Czy będziesz pośród wybranych?

LM-02-2015
.
Ukochani Mistrzowie, dla wielu z was jest to początek nowego roku na Ziemi. Jednak, jeśli spojrzeć na to szerzej – z naszego punktu widzenia – to jest początek nowej ery – nowej Złotej Ery.  Wielu z was będzie protestować, gdyż nie wygląda to jak nowa Złota Era.  W przeszłości każdy nowy wytwór, powstający na ziemskim poziomie, wymagał dużego wysiłku, a często bólu, zmagań i konfliktów.  Taki tryb tworzenia nadal panuje w wielu częściach waszego świata, jednak nie musi tak być.  Powiedzieliśmy, że Światło oddziela się od cienia i wygląda to prawie tak, jakby dwa światy nakładały się – jeden na drugi.  Jeden świat jest przesycony różnymi formami strachu, nienawiści, wyrokowania, chciwości, chęci kontrolowania i podbijania innych krajów, a także chęcią dominacji i podporządkowywania ludów żyjących na Ziemi, za wszelką cenę.  Najbardziej cierpią miliardy pięknych młodych dusz pochwyconych w wir tego coraz bardziej nasilającego się chaosu.  W miarę, jak na Ziemi narasta warstwa wszelkich negatywnych myślokształtów i powiększa te stworzone wiry nienawiści, sytuacja na świecie szybko się pogarsza.  Och, tak jak są wiry Światła, tak istnieją wiry ciemności, a przepowiadany Armagedon już na pewno jest w tych miejscach.
Świat Światła, który jest nałożony na świat cienia, jest światem nadziei – światem, który wzmacnia wszystko, co jest piękne i harmonijne.  Ten świat jest światem blasku Światła i jest wypełniony braterską / siostrzaną miłością, pokojem, radością i obfitością – świat, w którym Duch jeszcze raz połączył siły z ludzkością, świat, w którym każdy założył swoją symboliczną duchową zbroję, maszerując dalej, aby pokazać, że razem jesteśmy niepokonani.  W tym świecie opanowujesz korzystanie z uniwersalnych praw tworzenia, zapewniając coraz większe fizyczne przejawy tego, czego pragniesz w swoim zakątku raju.  Pojawia się obfitość cudów – małych i dużych – kiedy dotrzesz do Boskiego Źródła i staniesz się partnerem swoich boskich atomów nasiennych i anielskich pomocników.  Twoje światło staje się bardziej promienne, a ty dostajesz silne, pozytywne moce dla dobra twojej strefy wpływów.
Ostatnio dużo rozmawialiśmy na temat znaczenia i mocy piramid, gdyż tam znajduje się wiele drogich Dusz, które przebudziły się do boskiego niezadowolenia.  Piramidy Światła, które znajdują się w wielu wymiarach tego podwszechświata, są magazynami Światła Stwórcy.  Są stacjami na Ścieżce, które doprowadzą was do waszej prawdziwej ojczyzny wśród gwiazd.  Tym z was, którzy są najmłodszymi aspirantami na Ścieżce, możemy dać uproszczoną wizję tego, jak można użyć energii piramid.  Wyobraź sobie piramidę – po kolei każdą z czterech ścian, które stopniowo prowadzą do wierzchołka.  U podstawy, po dwóch stronach, są te wszystkie drogie Dusze, które zostały złowione w sieć oszustw i niskich wibracji, te które walczą, aby kontrolować swój świat negatywizmów na jakikolwiek konieczny sposób – rzeczywistość, która szybko się rozpada.  Po pozostałych dwóch bokach podstawy piramidy są te wszystkie drogie Dusze, które walczą o przetrwanie i życie w najlepszy sposób, jaki znają.  Są zdominowane przez siły zewnętrzne, nad którymi wydają się nie mieć kontroli. W związku z tym, w różnym stopniu, są uwikłane w świat ograniczeń, strachu i negatywizmów, jednak w głębi dusz mają pragnienie, które przejawia się jako głębokie niezadowolenie z życia, pragnienie, aby ponownie połączyć się ze Stwórcą i i spełniać wybrane przez siebie misje na Ziemi.
Na szczycie piramidy jest korona Światła – tu prędzej czy później przyjdziecie, wszyscy ci pionierzy, awangarda, wojownicy Światła / pokoju – wszyscy dostrojeni do Światła i Stwórcy biorący udział w kosmicznej kampanii mającej przywrócić raj na Ziemi.  Kiedy łączymy się w wielkiej Piramidzie Światła, tworząc jej zwieńczenie, wysyłamy bezwarunkową miłość do Ziemi i ludzkości.  Nasze połączone energie miłości / Światła promienieją w dół na pozostałych, którzy są u podstawy piramidy i na każdym jej poziomie.  Ten dar jest dostępny dla wszystkich, którzy są chętni, by uczestniczyć w tej transformującej infuzji, otwierając swoje centra serc, aby mogła przez nie (prze)płynąć miłość / Światło.  Światło zawsze szuka światła w ciemności.  Bez względu na to, jak nikła może się wydawać tląca się w kimś iskra, może zapłonąć i w końcu buchnąć płomieniem.  W ten sposób ułatwia się i przyspiesza proces uzdrawiania / równoważenia, aby każdy, bez względu na to, kim jest i co uczynił, miał potencjał, aby szybko wznieść się na szczyt piramidy wniebowstąpienia i do Światła.  Nikt nie jest pominięty.  Stwórca czeka z rozpostartymi ramionami, trzyma szeroko otwarte drzwi odkupienia, aby wszyscy mogli przez nie przejść.  To rzadki dar, proponowany w tej chwili – to dar, który jest oferowany tylko u końca epoki i na początku nowej ery.
Energie piramid są ważnymi siłami życiowymi zarówno na eterycznych płaszczyznach wyrazu, jak i na planach fizycznych.  W piramidzie przejawia się świadomość Stwórcy – diamentowe cząstki Boskiego Życia / Światła, atomy nasienne białego ognia, które zawierają substancję wszystkich czystych sił życiowych potrzebnych do przekształcania Ziemi i form życia.  Również w swoim ciele masz piramidalne formy Światła świadomości, które się aktywują, kiedy zrównoważysz wewnętrzne wzorce częstotliwości i zaczniesz tworzyć swój świetlisty pojazd. W miarę przyspieszania tego procesu aktywujesz również w swoich ciałach moc kryształowej matrycy, krystaliczne sfery galaktycznej świadomości w koronie, czakrę wznoszącą u podstawy czaszki i kryształ nasienny JAM JEST w trzecim oku.  Jak uzyskać dostęp do tych błogosławionych darów?   Przez przejście do wewnętrznej i zewnętrznej harmonii, do punktu ciszy Boskiej świadomości, dzięki czemu działasz w trybie neutralności, jak również promieniejesz na świat energią pozytywnej siły życiowej.
Często słyszeliście powiedzenie:  „Wielu jest powołanych, lecz niewielu wybranych”. Wszyscy jesteście pośród tych, którzy zostali wezwani, bo inaczej nie byłoby was na Ziemi w tych doniosłych czasach w ciałach fizycznych. My zmienimy tę starą frazę na:  „Dla wielu nadszedł teraz czas wyboru”.  Kto ma wybierać?  To właśnie ty. WYBIERASZ SIEBIE.  Musisz dokonać wyboru, w którym świecie chcesz żyć.  Musisz dokonać wyboru, w którym miejscu piramidy Życia chcesz się znajdować.  Nikt nie może wybrać za ciebie.  To są decyzje, które każdy musi podjąć indywidualnie, jednak kiedy wybierzesz Ścieżkę Światła, podam ci rękę i pomogę dotrzeć do blasku zwieńczenia.  Moim głównym celem w tych czasach przyspieszonej transformacji jest pomóc ci wykonać najważniejsze kroki, aby zintegrować bank pamięci wyższej świadomości, niezbędne prawa uniwersalne i warunki wznoszenia do środowiska piątego wymiaru.
W tej erze ziemskich doświadczeń każdy człowiek doświadczając WZNIESIENIA ma połączyć w swojej Jaźni wszystkie brakujące fragmenty duszy z trzeciego /czwartego wymiaru, co zainicjuje wejście na najniższy podpoziom, świętą triadę piątego wymiaru.  To jest głównym celem tego etapu ewolucji.  Aby osiągnąć ten cel:
Kiedy dążysz do skalibrowania wielu poziomów swojej rzeczywistości i bycia w harmonii z boską Jaźnią oraz obecnością JAM JEST, twoja osobowość / ego musi zestroić się z duszą / wyższą Jaźnią.
Najszybszym i najpewniejszym sposobem, aby sięgnąć do Boskiego Źródła tworzenia jest udanie się do swojej piramidy Światła.  Wyobraź sobie, jak spływają na ciebie, otaczają cię i napełniają miliardy maleńkich piramid Światła wypełnionych Boską energią / świadomością o najwyższych wibracjach, niosąc nowe myślokształty, pomysły i inspiracje.  Sięgnij po nie, używając dynamicznej siły uniwersalnego Umysłu i uwolnij się od ziemskich ograniczeń oraz ograniczeń przekonań zbiorowej świadomości.
Naucz się podstawowych praw wszechświatowego tworzenia / przejawiania.  Naucz się odróżniać pragnienia Ducha od pragnień ego.  Ego chce i potrzebuje fundamentu z emocji, więc szuka na zewnątrz siebie czegoś, kogoś lub jakiegoś zdarzenia, które zaspokoi wewnętrzną tęsknotę.  Ego nigdy nie jest zadowolone i stale szuka czegoś lub kogoś nowego do zaspokojenia pragnienia, które często staje się nałogiem.  Jeśli jesteś w harmonii z Duchem, wszystkie fizyczne pragnienia / potrzeby czekają, aż zażądasz ich spełnienia, kiedy pojawi się taka potrzeba.  Jednak musisz być aktywnym partnerem i podejmować fizyczne działania potrzebne do tego, aby doprowadzić marzenia do skutku.  Musisz aktywować i wywołać w sobie pozytywne wibracje konieczne, aby przejawić swoją wizję w fizycznej postaci.
Świat ziemski jest światem stymulowanym przez akcję i reakcję.  W świecie polaryzacji i dwoistości najlepszymi nauczycielami były siły opozycji.  Negatywne przeżycia uświadamiają ci własną prawdę.  Nadszedł czas, aby odłożyć na bok niezdecydowanie.  Przekonaj się, wyczuj sercem i wewnętrzną wiedzą, jakie są prawidłowe albo niewłaściwe działania i myśli.  Kiedy się uczysz i zdobywasz mądrość w chwili zdarzenia lub interakcji z drugą osobą, już nie będziesz musiał doświadczać syndromu przyczyny / skutku swoich negatywnych działań ( które zwą karmą).
Ważne jest, aby zrozumieć prawdziwy sens życia i śmierci.  Przebranie, jakie zakładasz w tym życiu, jest tylko maleńkim aspektem tego, kim naprawdę jesteś, kim byłeś i będziesz w przyszłości.  Śmierć ciała fizycznego to tylko przemiana, przejście do innego stanu bytu.  Bądź śmiały w dążeniach do zmian starych wzorów przekonań dotyczących śmierci.  Z miłością uwolnij dusze swoich bliskich, nie pogrążaj się w żalu za nimi, przywiązując, bo twój żal przywiązuje ich do ziemskiego planu.  Tak, będzie ci ich brakowało, przeżyjesz okres żałoby, lecz wiedz, że w duchu zawsze będą z tobą.  Wysyłając swoją kochającą energię, pomożesz tym, którzy przeszli, szybko przenieść się do sfer miłości / Światła.  Kochany / kochana, oni nie idą do bezpostaciowego miejsca, lecz do cudownego świata, bardziej rzeczywistego niż ten, w którym mieszkasz, gdzie mogą żyć radośnie, otrzymując pomoc, pobierając nauki i doświadczając wszystkich tych rzeczy, które są pożądane, lecz nie mogli ich osiągnąć, żyjąc na Ziemi.  Jeśli tak tego pragniesz, kiedyś w przyszłości możesz się z nimi skomunikować, jednak by móc połączyć się telepatycznie z tymi, którzy znajdują się w niewidzialnych światach, musisz oczyścić Ścieżkę.  W tych czasach wielkiego zamętu wielu zdecyduje się opuścić tę planetę.  Wiedz, że oni są lub będą w miejscu, gdzie panuje wielka radość, pokój i najwyższa harmonia i będą ci pomagać na wiele sposobów w polepszaniu stanu bytu.
Musisz się nauczyć cierpliwości i zrozumienia, że czas, jaki znasz, szybko się zmienia.  Twórz własne wizje w harmonii z Duchem, a następnie wiedz, że wszystko dostaniesz w odpowiednim czasie.  Kiedy dostroisz się do Ducha, wszystko będzie się przejawiać w doskonałym czasie i w odpowiednich warunkach.  Trzeba mieć cierpliwość do ludzi wokół i starać się widzieć w nich i we wszystkich rzeczach to co najlepsze, wzmacniając tym samym pozytywną energię i odpychając wszelkie powstałe negatywizmy.  Będziesz wzrastać ponad świat doczesny i powracać do wewnętrznej równowagi oraz harmonii.  Twój blask będzie wzrastać wykładniczo i stale będziesz emitować miłość / Światło ze swojego słonecznego centrum mocy.  To stanie się naturalnym stanem bycia i zaczniesz widzieć świat oraz zdarzenia z wyższego punktu widzenia – jako mistrz.  We wszystkich dziedzinach doświadczyłeś / doświadczyłaś wielu cykli ubóstwa i bogactwa, co ostatecznie doprowadzi cię do wniosku, że prawdziwym bogactwem jest odzyskana mądrość duszy / wyższej Jaźni i zjednoczenie z boskim atomem nasiennym.  Skrzynia ze skarbami, w której przechowujesz swoje Boskie dziedzictwo, otworzy się szeroko, kiedy jeszcze raz przywrócisz wszystko do stanu harmonii.
Twoja wrażliwość rośnie, a twoje potrzeby / pragnienia się zmieniają. Stajesz się osobą pragnącą pokoju i bardzo cenisz sobie samotność.  Nie chcesz już znaleźć się w sytuacji społecznej, która wykazuje niższe wibracje – czułbyś się w niej nieswojo.  Musisz doświadczyć samotności, by odkryć, kim naprawdę jesteś.  A jesteś wyjątkową istotą i musisz nauczyć się działać na poziomie intuicji, nie zaś emocji.  To musi się zacząć wtedy, kiedy zaczniesz wycofywać swój strumień energii od innych, przechodząc przez proces przecinania sznurów lub potoków energii, które oni podłączyli do ciebie przez splot słoneczny.  Pamiętaj, aby ich pobłogosławić, kiedy pójdą własną ścieżką, a ty podążysz swoją.  Kiedy twoje przekonania będą bazować na prawdzie, zaakceptujesz każdą sytuację.  Gdy nie zauważysz żadnych reakcji natury emocjonalnej dotyczących pozornie negatywnych zdarzeń w swoim życiu, będziesz wtedy wiedzieć, że jesteś w harmonii z Jaźnią swojej duszy.
Kiedy przyswoisz sobie pozytywne energie dwunastu astrologicznych symboli, przekroczysz też wpływy astrologiczne.  Podczas nocnych podróży będziesz odwiedzać siedem sfer Boskiej świadomości, aby pomóc w przyswojeniu pozytywnych energii – wszystkich cnót i cech siedmiu promieni – w ten sposób równoważąc i aktywując wszystkie główne oraz podrzędne czakry w swoim ciele fizycznym.  Przetransmutujesz, uaktywnisz i przedefiniujesz swoje DNA, integrując pięć wyższych promieni galaktycznej świadomości, co spowoduje przyspieszenie procesu budowy twojego wehikułu ze Światła.
Wielu z was jest gotowych do rozpoczęcia realizacji lub już rozpoczęło realizację swojej prawdziwej misji, cokolwiek to może być.  Proszę pamiętaj, że ostatecznym celem jest stać się przewoźnikiem miłości / Światła. Musisz żyć zgodnie z własną prawdą, ucząc się przemierzać wyższą Ścieżkę i podążać za własną wizją. Musisz domagać się każdego aspektu swojej istoty i honorować go dążąc do harmonii i zjednoczenia świadomości.
Ukochana / ukochany, wiemy, że kiedy podążasz szlakiem tego przyspieszonego procesu, pojawia się jakiś ból, dyskomfort i lęk, gdyż w twoim świecie mają miejsce te wszystkie radykalne zmiany. Wiedz, że razem będziemy w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu.  Naszą misją jest otworzyć drogę dla każdej drogiej Duszy, która wyraża chęć powrotu do skupienia w sercu i harmonii skoncentrowanej duszy.  Wiedz, że każdy z was może i będzie dokonywać zmian.  Kochana / kochany, kiedy wątpisz, potrzebujesz inspiracji i siły, przyjdź do piramidy Światła, a dodam ci odwagi, podniosę na duchu i cię zainspiruję.  Kiedy czujesz się samotna/y i niekochana/y, przejdź do wnętrza swojego świętego Serca, będę tam na ciebie czekać, aby napełnić cię promieniejącą miłością naszego Boga Ojca/Matki.
JAM JEST archanioł Michał

Archanioł Michał przez Ronnę Herman

Reklamy

367 comments on “Czy będziesz pośród wybranych?

 1. Moja skromna propozycja jest taka, by może tutaj kontynuować rozmowę, bo przy poprzednim przekazie już dość długo się strona ładuje. 🙂

 2. Lidio 😀 ….. oczywiście 🙂 …. zostawmy te wszystkie ‘obowiązki’ i inne niskowibracyjne zajęcia i zajmijmy się czymś bardziej przyjemnym…. 😀
  Znalazłam, że synonimem słowa ‘obowiązek’ jest Misja 😀
  ‘Radosna Misja Małżeńska’……. 😀 …… może być????? 😀

  • Radosna Misja Małżeńska wyjaśnia nawet nazwę pozycji na misjonarza. Zawsze mnie zastanawiało pochodzenie tej nazwy- bo czyżby misjonarze ją ,,wylansowali”? 😉 Radosna Misja Małżeńska i Krucjaty na Teściowe 🙂 Wiem, wiem… niskowibracyjne, ale nie mogłam się oprzeć. 😀
   To zostawiam Was samych. Dobranoc. 🙂

 3. 🙂 😦 ,,,, Misja ,,,,, Misja ? ,,,,,, to jeszcze coś gorszego niż obowiązek ,,, który
  można na wieczór OLAĆ ,,,, i psychika tego Olewającego ,,, nie koniecznie się od
  tego wali 😉 ,,,, olewany pewnie zaprotestuje 😉 ,,,, ale w innym terminie może
  liczyć na bonusa 😉 ,,,,, Misja to coś bardziej wiążącego ,,, OBIE STRONY ,,,,
  ale najczęściej RÓŻNIE postrzegane i odbierane przez OBIE STRONY 😦 😛 😀

 4. @xylotet 😀
  „Misja to coś bardziej wiążącego ,,, OBIE STRONY ,,,,
  ale najczęściej RÓŻNIE postrzegane i odbierane przez OBIE STRONY 😦 😛 😀 „

  „….. Gdybym mówił językami Aniołów i Ludzi, a MIŁOŚCI bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący……” 😦 😉
  I teraz Pytanie:
  Co ma wspólnego MISJA z ‘Misjonarzem’ itd. itp. 😉 ………… 😛 😀 😦 :************ 😀 ?????????? 😛 😀

  • @Dorota 🙂 😀 ?????????? 😛 😀 ,,,,, pewnie to ,,, że i jedno i drugie w jakiś sposób łączą się z bzykaniem od przodu 😉 😛 😀

   • @xylotet 😀
    Chcesz Świat Zbawić bzykaniem????????????????? ….. 😉 😀 😛 😀 …. byłby jakiś Dowcipny 😉 😛 Precedens…………… 😀 😀

   • Misjonarz, bzykanie, dowcipny… Znam okropny kawał, który to jakoś ujmuje w całość:
    – Co przeszkadza księdzu w uprawianiu seksu od tyłu?
    -Tornister.
    I z tym niesmakiem pozostawiam Was na polu bitwy. 🙂 Miłej nocy. 😀

   • @Dorota,,,,, wszystko na początku jest precedensem 🙂 ,,,,,, Bzykanie jest zawsze
    lepsze o Zabijania ,,,,, może być nawet początkiem nowego tzw. życia w TUTAJ ,,,,
    w poprzednich życiach ,,, dość się nazabijałem ,,,,, w tym nie zabijałem ,,, ale
    dość się nabzykałem ,,,, dlatego znam dobrze tą subtelną różnicę między jednym
    a drugim i te Zbawienne skutki tak jednego jak drugiego ,,,,,, 🙂 😀 ************ ❤

   • @xylotet 🙂
    Zbawienne Bzykanie brzmi dość znajomo……. 😀
    To Coś jak Zapładnianie Dziewic….. 🙂
    Tylko Gdzie Teraz znajdziesz Dziewicę?????? 😉 ……w dodatku Chętną, żeby ‘bzykać się’ z Tak ‘Doświadczonym’ 😉 Czarnym?????? 😀 😛 , co to z niejednego Pieca niejedno już Jadł 😉 😀 …… i niejedno już pijał….. 😦 😛 ….. za kolegów mając krzyżowców 😉 i innych krwiopijców 😦 , cokolwiek to znaczy 😛 ….. 😦 😛 😉
    Ps. zauważyłam, że Krystal godnie podjęła rzuconą Rękawicę 😀
    https://krystal28.wordpress.com/2015/04/20/portal-na-ganimedesie-ksiezycu-jowisza/#comment-37434
    😀 :********** 🙂 ❤

 5. Czyli mission impossible. 🙂
  Kiedyś przeczytałam świetne zdanie: ,,Małżeństwo ma prowadzić do świętości, ale nie poprzez męczeństwo”. 🙂
  Chociaż samo małżeństwo uważam za niepotrzebny wynalazek.
  Znowu powraca temat wyjaśnienia, czym jest miłość. 🙂 To polecam równie wdzięczny temat- jak długo trwa wieczność? 🙂 Jako dziecko starałam się sobie to wyobrazić i nadal nie mam pojęcia.

 6. Dzień dobry! 😀

  Dziś miałam piękny sen… Śniło mi się, że miałam drogę do pokonania, ale bałam się tego zadania. Z pomocą przybył mi mój Opiekun Duchowy. (Już nie raz go widywałam we śnie). Razem przeszliśmy tę drogę w atmosferze radości. 🙂
  I pomyśleć, że każdy ma takie wsparcie. 🙂 Tylko nie każdy ma tego świadomość…

  • Lidio, widzisz 🙂 , a Xylotet 😀 cały czas twierdzi, że Osobiste Doświadczenie, cokolwiek to znaczy 😉 , jest ponad wszystko 🙂 😀

   • Właśnie, bo każdy zbiera własne doświadczenia, nie cudze. 🙂 A i tak większość lubi żyć życiem innych… 😉 Plotki, ploteczki, nawet programy tv z plotkami…
    Sprytnie podmieniono ludzkie dążenie do wiedzy na potrzebę gromadzenia informacji i bycia ciągle ,,na bieżąco”.
    Ale jak w tym przekazie, który Dorotko podałaś- wszystko to się sypie. 🙂 I fajnie, bo katastrofy bywają piękne. 😀

 7. 🙂 ,,,, to co?,,, na 24 kwietnia świat się skończył ? 😦 ,,,, czy co ,,,, 😉 ,,,,,,,
  Czarni !!!!! 😦 ,,,,, Biali !!!!! ,,,, 😦 ,,,,, to tylko mentalne nieporozumienie ,,,,
  odzwierciedlone za pomocą kolorów ,,,, ani Czarni nie są bezwzględnie Negatywni
  ,,, ani Biali bezwzględnie Pozytywni ,,,,,, i jedni i drudzy ODGRYWAJĄ różne ROLE ,,, 😉
  ,,,,, są też inne Kolory ,,, ale one nie mają wielkiego wpływu na tą grę ,,,, są jak
  kibice ,,,,

  Ps…. pamiętajcie że czarne zawsze przechodzi w białe ,,,, a po tym vice versa 😀

  • @xylotet 🙂
   Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to przechodzenie Czarnego w Białe i ‘vice versa’ 😛 😀 dzieje się jakby spiralnie do Środka 🙂 ….. i to by znaczyło, że drastyczność 😦 tych Czarnych się zmniejsza………., a w Samym Środku już niepodobna Odróżnić Jednego od Drugiego…… 😉
   Logicznie ujmując Panuje TAM Jedna Wielka Święta Nuda 😀 ……… 😉
   Myślę jednak, że Ontologicznie Pojmując ——– TO Jest SZCZĘŚCIE 🙂 ……….. 🙂 ❤

   • @Dorota ,,, 🙂 ,,,, widzę że nie jesteś w temacie „dzieje się jakby spiralnie do Środka ,,,,,,,,, itd ” nie !!!! ,,,,, czarnych i białych jest zawsze ta sama liczba ,,,, co
    do Nudy to tylko ludzie mogą na to tylko Wpaść ,,,, i to że Gdzieś jest jakiś Środek
    😦 ,,,,,,,
    Ps … spróbuj np. Oddychać ,,,, wciągaj znacznie więcej niż wydalasz ,,,, zdaje
    się że w końcu nadmuchasz się jak ropuch i pękniesz 😦 ,,, dlatego jest równowaga
    🙂 ,,,,, to tylko taki prosty przykład ,,, z życia wzięty ,,,,,, źródło też tak jakby ODDYCHAŁO ,,,,, nawet ludzka nauka coś podobnego sugeruje w swoich teoriach
    Wybuchów ,,,, (to tylko symbol) ,,,, ale wydech i wdech 🙂 😀 ❤

 8. 🙂 ,,,, ktoś tam chciał u krystal wykładni do poezji marmura71 ,,, ???? …. 😦 ,,, z braku możliwości komentarzy ,,, mogę mu dopisać ( cedując na niego prawa autorskie ) ,,,,,mianowicie ,,,,, —- Poznaj i Zaakceptuj Życie takim jakim JEST ,,,,
  abyś był GOTÓW Na To CZYM lub Jakim MOŻE BYĆ —– 🙂 😀 ******* ❤
  Ps…. taka Wiedza Czarnych ,,,, on też chyba jest czarny ,,,,,, ❤

 9. @Lidia ,,, „Właśnie, bo każdy zbiera własne doświadczenia, nie cudze. 🙂 A i tak większość lubi żyć życiem innych… 😉 Plotki, ploteczki, nawet programy tv z plotkami…
  Sprytnie podmieniono ludzkie dążenie do wiedzy na potrzebę gromadzenia informacji i bycia ciągle ,,na bieżąco”. ……..

