Piramidy Światła – Świetliste Ścieżki Powrotne

LM-07-2015 przekazane przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, wciąż staramy się przekazywać wam najbardziej istotne informacje pomocne w zrozumieniu bieżącej sytuacji oraz szeroki przegląd tego, czego się po niej można spodziewać, jak również metod, narzędzi i ćwiczeń ułatwiających przechodzenie przez proces ewolucji z możliwie najmniejszym dyskomfortem – dzięki darowi łaski (który jest subtelną energią karmy). Jednak jak zawsze napominamy, abyście akceptowali tylko te pojęcia, które w sercu i duszy odbieracie jako prawdę. Nie powinniście bezmyślnie nikogo naśladować, ponieważ chcąc uzyskać wewnętrzne mistrzostwo, trzeba stale korzystać z daru wnikliwości.

Istnieje wielu oddanych posłańców, którzy otrzymują teraz różne aspekty nowego Boskiego Planu dla przyszłości ludzkości. Poświęcili życie, aby przynosić wam nauki mądrości na obecne i przyszłe czasy poszerzania ziemskiej świadomości. Starają się przekazywać jak najwięcej mądrości i najkorzystniejsze możliwe informacje, a w tym celu stale muszą dążyć do dokładności oraz nieskazitelności. Będą rozpoznani po owocach swej pracy. Gorliwie podążają swoim szlakami i wiele razy wykazali się poświęceniem oraz zaangażowaniem w wybraną przez siebie misję, a od spełnienia duchowego przeznaczenia nie mogą ich odwieść ani zniechęcić żadne negatywizmy.

Każdy z was rozdzielał swoją świadomość lub rozdrabniał się wiele tysięcy razy, aby doświadczyć ogromnej różnorodności Stworzenia, jak również łączył się z wieloma różnymi aspektami siebie o wiele więcej razy, niż może to sobie wyobrazić. Za każdym razem, kiedy to robiliście, dodawaliście do swoich banków pamięci atomu nasiennego coraz więcej złożonych informacji i wyjątkowych doświadczeń. Im dalej odsuwaliście się od doskonałości Najwyższego Stwórcy i im głębiej zanurzaliście się w wielowymiarowości, tym gęstsze oraz mniej doskonałe stawały się wasze wytwory, ponieważ mieliście do użytku mniej czystej substancji Światła. W związku z tym nie powinniście się potępiać ani mieć poczucia winy czy porażki, ponieważ dla każdego życia został starannie zaprojektowany plan nauczania. Ten etap kosmicznej twórczej ekspansji zbliża się jednak do końca. Przyszedł czas, aby odzyskać wewnętrzne mistrzostwo oraz zdolność do tworzenia rzeczy pięknych i harmonijnych w zgodzie z pierwotnym nadrzędnym Boskim Planem.

W celu rozwinięcia subtelnych wartości duchowych trzeba dążyć do silnego, wysoko rozwiniętego połączenia pomiędzy ciałem mentalnym a emocjonalnym, a także między duszą a wieloma aspektami wyższej Jaźni. Kiedy dopasujesz się do wyższych częstotliwości Boskiej Mądrości, z wyższych płaszczyzn intuicji wyleją się genialne pomysły. Możesz w jednej chwili doświadczać podekscytowania, a w kolejnej – depresji, aż stopniowo osiągniesz błogi stan świadomości i już go nie utracisz. Okresy depresji staną się mniej intensywne oraz rzadsze. Jednak wiedz, że ego będzie się buntowało i opierało wysiłkom duszy oraz wyższej Jaźni – będzie próbowało utrzymać swoje zwyczajowe praktyki / nawyki, służąc tylko małej jaźni i egoistycznym pragnieniom. Musisz sięgnąć do sfery świętego Ducha i nauczyć się korzystać z duchowej woli oraz wnikliwości. Musisz stale monitorować i oceniać swoje słowa, czyny oraz pobudki, szkoląc się i uzyskując posłuch małej jaźni. Pamiętaj: CAŁA WIEDZA JEST FORMĄ ŚWIATŁA.

Miliony drogich Dusz są w trakcie tego, co można nazwać procesem wniebowstąpienia lub przemierzania licznych stopni do wyższej świadomości. Ten proces pociąga za sobą uzdrawianie, klarowanie i harmonizowanie wszystkich fragmentów duszy pozostających w trzecim i niższym czwartym wymiarze. Po osiągnięciu średniego szczebla czwartego wymiaru jesteś gotowa / gotów na ważne uaktualnienia w świadomości, co będzie dla ciebie oznaczać gotowość do rozpoczęcia procesu integracji subtelnych częstotliwości licznych wyższych Jaźni. Ten proces będzie kontynuowany dopóty, dopóki nie przyswoisz wszystkich aspektów wyższej Jaźni z siedmiu podpoziomów czwartego wymiaru. To jest cel wznoszenia dla ludzkości podczas tego etapu rozwoju duchowej świadomości. Jak zapewne wiesz, wznoszenie jest niekończącym się, ciągłym procesem ewolucyjnym, a nie celem samym w sobie. Musisz również pamiętać, że doświadczyłaś / doświadczyłeś już różnorodnych etapów procesu wznoszenia wiele razy wcześniej w różnych miejscach i rzeczywistościach.

