Ziemia Święta, Morze Martwe i Arka Przymierza

.

Pozdrawiam Mistrzów!  Jestem Metatron, Pan Światła i witam was w tej chwili, w wektorze bezwarunkowej miłości.  Wyobrażenia i myśli o Ziemi Świętej przywołują u wielu mieszkańców Ziemi duchowe, jeśli nie magiczne, wizje dotyczące szczególnie trzech współczesnych monoteistycznych systemów religijnych, które tam się narodziły.  Nawet ci, którzy nie uważają się za zwolenników jednej z trzech religii abrahamowych, uznają Ziemię Świętą za eklektyczny zlepek uznanych kosmologicznych mitów i trwałych wydarzeń historycznych, które, bez wątpienia, naznaczyła opatrzność, i które prawdopodobnie odmieniły dzieje ludzkości.  To rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce na Ziemi, i zawsze było za takie uznawane, nawet za czasów wczesnej Atlantydy.

Energia chrystusowa jest na Ziemi od czasów firmamentu.  To źródło boskości w fazie dwoistości Ziemi objawia się jako część dziedzicznej ewolucji.  Na izraelskiej Ziemi Świętej naprawdę znajduje się portal węzłów i chrystusowych świętych miejsc, manifestacji Boskości na ziemskim planie.  Chcę również wyjaśnić, że na Ziemi było więcej ucieleśnień energii chrystusowej, niż tylko te znane w obecnych czasach i we współczesnych systemach religijnych.

Nawet za czasów epoki ziemskiej uważanej przez was za zacofaną i za czasy „jaskiniowców”, pojawiały się boskie ucieleśnienia, które towarzyszyły ludziom podczas wyrastania z gęstości, chociaż wszystkie wiadomości, jakie ci ludzie otrzymywali, były dostosowane do ich plemiennego lub szczepowego poziomu świadomości.  W rejonach, gdzie nie było języka pisanego, wiadomości i prawdy kosmologiczne ewoluowały do ustnie przekazywanych mitów.  W niektórych przypadkach wierzono, że boskie prawdy nie powinny być interpretowane w formie symbolizmu archetypowego, dlatego nie mogły być wprowadzone do słowa pisanego.  Dramat Chrystusa, jaki rozwinął się na Ziemi Świętej w Kanaan, dopasowano do poziomu świadomości ludzi z tamtych czasów.  Jednak jego dawna prawda została w pewnym stopniu utracona, a znaczące zachowane w pisemnych interpretacjach fragmenty – zniekształcone.  Jednak symbole i wibracje oryginalnej gwiezdnej bramy w kompleksie wzgórza świątynnego pozostały nienaruszone.

Widać to w prostych słowach wstawek hologramów i to działa w czasie jednoczesnym i w nie-czasie.  Energia chrystusowa nadal istnieje i można jej doświadczyć w tych miejscach.  W bardzo realnym sensie Jezus nadal spaceruje tymi ścieżkami!

Zdefiniowanie krainy

Co uczyniło Ziemię Świętą tak trwale ważną dla historii ludzkości?
Co wyróżnia ten kraj, który jest kolebką duchowego dziedzictwa i źródłem cudów, z których wypłynęły kanony trzech wielkich religii monoteistycznych?
Pytanie jest złożone, jednak odpowiedź całkiem przekonująca.  Ziemia Święta jest unikalną mieszanką potężnie rezonujących wibracji energii tellurycznych, leylines, mega-wiru i gwiezdnego trasowania linii.  Obszar znajduje się w rozszerzonej energii 30-go stopnia szerokości geograficznej (jak piramidy w Gizie), który jest głównym źródłem mocy.

Rezonansowa częstotliwość tej składanki jest zatem wynikiem:
– skrzyżowania głównych światowych leylines Linii ley
– 30-go stopnia szerokości geograficznej
– mineralogii
– gwiezdnej bramy i mega-wiru portalu
– krystalicznego pola wirowego Morza Martwego
– odbioru pełnej gamy światła i spójności
– działania Arki Przymierza

Według waszego pojmowania miejsc mocy i miejsc świętych, które istnieją na planecie, wszystkie powyższe składowe nazywacie węzłami mocy. Jeśli bierzecie pod uwagę mineralogię i wektor (długość i szerokość geograficzną) oraz umiejscowienie sieci, wciąż jeszcze możecie nie zauważać pewnych właściwości światła, jakie mogą występować w niektórych takich wektorach. Można tu dodać, że światło ma też znaczący wpływ na odbiór i upiększenie cech pewnych miejsc Ziemi Świętej.  Światło, które pojawia się tam w niektórych węzłach jest dość wyjątkowe.  To jest pełne światło posiadające cechy spójności.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Wspomniałeś o Arce Przymierza jako o czynniku energetycznym Ziemi Świętej.  Możesz to wyjaśnić bardziej szczegółowo?

