Rozmowa o rodzinnych stosunkach – Mistrzyni Nada

Mistrzyni NadaJAM JEST Nada.

Przyszłam porozmawiać z wami na temat rodziny, ponieważ jest to ważna część życia dużej części ludzkości.

Niektórzy już od dzieciństwa, żyjąc w mniej harmonijnym środowisku oraz widząc słabości swoich rodziców, marzyli o zbudowaniu szczęśliwej rodziny, jak dorosną. Ale czasem zdarza się tak, że w odpowiednim okresie młody człowiek buduje rodzinę i ze zdumieniem stwierdza, że wbrew jego pragnieniu Pokoju, Miłości i Harmonii jego ukochana osoba zaczyna bardzo szybko zmieniać się w najmniej pożądanym przez niego kierunku i ta zmiana jest bolesna z tej czy innej dla niego przyczyny. Po tej zmianie relacje są już inne i przez to – z wielkim żalem stwierdza – kolejnymi cierpiącymi stają się jego własne dzieci!

Istniały jednak czasy, kiedy sytuacja była inna. Przyszłam powiedzieć wam, że teraz znowu może zmienić się na lepsze. Czy się zmieni i kiedy to się stanie? Wszystko zależy od was.

Co jest przyczyną obecnego stanu rodzinnych stosunków, takich, jakie one są – z wieloma problemami i rozstaniami?

Kochani, przyczyna tkwi w karmie. Karmiczne związki są powodem, dla którego obecnie prawie we wszystkich przypadkach zakłada się rodziny.

Jeśli zastanowicie się, to zauważycie, że gdy dwoje młodych ludzi zamieszka razem na zasadzie rodziny, ale bez ślubu cywilnego i bez dokonania rytuału tworzenia rodziny w jakiejkolwiek religii, to zazwyczaj staje się tak, że żyją ze sobą lepiej – bardziej spokojnie i szczęśliwie niż gdyby mieli rodzinę z ogólną aurą rodziną. Efekt ten ma swoje wyjaśnienie.

Gdy rodzina zostanie stworzona zgodnie i z ludzkim, i z Boskim prawem i po pierwszym zbliżeniu seksualnym małżonków powstanie ogólna aura rodzinna, to otwarty zostaje, do stopniowego odpracowania, pakiet ujemnej karmy, która bywa zarówno osobista – między nimi obojgiem, jak i należąca do ich rodów.

W warunkach karmicznej czystości w poprzednich przejściowych epokach rodziny początkowo żyły w Pokoju, Miłości i Harmonii, ponieważ były w Bogu.

Lecz teraz sytuacja gruntownie się zmieniła, a powodem jest karma, którą ludzkość stworzyła w ostatnich czasach, naruszając Boskie przykazania i prawa. Dlatego całą ludzkość czeka zwiększone karmiczne oczyszczenie także i na poziomie rodziny i rodu.

Gdy wasze podejście do zbierających się w życiu rodzinnym chmur jest świadome i zgodne z udzielaną wam przez nas Nauką, możecie sięgnąć po wszystkie środki, które są już wam znane, przed każdą zbliżającą się burzą. Najpierw poproście o przebaczenie męża lub żonę za to, że odczuwacie irytację wobec niego/niej, i wyjaśnijcie, jak się czujecie w tym momencie. I poproście go/ją pomóc wam, udzielając swego przebaczenia. Zobaczycie, że gdy prosicie o przebaczenie i udzielacie go wzajemnie, to chmury zaczynają się rozpraszać i słońce znowu pojawia się w waszym domu.

I to jest możliwe, ponieważ przebaczenie udzielone z całego serca jest w stanie przekształcić karmę, jakby wielka ona nie była. A jeśli za pierwszym razem się nie uda, możecie dalej prosić i udzielać przebaczenia, aż spadnie napięcie i zniknie rozdrażnienie.