  😀 . brzmisz jak Czarna 😀 ************* ❤

  Ps … wystarczy spojrzeć na niebo w nocy ,,,, to że jest czarne ,,,, czy oznacza
  że jest negatywne ????? 😀 ,,, a jak pięknie wyglądają na nim gwiazdy ? ❤

 10. @xylotet 😀
  Czy przypadkiem nie robisz niejakiego ZAMĘTU???????…….. JAK ZWYKLE zresztą……. 😦 😛 😀 😉
  ‘Czarne’…….., ‘Ciemne’ ……. to tylko taka semantyka jest………, a co się za nią może kryć?????????? Jeden Bóg tylko Wie…………… 😛 😛
  Może być czarna sukienka na Imprezę Urodzinową 🙂 …….albo na Pogrzeb 😦 ……własny lub cudzy………
  Ja tam wolę na czarno się nie ubierać, bo mi w Czarnym nie jest do Twarzy, no chyba, że do D…y 😀 ……… 😀 😛 , bo ciemny kolor wyszczupla 😛 😀 😛 ❤

  Ps. Niebo Nie jest Całkiem Czarne, bo Rozświetlają Go Gwiazdy 🙂 😀 :*********** 😀 ❤

  • @Dorota ,,,, „Ps. Niebo Nie jest Całkiem Czarne, bo Rozświetlają Go Gwiazdy ”
   ale nie jest zielone ,,, albo fiołkowe ,,,,, jest CZARNE ,,,, złamane tylko optyką
   i fantasmagoriami Obserwatora ,,, 🙂

   Ps…. co do D,,,y ,,,,, czyli tzw, dupci ,,,, to Fakt że trzeba Trzymać ją w Rozsądnych
   Rozmiarach ,,,, po to aby nie zajmować nią Dwóch albo Więcej krzeseł ,,,, bo inni
   szczególnie osoby starsze ,,, mogą być przez to poszkodowane ,,, powód ?! , 😉
   wszystkie krzesła zajęte Przez Jedną Dupę 😦 😦 😦 😛 ,,,,,, poza tym są jeszcze
   wielbiciele Zgrabnych Tyłków ,,,,, też jak ww. osoby starsze będą poszkodowani
   😦 😛 😀 ❤

 11. @xylotet,
  …. wyczytałam gdzieś, że Czarni są pozbawieni pragnień i emocji,……. i że są zimni i nieczuli…….. 😦 Prawda to??????? …… 😦 😀 😛 ❤

  • @Dorota 🙂 ,,,,tak ale tylko CI z 10 piętra ,,,, ci Lokalni to trochę Inni Czarni ,,,, jak
   sama widzisz jednym kolorem oznacza się dwie różne sprawy ,,,, w TYM Systemie
   czarni to Schodzący ,,,, biali to Wstępujący ,,,, dlatego nieustannie jedni przechodzą
   w drugich i tak Prawie bez końca ,,,,, 🙂

   Ps.1. co do tych z 10 piętra ,,,, ci którzy są poza układem (u Monro’a i Moena
   występują jako Rada fokus 27) TO TAK,,,, ale są też ci którzy są z tego samego piętra ale w TU są Lokalni ,,,, w TU nie możesz być pozbawionym emocji i empatii
   (psychopaci tak ,,, ale to inna bajka , to nie 10 piętro) ,,, więc tacy mogą być w
   TU nawet podwójnie czarni (10 piętro plus ścieżka Schodząca w TU ) ,,,,,
   hłe hłe hłe 😀 ,,,,,,

   Ps.2 czarni to ogólnie tacy ,,,, strażnicy wiedzy ,,,, w ,,TU ,,,Wynoszą wiedzę ze Źródła,,,, zapładniając to ,,,TU ,,,w pierwotną wiedzę Źródła ,,,,,,,,,,,,, Przechodząc W Białych ,,,, Wynoszą ,,,,, z ,,,,, TU,,,,,,,Wzbogaconą wiedzę do Źródła ,,,, czyli czarni którzy po drodze bieleją , zapładniają Źródło Nową Wiedzą ,,,, to takie perpetum mobile ,,,,, 😀 ❤ ,,,,,,, starałem się ,, jak mogłem w prostych słowach przybliżyć
   tą metafizykę ,,,,, jeśli ktoś nie zrozumiał to proszę wybaczyć 🙂 ,,,, co złego to nie
   ja ,,,,, wolę astralne śmietniki niż objazdy po realowch przedszkolach z cyklem
   metafizycznych wykładów ,,,, nawet jeśli realowe Panienki Potrafią być Ciekawe
   🙂 😀 ❤

 12. ,,,,, i jeszcze jedno ,,, „są pozbawieni pragnień i emocji ,,,,, zimni i nieczuli ” ,,,,,
  to tak wygląda z Optyki Tego Piętra ,,,,, oni są już POZA Pragnieniami i Emocjami ,,
  dlatego z optyki Tego Piętra ,,, WYDAJĄ się BYĆ ,,, Zimni i Nieczuli ,,,,,, 🙂 😀 ❤

  to Czułe Dobranoc ❤

 13. 🙂 ‘Czułe’ Dzień Dobry 😀

  Oto MITOLOGIA astralna: ……… 😦 😀 😛
  ‘czarni którzy po drodze bieleją , zapładniają Źródło Nową Wiedzą ,,,, to takie perpetum mobile ,,,,,’
  I mogą sobie być psychopatyczni 😦 , bo:
  ’Wynoszą wiedzę ze Źródła,,,, zapładniając to ,,,TU ,,,w pierwotną wiedzę Źródła ,,,,,,,,,,,,,’

  Super Produkcja!!!!! 😦 ………. 😦 😛 😦

  Strzeżcie się ‘Realowe Panienki’!!!!…… obojętnie czy jesteście ‘Ciekawe’, czy ‘Interesujące’, czy Jedno i Drugie……. 😀 😦 😉 😛
  Dobrze, że Przedszkola nie są Zagrożone 🙂 ……….. i Osoby w ‘starszym wieku’ 😀 😉 ……. 😀 😛 😀 ❤

 14. @ xylotet 😀
  Jeszcze co do tego nadętego ‘Ropucha’ 😛 , to nawet ludzka nauka zauważyła, że Wszechświat się Rozszerza….. i to by korelowało z Wiedzą Starożytnych Indian, którzy Uczą, że Babka Pająk Dzierga Wszechświat 🙂 ……. Ta Babka jest Bardzo Produktywna i Nie pruje tej Siatki, tylko stale Ją Powiększa 🙂
  Robi tak ponieważ Istnieje Coś Takiego jak SYNERGIA, która Pozwala na Oddychanie w taki Sposób, że mniej się Wdycha, a więcej Wydycha 🙂
  Co do tego ŚRODKA, to zgadzam się, że nie jest On Jeden, ale nieskończona Liczba w Jednym 😀 ………………. Taka Babka w Babce Zawsze i Wszędzie 😀 …… 😀 ❤

  Co do ‘czarnych i białych jest zawsze ta sama liczba’……….. to liczyłeś ich czy co????
  Może w tym matrixie, co do niego weszliśmy tak było……… 😦 😛 😀
  Już dawno ustalono, że gadzie i ropusze nauki są fałszywe 😦 i nie bardzo wiem dlaczego je rozpowszechniasz????????????? 😦 ……..Zmień ten Śmietnik 😛 😀 na Coś Lepszego 😉 😦 😛 😀 ❤

  • czytając wypowiedzi w necie, czuje sie jak naćpany, bo takich bzdur nawet w realu nie mówią, nawet w naszej TV…

   • @Geno, realową TV zawsze możesz wyłączyć, neta też, gazet nie czytać, ludzi nie słuchać….. 😀
    Ale nawet gdybyś znalazł się na bezludnej wyspie, Coś się odezwie…… 🙂

 15. A Tadeusz Owsianko też mówi o Jednym Wszechświecie, który ‘ma w sobie’ nieskończenie wiele Wszechświatów jakby Tych Samych 🙂 ….. Babka w Babce 🙂
  …… i o kręgach rozchodzących się w Nieskończoność 🙂

  🙂 ❤

 16. Dzień dobry! 😀

  Pan Owsianko opowiadał jeszcze o bolidach. Przedwczoraj jeden mężczyzna dla żartu wsiadł do zabawkowej formuły 1, po czym powiedział do mnie: ,,Nie mieszczę się w środku, z resztą- do prawdziwego bolidu też mam za długie nogi”.
  Czyli jeszcze trochę pracy przed nami, zanim się przesiądziemy. 🙂 Nadbagażu nikt to takiego pojazdu nie upcha. 🙂

  • 🙂 „Nadbagażu nikt to takiego pojazdu nie upcha. 🙂 „,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pewnie !!!!! 😀
   „Dobrze, że Przedszkola nie są Zagrożone ” ……. Jasne !!!!!! 😀 ,,,,,, i o to chodzi
   o to chodzi 😉 😀 *************************** 😛

   • Jeśli Xylotet odpowiada ni w pięć-ni w dziewięć, to znaczy, że trafił w samo sedno. 😉

    Co do cudów codziennych- najpierw trzeba uwierzyć, że one istnieją w naszym życiu. Potem zaobserwowanie ich nie powinno stanowić większego problemu. 🙂 Bez świadomości o ich istnieniu można przeoczyć własne życie, które jest cudem. 😀

   • Lidio 🙂
    Co do Xyloteta 😀 trafiłaś w Samo Sedno 😀 ………, co do cudów też 🙂

   • @dziewczyny 😀 ,,,, no nie ! 😉 ,,, teraz cieszę się jak dziecko 😀 😀 😀 ❤

 17. 🙂 Dzień Dobry 🙂

  Zajrzałam dziś na Wielką Wiosnę do Wiki ❤ i całkiem przypadkowym przypadkiem 😉 😀 znalazłam to:
  http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/p/mae-co-nieco.html

  „Czy możecie uwierzyć? Czy możecie uwierzyć, że jesteście we właściwym miejscu i właściwym czasie, aby zmienić wszystko, co dotyczy was i waszego świata? Czy możecie uwierzyć, że przyszliście tu właśnie z tego powodu? Czy możecie uwierzyć, że otrzymaliście do tego prawo? Wy, w swoim Boskim Ludzkim stanie, otrzymaliście tę niezwykłą zdolność. Zróbcie w niej użytek!”

  „Dajcie sobie trochę czasu na zastanowienie się nad tą sprawą: w waszym życiu zachodzi nagromadzenie cudów tak subtelnych, tak maleńkich, że ledwie to zauważacie. A potem, w dokładnie tej chwili, w której jesteście gotowi doświadczyć pełnej mocy tych cudów, wydarza się zmiana w waszej świadomości, i często stajecie wtedy zdumiewając się, jak mogliście to kiedyś przeoczyć. Moje drogie dziecko, Wszechświat nie potrzebuje już gorejącego krzewu, aby przyciągnąć twą uwagę. To TY jesteś tym płonącym krzewem."

  Dzięki PEREŁKO! ❤ 🙂 ❤

  • @Dorota ,,,, ja i Wika ,,,, mieliśmy kiedyś wspólnego Mistrza ,,, znanego dzisiaj
   jako Mistrz Eckhart ,,,, pisała z niego magisterium ,,,, często wspominaliśmy GO 🙂
   ,,,, też wiedziała co oznacza ,,, Zstępujący albo Wstępujący ,,,,czyli czarny lub biały
   ,,,, te rzeczy też były były częścią jej Jestestwa w TU ,,, nawet jeśli nie wszyscy
   o tym wiedzą ,,,, 😉 😀 ******* ❤

   • @xylotet 😀
    Nie jestem tak bardzo kształcona w filozofii Mistrza Eckharta i jedno co mi się kojarzy z Wstępującymi i Zstępującymi to to, że można Zstępować do Piekieł i Wstępować na Niebiosa……….. , ale nie wiem czy o to chodzi????? :********** 😀 ❤
    A jeśli chodzi o bielenie czarnych, to jaki stopień ‘wybielenia’ 😉 już masz????? 😀 😛 ❤

   • @Dorota … to nie jest zakazana literatura 😉 ,,,, więc nic nie stoi na przeszkodzie
    😀 ,,,,, nie!!! to nie o to chodzi ,,, żadna tandeta ! ,,,, 😦 ,,, czyli ,,niebo ,,, piekło ,,
    😉 ,,, „A jeśli chodzi o bielenie czarnych, to jaki stopień ‘wybielenia’ 😉 już masz????? ” ,,,, takie kokieteryjne ,,, lub pozornie głupie pytanie ??? ,,,,
    ale nie do końca ,,,,bo można na nie Całkiem Poważnie Odpowiedzieć 😀

    ,,, jestem na najniższym poziomie w schodzeniu ,,, i pierwszym zarazem w
    wstępowaniu ,,,, ok… trochę jaśniej 😀 …. jeśli 12 lub 24 to źródło ,,, to ja
    jestem na 6 lub 18 ,,,,, kierunek ruchu jest nieistotny ,,, i to czy prawo lub lewo
    skrętny ,,,, właśnie Gosia doskonale się w tym orientowała ,,,,,,

    Ps … POLECAM Eckharta ,,,, szczególnie kazania 🙂

 18. Ach! Jakiego uznania dziś dostąpiłam! 🙂 Żeby tylko teraz woda sodowa mi nie uderzyła do głowy. 😉 Dziękuję, Dorotko. 😀
  A tak poza tym, co tak ucichłaś? Misja zakończona, czy maj zawrócił Ci w głowie? 😉

  • 😀 …. Właśnie! ….. chyba nie bardzo wiem, gdzie jestem????? 😉 ….. , więc tymczasem badam Teren….. 😀
   Misja chyba nigdy dla nikogo się nie kończy 🙂 …. To takie perpetuum mobile jest 😀
   Dzisiaj przeskakiwałam po kanałach w tv i nie mogąc nic znaleźć dla siebie, doszłam aż do ‘Trwam’ , a tam była transmisja z zaprzysiężenia nowych gwardzistów watykańskich……., oczywiście niezwykle ‘ważna’ uroczystość …..i kolorowa….. i tradycyjna….. i ponoć niezwykle potrzebna, bo czasy ponoć niebezpieczne…… itd. itp…… i tak sobie trochę pooglądałam, posłuchałam…… i pomyślałam: co ja tu robię?????? 😦 😉 ….. mam jakąś Misję TU ????? ….czy co?????? 😀 😉

   • A ja jestem tu po to, by inni mieli kogo obgadywać. 😀
    To Dorotko, Trwa…sz na służbie. 🙂
    Myślę, że przede wszystkim każdy jest tu dla siebie samego, a reszta na tym korzysta. Być dla siebie- to być dla innych.
    Jeśli ktoś w ,,męczeńskiej ofierze” zapomni o sobie samym, to inni też o nim zapomną. Czyli mówiąc potocznie- trzeba się cenić. 😀 Oczywiście, ujęłam to tylko ogólnie, bo przecież nic nie trzeba. Nasze misje są kilkoma sprawami do załatwienia. Ale jak to ze sprawunkami bywa- o czymś się zapomni…
    A gwardziści wszędzie są fajni… Albo mają zabawne czapki, albo buty. 🙂 Mogą zabijać śmiechem. 😉

   • ….. Co do tej męczeńskiej śmierci’, to ‚Trwając’ 😉 dowiedziałam się, że akurat dziś mają rocznicę ponad setki szesnastowiecznych kolegów, co to bohatersko zginęli w obronie….. itd. ….. i oczywiście jest to ‘świetna’ 😦 okazja, żeby przyjmować nowych przyszłych ‘bohaterów’…. 😉
    Kiedyś w Ranczo padł taki tekst: „kiedy tylko kościół mieszał się do polityki, to zawsze męczenników przybywało….” 😀

 19. Tak na dobry wieczór polecam piosenkę o Czarnej Owcy, która chce żyć po swojemu, nie dając się wpasować w społeczeństwo. 😉

   • Xylotet,
    fun clubu nie zakładam. 😀
    A muzyka moja ulubiona, choć me muzyczne serce pierwszy raz skradł Ray Charles. 🙂 Ech…Nie ma to jak muzyka, w której słychać instrumenty muzyczne.
    Dziś nawet muzykę robią sztuczną.

 20. @xylotet 😀
  No, dobra! ….fajnie Ci idzie wkurzanie mnie 😛 , więc brnę dalej 😀
  Otóż, możesz sobie mnie oceniać po ‘głupich pytaniach’ 😦 i uważać za ‘głupią’ białą, czarną, szarą….. zieloną….. itd.itp. 😉 ………, a swoje odpowiedzi uważać za niezwykle mądre 😉 😛 … ale czymże by były Twoje ‘Mądre’ 😛 odpowiedzi bez Tła moich ‘Głupich’ pytań???????? 😛 😀
  Chyba już kiedyś wspominałam, że wielość słów i porównań zaciemnia myśl, którą ktoś zamierza wygłosić. Wtedy wygląda to tak, jakby chciał coś przekazać,…. ale nie może 😉 😛 ….. no, chyba , że nie potrafi 😛 ….. wtedy można mu ostatecznie wybaczyć tę wadę bez zbędnego szufladkowania 😦 😛 😀
  Ale skoro zostałam wyzwana do tablicy 😛 , to wzięłam się za te ‘Kazania’ i za trzecim razem któreś mnie nawet zainteresowało 🙂
  http://adoratio.pl/teologia/1140-mistrz-eckhart-kazanie-2
  Taki cytat z niego:

  „Jest jeszcze jedna niematerialna władza, która również wywodzi się z ducha, w nim pozostaje i ma całkowicie duchową naturę. W niej Bóg nieustannie się żarzy i płonie z całym swym bogactwem, słodyczą i rozkoszą. Zaprawdę, we władzy tej panuje tak ogromna radość i tak wielka, niezmierna rozkosz, że nikt nie potrafi jej w pełni wyrazić ani ukazać. Raz jeszcze powtarzam: Gdyby się znalazł człowiek, który by na jeden moment ujrzał swoim umysłem i zgodnie z prawdą tę radość i rozkosz, wówczas wszystko co mógłby on znieść, wszelkie cierpienia, jakich Bóg by od niego zażądał, byłyby dlań niedostateczne, on miałby je po prostu za nic. Więcej jeszcze powiem: stanowiłyby dla niego pełną radość i zadowolenie.
  Jeśli chcesz wiedzieć, czy twoje cierpienie przychodzi od Boga, czy od ciebie, rozpoznasz to w ten oto sposób: Jeżeli cierpisz ze względu na siebie samego, wówczas cierpienie, niezależnie od jego rodzaju, sprawia ci ból i trudne jest do zniesienia. Ale gdy cierpisz ze względu na Boga i tylko dla Niego, nie sprawia ci ono bólu i nie jest dla ciebie ciężarem, ponieważ brzemię to On sam wtedy dźwiga. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że gdyby istniał człowiek, który by chciał cierpieć dla Boga i tylko ze względu na Niego, to gdyby spadły nań wszystkie cierpienia, jakie ludzie kiedykolwiek znosili i jakie znosi cały świat, nie sprawiałoby mu to bólu i nie byłoby mu ciężarem, gdyż brzemię to dźwigałby Bóg.”

  Itd.itp…………… cierpienie jest rozkoszą, a rozkosz cierpieniem…… 😦 😛 ….. i tak bez końca 😦 , a ja jestem po przeczytaniu powyższego tak samo mądro-głupia 😉 😛 jak przed przeczytaniem tego 😦

  Ale rozpoczyna się nawet sensownie to Kazanie 😀

  „„Dziewica” to człowiek wolny od wszelkich obcych obrazów – tak wolny, jak wówczas kiedy jeszcze nie istniał. Ale tu mógłby ktoś zapytać: jak to możliwe, żeby człowiek, który się narodził i w swym rozwoju doszedł do używania rozumu, był tak wolny od wszelkich obrazów, jak wtedy kiedy go jeszcze nie było? Człowiek taki ma przecież mnóstwo wiadomości – a są to wszystko obrazy! Jakże więc może on być od nich wolny? Otóż posłuchajcie uważnie następującego wyjaśnienia: gdyby mój umysł był tak przestronny, że pomieściłby w sobie wszystkie obrazy, jakie mieli ludzie, a nawet te które są w samym Bogu, tak jednak, że w tym co robię i czego unikam, nie byłbym do nich przywiązany i żadnego z nich, wraz z ich „przed” i „po”, nie zatrzymywałbym jako swojej własności, lecz raczej byłbym od nich w tej obecnej chwili wolny i oderwany ze względu na umiłowaną wolę Bożą, w pragnieniu nieustannego jej wypełniania, wtedy byłbym prawdziwie dziewicą i żaden obraz by mi nie przeszkadzał. Byłbym nią tak samo, jak wówczas gdy mnie jeszcze nie było.,
  Powiem nadto: ta dziewiczość w niczym nie umniejsza wartości uczynków, które taki człowiek kiedykolwiek pełnił; przeciwnie, dzięki niej stoi on dziewiczy, wolny i bez żadnych przeszkód w obliczu Najwyższej Prawdy, tak samo jak oderwany, dziewiczy i wolny jest sam w sobie Jezus. Skoro zdaniem mistrzów, bezwzględnym warunkiem zjednoczenia jest podobieństwo, człowiek, który ma przyjąć dziewiczego Jezusa, sam musi być wolny i dziewiczy.
  Słuchajcie teraz i pilnie uważajcie! Otóż gdyby człowiek pozostał dziewicą, nie zrodziłby owocu. Jeśli ma być płodny, musi się stać niewiastą4. „Niewiasta” to najszlachetniejsze imię, jakie można dać duszy, o wiele szlachetniejsze niż „dziewica”. Jeśli człowiek przyjmuje w sobie Boga, dobrze postępuje; w przyjmowaniu tym okazuje się on dziewicą. Lepiej jednak, jeśli Bóg stanie się w nim płodny, jedyną bowiem formą wdzięczności za dar jest jego płodność. Wtedy, w tej płodnej wdzięczności, duch jest niewiastą, która sama z kolei rodzi Jezusa Ojcowskiemu sercu Boga.”

