Otwarcie portali 6. wymiaru dla świata ziemskiego – przekaz od Archanioła Michała

 

Przekaz od Archanioła Michała  Archangel Michael poprzez: Celia Fenn

Środa, 19 listopada 2014 r. 

Ten 2014 rok jest potężnym rokiem coraz to nowych zmian, a jednocześnie wygląda na to, że chaos narasta z każdym dniem.  Lecz, Najdrożsi, skoro dostrzegacie ten intensywny chaos, będziecie także potrzebowali głębszego wglądu i dostrzeżenia boskiego wzorca, który wyłania się spośród tego natłoku twórczej energii. Trzeba będzie patrzeć dalej i głębiej, abyście zobaczyli, jak magia narasta wokół was wszystkich i podobnie jak motyl, który wyłania się z poczwarki, powstaje Nowy Człowiek, by szeroko rozpostrzeć swe skrzydła.

W lutym bieżącego roku, drugiego lutego, kiedy przypadał portal 2:2, zaalarmowaliśmy was faktem, że Ziemia jest tuż przed poddaniem się głównej przemianie i przejściu między-wymiarowemu. W tamtym czasie, kiedy zmieniliście linię czasową i nastąpiło chwilowe zejście do niższych wibracji, aklimatyzowaliście się do nowej linii czasowej i zaczęliście podnosić swoje energie. Był taki plan, że poprzez niewielkie obniżenie, a następnie podniesienie częstotliwości, będziecie w stanie wziąć taki rozmach, że rozpękną się portale 6. wymiaru i utworzą jeszcze raz tę część ziemskiej rzeczywistości.

Stało się to podczas 11:11, w dniu 11 listopada, te portale otworzyły się i sześciowymiarowe energie magii zaczęły umocowywać się na Ziemi. Proces ten trwa nadal, aż nabierze pełnej mocy podczas 12:12, czyli 12 grudnia, i będzie w pełni aktywowany podczas przesilenia w dniu 21 grudnia, kiedy Ziemia zrówna się z centrum Galaktyki i naenergetyzuje sześciowymiarową płaszczyznę kodami światła dla nowej rzeczywistości.

Obecnie naprawdę istniejecie w wielo-wymiarowej rzeczywistości, w ramach rzeczywistości od 3. wymiaru do sześcio-wymiarowości, a całość koegzystuje w sieciach nowej ziemskiej rzeczywistości. Ziemia jako ciało niebieskie jest zakotwiczona w 5. wymiarze, który jest wymiarem Jedności i połączeń międzysieciowych. Jest wielu, którzy ciągle jeszcze uważają, że są związani prawami i rzeczywistością trzeciego wymiaru, i nadal prowadzą swoje życie w jego ramach. Ci, którzy podnieśli swoją świadomość i częstotliwość, zapanowali nad czasem i zabrano im obciążenia z ich życia oraz przeznaczenie, w ten sposób przemieszczając ich ponad czwarty wymiar do piątego wymiaru wraz z samą Ziemią. Obecnie są wśród was ci, którzy są już gotowi, by  zrobić inny krok i przenieść się do sześciowymiarowych częstotliwości magii i snów, i uczynić to częścią waszego życia na planecie Ziemi.

Kochani, kiedy otworzą się te nowe sześciowymiarowe portale, podniosą wibracyjną częstotliwość Ziemi i nasili się to zjawisko, które jest postrzegane jako „chaos” na Ziemi. Jak wiecie, im wyższa częstotliwość, tym bardziej harmonijna i spokojna staje się energia. Lecz kiedy niższe częstotliwości stykają się z wyższymi, powstaje zamieszanie i brak równowagi, aż do czasu, gdy te energie powrócą do stanu równowagi. Tak jest właśnie teraz, że narastający zamęt jest wywołany wzrastającą częstotliwością na Ziemi i to zamieszanie, zdarza się za każdym razem, gdy łączące się wymiary światła równoważą się z innymi.

Jest to także prawda, że energie wyższych wymiarów pracują swoimi sposobami na dole, tak aby kiedy otworzy się 6. wymiar na magiczną kreację ogrodu Eden na planecie Ziemia, zaczęła się ona (kreacja) manifestować, aż zakotwiczy się w 5. wymiarze, a iluzja trzeciego wymiaru z jej dualistyczną świadomością i konfliktem zniknie z linii czasowej.

Tak więc, w następnym miesiącu, pomiędzy 11 : 11 a przesileniem 21 grudnia możecie oczekiwać na to, że chaos i zamieszanie nasilą się, lecz w tym samym czasie zaczniecie widzieć magię powstającą w waszym życiu, zobaczycie i poczujecie ponownie magię Ziemi, a jednocześnie dostrzeżecie zmiany w waszych ciałach świetlistych i w ciałach fizycznych, kiedy dostosujecie się do sześciowymiarowej częstotliwości i światła.

Energie solarne, galaktyczne i kosmiczne podtrzymujące aktywację sześciowymiarowych portali

W tym czasie, rozpoczynając od 2 lutego, doświadczycie intensywnych aktywacji kodów światła z poziomów Słońca, galaktyki i kosmosu boskiej kreatywnej inteligencji i miłości.

Najdrożsi, pozwólcie, że zaczniemy od energii solarnych oraz ich roli w waszej ewolucji i rozwoju.

Wiemy o tym, że rozumiecie ważną rolę energii solarnych oraz flar solarnych w transmitowaniu kodów światła na Ziemię i do was. Lecz niektórzy z was mogą także być świadomi faktu, że jest to proces dwukierunkowy. Słońce również transmituje energie, odpowiadając Ziemi. Kiedy Ziemia, za pośrednictwem rad ziemskich wywołuje u siebie stan gotowości na przyspieszenie procesu transmutacji i zmiany, jak w lutym tego roku, rada solarna Słońca, te istoty światła, którym powierzono transmisję solarnych kodów do systemu słonecznego i Ziemi, reagują, kiedy jest to potrzebne. I tak oto, oprócz bardzo intensywnych zaćmień Słońca i Księżyca, mamy również potężne słoneczne flary, które bombardują waszą planetę dzień za dniem, tydzień po tygodniu, sprowadzając kody światła oraz informacje potrzebne dla otwarcia portali i włączenia 6. wymiaru magii i snów do ziemskich sieci połączeń.

Następnie galaktyczna rada istot światła, pracując wraz z radami ziemskimi i solarnymi radami światła również przygotuje swój wkład w ten proces. Pod koniec listopada ziemskie istoty mają dostosować się z centrum galaktyki, a do czasu grudniowego przesilenia Ziemia będzie doskonale dostosowana do potrzeb transmisji galaktycznych kodów świetlnych poprzez diamentowe światło, które będzie zakotwiczać te portale i zapewni to, że staną się one częścią nowej rzeczywistości wielowymiarowej Ziemi. Będzie to naprawdę magiczny czas, kiedy Ziemia będzie przekalibrowana i wielkie prysznice magii i miłości spłyną w dół na Ziemię falami obfitości i radości dostępnej dla wszystkich, którzy dostrzegą i odczują błogosławieństwa tego pola Miłości i Światła!

W tym samym czasie kosmiczne rady i narody gwiezdne także będą pomagać w tym procesie narodzin. Kilkanaście promieni kosmicznej radiacji z „głębokiej przestrzeni” będzie transmitować informacje i pomagać podczas nowych dostosowań.  Gwiezdne narody z galaktyki Andromedy bardzo aktywnie pomagają podczas zakotwiczania magicznych kreatywnych energii na Ziemi,  jako bliźniacze płomienie galaktyczne waszej  galaktyki świętej róży.

Wszystkie te potężne transmisje Światła i kodów świetlnych będą pomagać wam w odczuwaniu i dostrzeganiu wielkich zmian, które wydarzają się w waszym życiu i w waszych ciałach.

Wyłania się motyl: sześciowymiarowa ludzka energia

Przyspieszone przejścia i zmiany na Ziemi mają także odniesienie do przyspieszonych zmian i przejść w waszych ciałach.

Wielu z was może odczuwać napięcie i niepokoje, kiedy ciało świetliste i ciało fizyczne idą w kierunku innej rekalibracji do wyższych częstotliwości Światła.  Niektórzy mogą odkryć, że jest im bardzo trudno poradzić sobie z postrzeganą gęstością życia wokół nich i dramatyzmem oraz manipulacją starych, emocjonalnych i mentalnych paradygmatów życia. Możecie usilnie zapragnąć związków prawdziwie zrodzonych z serca, które stałyby się częścią waszego życia.

Wszystko to jest „symptomem” przemieszczania się poza stare szablony życia na Ziemi i pojawiania się w nowej rzeczywistości, gdzie jesteście w stanie przejawiać i tworzyć na linii czasowej w sposób magiczny. Wasze serca są w centrum tej rzeczywistości i odczuwacie w sobie magię, która pojawia się wokół was wszystkich i boską inteligencję energii twórczej, które czekają, by pracować wraz z wami, aby ukształtować i tworzyć nowy świat.