Reakcja archanioła Metatrona:  Urządzenie nazwane Arką Przymierza jest źródłem niewyobrażalnej energii.  Istnieje więcej niż jedna wersja tego niezwykłego źródła mocy.  Ta, która została umieszczona w sanktuarium świątyni Salomona, była mniejszą wersją nadzwyczajnej jednostki skonstruowanej przez Syrian i Plejadian, która od milionów lat tkwi pod kompleksem gwiezdnych wrót Wzgórza Świątynnego, i  krótko mówiąc, jest przewodnikiem i generatorem energii, zarówno tworząc, jak i stabilizując, wymiarowy interfejs między tym, co można nazwać polem materii fizycznej a wyższymi wymiarami pól anielskich, i używając terminologii naukowej, jest ogromnym polem antymaterii w cyklu harmonicznym.  Tworzenie tuneli czasoprzestrzennych w warstwach wymiarów i schodzenie oraz formatowanie częstotliwości pozwalającej na koordynację wielowymiarowości wewnątrz połączonych poziomów i wektorów planów Omni-Ziemi po Kosmos.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Możesz opowiedzieć o Morzu Martwym, szczególnie pod kątem jego uzdrawiających właściwości i metafizycznych aspektów?

Reakcja archanioła Metatrona:  Rzeczywiście!  Morze Martwe jest jednym z najsilniejszych węzłów energetycznych mega-wirów na planecie.  Jest niezwykłym, wyjątkowym, ciekłym kryształem i posiadającym świadomość „duchem miejsca”.  Nazwa używana w obecnych czasach jest naprawdę myląca, gdyż to miejsce kipi energią siły życiowej.  To jest prawdziwe centrum odrodzenia i pod względem aspektów można je przyrównać do jeziora Titicaca.

Zostało za takie uznane już za czasów starożytnych z powodu swoich właściwości – oczyszczających, uzdrawiających, a także odmładzających – dlatego już dla starożytnych Egipcjan, Atlantów i Greków było miejscem pielgrzymek oraz oczyszczających rytuałów.

Pole częstotliwości generowane przez Morze Martwe jest wypełnione korzystnymi anionowymi ładunkami uwalnianymi przez światło Słońca w procesie odparowania mineralnej solanki. Pole to nie tylko daje dobre samopoczucie, ale też ożywia i otwiera szyszynkę.  Starożytni o tym wiedzieli. Dlatego Egipcjanie, Grecy oraz Rzymianie skupiali na tym rejonie uwagę.  Wody i atmosfera wokół Morza Martwego (które bardziej trafnie można by nazwać Morzem Kryształowym) zawiera tak silne pole energii życiowej, że dosłownie odmładza ciało fizyczne oraz powoduje równoważenie pól mentalnych i emocjonalnych.  Z tego powodu czakry są tam wyrównywane i doskonale balansowane, co w rezultacie wyraźnie wzmacnia ludzką aurę.  Ze względu na położenie Morza Martwego poniżej poziomu morza, kąpiące się w nim słoneczne promienie działają szczególnie silnie, a równocześnie dobroczynnie, ponieważ są filtrowane przez opary unoszące się znad słonych wód.  Korzyści zdrowotne wynikające z kąpieli w tych wodach są daleko większe niż to obecnie rozpoznajecie.  Chodzi tu o częstotliwości dające korzyści ciału, umysłowi i duchowi, jak również o uaktywnianie „całego światła” – pełnego spektrum światła występującego w spójności theta.  To jeszcze bardziej ubarwia wody i pole nad nimi.  Składniki odżywcze światła służą ciału i aurze, stając się źródłem energii witalności, co w efekcie naprawdę może przedłużyć żywotność i spowodować mentalną jasność umysłu.  Ono całkowicie usuwa niepożądane podłączenia do aury, uszczelnia i ożywia ludzkie pole eteryczne. „Żywe Morze Kryształowe” jest idealnym miejscem dla wizji, ceremonii klarujących, oczyszczających ciało i umysł przed pielgrzymką na Wzgórze Świątynne, aby tam odebrać kody nieskończoności.  Żywe Morze Kryształowe jest wiatrem w żagle dla świętych miejsc Ziemi Świętej.  Stanowi wzmocnienie, wsparcie oraz umożliwienie transdukcji intensywnej energii, a tym samym stabilizowanie kompleksu mega-portalu Izraela i Jordanii. Jego działanie sięga po Egipt i Arabię Saudyjską.  Zmiękcza energię (dużej częstotliwości rozdzielczej) częstotliwości portali, pozwalając tym samym, aby istniała tam doskonała równowaga głównych gwiezdnych wrót kompleksu portalowego wiru.  Z tego powodu wokół pól jego energii osiedlali się Esseńczycy.

Sól Ziemi

Zawiera ponad dziesięciokrotnie więcej skondensowanej soli niż oceany (zasolenie zmienia się nieznacznie w zależności od temperatury wody, poziomu głębokości i oddalenia od brzegu). Największą procentową zawartość soli wykazują ciepłe, płytkie wody wzdłuż plaż, a obrzeża są nią przesycone. Krótko mówiąc: wody Morza Martwego są akumulatorem naładowanym energią słoneczną, prądami elektromagnetycznymi i minerałami posiadającymi krystaliczne częstotliwości. Gdy woda jest całkowicie nasycona solą, staje się kondensatorem o niezwykłych właściwościach.  Żywe Morze jest jednym z bardzo rzadko występujących ważnych zbiorników wodnych, które na linii brzegowej tworzą baseny nasycone solanką.  Ze względu na położenie geograficzne wody Żywego Morza są stale dość ciepłe.  Ta wyższa temperatura sprzyja większej kondensacji minerałów oraz soli, i oczywiście umożliwia szybsze wchłanianie ich przez ludzki organizm.  Co nie jest w pełni uznawane, to fakt że wody solankowe są nie tylko nienewtonowską płynną baterią koloidalną lecz są ciekłym kryształem… dosłownie tętniącym energią.  Wody te znajdują się pomiędzy szczelinami dwóch głównych płyt tektonicznych i dlatego są ciągle ładowane niewyobrażalną energią ziemską.

