Otwarcie portali 6. wymiaru dla świata ziemskiego – przekaz od Archanioła Michała

 

Przekaz od Archanioła Michała  Archangel Michael poprzez: Celia Fenn

Środa, 19 listopada 2014 r. 

Ten 2014 rok jest potężnym rokiem coraz to nowych zmian, a jednocześnie wygląda na to, że chaos narasta z każdym dniem.  Lecz, Najdrożsi, skoro dostrzegacie ten intensywny chaos, będziecie także potrzebowali głębszego wglądu i dostrzeżenia boskiego wzorca, który wyłania się spośród tego natłoku twórczej energii. Trzeba będzie patrzeć dalej i głębiej, abyście zobaczyli, jak magia narasta wokół was wszystkich i podobnie jak motyl, który wyłania się z poczwarki, powstaje Nowy Człowiek, by szeroko rozpostrzeć swe skrzydła.

W lutym bieżącego roku, drugiego lutego, kiedy przypadał portal 2:2, zaalarmowaliśmy was faktem, że Ziemia jest tuż przed poddaniem się głównej przemianie i przejściu między-wymiarowemu. W tamtym czasie, kiedy zmieniliście linię czasową i nastąpiło chwilowe zejście do niższych wibracji, aklimatyzowaliście się do nowej linii czasowej i zaczęliście podnosić swoje energie. Był taki plan, że poprzez niewielkie obniżenie, a następnie podniesienie częstotliwości, będziecie w stanie wziąć taki rozmach, że rozpękną się portale 6. wymiaru i utworzą jeszcze raz tę część ziemskiej rzeczywistości.

Stało się to podczas 11:11, w dniu 11 listopada, te portale otworzyły się i sześciowymiarowe energie magii zaczęły umocowywać się na Ziemi. Proces ten trwa nadal, aż nabierze pełnej mocy podczas 12:12, czyli 12 grudnia, i będzie w pełni aktywowany podczas przesilenia w dniu 21 grudnia, kiedy Ziemia zrówna się z centrum Galaktyki i naenergetyzuje sześciowymiarową płaszczyznę kodami światła dla nowej rzeczywistości.

Obecnie naprawdę istniejecie w wielo-wymiarowej rzeczywistości, w ramach rzeczywistości od 3. wymiaru do sześcio-wymiarowości, a całość koegzystuje w sieciach nowej ziemskiej rzeczywistości. Ziemia jako ciało niebieskie jest zakotwiczona w 5. wymiarze, który jest wymiarem Jedności i połączeń międzysieciowych. Jest wielu, którzy ciągle jeszcze uważają, że są związani prawami i rzeczywistością trzeciego wymiaru, i nadal prowadzą swoje życie w jego ramach. Ci, którzy podnieśli swoją świadomość i częstotliwość, zapanowali nad czasem i zabrano im obciążenia z ich życia oraz przeznaczenie, w ten sposób przemieszczając ich ponad czwarty wymiar do piątego wymiaru wraz z samą Ziemią. Obecnie są wśród was ci, którzy są już gotowi, by  zrobić inny krok i przenieść się do sześciowymiarowych częstotliwości magii i snów, i uczynić to częścią waszego życia na planecie Ziemi.

Kochani, kiedy otworzą się te nowe sześciowymiarowe portale, podniosą wibracyjną częstotliwość Ziemi i nasili się to zjawisko, które jest postrzegane jako „chaos” na Ziemi. Jak wiecie, im wyższa częstotliwość, tym bardziej harmonijna i spokojna staje się energia. Lecz kiedy niższe częstotliwości stykają się z wyższymi, powstaje zamieszanie i brak równowagi, aż do czasu, gdy te energie powrócą do stanu równowagi. Tak jest właśnie teraz, że narastający zamęt jest wywołany wzrastającą częstotliwością na Ziemi i to zamieszanie, zdarza się za każdym razem, gdy łączące się wymiary światła równoważą się z innymi.

Jest to także prawda, że energie wyższych wymiarów pracują swoimi sposobami na dole, tak aby kiedy otworzy się 6. wymiar na magiczną kreację ogrodu Eden na planecie Ziemia, zaczęła się ona (kreacja) manifestować, aż zakotwiczy się w 5. wymiarze, a iluzja trzeciego wymiaru z jej dualistyczną świadomością i konfliktem zniknie z linii czasowej.

Tak więc, w następnym miesiącu, pomiędzy 11 : 11 a przesileniem 21 grudnia możecie oczekiwać na to, że chaos i zamieszanie nasilą się, lecz w tym samym czasie zaczniecie widzieć magię powstającą w waszym życiu, zobaczycie i poczujecie ponownie magię Ziemi, a jednocześnie dostrzeżecie zmiany w waszych ciałach świetlistych i w ciałach fizycznych, kiedy dostosujecie się do sześciowymiarowej częstotliwości i światła.

Energie solarne, galaktyczne i kosmiczne podtrzymujące aktywację sześciowymiarowych portali

W tym czasie, rozpoczynając od 2 lutego, doświadczycie intensywnych aktywacji kodów światła z poziomów Słońca, galaktyki i kosmosu boskiej kreatywnej inteligencji i miłości.

Najdrożsi, pozwólcie, że zaczniemy od energii solarnych oraz ich roli w waszej ewolucji i rozwoju.

Wiemy o tym, że rozumiecie ważną rolę energii solarnych oraz flar solarnych w transmitowaniu kodów światła na Ziemię i do was. Lecz niektórzy z was mogą także być świadomi faktu, że jest to proces dwukierunkowy. Słońce również transmituje energie, odpowiadając Ziemi. Kiedy Ziemia, za pośrednictwem rad ziemskich wywołuje u siebie stan gotowości na przyspieszenie procesu transmutacji i zmiany, jak w lutym tego roku, rada solarna Słońca, te istoty światła, którym powierzono transmisję solarnych kodów do systemu słonecznego i Ziemi, reagują, kiedy jest to potrzebne. I tak oto, oprócz bardzo intensywnych zaćmień Słońca i Księżyca, mamy również potężne słoneczne flary, które bombardują waszą planetę dzień za dniem, tydzień po tygodniu, sprowadzając kody światła oraz informacje potrzebne dla otwarcia portali i włączenia 6. wymiaru magii i snów do ziemskich sieci połączeń.

Następnie galaktyczna rada istot światła, pracując wraz z radami ziemskimi i solarnymi radami światła również przygotuje swój wkład w ten proces. Pod koniec listopada ziemskie istoty mają dostosować się z centrum galaktyki, a do czasu grudniowego przesilenia Ziemia będzie doskonale dostosowana do potrzeb transmisji galaktycznych kodów świetlnych poprzez diamentowe światło, które będzie zakotwiczać te portale i zapewni to, że staną się one częścią nowej rzeczywistości wielowymiarowej Ziemi. Będzie to naprawdę magiczny czas, kiedy Ziemia będzie przekalibrowana i wielkie prysznice magii i miłości spłyną w dół na Ziemię falami obfitości i radości dostępnej dla wszystkich, którzy dostrzegą i odczują błogosławieństwa tego pola Miłości i Światła!

W tym samym czasie kosmiczne rady i narody gwiezdne także będą pomagać w tym procesie narodzin. Kilkanaście promieni kosmicznej radiacji z „głębokiej przestrzeni” będzie transmitować informacje i pomagać podczas nowych dostosowań.  Gwiezdne narody z galaktyki Andromedy bardzo aktywnie pomagają podczas zakotwiczania magicznych kreatywnych energii na Ziemi,  jako bliźniacze płomienie galaktyczne waszej  galaktyki świętej róży.

Wszystkie te potężne transmisje Światła i kodów świetlnych będą pomagać wam w odczuwaniu i dostrzeganiu wielkich zmian, które wydarzają się w waszym życiu i w waszych ciałach.

Wyłania się motyl: sześciowymiarowa ludzka energia

Przyspieszone przejścia i zmiany na Ziemi mają także odniesienie do przyspieszonych zmian i przejść w waszych ciałach.

Wielu z was może odczuwać napięcie i niepokoje, kiedy ciało świetliste i ciało fizyczne idą w kierunku innej rekalibracji do wyższych częstotliwości Światła.  Niektórzy mogą odkryć, że jest im bardzo trudno poradzić sobie z postrzeganą gęstością życia wokół nich i dramatyzmem oraz manipulacją starych, emocjonalnych i mentalnych paradygmatów życia. Możecie usilnie zapragnąć związków prawdziwie zrodzonych z serca, które stałyby się częścią waszego życia.

Wszystko to jest „symptomem” przemieszczania się poza stare szablony życia na Ziemi i pojawiania się w nowej rzeczywistości, gdzie jesteście w stanie przejawiać i tworzyć na linii czasowej w sposób magiczny. Wasze serca są w centrum tej rzeczywistości i odczuwacie w sobie magię, która pojawia się wokół was wszystkich i boską inteligencję energii twórczej, które czekają, by pracować wraz z wami, aby ukształtować i tworzyć nowy świat.

Tak jak wyłania się motyl, rodzicie się ponownie do wyższego poziomu świadomości i wchodzicie na inny poziom rzeczywistości, co jest naturalnym postępem lub ewolucją w procesie aktywacji ciała świetlistego, która jest prowadzona  przez złoty promień świadomości Chrystusowej, galaktyczne diamentowe światło i promień platynowy. Kiedy będziecie gotowi przemieszczać się z nadchodzącymi kodami światła i przejść przed portale 6. D, będziecie już po poprzednich fazach procesu Wzniesienia:

  1. Pełna aktywacja ciała świetlistego z systemem 13 wirów czakr. Wchodzi w to aktywacja świadomości Chrystusowej za pośrednictwem złotego promienia i aktywacja energii bliźniaczych płomieni poprzez promienie w kolorze magenta i turkusowym. Następnie diamentowe światło wraz z platynowym promieniem zaktywizuje poziomy galaktyczne. Ta aktywacja ciała świetlistego otworzy ośrodek wyższego serca a także powiększy i dostosuje czakrę gardła oraz zrekalibruje ją z czakrą czołową, korony i czakrą gwiezdną, poprzez gruczoł szyszynki i w mniejszym stopniu – przysadkę i tarczycę. Może to wywołać silny niepokój, intensywne sny i palpitacje serca, kiedy te nowe „super czakry” pojawią się w trybie online. Będzie to proces tymczasowy.
  2. Opanowanie czasu w 4. wymiarze. Ci, którzy przełamali się przez poziomy 3. wymiaru, zaczną widzieć czas/przestrzeń jako sztucznie wytworzoną iluzję. Zrozumieją, że czas/przestrzeń mogą być stwarzane bądź przejawiane poprzez linie czasowe i że kiedy pojawią się jako „Mistrzowie Czasu”, nie będą dłużej uwięzieni wewnątrz linii czasowych lub opowieści o innych uwięzionych. Będą w stanie generować swoje własne linie czasowe i swoje własne historie oraz tworzyć i kształtować stosownie do tego czas i rzeczywistość.
  3. Mistrzostwo 5. wymiaru w zjednoczonej świadomości i połączeniach sieciowych. Tutaj będziecie przemieszczeni ponad prostą mentalność „przetrwania” jednostki do szerszego rozumienia, jak wszystkie formy życia są połączone w jeden świadomy organizm lub istotę zwaną „Gaja” lub Ziemią i na jakie sposoby każdy z nas jest ekspresją tej rzeczywistości. Kiedy będziecie tworzyć swoje linie czasowe i historie, będziecie robić to ze świadomością centrum kreatywności, boskiego serca i świadomością wszystkich innych historii stworzonych przez innych, którzy również są wyrażeniem Jednego Serca Miłości i Kreacji.
  4. Będziecie już ugruntowani i połączeni z sercem Ziemi poprzez waszą czakrę gwiezdną. Będziecie gotowi do aktywowania magii ziemskiej i do pracy z żywiołami i światami bajkowymi oraz ze wszystkimi istotami Światła, które pracują i tworzą w wymiarach ziemskich.
  5. 5. Opanujecie proces świadomego przejścia podczas waszego życia i z różnych wymiarów i rzeczywistości, co stanowić będzie część waszego mistrzostwa linii czasowych i tworzenia.
  6. Będziecie gotowi włączyć do waszych linii czasowych rzeczywistość snów, magię i archetypy, by stwarzać rzeczywistość posługując się tymi potężnymi i pierwotnymi energiami. Będziecie gotowi, by przemieszczać się pomiędzy liniami czasowymi i pomiędzy światami w sposób świadomy i celowy jako świadomi twórcy.

Kiedy w pełni pojawicie się w tym poziomie świadomości, zrozumiecie, że jest to czas, by rozpostrzeć skrzydła i stać się jaśniejącym i cudownym motylem, którym jest każdy z was! Nieskończoną Duszą w ludzkim ciele i przejawiającym się Aniołem Światła, potężną energią twórczą pracującą w świadomy sposób wraz z boską kreatywną inteligencją, by przejawiły się one na Nowej Ziemi i w Nowej Rzeczywistości!

© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

This message was originally posted here

Tłum. Anna Euleya

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Arkturianie – Iluzja, duchowa pełnia.

Channeller: Marilyn Raffaele,
9 listopada 2014,
http://www.onenessofall.com

My z grupy Arkturian witamy wszystkich w tej wiadomości prezentowanej z Miłością w celu lepszego poznania i zrozumienia Prawdy.

Obserwujemy wiele początków kwestionowania swoich osobistych systemów wierzeń, co wskazuje oczyszczenia w ciele mentalnym. Wszystkie ciała są w trakcie oczyszczania.

Jesteście nie tylko ciałem fizycznym, tym, co jest postrzegane przez ludzkie oczy, ale również eterycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym ciałem, które stanowią wasze pole energetyczne.

Światło emanujące z Ziemi zwiększa się codziennie – tworzycie zmianę, nawet jeśli to nie wydaje się w ten sposób w tym momencie.

Teraz oczyszczacie wszystkie ciała z przestarzałych i przerośniętych przez was energii zgromadzonych przez wcieleń przeżywanych w gęstości i ignorancji i zastępujecie je częstotliwością Światła i Prawdy.

Wierzenia i koncepcje oparte na dualności i separacji nigdy nie są prawdziwe, gdyż nie mają one duchowego prawa do ich obsługi, a zatem muszą być uwolnione i wyczyszczone, aby przejść do wyżej wymiarowych energii – to jest Wzniesienie.

Zamiar żeby ewoluować to wszystko, co jest wymagane. Nie trzeba znać specyfiki co oczyszczeń, gdyż Twoje Wyższe Ja kieruje cię do tego, co jest potrzebne, gdy jesteś gotowy. Problemy długo uważane za rozwiązane, mogą nagle pojawić się jako oczyszczanie i są często robione w warstwach, mając miejsce gdy jesteś duchowo gotowy. Kiedy doświadczasz emocjonalnego lub fizycznego stresu bez wyraźnego powodu lub gdy poważnie zaczynasz kwestionować poglądy, które miałeś przez całe życie, przypomnij sobie to, co wiesz o oczyszczaniu.

Chcemy mówić o duchowej pełni. Na Ziemi, ludzkość bierze za pewnik, że wszystko dojdzie do jakiegoś zakończenia, co oznacza, że wszystkie części w końcu spotykają się albo na dobre albo na złe.

Kompletność w sensie duchowym oznacza osiągnięcie tego stanu świadomości, który uznaje siebie (JAŹŃ) jako kompletną i całą. Proces ten jest podróżą, która trwa również w wyższych wymiarach. Istoty Światła są po prostu tymi, którzy wiedzą, kim są – są one świadome na jawie i to odzwierciedlają w swoich polach energii.

