Zaakceptuj potęgę miłości

  

LM-05-2016 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.htmlUkochani Mistrzowie, całe Stworzenie wyłania się z jądra serca Najwyższego Stwórcy. Im bardziej przybliżacie się do centrum tworzenia, tym więcej Boskiej mocy i promieniowania macie do dyspozycji. Jako jaśniejące istoty Światła, w miarę dokonywania postępów na Ścieżce podwyższania świadomości, będziecie coraz bardziej ucieleśniać świętą miłość i radosny, pogodny sposób bycia, a także intensywne pragnienie, by służyć innym.

Każdy z was składa się z JEDNOSTEK ENERGII. Przyciągasz ją do siebie i częściowo wypromieniowujesz zgodnie z wzorem nieskończoności. Ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać różnice pomiędzy wzorcami energii przejawianymi w niższych gęstościach – różnice pomiędzy stosowaniem MOCY BOSKIEJ WOLI i ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI umocnionej przez czyste Światło Stwórcy a używaniem SIŁY przy pomocy substancji pierwotnej siły życiowej lub ograniczonego widma światła. Istnieje ogromna różnica pomiędzy różnymi typami energii. Ludzkość jest w środku redystrybucji mocy, cech i aspektów promieni. Ego w procesie wyrażania i przejawiania siebie w fizycznym świecie trzeciego / niższego czwartego wymiaru wykorzystuje wiedzę i siłę, podczas gdy osobowość kierowana duszą używa intuicji / inspiracji świętą miłością – napędzanych przez diamentowe cząstki Światła stwórczego.

Duch / esencja Boga Ojca Matki przepływa i działa przez Boski atom nasienny zindywidualizowanej Jaźni duszy. Kiedy przeczysz podszeptom duszy, zaprzeczasz swojej Boskiej Jaźni. Kiedy zaś naprawdę rozświetla cię boski atom nasienny, możesz podróżować pośród wielu strumieni negatywnej świadomości i nie ma to na ciebie żadnego wpływu. Chroni cię święta Miłość / Światło naszego Boga Ojca Matki.

W mózgu oświeconego mistrza są trzy wrażliwe punkty: szyszynka, przysadka mózgowa i gruczoł tętnicy szyjnej – eteryczny gruczoł, który staje się aktywny, gdy zaczynasz sięgać po częstotliwości piątego wymiaru. Diamentowe cząstki substancji Boskiego Światła są transportowane przez całą formę cielesną wraz  z obiegiem krwi. W ciele fizycznym właśnie te gruczoły mistrzowskie aktywują atomy nasienne, które reprezentują wyższe częstotliwości Boskiego Światła, tym samym inicjując proces oświecenia. Pamiętaj, że ponosisz duchową odpowiedzialność za Światło Stwórcy, które przyswajasz a następnie emitujesz na zewnątrz do świata formy.

Święty Umysł jest magazynem historii i całej podróży wielu aspektów duszy przez trzeci i czwarty wymiar. Święty Umysł jest twoim bezpośrednim połączeniem z wieloma aspektami Nadduszy / wyższej Jaźni, jak również z wieloma świętymi Triadami z piątego wymiaru. Piramidy Światła, w których są przechowywane twoje eteryczne repliki (święte Triady) będą stopniowo przejmować wszystkie poziomy twojej istoty z niższych wymiarów.

Twoim bezpośrednim celem na tym etapie wznoszenia jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie fragmenty duszy przeszły ponowną integrację na pierwszym podpoziomie piątego wymiaru. Następnie rozpocznie się proces kolejnego łączenia ze świętymi Triadami ze wszystkich wymiarów tej Galaktyki, jednak ostatecznym celem jest święta unia z boskim atomem nasiennym JAM JEST z tego podwszechświata. Tam będziesz radośnie w pełnej świadomości rozkoszować się ponownym zjednoczeniem ze wszystkimi aspektami boskiej Jaźni, oczekując na czas odtrąbienia następnego sygnału. Po raz kolejny przygotujesz się na nową podróż w Wielką Pustkę, by wypełniać nowy wielki Boski Plan.

Znaczna część ludzkości jest w fazie przenoszenia ze skupienia na zewnętrznym świecie materialnym do koncentracji na własnym wnętrzu, na rozwoju świadomości i Ducha. Usłyszysz wewnętrzny głos intuicji i poczujesz wiele nowych fal wibracji. Rozpoznasz dążenia, a wiara połączy cię z nowymi wyższymi prawdami. Kiedy dosięgniesz szczytu, ujrzysz kolejny szczyt. Jednak uświadomisz sobie, że kiedy rozpoczniesz następną podróż w górę, trzeba ci będzie ponownie przejść przez dolinę cienia. Ci, którzy pewnie kroczą Ścieżką wznoszenia, są w trakcie przyswajania pozostałych aspektów swoich wyższych Jaźni, oczyszczania aspektów o niższych częstotliwościach oraz przystosowywania do wyrażania siebie w wyższych częstotliwościach Jaźni. W dawnych naukach ezoterycznych zostało to nazwane renuncjacją, ponieważ często wiąże się z uwalnianiem od tych rzeczy, które nie pasują do zmieniających się wzorców wibracyjnych. W związku z tym w twoim świecie zewnętrznym może pojawić się pewna doza dyskomfortu, a także pewien poziom chaosu, ponieważ ponownie przystosowujesz się do wyłaniającej się nowej, bardziej subtelnej formy ciebie.

Masz ogromne doświadczenie i mądrość, które możesz dzielić z licznymi aspektami swojej Jaźni, zaś twoje sukcesy zostały należycie zapisane w kosmicznych rejestrach na przyszłość. Uczysz się wymazywać z pamięci ograniczenia systemu przekonań zbiorowej świadomości i się od nich uwalniać, a za pośrednictwem piramid Światła rozmieszczonych w wyższych wymiarach uczysz się szybować ku subtelniejszym sferom świadomości. Jeśli robisz to stale, stopniowo przywracasz sobie, swemu ciału fizycznemu oraz aurycznemu część wznioślejszych, harmonijnych częstotliwości wyższych królestw, które budują wokół ciebie silniejsze, bardziej promienne i bardziej rozległe pole siłowe.

Wiara jest nieodzownym aspektem zaufania: wiara w siebie i swoje zdanie, wiara w otaczających cię ludzi, którzy okazali się wiarygodni i honorowi, wiara w naszego Boga Ojca Matkę, w prawa uniwersalne i boski plan dotyczący przyszłości ludzkości. Nie mówimy o ślepej wierze, gdyż to jest inny sposób oddawania własnej mocy komuś innemu – jego naukom lub zasadom. W twoim świecie materialnym wiara jest budowana poprzez działania i pozytywne efekty, jest funkcją umysłu przefiltrowaną przez serce. Serce jest jak promieniejący wir magnetyczny i mieści w sobie prawdziwe źródło ludzkiej mocy.

Twój święty Umysł przechowuje myśli nasienne przeszłości i przyszłości, stanowiąc twoje osobiste źródło Boskiej woli oraz mocy naszego niebiańskiego Boga Ojca Matki. Twoje myśli nasienne przyszłości muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki Światła Stwórcy – zapalane przez twoją altruistyczną miłość. W ten sposób, za pośrednictwem czystej intencji i działań, przejawiają się one w świecie formy. Kiedy jesteś w harmonijnym zestrojeniu z Duchem i Boskim planem dla najwyższego dobra wszystkich, wszelkiego rodzaju obfitość staje się tego naturalnym objawem.

W rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru istnieje faktyczna świadomość czasu. Czas jest związany z miejscem i przestrzenią. Kiedy przenosisz się do szóstego i siódmego podpoziomu czwartego wymiaru, czas staje się bardziej płynny i elastyczny. Jak wiesz, w ciągu ostatnich kilku lat – według waszego poczucia upływu czasu – ten drastycznie przyspieszył. To dlatego, że Ziemia i duża część ludzkości zostały przeniesione do wyższych częstotliwości czwartego wymiaru – w związku z tym świadome postrzeganie czasu również uległo zmianie. Ważniejsze niż kiedykolwiek jest teraz nauczenie się, jak uspokajać umysł i skupiać się na neutralnym punkcie świadomości – w chwili TERAZ – aż stanie się to głęboko zakorzenionym nawykiem.

Zatrzymanie się w tej neutralnej strefie zerowej jest czasem kontemplacji siebie potrzebnym Jaźni duszy, aby mogła przygotować się na kolejny, nowy poziom wyższej świadomości. Jest to typowe zabezpieczenie wstrzymujące przed zbyt szybkimi lub powierzchownymi postępami. Taki jest rytm duchowej ekspansji: najpierw jest czas nauki, wzrastania i integracji, po nim następuje odosobnienie oraz kontemplacja siebie, a następnie faza lub przypływ wzrostu, ekspansji i większej aktywności. Kiedy przechodzisz wąską i stromą Ścieżką wznoszenia do wyższych królestw Światła, powtarzasz ten cykl w kółko.

Doskonałość ciała fizycznego jest określana przez stopień przyswojonej energii. O jakości aury stanowią wzorce częstotliwości emitowane z ciała eterycznego – szybkość wibracji lub energetyczny podpis, a także czystość i klarowność kolorów, jakimi emanujesz. Środek głowy chroni wzorce energii prowadzące do Boskiego celu. Jesteś planetarnym nośnikiem Światła. Istoty z wyższych królestw są niebiańskimi nosicielami Światła.

Istnieje MOC W SŁOWIE I MOC W CISZY. Święte dźwięki to wyższe częstotliwości słów wypowiadanych z mocą – wypowiadanych z pozytywną, dynamiczną intencją. Musisz rozwinąć sztukę właściwej interpretacji objawionych prawd wyższych, a następnie wypowiedzieć swoje życzenie przejawienia tej nowej mądrości tak skutecznie, jak to możliwe. Aby doprowadzić do materialnej manifestacji, przywołaj moc swojej świętej Woli. Wzorzec Boskiej Woli mistrza jest ukryty w jednym z atomów nasiennych Kundalini w czakrze podstawy. Nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do tego świętego daru, dopóki nie zharmonizujesz / zrównoważysz wzorców częstotliwości środowiska czwartego wymiaru, w którym żyjesz, przywracając w nim odpowiednie spektrum światła i cienia nazywane „dualizmem”.