Tak jak wyłania się motyl, rodzicie się ponownie do wyższego poziomu świadomości i wchodzicie na inny poziom rzeczywistości, co jest naturalnym postępem lub ewolucją w procesie aktywacji ciała świetlistego, która jest prowadzona  przez złoty promień świadomości Chrystusowej, galaktyczne diamentowe światło i promień platynowy. Kiedy będziecie gotowi przemieszczać się z nadchodzącymi kodami światła i przejść przed portale 6. D, będziecie już po poprzednich fazach procesu Wzniesienia:

 1. Pełna aktywacja ciała świetlistego z systemem 13 wirów czakr. Wchodzi w to aktywacja świadomości Chrystusowej za pośrednictwem złotego promienia i aktywacja energii bliźniaczych płomieni poprzez promienie w kolorze magenta i turkusowym. Następnie diamentowe światło wraz z platynowym promieniem zaktywizuje poziomy galaktyczne. Ta aktywacja ciała świetlistego otworzy ośrodek wyższego serca a także powiększy i dostosuje czakrę gardła oraz zrekalibruje ją z czakrą czołową, korony i czakrą gwiezdną, poprzez gruczoł szyszynki i w mniejszym stopniu – przysadkę i tarczycę. Może to wywołać silny niepokój, intensywne sny i palpitacje serca, kiedy te nowe „super czakry” pojawią się w trybie online. Będzie to proces tymczasowy.
 2. Opanowanie czasu w 4. wymiarze. Ci, którzy przełamali się przez poziomy 3. wymiaru, zaczną widzieć czas/przestrzeń jako sztucznie wytworzoną iluzję. Zrozumieją, że czas/przestrzeń mogą być stwarzane bądź przejawiane poprzez linie czasowe i że kiedy pojawią się jako „Mistrzowie Czasu”, nie będą dłużej uwięzieni wewnątrz linii czasowych lub opowieści o innych uwięzionych. Będą w stanie generować swoje własne linie czasowe i swoje własne historie oraz tworzyć i kształtować stosownie do tego czas i rzeczywistość.
 3. Mistrzostwo 5. wymiaru w zjednoczonej świadomości i połączeniach sieciowych. Tutaj będziecie przemieszczeni ponad prostą mentalność „przetrwania” jednostki do szerszego rozumienia, jak wszystkie formy życia są połączone w jeden świadomy organizm lub istotę zwaną „Gaja” lub Ziemią i na jakie sposoby każdy z nas jest ekspresją tej rzeczywistości. Kiedy będziecie tworzyć swoje linie czasowe i historie, będziecie robić to ze świadomością centrum kreatywności, boskiego serca i świadomością wszystkich innych historii stworzonych przez innych, którzy również są wyrażeniem Jednego Serca Miłości i Kreacji.
 4. Będziecie już ugruntowani i połączeni z sercem Ziemi poprzez waszą czakrę gwiezdną. Będziecie gotowi do aktywowania magii ziemskiej i do pracy z żywiołami i światami bajkowymi oraz ze wszystkimi istotami Światła, które pracują i tworzą w wymiarach ziemskich.
 5. 5. Opanujecie proces świadomego przejścia podczas waszego życia i z różnych wymiarów i rzeczywistości, co stanowić będzie część waszego mistrzostwa linii czasowych i tworzenia.
 6. Będziecie gotowi włączyć do waszych linii czasowych rzeczywistość snów, magię i archetypy, by stwarzać rzeczywistość posługując się tymi potężnymi i pierwotnymi energiami. Będziecie gotowi, by przemieszczać się pomiędzy liniami czasowymi i pomiędzy światami w sposób świadomy i celowy jako świadomi twórcy.

Kiedy w pełni pojawicie się w tym poziomie świadomości, zrozumiecie, że jest to czas, by rozpostrzeć skrzydła i stać się jaśniejącym i cudownym motylem, którym jest każdy z was! Nieskończoną Duszą w ludzkim ciele i przejawiającym się Aniołem Światła, potężną energią twórczą pracującą w świadomy sposób wraz z boską kreatywną inteligencją, by przejawiły się one na Nowej Ziemi i w Nowej Rzeczywistości!

© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

This message was originally posted here

Tłum. Anna Euleya

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Reklamy

115 comments on “Otwarcie portali 6. wymiaru dla świata ziemskiego – przekaz od Archanioła Michała

 1. Dla tych wszystkich,ktorzy sie ugruntowali,zjednoczyli z ziemia,przeszli do szostego wymiaru…cos,co ich przywroci do tutejszego wymiaru,czyli na ziemie w koncu

 2. 🙂 Znalazłam kiedyś, gdzieś….. 🙂 taki Piękny Tekst ….. , był zatytułowany:
  „List od Jezusa”
  Chciałabym tylko zmienić Imię Nadawcy na „Przyjaciel” 🙂 ❤

  🙂 LIST OD PRZYJACIELA 🙂
  Chcę Ci tylko powiedzieć, jak bardzo Cię kocham i jak jesteś mi droga.
  Wczoraj widziałem Cię jak szłaś z przyjaciółmi i śmiałaś się.
  Mam nadzieję, że wkrótce będziesz chciała, abym ja szedł z Tobą.
  Na zakończenie dnia namalowałem Ci zachód słońca i szepnąłem wietrzykiem, aby Cię odświeżyć.
  Czekałem, ale nie zawołałaś…
  Ja jednak bardzo Cię kocham.
  Gdy zeszłej nocy widziałem jak zasypiasz, tak bardzo chciałem Cię dotknąć.
  Rozlałem więc poświatę księżyca na Twą twarz. Spływał z niej jak nieraz Twoje łzy.
  Nawet nie pamiętałaś o mnie…
  Rano wystrzeliłem dla Ciebie złocisty wschód i udany poranek, ale obudziłaś się za późno i popędziłaś do własnych spraw.
  Nawet nie zauważyłaś tego, więc moje niebo zaszło chmurami i płakałem deszczem.
  Kocham Cię, po prostu Cię kocham.
  Staram się to powiedzieć w ciszy zielonej łąki i błękicie nieba.
  Wiatr szepcze mą miłość w wierzchołkach drzew i rozlewa ją w tęczowe kolory wszystkich kwiatów.
  Wykrzykuję Ci o niej w grzmotach wodospadów i komponuję pieśni miłosne, które śpiewają dla Ciebie ptaki.
  Ogrzewam Cię ciepłem mojego słońca i nasycam powietrze słodkim zapachem przyrody. Moja miłość jest głębsza niż ocean i większa niż jakakolwiek potrzeba serca.
  Gdybyś tylko uwierzyła jak mi jesteś droga.
  Mój Ojciec także Cię kocha.
  Chcę, abyś go poznała.
  Jemu też jesteś droga, więc zawołaj proszę jak najprędzej.
  Poczekam, choćby to miało jeszcze potrwać.
  Bo ja po prostu Cię kocham…
  TWÓJ PRZYJACIEL
  ❤ ❤ ❤

 3. „The Thrill is gone”…… to zabrzmiało jak „shock and awe” 😉 😀 😦 😛 🙂
  Na Dzień Dobry ze specjalną Dedykacją dla ‘Straszących’ 😉 😀 :***** ❤

  🙂 ❤ 😀

 4. @xylotet 🙂
  Już nie chciałam dziś nic pisać, ale zainspirowana Twoją dyskusją u Krystal o emocjach 😉 😀 😛 ….. przyszło mi na myśl, że emocje kojarzą się ludziom bardziej negatywnie niż pozytywnie …. i potem z tego wychodzą różne potworki 😦 semantyczno-logiczne…
  Chociażby ten utwór „The Thrill is gone”…. Można przetłumaczyć, że ‘Emocje odeszły’…. , no i niech ktoś powie, że Wie tak na Prawdę CO ODESZŁO??????……. 😀
  Czy było to złe……., czy dobre……, czy jakie?????….. A jeśli ‘Emocje’ ‘poszły sobie’, to jest To dobrze, czy źle?????…. i czy ten utwór jest smutny, czy wesoły????….
  Pytam, bo nie wiem czy się smucić, czy cieszyć…… 😀 😛 😦 😉 🙂
  I wracając do tych wyżej wspomnianych ‘dyskusji’ wyszło mi, że CIAŁO jest od wyrażania Emocji, UMYSŁ od szufladkowania ich i dzielenia na Dobre i Złe, a DUSZA z Uczuciem 🙂 ❤ na to wszystko patrzy i mówi: Moje Drogie Dzieci, o co Wy się sprzeczacie??? …., przecież Ja Was i tak KOCHAM 😀 …… i taka to Jest ta Moja NEUTRALNOŚĆ 😀 :********** ❤ 🙂