Wszyscy są uformowani z Boskiej Świadomości, a więc przenoszą jakość cech Boskiej Świadomości – całości, kompletności itp. Stopień kompletności manifestowany na zewnątrz jest wprost proporcjonalny do zrozumienia jednostki (a nie intelektualnej wiedzy) tej Prawdy i będzie odzwierciedlać to, co stanowi o kompletność dla osoby.

Nie ma jednej, kompletności dla każdego. Społeczeństwo, kościoły, przywódcy, rządy, eksperci i rodzina / znajomi mają różne koncepcje, jakimi rzeczy powinny być, aby były prawdziwe. To jest fałszywe, gdyż całość i kompletność dla jednego może nie być całością i kompletnością dla innych. Kiedy ludzie starają się wyczuć, co jest dla nich właściwe i nie to, do czego mogą być popychani, oni odkrywają prawdziwsze poczucie wolności.

Kompletność i całość jest przyrodzonym prawem każdej duszy, ale musi stać się stanem świadomości, aby jej doświadczyć. To ewolucyjna podróż. Udawać, całość i kompletność bez osiągnięcia jej świadomości, jest trzymaniem głowy w piasku.

Nigdy nie zaprzeczaj ludzkim problemom, ale w tym samym czasie ucz się nie dawać im mocy, której nie mają. Często ci, którzy poznali prawdę intelektualnie, robią błąd, wierząc, że jest duchowym stanąć w obecności jakiejś niezgody i nic nie robić, krzycząc do siebie lub innych; „To wszystko jest złudzeniem.”

Celem doświadczeń na Ziemi jest obudzenie przez uczenie się, poprzez praktykę i studiowanie, aby wznieść się ponad pozory. Gdy poznacie coraz głębiej, że pozory zewnętrzne (te dobre, jak i złe) są obrazami utworzonymi ze światowej świadomości dualizmu i separacji, zaczniecie też rozumieć, że nie ma innego prawa niż przekonania, utrzymujące je tam.

Jest teraz tak, że „absolutyści” mogą stracić swoją drogę, starając się żyć stanem świadomości jeszcze nie osiągniętej. Na ludzkiej scenie głodujące dziecko jest prawdziwe i potrzebuje pomocy, mimo że w rzeczywistości głód nie ma prawa go (całość i kompletność jest prawem) być wspieranym, ale po prostu nic nie robienie i krzyczenie, że wszystko jest iluzją, jest bardzo ludzkie.

Ewolucja w świadomości kompletności jest ewolucyjną podróżą i nie jest bez „krwawych śladów” po drodze. Ci, którzy wydają się doświadczać duchowych owoców kompletności w ich codziennym życiu prawdopodobnie wykonali pracę w innych wcieleniach – gdyż wszyscy, muszą odbyć tą podróż – choć nie wszyscy zdecydują się zrobić to na Ziemi.

Jest wielu, którzy nigdy nie wcielali się na Ziemi, wybierając zamiast tego ewoluować na innych planetach. Ewolucja na Ziemi poprzez doświadczenia trzeciego wymiaru przynosi bardzo silnych i wyewoluowanych absolwentów, a więc Ziemia jest wyborem dla wielu.

Umysł interpretuje indywidualną świadomość, a następnie przejawia ją na zewnątrz w formach, które rezonują z jednostką. Na Ziemi, te formy będą naturalne i zwyczajne, ale będzie reprezentować to, co stanowi kompletności dla jednostki. Przykładem może być to, że może pojawić się idealny partner lub praca, ale nie pojawi się dla kogoś, kto jest na emeryturze lub już szczęśliwie w partnerstwie.

Nie należy mylić duchowej ekspresji całości i kompletności z ludzkim poczuciem „dobra” – pojęcia, co nie obudzone społeczeństwo uzna za stosowne i osiągnięte dzięki manipulacji i walce. Kiedy pojawiają dary ducha „Wszystkie wstążki są pięknie przewiązane” i nic nie jest wymagane, aby tak było.

Wszyscy studenci Prawdy doświadczają czasów, w których nie czują się bardzo duchowi i kompletni. Nie zniechęcajcie się tym, gdyż uczucie bycia duchowym nie jest wskaźnikiem waszego osiągniętego stanu świadomości. Często tacy w jakimś szale gorliwości religijnej nie mają doświadczeń duchowych, ale bardzo trzeciowymiarowe i przez ego napędzane.

Ewolucja dotyczy widzenia poza powszechnymi trzeciowymiarowymi uczuciami i myślami, nie chcąc dawać im mocy, oraz życie z najwyższym poczuciem tego, co znasz, będąc w świecie, ale nie z niego. Jak zdajecie sobie sprawę, te światowe zmagania nie mają realnej siły lub prawa do ich wspomagania, znajdziecie siebie osobiście doświadczającymi ich coraz mniej. Energia przyciąga jak energia.

Ta wiadomość jest o byciu świadomym pokusy życia z absolutnej Prawdy, zanim osiągniecie ten stan świadomości. W swoim entuzjazmie dla duchowego wzrostu, niektórzy studenci chcą to natychmiast zintegrować i żyć tym, co rozumieją tylko intelektualnie.

Entuzjazm jest właściwy, ale, Drodzy szybko odkryjecie, że prawda, którą możecie przeczytać w książce nie działa dla was, co pozostawia wam poczucie, że zostaliście oszukani lub jesteście w błędzie i nie jesteście jeszcze gotowi do duchowych studiów.

Zniechęceni, niektórzy powracają do tego, w co wcześniej wierzyli, ale z tego wyrośli. Inni mogą zdecydować się na uporczywe utrzymywanie prawdy wierząc, że w ten sposób niektóre zewnętrzne przejawy zmienią się, nie zdając sobie sprawy, że ich upór na to „coś” rzeczywiście umacnia to, utrzymując to na miejscu.

Nikt nie może manifestować lub żyć wyżej niż jego osiągnięty stan świadomości. Jest to tajny klucz przebaczenia dla Jaźni, a także innych osób, gdyż wszyscy robią najlepiej jak potrafia, w określonym czasie. Nawet morderca wierzy, że czyni świat lepszym w jakiś sposób.

Ewolucja jest pracą, Drodzy, aż w pewnym momencie jest więcej prawdy w waszej świadomości, niż nie, w czasie życie staje się o wiele łatwiejsze, ponieważ prawda zaczyna manifestować na zewnątrz w formie, w jakiej jest potrzebna – pomysłów, rzeczy, osób, itd.

W obliczu przejawów niezgody i braku harmonii, równoważcie samych siebie w zrozumieniu, że Źródło nie może nigdy kształtować siebie jako „to”, ponieważ Boska Świadomość nigdy nie jest ucieleśnieniem niezgody – nie może być niezgody w JEDNOŚCI. To, z czym macie do czynienia jest manifestacją wiary w separację i dualność, a więc złudzenia. Iluzja dotyczy tego, jak ja widzę coś, a nie coś w sobie.

Następnie, podejmujcie ludzkie kroki, jakie mogą być konieczne. Matka Teresa z Indii uznała, że każdy człowiek jest Istotą Boską, ale nie działała stojąc i krzycząc; „To wszystko jest iluzją.” Ona dawała jeść głodnym, obwiązywała ich rany, i rozpatrywała ich doraźne potrzeby niezależnie od tego, jak prezentowali siebie, utrzymując się w zrozumieniu Prawdy.

W ten sposób ewoluujecie w całość i kompletność swojego prawdziwego Ja, żyjąc na Ziemi i mając ludzkie doświadczenie. Nie opierajcie się niczemu. To nie znaczy, że macie lubić i akceptować wszystko albo, że nie możecie pracować, aby coś zmienić, ale przed podjęciem działania spójrzcie oczami duchowego zrozumienia. Gdy to zrobicie, duchowe owoce mogą pojawić się jako rozwiązanie problemu.

Wysyłajcie Światło często do tych krajów i osób, do których czujecie się kierowani i wiedzcie, że jest to światło odsłaniające ciemność, przynoszące na powierzchnię długo ukryte, gęste energie.

Życie ze swojego najwyższego poczucia prawdy jest wszystkim, co jest potrzebne i więcej jest dawane, gdy to robicie. Wszyscy są kompletni i cali, ale żywoty przeżywane w trzeciowymiarowej energii spowodowały, że większość zapomniała o tym. Jako Istoty Stwórcze, następnie zaczęliście nieświadomie tworzyć świat dwoistości i separacji.

Ewolucja jest po prostu podróżą ponownego przypominania sobie kim i czym jesteście.

Jesteśmy Grupą Arkturian

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/

Narodziny Nowego Człowieka. Część II. ELIJA (Prorok Eliasz)

 

PRIORYTET MAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z OCZYSZCZANIEM

Te konieczne prace oczyszczające nadal jeszcze mają najwyższy priorytet. Korzystanie z Ciała Świetlistego wymaga Istoty wolnej od wszystkich blokad. Nie chodzi o to by pościć i aby odmawiać Ciału pokarmu by w ten sposób się oczyszczać, lecz chodzi o wyczyszczenie mentalnego i emocjonalnego Pola Energii, o to by w myślach i emocjach być klarownym i pełnym Miłości.
Cielesny post może tą pracę wspierać ale nie musi albowiem bardzo często Ciało potrzebuje pożywienia – jako wyrównania – aby dokonać konkretnych kroków Rozpoznania w swojej Istocie. Przyjmujcie do siebie tylko lekkie i czyste pożywienie. W tym Czasie odmawiajcie Ciału pożywienia tylko wtedy gdy jesteście całkowicie pewni tej konieczności. W innym przypadku – w dosłownym tego słowa znaczeniu – można „samemu strzelić sobie w kolano” bo stracicie Energię do Transformacji.
Odżywianie się Światłem jest źródłem do którego musicie być dopiero podłączeni i zbyt szybkie odwrócenie się od materialnego pożywienia w niewłaściwym momencie przynosi szkodę zamiast korzyści.
Przestrzegajcie tego dokładnie albowiem poszczenie jest wzorcem uzdrawiającym Starego Czasu i służyło przede wszystkim do tego aby Ludzie w Światach 3D mogli się otworzyć dla wyższej Wiedzy, dla tego co boskie. Jednak Wy którzy się podnosicie musicie być w pewnym stopniu już otwarci, inaczej nie mielibyście żadnej Wiedzy o tych Słowach i o tych wielu Przesłaniach Nieba które w ubiegłych latach poświęcone były tym tematom.

CIAŁO ŚWIETLISTE

Gdzie jednak znajduje się to Ciało Świetliste, ten Wehikuł którym udajecie się w Podróż z powrotem do Źródła? My wszyscy żyjemy w tym Ciele Energetycznym, tylko że ono jest nieaktywne w czasie ludzkiej egzystencji na ociężałych Światach 3D lub niższych 4D. To znaczy że zasadniczo Dusza nie jest tą która żyje w Ciele ludzkim tylko to Ciało ludzkie postrzega się i rozciąga w jego własnej Esencji Duszy. A więc my wszyscy żyjemy w tym Ciele Świetlistym które rozciąga się we wszystkich kierunkach: na metry w górę, w dół i na boki. I teraz u wszystkich podnoszących się aktywowane jest właśnie to Ciało Świetliste – niczym statek kosmiczny w którym zapalają się wszystkie światła.
Teraz prowadzone są prace remontowe/konserwacyjne i my jesteśmy czynieni „gotowymi”, tak abyśmy mogli podjąć się tej wspaniałej podróży do Boga.
To wydarzyło się ze mną przed tysiącami lat i przed tysiącami lat z Matką naszego Wiecznego Brata Jesusa – Marią, która jako Matka Boska dla wielu nas Ludzi w czasie niektórych żyć była kotwicą, dawała schronienie i orientację.
Podsumowując – i tym kończymy tą pierwszą transmisję „Narodzin Nowego Człowieka”:
Wszyscy którzy wybrali Podniesienie zostaną teraz do niego kompleksowo przygotowani! Przy czym następuje aktywacja Ciała Świetlistego. I ten proces u podstaw jest najbardziej skutecznie wspomagany przez indywidualne prace klarowania.
My stajemy się delikatniejsi i świetliści i to jest fakt
który coraz więcej ludzi spostrzega na sobie samych.
Im szybciej uwolnimy się od materialnych uwikłań i blokad tego Poziomu tym w bardziej harmonijny sposób będzie miało miejsce nasze Przejście w niematerialną Rzeczywistość naszego Wyższego JA.
Zrozumcie że: Szczęście które przygotowuje nam nasze Życie w Ciele Świetlistym jest naszym naturalnym boskim statusem, jest podstawowym Modusem (*stanem) każdego Boga-Twórcy. Nienaturalnym jest bycie od tego odciętym.
Już tylko to powinno pokazać Wam na jaką Służbę się wszyscy zdecydowaliśmy gdy zgodziliśmy się na rozdzielenie się z nami samymi i ze szczęśliwą Rzeczywistością naszej boskiej Świadomości.
Na to wskazywały wielokrotnie niebiańskie Królestwa Światła abyście zrozumieli i uwewnętrznili to co się wydarza, lecz przede wszystkim abyście mogli pojąć Waszą faktyczną wielkość – niezależnie od tego czy się podnosicie czy pozostajecie.
Albowiem każdy Człowiek – bez wyjątku każdy Człowiek na tym Świecie uzyskał wyróżniający go status w Królestwach Tworzenia jedynie poprzez decyzję oddzielenia się od swojego Boskiego JA, po to by przeżyć to wyjątkowe doświadczenie oddzielenia od Źródła. To stwierdzenie dotyczy każdego pojedynczego z nas Ludzi – bez wyjątku.
Oczywiście to stwierdzenie nie uwalnia nikogo od odpowiedzialności za błędy i pomyłki którą wziął na siebie. Ten fakt ukazuje przede wszystkim iż na Końcu wszystkich Żyć we wszystkich Czasach wszystkie Rzeczy pokazują się w zupełnie innym świetle. One nie są już oceniane na podstawie zrozumiałego lecz bardzo często ograniczonego ludzkiego punktu widzenia, lecz obserwowane są pod szerszym kontekstem wszystkich Bytów.
Ten czas poświęcony jest narodzinom Nowych Ludzi.
Narodzinom Nowego Człowieka w Tobie, bo Ty jesteś na to gotów,
bo Ty to Życie na tym Świecie wyczerpałeś i zakosztowałeś go do końca.
Tymi Słowami błogosławię Ludzkość i wszystkie Życie tego Świata.
Ja Jestem
ELIJA (Eliasz)
//koniec części II//
Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2014/11/19/14-11-2014-narodziny-nowego-czlowieka-czesc-ii-elija-prorok-eliasz/

 

Narodziny Nowego Człowieka. Część I. ELIJA (Prorok Eliasz)

Ukochani Ludzie,
Rodzeństwo z Wieczności!

Wspólnie powracamy do Boga,
pewne jest nasze wspólne przybycie do Nieba
i wspólnie tworzymy bazę (*podstawę) dla Nowych Światów.
My zapewniamy nowy Siew Dusz które – po tym jak my już dawno umkniemy – doświadczą się w „Wielkiej Grze”.

Ja Jestem ELIJA, dziś Świat przygotowywany jest na przejście do Nowej Rzeczywistości i te przygotowania są kompleksowe i są w toku już od długiego czasu.

 

SIEW

My coraz bardziej i bardziej zbliżamy się do finałowego Wielkiego Wydarzenia które przemieni wszystko i wszystkich. I my zadecydowaliśmy aby aż do tego dnia pozostać na tym Świecie po to by pozostawić dobrze przygotowane Pole dla tych którzy idą za nami, dla naszego Siewu i dla potomków naszego Siewu. Podczas gdy my zajęci jesteśmy oczyszczaniem i uwalnianiem Pól Energii tego Poziomu, my sami znajdujemy Zbawienie. Podczas gdy nam powierzono budowę Nowych Światów i zasiedlenie ich nowymi Duszami, my sami zaczynamy się zmieniać i nasze materialne Ciała będą stawały się coraz bardziej delikatne i przepuszczalne.