W zasadzie dualizm jest systemem ekspansji. To scalanie ducha z materią w najwyższej formie (osobowość natchniona przez duszę), aż stanie się jednostką o udoskonalonej świadomości. Kiedy przemierzasz sfery dualności i chcesz ewoluować / wznosić się do poziomów świadomości o wyższych częstotliwościach, musisz mocno skupiać się na tym, czego dokonujesz, krocząc Ścieżką Światła i cienia. Musisz mieć dostęp do atomów nasiennych nadziei, inspiracji i intuicji, które są ukryte w twoim świętym Umyśle i świętym Sercu. Gdy usuniesz mgłę negatywizmów ze swojego ciała eterycznego, stopniowo w twoim umyśle i ciele emocjonalnym zaczną pulsować te cenne atomy nasienne i uwalniać ogromny potencjał przechowywanych w nim przymiotów -.kosmicznej wiedzy i prawdy.  Musisz dążyć do odłączenia się od przepychu świata materialnego i od dominujących, wytrącających z równowagi, sił materii.

Uczysz się gromadzić swoje siły duchowe, utrzymując się w Świetle. Pan siebie uczy się skupiać na tworzeniu punktu NAPIĘCIA, a dzięki zastosowaniu twórczej wyobraźni sadzi nowe nasiona stwórcze dla konkretnego przedsięwzięcia. Skup umysł na swojej wyższej mentalnej świadomości, a następnie przytrzymaj go tam w stanie napięcia, jednocześnie dobywając aktywowane diamentowe cząstki Światła Stwórcy z wewnętrznego magazynu znajdującego się w twoim świętym Sercu. Wtedy bądź gotowa / gotów wykonać wydech ze stworzonej przez siebie puli energii do osobistego Kwiatu Życia / Koła Tworzenia i na zewnątrz do świata przyczyny za pomocą świadomej intencji oraz świętego oddechu.

Poważnie traktuj skupianie się na tym, co jest dobre w życiu codziennym oraz twoim prywatnym świecie, i zawsze wyobrażaj sobie siebie taką / takim, jaką / jakim chcesz być. Podkreślamy, że musisz ćwiczyć nieosądzanie, co obejmuje też wyroki Jaźni. Pamiętaj, że masz dostęp do wszystkich cząstek stwórczych Światła / życia, które możesz przyciągać do świętego Serca. Wciąż pamiętaj, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane tylko dzięki czystej intencji i miłości.

Wielu z was rozpoczęło swoją prawdziwą misję (cokolwiek to może być) lub jest gotowych do jej rozpoczęcia. Pamiętajcie proszę, że waszym ostatecznym celem jest stać się nosicielami Miłości / Światła. Musisz żyć zgodnie z własną prawdą, ucząc się i przemierzając wyższą Ścieżkę tak, żeby twoja wizja cię uwznioślała. Dążąc do osiągnięcia harmonii i zjednoczenia świadomości musisz żądać należnych ci aspektów twojej istoty i je akceptować.

Moja miła / mój drogi, kiedy wątpisz, potrzebujesz inspiracji i siły, więc przychodź do piramidy Światła, a my dodamy ci odwagi, podniesiemy na duchu  i zainspirujemy. Kiedy czujesz się samotna/y lub niekochana/y, przenieś się do wnętrza swojego świętego Serca, a my będziemy tam na ciebie czekać, aby napełnić cię promieniejącą miłością naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał.

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

 

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

235 comments on “Zaakceptuj potęgę miłości

 1. Dzień dobry Lidio 🙂
  Zajrzałam dzisiaj do Twojego Ogródka w poszukiwaniu zielonego szparaga do sałatki i znalazłam fajny wiersz.
  …. Pozwól, że go spuentuję……

  Kraby już tak mają, że Żabki ich kochają…
  Bo w świecie nie znajdzie się żaden
  Z takim kolcem….. i z takim jadem….. 😀

  A tak w ogóle, to jest mi bardzo bliski temat tego wiersza 😉 ….., chyba od zawsze 😮 ……., o ile dobrze pamiętam….. 😀

  • @Dorota ,,, 😀 ,,,, coś zamilkłaś 😉 ,,,, niech zgadnę ??? ,,,, potęga Miłości Cię dopadła ,,,, czy widok wielowymiarowej Ziemi 😉 ,,,, a może doświadczenie osobiste tzw. TAKOŚCI ,,,, bytu ,,,, życia ,,,, rzeczywistości ,,,, itd,,,, itp,,,, ????????????,,,,,,

 2. @xylotet 😀
  No, chyba jakoś TAK…. 😀
  Właśnie rozglądam się za jakąś Companią na tym Nowym Levelu…. Może jakiś Rolnik Szuka ŻONY???????? 😉 ….. może być chociażby jak ten tu:

 3. Dzień dobry 🙂
  http://www.makov.cz/?action=webkamera

  W czeskim Makovie jest chyba przeprowadzany eksperyment…..na żywym życiu…..
  Te maluchy zostały poczęte przez kalekich rodziców, którzy nie mogli dostarczać im pożywienia ze względu na uszkodzone skrzydła…… dlatego kurczaki były w menu…..
  Teraz można obserwować starania bocianich rodziców, aby zachęcić potomstwo do rozpostarcia skrzydeł…… Na razie nie widać, aby były bardzo zainteresowane….. 😉

 4. @Dorota ,,,, 😀 ,,, tylko jak kalecy rodzice tam się znaleźli ,,,, i jeszcze zachęcają potomstwo do robienia czegoś ,,,, czego sami nie mogą ,,,, no chyba że to kalectwo to było ,,,, impotenctwo owego pana ,,, albo patologiczna oziębłość owej pani ,,,,, bez uszczerbku na możliwości wykonywania lotów ,,,, 😀 ❤

  • @xylotet 😀
   Symbol ‘albo’ w logice matematycznej jest tzw. alternatywą wykluczającą….., więc jeśli pan był impotentem, to pani nie mogła być oziębła, a to by oznaczało, że jednak wszystko mogło się wydarzyć….. 😉
   Podobnie byłoby, gdyby perfekcyjny pan zabrał się za oziębłą panią……. 😀
   To Dobrej Lotnej Nocy 🙂 …… i Ci pa! 😀 😉 :********* ❤

 5. @xylotet 😀
  Tobie to tylko jedno w głowie 😀 😛 …. jak nie kopulacja Lwa z Barankiem u Krystal, to pana impotenta z oziębłą panią gdziekolwiek 😉 …… 😀
  Z tego wszystkiego mnie jedynie naszło na sentencje na dobry wieczór i dobranoc….. 😀 ❤

  W wersji żeńskiej:
  Nie szukaj Kwiatu Paproci z Ojcem, Bratem, Synem, Nauczycielem… i żonatym facetem 😛
  A w wersji męskiej:
  Nie bzykaj się z Matką, Siostrą, Córką, Nauczycielką… i mężatką 😛

  To Dobranoc Wszystkim w Ziemskiej TAKOŚCI 😀 ……. 😀 😉 😛

 6. @Dorota 😀 ,,,, wychodzi na to że bzykać można się z wdowami ,,,,, i to też jest coś 😀 ,,,, więc popieram ,,,,, i na dobranoc i dzień dobry też 😀 ❤

 7. @xylotet 😀
  Tak….. 😀 , tylko należy uważać na czarne wdowy, bo z tymi to nigdy nic nie wiadomo….. 😉 😀 ……. I żeby nie było, że jestem rasistką…. 😉 😀 😛

 8. @Dorota ,,,, 😀 ,,, „czarne wdowy ” ,,,,,, czarni 😉 ,,,, pracownicy światła ,,,, czyli energetyka ,,,, czarni chyba ekologiczni ,,,, bo chcą oszczędzać światło ,,,, czyli energię ,,, dalej poprawni politycznie 😉 ,,,,, słowo czarni ,,, zakazać bo obraża 😉 ,,,,, KOGO ?????? ,,,,,, właśnie CZARNYCH ,,,,, 😉 ,,,,, to rasizm jest dlatego ZAKAZAĆ !!!!! 😉 ,,,,, teraz zieloni ,,, 😉 ,,,,, oszczędzać energię !!!! czyli nie świecić 😀 ,,,, to ciemno i czarno będzie 😉 ,,,,,,, NIE ,,,, nie Czarno ,,,,, Czarno zakazane to rasizm !!!! ,,,,,, teraz Papa Mobile ,,, ten z Rzymu „wszystko należy kochać ” ,,,,,, przepraszam !!!! ,,,, zło ,,,, zwyrodnienia ,,,, niesprawiedliwość ,,,, itd. ,,,,,, też ????????? 😉 ,,,,,, (prawidłowa odpowiedź brzmi 😀 ,,,,,,, ” gamoniu czy słowo ” wszystko” ,,,,, nie jest już odpowiedzią na twoje pytanie ??????? ,,,,,,, itd….. itp……. Czyli nic tylko zostać na wieki w tym Raju 😉 ;-D ***************** ❤

 9. @xylotet :D…..a skąd wzięło się to nazewnictwo „Czarny” określające wskazujących Kierunek?…. Ja spotkałam się z tą nazwą na jednym z blogów o astralnych podróżach….
  T. Owsianko też często mówi o Czarnej Energii Wzorcowej……
  Nazwa jak Nazwa…. Mi ona nie wadzi…… 🙂
  Co do Raju…….. 😀
  Na RAJ to trzeba sobie Zasłużyć……… 😉 😀 :************ ❤

 10. @Dorota 😀 ,,,, „trzeba sobie Zasłużyć” ,,,,,, 😀 ,,,,, a przede wszystkim trzeba być szczerym ,,,,, bo zawsze ma się to na co się zasłużyło ,,,,,, 😀 ,,,,,,,,,,,,, to dobranoc Wszystkim ❤

 11. @Dorota 😀 ,,,, „a skąd wzięło się to nazewnictwo „Czarny””,,,,,, czerń od wieków była symbolem ,,, pustki ,,,,, metafizyki ,,,, transcendencji ,,,,, itp. to czerń była symbolem indyferencji ,,, z której wypływały wartości dyferentne ,,,, takie jak światło i cień ,,,, czyli podstawa dualizmu ,,,,, czerń była zawsze symbolem tajemnicy (np. Boskości ) ,,, ontologicznej wiedzy itp.. ,,,,, a światło było jedynie Symbolem Jej (tej tajemnicy ,,,, tej wiedzy,,,, ) czyli jej Objawieniem ,,, ale zawsze cząstkowym ,,,,, to tak jak Błysk Światła
  w Czerni jest ,,,,, ale nie ma Błysku Czerni w Świetle ,,,,, popatrz w kosmos ,,,,, nawet tylko w nocy ,,,, i to już wystarczająco uczące jest ,,,, 😀
  Ps. ta wykładnia czerni zawsze elitarną wiedzą była ,,,,, choć dziś są próby zmiany tego ,,, zobaczymy na ile to się uda 😉