A kiedy dzieci są wystarczająco duże i mogą mówić, można je również nauczyć wzajemnego przebaczania. Czasem niepowodzenia w rodzinie zaczynają się z przyjściem dzieci, ponieważ do wielu rodziców według bardzo specjalnej Boskiej Łaski przychodzą dusze, z którymi mają maksymalnie oczyścić karmę, kochając je czule i niemal bezgranicznie! Ale te dusze, przychodząc ze swoją karmą, mogą pogorszyć stosunki w rodzinie odpowiednio do stopnia ich karmicznego obciążenia, które rodzice przejmują od swoich dzieci, będąc z nimi w jednym wspólnym polu energetycznym i mając z nimi wspólną karmę.

I jak stale czyścicie swój dom, kiedy jest brudny, i na ile bardziej i lepiej go czyścicie, na tyle bardziej przyjemnie w nim się mieszka, bo energia w domu płynie swobodnie, tak samo, im więcej oczyszczacie wspólną karmę rodziny, którą sami stworzyliście w poprzednich czasach, tym bardziej czujecie się szczęśliwi i tym lepiej będziecie żyli!

Teraz opisałam wam niektóre z przesłanek pogorszenia stosunków w rodzinie. I jak rozumiecie, to zło tak naprawdę jest dużym dobrem i wasze dusze zgodziły się przejść przez nie w celu oczyszczenia. Więc rodzina służy szybkiemu przekształcaniu większej karmy i staje się gwarantem bardziej szczęśliwej przyszłości wszystkich jej członków!

W przypadku, gdy ludzie żyją bez ślubu cywilnego i kościelnego i powstania wspólnej rodzinnej aury, rodzą dzieci i żyją spokojnie i dobrze, a tak naprawdę tak się tylko wydaje, tak jest tylko na planie fizycznym. Na planie subtelnym zaś przebiegają procesy karmicznego zanieczyszczenia, nagromadzenia ujemnej karmy, której jednak brak możliwości, aby natychmiast się przejawiła, bo w tym momencie ci ludzie są dawcami energii do sieci iluzji, ponieważ tam oddają swoją energię seksualną na skutek życia wbrew Boskiemu Prawu Moralnemu.

Gdy ktoś podłącza się do sieci iluzji i tam zaczyna wkładać swoją energię, procesy odpracowania jego negatywnej karmy opóźniają się, ponieważ on jeszcze bardziej schodzi do materialności.

I ci ludzie, którzy żyją jak rodzina, bez bycia taką, mogą w tej chwili żyć dobrze, ale generalnie brak przesłanek do lepszej przyszłości dla nich, gdy nadejdzie czas, aby odpracowali negatywną karmę, która powstawała zarówno w poprzednich, jak i w tym wcieleniu.

Przeważnie taka sama ogólna sytuacja jest i w przypadku rodzin, które zostały utworzone bez słusznego motywu i w których dzieci są poczęte bez słusznej motywacji, a także i we wszystkich rodzinach, w których małżonkowie naruszają Boskie przykazania i prawa życia rodzinnego, przez to ogólna rodzinna aura jest rozerwana lub jej brak.

Natomiast, gdy małżonkowie tworzyli rodzinę z motywacją, aby razem iść Drogą do Boga i wzajemnie się wspierać, starając się prowadzić moralne życie, gdy poczynają swoje dzieci, aby przekazać im to najlepsze, czego się nauczyli sami, i pomóc im w każdy możliwy sposób, aby odniosły sukces w realizacji zadań ich planu życiowego, aby dzieci też postępowały na drodze do Boga, wtedy mogą do nich przyjść we wcielenie piękne Światłe dusze, które będą bardziej karmicznie czyste od rodziców i przepełnione Miłością.

Wtedy dzieci są tymi, kto oddaje więcej Miłości, a gdy się rodzą, zabierają karmę swoim rodzicom i ci stają się zdrowsi, szczęśliwsi i bardziej harmonijni, jeśli nadal stosują w swoim życiu Boską Naukę i żyją, ściśle przestrzegając Boskich przykazań i praw.

Ważne jest, jak zachowuje się każdy z rodziców – jest to jednakowo ważne, bardzo ważne!

