Nauczcie się dokonywać Boskich wyborów – Pan Alfa

Pan AlfaJAM JES Alfa, wasz Ojciec Niebiański.

Przychodzę udzielić wam tego Przesłania poprzez naszego Posłannika po to, aby zaprowadzić balans po otrzymaniu przesłania odebranego 25 czerwca 2014 roku przez naszego poprzedniego Posłannika. A także żeby przetworzyć jego szkodliwą energetykę – szkodliwą dla tych z was, którzy przeważnie lub całkiem otrzymują i oddają swoją Boską energię do sieci Światła.

Dla pozostałych, którzy całkiem lub przeważnie otrzymują i/lub wkładają swoją energią do sieci iluzji, przesłanie z 25 czerwca, jak i wszystkie pozostałe z tamtego cyklu, będzie ono w porządku i dobre, a Przesłania, które obecnie udzielamy poprzez naszego Posłannika i które nasycamy Boską energią Wyższych światów, możliwie, że wydadzą im się niebezpieczne i im będzie się robiło niedobrze od nich. I to właśnie tak będzie – ci ludzie, których iluzoryczna część jest wzmocniona i obecnie dominuje nad ich istotą, jest bardzo prawdopodobne, że podczas ich czytania zaczną się irytować. W tym przypadku byłoby całkiem naturalne, gdyby te nasze Przesłania zostały przez nich odrzucone jako nieprawdziwe i niegodne uwagi.

Nasze zadanie jednak jest dalekie od tego, aby te nasze Przesłania i Nauka, które obecnie wam dajemy, podobały się wszystkim ludziom i dostały ich aprobatę. Naszym głównym zadaniem jest maksymalnie pomóc tym, którzy już dokonali swojego wyboru i skierowali się po Wyższej Drodze rozwoju, aby utrzymali się na niej i dalej skutecznie podążali nią naprzód. A także pomóc tym, którzy dopiero co przebudzili się i pragną pójść tą samą Drogą.

Przychodzę do was z całą swoją Ojcowską Miłością i bez żadnych ostrzeżeń i gróźb niosących napięcie i strach. Przychodzę, miłe moje dzieci Światła, by oblać was Moim Światłem i rozwiać wszystko to, co iluzoryczne, co weszło w wasze dusze!

Z mojego punktu widzenia sytuacja na planecie polepsza się i procesy przebiegają w coraz bardziej zwiększającym się tempie, zgodnie z Moim Zamysłem o odsiewie ziarna od kąkoli i o tym, co dalej następuje z odsianymi nasionami i odsianymi chwastami. Rozumiecie, o czym wam mówię, prawda?

Jest jasne, które siły czują się zagrożone w swoim istnieniu w tych czasach, kiedy trwa podwyższenie energetyki planety i kiedy już uruchomiony jest i przebiega proces jej oczyszczenia ze wszystkiego, co utrudnia rozwój naprzód, ku Wyższym światom!

Moc Hierarchii Światła jest ogromna i JAM JEST Ojciec tej galaktyki mówię wam to teraz! A przebiegające w całym Wszechświecie procesy jego zwijania i powrót do źródła pierwotnego jeszcze bardziej zwiększają naszą Moc. Dlatego gdy nas wzywacie do pomocy i jesteście pełni Wiary i Miłości do nas i dziękujecie nam z całego serca i duszy, jest wam udzielana przeogromna pomoc, abyście skutecznie podążali naprzód!

Jak uważacie, czy trudne będzie rodzicom i Nauczycielom, by ochronili swoje dziecko lub swojego ucznia przed maltretowaniem go przez niektórych chłopców, którzy źle z nim się obchodzą i zadręczają go, aż się rozpłacze, aby odebrać jego energię, choć wcześniej chwalili go i kusili słodkimi obietnicami i przysmakami? A nawet jeśli ich dziecko jest zagrożone przez dorosłych, czy rodzice pozostawiliby sprawę bez poinformowania organów prawa i władzy i uzyskania wszelkiej pomocy od nich? Ale cała ta pomoc może być udzielona i otrzymana tylko wtedy, gdy dziecko zdecyduje się i powie, że inne dzieci grożą mu i go dręczą.

Dlatego ciągle wam powtarzamy: „Proście o pomoc i będzie wam dana”, „Zastukajcie a będzie wam otworzone”!

Wydarzenia, które dzieją się teraz na Ziemi, są całkiem naturalnym procesem transformacji ujemnej karmy. Są to procesy oczyszczające i są one dobre dla wszystkich was, dzieci Światła, przestrzegających zalecenia, jakich wam udzielamy w naszej Nauce. Sytuacja na Ziemi będzie ulegała pogorszeniu tylko dla tych, którzy żyją w starym stylu i nadal łamią Boskie przykazania i prawa.

Te przyspieszone czasy są najlepszą rzeczą, jaka może przydarzyć się każdemu, kto zechce oczyścić się karmicznie i korzystać z narzędzi, które są do tego wam dane.* Bo poprzez te narzędzia oczyszczenie odbywa się pomnożone w sposób Boski i w tempie i w wymiarze, które przydarzają się po raz pierwszy od czasów ostatniego przejścia, przez które przeszła ludzkość planety Ziemia!

Siły iluzji to te, które próbują odwrócić ludzkość od Boskiej Drogi rozwoju. I te siły starają się zrobić wszystko, co od nich zależy i co w ich mocy, aby odwrócić możliwie więcej ludzkich dusz od Boskiej Drogi. Ponieważ mają zostać usunięte jak chwasty z ich dalszego istnienia na planecie Ziemia. Odwrócić możliwie więcej Światłych duszach z Wyższej drogi, aby skorzystać z ich energii i spowolniać obecnie przebiegające procesy, jest dla nich kwestia przetrwania.

Dla was, miłe moje dzieci Światła, planeta w tym momencie przygotowuje się i oczyszcza się, i w przyszłości procesy te będą rozwijać się coraz bardziej, abyście mogli dalej rozwijać się na niej w czystości. Jest to podobne do tego, jak niwa orana jest przez troskliwego gospodarza i przygotowywana dla dobrego ziarna, aby mogło ono rosnąć, rozwijać się i dać obfite plony na ziemi oczyszczonej z chwastów i burzanów. I jak naturalne są procesy przygotowania gleby do zasiewu oraz procesy usuwania chwastów, gdy ziarno jest zasiane i już rośnie, tak samo naturalne są procesy oczyszczania planety Ziemia, które rozpoczęły się w tych czasach.

Najważniejszą rzeczą dla was teraz jest maksymalne oczyszczenie się i następnie zachowanie tej czystości! Wam już powiedziano i wy wiecie, jak to zrobić. Możecie robić tak samo, jak dziecko, które może być bezpieczne w obecności bandy dzieciaków-chuliganów, stojąc blisko swoich rodziców i Nauczycieli i stałe będąc pod ich opiekuńczym skrzydłem i rezygnując z kuszącej propozycji wzięcia udziału w jakiejś bardzo ciekawej i całkiem nowej, a nawet starej, zabawie lub w tajemnicy od rodziców i Nauczycieli wybrać się na spacer do nowych, tajemniczych miejsc!

Powiedziano wam już, gdzie zostaniecie zachowani w czystości i gdzie jesteście stale pod naszą ochroną – tam, gzie spotykają się wszystkie żywioły i gdzie żyją elementale – wśród przyrody, moi ukochani, z dala od dużych ośrodków iluzji, w których zgodnie z nakazem tych czasów i zgodnie z Prawem wolnej woli pozostawiliśmy każdej osobie możliwość przejawiania w pełni swojej prawdziwej istoty i dokonywania wyboru, gdzie wkładać swoją energię.

Jesteście chronieni, gdy jesteście z dala od prób iluzji zniekształcić każdą dziedzinę ludzkiego życia.

Jesteście chronieni, gdy jesteście z dala od prób iluzji zasiać w ludziach ujemne uczucia agresji i przemocy poprzez środki masowego przekazu, poprzez filmy i poprzez gry komputerowe, gdzie ciągłe toczą się bitwy i dokonuje się aktów przemocy.

Jesteście chronieni, gdy jesteście daleko od prób iluzji wciągnąć ludzi do aktywnych działań, które w swojej istocie stanowią walkę i jako takie całkiem naturalnie i słusznie są z góry skazane na niepowodzenie!

Zawsze nauczaliśmy was, że wasze działania muszą dawać dobre owoce, i zawsze pozostawialiśmy wam wybór, czy dokonywać i kiedy, i dokonywać dopiero wtedy, gdy sami tego zechcecie. Wtedy wasza energia jest wkładana poprawnie i jest pomnażana i wy rośniecie w Bogu! I tylko przedstawiciele sił iluzji mogą wymagać od was i zmuszać do aktywnych działań, tzn. nawoływać do walki za wszelką cenę, bez względu na to, czy wasze działania są skuteczne, wystarczy tylko słusznej intencji, i mówi się wam, że tylko takim wysokim bojowym duchem możecie pomóc w zbawieniu swojej duszy, wszystkich ludzi i całej planety w nadchodzących wydarzeniach! Rozumiecie, umiłowani, że w ten sposób jest łatwiej pobrać więcej Boskiej energii z tych ludzi, którzy zabłądzili i odzywają się na apele o naprawę sytuacji, a ich energia jest kierowana do sieci iluzji.

Najważniejsze doświadczenie życiowe, które należy zgromadzić duszom, przychodzącym we wcielenie teraz, to nauczyć się rezygnacji z walki i przemocy, rezygnacji z wkładania swojej energii do iluzorycznych myśli, uczuć, słów i czynów! Ponieważ wszystkie te dusze mają bardzo duże i bogate doświadczenie walki i przemocy w wystarczająco licznych poprzednich wcieleniach i w tych walkach i przemocy większość dusz działała z prawą motywacją, jako obrońcy wszystkiego, co im drogie i bliskie.

Jeśli zrobicie, co należy, abyście byli dobrze chronieni przez nas, unikniecie strasznych rzeczy, a karmiczne oczyszczające procesy będą toczyły się gdzieś z dala od was, gdzie jest komu się oczyszczać!

Dokonując Boskich wyborów i działając zgodnie z Boskimi przykazaniami i prawami, podnosicie swoje wibracje i wznosicie się w górę po spirali rozwoju ewolucyjnego. I odwrotne jest słuszne.

Więc wam należy nauczyć się dokonywania Boskich wyborów, bez oglądania się na wybory innych i na sytuację, w której znaleźliście się.

Właśnie to poświęcenie teraz przechodzą wasze dusze. A kiedy z powodzeniem przejdziecie to poświęcenie, możecie służyć Bogu i Żywemu Życiu!

JAM JEST Alfa, z całą swoją Ojcowską Miłością do każdego z was, w kim płonie płomień Żywego Życia!

Obraz namalowano po odebraniu przesłania Pana Alfy, pod Jego kierownictwem.

* zobacz Przesłanie Pana Surii z 23 marca 2014 r. „Odnośnie waszej pracy 23-go dnia”

© Rosica Aweła

Pozostawajcie aktywni! JAN CHRZCICIEL

Jan Chrzciciel

Ten kto teraz zakłada ręce, pozostaje bezczynny
i czeka na to że zostanie zabrany do Nieba
przez Statki Kosmiczne ten jest w błędzie albowiem zaprawdę:
Przemiana jest czyniona przede wszystkim przez ucieleśnionych Ludzi.
Wszystkie Siły Nieba służą przy tym pomocą,
jako wspomaganie i jako Ci którzy przynoszą Łaskę Boga.

Jednak Ludzkości na Ziemi przypada herkulesowa praca:
uzdrowienie tego Świata i doprowadzenie Ludzi
z powrotem do ich niebiańskich mieszkań.

JAN CHRZCICIEL

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

http://wolnaplaneta.pl/terra/category/channeling-przekazy-przeslania/

Najważniejsze i najistotniejsze na daną chwilę założenia Nauki – Pan Świata Gautama Budda

Pan Świata Gautama BuddaJAM JEST Gautama Budda.

Przyszedłem ponownie, aby okazać pomoc tym Światłym duszom, które są zdolne do ewolucji, zapoznając was z najważniejszymi i istotnymi na daną chwilę założeniami naszej Nauki.

Wy wiecie i każdy z was może poczuć w swoim życiu, że przeżywacie wyjątkowo ważny okres. Każda ludzka dusza teraz dokonuje wyboru, jaką drogą pójdzie jej dalszy rozwój – czy po Boskiej Drodze rozwoju, ewolucyjnej drodze, czy po drodze wiodącej ku stopniowej degradacji i upadkowi.

We wszystkich sferach ludzkiego życia istnieją dwa podstawowe podejścia – Boskie i iluzoryczne. I wszystkie wybory, których dokonujecie w każdym chwili swojego życia, także są dwóch rodzajów – Boskie lub iluzoryczne.

Możecie bardzo szybko i jakościowo zmienić świat fizyczny na lepsze, jeśli każdego dnia wystarczająca liczba znajdujących się we wcieleniu osób dokonuje wyłącznie Boskich wyborów i postępuje najlepszym, z Boskiego punktu widzenia, sposobem.

W tym momencie są ludzie, którzy niosą w sobie Światło i ich decyzje oświetlone są Światłem Prawdy, a są też ludzie będący przedstawicielami sił iluzji i działający jako takie, którzy mówią o walce i bitwie, o aktywnych działaniach w tym kierunku. Uczyliśmy was jednak w dostatecznej ilości naszych Przesłań, że każda forma walki pochodzi od iluzji i prowadzi do jej wzmocnienia, nawet jeśli ludzie tylko myślą, że powinni walczyć. To, tak naprawdę, jedna z największych pułapek do skierowania Boskiej energii Światłych dusz do sieci energetycznej iluzji.

Właśnie rezygnacja z walki i wybór, aby stosować Boskie przykazania, w tym „Przestań zabijać”, i wybór, aby stosować Boskie prawa, w tym prawo rezygnacji z przemocy – właśnie to wszystko prowadzi w kierunku zaprowadzenia Złotego wieku na tej planecie. I w zależności od tego, jaki wybór i jakie decyzje będą podjęte przez należytą ilość przedstawicieli ludzkości, ma nastąpić albo ewolucja, albo inwolucja.