  Ps…. a te Dzieciaczki w ślicznych Ubrankach u Wiki:
  http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

  Są Prześliczne 😀 :******** 🙂 ❤

 5. Dzień dobry 😀
  Zapotrzebowanie serc ludzkich na światło jest coraz większe 🙂
  Przekonałam się o tym na ostatniej rozmowime kwalifikacyjnej, gdzie byłam pytana nie o wykształcenie, czy doświadczenie zawodowe. Pytano mnie o medytację i o wegetarianizm 🙂
  A i też wzrosła wiara w uczciwość Polaków. Otóż,na poczcie stały regały z kopertami i innymi artykułami papierniczymi. Panie w okienku pytały, czy dana koperta jest przyniesiona z domu, czy przed chwilą wzięta z półki. Wierzyły na słowo 🙂
  Takie moje drobne spostrzeżenia na temat nowej jakości świata 😉

   • A może to urok Śląska 😀
    Ale jak najbardziej niebo może być już na ziemi- to tylko kwestia podejścia do tematu 🙂

 6. Tak to Urok Śląska ,,, ale nikt nie słucha rytmu 😦 😛 ,,,,,, przestać filozofieć ,,,,,,
  a nauczyć się Choć na Chwilę zakołysać się do rytmu ,,,,, i zapomnieć choć na
  chwilę o tym całym filozoficznym szumie w Umyśle ,,,,, 😦 😛
  Ps,,,,, 😦 miałem kiedyś panienkę ,,,, która nawet podczas wykonywania „ruchów
  frykcyjnych” ,,,, nie potrafiła oderwać się od filozofowania 😦 😛 🙂 😀 ,,,,
  KOSZMAR 🙂 😀 ********************* ❤

  • 😀 😀 No, proszę proszę….. ‘człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce’ 😛 🙂 😀
   Ale …. Dlaczego KOSZMAR????? 😦 😛 😀 😛
   I…….. co z tą ‘panienką’?????????? Nadal nią jest??????? 😛 🙂 😀 ……….

   • z KOSZMAREM nie zawiera się NAWET w realu związków na stałe 🙂 ,,,,, abstrahując już od Innych Bardziej Wolnych Obszarów 🙂 😀 ❤

    Ps ,,,, tak POWINNO być ,,,, tylko nie wiem ,,, czy tak jest do końca ,,, w REALU 😦
    🙂 😀

  • Xylotet, zgadzam się z Tobą.
   Spontaniczność jest ważna i warto się jej uczyć od dzieci (nawet do wspomnianego przez Ciebie- ,,robienia dzieci”). Chociaż ja sama jestem spontaniczna jak sztacheta w płocie 🙂
   Ja nawet dzieci zmuszam do filozofowania- wczoraj dostały niebieską oranżadę. Powiedziałam, że jest to sok z wyciśniętych Smerfów i potrzeba było zużyć ich wiele, żeby wypełnić całą butelkę. I zostawiłam je z tym problemem. Zastanawiałam się, co w nich zwycięży- współczucie dla baśniowych stworków, czy chęć wypicia oranżady. Długo dyskutowały nad tą butelką,aż uznały, że nie jest to sok ze Smerfów i ,,cudowny płyn można wypić”. Cóż, chciwość oślepia serce :/ Albo dzieci się poznały, że znowu je ,,wkręcam” 🙂 Filozofowanie też jest fajne 😀

 7. 🙂 ,,,, w Realu to ja już chyba „wszystko” sprawdziłem ,,,, tak to widać ,,,, chyba
  że że istnieje coś takiego jak „Come on baby, light my fire ” ,,,,,, ale wątpię ,,,,,
  bo mam chyba tym razem już za mało czasu na to ,,,,,,, ja nie pragnę TU wiecznie
  żyć ,,,,,, i TO na PEWNO mnie nie CZEKA ,,,,, 😀 **************** ❤

  • 🙂 ‚,,,, w Realu to ja już chyba „wszystko” sprawdziłem ,,,,’

   A Dżentelmenem spróbowałeś Kiedyś Być?????? 😛 :********** ❤ 😀

 8. 🙂 Real, ….. REAL,…. TU, ….. Tu,………. a gdzie jest TAM????
  ….. skoro to WSZYSTKO JEST TU….. 🙂
  Oto jest Pytanie………… 😀
  Kombinuj i Twórz Dalej ….:D 😛 😀
  Wika już widzi 5 płci, ale kto wie ile ich może być….:D
  Fajnie jest, że Każdy Może Mieć Swój ŚWIAT 😀 :******************** ❤

 9. 😀 A propos Uroków Śląska 😀 , filozofowania i pięciu płci… 😛 ….. przypomnioł mi się na wieczór taki wic 😀 😛 ……

  ….. Młody Górol spod Beskidów, co to jesce żodnyj gołyj dziołchy na łocy nie widzioł, naroz jedna zdyboł na sianie i spostrzeg, że łona pod pachami tyz mo włosy….. na to łokrutnie wystrasony zawołoł:
  „Boze, Boze, co jo pocne…..????? …. łona mo jesce dwie bocne…..!!!!” 😦
  …. i pryndko pognoł na hala do łowiecek….. bo łone ino jedna miały…. 😛 😀
  …. ino, ze na kolanach musioł te ‘ruchy frykcyjne’ robić 😛 ….. , ale przynajmnij łowiecka nie ‘filozofiała’ 😛 , ino pieknie becała 😀 , a łon bez to mioł głowa i gymba wolno….. 😉 i nie musioł nimi żodnych ‘gupich ani dziwnych rzeczy’ robić….. 😛 😀

  Xylotet 😀 , …. a propos ‘na kolanach……’, ciekawe czy już cię Krystal zbanowała??? 😀 😛 :********* 🙂

 10. 🙂 Na Dzień Dobry 🙂

  1.To nie geny kierują Twoim życiem, lecz Twoja świadomość.
  2.Aby żyć świadomie, należy przejąć osobistą odpowiedzialność nad swoim życiem.
  3.Przeżywa nie ten najsilniejszy, lecz ci, którzy ze sobą współpracują.
  4.Motywacją współpracy jest miłość i altruizm.
  5.Ewolucja nie jest procesem przypadkowym, tylko procesem dostosowania.
  6.Igłą w kompasie pokazującym kierunek obecnej ewolucji jest Magnetyzm Naszych Serc.

  🙂 ❤

  • @Dorota 🙂 ,,,, podpisuję się oboma rękami ,,, pod punktami 1, 2, 3, 4 ,,,,
   punkt
   5 w tym sformułowaniu , niesie trochę posmak intelektualnego bełkotu ,,, słowo
   Ewolucja jest u ciebie Dokładnie Tym co ten bełkot próbuje ludziom zaimplementować („procesem dostosowania.”) ,, nie ,,, not end definitely not 🙂
   punt 6 ,,, ciekawy ,,, i można podyskutować 🙂

   Ps… na temat puntu 5 też można podyskutować , w odpowiednich warunkach,
   na pewno ,,,, 😉 ❤

   • @xylotet 🙂 ,
    i dobrze, że napisaałm tutaj te sześć punktów 😀 …..
    chyba pochodzą z jakiejś stronki ezoterycznej i cytowane były za Bruce Lipton’em, czy jakoś tak…
    Pewnie, że można dyskutować o wszystkim, wszędzie i przy każdej ‘robocie’ 😀 😀
    No, chyba, że jestem w kuchni 😀 , to wtedy nie dyskutuję, bo nie mam podzielnej uwagi i mogłabym coś ‘spieprzyć’ 😉 😛 😀 :******** 🙂 ❤

 11. TAK w realu próbowałem nawet być gentlemanem ,,,, tym chyba było Najmniejsze
  Zainteresowanie 😉 ,,,, więc postanowiłem być szczery i nie owijać nic w bawełnę ,
  czyli wychodzić na przeciw tzw. konwenansom ,,,, 😦 😛 ,,,, nawet panienki zaczęły
  się bardziej do mnie garnąć 😉 🙂 ,,,,, potem miałem takie dziwne i nie konwencjonalne życie 🙂 ,,,, tak jak Coś za Coś ,,,, ja nikogo nie oceniam ,,,, nie
  potępiam i nie nie zamierzam się usprawiedliwiać ani tłumaczyć ,,,, 🙂
  ,,,,
  Co do Dzieci to ,,, sam Mam ,,, i wiem że nie ma na to uniwersalnych reguł ,,,
  ale ten temat jest dla tego! ,, takim „CZYMŚ !!!” ,,co nie tylko Dzieci Wychowuje ,,,,
  ale chyba Bardziej Nas TYCH Wychowujących ,,,, to jest coś co NIESAMOWICIE
  Wzbogaca ,,, Każdego ,,,, nawet Żula ,,,, 😉 (śląskiego , czyli Naszego,,, TEŻ,,, 🙂 )