Gwiezdne wrota Wzgórza Świątynnego

Portal wiru Wzgórza Świątynnego znajduje się w polu energii Morza Martwego, i stanowi samodzielną masywną gwiezdną bramę.  Powierzchnia jego poszerzonej energii sięga szerokości 30 stopni geograficznej (podobnie jak piramidy w Gizie), która jest głównym źródłem zasilania.  Energia tego unikalnego miejsca jest, podobnie jak w Delfach czy Rapa Nui, przyłączona do pępowiny kodów morskiej niebiańskiej energii odżywiającej planetę.  Następuje przesunięcie w górę i wielu zostało powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Kiedy ktoś wkracza do gwiezdnej bramy wiru portalu Wzgórza Świątynnego, jego pojawienie się ma dla niego unikalne skutki, ponieważ to pole wielowymiarowości stanowi wrota – zarówno bezczasowe, jak i czasowe. Wewnątrz tej energii można mieć nie tylko dostęp do wszystkich swoich planetarnych żywotów, ale można też je zjednoczyć.  To jest punkt nieskończoności, nieliniowy wektor czasoprzestrzeni, co oznacza, że wewnątrz niego nie ma chronologicznej miary.  Symbiotyczne zjednoczenie, które tam następuje, jest natychmiastowe. Zatem w nim jest się w ścisłym rezonansie z nieskończonością i niezależnie od tego, czy przebywa się tam minutę czy kilka dni, jest się zdolnym do pobierania kodów częstotliwości zawartych w tym polu. Energia człowieka jest wewnątrz niego rejestrowana, a wtedy może on być eterycznie obecny w dowolnym czasie – według intencji.

Energia tego wyjątkowego miejsca, podobnie jak w Delfach i Rapa Nui, znajduje się na pępowinie kodów, morskich energii niebiańskich zasilających waszą planetę.  To jest przesunięcie w górę i wielu jest powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Tamten destrukcyjny konflikt określany jako armagedon, nie może, i nie wydarzy się w nowym paradygmacie, a wasza energia musi i będzie to zabezpieczać.  Nowa era jest już faktem, a energia tego rejonu też już jest odnowiona.  Wielu z was przyczyniło się do tego harmonicznego dokonania.

Żydowska Ściana Płaczu, islamska Kopuła na Skale, chrześcijańska Bazylika Grobu Świętego i Ogrójec mieszają się i krzyżują ze sobą w tym otoczonym czcią obszarze Wzgórza Świątynnego, który jest jednym z najbardziej sprawdzonych niebiańskich portali na planecie.  Jednak pozornie paradoksalnie wewnątrz tego religijnego wiru wciąż toczy się przyziemny konflikt i walki.  I chociaż dzisiaj chrześcijanie, żydzi i muzułmanie walczą o należne im miejsce w tym wspaniałym pustynno – morskim pejzażu czerwonych gór i absolutnie zadziwiających świętych miejsc, możemy powiedzieć, że pokój nadejdzie w stosownym czasie.

To, co się dzieje w tym miejscu, pasuje do przypowieści o mądrym Salomonie, który kazał dwóm matkom spierającym się o dziecko, przeciąć je na pół.  Ale zapewniam, że to zostanie rozstrzygnięte, kiedy paradygmat wschodzącej nowej Ziemi bardziej się pogłębi.  Pokój zacznie się od miejsc, jakich się nie spodziewacie i w niespodziewany sposób.

Oryginalne źródło i rozwijająca się prawda

Podczas odwiedzania niezwykłych miejsc Ziemi Świętej które wciąż zawierają pierwotne źródło energii, wchodzi się w czyste, prawdziwe „źródło rezonansu”, które umożliwia uwolnienie od wielu fałszywych nauk i lęków nagromadzonych w poprzednich żywotach, głęboko ukrytych programów, subtelnych przeszkód tkwiących w równoległych wcieleniach.  Duchowe / mentalne dostosowanie jest uwarunkowane korzystnym, a nawet koniecznym, restartem.

Wtedy następuje bardzo realna rekalibracja, która oferuje większą jasność, a tym samym eliminuje wirusy nieprawdy.  Boski dramat jest żywą energią. Nieskończona, bezczasowa energia zjednoczona w holograficznej wstawce wielowymiarowej rzeczywistości gwiezdnej bramy Wzgórza Świątynnego.  To jest dar, który może być przyjęty przez osoby mające wystarczający iloraz światła, zdolne do podwyższenia swoich wibracji w tym polu.