  Tak więc, zamiast siedzieć pośród starych i zawiłych filozofii o Niepojętej Niepojętości 😉 ….. lepiej sobie iść na spacer do lasu, parku, na łąki……. 🙂 ……pooglądać jak wygląda prawdziwa wiosna 🙂 i samemu poszukać SWOICH WŁASNYCH MĄDROŚCI W SOBIE 🙂
  Wolny Wybór! 😀 ……. każdy może robić to, co go Rozwija i daje Radość 🙂 ……… jak nie chce Odwyku to nie! 😛 ……… niech sobie ‘pije’, co mu się wydaje ‘dobre’………… 😛 😀 ❤

  Ps.
  Ciekawe, jak sklasyfikować Jezusa?????……… Czarny, czy Biały??????…… Zstępujący, czy Wstępujący??????? ….…Syn, czy Ojciec??????? …… 🙂 😀 😛 ❤

  • @Marysiu ,,,, 😀 ,,,,, przestań!!!!! ,,, chyba naprawdę trzeba Cię PRZYTULIĆ ,,,, 😀 ❤
   ,,,, poradzisz sobie nawet z tym Eckhartem ,,,,, to tylko początkowe trudności
   ,,,, skoro mnie tak długo znosiłaś ,,, 😉 ,,, to reszta pójdzie Ci jak z płatka ,,,,,
   😀 ************************* ❤

   • @Mareczku,,,,,,, 😀

    „,,,, skoro mnie tak długo znosiłaś ,,, 😉
    No, właśnie!!!!! 😛 😀 ……….. i za jakie grzechy to wszystko?????? 😛 😉

    „,,,to reszta pójdzie Ci jak z płatka”
    Tak, Tak!…… 😀 😛 ………. cokolwiek to znaczy 😉 😀 :********** ❤ 🙂

    Ps.
    Podejrzałam jeszcze Twój wpis u Krystal 😀
    „nie jestem
    staruszkiem ,, który wychodząc na spacer Trzyma się Trawy 😉 „
    Wiesz co????…….. lepiej Trzymać się Trawy niż Staroci 😛 😉 :************ ❤ 😀

   • 😀 Przytulania Marysi akt Drugi 😀 ,,,,, z racji wykształcenia ,,, i aktywności zawodowej ,,,,, większą część swego życia ,, zajmowałem się Starociami ,,,,
    i choć nie jestem jeszcze Staruszkiem Trzymającym się Trawy 😉 ,,, to niech
    Będzie że jestem Starociem 😀 ,,,,, w realu jestem mężczyzną ,,,, a nawet nigdy
    nie byłem kobietą ,,,, ale jak widzisz staram się jak mogę zrozumieć Poezję Kobiet
    ,,,,, i to nie tylko tych murzyńskich ,,,,, 😉 ,,, więc CO mam jeszcze zrobić aby Cię
    udobruchać ?????? ,,,,,, 😀 *********************** ❤

   • 😀 …… ciekawe ile Aktów ma ta Operetka???????? 😀 :********* 🙂 ❤

   • 🙂 ,,,, to nie od mnie ,,,, zależy ,,,,, więc nie wiem ,,, na razie idę Spać 🙂 😀 ❤

   • 😀 ……… to Dobranoc i niech Ci się przyśni co tylko chcesz …… 😀 ❤

 21. Dorotko,
  może czas na odwyk od klasyfikowania? 😀
  Na temat Jezusa wolę się nie wypowiadać, bo idzie mi to kiepsko. Moja ostatnia rozmowa z synem, gdy przechodziliśmy obok kościoła:
  -Mamo, to muzeum?
  -Nie, to kościół.
  -To tutaj żyje Jezus?
  -Jezus żyje tam, gdzie chce.
  -Ale tak naprawdę, to żyje tutaj.
  -Tak naprawdę, to on nie żyje, choć w sumie to żyje. 🙂
  I tyle się dzieciak dowiedział… 😀
  Wiosna rzeczywiście jest tak piękna, że nie chce się siedzieć w domu. Maj pachnie najpiękniej ze wszystkich miesięcy. 🙂 A brzozy jak teraz pachną… 🙂
  Jeszcze jedno- Dorotko, nie denerwuj się, bo złość piękności szkodzi. 😉

  • Lidio 😀
   Aleście sobie pogadali z synem 😀 …….. to coś tak jak ja z Xylotetem 😀
   Co do denerwowania się, to jakoś mnie już mało co rusza 😉 😀

   • Dorotko,
    z mężczyznami już od początku jest się ciężko dogadać. 😉 Ale to dobrze, bo gdybyśmy byli tacy sami, to nie byłoby takiej fascynacji. 🙂 Nie byłoby pytań: po co ci te farbki do oczu? (Autentyczne określenie). 😀 I nie byłoby zdziwienia, że słoiki jednak można odkręcić….
    Gdy mnie ktoś zdenerwuje, postąpi wobec mnie nie w porządku, to szybko energia do niego wraca. Nikomu źle nie życzę, ale zauważyłam, że takim osobom przytrafiają się nieszczęścia w krótkim czasie. Tak to bywa…
    Mnie cierpliwości nauczyły dzieci… I w sumie dalej to robią, bym w tej cnocie osiągnęła wyższy poziom. 😀

 22. Lidio 🙂
  „po co ci te farbki do oczu?”
  No, właśnie! 😀
  Mężczyźni stale szukają Wrażeń 😉 , więc zawsze chcą, żeby było nie Tak jak Jest 😛
  Gdy się kobieta maluje to powiedzą: po co?………. jak się nie maluje, to znajdą inną pomalowaną….., chociaż wcale nie jest ładniejsza……….., a potem poszukają murzynki, Azjatki, itd……….. nie ważne 😛 …, byleby inaczej wyglądała 😛 , może być z małym lub dużym czymkolwiekbądziem….. 😀 , to nie jest najistotniejsze, byleby Gonić Króliczka…… 😀 😉 ……Nawet może być „Starociem” z Operetki 😛 😀 😛 ……… Czyżby o to Kobietom chodziło?????????? 😉 ……… no, nie wiem 😦 ……
  Mężczyźni twierdzą, że Operetek nie lubią, a sami chętnie w nich Grają………… 😛 😀
  Ot, i to jest cała przewrotność naszej rzeczywistości………. 😉

 23. Dorotko,
  ale masz opinię na temat mężczyzn…. krzywdzącą…
  Są mężczyźni, którzy swoją miłość szukają w początkowych zauroczeniach, ale są też i tacy, którzy tę miłość już mają i chcą dzielić się nią z inną osobą. Najlepiej z taką, która tę miłość w sobie również odnalazła.
  Jeśli się szuka szczęścia nie w sobie samym, to można tak za nim gonić i gonić. 😀
  Pragnienie nowego nie jest złe, pod warunkiem, że docenia się to, co się już ma. 😉
  Przecież można na nowo zakochiwać się w tej samej osobie…
  Babcia z dziadkiem byli przykładem, że to jest możliwe. Wiecznie w sobie zakochani. Ale czasem nie warto jest podtrzymywać związku, w którym się cierpi.
  P.S. Zazwyczaj mężczyźni od ładniejszych kobiet wolą te radosne, więc nie marudź. ;D

   • 😀 ….. jak ktoś chce być karmiony przez łabędzie , to zawsze może 😉 …..
    Święty Recykling 😛 …….. i od nowa……… 😦 …. Kto mu może zabronić????? 😛 😀 😛

 24. Aleś wymyśliła… 😀 Święty Recykling… 🙂
  Pamiętam, że jako dziecko nakarmiłam łabędzie iryskami. 🙂 Smakowały im, podzieliłam się tym, co miałam najlepsze, ale nie wiem, czy na dobre im to wyszło… 🙂
  Po co być drapieżnikiem, skoro można żyć w symbiozie, ewentualnie czerpać korzyści z komensalizmu…

 25. 🙂 Właśnie chodzi o Życie w Zgodzie, Empatii i Ufności 🙂 , …….bez lęku…….., żeby nie było tak, że jest potrzebny wilk, aby zjadł nadmiar owiec, żeby one nie zjadły całej trawy Staruszkowi 😉 😛 , bo wtedy nie miałby się czego Trzymać na Spacerze….. 😀
  Te łabędzie wykazały się empatią wobec niższego gatunku, czego generalnie o ludziach powiedzieć jeszcze nie można 😦 ……dlatego napisałam o tym Recyklingu 😛 …. To tylko takie straszenie nową wersją ‘piekła’ 😉 😀
  Pozostaje nam Teraz jeszcze Pogodzić przeciwieństwa pozornie niemożliwe do pogodzenia, na przykład kobiecość i męskość, dół i górę, czerń i biel…… 🙂

  • @Dorota 🙂 ,,, o ludziach zawsze można było powiedzieć albo Wszystko ,,, 😦
   albo Nic 😦 ,,,, dlatego ludzie ,,,,, Poznając Siebie ,,, obserwują tzw. Świat Zewnętrzny ,,,, to właśnie on najlepiej ich symbolizuje ,,,, i to najbardziej ich UCZY
   ,,,,,, 😀 ******************* trawy też można się trzymać 😉 ,,,,, leżąc na niej na plecach i rozkładając ręce ,,,,, jest przecież wiosna ? 😉 🙂 😀 ********** ❤

   • @ xylotet 🙂
    Tak… Ludzie to niezgłębiona Studnia Możliwości……jak zieleń traw i liści na wiosnę 😀 ……… 😀
    😉 🙂 😀 ********** ❤

 26. Czyli chodzi o równowagę. Wtedy to i wilki, i owce będą żyły w zgodzie. Najpierw trzeba żyć w zgodzie z sobą samym, by móc żyć w harmonii z innymi. Przeciwieństwa znikają, gdy zrozumieją, że są częścią tego samego- jak awers i rewers.
  Ludzie mają coraz więcej empatii do ,,braci mniejszych”. Wiedzą, że zwierzęta mają dusze, myśli, uczucia… Masz coraz więcej wegetarian, a i owy sposób odżywiania nie jest już uznawany za niezdrową fanaberię. Nawet oficjalnie uznano go za zdrową dietę nawet dla dzieci. 🙂 Nawet w Polsce. 🙂

  • Lidio 🙂
   „Najpierw trzeba żyć w zgodzie z sobą samym, by móc żyć w harmonii z innymi.”
   Święta Prawda! 🙂
   Ludzie mają niesamowite możliwości i zmieniają wszystko, co tylko napotkają na swojej drodze…., bo wydaje im się, że wiedzą lepiej jak mają wyglądać dekoracje, które otrzymali od Stwórcy…
   Chociażby to:
   http://zmianynaziemi.pl/wideo/naukowcy-francji-oglosili-utworzenie-sztucznej-spermy-komorek-macierzystych
   nowa odmiana GMO 😦 ………..ciekawe jak bardzo trzeba upaść, żeby zacząć się podnosić????

   • Skojarzyło mi się to z filmem ,,Seksmisja”. 🙂
    Bardzo dobry krok… Jak sprawić, by ludzie sami chcieli zamieniać się w bioroboty? Najpierw należy uczynić ich bezpłodnymi, a potem dać im ,,cudowny lek”. Warto docenić piękno tego genialnego pomysłu. 😀
    Chapeau bas!
    Skoro ludzie są twórcami, to będą coś ulepszać, naprawiać, upiększać- to leży w ludzkiej naturze. Myślę, że to nie jest tak, że ludzie wymyślą coś lepszego od tego, co dał im Bóg. Przecież tak czy siak bazują na tym boskim. Nic ponad to nie wymyślą. Np., spróbuj wymyślić kolor, którego jeszcze nikt nie widział albo stwórz nową figurę geometryczną. Potencjał i narzędzia są ograniczone- no chyba że się mylę…

   • Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że są stwórcami rzeczywistości…… sami sobie swoją ignorancja stwarzają nieszczęścia…. 🙂
    Nie wiedzą, że każda fizyczna modyfikacja jest rejestrowana przez Całość i Ona Reaguje tak jak Trzeba…..
    Jeśli nie bierze się pod uwagę możliwości Umysłu i Ducha, a tylko zauważa Materię, wtedy materialnie dostaje się w d….ę….. 😉 , a później się dziwi dlaczego go to spotkało…..
    Tak samo, jeśli ktoś myśli, że ma tak wielkie możliwości umysłowe, że może z innych zrobić niewolników…….
    Istoty Duchowe również Muszą Wiedzieć, co Można, a czego Im nie wolno…… 🙂

 27. 🙂 I żeby nie być goło 😉 – słowną 😀 potrzymam się nie trawy, lecz Starego Mistrza Eckharta polecanego mi przez Wielbiciela ‘Staroci’ wszelakich 😉 😛 😀
  http://adoratio.pl/teologia/1461-mistrz-eckhart-kazanie-76
  „Prawdziwa radość jest moim udziałem, dopiero wtedy gdy nie zdoła mnie jej pozbawić żadne cierpienie czy ból; będę wtedy w Bożym bycie, w którym nie ma miejsca na cierpienie. Wiemy przecież, że w Bogu nie ma gniewu ani smutku, lecz tylko miłość i radość. Jeśli nawet wydaje się, że niekiedy gniewa się na grzesznika, nie ma tu przecież grzechu, lecz miłość, źródłem tego gniewu jest bowiem Jego wielka miłość: karci On tych, których kocha. Jest On miłością, będącą Duchem Świętym. Tak więc gniew Boży rodzi się z miłości, gdyż nie ma w nim goryczy.
  Zatem jeśli osiągniesz taki stan, że nic już nie będzie sprawiało ci bólu ani napełniało troską, gdy cierpienie nie będzie już dla ciebie cierpieniem, a wszystkie rzeczy zaczną cię napełniać radością, wtedy dziecko prawdziwie się w tobie narodziło.
  Starajcie się więc pilnie, by dziecko nie tylko się rodziło, ale żeby już było zrodzone, podobnie jak w Bogu Syn zawsze jest zrodzony i zawsze się rodzi.”

  🙂 ❤

  • @Dortota 🙂 ,,,, wielbiciela Starożytności ,,,,ale nie Staroci wszelkich 😦 ,,,,, ten
   Eckhart ,,, nawet! do Ciebie przemówił ,,, FAJNIE ! 🙂 ,,,,, 😀 **************** ❤

   • @xylotet 😀
    Eckhart, przemawiając, jakoś mnie bardzo nie zaskoczył…. 😦
    Zbyt wiele słów….., ale widocznie w „starożytności” 😉 tak mieli…. 😀
    Wolę teraźniejsze przekazy i dyskusje na forum 🙂 …. , nawet z takim przewrotnym astralnym rezydentem jak Ty 😀 😛 …… 😉 😀 :********** 🙂

 28. Ludzie lubią cierpieć… Lubią, gdy ,,Bóg” zsyła na nich kary, przeciwności losu, by sprawdzić ich wierność… Ludzie lubią mieć depresję i iść do lekarza po proszki, zamiast samemu wziąć się za to. Ludzie lubią być tym ,,Puchem Marnym” rzucanym bezwiednie przez życie. Ludzie lubią pozbawiać sami siebie zdrowia, prawa do szczęścia, spełnienia, marzeń…
  ,,Co jest najśmieszniejsze w ludziach?
  Zawsze myślą na odwrót:
  Spieszy im się do dorosłości,
  A potem wzdychają
  Za utraconym dzieciństwem.
  Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze,
  Potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie.
  Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć,
  A umierają jakby nigdy nie żyli”.

 29. „Ludzie lubią pozbawiać sami siebie zdrowia, prawa do szczęścia, spełnienia, marzeń…”
  „Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze,……..”

  Bo mają zakodowane, że za wszystko trzeba zapłacić, a TO CO DOSTAJĄ DARMO – nie cenią 😦 …… myślą, że tylko to ma wartość, co ma cenę…… , a przecież To Najwartościowsze jest Bezcenne 🙂 ….. 🙂

  • Raczej ludzie mają zakodowaną autodestrukcję. 😉 Tak jak dzieci, które płaczą, gdy nie da im się bawić tym, co może je zabić, np. nożami, kontaktami…
   Ok, ludzie chcą dobrze, ale czasami im to nie wychodzi, bo są zmanipulowani… 😀
   ,,TO CO DOSTAJĄ DARMO – nie cenią”. Masz rację, bo nie znają tego wartości. Wszystko ma swoją ,,cenę”, choć rzadko kiedy materialną. W świecie, gdzie wszystko jest ze sobą połączone, to jest coś za coś, coś po coś, coś dla czegoś… 🙂
   A i jeszcze pokutuje przekonanie, że potrzeba wielu lat ciężkiej pracy, by się czegoś dorobić. Przecież gdzieś tam ktoś napisał: ,,proście, a będzie wam dane”. Zazwyczaj dawane są okazje do osiągnięcia celu. 🙂
   Ale jeśli ktoś woli sobie pocierpieć, grzebać się w starym świecie, to warto pozwolić temu być…

   • 🙂 Właśnie tak!…….Porównują się z innymi na podstawie zawartości śmietników, które wokół siebie zgromadzili…. 😀 ……… a resztę, czego nie da się zebrać w tym życiu, zostawiają w astralu…. na później…. 😀 ,…. bo może się przydać 😉 …….Let it be….. 😀

 30. Eeeee tam…. zaraz śmietniki…. Przecież to same skarby. 😉 Wartość sama w sobie, sens istnienia… A Ty nazywasz to śmietnikami….
  Zastanawiało mnie kiedyś, dlaczego gracze wykupują dodatki do gier, itp. Przecież po wyłączeniu komputera tego już nie ma. Z tym ,,rzeczywistym” światem jest podobnie. Wypożyczamy dodatki do życia na czas określony, a potem…. 🙂 Umiar jest wskazany, by nie być niewolnikiem swego majątku lub ubóstwa.
  A można cieszyć się tym prostym, bo Bóg lubi się przejawiać się w prostocie. 🙂
  Przejawia się w tym prostym i oczywistym, że wielu go nie dostrzega, bo czekają na coś bardziej wyrafinowanego. 🙂
  Dodam jeszcze przysłowie japońskie odnośnie odkładania spraw na później:
  ,,Gdy mówisz, co będzie w przyszłym roku, diabeł chichocze”. 😀

 31. Ehhhh ten diabeł…… 😀 , cóż to za przewrotne stworzenie z niego być musi …. 😛
  I popatrz Lidio, w Biblii napisano, że Bóg uczynił ludziom ubrania ze skór……. To ciekawe jakież to skóry mogły być?????? 😦 I jeszcze jedno: nic nie mówi Biblia o tym, że zwierzętom się pogorszyło, a one niczemu ‘winne’ nie były………
  Dziwne te opowieści są….. 😦
  Co do ‘śmietników’, to wszystko, co zrobione jest z materii wyrwanej z wnętrza Ziemi obraca się w kupę śmieci, których nie da się zamienić nawet w kompost….
  Kości człowieka też dość długo się trzymają….. 😦 😉
  No, dobra,….. już kończę, bo znów wytkniecie mi o moje ‘fobie’ 😀 😛

  • Dzięki spożywanym konserwantom nasze ciała rozkładają się jeszcze dłużej. 🙂
   Gdyby Biblia nie była wielokrotnie ,,redagowana”, to byłaby w miarę wiarygodnym źródłem informacji.
   Mieszkam przy kopalni, więc już wiem jak wygląda śmietnik ,,z materii wyrwanej z wnętrza Ziemi”. Niszczenie jest efektem tworzenia. Np., trzeba zniszczyć las, by tworzyć centrum handlowe, autostradę. Ludzi tak pochłania tworzenie, że nie widzą, jakim kosztem się to odbywa. I tak oto w ten sposób przemycono autodestrukcję pod hasłem- budujmy nowy świat (czyt. rozwalmy co się da).

 32. @Lidia 🙂 „Dzięki spożywanym konserwantom nasze ciała rozkładają się jeszcze dłużej.” ,,,, 😦
  ,, i niech was Ręka Boska od tego Broni ,,,, ludzie Chcą się Utrwalić ,,,
  zachować nawet Pozostałości po Sobie ,,,, w każdej formie JAKA tylko jest MOŻLIWA ,,,,, nie licząc się z konsekwencjami tego ,,,,, 😦 😉 🙂 😀

  • Xylotet,
   w materialnym świecie nieśmiertelność jest pojmowana w materialnym aspekcie. Mumifikowanie, balsamowanie, zabieranie do grobu wojowników, dobytku… A ci z mniejszym rozmachem czekają na ,,ciała zmartwychwstanie”. 🙂 Zapomniałabym o modzie na zombie…
   Jeszcze inni pozostawiają po sobie ,,pomnik trwalszy niż ze spiżu”.
   Strach przed śmiercią powoduję, że niektórzy wolą pozostać w gnijącym już ciele.

  • @xylotet 😀
   A którego Boga ma być Ta Ręka i Co On w Niej Dzierży, aby nas Bronić???????
   ……. I przed czym????????? 😛 😀 😉 ❤

  • Lidio , to co piszesz jest podobne do stwierdzenia niejakiego Nietzschego, że ‚ulubieńcy bogów umierają młodo’. To stwierdzenie bardzo często przywoływane jest, gdy ktoś potrzebuje ‘mięsa armatniego’ lub gdy młody człowiek nagle odchodzi itd. itp……. Jeśli ktoś w podeszłym wieku trzyma się tutaj, to chyba jego wyższa świadomość bardziej tego chce niż to za przeproszeniem tutejsze ‘zombi’ 😦

   • Dorotko,
    wolę stwierdzenie- Skąd się wziął faszyzm? Z Nietzschego. 😀
    Nie chodziło mi o ludzi w słusznym wieku. Myślałam o ludziach, którzy za wszelką cenę chcą egzystować na tym poziomie. To dotyczy osób w każdym wieku.
    Oczywiście, wszyscy mają do tego prawo- prawo do zbierania swoich doświadczeń.
    Lecz zamiast grzęznąć w błocie, lepiej jest odpuścić i odlecieć. Ale trzeba mieć odwagę, by powiedzieć ,,dość”.
    Czasem nieśmiertelność jest mylona ze śmiercią. Człowiek nie zauważa, że nie żyje, bo myśli, że wieczne życie na ziemi na tym polega.

 33. Podziwiałam teraz przyrodę po deszczu i tuż przed zachodem słońca…. 🙂
  Tak sobie myślę, że Planeta obroni te bezbronne Istoty Roślinne i Zwierzęce przed biorobotami 😦 .
  Te piękne Dekoracje zostały Stworzone, aby cieszyć Prawdziwe Istoty Ludzkie 🙂 z Krwi, Kości, z Umysłem i Duszą 🙂 ❤

  • A te dekoracje zostały stworzone nie tylko dla ludzi. 😀 Mój pies też lubił podziwiać piękno natury, tj. żuczki. 🙂 Te stworzonka były tak fascynujące i ohydne zarazem. Strach było łapką dotknąć. 🙂
   Myślę, że Ziemia potrzęsie się jeszcze bardziej i strząchnie z siebie te pasożytnicze pchełki… Planeta taka bezbronna nie jest. Spójrz na motyla- jego piękno i delikatność są jego siłą. 🙂

  • 😀 …… żuczki ohydne????? …, a skąd wiesz, że on też tak o nich myślał?????….. może nie chciał im krzywdy zrobić i dlatego nie dotykał…. 🙂
   Ziemia odczuwa niewygodę i chyba się jeszcze trochę powierci…. 😉
   W Nepalu powinni żyć Strażnicy Najwyższej Góry, a oni zamiast jej strzec to ją sprzedali jak za przeproszeniem k…. w bur…lu…. 😦

   • Nie można sprzedać czegoś, co nie należy do ciebie. To tylko iluzja.
    Ziemia należy do siebie samej. Tak jak każdy samo stanowi o sobie.
    A piesek- Iskierka 🙂 próbowała raz dotknąć żuczka, ale było po niej widać, że to wyzwanie dla jest estetyki. 😉 Co innego martwe żaby… Mmmm… Takie pachnące i nęcące. 😀

   • Lidio 😀 …….”Nie można sprzedać czegoś, co nie należy do ciebie. To tylko iluzja.”
    A jednak można 😦
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Szerpowie
    Sprzedawali siebie i Górę za garść „srebrników”…….
    Z tej Twojej suczki to niezłe ziółko jest/było………. 😉 😀

 34. Wszystko, co posiadamy w tym życiu jest jedynie dzierżawione na czas określony. To tak jak z grą Monopoly. Dołączasz do gry, wykupujesz hotele itd. Jednak gra nie jest twoja, jest wspólna. A i wkrótce przychodzi czas, że trzeba na chwilę odejść z gry lub zamknąć pudełko…
  Piesek był uroczy, choć znosił różne rarytasy do domu. 🙂 Iskierka była Bożą Iskierką, nauczyła mnie okazywać emocje, pokazała jak wygląda bezwarunkowa miłość i spała ze mną, pilnując, by noc była spokojna.
  Przedwczoraj, idąc chodnikiem, nagle poczułam się słabo. Poprosiłam Boga o pomoc. Przy mnie pojawił się pies. Odprowadził mnie do celu, co chwilę oglądał się na mnie. I słabość minęła. Tak jak wspomniałam wcześniej- Bóg przejawia się w tym, co proste. 🙂

  • @Dorota ,,,, 🙂 ,,,, ja też gdybym miał dwie panienki w realu ,,, a nawet jedną ,,,
   walczącą w Lekkiej Wadze ,,,, to też bym się co jakiś czas Ostrzył ,,,, albo
   nawet Wyostrzał ,,,, 😉 🙂 😀

   • @xylotet 🙂
    Nie masz żadnej panienki w realu i w żadnej wadze, bo masz Bunga, który ci ‘pomaga’ 😦 stać w Burdelu, lejąc bawole łzy i mówiąc, że się zabije…….., bo jest chytry jak gwiaździste niebo…….. 😦 😛
    Może jakbyś się nieco spróbował ‘Wyostrzyć’ 😀 , to znalazłbyś w realu Odpowiednią Panienkę Walczącą 😉 z ‘Bungami’ i nie tylko 😛 ………… 😛 😀 🙂 :********* ❤

   • @Dorota 🙂 ,,,, akurat z powodu panienek 😉 ,,,,, nie płaczę bawolimi łzami
    ,,,, od tego jest Bungo 🙂 😀 ❤

   • @xylotet 😀 …..
    ‘od tego jest Bungo’
    Tak, tak….. 😉 ‘hierarchowie’ tak mają………. 😛 wolą wszystko zwalić na maluczkich…. 😦
    I za CO?????? 😛 ……… ja Cię lubię???????????????? 😛 😀 😉
    Nijak tego nie pojmuję………….. 😦
    Może to jest ta osławiona ‘Karma’ 😀 ….. ‘Ty Mi, a Ja Ci’ ……., czy jakoś tak…. 😛 cokolwiek To znaczy :************ 😀 ❤

 35. Słowo na niedzielę:
  ,,Xylotet płakał bawolimi łzami i stał się chytrym jak gwiaździste niebo i ponurym jak parawan w trzeciorzędnym burdelu”. 😀
  Dobranoc Wszystkim. 🙂

  • @Lidia ,,,,, 🙂 xylotet był i jest kardynałem ,,,, tak Naprawdę to Bungo upadał i płakał a nawet stawał się ponury ,,,,, itd. ….. pewnie był do tego stworzony 😉 🙂
   😀 ,,,, może dlatego aby xylotetowi było lżej ? ,,,, 😀 **************** ❤

 36. @Lidia PS ,,,,” ….xylotetowi było lżej ? ,,,, 😀 ” ,,,,, Właśnie NIM Stawać się Jak Parawan w trzeciorzędnym burdelu ,,,, (na końcu to Bungo nie xylotet popełnia samobójstwo):-D ***************************
  To dobrej nocki

 37. moze ktos napisac czy istnieje Karma – prawo przyczyny i skutku, prosze ? i czy czlowiek zyjacy teraz zbiera plony w nastepnych wcieleniach czy to juz tylko dusza

 38. Jasne że istnieje 🙂
  W ostatnim czasie mam wrażenie, że karma coraz szybciej wraca.
  Dobrze jeśli możemy odebrać karmę w tym wcieleniu. Jesli się nie uda w tym to przechodzi na następne wcielenie.

  Wszystko ma swoją przyczynę jak i wszystko ma swój skutek. Obieg zamknięty.
  Dlatego warto być dobrym człowiekiem a złym współczuję.

