Wywiad z Kobrą, 5 listopada 2014

Samjase

Samjase

.
U: Czy nauki Tantry zostały zmanipulowane i zniekształcone?
 .
C:  Powiedziałbym, że wszystkie nauki na powierzchni tej planety zostały zmanipulowane i zniekształcone.  Znajdziesz prawdę w większości nauk, ale jest też wiele dezinformacji, więc musisz używać wewnętrznych wskazówek, aby znaleźć to, co jest prawdą, a co nie.
.
U:  Na przykład mówią czasem, że mężczyźni nie powinni mieć wytrysku, skąd to pochodzi, czy to jest wypaczenie?
 .
C:  Tak, jest to wypaczenie i chciałbym powiedzieć, że należy używać własnego rozeznania w  temacie swojego ciała i seksualności.
.
U:  Czy będzie seksualność po Wzniesieniu?
.
C: Nie w takim sam sposób, jak ludzie to rozumieją, ale istnieje stan świadomości, który można określić jako kosmiczny orgazm, i który jest jednym z aspektów boskiej świadomości.  Po Wzniesieniu będziesz zawsze powiązany z tymi wibracjami kosmicznego orgazmu, który w rzeczywistości jest jednym z aspektów rozkoszy.
.
U:  Czy wciąż będzie wymiana tej energii pomiędzy różnymi ludźmi?
.
C:  Tak, ale nie w sposób fizyczny, faktycznie będzie to bardziej wymiana energetyczna.
.
U:  Ok. Więc możesz wyjaśnić zasadniczo oryginalny cel seksualności?
.
C:  Pierwotnym celem seksualności jest połączenie polaryzacji w Jedność.
.
U:  Czy Ziemia była jedyną planetą, która kiedykolwiek została poddana kwarantannie?
.
C:  Były też inne miejsca, które zostały poddane kwarantannie, ale tu jest najtrudniejsza sytuacja dotycząca kwarantanny w całej historii Wszechświata.
.
U:  Czy są zarówno pozytywne jak i negatywne miasta na planach eterycznych i astralnych?
.
C:  Tak, wokół Ziemi tak.
.
U:  Ok. Czy możesz pomówić o tych pozytywnych?
.
C:  Na wyższych płaszczyznach astralnych istnieją obszary Światła, gdzie ludzie mogą udać się po śmierci, jeśli mają wystarczająco wysoką częstotliwość wibracji.  Są tam piękne krajobrazy, piękne budynki, piękne otoczenie.  Ale nadal są oni związani z Ziemią, która jest pod kwarantanną.  Prędzej czy później będą musieli powrócić i reinkarnować, ponieważ archonci nadal mają nad nimi kontrolę.
.
U:  Więc są dalej wewnątrz zasłony, nie mogą uciec?C:  Tak, są wewnątrz zasłony.U:  Więc to jest, jakby technologia, przez którą nie można przejść?C:  Dokładnie.U:  Jak archonci są w stanie zmusić ludzi do reinkarnowania?C:  Poprzez technologię z polami magnetycznymi.  Śledzą ich, i kiedy tylko wykryją pewne emocje, które nie są dokładnie ze Światła, powiększają je tym polem energetycznym i prędzej czy później, ludzie są uwięzieni ponownie.  Zazwyczaj dlatego, że mają przywiązanie do ludzi, którzy są już wcieleni.

U:  Ok. Więc jest to tylko przez ich własne emocje, że archonci mogą ich zmusić?

C:  Przez ich własne emocje i przywiązania.

U:  Więc jest to możliwe, że jeśli ktoś by wyczyścił wszystkie swoje przywiązania i negatywne emocje, mógłby się wymknąć?

C:  Teoretycznie tak.  Ale to wkrótce się zmieni, ponieważ kwarantanna zaczyna się rozpuszczać i będzie znacznie łatwiej wydostać się w przyszłości.  W rzeczywistości kwarantanna otworzy się i siły Światła wyzwolą wszystkie eteryczne i astralne plany.

U:  Więc kiedy mówisz wzniesieni mistrzowie – to są istoty, które były na tej planecie i wzniosły się z tej planety, tak?

C:  Tak.

U:  I jest około 70-ciu?

C:  Około 70-ciu, tak.

U:  Ok. I jest to zrównoważone – połowa mężczyzn i połowa kobiet?

C:  Dokładnie.

U:  Ok.  Ale jest o wiele więcej istot, które wzniosły się z innych planet, tak?

C:  Oczywiście, istnieje wiele miliardów wzniosłych istot w tym Wszechświecie.