Miliony szlachetnych dusz powróciło do swojego spektrum światła i cienia, do akceptowalnego poziomu dualizmu, rozpoczynając proces otwierania ścieżek komunikacji z wielkimi istotami z wyższych wymiarów. To oznacza, że ogromna rzesza z was wykonała monumentalne zadanie oczyszczenia głównej części osobistego długu karmicznego. Podpis energetyczny takiej osoby promienieje głównie pozytywnymi, korzystnymi wzorcami częstotliwości wibracji, i stopniowo dostosowuje się do pierwotnej pieśni Duszy. Oznacza to również, że ma ona znów połączenie z i pomiędzy świętym Umysłem oraz świętym Sercem.

Wielu z was odbiera teraz impulsy, przesłania inspiracji, a także zaawansowane informacje od wyższej Jaźni, przewodników i wyspecjalizowanych anielskich pomocników. Prosimy, powoli kontynuuj ten proces i pozwól wyższej Jaźni, aby prowadziła cię przez niego. Jeśli tak zrobisz, możesz zbudować solidne połączenie z kosmicznymi częstotliwościami wyższej inteligencji, dzięki czemu stopniowo oraz bezpiecznie będziesz się przyłączać do bardziej zaawansowanych nauczycieli kosmicznej mądrości. Jako aspirantowi na Ścieżce, są ci objawiane coraz większe kosmiczne prawdy. Jednak musisz pamiętać, że pomniejsze zasady odwiecznej mądrości będą stale poszerzane – uwzględniając wyjątkowe zasady, prawa i prawdy kolejnego poziomu istnienia w niekończącym się cyklu wznoszenia w świadomości. Pamiętaj, że wiedza musi zostać przyswojona i użyta w skuteczny sposób – w zależności od potrzeb, i musi zostać zachowana jako mądrość. Duchowo – ludzkie istoty – ci, którzy rozwinęli  swoje nadświadome umiejętności – mogą zacząć czerpać z bogactwa informacji przechowywanych w ich świętych Umysłach. W końcu zyskają umiejętność przyciągania inspiracji i zaawansowanych informacji z wyższych wymiarów poprzez liczne fragmenty Jaźni swoich dusz rozproszonych w tym podwszechświecie.

Nadświadomość / wyższa Jaźń jest linką do światów duchowych. Najpierw można zacząć uzyskiwać informacje / przebłyski inspiracji dzięki zdolnościom intuicyjnym i podczas medytacji.  Kiedy aspirant na Ścieżce staje się bardziej biegły i nieskrępowany w stosowaniu wyższych wzorców częstotliwości świętego Umysłu, kompetencje umysłu ulegają znacznemu zwiększeniu. W efekcie sięgania do wyższych poziomów częstotliwości spora część pamięci zdarzeń z przeszłości zacznie znikać z pamięci mózgu, co pozwoli ci wyjść z poziomu mózgu / umysłu instynktownego do królestwa wyższego Umysłu. Wznoszenie poszerza umysł, gdyż jest procesem przechodzenia od jednego stanu świadomości do kolejnego. Poszerzanie świadomości obejmuje całą ludzkość, Ziemię, Układ Słoneczny i strefę jego wpływów. Nie chodzi już o skupianie się na małej Jaźni. Ostatecznym celem jest stanie się istotą galaktyczną, która w końcu osiągnie świadomość uniwersalną.

Wyostrz swoją przenikliwość i panuj nad emocjami oraz myślokształtami, ponieważ one są ważnymi elementami procesu współtworzenia, decydując o jakości wzorców wibracyjnych, jakie wysyłasz do swoich osobistych dwunastu promieni, kwiatu Życia oraz koła tworzenia. Wibracje myśli nasiennych zasiewanych w osobistym kole tworzenia zadecydują o jakości tego, co się przejawi i czego doświadczysz w życiu codziennym  – zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Te zdarzenia będą twoim barometrem tego, jakie wzorce wibracyjne wysyłasz w świat przyczyny i skutku.

Twoim głównym zadaniem / celem w tym czasie jest stworzenie stanu troskliwej świadomości i zwiększanie wibracji atomów nasiennych Białego Ognia w świętym Sercu i świętym Umyśle, gdzie tkwi cała moc i wytyczne, jakie będą ci kiedykolwiek potrzebne. Gdy rozwiniesz umiejętności współtwórcze i staniesz się bardziej biegła / biegły w panowaniu nad własnym umysłem i wizualizacją możliwości, zrozumiesz, jak ważne jest stałe monitorowanie wzorców częstotliwości wypromieniowywanych przez ciebie w świat. Zawsze miej na uwadze, że żyjesz w świecie wibrujących neutralnych energii kosmicznych – sił stwórczych, które czekają, aby ukształtować je w cokolwiek, co można sobie wyobrazić.