Powiem wam, że w tym momencie na kuli ziemskiej niewielu jest ludzi, którzy wyznają jawne anty-boskie poglądy i konsekwentnie ich się trzymają. Lecz prawie taka sama sytuacja istnieje w przypadku ludzi, którzy zajmują otwartą Boską pozycję i stale strzegą Światła. Pozostała cześć ludzkości znajduje się albo pod wpływem sił Światła, albo pod wpływem sił iluzji. Zazwyczaj to odbywa się w sposób niezauważalny przez ludzką świadomość.

Na przykład, gdy ktoś ogląda nowości w telewizji i widzi jakąś ujemną sytuację, jeśli następnie dopuści emocjonalną reakcję, jego umysł cielesny może puścić się w rozważanie tej ujemnej sytuacji. Następnie człowiek może ulec pokusie, aby podzielić się tą sytuacją z przyjaciółmi, sąsiadami i znajomymi. Wszystko to prowadzi do podtrzymania ujemnego pola poprzez przejawienie przez człowieka najpierw ujemnych uczuć, potem ujemnych myśli i w końcu ujemnych słów. Konsekwencją tych wyborów jest to, że człowiek przez cały ten czas wkłada swoją energię do sieci iluzji i poprzez swoje czyny pomaga w jej umocnieniu i rozszerzeniu. I dzieje się to bez jego zrozumienia, bez świadomego wyboru tego człowieka.

Dlatego mówimy wam, że wyjątkowo ważne jest, jakie są wasze myśli, uczucia, słowa i czyny, a ich pozytywność i czystość powinniście kontrolować sami.

Uczymy was, abyście w swoim życiu robili to samo, jak w powyższym przykładzie, tylko w odwrotnym kierunku. Patrzcie, słuchajcie i zwracajcie uwagę tylko na to, co przynosi wam radość i dzięki czemu waszej duszy jest lekko, na to, co wywołuje w was tylko wzniosłe uczucia i pomaga wam mieć dobre myśli. Kultywujcie w swoim życiu pozytywne myśli i uczucia i dzielcie się nimi z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, aby pomnażało się Boskie Światło w waszych ciałach. A następnie pomnożone Światło przemnażajcie, dziękując Siłom Niebiańskim za Łaskę i pomoc. Potem wezwaniem, zupełnie bezinteresownym i bezwarunkowym, skierujcie tę przemnożoną Boską energię do Wyższych Oktaw Niebiańskich, aby została wykorzystana zgodnie z Zamysłem Ojca. W ten sposób zwiększacie swoją dobrą karmę, wasz skarb w Niebie, zamiast tego, aby wasza Boska energia później bez waszej zgody została rozproszona w waszym świecie iluzorycznym i nawet bez pojmowania, jak to się odbywa.

W naszych Przesłaniach wskazujemy, co moglibyście robić, aby móc w przyszłości kontynuować swój pomyślny rozwój ewolucyjny.

Już powiedziałem, że moglibyście wybrać zaprzestanie zapędzania się w ujemne stany świadomości i stale utrzymywać swoją świadomość skupioną na pozytywności, moglibyście usuwać ze swojego życia wszelkie przejawy iluzji i otaczać się Światłymi Boskimi wzorcami.

Moglibyście być uważni w stosunku do swojego jedzenia. Ludzie zaczynają upodabniać się do tego, co jedzą.

Jeśli spożywają mięso i produkty zwierzęce, to wzmacnia ich iluzoryczna część – ego, ono umacnia się i przez to na pierwszy plan występuje zwierzęcy aspekt w człowieku – człowiek-zwierzę, zamiast wyprowadzić na pierwszy plan Bogoczłowieka. Gdy ludzie spożywają mięso, wtedy stwarza się możliwość pojawienia się wszelkich lęków, a zwłaszcza lęku o własne przetrwanie, doznanego przez zwierzę, kiedy było pozbawiane życia i czyje mięso ludzie potem spożyli. Ten podstawowy lęk następnie może przejawiać się w postaci wszelkich lęków – że człowiekowi przyjdzie głodować, zaznać pragnienia, że pozostanie bez środków do życia, bez swojej rodziny …

Jeśli jednak całkiem przeszliście na roślinny pokarmem, po pewnym czasie staje się możliwym, podobnie jak rośliny, przejść na odżywianie słonecznym światłem i zacząć zupełnie inaczej korzystać z Boskiego Światła.

Moglibyście ograniczyć chaotyczne przyjmowanie informacji wszelkiego rodzaju i ze wszelkich nośników! Bo w przeciwnym razie istnieje realne niebezpieczeństwo, że staniecie się translatorami tego wszystkiego, co zawierają one ujemnego i iluzorycznego. Gdy coś ujemnego zajmie miejsce w świadomości człowieka, po pewnym czasie jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo tego, że to przejawi się na planie fizycznym w postaci różnych ujemnych przejawów. Tym sposobem negatywność jest w stanie odtwarzać samą siebie.

Ale dokładnie w ten sam sposób pozytywność także może sama siebie odtwarzać. Gdy coś pozytywnego osadza się w świadomości człowieka, po pewnym czasie przejawia się ono na planie fizycznym w postaci różnych pozytywnych przejawów.

Mechanizm sterowania wszystkimi procesami zachodzącymi na kuli ziemskiej znajduje się wewnątrz waszej istoty – w każdym z was! W każdym człowieku jest coś w rodzaju przełącznika. I zgodnie z tym, jak on sam postanowi przejawić swoją swobodną wolę, tzn. zgodnie z wyborami, które dokonuje – Boskimi lub iluzorycznymi – przełącznik ten automatycznie podłącza go do odpowiedniej sieci energetycznej – sieci Światła albo sieci iluzji. I tam odpowiednio zostaje skierowana i oddana jego Boska energia. Sami rozumiecie, że to prowadzi do umacniania odpowiedniej sieci energetycznej.

Im więcej ludzi dokonuje słusznych z Boskiego punktu widzenia wyborów, tym bardziej umacnia się sieć Światła i to prowadzi do polepszenia procesów zachodzących na planie fizycznym na wszystkich poziomach, w tym na planie planetarnym.

Lecz odwrotne jest także możliwe. Sytuację komplikuje to, że siły iluzji dążą udzielać przesłań brzmiących prawdziwie i nawołujących ludzi do czynienia dobra, lecz dobra z ludzkiego punktu widzenia i tym samym wystawiając największą pułapkę, bo Boski punkt widzenia odnośnie tego, co jest słuszne, czasami jest odmienny, i przez to, że przesłania te wraz z prawdą zawartą w nich są wypełnione fałszywymi informacjami i stwarzają na poziomie podświadomym programy do działań, które prowadzą wprost do sieci iluzji!

Z tego powodu uczymy was, jak dokonywać w swoim życiu rozróżnienia i jak podtrzymywać ciągłe współbrzmienie z Boskim światem, aby wasze myśli, uczucia, słowa i czyny były dobroowocne. Bo poprzez wasze myśli, uczucia, słowa i czyny ciągle wkładacie waszą Boską energię albo do jednej, albo do drugiej sieci – Światła lub iluzji. Wszystko zależy od tego, jakich wyborów dokonujecie. Czy wybieracie być rozdrażnieni, czy zachować spokój. Czy wybieracie włączyć telewizor, wejść do Internetu, czy wyjść na wolność w przyrodę, radując się i dziękując Bogu za otaczające piękno, za aromat kwiatów i za ptasie śpiewy. Czy wybieracie posądzić kogoś lub coś, czy wybieracie potraktować ze zrozumienie i przebaczyć człowiekowi, a nawet poprosić, aby mu udzielono przebaczenia z Góry.

Wam należy gorliwie przystąpić do zastosowania Nauki, którą teraz otrzymujecie. Przystąpić do stopniowego zastosowania, jedno za drugim, naszych zaleceń wam. I stopniowo, lecz mocno wprowadzić nowy tryb życia w pozytywnym dostrojeniu się i w stanie wzniesionej świadomości.

Z całą swoją troską i z wielką Miłością udzielamy wam naszej Nauki, ponieważ każdy z was teraz, w tych czasach, dokonuje swojego najważniejszego wyboru – ku dalszej inwolucji lub ku ewolucji!

JAM JEST Gautama Budda

Obraz namalowano po odebraniu przesłania Pana Gautamy Buddy, pod Jego kierownictwem.

© Rosica Aweła

źródło: http://edinenie-vsemirno.net/pl/2014.07.22.htm

Manuskrypt przetrwania – część 428

Widzicie zmiany dziejące się wewnątrz was swoim wewnętrznym okiem, tak wiele z tego co się dzieje teraz, odbywa się w tym waszym wewnętrznym krajobrazie. I nawet jeśli część tego, co mamy na myśli, rzeczywiście dzieje się dla ciała fizycznego, większość z tego dzieje się w przestrzeni, która nie jest określona przez żadne takie granice. W rzeczywistości, większość z tego, co dzieje się teraz odbywa się w tych częściach Kreacji, które, jak ludzkości wydaje się, nie istnieją w ogóle, a może są tylko wytworem waszej wyobraźni. Cóż, pozwólcie nam tylko powiedzieć, że wy w tym, nie możecie być dłużej nie zorientowani, gdyż przestrzeń, którą mamy na myśli, jest w rzeczywistości o wiele bardziej realna, niż iluzja, na którą Aktualnie patrzycie jako waszą rzeczywistość.

Wyjaśnijmy. Ludzkość przez wieki przyzwyczaiła się do idei – że to, co jest naprawdę, że coś, co jest „prawdziwe”, to musi być w jakiś sposób namacalne. Innymi słowy, musicie zarejestrować to w waszym umyśle za pomocą pięciu zmysłów, a więc, zawężaliście wasz zakres bardziej i bardziej. W rzeczywistości staliście się bardziej biegli w wykrywaniu nawet najbardziej malutkich cząstek waszym sprzętem technicznym, mniej skłonna duża liczba ludności na Ziemi stara się wierzyć, że nic nie da się kontrolować, co nie przyszło tego rodzaju sposób. Innymi słowy, rozwój duchowy ludzkości jest na tak wiele sposobów zatrzymany przez rozwój technologiczny, gdyż w wielkich połaciach ludności, drogowskazy rzeczywistości, tacy jak wy, którzy już w to weszli, będą wyszydzane i wyśmiewane przy każdej okazji, która powstanie dla nich. Macie jakiś pomysł, dlaczego wydaje się to tylko w niektórych zwielokrotniać? Być może to robią dlatego, że oni sami czują wewnętrzne zmieszanie od tych ukrytych komór wewnątrz, a więc, w celu zlikwidowania tego strachu, dla nich, nie znanego, będą robić to, co w ich mocy, aby usunąć te same poruszenia w innych. Więc znowu widzicie, jak polaryzacja nadal się wzmacnia, gdy światło nadal przyspiesza, ale znowu, staranie się zatrzymać światło, odwołując się do tych samych starych „broni”, kpiny, prześladowań lub ciszy w nadziei, że te pojęcia wymrą jest nie mniej niż szaleństwem. Gdyż wy wszyscy wiecie tak dobrze już teraz, że to, co zaczęło się odblokowywać w was jest po prostu malutką częścią pola ogromnej siły, która rzeczywiście przenika całą ludzkość, a teraz stoicie przed nową szansą, aby pomóc jeszcze bardziej wyzwolić więcej tego pola siłowego.

Znowu, nikt nie może być zmuszany do otwarcia tych drzwi, które próbował tak ciężko zapomnieć, nawet jeśli w nim istniały przez wieczność, ale teraz, będziecie wszyscy pomagać ustawić w ruch niektóre z istotnych wydarzeń, które sprawią, że te drzwi będą bardziej widoczne wewnątrz u wszystkich. A więc, więcej i więcej waszych bliźnich zacznie zwracać uwagę na to, co to jest, co woła do nich głęboko wewnątrz ich dotychczas ograniczonego światopoglądu. Gdyż zaczną brać pod uwagę, że ich pogląd na świat, który jest ograniczony do „możesz dostać wszystko tylko to, co widzisz,” zacznie się rozpadać, a gdy to zrobi, wielu będzie łamać się wraz z nim. Widzicie, nie każdy jest przygotowany, aby rzeczywiście przyjąć prawdę, którą to będzie odkrywać, gdyż to będzie latać w obliczu wszystkiego, co oni brali za pewnik. Nie tylko empiryczne fakty i liczby, które tak długo były reklamowane jako „prawa natury”, ale także pojęcie o ludzkości, będącej pojedynczym inteligentnym gatunkiem w egzystencji – nie tylko na świecie, ale w całej Kreacji. Wiemy, że dla Was, to będą stare wiadomości, bo to jest to, co kieruje wami w podróży od samego początku. Ale dla wielu innych, prosty fakt, że wszystko, w co uwierzyli – w każdym znaczeniu tego słowa – zaczyna po prostu być kwestionowane, dosłownie, gdy będą w błędzie we wszystkich rachunkach, to będzie po prostu nie do zniesienia. A więc będą się zamykać, i odsuwać się od tego wszystkiego.

To może wydawać się dramatyczne, ale pamiętajcie, że nie jest podane, że każde ludzkie wcielenie żyjące na tej planecie dokładnie w tym czasie dało sobie uprawnienie do zobowiązania się w pełni do ponownego otwarcia tych wewnętrznych portali tym razem, a więc, to co wybierają jest również określone w tej decyzji, którą zrobili na wyższym poziomie, nawet zanim odważyli się wejść w ciało fizyczne tym razem. Mówimy to, aby przypomnieć wam wszystkim, że bez względu na to, co będzie działo się w najbliższych tygodniach i miesiącach, wiedzcie, że to wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, tak też bardziej osobiste skutki może to mieć dla niektórych z was. Wszyscy bowiem jesteście suwerennymi istotami i wy wszyscy jesteście instruowani, aby wykonywać plan, który sami zasadniczo tworzyliście, zanim jeszcze zaczęliście ustępować z całokształtu swojej istoty i weszliście ten aktualny fizyczny pojazd, który znacie jako was, człowieka w ludzkiej formie. A więc, możecie po prostu robić to, co przyszliście tutaj zrobić, i tak będą robić wszyscy, których widzicie wokół siebie. Bo nawet ci, o których myślicie, że są pozbawieni duszy, wszyscy mają jedną, i jest tak genialna jak wasza, ale wybory życiowe, które zrobili są również prowadzone przez wyższą ich część, tak jak Waszą, bez względu na to, co oni sami zrobią w czasie do przodu.

