Nauka o zmianie świadomości

Pan Surija

20 lipca 2014 r.

Pan SurijaJAM JEST Surija.

Przybyłem znów i nasza rozmowa będzie poświęcona zmianie waszej świadomości w kierunku jej wzniesienia. Nauka o zmianie świadomości bazuje na Prawie o zmianie świadomości, które jest jednym z podstawowych Praw wraz z Prawem Karmy, Prawem reinkarnacji (o ponownych wcieleniach dusz) i z innymi podstawowymi prawami.

Aby nasza Nauka pożytecznie wpłynęła na was, musicie wierzyć w Boga, wierzyć również w Wyższe Prawo tego Wszechświata. Jeżeli w swoim życiu stale stosujecie wszystkie Boskie Prawa, wyjątkowo pomogłoby to w ocaleniu waszego strumienia życiowego i pomyślnym kontynuowaniu jego ewolucji.

Zgodnie z Prawem o zmianie świadomości i Nauce o zmianie świadomości wasza świadomość determinuje otaczający was świat, odpowiednio każda zmiana w waszej świadomości prowadzi do zmiany okoliczności waszego życia. Innymi słowy, przez to, że wasz świat jest odzwierciedlonym iluzorycznym światem, trafiacie w taką zewnętrzną iluzję, która odpowiada poziomowi waszej świadomości. I gdzie byście nie byli, każdy z was otrzymuje dokładnie ten obraz zewnętrznego świata, który odpowiada poziomowi jego własnej świadomości.

Na przykład, dwie osoby idące tą samą ulicą będą odbierały świat dookoła inaczej, jeżeli znajdują się na różnych poziomach świadomości. Jedna osoba będzie zauważała wokół siebie ujemne rzeczy, a druga, która jest na wyższym poziomie świadomości, będzie zwracała uwagę na wszystko, co sprawia jej duszy radość i lekkość, że jej się chce uśmiechać i śpiewać.

W ten sposób, z Łaski Swojej ogromnej, Pan pozwala każdemu, będącemu na innym poziomie świadomości, otrzymać najlepsze dla niego, z Boskiego punktu widzenia, możliwości rozwoju.

Bezpośrednim następstwem Prawa o zmianie świadomości jest to, że jeżeli ktoś pragnie zmienić swoje otoczenie, jedynym sposobem na to jest zmiana jego własnej świadomości. A jeśli on pragnie zbliżyć się do Boskiego świata, należy mu podnieść swoją świadomość tak, aby odpowiadała ona Boskiej rzeczywistości. W tym celu koniecznie należy otoczyć siebie Boskimi wzorcami, pomagającymi w realizacji tego, bo jak już wiecie, wasza energia płynie tam, dokąd skierowana jest wasza uwaga.

Naszą Naukę cechuje to, że pozwala każdej osobie znajdującej się na własnym poziomie świadomości otrzymać pojęcie o kierunku, w którym może poruszać się i doskonalić na podstawie Boskich wzorców.

Ponadto, udzielamy wam zrozumienia, że gdy podnosicie swoją świadomość, otaczający świat otwiera przed wami swoją Boską istotę i po pewnym czasie przeważnie ją zaczynacie dostrzegać.

A jeśli tak się zdarzyło w życiu człowieka, że on sam sporo uczynił, aby oddalić się od Boskich przejawów, gdy on się przebudzi i uświadomi to sobie i już na wyższym poziomie uświadomienia zechce poprawić się, zawsze może tego dokonać. Bóg zawsze daje każdemu możliwość do rozwoju w lepszą stronę. I Bóg udziela pomocy każdemu, kto poprosił o pomoc z Góry, aby stopniowo rozpoczął oczyszczanie swojej istoty ze wszystkiego, co szkodliwe, z ujemnych stanów świadomości, z ujemnych myśli i uczuć, ze złych nawyków. I po pewnym czasie człowiek dostrzega, jak wraz ze zmianą jego świadomości i trybu życia zaczyna zmieniać się także jego otoczenie zewnętrzne.

Podniesienie waszej świadomości wychodzi najłatwiej i najlepiej, gdy otaczacie się Boskimi wzorcami. Może to się stać, gdy zrezygnujecie z oglądania, słuchania i czytania niskowibracyjnych produktów świata iluzji, w którym żyjecie, i zaczynacie zastępować je Boskimi wzorcami – takimi, które zostały już sprowadzone na plan fizyczny w ciągu wieków poprzez Światłe dusze, które specjalnie po to przychodziły i które wy i inne Światłe dusze stwarzacie także obecnie. Stwarzacie Boskie wzorce również wtedy, gdy stopniowo wyzwalacie się ze złych nawyków, stary tryb życia zmieniacie na zgodny z naturą i o wyższej moralności, który prowadzi do wzmacniania twórczej zasady wewnątrz was. Wtedy przed wami zaczyna otwierać się Boski świat.

