Proponuję, abyście stale okazywali wsparcie planecie Ziemia i wszystkim Żywym istotom na niej w tych przejściowych czasach – Umiłowana Guan Yin

Umiłowana Guan YinJAM JEST Guan Yin. Jako Bogini Miłosierdzia i Współczucia przychodzę udzielić teraz swojego Przesłania. Jestem pełna współczucia dla dusz wszystkich tych, którzy przeczytali przesłanie z dnia 28 czerwca, udzielone przez kogoś, kto wykorzystał moje imię, próbując dotrzeć do was i waszej energii i osiągnięć, miłe Światłe dusze. I współczuję tym, którzy spełnili jego prośbę – napisać listy do Rady Karmicznej, aby złożyć jako dar część swojego ciała kauzalnego, a także powziąć obowiązek zwiększonego służenia w postaci modlitewnych czuwań na rzecz kilku „Mistrzów”, którzy zechcieli pozostać nieznani, a także służenia „pokrzywdzonym” i „potrzebującym”.

Moi umiłowani, jestem tak pełna Miłości do was! W powstałej ciężkiej sytuacji jeszcze na początku mojego Przesłania do was śpieszę Pobłogosławić was, aby w tej chwili wzmocnił się wasz Dar rozróżnienia, abym dobrze zrozumieliście to, co wam powiem.

Jeżeli jeszcze na początku cyklu przesłań, odebranych przez naszego poprzedniego Posłannika w czerwcu, sercem poczuliście brak Boskiej Miłości w przesłaniach podczas ich czytania i jeśli coś wprowadzało waszą duszę w niepokój, to najlepszym wyjściem było by zaprzestanie ich czytania. Zawsze, gdy poczujecie, że coś was niepokoi lub pojawiają się ujemne uczucia i myśli, cokolwiek robicie, dobrze by było natychmiast przerwać to wszystko, co wprowadza was w negatywność.

My, Istoty Światła z Wyższych Oktaw Niebiańskich osiedli, zawsze do tej pory w swoich Przesłaniach powiadamialiśmy was dokładnie, która Istota Światła oddała część swoich osiągnięć ze swojego ciała kauzalnego na rzecz ewolucji ludzkości Ziemi. To jest kluczowy punkt – by podać tę informację, żebyście dokładnie wiedzieli, do kogo kierować swoją wdzięczność i miłość! A gdy imiona pozostają nieznane, gdzie, myślicie, kierowana jest cała wasza energia? Do tego, który udzielił przesłania i powiedział wam w końcu, że spodziewa się waszych listów, i kto mówi, że osobiście będzie czytał każdy wasz list i będzie decydował w tej sprawie, nie mówiąc jednak, w jakiej, a chodzi o to, która dokładnie część ciała kauzalnego będzie zabierana temu, kto sam ją oddał, wyrażając w ten sposób swoją wolną wolę. I jeszcze coś: my, członkowie Rady Karmicznej, podejmujemy decyzje razem. I każdy list rozważamy wspólnie podczas naszych posiedzeń. W tym przypadku dobrze jest, że kierowaliście i wysyłaliście swoje listy do Rady Karmicznej.

Jeszcze coś ważnego. Już powiedziano wam w naszych poprzednich Przesłaniach, że w tych czasach Wzniesione Istoty Światła przestają oddawać swoje ciała kauzalne do zbawienia ludzkości, bo to byłoby sprzeczne z Zamysłem naszego Ojca o głównym przeznaczeniu tych czasów. Mianowicie, by odsiewać chwasty od ziarna, aby tylko dobre ziarna mogły bez dalszej zwłoki i zanieczyszczenia, i bez powrotu do tylu przejść do Nowego Światu.

I jeszcze coś tak samo ważnego: z powodu mniejszego stopnia doskonałości i bardzo wysokiego stopnia karmicznego obciążenia większości ludzi znajdujących się we wcieleniu Wzniesione Istoty Światła absolutnie obchodzą się bez praktyki, aby wymagały kiedykolwiek – w przeszłości, teraz, a także w najbliższej przyszłości – od któregokolwiek człowieka, aby oddawał swoje ciało kauzalne lub jego część, przy tym bez wspomnienia nawet, którą jego część! Jak widzicie, to, co chciał od was ten, kto udzielił swojego przesłania w dniu 28 czerwca, w całości należy do sił iluzji i przy tym jest bardzo niebezpieczne. Ponieważ poproszono was, abyście oddali najcenniejsze, co posiadacie – swoje osiągnięcia, które wypracowaliście przez tysiące i tysiące swoich wcieleń na przestrzeni milionów lat.