Dajemy Wam to przypomnienie, ponieważ teraz uważamy to za rozsądne, aby tak zrobić, gdyż to, przed czym stoicie teraz, jest taką główną zmianą, która będzie służyć do mieszania się w wiele różnych reakcji. Bo jak zwykle, gdy fala światła przychodzi z taką siłą, jak to robi teraz, to ona po raz kolejny zacznie dosłownie naciskać cały szereg przycisków w każdym z was, w każdym z waszych bliźnich. To prawda, wyniki tego wszystkiego nie będą natychmiast widoczne, ani nie muszą przejawiać się w sposób, w jaki tylko może się wam wydawać. Gdyż światło będzie robić to, co zawsze światło robiło, naciskać i przechylać szalę równowagi, czasami w jedną stronę, czasami pozornie w bardzo przeciwnym kierunku, ale jedną rzeczą, którą potrzebujecie pamiętać, jest to, bez względu na to, jakie działania, zostaną zainicjowane z tego przychodzącego strumienia światła, będą one służyć do przyniesienia ludzkości bliżej do Źródła, pozwalając im wszystkim na szansę, aby znaleźć sposób, aby ujawnić czym jest to, co przenosili z nimi przez wieki.

Innymi słowy, łańcuch wydarzeń, który wkrótce zostanie wprawiony w ruch zacznie przejawiać tak wiele realnego potomstwa poprzez oddziaływanie żywych pól energetycznych, które zaczną mieć miejsce w osobach dotychczas niepołączonych, a to z kolei wpłynie na szerszy i szerszy krąg wokół każdego i każdej z tych osób. Ponownie, mówimy w kategoriach trochę zawiłych, ale uważamy, że wy już zaczęliście chwytać zasadniczą część tej wiadomości. Stoicie przed wielkim odsłonięciem własnych umiejętności ludzkości, aby przywrócić i wskrzesić dawne żyły kreatywności, komunikacji i kompatybilności. Gdyż wy jesteście stworzeniami zdolnymi do wielkich osiągnięć, daleko, daleko większych niż to, co możecie obecnie zaobserwować wokół siebie, a teraz, to będzie naprawdę zaczynać się otwierać, w każdym znaczeniu tego słowa. Gdyż zaczniecie otrzymywać informacje, które były utrzymywane w ukryciu i niektóre z tych informacji rzeczywiście przyjdą w bardzo konkretnej formie i nie tylko, jako wiadomości, takie jak te. Bo jesteście jeszcze stworzeniami bardzo związanymi z tą starą maksymą, że tylko to, co może być postrzegane może być prawdą, a więc, wasze oczy w końcu zaczną widzieć niewidzialne, a wasze ręce będą wreszcie mogły dotknąć nieznanego w sposób, w który nie były w stanie zrobić wcześniej. Ale gdy te ukryte skarby zaczną wychodzić na powierzchnię, będą z kolei inicjować szeroki proces przesiedleń między wami wszystkimi, a gdy to mówimy, to mamy na myśli całą ludzkość. Gdyż to, co zaczyna się pojawiać nie tylko zmieni waszą przyszłość, ale także waszą przeszłość, a wraz z tym cały fundament ludzkości zacznie się zmieniać i aranżować w procesie, który sam w sobie będzie służyć do zachwiania tak wielu, zanim wszyscy zaczniecie znajdować swoje prawdziwe łożyska ponownie.

Możemy pokusić się domyślać, że już zaczęliście widzieć dowody tego ogłaszanego wydarzenia nawet w tym, co nazywacie mediami głównego nurtu. Gdyż „wiadomości” również zaczną zawierać prawdziwe informacje, a nie tylko jak zwykłe, wymieszanego worka dezinformacji i rozproszenia, a więc możemy powiedzieć, miejcie oczy otwarte i pozwólcie niech wasze serce was poprowadzi, i myślimy, że wszyscy zaczniecie odkrywać niektóre z tych waszych skarbów. Bo pamiętajcie, niektóre z tego co przywołujemy będzie jak ukryty skarb w całej górze śmieci, więc zachowajcie wasz rozum i postępujcie za zapachem zainteresowania przychodzącym z najbardziej nieoczekiwanych zakrętów. I znowu, pamiętajcie, aby udostępniać cokolwiek to jest, na co mogliście „natknąć się”, gdyż to z kolei będzie służyć do kierowania innej grupy podobnie myślących dusz bardziej bezpośrednio do Źródła, które czeka na nich. A więc, ten proces odkrywania i ewoluowania zacznie szybko rozwijać, i myślimy, że wszyscy dacie się wciągnąć w emocje dość szybko. Wystarczy pamiętać, że to, co podnieca was, może zachęcać innych, gdyż wiele starych „prawd”, które zostaną przeniesione do lamusa, są prawdami, które powstrzymują całkiem sporo waszych bliźnich, być może nawet niektórych z tych, najbliżej Was.

Więc nie zdziwcie się, jeśli to, co was zachwyca będzie skręcać kogoś do rozpaczy, ale trzeba też pamiętać, że nigdy nie możecie sobie pozwolić, żeby powstrzymać się od znajdowania prawdy. Bo to wszystko dotyczy ciągłego dążenia do prawdy, tej, która była ukryta przez tak długi czas, ale której w końcu pozwolono wyjść na światło ponownie. Ale jak wszyscy wiecie tak dobrze teraz, pełna siła światła będzie zbyt jasna dla niektórych, a więc, po raz kolejny będą robić co w ich mocy, aby obrócić się plecami do niego i dla niektórych, to oznacza również próby ciągnięcia ze sobą tak wielu, jak mogą z nimi, i tak daleko, jak to możliwe w przetrwałe cienie. Więc znowu mówimy, pamiętajcie aby skupiać się na świetle, a znajdziecie całe potwierdzenie, jakiego kiedykolwiek będzie tam potrzeba. Gdyż serce znów będzie przewodnikiem, który zabierze Was z powrotem do własnego rdzenia, a tam, nie ma wątpliwości, ani wahania, bo wtedy, będziecie cały czas po prostu Wiedzieć, kim jesteście i do jakich niesamowitych wyczynów wy i cały ten zbiór wspaniałych osób nazywających siebie ludzkością jest naprawdę zdolny. I teraz, to prawda zacznie krystalizować więcej i więcej tych ukrytych skarbów, które zaczynają się pojawiać, niektóre z nich od morza, niektóre z nich z lądu, ale przede wszystkim od Was.

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/2014/10/manuskrypt-przetrwania-czesc-428.html