Dla tego etapu ewolucji ludzi i ich wznoszenia do wyższego stanu świadomości proces inicjacji został zaprojektowany jako wydarzenie zbiorowe, nie jako osiągnięcie indywidualne. Musisz być gotowa / gotów w jakiś sposób wspomóc tych, którzy podążają Ścieżką za tobą, tak żeby również inni mogli dostąpić wzniesienia. Dusza ma naturalną skłonność do podążania w kierunku świadomości zbiorowej. Celem duszy jest zjednoczenie, a nie podążanie za pragnieniami ego. Postępowanie Ścieżką poszerza świadomość duszy i świadomość grupy.

Na przestrzeni lat wielu z was dołączało do nas, tworząc w piątym wymiarze zbiorowe piramidy Światła w strategicznych miejscach wokół całej Ziemi. Często się zdarza, że instrukcje, jakie wam dajemy, są częścią większego planu, który ma się przejawić kiedyś – w przyszłości. Teraz jest czas, aby skupić się na wciąż poszerzającej się grupie służebników świata. Aby umocnić ten cel, w ciągu ostatnich kilku lat grupowe piramidy na całym świecie zaczęły się powoli ze sobą łączyć, tworząc jedną wielką piramidę zlokalizowaną na najwyższych poziomach piątego wymiaru. Ta piramida nie jest tak wielka jak piramida światowa, i znacznie się od niej różni. Światowa piramida została stworzona dla wszystkich ludzi, aby każdy kto chce obcować z naszym Bogiem Ojcem Matką, wielkimi istotami Światła i siłami anielskimi, mógł to tam zrobić. Jest to miejsce, w którym można oddać hołd naszym Boskim Rodzicom, Najwyższemu Stwórcy i majestatycznym Siłom będącym na niebiańskich wyżynach. Jest to święte miejsce najwyższego formatu, i wszyscy, którzy pragną doświadczyć błogości jedności i dzielić się swoim duchowym bogactwem oraz bezwarunkową miłością, mają zapewnienie, że to miejsce istnieje. W przyszłości, kiedy światowe religie zaczną akceptować zaawansowane nauki mądrości ustanowione przez naszego Boga Ojca Matkę, te wielkie piramidy Światła w wyższych wymiarach zastąpią liczne domy modlitwy.

Piramidy służebników świata są zarezerwowane dla tych, którzy są na dobrej drodze do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa i którzy uzyskali prawo do podzielenia się przyswojoną wiedzą / mądrością z innymi. Podobnie jak w przypadku miast Światła w szóstym wymiarze, aby się tam dostać, najpierw musisz wejść do swojej osobistej piramidy, a stamtąd odbyć podróż do piramidy dla służebników świata. Automatycznie uzyskasz dostęp do komory w piramidzie, odpowiedniej dla  osiągniętych przez ciebie wzorców częstotliwości zgodnych z energetycznym podpisem / pieśnią duszy. Zaś w miarę jak twój osobisty blask będzie się wzmagał, będziesz przechodzić do bardziej nobliwych Izb Światła. Wystarczy, że powiem, iż jest to jedna z największych szans, jaką będziesz kiedykolwiek miała / miał, aby służyć ludzkości i Ziemi.

Pamiętaj, nie brniesz w ślepy zaułek, przechodzisz przez portal nieskończoności do nowego początku. Musisz zdecydować, co chcesz zabrać ze sobą do nowego świata, i musisz mieć pewność, co chcesz zostawić za sobą. Kiedy poszerzysz swoją świadomość i dostroisz się do mądrości świętego Umysłu, gdzie są przechowywane wyższe częstotliwości świadomości Boga, twoja rzeczywistość zacznie się bardzo szybko zmieniać.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z was czuje niepokój z powodu tych wszystkich negatywności, niesprawiedliwości i chaosu, jakie szaleją po całym świecie. Jednak w głębi wiesz, że wielkie zachodzące zmiany w końcu doprowadzą do pokojowego współistnienia na świecie, harmonii i dostatku dla całej ludzkości. Miej pewność, że możesz być pozytywnym instrumentem dla zmian. Pozwól nam przesyłać dynamiczne promienie Esencji stwórczej dla tej nowej epoki ewolucji od naszego Boga Ojca Matki do was i przez was, tak że możesz stać się nawigacyjną boją Światła. Moi drodzy, miłość promieniejąca z was oraz z innych służebników Światła / Światło pomoże ludzkości i Ziemi bezpiecznie przejść do cudownej nowej epoki Jutra. Wiedz, że jesteś bardzo kochany i wciąż pozostajesz pod moją opieką.