U:  Czy niektórzy z nich są z innych planet i mają rolę w wyzwoleniu tej planety?

C:  Tak, oczywiście, wielu z nich jest na matecznych statkach i rozprzestrzenia swoją energię z tych statków na cały świat.

U:  Więc Braterstwo Gwiazdy to tych 70-ciu wzniosłych mistrzów plus Ezoteryczne Bractwo, którzy są ich uczniami, tak?

C:  Dokładnie.

U:  I również poza zasłoną?

C:  Tak

U:  A więc Order Gwiazdy to 144.000 istot, które są tutaj na powierzchni Ziemi?  [C:  Tak]  I oni są uczniami Braterstwa Gwiazdy  [C:  tak].  Czy niektórzy z nich są częścią generalnej populacji?

C:  Tak naprawdę większość z Orderu Gwiazdy jest częścią ogólnej populacji.  Oni nawet nie wiedzą, że należą do Orderu Gwiazdy.  Są w rzeczywistości tymi pracownikami Światła, którzy wykonują wiele pracy energetycznej transformując ciemność na Światło.

U:  Czy oni wszyscy są w tym momencie przebudzeni?

C:  Nie

U:  Czy może być kontakt pomiędzy nimi a Braterstwem Ezoterycznym?

C: Czasami to się zdarza, jednak oni o tym nie wiedzą.  Faktycznie ten kontakt jest ze strony Ezoterycznego Bractwa z tymi ludźmi – pomagają im w przebudzeniu bez ujawniania się.

U:  Tak jakby telepatycznie?

C:  Telepatycznie i czasami także fizycznie.

U:  Ok.  Więc czasami możesz spotkać kogoś, kto jest częścią Ezoterycznego Bractwa, ale kto nie powie, kim on lub ona jest?

C: Dokładnie.

U:  Czy to prawda, że system bankowy został zapoczątkowany na Ziemi przez templariuszy?

C:  System bankowy w rzeczywistości był importowany z Oriona tysiące lat temu.  Był tylko zmieniony i dostosowany do sytuacji politycznej i ekonomicznej na świecie i zawsze był pod kontrolą sił ciemności.

U:  Czy to prawda, że włosy na głowie są jakby przedłużeniem systemu nerwowego, pomagając w odczuwaniu środowiska i w zdolnościach parapsychicznych?

C:  Dokładnie, włosy są jak antena, które pomagają nam w łączeniu się z wyższymi wymiarami duchowymi.

U:  Ok. To dlatego kabał zachęca ludzi do obcinania włosów, w szczególności mężczyzn?

C: Tak, dlatego jest moda na obcięte włosy jak najkrócej, ponieważ kabał chce stłumić ludzi duchowo.

U:  Powiedziałeś, że płaszczyzna astralna została prawie oczyszczona z ciemności, czy tak?

C:  Tak, sytuacja na płaszczyźnie astralnej jest znacznie lepsza niż była nawet 5 lat temu.

U:  Ok. I to jest płaszczyzna emocjonalna, tak?  [C:  Tak].  Więc dlaczego ludzie wciąż mają tak wiele problemów emocjonalnych, jeśli ta płaszczyzna jest teraz bardziej przejrzysta?

C:   Nie jest jeszcze zupelnie oczyszczona, ale jest dużo lepiej.  Większość emocji jest powodowana technologiami archontów i chimery na planie eterycznym.  Jest także możliwe wywołanie emocji w sposób fizyczny i eteryczny, i tak dokładnie się dzieje.

U:  Czy naprawdę droga ewolucji jest od minerału do rośliny, do zwierzęcia i do człowieka, itd?

C:  Tak jest dla jednej części ludzkości, ale nie dla ludzi, którzy przybyli z innych systemów gwiezdnych.

U:  Ok. Ponieważ wydaje się, że rośliny i drzewa są bardzo rozwinięte.

C:  Tak, są.  Mają własną świadomość, która jest bardzo związana ze Światłem.

U:  A więc ludzie ewoluują od drzewa do człowieka.  Czy można być człowiekiem, a następnie drzewem?

C:  Nie, ewolucja nigdy się nie cofa, idzie tylko do przodu.

U:  Czy ludzie na innych planetach noszą ubranie i buty, tak jak my?  Czy mająpotrzebę ukrywania swoich ciał tak jak my?

C:  Mogą używać ubrania na ogrzanie się, ale nie ukrywają swoich ciał.  Nie mają kompleksu niższości lub jakiegokolwiek tłumienia.  To nie istnieje.