  • @xylotet 😀 ….. O! I to jest piękny i jasny wykład o Czerni.
   Lubię takie krótkie i węzłowate objaśnienia dotyczące tego, co nie jest jasne, a nawet jest ‘Czarne’…… 😀
   Chyba za to zasługujesz na coś pięknego, dobrego i jasnego ….. 😉 ❤

 12. @Dorota 😀 ,,,, to co ???? ,,,,, może jakieś fajne białe stringi na wieczór ,,,,, jak już na coś Jasnego zasłużyłem ,,,,, 😉 ,,,,, u mnie jakoś te rzeczy nie kolidują ze sobą ,,,,, nawet sam się czasem dziwię ,,,,,, te fizyczne odległości to takie względne pojęcie jest ,,,, gotowość jest jak autostrada ,,,,, portal to modne dzisiaj słowo ,,,, więc niech będzie portalem 😀 ❤

  • @xylotet 😀
   A mogą być zwykłe białe majtki????? 😉 ….. takie za pięć złotych????….. oszczędność chyba też jest piękna?????…..jak portal to portal i wszystko jasne….. tylko uważaj bo się do Ciebie zgłosi cała plejada zaciężnych 😉 …… 😀 ❤

   • @xylotet ……tak sobie pomyślałam teraz, żebyś może raczej zważał, aby dziewicami nie były, bo wiesz już jak się to kończy…… 😉

   • @Dorota 😀 ,,,, raz kiedyś miałem w tym życiu randez vous z dziewicą ,,,, więc to jak z chodzeniem do kościoła ,,,, byłem parę razy i za każdym razem to samo było ,,,, więc wiem jak jest i nie mam potrzeby uczęszczania tam znowu ,,,, 😉 ,,,, po prosty już to znam 😀 ,,,,,, 😀 ,,,,, wystarczy że co dziennie powtarza się te same ruchy ,,,, nie koniecznie trzeba powtarzać te same dawne doświadczenia ,,,, kiedyś trzeba zacząć ograniczać tą notoryczną powtarzalność ,,,,, przynajmniej ją zauważyć ,,,,, zanim znowu karty zostaną rozdane ,,,,, 😀 ❤

   • @xylotet 😀
    Co do powtarzalnych sytuacji z dziewicami………
    Cóż????…… chyba należy tylko współczuć….. 😉 😛 ❤

 13. @Dorota ,,,, takimi duperelami to się raczej nie przejmuję ,,,,,, po 30 minutach interwiew z psychiatrą i po pytaniu czy mam doktorat z filozofii ,,,, (nie mam !) ,,,,,, każdy da mi właściwe papiery 😉 ,,, jakieś 4 lata temu po takiej wizycie dostałem na początek tabletki i
  termin za miesiąc jako następny krok ,,,, tabletki były super !!!! ,,, jakkolwiek przed nimi ćwiczyłem zatrzymywanie procesów myślowych ,,,, i z dumą robiłem to na kilkadziesiąd sekund ,,,, to po nich mogłem dokonać tego na 30 minut ,,,,, super !!! ,,,, ale było małe „ale” ,,,, jako psychotyk musiałbym oddać prawo jazdy ,,,, ale dostał bym rentę 😉 ,,,, samochód potrzebny mi był do robienia interesów ,,,, z czasem jetem coraz mniej interesowny ,,,,, więc coraz mniej stoi na przeszkodzie ,,,,, jak widzisz wszyscy jakoś Dorastamy ,,,,, 😀 ❤

 14. Dobry Wieczór Dorotko ,,,, coś cicho się zrobiło tak jakby wszyscy czekali na następny ruch ,,,,, a to ich ruch jest właśnie ,,,, 😀

 15. Dobry wieczór Xylotetku 😀 ……. No właśnie!…. Od rana odświeżam i odświeżam te strony i nic tylko cisza 😮 …… Może Krystal już ten stary komputer padł na amen z wrażenia, jakie na nim zrobiłeś 😉
  U Roberta już nikt się niczemu nie dziwi, to i komenty jak widać działają, ale też jakby względna cisza……. 😀

 16. M’….. Ja się ani nie dziwię CZEMUŚ, ani nie czekam na COŚ……. Ja tylko POSTRZEGAM……
  Nie ma Początku, ani Końca Czegoś, więc jak można się Czemuś dziwić albo na Coś czekać, skoro Wszystko Jest Tu i Teraz?…. To COŚ Ulega Przemianom, a One Są Postrzegane…..

  To Dzień Dobry Wszystkim 🙂

 17. „Co się kryje w czarnej dziurze, a co w każdej najdrobniejszej cząstce:
  A gdyby wszystko, każda myśl, słowo i czyn miały większe znaczenie,
  Niż nam się często wydaje – to może warto by było zadbać o ich jakość.”

  „…wcześniej czy później każda Twoja myśl się zmaterializuje…”
  – Budda-

  http://tamar102.blogspot.com/2016/06/obudzony.html

  Dzień Dobry Wszystkim 🙂 ❤

  • Dzień Dobry Canou 🙂 ……. Ty to potrafisz zainspirować…….. 😀
   Pominę Shawshank, za to zajmę się Redemption……. 😉

 18. Może mogłabym napisać to u Krystal, ale tam mam większe szanse na uznanie takiego wpisu za ‘fiksum dyrdum’ lub ‘bełkot’…….., więc….. 😉 😀 😛

  Co do Zbawienia, Odkupienia, Jezusa, Judasza…….. itd. itp.
  Przypuszczam, że Jezus nauczał jak mu ‘Coś’ Dyktowało……, a Judasz chyba ‘dobrze’ Kombinował ‘Sam’ ( przynajmniej taką wersję podsuwa KU)…… i wyszło jak wyszło……
  Potem rozmaici wojownicy walczący za ‘swoją’ Wiarę, też na ‘Swój’ sposób dobrze kombinowali….. i też wyszło jak wyszło……
  Ale za to ilu męczenników i męczennic poszło do nieba……. 😛
  Krótko mówiąc: Chłopy chciały ‘Dobrze’ 😀 ….., a wyszło jak zwykle…… 😉

  To dzień Dobry Wszystkim……… 😀

  • @Dorota ,,,, 😀 ,,,, ach nie przejmuj się tym ,,, bo do „odważnych świat należy ” ,,,,, będąc już dorosłym nie koniecznie trzeba na STOJĄCO Pod Stół Wchodzić ,,,, aby pod nim zrobić siusiu ,,,,, 😉 ,,,,, można już na STOJĄCO wyszczać się na stół ,,,, właśnie ,,,, 😉 😀 ❤
   Ps. wierzę że jesteś już dorosłą dziewczynką ,,,,, może tylko troszkę nieśmiałą ❤

   • @xylotet 😀
    Faktycznie – jestem już dużą dziewczynką i nie chodzę siusiać pod stół ani nawet na stół…. 😉 😛
    Domyślam się alegorii w Twoim wpisie……….. ale nie będę rozwijać tematu, bo i po co????…………. 😀 ❤

 19. @Dorota ,,, 😀 ,,,, pewnie ,,, bo i po co 😉 ,,, ale teraz z innej beczki ,,,, wiesz że referendum w Szwajcarii odrzuciło ,,, bezwarunkowy dochód osobisty ,,,,, czyli darmowe pieniądze ,,,,, pieniądz to forma energii jest ,,,,, i jak widzisz tak zwani kreatorzy ,,,, drukarze pieniądza ,,, byli gotowi trochę dodrukować dla zwykłych śmiertelników ,,, nie tylko dla tzw. rynków finansowych ,,, czyli spekulantów ,,,, i dać też i tym ,, nie tylko elicie ,,, ale ci odrzucili to w referendum 😉 ,,,, czy słyszałaś że jakieś elity odrzuciły kreowane pieniądze i to na zerowy procent ???? ,,,,, nie!!! ,,,, oni biorą to i używają dla siebie tak jak chcą ,,,, widać z tego że ten 1% zachował jednak jakiś instynkt samozachowawczy ,,,,, reszta już jest tak ogłupiała że nawet gdyby zaoferowano jej ,,, Czystą Darmową Energię ,,, zrobi referenda i odrzuci to ,,, 😉 ,,,, bo ma mentalność psa ogrodnika ,,,,, sam nie zje i drugiemu nie da 😉 ( Szwiajcarów najbardziej bolało to ,,, że obcokrajowcy na terenie Szwajcarii też mieli by prawo do tego ,,,, (umowy międzynarodowe o tzw. prawach człowieka )) ,,,,, 😛
  Ps. dlatego elity tworzą nową klasę społeczną (nie będzie już ,,, proletariatu ,,, klasy średniej ,,, itp. ,,,,, będą Prekarianie ,,,,, i oczywiście Dyskretnie działająca hiper bogata elita ,,,, z siedzibami w odludnych ale dobrze strzeżonych miejscach ,,,, nawet na orbicie ,,, może na księżycu ,,,, albo w przyszłości na Marsie ,,,, 😀

 20. @xylotet 😀
  A ja pamiętam jak u nas po 80-tym roku te 10 milionów należących do „Solidarności” jedyne czego się domagało to pieniędzy ……. i dostali…… 😀
  Teraz mamy najdroższe wszystko, co tylko można kupić, ale za to jaka frajda pochwalić się w towarzystwie na popijawie np. tym do jak bardzo drogiego lekarza się chodzi……. 😀
  Ps. Czytałam, że wznawiają badania nad lotami na Księżyc….. 😀

 21. Witam serdecznie 🙂

  Loty na Księżyc… Uważam, że z zapaleniem pęcherza bardziej się lata i są to pilniejsze potrzeby. 😉
  Ale ,,Wyższe Sfery” zawsze muszą mierzyć wysoko…

 22. Witaj Lidio 🙂
  Tak długo Cię nie było, chyba nie zmagałaś się z tą latającą przypadłością?….
  Jakby co, żurawinka jedzona w sezonie i truskawki, oczywiście te tzw. ‘brudne’ od ziemi i piasku są bardzo potrzebne normalnemu Ziemskiemu Człowiekowi.
  Chociaż to latanie za potrzebą wcale nie musi być związane z tzw. zapaleniem pęcherza, tylko to jest normalne oczyszczanie organizmu. Wcześniej o tym już było tu wspomniane….. 😀
  A te ‘Wyższe Sfery’ to są zwykli kosmiczni maruderzy, których już nawet swoi nie chcą. Na Księżycu pewnie mieszka jakaś niewidoczna dla nas cywilizacja i ona zrobi wszystko, żeby nie mogli tam wtargnąć, bo ich dobrze znają…..
  Tylko Reset z Czystej i oczywiście Darmowej Energii pochodzącej od Matki Ziemi może Nas Uratować 🙂