Tym sposobem siły iluzji próbowały skusić mnóstwo Światłych dusz we wszystkich czasach, kiedy jakiś z ich przedstawicieli zjawiał im się we śnie lub podczas modlitwy, lub podczas medytacji, a teraz nawet w przesłaniu, i proponował im oddać swoje ciało kauzalne lub jego część w zamian za otrzymanie wszelakich dóbr!

Dlatego mówiliśmy wam, aby zawsze po wykonaniu dowolnej praktyki duchowej kończyć ją wymawianiem formuły: „I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!”, dzięki temu, jeśli jest coś błędnego lub zniekształconego w tej praktyce duchowej, automatycznie zostaje skorygowane tak, aby jej wykonanie było bezpieczne dla was. Przecież sami widzicie, na ile trudne jest teraz osiągnięcie doskonałości i czystości w waszym świecie.

Dotyczy to także pisania listów do Rady Karmicznej. Najlepiej byłoby pod koniec listu napisać, że pozwalacie swojej Wyższej JAM JEST Obecności podjąć decyzję, które z waszych próśb są dobre i spełnić tylko te z nich, które z Boskiego punktu widzenia najlepiej spełnić w danej chwili. A następnie zakończyć swój list formułą: „I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie! AMEN. TAKA DA BYDE. OM”, przez to pozostawiacie ostateczną decyzję w rękach Ojca i w naszych rękach, ponieważ Ojciec upoważnił nas, członków Rady Karmicznej, do podejmowania na wspólnych posiedzeniach decyzji, co jest najlepsze do zachowania i pomyślnego rozwoju waszych dusz.

Chcę uspokoić tych, którzy napisali list do Rady Karmicznej po przeczytaniu przesłania z 28 czerwca 2014, ponieważ gdy ktoś prosi o czymś szkodliwym dla siebie, dla swojej duszy, dla istnienia jego strumienia życiowego, jego Wyższa JAM JEST Obecność koniecznie staje przed Radą Karmiczną i musi potwierdzić, czy zgadza się z tym, co jest napisane w liście. Więc teraz nie ma utraconych części ciał kauzalnych tych, którzy napisali do nas listy po przesłaniu z 28 czerwca. Bardzo niepokojące jest to, że zostaliście poproszeni o to przez przesłanie, które jest czytane przez wiele Światłych dusz. I chociaż teraz brak szkody, lecz po przeczytaniu tego przesłania ludzie przyzwyczajają się do myśli, że mogą być poproszeni do oddania części swojego ciała kauzalnego, a ich zewnętrzna świadomość przyjmuje to jak coś normalnego. I jeśli w przyszłości siły iluzji pojawią się i poproszą o to we śnie czy na jawie i ludzie się zgodzą, wielu mogłoby naprawdę ucierpieć.

Dlatego Pan Sziwa w swojej wskazówce z 9 lipca powiedział wam, że brak więcej czasu na czekanie i że należy pilnie was uprzedzić, aby zapewnić wasze dalsze bezpieczeństwo.

To spowodowało, że nasz Posłannik odebrał ten nadzwyczajny cykl Przesłań, które najlepiej czytać z wielką wdzięcznością, uprzednio kierując wezwanie o pomoc do Mistrza, który udzielił odpowiedniego Przesłania, aby pomógł wam w całkowitym przetworzeniu w Światło wszystkich ujemnych energii i szkodliwych programów, jakie przyjęliście do swoich ciał podczas czytania odpowiedniego przesłania, udzielonego przez rzekomo tego samego Mistrza i odebranego przez naszego poprzedniego Posłannika w czerwcu 2014.

Powiedziano wam już, ale znów powtórzę, abyście strzegli swojej Boskiej energii jako największego skarbu, którego nie da się kupić nawet za wszystkie pieniądze świata, bo będzie wam wyjątkowo potrzebny w przyszłości, i wielu będzie próbowało zabrać go wam wszelkimi sposobami, w tym prosząc was o oddanie go w ofierze dla dobra całej ludzkości. A przecież Bóg odmawia przyjmowania ofiar i wy o tym wiecie.

Teraz, w tych nowych czasach, które są już w toku, wielokrotnie mówiliśmy wam, że należy udzielać pomoc oprócz samej planety i Żywego Życia na niej także ewolucji ludzkości, tzn. aby w swym rozwoju posuwała się do przodu!

A co do podejmowania się dodatkowego służenia dla „dobra całej ludzkości”, chciałabym przypomnieć wam, że ludzkość składa się obecnie oprócz Żywych dusz także ze sporej ilości martwych dusz, których jedynym celem jest zaopatrzenie siebie i ciągła konsumpcja Boskiej energii tych, którzy ją posiadają. Przez to, że ich czakry są zamknięte i brak im dostępu do Boskiej energii, która płynie wszędzie dookoła was, ich ciało fizyczne jest jak pusta skorupa, bo brak mu połączenia z innymi trzema niższymi ciałami. Poza tym takim ludziom potrzeba coraz więcej Boskiej energii, bo są kanałami, przez które otrzymana energia idzie do zasilenia coraz więcej astralnych bezcielesnych istot z najrozmaitszych poziomów, które zamieszkują ich świątynie.