Odwiedzając Ziemię Świętą w energii wzmacniającej wymiarowy dostęp do nowej Ziemi, można stać w tych samych miejscach, w których tylko częstotliwości czasu i przestrzeni oddzielają was od innych wersji siebie stojących w tym samym wektorze energii… ramię w ramię z oryginalną, wciąż czynną, energią Chrystusa.  Można także zasiewać nasiona harmonii, potrzebnej nowej Ziemi i wzniesieniu ludzkości.  I to ma zasadnicze znaczenie.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

Archanioł Metatron via James Tyberonn nr 92 / 3 styczeń 2014
tłumaczenie Teresa Serafinowska

 źródło: https://krystal28.wordpress.com/author/krystal28/

Reklamy

21 comments on “Ziemia Święta, Morze Martwe i Arka Przymierza

 1. Kochani, wklejam wam tutaj cudowny przekz, ktory zanalazlam i bardzo uczulam na jego tresc wszystkich a szczegolnie tych, ktorzy czuja sie blisko zwiazani z Natura. A tych, ktorzy jeszcze tego zwiazku nie czuja, tym bardziej uczulam 🙂

  Rozejrzyjcie sie wokol siebie czy sa jakies miejsca w okol was ktore potrzebuja takiem pomocy 🙂 Ja od kilku dni zaczelam „pracowac” nad pewnym duzym prakiem wartym odnowienia. I was tez zachecam do tej pracy, bo naprawde Natura jest nasza Matka i to ona nas regeneruje, odmladza, zywi, rownowazy i daje nam sile 🙂

  Dodam, ale pewnie to wiecie, ze nie musicie zwracac sie konkretnie do Merlina. Moze to byc Archaniol Rafael oraz ogolnie mozna zwrocic sie do Swietlistych opiekujacych sie Natura.

  „Rozpoznaję wibracje Światła na Ziemi i kocham was całą moją duszą i wszystkim, czym jestem, a nazywam się Merlin. Rozkoszuję się aktywnymi, radosnymi i barwnymi wibracjami miłości, jakimi jesteście, ponieważ jesteście pięknościami we wszystkich swoich formach. Każdy z was każdego dnia waszego upływającego czasu w coraz większym stopniu łączy swoją energię ze Światłem Stwórcy.

  Przybywam dzisiaj, aby porozmawiać z wami o królestwie drzew, o tym, jak możecie przysłużyć się drzewom w tym czasie i jak wam samym połączenie z drzewami może pomóc w podwyższeniu duchowego Wznoszenia. Najpierw chcę z wami porozmawiać o zmianach, jakie występują w przyrodzie.

  Tak wiele dzieje się teraz na Ziemi. Energetycznie przypomina to pełne aktywności gniazdo pszczół i może powinniście to jeszcze przełożyć na fizyczną rzeczywistość Ziemi, aby w ogóle móc to odczuć. Wiele elementów transformacji zachodzi zarówno pośród królestw Natury jak i Duchów Natury. Aby z nimi pracować i być pewnym, że wszystkie aspekty królestwa Natury są zestrojone ze Stwórcą, należy skupić się na podwyższeniu własnych wibracji, uziemianiu energii Stwórcy i kierowaniu jej ku Ziemi. Duchy i Strażnicy Natury koncentrują się na rejonach, w których dokonują oczyszczenia wszystkich aspektów ziemskiej Natury z negatywnych energii, wspomnień i wzorców z przeszłości w przygotowaniu na proces poszerzenia Stwórcy . Ważne jest, że Natura pozwala odejść zastałym energiom. To nie jest tak, że Duchy i Istoty Natury zachowują energię stagnacji, nie, to jest prawie tak, jakby energia stagnacji w określonych miejscach Natury była grzebana, z powodu sytuacji, jakie w tym miejscu się pojawiają lub jako fortel, aby obniżyć wibracje Ziemi. Królestwo Natury utrzymuje wysokie wibracje energii Stwórcy stanowiąc bezpośrednie połączenie ludzkości ze Stwórcą i wewnętrznymi poziomami, transformując równocześnie swoje wibracje i dostosowując was do szerszego doświadczania Stwórcy. Natura jest drogą doznawania energii Stwórcy. Z tego powodu bywa uszkadzana, niszczona lub zasilana negatywnymi energiami. A nam chodzi o to, aby otworzyć tą nieocenioną drogę i odzyskać połączenie ze Stwórcą. Królestwo Natury może wam też pozwolić uzyskać połączenie ze sobą samym na głębokim poziomie, wspierając was swoją miłością i pokojem, abyście rozpoznali wewnętrzną prawdę.

  Ludzkość powinna traktować królestwo Natury jak Świątynię energii Stwórcy oraz pobudzać jej energię i okazywać należny szacunek wszystkim formom Natury.

  Wniebowstąpieni mistrzowie, aniołowie i „wróżki” starają się oczyścić królestwo Natury ze wszystkich negatywnych energii, to jest proces odnawiania Ziemi i mógłby być porównywalny z. myciem ciała fizycznego. Obecnie myjemy fizyczne ciało matki Ziemi, aby wesprzeć uzdrowienie i Wstępowanie. Może zorientowaliście się, że niektóre rejony Natury, kiedy je odwiedzacie, posiadają nowe formy życia, możliwe, że zawierają więcej światła, energii życiowej i wibracji stwórczych. Kiedy odwiedzacie jakiś rejon Natury i czujecie, że energie jeszcze nie są odnowione, wtedy możecie nas poprosić, abyśmy pracowali nad tym obszarem. Powiedzcie po prostu:

  „Proszę pana Merlina, wniebowstąpionych mistrzów, anioły i wróżki, aby teraz pracowały tutaj nad oczyszczanie królestwa Natury. Pragnę zwrócić waszą uwagę na ten obszar (możecie wymienić nazwę miejsca, jeśli chcecie) i proszę was o to, abyście to królestwo Natury oczyścili ze wszystkich negatywizmów, aby zostało odnowione w blasku Światła Stwórczego. Pozwólcie mi, proszę, abym mogła udzielić wam każdego możliwego wsparcia i poprowadźcie mnie, kiedy to jest potrzebne. Dziękuję wam.”

