Wywiad Lynn z Kobrą – sierpień 2015

Sceptycyzm – Różnica pomiędzy pracownikiem Światła i wojownikiem Światła – Wrzesień – Chiński Tiencin – Szatan i Lucyfer – Słupy światła – Sprężenie przełomu – Różnica pomiędzy Duchem i duszą – Czym jest świadomość – Rodziny dusz – Jak pomóc w przygotowaniach

.

Lynn – Jaką mądrą radę masz dla wszystkich tych nieprzebudzonych, którzy nie wierzą w nic odnośnie nadchodzących planetarnych fizycznych i pozytywnych geopolitycznych zmian, które pojawią się na planecie i w dodatku, co powiedziałbyś tym przebudzonym osobom, które wciąż są sceptyczne co do wpływu Wydarzenia?

KOBRA –  Pewna doza sceptycyzmu jest dobra.  Nie ma żadnego dowodu dopóki wydarzenia nie nastąpią.  Nawet jeśli ludzie są sceptyczni jest dobrze jeśli są poinformowani o możliwej przyszłości, ponieważ kiedy dane rzeczy będą miały miejsce i jeśli są poinformowani, będą wiedzieli co mają zrobić.  Jest dobrym dla każdego analizowanie sytuacji i informowanie siebie nawzajem i kiedy wydarzenia nastąpią nie będzie więcej potrzeby dla sceptycznej postawy lub zwątpienia, ponieważ rzeczywiście te wydarzenia będą miały miejsce.  W rzeczy samej jedną z części wojny psychologicznej jest dla kabała stwarzanie pozorów dla mas, że nic się nie dzieje.  Jest to jedna z głównych operacji Archontów.   Oni utrzymują iluzję, że wszystko pozostaje takie same i będzie to podtrzymywanie do czasu ostatecznego przełomu.  Żadnego drastycznego wydarzenia nie będzie przed głównym przełomem.  Będziemy mieć patową sytuację, aż do samego końca, do samego przełomu, sprężenia przełomu, i wtedy nastąpi nagły obrót wydarzeń.

Lynn –  I wtedy wielu ludzi będzie się budzić?  (Tak, dokładnie).  Kobra, czy możesz zdradzić nam różnicę pomiędzy pracownikiem Światła a wojownikiem Światła?

KOBRA –  Pracownicy Światła są skupieni jedynie na Świetle i ich celem jest rozszerzać i zakotwiczać Światło na planecie i mają tendencję do zaprzeczania istnienia ciemności na tej planecie.  Więc spora część pracowników Światła jest na pewnym poziomie zaprzeczania obecności ciemności, ale wciąż wykonują oni świetną pracę w podtrzymywaniu i zakotwiczaniu Światła na planecie.  Wojownicy Światła zazwyczaj skupiają się na usuwaniu ciemności z tej planety i musi istnieć pewien balans podejścia pracowników Światła i podejścia wojowników Światła dla tej sytuacji, ponieważ prawda leży gdzieś pośrodku.  Jest istotnym by być świadomym obecności ciemności, ale jest również bardzo istotnym, by skupić się na Świetle i zakotwiczać Światło na planecie.

Lynn –  Dziękuję ci.  Jaką pokrzepiającą wiadomość mógłbyś przekazać wszystkim oddanym pracownikom Światła i wojownikom Światła, którzy pełnią swoją służbę w trakcie tego krytycznego, burzliwego czasu?

KOBRA –  Tak.  W rzeczywistości jest bardzo ważnym, by spoglądać z pewnej perspektywy.  Wiem, że wszyscy są zmęczeni i zajmuje to zbyt wiele czasu, ale musimy zrozumieć, że obecnie odwracamy 25,000 lat ciemności.  Dekonstruujemy kwarantannę, która była tutaj przez 25,000 lat i naszym celem jest dokonanie tego w przeciągu kilku lat.   Wykonujemy świetną pracę i czynimy spore postępy i ostateczny przełom nadejdzie.  A kiedy nadejdzie wszyscy zostaniemy wynagrodzeni za naszą ciężką pracę.