U:   Czy to prawda, że niektórzy ludzie w wyzwolonym Wszechświecie majątechnologię do tworzenia własnych ciał?  [C: Tak].  Czy możesz wyjaśnić, jak to działa?

C:  Mają bardzo zaawansowane urządzenia do klonowania, a nawet bardziej zaawansowane istoty mają komory materializacji, które w rzeczywistości mogą stworzyć ciała z substancji eterycznych, ukształtować je do planu fizycznego.

U:   Czy są jeszcze jacyś Szarzy na tej planecie?

C:  Są ludzie, którzy są Szarymi wcielonymi w ludzkie ciała, ale nie w ciałach Szarych.

U:  Więc na płaszczyznach niefizycznych również są?

C:  Na niefizycznych płaszczyznach, tak.

U:  I wszyscy są negatywni?

C:  Niektórzy tak, a niektórzy z nich przechodzą na stronę Światła.

U:  I następnie opuszczają planetę?

C:  Tak, są eskortowani z planety.

U:  Jakie jest ich pochodzenie?

C:  Wielu z nich pochodzi z systemów gwiezdnych, które są częścią sojuszu Drako w tym lokalnym sektorze galaktyki.

U:  Ok, więc jest to naturalna rasa, niezmanipulowana?

C:  Oczywiście byli manipulowani przez archontów, ale teraz ewoluują poza tym.

U:  I nie zostali stworzeni przez archontów?

C:  Nie

U:  Ok. Więc jeśli ktoś jest wcielony na planie fizycznym, czy astralne ciało działa niezależnie od ciała fizycznego lub czy są one ze sobą połączone?

C:  Właściwie wszystkie ciała są połączone w świadomości, także są współzależne i jest pętla informacji pomiędzy wszystkimi ciałami do pewnego stopnia.

U:  Ale czy ciało astralne może robić coś innego niż ciało fizyczne?

C:  Część ciała astralnego jest zawsze połączona z ciałem fizycznym, ale część ciała astralnego ma samodzielne życie, tak.

U:  I tak samo z eterycznym?

C:  Tak.

U:   I czy ciała mają mniej więcej taki sam kształt, jak na przykład, jeśli jesteś na płaszczyźnie fizycznej, to taki sam kształt jest na płaszczyźnie astralnej?

C:  Nie zawsze.

U:  Ok. I tak samo na wyższych płaszczyznach?

C:  Tak.

U: Czy Islandia naprawdę pozbyła się kabała do pewnego stopnia?

C:  W pewnym stopniu, ale nie całkowicie.

U:  Więc zgodziłeś się wcześniej, że męskość to akcja i indywidualność, akobiecość to recepcja i jedność, czy tak?

C:  Tak

U:  Wydaje mi się, że obie są stłumione.  Jest czasami zniekształcona jedność i każdy musi być taki sam, to jest konformizm.

C:  To nie jest dokładnie jedność, to kontrola.

U:   Ale to nie jest dokonywane przez formę zniekształconej kobiecości?

C:  Tak, to możliwe.  W rzeczywistości oba te aspekty są zniekształcone na tej planecie.

U:  Ponieważ wydaje się, że męskość także jest stłumiona: Ludziom trudno jest podjąć inicjatywę i działania.

C:  Tak, jest tłumiona.  Zdrowa męska inicjatywa jest znacznie stłumiona na tej planecie.

U:  Dlaczego więc więcej mówi się o kobiecości i nie o obu?

C:  Po prostu dlatego, że był tak duży brak równowagi w przeszłości, ponieważ kobiecość była stłumiona jeszcze bardziej.  I oczywiście zachęcam ciebie i innych do rozmawiania na temat zdrowej męskości, gdyż jest to również bardzo ważne.  Podejmowanie inspirujących działań jest jednym z kluczy do planetarnego wyzwolenia.

U:  Powiedziałeś wcześniej, że jeśli istnieje równowaga, ciemność nie może istnieć.  Czy możesz powiedzieć więcej na ten temat?

C:  Tak, to jest bardzo proste, ponieważ kiedy jest równowaga, jest też harmonia i ciemność może istnieć tylko wtedy, gdy są zniekształcenia i brak równowagi pomiędzy różnymi elementami kreacji.

U:  Czy możesz pomówić o energii wokół regionu Szwajcarii?  Wydaje się on specjalny.  Sytuacja polityczna jest tam zawsze inna.  Jest tam CERN (Europejska Organizacja Badań Nuklearnych – kr), święte miejsca we Francji w pobliżu i też Untersberg i Wenecja nie są daleko.  Wydaje się, że istnieje silny wir w tym regionie.