  Możecie poczuć się powołani, aby poprzez was zakotwiczać określone energie, lub czujecie się przywołani do dzielenia się z roślinami swoim własnym światłem, ładować nim kryształy czy ćwiczyć się w innych praktykach, które wydają się wam odpowiednie. Jeśli nie, to prosimy was o przywoływanie Fioletowego Płomienia, aby przemieszczał się po krainach i rozpuszczał wszelkie negatywizmy w królestwie Natury. A wtedy proście anioły i „wróżki”, aby prześwietlali i wypełniali swoją całkowitą i absolutną miłością Ziemię, ziemskie królestwa Natury, wszystkie formy włącznie ze zwierzętami i insektami. To będzie bardzo pomocne.

  Pragnę was zachęcić do podjęcia tych działań, aby umożliwić oczyszczenie królestw Natury w waszym najbliższym otoczeniu. Czy jesteście teraz w swoim ogrodzie i prosicie, aby ten został oczyszczony, czy prosicie o oczyszczenie swoich roślin pokojowych, albo czy przechodzicie się po kwitnącej okolicy. Wiele elementów Natury właśnie się budzi i aktywuje, dlatego teraz jest doskonały czas na oczyszczanie. Zachęcam was, abyście spacerowali pośród Natury, szukając takich miejsc i obserwowali, gdzie według was proces oczyszczenia i odnowienia jest konieczny. Wasze wysiłki bardzo pomogą nam w naszej pracy. To oznacza, że kiedy Stwórca wysyła dla Ziemi Promień Poszerzenia, wszystkie wzorce wibracyjne i energetyczne miłości, jakie istnieją na Ziemi, są dla wszystkich pomnażane, aby Wszystko mogło doświadczać tych energii rozkwitającej miłości i wzrostu.

  Muszę powiedzieć, że niektóre obszary mogą potrzebować ciągłego skupienia, ponieważ te rejony Natury wciąż są bombardowane negatywizmami, a nawet negatywne myśli powodują stagnacyjną energię, która później pozostaje pośród Natury.

  Innym tematem, na który chcę zwrócić waszą uwagę, stanowią energie drzew. Drzewa zawsze działały dla energii Stwórcy jako kotwy do Ziemi. Dlatego większość drzew funkcjonuje jako połączenie pomiędzy fizycznymi wibracjami Ziemi i szybszymi drganiami Wszechświata i Stwórcy. W ich energetycznych i fizycznych formach znajduje się spirala energetyczna, która łączy Ziemię ze Stwórcą. Ważne jest, aby powiedzieć, że nie wszystkie drzewa są podłączone. Niektóre mogą być przedmiotem negatywnej energii i dlatego zostały odseparowane lub niewyważone. Nie jest właściwe zakładanie po prostu, że drzewo jest świadomie połączone ze Stwórcą, wymagane jest, aby to najpierw sprawdzić.

  Ci, którzy czują się kierowani sercem i chcą pomóc drzewom, potrzebują wejścia w połączenie z szybszymi drganiami Światła Stwórcy, przyciągnięcia ich do własnej fizycznej formy i do Ziemi. Osiągnięcie połączenia z drzewami i wymieszanie ze Stwórcą na wyższym poziomie, wspomoże was i wznoszenie Ziemi. Rozumiemy, że dzieje się coś wspaniałego, że ciało matki Ziemi jest oczyszczane i uzdrawiane, podczas gdy drzewa kotwiczą szybsze wibracje aby wesprzeć większą jedność wszystkiego ze Stwórcą.

  Aby pomagać, rozsyłajcie ze swoich serc energię wypełniona miłością i z waszych serc i dusz do wszystkich drzew na Ziemi. Wyobraźcie sobie, poczujcie lub poproście o to, aby energia w formie spiral połączyła je z szybciej wibrującą energią światła Stwórcy. Wyobraźcie sobie, że wszystkie drzewa świata wytwarzają spiralne energie i łączą się ze Stwórcą i, że światło Stwórcy spływa w dół na każde drzewo z przyspieszającą prędkością podwyższając drgania tych spiralnych form. Dobry czas, aby to czynić, to wieczór, ponieważ w tym czasie drzewa są bardziej wyczulone na waszą pomoc. Poprzez takie działania służycie procesowi Wstępowania wielu Duchów drzew, które posiadają dusze tak samo, jak wy.