Lynn –  Wyczekuję tego świętowania.

KOBRA – Tak. Po Wydarzeniu nadejdzie wielkie świętowanie i rozpocznie się okres niekończącej się radości.  Cierpienie nigdy nie miało być częścią życia i nie będzie już miało miejsca po tym, jak ciemność zniknie z tej planety.

Lynn –  Dziękuję ci.  Z tak wieloma historiami krążącymi w sieci o wielowymiarowym skoku, pulsie świetlnym Fali X, itd… . Co przewidujesz w dniach ostatniego krwawego księżyca pod koniec września?

KOBRA –  Będzie to zwykły normalny wrzesień bez żadnych drastycznych wydarzeń. Oczywiście, pewne rzeczy będą miały miejsce jak do tej pory.  Mogą jednak nasilić się do pewnego stopnia, ale nie spodziewam się obecnie żadnych wstrząsających wydarzeń lub kataklizmów.  Istnieją większe kosmiczne cykle, które są ważniejsze niż te krwawe księżyce lub cokolwiek, co ludzie przewidują i wrzesień nie jest przedziałem czasowym, dla którego Ruch Oporu przewiduje wielkie przełomy.

Lynn –  Więc wszyscy możemy spocząć wiedząc, że Wydarzenie prawdopodobnie nie będzie miało miejsca we wrześniu.

KOBRA –  Nie tworzę żadnych określonych przewidywań, ale mówię, że nie należy bać się żadnych drastycznych lub negatywnych zmian w przedziale czasowym września tego roku.

Lynn –  OK.  Co stało się z Chińskim Tiencin 12 Sierpnia?  Była tam duża chmura w kształcie grzyba jakby wybuch po bombie nuklearnej.  Czy było to rezultatem nadesłania silnego ostrzeżenia przez Illuminati dla Chin, którzy wydają się schodzić z wyznaczonego scenariusza z powodu dewaluacji waluty dzień przed 11 sierpnia?

KOBRA – Dokładnie to miało miejsce. To jest część wojny pomiędzy Wschodnim Przymierzem i kabałem.  I kabał użył możliwie najbardziej szkodliwej broni i ta sytuacja doprowadzi do pewnych nieoczekiwanych konsekwencji dla kabała w przyszłości. W rzeczywistości przyspieszyli oni proces.  Tak, będą pewne konsekwencje tego.

Lynn –  OK.  Zwłaszcza podczas ostatnich kilku dekad Illuminati pomyślnie oszukiwało ludzkość, zwłaszcza w „Największe oszustwo jakie diabeł kiedykolwiek odegrał, przekonując świat, że nie istnieje”.  Dlaczego tak niewielu ludzi w duchowych społecznościach omawia rolę Szatana i Lucyfera podczas tego krytycznego czasu i jedynie omawia rasy pozaziemskie?  Jak myślisz, jaki jest tego powód?

KOBRA –  Powodem tego jest fakt, że te jednostki o których wspomniałaś nie są już dłużej kluczowymi figurami w całokształcie.  Ponieważ jeden z nich został usunięty z planety i udał się do Centralnego Słońca, a drugi przeszedł na stronę Światła i pracuje dla sił Światła. [Lucyfer wg innych źródeł – kr]

Lynn –  OK.  Po tym jak będzie miało miejsce Wydarzenie, czy mógłbyś podzielić się z nami jakimiś szczegółami czego możemy się spodziewać w nadchodzących 10-20 latach odnośnie dużych zmian nadchodzących dla tej planety lub jej powrotu do jej dziewiczego stanu; nieba na ziemi?

KOBRA –   Po Wydarzeniu będzie wiele, wiele bardzo pozytywnych zmian, których ostatecznym celem będzie ponowna przemiana ziemi w raj.

Lynn –  Czy możesz podać nam przykład?