I podczas gdy my tworzymy Nowe Światy i Nowych Ludzi to sami rodzimy się ponownie na jednym z Nowych Światów.

 

PRZYGOTOWANIE DO TRANSFIGURACJI

Mają miejsce narodziny Nowych Ludzi i my sami jesteśmy tymi którzy doświadczają tego na własnym Ciele. Nasze Ciała będą w tych dniach przygotowywane i dopasowywane do „Transfiguracji”. To znaczy że my z każdym momentem naszego Życia poprawiamy naszą Wibrację. To tłumaczy również fakt że coraz więcej Wojowników Światła czuje się niedobrze w ociężałych Polach Wibracyjnych lub w otoczeniu ubogim w Światło i nie mogą go już więcej znosić.

Ten fenomen przybiera na sile i będzie nadal przybierać i to ma bezpośrednie konsekwencje: wiele związków na wszystkich poziomach wspólnego ludzkiego Życia rozpuszcza się a nawet rozpuścić się musi. Wojownicy Światła Pierwszych i Ostatnich Godzin zostaną teraz subtelnie dopasowani. Nasze Ciała zostaną – niczym instrument – wyjustowane na delikatne boskie Wibracje 5 Wymiaru, przy czym każdy ociężały Wzorzec Wibracyjny traci każdy punkt oparcia w naszym otoczeniu. I pomimo tego że większość tej Ludzkości egzystuje w dużym oddaleniu od tej Rzeczywistości, to jest nas wielu z tych którzy tego doświadczają.

Stare przemija, obumiera i rozpuszcza się przed naszymi oczami. To dzieje się w tych dniach z nami i ze Światem, my przeżywamy to jako zupełnie naturalny proces, tak jakby nigdy nie było inaczej. Ani smutek ani lamentowanie nie przeszkadzają nam w naszej codzienności i patrząc na wszystko wokół co się rozpuszcza i przemienia tylko niezmącone uczucie uwolnienia jest dominującym wrażeniem które pojawia się teraz u wszystkich. I to dzieje się w ten sposób bo my nie musimy już nic więcej porzucać albowiem sytuacje, rzeczy i ludzie sami się od nas odłączają. Jak przy znoszonych szatach – odpada od nas każdy balast i w tych dniach jest nam przekazywana Szata Światła w której wyruszamy do nowych brzegów i nowych Światów. To oznacza:

Aktualnie Wojownicy Pierwszych i Ostatnich Godzin otrzymują cały czas ulepszane Kody Podniesienia które są zapisywane w nich (*wgrywane) na poziomie komórkowym.

Poprzez to doskonali się nie tylko nasze postrzeganie ale również i nasze fizyczne Ciało. My pod każdym względem stajemy się bardziej przepuszczalni i czujemy więcej, słyszymy więcej, postrzegamy więcej. Przewidywanie i „nad-słyszenie” kształtują się i przeżywane będą jako całkowicie naturalne fenomeny. Teraz wychodzą na wierzch nasze faktyczne możliwości bo blokady które je zakrywały są usunięte.

Te przygotowania z tymi błogimi ich następstwami służą jedynie do tego abyście w Dniu X mogli wykazać się energetyczną bazą (*podstawą) potrzebną do Waszego Przesunięcia. To Przesunięcie – którego ja sam doświadczyłem jako Prorok tysiące lat temu – może wydarzyć się na trzy sposoby:

1.
Poprzez odłożenie materialnego Ciała. To oznacza doświadczenie „umierania” bez Śmierci bo jest to zupełnie naturalne i przepiękne przejście do Światła.

2.
Poprzez to że Człowiek pozostanie w Ciele Sennym i następnie przejdzie w swoim kompletnym Ciele Świetlistym. Również przy tym Ciało materialne jest pozostawiane.

3.
Poprzez to że Człowiek całkowicie świadomie przetransfiguruje swoje jeszcze materialne Ciało w delikatniejszą Rzeczywistość Wibracyjną. Ten proces ma miejsce – można tak powiedzieć – przy Świadomości dziennej i tym samym jest to w pełni świadome przejście Człowieka do Światła. Jest to Transfiguracja która – pomimo tego że liczba tych którzy tego dokonają jest znacząca – może i będzie mieć miejsce w taki sposób tylko u nielicznych Ludzi.

Wszystkie te podstawowe warianty praktycznego Podniesienia posiadają dalsze warianty które dopasowane są dokładnie do niepowtarzalności każdego Człowieka. Zasadniczo jednak jest tutaj opisane co jest możliwe i jak się to wydarzy.

Ten proces „Transfiguracji” od każdego z nas wymaga ogromnych wysiłków w fazie przygotowawczej. Należy utrzymać czystym Pole Energetyczne lub jeśli jest to konieczne uzdrowić je ze starych, nierozwiązanych okaleczeń.

Stopień indywidualnego wyklarowania decyduje o tym jak będzie przebiegało indywidualne Podniesienie. Im bardziej świetlista jest ludzka Istota na komórkowym jak i ogólnie energetycznym poziomie – to znaczy we wszystkich swoich Ciałach – tym lżejsze jest jej Przejście.

Dlatego też przypominam wszystkim Ludziom którzy odkładają chętnie swoje „zadania domowe” o tym aby znów się za nie wzięli po to by w Dniu Prawdy lekkim krokiem i pełni Radości mogli wsiąść do swojego niebiańskiego wehikułu i wejść do Nieba.

//koniec części I//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

 

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2014/11/17/14-11-2014-narodziny-nowego-czlowieka-czesc-i-elija-prorok-eliasz/

Przyjmij nowy boski plan

 LM-11-2014

Ukochani Mistrzowie, nigdy nie zapomnijcie, że najbliższym i najdroższym przyjacielem każdego z was powinna być własna świadomość duszy. W świętym Sercu każdego tkwi mądrość, współczucie, cierpliwość i – co najważniejsze – nieograniczona święta Miłość. Od początku twórczego doświadczania gęstości wszystkie ludzkie formy życia były systematycznie poddawane  serii objawień. Ciekawy, dociekliwy umysł był nieodłącznym wewnętrznym aspektem ludzkiej natury. Po raz kolejny Ziemia jest przygotowywana do nowej wyższej wyewoluowanej  formy ludzkiego gatunku. Wy wszyscy – gwiezdne plemię i służebnicy świata –  macie zakodowane w atomach nasiennych pamięci naglące pragnienie uczestniczenia w przejawieniu tego niezwykłego marzenia o przyszłości. Osobistym celem każdego z was jest, aby pośród chaosu i zawirowań nurtu obecnej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru być samodzielną, inspirowaną duszą, istotą.

Nowy boski plan wypełniony zaawansowanymi twórczymi ideami przekraczającymi najśmielsze oczekiwania nawet najbardziej błyskotliwych, zaawansowanych umysłów, jakie teraz żyją, jest emitowany przez potężne promienie boskiej świadomości na Ziemię i ludzkość z Wielkiego Centralnego Słońca tego podwszechświata. Zaawansowana dusza krocząca wąską ścieżką wznoszenia musi nauczyć się chłonąć i integrować trzy główne boskie promienie nadchodzącej ery, DUCHOWEJ TRÓJCY, złożonej z: BOSKIEJ WOLI * MIŁOŚCI / INTUICJI * INTELIGENCJI, ZDECYDOWANEGO DZIAŁANIA.

Czemuż by nie przenieść się do wnętrza spirali wznoszącej świadomości, do oka dualizmu i polaryzacji, gdzie panuje cisza i spokój, wypełnionego czystą kosmiczną substancją siły życiowej, diamentowymi cząstkami tylko czekającymi, aby je przekształcić w swoją wizję przyszłości? Właśnie w tej chwili, kiedy wejdziesz do świętego Serca, możesz doświadczyć głębokiej miłości i współczucia naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy. Przyjmij proszę tę niezmienną prawdę: jesteś bezcennym synem / córką w ważnej misji, i nie możesz powiedzieć niczego, co zmniejszyłoby tę miłość. Przyszedł czas, aby otworzyć fragmenty mózgu w twoim umyśle dla kodów wyższych częstotliwości wyższej Jaźni / Nadduszy.

Zbyt wielu z was nadal nosi brzemię przeszłości: błędy popełnione w tym życiu, a także liczne wcześniejsze uwarunkowania i skrywane przeżycia dotyczące bolesnych zdarzeń i działań ze wszystkich wcześniejszych wcieleń. Ani trzymanie się tych wspomnień, ani noszenie bagażu niesprawiedliwości już wam nie służy. Nadszedł czas, abyście pozwolili nam pomóc uzdrowić bolesne ślady zapisane w waszych ciałach fizycznych i polach aury – żebyśmy po prostu usunęli wypaczone wzorce przekonań świadomości zbiorowej z trzeciego / czwartego wymiaru – przenosząc te wymiary z powrotem do pierwotnie zaprojektowanego spektrum dualizmu. Strach jest emocją prymitywnej walki lub ucieczki, utrudniającą poszerzenie przytomnej świadomości. Już czas, aby oczyścić i przeprogramować podstawy instynktownych elementów niższej natury ludzkiej.

Ważne jest, aby zrozumieć – nawet jeśli nie pamiętacie swoich błędów, myśli i czynów z przeszłości, które wytrąciły was z równowagi – że te negatywne myślokształty są obecne w  strukturze komórkowej, czekając, aż się je rozpozna i naprawi, powracając do wewnętrznej harmonii. Świadome postrzeganie i dostosowanie własnej woli do woli wyższej Jaźni i Boga Ojca Matki, pozwoli uzdrowić oraz przywrócić do harmonijnego i pokojowego współistnienia, radości  i intencji przepełnionych miłością-  wszystko, co nie współgra z częstotliwościami wyższego czwartego / piątego wymiaru. To jest źródło tak wielu wewnętrznych zawirowań, wyzwań i testów, których doświadczacie wy – świadomi siebie poszukiwacze Światła.

Wciąż podkreślam, że jednym z największych wyzwań i najważniejszych zadań, które należy wypełnić, aby umocnić się na spirali wznoszenia, jest utrzymanie skupienia na  punkcie świadomości w słonecznym centrum mocy. W ten sposób zachowacie otwarte przejście do świętego Serca – umożliwiając tym samym Światłu Stwórcy na swobodny przepływ do i od was. To z kolei pomoże wzmocnić i udoskonalić wyjątkowo cudną, harmonijną pieśń duszy.

W tych pięknych, choć pełnych wyzwań, czasach macie wielką szansę, by sięgnąć do kosmicznej biblioteki, w której są przechowywane tajemnice tego podwszechświata. I wy, z gwiezdnego plemienia, stopniowo jesteście wyposażani tak, aby dotrzeć do tych świętych świątyń / piramid Światła, w których są zebrane prawa uniwersalne i mądrość wieków. Czyniąc to, nauczycie się, że można przejść na dowolną wysokość, pokonać każdą przeszkodę, a ścieżka wznoszenia będzie wam z pewnością wyjawiona. Nigdy nie utraciliście swojej boskości czy boskiej inteligencji. Ona została tylko zdeponowana w oczekiwaniu na czas, kiedy po raz kolejny obudzicie się i, jako boskie dzieci, zażądacie sobie przyrodzonych praw przyznanych wam przez naszego Boga Ojca Matkę.

Kochani, prosimy, niech każdy skupi się na tym, aby stać się czystym naczyniem na subtelne częstotliwości Światła. Można być kanałem dla diamentowych cząstek Światła, które przenikną fizyczny wehikuł i popłyną w świat przejawiony. Czerpiąc je za pośrednictwem wielkich miast Światła z szóstego wymiaru, trzeba jednak uwolnić z ciała fizycznego moc świętego ognia – ognia Kundalini ukrytego w czakrze podstawy. Przewodnikiem tej energii siły życiowej jest oddech. Musicie nauczyć się używać i doskonalić idealny rytm świętego oddechu. Oddech nieskończoności jest istotnym elementem procesu transformacji. Ostatnimi laty przekazywaliśmy wam  ważne elementy zaawansowanych technik, które musicie poznać, jeśli chcecie poszerzyć rozwój i zażądać  panowania nad sobą. Te istotne informacje trzeba przyswoić, a następnie podzielić się wiedzą z tymi, którzy podążają Ścieżką za wami.

Proszę, wyobraź sobie fioletowy płomień pałający spod twoich stóp i całkowicie cię otaczający życiową energią transmutacji, która przyspiesza proces przekształcania wszystkich zanieczyszczonych substancji wewnątrz i wokół ciebie, zapewniając ci ochronę przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi. Kiedy ewoluujesz do istoty  duchowo /  ludzkiej, stajesz się zdolny do głębszego myślenia i złożonych pojęć. Będziesz także rozwijać zdolność do głębszej, bardziej intensywnej miłości.

Kiedy przyswoiłeś formułę wibracyjną bogactwa i akceptujesz to jaką własną prawdę, staje się ona częścią twojego energetycznego podpisu. Wtedy te energetyczne wzorce częstotliwości dostatku zaczynają z ciebie promieniować, z przodu i z tyłu portalu słonecznego centrum mocy, tworząc znak nieskończoności, dzięki czemu następuje stały przepływ obfitości wszystkich dobrych rzeczy. Pamiętaj: aby urzeczywistnić swoją duchową wizję, musisz określić, co chcesz stworzyć i wyraźnie to sobie zwizualizować. Przede wszystkim, jako świadomy współtwórca, musisz skoncentrować się na przejawie doskonałego, wyewoluowanego stanu bytu i harmonijnej jakości życia. Dlatego musisz szukać mnóstwa miłości, radości, pokoju, kreatywności, dobrego stanu zdrowia, zgodnych, satysfakcjonujących relacji z innymi i tak dalej. Poszukiwanie utwierdzenia cech, właściwości i jakości Boskiej świadomości zapewni sukces w tworzeniu wszystkich materialnych rzeczy potrzebnych do życia w komforcie. Przemierzając liczne poziomy i wymiary tworzenia, uczysz się stawania jednością z nieskończonym przepływem obfitości. Jednym z najważniejszych pojęć, które musisz zaakceptować jako swoją prawdę, jest krystalicznie czysta świadomość tego, że jesteś twórcą rzeczywistości, w której będziesz żyć teraz i w przyszłości.

Wielu z was pyta o swoją misję w tym wcieleniu, a ja odpowiadam, że największym pragnieniem każdej duszy jest odzyskanie licznych aspektów siebie i powrót do bycia  wspaniałym mistrzem współtworzenia, jakim byłeś podczas pierwszego wcielenia na płaszczyźnie materialnej. Proces wznoszenia jest ciągłą podróżą, nie celem. Każdego dnia staraj się dokonywać najlepszych wyborów, żyj chwilą, bo to jest jedyny czas, kiedy masz dostęp do boskiej mocy – nie skupiaj się na przeszłości ani na przyszłości – najwyższego potencjału szukaj  w chwili bieżącej. Spójrz na życiowe wyzwania jak na możliwość, by się uczyć puszczania starych samoograniczających ścieżek. To są niezbywalne prawdy, które musisz sobie wpoić, aż staną się nieodłączną częścią twojej ludzkiej natury.