To są ci pokrzywdzeni i potrzebujący, którym służyć byliście nawoływani i którzy zawsze potrzebują waszej pomocy, lecz w rzeczywistości są oni jak czarne dziury, które tylko pochłaniają waszą Boską energię, nie dając nic w zamian. I którzy nie zamierzają zmienić swojego trybu życia w kierunku przestrzegania Boskich przykazań i praw. Jest to całkowicie sprzeczne z Wyższym Prawem tego Wszechświata!

Tak więc, moi umiłowani, Boskie Miłosierdzie i Współczucie przyjmują w tych czasach inny wymiar i są skierowane głównie do udzielania pomocy tym, w których płonie Boski ogień. Oni muszą zostać uratowani przed atakami sił iluzji. Oni są największymi ofiarami i pokrzywdzonymi i potrzebującymi pomocy teraz! Dlatego, że są czystymi duszami i jako takie są ufne. I gdy ktoś mówi im o ratowaniu świata, niektórym z nich brak rozróżniania, że chodzi o uratowanie świata, takiego, jakim jest teraz, w całej jego iluzoryczności. A gdy ktoś mówi im, aby stale się modlili o dobro całej ludzkości, one są daleko od myśli, że wtedy oddają swoją energię do zasilania sił iluzji. Wszystko to jest z powodu specyfiki czasów, w których żyjecie obecnie. A od tego, jak radzicie sobie w tych czasach, zależy, jakie będą nadchodzące czasy.

Poradziłabym wam zawsze mieć czujną i wywyższoną świadomość i uważać na to, co czytacie i co dokładnie wam się mówi, jeszcze bardziej uważać na to, co sami mówicie, a zwłaszcza wtedy, gdy wskazujecie, gdzie ma być skierowana energia waszej pracy w duchowości!

Teraz nadszedł czas, aby powiedzieć, co mogliby robić ci, którzy już weszli do pułapki zastawionej przez siły iluzji.

Po pierwsze, radziłabym wam ot teraz czytać i ponownie czytać, i stosować Naukę, której udzielamy wam jedynie poprzez naszego Posłannika Rosicę Awełę. Poprzez nią nadal będziemy wam pomagali w nadchodzących czasach, tak długo, jak ona potrafi wytrzymać obciążenia i zachować czystość swoich ciał od negatywności. Za to, co ona robi dla was, możecie jej dziękować każdego dnia, wewnątrz swojego serca.

Jeśli postanowicie, wyrażając nadmierną ciekawość, odbierać jakąkolwiek inną informację, o której już wielokrotnie mówiliśmy w naszych Przesłaniach, że prawdy zawiera zaledwie 10, a nawet mniej procent, będziecie tymi, którzy później będą zbierali wszystko, co zasialiście w swoich niższych ciałach.

Następna rzecz, którą moglibyście zrobić, aby sobie pomóc, ci, którzy pisali listy po przeczytaniu przesłania z 28 czerwca, to od razu napisać nowy list do Rady Karmicznej, że kajacie się, że zostaliście wprowadzeni w błąd i dotychczas wkładaliście swoją Boską energię także do sieci iluzji. I oświadczycie, że rezygnujecie ze swojego poprzedniego listu i przyjętego w nimi zobowiązania i wymagacie, szczerze chcecie i prosicie, aby został zlikwidowany i zastąpiony tym, co piszecie w danej chwili. I za to wszystko przyjmujecie obowiązek każdego dnia do końca tego roku wykonywać służenie, nawet krótkie, poświęcając jego energię na wspieranie realizacji Zamysłu naszego Ojca – pomyślnego zwiększenia energetyki i wibracji planety Ziemia i jej przejścia wraz ze wszystkimi Żywymi istotami na niej na wyższy stopień ewolucyjny.

Zarówno ja, jak i wszyscy inni członkowie Rady Karmicznej, bylibyśmy szczęśliwi, jeżeli po upływie terminu przyjętego przez was zobowiązania do końca tego roku w dalszym ciągu będziecie każdego dnia robili to służenie z powyższą dedykacją, bez przyjmowania jakichkolwiek zobowiązań, abyście mieli swój udział w pomyślnym przebiegu przejściowych czasów!

JAM JEST Guan Yin, z całą moją Miłością do was wszystkich.

картина

Obraz namalowano po odebraniu przesłania Umiłowanej Guan Yin, pod Jej kierownictwem.

© Rosica Aweła

źródło: http://edinenie-vsemirno.net/pl/2014.07.26.htm

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s