Rozwijanie osobowości natchnionej przez duszę

Ukochani Mistrzowie, BOSKIE ATOMY NASIENNE / OBECNOŚĆ JAM JEST to wasze oryginalne źródło inteligencji, pierwsza zindywidualizowana tożsamość doświadczająca wszechświata lub podwszechświata. Pierwszych dwanaście boskich przejawień / fragmentów waszych dusz wędrujących przez ten podwszechświat posiadało wszystkie cnoty, cechy, talenty i wiedzę potrzebną podczas przemierzania jego rozmaitych poziomów (wymiarów). Od tamtego czasu esencja boskiego atomu nasiennego była rozszczepiana i rozdzielana niezliczoną ilość razy. Teraz przechodzicie przez proces odzyskiwania wielu aspektów swoich duchowych Jaźni z trzeciego i czwartego wymiaru, dzięki czemu możecie iść naprzód ku większej, bardziej dynamicznej i rozszerzonej wersji wyższej Jaźni piątego wymiaru. Aby wam pomóc w realizacji tego procesu, wasze diamentowe boskie komórki rdzenne i osobiste kwiaty koła tworzenia życia zawierają pełną gamę dwunastu promieni Boskiej Świadomości dla doświadczania tego podwszechświata. Zostały one zaprojektowane tak, że kiedy byliście gotowi, aby rozpocząć podróż powrotną do wyższych poziomów świadomości, otrzymaliście dostęp do własnego PEŁNEGO SPEKTRUM BOSKOŚCI. Waszym zadaniem jest aktywacja tych promieni, włączenie boskich cech i atrybutów, jakie posiadają, a następnie wykorzystanie tych cech i atrybutów dla najwyższego dobra. Wciąż jest wiele niejasności co do tego, czym jest dusza, jak działa i gdzie się mieści. Ważne jest, aby zrozumieć skomplikowany proces ponownego łączenia wielu aspektów wyższej Jaźni. Równie istotne jest zrozumienie bardziej poszerzonych nauk, jakie wam daliśmy odnośnie licznych fragmentów wyższych Jaźni (macie ich wiele, nie tylko jedną) oraz procesu przyłączania tych licznych fragmentów Jaźni. Dlatego uważamy, że nadszedł czas na szersze wyjaśnienia dotyczące tego bardzo ważnego procesuDUCHOWEJ EWOLUCJI.
W tym celu należy pogłębić zdolność do miłości / Światła tak, aby objąć nią wszystkie aspekty tworzenia na Ziemi: miłość do natury, miłość do królestwa zwierząt, miłość do ludzkości, miłość do zauważalnych wrogów, a co najważniejsze – miłość do siebie samych. W istocie wszystkie stworzenia są częścią was, a wy jesteście cennym białym ogniem atomu nasiennego Najwyższego Stwórcy. Ekspansja Boskiej Świadomości powoduje rozszerzenie waszych pól aurycznych i emanacji waszego Światła. Z biegiem czasu coraz więcej z was rozwinie blask tak silny i rozległy, że zacznie mieć pozytywny wpływ na ludzi wokół, a w końcu na Ziemię oraz całą ludzkość. Całkiem spora liczba bardziej zaawansowanych dusz już zyskała tę zdolność. Jednakże należy pamiętać, że nie możecie wyrażać czegoś, czego nie uważacie za własne. Pamiętajcie również, że ważną częścią waszej ziemskiej misji jest wzmocnienie światła niższych wymiarów. Rozszerzenie świadomości duszy powoduje poszerzenie aury – zarówno pod względem intensywności, jak i zakresu oddziaływania.
Aspirant na Ścieżce musi koncentrować się zarówno na treningu zewnętrznym, jak i na świecie wewnętrznym. Musi starać się być świadomym obserwatorem tego, co dzieje się wokół. Powinien ćwiczyć, co jest niezwykle ważne, ciągłe skupianie świadomości na fizycznych wydarzeniach życia codziennego, a także uczyć się przetwarzania harmonijnych i nieharmonijnych częstotliwości, na które bywa narażony. Następnie musi podejmować odpowiednie działania. Ćwiczenie emocjonalnej i mentalnej dyscypliny również jest bardzo istotne, kiedy ktoś stara się zostać mistrzem urzeczywistnionym. Nie wolno odwracać się plecami do świata i doświadczeń życiowych, lecz trzeba stawić im czoła. Jednak ważne jest też, aby nauczyć się korzystać z życia z wyższego punktu widzenia. Starać się widzieć większy obraz i nie wikłać się w małe dramaty historii.
Logika jest cielesną funkcją ciała mentalnego i umysłu. Pamiętajcie, że aby posiąść mądrość zawartą w wiedzy lub teoriach uznanych przez siebie za prawdziwe, trzeba doświadczyć objawionych w nich informacji. Inspiracja jest dostarczana przez wyższą Jaźń i święty Umysł. Trzeba nauczyć się zwracać uwagę na impulsy świętego Umysłu i świętego Serca lub na wpływ przeważającego aspektu własnej wyższej Jaźni, gdyż w ten sposób będziecie się stopniowo uczyć porozumiewać z istotami z wyższych królestw i zdobywać kosmiczną mądrość.
Na początku była komunikacja z i między wyspecjalizowanymi grupami duchowych przewodników i opiekunów; jednak z czasem ten dar / zdolność został/-a utracony/-a. Gdy świadomość ludzkości głębiej się zanurzyła w materialnym świecie, zatopiła się w odczuciach pięciu zmysłów i stopniowo przestała zwracać się do wewnątrz, aby łączyć się z wyższymi sferami świadomości. Niższe wymiary – trzeci i czwarty – nie są świetlane i klarowne. Są mgliste lub zasnute dymną okrywą. Dusze żyjące w takim środowisku nie zdają sobie z tego sprawy, ponieważ taki stan świadomości jest dla nich normalny. Rzeczywistość niższych wymiarów – trzeciego / czwartego – można porównać do życia w mrocznym labiryncie, gdzie wciąż poszukuje się ścieżki, która doprowadziłaby z powrotem do czystego Światła świadomości. Kiedy przechodzicie na środkowe podpoziomy czwartego wymiaru, ta mgła stopniowo zaczyna się rozpraszać, a w miarę jak przenosicie się na kolejne, wyższe podpoziomy, wasz świat staje się coraz lżejszy i jaśniejszy. Aby odebrać lekcję Światła, musicie podnieść swoją świadomość i dostroić się do przynajmniej piątego podpoziomu czwartego wymiaru. W tym eksperymentalnym podwszechświecie, w każdym jego wymiarze istnieje siedem podpoziomów: z pierwszym podpoziomem – najniższym / najgęstszym i siódmym podpoziomem – najwyższym i najsubtelniejszym. Mistrzowie i wasi przewodnicy chętnie spotkają się z wami w połowie drogi, jednak tylko w bardzo rzadkich przypadkach obniżą częstotliwości do gęstości ekstremalnego dualizmu, ponieważ dla nich jest to zbyt nieprzyjemne.
Ego jest aspektem fizycznej Jaźni osobowości – zostało zaprojektowane, aby z biegiem czasu pomagać w rozwijaniu poczucia tożsamości i indywidualności. Umysł skierowany na zewnątrz jest prowadzony przez ego. Niewłaściwie ukierunkowane ego przyczyniało się do tworzenia iluzorycznych systemów wierzeń na płaszczyźnie fizycznej, na rzeczywistości opartej na rozdzieleniu, strachu, egoizmie i niedostatku. Kiedy poszerzacie horyzonty myślowe, zaczynacie przełamywać bariery i ograniczenia własnej percepcji. Umysłowa ekspansja obejmuje aktywację uśpionych komórek z górnych poziomów wymiarowych mózgu i sięganie po mądrość świętego Umysłu. Ślepe posłuszeństwo nie jest warunkiem oświecenia, skoro staracie się zostać panami siebie i żyć zgodnie z własnymi prawdami, jakie zostały wam objawione i potwierdzone przez monitor serca.
Ludzkość jest w samym środku duchowego i komórkowego przebudzenia. Kiedy przybliżacie się do wzorców wibracyjnych wyższego czwartego i niższego piątego wymiaru, wasze komórki, ciała eteryczne i pola aury zaczynają przyspieszony proces oczyszczania. Ten proces ułatwi i ostatecznie spowoduje pobieranie licznych aspektów waszych wyższych Jaźni oraz stopniową regenerację ciała świetlistego. Bądźcie uważni i świadomi każdej chwili, pozostając w stanie skupienia i jasności umysłu. Będziecie stopniowo rozwijać poczucie pewności siebie i poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że wszystko jest dobre i takie pozostanie.
Dusza jest wielokrotnie rozłamanym rozszerzeniem waszych boskich atomów nasiennych / Obecności Jam Jest. Dusza korzysta z prawej półkuli mózgu – intuicji, która jest połączona z wyższym świętym Umysłem i duchową wolą. Umysł skupiony do wewnątrz jest prowadzony przez Jaźń Duszy. Ludzkość jest w trakcie procesu rozwijania subtelnych, wydelikaconych zmysłów, które zostały stępione przez nadużycia. Musicie wyjść ponad podstawowe – często was łudzące – fizyczne zmysły, starając się pilnie rozwijać wyższą intuicję mentalną i boską mądrość. Decydujące znaczenie ma kontrolowanie natury emocjonalnej i utrzymywanie myśli skierowanych na Światło.
* W swojej diamentowej boskiej komórce rdzennej nosisz kryształowy atom nasienny pełnego rozpoznania twojego pochodzenia. Zawiera on krótki przegląd punktów zwrotnych każdego przeżytego wcielenia, odrobionych ważnych lekcji i umiejętności opanowanych podczas podróży przez ten wszechświat.
* Dusza nie jest ani duchem, ani materią. Jest krystalicznym ŚWIĘTYM OGNIEM, ATOMEM NASIENNYM PAMIĘCI, fragmentem czystej esencji Światła, zaprogramowanym tak, aby zapisać twoją podróż przez ten eksperymentalny podwszechświat. Jest łącznikiem pomiędzy tobą a naszym Bogiem Ojcem Matką, a ostatecznie – Najwyższym Stwórcą.
* Twoja Jaźń duszy znajduje się w tym wcieleniu w twoim świętym Sercu – jako aspekt boskiej komórki diamentowego jądra. Każdy wyższy aspekt częstotliwości twojej duszy ma własny atom nasienny pamięci. Kiedy określony aspekt rezyduje w twojej Gwieździe Duszy jako twoja Naddusza, stopniowo przenosi twój osobisty wzorzec pamięci do atomu nasiennego pamięci znajdującego się w boskiej komórce diamentowego jądra, a także do ucieleśnionej duszy. Najpierw w twoim świętym Umyśle będą przebudzone odpowiednie kryształy nasienne pamięci. Kiedy twoje częstotliwości się zmienią tak, aby móc je przyjąć, zostaną aktywowane kryształy nasienne pamięci, które są utrzymywane w rezerwie wewnątrz tej boskiej komórki diamentowego jądra. W ten sposób scalisz wszystkie fragmenty duszy, a na koniec uzyskasz możliwość dostępu do całej mądrości, wszystkich talentów, pozytywnych wspomnień i doświadczeń – w następnym etapie rozwijającej duszę podróży przez wiele poziomów piątego wymiaru. Przekraczając kolejne wielowymiarowe poziomy Boskiej Świadomości i przyswajając coraz więcej aspektów swojej Boskiej Jaźni, ciągle powtarzasz ten proces.
* Zaprogramowano cię, abyś wciąż poszukiwał / poszukiwała serca swojej esencji, boskiej komórki diamentowego jądra i kryształu atomu nasiennego esencji Stwórcy.
W specjalnie określonych odstępach czasu zawsze pojawiały się małe grupy szczególnych i wyjątkowych istot, które wcielały się w różnych rasach oraz pod-rasach, przynosząc świeże impulsy, nowe perspektywy i wartości. Te zaawansowane istoty wnosiły swoją mądrość, wyższą świadomość i specjalne zdolności, dając przykład, mieszały się również fizycznie z wybranymi członkami rodzaju ludzkiego, aby przekazać kody DNA. ŻYJECIE W JEDNYM Z TAKICH SZCZEGÓLNYCH OKRESÓW.
Czwarty wymiar mógłby być nazywany „rzeczywistością przejściową”, ponieważ w nim zaczynacie pozbywać się wszystkich pierwotnych uwarunkowań przeszłości.Królestwo czterech wymiarów ma naturę bardziej emocjonalną, dlatego w centrum uwagi stawia serce i uczucia. Starożytne ludy nazywały czwarty wymiar królestwem Maya lub iluzji albo astralnym poziomem rzeczywistości. Kolektywna świadomość zbiorowa ludzkości istnieje mentalnie, aż ta stopniowo zaczyna skupiać się wewnętrznie i nasłuchiwać sugestii duszy. W tym królestwie mistrzem manipulacji jest osobowość / ego nieustannie wzywająca/-e do poszukiwania większej satysfakcji i szczęścia za pomocą środków zewnętrznego zadowolenia.
Przemieszczając się na wyższe podpoziomy czwartego wymiaru, zaczynacie wykorzystywać potencjał wewnętrznej mocy. Materia staje się bardziej płynna, stąd łatwiej przejawiać to, czego sobie życzycie. Dlatego musicie nauczyć się zdecydowania i skupiania myśli z wyraźną intencją. Zdyscyplinowany umysł łączy łańcuchy myśli ze sobą w odpowiedniej kolejności. Jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, że rozproszone myśli szkodzą postępowi. Życie w chwili obecnej – w chwili TERAZ – jest ważnym elementem osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa. Aby skutecznie przemierzyć Ścieżkę oświecenia, trzeba wysilić umysł. Z czasem, kiedy rolę umysłu instynktownego przejmie umysł wyższy, spora część waszych wspomnień dotyczących minionych wydarzeń zacznie blednąć. Ważne cechy urzeczywistnionego mistrza to: zdolność do skupionej obserwacji i nieszkodliwość w myślach, słowach, czynach. Aspirantom na Ścieżce będą objawiane coraz ważniejsze prawdy kosmiczne. Jednak musicie wiedzieć, że mniej ważne zasady ponadczasowej mądrości wciąż będą poszerzane, abyście stopniowo mogli przyswajać wyjątkowe zasady, prawa i prawdy kolejnych poziomów istnienia w nieskończonym cyklu wznoszenia świadomości.
Trzeba utrzymywać otwarty kanał komunikacyjny pomiędzy duszą a mózgiem poprzez umysł. To inicjuje powolny proces reaktywacji szyszynki i otwarcia portalu do świętego Umysłu – portalu, który znajduje się w górnej tylnej części mózgu, w pobliżu korony głowy. Święty Umysł współgra z wyższymi podpoziomami czwartego wymiaru oraz ze wszystkimi poziomami wymiaru piątego i szóstego, a także z niewielką częścią częstotliwości / danych siódmego wymiaru, które są zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości, kiedy zyskacie możliwość przemierzania najwyższych poziomów, jakie są możliwe dla ludzkości w tym podwszechświatowym doświadczeniu. Jednak aby sięgnąć do tego wyjątkowego magazynu kosmicznej mądrości, musicie stopniowo podwyższyć swoje wzorce wibracji.
Święty Umysł i święte Serce nie są wykonane z substancji pochodzącej ze świata materialnego – składają się z delikatnej jak pajęczyna eterycznej substancji Światła, która nie może być wykryta sposobami naukowymi, chociaż jest bardziej prawdziwa niż jakakolwiek część ciała fizycznego. Gdy tylko przywrócisz połączenie pomiędzy świętym Umysłem, świętym Sercem i diamentową boską komórką rdzenną, nastąpi stały przepływ diamentowych cząstek, jak również – co bardzo istotne – zaawansowanych informacji pochodzących z twojego atomu nasiennego pamięci oraz Nadduszy / wyższej Jaźni. Dlatego takie ważne jest ponowne połączenie duchowej triady Boskiej Świadomości: świętego Umysłu, świętego Serca i wszystkich aspektów boskiej komórki diamentowego jądra.
Kiedy będziesz się poruszać zgodnie ze wzorcami wibracyjnych piątego wymiaru,twoje komórki, ciało eteryczne i pole aury zaczną przyspieszony proces oczyszczania. Spokój zaczyna się na najniższym poziomie piątego wymiaru i wzrasta wykładniczo. Zyskanie Boskiej mocy i mądrości wymaga, aby przez liczne aspekty wyższej Jaźni wznieść się ponad najbardziej rozpowszechnione wzorce przekonań zbiorowej świadomości ludzkości do tych zestrojonych z kosmiczną świadomością. Aby skutecznie przejść Ścieżkę oświecenia, potrzebna jest emocjonalna stabilność i umysłowy wysiłek. To jest prawo równowagi, które działa w piątym wymiarze i powyżej niego.
Krótko mówiąc, szósty wymiar jest wymiarem nieśmiertelności oraz znacznie poszerzonej świadomości Duszy, i będzie dla was dostępny, kiedy ponownie nawiążecie połączenie z najwyższymi poziomami swojego duchowego potencjału dostępnego w tym podwszechświecie. Siódmy wymiar jest krańcowym etapem ewolucji ludzkości w tej fazie podwszechświatowego doświadczenia. Pierwszy podpoziom (o najniższej częstotliwości) ósmego wymiaru stanowi BRAMĘ NIESKOŃCZONOŚCI, którą osiągniecie, kiedy zyskacie zdolność przyłączenia jeszcze większych ilości jeszcze wyższych częstotliwości. Efekt przesączania w dół jest inicjowany w miarę nabywania umiejętności dostępowania każdego wyższego poziomu częstotliwości, dzięki czemu maleńkie ilości bardziej subtelnego boskiego Światła zaczynają płynąć do kolumny Światła osoby, a tym samym Światło wnika do jej aury i rezonansu pieśni Duszy.
PAMIĘTAJCIE, MOI DZIELNI, ŻYJECIE W WIECZNOŚCI. Przesłania mądrości, które wam przynosimy, nie ustalają żadnych reguł ani nie stwarzają dogmatów. Naszym celem jest rozpalić wasze serca miłością i dać wam wgląd w chwalebną przyszłość. Będę was prowadził, inspirował i chronił, będę wami kierował, i na każdego z was emituję wieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.
JAM JEST archanioł Michał
tłumaczyła Teresa Serafinowska
źródło: http://aamichal.blogspot.com

Nauczam was, abyście pozbyli się przemocy w swoich myślach, uczuciach, słowach i czynach i utrzymywali swoją świadomość w czystości Umiłowana Pallas Atena

Umiłowana Pallas AtenaJAM JEST Pallas Atena. Przychodzę udzielić swoich wskazówek i instrukcji wszystkim, którzy akceptują udzielaną przez nas Naukę i stosują ją w swoim życiu.

Do chwili obecnej większość ludzi na Ziemi jest zanurzonych w całkowicie iluzoryczne problemy, zmyślone przez nich samych, którymi poważnie zamartwiają się. A im więcej uwagi ludzie zwracają na te sytuacje, tym bardziej wzmacniają ich poprzez swoją Boską energię.

Całkowicie zmyślone rzeczy, powielane przez środki masowego przekazu, dzięki ludzkiej energii zdobywają fizyczne zarysy. I tak to jest, ponieważ ludzie, którzy śledzą informacje podawane przez media, wystawiają swoją istotę na cały potok kłamstw, co mogłoby stać się przyczyną podjęcia przez nich działań, które jednak w jakimś stopniu są karmicznie obciążające.

Ja i inni Mistrzowie ciągłe spotykamy się z duszami, które po dokonaniu przejścia wpadają do szoku, gdy przed ich wzorem ujawnia się szkoda tego, co stworzyły podczas ostatniego swojego wcielenia. Wiele z tych dusz ponownie wciela się, mając na celu odpracowanie wielkiego pakietu ujemnej karmy. I wiem, jak jest im trudno, jak cierpią i wystawiają siebie na wielkie próby. Wiem też, że do tego, aby pomyślnie przeszły swoje próby, muszą ciągłe i jak najpełniej przejawiać Boskie cechy i cnoty, które posiadają, i akceptować to, co się wydarza, wiedząc, że wszystko jest od Boga. Wtedy dla nich ponownie otwiera się możliwość wejścia na Boską Drogę.

Obserwując to wszystko – zarówno to, co stworzone, jak już zaszłe lub mające zajść przez to szkody i cierpienia, jak i przyszłe ich karmiczne odpracowanie związane z nowymi cierpieniami – przychodzę udzielić wam Nauki o pozbyciu się przemocy w swoich myślach, uczuciach, słowach i czynach.

Należy wiedzieć, że zazwyczaj większa karma jest tworzona przez ludzi, którzy popierają przemoc w swojej świadomości, niż przez tych, którzy jej dokonują.

Tak to jest, ponieważ przemoc dokonywana w obecnej chwili jest następstwem agresji, która wcześniej zasiedliła się w świadomości ludzi w postaci różnych ujemnych i całkowicie iluzorycznych uczuć i myśli. Ta agresja stworzona na planie mentalnym i astralnym jest tak naprawdę pierwotną przyczyną następnych aktów przemocy, przejawianych na planie fizycznym.

I ludzie, którzy przez dłuższy czas podtrzymywali w swojej świadomości agresję, która doprowadziła do obecnej przemocy, są odpowiedzialni i są pierwotną przyczyną karmy stworzonej przez wszystkich uczestników tych wydarzeń, są również odpowiedzialni za spowodowane cierpienia wszystkich poszkodowanych. To przysparza im karmy, której rozmiar jest większy niż rozmiar karmy któregoś bezpośredniego uczestnika tych aktów przemocy.