  Ps. ,,, co do „kolan” ,,, chyba mnie nie wybanowała 😀 ,,,, Droga Krystal miała
  już ze mną do czynienia ,,,, chyba gdzieś w Poza ,,, rozumiemy się i lubimy 😉
  🙂 😀

 12. @M’ Niosąca 🙂 ,,,, wiem że zaglądasz na tą stronę ,,, wiec coś Ci powiem Tutaj
  ,,,, aby już nie obciążać Krystal ,,,, 50% rzeczywistości to semantyka ,,, czyli
  logiczna gra słowa ,,, w ramach obowiązującego paradygmatu ,,,, dobrze jak to
  Wiesz ,,,, i potrafisz to wyartykułować z siebie ,,, chcesz stworzyć własną stronę
  ,,, fajnie bo to m może niektórym istotom pomóc ,,,, więc pomagaj Innym a nie
  Sobie ,,, w astralu jesteś arogancka ,,, ja też ,,, dlatego Cię Lubię (obojętnie na
  twój realowy wiek) ,,, Pomaganie innym to z Definicji Dobry Pomysł ,,, tylko
  czasami dla tzw. Pomagających nie było to najlepszą opcją 😉 😛 😀
  Ps ,,, no chyba że intencje są Naprawdę Czyste ,,,, ale co zrobić wtedy z
  Ego ,,, Można ogłosić że się go nie Ma ,,,, ale czy to do końca jest prawda ???? 😉

  • Zacznę od końca -ego- się ma.I należy to zaakceptować -wtedy ego zaczyna wspołpracować. Gdybym pomagała sobie, to nie nazywałabym się M’ Niosąca Błękitny Płomień Miłości Amenti. Jak napisalam na krystali- ja tego imienia sobie nie nadałam. A czy jestem arogancka – to nie wiem, wiem, źe mnie się niektórzy boją,-to Ci co są Mrokiem.Boją się, że Ich rozproszę.

   • @M’ ,,,, to zdanie „Zacznę od końca -ego- się ma.I należy to zaakceptować -wtedy ego zaczyna współpracować” ,,, przecież ja nigdy nie negowałem ego ,,, nawet
    Takiego,,,,, które To ego z realu gotowe jest uznać dokładnie za Jego Brak 🙂 ,,,,, chyba odniosłaś wrażenie że jestem „dziewczynką z zapałkami” ,,, czy coś w tym stylu ???? ,,,
    Ps1. była tu taka (może rok temu) ,,, nazwałem ją dziewczynką z zapałkami ,,,
    😦 ,,,,, twierdziła że nie ma ego 😉
    Ps2 . to rozproszenie ? ,,,, 🙂 ,,,, prawie zaczyna mnie to kusić 🙂 😀

   • @xylotet 😀
    Wiesz,…. radziłabym Ci nie cytować samego siebie, bo wychodzą z tego dziwne skojarzenia 😛 😀
    Sprawdziłam, że ‘dziewczynka z zapałkami’ nie była tą, z którą rozmawiałeś o swoim Ego, z którym podobno ‘nie walczysz’, a za to ‘nim Doświadczasz’…. 😀 😛
    Natomiast ‘dziewczynka z zapałkami’ bawiła się z zupełnie innymi Dziewczynkami 🙂 😛 😀
    Aleee…. Ja nie będę Ci już niczego wypominać, bo po tak Długim Pobycie Tutaj i pośród tylu inkarnacji wyposażonych w rozmaicie ‘doświadczające’ Ega, mogło Ci się już wszystko kompletnie pozajączkować, zwłaszcza, że święta już blisko…., chociaż chyba to nie te od zajączków, ale w marketach jaja z niespodzianką sprzedają, więc może i na te święta jakaś Niespodzianka będzie…. 😀 ❤
    Póki możesz 😛 , baw się i ‘doświadczaj’ 😛 😀 ….. ja Poczekam…. 😀 ❤
    Jak wydedukowałam, moje tego wcieleniowe Ego ma nauczyć się Cierpliwości i braku Zazdrości 😀 😛 🙂 , więc jako i Ty ‘nie Walczę’ 😛 , a jedynie ‘Doświadczam’ 😀 😛
    …. jeśli chodzi o Wolność w ‘domach z betonu’ 😀 , to zdziwiłbyś się bardzo… 😛 😀
    …. jeśli chodzi o Miłość, to też….. 😀 😛 ❤ …. byś się zdziwił 😛 😛
    ….. ale cóż…. jeśli ktoś bawi się tylko z ‘dziewczynkami z zapałkami’………???? ….
    Nic na to nie poradzę…. 😦 😛 …. 😛 😀 😛 ….. ja nie piję i nie palę 😛 😛 …… Przepraszam 😀 😛 …..:******** 🙂 ❤

   • @Dorota ,,,, przepraszam bo bym to pominą ,,,, dziewczynka z zapałkami specjalizowała się w terroryzowaniu innych Dziewczynek ,,, a one w zamian
    za to terroryzowały ją swoją ,,,, Miłością ,,, ,,,, ale już nic nie będziemy sobie wypominać ,,,, koniec basta 😉 ,,,,, wiesz ja co prawda palę ,,,, ale nie potrzebuję
    dziewczynki z zapałkami aby mnie podpaliła ,,,, jeśli już to sam zapalam sobie
    papierosa ,,,, i to wtedy kiedy ja chcę ,,,, a nie jakaś dziewczynka z zapałkami ,,,,
    😉 😛 😀 ❤

  • Znasz coś takiego jak WOLNA WOLA?- to ogranicza moją pomoc innym i tylko to. Znam tzw. przepływ energii – branie i dawanie. Ja daję, bo chcę i mogę, jeśli tylko ktoś chce skorzystać z mojej pomocy. I o to wyraźnie poprosi!!! Ja sobie nie muszę już pomagać (skąd ten paternalistyczny ton?).
   Cóż jeśli mylisz rzeczowość i spokój z arogancją… Ja nie gram emocjami w realu, czy, jak mówisz, też w astralu.
   Co do mojego Ego, to pisałam już o tym wcześniej (kiedy ogłosiłam, że go nie mam?)
   Proponuję zastanowić się nad tematem: jak wychować Ego, aby wspierało pomoc innym?.

   • @M” ,,,,,a przeczytałaś to co napisałaś choć raz po napisaniu? ,,,,, 🙂 😀 ,,,,,,
    np. „Ja nie gram emocjami w realu (w astralu grasz tym na full ),….. ” możesz się jeszcze raz na tym i reszcie skupić? ,,, np. na tej Wolnej Woli ,,, czyli na tym 3 oku ,,,nie na sercu 😉
    ,,,,,, proszę !!!! ,,,,, 😀 ,,,,, ja wiem że można czasami wypić za dużo ,,,, ale to takie ludzkie ,,,,,,,,,,,,, 😉 🙂 😀 ,,,,,
    Ps ,,,, fajnie mi się z Tobą dyskutuje 🙂 ,,,, nie „rozprasza” mnie to ,,, a wręcz rasuje
    wiedziałem że staniesz na wysokości zadania 😀 *********

   • Wyobraź sobie @xylotet, że ZAWSZE sprawdzam to, co napisałam. A Ty?
    Czyżbyś poznał nowy wyraz (semantyka), iż wszędzie go wstukujesz?
    W mojej Rzeczywistości „rozpraszanie” nie oznacza „odwrócenia uwagi”, a raczej „obrócenie w proch”, więc uważaj z żartami :)) – czasami życzenia spełniają się w sposób nieoczekiwany…

   • @M’ 🙂 ,,,,, „obrócenie w proch” ,,,,, wiedziałem że w astarlu czasem bawimy się
    podobnymi ,,,, ale tak szczerze ,, to chyba tymi samymi granatami 😉 i właśnie
    tam życzenia spełniają się najczęściej 😉 🙂 ,,,, i to właśnie nie są żarty 😀

 13. 🙂 Na Mikołaja 🙂 od Śri Chinmoy’a

  „Pokoju nie odnajdziemy w zewnętrznej wiedzy. Większość zewnętrznej wiedzy opiera się na informacji, a informacja nie może dać nam trwałego zadowolenia. Pokoju nie można odnaleźć w zewnętrznej wydajności. Pokój można odnaleźć w panowaniu nad sobą.

  Pokój jest naszym wewnętrznym skarbem. Ten skarb możemy odnaleźć w sobie, kiedy nie oczekujemy niczego od zewnętrznego świata, wszystkiego zaś od Wewnętrznego Przewodnika w nas, o Jego wybranej Godzinie. Często, kiedy służymy światu, czujemy, że należy do niego obowiązek ofiarowania nam wdzięczności albo wiedzy za naszą służbę. Kiedy czegoś oczekujemy od świata, na pewno się rozczarujemy. Lecz gdy oczekujemy od Wewnętrznego Przewodnika, On spełni nas poza granicami wzlotu naszej wyobraźni.