JAM JEST archanioł Michał

źródło: http://aamichal.blogspot.com/
Reklamy

55 comments on “Piramidy Światła – Świetliste Ścieżki Powrotne

 1. 😀 Oooooooo!…..Witaj Kochany Robercie!!! 🙂 ❤
  Cieszę się, że SIĘ 😉 nie zbanowałeś 😉 ……. I nas też NIE 😉 😀 ❤

  • Witaj Dorotko☺❤Mam nadzieje,że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa i przyjdzie taki moment, że bede miał więcej czasu i możliwości, aby zadbać o tego bloga. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich odwiedzających to miejsce ☺ ❤

  • @Droga Marysiu ,,,,, coś Cię chyba przestraszyło ,,,,, 😉 ,,,,, ale z własnymi straszydłami
   trzeba się jakoś nauczyć żyć 😉 ,,,,,, tak jak na przykład z tym ,,,,,,” nie pomagasz nikomu oprócz ,,,, sobie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ” ,,,,,, to akurat mój przypadek ,,,,,,,,,,,,,, ale fajnie że jest „choć coś ” ,,,,, o co warto i można walczyć ,,,,,,, 😀 ❤ ❤ ❤

   • @Drogi Mareczku ….., wiele mogło mnie przestraszyć….. 😦 😉
    Ok, każdy może pomagać jak umie….., komu i jak chce……. i jak może 🙂 …. , ale walczyć????? 😦
    Hallo!!!!….. tu Ziemia….. Jest Rok 2015….. hallo!!!!….. 😀 ❤ ❤ ❤

 2. @Marysiu 😀 ,,,,, , „ale walczyć?????,,,,,, !!!!!!!! ” 😳 ….. to ” poletko pana boga ” ,,,,,,, od samego swego początku ,,, ZAPROJEKTOWANE BYŁO ,,,,,,, aby WALCZYĆ
  ,,,,, A NAJBARDZIEJ O PRZETRWANIE !!!!!! ,,,,,,,,,,,,,,,,, właśnie mamy 2015 ,,,, i
  Coraz Więcej Walk JEST ,,,,,,, hallo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,,,,, 😀 ❤

 3. 😀 Jeszcze powiem Wam w sekrecie 😉 na ucho, że na Salonie Xylotet 😀 , Chyba próbował się obnażyć 😉 😛 ……. Ale Chyba 😉 Właścicielka go powstrzymywała 😦 😉 ….. albo zachęcała???? 😛 …..nie wiem, w każdym razie wolała, żeby był ‘bez opakowania’ 😛 …….., więc nie mnie jednej się ten Duży Chłopczyk podoba……. 😀 😉 😈

  Dzień dobry! 🙂

 4. A teraz bardziej ‘na poważnie’ 😀 …… kurczę!.. … 😀 …..ja już chyba nie potrafię ‘na poważnie’, bo jak powszechnie wiadomo: Wszystko mi się z Jednym kojarzy 😀 ……. Ale będę się Starać… 😉
  I żeby nie było, że przeszłam na stronę ‘kabała’ 😉 😀 i popieram szczepionki 😦 😀 ……., ale to jest bardzo interesujące i warte rozważenia spojrzenie na Autyzm:
  http://laitman.info.pl/autyzm-oznaka-okresu-przejsciowego-do-nowej-rzeczywistosci/

  • Dzień dobry. 🙂
   Takich bredni jak w tym wywiadzie dawno nie widziałam. Ów pan chyba autystycznego dziecka na oczy nie widział i swoje opinie opiera na filmie ,,Rain Man”.
   Owszem, zdarzają się genialne perełki, ale duuuża część dzieci nie radzi sobie z bodźcami pochodzącymi z otaczającego ich świata. Ich reakcją na to jest agresja (autoagresja również). Wyobraź sobie, że masz w domu dziecko, które nie potrafi mówić, nie czuje potrzeby, by się z kimkolwiek kontaktować. Żyje w swoim małym, poukładanym światku. Kochasz swoje dziecko, ale nie możesz je przytulić, dowiedzieć się, co czuje, myśli. Skoro autyzm jest błogosławieństwem widzenia nowej rzeczywistości, to czemu tyle osób z tego powodu cierpi?