W tym miejscu chciałbym podzielić się z wami czymś bardzo ważnym – przez podniesienie świadomości poszczególnych osób, gdy one szczerze dążą do wszystkiego, co Boskie, i tym zastępują każdy iluzoryczny przejaw w swoim życiu, i gdy one prowadzą prawy tryb życia, można byłoby pomóc podniesieniu zbiorowej nieświadomości całej ludzkości planety Ziemia!

Nasza Nauka posiada zdolność rozpalania wewnętrznego ognia w sercach ludzi. I oni przystępują do stosowania tej Nauki. Jednak droga Służenia Boskiej Prawdzie, droga wywyższania świadomości może być dla niektórych trudna. Bo gdy człowiek zaczyna podnosić swoje wibracje, przestrzegając Boskich zasad i Boskich norm moralnych, zewnętrzne otoczenie zaczyna przeciwdziałać jemu. Człowiek ten przebywa w świecie iluzji, ale coraz mniej należy do tego świata. I ponieważ światu iluzji właściwe są niższe wibracje, świat iluzji automatycznie rozpoczyna przeciwdziałanie, aby obniżyć wibracje tego człowieka.

I osoba ta napotyka pokusy, styka się z bezpośrednim przeciwdziałaniem. Jest bardzo ważne, aby w takiej chwili ona powstrzymała się od tego, by odpowiedzieć na walkę walką, na przemoc przemocą, bo byłby to krok wstecz.

Obecnie we wcieleniu są ludzie, którzy gaszą przeciwdziałanie sił iluzji za pomocą siły swojego Ducha. Oni robią wszystko, aby dalej trwał rozwój ewolucyjny planety Ziemia i wszystkich Żywych istot na niej.

Poprzez siłę swego Ducha człowiek może zgasić zewnętrzne przeciwdziałanie, pochodzące z otaczającego środowiska. Ale to jest możliwe tylko wtedy, gdy osiągnął on wystarczający stopień czystości wszystkich swoich niższych ciał i w jego istocie prawie brak wewnętrznego przeciwdziałania, spowodowanego przez ujemne energie, obecne w jego świątyni.

Na skutek powstającego wewnętrznego i zewnętrznego przeciwdziałania, idącemu po Drodze do Boga zazwyczaj trzeba brać aktywny udział w zewnętrznej działalności i tym sposobem nabyć swoich doświadczeń w zetknięciu z zewnętrznymi i wewnętrznymi ujemnymi przejawami i przeciwdziałaniem, które one wywierają.

I dopiero po pewnym czasie, który jest różny dla każdej duszy i który może ogarnąć kilka wcieleń, a nawet cały szereg wcieleń, a może tylko jedno wcielenie w tych przyspieszonych czasach, i może to odbyć się nawet w ramach bieżącego wcielenia, jeżeli człowiek posiada wysokie morale i przestrzega w życiu Boskich Przykazań i Praw, on na tyle umacnia swojego Ducha i swoje połączenie z nim, że może stawiać opór zewnętrznym ujemnym siłom, używając tylko mocy swojego Ducha.

Zalecam wam, abyście zastosowali swoje siły i zdolności w aktywnych działaniach na planie fizycznym. Poza tym wszystkim, co już zostało wskazane, oznacza to także wypracowanie „przykrycia wojownika”. Pomoże ono przebywać wam w świecie iluzji z nałożonymi maskami, odbijając przeciwdziałanie poprzez wesoły żart i dobry nastrój lub poprzez błogie milczenie w dokładnej chwili i błogosławienie wypowiedziane w myślach, a także z czujnością i w pełnym skupieniu, przewidując zawczasu, co mogłoby się wydarzyć i zapobiec temu mądrymi uprzednimi działaniami, na przykład, natychmiast odejść, wyjść z pokoju, przerwać rozmowę… .

Musicie nauczyć się natychmiast przerywać to, co robicie w bieżącej chwili, kiedy poczujecie, że rozwija się jakakolwiek negatywność około lub wewnątrz was, zanim jeszcze przejawiła się w jakikolwiek sposób! I odosobnić się choćby na chwilę i przywołać od razu wszystkie Siły Niebiańskie do pomocy, abyście mogli zachować świadomość w stanie wywyższonym i pozytywny nastrój, szybko przywrócić sobie pokój i harmonię. A także pokajać się za to wszystko ujemne, co znajduje się wewnątrz was i co prowokuje w danej chwili innych przejawiać swoje ujemne nagromadzenia. Kajcie się i proście Niebiosa o przebaczenie dla wszystkich! I serdecznie dziękujcie za Łaskę Ojca!

Są to najlepsze aktywne działania na planie fizycznym, do których was zachęcam w tych czasach! I abyście odnieśli w nich sukces, Błogosławię was teraz być coraz bardziej świadomymi i na coraz wyższym poziomie świadomości!

JAM JEST Surija.

Obraz namalowano po odebraniu przesłania od Pana Surij, pod Jego kierownictwem.

© Rosica Aweła

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s