Dla was z gwiezdnego plemienia nastał okres równoważenia, do którego dążycie, aby wprowadzić harmonię do wszystkich aspektów bytu. Gdzieś w głębi wiecie, jak ważne jest poszanowanie i przyswojenie natury żeńskiej  – łagodnej, intuicyjnej, twórczej i skupionej do wnętrza energii, tak jak i rozwój oraz używanie cech męskich. Starajcie się być silni, lecz delikatni, kierujcie się na zewnątrz, sięgając do wewnętrznej skarbnicy mądrości. Kiedy nauczycie się wydobywać mądrość ze świętego Umysłu, rozświetlać współczuciem święte Serca, boska natura będzie w was rosła w siłę i będziecie wyrażać siebie świadomie. Musicie nauczyć się wyrażać zwięźle, konstruktywnie i pewnie. Wiedzcie, że jeśli pozostajecie skupieni i skoncentrowani w świętych Sercach, wszechświat musi odpowiedzieć wam w sposób pozytywny, a sukces będzie gwarantowany.

Kiedy dostrajacie się do intuicji swojej wyższej Jaźni, zaczynacie odczuwać pulsowanie boskiego Światła w świętych Sercach i koncentrujecie się na przebłyskach tworzenia  w świętym centrum serca każdej osoby, którą spotkacie. U wielu drogich Dusz może to być przytłumione, lecz  jednak wciąż płonie, chyba że już nie żyją. Gdy tak zrobicie, automatycznie będziecie starać się praktykować nieosądzanie i w każdym zaczniecie widzieć pozytywną naturę.

Nie obawiajcie się nowych teorii czy złożonych informacji. Zanim jednak przyjmiecie czyjekolwiek nauki za swoje prawdy, korzystajcie z daru rozróżniania. Przyjmujcie tylko to, co z wami współbrzmi – co jest wam miłe, pouczające i co poszerza świadomość. W naukach przekazywanych ludzkości istnieje wiele półprawd. Pamiętajcie, jesteście tymi, którzy muszą tworzyć sobie wolność, bogactwo i siłę. Nikt inny nie może zrobić tego dla was. Kroczący Ścieżką wznoszenia i oświecenia muszą wyróżniać się wnikliwością. Cokolwiek ktoś wybierze jako swoje prawdy, musi przyswoić i zastosować to w życiu poprzez ukierunkowanie intencji i działania. ROZEZNANIE / INTENCJA OD SERCA / ZAMIERZONE DZIAŁANIA skutkują pozytywnym przejawem.

Bez względu na to, jakie ktoś ma w tym wcieleniu okoliczności życia, warunki czy poziom świadomości, w głębi jego / jej duszy tkwi naglące pragnienie, by przyswoić rozliczne poziomy aspektów własnej istoty. Najpierw jednak trzeba się uzdrowić i zharmonizować, tak aby móc się napełnić wysublimowanym światłem wyższych wymiarów. Kiedy pozwoli się wyższej Jaźni na rozświetlenie i prowadzenie, dostaje się coraz więcej natchnionych myśli. Istnieje wiele sposobów manifestowania się Ducha, trzeba po prostu pozwolić, aby działo się to w sposób naturalny. Co sprawia, że twoje serce się uśmiecha i i przynosi głębokie poczucie ukojenia? Jak chcesz służyć? Istnieje wiele sposobów, a ty masz wiele talentów (więcej niż ci się wydaje) – jednak wybór zawsze należy do ciebie.

Potężne siły królestwa aniołów, a także ogromna ilość wspaniałych istot Światła – wszyscy są tutaj, aby wspomóc cię w przejściu przez te czasy ewolucji i wielkich przemian lekko i łatwo. Jednak o naszą pomoc trzeba poprosić, gdyż nie możemy naruszać waszej wolnej woli. Nadszedł czas, abyś odzyskał / odzyskała należną pozycję mistrza Światła, lecz pamiętaj: kiedy przyswajasz wiedzę  Ducha i oświecające prawdy, niezwykle ważne jest, aby iść naprzód i dzielić się wiedzą z innymi.

Wiedz, że wyzwania i szanse będą mogły przynieść korzyści przewyższające wszystko, co możesz sobie wyobrazić, dlatego nie bój się wyjść ze swojej strefy komfortu, sięgaj do gwiazd. Przyjmij swój płaszcz z promieni Światła, na który zasługujesz. Podążaj własną ścieżka i nie obawiaj się być inna / inny niż ludzie wokół ciebie.

Pozostawiamy cię z z kilkoma rozświetlającymi myślami, aby ci pomóc skupić się na wyższym poziomie mentalnym świadomości, z aurą intencji wypełnionej miłością. Twoim celem jest  koncentracja na sercu i skupienie w duszy:

* Wyższy umysł używa w procesie myślenia / analizowania wszystkich zmysłów twoich rozlicznych aspektów świadomości.

* Wiedza, talent i wysoki iloraz inteligencji nie tworzy geniusza. Aby sięgnąć do jego duchowego potencjału, kiedy coś się robi, potrzeba koncentracji, odwagi, wytrwałości oraz rzetelności. Znajdź i realizuj w sobie pragnienie doskonalenia oraz staraj się żyć zgodnie z zamiłowaniami najlepiej jak potrafisz.

* Powracanie wąską Ścieżką wznoszenia ku świadomości jest początkiem przekraczania przeciwieństw, gdzie nie ma rozdziału na dobro czy zło, właściwe czy niewłaściwe, są za to harmonijne osobiste wybory w przyjętym spektrum dualizmu. Jako władny, aktywny pan siebie masz dokonywać tylko najwyższych i najlepszych wyborów dla dobra WSZYSTKICH.

* STRACH, NIENAWIŚĆ I OSĄDZANIE DZIELI. MIŁOŚĆ PRZEKSZTAŁCA I JEDNOCZY. Musisz nauczyć się wznosić ponad codzienne stresujące sytuacje, aby móc przekształcać chwile niezgody w godziny spokoju.

Przywołujcie nas, a będziemy was prowadzić i wspomagać w każdy możliwy sposób. Bądźcie odważni i niezłomni, moi dzielni wojownicy. Wiedzcie, że wciąż jestem z wami i bardzo was kocham.

JAM JEST archanioł Michał

przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

Nauki Nadduszy: Manifestowanie Obfitości

.
Miłość i harmonia powinny się wylewać  z umysłu i  serc każdego poszukującego, który chce widzieć zmiany na Ziemi.  Nie możecie spodziewać się żadnych zmian w funkcjonowaniu waszej planety, jeśli nie jesteście gotowi na własną wewnętrzną i zewnętrzną pracę.  To jest wymogiem do doprowadzenia siebie i planety do Światła.  Dlatego zachęcamy każdego poszukującego, który jest gotowy na ogromne planetarne zmiany, aby o tym pamiętać.

My doskonale rozumiemy, że powszechny zamęt i zniszczenie jest kontynuowane na świecie, ale zachęcamy was do pamiętania, że wszystko co rozgrywa się na światowej scenie, dzieje się z koniecznego i ważnego powodu.
Wszystko co się wydarza – odpowiednie lub nie – odgrywa dużą rolę w manifestacji waszej niebiańskiej  przyszłości i zachęcam was do pamiętania o tym podczas, gdy będą się działy rzeczy zbyt przypadkowe lub chaotycznie, aby miały jakikolwiek sens.

Zmieńcie swoją planetę poprzez zmianę siebie

Nawet najczarniejsze i najbardziej niszczące rzeczy, które się dzieją, są docelowo konieczne.  Każdy kto stracił swoje życie w rezultacie masywnych konfliktów dziejących się na planecie, wybrał podświadomie wcześniejsze odejście, i w niektórych przypadkach, przyczynił się do podniesienia świadomości innych (z drugiej strony zasłony) dla zaprzestania podziałów i działań wojennych.
Jedną z finałowych konkluzji, do której dążycie jest całkowite zaprzestanie wojny i dzielących poczynań, które trzymają was kolektywnie przywiązanymi do niższych sfer.  Członkowie kabała stworzyli dużo negatywności i  okrucieństwa, aby dokarmiać niskowibracyjne astralne moce, które ich prowadzą i im doradzają.  A wy możecie zakończyć całą tę negatywność i nienawiść poprzez niedopuszczanie tego do swojego postrzegania.

Możecie zmienić swoją planetę zmieniając siebie i jeśli jesteście pełni pokoju i harmonii, wasz świat to odzwierciedli.

Oczywiście, wymagać to będzie więcej niż jednego świadomego poszukującego, który za pomocą swojej wewnętrznej zmiany przyczynia się do przybliżenia planety do Światła. Wszyscy (lub przynajmniej znaczna część populacji) musi tych zmian dokonać.
Wiele musi być zrobione, ale każda znacząca zmiana będzie tylko przejściowa, jeśli ludzkość jest nieprzebudzona i nieświadoma konieczności zaprzestania karmienia swoich starych, dzielących sposobów, na korzyść nowego światowego standardu, który obejmuje miłość i szacunek dla każdej istoty boskiej.

Jesteście wszyscy iskrą
wszechmocnej świadomości Źródła i uświadamianie sobie tego pomoże wam dokonać wewnętrznych przemian.

Jestem gotowy na wasze pytania.
 .
Pytanie:  „Słyszałem, że duże pieniądze są w drodze do mnie w sierpniu 2014.  To prawda czy nie?  Następnie, NESARA St. Germain’a?  Kiedy to dotrze do Republiki Południowej Afryki?” 
.
Odpowiedź:  Nasz czytelnik nie jest jedyny, który zastanawia się, kiedy planetarna obfitość będzie zamanifestowana i wielu poszukujących jest skoncentrowanych na pozyskiwaniu bogactwa koniecznego do fizycznego i duchownego prosperowania.

Oczywiście, finansowe bogactwo nie jest potrzebne do duchownego powodzenia, ale zewnętrzna obfitość może pomóc wielu poszukiwaczom w zyskaniu nowej podstawy, znalezieniu sposobu na odnowienie Ziemi.

Na Ziemi finansowe bogactwo równa się prawie zawsze swobodnej zdolności robienia tego, czego się chce i przebudzony i odpowiedzialny pracownik Światła może użyć finansowego bogactwa, aby pomóc ludzkości w uświadomieniu sobieDucha i konieczności życia w pokoju w bardziej nieskrępowany sposób, niż gdyby był ograniczony finansowo.

Finansowa obfitość będzie potrzebna wielu świadomym duszom, które dążą do ziemskiej renowacji, bez strachu i negatywnych finansowych konsekwencji.  Ale z ręką na sercu, powiemy, że poza tym, posiadanie pieniędzy nie będzie koniecznością.

Tak, to jest potrzebne do fizycznego przetrwania i rozumiemy dlaczego wieleświadomych dusz koncentruje się na tym, ale naszą intencją jest zachęcenie was do nieskupiania się na pieniądzach i innych fizycznych rzeczach, służących do przetrwania i do pomocy planecie.

Albo raczej, proponujemy nieskupianie się na pozyskiwaniu lub posiadaniu pieniędzy ale na działaniu, tak jakbyś już posiadał to czego szukasz.  Jeśli finansowa obfitość jest tym czego szukasz, to my proponujemy, abyś najpierwzapytał siebie samego  – dlaczego tego chcesz.  Czy życzysz sobie finansowej obfitości po prostu do przetrwania, czy chcesz jej użyć do pomocy innym?  Czy chcesz prowadzić rozrzutne życie, podczas gdy inni żyją w biedzie, albo czy chcesz użyć swoich funduszy na pomoc reszcie społeczeństwa w prosperowaniu?  Każda dusza zasługuje na radość istnienia zamiast wiecznego zamartwiania się o finanse i podstawowe potrzeby życiowe, ale obfitość będzie miała niewielkie znaczenie, gdy nie będzie użyta dla właściwych celów.

Nie pragniemy przewidywać, kiedy określony program finansowy przyniesie zamierzone rezultaty, ale zachęcamy naszych czytelników i każdego poszukującego, który pragnie finansowej obfitości, aby poprosił Źródło o jej dostarczenie i wizualizował jej manifestację.

Bez względu na to, czy zamanifestuje się to przez jakiś program obfitości, czy przez inne fatum przeznaczenia, to wizualizacja pomoże naszym czytelnikom i każdemu innemu znaleźć to, czego szukają.

Wizualizacja Obfitości

Oferujemy naszym czytelnikom i innym zainteresowanym prostą wizualizację dla finansowej obfitości, i jak zauważycie, wizualizacja ta zawiera także duchową obfitość.

Proponujemy naszemu czytelnikowi, aby zwizualizował sobie swoje ciało eteryczne jako prosty zarys energii.

Ta przezroczysta energia może mieć formę ludzkiego ciała, ale nie musi.  W tym ćwiczeniu, prosimy naszego czytelnika o wizualizację  energii pieniędzy i obfitości  jako żywą, zieloną, świecącą energię, która powoli i pewnie wypełnia przestrzeń wewnątrz i wokół jego eterycznego ciała.

Proponujemy, aby wizualizował swoje eteryczne ciało napełniane zieloną, obfitą energią i utrzymywał ten obraz przez kilka chwil po wypełnieniu eterycznego ciałapo brzegi.  Robiąc tę wizualizację tylko raz, da dobry skutek, ale dla naprawdę zauważalnych  efektów polecamy praktykowanie tego raz lub dwa razy dziennie.

Jeśli  nasi czytelnicy lub inni, są poważnie zainteresowani  doświadczaniem finansowej obfitości, co pomoże im prosperować w czasie budzenia reszty planety, praktykowanie tej techniki wizualizacji nie powinno przysporzyć wiele pracy.

Istotnie, nasz czytelnik może osiągnąć nawet więcej dzięki tej wizualizacji, niż pierwotnie chciał i będzie bardzo zadowolony z tego prostego sposobu na osiągnięcie obfitości.  Dodatkowo proponujemy w trakcie wizualizacji, wyobrażenie sobie Ziemi napełnianej tą samą energią, po to aby cała ludzkość mogła skorzystać z finansowego bogactwa.

Jeszcze raz, my i inne źródła channelingów nie chcemy podawać wam dat i ram czasowych dla manifestacji  pewnych ważnych wydarzeń takich, jak ekonomiczna restrukturyzacja, która spowoduje przepływ obfitości do najniższych klas społecznych, koniecznej dla waszego postępu w stronę Światła.

Dostatek i obfitość będzie bardzo ważnym aspektem waszej przyszłości i powszechna bieda, która utrzymuje tak wiele dusz związanych ze stanem świadomości braku, będzie zastąpiona kolektywną obfitością.  Każdy musi być częścią konstrukcji waszej Nowej Ziemi i żeby to się stało, każdy musi znaleźć się na przyzwoitym poziomie finansowym.

W miarę jak planetarna przebudowa będzie się przyspieszać, zrozumiecie, że pieniądze i temu podobne rzeczy już nie będą dłużej potrzebne, gdyż dobrobyt będzie rozdzielany sprawiedliwie i żadna dusza nie będzie musiała się martwić o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb.

Mamy nadzieję, że ta wizualizacja przyczyni się do odniesienia sukcesu, którego nasz czytelnik szuka. Ale jeśli ktoś chce zrobić lub osiągnąć coś bardzo znaczącego, niezbędny jest wkład pracy.

W przypadku naszego czytelnika, ta praca jest oparta na wizualizacji, ale inni mogą zostać poproszeni o wykonanie podobnych  rzeczy, jeśli chcą przyczynić się w budowaniu waszego, nowego społeczeństwa lub po prostu w ulepszeniu waszego trudnego, chaotycznego świata.

Wes Annac    4 września 2014

http://lightworkers.org/channeling/204200/oversoul-teachings-qas-manifesting-abundance-and-finding-your-passion-part-12

Przetłumaczyła Wiola, edycja Krystal

źródło: https://krystal28.wordpress.com/

Oficjalna medycyna i jej diagnozy oraz ich interpretacje w świetle aktualnych zmian na Ziemi

Miało być o czym innym, ale mam wrażenie, że pewien temat wart jest szybkiego poruszenia w aktualnościach. A mianowicie chodzi o ‚oficjalną medycynę’ i jej diagnozy oraz ich interpretację w świetle aktualnych zmian na Ziemi.