 39. ale nie wnosi wiele, po co sie truc zludzeniami, by czynic dobro bo ktos ma w tym zysk Ja jednak pozostane przy swoim ciekawe czy Adolf Hitler odpowiada za swoje czyny kiedy narzucono mu jego wole …

 40. ludzie sami ją kreują 😦 ,,,,, jeśli ktoś w twoim mniemaniu jest ci coś Winny ,,,,
  oczekujesz rekompensaty ,,,,, jeśli ktoś coś ci Dał ,,, czujesz wdzięczność ,,,
  i starasz się odwzajemnić 🙂 ,,,,, za każdym razem ludzie sami ustawiają
  się w Roli ,,, raz wierzyciela ,,,, a za chwilę dłużnika ,,,,, i to jest Karma właśnie
  ,,, ludzie tak są przesyceni tą mentalnością ,,,, że nawet otoczyła ich rzeczywistość
  której głównym problemem stał się DŁUG ,,,,, czyli Karma ,,,,, właśnie 🙂

 41. Dziś szłam i zauważyłam, że na murku przy chodniku siedzi miejscowa Dziwaczka, którą lubię. Kobieta ma już swoje lata, więc zapytałam jak się czuje. Słabym głosem odpowiedziała:
  – A tak rozmaicie. Dziękuję. 😀
  Jedno zdanie, a dało mi do myślenia na resztę dnia. Kobiecina potrafi żyć w zgodzie ze sobą, z życiem, z Bogiem. Sporo przeszła, a nadal umie docenić rozmaitość losu. Kładzie się spać, dziękując Bogu za miniony dzień, budzi się i dziękuje za to, że może powitać następny. Choć wg mnie każdy dzień spędza na jeżdżeniu autobusami, noszeniu różnych pakunków i karmieniu kota. No i jeszcze urozmaica życie sąsiadom swoją indywidualnością. 🙂

  • Lidio 🙂
   ” No i jeszcze urozmaica życie sąsiadom swoją indywidualnością. 🙂 ‚
   ooooooooooo 😀 …….to coś tak jak ja 😀

  • ‘Kochaj i rób Co Chcesz’- jeszcze trzeba zrozumieć, co to znaczy kochać… Tak prawdziwie kochać to i ja nie potrafię. W tej rzeczywistości trudno o to. Moja miłość jest uwarunkowana, a co może być pierwotnie szczere i prawdziwe, gdy zostało zamknięte w naczyniu? Umiem być człowiekiem i umiem kochać jedynie po ludzku. 🙂

   • Chodzi o Kochanie ze Zrozumieniem ❤ ……… to taka wyższa szkoła jazdy Kochania 😀 🙂

 42. Kochanie ze Zrozumieniem…. Każdy chciałby coś zrozumieć, pojąć… czyli zamknąć w naczyniu swego postrzegania świata. Zrozumienie to nasz osobisty filtr, który może zniekształcić pierwotną formę lub brak formy.
  Zastanawianie się nad miłością to jak zastanawianie się nad tym, jaki kolor ma powietrze. Każdy tym żyje, nie każdy dostrzega i nie każdy potrafi tym żyć pełną piersią.
  Chyba lepiej jest kochać bez zrozumienia. 😉

  • „Chyba lepiej jest kochać bez zrozumienia. 😉 ‘
   czyli tzw. ‘ślepa miłość’….. 😉 jest jak ślepy kociak- tak samo bezbronna……, a potem roni ‘bawole łzy’ jak Bungo 😛 , który najchętniej by się zabił 😦 , ale przecież życie takie piękne jest 🙂 , więc brnie dalej……. 😀

   • Może być i ślepa miłość, i głucha miłość- ułomna na sposób ludzki… Ważne, by była pełna na sposób boski. 🙂 Pełna miłość na sposób ludzki potrzebuje dowodów, świadectw, że istnieje. Gdy ich nie ma, to uważa się, że jest ona wybrakowana.
    Wielu gubi się w tych ,,tańcach godowych”. Chyba najbardziej złudną iluzją jest czekanie, aż ktoś ci ofiaruje miłość. 🙂

   • „najbardziej złudną iluzją jest czekanie, aż ktoś ci ofiaruje miłość.” 🙂
    To coś jak u Jenny

    🙂

   • @jaa ,,,,a ty ,,,,, przestań być zazdrosny ,,,, znajdź sobie ,,,, obojętnie gzie ,,,,
    real astral ,,,, panienkę ,,,, no chyba że sam jesteś panienką ,, i dlatego jesteś
    zazdrosny/a ,,,,, potem kiedy już osiągniesz pierwszy orgazm ,,,, pójdzie ci jak z płatka ,,,,,,,,,,,,,,,, 😀

 43. @jaa 🙂 , widzisz to jest tak, że Xylotet i jego Bungo, a nawet Mareczek są marionetkami tej samej Niepojętej Niepojętości, której marionetkami jesteśmy my wszyscy razem z Tobą włącznie…., a najbardziej Niepojęte jest to, że ta Niepojętość jest Marionetką Siebie Samej 😀 🙂
  To mówi Ci Mari(onetk)a 😀

  • @Dorota 🙂 ,,,,, co wam tak wszystkim mowę odebrało ,,,, 😦 ,,,,,, Niepojęta Niepojętość 😀 ,,,,,, to tak jakbym słyszał Eckharta ,,, 🙂 ,,,,, albo samego siebie 😀
   ******************* ❤

   • 😀 …..Eurowizję chyba wszyscy oglądają, bo tam jest niepojęta niepojętość 😦 w postaci baby z brodą…….i wurstem 😀 😀

 44. @Dorota 🙂 ,,, tego faceta w sukience i z Brodą ,,,,, reżimowe media w moim
  kraju 😦 ,,,,, nazywają Królową Austrii 😦 ,,,,,,,, jako obywatel nie wiedziałem że
  to Królestwo 😦 ,,,,, w dodatku z taką Królową ,, i jak tu nowe królewiątka zabezpieczyć ???? 😦 😉 ,,,,,, a jeśli jakieś BYTY postanowią że Kryzys będzie
  trwał tak długo jak Królowa nie pocznie potomka ???? ,,, to co ???? 😦

  • 😀 Rockefeller obiecał milion dolców facetowi w ciąży 😀 …., a tu może być nawet precedens w postaci self-zapłodnienia 😀 ….. i nowa mitologia gotowa, tym bardziej, że sam/a śpiewał/a o feniksie…… 😦 🙂

 45. @Dorota 🙂 ,,,,, nawet gdyby Rockefeller ,,,,, dawał nawet bilion dawał ,,,, to i tak
  posiadaczowi fjuta nie uda się urodzić dziecka ,,,, dla Rockefellera ,, milion dolarów
  jest tyle wart co napiwek dla babci klozetowej 😉 ,,,, więc wysokość nagrody świadczy o ICH powadze traktowania tematu 😉 🙂 😀

  • 😀 Traktowanie tego tematu jest godne 😉 tematu i traktujących go 😀 ……….., a Monika Kuszyńska bardzo ładnie zaśpiewała i ładnie wyglądała 🙂

 46. @xylotet 🙂
  Co to są według Ciebie BYTY????………. , bo według mnie to są Przekonania, Tradycje, Religie…. itd.itp.
  Nowo Narodzonemu Dziecku implementuje się zwyczaje, według których MUSI 😦 żyć, żeby go inni nie zadziobali……
  Jak palono „czarownice”, to gawiedź ochoczo pędziła na rynek, bo tam Coś się działo i było fajnie 😦 😉 ……. Żadne ‘Byty’ ich tam nie zaganiały…. Chociaż historia zna spędzanie ludu w przeróżne miejsca……… 😦
  A nasza współczesna rzeczywistość zna niejeden spęd, który jest bardzo dobrowolny i nawet selekcjonuje się uczestników i ogranicza ich liczbę do minimum, żeby zwiększyć w ludzie pożądliwość przynależności do tzw. ELITY…….. 😉 😀

  • @Dorota 🙂 „Co to są według Ciebie BYTY????” ,,,,,,, dobra tak krótko i zwięzłowato ,,,,, to jest pojęcie tzw. Ontologiczne ,,,, czyli nie ma jednoznacznej
   definicji w sensie pozytywnym tzn. nie można definiować go Czym Jest ,,,, pomocne
   mogą być definicje negatywne ,,,, tzn. Czym Nie Jest ,,, np.ludzkość nie zna
   nieśmiertelności (może to tylko jako teoretyczny postulat rozpatrywać ,,, ale
   nie jest to jej Doświadczeniem ,,, tak jak wieczność o którą to zahacza ) ….
   dlatego podstawia się różnego typu Intelektualne konstrukty , dopasowane
   do Mentalnych Możliwości Dywagujących na ten temat ,,, i tak powstaje paradygmat
   ,,,, tak w jego ludowym wymiarze ,,, jak i na wyższym poziomie abstrakcji ,,, czyli
   tzw. naukowy ,,,,, dobra ;-( ,,,, miało być krótko ,,, ja nie jestem już na UNI ,,,,
   i sam zaczynam się nudzić sobą 😦

   Ps, BYT to wszelka forma PRZEJAWIENIA ,,, ale nie jest SWOIM Własnym Źródłem
   ,,,,, dziś w świecie zachodnim w obrocie jest takie modne słowo Źródło to takie coś
   wzięte ze wschodu 🙂 Siunjata ,,,,, czyli w przetłumaczeniu to na system zachodni
   ,,, brzmi to ,,,, 🙂 Źródłem wszelkiego BYTU ,,, jest ŹRÓDŁO ,,,,, SAMO Nie
   BĘDOC i nie Podlegając Definicji BYTU ,,,, tak ! Ps. było krótkie i nawet mnie nie
   znudziło 😀 ********** ❤

   • @xylotet 🙂
    „ja nie jestem już na UNI ,,,,
    i sam zaczynam się nudzić sobą 😦 „
    A co To Jest „UNI”????????????????………. , że się tak wyrażę 😉 😀 🙂
    Ps. nawet mnie za bardzo nie znudziło 😀 ……to Twoje pisanie 🙂
    :************** ❤

   • @Dorota 🙂 ,,, w kraju w którym mieszkam ten skrót oznacza Uniwersytet ,,,
    przepraszam że spowodowałem zamieszanie ,,, w Polsce to też mogło by się
    przyjąć ,,,,, 😀 ******************* ❤

   • 😀 aaaacha!.. 😀 …. zapisz się na ‚UNI’ 😀 to nie będziesz się nudzić 😛 😀 :**** ❤

   • @Dorota 🙂 ,,, mam to już poza sobą 😉 ,,,, i jestem przekonany że ani UNI ani ja
    ponownego rendez-vous nie będziemy chcieli 😉 🙂 😀 ********** ❤

   • @xylotet 🙂
    W takim razie grozi Ci Nuda Ontologiczna 😦 😀 🙂 😉 :************ ❤

   • @Dorota 🙂 ,,,, ale powinno!!! 😀 ,,, aby jutro Pozytywnie widzieć świat i przywitać
    Dzionek w pełni Optymizmu ,,,, mnie osobiście wkurza zawsze koniec nocy 😦
    ,,,, ale nie jestem jedynym lokatorem w tej rzeczywistości ,,,, więc szanuję i
    podporządkowuję się jak Mogę Najlepiej woli większości ,,,, zachowując Jedynie
    swoje zdanie na ten temat ,,, ale na szczęście dla większości 🙂 od tego nic
    Widzialnego się nie Zmienia 🙂 😀 ❤ *******************************

   • @xylotet 🙂
    A powinno!!!……….. 🙂 😀 😉 :******************* ❤

   • @Dorota 🙂 ,,,, Tak !!! 😀 ,,,, i marsz do łóżka ! 😉 🙂 😀 ,,,,, i poprosić wszystkich
    Niefizycznych Przyjaciół ,,, o Pamięć ,,, o Świadomość ,,, i Pouczającą Treść tego
    co się Śni ,,,, i zadać im Pytanie o To co się chce Dowiedzieć ,,,,, zrobią to nawet
    za pierwszym razem ,,,, tylko kwestia Zapamiętania ,,,, dlatego też trzeba poprosić
    ich o Pamięć ,,,, za którymś razem to Zaskoczy 😀 **************** Dobranoc ❤

   • @xylotet 😀
    Jak się Da to się Zrobi…… 😀 🙂 ❤
    To Dobranoc 😀 🙂 :*********** ❤

   • @xylotet 🙂
    Dzień Dobry Kochanie! 🙂 😀 ❤

    Co do: ‘Jak się da, to się zrobi’…… kiedyś prosiłam (nawet na kolanach) o możliwość zdobycia środków na Przetrwanie w tej Rzeczywistości i zawsze otrzymywałam….., ale zawsze było ‘Coś za Coś’…… 😦
    Więc nauczyłam się NIE PROSIĆ…… i Mam Wszystko Co Potrzeba 🙂
    Ps.
    Noc minęła mi bardzo spokojnie 🙂 …….obudziłam się Bez Wspomnień 😀 …….. i Niech Tak Pozostanie! 😀 😛 ❤ :************** 🙂

 47. 🙂 Kołysanka na Dzień Dobry 🙂

  Leci myśl na złotych skrzydłach
  przez góry
  potem przelatuje nad oceanami
  by dotrzeć na ląd i znaleźć miejsce
  gdzie idą wszystkie dzieci
  każdej nocy, po wysłuchaniu tej kołysanki

  Tam znajdziesz
  swoich bohaterów żywych
  chroniących swych niewinnych
  i błogosławiących ich wszystkich
  ponieważ ich prosta dusza
  jest tak czysta i wspaniała

  Leci myśl na złotych skrzydłach
  Pozwól temu pięknemu snowi trwać
  przez całą noc

  Pożycz im swoje złote skrzydła
  Każdy strach odleci
  Weź je za rękę
  Pomóż im znaleźć prostą drogę
  Poprowadź je z powrotem w stronę światła
  z powrotem do światła
  Tam gdzie wcześniej należały
  I gdzie dzieci mogą pozostać
  tak długo jak chcą

  Leci myśl na złotych skrzydłach
  przez góry
  potem przelatuje nad oceanami
  by dotrzeć na ląd i znaleźć miejsce
  gdzie idą wszystkie dzieci

  każdej nocy, po wysłuchaniu tej kołysanki
  każdej nocy, po wysłuchaniu tej kołysanki…….
  🙂 ❤

 48. 🙂 Kiedyś tu lansowałam 😉 takie hasło:
  „Ufność, Radość, Wdzięczność”…..

  A Xylotet 😀 znów wszystko próbuje mi rozwalić 😛 😉 ……… ale nie Dam Się! 😀

  WDZIĘCZNOŚĆ wcale nie musi rodzić DŁUGU 😦 ………, wystarczy ZAUFANIE Obu Stron do Siebie Nawzajem 🙂
  I jakaż wtedy Może Być RADOŚĆ!!! 🙂 ❤

 49. @xylotet 😀
  Ale tak właściwie to Ci się wcale nie dziwię, że masz jak piszesz:
  „mnie osobiście wkurza zawsze koniec nocy 😦 „
  Ten nasz real trudno nawet nazwać małpim gajem…… , bo przecież takie małpy potrafią o siebie nawzajem zadbać 😀 ……… wychowują wspólnie potomstwo bez żadnych żłobków, przedszkoli, szkół…. , nie chodzą do kosmetyczek, bo wzajemnie się iskają i robią to darmo, a jaka więź przy tym się tworzy 😀 i ileż przyjemności mają 😛 😀 ……….. do lekarzy nie chodzą, bo wiedzą doskonale, gdzie szukać odpowiedniego ziela, soli, błotka z minerałami…………, no, wszystko mają w zasięgu łapy 😀
  I nawet zazdrosne nie są 😉 😀 ………. haremy mają 😀 😛 , więc jak jedna nie chce się bzykać to druga jest do dyspozycji i taki Bungo nie miałby kłopotu 😛 😉 ………. I burdele nawet nie są potrzebne ….. realne, astralne i inne jakiekolwiek bądź…. 😀 😛 😀

  Ps. a wczoraj słyszałam, że Wurst już został/a ogłoszony/a Królową???? Europy……. 😉 😦 😀 ………….. nie wiem jak w tym kontekście zachowa się od dawna już przepowiadany Król Polski…………………. 😀

 50. @Dorota ,,,,, dlatego Europa tak DŁUGO będzie Pogrążać się w Destrukcji ,,,, dopóki … jej Królowa nie Pocznie i Urodzi NASTĘPCY 😉

 51. http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/najbogatsi-ludzie-stana-sie-cyborgami-beda-zyc-wiecznie-twierdzi-izraelski-profesor
  Tu napisali, że
  „dzięki najnowszym technologiom oraz inżynierii genetycznej ludzie przejdą ewolucję, przez co staną się potężniejsi i będą żyć znacznie dłużej – mogą stać się nawet nieśmiertelni – lecz będzie to dotyczyć wyłącznie najbogatszych”
  To Królowa dostanie małego cyborga do niańczenia i po kłopocie…. 😉 😀

  • 😦 ,,,,, i będą Zazdrościć Tym ,,,, Którzy jeszcze mogli Umrzeć ,,,, bo oni będą Trwać
   w MIEJSCU ,,,, jak Himalaje ,,,, Rozwijając się lub Erodując tak samo SZYBKO jak
   Himalaje ,,,, 😉
   Ps. NIC! ,,,, tylko życzyć im Powodzenia 😉 ,,,, na nowej ścieżce Życia ,,, 😦 ,,,, 😀

  • A jaka Armia Zapaleńców przy tym dłubie w przeróżnych laboratoriach, fabrykach, instytutach ‘naukowych’……… nawet film powstał o ‘teorii wszystkiego’ ….. nic tylko pogratulować……… 😉 😀

 52. Dzień Dobry 🙂
  Zauważyliście może, że im bardziej niebo pokryte jest sprejami tym trawy i liście są większe i mają bardziej soczystą zieleń?…….. Widać Matka Natura Robi Co Może, żeby dostarczyć więcej tlenu tym, którzy Jeszcze nim oddychają…. 😀
  Z dwutlenku węgla, wody i światła potrafi zrobić Karmę nawet dla cyborgów…… 😛 😀 😉

  • Ta większa zieleń może mieć wiele wspólnego z coraz bardziej powszechną chemią w rolnictwie. Wszelkie opryski trafiają do wód gruntowych, a woda ta trafia już do całego obiegu. Tak więc deszcze też mogą nawozić naszą Matkę Naturę…
   Albo robi nam się tropikalny klimat… 😀

   • O! Lidio, Dzień Dobry! 🙂
    A gdzieżeś to bywała tak długo???? 😀
    Zieleń jest bardziej soczysta z powodu mniejszej ilości światła, tak jest w gęstych tropikalnych lasach deszczowych i na północy kontynentu, w Skandynawii na przykład…. 🙂
    Oczywiście, jest jakaś Granica w tym zaciemnianiu….. 😦 , a od nawozów rośliny by chorowały i żółkły 😦 ….. no, tak to działa 🙂 …..
    z biologii miałam na maturze piątkę 😀 i z chemii też 😀 …, ale profesor z biologii asekurancko powiedział mi, że da mi 5 jak mu obiecam, że nie pójdę na medycynę 😀 ….. Obiecałam 😀 i chyba wszystkim wyszło to na Dobre 😀 😉

  • 😀 ……, ale GMO bez sztucznego laboratorium nie przeżyje 😦 ….., a Naturalne Istoty ‘Zmutują’ się 😉 wraz z Matką Naturą 🙂 i Będą Żyć Wiecznie w Takiej lub Innej FORMIE 🙂 ….. 😀 :************ ❤

 53. 😀 …a zauważyliście może, że Największym Problemem współczesnego człowieka jest BRAK…… ‘miejsc pracy’ i pieniędzy…… 😦 😛 😀

 54. Masz rację, Dorotko. 🙂
  Poczytałam, dokształciłam się w zakresie nawożenia i przyznaję Ci rację. 😀
  Chemia zawsze była dla mnie czymś niezrozumiałym, ale na szczęście umiałam wszystko wykuć na pamięć i jakoś to szło… 🙂
  W Polsce już tak każdy ściemnia, że nawet natura jest coraz bardziej zielona. 😉
  A byłam na północy kraju u rodziny. Jadąc pociągiem, otrzymałam komplement od pijanego mężczyzny:,, Pani jest tak piękna, że muszę odwrócić głowę, by patrzeć w drugą stronę”. Genialne, dające do myślenia stwierdzenie. 🙂 W późniejszej rozmowie upewniłam się, że to był jednak komplement. 😀

  • 😀 ….. tak, mężczyźni po kielichu są jakby bardziej wiarygodni…. 😉 , bo na trzeźwo udają, że wszyscy dookoła nich i oni sami są tym, czym nie są…….. 😀

   • A kobiety po kielichu są jakby bardziej łatwe… 😀
    Po alkoholu granice przyzwoitości znacznie się przesuwają, ale czy akurat owa pijana maska ma być tą prawdziwą? Weź tu zgłębiaj naturę człowieka… Jerzy Liebert też uczył się człowieka i jeszcze go nie umiał. 🙂
    Przecież można być kimś i nikim jednocześnie. 😉 Dla mnie człowiek jest i kropka. Pomimo całej tej podniosłej otoczki ,,wszyscy jesteśmy jednym”, to i tak dzielę ludzi na tych, w których towarzystwie lubię przebywać i na takich, których unikam. Reszta podziałów już mnie nie interesuje.
    Gdyby alkohol uznać za magiczny eliksir prawdy,to wszyscy jesteśmy kompletnymi idiotami, którzy nie potrafią stać na własnych nogach i się wysłowić. Alkohol jest dobry, rausz przyjemny, ale z alkoholem jak z życiem- nie należy go brać na poważnie- tak z dystansem. 😉

   • 🙂 ,,,, właśnie! 🙂 po kielichu! 😀 ,,, „A kobiety po kielichu są jakby bardziej łatwe… ”
    😀 ,,,,,, „Dla mnie człowiek jest i kropka. Pomimo całej tej podniosłej otoczki ” ,,,,
    właśnie tej PODNIOSŁEJ OTOCZKI 🙂 ,,,, ale jeśli ,,, ” mężczyźni po kielichu są jakby bardziej wiarygodni,,,” 😉 ,,,,, to chyba się napiję 🙂 😀 ***************** ❤

  • Rezonans to jest fala stojąca, więc muszą być dwa źródła fal lub od czegoś musi się ta pierwotna fala odbić…… nie wiem za bardzo co modeluje ten Rezonans Schumanna….., najprawdopodobniej Planeta, ale od czego się ta fala odbija??….
   Już tu pytałam kiedyś o ten Rezonans, ale cisza…. 😦
   Faktem jest, że częstotliwość rośnie, a to ponoć sprzyja ‘oświeceniu’ 😀

 55. Xylotet,
  to wypij m.in. za moje zdrowie 😉
  Idąc tym torem rozumowania, to alkoholicy są najbardziej wiarygodni, a elita spod sklepu powinna zostać mężami stanu. 😀

  • 😀 … w moim ulubionym serialu Ranczo jest taka ławeczkowa Elita 😀 i sobie zdrowo popijają…., a jakie Mądre Myśli Głoszą 🙂 …..
   Xylotet 😀 to wypij też za mnie, bo mi alkohol szkodzi od jakiegoś czasu…

   • @Dorota 🙂 …. jasne 🙂 jeśli komuś coś szkodzi ,,, to ja poświęcę się 😀 ,,,,
    co do tej windy 😉 ,,,, to można w niej być nawet z dwiema Kobietami 😉 😉 😀

   • @xylotet 😀
    Muszę chyba być jakaś wybrakowana 😦 ….. , bo windami nie lubię podróżować 😦 😉 :*********** ❤ 😀

 56. @Lidia ,,,, to byłby ciekawy eksperyment 🙂 ,,,, zamienić dołków wyznaczanych
  przez ambasadę amerykańską ,,,, na dołków wyznaczanych przez polskie lokalne
  sklepy ,,,, To Ciekawe ,,, bo ci pierwsi Morale mają z góry naznaczone optyką
  Waszyngtonu ,,, a ci z pod sklepu ,,,, tym co widzą i czują idąc do sklepu i tym co wokół sklepu się dzieje i co lokalnie czują 😉 🙂
  ,,,, jasne że wypiję za Twoje zdrowie 🙂 ,,, tylko szkoda że ,,,,,,,,,,,,,,,, Dość !!!!! ,,, OK to dość drodzy przyjaciele ,,,,, fajnie było by gdyby można było być tak sam
  na sam z kobietą ,,,, nawet w windzie ,,,,,, 😉 😀

  • Xylotet,
   efekty takiej zamiany są do przewidzenia. Frazesy dyplomatyczne: ,,Dobrze gada, polać mu!” Albo nawiązywanie nowych sojuszy: ,,Co, ze mną się nie napijesz?” Już widzę jak wyglądałoby ściąganie podatków: ,,Kierowniku, daj piątaka…” Ogólnie poziom ten sam co dotychczas…
   A jaki jest czas realizacji toastu, bo nadal boli mnie gardło? 🙂

 57. @Dorota 🙂 nie spierajmy się słowa czy nazwy ,,,,, mogą być gondole ,,, karoce ,,,
  a nawet lektyki ,,,, 🙂 😀 ********** ❤

  • @xylotet 😀 ….. a ‘drogich przyjaciół’ chcesz za drzwi wystawić???? 😦 😛 ….. oj nieładnie 😦 😉 :************** ❤

 58. Dorotko,
  a może Ci lód nie służy. Ostatnio miły pan opowiadał, że lód powoduje choroby. Gdy pije wódkę z lodem- ma kaca, gdy pije whisky z lodem- też ma kaca. Wniosek- lód szkodzi. Wiem, kawał z brodą… 😀

  • Lidio …. mi szkodzi wszelka chemia 😦 ….. alkohol, cukierki czekoladowe, glutaminian sodu i lody też 😦 ……… wszelkiego rodzaju 😉 😀