  Spiralna energia drzew posiada ogromną wibrację uzdrawiającą i mądrość. Istnieje ćwiczenie, które można wykonać, aby pozwolić sobie na wymieszanie swojej energii z energią drzewa i Stwórcy, podwyższając równocześnie wasze własne wibracje i wibracje drzewa w celu rozpuszczenia iluzji rozdzielenia i większego zrozumienia oraz umożliwienia doznania jedności. Możecie pracować fizycznie z jednym drzewem, lub możecie poprosić Ducha drzewa, który jest najlepiej dopasowany do pracy z wami, aby z wami współpracował.

  „Jeśli chcesz pracować z fizycznym drzewem, jest ważne, aby poprosić swoją Duszę i przewodnika o poprowadzenie do odpowiedniego drzewa. Wtedy połącz się świadomie z drzewem, prześlij jemu miłość ze swojego serca i zapytaj, czy to drzewo chciałoby z tobą współpracować. Wtedy, jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, możesz wejść do aury drzewa i przyłożyć swoje ręce do jego pnia.

  Następnie przesyłaj z serca miłość do drzewa, na wszystkich poziomach jego Bytu … Uświadom sobie, że z drzewa wydobywa się światło, które przemieszcza się ku górze wzdłuż jego pnia i korony i zobacz, jak twoja miłość wznosi się wraz ze światłem… Wyobraź sobie, że strumień twojej miłości przepływa spiralnie w górę osiągając połączenie z energią Stwórcy… Spirala wspiera ciebie, lecz pozwól miłości, która wydostaje się z ciebie, połączyć się z nią…
  Dzięki tej integracji możesz poczuć, że energia twoich wibracji i energia drzewa zostaje podwyższona i zdolna do całkowitego wymieszania z energią Stwórcy… Możesz to robić tak długo, jak sobie życzysz, a następnie skieruj uwagę w dół, na korzenie drzewa i zobacz, jak wasza połączona energia przepływa do Ziemi jako uziemienie… Wtedy możesz podziękować drzewu i powoli wycofaj się z medytacji.”

  Kiedy będziecie się dalej rozwijać i będziecie gotowi, będę was uczył kolejnych ćwiczeń.
  Czuję, że to może być piękne doświadczenie i, że należy się nim dzielić. Proszę was, jeśli chcecie doznać tego doświadczenia, przybliżajcie się do drzewa z wielkim szacunkiem, miłością i świadomością. Poświęćcie na to chwilę, możecie poprosić mnie o pomoc i poprowadzenie. Z każdym krokiem pytajcie, czy właściwe jest uczynienie kolejnego kroku. Proszę, nie używajcie tego ćwiczenia jako zadania skupionego tylko i wyłącznie na własnym wzrastaniu; to jest połączenie energii, które są bardzo szacowne.

  Z wdzięcznością i wieczną miłością, Pan MERLIN

 2. 26 Maja , Dzień Matki 🙂 ❤

  Czym jest Miłość

  Miłość , czym jest ? wiele ma imion . Macierzyńska, promienna i radosna jak słońce. Bezwarunkowa ,Jedna z najpiękniejszych .
  Taka ,które nigdy Ciebie nie zawiedzie. Dzisiaj , wczoraj , i jutro. Dniem i nocą. szczera, i oddana .
  Miłość , czym jest ? zapachem Twych włosów mamusiu, ciepłem twych dłoni , głaszczących mnie po głowie , gdy zasypiam. Blaskiem twych oczu …błyszczących w blasku świec .
  Milość, czym jest ? niczym dzban pełen miodu , wylewa się na całe otoczenie .
  Można wtedy ujrzeć , jak wszystko dookoła wypełnia sie blaskiem miłości.
  to czysty ogień w sercu, co zapala wszystko wokół Nas szczęściem i radością.
  Miłośc czym jest ? wybucha jak wulkan! ognista , jak rzeka która się nigdy sie nie zatrzymuje .
  jak małe niemowle …bezbronna , niczym magnes przyciaga i odpycha.
  Miłość jest wszystkim. To jeden wielki spektakl uczuć , jak
  wszechświat który trwa . Jest ,była i będzie. Bez niej jesteśmy jak ludzie bez duszy.

  Dagmara Lukrecja 11 lat

  Dla Wszystkich MAM ❤

  Ten wiersz jest stąd:
  http://krystal28.wordpress.com/2013/02/26/kazdy-to-calosc-o-wiele-wieksza-niz-mozecie-sobie-wyobrazic/#comment-26450

  • Ano, ano, Pani Havrankova , czyli Wróżko Natalio 🙂 , dzieje się!
   Ja też czuję te potężne energie.
   Wygląda na to, że odrywają się teraz co cięższe fragmenty energii, które przetwarzane są na „paliwo” i budulec Nowego 🙂

   Ten przekaz od Ciebie o tym wspomina:
   „Wniebowstąpieni mistrzowie, aniołowie i „wróżki” starają się oczyścić królestwo Natury ze wszystkich negatywnych energii, to jest proces odnawiania Ziemi i mógłby być porównywalny z. myciem ciała fizycznego. Obecnie myjemy fizyczne ciało matki Ziemi, aby wesprzeć uzdrowienie i Wstępowanie.”

   Nie ma tego ’złego’ co by na Dobre nie wyszło….. 😀

   🙂 ❤

   • No tak… Tylko jak oni to cialo myja…to przy okazji my sie zle czujemy.
    Nie lubie jak na wiosne jest jesienna pogoda. W tym naszym kraju ciagle pada, przewalaja sie jakies chmury, cisnienia..i na mnie przynajmniej to oddzialuje.