  • Lidio 🙂
   Oczywiście, że Autyzm jest dramatem i nie mam zamiaru twierdzić, że jest inaczej……. Chodziło mi o przedstawienie innego niż rutynowe spojrzenie na to Zjawisko. Nazwałam to Zjawiskiem, chociaż wielu pośle mnie do diabła 😦 z takim podejściem i powie: nie masz takiej osoby w domu, to nie wiesz i się nie wymądrzaj!…..
   Ok, …. Ale kto z nas ma tak zwany prosty profil psychologiczny????? 😉 …….
   Jestem przekonana, że nie ma na świecie tzw. ‘Normalnego Człowieka’ 😉 ……. no, bo kto ustala tzw. ‘Normy’??????…..
   ‘Normy’ istnieją jako testy, tabelki, od-do, itd. itp………Nie pasujesz do Ramek, to jesteś ‘nienormalny’…… nie mieścisz się w tzw. Normach…… i już! 😦 ….. bo nie jesteś w stanie ‘pracować od-do’, w związku z tym nie płacisz podatków, nie zbierasz w ZUS-ie na emeryturę, w dodatku absorbujesz sobą uwagę bliskich lub tzw. pomocy społecznej……. W najlepszym razie stanowisz dla kogoś powód, by poczuł się lepiej, że ci pomaga np. organizując ‘bal charytatywny’, którego uczestnicy skonsumują więcej niż wrzucą tzw. datków dla tego ‘biedaka’ ….. 😦
   Normą jest: „masz dać się przytulić…..”, najpierw jako dziecko, potem jako partner/partnerka…… i nie ważne czy podoba ci się, że ktoś cię molestuje tym przytulaniem 😦 ….., czy nie…
   Są dzieci z zespołem Downa i te chciałyby się do każdego przytulić, a też nie są lubiane, bo są ‘nienormalne’…….
   Ok, ja wiem, że najlepiej jest być ‘Normalnym’ 🙂 ……. , ale tak myślę, czy przypadkiem te ‘Nienormalne’ Osoby nie pojawiają się jako implikacja Środowiska……., są jakby Przyczyną albo Skutkiem Zbiorowej Świadomości…… Takim Zjawiskiem, jak w atmosferze burza, jak w ziemi trzęsienie….. jak w oceanie tsunami……..
   Nie wiem, może bzdury tu wypisuję ……, a może nie…….

   • Kiedyś słuchałam wykładu pewnego mężczyzny, który twierdził, że celowo nie ma ustalonych ,,ram normalności”, by każda niewygodna osoba mogła być zamknięta w zakładzie.
    ,,Normą jest: „masz dać się przytulić…..” Dzieci należy przytulać nawet wtedy, gdy o to nie wołają. Każdy potrzebuje czułości. Czasem dzieci boją się bliskości, choć jej pragną. Przełamanie tej bariery może pomóc im przekonać się, że nie każdy dotyk boli.
    Dorotko, a czytałaś może o tulpie? Może już masz takiego przyjaciela? 😀
    P.S. Z wojen polecam wojnę na wodę. 🙂 Dziś taką przeżyłam. Każdy przegrał i każdy wygrał jednocześnie. 🙂

   • Lidio 🙂
    Z tym przytulaniem dzieci to pewnie jest rozmaicie….. i nic na siłę….., nie żebym była przeciwna ich przytulaniu, ale to zależy od ich wieku i ich tzw. ‘Zespołów’, które są ukryte i nie zawsze zdajemy sobie z nich sprawę….. W zdrowej rodzinie wszystko da się zauważyć i jest ok 🙂 Jestem pewna, że jesteś bardzo dobrą mamą, o czym świadczy chociażby wodne wojowanie ….. 😀
    Nie słyszałam o tulpie, ale pogooglałam i już wiem 😀 ….. ciekawe czy to jest to samo co Animus????

 5. Jeszcze a propos ‘walki o przetrwanie’……. No, to logicznie myśląc……chociaż może upał na logiczne myślenie nie jest najlepszą opcją, ale można próbować 😉 😀 , ……..albo Coś innego robić 😀 ….
  W każdym razie, jeśli jest Walka, to musi być i Wróg…… ino Co lub Kto jest Wrogiem????? 😉 …..może nocne straszydło?????…… albo Przekonanie o TYM, że Ono istnieje na prawdę?????
  Może powołam się znów na inny artykuł tutaj:
  http://laitman.info.pl/najwieksze-leki-ludzkosci/
  No!….. i Co??????? ❤ 🙂

  • Chociaż Wy tutaj to chyba już praktykujecie, więc.. tak tylko wklejam..

   „Akasha – według niektórych doktryn jest to mistyczna, duchowa substancja, w której zapisana jest pamięć od początku czasu. Jest to jeden z pięciu elementów w filozofii hinduskiej, zwykle opisywany jako forma atmosfery czy eteru. Niektórzy uważają, że Akasha zawiera zapis wszystkiego, co się kiedykolwiek zdarzyło, a także tego wszystkiego, co ma się zdarzyć w przyszłości. Teozofowie wierzą, że osoby o specjalnych predyspozycjach psychicznych mogą wniknąć w Akashę albo „Astralne Światło”.
   Zgodnie ze starożytną indyjską tradycją wszechświat składa się z dwóch podstawowych właściwości. Są nimi ruch i przestrzeń, w której się on odbywa. Ta przestrzeń nazywana jest Akashą. Wierzono również, że Akasha jest substancją, która sprawia, że rzeczy wchodzą w rzeczywistość, stają się widzialne i nabierają kształtów.
   Akasha odnosi się do trójwymiarowej przestrzeni naszego zmysłowego postrzegania i to nazywa się „mahakasha”. Natura Akashy nie ogranicza się jednak do tych trzech wymiarów, Akasha składa się bowiem z niezliczonych wymiarów zawierających wszystkie możliwości ruchu nie tylko fizycznego, ale i duchowego.
   Samo słowo „Akasha” wywodzi się od rdzenia kash oznaczającego „emanować, świecić.” Znaczy ono również w sanskrycie „pierwotna substancja”,„eter”, który był postrzegany jako medium ruchu.
   Akasha ma być niepodzielna, wieczna i wszystko przenikająca.”
   cytat z: http://www.imaginarium.org.pl/