Żona jest strażniczką ogniska domowego, ciszy i spokoju w domu, ale jeśli mąż narusza Boskie Prawo Moralne, wtedy w rodzinie nie ma przesłanek do szczęśliwych relacji rodzinnych, ile by ona nie próbowała zaszczepić w dzieciach wysokie normy moralne. Decydujący jest osobisty przykład i energetyka pola, w jakim żyją dzieci i naśladują oboje rodziców. To samo się dzieje, gdy ojciec jest troskliwy i moralny, a matka lekceważy Boskie Prawo Moralne. W obu przypadkach wspólna aura rodziny jest rozerwana i to prowadzi do utraty dodatkowej ochrony dzieci i całej rodziny, którą zapewnia, gdy jest cała.

Im bardziej podnoszą się wibracje planety Ziemia, tym więcej karmy będzie wychodziło na powierzchnię do odpracowania. Więc naturalnym jest, że obserwuje się ogólne pogorszenie sytuacji we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia, w tym także w zakresie życia rodzinnego, kiedy ludzie są karmicznie obciążeni.

Ale słuszne jest również i to, że im więcej osób zdaje sobie sprawę i wie, co się dzieje i jaką ma przyczynę, to one są w stanie spokojnie zaakceptować pojawiające się problemy. I są w stanie pokajać się przed Bogiem i nawzajem i prosić o przebaczenie i udzielić go z całego serca. Następnie karma będzie oczyszczana z coraz większą szybkością i łatwością, ponieważ taką właściwość i możliwość mają te przyspieszone czasy.

Dzięki temu o wiele szybciej nadejdzie moment, kiedy będziecie żyli w bardziej szczęśliwych czasach.

Teraz, w tych czasach, ważne jest, aby wyjaśnić współmałżonkowi, jeśli tylko jesteście zapoznani z naszą Nauką i ją stosujecie, co faktycznie się dzieje. I co równie ważne, a nawet więcej, aby wyjaśnić swoim dzieciom, co się rzeczywiście dzieje i dlaczego czasem pojawia się napięcie i trudne relacje w domu. Najważniejszy dla dzieci jest wasz osobisty przykład, że choć jest wam ciężko, to wy, oboje rodziców, kochacie się i szanujecie nawzajem, kochacie i szanujecie swoje dzieci i swoich rodziców – ich dziadków. To jest najważniejsze, czego trzeba nauczyć się i poczuć waszym dzieciom, a także, jak one mogą pomagać.

W przeszłości, podczas wszelkich niebezpieczeństw i prób, dzieci też pomagały. Teraz, w obecnych czasach coraz większego karmicznego oczyszczania, one są także zaangażowane w odbywające się procesy i mogą pomagać. Więc z ofiar mogą stać się zbawcami swoich rodzin, w których urodziły się i rosną, jeśli poprosicie ich o pomoc i wytłumaczycie im, jak jest wam ciężko.

Powiedzcie im też, że jesteście wdzięczni Bogu za wszystko, co się dzieje.

I wytłumaczcie im, że wszystko, co negatywne, może zostać o wiele szybciej przekształcone i odejdzie na zawsze z rodziny, jeśli one też dołączą i pomagą.

Pierwsze, co należy zrobić, to zawsze razem z dziećmi prosić o przebaczenie i udzielać go wzajemnie.*

Wtedy, gdy jesteście wszyscy razem, cała rodzina, możecie wymagać, szczerze chcieć i prosić o pomoc Boga, aby dostawać ją do rozwiązania każdej problemowej sytuacji, wypowiadając następujące wołanie:

W imię JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST,
w imię mojej Wyższej Obecności JAM JEST,
w imię mojego Świętego Chrystusowego JA
Panie, wszyscy my: ja . . . . . , ja . . . . . , ja . . . . . , . . .
(każdy obecny członek rodziny wymawia swoje osobiste imię),
wymagamy, szczerze chcemy i prosimy,
aby dano nam pomoc z Góry do całkowitego przerobienia w Światło
następującej ujemnej sytuacji . . . . . . . . . .
(krótko opisać najważniejsze).
Wszyscy kajamy się z całego serca i duszy
i prosimy, aby dano nam przebaczenie z Góry
za wszystkie nasze grzechy ze wszystkich czasów,
które spowodowały tę sytuację w naszej rodzinie.
My wszyscy wymagamy, szczerze chcemy i prosimy,
aby udzielano nam pomoc z Góry,
abyśmy przestali już grzeszyć, za co dziękujemy!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN. TAKA DA BYDE. OM.
Dziękujemy Ci, Panie, za Łaskę
wobec naszej rodziny . . . . . . . . (nazwisko)!
Dziękujemy wszystkim Siłom Światła za pomoc!
Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!