    Rzecz w tym, ze..nie w kazdym kraju jest taka pogoda. Wiec..niekoniecznie to zwiazane jest z „myciem”. Sa kraje gdzie non stop rzeczywistosc tetni energia, zyciem i radoscia..Powiem szczerze, drugiego takieg kraju z tak apogoda, nogdzie nie widzialam. Nawet w Anglii bylo lepiej, jak tam bylam przez tydzien.
    Nawet…w Norwegii aura byla lepsza, jak tamtedy przejezdzalam. Nawet w Niemczech tyle cisnien i chmur sie nie przewalalao, jak kiedys los tam mnie na krotko zawial. Nawet w Szwajcarii deszcze padaly tylko w nocy, jak tam kiedys spedzilam dlugie wakacje. Nawet w Luksemburgu pogoda byla przyjemna i to przez wiele miesiecy. A o krajach poludniowych to nawet nie bede wspominac 🙂
    Mozna powiedziec, ze sie ziemia oczyszcza i ..myje swoje cialo 😛 tylko…jakos ciagle ta brudna woda na Polske leci 😦 Co za kraj ! 😦

   • Wróżko Natalio, Wielka Podróżniczko 🙂 , widocznie miałaś szczęście do pogody 🙂
    Nie zawsze w tych krajach było pięknie i pogodnie ….
    Przecież to nie pogoda jest winna, tylko nasze nagromadzone ciężkie energie….
    A u mnie na południu Polski teraz świeci słoneczko i już po lekkim odświeżającym deszczyku 🙂 Jest ślicznie, liście nareszcie odzyskały blask 🙂 po latach zapylenia…
    Nie narzekać! 😛 😀 Tak jak teraz jest, tak Ma Być 😀
    To są środki czyszczące 😀 , a wolałabyś domestos ????? 😛 😛

   • 🙂

    U mnie tez pogoda sie poprawila 🙂 Na szczescie! I od razu mi lepiej.

    W tych krajach jednak pogodajest zdecydowanie lepsza ogolnie 🙂 Na temat Norwegii sie nie wypowiadam, bo bylam tam tylko 4 godziny 🙂
    Uwierz mi, ze Polska pod tym wzgledem to naprawde specyficzny kraj. Pod tym i pod innymi rowniez. Nie przez przypadek na calym swiecie Polacy maja opinie wiecznych narzekaczy 😀

  • Natalio w Finalndii pogoda rowniez „szaleje” w poniedzialek bylo slonecznie i +30 stopni, dzis deszczowo i +5 stopni, w przyszlym tygodniu przwidywany snieg z deszczem

   • A jajestem dzis zmeczona i zniechecona. Tal ogolnie, cala ta kompikacja zycia. Nie rozumiei czemu wszystko jest takie skomplikowane? Chcialabym zwyklej prostoty i normalnosci. A na tym swiecie wiekszosc rzeczy jest nie tak. A tzw pracownicy swiatla z wiedza ktora maja nie zawsze maja latweiej. Co sie tyczy, nie wiem czy jestem Pracownikiem Swiatla ale wiem, ze mam wrazenie, ze Ci pozsotajacy w niewiedzy maja lzej. W kazdym badz razie mnei bylo lzej. Tesknie do tej beztroskiej niewiedzy i lekkosci zycia.. Kiedy to sie wszystko skonczy?

    To oczyszczanie ktore sie teraz dokonuje…no rozumiem, ale..to naprawde czasem jest trudne. Ja mam ochote po porstu pozyc zwyczajnie…

    W dodatku zauwazylam, ze to oczyszczanie nie dotyka wszystkich. Sa ludzie, ktorzy zyja sobie beztosko.

    Przepraszam, ze marudze ale..mam kryzys 😦 Po porstu jestem zmeczona.

    Ps> a po czym sie poznaje czy ktos jest pracownikiem swiatla? Czy sam fakt bycia Indygo swiadczy, ze sie nim jest?

   • Zuzik, Finlandia to raczej ogolnie zimny kraj. Moj wzroko skierowany jest bardziej na Poludnie a tam…sloneczko!

 3. Tak mniej więcej wygląda Teraz Nasza Rzeczywistość 🙂

  Dzieje się więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i dostrzec nawet już wyszkolonymi 😀 trzecimi oczyma 🙂

  Ten fragment na filmiku z szarymi ludźmi z zawiązanymi oczyma to są nasze aspekty, które nie chcą się obudzić i wolą życie w dotychczasowej iluzji….. , a to co się nam nad głowami ‘przewala’ jest właśnie tym ‘budzeniem’ ze snu. Jedni przechodzą to łagodniej, a inni mają z tym trudniej….. wszystko zależy od podejścia do transformacji 🙂

  Pozdrowienia dla wszystkich Wróżek i Czarodziejów 😀 😀 :*********

  • A Ty, wrozko Doroto, „czarujesz” Nature jak czarodziej Merlin nam pokazal? 😛 😉

   Ja dzis bedac w swoim osiedlowym parku tez „poczarowalam”. Zamowilam miedzy innymi jego oczyszczenie, zasadzenie drzew i krzewow na takim lysym placu, dodatkowe ptaki spiewajace, wymiane latarni na bardziej urokliwe 🙂 oraz wiecej dzikich, polnych kwiatow na trawnikach 🙂