   • A podobno lubisz chemię… 😀
    Wszystkim chemia szkodzi, ale wielu osobom ona smakuje… A ja ostatnio zajadałam się cukierkami kapitańskimi 🙂 Ich smak wrócił mnie do dzieciństwa. 🙂
    ,,Lody wszelkiego rodzaju”…Dorotka, jak z Ciebie kokota! 😀

 59. Lidio 😀
  „Dorotka, jak z Ciebie kokota! 😀 ”
  Wypraszam sobie! 😛 😀 …………. ale któż to wie co tam się porabiało w Dawnych Czasach…………….. ????? 😦 😛 😀

  • Ty wiesz co tam się wyprawiało. 🙂 Pamięć jest, tylko trzeba do niej dotrzeć. Albo czasami jest tak, że pamięć wraca do ciebie… Wtedy też jest fajnie. 🙂
   Ależ mnie nakłoniłaś do wspominek. Pamiętam jak gdzieś w siedemnastym, osiemnastym wieku uciekłam z domu w imię wielkiej miłości. 🙂 Oj, różne sprawki człowiek ma za uszami. 🙂

 60. @Dorota ,,,, 🙂 ,,,, że te ,,Lody wszelkiego rodzaju” ,,,,, wczoraj przede mną
  jakimś cudem zamaskowano ,,,, ech! aż szkoda ;-( ,,,, dziś to już nie ta chwila 😦
  ,,,,, ale ,,,,, nie ma co rozdzierać szat 😉 🙂 😀

 61. @xylotet 🙂 ……. Gadajże trochę bardziej po Ludzku, bo Cię już chyba tylko ja rozumiem 😀 😛 ….. i też nie do Końca 😀 😉 …… potem się będziesz dziwił jak Tadeusz Owsianko, że nikt Nic nie Rozumie z tego co Mówisz….. 😦 😀 😉
  Ostatnio stwierdził, że jakby dwie osoby coś z jego wykładów zrozumiały, to by było Dobrze 😀 , więc ja się zgłaszam i jeszcze jest Elżbieta 🙂
  http://niezaleznatelewizja.pl/2015/05/oblicza-duchowosci-28-05-2015/comment-page-1/#comment-59483
  to już są nas dwie….. 😀
  Jeszcze ktoś chce dołączyć??????? 🙂 ……….. mogę nawet lody postawić 😀 😛 😉 :*************

 62. @Dorota ,,,, Tadeusz Owsianko ,,, albo przestaje myśleć magicznie
  ,,, albo zaczyna 😉 w inny sposób 😦 ,,,, akurat nie specjalizowałem się w jego
  twórczości 😉 ,,,, Elżbieta straszne ściany tekstu stawia ,,, więc trzeba czasu aby
  to przegryźć ,,,, 🙂 ,,, co do loda to niech będzie moja strata 😉 ,,, to ja go postawię
  jeśli ty go zrobisz 😉 🙂 😀 ***********************

 63. @xylotet 🙂 ….. jak Dzieciom wszystko trzeba tłumaczyć 😦 😉 ….. literki w podstawówce uczyli was składać????…., bo mnie uczyli 😀 i w podstawówce miałam piątkę z j. polskiego 😀 …..dopiero później było gorzej, jak się filozofowanie zaczęło 😦 😀
  Elżbieta pisze specyficznie, ale po polsku, więc trochę dobrej Woli i pójdzie jak z płatka…. Mistrza znad Renu zrozumiałeś to i Elżbietę i Owsiankę łykniesz jak gąsienica 😀 😉 🙂

  Bierzcie przykład z Motyla……. 🙂

  Ps nie mam maszynki do lodów 😛 😀 😉 :*************

 64. 🙂 Coś takiego mi się samo znalazło:
  http://imaginarium.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=440:wpyw-mylenia-na-komorki-i-geny&catid=45:po-pierwsze&Itemid=53
  Taki cytat z powyższego:
  „Jeśli kobieta ma przekonanie, że wszyscy mężczyźni to dranie, jej system biologiczny będzie szukał potwierdzenia tej myśli w rzeczywistości (będzie spotykała mężczyzn, którzy pasują do jej wzorca myślowego).”
  A co ma zrobić kobieta, która trafia na mężczyzn przekonanych, że każda kobieta to q……a???????? ……. To świadczy, że nią jest?????????????
  Najłatwiej wszystko zwalić na baby……….. 😦 😉

 65. Dorotko,
  czasem po prostu spotykają się przeciwieństwa, żeby mogły zmienić choć trochę swoje poglądy.
  Skoro przyciągamy to, o czym myślimy, to hmm… Albo ja za słabo myślę albo i nawet dla Boga są jakieś granice. 😉 No dobra- chcę to połowa mogę. Do spełnienia potrzeba jeszcze działań.
  Nie jest tak, że wszystko zgania się na kobiety. Każdy zna powiedzenie ,,facet to świnia”. Też krzywdzące. Nie można zrzucać odpowiedzialności za własne życie na osoby trzecie.

  • Lidio, ……..chyba marudzę, bo mnie już zmęczyła ta gadka o lodach 😦 …… ale wiem, wiem 😀 …. sama zaczęłam 😦 …… , a jak trafi się upierdliwy ‘klient’ 😀 😛 , nie wskazując palcem 😉 , to nie wie, kiedy skończyć 😀

   • Byle nie za szybko kończył… 😀
    Nie ma co marudzić…. Wszystkim wszystko z jednym się kojarzy. W liceum miałam świetnego nauczyciela od biologii. Któregoś dnia stwierdził: ,,Ech, wam młodym wszystko z jednym się kojarzy”. Po chwili namysłu dodał: ,,W sumie później też się wszystko z jednym kojarzy, ale mniej o tym mówimy”. 🙂
    Z naturą nie wygrasz… 🙂

   • Lidio 🙂 …..masz rację 😀 ….idę pod kołderkę 🙂 , bo zimno na Śląsku …. to dobranoc wszystkim 🙂

   • @Dorota 🙂 ,,,,, to niech będzie tak ,,,, upierdliwy klient ,,, właśnie dowiedział się że
    ma skończyć ,,,,, więc Dobranoc ,,,,, do Następnego Życia 😀

 66. Na Dzień Dobry 🙂
  „Elżbieta pisze:
  30 maja 2015 o 21:39
  Gdy odkryjecie , że Wszyscy, Ojcem Jesteście I Synem zarazem, w kształcie Kobieta I Kształcie Mężczyzna, I w swojej indywidualnej harmonii, już po rozpoznaniu Siebie z Dwuch Jeden, rozpocznie sie proces od Serca , ŻYWE ŻYCIE , czy w trójkacie, powiedziałabym raczej Puchar, z dwóch energii a może aspektów , ŚWIĘTY Gral, już zamkniety przejawiony rozpoznany, Staje sie Soba zgodnie z Kształtem, zaakceptowanym , oczyszczonym I Jednym bez podziału na fizyczność I Duchowość, Rozpoczęcie doświadczania I poznawania Siebie, ŻYCIA , już w nowych wibracjach, czy Powiększonych o Boginie , która tak długo czekała, aż Ojciec w tych dwuch KSZTAŁTACH SIE ODNAJDZIE I przestanie na zewnątrz odchodzić , bojąc się Siebie, I tak Świadomości które nim kierowały na Ziemi, odchodzą z Ziemskiej Przestrzeni, Nie zrozumie tego nikt, nie opisze tego nikt, Jeżeli poczujesz , będziesz , Soba , I nikim Więcej, Soba Indywidualnym Swoim Przejawieniem , „ufizycznieniem” aby przyjąc ŻYWE ŻYCIE , Już w Kształcie , który posiadacie , I który zaakceptowany został jako Jednostka, ŻYWE ŻYCIE, Które I tutaj ponownie w Sercu jest czekajace , na te indywidualne jedne wibracje , harmonia , w Sobie, akceptacja, wyrównanie I rozpoznanie,
  Ten process przebiega u kazdego indywidualnie, wiedząc że wszyscy Jesteśmy Energia , szanujmy Siebie, nic wiecej, I odnajdujmy Swoją Świadomość w Sobie, a prowadzenie , kazdy otrzyma od Siebie,”

  Podpisuję się pod Tym wszystkimi moimi łapkami, nóżkami, czułkami…… i szczękami 🙂 ❤

 67. Dzień Dobry 🙂
  Cisza taka 😀 ……., więc może napiszę coś o wykładzie pana Tadeusza zatytułowanym: „A słowo ciałem się stało”
  Chodzi mi konkretnie o ostatni obraz, który zaprezentował, ten z ‘rurami’ :D. Otóż, to co T. Owsianko opisywał jako ‚rury’ wygląda mi na Gardło, które przetwarza aspekty potrzebujące Uzdrowienia. One są przedstawione na tym obrazku jako powstające z kolan istoty ludzkie. A te rury to mogą być ujścia ślinianek, którymi doprowadzane są enzymy i inna materialna i niematerialna Chemia uzdrawiająca Całość poprzez układ trawienny Człowieka, dlatego tyle jest mówione w tych wykładach o jelitach.
  A tutaj jest dawny przekaz nawiązujący do Czakry Gardła, jako pionowo ustawionego Oka, a na tym obrazku u pana Owsianko też jest coś, co wygląda jak Oko…..
  https://soulowicz.wordpress.com/2012/09/20/uruchamianie-czakry-gardla-w-zjednoczeniu-z-czakra-serca/
  Ta sama channelerka w swoim najnowszym przekazie pisze o uzdrowieniu dawnych przeciwieństw: miłości i nienawiści:
  http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html
  Miłość i Nienawiść w dualistycznej, matrixowej rzeczywistości były bardzo mocnymi emocjami napędzającymi najbardziej ekstremalne zdarzenia w Przestrzeni. Transformacja, której teraz Doświadczamy i Tworzymy Zmienia Perspektywę spojrzenia na te dwie skrajności, które były ‘paliwem’ do napędzania matrixowego życia……, czymkolwiek ono było 😦
  TERAZ ‘Paliwo’ jest ‘tankowane’ z Wnętrza Istoty Ludzkiej, więc znika potrzeba pobierania go z zewnątrz za wszelką cenę……. 🙂 ❤

 68. Dzień Dobry 🙂
  Cisza taka 😀 ……., więc może napiszę coś o wykładzie pana Tadeusza zatytułowanym: „A słowo ciałem się stało”
  Chodzi mi konkretnie o ostatni obraz, który zaprezentował, ten z ‘rurami’ :D. Otóż, to co T. Owsianko opisywał jako rury wygląda mi na Gardło, które przetwarza aspekty potrzebujące Uzdrowienia. One są przedstawione na tym obrazku jako powstające z kolan istoty ludzkie. A te rury to mogą być ujścia ślinianek, którymi doprowadzane są enzymy i inna materialna i niematerialna Chemia 😉 uzdrawiająca Całość poprzez układ trawienny Człowieka, dlatego tyle jest mówione w tych wykładach o jelitach.
  A tutaj jest dawny przekaz nawiązujący do Czakry Gardła, jako pionowo ustawionego Oka, a na tym obrazku u pana Owsianko też jest coś, co wygląda jak Oko…..
  (h)ttps://soulowicz.wordpress.com/2012/09/20/uruchamianie-czakry-gardla-w-zjednoczeniu-z-czakra-serca/
  Ta sama czannelerka w swoim najnowszym przekazie pisze o uzdrowieniu dawnych przeciwieństw: miłości i nienawiści:
  (h)ttp://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html
  Miłość i Nienawiść w dualistycznej, matrixowej rzeczywistości były bardzo mocnymi emocjami napędzającymi najbardziej ekstremalne zdarzenia w Przestrzeni. Transformacja, której teraz Doświadczamy i Tworzymy Zmienia perspektywę spojrzenia na te dwie skrajności, które były ‘paliwem’ do napędzania matrixowego życia……, czymkolwiek ono było 😦
  TERAZ ‘Paliwo’ jest ‘tankowane’ z Wnętrza Istoty Ludzkiej, więc znika potrzeba pobierania go z zewnątrz za wszelką cenę……. 🙂 ❤

  Ps przed chwilą dałam ten wpis, ale zapomniałam, że będzie moderowany z powodu wiadomego….. 😀 Proszę Kochanego Roberta o nie dublowanie go 🙂 ❤

 69. @Dorota 😀 ,,, ciiiiiisza ,,, 😉 ,,,, a ŻYWE ŻYCIE ,,, co to jest ? ,,, Opozycja czy
  Dopełnienie MARTWEGO ŻYCIA ? ,,,,, a może tylko Masło Maślane ??? 🙂 ,,,,,
  Gosia miała swoje dziwactwa ,,,, 🙂 ,,,,, JEJ Metafizyka bywała czasami nawet BARDZO Abstrakcyjna 😉 ,,,, ale pozbawiona że się tak wyrażę ,,, Ortograficznych Błędów LOGICZNYCH ,,, 🙂

  Ps. jak widzisz ani się nie zdublowałaś ,,,, ani Cię nie wybanowano ,,,, to chyba
  dobry znak jest 😀 ,,,,właściwie chciałem coś Ciepłego napisać ,,,, no ale niech tak już zostanie ,,,,, może zdarzy się jeszcze okazja do tego 😉 🙂 😀

 70. @xylotet 😀 ……….. wiesz co?????????? 😛 😀 ………..
  ŻYWE ŻYCIE…….,MARTWE ŻYCIE…… ,ale Zawsze To ŻYCIE 😀 😛 😀 (nie wiem co Gosia o TYM TERAZ Myśli) ……obojętnie jak TO chce KTOŚ widzieć, albo oglądać 😛 …… jeden lubi to, a drugi tamto….. 😉 ….. i nie mam zamiaru znów powracać do wiadomych tematów….. 😛 😛
  A tu fajnie pisze Sue:
  http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/2015/06/6-3-15-free-download-of-arcturian.html
  Jakoś lepiej rozumiem ją piszącą po angielsku, niż ciebie piszącego niby po polsku….. 😛 😀

 71. ,,TERAZ ‘Paliwo’ jest ‘tankowane’ z Wnętrza Istoty Ludzkiej, więc znika potrzeba pobierania go z zewnątrz za wszelką cenę…….”
  Teraz to dopiero wzrasta zapotrzebowanie na desperackie kradzieże energii. Kiedyś oglądałam horror, który w sumie był bardziej życiowy niż te wszystkie telenowele z tvp razem wzięte. W filmie został przedstawiony świat, w którym to wampiry hodowały sobie ludzi w celach konsumpcyjnych. Coś poszło nie tak i owe wampiry walczyły o ostatnią krew. To dzieje się teraz, dlatego należy patrzeć, czy gdzieś ta ,,krew” nie znika. Dla wielu przerzucenie się na wewnętrzne zasilanie wydaje się być niemożliwe.
  Miłosz przerzucał się na ,,wewnętrzne zasilanie”, ale coś słuch i nim zaginął. Mam nadzieję, że z nim wszystko w porządku. ;D

  • Lidio,….. hodują, hodują 😦 …. z niewidzialnego poziomu sterują mózgami i tworzą realne horrory 😦 Wystarczy otworzyć popularne strony pseudoinformacyjne. Takiego niesmacznego i w dodatku przeterminowanego ‘grochu z kapustą’ jeszcze nie było…., ale kto to napichcił, ten spożywa…. Taka Karma… 😀 😦
   A co do pobierania Paliwa z Wnętrza to jest Proste 🙂 …… trzeba tylko do właściwego Cycka trafić 😀 🙂

   • Dorotko,
    już mi wyobraźnia zaczęła działać i teraz wiem w jaki sposób się odżywiasz. 🙂 Jesteś jak Uroboros. 😉

   • 😀 ….. właśnie, że nie o to chodzi….. Uroboros żywił się sobą i ulegał destrukcji …. A potem potrzebował skądś brać energię, żeby się odrodzić i przez jakiś czas udawać, że jest samowystarczalny…… To tak jak nasi matrixowi ‘specjaliści’ od Koryta….. 😉 😦 😀
    Ich problem polega na tym, że muszą się żywić cudzą energią, bo uparcie zaprzeczają istnieniu Ducha…., czyli zaprzeczają sobie samym…. 😦 …. No, takie to sprytne ‚Ufoki’ z nich są 😛 😦

 72. A jeszcze żeby jednak o seksie całkiem nie zapomnieć 😀 , to znów go przywołam 😀 ….
  W Wikipedii pod hasłem Uroboros znalazłam takie coś:

  „W psychologii analitycznej Carla Gustava Junga urobor to metafora wczesnodziecięcej fazy rozwoju, w której jeszcze nie zaszedł proces różnicowania na świat zewnętrzny i wewnętrzny, a zatem fazy, w której nie uformowała się jeszcze tożsamość seksualna. Dopiero powstająca świadomość „ja” pozwoli przełamać fazę uroboralną, różnicując świat na matriarchalny i patriarchalny.”

  No, 😀 ….. i już wiemy wszystko 😀
  Dziecko czerpie energię z rodziców dopóki nie dorośnie i nie dowie się co to sex 😀
  Kiedy pozna sex, to będzie czerpało energię z partnera lub partnerki…. 😦
  Proste!!!??? 😀 😛

 73. @Dorota 🙂 ,,,,, to całkiem naturalne zjawisko ,,,, i nie ma co tego ubierać w wampiryzm
  energetyczny itd. itp. ,,,,, po prostu Real tak działa ,,,,, co do partnerów i partnerek
  REALOWYCH ,,,, to Wszyscy mają poza NIM więcej partnerek i partnerów niż
  sobie z tego sprawę zdają ,,,,, cała Reszta to tylko zamienianie Drobnych na Jeszcze Drobniejsze ,,,,, czyli Asymptotyczne Zdążanie do Nieskończoności ,,,,
  BEZ JEJ OSIĄGNIĘCIA 😦 😉 😛 😀 ❤

  • @xylotet 🙂 ….. jak ja Cię Kocham!!! 😀 ❤ Ty mój Drobny Realowy Partnerze 🙂 😉 😀 😛 ❤
   Czyli Co????? ….Pomału wchodzimy w Piątą Gęstość Realową?!?!?! 😀
   A Asymptotycznie 😉 …. stajemy się coraz bardziej Grubi 😀 …. Chociaż Lżejsi 🙂 😀 😛 ❤

   • Ps 😀
    To coś tak, jak Karta Kredytowa z nieograniczoną możliwością wypłaty….. 😀 , która nigdy nie dowie się, że jest Bankiem 😦 😀 😉 😛 🙂

  • @xylotet 😀
   Dlaczego dopiero nad ranem???? 😦 😉 😀 ………… ja Chcę JUŻ!!! 😀 😉 😀 ❤ :************* ❤

 74. @Dorota 🙂 ,,,,,, też Cię kocham Marysi ,,,,,, 😀 ,,,,, Tadzia Owsiankę ,,, zostawmy
  sobie na później ,,,, może jako latarnię i drogowskaz ,,,, sama wiesz gdzie 😉 ,,,, tak
  nad ranem 😉 ,,,, czas i przestrzeń to tylko iluzja 🙂 😀 ****************** ❤

 75. Z racji, że nie mam nic mądrego do powiedzenia ( o ile kiedykolwiek miałam) 🙂
  to zamieszczę piosenkę, która Wam powinna pasować do tematu. 😀
  Życzę miłej nocki. 🙂

   • Xylotet,
    teraz już wiem. 😀 A co Cię wzięło na wykopaliska archeologiczne? Chociaż 2013 był bardzo ciekawym rokiem, obfitującym w wydarzenia… 🙂 Ech…
    Wtedy miałam znacznie więcej pytań niż teraz. Człowiek nagle odkrył, że spędził życie na bzdurach. 🙂

 76. @Lidia 🙂 cały czas mam do czynienia ,,,,, z taką archeologią ludzkich poczynań ,,,
  nawet je utrwalam ,,,, 🙂 ,,, dla potomności 😀 ,,,,,,,, widzę że zaglądasz na
  treborok.wordpress.com 😀 ,,,, fajny portal ,,,,,,,,,,,,,,,

  • Dziś odkryłam tę stronę. 🙂
   Utrwalanie czyiś poczynań jest jak zaglądanie w czyjąś duszę. Poznaje się nie dzieło, lecz człowieka, historię tworzenia, listy przekleństw, gdy coś nie wychodziło… Dotknąć coś, co już zaczyna mieć własne życie, wręcz własną świadomość. Cierpliwie odszukać stare piękno. 🙂
   A co ja bym chciała utrwalić, to albo gdzieś znika, albo się niszczy. 🙂

 77. @Lidia 🙂 ,,,, „A co ja bym chciała utrwalić, to albo gdzieś znika, albo się niszczy.”
  ,,,,,, 😦 ,,,,, nie przybijaj motyla do ścian gabloty ,,,, po to aby go mieć ,,,, 😦
  ,,,, piękno kształtu ,,,, kolorów ,,,, a przede wszystkim LOT ,,, to całość jego
  Istotowości ,,,,, tylko to co dynamiczne jest prawdziwe ,,,,,,,,,,,,,, samego siebie
  też Tak trzeba Postrzegać ,,,,, powiedz mi ilu ludzi budząc się rano widzi siebie
  innym ,,, nowym ,,,,, itd. itp. ????? 😉

  Ps…. są Tacy jak się Widzą ,,,, czyli nudni ,,,, wczorajszością ,, przedwczorajszością
  itd,,,,,, itd,,,,,,,,,,,,,,,, 😦 😉 😀

  • W sumie chodziło mi o wiersze, ale porozlatywały się jak motyle. 😉
   A Ty co rano odkrywasz siebie na nowo bez dnia wczorajszego? Wczoraj jest początkiem dzisiaj. Każdy ma swoje anegdoty, które w kółko powtarza, a inni udają, że słyszą je pierwszy raz…
   W życiu stałe są tylko zmiany… Zmiany, których często nawet nie dostrzegamy. Kwiaty… Niby się nie poruszają, a nie wiadomo kiedy zakwitają. Czasem brak dynamiki w życiu jest jedynie iluzją. Pozornie nic się nie dzieje, aż w końcu docieramy do pewnego przeskoku.
   ,, powiedz mi ilu ludzi budząc się rano widzi siebie
   innym ,, Ja co rano widzę siebie jako Inną- szczypiącymi, podpuchniętymi oczami widzę w lustrze inną osobę- uśmiechnięte czupiradło. Uśmiech mało dynamiczny, codziennie taki sam, ale jest. 😀
   To ja się jeszcze piękniej uśmiecham na dobranoc. 😀 🙂 Miłych snów. 🙂

   • @Lidia 🙂 ,,,,, „Ja co rano widzę siebie jako Inną- szczypiącymi, podpuchniętymi oczami ,,,,,,,,,,,,, ” ,,, 😦 ,,,,, to co ty płaczesz po nocach? 😉 ,,,,, kiedy można w
    trakcie właśnie Takich Nocy ,,, robić całkiem Fajne Rzeczy ,,,, a rano wyglądać
    nawet jak „uśmiechnięte czupiradło” 🙂

    Ps. uśmiech może być nawet mało dynamiczny (dynamika nocy ważniejsza 😉 ) ,,,
    byle pozbawiony wyrzutów sumienia 😉 😀

 78. 🙂 Oczywiście! …..Dynamika i Zmiana są Tym, Co napędza Wszelką Rzeczywistość.
  Co do tego Ponomariowa, to wydaje mi się, że on ma kłopot 😦 …. Wkręcił sobie, albo jemu ktoś wkręcił, że materialny postęp jest największą szczęśliwością człowieka 😦
  Tak bardzo ma to ‘wkręcone’, że nawet zamraża czas, żeby tylko nie przeskoczyć do tej linii czasowej, która jest ponad tzw. postęp technologiczny…..
  Nawet już ma zrobione zdjęcia z wieżowcami w Kijowie….., pewnie taka rzeczywistość już jest…..Pytanie tylko kto się pisze na te ‘dobrodziejstwa’ 😉
  Tutaj też jest o marzycielach-konstruktorach……. sztucznych ludzików:
  (h)ttp://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/za-30-lat-ludzkosc-bedzie-uzywac-ektogenezy-uwaza-futurolog
  z mózgami podłączonymi do internetu:
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-niedalekiej-przyszlosci-ludzki-mozg-bedzie-mozna-podlaczyc-internetu

  :

  • @Dorota 🙂 ,,,, dla Większości ,,, tenże tzw. „postęp naukowy” ,,,, pewnie jeszcze
   długo będzie Jedyną Akceptowalną FORMĄ ZMIAN ,,,, takie szczudło ,,,, które
   daje poczucie równowagi ,,,,, zanim stanie się na własnych nogach ,,,, na razie
   takie ,,,, kule ,,, szczudła ,,,, dla większości są symbolem Wręcz ich Własnego
   Postępu ,,,, więc nie ma po co im tego zabierać ,,,, 😉

   • @xylotet 🙂
    Ja im niczego nie zabieram 😀 ….. nawet gdybym chciała, to nie mam takiej Mocy 😦 , ale obserwując ich poczynania, można przewidzieć, że w pewnym momencie dojdą do ‘ściany’, za którą musi pojawić się nowa Rzeczywistość 🙂
    Tak było na przykład z religiami….Wydarzało się Coś Niezwykłego i To Wydarzenie było przekazywane z pokolenia na pokolenie jako historyczne, aby po jakimś czasie stać się religią, która później jako coraz mniej atrakcyjna zmieniała się w mitologię…… potem znów Coś się Wydarzało i przez pewien czas było Rzeczywiste…. 🙂

 79. Dobry wieczór! 🙂
  Religie, postęp naukowy pochodzą z jednego pudełka- Kultu Ego. Chyba każdy ma wkodowaną potrzebę rozwijania się, samodoskonalenia. Ale po co rozwijać się duchowo, skoro można należeć do tej jedynej prawdziwej religii? Po co po doskonalić siebie duchowo, skoro jest botoks?
  Mózgi już mamy podłączone do internetu. Lubię, gdy Orwell’owski świat przedstawia się jako ten przyszły. On już jest. 🙂
  Ponomariow latał w przyszłość, ale i tak ciągle był osadzony w teraźniejszości. We śnie widziałam jak nakładają się na siebie obrazy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Hologramy, które działy się jednocześnie w teraz.