Dlatego nauczamy was i mówimy wam, abyście uważali, jakie uczucia i myśli ogarniają was i jakie słowa wymawiacie. Szczególnie mocno to dotyczy czasów, w których żyjecie teraz, ponieważ są one przyspieszone i coraz szybciej schodzi do odpracowania to, co zasiewacie w danej chwili!

Udzielając Nauki o pozbyciu się przemocy na wszystkich poziomach, nauczam dusze w swoim Przybytku tego, jakie są skutki stosowania broni i czy w ogóle jest potrzeba, aby ją stosowano.

Jeżeli osoba weźmie do swoich rąk broń celem obrony swojej ojczyzny, swojego domu, swojej rodziny i jeżeli ewentualnie popielni morderstwo, jej karma będzie lżejsza niż karma ludzi, którzy popełniają morderstwo dla mszczenia lub zarabiania na życie, lub dla korzyści. Karma jest jednak stwarzana i potem jej samej przyjdzie ją przepracować.

Moja rada jest taka, abyście zrezygnowali z przemocy, nawet w obronie wszystkiego, co jest wam najbliższe i ukochane.

Dokonajcie wyboru, aby uniknąć wydarzeń, gdy są jeszcze w zarodku, zanim rozwiną się i przejawią i zajmijcie się wzmocnioną pracą w duchowości. Pokajajcie się za wszystkich. Błogosławcie sytuację, aby rozwiązała się najlepszym z Boskiego punktu widzenia sposobem. Uświadomcie sobie, że jest to najbardziej na czasie, najlepszy i najlżejszy sposób do przerobienia ogromnej ilości karmy wszystkiego, co jest wam bliskie i co kochacie – waszego rodu i ojczyzny, waszych bliskich i was samych i poproście, aby cała dostępna pomoc została udzielona z Góry według Świętej Woli Ojca.

Im więcej z was potrafi to zrobić, tym większe jest prawdopodobieństwo tego:

– by zostać świadkami czegoś wielkiego – szybkiego i możliwie najlżejszego przerobienia ogromnej ilości karmy, które szybko doprowadzi do lepszego ukierunkowania wydarzeń!

– by zostać świadkami Boskiego przemnażania potęgi waszych wezwań, modlitw i błogosławieństw, które każdy z was kierował w ciszy, spokoju i sam na sam z Bogiem w głębi swego serca!

– by zostać świadkami naocznymi czegoś wielokroć lepszego dla wszystkich, niż gdybyście wybrali bronią bronić tego wszystkiego, co kochacie!

Każdy podejmuje swoje decyzje zgodnie z poziomem swojej świadomości. I zgodnie z tym, co on stworzy, następuje dalszy bieg jego strumienia życiowego.

Nasza praca polega na tym, aby udzielić wam rozumienia tego, co się dzieje w poszczególnych przypadkach i pomóc wam wznieść swoją świadomość tak, abyście byli w stanie spojrzeć z wyższego punktu widzenia na wydarzenia, które zdarzają się w każdej chwili wokół was i z wami.

Są różne intencje, dla których ludzie uciekają się do przemocy. Ale jak i tysiące lat temu, a tym bardziej teraz, karma ludzkości może zostać przerobiona w całości, przy tym ze znacznie większą łatwością, właśnie dzięki unikaniu jakiejkolwiek przemocy!

Po prostu trzeba, byście postanowili pozbyć się przemocy w swoich myślach, uczuciach, słowach i czynach! Wtedy szczera skrucha przetwarza karmę, przestrzeganie Boskich Praw i prawy tryb życia przekształcają karmę! Gdy włożycie swoją energię do takich czynów zamiast skierować ją do obrony i wałki, co wtedy się dzieje, jak sądzicie?

Energia, którą wkładacie do praktyk duchowych, które wykonujecie z najwyższą jakością, z całego serca i duszy, jest przemnażana o Boski rząd wielkości. Dzieje się to, gdy wezwiecie wszystkie Niebiosa dołączyć się do waszych wezwań, modlitw, błogosławieństw, … , gdy wezwiecie Je przyjąć wasze szczere pokajanie za wszystkie błędy, dokonane we wszystkich czasach przez wszystkich uczestników w aktach przemocy, a także przez tych, którzy je spowodowali swoimi grzesznymi myślami, uczuciami i słowami. Właśnie ta przemnożona Boska energia jest wykorzystywana do karmicznego przetworzenia sytuacji.

Tylko gdy powstrzymacie się od wkładania swojej energii do jakiekolwiek formy przemocy, włącznie z obroną wszystkiego, co wam miłe, dokładnie wtedy jest przekształcana ujemna energia, powodująca agresję i przemoc i one topnieją jak wiosenny śnieg i jak letnia mgła pod promieniami mocnego słońca!

JAM JEST Pallas Atena udzieliłam wam w tej chwili bardzo ważnej Nauki i wy otrzymaliście Wiedzę do pomyślnego przetworzenia pokojowymi środkami wszelkich działań wojennych i każdej sytuacji spowodowanej agresją.

Zrozumieliście, jak działać jak Bogowie, którzy przyszli we wcielenie, jakimi jesteście, gdy przejawicie swoją Boską istotę i działacie poprzez nią!

Nauczcie się odbierać każdy akt przemocy na spokojnie, jako lekcję dla ludzkich dusz, w tym także dla waszej, oraz jako zbawcze karmiczne oczyszczenie na wszystkich poziomach. I działajcie natychmiast, bez żadne zwłoki! Działajcie wszystkimi środkami pokojowymi, które właśnie wam wskazałam, aby można było zlokalizować przemoc i ograniczyć do możliwego minimum, lecz równocześnie uzyskać z niej jak największy pożytek.

I jest bez znaczenia, gdzie na kuli ziemskiej jest dokonywana przemoc w odniesieniu do waszej lokalizacji w tym momencie. Możecie pomóc, gdziekolwiek jesteście.

Możecie bardzo pomóc także sobie, świadomie akceptując to, co się wydarza, unikając omawiania tego z kimkolwiek, bez posądzania i bez jakichkolwiek ujemnych uczuć, myśli i słów odnośnie wydarzenia, a poprzez pokajanie się i dziękowanie Bogu za to.

W ten sposób wasza poprawna reakcja na to, co się wydarza, na skutek waszego wyższego stopnia uświadomienia, a także pomoc, jakiej udzielacie na rzecz Wspólnego Dobra, pomagają w przepracowaniu karmy przemocy znajdującej się w waszych niższych ciałach i tym czynem w przerwaniu następnego przejawu tego rodzaju karmy na planie fizycznym w postaci nowej przemocy skierowanej na was, waszych bliskich, wasz ród i ojczyznę!

Błogosławię was, abyście byli skuteczni w stosowaniu zaleceń, które wam udzieliłam w tym swoim Przesłaniu tu i teraz!

JAM JEST Pallas Atena.

Obraz namalowano po odebraniu przesłania od Umiłowanej Pallas Atheny, pod Jej kierownictwem.

© Rosica Aweła

źródło: http://edinenie-vsemirno.net/pl/2014.07.21.htm

Arkturianie – o świadomości Prawdy, oczyszczaniach.

Channeler Marilyn Raffaele,
13 października 2014,
http://www.onenessofall.com

My z grupy Arkturian przychodzimy życzyć wam spokoju, radości i życzliwości do siebie w czasach konfliktów i nieporozumień. Wiemy, że wielu z was cierpi, ale widzimy wielkie przebudzenia poprzez doświadczenia.

Jest wielu, którzy zawsze żyli w pełni w trzeciowymiarowym systemie wierzeń, którzy teraz, nieoczekiwanie, znajdują wątpliwości w ich podstawowych przekonaniach, w sposób który pozwala ich obudzić. Oni czerpią korzyści z rosnącego światła płynącego do Ziemi, mimo że nie są świadomi dlaczego zmiana wydaje się, dziać się wewnątrz.

Gdy Światło płynie z rosnącą liczbą ewoluujących pól energii, ono dodaje światło do powszechnej świadomości świata, odsłaniając i rozpuszczając obszary cienia w tym procesie. W ten sposób świat jest przebudzany – każda mała świadomość Prawdy / Światła pomaga rozpuścić iluzję i dodaje się do całości, bo jest tylko JEDNO. Bardzo szybko, będzie na tyle światła w świadomości świata, aby ją przesunąć. To jest tym, co „zmiana” oznacza – transfer dominacji energii.

Chcemy mówić o Prawdzie, która się manifestuje, jak robi wszystko, przez poziomy fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe – Prawda jako Absolut, jak i zwykła prawda.

Kiedy mówimy o prawdzie w tych wiadomościach mamy na myśli Absolut – Boską Prawdę.

W Prawdzie, nie ma nic, tylko wszechobecna Boska Świadomość, która na ludzkiej scenie jest interpretowana przez umysł i postrzegana jako materialna. Trzeci wymiar postrzega życie przez filtr separacji, a także przekonanie, że wszystko jest albo dobre, albo złe (dualizm). Częściej niż nie, czyjś indywidualny system przekonań zostaje po prostu przyjęty bez myśli zgody ze świadomością świata.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że myśli, jakie możecie mieć, tak naprawdę nie są wasze, dopóki nie przyjmiecie ich jako swoje własne. Myśli i przekonania świadomości świata są zawsze dostępne krążą, aby być zatwierdzone jako prawda, lub nie.

Umożliwienie nieproszonym myślom po prostu przepływać przez (siebie) nie nadając im żadnej wagi jest rewindykacją swojej mocy i ruchu do Prawdy. Opieranie się niechcianym myślom i pomysłom po prostu daje im siłę, której nie mają.

Na ludzkiej scenie, Prawda zależy od tego, czy uczciwie stwierdzasz, co wiesz lub odczuwasz jako prawidłowe. To również dotyczy zgodnej opinii wobec poszczególnych tematów jak podyktowane przez „ekspertów” lub tych u władzy.

Życie z trzeciowymiarowego myślenia powoduje, że pewne osoby – jak również firmy i rządy – nie czują żadnych zobowiązań wobec uczciwości i prawdy, czy i kiedy ona nie pasuje do ich osobistych potrzeb lub programu, odzwierciedlając wiarę w separację.

Gdy ludzkość ewoluuje coraz głębiej w zrozumieniu wszystkiego w Jedności, to zaczyna rozumieć, że słowa i działania w zwykłym codziennym życiu są ważne, ponieważ to, co się mówi lub robi dla innego, robi się dla siebie. Strach, czy rozpoznany, czy nie, jest przyczyną nieuczciwości i kłamstwa – strach przed brakiem, ograniczeniem, odrzuceniem, niepowodzeniem, karą itp. i można go zlikwidować tylko przez Prawdę.

Strach wynika z trzeciowymiarowych doświadczeń i nauki z poprzednich wcieleń, jak również z obecnego życia. Wiele z tych doświadczeń było przerażających, powodując długotrwałe wrażenia w pamięci komórkowi i polach i energii. Te stare komórkowe i emocjonalne energie są tym, co macie teraz w procesie oczyszczania.

Niektóre z bardziej intensywnych oczyszczeń energii mogą pozostawić waz z uczuciem zmęczenia i przygnębienia. Wiedzcie, że nie ma w tym nic złego – wy ewoluujecie, więc nie przyjmujcie tych uczuć jako mających jakąkolwiek władzę nad wami, co będzie po prostu przyciągać je z powrotem do waszego pola energetycznego.

Dzieci mówią prawdę, dopóki nie nauczą się nie mówić jej przez strach lub karę. Wielu dorosłych wierzy, że posiadanie racji sprawia, że są ważni (bardziej sympatyczni), a więc mówią lub zrobią wszystko, aby być postrzegane jako mający zawsze rację – odbicie przekonania w oderwanie od Miłości / Jaźni.

Często ludzie są po prostu źle poinformowani i mówią z niewiedzy, ale jak w przypadku wszystkich działań, intencja za słowami daje im energię. Nieprawdy wypowiedziane niewinnie przenoszą energię zamierzoną przez nadawcę, która ma być zgodna z prawdą. Nie odnosi się to do złośliwych plotek.

Plotki i krytyka są aspektami dualności i separacji, które odzwierciedlają wstręt do siebie i tworzą zapotrzebowanie dla osoby, aby zobaczyć siebie jako lepszą od innych, aby czuć jakąś akceptację lub miłość własną. Te działania nie tylko po ludzku (nigdy w rzeczywistości) ranią osobę oplotkowaną, ale również wracaja do gospodarza na odpoczynek w polu energii nadawcy ponownie … jest tylko JEDNIOŚĆ.

Z ewolucją przychodzi niezdolność do mówienia nieprawdy dla osobistego zysku. Duchowy uczeń staje się coraz bardziej świadomy tego delikatnego klepania po ramieniu, kiedy jest kuszony i zaczyna rozumieć, że jego duchowa smycz stała się bardzo krótka.

Boska Prawda jest Absolutna – to, czym JEST, zawsze było i zawsze będzie – utrzymywane nieskończenie w miejscu przez Boskie Prawa. Absolut nie może być znany lub w pełni zrozumiany przez ograniczony umysł ludzki, dlatego, przez eony czasu, człowiek wielokrotnie tworzył bogów na swoje podobieństwo, odzwierciedlając wszystkie cechy, jakie były uważane za ważne w tym czasie.

Celem wszystkich dusz – na wszystkich planetach i wymiarach, a także na Ziemi – jest, i zawsze było, aby rozwijać się w pełni do zrozumienia JEDNOŚCI, tym samym stając się JEDNOŚCIĄ. Dusza zawsze była idealna, ale poprzez swoje podróże doświadczeń nie pamiętała tego, a więc walczyła całe życie po życiu w procesie przebudzenia.

Jest to podróż duchowa i cel życia, aby w końcu uświadomić sobie własną Boskość i żyć z tego stanu świadomości. Boska Prawda jest najpierw chwytana i interpretowana intelektualnie, aż z czasem przenosi się do głębszych poziomów i staje się jedną rzeczywistością – własnego stanu świadomości. Każda podróż duszy przyjmuje nieskończone formy i ścieżki i doświadczenia, co jest tym, co wszyscy robicie.