Kody nowej geometrii, jakie otrzymaliśmy w ciągu miesiąca, od równonocy do 22.10, zapewniają wszystkim tym, którzy pozostaną na Nowej Gai, idealnie zdrowe, sprawne i szczęśliwe ciała, a stanie się to szybciej niż wiele osób ośmiela się przypuścić;) Kody, jakie zeszły 24.10, o czym pisałam mniej więcej w tamtym czasie, to już zaawansowane ‚sprawności harcerskie’, związane np. z fizyczną nieśmiertelnością czy też zamianą ciała w światło i z powrotem (w buddyzmie nosi to nazwę ‚tęczowego ciała’). Zgodnie z rozpowszechnionymi na Zachodzie przekonaniami mamy więc już wszyscy w sobie całkiem niezwykłe programy, sprzyjające robieniu ‚cudów’, i nie dzieje się tak przypadkiem…^_^ teraz istotne dla naszego globalnego procesu jest nie tylko ‚promieniowanie swoją prawdą’ i nową energią, i nie tylko dostarczanie chętnym informacji o przemianach i nowym świecie, ALE I zademonstrowanie tego i owego…przez wszystkich, którzy są już na to chętni i gotowi;) 😀 Tak zwany ‚cud’ jest bardzo silnym anihilatorem starych programów typu ‚to niemożliwe żeby…’ Dla większości ludzi wystarczy jeden większego kalibru dowód na rzecz czegoś uznawanego w naszej kulturze za niemożliwe, aby wiele sztywnych, wyuczonych koncepcji i przekonań rozsypało się w pył:D ‚Ooo, Kowalski może, no to i ja!’;) – i wtedy często się zdarza, że odruchowo wyrażamy również intencję typu ‚to ja też tak chcę!’, a to zazwyczaj wystarcza, by uruchomić kody, które w sobie nosimy, choć o tym możemy nie wiedzieć, i magia nowej świętej geometrii rozkwita na naszych – i nie tylko naszych – oczach…:DDD

W ostatnich latach zmiany energetyczne,  związane z wielką przemianą Gai, często wpływały w wyraźny czy wręcz dotkliwy sposób na nasze fizyczne funkcjonowanie. Dziwnych objawów było na pęczki, i niektórzy latali od lekarza do lekarza próbując ustalić ‚co mi jest?’:P Nawet lekarze ze Wschodu, gdzie na fizjologii człowieka znano się o niebo lepiej niż u nas, mieli ostatnio kłopoty ze zdiagnozowaniem wielu ‚przypadków’, gdyż po prostu otrzymaliśmy w ciągu paru ostatnich lat zupełnie nową energetykę, i w żadnej książce nie jest ona jeszcze opisana…:) Zachodni lekarze, których nauczono, że człowiek jest czymś w rodzaju ożywionego kawałka mięsa, nie mieli do tej pory wielu możliwości, by dowiedzieć się o złożoności i subtelności już choćby ludzkiego ciała, a teraz ich zakres wiedzy na ten temat jest tak wąski, że absolutnie nie będąc w stanie zrozumieć, co się w nas dzieje, co i rusz obdarowują swych bliźnich całkiem nieciekawymi diagnozami…ostatnio coraz częściej o tym słyszę, dlatego uznałam, że warto o tym jak najszybciej napisać:) Moja znajoma śmieje się, że gdyby przez te ostatnie lata chodziła do lekarza z tymi wszystkimi ‚wzniesieniowymi objawami’, pochowali by ją już co najmniej parę razy:PP bywa i odwrotnie (co jest w efekcie o wiele zdrowsze;) – inna znajoma przez parę miesięcy przechodziła wyraźny proces głębokiej przemiany energetycznej, miała dziwne zaburzenia i dostawała proszki, od których robiło jej się jeszcze gorzej, a w końcu gdy zemdlała i zabrano ją na serię badań, usłyszała ‚zgodnie z wynikami tych badań jest pani tak zdrowa, że mogłaby pani iść kopać ziemniaki’:PP No nie poszła;) ale ‚samo’ jej się poprawiło, gdy ten proces dobiegł końca i funkcjonowanie jej ciała się unormowało:)

Naprawdę szkoda mi lekarzy, bo wielu z nich jest szczerze oddanych ludziom i swemu zawodowi, ale w obecnych warunkach ich malejący z każdym dniem zasób wiedzy o ludzkim ciele i jego funkcjonowaniu staje się większym zagrożeniem dla zdrowia ich pacjentów niż dotychczas bywało;) Oczywiście wszystko to jest kwestią przekonań i wiary w rozpowszechniony w naszej kulturze paradygmat naukowy, i to się już niedługo zmieni, ale póki co warto trzymać rękę na pulsie i chronić siebie oraz innych przed skutkami tego rodzaju informacji.

Teraz wchodzimy w okres, gdy potrzebujemy ‚dowodów’ i wręcz ‚cudów’ na rzecz rzeczywistości Nowej Gai i naszych autentycznych możliwości, zwłaszcza po to, aby uchronić od niepotrzebnej śmierci wiele osób, które na tej Nowej Gai pozostaną, ale ich przekonania rzucają ich na pastwę fałszywych diagnoz lekarskich, albo ich stan zdrowia sprawia, że wyrażają oni, zapewne często, intencje typu ‚a już mam tego dość’, i wtedy nieświadomie ‚ustawiają się w kolejce’ do następnego wcielenia tutaj, co w większości przypadków już wcale nie jest potrzebne! Znakomita większość ludzi, którzy tu pozostaną, mogą uczynić to w swoich obecnych ciałach, które teraz mogą się łatwo i w krótkim czasie całkowicie zregenerować i odmłodzić. Niewiele jest na Gai ludzkich ciał, których ‚nie opłaca się’ doprowadzić do doskonałej formy za sprawą nowych kodów i odpowiedniej intencji. Oczywiście może się zdarzyć, że komuś po prostu znudziło się dotychczasowe otoczenie i chce je zmienić już natychmiast, więc ‚wyprowadza się’ najpierw na drugą stronę, a potem robi comeback w inną okolicę i inne towarzystwo…;) 😛 Ale takich ludzi nie ma aż tak wielu, zresztą niedługo przeprowadzki i częste podróże w inne rejony świata będą stanowiły naszą codzienność, zwłaszcza gdy uruchomimy parę dodatkowych opcji typu bilokacja czy teleportacja;):D Większość ludzi, żyjących obecnie na Gai, zostanie również i na Nowej Gai, a w ciągu następnego roku, gdy wszystko zacznie wyglądać różowiej, jeszcze więcej osób rozważy na nowo tę decyzję, i naprawdę nie ma powodu, byśmy się rozstawali z tymi, których kochamy i którzy nas kochają, tylko dlatego, że ich błędne przekonania mogą doprowadzić ich obecne ciała do stanu, w którym nie będą mogły funkcjonować… Dlatego DOWODY są teraz takie ważne – dowody że ‚to działa’, że ta wielka przemiana naprawdę zachodzi, i że możemy już razem wejść w zupełnie inny model istnienia, powrócić do rajskiego ogrodu i cieszyć się tym, na co tak długo wspólnie pracowaliśmy…:)))))))))))))))))))))))))))))) …i dlatego warto sobie wszelkie możliwe kody czym prędzej uruchomić i już się cieszyć na myśl o licznych radosnych niespodziankach, jakie będziemy mogli zaniedługo sprawiać sobie i innym…;) :D:D:D

 
źródło: http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/2014/11/miao-byc-o-czym-innym-ale-mam-wrazenie.html?spref=bl

 

David Wilcock, Odczyt 01

AGENDA NEGATYWNYCH ELIT RZĄDZĄCYCH ZAWODZI

Wybuch epidemii eboli da się we znaki ale nie w sposób w jaki większość ludzi myśli.

Celem negatywnych elit jest kontrola i dominacja nad innymi. To nie udaje się.

WOLA WSZECHŚWIATA ODPOWIADA

Wola Wszechświata odpowiedziała na sytuację w której się znaleźliście.

David jest w pełni świadom tego, że ogromna liczba interwencji boskich, jak wy to nazywacie, miała miejsce, aby objąć zakres wpływu negatywizmu w waszym królestwie.

Podczas gdy nadal następują wydarzenia powodujące panikę i wielką troskę oraz utratę życia my niezłomnie uprzedzamy każdy wypadek, który mógłby doprowadzić do upadku Ogrodu, że tak się wyrazimy i/lub mógłby dać negatywizmowi zdecydowaną przewagę, która pozwoliłaby im na utrzymanie agendy depopulacji ludzi.

JEST TO NIEZBĘDNYM KATALIZATOREM DO GLOBALNEGO PRZEBUDZENIA

Choć nie lubimy oglądać tego całego strachu oraz bólu na waszej planecie to działamy z perspektywy zrozumienia tego, że jest to niezbędnym katalizatorem w celu globalnego przebudzenia.

Jest niezwykle ważnym, abyście to wy dokonali tych zmian.

Obecnie wszystkie ręce zaangażowane są w tę pracę i każdy jest zainspirowany tym, aby w jakiś sposób służyć.

Nie koniecznie musicie się zamartwiać tym w jaki sposób pomagacie.

Znacznie ważniejszym niż „co” jest „jak” to robicie. O wiele ważniejsze niż to, co można zrobić jest to w jaki sposób można to zrobić.

OSTATECZNIE JEST TO BITWA CZĘSTOTLIWOŚCI

Jak już często mówiliśmy jest to bitwa wibracji.

Ci którzy nadal doznają głębokich odczuć niepokoju, złości, samotności, strachu, zazdrości lub szaleństwa i trwają w nich przez dłuższe okresy czasu tak naprawdę przyczyniają się do przedłużenia agendy negatywizmu.

Wasz planeta w ostateczności jest bardzo dobrze zorganizowaną iluzją, w której działa szeroka gama istot takich jak my, a których zadaniem jest utrzymywanie jak najbardziej przekonywującej zasłony materii podczas jednoczesnego podpowiadania wam, że jest to struktura znacznie bardziej holograficzna niż większość z was może sobie wyobrazić.

TA ŚCIEŻKA OBEJMUJE POJEDNANIE SIĘ ŚWIATÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Niech to się stanie lekcją współczucia oraz łaski.

Ta ścieżka, jak zawsze, obejmuje zrównoważenie się wewnętrznego pożądania w kierunku zmian oraz zewnętrznego występowania stagnacji.

ZAISTNIALA BEZPOŚREDNIA ZMIANA W WASZEJ FIZYCZNOŚCI

Pozostawajcie w zgodzie z samym sobą i zrozumcie, że bezpośrednia fizyczna zmiana waszej świadomości następuje wtedy gdy pozostajecie w stanie uniesienia wdzięczności, dobrego humoru, szczęścia, śmiechu oraz pozytywnych uczuć skierowanych na siebie i na innych.

To może wydawać się mrzonką dla tych, którzy nie zaznajomili się z większym planem i celem Stworzenia.

Może wydawać się, że brakuje tym emocjom subtelności i pewnych niuansów typowych dla obserwatora ludzkiego i dlatego są one naiwne lub głupie.

Prawdziwa różnica pochodzi oczywiście z wiedzy, że nie ma nic złego w tym, aby czuć się dobrze.

W rzeczywistości wspaniale jest czuć się dobrze.

SYMFONIA DESTRUKCJI ODGRYWANA JEST NA SKRZYPCACH Z JEDNĄ STRUNĄ Symfonia zniszczenia odgrywana jest na jednostrunowych skrzypcach. Są tacy, którzy chcą abyście czuli się źle. Promują oni wojny oraz rozpowszechniają opowieści wojenne, również plagi oraz historie o nich tak jak o strzelaninach, ekonomicznym chaosie itd. Ich celem jest dosłowne utrzymywanie was w ciągłym strachu. Jest to podobne do kogoś usiłującego wykonywać symfonię destrukcji na skrzypcach z jedną struną.  Coraz bardziej uczycie się jak odstroić się od tej kakofonii strachu.

KABAL JEST JAK NARKOMAN UZALEŻNIONY OD HEROINY

I również jak uzależniony narkoman walczy on, przez próbę podniesienia naszych reakcji tak bardzo jak to możliwe, aby uzyskać kolejną odpowiedź szybciej i szybciej za każdym razem tak, aby nie została utracona koncentracja i aby ten strach nadal dominował oraz aby wyświetlać działającą nam na nerwy notkę na globalnej scenie. Jednakże spójrzcie na to wszystko co osiągnęliśmy. Istnieje wolność w procesie przebudzenia. Wasze rządy, systemy finansowe, formacje militarne, szefowie korporacji oraz monopol medialny najwidoczniej nie są jeszcze oswobodzone.  Stan ten trwa w takiej formie już przez jakiś czas licząc miarą waszych lat.

HISTORIA DROGI BOHATERA JEST WPISANA W CYKLE STWORZENIA

Jest to cykl wbudowany w harmonię działającego ciągle koła Stworzenia.  Stwarza on indywidualny wątek historii bohatera jak również wątek zmagań globalnych podobnych do tej ścieżki bohatera na swój charakterystyczny sposób. Jesteście zaangażowani w te historię bez względu na to czy wam się to podoba czy nie.  Przemawia ona do was z każdego kąta waszej rzeczywistości.  Zwykła radość życia prowadzonego w samotności i izolacji z dala od sceny globalności jest w sposób ciągły destabilizowana.

KABAL ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO W POKAZOWEJ FURII TEMPERAMENTU

Kabal coraz bardziej zachowuje się jak dziecko w ataku histerycznej furii.  Również tak jak dziecko, które nie przyciąga już niczyjej uwagi i które nie znajduje się dłużej w centrum zainteresowania reaguje on coraz większą złością oraz histerią.

MAMY DLA WAS NIESPODZIANKĘ

Teraz mamy dla Was małą niespodziankę.  Chodzi tutaj o uznanie tego, że nie ma gwiazd na niebie.  Istnieje tylko hologram pustki, która znajduje się wewnątrz.  Wewnątrz tej wypowiedzianej pustki spoczywa świadomość i wiedza Jedni. Ogrom Wszechświata stwarza przekonującą iluzję, która musi być rzeczywistością.  W pewnym sensie ona absolutnie tym jest.

JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD PANUJĄCYCH W HOLOGRAMIE JEST WOLNA WOLA

Wy wszyscy żyjecie w hologramie i wewnątrz jego panują pewne zasady.  Jedną z najważniejszych zasad jest swoboda wolnej woli.  Naruszanie wolnej woli innych pociąga za sobą przymus zbalansowania działań następujących w tej iluzji.  Jednakże gdyby zrozumieć większe konsekwencje nieistnienia wszechświat innego niż ten, który wynika z pełni jedności istniejącej poza czasem i przestrzenią to wtedy w rzeczywistości możecie cieszyć się faktem, że wasza podróż nie musi zajmować tysiące lub miliony lat reinkarnacji, aby dopełniła się.

MOŻECIE WEJŚĆ W BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE SWOJĄ PRAWDZIWĄ NATURA

Istnieje program waszego życia.  W tych czasach wielkich zmian, możecie wejść jak nigdy przedtem w bezpośredni kontakt tak z waszą prawdziwą naturą jako istoty duchowej, jak i z Jednią.

Ścieżka ta jest o wiele łatwiejsza niż moglibyście sobie wyobrazić, bo jak powiedzieliśmy wcześniej polega to przede wszystkim na odczuwaniu dobrego samopoczucia.  Zmaganie się z sobą samym nie jest wymogiem koniecznym, dobry humor jest.