 23. @Dorota ,,,, 😀 ,,,,, „kosmiczni maruderzy,,,,,, ” ,,,, pewnie Remus i Romulus to też maruderzy byli ,,,,, kiedy na stojąco pod swoją Mamę wchodzili ,,,, aby possać trochę Darmowej Energii od Swojej Matki 😉 ??? ,,,,, przy okazji pewnie robili też to co na stojąco można zrobić ,,, będąc chłopcem ,,,,, ale dziewczynki jak zechcą to i chłopcom potrafią w tym dorównać 😉 ,,,, można by tak rozwijać temat ,,,, ale po co ???? ;-D ❤

 24. @xylotet 😀
  A musisz tak wszędzie podglądać?????…. 😀 😛
  Weź się do Porządnej Roboty wreszcie, bo jak to śpiewają na Śląsku:
  „Zawaliła się stodoła, pozostała d…a goła, hej! Zawalił się sroc!
  😀 😛 😉 ❤

 25. @Dorota 😀 ,,,,, nie trzeba nic podglądać 😉 ,,,, wystarczy tylko widzieć ,,, co znaczy do porządnej roboty ?? ,,, się wziąść ???? ,,,, znowu neanderdalczyka eliminować ??? 😉 ,,, to już zrobione ,,, teraz w kolejce jest Biały homo sapiens ,,,,, jeszcze raz podkreślam Biały ,,,, a to widać słychać i czuć ,,,, 😀 😛 ❤

 26. @xylotet 😀
  Tak…. 😀 , raz Czarny był Białym, potem Biały był Czarnym….. i jak ten neandertalczyk miał przetrwać?????…. 😛 😉 ❤

  • @xylotet 😀
   Przejrzałam teraz parę fragmentów i wiem o co chodzi…… 😀
   Tego typu filmy podpowiadają co nieco jak można w umyśle mieszać….., ale co z tego?????
   Na sztucznym paliwie, a zwłaszcza na jego oparach daleko jechać nie idzie….. 😉

 27. @Dorota 😀 ,,,, a Ty chcesz jak zwykle na ,,, fragmentach paliwa daleko zajechać ,,, 😉 ,,, aby w umyśle mieszać ,,,, to musi on najpierw zaistnieć ,,,, np. jeśli jest kałuża ,, to można w niej mieszać 😉 ,,,, jeśli wyschła ,,, albo nigdy nie istniała ,,, to nie ma nawet w czym mieszać ,,,,,, i to jest problem większości ludzkości ,,,, nikt w niej nie miesza ,,, bo nie ma w czym mieszać ,,,,,, 😉 ,,,, można jedynie orać ,,,, co widać ,,, słychać i czuć 😀 ❤

 28. @xylotet 😀
  Umysł jest utożsamiany z mózgiem, a mózg to tylko mały fragmencik Całości jest ……., tak mały, że można go pominąć 😉 …., a nawet zaorać….. 😀
  Śmieszy mnie mózg Einsteina w formalinie……. I badania, co też w nim tkwi, że on taki mądry był……, nawet na plasterki ten mózg kroją, chyba jako naukową relikwię 😀
  A ten filmowy Jonasz martwił się, że przestał odczuwać zazdrość, nienawiść, złość i że mu to wszystko chciano zabrać aplikując obowiązkowe pigułki na dzień dobry…… 😛
  Toż przecież mówię, że ludzie kołyszą się od ściany do ściany…….. i ten paradygmat jest do zaorania właśnie……., a nie resztki zdrowego rozsądku nie pozwalające siusiać publicznie ……. 😀 😉
  Jeszcze jedno….. ludzie chyba znają tylko moc negatywnych emocji…… i aby poczuć się ‚lepiej’ we własnej kałuży szukają jakiegoś osobnika, który ma się gorzej (podobne przyciąga podobne)….. Wtedy na tle cudzego nieszczęścia mogą powiedzieć, że nie jest tak źle, bo inni mają jeszcze gorzej……. Fajnie, no nie??? 😉
  To Dzień Dobry Wszystkim ……. Chętnym…… 😛 😀 🙂

   • Ps cd 😀 ….. uważam, że nie ma co dłużej młócić próżnej słomy….. niech każdy orze jak może…… i płynie, albo leci dokąd go los poprowadzi….. 🙂 ❤

  • @Dorota 😀 ,,,,, mnie się wydaje że Jonasz nie miał wspomnień ,,,, miał tylko pseudo wspomnienia ,,, typu gdzie i jak siusiał wczoraj ,,,, i że to było prawidłowe siusianie ,,,, 😉 ,,,, to kim naprawdę był ,,,, co tak naprawdę wyrabiał ,,,, zanim stał się tylko ugrzecznionym ogryzkiem siebie ,,,,, tego nie miał ,,,, dlatego nie wiedział i nie rozumiał że jego świat jest ograniczony ,,,, żył tylko w Oficjalnej wersji owego świata ,,,, do momentu kiedy odzyskał pamięć ,,,,, o rzeczach pięknych ,,, ale też o tych potwornych ,,, których był właśnie wypadkową ,,,,, i kiedy zaakceptował to ,,, przestał być ogryzkiem samego siebie ,,,,, ale wtedy zawalił się cały świat który utrzymywał go w fałszywym samozadowoleniu ,,,,,
   Ps. pokaż mi ludzi którzy przypominają sobie swoje wcześniejsze wcielenia ,,,, powiedz ilu zaakceptuje że robiło rzeczy które nie zrobiło by w tym wcieleniu ,,,, ( widzą siebie jako pracownicy światła itd. itp….. ) ,,,, czyli akceptują siebie jako tylko ogryzek ,,,,, z całości ,,,,, Ja np. w ostatnim wcieleniu nosiłem trupią czaszkę na czapce ,,,, i nawet spotykam istoty które wtedy wysłałem do astralu ,,,, to jak widzisz cena Pamięci jest ,,,, ale za to czuję się bardziej CAŁY ,,,,, w tym wcieleniu gdybym miał kogoś do astralu wysłać ,,,,, to wyślę w pierwszej kolejności SIEBIE ,,,,, 😀
   Ps2 … fajnie że się nie obraziłaś ,,,,, ❤

 29. @xylotet,,,,,,
  Dobra, pomłócę jeszcze trochę tę słomę……. Ja nie wiem czy nosiłam trupią czaszkę na czapce, czy latałam z gołą d…pą po burdelu…… ale w tym życiu nie wysłałabym nikogo na śmierć, ani nigdy nie zdradziłabym kogoś kogo kocham, ani nie zdradziłam męża, ani nie spałam z żonatym facetem…….. Nie mam sobie co zarzucać…..chyba tylko to, że ktoś cierpiał, bo wyprojektowywał na mnie swoje winy…… Więcej grzechów nie pamiętam……. Jak ktoś chce przeprosin to niech się zgłosi i pierwszy rzuci kamieniem……… ❤

 30. @Dorota ,,, 😀 ,,,, księdzem nie byłem 😉 ,,,, ale to brzmi jak spowiedź katolicka ,,,, to dla mnie doświadczenie prawie osobiste jest ,,,, pewnie tak to brzmi w konfesjonałach ,,,, jako dziecko z sąsiadką w doktora się bawiłem ,,,, ale w księdza nie ,,,,, teraz widzę że jednak nie stanąłem na wysokości zadania ,,,,, coś zaniedbałem ,,,, ale Ty wyrównałaś mi w jakiś sposób te deficyty ,,,,, jestem Ci Bardzo za to zobowiązany ,,,, z poważaniem xylotet 😀 ❤

 31. @Dorota ,,,, 😀 ,,,, nie nie zapomniałem ,,,,, tylko zostawiłem sobie na później 😉 ,,,, ale nie wiem czy wiesz że ,,, konfesjonały ,,,,, spowiedzi ,,, i rozgrzeszenia ,,,, podstawą i źródłem psychologii są ? ,,, bez tego nie było by psychologii dalej psychiatrii ,,,, itd. żadna ze światowych ,,, lub tylko znanych religii nie wytworzyła podstaw do tego ,,,, nawet żydzi tacy jak Freud ,,,, Jung ,,, itp. właśnie w Tym Środowisku stawali się tak znacząco płodni ,,, w swoim własnym rabinicznym środowisku nigdy by nie zaistnieli ,,,,, 😀

  Ps. więc rozgrzeszam cię drogie dziecko ,,,,, Kardynał Xylotet ,,,, 😉 ;-D ❤

  • Drogi Kardynale 😀 …… rozumiem, że skoro pukania nie usłyszałam to i całować w COŚ nie muszę ……. 😛 😀 😉 ❤

   • @Dorota 😀 ,,,,, ja wiem że takie rozgrzeszenia ,,,, typu ,,, coś ,,, za nic ,,, 😉 nie zadawalało do końca tych rozgrzeszanych ,,,,, dlatego wymyślono „Pokutę” ,,,,, która dokładnie ustawiała wysokość ,,, i cel ,,,, dla ust które nie wiedziały Co mają Całować ,,, potem usta i całowanie dopełniało REALNIE ,,,,, akt rozgrzeszenia ,,,,, i można było od nowa grzeszyć ,,,,,, 😉 ,,,, oczywiście licząc na na następne rozgrzeszenie ,,, 😀 ❤

   • @xylotet 😀
    Z tego Twojego tłumaczenia tej ‚Pokuty’ już sama nie wiem kto kogo ma w co pocałować 😉 😀
    To Dobranoc Wszystkim…… 🙂 😀 ❤

 32. Święta Dorotko 😀

  Witaj Matko szlachetna w panieńskiej czystości,- Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie- Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie…
  O Pani nieskalana, miej baczenie na nas, Tych, którzy po burdelu latają z gołymi…. yyy.. licami.
  Błogosławionaś Ty między dziewicami.
  Patrzaj na nas grzesznych, brudnych, w knowaniach trudnych.
  Tyś zawsze wierna, nawet w najskrytszej myśli.
  Tego, co Cię oczernia- do piekła wyślij!
  Święta Dorotko, Bramo rajska!
  Daj nam, co najlepsze (może być hawajska).
  Pani Goła, co nie ma nic sobie do zarzucenia,
  Przyjmij nasze modły, nasze objuczenia!
  Odziej się w świata litania,
  Boś Ty jest nie do pokonania.
  Żodyn argument Cię nie zmorze,
  Żodyn spoza dotrzeć do Cię nie może.
  Tyś w swym Królestwie Świętą na wieki ostała.
  O Pani, któraś tylko światłem pała…
  O Pani, co nawet z internetu nie kradnie…
  Przed Tobą każdy grzesznik padnie.
  Na wieki wieków. Amen. 🙂