C:  Właściwie Szwajcaria została wybrana przez kabała na odizolowanie od reszty świata, więc nie było tam inwazji i nie było tam wojen, ponieważ została wybrana na centrum finansowe dla kabała. I oczywiście grupa chimery wybrała ten kraj jako miejsce dla CERN, aby kontynuować i rozwijać eksperymenty ich egzotycznej broni.

U:  Słyszałem, że St Germain był bardzo aktywny z królami i królowymi Francji przed rewolucją, czy to prawda?

C:  Tak, to prawda.

U:  Co on z nimi robił?  Byli marionetkami archontów, czy nie?

C:  Nie wszyscy z nich.  Próbował wpłynąć na nich w sposób pozytywny i wiedział dokładnie, co się stanie z francuską rewolucją.  Rewolucja francuska, chociaż miała dobry start, została wypaczona przez archontów i zmieniła się w panowanie terroru.  Więc on ostrzegał przed tym niektóre osoby i próbował wprowadzić tę zmianę w bardziej zrównoważony sposób.  Oczywiście, nie powiodło się, ponieważ ludzie go nie posłuchali.

U:   Czy jest jeszcze wiele gadów (Reptylian) na naszej planecie?

C:  Jest jeszcze kilku, w szczególności na niższym poziomie eterycznym, ale znacznie mniej niż jeszcze rok temu.  Liczba jest o wiele niższa.

U:  Czy fizycznie kontaktujesz się z Plejadanami i Ruchem Oporu?  Jak często?

C:  W zasadzie dość często.  Na tyle często, że mam stałą aktualizację na temat sytuacji i bez przerwy niezawodny intel.

U:  Mam często wrażenie, że ingerencja jest silniejsza w weekendy, Myślałem, że może to przez islamskie, judejskie i katolickie obrzędy w weekend.

C:  Zazwyczaj w ciągu tygodnia ludzie są bardzo aktywni i mają tendencję do tłumienia rzeczy, a podczas weekendu relaksują się trochę bardziej i wszystkie stłumione rzeczy wychodzą na wierzch, więc jest dużo więcej uwalnianych emocji.  I Archonci mają tendencję do nadużywania tego ich technologią, a także grupa chimery.

U:  Dlaczego istnieje tak wiele ezoterycznych symboli w hollywoodzkich filmach?

C:  Właściwie są dwie frakcje w Hollywood – negatywna frakcja, która próbuje kontrolować ludzi poprzez symbole i pozytywna frakcja, która stara się przebudzić ludzi poprzez symbole.

U:  Czy istnieje życie fizyczne na powierzchni innych planet w Układzie Słonecznym?

C:  Tak, są podziemne bazy na niektórych planetach i niektórych księżycach w Układzie Słonecznym.

U:  Fizycznie?  [C: Tak].  Ale nie na powierzchni?

C:  Nie. Warunki nie są na to odpowiednie. Można znaleźć tylko kilka bakterii na powierzchni Marsa, ale to wszystko.

U:  Czy możesz powiedzieć, jak po Wydarzeniu będziemy mieć pewność, że ciemność nigdy nie zdarzy się ponownie?

C:  Po prostu dlatego, że będzie dość świadomości w tym Wszechświecie, a siły Światła będą miały technologię wystarczająco mocną, aby coś takiego już nigdy się nie stało.

U:  Więc kiedy Wszechświat zacznie się ponownie kurczyć, i ewentualnie rozszerzać się ponownie, czy pamięć o tym będzie zachowana?

C:  Cała świadomość będzie zachowana, ale w sposób podwyższony, bardziej subtelny.


———————————————————————-

Dużo Miłości i Odwagi dla wszystkich.

 .
Fragmenty przetłumaczyła Krystal
źródło: https://krystal28.wordpress.com/
Reklamy
By soulowicz Posted in Cobra

2 comments on “Wywiad z Kobrą, 5 listopada 2014

  1. Jakaś Istota,niekoniecznie fizyczna. Działa na „oba”fronty.Czytam jako Obserwator ( nie wchodzę emocjami). Czasem jest pomocny w mojej „pracy”. Zresztą tak należy czytać wszystkie przekazy channelingowe (sama je dostaję, więc wiem co piszę).Przesłanie – Wiadomość zależy od intencji Istoty podającej przekaz – dlatego zawsze należy być bardzo uważnym (to też mam podawane w moich przekazach) w odbiorze.
    Pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że jest Ktoś, kto nie „łyka” bezkrytycznie przekazów.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s