Książki, klasy i nauczyciele mogą tylko pomagać do osiągniętego poziomu świadomości autora lub nauczyciela. To nie znaczy, że nie może być doskonała książka, klasa lub nauczyciel dla Ciebie w danym momencie, ale zawsze używaj swojej intuicji przy podejmowaniu decyzji, czy coś jest dla Ciebie dobre.

Tylko dlatego, że coś jest popularne, nie oznacza, że będzie odpowiednie dla Ciebie. Możesz być w rzeczywistości już poza danym nauczaniem lub nauczycielem. Zawsze przychodzi taki czas, w którym zaczniesz się uczyć od wewnątrz, bo jest to miejsce, gdzie mieszka prawda.

Informacje, odpowiedzi, wyjaśnienia i pomysły, które powodują chwile „Aha” dla Ciebie są owocami twojej własnej pracy wewnętrznej i często przejawiają się, gdy najmniej się tego spodziewasz – kiedy robisz coś tak przyziemnego jak zmywanie naczyń, ale jesteś jednocześnie cichy i otwarty. Problemy życia zaczynają być wtedy widoczne z nowych poziomów zrozumienia i Prawda, którą możesz przeczytałeś i rozważałeś, ale nigdy w pełni nie rozumiałeś może nagle stać się prosta i jasna.

Boska Prawda jest wszystkim, co JEST i jest nieskończona. Jest takie stare wschodnie powiedzenie, że jeśli możesz GO objąć (Absolut) w swoim umyśle (który wielu uważa, że może), to, że nie jest to. Prawda Absolutna jest każdą duchową ideą zawartą w ramach Boskiej Świadomości, zawsze obecną, ale interpretowaną przez umysł na ludzkiej scenie w zależności od indywidualneg i światowej świadomości.

Aby próbować żyć Absolutem, zanim osiągnie się ten stan świadomości, jest błędem, jaki robi wielu duchowych, poważnych uczniów. Wyrzucić swoje medytacje przed osiągnięciem świadomości swojej kompletności i całości jako Boska Istota, to jest bardzo ludzkie działanie.

Jednak, gdy coś nie rezonuje z tobą, nie bój się pozwolić temu odejść. Trzymając się jakiś aspektu swojego życia tylko dlatego, że jesteś do niego przyzwyczajony, jest blokowaniem przebudzenia. Potrzebujesz żyć z najwyższego osiągniętego stanu świadomości, żyjąc w Prawdzie wiesz, kiedy poruszasz coraz głębiej poprzez praktyki i studiowanie.

Akt przejścia lub śmierci, nie przynosi nagłego zrozumienia Prawdy, jak wielu uważa. Jesteś swoim stanem świadomości i dlatego zabierasz go ze sobą. Wszyscy są nauczani i kochająco kierowani po drugiej stronie, tak jak tutaj.

Ewolucja jest procesem wzrostu świadomości tego, kim naprawdę jesteś, Kochani. Ewolucja jest procesem, który nie zakończy się nagle z dnia na dzień, chyba że zrobiłeś pracę, która Cię do tego stanu świadomości doprowadziła w poprzednich wcieleniach. Staraj się nie zniechęcać się i nie czuć, że nie robisz żadnych postępów jeśli twoje życie wydaje się przyziemne i zwyczajne.

Nie porównuj siebie z innymi – rób najlepsze, co możesz sobie przypomnieć, zawsze jesteście prowadzeni i nigdy nie jesteście sami. Jeśli ulegacie wadze jakiegoś ludzkiego ciężaru, opierajcie się pokusie obwiniania lub osadzania, ale po prostu zbierajcie sie i kontynuujcie.

Wkrótce odkryjecie, że niebo nie spadnie wam na głowę, gdy się pomylicie, ani nie potrzebujecie wracać do początku swojej podróży. Niepowodzenie to pojęcie w ramach trzeciowymiarowego myślenia. Nie ma czegoś takiego jak niepowodzenia w rzeczywistości – to tylko nauka z doświadczeń.

Jesteście kochani, Drodzy, bardzo kochani i bardzo honorowani za swoje wysiłki i pracę. Wszystko przebiega zgodnie z planem.

Jesteśmy Grupą Arkturian

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/2014/10/arkturianie-o-swiadomosci-prawdy.html

ARKTURIANIE – o Wzniesieniu, ewolucji i objawach zmian.

28 września 2014
Channeler: Marilyn Raffaele,
http://www.onenessofall.com

My z grupy Arkturian chcemy dziś mówić w odniesieniu do wielu zmian, których doświadczacie w swoim życiu i w obserwacji życia innych.

Wielu zdecydowało się opuścić Ziemię w tym czasie, ale starajcie się nie denerwować, czy ich opłakiwać, drodzy, bo to jest wybór każdego z was w tej chwili, gdy coraz bardziej potężne energie napływają, aby pozostać albo opuścić.

Wielu określa się na głębszym poziomie, że nie są w stanie rozwijać się duchowo, gdy muszą być w liniowym czasie, będąc częścią wyższych częstotliwości energii Wzniesienia przybywających na Ziemię w tym czasie. Zrobili wybór, aby wcielić się w późniejszym czasie w to, co zostanie ustalone, jako nowe energie. Wszyscy są tam, gdzie potrzebują być.

Zwracamy się do zaniepokojonych osób, że nie wystarczająco szybko ewoluują, lub nie robią wszystkiego, co jest potrzebne, aby uwzględnić nowe energie.

Bądźcie pewni, moi drodzy, że gdy zdecydujecie się ewoluować (poprzez działania poszukiwania, czytanie, medytację, a nawet podając swój zamiar, itp.), dostaniecie odpowiednie lekcje, oczyszczenia, doświadczenia i wskazówki, które są wam potrzebne.

Nie porównujcie siebie z opisami, jakie można przeczytać w jakiejś książce o tym, jak Wzniesienie czy ewolucja musi być odczuwana, lub występować, aby była autentyczna – każdy człowiek doświadczy jego podróży jako właściwej dla niego. Wyższe Ja każdego wie, co jest potrzebne i kiedy jest to konieczne.

Wy, obudzeni, wiedzieliście, przed wcieleniem się, że te czasy miały być potężne i być może trudne, ale mimo tego byliście chętni znaleźć się na Ziemi i być tego częścią.

Podczas gdy w poprzednich wcieleniach być może przychodziliście z jedną lub dwoma lekcjami, aby nauczyć się, tym razem, zrozumieliście, że będzie konieczne rozwiązać wszystkie pozostałe sytuacje karmiczne, uwolnić traumatyczne przeżycia nadal przechowywane w pamięci komórkowej, i obudzić się w stan świadomości Prawdy w celu przyswojenia wysokiej częstotliwości energii Wzniesienia. Proces nie zawsze jest przyjemny, jak odkryliście, dla wielu oczyszczenia są ponownie doświadczane, gdy wychodzą na powierzchnię.

Problemem jest to, że gdy dusza przebywa w ciele fizycznym, gęstej energii fizycznej, to zmusza ją do zapominania. Dzieci pamiętają przez kilka pierwszych lat swojego życia na Ziemi, ponieważ wciąż rezonują z „domem” – dlatego, one często widzą i mają interakcje z duchami i aniołami, pozornie mówiącymi do nich. Wraz z upływem czasu i pod presją trzecio- wymiarowego systemu wierzeń, jednostki zaczynają identyfikować się z jaźnią ego, osobowością, i zapominają, kim są i dlaczego oni tu przyszli.

Jest to czas zmian dla wszystkich – tych, nie-obudzonych, jak i obudzonych – gdyż stare sposoby albo przestały działać, albo po prostu nie rezonują w żaden znaczący sposób. Żywność, przyjaciele i rozrywki, które w przeszłości były spełniające, nagle odczuwane są jako przestarzałe i nie ciekawe. Relacje lub zawody mogą być odczuwane jako zakończone.

To dlatego, że wasze pole energii już nie rezonuje z polem energii, z którym rezonowało znacznie wcześniej – już wyrośliście poza nie. W tym momencie możecie być przyciągani do tych samych rzeczy w manifestacji na wyższym poziomie ekspresji, albo po prostu nie będą już częścią waszego życia.

Tak długo, jak pozostaje jakakolwiek trzecio- wymiarowa świadomość, będą nauki, wierzenia i rozwiązania oparte na dualności i separacji – im więcej tym lepiej, żyjesz tylko jednym życiem, śmierć jest trwała, jesteś oddzielony od Boga i innych istot żywych itp.

Wielu promujących trzeciowymiarowe rozwiązania są szczerymi, ale jak dotychczas nie obudzonymi osobami, oferując najlepszą wiedzę, jaką mają. Są inni, którzy faktycznie obudzili się, ale zdecydowali się służyć w ten sposób, pracując w ramach trzeciowymiarowego systemu wierzeń dla osób, które potrzebują tego poziomu pomocy. Ci, którzy czytają te wiadomości są gotowi, aby przejść do nowych sposobów.

Bądźcie czujni zawsze wobec subtelnych wtargnięć świata wiary, która działa tak samo jak reklama podprogowa. Fałszywe przekonania i atrakcyjne propozycje wysunięte przez tych, którzy stoją za zyskiem z niewiedzy i podatnego społeczeństwa wślizgują się bez wysiłku w umysły społeczeństwa pozostawione niestrzeżone i nieświadome, dlatego ważne jest, aby zachować czujność i koncentrację w każdej chwili.

Ograniczajcie wiadomości i oglądanie i telewizji, które reprezentują najniższe wspólne mianowniki ludzkości. Zrozumcie, że to, co akceptujecie w głowie, łatwo staje się stanem świadomości, a potem z kolei musi być usunięte w pewnym momencie. Bądźcie świadomi, bądźcie czujni, czuwajcie.

Chcemy mówić o energiach konfliktu, które są tak widoczne na Ziemi w tym czasie. Te przejawy są manifestacją starożytnych energii długo przechowywanych w ciele Gai, jak również w komórkowych wspomnieniach pewnych grup ludzi. Przez długo pozostawały w uśpieniu, Gaia, z pomocą wszystkich Przebudzonych, musi usunąć te gęste i przestarzałe energie raz na zawsze.

Pożary i katastrofy, jakie teraz obserwujecie, to proces oczyszczania Gai ze starej energii. Zastanówcie się nad przemocą i cierpieniem, które miało miejsce w zasiedlonych zachodnich częściach USA, a także niektórych innych rejonach świata. Gaia jest żyjącą duszą i robi to, co ona musi zrobić, aby się podnieść do wyżej wymiarowej energii.

Waszym zadaniem jest widzieć poprzez zewnętrzne pozory, rozpoznając ich nicość w Świetle Prawdy, że nie ma prawa utrzymującego każdą z tych rzeczy na miejscu. Mają tylko wierzenia świata w separację i dualność, aby utrzymać i je podtrzymywać, dlatego ci, którzy zyskują na przemocy i wojnie ciężko pracują, aby uwiecznić strach i wynikające z tego pozory.

Wieczne gry wojenne i manipulacja ludźmi zaczynają być uznawane za to, czym one są – spiskami, aby zaszczepić strach i cierpienie w celu utrzymania blokady ludzkości w dawnych energiach.

Takie rzeczy nie mogą działać w Przebudzonym społeczeństwie. Wielu zaczyna widzieć poprzez cudzysłów, wiadomości, i stałe bombardowanie negatywną i straszną informacją i wychodzą poza strach przez ewolucję w Świetle Prawdy.

Wydarzenia w krajach trzeciowymiarowego świata mogą wyglądać jako bardzo silne, ale mają tylko energię nieświadomych wierzeń do utrzymania lub podtrzymania ich. Tak, wydają się one jako bardzo destrukcyjne i potężne, ale to złudzenie, Kochani. Złudzenie nigdy nie jest TAM, złudzenie jest w percepcji obserwatora – wszystko jest postrzegane według własnego stanu świadomości. W Świetle Prawdy, czy ktoś kiedyś umarł?

Wiedzcie, że lekcje życia są ustawione i uzgodnione przed wcieleniem. Jest wielu, którzy w tym czasie śmiało rozwiązują duże ilości osobistej, jak i powszechnej karmicznej energii poprzez ich doświadczenia – wybrali służyć w ten sposób. Pamiętajcie, że karma jest bilansem energetycznym, a nie karą.

Jako Przebudzone Istoty, to jest czas, aby przyjąć odpowiedzialność służąc jako Lightworkers. Gdy osoba staje się świadoma Prawdy, nie może siedzieć bezczynnie – Prawda musi płynąć, dodając światło do pola energii świata, co z kolei pomaga innym, aby obudzili się, gdyż jest tylko JEDNOŚĆ.

Gdy owocom pozwala się gnić na drzewie, nie służy to ani drzewu, ani innym, ale po prostu stagnacji. Gdy po cichu i skrycie uwalniacie Światło, które nosicie, więcej jest dawane. Jest przepływ i jest ewolucja.

Jesteście uzdrowicielami przynoszącymi zmiany, drodzy – jesteście tymi, którzy muszą wysyłać bezwarunkową Miłość i Światło do tych walczących miejsc, ludzi i działań.

Rozpoznaj wszystkie przejawy za to, czym są – przejawami świadomości świata dualności i separacji. Zamiast osądu, wizualizujcie Bezwarunkową Miłość i Światło płynące dalej do tych ludzi i miejsc, które wydają się, że zgubili drogę.

Wykorzystajcie również potężny Fioletowy Płomień Transmutacji, ale nie przywiązujcie mu dyrektyw, co każde wysyłanie Światła ma do zrobienia, gdyż energie Boskiego światła funkcjonują jako całość i kompletność i wiedzą, co jest potrzebne.

Energia Ziemi szybko przeprowadza się do nowej i wyżej wymiarowej częstotliwości, pomimo pozorów. Waszym zadaniem jest pozostawać w Prawdzie cały czas, aby wysłać Bezwarunkową Miłość i Światło do miejsc i ludzi nieświadomych Jedności, a potem zaufać.

Wy stwarzacie wasz świat – więc pamiętajcie, aby dobrze i zgodnie z prawdą go stworzyć.