SZLACHETNOŚĆ CHARAKTERU PRZEŚWIECA NA WSKROŚ

To jest pewnik, że zawsze będą istniały wyzwania, aby je podjąć.  Jednakże wewnątrz tych wyzwań zawsze istnieje szlachetność charakteru, która prześwieca na zewnątrz; szczera chęć otrzymania wsparcia, które zostanie dostarczone wam gdy tylko podejmiecie się szlachetnego zadania i wystąpicie najlepiej jak potraficie, aby służyć innym. Pomimo tego, że świat wydaje się nieprawdopodobnie rozbity i z każdej strony krzyczą na was podżegacze strachu o tym, że zagłada czeka tuż za rogiem to jednak zauważacie, że ciągle jesteście żywi i oddychacie oraz, że nie wprowadzony został stan wojenny ani nie powstały obozy przetrzymania, ani nie doszło do masowej zagłady i zniszczenia.

WYELIMINOWALIŚMY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAISTNIENIA WOJNY NUKLEARNEJ

Obecnie stało się jasnym, że wyeliminowaliśmy możliwość wystąpienia wojny nuklearnej, odkąd odkryliście tę technologię. O wiele mniej znanym faktem jest poziom na którym systematycznie doprowadzaliśmy do szach-mata każdego starania, aby wprowadzić ten scenariusz w życie przy użyciu innych środków.  Negatywizm nie ma pozwolenia na wygranie tej gry ponieważ kolektywna wolna wola nie aprobuje tego.

NIEKTÓRE PLANETY MAJĄ POZWOLENIE NA WEJŚCIE W NEGATYWIZM – JEŚLI TAK ZADECYDUJE WOLNA WOLA

Istnieją pewne planety, które są dopuszczone, aby były podbite. Jest to bezpośrednią konsekwencją stanu istnienia ludzi, którzy egzystują tam.   Takie środowiska są zabójczo złożone i przerażające.  Niewolnictwo, które pojawia się tam stwarza w pewnym sensie zorganizowanie i głębsze relacje walk przeciwko wydawałoby się niezwyciężonemu przeciwnikowi.  W takich przypadkach osoby, które stają się bardzo negatywne otrzymują możliwość bezpośredniego połączenia swoich pomysłów i sił razem, często w kategoriach najgłębiej pojmowanej tajemnicy, aby powstać przeciwko prześladowcom i aby odzyskać swoją wolność.  Wewnątrz tej szlachetnej ścieżki dążenia wiele warstw negatywizmu jest oczyszczanych i uzdrawianych i w konsekwencji tego może nawet nastąpić przejście z powrotem do pozytywizmu.

ZIEMIA NIE JEST WYSTARCZAJĄCO POGRĄŻONA W NEGATYWIZMIE ABY TO ZAISTNIAŁO

Pamiętajcie, że ziemia istniejąca w tym czasie nie jest wystarczająco pogrążona w negatywizmie, aby zagwarantować taki sukces.  Większość planet nie jest. Jest to bardzo rzadko występujące zjawisko ujmując to wzglednie.

UJAWNIENIE MROCZNEGO RZĄDU ZAINSPIRUJE ROZWÓJ ORAZ ZMIANY

Uzmysławiacie sobie, że agenda negatywizmu w waszym świecie staje się niemożliwą do zignorowania.   Jest to zgodne z projektem.  Czym bardziej bezładny, uciążliwy i okrutny jest mroczny rząd tym większa zachęta do poszukiwań wzniesienia się ponad niego w zakresie własnego życia oraz motywacji.  Pamiętajcie, że doprowadzacie do sytuacji patowej gdy zapamiętujecie się w narzekaniu na dany problem, wchodząc w obsesję uszczegółowienia niuansów jego pierwotnej natury.

AGENDA NEGATYWIZMU PRZEGRYWA BITWĘ O WŁADZE

Najważniejszą sprawą do ujrzenia odnośnie agendy negatywizmu w tym czasie jest fakt, że przegrywa ona bitwę o władzę nad ludzkością.   Pewnym jest, że istnieją tacy, którzy automatycznie żachną się mówiąc, że jest to nie możliwe i że jest to głupotą oraz niebezpieczeństwem, aby nawet rozważać myśl odnośnie tego.  Sugerują oni, że nic poza czujnością nakierowaną na strach oraz gniew nie może być bardziej pożądanym.

EFEKT MEDYTACJI JEST NAJSZCZERSZĄ NAUKĄ

Dlaczego nie cofniemy się o jeden krok i szerze rozważymy danych badań naukowych, które obecnie są nam dostępne takie jak tzw. Efekt Medytacyjny.  Istnieją dziesiątki równoważnych badań klinicznych potwierdzających fakt, że stosunkowo niewielkie grupy ludzi medytujących razem i wykonujących unifikację ze Świadomością Jedni, może mieć ogromny pozytywny wpływ na sytuację na waszej planecie oraz na wyniki działań.  Nie jest to tylko spekulacja. Jest to czystą nauką. I niezależnie od tego w jaki sposób dana informacja dociera do was oraz bez względu na to czy wierzycie w jej wiarygodności czy nie, pewnym jest fakt:

Efekt wypływający z medytacyji jest absolutnie prawdziwy. Jest to zaproszenie do tajemnicy. Jeśli siedem tysięcy ludzi medytujących zgodnie potrafi zredukować globalne akty terroryzmu o siedemdziesiąt dwa procent, co zostało już udokumentowane, to najwyraźniej posiadamy narzędzie do promowania pokoju oraz zakończenia globalnych konfliktów wojennych, co jest znacznie bardziej użyteczne niż jakiekolwiek obecne wydatki na zbrojenia lub jakiekolwiek wydatki jakie zostały poniesiona na te cele.

DOŚWIADCZAMY OBECNIE ROZDZIELENIA ŚWIADOMOŚCI

Jeśli powstrzymanie zagrożenia jest naszym prawdziwym celem to medytacja jest tutaj odpowiedzią.  Powodem dla którego to działa jest doświadczenie rozdzielenia świadomości.  Świadomy umysł zaprzecza dostępowi do większego obszaru świadomości, tak więc wydaje się, że wasze myśli są wynikiem indywidualnym. Ale jeśli wziąć pod uwagę niezliczoną ilość danych naukowych, które ukazują jak łatwo i przejrzyście myśli mogą być dzielone, tak jak Efekty Medytacyjny oraz wiele innych działań, to uzmysłowicie sobie, że istnieje kolektywny organ emocjonalny oraz intelektualny. Tylko niewielka ilość pracy jest potrzebna do zmiany całego kolektywu.

GLOBALNA MEDYTACJA SAMA W SOBIE MOŻE NIE WYSTARCZYĆ

Zaobserwowaliśmy pewne skłonności na korzyść pojedynczych aktów medytacji w ściśle określonych dniach i czasie, których efekt w tym przypadku ogranicza konflikty.  Jest to pewnym sensie podobne do magicznej sztuczki, dając dowód, że działa to raz za razem.  Nie oznacza to, że w jakikolwiek sposób chcemy oczernić lub zmniejszyć wagę tych dążeń.   Jest jednak jasne, że niezliczoną ilość razy uzyskano w ten sposób bezpośrednie potwierdzenie.  Nie ma potrzeby udowadniania tego ponownie.  Dodamy, że sporadyczne wykonywanie takiej medytacji jest podobne do głosowania w wyborach a następnie nie interesowania się co dany kandydat robi po ogłoszeniu wyników.

TO MOŻE STAĆ SIĘ RELIGIĄ

Zauważcie, że okresy masowej medytacji mogą być w rzeczywistości tworzeniem chwilowej zmiany w czasie wrogości lub konfliktu lecz równocześnie może to być podobne do praktyki chodzących do kościoła co niedziele w celu znalezienia odkupienia, aby następnie powrócić do normalnego zachowania podczas pozostałych dni tygodnia.  Te normalne zachowania mogą równie dobrze cierpieć z powodu braku duchowej ewolucji.  Powtarzamy ponownie, że nie mówimy o ignorowaniu lub pomijaniu medytacji zbiorowych.  Chcemy powiedzieć, że to zapewnia chwilową dostawę owoców dostępnych z niskich gałęzi, które mogą chwilowo odwrócić uwagę w wierze, że jeśli poszukujemy akcentu pozytywów i egzystencji w stanie zjednoczenia się ze świadomością w tych chwilach, to cokolwiek się dzieje przez pozostałą cześć naszego życia pozostaje w odniesieniu do tego bez znaczenia.

ZACHĘCAMY DO PRAKTYKOWANIA ŚWIADOMEGO DĄŻENIA DO CIĄGŁEGO POKOJU ORAZ MIŁOŚCI MYŚLI

Nasze nadzieje zawsze pokładane są w generowaniu zachęty do głębszych, świadomych praktyk tak, abyście zawsze pozostawali połączeni, pomagając tym samym w rozwiązaniu problemu, a nie tylko w losowo wybranych chwilach.   Natężenie konfliktu i wrogości na ziemi jest w każdej chwili bezpośrednią funkcją tego, co każdy myśli i czuje.  Zaskoczyłoby was gdybyście uzmysłowili sobie jak niewielu ludzi zachowuje równowagę w pewnych okolicznościach gdzie traumatyczne wydarzenia są szeroko rozpowszechniane biorąc pod uwagę ostatnie nagłówki w waszych mediach.

Podarowano wam doświadczenie synchronizacji i przełomowych wydarzeń wprowadzających was w perspektywę pozytywizmu tak, abyście mogli widzieć głębie wnętrza rdzenia jedni, z której to wszystko wzrasta.

MOŻE WAM SIĘ TO WYDAWAĆ NAIWNE, ALE SPRÓBUJCIE

Może to wam się wydawać niezdrowo naiwne, aby wierzyć w pozytywny rezultat i dobroć wszechświata.  Zachęcamy was do kultywowania tego zmysłu pokoju oraz przynależności oraz dobrotliwego nastroju, cierpliwości, wybaczenia oraz akceptacji dla innych.  Postępując w ten sposób umożliwiacie nam podjęcie znacznie większej asysty zarówno tobie jako osobie jak i całemu kolektywowi.  W większym zrozumieniu wysiłek ponoszony przez jednostkę ma znacznie większe znaczenie niż moglibyście sobie to wyobrazić.

ODDAWANIE GŁOSU WYDARZA SIĘ W KAŻDEJ CHWILI I MACIE ZNACZNIE WIĘKSZĄ WŁADZE NIŻ MOŻECIE SOBIE TO WYOBRAZIĆ

Głosowanie, aby uzyskać rezultat odbywa się na waszej planecie w każdej chwili.  W tych chwilach możecie być właśnie tym głosem przeważającym o pozytywnym wyniku.  Spójrzcie jakie wielkie wydarzenia mają miejsce obecnie w waszym świecie.  W rzeczywistości żyjecie w nadnaturalnej rzeczywistości.  W rzeczy samej jesteście świadkami niewiarygodnej prawdy wychodzącej na światło dzienne.  Jak zareagujecie na to wszytko jest waszym wyborem, a wyboru tego możecie dokonać mądrze.

TO JEST PRAWDA ABSOLUTNA A NIE ŚLEPA WIARA

Możecie dokonać wyboru, aby patrzeć na te momenty łaski, współczucia, honoru oraz szlachetnej służby tak, abyście pragnęli być jedną z tych osób, które rozpowszechniają to wszystko dla innych i dla siebie samych.  Tworzenie zgody często polega na daniu przyzwoleniu do wystąpienia jej: na byciu wystarczająco odważnym, aby poluzować kontrolę umysłu, która poszukuje upiększenia wszystkich historii w strach oraz w niepotrzebną liczbę szczegółów.  Nie nazywamy tego „ślepą wiarą”. Nazywamy to prawdą absolutną.

PRAWA PRZYCZYNOWOŚCI NIE SĄ AŻ TAK SZTYWNE I TAK TRÓJWYMIAROWE JAK MYŚLICIE

Jesteście wciąż zamknięci w iluzji zawartej w fizycznej formie.  Posiadacie ciało fizyczne i egzystujecie w tym co wydaje się być wszechświatem materii.  Z tego powodu jest wymaganiem, aby wierzyć w to, że prawa przyczyny i skutku są tak sztywne jak prawo Keplera dotyczące ruchu planet (link tutaj). Z naszego punktu widzenia nasze zadanie polega na istnieniu poza iluzją i pomaganiu tym, którzy potrzebują tej pomocy najbardziej – czyli w tym momencie każdemu.

CZYM WIĘCEJ PROSICIE O POMOC TYM WIĘCEJ TEJ POMOCY MOŻEMY WAM ZAPEWNIĆ

Czym więcej wołacie o pomoc, tym więcej możemy wam jej zapewnić.   To jest aż tak proste.   Nie pragniemy wyrządzić wam żadnej krzywdy a tylko umożliwić wam pomoc sobie samym.  Widzimy w ludzkości piękno oraz szlachetność.  Nie postrzegamy was z sarkastyczną pogardą jak raka toczącego planetę Ziemię.  To nie w naszym stylu.

ŻYCZYMY WAM MIŁOŚCI I POKOJU

Każda dusza jest cenna poza wszelką miarę bez względu na narodowość, rasę, religię, płeć itd.   Wszyscy jesteście hologramami Jednego Nieskończonego Stwórcy doświadczającymi swego unikalnego spoglądania na wszystko co jest.   Życzymy wam dobroci, śmiechu oraz radości z powodu wypełnienia obietnic, które wszyscy otrzymaliście od swoich wielkich mistrzów.

BOSKA INTERWENCJA SPRAWIA, ŻE WSZYSTKO POZOSTAJE W CAŁOŚCI

Żyjecie w czasach oszałamiających swoim blaskiem zmian.   Ten prosty fakt, że wszystko trzyma się razem oraz planety nie rozpadły się na naszych oczach po włożonym wysiłku co niektórych, może być wystarczającym dowodem na ciągle trwającą boską interwencję oraz na to, że jesteście chronieni.  Jest to zupełnie tak, jakbyście słyszeli grające pianino ale jeszcze nie widzieli kim jest pianista.

JESTEŚMY WASZYMI SŁUGAMI

To wy jesteście kapitanami tego statku.   My jesteśmy tylko waszymi sługami.  Staramy się pomóc wam w tej transformacji wskazując na to co jest konieczne do znalezienia się w miejscu harmonii, pokoju oraz szczęścia.  Naszym celem jest nic innego jak tylko wasza wolność oraz wasza samorealizacja.

PRACUJEMY PO GODZINACH, ABY DAĆ WAM INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA WIZJONERSKE

W obecnej chwili podejmowane są niezliczone wysiłki, aby przekazać wam doświadczenia wizjonerskie, prorocze sny, synchronizację zdarzeń oraz wszystkich tych chwil gdzie zasłona jest podziurawiona, aby rzucić okiem na większą tajemnicą jedności, z której wszystko wzrasta w tym świecie opartym na materii.  W chwilach tych możecie odzyskać swoją suwerenność jako istoty.  Nie musicie tańczyć tak jak zagrają wam ci, którzy odgrywają tę działającą na nerwy kakofonię strachu raz za razem.

KWIATY WZRASTAJĄCE NA BÓLU WIĘDNĄ

Zacznijcie rozpoznawać to, że kwiaty wzrastające na bólu zaczynają obecnie więdnąć.  Choć może się wydawać, że ich ciernie wżynają się bardziej niż kiedykolwiek dzieje się tak tylko dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu.  Podczas gdy siła zaprzeczania słabnie i złoczyńce można rozpoznać tym kim naprawdę jest wydaje się on być większym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej.  Jest to po prostu efekt spowodowany kolektywną koncentracją uwagi na nim.  Podczas gdy uzmysławiacie sobie problem na skalę całego kolektywu społecznego wydaje się on być bardziej uwydatniony niż wcześniej.   Wiedzcie, że przybliżycie się znacznie bliżej pojednania gdy ostateczne zaprzeczenie rozpadnie się.