Wreszcie powiedzcie swoim dzieciom, że one pomogą bardzo pomóc, jeśli pobłogosławią was, aby naprawiły się relacje między wami – ich dwojgiem rodziców lub między jednym z rodziców a ich babcią i/lub dziadkiem, lub między wami a waszym rodzeństwem, odpowiednio z tym, gdzie jest problem, i między kim z członków rodziny i rodu są napięte relacje w tej chwili. Nauczcie je błogosławić tak:

W imię JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST,
w imię mojej Wyższej Obecności JAM JEST,
w imię mojego Świętego Chrystusowego JA
ja, . . . . . (imię dziecka, które błogosławi),
błogosławię, aby całkiem zostały przekształcone w Światło
wszystkie grzechy z przeszłości . . . . . . . . (osobiste imiona krewnych),
które wychodzą do odpracowania teraz, za to dziękuję!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN. AMEN. TAKA DA BYDE. OM.
Dziękuję Ci, Panie, za Łaskę wobec mojej rodziny!
Dziękuje wszystkim Siłom Światła za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

Poproście, aby one codziennie wykonywały te trzy wymienione praktyki – przebaczenie, o które prosicie i dajecie sobie nawzajem, wezwanie o pomoc z Góry, które najlepiej wysłać, gdy cała rodzina jest razem, i wreszcie błogosławieństwo. I po zakończeniu tej wspólnej dobroowocnej pracy obejmijcie się wszyscy i podziękujcie sobie nawzajem. A następnie byłoby wspaniale poświęcić czas dzieciom. Wszyscy razem, cała rodzina może usiąść do rozmowy i podzielić się, jak minął dzień i co ciekawego i dobrego zadziałało się u każdego, a także, jakie problemy powstały. A jeśli są jakieś zewnętrzne problemy, udzielcie wzajemnego błogosławieństwa, aby one rozwiązały się najlepszym sposobem, według Świętej Woli Ojca.

W ten oto sposób wasze dzieci będą czuły się przydatne i mające współudział, a także i odpowiedzialne za pokój w rodzinie, miłość i harmonię zamiast czuć się nieszczęśliwymi i ukrywać się przed rodzinnymi problemami, na przykład w wirtualnym świecie gier komputerowych.

A po szczęśliwym rozwiązaniu problemu wszyscy razem gorąco podziękujecie Bogu, a rodzice serdecznie podziękujcie swoim dzieciom. I powiedzcie im, jak szczęśliwi jesteście, że macie je i że przyszły we wcielenie właśnie do was! I powiedzcie im, ile radości one wam sprawiają!

I róbcie tak za każdym razem, gdy pojawi się nowa burza. I po każdym następnym razie, gdy z powodzeniem radzicie sobie z powstającymi problemami, które wychodzą do odpracowania karmicznych zapisów, w pewnym momencie zauważycie, że radzicie sobie coraz łatwiej i szybciej! Stworzy to słuszny wzorzec do naśladowania przez wasze dzieci, jak dorosną i założą własne rodziny. I wasza rodzina i cały wasz ród staną się bardziej zjednoczone i szczęśliwe!

Potem, umiłowani, staniecie się świadkami zupełnie nowych rodzinnych relacji, takich, które poprzedzają nadejście Nowego Porządku nadchodzącego Złotego Wieku!

JAM JEST Nada, z Miłością do was i z wielką Radością, że dałam wam nowe pojmowanie tego, jakie są konieczne i jakie mogą być stosunki w rodzinie zgodnie ze specyfiką czasów, w których żyjecie obecnie.

картина

Obraz namalowano po odebraniu przesłania Mistrzyni Nady, pod Jej kierownictwem.

* Zobacz rozdział Praca duchowa, Praktyka duchowa „Skrucha i Przebaczenie”

© Rosica Aweła

źródło: http://edinenie-vsemirno.net/pl/2014.07.24.htm

Reklamy

2 comments on “Rozmowa o rodzinnych stosunkach – Mistrzyni Nada

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s