 33. 😀 😀 😀 Witaj Lidio, Pocieszycielko Rozweselonych!!! 😀 😀 😀
  Ja p….le!!!! 😛 😀 😉 …….W całym moim życiu się tak nie UBAWIŁAM 😀 😀 😀 …… i mówię to z ręką na sercu 😀 ……. i możesz mi absolutnie wierzyć, bo zapomniałam dodać spowiadając się u Kardynała, że ja mało co kłamię, a raczej rzadko mi się to zdarza, a powodem tej mojej prawdomówności jest raczej notoryczna skleroza, bo bardziej boję się zaplątać w zeznaniach niźli gniewu bożego…… 😀
  Dziewczyno, turlałam się ze śmiechu pół godziny 😀 😀 😀
  A wiesz, że chyba na zamówienie powstała ta Litania 😉 😀 ……. Byłam w sobotę zaproszona do stołu i miałam sposobność biesiadować z zaczipowanymi owieczkami 😀 …..Po spotkaniu z nimi całą niedzielę musiałam się poddać autoregeneracji i naszła mnie też myśl, jak musi się czuć taki Jezusik z Maryjką albo inni Wszyscy Święci po tych wszystkich modłach dziękczynnych i błagalnych zanoszonych do nich…..No, to już teraz chyba wiem……. 😀 😀 😀
  Jeszcze raz Wielkie Dzięki Lidio ze ten Prezent 😛 w postaci Uświadomienia mnie 😀 😉 😀 ……., a poza tym bardzo mi Cię tu brakowało, no i się wymodliłam 😉 …… 😛 😀

  • Dzień dobry 😀
   Dorotko, to musiałaś mieć bardzo smutne życie, skoro tylko jeden post stał się najzabawniejszym wydarzeniem jakie pamiętasz 😉
   Na obiedzie z ,,owieczkami” za pewne był tylko chleb i wino. 😀 Szkoda, że alkoholu się nie tykasz. Może popatrzałabyś na sytuację z innej perspektywy?
   Skoro moja nieobecność jest dokuczliwa, to będę częściej się odzywała i dokuczała osobiście. 😀 ❤

 34. Dzień dobry 🙂
  Lidio, moje życie nie było wcale smutne, ono było b. interesujące 😀 ….., jak jazda bez trzymanki po wybojach drabiniastym wozem na obręczach bez opon, powożonym przez pijanego furmana i zaprzężonym w naćpanego konia….. 😀
  Tak, fajne było 😀 ….. 😉 , aż pewnym momencie zaczęłam pytać sama siebie: Co to jest?????……
  A teraz porównałabym moje życie do tej modnej ostatnio gry pt. Escape Room 😀
  Co do ‘owieczek’…… cóż, mówiąc następne zdanie zapominają, co mówili w poprzednim, chociaż wiele nie pili, bo na antybiotykach i innych pigułkach byli….. A ja tam byłam na chlebie i wodzie , przepraszam, na cieście i herbatce…. 😀
  A Ty dokuczaj, ile wlezie…. 😛 😀 😉
  W końcu po to Cię Pan Bóg stworzył….. 😉 😀 ❤

  • Święta racja, Święta Dorotko 😀
   Żyję na złość innym 😉
   ,,Escape room”- wyszukałam tę grę, ale nie znalazłam do niej opisu. Ca to za gra?
   To miałaś życie jak w westernie… albo jak w psychiatryku…

   ,,Czy warto było szaleć tak przez całe życie….itd.” 😀

   • Lidio…. tak, western byłby podobny do mojego cv 😀 …. I czarne charaktery były i białe twarze i jeszcze Indianie, czyli Winnetou z siostrą….., a teraz to nawet Karlsson z Dachu 😀 ……, w dzieciństwie czytałam o nim, to chyba dlatego 😀 😉
    A do Escape Room możesz się wybrać jak chcesz, podobno to fajne jest….. 😀
    Do Katowic masz chyba najbliżej:
    https://lockme.pl/katowice/
    …. żeby tylko nie było, że tu krypto reklamę uprawiam….. 😀
    A czy było warto szaleć, to się okaże…… 😀

 35. @Dorota ,,,, 😀 ,,,, wygląda że na Twoją cnotę ,,,, biali ,,,, czarni ,,, a nawet czerwoni dybali ,,,, 😉 ,,,, no i ten Karlson z Dachu jeszcze między tak zwaną ,,, ” wódką a zakąską ” ,,, gawędził ,,, 😉 ,,,, to się nazywa powodzenie 😉 ,,,, pewnie harna dziołcha byłaś ,,, 😉 😀 ❤

 36. Dorotko,
  chyba jednak wolę inne ,,atrakcje w pokoju”. 😉
  Kiedyś miałam sen erotyczny z Indiana Jones’ em. Akcja zaczęła się pod prysznicem. On oczywiście był w kapeluszu. 🙂 Jednak do niczego nie doszło, bo jacyś ,,źli” zaczęli nas ścigać. Biegałam po korytarzach itp. Widzisz, nawet do Katowic nie muszę się wybierać po tego typu atrakcje. 😀
  Wiem jaki western najlepiej by do ciebie pasował- ,,Ostatni sprawiedliwy”. Chociaż ten sprawiedliwy nie był tak święty jak Ty. 😉 😀

  • Lidio 😀
   Ależ z Ciebie jest pod-Puszczlska 😉 ….. 😀
   Co do ‘eskape room’, to ja się też nie wybieram, wystarczą mi kontakty z ‘ludzio-owieczkami’ 😀 …. Ostatnio bardzo się uaktywnili, nawet tacy, z którymi już od dawna nie miałam kontaktu 😮 ….. A ja już nareszcie chciałam sobie poleżeć z Jezusikiem na zielonych pastwiskach… 😉 😀 …. I nic z tego, jak na razie….. 😀

   • Dorotko,
    jestem puszczalska, bo puszczam wodze fantazji… (Mam nadzieję, że jakoś wybrnęłam tym zdaniem z zarzutów i dalej mogę się cieszyć wizerunkiem statecznej matrony). 😉
    Wg wiernych, jak masz leżeć z Jezusem, to tylko krzyżem, bo przecież pełnia życia polega na cierpieniu i wyrzeczeniach.
    PS Skoro masz wzięcie, to daj się wziąć, a nie przed komputerem siedzisz… 😀

 37. Przypomniał mi się kawał:
  – Czy można uprawiać seks z ptakiem na schodach?
  – Można wy… bać orła na schodach.
  Najlepiej zalegalizować wszelkie dewiacje, a zakazać zdrowego rozsądku…

  • 😀 …. I Ty się dziwisz dlaczego przed komputerem siedzę……otóż dlatego, bo jak na razie to się do mnie przypieprzają same dewianty….. 😀

   • Ach tam wybrzydzasz….
    Może lepiej zastanów się nad tym, jakie są Twoje dewiacje i znajdź kogoś, kto podzieli Twoje zainteresowania. 🙂
    I nie- seks przy włączonym świetle to żadna dewiacja… Szukaj dalej 😀

   • 😀 …. No, przecież już się tu kiedyś przyznałam….. sex na łące w pełnym słońcu, przy wodospadzie……., pod wodospadem też może być…… 😀
    Poza tym, gdzie ja takie spokojne miejsce znajdę?????…… bez paparazzi 😉 …. i czarnych mamb, które mogłabym z czymś innym pomylić 😉 ……. 😀 😉 😀

   • @xylotet….. 😀 …. A co mi tam 😉 ……przyzwyczajaj się, jak musisz 😀 😛
    Idę pod prysznic 😀 …….., to Dobranoc 😀 😉 ❤

 38. Dzień dobry 😀
  Pod wodospadem raczej powinno być zimno…
  ,,Poza tym, gdzie ja takie spokojne miejsce znajdę?????…… bez paparazzi😉 ”
  Ja mam taki spokój w sypialni… Za to jednak ciekawe cuda muszą dziać się u Ciebie. 😉
  O Twoich marzeniach nie pamiętałam, Dorotko. 😀
  Ale marzenia trzeba mieć, nawet jeśli nie mają szans na spełnienie.

 39. Lidio, nie pamiętasz, bo to strasznie stare dzieje były 😉 …. Wtedy się Xylotetowi jeszcze marzyły stringi, siatkowe pończochy, nogi w butach na szpilkach i takie tam….. 😀 …., a ja próbowałam go nawracać na bardziej przyziemne i pierwotne obyczaje, stąd ten wodospad 😉 ……. Ale wtedy on w diametralnie drugą stronę poszedł i chciał się utopić w jakimś Oceanie Wieczności, czy jakoś tak 😉 …… No, mówię Ci co ja już z nim przeszłam 😀 , to aż strach się bać 😉 …… 😀 Zdaje się, że w sypialni też 😉 , ale o szczegółach opowiadać nie będę….. 😀
  Jeszcze co do wodospadu, to byłby taki ciepły podrównikowy wodospad…. tylko, że tam właśnie żyją czarne mamby i w tym cały kłopot…..no i ci wszędobylscy ‘paparazzi’…. 😉 😀
  Mówisz, że masz w sypialni spokój 🙂 ,,,,, to chyba dobrze, czy nie? 😉
  Bo teraz już nie wiadomo co ‘dobre’, a co ‘złe’, wiec pytam….. 😀 😉

 40. Zwyczajnie jest jakie jest, ale od dziecka ceniłam sobie spokój.
  A im większy spokój we mnie, tym większa cisza nocą.

  Stringi, pończochy, buty na obcasach- to proste marzenie. Te przedmioty są ogólnodostępne. 😉
  A nawra…. zawracanie kijem Wisły chyba jest trudniejszym celem.