  • Widziałam już gdzieś taki rower. 😀
   Jestem fanką rowerów, motocykl też polubiłam, ale muszę się jeszcze dużo nauczyć w tym temacie. 🙂
   Xylotet rowerem na autostradzie? 😉 Nawet jeśli, to i tak nie boję się go. 🙂

   • Xylotet na rowerze 😀 ……., na autostradzie??…… to może raczej nie……, ale w lesie na rowerze go widziałam….., serio! 🙂
    Pamiętasz Lidio, jak pisałam tu kiedyś o Dziwnych Ludziach?……. 🙂
    Zaznaczam, że nikt u mnie schizofrenii dotychczas nie stwierdził…..
    Może dlatego, że nie mam żadnego psychiatry w rodzinie, który przy piwie poddawał by mnie testom 😦 😉 ……. 😀
    Tak, oczywiście!……. tak go sobie ‘wkręciłam’ 😛 , że go wszędzie widzę 😀 ……..
    Ale ja z nim nawet rozmawiałam……. krótko, ale zawsze…… 🙂 i nie było wtedy upału…… 😀
    Psychiatra powie, że to była moja ‘projekcja’ 😉 …….
    I tak można dociekać …..i domyślać się……. i ‘wkręcać’ , co kto widział, a czego nie widział……. 😦
    Pożyjemy, zobaczymy 🙂 …… jak mawiają Rosjanie 😀

 6. Znalazłam to w Salonie 🙂 …… dzięki Iza ❤

  Jezus powiedział: „JA Jestem Drogą i Prawdą i Życiem”

  W Matrixie Morfeusz powiedział do Neo:
  „Znać Drogę to Jedno, ale Podążać Nią to Drugie”

  🙂 ❤

 7. Iza 🙂 , pozwól, że tutaj skomentuję ten obrazek z Nią i Nim u Ciebie……, przeczytasz, to przeczytasz 🙂 , a jeśli nie przeczytasz, to może Inni przeczytają 😀
  To nie jest tak, że On Jej nie Ufa…. On jest na krótkiej smyczy swoich Przekonań i dlatego nie potrafi dosięgnąć Jej wyciągniętej dłoni….. I to nie Ona Ma Klucz….. Ona Jest Bramą, a Klucz do Niej ma On……, ale Ona Jeszcze Mu Całkowicie nie Ufa……. Wszystko przed Nimi……. ❤ 🙂 ❤

 8. Wszędzi e TO SAMO 😀 , Magia????…. 🙂 czy Co???? 😉
  Tym razem od Elżbiety ❤
  „Praistota Ziemi, TY Świadomośc, Czy jesteś gotowy, wejść w swój Tunel śmierci I narodzin, ten wewnętrzny, gdzie zapisane masz Wszystkie Życia, w których byłes stanami Świadomości, Stanami Świadomości, wewnetrzne wymiary, z iluzji drgań utkane, gdy przejdziesz ten Tunel, podnosić sie będziesz w Sobie, w swojej Prawdzie I swojej Drodze odrodzenia, wzrostu, czy transformować będziesz, już rozpuściłes podążając w Głab Siebie, Wszystko czym byłes, I od Serca Ziemskiego w Prawdziwych Miłości wibracjach w fizyczność wpływasz I ją zgodnie z Soba zmieniasz, Czy umierasz, wszak już tyle razy iluzja Twoja umierała, abyś mógł Żyć na Planecie , która z Miłości przez Miłość I dla Miłości Utkana, ŻYWE ŚWIADOME ZIEMSKIE ŻYCIE, Ty Umysł w Mężczyźnie I Piękno tworzenia w Kobiecie, Związek to nowy, Związek Ziemski , Związek Prawdziwy, łączący dwoje w Pary, zgodnie z Serca Wibracjami, w Świadomości Ziemi, Czy jesteś gotowy, wejść aby powrócić , bez ponownych narodzin, bo żywy zawsze byłes, teraz stajesz sie Świadomy”