 80. Xylotet,
  wiesz, chyba astralne wyrzuty sumienia idą do lamusa. 😀
  Kilka dni temu obudziłam się o czwartej, otworzyłam okno, położyłam się z powrotem do łóżka. Chwilę później śniło mi się, że śpię i ktoś pochyla się nade mną. No to sobie miło porozmawialiśmy ;D Wybudziło mnie pukanie w okno. (Mieszkam na drugim piętrze). Jakoś wyrzuty sumienia mnie jeszcze nie dopadły. 🙂

 81. @Lidia 🙂 ,,,, ujął bym to tak ,,, 🙂 z astralnych aktywności ,,,, realowe wyrzuty
  sumienia idą do lamusa 😉 ,,,,, właśnie zaparkowałem w łóżku ,,,,, więc hulaj
  Dusza 😀 ,,,, rano zawsze jakoś jest 😉 ,,,,,,,, fajnych przygód życzę Tobie i Marysi
  ,,,,, i Uśmiechniętego Czupiradła 😛 rano 😀 **************** Dobranoc

 82. Dzień Dobry Uśmiechnięte Czupiradła 😀
  Dynamika Dynamiką i podziwianie Kształtów nie tylko Motyla w Locie 😉 jest Interesującym Doświadczeniem 😀 ….. , byleby nie stracić punktów Odniesienia…
  Wydaje mi się, że gdy Istniejemy w wybranej Przez Nas Rzeczywistości, Dobrze jest Mieć Te Punkty Odniesienia, żeby Człowiek nie gonił za Fatamorganą… 😦 😉
  Dlatego CZAS Istnieje niezależnie od Oświecenia, Podniesienia, czy jak teraz się modnie mówi: Wzniesienia 😀
  Skoro Asymptotycznie się Wznosimy to Pojęcie CZASU MUSI Istnieć Wiecznie 🙂

 83. Cześć! 🙂
  Czas istnieje, ale postrzeganie go już zależy od poziomu świadomości. Czas to wyrywanie kartek z kalendarza, przesuwanie się wskazówek na tarczy zegara. Czas to społeczna umowa, więc można uznać, że istnieje tak długo, jak tego sobie życzymy. Spójrz na ,,Duchy”- one nie poruszają się w czasie jak my. Sama z własnego doświadczenia wiem, że można obudzić się wczoraj albo gdzieś ucieknie dzień albo kilka. Jest przecież tyle światów równoległych do zwiedzenia. 😀 Albo można porozmawiać z sobą samym z innej rzeczywistości i tak dowiedzieć się o ,,przyszłości”. 🙂
  Człowiek żyje w Fatamorganie, czasem za nią goni jak za świętą prawdą, ale w ten sposób się uczy, rozróżnia. Owe Punkty Odniesienia istnieją, by człowiek miał poczucie bezpieczeństwa- taki codzienny five o’clock. Rutyna daje poczucie, że ma się życie pod kontrolą, ale tak naprawdę zabija to życie.
  Myślę, że czas z czasem przestaje istnieć. 😉

 84. Czas ,,, szczególnie jego odbiór ,,,, ma coś wspólnego z lękami ,,, 😦 ,,,,, obojętnie
  czy w realu czy poza ,,,, przyjemne doświadczenia zasuwają jak ekspres ,,,,
  negatywne ,,,, przypominają bieg ślimaka ,,,, 😦 ,,,,, strasznie 😦 poważnie 😦
  zabrzmiałem ,,,, na noc pewnie to mało strawne 😦 ,,,,
  ,,,, to może trochę lżej ,,, 🙂 ,,,, zjadłem
  właśnie frytki z jajeczkiem ,,,, tylko po co mi tyle tego stymulującego cholesterolu
  na noc ???? 😉 😛 😀

  • @xylotet 🙂 …. Ty masz więcej fobii niż ja 😛 😀 ….. i któż by pomyślał???? 😉 😛 😀 ……Taki zaprawiony w bojach i nie tylko…… 😉 😛 …..astralnych i też nie tylko….. 😀

 85. Bo kto więcej widział, ten ma więcej do myślenia. Może złe wydarzenia trwają długo, ale za to te przyjemne pamięta się dłużej. 😀

   • Jeśli się szuka nowych wrażeń, to dlatego, że pamięta się poprzednie. 🙂 Coś jak dotyk dłoni… Wrażenie przemija, pamięć pozostaje i chce się więcej. 🙂
    Życzę miłej nocki. Dobranoc. 🙂

  • @Lidia 🙂 ,,,, tylko ludzie najdłużej pamiętają Urazy 😦 ,,,,, to jest przytłaczająca
   większość ,,,, nawet oficjalna nauka Ci to potwierdzi ,,,, bo tego nie da się zafałszować 😉 ,,,,, ” ,,, za to te przyjemne pamięta się dłużej.” ,,,, Droga Lidio
   z takim statement to Ty nie jesteś po stronie większości ,,,, niestety 😦 😉 🙂

   • ,,z takim statement to Ty nie jesteś po stronie większości ,,,, niestety”
    To niestety sugeruje, że mam być po stronie większości? 😉
    Mówisz, że ludzie tracą czas na rozmyślania o tym, kto co im złego zrobił… Przecież można od tego zwariować.
    Media podsycają takie zachowania. Wiadomości i wszystkie seriale oparte na intrygach…
    Urazy powstają za naszym przyzwoleniem, wręcz na nasze życzenie, ale mało kto o tym pamięta.
    Już życzę Wam dobrej nocy. 🙂

 86. Bywają Urazy, które gdy nie zostaną Przetransformowane w odpowiedni Sposób pozostają w Świadomości lub zostają zepchnięte do Podświadomości i stamtąd wychodzą w najbardziej nieoczekiwanych Momentach ….. niestety….. 🙂

  • Urazy wychodzą na jaw wtedy, gdy człowiek jest gotowy, by je uzdrowić. Niejednokrotnie bywa tak, że owa prawda uderza, ale terapia szokowa jest skuteczna. 🙂 Takie gwałtowne zdarcie plasterka…

 87. W końcu znalazłam wyjaśnienie snu, o którym kiedyś wspominałam.
  Na niebie były widoczne Księżyc i Słońce. Widniały obok siebie. Jedna osoba rzekła, że to zły znak, gdy zenit i nadir spotykają się w jednym punkcie. Odpowiedziałam, że to ani dobry, ani zły omen. Po prostu jest. To tylko kwestia postrzegania tego. 🙂
  A oto i wyjaśnienie: 🙂
  http://wolnaplaneta.pl/terra/2015/06/12/10-06-2015-zaprzeczenia-i-przeciwienstwa-jesus-sananda/

 88. Lidio 🙂
  Taki fragment z tego przesłania:
  „To na ile Człowiek w tym pozornym sprzeciwie z jednej strony wycofuje się z Ciemnego a z drugiej strony – mimo tego – przyjmuje to Ciemne jest sprawą Świadomości która rozpoznaje swoją Świadomość Wszystko-Co-Jest.”
  No, nie wiem………. Wiem, że nikt z nas nie jest idealnie Ciemny, ani idealnie Jasny,,,, ale…..mimo wszystko moja świadomość nie zaprasza Ciemnych do Domu…., zresztą i tak trzymają się z dala 😉 😀
  Wydaje mi się, że Świadomość: ‘Wszystkiego-Co-Jest’ oznacza, Wiedzę o Tym, ale Nie Jest TYM do czego Wznosimy się po tzw. Drabinie….
  Wznosząc się wiem, że Ciemne Jest, ale moja świadomość tego Ciemnego NIE AKCEPTUJE….
  Ciemne nie jest przeciwwagą dla Jasnego i nie można mówić, że jest warunkiem Równowagi we Wszechświecie….. taka równowaga jest co najwyżej warunkiem stagnacji i pata świadomościowego.
  Brak Odczuwania Światła jest chorobą, którą można uleczyć Wiedzą o niej…. 🙂

  • ,,mimo wszystko moja świadomość nie zaprasza Ciemnych do Domu…., zresztą i tak trzymają się z dala”. Codziennie są bliżej Ciebie niż myślisz. Nawet myślenie typu: ,,Ciemni są, ale nie przy mnie” jest ich sprytną sztuczką. 🙂 Mają gotowe wzorce myślowe, wzorce zachowań, które traktujemy jak własne. Łatwo jest zacząć grać w ich gierki na ich zasadach.
   Właśnie akceptacja Ciemnego pozwala na oddalenie się od Ciemności. Zło istnieje i każdy ma prawo je wybrać. Może odnaleźć się w roli ofiary lub kata. Należy temu okazać współczucie, ale nie litość. Współczucie jako zrozumienie tego stanu rzeczy.
   Kiedyś Ciemny powiedział do mnie:
   ,,Zabiję cię, zniszczę! Jestem potężny i mam władzę na tym świecie”. Zapytałam, dlaczego to robi? ,,Bo nie mogę być szczęśliwy w twoim świecie”. Potem dalej zaczął mnie obrzucać obelgami.
   Ciemni grają tak długo, jak długo mają publiczność. Bez poświęconej im uwagi słabną.
   ,,Ciemne nie jest przeciwwagą dla Jasnego i nie można mówić, że jest warunkiem Równowagi we Wszechświecie….. taka równowaga jest co najwyżej warunkiem stagnacji i pata świadomościowego”. Może gdzieś światło nie rzuca cienia, ale w naszej rzeczywistości Ciemność pobudza świadomość. Przecież najciemniej jest przed światem. 🙂 Oczywiście, zależy to też od stopnia rozpoznania.
   Wcześniej miałam żal, że tyle w życiu, a raczej w życiach wycierpiałam. Ale przyszedł czas, kiedy pochyliłam głowę i podziękowałam za współpracę. 😀

   • „Najciemniej jest przed świtem”…… to jest bardzo pokrętne hasło 😀 ….. chyba wymyślili go Ciemni 😦
    Ja nie mam nic przeciwko cieniowi rzucanemu przez drzewa podczas upalnych południowych godzin, ani nie mam nic przeciwko ciemnej nocy……, nawet przed świtem…. 😀
    Problemem ‘Ciemnych’ jest właśnie to, że nie potrafią żyć w Naszym ŚWIECIE, więc niezwykle uprzejmie pytam: dlaczego tak uparcie, żeby nie powiedzieć ‘upierdliwie’ 😦 😉 się Go trzymają??????? 😀

 89. Trzymają się tego świata z podobnych powodów co my- strach przed nowym, nieznanym, brak świadomości. To, co jest znane, wydaje się być bezpieczne. Każdy odgrywa swoją rolę na tym świecie.
  Ich świat, nasz świat, to tak naprawdę ten sam świat. Świat zewnętrzny jest odbiciem naszego wewnętrznego świata. Inni są przejawem nas samych. Odrzucając innych, odrzucamy samych siebie. Jedziemy na tym samym wózku. ;D

  • Ja nie boję się świata, w którym nikt nie sypie piachu w osie wozu, którym jadę….. , ani nie mówi mi ze mnie zabije, bo nie pasuję do jego wyobrażeń o tym jego świecie….. ani ja temu komuś nie mówię, że go zabiję……
   Ciemny sam się ‘zabija’ 😦 ….. dla własnej przyjemności to robi?????….. czy co????? 😀 😉

   • Zabijanie sprawia przyjemność, uzależnia. Im więcej istnień zabijesz, tym większą masz władzę. Dlatego Zło zżera samo siebie. Zabija samo siebie, bo myśli, że jest lepsze od samego siebie. 😉

   • @Dorota 🙂 ,,,, na szczęście nikt Marysi nie zamierza zabijać 😀 ,,, tak mi się przynajmniej wydaje 😉 ,,,,, chyba w realu bycie zabitym oznacza Opuszczenie Go ,,,, 😉 czyli Obudzenie się w POZA 🙂 ,,,,,,,
    zostanie zabitym w POZA oznacza z Reguły Obudzeniem się w Realu 🙂 ,,,,,, Oczywiście jeśli MA się Realowe Ciałko 😉
    w którym JESZCZE Można się Obudzić 😉 😛 😀 ******** ❤

 90. @Lidia ,,,, całkiem rozsądnie piszesz ,,, widać w tym Pewne Doświadczenie Osobiste
  ,,,, pewnie sny zrobiły swoje ,,,, 🙂 ,,, pamiętanie ich ,,,, albo łapanie w nich świadomości ,,,,, bardzo rozwija ,,,, tacy ludzie nie są już tak Bardzo Przekonani że zło to wyłącznie Zewnętrzny Faktor i ich Wewnętrznie nie dotyczy ,,,, jeśli go postrzegają to Tylko Zewnętrznie ,,,, są Widzami a nie Aktorami 😉 ,,,,,, istoty które
  Wyparły Własny Cień na Zewnątrz (jacyś ciemni) ,,,, 😦 ,,,, nie rozwijają się 😦 ,,,,,
  przepychają OKO w OKO z Cieniem w nieodwołalne POZA (po śmierci ciała) ,,,,
  dramaturgia takich spotkań może być niewyobrażalnie spotęgowana ,,,, bo nie
  ma już realowego Ciałka którego oczy można otworzyć i powiedzieć Uffffff !!!!
  dobrze że to sen był 🙂 ,,,,,,,,, albo oobe 😀
  ,,,,

  • Od dziecka miałam sny i nie sny dotyczące Zła. Stąd narodził się lęk przed światem astralnym.
   Umysł już tak ma, że zgania na innych to, z czym się nie może pogodzić. Jednak każdy ma coś za uszami. Tyle wcieleń za sobą, że coś tam się uzbierało. 🙂
   ,,POZA (po śmierci ciała) ,,,,
   dramaturgia takich spotkań może być niewyobrażalnie spotęgowana „. Czyli stąd się biorą wizje piekła…

 91. Niewiedza ,,, Zniewolenie ,,,, Iluzja ,,, itd. ,,,,to tak na prawdę jest Brak Alternatywy 😦 😉 ,,,,,,,, Wolność jest Jej Posiadaniem 😀 ********************** Dobranoc
  Dziewczyny ❤

 92. @xylotet 🙂
  „Wolność jest Posiadaniem Alternatywy”

  W świetle tych rozważań Przenoszenie się z obszaru ‘śmierci’ w Obszar Życia jest Fizjologiczne 😀 ……. i jeśli biblijne podania są prawdą, to Zmartwychwstanie Jezusa i Łazarza oznaczało, że Wszyscy Obserwujący to Zjawisko Przenieśli się do Innej Rzeczywistości i w niej Pozostali, dopóki ktoś nie powrócił do świata ‘Umarłych’ i nie spisał ‘pod natchnieniem Ducha’ 😉 , tego co zobaczył na własne oczy lub usłyszał od naocznych świadków Wydarzenia…. 🙂

 93. 🙂 Tadeusz Owsianko opowiada o ‘grze’ zorganizowanej przez matrixa:
  http://niezaleznatelewizja.pl/2015/06/oblicza-duchowosci-11-06-2015/

  i o Nowej Grze z Ojcem, takiej Grze, która jest Synergiczna z ROZWOJEM i Zawsze Obaj Gracze są Zainteresowani Postępem 🙂 …..

  i o odrabianiu ‘zadań domowych’ przez matrixowych ‘specjalistów’ od knocenia 😦 też jest mówione …..Każdy Bazyliszek spojrzy w zwierciadełko :D….. i tam ujrzy swoje własne Liczko 😛 ,

  a pod koniec na obrazkach widzę: Babkę Pająk Tkającą Wszechświat…… 😀 ……. i Jej Kłębek Włóczki jest 😀 ……. i gobelin Xyloteta 😀 z dzieciństwa też jest :D….
  Taki kwadratowy w kolorowe wzorki był ten Twój gobelinek, Mareczku????? 😀 🙂 ❤

  • Dzień dobry! 🙂
   Nie wiem, czy słowo Gra jest dobrym określeniem. Współpraca chyba jest bardziej adekwatnym słowem. Gra pozostawia miejsce na rywalizację, na przegraną. A jak sam pan Owsianko mówił- życie ma być wzorcowe. 😉
   Chociaż gdyby pomyśleć dalej, to istnieje też inna gra, gdzie nie ma przegranych, a mianowicie chodzi mi o grę wstępną. ;D

   • 😀 😀 😀 ….. ja się już wolę nie odzywać w Tym Temacie 😀 ……. i profilaktycznie nabrałam wody w usta 😉 , żeby mnie znów ‚Coś’ nie podkusiło 😀 😛 😀
    ……. zważywszy na ostatni wpis Xyloteta 😛 😀 u Krystal:
    https://krystal28.wordpress.com/2015/06/06/simon-parkes-biuletyn-czerwcowy/#comment-37876
    😀 ….. no, to chyba by było ‘na tyle’ 😉 ….. w tym temacie….. ode mnie 😀

    Ps. co do GRY, to może Ją nazwać WSPÓŁ-PRACO-ZABAWĄ???? 🙂 ….. co o tym myślisz, Lidio? 🙂

   • @Dorota ,,,,, trzeba było dodać ,,,, obie Ręce mi Opadły ,,,, i pewnie nic nie wyjdzie
    z randez vous ze Stwórcą 😛 ,,,,, szkoda że Cię nic nie podkusiło 😦 ,,,,, 😛

    Ps. bycie żywym lub umarłym ,,,, albo świat żywych ,,,, lub umarłych ,,, czyli nie
    Nie Żywych ,,,, to BARDZO Sztuczny i Mentalny Podział ,,,, jest to gówna i pierwotna Przyczyna Cierpienia tzw. ŻYWYCH ,,,,,, 😉 😛 🙂 😀 ********* ❤

   • 😀 ….. no, bo faktycznie obie Ręce mi Opadły 😦 …… i mało co NIE UMARŁAM….. z zażenowania….. 😛 😀 😛
    Pewnie nie tylko ja, bo tylko Marmurek zareagował ….. 😉 😀 🙂

   • @Dorota ,,, 🙂 ale nawet gdybyś „UMARŁA” ,,,, to i tak czuła byś się ŻYWA ,,,, a to
    Odczucie było by NAJWAŻNIEJSZE dla Ciebie ,,,,, 😀 ************* ❤

   • 😀 ….. a co z Tym Orgazmem????? 😛 😀 …..,czy Innym Wniebowstąpieniem????? 🙂 😀 ….. 🙂 :************** ❤ 😀 ……. Dobranoc 😀 ❤

 94. Niech będzie, bo w nazwy mogłybyśmy się bawić do końca tygodnia. 🙂 Rzucanie haseł marketingowych życia: ,,Baw się i ucz z Bogiem”. 😉
  Ja ostatnimi czasy albo nakręcam swoją wyobraźnię, albo coraz bardziej rzuca mnie po świecie. 😀 Potrafię wykonywać daną czynność i pojęcia nie mam co robiłam wcześniej albo ni stąd ni zowąd robię coś innego. Takie małe wycinki z życiorysu. Otworzę okno, po chwili jest zamknięte. Zegar zatrzyma się na dwie minuty i potem szybko ,,nadrabia zaległości”. Czas traci swą wartość. Wcześniej też zdarzały się podobne sytuacje, ale nie z takim nasileniem.
  Dziś pobawiłam się w zabawę, którą lubiłam w dzieciństwie. Stałam przed lustrem i uważnie oglądałam świat odbity, aż stał się tym prawdziwym. Nie wiem jak to wyjaśnić, ale lustro już nie stanowiło bariery, a moje lustrzane odbicie zyskało swoją świadomość. Takie sytuacje na co dzień trochę dezorientują.
  A jak dla ukojenia nerwów będę chciała wypić coś mocniejszego, to też mi się film urwie. 😉
  Tak na marginesie- przypomniało mi się jak kiedyś kobieta, która choruje na depresję dwubiegunową oskarżała mnie o to, że cofnęłam czas i ukradłam jej sztuczną szczękę. Tłumaczyłam jej, że to niemożliwe. Odpowiedziała: ,,Dobrze, wierzę ci, ale szczękę to mi oddaj. Nie będę krzyczała”. 😀

 95. @Lidia 🙂 ,,Dobrze, wierzę ci, ale szczękę to mi oddaj. Nie będę krzyczała”. 😀
  ,, ja kiedyś dla pewnej kobiety ,,, było to wiele lat temu ,,,, byłem dziewczynką
  która porwała pociąg z Berlina ,, 😦 ,,,,, wtedy nie zdziwiło mnie to bo jej diagnoza
  lekarska wskazywała na schizofrenię ,,,, dzisiaj trochę inaczej na to patrzę ,,, 😀
  ,,,, zimując w Polsce fundowałem sobie trzy do czterech dób bez snu 😉 ,,,,,
  wtedy doświadczałem ,,, realu ,,, i astrala ,,,, na raz ,,,, rzeczywistości przenikały
  się i mieszały ze sobą ,,,, tylko że ja doświadczając tego co określane jest jako
  schizofrenia ,,,, miałem pełną świadomość tego że egzystuję w dwóch rzeczywistościach na raz ,,,, czyli Doświadczałem schizofrenii ,,,, nie będąc i nie pozostając schizofrenikiem ,,,,, po czymś takim wracałem do realu jako rzeczywistości dziennej ,,,, i astralu jako dziedziny nocnej ,,,, bez Zmysłowego
  Mieszania ich Razem ,,,,, 😀

  • Xylotet,
   doświadczyć paranoi jest łatwiej niż schizofrenii. 🙂 Cóż, do pewnych rzeczy trzeba przywyknąć. Tylko wiesz, takie sytuacje sprawią, że jeszcze bardziej będę ,,zerwana z choinki”. I tak każdy ma mnie już za istotę z innego świata, a jeśli owe ,,przeskoki” będą się powtarzały, to mogę się pogubić.
   Ale w sumie jest to ciekawe doświadczenie… 😀

   • @Lidia ,,, dokąd nie zaczniesz ustawiać krasnali ogrodowych obok łóżka dla ochrony
    przed prześladującymi Cię kosmitami ,,,, mogą być diabły ,,, a nawet anioły ,,,,, to nie
    jesteś paranoidalna ,,,, a na pewno nie paranoiczna (to nie to samo ) ,,,, skoro doświadczasz ,,,,, dziwności świata ,,,, bez skupiania się na Działaniach Obronnych
    przeciw owej dziwności ,,,, to jesteś raczej w objęciach doznań schizofrenicznych 😉
    ,,,,,, schizofrenia była kiedyś uważana za chorobę albo cechę Wielkich Ludzi 😀 ,,,,,, 🙂 😀

 96. 🙂 A propos schizofrenii…..
  gdzieś przeczytałam na temat rozmowy z Bogiem takie zdanie:
  Gdy ty mówisz do Boga, to to jest modlitwa, a gdy Bóg mówi do ciebie, to jest to schizofrenia…. 😀

 97. Xylotet,
  można pokochać swoje dziwactwa i dziwność tego świata. Skoro ze mną można mieć siedem światów, to i ja mogę mieć siedem światów ze światem. 😉
  To idę odespać wczorajsze przepiękne nocne burze. 😀
  Dobranoc dla Was. 🙂

 98. 🙂 ,,,,, ” a mianowicie chodzi mi o grę wstępną.” ,,,,,, to dobre motto na dobranoc 😀
  ,,,,, to czasem lepsze iż hard corowe Następstwo takich Gier 😉 😉 😀 ******* ❤

 99. Dorotka chyba jakieś niespełnienie odczuwa, bo się cały dzień nie odzywa. 😉
  Ale nie martw się, nie Ty jedna tak masz. Oglądałam kiedyś film, którego tytułu nie pamiętam. Rozmawiało małżeństwo. Mąż: ,,Bo Bóg tak zrobił, że na jeden raz przypada jeden orgazm”. Żona: ,,Gdyby tak było, to zaczęłabym chodzić do kościoła”. 😉
  Dobra, na temat seksu się więcej nie wypowiadam, bo jak kiedyś na tę stronę zajrzy Mój Anioł, to mi głowę ukręci. 😉
  Znalazłam wczoraj przysłowie angielskie dotyczące postrzegania czasu:
  ,,Czas stoi, ludzie biegną”. 😀 Wiele w tym prawdy…

  • 😀 … właściwie to ja się chyba nie znam ani na Bogu, ani na orgazmach….. 😉 😀
   Może tak być, że wszystko można zwalić na tę Asymptotę, do której wszystko nieskończenie zmierza….. 🙂 …. to i Gra Wstępna może się nigdy nie skończyć 😀
   Ale może to i Dobrze 🙂 …….i może o To Chodzi 🙂 , a nie o jakiś tam Orgazm 😦 , po którym nie wiadomo Co by miało jeszcze Nastąpić….. 😀
   Co do Czasu, to to jest święta prawda 🙂

   • @Dorota 🙂 ,,,, no to sama widzisz 😉 ,,,,, że chyba nie było warto Udawać Orgazmy ,,, 😦 ,,,,, postarać się choć o Jeden Prawdziwy ,,,, 😛 ,,,, to już z samego tego płynie
    jakaś wiedza 😉 ,,,, i kiedy On czyli Orgazm nastąpi ,,,,, to mój post u Krystal ,,,
    od momentu „następuje oddokowanie” ,,,, trochę ten temat przybliża 🙂 😀 ***** ❤

   • @xylotet 🙂
    …jednak w Przestrzeni chyba jakieś Wspomnienie o Tym pozostaje, skoro wszyscy kręcą się wokół tego Tematu jak pszczoły wokół ula…… 😀 :****** ❤