Jesteśmy Grupą Arkturian

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/2014/10/arkturianie-o-wzniesieniu-ewolucji-i.html

Nauka o zmianie świadomości

Pan Surija

20 lipca 2014 r.

Pan SurijaJAM JEST Surija.

Przybyłem znów i nasza rozmowa będzie poświęcona zmianie waszej świadomości w kierunku jej wzniesienia. Nauka o zmianie świadomości bazuje na Prawie o zmianie świadomości, które jest jednym z podstawowych Praw wraz z Prawem Karmy, Prawem reinkarnacji (o ponownych wcieleniach dusz) i z innymi podstawowymi prawami.

Aby nasza Nauka pożytecznie wpłynęła na was, musicie wierzyć w Boga, wierzyć również w Wyższe Prawo tego Wszechświata. Jeżeli w swoim życiu stale stosujecie wszystkie Boskie Prawa, wyjątkowo pomogłoby to w ocaleniu waszego strumienia życiowego i pomyślnym kontynuowaniu jego ewolucji.

Zgodnie z Prawem o zmianie świadomości i Nauce o zmianie świadomości wasza świadomość determinuje otaczający was świat, odpowiednio każda zmiana w waszej świadomości prowadzi do zmiany okoliczności waszego życia. Innymi słowy, przez to, że wasz świat jest odzwierciedlonym iluzorycznym światem, trafiacie w taką zewnętrzną iluzję, która odpowiada poziomowi waszej świadomości. I gdzie byście nie byli, każdy z was otrzymuje dokładnie ten obraz zewnętrznego świata, który odpowiada poziomowi jego własnej świadomości.

Na przykład, dwie osoby idące tą samą ulicą będą odbierały świat dookoła inaczej, jeżeli znajdują się na różnych poziomach świadomości. Jedna osoba będzie zauważała wokół siebie ujemne rzeczy, a druga, która jest na wyższym poziomie świadomości, będzie zwracała uwagę na wszystko, co sprawia jej duszy radość i lekkość, że jej się chce uśmiechać i śpiewać.

W ten sposób, z Łaski Swojej ogromnej, Pan pozwala każdemu, będącemu na innym poziomie świadomości, otrzymać najlepsze dla niego, z Boskiego punktu widzenia, możliwości rozwoju.

Bezpośrednim następstwem Prawa o zmianie świadomości jest to, że jeżeli ktoś pragnie zmienić swoje otoczenie, jedynym sposobem na to jest zmiana jego własnej świadomości. A jeśli on pragnie zbliżyć się do Boskiego świata, należy mu podnieść swoją świadomość tak, aby odpowiadała ona Boskiej rzeczywistości. W tym celu koniecznie należy otoczyć siebie Boskimi wzorcami, pomagającymi w realizacji tego, bo jak już wiecie, wasza energia płynie tam, dokąd skierowana jest wasza uwaga.

Naszą Naukę cechuje to, że pozwala każdej osobie znajdującej się na własnym poziomie świadomości otrzymać pojęcie o kierunku, w którym może poruszać się i doskonalić na podstawie Boskich wzorców.

Ponadto, udzielamy wam zrozumienia, że gdy podnosicie swoją świadomość, otaczający świat otwiera przed wami swoją Boską istotę i po pewnym czasie przeważnie ją zaczynacie dostrzegać.

A jeśli tak się zdarzyło w życiu człowieka, że on sam sporo uczynił, aby oddalić się od Boskich przejawów, gdy on się przebudzi i uświadomi to sobie i już na wyższym poziomie uświadomienia zechce poprawić się, zawsze może tego dokonać. Bóg zawsze daje każdemu możliwość do rozwoju w lepszą stronę. I Bóg udziela pomocy każdemu, kto poprosił o pomoc z Góry, aby stopniowo rozpoczął oczyszczanie swojej istoty ze wszystkiego, co szkodliwe, z ujemnych stanów świadomości, z ujemnych myśli i uczuć, ze złych nawyków. I po pewnym czasie człowiek dostrzega, jak wraz ze zmianą jego świadomości i trybu życia zaczyna zmieniać się także jego otoczenie zewnętrzne.

Podniesienie waszej świadomości wychodzi najłatwiej i najlepiej, gdy otaczacie się Boskimi wzorcami. Może to się stać, gdy zrezygnujecie z oglądania, słuchania i czytania niskowibracyjnych produktów świata iluzji, w którym żyjecie, i zaczynacie zastępować je Boskimi wzorcami – takimi, które zostały już sprowadzone na plan fizyczny w ciągu wieków poprzez Światłe dusze, które specjalnie po to przychodziły i które wy i inne Światłe dusze stwarzacie także obecnie. Stwarzacie Boskie wzorce również wtedy, gdy stopniowo wyzwalacie się ze złych nawyków, stary tryb życia zmieniacie na zgodny z naturą i o wyższej moralności, który prowadzi do wzmacniania twórczej zasady wewnątrz was. Wtedy przed wami zaczyna otwierać się Boski świat.

W tym miejscu chciałbym podzielić się z wami czymś bardzo ważnym – przez podniesienie świadomości poszczególnych osób, gdy one szczerze dążą do wszystkiego, co Boskie, i tym zastępują każdy iluzoryczny przejaw w swoim życiu, i gdy one prowadzą prawy tryb życia, można byłoby pomóc podniesieniu zbiorowej nieświadomości całej ludzkości planety Ziemia!

Nasza Nauka posiada zdolność rozpalania wewnętrznego ognia w sercach ludzi. I oni przystępują do stosowania tej Nauki. Jednak droga Służenia Boskiej Prawdzie, droga wywyższania świadomości może być dla niektórych trudna. Bo gdy człowiek zaczyna podnosić swoje wibracje, przestrzegając Boskich zasad i Boskich norm moralnych, zewnętrzne otoczenie zaczyna przeciwdziałać jemu. Człowiek ten przebywa w świecie iluzji, ale coraz mniej należy do tego świata. I ponieważ światu iluzji właściwe są niższe wibracje, świat iluzji automatycznie rozpoczyna przeciwdziałanie, aby obniżyć wibracje tego człowieka.

I osoba ta napotyka pokusy, styka się z bezpośrednim przeciwdziałaniem. Jest bardzo ważne, aby w takiej chwili ona powstrzymała się od tego, by odpowiedzieć na walkę walką, na przemoc przemocą, bo byłby to krok wstecz.

Obecnie we wcieleniu są ludzie, którzy gaszą przeciwdziałanie sił iluzji za pomocą siły swojego Ducha. Oni robią wszystko, aby dalej trwał rozwój ewolucyjny planety Ziemia i wszystkich Żywych istot na niej.

Poprzez siłę swego Ducha człowiek może zgasić zewnętrzne przeciwdziałanie, pochodzące z otaczającego środowiska. Ale to jest możliwe tylko wtedy, gdy osiągnął on wystarczający stopień czystości wszystkich swoich niższych ciał i w jego istocie prawie brak wewnętrznego przeciwdziałania, spowodowanego przez ujemne energie, obecne w jego świątyni.

Na skutek powstającego wewnętrznego i zewnętrznego przeciwdziałania, idącemu po Drodze do Boga zazwyczaj trzeba brać aktywny udział w zewnętrznej działalności i tym sposobem nabyć swoich doświadczeń w zetknięciu z zewnętrznymi i wewnętrznymi ujemnymi przejawami i przeciwdziałaniem, które one wywierają.

I dopiero po pewnym czasie, który jest różny dla każdej duszy i który może ogarnąć kilka wcieleń, a nawet cały szereg wcieleń, a może tylko jedno wcielenie w tych przyspieszonych czasach, i może to odbyć się nawet w ramach bieżącego wcielenia, jeżeli człowiek posiada wysokie morale i przestrzega w życiu Boskich Przykazań i Praw, on na tyle umacnia swojego Ducha i swoje połączenie z nim, że może stawiać opór zewnętrznym ujemnym siłom, używając tylko mocy swojego Ducha.

Zalecam wam, abyście zastosowali swoje siły i zdolności w aktywnych działaniach na planie fizycznym. Poza tym wszystkim, co już zostało wskazane, oznacza to także wypracowanie „przykrycia wojownika”. Pomoże ono przebywać wam w świecie iluzji z nałożonymi maskami, odbijając przeciwdziałanie poprzez wesoły żart i dobry nastrój lub poprzez błogie milczenie w dokładnej chwili i błogosławienie wypowiedziane w myślach, a także z czujnością i w pełnym skupieniu, przewidując zawczasu, co mogłoby się wydarzyć i zapobiec temu mądrymi uprzednimi działaniami, na przykład, natychmiast odejść, wyjść z pokoju, przerwać rozmowę… .

Musicie nauczyć się natychmiast przerywać to, co robicie w bieżącej chwili, kiedy poczujecie, że rozwija się jakakolwiek negatywność około lub wewnątrz was, zanim jeszcze przejawiła się w jakikolwiek sposób! I odosobnić się choćby na chwilę i przywołać od razu wszystkie Siły Niebiańskie do pomocy, abyście mogli zachować świadomość w stanie wywyższonym i pozytywny nastrój, szybko przywrócić sobie pokój i harmonię. A także pokajać się za to wszystko ujemne, co znajduje się wewnątrz was i co prowokuje w danej chwili innych przejawiać swoje ujemne nagromadzenia. Kajcie się i proście Niebiosa o przebaczenie dla wszystkich! I serdecznie dziękujcie za Łaskę Ojca!

Są to najlepsze aktywne działania na planie fizycznym, do których was zachęcam w tych czasach! I abyście odnieśli w nich sukces, Błogosławię was teraz być coraz bardziej świadomymi i na coraz wyższym poziomie świadomości!

JAM JEST Surija.

Obraz namalowano po odebraniu przesłania od Pana Surij, pod Jego kierownictwem.

© Rosica Aweła

Wywiad z Kobrą, 23 września 2014, cz. 1

Los dusz w astralu – Wielkie Białe Braterstwo – Jak przyspieszyć Wydarzenie – Astralne pasożyty – Księżyc – Wewnętrzna Ziemia – Mieszkańcy Marsa – Członkowie Chimery – Chińska rasa –  NESARA – Szkockie głosowanie – Przesunięcie bieguna – Globalne ocieplenie

.

Rob –  Co stanie się ze wszystkimi duszami, które zostały uwięzione na płaszczyźnie astralnej i eterycznej wewnątrz tej kwarantanny w chwili Wydarzenia?

KOBRA –  Gdy Wydarzenie się stanie, to nie będzie już dłużej kwarantanny.  Wszystkie dusze, które są na płaszczyznach astralnych / eterycznych będą skontaktowane przez przewodników duchowych i dokonają własnych wyborów dotyczących ich przyszłej ewolucji.  Niektóre z tych dusz mogą być zabrane do innych systemów gwiezdnych, do innych systemów słonecznych dla dalszej ewolucji.  Niektóre z tych dusz pozostaną tu, a niektóre zdecydują się wcielić tutaj po Wydarzeniu.

Rob – Czy Wielkie Białe Braterstwo ma związek z Orderem Gwiazdy?

KOBRA –  Tak, Wielkie Białe Braterstwo jest właściwie nazwą dla wszystkich wzniesionych mistrzów, którym udało się wznieść poza kwarantannę, poza system matrycy, i które są teraz istotami oświeconymi.  Braterstwo Gwiazdy jest faktycznie, nie do końca podobną, nie dokładnie taką samą siecią lub tą samą grupą, ale obejmuje również niektóre inne istoty Światła.

Rob –  Czy jest coś, co ludzie na świecie mogliby zrobić, aby przyspieszyć Wydarzenie?

KOBRA –  Tak. Jest wiele rzeczy, które ludzie mogą zrobić.  1. Szerzyć prawdę, rozpowszechniać informacje.  2. Dołączyć się do globalnej medytacji.  3. Robić wszystko co można na swój własny sposób, używając własne talenty, aby wspierać planetarne wyzwolenie po swojemu.  Nie jestem tutaj, aby mówić wam, co dokładnie macie robić.  Szukajcie wewnętrznego przewodnictwa i rozpocznijcie działania we własnym zakresie kompetencji.  Dla niektórych będzie to rozpoczęcie blogu, dla niektórych rozprzestrzenianie prawdy, dla niektórych organizowanie pewnych działań na planie fizycznym.  Dla niektórych osób będzie to rozwój pewnych technologii i dla niektórych jeszcze coś innego. To zależy od każdego człowieka, w jaki sposób podejmie decyzję i pewne działania.

Rob –  Jak wielu urzędników państwowych i rządów jest świadomych nadchodzącego Wydarzenia?  To może być za kulisami, czy uznają to publicznie, czy też nie.

KOBRA –  Większość urzędników wysokiego szczebla jest świadomych, że coś się dzieje.  Mogą nie wiedzieć, lub może nie są otwarci na wszystkie aspekty zmian, ale wiedzą na pewno, że coś wielkiego się stanie i oczywiście na tych najwyższych szczeblach władzy jest wiele agend.  Niektórzy ludzie należą do programów jezuickich, niektórzy należą do agendy Iluminatów i jest wielu, którzy należą do sił Światła.  I wszyscy mają swój własny punkt widzenia na to, co się stanie i w jaki sposób będą w tym uczestniczyć.

Rob –  Czy są jeszcze astralne pasożyty, które są automatycznie wyzwalane przez skalarne fale?  Czy są one obecnie znacznie zredukowane?

KOBRA –  Głównym czynnikiem jest sieć skalarna.  Sieć skalarna działa na płaszczyźnie plazmowej i eterycznej.  Plazma jest właściwie warstwą stworzenia pomiędzy planem fizycznym i eterycznym, która oddziałuje zarówno na plan fizyczny jak i eteryczny.  I tak, nadal istnieją pasożyty na planie eterycznym, które naciskają ludzkie ‚guziki’.  Co oczywiście, dla niektórych osób są to przyciski emocjonalne, a dla niektórych osób są to fizyczne przyciski.  Nastąpił znaczny postęp z pasożytami, jednak niewielki z siecią skalarną, ponieważ ta sieć jest powiązana ze skalarną egzotyczną bronią grupy Chimery.