  Głęboko w nas
  Jest ziarno doskonałej doskonałości.
  Musimy czekać na wybraną godzinę Boga.
  Wtedy ziarno doskonałości na pewno zakiełkuje.”

  🙂 ❤

 14. 🙂 A tu jest bardzo interesujący wykład Tadeusza Owsianko:

  O Pustności, Nicości, Świadomości…. i Lwie….. 😀 🙂 ❤

 15. 🙂 Tak, …. Nasze Dzieci Nas Wzbogacają 🙂 …. Dlatego Są 🙂 … podobnie jak My, którzy też byliśmy Dziećmi Naszych Rodziców 😀
  I Podobnie jest ze Stwórcą Wszystkiego Co Jest 🙂
  Stwórca Daje Nam Wszystko Co Może Dać, a My Dajemy Mu Bogactwo Doświadczeń, które też Go Wzbogacają…… i tego do końca nie rozumiem….. 😦
  Jeśli Stwórca Wszystko Stwarza, to jak może Go jeszcze COŚ Wzbogacić?????…..
  Chyba, że chodzi o Jego ‘Odłączone’ Dzieci 😀 i dla nich TO WSZYSTKO się Kręci….. 😀 ❤

  • @Dorota ” i tego do końca nie rozumiem….. 😦
   Jeśli Stwórca Wszystko Stwarza, to jak może Go jeszcze COŚ Wzbogacić?????…..”
   🙂 Właśnie 🙂 ,,,, skoro już mamy 21:48 ,,,,, to może Lepiej,,, o smaku ,,, kształcie
   i kolorze sutków ,,, podywagujemy ,,,, tu na pewno za to nie zostanę wybanowany
   🙂 😀 ******* reszta pewnie też 😀 ❤

   • @xylotet 😀
    😀 …a o tyłku zapomniałeś???? Czy co????? 😀 🙂 :******* 😀 ❤

   • @Dorota 🙂 ,,, nie ,,, nie zapomniałem ,,, bo Tyłek to b. ważny element rzeczywistości 🙂
    ,,,, tylko nie chciałem niezdrowo przed snem podniecać ewentualnych czytelników,,,
    jeśli kogoś rozczarowałem ,,, to Bardzo Przepraszam ,,,, 🙂 😀 ❤

  • Wiesz @Dorota, kiedyś też zadałam takie pytanie Stwórcy Wszystkiego- Co- Jest. Odpowiedź brzmiała: Ja uczę się od was, swoich dzieci. Każde z was dostaje tzw. możliwości do wykorzystania w swoim życiu, aby wzrosnąć. I każdy z was czerpie z tych możliwości, jak wiesz – różnie. Ja w każdym z was doświadczam swojej doskonałości, właśnie poprzez wasze życiowe wybory. I wszystkich was kocham, bez wyjątku – tylko na niektórych będę czekać dłużej niż na innych. Ja mam czas – bo jestem poza czasem.
   A nie sądzisz, że każdy z nas jest na pewnym etapie swojej drogi tym „Odłączonym” Dzieckiem?

   • @M’ 🙂 , właśnie to miałam na myśli, że jesteśmy ‘Odłączonymi’ Dziećmi Stwórcy 🙂
    Pytanie jest: Co Dalej???….. bo jak widać ta podróż zaczyna się już dłużyć niektórym podróżnikom 🙂 ….. Mi na przykład już się znudziła co nieco 😀

   • @Dorota 🙂 ,,,,,, wiesz co to jest! ,,, albo być! ” ‘Odłączonymi Dziećmi Stwórcy” ,,,,,,,
    to Tylko taka semantyka pewnego ograniczonego sposobu wyrażania „Myśli w Słowach” 😉 🙂 ,,,, podstawowym błędem tego , jest brak Definicji ,,, i Dzieci ,, i Stwórcy ,,,, dlatego 90 procent zajmuje żonglerka Słowem ,,,, 🙂 😀 ******* ❤

   • 😀 Semantyka semantyką 😀 , a mój Umysł może wysłać całe to ‘Odłączenie’ do niebytu 😛 i posprzątane 😛 😀 :********** 🙂 ❤

   • @Dorota 🙂 ,,,,,,,,, do „Niebytu i posprzątane” ,,,,,, jasne !!!! ,,,, ale może zostaw Coś ???? np. sutki ,,,,, albo ,,,,, tyłek ,,,, niebyt jak to niebyt ,,,, ma czas więc poczeka ,,,,,, 🙂 😀 ❤

 16. Mam ochotę podzielić się efektem dzisiejszego natchnienia i dobrym nastojem 😀

  O Życie, wiedź mnie wiatrem!
  Niech me życie stanie się teatrem!
  Sceny epiki przeplecz ze scenami dramatu,
  Nim wpadnę w otchłań nieprzeniknionego granatu.
  O Życie, wiedź mnie na pokuszenie,
  Ze stagnacji wprowadź w poruszenie.
  Niech mnie twórczość zawsze ponosi.
  Wiem, że dostaje tylko ten, kto prosi,
  Więc błagam- o Życie, prowadź!
  Masz mi niczego nie żałować.
  Chcę zaznać wszystkiego, słyszysz?
  Niech każdy pyta: ,,Dlaczego dyszysz?”
  Bo gnam, wciąż prę do przodu,
  Bo jedynie ten, kto doznał zawodu,
  Może być naprawdę szczęśliwy.
  I tylko ten może spokojnie odejść u boku Sziwy.

  • @Lidia ,,, taki tekst przed snem????? ,,,, u mnie twój komet stoi pod 19:08 ,,,,,
   jesteś albo bardzo odważna ,,,, albo bardzo zdesperowana 😉 🙂 😀

   • Nie rozumiem…
    Czemu tak uważasz? Nie miałam żadnych większych intencji, umieszczając ten wiersz.

   • @Lidia 🙂 szybkość reakcji ,,,, sugeruje jedno i drugie ,,,, a przepraszam? 🙂 ,,,
    sama przeczytałaś go uważnie i ze zrozumieniem 😉 🙂 😀

 17. No tak, dziś czuwam w internecie 🙂
  Przeczytałam Twój post uważnie kilka razy i z coraz mniejszym zrozumieniem. To pewnie przez moją prostolinijność.

   • Faktycznie! Teraz do mnie dotarło! 😀 Teraz widzę jak to wygląda 😀 A nie to miałam na myśli!

   • Lidio 🙂
    Dawno nie dostałam dwójki z j.polskiego 😀 , a teraz nawet mogłabym złapać jedynkę 😛 , więc postanowiłam zabrać się za Twój wiersz…. 😀
    …….a co mi tam????…. 😀 😉
    Więc, 😀 ……… rozpocznę zgodnie z zasadą, że od ‘więc’ nie zaczyna się wypowiedzi… 😀 😉 , a moja szkolna koleżanka, jedna z kilku klasowych ‘erudytek’ 😉 rozpoczynała od: ‘nie wiem, ale mi się wydaje…..’ 😀
    Więc, ….. i ja napiszę, że nie wiem, ale mi się wydaje 😉 , że treścią Twojego Wiersza jest Wielki Wybuch 😀 , z którego Wszystko Powstało, aby w Tym samym Momencie Zniknąć 😀 😛
    Aleeee, …. skoro nic nie Znika, więc wydaje mi się 😀 , że Powstanie z tego Coś 😀 ❤ 🙂

 18. @Dorota 🙂 ,,, Tak!!! 🙂 „Pokój jest naszym wewnętrznym skarbem. Ten skarb możemy odnaleźć w sobie, kiedy nie oczekujemy niczego od zewnętrznego świata, wszystkiego zaś od Wewnętrznego Przewodnika w nas, o Jego wybranej Godzinie. Często, kiedy służymy światu, czujemy, że należy do niego obowiązek ofiarowania nam wdzięczności albo wiedzy za naszą służbę. Kiedy czegoś oczekujemy od świata, na pewno się rozczarujemy. Lecz gdy oczekujemy od Wewnętrznego Przewodnika, On spełni nas poza granicami wzlotu naszej wyobraźni.” ,,,,,
  …… tylko większość Istot
  przed zaśnięciem nie takie słowa słyszy ,,, tylko to że na jutro trzeba skołować ,,,
  taką czy inną sumę ,,,, aby spłacać kredyt 😦 ,,, i jest to Przed i PO ,,, dywagacjach
  o sutkach 😉 😛 😀 ❤

 19. 😀 , …… kołują sumę,…… chodzą na sumę 😛 …., a wszyscy wszystkich kołują, jak mogą…… 😛 😛 , ……
  że ten świat jeszcze się kręci????……….
  A może to nie jest prawda, że ‘jednak się kręci’………..???
  Może Galileusz powinien był powiedzieć: ‘A jednak się KOŁUJE’????? 😦 😛
  Czy co????? 😛

  Tu jest ciekawy przekaz:
  https://krystal28.wordpress.com/2014/12/07/twoje-oczy-nie-sa-obserwatorem-twojej-rzeczywistosci-one-sa-projektorem/

  Można by podywagować 🙂 , czy Zdarzenia przytrafiają się Nam, czy My Zdarzeniom…..