 100. @Dorota 🙂 ten Temat wokół którego kręcimy się od pewnej chwili jak przysłowiowe
  pszczółki ,,,,,,,,,,,,,, 😛 ,,,,, wywołuje Ciekawe Asocjacje ,,,, a u Kobiet nawet
  Głębsze 😉 ,,, niż u nie Kobiet 😉 ,,,,
  ,,,, to wywołuje nawet Asocjacje u tych ,,, którzy odczuwają Bul Niespełnienia ,,,,
  w Tym Temacie 😦 ,,,,, na temat takich Jakości nie będę się wypowiadał , gdyż mnie
  to (na szczęście !) nie dotyczy ,,, 😉 😛 😀 ******* ❤

  • @xylotet 🙂
   😀 …..”gdyż mnie to (na szczęście !) nie dotyczy ,,,” 😀

   I wszystko Jasne, czyli Ciemne…. 😛 😦 🙂 😉 😀 :************ ❤

 101. @Dorota 🙂 „I wszystko Jasne, czyli Ciemne…” ,,,,,, może inaczej ,,, 😉 ,,,,,,,,,,,,,,,,
  ” ,,,,,,,,,,,,,,czyli Czarne ,,,, ” 😛 ,,,,,, jak niebo w nocy która nadchodzi ,,,, 😀 **** ❤
  Dobranoc ❤

 102. @xylotet 🙂
  Często piszesz o tym, że jesteś ‘Czarny’…… 🙂
  Spotkałam się z tym określeniem tu:
  http://www.taraka.pl/krajobrazy_mojej_duszy_ksiega
  i przyznam, że w dalszym ciągu nie wiem skąd ‘Czarny’ pochodzi i Po Co istnieje w naszej Rzeczywistości….. oraz jakiego ‘koloru’ jestem np. ja lub jakiś znajomy, czy ktoś z rodziny itd. itp. ….. po czym poznaje się ‘Czarnego’??????????….. Po tym, że nie śpi po nocach??????? 😦 😉
  Domyślam się też, że ‘Ciemny’ ma tyle wspólnego z ‘Czarnym’, co Kabał z Kabalistą albo Orgazm z Wniebowstąpieniem…… 😉 😀 😛
  Może mógłbyś jakoś ‘rozjaśnić’ pojęcie 😉 tego ‘Czarnego’….. please!!!!!!????? 😀 🙂 😉 :******* ❤

 103. @Dorota 🙂 …. ” Kabał z Kabalistą albo Orgazm z Wniebowstąpieniem ,,, ” dobre !!!
  😀 ….. posłużę się Cytatem z 2012 roku z jesieni , ukazał się na forum oobe ,,,
  powiększyłem gdzieniegdzie litery ….. czyli pozwoliłem sobie ,,,Lekko go przeredagować ,,, jako że ja i autor jesteśmy Czarni ,,,, na pewno nie będzie o to
  pretensji ,,,,,, tylko Proszę o Wnikliwe Przeczytanie ,,, nie tak po łebkach i buch
  odpowiedź 😉 ,,,, w końcu to Ty chcesz aby Ci coś wyjaśnić ,,,,, ja się z tym nie
  narzucałem 😉 ,,,, dlatego jeszcze raz proszę o uwagę 😀

  „Dzisiaj jest poniedziałek 22 października 2012. Jest noc, godzina 22 , jesteśmy pod przemożnym wpływem Księżyca. Przestrzeni gdzie Tendencja mojej linii rozwoju świadomości znalazła fizyczne uzewnętrznienie.
  Tam moja świadomość została ukształtowana przez moją duchową matkę i nauczycielkę.
  Jesteśmy linią rozwojową świadomości które nazywam CZARNYMI . To świadomości pochodzące z innego Systemu , innej Tendencji. Stworzone przez innego Boga . Naszym Ojcem i Matką jest Bóg dziesiątego pietra . W tym przejawieniu takich pięter i takich Troistości jest trzynaście . Troistości bo każda Dwoistość Składa się na CAŁOŚĆ która NIE JEST JEDYNIE SUMĄ DWÓCH ELEMENTÓW .
  A zatem Jesteśmy dziećmi innych Bogów . Zaś Bóg tego, Ziemskiego, Układu Słonecznego to Bóg czwartego pietra,,,,, jest naszym , zmuszonym do tolerowania nas , pracodawcą .
  Za jego przyzwoleniem wypełniamy tu funkcję CHRONIENIA LINII, Tendencji ,Rozwojowej Dusz Stworzonych TU , w tym Układzie Słonecznym . Przez waszego Boga Układowego .
  Chronimy te Świadomości przed ,,, NISKO WIBRACYJNĄ PRZESTRZENIĄ WOLNOŚCI ,,, Zwaną, tu na Ziemi, Szatanem …..
  Szatan to byt zbiorowy . Legion , jest trafnym określeniem.
  Wasz Bóg jest Bogiem Lokalnym .NIE JEST PRZYCZYNĄ WSZYSTKIEGO .
  W tym miejscu należy wspomnieć duchowy byt znany na Ziemi jako JEZUS.
  To całkiem realny byt który zbuntował się podobnie jak Lucyfer,,, ale Nie Przeciwko BOGU UKŁADOWEMU a przeciwko HIERARCHIOM DUCHOWYM które UZURPOWAŁY sobie PRAWO do OSĄDZANIA i OGRANICZANIA DOSTĘPU do BOGA UKŁADOWEGO Świadomościom Rozwijającym się pod ICH OPIEKĄ .
  Korzystając z Tendencji jaką tworzy Bóg Układowy, do szybszego obiegu świadomości w Układzie, PRZEJMOWAŁY poszczególne ŚWIADOMOŚCI tworząc z nich WŁASNE POTĘŻNIEJĄCE CIAŁA DUCHOWE . To zagadnienie, dla świadomości Białych, jest dość zawiłe ponieważ są przekonane że Bóg układowy którego Ciałem Fizycznym jest Słońce jest im przyjazny . Tymczasem tak jak każdy Bóg ten również jest jedynie SAMOŚWIADOMĄ GRANICĄ pomiędzy Lokalnym Przejawieniem a Lokalnym Niebytem .
  Dlaczego lokalnym ? Jak wspomniałem takich Bogów w całym Naszym przejawieniu jest trzynastu. Takich Przejawień i Bogów Przejawieniowych jest Tak Wielu jak Wiele jest Świadomości Potrafiących się OPRZEĆ ZAPADNIĘCIU w PRZYCZYNĘ WSZYSTKIEGO ,,,,,, Legion! Legionów ! Tworząc jeden Wspólny System
  połączony z sobą Granicami – Bogami Przejawieniowymi pochłaniającymi Bogów Układowych ,,,,, SUPER BOGAMI którzy ZAWIERAJĄ się w PRZYCZYNIE WSZYSTKIEGO……
  Warto zwrócić uwagę na wypowiedź jednego z kolegów o sporym stopniu zaawansowania .
  Powiedział , że każdy z nas interpretuje to czego doznaje, po tamtej stronie , zgodnie z wyobrażeniami o duchowości , zaszczepionymi przez wychowanie w konkretnej religii .
  Uwaga bardzo cenna . Ze swojej strony dodał bym jednak pewną myśl która pojawiła się w mojej świadomości dopiero niedawno .
  To nie nam przydarzają się zdarzenia a my przydarzamy się zdarzeniom ! Można by powiedzieć ciągom zdarzeń , czemuś co można by nazwać Tendencjami .Jesteśmy Składowymi ich Ciała Duchowego. To trochę tak jak w teorii super strun tyle ,że to są duchowe super struny……. „

 104. @ Xylotet 😀 , wiesz co???? ….. pozwolę sobie poinformować Cię, że tzw. ‘Biali’ już nauczyli się samodzielnie czytać 😉 i zapoznali się z tym fragmentem, który zacytowałeś …. 😛 😀 …….Cóż 😦 , zawiodłam się na Tobie 😦 ….. bo oczekiwałam Twojej samodzielnej wypowiedzi, ale jak widać już zdążyłeś się ‘zhomogenizować’ 😦 😛
  Te astralne przekazy i systematyka poziomów……, ‘Tendencje’, MTJ-oty….., a także rodzaje istot typu ‘Przewodnicy’,‘Czarny’, ‘Biały’, ‘Kolorowy’ zalatują nową mitologią z tajemnym ‘misterium’ wychodzenia z ciała, które znów jest CZYMŚ zarezerwowanym tylko dla WYBRANYCH…. 😦 ….Czyli w ten sposób POWSTAJE NOWY ‘elitarny’ matrixowy świat 😦 ………. 😦
  Wolę oglądać chmury na błękitnym niebie i zielone listki na drzewach……, a w nocy się wyspać 😀 …… i właśnie taki mam Plan na najbliższą Przyszłość 🙂
  To miłych dywagacji….. z Chętnymi 😉 😛 ….. Ahoj! 😀 🙂 :********** ❤

  • ,,oczekiwałam Twojej samodzielnej wypowiedzi” A skąd pomysł. że nasze wypowiedzi są samodzielne? My posługujemy się kimś, by się wypowiedzieć, z kolei ktoś inny posługuje się nami. Nasze ,,samodzielne myślenie” to zlepek pomysłów innych. Ktoś zaszczepi ci myśl, którą uznajesz za własną… Konkretne myśli na konkretnym etapie postrzegania. Nasze życie można śmiało ująć cudzysłowem. 🙂

 105. xylotet ,,,, zrobił swoje ,,,, czyli dość się nagadał z niewidomymi o kolorach ,,, nikt
  nie może mu zarzucić że się migał 😉 ,,,, jak każdy też ma swoje priorytety i Cele
  ,,,, przynajmniej wiesz że są tacy jak ja ,,,, tak naprawdę konstruktywnie o pływaniu
  ,,,, lataniu itd,,, itp,,, mogą wymieniać doświadczenia tylko ci którzy to zrobili ,,,
  CHOĆ RAZ ,,,, dla mnie to też pozytywne Doświadczenie ,,,,, 😀 ,,,,, czyli trzymaj
  Jednak ze Swoimi ,,,,, i nie szczaj więcej pod wiatr ,,,,, i to było by chyba TYLE 😉

 106. 🙂 Na Dobranoc taki fajny tekst z mojej ulubionej anielskiej strony:
  http://anielskiswiat.blox.pl/2015/06/Pierwsze-Zrodlo-goruje-nad-Caloscia.html

  Pierwsze Źródło góruje nad Całością
  * Żadne miejsce nie jest bardziej święte ani wypełnione mocą niż pozostałe;
  * Żadna istota nie jest bardziej uduchowiona niż pozostałe;
  * Żadna rzecz nie jest bardziej boska od pozostałych;
  * Prawdy nie da się zapisać, wypowiedzieć, ani wyrazić myślami, o ile nie zostanie ujęta i wyrażona Językiem Jedności;
  * Pierwsze Źródło góruje nad Całością;
  * Wszystkie fragmenty filozofii, nauki, i religii, nawet ujęte razem, reprezentują zaledwie częściowy obraz rzeczywistości;
  * Tajemnice twego świata nigdy nie zostaną zrozumiane poprzez badania bazujące na języku umysłu;
  * Żyć w Perspektywie Całości to doceniać wartość wszystkich rzeczy samych w sobie oraz dawać świadectwo jedności ich ekspresji;
  * Istota nie potrzebuje innego poznania niż jej unikalnej Perspektywy Całości;
  * Nie ma żadnej hierarchii. Jest tylko Jedno Będące Wszystkim;
  * Nie ma modelu egzystencji poza modelem samo-tworzenia;
  * Prawdziwa Wolność przynależy Pierwszemu Źródłu;
  * Istota nie może dostać się bliżej Pierwszego Źródła inaczej jak poprzez życie w chwili teraźniejszej;
  * Suwerenna istota i Pierwsze Źródło stanowią rzeczywistość;
  * Posiadanie ciała fizycznego nie ogranicza cię bardziej niż posiadanie nóg przez orła uniemożliwia mu latanie;
  * Wszystkie stany istnienia są aspektami jednego stanu rzeczywistości — nieograniczonego samo-tworzenia;
  * Nie ma drogi do Pierwszego Źródła;
  * Rozwój, ewolucja, cykle wzrastania/podupadania, transformacja — wszystkie one są ograniczone do tego samego założenia oddzielenia w czasie linearnym;
  * Ukryta harmonia odnajdywana jest z radością, podczas gdy harmonia wyraźnie widoczna traktowana jest z obojętnością;
  * Kroczenie naprzód prowadzi cię do Prawdy głębszej niż twoje przekonanie o niej;
  * Zdolność pojmowania świata jest adekwatna do stopnia pojmowania Jaźni.
  Źródło tekstu: nieznane.

  🙂 ❤

  • @Dorota 🙂 dobra 😉 ,,, ja się nie obrażam 🙂 ,,,,,,,,,,,,,,
   „* Tajemnice twego świata nigdy nie zostaną zrozumiane poprzez badania bazujące na języku umysłu ” …………… zgoda !!!!!!

   tylko ile bitów informacji niesie z sobą np. ten punkt ????
   „* Nie ma żadnej hierarchii. Jest tylko Jedno Będące Wszystkim;” (świetnie ! tylko
   skąd Aniołowie ? )
   dalej
   „* Pierwsze Źródło góruje nad Całością;” ,,,,,,,,,, (co znaczy pierwsze źródło ,,, jest czwarte źródło ????)
   można tak do końca rozprawić się z Całą Resztą ,,,, „poezja słowa” ,,,, czyli żonglerka słowem ,,,, przekaz nie wiedzy ,,,,ale poezji Samego Słowa ,,,, czyli wiedza urojona ,,,,,,,,,,,,,, 😦
   jak ciąża urojona ,,,, orgazm tez może być urojony ,,, każdy psychoanalityk ci to
   powie ,,,,, 😀

   Ps. to już teraz wiesz że się nie obraziłem 😉 Dobranoc 😀

 107. ,,Posiadanie ciała fizycznego nie ogranicza cię bardziej niż posiadanie nóg przez orła uniemożliwia mu latanie”. Bardzo ładne zdanie. 🙂 No, może nie stylistycznie, ale wciąż jest ciekawe. 😀
  Ciało nie jest po to, by ograniczało, ale pomagało doznawać, poznawać.
  Tylko szkoda, że mało ludzi zdaje sobie sprawę, że może latać.
  Wzdłuż jednej drogi spotkałam chorego gołębia, któremu brakowało piór, potem martwego bażanta z dziurą w klatce piersiowej, potem zobaczyłam martwego jeża, na którym już ucztowały tłuste muchy. Na koniec ujrzałam zdechłą mysz.
  Umiesz latać, potem tracisz pióra, dzięki którym ty i niebo możecie się spotykać. Potem wciąż jesteś ptakiem, ale już trzymasz się blisko ziemi. Gdy ktoś wyrywa ci serce, uzbrajasz się w kolce. Na koniec widzisz jedynie swoją marność, mniejszość. Jak tchórz żyjesz w norze… A przecież tak niedawno byłeś symbolem pokoju, ducha świętego…
  Orzeł, owszem- ma skrzydła, ma nogi zakończone szponami, ostry dziób… Jest Drapieżnikiem. I jako Drapieżnik może łączyć się z Niebem. Kto wie… może bardziej niż gołąb zna niebo. 🙂

  • 😀 ….. Tak,… orzeł zadziobał gołąbka, którego potem zjadły tłuste muchy pod wodzą filmowego Władcy Much, generała Belzebuba, władcy złych duchów wg. Biblii i dowódcy zbuntowanych istot pośrednich wg. Księgi Urantii…… 😉

  • @canou 😀 ,,,,, „‚misterium’ tylko dla wybranych? Czy aby na pewno ?” 😉 ,,,,, może raczej ,,,,, 🙂 king size dla każdego 😀 ,,,,, skoro Ty się Tu zjawiłaś 😀 ,,,,,, to może jeszcze chwilę Tutaj ,,, będę ,,,,” szczał pod wiatr” 😉 ,,,,,, 😀 ❤

   • @xylotet 🙂 może być i king size.. jest wiele pięknych plansz.. można je nawet tu wyciągać [Naohisa Inoue/obrazy]
    Powoli sobie zlepiam i układam różne rzeczy..
    a sikanie pod wiatr.. wyzwanie.. 🙂 doceniam wolę poświęcenia 😀
    słabo mi idzie to udzielanie się na forach itp. ..już i tak chyba niezręcznie podpadłam takżee..
    wyszło składnie(?) jest późna godzina..
    ps. to zaryzykuję ostrożnie.. https://www.youtube.com/watch?v=WkdeUaacb58

   • @canou 🙂 „słabo mi idzie to udzielanie się na forach itp. . itd… do ps. ” ,,,, idzie Ci
    Bardzo Dobrze i ,, nigdzie nie podpadłaś 🙂 ,,,, ja nie bawię się w Słowne Konwenanse ,,,, ale o Dziwo nawet Krystal mnie nie wybanowała ,,,, liczy się Przekaz
    a nie ,, „dmuchanie cukru pudru w ,,, D,,,, tyłek ,,, (dobra niech zostanie to słowo)”

    Ps. akurat to wirtualne spotkanie z Tobą nie było jak to określasz 🙂 „sikaniem pod wiatr ” ( mam na to dość podobne określenie 😉 ) ,,,, 😀 Twój link
    posłucham jutro bo właśnie rozpakowuję się po podróży do Polski 😀 **************

   • @xylotet 🙄 a tam było o cukrze właśnie . . . .

    Czyli jednak wakacje? 🙂 Mnie też na dniach czeka mała wyprawa i dłuższy spacer.. po wiosce 🙂 w prawdzie w ramach pracy ale to.. jak wakacje 🙂

   • @xylotet, No tak.. więc jeśli miało być nie cukrem tylko Przekazem.. to Czasami, jak się trafi na takie różne rzeczy.. i przekaz przechodzi sam i mało słodki.. to później trochę się obrywa ..
    bo oni preferują jednak asertywniejsze podejścia
    i tak nie wiadomo troche.. takie odmęty bywają(?)

   • @canou 🙂
    Czy mogę zapytać o Twój Nick?…
    Pytam, bo Tadeusz Owsianko przy końcu ostatniego swojego wykładu z 16.07 powiedział, że „can-nu” znaczy ‘wszystko za wszystko’ i jeszcze wspominał o pewnej wizji z indiańską łodzią…i odmętach….
    Tak się jakoś dziwnie to wszystko łączy….. nawet to, że tu do nas zajrzałaś 🙂
    Może to jakiś Znak, albo Przekaz…??? 🙂

   • @Dorota 🙂 nick faktycznie wybrałam z przekazem, teraz sobie przypomniałam, trochę przestawiłam litery.., a o odmętach udzieliło mi się pewnie z takiej serii koszulek 😉 ale to co napisałam tu dotyczyło takiej sytuacji, która zaszła była mało ciekawa więc.. zmieniono mi piętro..
    Raczej nie ma to związku ze Znakami czy czymś takim, co najmniej dla mnie. chyba, że.. A ma mieć?
    Wykład ok i są obrazki trójnie tunele, mosty itp. to chyba ważne, także można sobie coś dopasować, nie pamiętam o pustce też było? Mogło być 😀

   • @canou 😀 ,,, NIC masz dobry ,,,,, 🙂 ,,,,, coś jak Ident ,,,,, 😀 ….. a koszulkę z tym
    Iidentem ,,,,, ściągasz na noc ???? ,,,, 🙂 ,,,,,,,, 😀 ❤ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 😀

   • @canou 🙂
    Piszesz jak Xylotet 😀 ……jego nauczyłam się jako tako ‘rozbierać’ 😉 , to i Ciebie pomału zrozumiem 🙂

   • zsynchronizowaliście, że hej 😀
    ja piszę samą naprawdę i nic nie zdejmuję 😉 ..jak komuś się uda mnie zrozumieć to śmiało 😀
    nawet mi samej to czasami nie idzie.. Żuczki Drogie 🙂

  • @Lidia 🙂 ,,, tylko czemu takich spektakli ,,,, dziś się nie tworzy 😦 ,,,, kiedy ponoć od
   tamtego czasu wszystko tak bardzo się rozwinęło 😉 ,,,, a nawet ludzie którzy tamte czasy pamiętają ,,, Dziś o całe niebo ,,, są rozwinięci 😉 ,,,,,,,,,,,,,,,, 😀

   • Xylotet,
    rozwój i postęp… hmm…
    Postęp technologiczny- technologia, która ma nam ułatwiać życie, to życie ogranicza.
    Medycyna, która tak ,,poszła do przodu”… Jeszcze nie spotkałam zdrowego człowieka.
    System szkolnictwa dostępny dla każdego… Mądrości u niewielu uraczysz.
    Jak się chce być lepszym od dobrego, to można być tylko gorszym… 😀

    I dziękuję, wróciłam cała i zdrowa, choć bez drobnych wypadków nie umiem się obejść. 🙂

   • @Lidia 🙂 ,,,, fajnie że wróciłaś Cała i w Jednym Kawałku 😀 ,,,, ach te Drobne Wypadki 😉 ,,,,, są zawsze Urocze 🙂 ,,,, 😀 ,,,,, jak czołowe randez vous z ciężarówką ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 😉 ,,, najważniejsze nie przejmować się Przeszłością ,,,, i być otwartym na coraz to nowe i bardziej ekscytujące spotkania 😉 ,,,,, Dobra! niech będzie Wyzwania 😉 ,,, 😀 ******************

 108. @xylotet 🙂
  Ja też się na Ciebie nie obraziłam 🙂 ……. ani na Nikogo Innego Tutaj……. 🙂
  Obrazić się na Kogoś Innego, to tak jakby obrazić się na Samego Siebie…. , no i taka to jest ‘Hierarchia’…… 😉 🙂

  Ps. postanowiłam nieco odpocząć od pisania na tym forum i odstąpić Przestrzeń dla Innych 🙂 ….. , jeśli Robert pozwoli 😉 🙂 ……, ale z zainteresowaniem poczytam, co napiszecie 🙂 ……. ❤

 109. Xylotet,
  tak sobie myślałam, poczytałam tu i tam i ówdzie i jeszcze raz pomyślałam… I masz rację! Trochę czuję się z tym nieswojo, a raczej swojo, ale od początku mówiłeś prawdę, na którą nie chciałam spojrzeć, bo tyle czasu grało się w nie swoją grę…
  Dziękuję Ci i nawet nie wiem jak wyrazić wdzięczność. 🙂
  Dziękuję Ci, bo i nawet moje lęki minęły. 🙂 Jesteś nieoceniony i niedoceniony. 😉

 110. I ja znikam na tydzień, bo nadeszły takie czasy, że są czasy na wczasy. 😀
  To się trzymajcie…albo puszczajcie jak lubicie. 😉

 111. Xylotet,
  bo jak mieć wypadek, to ambitnie i z rozmachem! Co tam małe popierdółki… Od razu ciężarówka. 😉 Co następne? Monster truck? Czołg? 😉
  To, co kiedyś było straszne, może okazać się całkiem przyjemne. 🙂 Sprawdzanie swoich możliwości daje wiele satysfakcji. Takie bycie wyzwaniem dla samego siebie… 😀 Fajnie nareszcie móc się nie przejmować… Bo przecież wcale nie jesteśmy takimi, jakimi widzą nas inni. 😀
  No to ja idę na czołowe randez vous z poduszką… Ja wybieram bezpieczniejszą opcję. 😉 Dobranoc. 🙂

 112. 😀 To Ambitnych i z Rozmachem 😀 ,,,,, Snów ,,,, 😀 ,,,,, życzę Wszystkim 😀 ,,, Dobranoc 😉

  Ps…. „Co tam małe popierdółki” ,,,,,,,,,,,,,,,,,, właśnie 😀 ************* ❤

 113. Dobry wieczór! 😀

  Cisza mi zaczyna doskwierać. 🙂 Nie mam co wieczorami robić bez tych klawiszowych rozmów…
  Ale ja swoją ciszę przedłużam do niedzieli, bo wyjeżdżam na ulubione święto Dorotki- na pogrzeb. 😀
  Także całuję każdego, a Dorotkę to dwa razy, żeby jej foch minął. 😉

  • @Lidia ,,,, że też ta Dorotka takie święto sobie polubiła 😦 ,,, 😉 ,,,,,,

   Ps ,,, co do Całowania 😀 ,,, to Całuj i nie Żałuj 😉 ,,,,, Dobranoc 😀 ************

   • @ Aleksander 🙂
    Być może jakaś Lidia mieszkała przez chwilę w Zakopanem, ale ja nie. 😀
    Mogę wiedzieć skąd to pytanie?

 114. Lidio, to nie foch, tylko raczej brak zleceń z Góry… 😀 😉
  Poza tym, jak napisałam wcześniej zostawiam Przestrzeń dla Innych, którzy są być może ‘Czarni’ i ‘Swoi’, a nawet potrafią załatwiać potrzeby fizjologiczne pod wiatr 😦 ….. , ja nie czuję się na siłach startować w takich zawodach…. 😉 😀
  A buziaczki odwzajemniam 🙂 :************* 🙂

  • @Dorota 🙂 ,,, skoro tak już jesteś rozżalona 😦 ,,, to pozwolę sobie przedstawić Ci
   moją dobrą koleżankę ,,,, nie wiem jak inni ja nazywają ,,, ja zwracam się do Niej
   Lucy ,,,,, widujemy się prawie co dziennie 😉 ,,,,, ja i ona mieszkamy w tej samej
   rzeczywistości ,,,,, bardziej zrozumiale w Realu 😉 ,,,,, w sąsiedztwie 🙂 😀

   • @xylotet,
    przejrzałam album i stwierdzam, że wśród staroci przyszło ci żyć….. 😉 😀
    Lucy jest bardzo przyjemna 🙂 , ale ciekawi mnie jeszcze ten biały posążek….., która to starożytna postać jest?….., bo jakoś nie bardzo mi idzie poruszanie się wśród ‘starożytności’ 😦 😀 😛 😉 :*********** ❤

  • Dorotko,
   ten foch był tylko prowokacją i jak się okazuje- udaną. ;D Wolałam Cię ,,uszczypnąć”, żebyś się tylko odezwała. 😀
   Nie sądzisz, że za łatwo ulegasz wpływom? Pan Owsianko mówi o braku zleceń z góry, inni święci też… I Ty, Brutusie? To ja odgórnie zlecam Ci dalsze wstawianie w postach ,,buziek” i znaków interpunkcyjnych ile wlezie. 🙂
   ,,potrafią załatwiać potrzeby fizjologiczne pod wiatr 😦 ….. , ja nie czuję się na siłach startować w takich zawodach…” Dlaczego? Przecież kobiety pod tym względem mają łatwiej. Nie startuj w zawodach, tylko bądź sobą i wierz w Siebie. 🙂
   Gdy ja z góry zakładałam, że czegoś nie umiem, to babcia mówiła: ,,I nie święci garnki lepią”.