Rob –  Wiele osób, chce wiedzieć o Księżycu.  Chcą trochę więcej jasności. Czy jest to oryginalna satelita?  Co się z nią stało?  Czy jest pusta?

KOBRA –  Już wcześniej to wyjaśniłem w jednym z moich wpisów na blogu, który został poświęcony właśnie na pytania o Księżycu.  Tak, to jest naturalna satelita.  Nie jest ona pusta w tym sensie, że nie ma wydrążonej przestrzeni wewnątrz.  Istnieją systemy jaskiń i istnieją tunele wewnątrz księżyca.  Była dość duża obecność gadów (Reptylian) na Księżycu w przeszłości, które zostały usunięte.  Nie ma już  baz negatywnych kosmitów pozostałych na Księżycu.  Są tam tylko obecnebazy Światła.

Rob –  Czy to prawda, że Niemcy wylądowali na Księżycu w 1947 roku?

KOBRA – Nie mogę tego potwierdzić.  Było dużo aktywności na Księżycu przez tajny program kosmiczny po II wojnie światowej.

Rob –  Tak, słyszałem i widziałem film, który wyglądał wiarygodnie, że USA i Rosja po raz pierwszy wylądowali tam w roku 1962.  Czy masz jakieś informacje na ten temat?

KOBRA –  Tak, to było częścią tajnego programu kosmicznego.

Rob –  Kiedy admirał Byrd najpierw wszedł do wewnętrznej Ziemi, nie miał z nimi kontaktu.  Wszedł głębiej, prawda?

KOBRA – Właściwie cała ta historia została przekręcona i chciałbym powiedzieć, że duża część jego historii jest dezinformacją.  Rzeczy wydarzyły się trochę inaczej, ponieważ cała historia otworów polarnych nie jest dokładnie taka, jak ją przedstawiono.  Nie ma dużych otworów, otworów fizycznych na biegunach, ale są wejścia do podziemnego systemu jaskiń – w regionach polarnych, zarówno na południu, jak i na północy.  Byrd wszedł przez jeden z tych regionów polarnych i ujrzał tam wiele rzeczy.

Rob – Czy możesz mi powiedzieć, jak duże te otwory?  Czy on wleciał do jednego z nich?

KOBRA – Właściwie jest ich kilka, nie dużo, może 2 lub ​​3.  Są wystarczająco duże dla małych samolotów, aby wlecieć ostrożnie do wewnątrz.

Rob – Czy oderwana cywilizacja mieszkała na Marsie?

KOBRA – To był częścią tajnego programu kosmicznego. Właściwie częśćoderwanej cywilizacji miała bazy na Marsie począwszy od lat 50-tych i 60-tych i przez lata 70-te i 80-te.  I wtedy pojawił się problem w latach 90-tych w czasie inwazji Kongo (rok 1996 – kr), ponieważ wtedy ogromna fala gadów przybyła z poza układu słonecznego, którzy przeszli przez Bramę Gwiezdną (Star Gate) na Marsie.  Było tam dość paskudne w latach 90-tych.  Wszystkie te bazy zostały oczyszczone przez Opór w pierwszych latach tego wieku.

Rob –  Czy możesz mi powiedzieć o rodzimej populacji marsjańskiej, która mieszka pod ziemią?  Tak jak to rozumiem, są bardzo życzliwi.  Czy są oni cywilizacją astralną?

KOBRA –  Była tam również pewna fizyczna obecność, nieduża.  Wiele różnych ras.  Niektóre z nich były ze Światła. Niektóre z nich nie.  Już ich tam nie ma. Tak, jest tam obecna pewna siła życiowa na płaszczyźnie eterycznej, która jest powiedziałbym, formą anielskiej ewolucji.

Rob –  Co się stało ze wszystkimi Ziemianami na Marsie?  Jak zostały usunięte kolonie ziemskie?

KOBRA – Cóż, niektórzy z nich wrócili na Ziemię.  Faktycznie uciekli od sił Światła.  Niektórzy z nich zostali schwytani przez siły Światła. Większość z nich przeszła na stronę Światła i została zabrana na planetę X, a niektórzy z nich poza Układ Słoneczny.  Mała część z nich, która nie chciała zaakceptować Światła została zabrana do Centralnego Słońca dla restrukturyzacji.

Rob –  Czy członkowie Chimery inkarnują się w ludziach, czy jedynie ich kontrolują?

KOBRA –  Inkarnują się w ludzkich ciałach, tak.  To co robią, to używają technologię.  Wierzą w trans-humanizm  – udoskonalanie ludzkiego ciała elektroniką.  Utrzymują swoje ciała różnymi rodzajami czujników i technologią.  Na pierwszy rzut oka wyglądają jak przeciętny człowiek.  Oczywiście ich źródło nie jest częścią ludzkości.

Rob –  Czy rodzą się z ludzi, czy są holograficznie generowani w tę szczególnie zaawansowaną grupę, czy może są klonami?

KOBRA –  Większość z nich w rzeczywistości była umieszczana technologią do sklonowanych ciał w podziemnych bazach.  I większość z nich w przeszłościmieszkała przez prawie całe swoje życie w podziemnych bazach.

Rob –  Dlaczego grupa Chimery lub ludzie kabała nie odejdą, jeśli wiedzą, że ich gra już się tu skończyła?  Jak to możliwe, że nie opuszczają planety i nie próbują uciec?

KOBRA –  Bo nie mogą.  Ponieważ wszystkie portale teleportacji są pozamykane.  Byliby przechwyceni przez siły Światła. Gdyby próbowali uciec na zwykłym statku kosmicznym byliby przechwyceni.  Oni nie mają gdzie uciec.

Rob –  OK.  Niektórzy ludzie pytali, dlaczego nie zamknięto tych portali miliony lat temu?

KOBRA – To nie jest takie proste.  Zarówno strona Światła jak i ciemna ma bardzo zaawansowane technologie.  Nauka jest rozwijana po obu stronach.  To jest wojna technologiczna między Światłem i ciemnością i Światło nie zwyciężyło wszystkich bitw, dlatego to wymagało tyle czasu.

Rob –  Ktoś chce wiedzieć, jaką rolę odegrała chińska rasa w historii ewolucji człowieka?

KOBRA –  Mają bardzo wyjątkowe cechy.  Jedną z tych cech jest nie-ekspansjonizm.  Oni po prostu utrzymują swoje terytorium i do pewnego stopnia podtrzymują wibracje z powodzeniem, ale też w pewnym stopniu im się to nie powiodło.  Chińską rasę również przenikało wielu gadzich agentów poprzez tysiąclecia.  A jezuici w ciągu ostatnich 500 lat. Historia jest dość pomieszana z Chińczykami.

Rob – Osobiście uważam, że Wydarzenie jest boską interwencją i boską duchową sprawą.  A ty także powiedziałeś, że czas Wydarzenia jest w rękach Oporu.

KOBRA –  Niezupełnie.  Opór ma coś do powiedzenia, jednak ostatnie słowo należy do Źródła, które ma pełny przegląd sytuacji.

Rob – Tak, mówiłeś o ramach czasowych na Wydarzenie.  Astrologia ma również na to wpływ, i powiedziałeś, że nasze uczestnictwo w cotygodniowych medytacjach mogłoby doprowadzić szybciej do Wydarzenia.

KOBRA –  Tak, to prawda.  Jest to interakcja między ludzką świadomością i kosmosem.  To działa z obu stron.  My możemy przyspieszyć ten proces, jak również energie kosmiczne mogą przyspieszyć ten proces.

Rob –  Czy jest możliwa linia czasu, gdy musi to nastąpić?  Ktoś wspomniał do roku 2025.

KOBRA –  Nie dam żadnej gwarancji czasowej z różnych powodów. Jednym z powodów, jaki wyraziłem wielokrotnie – kabał nie może znać tych informacji. (Inne wiarygodne źródła podają rok 2017 na Wydarzenie – kr)

Rob –  Chimera oczywiście jeszcze ma podziemne bazy i działania Chimery są w różnych miejscach na świecie.  Czy mam rozumieć, że od ostatniego twojego postu jest dostępna tylko 1 bomba Dziwadełko?

KOBRA –  Nie odpowiem bezpośrednio na to pytanie.  Jest jeden główny bastion tej grupy.  Są inne miejsca, w których są oni wciąż obecni.  Nie mają podziemnych baz, jak to było w przeszłości.  Mają kilka piwnicznych przestrzeni, których nie zaliczyłbym do baz podziemnych.  Mają bardzo małe terytorium pod ziemią i bardzo mało możliwości przemieszczania się.  Mają potężną egzotyczną broń, która jest bardzo niebezpieczna, jeśli nie jest pod prawidłową opieką.  Więc siły Światła robią postęp, ale muszą postępować z ostrożnością.

Rob –  Jak szybko po rewaluacji walut (dinar?) zostanie wdrożona NESARA?

KOBRA – NESARA jest częścią planu po Wydarzeniu.  Nie w oryginalnej postaci, ale w rozszerzonej formie.  Plan nie jest statyczny.  Pierwotnie NESARA była tylko dla Stanów Zjednoczonych.  Ale my mamy planetarny reset.  Ta sytuacja zostanie wdrożona w wielu różnych ekonomiach i w różnych środowiskach i to musi być brane pod uwagę.

Rob –  Mieliśmy ostatnio wiele pytań na temat szkockiego głosowania.  Ludzie chcą wiedzieć, czy zostało ono sfałszowane?

KOBRA –  Tak, oczywiście.  To była bardzo realna możliwość, że Szkocja zdobędzie niezależność i to zmniejszyłoby siłę Rothschildów dość znacznie, a oni tego nie chcieli.

Rob –  Słyszałem od ciebie i od innych bardzo ważnych źródeł, że  przesunięciebieguna nie będzie takim poważnym procesem oczyszczania, ale raczej niewielkim przesunięciem, i że ten cykl co sto tysięcy lat w rzeczywistości był tak niszczycielskiw przeszłości ludzkości ze względu na jej świadomość.

KOBRA – Prawdziwy Intel o przesunięciu bieguna jest nadal klasyfikowany.  Nie mogę powiedzieć nic na ten temat.  Nie ma niebezpieczeństwa drastycznego kataklizmu w przyszłości.  To wszystko, co mogę dodać.

Rob –  Czy to prawda, że duży obiekt spowodował ostatnie przesunięcie bieguna?

KOBRA – Nie. Właściwie przesunięcie bieguna, ostatniego i wielu innych wcześniej, były wynikiem impulsu galaktycznego.  Impuls galaktyczny jest wydarzeniem, które staje się mniej więcej raz na 25.000 lat w wyniku zwiększonej aktywności Galaktycznego Centralnego Słońca.  Kiedy Centralne Słońce staje się aktywne, emituje różnego rodzaju cząsteczki, które zwykle powodują zwiększenie aktywności słonecznej i oczywiście zwiększoną aktywność w środowisku słońca, który obejmuje naszą planetę.

Rob – Tak więc, inne planety fizyczne również przechodzą ten drastyczny wstrząs fizyczny, który zasadniczo niszczy cywilizację co 25 tysięcy lat?

KOBRA –  To nie musi zniszczyć cywilizację.  Czasami tak, czasami nie.  Ludzkość zamieszkuje tę planetę przez miliony lat.  Niektóre z tych galaktycznych wybuchów są dość drastyczne.  Ale nie wszystkie z nich są.  Ten układ słoneczny jest znacznie bardziej dynamiczny, niż nauka chce to przedstawić.  Są ciągłe zmiany w układzie słonecznym, które są dość zauważalne.  Na przykład, wielka czerwona plama (?)Jowisza zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Rob –  W innych częściach galaktyki muszą być miliony i miliony cywilizacji.  Czy siły Światła pomagają planetom, które nie są negatywne?  Czy te planety są świadome?  Czy całe ich populacje są zabierane z powierzchni podczas zmian biegunowych?   Czy mają kręgi naukowe, które nie są tak bardzo rozwinięte?  Co dzieje się z tymi światami?

KOBRA – Galaktyczna Konfederacja ze swoimi matecznymi statkami posiada technologie do ochrony życia biosfery w całej galaktyce.  Emitują oni pewne pola ochronne, które chronią planety i mogą one przetrwać to bardzo łatwo.

Rob –  Więc są one monitorowane przez siły anielskie, a gdy zmiany się zbliżają na tych planetach, czy jest otwarty kontakt z ich braćmi lub są oni ostrzegani?

KOBRA – Tak i oni otrzymują pomoc, i w większości przypadków jest to dużo łatwiejsze niż na tej planecie.  Ludzie na innych planetach są dużo bardziej otwarci na prawdy kosmiczne i łatwiej współpracują.  Jest to o wiele łatwiejsze.

KOBRA o globalnym ociepleniu –  Tak naprawdę nie jesteśmy w globalnym ociepleniu, jesteśmy w rzeczywistości w globalnym okresie ochłodzenia.  Jeśli wszystko byłoby pozostawione sobie, mielibyśmy bardzo szybko nową epokę lodowcową.  Siły Światła równoważą klimat.  Głównym źródłem zmian klimatycznych nie jest ludzkość, ale aktywność Galaktycznego Centralnego Słońca, które zmienia aktywność naszego fizycznego Słońca, które z kolei oddziałuje na warunki pogodowe na Ziemi.  To co ludzkość robi, to w większości zatruwa atmosferę i zanieczyszcza biosferę.  Oczywiście mamy też kabała ze swoimi śmiesznymi zabawkami, który próbuje modyfikować pogodę.  Główną kwestią jest aktywność Galaktycznego Centralnego Słońca.  Istnieją galaktyczne siły Światła, które stabilizują pogodę, więc nie będzie drastycznych zmian w żadnym kierunku.  Nie będziemy mieli skrajnie gorącego wieku i nie będziemy mieli skrajnej epoki lodowcowej.  Będziemy mieć umiarkowaną pogodę.  Po Wydarzeniu pogoda się ustabilizuje, ponieważ pogoda jest również odzwierciedleniem świadomości na świecie.

 

http://thepromiserevealed.com/cobra-interviews-page/

Streszczenie transkryptu przełożyła Krystal

źródło: https://krystal28.wordpress.com/author/krystal28/

By soulowicz Posted in Cobra