KOBRA – Po Wydarzeniu, będziemy mieli Pierwszy Kontakt i po Pierwszym Kontakcie różne pozytywne rasy sprowadzą technologię do oczyszczenia wszystkich zanieczyszczeń.  Będzie proces przebudzenia mas i cały ten proces poprowadzi ku stworzeniu bardzo pozytywnej, galaktycznej społeczności na powierzchni tej planety.

Lynn –  Świetnie.  Czy mógłbyś wyjaśnić tajemnicze słupy światła, które były widziane na całym świecie przez kilka ostatnich tygodni?  Co było ich celem i jak zostały one stworzone?

KOBRA – OK. Większość z powyższych to odbicia światła na ziemi lub błyski sztucznie stworzone przez kamerę.  Były tez pewne prawdziwe manifestacje tych słupów i te które były prawdziwe, powiedziałbym pomiędzy 10 do 20% z nich, są prawdziwymi manifestacjami sił Światła, które tworzą zjawiska świetlne by rozbudzić masy. Rozbudzić populację.

Lynn – Czy wciąż oczekujesz kompletnego zamknięcia lub krachu systemu finansowego, tak by nowy mógł zostać zaimplementowany? Czy cokolwiek w tej kwestii się zmieniło?

KOBRA –  Plan się nie zmienił.  Jest wciąż taki sam.  Oczekuję kompletnego zamknięcia systemu bankowego na pewien określony przedział czasowy, ponieważ to jest jedyna droga, aby kompletna przemiana mogła nastąpić.

Lynn –  OK.  To konkluduje ogólne pytania, które zostały zadane odnośnie bieżących wydarzeń.

—–

Lynn –  Co to jest sprężenie przełomu?  Jeśli możesz opisać to w szczegółach dla nowych ludzi, którzy mogą nie rozumieć co to znaczy.

KOBRA – Sprężenie przełomu jest procesem dotarcia Światła na powierzchnię planety. Mamy siły Światła nad powierzchnią planety i mamy siły Światła pod powierzchnią planety i kiedy siły Światła spod powierzchni planety będą zmierzać ku powierzchni planety i siły Światła sponad powierzchni planety będą również stępować ku powierzchni planety. I kiedy spotkają się na powierzchni planety, to jest moment sprężenia przełomu i jest to proces, który ma swoje podłoże na pewnej wyżej wymiarowej fizyce.  Jest to coś nieuchronnego.  Jest to coś co musi mieć miejsce ze względu na rezultat kosmicznej transformacji, w której jesteśmy.

I kiedy siły Światła sponad i spod powierzchni się spotkają na powierzchni planety, nastąpi drastyczna i intensywna transformacja powierzchni planety i to jest sprężenie przełomu.  I sprężenie przełomu ma fizyczne i nie-fizyczne aspekty.  Fizyczne aspekty znamy wszyscy.  To jest finansowy reset, to jest masowe aresztowanie kabała i rozpoczęcie procesu ujawnienia.  A niefizycznym aspektem jest głównie galaktyczna fala.  Fala Galaktycznego Światła nadchodząca ku powierzchni planety i błysk Wydarzenia będzie rzeczywiście kulminacją tej galaktycznej energii zmierzającej ku powierzchni planety.  Było wiele galaktycznych super fal w przeszłości, ale nic podobnego do tego, co dzieje się teraz, ponieważ jesteśmy w fazie ostatecznego usunięcia ciemności z tego Wszechświata i wcześniej to nie miało nigdy miejsca.  Jest to coś unikatowego.  Coś czego nikt jeszcze nie doświadczył.  Nie możemy przewidzieć dokładnie jak to będzie wyglądało szczegółowo, ale bez wątpienia będzie to najbardziej nadzwyczajne wydarzenie w naszym życiu.

Lynn –  Nie mogę się doczekać.  Świetnie.  Więc, czy potwierdziłbyś Kobra, że to dotyczy fizyczności i niefizyczności w tym procesie?   (Tak, dokładnie)

Lynn –  Jaka jest różnica pomiędzy Duchem i duszą?