  ❤ 🙂

  • Podczas ostatniego wykładu Pan Owsianko wygłosił swoje stanowisko odnośnie holograficznego świata 🙂
   Faktycznie, w kościołach ludzie dowiadują się o swojej marności i bezsilności wobec boskich planów. Potem chodzą same Hioby i Edypy.
   Wcześniej sama siebie nawet w marzeniach ograniczałam, uznając coś za nierealne. A teraz jest taki czas, że ,,umowność,, tego świata daje o sobie znać coraz częściej.

 20. Dorotko,
  może być i Wielki Wybuch 🙂 Zawsze bawiły mnie nalizy typu ,,co poeta miał na myśli,,. Taki pewnie sam do końca nie wiedział,co pisze,bo ,,samo się pisało,, 🙂
  Mi ogólnie chodziło o ruch, smakowanie Życia,a reszta przyszła przy okazji 🙂

  • 😀 …… i tak powinno być, że każdy wielki poeta 🙂 powinien pod swoim wierszem omówić jego przesłanie…. 😀 , bo inaczej ‘otchłań nieprzeniknionego granatu’ zostanie zinterpretowana jako ‘Wielki Wybuch’ hi,hi…. 😀 😉 ❤

   • Ps
    😀 …. nie wiem jeszcze tylko czyją alegorią jest ‘Sziwa’ 😉 ???? …… może być, że to jest Xylotet 😀 ❤
    Albo odwrotnie….. 😀 , czy jakoś tak….. 😛 😉

 21. Doprawdy, same duże dzieci tu siedzą! 😀
  Xylotetowi wszystko kojarzy się z jednym, a Dorocie wszystko kojarzy się z Xylotetem…
  Dzieci…
  Ale to i dobrze! W takim towarzystwie mogę być soba 🙂
  I jak Was tu nie kochać? 🙂

  • Lidio 😀 , już dawno się tak nie UŚMIAŁAM 😀 😀 😀 ❤ ❤ ❤
   Ale jak nie ma mi się kojarzyć Xylotet ze Wszystkim, skoro jemu Wszystko kojarzy się z JEDNYM……. 😀 😀
   Wielki Dzięki Lidio 🙂 , aż się popłakałam ze śmiechu i jeszcze nadal się turlam 😀 😀 😀
   A dziś jakiś miałam dzionek ‘nie teges’, nie wiadomo czemu, może ta pochmurna śląska pogoda….., albo Nielokalna Dusza Xyloteta postanowiła mnie wkurzać 😦 😛 ,….. no sama już nie wiem……:P 😛
   W każdym razie, tak dołożyłaś do Pieca 😀 , że już mi się Wszystko podoba i też Cię Kocham 🙂 😀 😀 ❤

 22. 🙂 Dzisiaj, bardziej na serio zastanowiłam się nad ‘ruchem’ i ‘smakowaniem życia’ po przeczytaniu tego przesłania:
  http://2012allabout.blogspot.com/2014/12/arkturianie-wdziecznosc-i-wskazowki-na.html

  Wczoraj obejrzałam film o Wielkiej Rafie Koralowej…. i zastanawiam się dlaczego człowiek będąc częścią Przyrody nie potrafi z nią współżyć??? ( nie mylić ze skojarzeniami Xyloteta 😛 )
  Na przykład taki ptak kazuar żywi się owocami drzew, a wydalając nasiona ‘rozsiewa’ je i z nich powstają drzewa namorzynowe, czy jakieś inne…. Te drzewa chronią rafę, wybrzeże, dają schronienie zwierzętom…. I wszystko pięknie się ‘kręci’ dopóki nie przyjdzie ‘oswiecony’ człowiek i nie patrząc na gałąź na której żyje, natomiast patrząc do swojej kieszeni wycina drzewa, sieje kukurydzę, nawozi czym popadnie i niszczy całą okolicę…. 😦
  Wydaje mi się, że człowiek pierwotny lepiej sobie poradziłby bez tej wątpliwej ‘pomocy’ niejakich nefilimów 😦 …. Proponuję im jak najszybciej spakować swoje manatki i odlecieć tam skąd przybyli.
  Matka Ziemia już Nie Pozwoli ze Sobą na kolanach różnych głupich i dziwnych rzeczy robić!!!

  ❤ ❤

 23. @Dorota 🙂 ,,, nic tylko opaść na dno w rafie koralowej ,,, i Nauczać Wszystko ,,,
  co potraktuje cię jako pożywienie ,,,, podejrzewam że będzie to spore Grono
  Słuchaczy ,,,, a potem resztki po prelegencie ,,,, na pewno przyjmie Matka Ziemia
  ,,,, jakby na to nie patrzyć 😦 ,,, to też kanibal 😛 ,,,,, i to jest cały urok bycia
  częścią łańcuch pokarmowego ,,,, w tzw. materialnej rzeczywistości ,,,, to co zostaje
  na jakiś czas , to astralny pojemnik na Emocje ,,, oraz mniejszy pojemnik mentalny na myśli (najczęściej banalne),, Dla Większości 😉 ,,, wyżej nie będę się zagłębiał bo tam reprezentacja dla owej większości jest coraz bardziej szczupła 😦 😉 🙂

 24. 🙂 ,,, tak sobie lukłem na Krystal i znalazłem coś takiego u Dajamantiego „Życie na Gai to nie szkoła, ani nie piekło. Nie inkarnowałaś się tutaj, aby się czegoś uczyć, a raczej odczuwać.” 🙂 ,,,, potem jest Błękitna ,,,, tak jak w astarlu ,,, skądś ja znam ,,, tylko nie wiem skąd ,,, ale do rzeczy czyli do cytatu ,,,, brzmi tak jak meldunek
  pilota ,,, który Wreszcie znalazł się na Właściwym pasie startowym ,,,, ja wiem
  że to może być trudno akceptowalne ,,, dla niektórych ,,, szczególnie tych którzy
  rzeczywistość widzieć chcą ,, w ostro zdefiniowanych czarno białych barwach ,,,,
  (archonty ,,, nefilimy ,,,, anioły ,,, Bóg ) ,,,,, 🙂 😀 ,,,, dodam jeszcze ,,, białych i
  tzw. czarnych ,,,,, okropne ci czarni!!! 😦 😛 🙂 😀 ❤

  • 🙂 ,,,, chyba Cieszyć się ,,,, 😀
   tylko Świadomie ,,, np. że sutki nie zmieniły koloru , zapachu i kształtu ,,, sugerujące jakieś dziwne wewnętrzne zmiany ,,, albo że tyłek
   kształtem itd. 🙂 ,,, nie koniecznie nadaje się już Tylko do Siadania i to na coraz większej liczbie krzeseł 😉 ,,, takie impresje można mnożyć 😀 ,,,, Oczywiście Rozwijać Umysł ,,,, tylko nie Zapomnieć o tym ,,, że wszelkie operacje na nim ,,, są jego Własnymi Rozważaniami nad Nim Samym ,,, a każde wyjście poza niego ,,,,
   ludzkość już od wieków nazywa „satori” ,,,, albo „oświecenie” 😀 ,,,,, mam nadzieję
   że dzieci poszły już spać 😉 😀 ******** ❤

   • 🙂 ,,, to co ???? ja już swoją porcję Prozy napisałem 😦 Ok ,,, pewnie Jestem prozaiczny ,,,, 🙂 ,,,,, a co z poezją ????? np. typu ,,, Niech moje serce ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 😀

   • @Dorota 🙂 ,,,,, znam ten utwór ,,,, ale w wykonaniu niejakiego pana Fogga ,,,, moja
    Babcia obecnie stała rezydentka w astralu , była w realu jego wielką fanką 🙂 ,,,
    tak na marginesie on też już tam rezyduje ,,,, może już się w sobie zakochali ,,,,
    z resztą tam większość zakochuje się w sobie 🙂 😀 *********** ❤

   • 😀 w takim razie….. Wszystkiego Najlepszego Babci, Panu Foggowi i Wszystkim Zakochanym w Astralu 😀

 25. Właśnie się zorientowalmam, ze wchodzę na te stronę aby przede wszystkim czytać Wasze komentarze a dopiero potem przekazy.