 41. Lidio,
  ‘A im większy spokój we mnie, tym większa cisza nocą.’
  W ciszy też seks jest fajny 🙂 ……, jakby co…. 😉 🙂 A gdyby tak do niego dodać szum wodospadu i śpiew lasu 🙂 ….., ależ się rozmarzyłam….. 🙂
  A któż to znów chciałby Wisłę za/nawracać???? 😮 😮 😮 ….. niech sobie ten kij, czy co tam ma, w tyłek wsadzi…. 😉 😀 A byli też i tacy, co z motyką na Słońce szli i nawet Księżyc chcieli ukraść…… 😉
  A te buty na szpilkach i pończochy, a nawet stringi to strasznie niebezpieczne rekwizyty są 😦 …….., wiesz ile to już ofiar było przez takie zabawki???….. 😉

 42. Biedne ofiary upojnych nocy… Uczcijmy ich minutą ciszy 😉
  A czy w Ciszy jest fajnie, to nie wiem. Nigdy tam nie byłam. 😀 😉
  Kto by chciał zawracać Wisłę? Ktoś, kto nie zna natury wody. Woda może przybierać kształt naczynia, ale zazwyczaj sama wybiera sobie naczynie, w którym przez jakiś czas pobędzie. Potem płynie dalej, wyznaczając sobie drogę.
  Wiem, słabo odpowiedziałam na pytanie. Napisałam jak potłuczona, ale i tak tylko Ty uważnie czytasz moje posty, a obiecałam Tobie trochę podokuczać. 😀

  • No tak! Cisza będąca w sypialni nie jest tą Ciszą, w której się Bywa…., to Prawda!
   Tak! Uczcijmy wszystkich poległych w łóżkach od stringów, szpilek i pończoch…… Cześć ich pamięci! 😉 😀

   • Cześć poległym…
    Lubisz krążyć wokół tematu śmierci, co? 🙂
    Coś abstrakcyjnego, niepokojącego, nieuniknionego….
    Pamiętam kilka swoich śmierci i szczerze mówiąc, życie bywa gorsze.
    Śmierć to ciekawe prze- życie. 😀 Polecam i mam nadzieję, że w końcu się skusisz. 😉

 43. Lidio,
  ‘Lubisz krążyć wokół tematu śmierci, co?’
  Chyba nie do mnie ten tekst….. 😉 😮 😀
  A Ty Lidio, jak wspominasz te ‘śmierci’?….. Czy wiesz, co je spowodowało?…. Ale wydaje mi się, że chyba nie jest ważne co spowodowało, tylko po Co?……, bo moja odpowiedź brzmi tak: po to, abyś znów się urodziła i przewracała w głowach takim jak ja….. 😀

  A tak bardziej na poważnie……przypomniała mi się taka formułka, którą mówią w kościele, że ktoś „Zasnął w Panu”….. Czy przypadkiem nie doświadczamy teraz zasypiania nas w Nas/Panach….., czyli jakieś ‘energetyczne’ albo można nazwać je też ‘duchowe’ nasze fragmenty zasypiają/umierają w Nas wraz ze swoimi przekonaniami, a My ciągle jesteśmy Żywi 🙂 …
  Może teraz na Jawie doświadczamy tych ‘śmierci’ drugich, trzecich….. itd. 🙂

  • Dorotko,
   nawet martwi możemy być żywi.
   „Zasnął w Panu”… To rzadko używane określenie… ale sądzę, że ma związek z zasypianiem gruszek w popiele. Nawet znaczenie by się zgadzało. Zasypiając w Panu, wyzbywamy się szans na świadome i własne życie. Zasypiają w Pany ci, którzy uważają, że święta księga zrobi im dobrze na zawsze.
   Po co te śmierci? Po raz kolejny. 😀 Przychodzimy tu, żeby sobie zagrać. Układamy kółeczka w określonych polach na planszy i nagle krzyczymy ,,bingo”! Czyli wygrywamy i jednocześnie odpadamy z gry. Potem zazwyczaj zmieniamy stolik i obstawiamy inne liczby. 😀

   • Lidio 😀 …… czyli co????….. nie mogę uprawiać seksu w siatkowanych pończochach, bo mam cellulit to chcę umrzeć i znów się urodzić w nowym ciele z nóżkami jak sarenka, żeby sobie podokazywać w burdelu???? 😉 😀 ….. czy jak????? 😀

  • @Dorota ,,,, bo to jest jedyne ,,, i pewne ,,, zawsze sprawdzające się ,,, i możesz na to zawsze zrobić zakład ,,,, który od Niepamiętnych Czasów Zawsze się sprawdzał ,,,, 😀 (dlatego na to nikt nie robi zakłady) ,,, cała reszta jest tzw. Nieoznaczona ,,,, 😉 😀 ❤

 44. Do seksu to nawet nóg nie trzeba… I tak zazwyczaj idą na bok. 😀
  Ale w sumie bez nóg ciężko jest nosić pończochy…
  Zazwyczaj tak jest… W następnym życiu będziesz miała nogi jak sarenka, a potem będziesz narzekała, że za bardzo włochate….
  Mnie się o takie rzeczy nie pytaj- jakoś nie wpasowałam się we współczesny kanon urody.
  A seks jak chcesz, to uprawiaj… sama, z kimś…
  Ale pamiętaj, że w udzielaniu życiowych rad, to jestem noga 😀

  • Lidio 😀 …..za chwilę się tu ktoś zgłosi z pytaniem: czegoś my się znów naćpały?….. 😀
   A to przecież Archaniołowie nas po pupciach piórkami łechcą 😉 ….. no, nie? 😀

   • Ja piję tylko wino, ale Ty widzę, ciekawsze eksperymenty przeprowadzasz…
    Piórka, linijki… Ech… Czasem tylko kilka poczciwych procentów wystarczy, naprawdę. 😀

   • nie!!! 😀 nic nie mam przeciwko naćpaniu się ,,,, jedyne co by mnie interesowało TO TO ,,, jak używały byś cię ,,, tych ,,, linijek ,,, piórek ,,, itd … itp… 😀

 45. Jak na poczciwe kobity przystało- z piór zrobiłybyśmy pierzynę, a linijki służyłyby nam do mierzenia… Ja nie wiem, co jeszcze można by z tym innego robić… 😉

  • Ale gdyby mi się prawdziwy Archanioł z prawdziwymi piórkami przytrafił to bym z niego pierzyny nie zrobiła…… 😉 😀

 46. 😀 ….. piórka, linijki, ołówki, kredki….. i jeszcze Plastuś w piórniczku jest 😉 …., nawet gumek nie trzeba 😀 ……. 😉

  • No właśnie…
   Dorotka, ma rację 😀
   (Dobrze, że Plastuś ma długi… nos). 😀
   Swoją droga, to dopiero teraz do mnie dotarło, że w tym piórniku musiało się wiele dziać…

 47. @xylotet 😀 …..Ja tam nie wiem co jest ‘oznaczone’, a co ‘nieoznaczone’……mnie bardziej te Archanioły fascynują, a zwłaszcza te mniej rozmodlone…. 😉
  Już dawno temu channelingi donosiły, że ten Główny Upadły 😉 ponoć na Jasną Stronę Mocy przeszedł….. 😀 …..i w ten sposób uniknął śmierci wiecznej 😉 …. więc gdyby tak piórkiem niezbyt osmalonym mnie połaskotał, to kto wie 😀 ….. kto wie….. 😀 …… i to by dopiero była Nieoznaczona Oznaczoność….. 😀 🙂 😉 ❤

 48. @Dorota ,,, 😀 ,,,, z tymi nogami jak sarenka ,,,, Ale w Przyszłym Życiu ,,,, to Dobre Jest 😀 ,,,, dla mnie to oznacza że zbór świadków jehowy Cię chyba wyrzucił ,,,, bo oni zawsze to obiecują ….. W Tym Życiu ,,,,, tylko od ponad setki lat ,,,, jakoś tak ,,,,jutro ,,, albo ,,,, po jutrze ,,,, i zawsze mają na to jakieś Znaki Czasu ,,,, 😉 ,,, 😀 ,,, ❤ ,,,, nawet kiedy to nie nadchodzi 😉 ,,,,, a tak jest zawsze 😀 ,,,, ❤

 49. @xylotet 😀
  O przepraszam, Panie profesorze filozofii!!! 😉 😀 …… , to Lidia pisała, że w ‘następnym życiu’ będę miała nóżki jak sarenka… 😀
  Ja napisałam inaczej, a mianowicie, że muszę ‘umrzeć’, żeby się ‘urodzić’ ze smukłymi nóżkami, a to z filozoficznego punktu widzenia jest zupełnie Coś innego….. 😀 😛 😉 ❤

  Ps. ze Świadkami Jehowy wiele się w życiu nadyskutowałam i nawet bardzo chcieli mnie przyjąć do zboru…… ale jakoś nie wyszło…. 😀 😉

 50. @Dorota 😀 ,,,,, a co by było gdybyś zdała sobie sprawę z tego że to wszystko tak jak ,,, kopiec termitów JEST ,,,, że te wszystkie intelektualne wzloty ,,, te wszystkie marzenia jego budowniczych to ,,, TYLKO ,,,, Ciekawe Dysfunkcje w nim Istniejące ,,, i Testowane ,, SĄ ,,, i TE są właśnie są ,,, Interesujące ,,,, i Studiowane ,,,, 😉 😀 ❤

 51. @xylotet 😀 …. 😀
  Chopie!!! …… A skondżeś się to wzion????….. że sie tak ino zapytom….. 😀 😉 ❤
  Już sie tu trzy dni nudza 😉 …….., ale nie wlazło mi do gowy gówkować co to je ‘Dysfunkcja’ 😀 …..no i terozki żech musiała guglać…. 😀
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysfunkcja
  😀 …… i żech dalij tako mondro je, jakech była…… 😀 ❤

 52. @ Dorota ,,,, 😀 ,,,to guglaj se ,,, guglaj ,,, dziołszka ,,,, od gówkowania bydziesz łatwiejszo ,,,, jak juz nie pijes ,,,, 😀 ❤

  • @xylotet 😀
   ‚Łatwo’ to jo jest, jakech zawdy była 😉 😀 ……, ino trza być mondrym z kiery strony się za mie brać….. 😀 😉 😛 ❤

 53. Dzień dobry.
  Ostatnio jakoś dziwnie zostałam zmuszona do ‘towarzyskiego’ udzielania się 😀 ….. i nawet bez guglania wyszło mi, że Elementale Ziemi (Skały, Rośliny i Zwierzęta) są zabijane przez cwaniactwo Głupoty …….
  Aleee…… WODA, która Wszechogarnia Wszystko na Ziemi ❤ …… już Ma Prawidłowe Zapisy i Zmyje głowę głupocie….. 😀 , tylko co po niej wtedy pozostanie?!……….. , po tej głupocie i jej głowie 😉 ……., znaczy się ….. 😀 😛