KOBRA –  Istnieje techniczna różnica, ponieważ Duch jest Źródłem, z którego pochodzi dusza, ale oba są aspektami naszych wyższych wymiarów, naszej wyższej wymiarowości, naszych wyższych energetycznych ciał, powiedziałbym.  Jest zawsze Duch i materia.  Są one oba aspektami siebie nawzajem i manifestują się na różne sposoby przez różne wymiary.  I Duch i materia w różnych manifestacjach mają ten sam ostateczny cel:  Powrócić z powrotem do Jedności.

Lynn –  Czy nasze ciało jest holograficznym tworem?

KOBRA –  Jak wszystko w tym Wszechświecie, nasze ciała również są holograficznymi kreacjami.

Lynn –  Łoł!  Czy możemy doświadczyć życia gdziekolwiek w stworzeniu i cokolwiek byśmy zechcieli?

KOBRA –  Po osiągnięciu pewnego poziomu wolności duchowej, tak.  To zrozumienie istnieje nawet teraz.

Lynn –  Jaki jest ten poziom?  Jak wiemy, że to osiągnęliśmy?

KOBRA – Jest to możliwe po tym jak przełączymy naszą uwagę.  Kiedy już dłużej nie będziemy pod wpływem entropii niższych wymiarów.  Wtedy będziemy absolutnie wolni w wyborze dokąd chcemy pójść i czego chcemy doświadczyć.  Oczywiście w kompletnej harmonii z boskim planem.

Lynn –  Dziękuję ci.  Czym jest świadomość?

KOBRA – Świadomość jest w rzeczywiści dynamiczną interakcją pomiędzy Duchem i materią.  Jest to właściwie skrzyżowanie pomiędzy Duchem i materią.  Jest to Duch, który staje się świadomy sam siebie jako materia, która łączy się z powrotem ze sobą.

Lynn –  Jak świadomość i Duch są połączeni?

KOBRA –  W rzeczywistości, Duch w pewnym stopniu decyduje o manifestacji siebie w formie materii i tak rodzi się świadomość, jako skutek tej interakcji.

Lynn – Jakie są zalety łączenia się z Duchem?

KOBRA – Jest to w miarę oczywiste.  Dopóki nie połączymy się z Duchem, nie jesteśmy prawdziwie żywi, ponieważ Duch jest źródłem całego życia.

Lynn – Dlaczego powinniśmy to uczynić?

KOBRA –  Zależy to od ciebie.  Nie jesteś zmuszona do tego, ale jeśli to zrobisz, z pewnością osiągniesz więcej wewnętrznego szczęścia i będziesz również wspierać inne stworzenia w tym Wszechświecie w osiągnięciu większego szczęścia.

Lynn –  Czy będziemy pamiętać kim jesteśmy i cel naszego istnienia na Ziemi w pewnym stopniu?

KOBRA – Oczywiście, każdy pamięta swój cel, kiedy osiągnie pewien poziom połączenia z wyższym Ja, ze swoją duszą.

Lynn –  Czy mógłbyś dać nam pewne wskazówki jak najlepiej połączyć się z Duchem?

KOBRA –  Możesz zawsze połączyć się z twoim wyższym Ja przez medytację, poprzez doświadczanie piękna i doświadczanie radości.  Cokolwiek daje ci radość i cokolwiek zachęca cię do piękna jest kierunkiem do połączenia z Duchem.

Lynn –  Czy możemy się łączyć z innymi duchami?

KOBRA –  Tak, oczywiście kiedy połączysz się ze swoim własnym Ja, jesteś zawsze w jedności ze wszystkimi innymi istotami Światła.

Lynn –  Czy możesz powiedzieć nam nieco więcej o rodzinach dusz, czym one są?

KOBRA –  Rodziny dusz są grupami dusz, które zrodziły się z tego samego strumienia życia poprzez portal Galaktycznego Centralnego Słońca w pewnym punkcie w historii i dzieliły pewne podobne doświadczenia podczas podróży przez swoją egzystencję.

