomości może chwilowo podnieść energię osoby, ale jeśli sam osobnik utrzymuje je tam nadal, jego problemy powrócą, ponownie stworzone przez jego własny stan świadomości.

Mówicie: ” Co to znaczy, jak wszystko, czego potrzebuję jest wewnątrz – samochód, dom, praca ” Boska świadomość (jest to czym jesteście ) uosabia wszelkie duchowe pomysły. Te duchowe idee z kolei manifestują się na zewnątrz w postaci, którą możecie zrozumieć i docenić. Samochód jest materialnym poczuciem wszechobecności. Dom jest materialnym poczuciem świadomości – Żyję, poruszam się i mam swoją istotę zawsze w Świadomości.

Osoba, która uwielbia samotne życie nie będzie nagle manifestować partnera, ponieważ to nie reprezentuje kompletności dla niej. Muzyka, sztuka, medycyna, nauka, idee i wynalazki z każdej formy i odmiany mogą i będą płynąć z nieskończonego Źródła wewnątrz, jeśli drzwi są otwarte. Boska Świadomość – wasza świadomość – jest Jaźnią podtrzymywaną i Jaźnią utrzymywaną i jest zawsze kompletną i manifestującą się. Jak widzicie te manifestacje są określone przez wasz obudzony lub nie obudzony stan świadomości.

Zacznijcie zatwierdzać wasze przyrodzone prawa, rozpoznajcie i manifestujcie je. Wasze dobro nie będzie spadać z nieba w chwili, gdy udacie się do kościoła, powiedziecie właściwe słowa modlitwy, lub zrobicie dobry uczynek. Ono może manifestować tylko wyższe i lepsze formy, gdy zdajecie sobie sprawę, że już nimi jesteście.

To jest lekcja, a czas jest teraz.

Jesteśmy Grupą Arkturian

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/