 26. 🙂 Widzę, że zdania Uczonych na temat przebywania Babci, pana Fogga i Ego w astralu są podzielone 😉 …. i nikt na temat ‘kanibalizmu’ Matki Ziemi nie chciał lub bał się 😛 wypowiedzieć, to może ja się odważę….. 😀
  Otóż, wraz z podniesieniem się Świadomości Istoty Ludzkiej i Świadomości Pięknej Błękitnej Planety zwanej Gają, to jak głosi powyższy przekaz:
  „zaczniecie widzieć magię powstającą w waszym życiu, zobaczycie i poczujecie ponownie magię Ziemi, a jednocześnie dostrzeżecie zmiany w waszych ciałach świetlistych i w ciałach fizycznych, kiedy dostosujecie się do sześciowymiarowej częstotliwości i światła.”
  To jest Coś ‘na obraz i podobieństwo’ znanego powszechnie „Przemienienia na Górze Tabor” naszego Ojca i Brata znanego jako Jezus, Joshua lub Michał (jak kto woli)….
  Takich ‘Przemienień’ znanych jest pewnie jeszcze wiele, a jedno z nich opisuje Paramahansa Jogananda w swojej „Autobiografii Jogina” i ta Przemiana dotyczy Babadżiego.
  Interesujący jest też ten przekaz:
  https://soulowicz.wordpress.com/2012/10/29/czas-cudow-paramahansa-yogananda/
  I taki cytat z niego:
  „Ten Czas czyni wszystko możliwym, a uwolnione Serce jest zdolne do wszystkiego. Mają miejsce Intencje, które poprzez Stwórcę przemawiają z Człowieka – stuprocentowo tworząc Rzeczywistość. Manifestujące Myśli tworzą Rzeczywistość z zapierającą oddech szybkością.”
  Ps
  Co do ego, Ego itd. itp……. istnieje jeszcze Coś takiego jak Osobowość (nie mylić z ‘osobistością’ 😛 ) i taka Osobowość może nawet zanurkować na dnie rafy i tam Nauczać omułki i inne stułbie, że człowiek to jednak Może Być Człowiek…. 🙂
  Podobno był już taki Jeden …. Franciszek mu było…… podobno gadał z roślinami i zwierzętami…., ale po nim pozostały tylko kości…oły ….. z betonu… 😦

  • @Dorota ,,,, co do o babci ,,, jest takie powiedzenie Gentelmani nie dyskutują o faktach 🙂 ,,,, dotyczy to też „Matki Ziemi” ,,,, jeśli miałbym wybór na temat dywagacji
   o Osobowości i jego relacji do Ego ,,, to wybieram Ramiona Kobiet 😉 🙂 ,,,,
   chętnych do nurkowania i nauczania na dnie Rafy jest jest dzisiaj Dość ,,,,, więc
   można im to spokojnie zostawić ,,,, ktoś musi się zająć ,,, Pustką po Nich ,, szególnie
   w ramionach Kobiet 😉 🙂 😀 ❤

 27. Dzień Dobry 🙂
  😀 A propos świątecznych zajączków 😀 tu jest na obrazku 🙂
  http://anielskiswiat.blox.pl/2014/12/Anielska-inspiracja-na-1012.html

  "Jedność. Czym jest Jedność? Czy istnieje odpowiedź na to pytanie? Można spróbować, ale tylko spróbować udzielić odpowiedzi, ale prawdą jest, że Jedności nie da się opisać. Jedność się czuje. Jedności się doświadcza. Poczucie Jedności przychodzi wraz ze stałym rozwojem gdy poszerza się świadomość człowiecza.

  Z Jedności wszyscy się wywodzimy i do Jedności jako istoty duchowe wszyscy dążymy.

  Afirmacja: "Moją intencją jest stały duchowy i osobisty rozwój. Wiem, że gdy mój rozwój będzie się dokonywał dane mi będzie poczuć pełnię Jedności z Bogiem, z sobą samą / samym i całym stworzeniem. Dziękuję."

  ❤ 🙂

   • 🙂 ,,,, Tak ! ,,,, 😀 Mariusza Pozdrawiamy 😀 ,,,, obojętnie gdzie jest ,,,, co do M’ ,,,
    to chyba dali jej nie ten ident co trzeba ,,,,, powinna mieć Haron 😉 ,,,, może to
    przez to aby nie straszyła niepotrzebnie 😉 ,,,, to w końcu Ktoś jej Dał a nie ona Sama Sobie ,,,,, na pewno coś w tym jest ,,, sama o tym pisze że nie ona Sama Sobie tylko Coś ,,, Ktoś Jej ,,,, więc miejmy nadzieję ,,, że był to Dobry i Świadomy wybór ,,,, 🙂 ,,,,,, ja to akceptuję ,,, 😀

    Ps. było by dobrze aby nasz Astrolog Wrócił ,,,, różnorodność punktów spojrzenia
    jest Najbardziej Produktywna ,,,, dmuchając sobie cukier puder w tyłek ,,, wraca
    się do puntu wyjścia ,,,,, każdy teraz może odpowiedzieć sobie Gdzie ???? 😉
    🙂 😀

   • 😀 Mi cukru pudru w tyłek nikt nie dmucha…… 😛 😀 , więc trudno mi się wypowiadać o takich fanaberiach 😛 😛 …. Co do Mariusza to też mi go brakuje…. , mógłby wrócić 🙂 …. Zdaje się, że miał kiedyś braki w znajomości Biblii 😉 😛 😀 ….. może się zaczytał tak bardzo, że o Bożym Świ(e)cie zapomniał…. 😛 …. Czy co???? 😀

 28. 😦 ,, haron ,,, w polskim języku pisze się ponoć przez „CH” ,,,, zawsze uważałem
  że polski to „to straszny język ” ,,, w greckim oryginale nie ma aż takich udziwnień
  ,,,, teraz wiem to ta dziwaczna gramatyka ,,, ortografia ,,, itd. itp. ,,,, odpowiada
  pewnie za wszystkie polskie nieszczęścia ,,, Trudno Zrozumieć Dziwactwa ,,, 😉 😦
  😛 😀

  • 😀 Przez te Dziwactwa, jak już pisałam miałam 3 z j. polskiego na maturze 😀 , więc z tym Charonem, czy Haronem ‘mi to lotto’:P
   Nie wiem, czy już mu zlikwidowali etat??? ………. Takie plotki latają 😛 …. Bo mniej klientów jest… czy jakoś tak….. 😀
   Według Wikipedii:
   „W sztuce przedstawia się Charona jako brodatego, siwego, szpetnego starca ubranego w strój niewolnika (z jednym rękawem) i okrągły kapelusz podróżny. Często stoi w łodzi z wiosłem.”
   A według mojej Wizji wygląda całkiem przyjemnie 😀 😛 😀 🙂

   • @Dorota ,,, to odzwierciedla Charona w mentalności ludzi ,,, To Tylko Lęk ,,,,
    Charon stał się symbolem Lęku ,,,, ale zapomniano Czym Naprawdę Jest ,,,,
    Czyli Wyzwoleniem ,,,, lub jego symbolem ,,,, w Polsce KK ,,, doskonale
    to symbolizuje ,,,, Gada Tylko o Ojcu w Niebiesiech ,,,, ale pazurami woli
    trzymać się Tej Doczesności 😦 😛 🙂
    Ps. jasne że Charon jest bardzo fajny ,,,, widziałem wielu zmarłych ,,, wisielcom
    np. stoi tzw. kuśka (Polski język) ,,,, kobietom nie zaglądałem w te miejsca ,,,,
    ale miałem przyjaciela medyka , który robił sekcje zwłok ,,, obu płciom ,,,, przy
    piwie rozmawialiśmy o różnych dziwnych rzeczach ,,, 🙂 😀

   • No, bo kurde 😛 😛 😦 , dlaczego człowiek ma świadomość całej szpetoty, która jest związana ze śmiercią?????????…….. taki omułek, stułbia, czy nawet zwierzę typu lew, żyrafa chyba nie kombinują całe swoje życie nad śmiercią….. nie wiem jak tam ze słoniami jest, bo one wybierają miejsca do umierania, czyli idą w ustronne miejsce, tam gdzie leżą kości ich przodków, czy jakoś tak 😦 ….
    Im wyższa świadomość, tym robi się smutniej 😦 , straszniej 😦 ………, a nawet koszmarniej (vide: „kuśka’)…… I tu wydaje mi się, że jest ‘pies pogrzebany’ 😦

   • @Dorota ,,,, ze śmierci ludzie zrobili szpetotę 😦 ,,,, byłem przy śmierci ludzi ,,, nie
    powiem wielu ,,,, wiele zwierząt umarło na moich rękach ,,,, sam też umierałem ,,,,
    ja wiem o czym mówię ,,,, dla mnie ten moment nie ma nic ze Szpetoty ,,, ani ,,,
    Lęku ,,, ubranego w tą czapeczkę na Sz,,,,,,,,,,,,,,, 🙂 :-=D ***** ❤