Lynn –  Czy mamy możliwość łączenia się z ludźmi z naszej przeszłości.  Na przykład przodkami, zmarłymi krewnymi i ludźmi, których znaliśmy w przeszłych wcieleniach?

KOBRA – Tak, oczywiście możesz się połączyć z tymi ludźmi jeśli dostroisz się z ich wibracyjną częstotliwością.  Jeśli posiadasz tę samą częstotliwość wibracyjną jaką mają oni.  Jest zawsze możliwość połączenia.

Lynn –  A co z możliwością połączenia się z bardziej rozwiniętymi duchami jak wzniesieni mistrzowie?

KOBRA –  Znowu, jeśli posiadasz połączenie ze swoją duszą, z twoim wyższym Ja, przez to połączenie możesz zawsze połączyć się ze wzniesionymi mistrzami.

Lynn –  Dlaczego tak wielu ludzi czuje silne połączenie z pozaziemskim życiem?

KOBRA –  Jest tak, ponieważ życie nigdy nie było odizolowane jedynie na tej planecie i jest naturalną tendencją dla wszystkich łączenie się z ich gwiezdnymi braćmi i gwiezdnymi siostrami z innych planet i systemów gwiezdnych.  Jest to bardzo naturalna tendencja łączenia się z częściami swojej rodziny.

Lynn – Jak Duch koreluje z twoimi informacjami?

KOBRA – W rzeczywiści, kiedy wszyscy są połączeni z Duchem jest o wiele łatwiej dla danej osoby uzyskać dostęp do źródeł informacji, fizycznych i niefizycznych.

Lynn –  OK.  Czy istnieje ustalony boski plan dla rasy ludzkiej, czy jest to kwestia wolnej woli ludzkości?

KOBRA – Boski plan jest zawsze dynamiczny i możesz zawsze ulepszyć go używając twojej wolnej woli dla Światła.  Więc możesz zawsze poprawić pewne rzeczy.  Jest ogólny zarys, ale zawsze jest wiele miejsca na zmiany i poprawki.

Lynn –  OK.  Czy jest coś co chciałbyś powiedzieć, Kobra, do naszej międzynarodowej audiencji i co chciałbyś zakomunikować by pomóc w przygotowaniach?

KOBRA – Chciałbym zachęcić wszystkich do uczestniczenia w cotygodniowych medytacjach.  Nadal są one bardzo istotne.  Również, chciałbym zaprosić wszystkich do uczestniczenia w tworzeniu grup Siostrzanego Zakonu Róży.  I chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, jak długo to zajmuje, czynimy wielkie postępy i jeśli rozważysz fakt, że istnieje bardzo mały procent ludzkiej populacji skupionej na wyzwoleniu planetarnym, jesteśmy niezwykle skuteczni i będziemy jeszcze bardziej w przyszłości.

Lynn –  OK, bardzo dobrze.  Dziękuję ci bardzo Kobra za twój czas i uwagę i wszyscy doceniamy to, że udzielasz nam informacji i starasz się nas zachęcać.  Więc gorąco ci dziękujemy.

KOBRA – Tak. Chciałem podziękować ci za twój czas i wiedzę, aby stworzyć ten wywiad i chciałem podziękować każdemu, kto popiera moją misję.  Moja misja nie powiodłaby się bez tego wsparcia i chciałbym podziękować każdemu kto pracuje dla Światła.

Lynn –  Świetnie, dziękuję ci bardzo, Kobra.  Porozmawiamy znów z tobą niebawem.

KOBRA –  OK.  Bardzo dobrze.  Zwycięstwo dla Światła.

Streszczenie przetłumaczył black butterflies, edycja Krystal

http://bbsradio.com/guestson/guest-cobra-and-prepare-change-interview-disclosure-chronicles

źródło: https://krystal28.wordpress.com/

Reklamy
By soulowicz Posted in Cobra

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s