 54. Tak, tak….., bo dawniej Jezus pisał palcem po piasku, a teraz po wodzie….. i wszystko jasne…… 😀 …. i dobrze Cię znów widzieć Lidio…. 🙂
  A ten Twój mędrzec w Pracowni cóż to z/namalował, że się aż tak zdziwił?…… 😮 😉

 55. Dzień dobry 😀
  Obraz… królik z muszelką, mężczyzna w muszelce, długie kopie… Ja tam nad resztą już się nie zastanawiałam. 😉

  A jak Twoje bociany, Dorotko? Coś je zjadło? 😀

 56. Dzień dobry Lidio! 🙂
  😀 …. A ja się zastanawiałam nad tym uzbrojonym w zawiniętą kopię królikiem dosiadającym muszlę ślimaka z mężczyzną w środku……, ale nie powiem co mi wyszło, bo nie chcę nikogo wyręczać w domysłach….. 😀
  A u boćków, dzięki 😀 , wszystko OK …… selekcję naturalną już mają za sobą i nawet w żabach nie gustują, ostatnio chyba jakieś świerszcze i inne insekty spożywają…. 😀
  I popatrz, niedawno narzekałam, że robak zjada robaka, a tak nie jest, bo jak widać w bocianich gniazdach to jednak robaka zjada ptak….. 😀

  Ps. A tam u ‘whitedevasa’ to do kogo pijesz z tą ‘egzaltacją duchową’? 😀 …. Przecież sama niedawno poszukiwałaś ofiary 😉 , do której mogłabyś się modlić …… 😀 😛 😀 😉

  • Witaj, dorotko. 😀
   Dzisiaj się będę modlić za dwie godziny. 😉

   A z robakami jest tak, że wszyscy zjadają robaki, a robaki zjadają wszystkich… Ciebie i mnie też w końcu zjedzą… 😀 Taki optymizm na dzisiejszy wieczór… 😀

   ,,do kogo pijesz” Kochana, ja piję zawsze do lustra 😉

   • ,,,, nic tylko dać się skremować ,,, i problem robactwa z głowy jest ,,,, pewnie dla tego tak wielu ,,, chce być ,,,, zakopanymi i dzięki temu ,,, dać żyć robakom ,,,, pewnie to ta słynna Empatia jest ,,,, albo ,,,, Cuś lub takie Cóś ,,,, 😀

   • Są takie b. przyjemne robaczki – dżdżownice…… one nie interesują się trupami…. 😀 …. za to spulchniają glebę, przetwarzają związki organiczne na bardziej przyswajalne dla roślin, a ostatnio boćki je też wpieprzają… 😀
    Chyba boćki nie są Miłościwe……, a dżdżownice Tak…. 😉 😀

 57. Lidio 😀
  …. dobrze, że ‘za’ 2 godziny, a nie ‘ze’ 2 godziny, bo żaden Bóg chyba by tego nie zniósł….. 😀 😉 ….. a może bociany zaczną znosić złote jaja 😉 ….. to by wtedy się do nich chyba wszyscy modlili …. 😀 😉
  A propos meczu….. w pewnych w kręgach bardzo pochwalane jest wyrażanie dziękczynnych gestów za gola….. ino, że ci którym strzelono tego gola też są w tym samym kręgu czcigodnego Boga zainteresowanego footballem 😀 ….. Ten Bóg to musi mieć ubaw, tym bardziej, że sam decyduje już przed meczem kto wygra…. 😀
  A mnie robaki nie zjedzą! …… 😀 i już!!!….. 😉 😀

  • A czyli Dorotka preferuje kremację…. 😉
   I słusznie.
   Bogów jest wielu i każdy modli się do własnego, żeby innym było gorzej. Ci łaskawsi mają śpiewkę jak miss świata, żeby wszystkim było dobrze. 😀

 58. Dzień dobry 🙂
  Kremacja niejedno ma imię….. 😀
  Można płonąć miłością….. spalić się ze wstydu….. spłonąć na stosie ….. budować stosy pałając żądzą lub nienawiścią…..
  Język Polski jest Piękny i Bogaty……jak Polska….. Szkoda, że nauczyciele od j.p. rzadko o tym wiedzą……. 😉

 59. @Dorota 😀 ,,,, Można dać spalić swoje Ciało ,,, FIZYCZNIE ,,,,, bez tych całych przenośni ,,,, po prostu dokonać Fizycznego Aktu w Realu ,,,, jesteś w nim dlatego bo to On Tylko daje Ci takie hard core możliwości ,,,,, i dlaczego nikt tego nie DOCENIA ??? ,,,, tylko wszyscy chcą to zmienić ,,,, tylko nie wiem Dlaczego ? ❤

 60. @Dorota ,,,, , ” @ Krystal ,,, 😀 ,,, ” zaufanie tak ,,, ale kontrola lepsza ” ,,,, Lenin ,,, 😀 ,,,, to mój ostatni post po kasacji moich ostatnich 2 postów ,,,, czujesz te Podniesione Wibracje ??? ,,,, bo ja TAK !!! ,,,, nic tylko Wibrować 😀 ,,,,, to tylko pozornie nie na temat ,,, mam nadzieję że jakieś Biedne Dusze zaglądają Tu Czasem 😉 😀 ❤
  ,,,, właśnie Dlaczego …. ????????????????????????????????????????????????

  • @xylotet…. 😀
   A bo to tylko ta Kontrowersja kontrowersyjnie wibró/uje …. uje ….. uje …. óje …. óje …. je … je… jeeee …. eeee ……………. oooo …. 😮 😉 …… 😀

   To Dzień Dobry Wszystkim! 🙂

  • @xylotet 😀
   …… a propos Lenina…… 😉
   Kontrowersja brzmi podobnie jak Kontrrewolucja ……. 😀
   SJP PWN: kontrowersja «rozbieżność opinii pociągająca za sobą dyskusje i spory»
   Obelix to miał dobrze:D ………zanim zabrał się do Rzeczy 😉 , pytał Asterixa o To, czy Oni są dobrzy, czy źli?….. i po kłopocie……. 😀 😉

   Ja też nigdy nie wiedziałam, czy Kontrrewolucja jest lepsza od Rewolucji….. 😉 😀

   • @Dorota …. 😀 ,,, „Kontrowersja brzmi podobnie jak Kontrrewolucja”,,, coś koło tego ,,
    rewolucja była zawsze obalaniem jakiegoś porządku ,,,, a kontrrewolucja była zawsze próbą obalenia ,,, a nawet krytyki rewolucji ,,, ale nigdy próbą przywrócenia tzw.Przedrewolucyjnego Porządku ,,,, w to nie wierzyli żadni apologeci rewolucji jako takiej z Leninem na czele ,,,,, po rewolucji nie da się przywrócić tzw. Przedrewolucyjnego Porządku ,,,,, przykład Francji ,, po Napoleonie jest wystarczająco sygnifikantny ,,,, dzisiejsza Rosja jest już współczesnym tego przykładem ,,,, ale dobra ,,,, do rzeczy ,,,, rewolucja zawsze była opcją zmiany Władzy nad Poddanymi ,,,, tak fizycznej jak i mentalnej ( rządy dusz ) ,,,, dlatego wszelkie rewolucje przejmowały metody establishmentu które rzekomo obalały (kościół chrześcijański z prześladowanego ,,, stał się natychmiast prześladowcą ) ,,,, i owe metody stawały się naturalnymi ,,, Owych Nowych Prądów Myślowych ,,,, 😉 ,,,, natomiast Wszystko To co zwracało uwagę na ten dziwny Regres w Metodach ,,,, stawało się tzw.Kontrowersyjne ,,,, w dalszej kolejności Kontrrewolucyjne ,,,, i było zwalczane przy użyciu Starych Metod ,,,, czyli ,,, cenzura ,,,, kontrola ,,,,, manipulacja ,,,, tłamszenie i nie akceptacja inności pod egidą własnej i nie podważalnej prawdy ,,,, nawet przy użyciu logicznie kompletnie Fałszywej Formuły każdy ma Swoją Prawdę ( 2×2 jest raz 5 raz 129 jak komu pasuje ,,,, czyli totalny relatywizm ,,, ) ,,, dalej NIE MA NIC bo tzw. Ludzie nie wymyślili NIC Więcej ,,,, 😉
    Ps… sam sobie trochę zaprzeczyłem bo kiedyś napisałem ,,, ” pisz krócej ,, ale częściej ” ,,,, dlatego Częściej przerobię na Rzadziej 😉 ,,,, gdyż moich słów nie kierowałem nigdy do Ludzkości w tym sensie ,,, (wszyscy jesteśmy Tacy Sami ,,,, Jednym ,,, i te podobne bajery ) ,,,, ale do tych którzy ,,,, właśnie nie czują się TACY SAMI ,,, a nawet nie JEDNYM z tym co ich otacza ,,,,, 😀 ,,,, i nie obchodzi mnie nawet czy ktoś to tylko przeczyta (co napisałem) ,,,,, zrozumienie pomijając zupełnie 😉 ,,,, ,,, „Nagrobek powiedział mi wszystko ,,,,,,,,,,, ” z poważaniem Kontrowesyjny Xylotet ,,,,,, 😉 😀

   • @xylotet….. 😀
    Ten gadający ‘nagrobek’ to chyba Twój kamień filozoficzny jest 😀 ….. czy co????….. I w dodatku nie wiadomo, czy wie, co mówi ……. 😀 😉 😛 ❤
    Zdaje się, że Bycie JEDNYM ze Wszystkim Otaczającym Jest Zaletą Mistrzów….
    Nie wiem, czy chcesz się wyprzeć Mistrzostwa, czy Otoczenia???… 😀 😉
    Otoczenie jest wielowarstwowe jak ponoć Ty…. i cebulka 😀 …..
    W każdym Człowieku tkwi Coś…….., a nawet Cóś 😉 , o czym powiedziano: ‘z prochu powstałeś i w proch się obrócisz’ ….., a ‘nagrobek’ to właśnie ten ‘proch’ jest i niech się zamknie na wieki wieków amen, gaduła jedna!……. 😀 😛 😉 ❤