   • Ale,…. bo mi nie chodzi o TEN MOMENT…… mi chodzi o te ileś tam kilogramów, z którymi trzeba COŚ ZROBIĆ…. 😦 …. I TO JEST TEN KOSZMAR I SZPETOTA…. 😦 ❤

  • @Dorota ,,,, dzięki za ten link ,,,, widzę że jest coraz więcej istot ,,,, rezygnujących
   z cukru pudru i dmuchania nim w każdą nadarzającą się dziurę ,,,, 🙂 😀 ❤

 29. @xylotet 😀 ❤
  Wydaje mi się, że Ty i ja robimy tu za lokalną atrakcję 😀 w postaci miejscowych głupków 😛 😀 ….., więc nie pozostaje mi nic innego jak brnąć dalej…. 😀 😛 😉
  Wczoraj widziałam kilka fragmentów programów dokumentalnych o zwyczajach panujących obecnie i w przeszłości wśród ludności tej globalnej wioski… 😛 😀
  I takie oto są moje wnioski:
  Ludzie są jak ławica ryb….. , gdy kilka z Nich zmienia Kierunek, wtedy Reszta robi to samo…. I tak było od Zawsze…. 😀 ❤

  • Nie !!! ,,, reszta dalej Zasuwa ,,,, z uśmiechem na rybich ustach 😉 ,,,,, nawet do
   paszczy rekina ,,,,, 🙂 😀 ********

   Ps1. nie ma hurtowego zbawienia ,,,, szczęścia ,,,, radości ,,,,, itd. itp…. 😦

   Ps2. tylko jednostki ,,,, są w stanie pokonać Inercję Zbiorowości ,,,, i wyrwać się
   z jakiegoś wspólnego pola ,,,,, na rzecz w Pełni Indywidualnego i Autonomicznego
   Bytu ,,,, czyli wytworzyć Własne Indywidualne Pole ,,,,, popatrz na ludzi ,,,, ciągle
   podpinają się pod jakieś bardziej zbiorowe pola ,,,, 😦 😛 🙂 i z tego są Dumni 😦

   • Ps3 ,,,, i to jest właśnie ,,, Atawizm ,,,, czyli spuścizna Zwierzęcości w ludziach ,,,
    😦

   • 😀 … a ja Ci powiem na to, że szprotki w ławicy bardzo dobrze sobie radzą z fokami, które chcą je pożreć …. właśnie dlatego , że wszystkie trzymają się kupy i zmieniają kierunek całej ławicy…. 😀 , nie oglądasz filmów przyrodniczych to nie wiesz 😛
    Może w Twoim astralnym pół-światku 😉 😛 tak jest jak piszesz, ale Rzeczywistość jest taka jaką ja widziałam na filmie…. 😀 😛

 30. 😀 …… ,a więc 😛 , brnę dalej…. 😛
  A propos Charona, to jest taki zakład pogrzebowy niedaleko miejsca pochówku prochów mojego męża i właśnie dzisiaj byłam tam posprzątać po niedawnym ‘święcie’….., a moje ‘wrażenia’ są następujące:….. nastawiają tych ‘ozdób’, a sprzątać nie ma komu….. 😦
  A propos sutków to widziałam wczoraj reportaż z indyjskiej miejscowości, gdzie ludzie opiekują się oseskami gazeli, których matki zginęły…. Opieka polega czasem nawet na karmieniu piersią tych gazelek, gdy nie chcą pić z butelki….. istnieje tam przekonanie, że kobiety pochodzą od gazeli…. Ta kobieta, która opiekowała się tym zwierzątkiem była piękna i zadbana, miała kilkoro dzieci i męża, który znosił jej do domu te maluchy…. Ona bardzo się do nich przywiązywała z racji tej niezwykłej bliskości i widać było na jej twarzy wielki smutek, gdy wypuszczano na wolność podrośnięte już gazelki…..
  A propos dmuchania cukru pudru w tyłek, to nie mam jakichś specjalnych impresji…. chyba że cukier puder można zastąpić miodem… to widziałam jak w Nowym Jorku ktoś założył na dachu wieżowca hodowlę pszczół 😀 …. Mówiono, że wcześniej robił to nielegalnie, ale już podobno jest wolno i nawet pokazywano, że miał miód w tych ulach i że jest smaczny….. Ale skąd te pszczoły zbierały nektar???? Podobno z okolicznych parków???? ….. Jak one poruszały się w tej miejskiej dżungli nie pojmuję….. , chyba były bardzo zdesperowane albo bardzo odważne… albo jedno i drugie 😀
  A propos ‘kuśki’ to widziałam reportaż z Angkor Wat znajdujący się w kambodżańskiej dżungli. Są tam świątynie ku chwale fallusa Sziwy….. Odkryto też świątynie ku czci tamtejszych królów…. Wydedukowano na podstawie płaskorzeźb, że gdy taki władca doznawał nowego ‘oświecenia’ budował kolejną świątynię związaną z bogiem Jamą, odpowiednikiem Charona. Ale aby przejść z jednej mniej ‘oświeconej’ rzeczywistości do drugiej bardziej ‘oświeconej’ należałoby umrzeć…., a ponieważ sam nie miał na to ochoty, więc zamiast niego zabijany zostawał jakiś jego podwładny….., który z pewnością czuł się wielce ‘zaszczycony’ 😦 😛 😦
  A propos ławicy ryb też wczoraj widziałam pewien cykl dokumentalny, ale nie chce mi się rozwijać tego tematu….. 😦

 31. @xylotet… 🙂
  Te ryby nie uśmiechają się do rekina ani z nim nie walczą… one robią go ‘w konia’ 😛 , że tak się wyrażę…. 😀 😛
  Piszesz, że „nie ma hurtowego zbawienia ,,,, szczęścia ,,,, radości ,,,,, itd. itp….”
  Oczywiście, że ‚hurtowe szczęście’ już obiecywano i nadal się próbuje to robić 😦 …. Tak samo jest z hurtowym ‚zbawieniem’….. Obiecany ‚zbawiciel’ już zdążył się zakurzyć na narzędziu zbrodni, a ‘zbawienia’ jak nie widać tak nie widać… 😦
  Mówi się, że Wszystko co nas otacza jest naszym aspektem…. i ten omułek, i stułbia, i szprotka, i gazela……, cały dowcip polega na tym, by nie cofać się w rozwoju i nie naśladować zwierząt….. bo potem Rodzi się takie Przekonanie, że kobieta jest reinkarnacją gazeli…. W opisanym przeze mnie powyżej przypadku rzeczywiście tak jest, ale również w tym przypadku spowodowane to zostało tak bliskim i nienaturalnym związkiem człowieka i zwierzęcia…..
  Gorzej jest, gdy człowiek naśladuje zwierzęta mordując innego człowieka, ale to nienaturalne zjawisko ma swoje źródło wprost w rzeźni ……….. 😦
  A Ławica…. obojętnie z Czego się składa, poszukuje Indywidualności Wśród Swoich, od których Oczekuje wskazania Kierunku jaki jest im Potrzebny do Rozwoju…. i tak było od Zawsze….
  🙂 :********** 😀 ❤
  Ps.
  A co do Rozwoju Człowieka, to według mnie Wskaźnikiem tego Rozwoju jest Poczucie Spełnienia Siebie w Kompletności… 😀 ❤ ….. i To SPEŁNIENIE dotyczy Oddzielnie KOBIETY i Oddzielnie MĘŻCZYZNY….. wtedy dopiero KOBIETA może Być BRAMĄ dla Spełnienia OBOJGA 🙂 ❤
  HOWGH!!! ….. jak mawiają Indianie 😉 🙂 😀

 32. @Dorota 🙂 „Wskaźnikiem tego Rozwoju jest Poczucie Spełnienia Siebie w Kompletności…” zawsze wiedziałem że Kobieta jest Bramą ,,,, 🙂 ,,, do tej
  Rzeczywistości 🙂 ,,,, Kompletność raczej gwarantuje Ci wyjście Stąd ,,,
  ale nie Ponowne Wejście Tu 😉 🙂 😀

  • @xylotet 😀
   Zawsze możesz stanąć okrakiem w progu 😀 , trzymać się klamki u Tej Bramy 😀 i wołać:
   Ja Chcę Tu Pozostać na Wieki Wieków, Amen!!! 😀 😛 😀 ❤ :********** 😀 😛

   • @Dorota ,,,, Pewnie 😛 !,,,, szczególnie kiedy owa Brama w Realu ulokowana jest między nogami Kobiet 😉 🙂 😛 😀 ********** ❤ ,,,, Amen !!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s