  🙂 ❤

 9. Mareczku 😀 , a teraz mam z Tobą do pogadania 😀
  Otóż, KTO Ci nawkładał do głowy, że Ta Piękna Planeta ma być ‘poletkiem jakiegoś pana boga’, który tylko ‘walczy, zbija i bzyka’ 😦 😦 😦 ?????????…….
  Jakby co to to są Twoje poetyckie 😛 😉 sformułowania dotyczące tego reality…….. 👿 więc???????……… nic tylko zapomnieć i zatonąć w jakimś ‘Wielkim Oceanie 😉 😦 …… i więcej się nie obudzić………. 😦 ……, bo po co żyć w taki g….. 😦 😛 😉 …. Hę????????….., że się tak wyrażę!…… 😀 😉

 10. @Dorota ,,,, jeśli nie zostałem jeszcze wybanowany ,,,, co pewnie było by nie Najgorszym Pomysłem ,,,,, dla wszystkich zainteresowanych …… to pewnie tak ,,,,
  trzeba przejechać starą trasą ,,,,,,,,,,,,, Cieszyn ,,,,,, Pszczyna ,,,,,,, Tychy ,,,,,,,,,,,, 😀

 11. ,,,,, jasne !!! 😀 ,,,,, a to na dobranoc ,,,,, chyba napisałem ,,,, kocham reggae ,,,,
  a najbardziej to jazzowe ,,,,,, 😀 ❤

 12. 😀 ….. No, popatrz 😀 …… na Tej Planecie Występują Ekspresje i Oazy Wolności….. 😀
  I któż by Pomyślał……..??? 😀 …… Dobranoc 😀 ❤

 13. Xylotet,
  znalazłam być może przydatną informację dla Ciebie:
  ,,Windows 10 potrafi zablokować pirackie gry i oprogramowanie. W regułach użytkowania Windows 10 znalazł się zapis, według którego Microsoft może za pomocą odpowiednich aktualizacji systemu blokować użytkownikowi używanie określonego oprogramowania- jeżeli system wykryje, że pochodzi ono z nielegalnego źródła”.
  Tak na wypadek, gdyby coś przestało działać… 😉

 14. @Lidia ,,,,, 😀 ,,,,, nie jestem graczem ,,,, choć w 3D budowałem levele do gier ,,,,,
  ostatni raz w 2010 roku …. dziś ,, 4 procesorowe workstation anno domini 2010
  ma mniejszą wydajność niż mój dzisiejszy laptop ,,,,,, dziś za 350 do 400 euro
  można kupić sobie drugi laptop ,,, Tylko do Internetu ,,,,, a ten wydajny ,,,,( mój ma
  8 procesorów i dwie karty graficzne ,,,,, ) ,,,,, używać do zawodowych aplikacji ,,,,
  pod Warunkiem Odłączenia Go od Internetu ,,,, najlepiej wypędzić windows 8 ,,, 8.1
  ,,, 10 ,,,,, i wgrać sobie stary win 7 ,,,,, wgrać mu service pack ,,,, a potem fizycznie
  wyciągnąć z niego kartę wifii ,,,,, wtedy możesz w pełni wykorzystać swoją hardware
  np, za 1500 euro do profesjonalnych aplikacji ,,,, z grami jest problem , wiele musi
  być online ,,,, ale gry w porównaniu z adobami ,,,, czy autodeskami ,,,,, nie są aż tak
  drogie ,,,,,,,,,,,,, 😉

  Ps. święty spokój ,,, jak większość rzeczy dzisiaj ,,,, jest sprawą budżetu ,,,,,
  i chyba tak zrobię 😀

  • Na usta ciśnie mi się tylko jedno słowo: ….aha… 😀
   Ze sprzętem elektronicznym wiem, że tylko jedno mam zrobić- nie zepsuć. 🙂 I tak czasem szwankują.
   Ja też od jakiegoś czasu potrzebuję świętego spokoju. Moja niezdolność socjologiczna przeradza się w neuropatię społeczną, więc na jakiś (mam nadzieję krótki) czas idę się regenerować.
   Także miłych dni Wam życzę. 🙂

 15. @Dorota … 😀 ,,,,, ten kto to napisał ,,,, chyba był ,,, a może jeszcze jest fanem Thomasa Dylana ,,,, mojego dawnego ulubieńca 😉 ,,,, wiesz ,,, tego od 🙂
  ” nagrobek powiedział mi wszystko ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 😉 ” ,,,,,, 😉 😀

 16. @Dorota ,,, 🙂 ,,,,, jasne ,,,, ale można nawet podziwiać ,,, styl ,,,, ujmowania myśli
  uczuć ,,,, emocji ,,,,,, Nie identyfikując się z nimi do Końca ,,,, 😉 😀 ❤