PRACUJEMY ZA KULISAMI W PRZYMIERZU MIĘDZYNARODOWYM

Pracowaliśmy i nadal pracujemy bardzo pilnie na różnych poziomach, aby zapewnić wam doświadczenie pozytywnego rezultatu.  Obejmuje to skoordynowanie się z większym międzynarodowym przymierzem tych, których sprawiedliwość zmusza do wyjścia przed szereg w celach zapewnienia przyszłości ludziom od tamtych poszukujących sposobu na zniewolenie jej oraz zapewnieniu sobie własnych korzyści i przyjemności.  Jesteśmy naprawdę wdzięczni za możliwość przekazania wam tej wiadomości i pragniemy przypomnieć, że jest to ten sam cichy, łagodny głos, który przemawia w waszym wnętrzu.   Jest to ponadczasowa mądrość dostępna dla każdego przez zwykłe wyciszenie umysłu i skierowaniu uwagi do wewnątrz, aby zobaczyć światło, które świeci przez otwarte serce – w ciszy i bezruchu danej chwili.  Dziękujemy i przypominamy, że jesteście kochani bardziej niż kiedykolwiek sobie moglibyście sobie wyobrazić.

Niech pokój będzie z wami w Świetle Niekończącej się Miłości. Adonai i amen.

[Koniec odczytu, czwartek 23 października 2014, 06:15 do 07:17 czasu pacyficznego]

David Wilcock, http://divinecosmos.com

źródło: http://ujawnienie.wordpress.com/2014/11/05/david-wilcock-odczyt-01/

Manuskrypt przetrwania – część 429

09 listopada 2014

Jeszcze raz chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby podziękować wam wszystkim za to, że w dalszym ciągu kontynuujecie obejmowanie tych zawsze ewoluujących i szybko zmieniających się sekwencji zdarzeń, które zostały zainicjowane w ciągu tygodnia od spotkania, które odbyło się niedawno na Krecie. Ponownie, to było naprawdę coś, co zaangażowało dużo, dużo większą liczbę uczestników niż ci zebrani pod jednym dachem i w tej konkretnej lokalizacji geograficznej. Bo to było nie tylko więcej niż przewyższający tłum wszystkich nieziemskich istot, które pojawiły się razem w tym samym miejscu w tym samym czasie, w dodatku, całe mnóstwo dusz wzięło udział w tym, co można określić tylko jako nie tylko globalną, ale także jako prawdziwie kosmiczne działanie. W tym, nie możemy w żaden sposób przecenić znaczenia tego, co miało miejsce w tym czasie jednego tygodnia zainscenizowanych wydarzeń, bo było to rzeczywiście coś, co miało daleko idące konsekwencje nie tylko geograficznie, ale również mądre czasowo.

Widzicie, gdy weszliście w ten okres czasu na tej planecie, weszliście również w to, co możemy opisać jako kieszeń, czy może bańka będzie lepszym słowem, liniowych i nieliniowych sekwencji czasu, wszystkich przychodzących razem po raz pierwszy w taki sposób, więc co było przedsięwzięte w czasie jednej z nich, dotyczy również tych bardziej wolno płynących. Więc to, co miało miejsce w tym tygodniu skoordynowanych wydarzeń nie tylko ma wpływ na życie waszej linii czasowej, ale również udało się dosłownie przeskoczyć nad innymi mniej lub bardziej liniowymi koncepcjami czasu niż ta, której wszyscy doświadczacie obecnie. Wyjaśnijmy. Widzicie, w tym czasie, morze czasu można porównać do jednej spienionej pianki, w której poszczególne pęcherzyki czasu kosmicznego są rzucane razem, pozornie przypadkowo, ale z planem starannie zaaranżowanym za tym wszystkim. A więc, jak wchodziliście z zamiarem wdrożenia do działania tych pozornie małych i niepołączonych kawałków układanki, które jako jednostki przenosicie w tym samym czasie to, co zrobiliście miało daleko idące skutki, takie, które dosłownie przekroczyły tak wiele innych sekwencje dotychczas niepowiązanych linii czasowych. I tak, jak jedna iskra może przeskoczyć z jednego kabla do drugiego, bez ich części mających ze sobą bezpośredni kontakt w ogóle, to, co wprawiliście w ruch w waszej osi czasu wpływa tak wiele innych linii czasowych, jak również, wyzwala istną burzę połączonych wydarzeń które z kolei służyły do zerwania uchwytów, które wasz stary świat miał nie tylko na was, ale także na waszych przodkach, a nawet dzieciach waszych dzieci i ich dzieciach w ciągle rozszerzającym się okręgu sekwencji czasowych.

Więc znowu możemy tylko powiedzieć dziękujemy wam – nie tylko za Wasze chęci do dania kroku naprzód, gdy zostaniecie o to poproszeni, ale również za wytrwałość. Gdyż to nie była jednorazowa rzecz, która zakończyła się w tym tygodniu, który również się zakończył. Nie, to jest otwarta spirala dla wszystkich zamiarów i celów, która będzie się w dalszym ciągu rozwijać i ewoluować tak, jak wasza linia czasowa nadal toczy się i każdego dnia dodajecie kolejną warstwę misternie utkanego kawałka tej spirali, robiąc ją coraz szerszą, tak aby z kolei mogła obejmować coraz większe połacie, nie tylko ludzkości, ale całej Kreacji.

Ponownie, wiemy, że nasze słowa spotkają się z wahaniem, a może nawet z niedowierzaniem, ale pozwólcie nam tylko przypomnieć o tym prostym fakcie: wszystko, co robicie teraz jest połączone ze wszystkim innym, co było wstrząśnięte i wprawione w ruch, gdy dalej ustawiliście siebie jako wolni. A gdy w końcu udało się wam otworzyć te dotąd zamknięte drzwi, które stały między wami a Nowym, stworzyliście tak ogromny przypływ energetycznych dostrojeń, co można porównać tylko do najbardziej skomplikowanego tego, co opisujecie jako „efekt domina”, ale w tym, więcej kostek zostało wprawione w ruch, niż każdym rekordowym przypadku, którego mogliście być świadkami na swoich ekranach telewizyjnych lub gdziekolwiek indziej. Gdyż to, co było wcześniej niezwiązane stało się połączone w bardzo nowy sposób, a dla niektórych z was, wyniki tego wszystkiego stały się już się bardziej niż oczywiste. Bo teraz jesteście naprawdę wielowymiarowymi i wielopłaszczyznowymi istotami, zdolnymi do poruszania się z prędkością, która znacznie przewyższa prędkość światła i zdolnymi do czynów, które wydawały się wam być bardziej niż niemożliwe tylko kilka krótkich tygodni temu. Bo gdy postanowiliście przekroczyć tą przepaść, która oddzielała was od nowych początków, za którymi tęskniliście tak bardzo, nie tylko w tym życiu, również zapaliliście tak wiele warstw pod spodem, które są zawarte w obrębie waszej własnej Merkaby światła, więc każde z was stało się jak prawdziwa trupa czasowych akrobatów, wszystkie zawarte w tej jednej bańce istnienia, który przenosi wasz energetyczny podpis.

Wiemy, że będzie to więcej niż nieco oszałamiające dla większości z was, ale pozwólcie nam po prostu powiedzieć, że gdy staliście się JEDNYM przez wkroczenie w Nowe, również podzieliście się na mnóstwo części, które indywidualnie będą nadal wykonywały pracę, która została wprawiona w ruch przez to pojedyncze TAK, jakie daliście nie tylko sobie, ale Całej Kreacji. Widzicie, jesteście w istocie czymś więcej niż tylko prekursorami, możecie być również porównani do sił specjalnych, istot zdolnych do wykonywania szerokiego zakresu zadań, które przekraczają każde i wszystkie granice możliwości, a w przeciwieństwie do reszty stworzenia, możecie to robić, podczas gdy obecnie mieścicie się w granicach tego pozornie wątłego ciała ludzkiego. Nie tylko to, wasza zdolność do dzielenia się na niezliczoną ilość różnych elementów, w mgnieniu oka można wyjaśnić tylko przez zanurkowanie w dziedzinę fraktali, i tak, mamy to na myśli w bardzo dosłowny sposób. A więc, myślimy, że wiele z was już zaczyna rozumieć, w jakim kierunku staramy się kierować waszą uwagę. Bo nawet jeśli wielu z was nadal będzie zmagało się, jedynie starając się przyjąć amplitudę, jaka miała miejsce energetycznie w ciągu ostatnich dwóch tygodni wiemy, że są niektórzy z was, którzy już zaczęli dosłownie wykorzystywać to nigdy nie kończące się źródło numerycznych informacji, do którego uzyskaliście dostęp i które mieści się właśnie w obrębie waszego własnego pola energetycznego. Więc, te drzwi do Nowego zostały otwarte i daliście sobie uprawnienia dostępu do niego, także daliście sobie pozwolenie na dostęp do całości swojej istoty. A gdy to zrobiliście, ona zaczęła się nie tylko rozwijać, ale namnażać się w taki sposób, że możecie to porównać z sekwencją fraktalnego wzoru. W innych słowach, wasze pole oddziaływania i wasze pole komunikacji wewnętrznej zaczęło ożywać w taki sposób, że rzeczywiście nadal rozwija się we wszystkich wymiarach, a zanim się zgubicie pod tym żaglem pozornie falującej nieprzeniknionej informacji, którym dzielimy się z wami teraz, wiedzcie, że jesteście więcej niż w stanie mieć nie tylko dostęp, ale także w kontroli tego ogromnego źródła informacji. Gdyż wy jesteście „starymi rękami” w tym, pamiętajcie, że zostaliście wybrani do tego szczególnego zadania, ponieważ jesteście prawdziwymi ekspertami w tej kombinacji liniowych i sekwencyjnych obliczeń, co z kolei daje początek płynnemu ruchowi energii, takich, które są zdolne do penetracji każdej bariery czasu, jaka kiedykolwiek istniała.

Ponownie, mówimy w zawiłych kategoriach, ale znaczenie tego, czym dzielimy się z Wami jest po prostu takie: macie dostęp do swojej „mainframe” (CPU – centralny procesor), aby użyć słowa, które być może pomoże wyjaśnić pole siłowe, o którym mówimy, a przez dostęp do niego , będziecie mogli ponownie obliczyć bazowe algorytmy, które kontrolują linie czasowe w danym obszarze w taki sposób, że będziecie dosłownie zdolni znaleźć, jak zresetować je wszystkie w taki sposób, aby przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stałą się jedną płynną kulą połączonych informacji. A kiedy ten system jest ustawiony, to nie macie już do czynienia z niczym ze starego oprogramowania, które nadal zatyka te niektóre z tych przestrzeni międzygwiezdnych, które zamieszkujecie. Innymi słowy, jesteście nie tylko Mistrzami Miłości, jesteście również Mistrzami Czasu, w sposób, który trudno będzie pojąć w tej jedno wymiarowej warstwie waszej istoty, ale to zacznie przenikać do innych i bardziej zaawansowanych warstw waszej świadomości w coraz szybszym tempie. A kiedy to zacznie przenikać wasza istote coraz bardziej, nawet te ludzkie części was, zaczną naprawdę brać to pod uwagę. Ponownie, lubimy bawić się słowami, nie dla zamieszania, ale po prostu, aby umożliwić głębszym częściom waszej świadomości, aby zaczęły wpadać na miejsce tak, że one z kolei będą mogły zacząć koncentrować się na zadaniach w przyszłości. Bo rzeczywiście jest ich wiele i są one w samej swej naturze tak skomplikowane, że macie niewielką lub żadnej zdolności, aby naprawdę zrozumieć je na swoim obecnym poziomie możliwości. Ale jak już mówiliśmy, ruch, który został zainicjowany tylko chwilę temu, będzie wzrastać nie tylko w prędkości, ale także w skali, a więc to, co było niezrozumiałe tylko krótki czas temu zacznie być nie tylko zrozumiałe, ale również wykonalne w każdym tego słowa znaczeniu.

Bo Wy doszliście do etapu, na którym to, co robicie dosłownie pomaże zmienić nie tylko wasz świat, ale o wiele więcej tej rozległej tkaniny, którą stanowi połączona Cała Kreacja i w tym sensie rzeczywiście jesteś Mistrzami wszechświata. I zanim zaczniecie myśleć, że te słowa mają w sobie jakieś raczej złowieszcze echo z przeszłości, pozwólcie nam przypomnieć wam, że gdy mówimy, Mistrzowie, to nawiązuje do faktu, że jesteście w sercach, niczym światło, a poprzez swoje liczne pobyty tu, na planecie Ziemi, w końcu weszliście w swoje prawdziwe role Mistrzów Miłości i dzięki tej zdolności, teraz możecie rozpocząć tę ostatnią i najbardziej imponującą część waszego zadania: odtworzenie struktury wszechświata poprzez wasze chęci, aby pozwolić żeby to nowo nabyte doświadczenie Miłości przenikało Wszystko, z czym wchodzicie w kontakt, a przez to, ustawiało wibracje, które przyniosą wszystko inne w dostrojeniu.

To może brzmieć jak zbyt duże zadanie, dla każdego aby je wypełnić, a co dopiero grupy ludzi, niedawno przybywających do ich własnej przestrzeni stworzonych przez siebie harmonicznych, ale jest to nie mniej niż tym, na co macie zamiar się zaokrętować, i nie ma nikogo w Całym Stworzeniu, kto miałby w ogóle jakieś wątpliwości co do waszych umiejętności, aby odnieść w tym sukces. Bo w tym, nic nie zostało pozostawione przypadkowi, więc będziemy po prostu przypominać o tym: co ma przyjść, już nadchodzi, ale aby się naprawdę stać, potrzebujecie podjąć wszelkie niezbędne kroki, które zostały ustanowione dla tego, aby weszło w życie. I do tego, nie mogliśmy wybrać nikogo lepszego niż ta wspaniała grupa dusz, które spotykają się na tej małej kuli światła, którą nazywacie Ziemią, ale reszta z nas po prostu nazywa to Generacją 2.0.