 115. @xylotet 🙂

  Nie jestem rozżalona 😛 …… ino nieco skonfundowana, jeśli Pan Kardynał pozwoli 😉 😀
  Pozdrów Lucy ode mnie 🙂

 116. @Dorota ,,,, tylko nie mów mi że takie grzywki i te brązowo białe łaty ci się nie podobają ,,,,, Lucy nawet nie gryzie 🙂 ,,,, z Polski musiałem wyjechać znacznie
  wcześniej niż planowałem 😦 ,,,,, ale w przyszłym tygodniu będę znowu ,,, i ,,, na dłużej 😀 ******* ❤

 117. Dzień dobry 🙂
  Taki cytat z wypowiedzi Pana ‘Czarnego’:

  „To nie nam przydarzają się zdarzenia a my przydarzamy się zdarzeniom ! Można by powiedzieć ciągom zdarzeń , czemuś co można by nazwać Tendencjami .Jesteśmy Składowymi ich Ciała Duchowego.”

  Jasne!!!!…… albo Ciemne….. 😦 , czyli nic nie możemy poradzić na to, że jest jakaś astralna‘Tendencja’……., możemy tylko bezradnie patrzeć i dawać d….. 😦 , albo powiewać na wietrze jak grzywka Lucy 😀

  Tak tylko chciałam włożyć kij w mrowisko 😀 ……. 😉

  • @Dorota ,,, chyba nie zrozumiałaś tego że Źródła Tendencji stoją Daleko ,,, Daleko poza realem ,,, astralem ,,,, mentalem ,,, a nawet przyczynowym ,,,, krytykowanie
   tego z pozycji realu i trochę wyżej ,,,, jest jak powiewanie grzywki Lucy na wietrze
   ,,, możesz powiewać tylko nic tym nie zmienisz ,,,, albo jak bunt odźwiernego na
   parterze ,,, wielopiętrowego wieżowca ,,,, gdzie na najwyższym piętrze siedzi rada nadzorcza i właściciele ,,,, żeby coś zmienić w funkcjonowaniu tego wieżowca
   trzeba się TAM dostać ,,,, aby zmienić nastawienie tego gremium 😉 😀

   • @xylotet ,,,
    co do ‘rady nadzorczej’ ….. to jakoś nie mam dobrych skojarzeń związanych z takim ‘Gremium’ 😦 , które Wie jakie są Obowiązki Odźwiernego, natomiast zapomina o Swoich Obowiązkach…..
    Te Głowy zwykle zapominają też jakie są Możliwości Źródła, które je wyemitowało….., a ‘szczanie’ pod Wiatr kończy się nieprzyjemnie 😦 ………., nawet Lucy wie jak się odwrócić podczas tej czynności 😉 😀

   • @Dorota ,,,,, ja wiem że Ty nie masz doświadczeń ,,,, w tym korporacyjnym świecie 🙂
    ,,,,, ale nie zapominaj „że jak na dole tak na górze ” ,,,,,,,, 😉 ,,,,,,, czyli dół jest tylko emanacją góry i vice versa 😉 🙂 😀 ,,,,,,, a ryba zawsze śmierdzi od głowy 😀 ******

   • 😀 Tak ‘ryba śmierdzi od głowy’……., a Głowa wyrasta z Ryby, więc prawdę prawisz, że ‘jako na górze tak i na dole i vice versa’ 😀 :************ ❤

 118. 🙂 Bardzo interesująca rozmowa Tadzia z Justynką 🙂
  http://tagen.tv/vod/2015/07/wieczorynki-u-tadzia-i-justynki-odc-44/

  Rozmowa dotyczy między innymi ZDARZEŃ, które nam się przytrafiają, albo my przytrafiamy się zdarzeniom……i wyszło na to, że wszystko zależy od punktu widzenia, czyli siedzenia :D… i Przytrafianie się Zdarzeń……. i Prawda o TYM 😀
  A Kluczem do Wzniesienia jest Wyciągnięcie Właściwych Wniosków z Przydarzających się Zdarzeń…….. 🙂

 119. Dorotko,
  to była zabawa w chowanego… Choć powiem, że jak na kościelne standardy, to uroczystość była miła, dużo gości… z rozmachem. 🙂 Jubilatka mogła sobie na spokojnie odejść. 🙂
  ,,A Kluczem do Wzniesienia jest Wyciągnięcie Właściwych Wniosków z Przydarzających się Zdarzeń…” A ja sobie powyciągałam właściwe wnioski (tak myślę) i powiem, że szału nie ma. Poszerzyła mi się perspektywa, ale życie wciąż jest życiem… udanym życiem. 😀
  Profil Xyloteta już zdążyłam obejrzeć, a Twój, Dorotko? Bom ciekawa… 🙂
  Na dziś kończę, bo gorączka mnie równo trzepie… Miłej nocki. 🙂

   • @Dorota ,,,,, chciałem CI wysłać TYLKO link do zdjęcia Lucy ,,,, nie wiedziałem że z
    tego wyjdzie takie gówno 😦 ,,,,,,, to nawet nie ja tylko Iza ,,, zorzy blask ,,,,, opublikował moje zdjęcie ,,,,,,, dlatego Wszystkich Poszkodowanych PRZEPRASZAM !!!! ,,,,, nie zdawałem sobie sprawy z „finezji” 😦 ,,,, tzw. społecznościowych portali 😦

   • @xylotet 🙂 ,Ty się nie przejmuj 😀 😉 ,……. bardzo sympatycznie wyszedłeś na tym selfi 🙂 , więc nie widzę problemu w tym, że jeszcze większy krąg wielbicieli/ek sobie zaskarbisz 😀 :************* ❤

 120. Dzień dobry 🙂
  W tej wieczorynce Tadeusz wspomina o tym, że „do Nieba czwórkami szli”…..
  Tak mi się to skojarzyło z następującą Czwórką:
  Ziemia jako skała, Rośliny, Zwierzęta i Człowiek.
  Idąc tym tropem byłyby to Cztery Dusze Zbiorowe ewoluujące lub inaczej wznoszące się jedna z drugiej i już nie powracające do poprzedniej Istności, czyli Odłączające się od Swojej Rodziny Dusz….
  Ewolucja zmierza do niepowracania do ziemi, czyli do postaci ziemskich pierwiastków. Ciało Świetliste, które jest naszym kolejnym Przystankiem w Ewolucji , czyli Piątą Formą Bytu, zwaną Nieśmiertelną 🙂 nie będzie się bawiło w chowanego 😀
  No, tak mi wyszło jak na paluszkach to liczyłam…… i wcale Dorotka nie polubiła tych wyżej wspomnianych smętnych ‘Świąt’ 😦 …………. 😉 😀

  Co do Wybaczania i Miłości to ja ostatnio często wracam do wspomnień o tym co i kto mi kiedyś zrobił i co ja komuś kiedyś zrobiłam, a czego nie zrobiłam…. I czy mogłam to i tamto zrobić i czy nie mogłam zrobić i czy ktoś mógł, czy nie mógł mi czegoś zrobić i powiem tak:
  Nic nikomu nie jestem Winna, ani nikt mi nie jest niczego Winien, bo na kolejnych etapach naszego rozwoju najczęściej nikt z nas nie mógł postąpić inaczej niż postąpił….. takie mieliśmy możliwości i takie zdarzenia nam się przytrafiały i takich wyborów dokonywaliśmy i każdy z nas miał jak najlepsze Intencje, tak jak je wtedy interpretował……
  A Intencje to nie jest to samo co chęci, bo jak wiemy ‘dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane’…….. 😀

  • ,,Nic nikomu nie jestem Winna, ani nikt mi nie jest niczego Winien, bo na kolejnych etapach naszego rozwoju najczęściej nikt z nas nie mógł postąpić inaczej niż postąpił…” Na łacinie pani mówiła: ,,tertium non datur”, ale zawsze są drzwi, okno i komin… A gdzie wolna wola? Po co oddawać swoją moc decydowania ,,sile wyższej”? Każdy jest odpowiedzialny za swoje postępowanie. Dobre intencje,złe intencje… Aż tak bym się nie rozdrabniała, to raczej kwestia wyboru różnych doświadczeń.
   Sama miałam żal do pewnego człowieka. Niby wybaczyłam, ale jednak coś tam pozostało. Gdy człowiek umarł, to wtedy mogliśmy sobie na spokojnie porozmawiać. Zobaczyłam punkt widzenia tej osoby. To wszystko. Nie było żadnych przeprosin, wybaczania, bo nie żyjemy po to, by się tłumaczyć. Jednak wciąż mamy wolną wolę i jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie.
   A dlaczego ludzie popełniają głupoty? Bo mają dobre chęci? Zazwyczaj nie myślą nad tym, co robią jak takie owieczki z owczarni Pana…

   • Wolna Wola…… , a co to w ogóle jest?????
    Niejaki Oświetlony 😉 Lucyfer miał wolną wolę i przeszedł do historii jako gorszy od Szatana, który ponoć był jego podwładnym……, a obaj chęci mieli dobre….. 😀
    Teraz na Przestrzeni funkcjonują niejacy ‘Czarni’, którzy tak nazwali siebie chyba dlatego, żeby nie straszyć publiczności swoją ‘Świetlistością’ 😉 , natomiast niejakich „Białych’ uważają za ‘ciemnych’……, czyli oczywiście głupszych od siebie…. 😦
    Normalnie mętlik w głowie się od tego robi……, a ‚Tertium non Datur’, czyli co?????
    Kwadraturę Koła mamy teraz?….. czy co??? 😀

 121. ,,natomiast niejakich „Białych’ uważają za ‘ciemnych’……, czyli oczywiście głupszych od siebie…” Dlaczego ktoś miałby uważać kogoś za głupszego, gorszego? I głupi może powiedzieć wiele prawdy… Czasem nawet więcej niż ci oświeceni. 🙂 Etykietki można przyklejać na butelki, nie na ludzi.
  ,,Wolna Wola…… , a co to w ogóle jest????”
  Kiedyś zapytałam tatę: ,,co to jest wolna wola?” ,,Np. to, że wolę zupę pomidorową od ogórkowej”. 🙂 Mam nadzieje, że pomogłam. ;D
  Kwadratura koła… I tu mnie zagięłaś… Na dziś proszę o łatwiejsze zagadnienia, wszak jeszcze mnie gorączka trawi. 🙂

  • Lidio 🙂 , zostawmy tę Kwadraturę Koła Xylotetowi 🙂 ….. on lubi takie problemy 😀 😉
   Na gorączkę podobno chłodne okłady pomagają …. Zwłaszcza w tym ‘piekielnym’ upale 😀

 122. Ta Wolna Wola potrafiła tak rozbujać to wahadło z Jednej na Drugą stronę, że się w końcu kołomyjka wcieleń z tego zrobiła ….. 😦
  I nie po to Tu wcielaliśmy się w kółko i w kółko, żeby jeszcze ktoś miał coś do Wybaczenia, albo ktoś miał kogoś prosić o Wybaczenie……… już się Bilans Ostatecznie Równoważy……, a w kartotece Winien-Ma dopełniają się ostatnie Bilanse 😀

 123. Racja, niech Xylotet się wypowie, bo ja z filozofii najbardziej lubię empiryzm. 🙂
  Gorączka to właśnie od zimna mi się zaczęła- od lodów. I tu dodam anegdotę…
  W niedzielę byłam u siostry. Remont w jej mieszkaniu przeprowadza pewien Miły Pan. Na deser były lody, więc poszłam do Miłego Pana i mówię: ,,Tak wyszło, że teraz to ja muszę pana zaprosić na lody”. Podszedł do mnie i ściszonym głosem odpowiada: ,,Lidzia, a już bałem się, że nigdy mi tego nie zaproponujesz”. 😀 Cóż,słowa dotrzymałam… 😉
  Wracając do wolnej woli… Czasem ludzie tylko żyją w iluzji wolnej woli. Ktoś może uważać, że jest wolny, a tak naprawdę jest jedynie kukiełką.

 124. Lidio 😀 , oj ty Lodziaro 😛 😀 😉 , a potem się dziwisz, że masz gardło chore….. , ale rozumiem – jak empiryzm to empiryzm…:D 😉
  Co do wolnej woli kukiełek, to przyszła mi do głowy taka myśl przy śniadanku, że astralik lubi, gdy kukiełki są zniewolone i proszą o przebaczenie 😦
  Mi się astral kojarzy z kloszem od lampy, w którym rozproszone światło dezorientuje muchy w nim latające….. nawet nie są w stanie dostrzec, gdzie jest żarówka…., zresztą jest gorąca, wiec może się jej boją jak ognia piekielnego 😀 ….
  Przyczynowy dokłada do Pieca i w ten sposób wina goni winę i nawet, gdy próbuje się Przebaczyć, to z mentalika płyną myśli: głupiś frajer, dołóż mu, jak i on ci dokłada i wdeptaj go w ziemię….., a co się będziesz Patyczkował!?! 😉 😀

  Ps. Xylotet nic nie napisał ……. chyba przymierza się do innej wersji Porozumiewania się…….. bez internetu????…… czy co???? 😀 😉

  • Muchy trzymane pod kloszem pędzące do światła… Kilka lat temu mama swoim bystrym spojrzeniem krótkowidza wpatrywała się w lampę. ,,Co to za czarne jest w tej żarówce?!” Okazało się, że to uprażone muchy, które tak bardzo chciały się zjednoczyć się z Żarówką. Tak to jest, gdy bezmyślne muchy najedzą się byle g…
   Muchy mają skrzydła, Ikar też miał skrzydła…
   Jeśli ktoś kogoś krzywdzi, to za pewne sam został wcześniej skrzywdzony. Zemstą nie ma co sobie zawracać głowy. Nie wiem z czego to wynika, ale gdy ktoś mnie zdenerwuje do żywego, to potem w jego życiu dzieją się zaskakujące, przykre rzeczy.
   A Xylotet czeka, aż do niego napiszesz na maila. 😉

   • Tak to jest z tymi muchami……, jak stare przysłowie mówi: ‘tyle wiedzą co zjedzą’….., nawet Belzebub nie lubi jak mu ‘pscą’ na nosie 😀
    A Xylotet narozdawał wszędzie pełno namiarów na siebie, że nawet nie ma co do niego się zgłaszać ….. pewnie wszystkie skrzynki ma pozapychane i numer zablokowany 😦 😉
    Ja tam w kolejce stać nie lubię….. poczekam jak będzie On-Line…… 😀

 125. Dorotko,
  to po co patrzysz tylko w jedną stronę? Możesz postać w kilku kolejkach albo sprawić, by inni stali w kolejce do Ciebie… 😀 Są dwa sposoby na to- uśmiech i dekolt. 🙂 Nic nie tracisz, a inni skorzystają.
  Zamiast się smucić i czuć zazdrość, lepiej jest poświęcić czas na igraszki z innym Diabłem. 😉 Mężczyźni są fajni… 😀
  A poza tym znów nie wierzysz w Siebie. Z góry zakładasz dziwne scenariusze… Najpierw spróbuj, a potem dochodź do wniosków. 🙂

  • Lidio 🙂 , że co?? …. że dziwne scenariusze???… taki On-Line jest teraz bardzo trendy…., a nawet wielce perspektywiczny 🙂
   Co do Diabła, to często powtarzałam, że ja to bym nawet ze Starym Diabłem gdzieś pojechała 😀 ….., bo dawniej lubiłam podróżować w różne miejsca…. Teraz mi trochę przeszło, jak pooglądałam zniszczenia krajobrazów i przyrody, to mi się smutno zrobiło 😦 ….. , ale jakby Stary Diabeł 😉 ponaprawiał to Wszystko, co zepsuł, to kto wie….. może dałabym się Skusić 😀

   • Dorotko,
    za dużo tego ale, wymagań, oczekiwań. Krajobrazy kobiecie nie pasują… Nawet na kopalni można się pobawić. 😉 Rzuć w eter hasło: ,,chcę mieć mężczyznę” i okazja się znajdzie. Reszta to detale. 😀 Swój swego znajdzie…
    I jeszcze takie małe P.S….
    ,,poczekam jak będzie On-Line……” Ile godzin czekasz, aż Xylotet będzie on line? 😉

   • Lidio:D , jak wiesz Xylotet to jest Xylotet 😀 ……. Jest On-Line, albo nie jest………, ale od czego lub Kogo to zależy – mnie nie pytaj 😀

 126. W sumie być online oznacza nie być… w realnym życiu. Taka śmierć dnia codziennego. 🙂 Przejście w inny wymiar. Człowiek nawet nie zauważa jak dużą część swojego życia zabija. Tak mnie coś wzięło na wieczór. 😉
  To idę w offline, a Ty, Dorotko czuj, czuj, czuwaj! 😀
  Skoro mam całować i nie żałować, to jeszcze raz całuję wszystkich. 🙂

 127. Lidio 🙂 , masz rację z tym on-line i off-line….., bo nie można być cały czas na czuwaniu…. trzeba odpocząć…. i tak mi się pomyślało, że trzeba Odpocząć od wszystkiego, nawet od Świętego Spokoju też widocznie trzeba odpocząć…. 😉 😀
  Nie wiem co to się wyprawiało w zamierzchłych czasach, ale wygląda na to, że ówcześni bogowie nie dość, że zapragnęli odpocząć od Wiekuistej Szczęśliwości to w dodatku od Rozumu przy okazji odpoczywali….. i dlatego mamy to co mamy…… 😉

  • Trzeba też pamiętać, że Licho nigdy nie śpi. 😉
   Dziś jestem za odpoczynkiem, bo nic mi się nie chce. Po zmaganiach z gorączką jestem osłabiona i nagle okazało się, że jakoś mieszkam wyżej niż zwykle. 🙂
   Cóż, Bóg też człowiek i czasem nie wszystko mu się uda.
   To ja poleniuchuję dalej z dziećmi przy pizzy tym filmie 🙂
   http://www.cda.pl/video/1886452d

 128. Dobra, leniuchowanie już mi przeszło. 🙂 Umiar jest dobry i w czuwaniu, i w odpoczynku, i w ogóle.
  ,, bogowie nie dość, że zapragnęli odpocząć od Wiekuistej Szczęśliwości to w dodatku od Rozumu przy okazji odpoczywali…” Myślę, że to raczej Rozum miał już ich dość. 😉 Organ nieużywany zanika. Dziś tę zależność widać jeszcze bardziej. Bycie głupim jest powszechnie akceptowane, a nawet propagowane.
  ,,mamy to co mamy…… ;)” Mamy to, na co żeśmy tyle pracowali. 😀

  • Lidio 🙂 , widzę żeś już całkiem wyzdrowiała i jesteś w pełni sił gotowa stawić czoła wszelkiej głupocie 😀
   Bardzo mi się podobał ten film o Czarownicy….. interesujące spojrzenie na Dobro i Zło 🙂

   • Nie wiem, czy uda mi się stawić czoła swojej własnej głupocie, ale dzięki niej też się czegoś mogę nauczyć.
    Cieszę się, że film się spodobał. 🙂 Baśń o tym, że gdzie jest miłość, tam nie ma podziałów. 🙂

   • Lidio , Ty się nie przejmuj własną ‘głupotą’, bo jesteś na tyle mądra, żeby wiedzieć, że nawet głupota może czegoś nauczyć 🙂
    Gorzej z tymi z „Rady Nadzorczej” 😦 ,……. właśnie te Głowy miałam na myśli pisząc o głupocie…., bo czymże jest głupota ‘Odźwiernego’ wobec Ich ‘wspaniałomyślności’ 😉 ?….. 😀

 129. @Lidia 🙂 ,,,,, przestań być maso ,,, 😉 ,,,,, i powiedz Dorotce że jest moją najbardziej
  ulubioną Dziewczynką Hunza ,,,,, 🙂 ,,,,, 😀 ***************** ❤

 130. 🙂 A propos Lucy…. 😀
  Takie koniki mieli Indianie na filmach o Winnetou 🙂 ,,,,,
  Wszystkie moje koleżanki twierdziły, że wychowały się na ‘Ani z Zielonego Wzgórza’, a ja wychowałam się na opowieściach o szlachetnym Apaczu i jego przyjacielu traperze Old Shatterhand …. Czytałam te książeczki Karola Maya i wyobrażałam sobie, że jestem siostrą Winnetou 😀
  A później z zapałem oglądałam filmy o tym jak Markiza Angelika walczy z przeznaczeniem 😦 😉 , kiedy wydano ją za mąż za ‘Starego Diabła’, który później okazał się Dobrym Demonem…. 😀

 131. @canou ,,,,,, właśnie ,,,, pracuję w dziale Zepsutych Rzeczy ,,,,,, do których
  nikt nie chce się przyznać ,,,,, więc spokojnie możesz zepsuć coś jutro ,,,,, 😀 ❤

 132. @xylotet, to coś jak antykwariat(?) Osobiście mogłabym się do czegoś tam przyznać.. pewnie znalazłoby się coś ciekawego do wyboru..

  A Identu nie da się chyba zdejmować.. można ukryć.. zakryć, ale są zawsze chyba.

  • @canou ,,,,, to nie antykwariat ,,,, to Coś jak Śmietnisko ,,,, na nim nie ma już wstydu
   itd…. itp wszystko leży porozrzucane Pozornie bez Właściciela ………. nic nie da się ukryć 😦 ,,,,,, a najbardziej Identu …………… 😀 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, w tym dziale trzeba być
   śmieciarzem 😀 😀 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

   • @xylotet, 😳 . . .
    Skoro już tu jestem i zdarza mi się zbierać różne śmieci tu.. to tam też mogę.. 🙂
    ..jeśli panienki już tak mają.. a znaku wyprzeć się nie można.. to w takim razie może i taka moja przyszłość..

   • @canou 🙂 ,,,,, pewnie Tak ,,,,,, 😀 *****************

    Ps. ,,,, a jak się robi taki znaczek z tymi rumieńcami ???? ,,,,, 😉

   • @xylotet, . . do takich znaczków potrzebne są już ‚specjalne’ zdolności.
    Pa. 🙂

   • Hej ‘Specjaliści’ 🙂 @@ c&x! ……. Ileż jeszcze będziecie w ‘Tym’ dłubać???? 😦

    Z Dedykacją dla szukających Dziury w Całym….. 😉
    https://deanneworld.wordpress.com/2015/07/26/family-heirlooms/
    Dokąd idą cierpienia
    Gdy chmury znikają
    Czy płyną ze łzami
    By kiedyś powrócić
    Do wyschniętej duszy
    Pragnącej wody
    Czasem uciekają na zawsze
    Zostawiając błękitne niebo
    Pamiętające o bólu
    Który raz zaistniał
    Dla nowych pokoleń
    By dźwigały brzemię

    ❤ 🙂

   • @Dorota ,,,, 🙂 ,,, tylko kto tu dziury w całym szuka 😉 ???? ,,,,,, 😀 ,,,,,, to zrób taki znaczek 😉

   • @xylotet 😀
    Jaki znaczek i gdzie mam go zrobić?????????????? 😦 😀
    W Dziurze??????????? ……. , a Gdzie Ona Jest??????? 😀
    Kiedyś słyszałam powiedzenie, że jest wielką Sztuką zrobić Dziurę w Dziurze 😀 😛 😉

   • @Dorota 🙂 ,,,,, mój ident to ,,,,, ” ponurość parawanu w podrzędnym burdelu ” ,,,, 😉
    ale nie zakłopotanie ,,,, z domieszką wstydu 😉 😀 ❤

   • @xylotet 🙂
    Ja też się nie mam czego wstydzić 😀 ……jest jak jest…. 😀

   • @Dorota 😀 ,,,, i tak trzymać ! 😉 ,,,,,, nawet przy rozbieraniu się 😉 ,,,,, jest jak jest
    🙂 i nie marudzić 😀

 133. @canou 🙂
  „jak komuś się uda mnie zrozumieć to śmiało 😀
  nawet mi samej to czasami nie idzie..”

  Obserwuję ostatnio okolicznych ludzi i widzę, że też tak mają…. 😦
  Jak odrzucisz wgrane programy, to zrozumiesz Siebie ….., a wtedy na pewno i mi się uda zrozumieć Ciebie 🙂
  Xylotet 🙂 trwa na Posterunku w Warsztacie 😀 , więc zapisz się do Fachowca na ‘Remont’ 😉
  Miłego gadania! 🙂

 134. @Dorota, nie wiem jakich okolicznych ludzi widujesz i czy oni mają tak ja 😦
  Jakie wgrane programy masz na myśli? – jeśli mogę zapytać

  • @canou,
   Jakich ludzi miałam na myśli?….. oczywiście możesz ich nie znać…, ale ich wspólny program ma nazwę:

   „jak komuś się uda mnie zrozumieć to śmiało 😀
   nawet mi samej to czasami nie idzie..”

   A podprogramy dobierane są indywidualnie…. 😦 🙂
   Pytanie: kto dobiera te programy?…… 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s