 17. 🙂 Słowo na SUN-day 😀
  Wczoraj było Święto Bogini – Kobiety 🙂 , to dzisiaj może być Święto Boga – Słoneczka – Mężczyzny 🙂
  A propos tego Święta jest interesujący artykuł tu:
  https://bialczynski.wordpress.com/tag/swarog/
  i wykład tu:
  (h)ttps://www.youtube.com/watch?v=onPPoB2F_5I
  Tadeusz Owsianko też mówił na ten temat, ale tylko do potrafiących go zrozumieć 😉 😀

  ❤ 🙂

 18. 🙂 Kochane Słoneczka 😀 , mam do Was APEL:

  Zamiast ‚tworzyć’ wszystko ‘zamiast’, czyli namiastki tzw. ‘szczęścia’ 😦 , ……. takie jak tzw. nowoczesne hłe, hłe…. uzbrojenie przeciw ‘Wrogowi’, który jest w Was 😦 ……. i inne ‚wynalazki’ jak: sztuczne organy do przeszczepów, sztuczne rośliny, sztuczne zwierzęta: świnie, komary….. itd., itp. 😦

  ZACZNIJCIE WRESZCIE TWORZYĆ NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO STWÓRCY ❤
  Macie Wszędzie Wokoło mnóstwo Wzorów i Przykładów, których jeszcze nie zdołaliście unicestwić….., więc Do Roboty! 😛 , o Przepraszam 😉 …… miało być: DO DZIEŁA!!!!! 😀 , Kochane Słoneczka ❤ ….. i nie migać się! ….. 😉
  I wcale nie musicie o TYM Śnić……., bo WSZYSTKO MACIE W REALU 🙂 , wystarczy tylko SIĘGNĄĆ …. 😀
  Ręką, …….. Głową……, albo Czym Tam Chcecie…… 😛 😀 😉

  Jakby Co, to Tu są Przykłady na Pięknych zdjęciach:
  http://tamar102.blogspot.com/2015/08/earth.html
  Hallo!!! 😀 ……Tu ZIEMIA!!!!!! ❤ 🙂 …… Jest Rok 'Jakiśtam' 😉 …… 😀

  My, Baby Tymczasem sobie Pośpimy:
  (h)ttp://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/08/15-prawd-o-spaniu.html
  Wszak TO już Babie Lato Mamy……… 😀

  A WY Stańcie SIĘ DOBRYMI PASTERZAMI ……. ❤

  🙂 ❤ 😀

 19. Cisza aż w uszach dzwoni. 😀
  Bycie eremitą przez tydzień niewiele mi dało, chyba jednak potrzebuję natchnienia. 😉
  A moje Muzy zacichły… 😀 Albo zgubiły na Pustyni Oceanu albo mają wakacje…
  Stoję na straży
  Nadbałtyckiej plaży.
  Cały kurort przez stonkę rozkopany.
  W obronie stawiam parawany.
  Zza barykady widzę tłumy, rzesze..
  Jest ich tysiące, miliony- liczbami nie zgrzeszę.
  Rzucam w nich bronią naszego założyciela.
  Rykoszet zimnego Lecha! Cholera!
  Przeładunek. Strzał ponowny. Traf!
  Mam was, bezbożnicy! Pif- paf! Pif- paf!
  Gińże wszelka gadzina!
  Za Curie, Preisnera i Chopina!
  My wolni będziem, rodacy!
  Zaściankowość jest cacy!
  Żyjmy wspomnieniami dawnej potęgi.
  Bądźmy husarią zbierającą cięgi.
  Płaczmy po bogatych, na wszystko narzekajmy.
  Taki przykład młodym dajmy!
  Niech innym będzie gorzej,
  A od nowego roku drożej.
  Stoję na straży
  Nadbałtyckiej plaży
  I walczę o cebulowy raj.
  Jacy ludzie- taki kraj.

  • Lidio 😀 …. Oczami duszy mojej zobaczyłam Cię stojącą na straży plaży z zimnym Lechem w dłoni…….. 😀 …… widok był nieziemski 😉
   Ale leczyć ‘neuropatię społeczną’ 😉 pośród milionów plażowiczów, to chyba się nazywa ‘klin klinem’ 😀 …… ja jak widzisz postanowiłam zostać eremitką, bo to mi najlepiej ostatnio służy 🙂 …..Zero kontaktów społecznych 😀 …… i sama w swoim grajdołku 😀

   • Dobry wieczór, Dorotko. 🙂
    Ta neuropatia społeczna to raczej moja własna neuropatia emocjonalna. Tak mnie coś od jakiegoś czasu męczy i nie wiem co to jest. O czymś zapomniałam, coś przeoczyłam i teraz daje o sobie znać. 🙂 Może w końcu mnie oświeci. 🙂
    Z zimnym Lechem można mnie czasami spotkać, choć raczej nie na plaży. 🙂
    To życzę miłego odpoczynku od ludzi w najlepszym towarzystwie- swoim własnym. 😉

   • Nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy sami to nigdy nie jesteśmy sami 😀 ……, to Dobranoc w Towarzystwie widzialnym lub niewidzialnym 😉 😀

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s