   • Tak, napuściłam fioletową ‘trąbę powietrzną’ 😀 na pewną kasztanową aleję z chorymi kasztanami, wybojami i ogólnie chorą atmosferą 😛 😀
    I jeszcze na parę obiektów, którym się też należy uzdrowienie 😀
    A co……. 😀 😀 ….. Sprawdzę po jakimś czasie jakie mam możliwości jako wróżka, żeby nie powiedzieć czarownica 😛 😛 😀

   • O! Ni laaadnie 🙂 Prawdziwa „wiedzma” jak sie patrzy 😉
    No to powiedz czy podzialalo 🙂

    A z ta natura, ktora sie celowo niszczy to cos w tym jest. Ja ostatnio mialam takie doswiadczenie. Ostanio moj osiedlowy park zostal wprost okaleczony przez drabow z Przedsiebiorstwa oczyszczania miasta, ktorzy wycieli kilka starych i zdrowych drzew oraz pokarczoeali krzewy niby w celach pielegnacyjnych ale to byla prawdziwa masakra. Jeszcze do teraz nie moge sie uspokoic po tym 😦
    Poza tym, na glogu od kilku lat bylo duze gniazdo, gdzie co roku golebica wysiadywala jajeczka. W tym roku rowniez. I ..ktoregos dnia cos/ktos jej to gniazdo zrzucil 😦 Pod drzewam odnalazlam porozbijane golebie jajeczka. W zeszlym roku tez cos sie stalo bo nagle golebica znikla… No naprawde smutne to…

    Wiec jak widac nie jest wszystko oczyszczone.

    A dzis na stronach obocjezycznych natrafilam na przekazy od devow roznych gatunkow zwierzat, w ktorych to nawoluja oni, wprost blagaja o ochrone zwierza oraz…o zaprzestanie fabryk smierci dla zwierzat.
    Mowia to, co ja czuje bardzo mocno, ze czlowiek Nowej ery powinien zaprzestac zabijania czy konsumowania zwierzat bo sama konsumpcja biernie uczestniczy w tych masakrach.

 4. Tak,Metatron ma racje,ten rejon od dawien dawna mial wplyw na rozwoj okolicznej ludnosci…czasami moze jednak nie tak pozytywny. Jakies 40 lat temu Jan Kobuszewski z Kazimierzem Brusikiewiczem potwierdzili to publicznie. Dla mnie osobiscie „przekaz” od Metatrona o wartosci zdrowotnej z Morza Martwego ma mniejsza wartisc niz przekaz od Jana/Kazimierza,ktory zauwazcie,ze kiedys mozna bylo pokazywac w tv,a teraz tylko na stronach tzw. ‚teorii spiskowych’,a dla mnie osobiscie ma wieksze znaczenie niz wiry energetyczne wg. Metatrona
  http://m.youtube.com/watch?v=lKLiIocg-C0

 5. Natalia 🙂 ,
  „Ja mam ochote po porstu pozyc zwyczajnie…”

  Obejrzyj na kanale BBC program „Planeta ludzi”….
  Czy tak powinno wyglądać Zwyczajne Życie Najwyższej Formy Świadomości żyjącej na Planecie Ziemia ?????

  🙂

  • No taaak…Mocny argument 😦

   A jak Tobie dzisiaj? Czujesz nadal te energie? Ja czuje sie tak, jakby cos mnie przytloczylo. Mam od 3 dni nietypowego jak na siebie dolastego doła 😛 Rzadko mam az tak, zeby trwalo tak dlugo ..i niemoc do zabrania sie za cokolwiek. Tak jak spadla mi walizka kilka dni temu i zatarasowala drzwi, tak nie mam sily jej postawic na swoje miejsce 😀

   • Ja się czuję od wczoraj świetnie, chociaż wcześniejsze trzy dni były bardzo dziwne 😦 …. Porządki jakieś wykonywała moja WJ 😀 😛 , czy co???? Czułam się jak Twoja szafa podczas sprzątania 😀
    A skoro czuję się dobrze, to widocznie podświadomy bałagan „Coś’ posprzątało, poukładało, a czy tak jak powinno być, to się okaże 🙂 😀 , ale myślę sobie, że skoro zajmowały się tym Siły Wyższe 🙂 , to fuszerki nie odstawiły 🙂 😀 .
    Ps, a cóżeś Ty w tej walizce schowała??? 😛 😀

   • No wlasnie ja sie zastanawiam jak to jest z tymi porzadkami. Mam na mysli te wewnetrzne, nie te „szafowe” 😛 Czy Ktos je za nas robi?

    W walizce nic takiego nie bylo, robilam porzadki , postawilam ja w kat…

    Mam nadzieje, ze i mnie sie polepszy. Tymczasem wykorzystuje ten czas inercji do rozmyslan nad swoim zyciem.. 😦

   • Porządki robi nasza Mądrzejsza Część 🙂 , kiedy jej na to pozwolimy i nie zagadamy ‘na śmierć” 😛 😛 🙂
    Teraz oglądam na BBC program „Cuda Układu Słonecznego” z Brianem Coxem 🙂 ,,,,, uwielbiam tego Profesorka 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s