 

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/

Wywiad z Kobrą, 5 listopada 2014

Samjase

Samjase

.
U: Czy nauki Tantry zostały zmanipulowane i zniekształcone?
 .
C:  Powiedziałbym, że wszystkie nauki na powierzchni tej planety zostały zmanipulowane i zniekształcone.  Znajdziesz prawdę w większości nauk, ale jest też wiele dezinformacji, więc musisz używać wewnętrznych wskazówek, aby znaleźć to, co jest prawdą, a co nie.
.
U:  Na przykład mówią czasem, że mężczyźni nie powinni mieć wytrysku, skąd to pochodzi, czy to jest wypaczenie?
 .
C:  Tak, jest to wypaczenie i chciałbym powiedzieć, że należy używać własnego rozeznania w  temacie swojego ciała i seksualności.
.
U:  Czy będzie seksualność po Wzniesieniu?
.
C: Nie w takim sam sposób, jak ludzie to rozumieją, ale istnieje stan świadomości, który można określić jako kosmiczny orgazm, i który jest jednym z aspektów boskiej świadomości.  Po Wzniesieniu będziesz zawsze powiązany z tymi wibracjami kosmicznego orgazmu, który w rzeczywistości jest jednym z aspektów rozkoszy.
.
U:  Czy wciąż będzie wymiana tej energii pomiędzy różnymi ludźmi?
.
C:  Tak, ale nie w sposób fizyczny, faktycznie będzie to bardziej wymiana energetyczna.
.
U:  Ok. Więc możesz wyjaśnić zasadniczo oryginalny cel seksualności?
.
C:  Pierwotnym celem seksualności jest połączenie polaryzacji w Jedność.
.
U:  Czy Ziemia była jedyną planetą, która kiedykolwiek została poddana kwarantannie?
.
C:  Były też inne miejsca, które zostały poddane kwarantannie, ale tu jest najtrudniejsza sytuacja dotycząca kwarantanny w całej historii Wszechświata.
.
U:  Czy są zarówno pozytywne jak i negatywne miasta na planach eterycznych i astralnych?
.
C:  Tak, wokół Ziemi tak.
.
U:  Ok. Czy możesz pomówić o tych pozytywnych?
.
C:  Na wyższych płaszczyznach astralnych istnieją obszary Światła, gdzie ludzie mogą udać się po śmierci, jeśli mają wystarczająco wysoką częstotliwość wibracji.  Są tam piękne krajobrazy, piękne budynki, piękne otoczenie.  Ale nadal są oni związani z Ziemią, która jest pod kwarantanną.  Prędzej czy później będą musieli powrócić i reinkarnować, ponieważ archonci nadal mają nad nimi kontrolę.
.
U:  Więc są dalej wewnątrz zasłony, nie mogą uciec?C:  Tak, są wewnątrz zasłony.U:  Więc to jest, jakby technologia, przez którą nie można przejść?C:  Dokładnie.U:  Jak archonci są w stanie zmusić ludzi do reinkarnowania?C:  Poprzez technologię z polami magnetycznymi.  Śledzą ich, i kiedy tylko wykryją pewne emocje, które nie są dokładnie ze Światła, powiększają je tym polem energetycznym i prędzej czy później, ludzie są uwięzieni ponownie.  Zazwyczaj dlatego, że mają przywiązanie do ludzi, którzy są już wcieleni.

U:  Ok. Więc jest to tylko przez ich własne emocje, że archonci mogą ich zmusić?

C:  Przez ich własne emocje i przywiązania.

U:  Więc jest to możliwe, że jeśli ktoś by wyczyścił wszystkie swoje przywiązania i negatywne emocje, mógłby się wymknąć?

C:  Teoretycznie tak.  Ale to wkrótce się zmieni, ponieważ kwarantanna zaczyna się rozpuszczać i będzie znacznie łatwiej wydostać się w przyszłości.  W rzeczywistości kwarantanna otworzy się i siły Światła wyzwolą wszystkie eteryczne i astralne plany.

U:  Więc kiedy mówisz wzniesieni mistrzowie – to są istoty, które były na tej planecie i wzniosły się z tej planety, tak?

C:  Tak.

U:  I jest około 70-ciu?

C:  Około 70-ciu, tak.

U:  Ok. I jest to zrównoważone – połowa mężczyzn i połowa kobiet?

C:  Dokładnie.

U:  Ok.  Ale jest o wiele więcej istot, które wzniosły się z innych planet, tak?

C:  Oczywiście, istnieje wiele miliardów wzniosłych istot w tym Wszechświecie.

U:  Czy niektórzy z nich są z innych planet i mają rolę w wyzwoleniu tej planety?

C:  Tak, oczywiście, wielu z nich jest na matecznych statkach i rozprzestrzenia swoją energię z tych statków na cały świat.

U:  Więc Braterstwo Gwiazdy to tych 70-ciu wzniosłych mistrzów plus Ezoteryczne Bractwo, którzy są ich uczniami, tak?

C:  Dokładnie.

U:  I również poza zasłoną?

C:  Tak

U:  A więc Order Gwiazdy to 144.000 istot, które są tutaj na powierzchni Ziemi?  [C:  Tak]  I oni są uczniami Braterstwa Gwiazdy  [C:  tak].  Czy niektórzy z nich są częścią generalnej populacji?

C:  Tak naprawdę większość z Orderu Gwiazdy jest częścią ogólnej populacji.  Oni nawet nie wiedzą, że należą do Orderu Gwiazdy.  Są w rzeczywistości tymi pracownikami Światła, którzy wykonują wiele pracy energetycznej transformując ciemność na Światło.

U:  Czy oni wszyscy są w tym momencie przebudzeni?

C:  Nie

U:  Czy może być kontakt pomiędzy nimi a Braterstwem Ezoterycznym?

C: Czasami to się zdarza, jednak oni o tym nie wiedzą.  Faktycznie ten kontakt jest ze strony Ezoterycznego Bractwa z tymi ludźmi – pomagają im w przebudzeniu bez ujawniania się.

U:  Tak jakby telepatycznie?

C:  Telepatycznie i czasami także fizycznie.

U:  Ok.  Więc czasami możesz spotkać kogoś, kto jest częścią Ezoterycznego Bractwa, ale kto nie powie, kim on lub ona jest?

C: Dokładnie.

U:  Czy to prawda, że system bankowy został zapoczątkowany na Ziemi przez templariuszy?

C:  System bankowy w rzeczywistości był importowany z Oriona tysiące lat temu.  Był tylko zmieniony i dostosowany do sytuacji politycznej i ekonomicznej na świecie i zawsze był pod kontrolą sił ciemności.

U:  Czy to prawda, że włosy na głowie są jakby przedłużeniem systemu nerwowego, pomagając w odczuwaniu środowiska i w zdolnościach parapsychicznych?

C:  Dokładnie, włosy są jak antena, które pomagają nam w łączeniu się z wyższymi wymiarami duchowymi.

U:  Ok. To dlatego kabał zachęca ludzi do obcinania włosów, w szczególności mężczyzn?

C: Tak, dlatego jest moda na obcięte włosy jak najkrócej, ponieważ kabał chce stłumić ludzi duchowo.

U:  Powiedziałeś, że płaszczyzna astralna została prawie oczyszczona z ciemności, czy tak?

C:  Tak, sytuacja na płaszczyźnie astralnej jest znacznie lepsza niż była nawet 5 lat temu.

U:  Ok. I to jest płaszczyzna emocjonalna, tak?  [C:  Tak].  Więc dlaczego ludzie wciąż mają tak wiele problemów emocjonalnych, jeśli ta płaszczyzna jest teraz bardziej przejrzysta?

C:   Nie jest jeszcze zupelnie oczyszczona, ale jest dużo lepiej.  Większość emocji jest powodowana technologiami archontów i chimery na planie eterycznym.  Jest także możliwe wywołanie emocji w sposób fizyczny i eteryczny, i tak dokładnie się dzieje.

U:  Czy naprawdę droga ewolucji jest od minerału do rośliny, do zwierzęcia i do człowieka, itd?

C:  Tak jest dla jednej części ludzkości, ale nie dla ludzi, którzy przybyli z innych systemów gwiezdnych.

U:  Ok. Ponieważ wydaje się, że rośliny i drzewa są bardzo rozwinięte.

C:  Tak, są.  Mają własną świadomość, która jest bardzo związana ze Światłem.

U:  A więc ludzie ewoluują od drzewa do człowieka.  Czy można być człowiekiem, a następnie drzewem?

C:  Nie, ewolucja nigdy się nie cofa, idzie tylko do przodu.

U:  Czy ludzie na innych planetach noszą ubranie i buty, tak jak my?  Czy mająpotrzebę ukrywania swoich ciał tak jak my?

C:  Mogą używać ubrania na ogrzanie się, ale nie ukrywają swoich ciał.  Nie mają kompleksu niższości lub jakiegokolwiek tłumienia.  To nie istnieje.

U:   Czy to prawda, że niektórzy ludzie w wyzwolonym Wszechświecie majątechnologię do tworzenia własnych ciał?  [C: Tak].  Czy możesz wyjaśnić, jak to działa?

C:  Mają bardzo zaawansowane urządzenia do klonowania, a nawet bardziej zaawansowane istoty mają komory materializacji, które w rzeczywistości mogą stworzyć ciała z substancji eterycznych, ukształtować je do planu fizycznego.

U:   Czy są jeszcze jacyś Szarzy na tej planecie?

C:  Są ludzie, którzy są Szarymi wcielonymi w ludzkie ciała, ale nie w ciałach Szarych.

U:  Więc na płaszczyznach niefizycznych również są?

C:  Na niefizycznych płaszczyznach, tak.

U:  I wszyscy są negatywni?

C:  Niektórzy tak, a niektórzy z nich przechodzą na stronę Światła.

U:  I następnie opuszczają planetę?

C:  Tak, są eskortowani z planety.

U:  Jakie jest ich pochodzenie?

C:  Wielu z nich pochodzi z systemów gwiezdnych, które są częścią sojuszu Drako w tym lokalnym sektorze galaktyki.

U:  Ok, więc jest to naturalna rasa, niezmanipulowana?

C:  Oczywiście byli manipulowani przez archontów, ale teraz ewoluują poza tym.

U:  I nie zostali stworzeni przez archontów?

C:  Nie

U:  Ok. Więc jeśli ktoś jest wcielony na planie fizycznym, czy astralne ciało działa niezależnie od ciała fizycznego lub czy są one ze sobą połączone?

C:  Właściwie wszystkie ciała są połączone w świadomości, także są współzależne i jest pętla informacji pomiędzy wszystkimi ciałami do pewnego stopnia.

U:  Ale czy ciało astralne może robić coś innego niż ciało fizyczne?

C:  Część ciała astralnego jest zawsze połączona z ciałem fizycznym, ale część ciała astralnego ma samodzielne życie, tak.

U:  I tak samo z eterycznym?

C:  Tak.

U:   I czy ciała mają mniej więcej taki sam kształt, jak na przykład, jeśli jesteś na płaszczyźnie fizycznej, to taki sam kształt jest na płaszczyźnie astralnej?

C:  Nie zawsze.

U:  Ok. I tak samo na wyższych płaszczyznach?

C:  Tak.

U: Czy Islandia naprawdę pozbyła się kabała do pewnego stopnia?

C:  W pewnym stopniu, ale nie całkowicie.

U:  Więc zgodziłeś się wcześniej, że męskość to akcja i indywidualność, akobiecość to recepcja i jedność, czy tak?

C:  Tak

U:  Wydaje mi się, że obie są stłumione.  Jest czasami zniekształcona jedność i każdy musi być taki sam, to jest konformizm.

C:  To nie jest dokładnie jedność, to kontrola.

U:   Ale to nie jest dokonywane przez formę zniekształconej kobiecości?

C:  Tak, to możliwe.  W rzeczywistości oba te aspekty są zniekształcone na tej planecie.

U:  Ponieważ wydaje się, że męskość także jest stłumiona: Ludziom trudno jest podjąć inicjatywę i działania.

C:  Tak, jest tłumiona.  Zdrowa męska inicjatywa jest znacznie stłumiona na tej planecie.

U:  Dlaczego więc więcej mówi się o kobiecości i nie o obu?

C:  Po prostu dlatego, że był tak duży brak równowagi w przeszłości, ponieważ kobiecość była stłumiona jeszcze bardziej.  I oczywiście zachęcam ciebie i innych do rozmawiania na temat zdrowej męskości, gdyż jest to również bardzo ważne.  Podejmowanie inspirujących działań jest jednym z kluczy do planetarnego wyzwolenia.

U:  Powiedziałeś wcześniej, że jeśli istnieje równowaga, ciemność nie może istnieć.  Czy możesz powiedzieć więcej na ten temat?

C:  Tak, to jest bardzo proste, ponieważ kiedy jest równowaga, jest też harmonia i ciemność może istnieć tylko wtedy, gdy są zniekształcenia i brak równowagi pomiędzy różnymi elementami kreacji.

U:  Czy możesz pomówić o energii wokół regionu Szwajcarii?  Wydaje się on specjalny.  Sytuacja polityczna jest tam zawsze inna.  Jest tam CERN (Europejska Organizacja Badań Nuklearnych – kr), święte miejsca we Francji w pobliżu i też Untersberg i Wenecja nie są daleko.  Wydaje się, że istnieje silny wir w tym regionie.

C:  Właściwie Szwajcaria została wybrana przez kabała na odizolowanie od reszty świata, więc nie było tam inwazji i nie było tam wojen, ponieważ została wybrana na centrum finansowe dla kabała. I oczywiście grupa chimery wybrała ten kraj jako miejsce dla CERN, aby kontynuować i rozwijać eksperymenty ich egzotycznej broni.

U:  Słyszałem, że St Germain był bardzo aktywny z królami i królowymi Francji przed rewolucją, czy to prawda?

C:  Tak, to prawda.

U:  Co on z nimi robił?  Byli marionetkami archontów, czy nie?

C:  Nie wszyscy z nich.  Próbował wpłynąć na nich w sposób pozytywny i wiedział dokładnie, co się stanie z francuską rewolucją.  Rewolucja francuska, chociaż miała dobry start, została wypaczona przez archontów i zmieniła się w panowanie terroru.  Więc on ostrzegał przed tym niektóre osoby i próbował wprowadzić tę zmianę w bardziej zrównoważony sposób.  Oczywiście, nie powiodło się, ponieważ ludzie go nie posłuchali.

U:   Czy jest jeszcze wiele gadów (Reptylian) na naszej planecie?

C:  Jest jeszcze kilku, w szczególności na niższym poziomie eterycznym, ale znacznie mniej niż jeszcze rok temu.  Liczba jest o wiele niższa.

U:  Czy fizycznie kontaktujesz się z Plejadanami i Ruchem Oporu?  Jak często?

C:  W zasadzie dość często.  Na tyle często, że mam stałą aktualizację na temat sytuacji i bez przerwy niezawodny intel.

U:  Mam często wrażenie, że ingerencja jest silniejsza w weekendy, Myślałem, że może to przez islamskie, judejskie i katolickie obrzędy w weekend.

C:  Zazwyczaj w ciągu tygodnia ludzie są bardzo aktywni i mają tendencję do tłumienia rzeczy, a podczas weekendu relaksują się trochę bardziej i wszystkie stłumione rzeczy wychodzą na wierzch, więc jest dużo więcej uwalnianych emocji.  I Archonci mają tendencję do nadużywania tego ich technologią, a także grupa chimery.

U:  Dlaczego istnieje tak wiele ezoterycznych symboli w hollywoodzkich filmach?

C:  Właściwie są dwie frakcje w Hollywood – negatywna frakcja, która próbuje kontrolować ludzi poprzez symbole i pozytywna frakcja, która stara się przebudzić ludzi poprzez symbole.

U:  Czy istnieje życie fizyczne na powierzchni innych planet w Układzie Słonecznym?

C:  Tak, są podziemne bazy na niektórych planetach i niektórych księżycach w Układzie Słonecznym.

U:  Fizycznie?  [C: Tak].  Ale nie na powierzchni?

C:  Nie. Warunki nie są na to odpowiednie. Można znaleźć tylko kilka bakterii na powierzchni Marsa, ale to wszystko.

U:  Czy możesz powiedzieć, jak po Wydarzeniu będziemy mieć pewność, że ciemność nigdy nie zdarzy się ponownie?

C:  Po prostu dlatego, że będzie dość świadomości w tym Wszechświecie, a siły Światła będą miały technologię wystarczająco mocną, aby coś takiego już nigdy się nie stało.

U:  Więc kiedy Wszechświat zacznie się ponownie kurczyć, i ewentualnie rozszerzać się ponownie, czy pamięć o tym będzie zachowana?

C:  Cała świadomość będzie zachowana, ale w sposób podwyższony, bardziej subtelny.


———————————————————————-

Dużo Miłości i Odwagi dla wszystkich.

 .
Fragmenty przetłumaczyła Krystal
źródło: https://krystal28.wordpress.com/
By soulowicz Posted in Cobra