 61. „Słowo „idiota” jest piękne.
  Idiota to ktoś, kto żyje w niezależny sposób,
  robi swoje i nie obchodzi go to, co powie o nim świat.
  Idiotą jest ten, kto nie naśladuje. I nie ma to nic wspólnego z głupotą.
  Jeśli spróbujesz iść przez życie własną, niezależną drogą,
  wtedy będziesz nazywany idiotą. Tłum nie będzie cię szanował,
  gdyż tłum nie szanuje autentycznych ludzi.
  Tłum szanuje maski i fałszywe osobowości.
  Jeśli naprawdę chcesz być mądry, bądź idiotą.
  A jeśli chcesz być idiotą, gromadź wiedzę.
  Bądź uczonym, a będziesz idiotą.”
  /OSHO/

  http://tamar102.blogspot.com/2016/07/przepowiednie.html

  🙂 😀 ❤

 62. Dzień dobry 🙂
  Jednak te makovskie młode boćki pochodzące od kalekich rodziców nauczą się latać…. 🙂
  Widziałam dzisiaj jak przyszło stadko szarych gęsi i pogoniło młodego boćka, aż wzniósł się ponad drzewa 😀 …..
  Z tych boćków będą Prawdziwe Bociany 🙂 ……, a co? 😀 😉

 63. Istnieją w Przestrzeni takie Pojęcia jak: marsz, pochód, procesja, progresja……. i regresja….. 😉 😛
  Niby podobne, a jednak……. 😀
  Jest Rozumienie….. i jest Zrozumienie….., niby Podobne, a jednak….. 😉
  http://tamar102.blogspot.com/2016/07/rozumienie.html

  Jak to leci???….. do re mi fa sol la si do….. do si la sol fa mi re do……. 😉
  Można inaczej: do re mi fa sol la si do….. do re mi fa sol la si do…… itd. itd…. i coraz wyżej….. 😀
  A gdyby tak ŻYĆ w Całkiem Innej Tonacji…….. i gamach, gramach, tonach albo Toniach?????….. 🙂

  Takie tam la la la… 😀 ….. na Dzień Dobry dla Chętnych…… 😀 🙂 ❤

 64. Dobry wieczór Wszystkim. 😀

  Widzę, że każdy zrobił sobie urlop od publicznego udzielania się…
  I dobrze. Cisza też jest jak najbardziej przydatna. 🙂

  Jakby komuś się nudziło, to jestem w pisarskiej dyspozycji. 😉

 65. Dobry Wieczór Lidio i Wszyscy ……. 🙂
  Kontynuując la,la, la ……. 😀

  może Xylotet się też skusi i się pojawi 😀 ….. na Dobranoc 😉

  • Xylotet,
   ośmielę się nie zgodzić…
   Po dobranocce idzie się do łóżka, ale niekoniecznie spać. 😀

   Czyli znowu mamy ,,świętą trójcę”. 😉

   • ‘Święta’ Lidio 😀 …… ja w ‘świętości’ swojej chodzę do łóżka wyłącznie spać, co do Xyloteta to nie mam pewności 😛 , ale niech się może lepiej sam wypowie na temat swojej ‘świętości’ 😉 😀

 66. Dzień dobry 🙂
  http://wlkp24.info/kamerki/show/14
  Rasia, Rasio i Roszko – raszkowska trójca pięknie podrosła 🙂 ….. niedługo zaczną wylatywać z gniazda, bo już ćwiczą wysokie podskoki… 😀
  Przed chwilą mama-Zosia dostarczyła im pożywienie, co ostatnio zdarza się coraz rzadziej, żeby młode troszkę odchudzić, ale też i zachęcić do podjęcia prób samodzielnego zdobycia pokarmu….
  Ciekawe jest, że gdy te prawie dorosłe boćki są karmione nie robią krzywdy rodzicom……. Chociaż mogłyby się na nich rzucić z dziobami….. 😉

 67. 😀 Chyba zrobiło się tu zbyt świętoj…bliwie???? 😉 ….. 😛 ….. w takim razie zaryzykuję takie cuś zapożyczone w okolicy… 😀

  „lecą dwie planety w kosmosie i się mijają, jedna mówi do drugiej
  – qrwa!!!, jak ty wyglądasz? co ci się stało????
  – aaa, złapałam homo sapiens…
  – eee, nie przesadzaj, ten wirus sam się zwalcza”…….. 😉 😀

  To dzień dobry 😀

  • Dobry wieczór. 🙂

   Znowu trochę zamilkłam, ale coś mi dni zbytnio uciekały…
   Jaki optymistyczny dowcip i w dodatku Ty go przytoczyłaś, Dorotko. 😀
   Aż nie mogę uwierzyć. Zero wzniesienia, 100% realizmu. 😉

   A bociania rodzina może być przykładem dla wielu rodzin. Nikt sobie krzywdy nie robi, wspierają się, uczą. Nie to co u królików, gdzie matka może zagryźć swoje młode… 😉

   • Ależ to z powodu wzniesienia właśnie przytoczyłam ten dowcip….. 😀
    Postanowiłam troszkę kamieni nawrzucać do tej gondoli pod nadętym Balonem i go zbalastować, żeby przypadkiem nie odleciał gdzieś w Kosmos, bo tam zimno, pusto i Czarno…… 😉

    A wiesz, że ten homo sapiens ma jeszcze szansę?…… Jeśli spotka się sam z sobą to może znajdzie Siebie…… no, chyba że puk, puk…… nikogo nie ma w Domu, to wtedy sorry…. 😉

    A Ty Lidio, co????? pozagryzałaś młode 😉 ……, bo nie mam teraz gdzie szukać inspiracji…… ani Ogródka, ani Przedszkola, ani zawalonej stodoły…… ani wierszy 😮

 68. Dorotko,

  też mi tęskno za starym ogródkiem. Usunęłam je omyłkowo. Ale jeśli chcesz, to możesz zajrzeć na usunelampoprzedniekonto. 😀 Jeszcze nic tam nie zasiałam, ale może się tym zajmę. 😉

  I coś Ty narozrabiała z tymi kamieniami? Niedawno czytałam, że lot balonem był dla szesnastu osób ostatnią rozrywką w tym życiu. 😉

 69. Lidio, właśnie znalazłam Cię znów na guglu 🙂 …… może to i dobrze, że masz nowe konto – będą nowe inspiracje na Nowe Czasy….. , nawet dzisiaj cała raszkowska trójka wybyła na chwilę z gniazda, chyba to jest dobry znak 😀

  A tamtego balona ja się nie tykałam, przysięgam!……Ale gdy przeczytałam notatkę o nim, od razu wiedziałam kto będzie gotów wrzucić kamyczek do mojego Ogródka…. 😉

  • Aż tak bardzo jestem przewidywalna? 😉

   Czy z bocianami to był dobry znak? Gdzieś za dwa tygodnie odlecą do ciepłych krajów i co będziesz wtedy robiła? Może zaczniesz podglądać wrony, sąsiadów? 🙂

 70. Lidio, nie wiem co będę robiła, ale nie zastanawiam się nad tym…… wszystko tak szybko pędzi, że niczego nie można przewidzieć…. Lepiej nie przewidywać, bo chociażby jutro będzie inny Wzór Energetyczny niż dzisiaj i całe przewidywanie zdać się może tylko psu na budę albo nawet i nie na nią 😀 ….. Nawet nie wiem jaki jest powód, że tu żyję …. 🙂
  A propos kamieni to nawet one mają przeznaczenie, o którym się na co dzień nie myśli….. chociażby takie, że dzięki nim możemy przekonać się, że ważymy więcej niż powietrze, natomiast po wodzie potrafimy pływać, więc ważymy mniej niż kamień….., a kwiaty są piękne i pachną, ptaki są piękne i śpiewają….. , króliki też są piękne i mają piękny naturalny zapach, gdy są zadbane 🙂 ….. oczywiście te biegające wolno, a nie żyjące w brudnych klatkach….. , bez obrazy 😉 😀
  Takie tam refleksje na temat ludzkich zmysłów pozwalających postrzegać Świat ….. 🙂

  • Och, Dorotko. 🙂

   Tyle piękna dookoła. 😀 Ja lubię doszukiwać się piękna w tym, co innych odstręcza, nawet przeraża. Piękno niejedno ma imię.

   O pewnych rzeczach trzeba myśleć z wyprzedzeniem, jednak za bardzo życia nie da się zaplanować. I dobrze.
   Dorotko, z tymi kamieniami, wodą, wagą (a raczej masą), to bardziej o gęstość chodzi.
   😉

   • Lidio,
    ‘bardziej o gęstość chodzi’
    trafne spostrzeżenie …..gęstość, wibracje, świetlistości, energie i nasze postrzeganie rezonujących z nami, czyli podobnych….., a dalej już tylko synergia i wzmocnienie tych Podobnych, czyli Zagęszczenie albo Rozrzedzenie……Każde znajduje to, co Lubi najbardziej i w czym mu do twarzy 😉 …..
    A ja zawsze poszukiwałam słabszych i doszukiwałam się w nich piękna……. Takie zboczenie, albo co? …… 😉

 71. Dzień dobry, Dorotko. 🙂
  Słabsi są dobrzy do tego, by się nimi dowartościowywać. 😉
  Takie międzyludzkie synapsy wzmacniają się w miarę ich używania.
  Ja dziś mam zamiar swoje synapsy dziś pomęczyć zapachem farby. Czas kończyć malować balkon. 😀
  Miłego popołudnia/ wieczoru. 😉

 72. Dzień dobry Lidio 🙂
  ‘Słabsi są dobrzy do tego, by się nimi dowartościowywać.’
  Myślisz, że o tym nie wiem??? 😀 😉 ….. każdy sposób jest dobry, by się poczuć lepiej 😉 😀
  Tylko, że ci niby ‘słabsi’ okazywali się mieć jakieś dziwne ukryte siły, które zwalały z nóg przy najszczerszej mojej chęci rezonowania z nimi……, ale kto powiedział, że będzie lekko???……… 😉
  A ja też mam zamiar coś pomalować, mianowicie: dwa kaloryfery i własną głowę….. 😀
  Tylko nie wiem od czego zacząć…. 😀 …… To miłego ciaprania się w zapachach ku zadowoleniu synaps/ów….. 🙂

 73. Dobry wieczór 🙂
  Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale chyba przeszliśmy przez jakiś ważny ‘portal’ duchowy 🙂 ……..We wtorek mój las miał niezwykłe barwy, a niebo było w kolorze indygo bez żadnych dziwnych samolotów….. może zamieniły się w śliczne chmurki 😉 ….. nawet pospolite roślinki pięknie wybarwiły swoje listki i kwiatki 🙂
  Dzisiaj było mniej kolorowo, ale za to spotkałam 78-letnią rowerzystkę (wyglądała najwyżej na 55) ubraną w dresowe spodnie, gumiaki i podomkę , bo w takim stroju od zawsze zbiera się grzyby 😉 …..a co? :D…. Pogadałyśmy sobie jak wiedźma z wiedźmą o Życiu, zmarłych mężach, dzieciach, grzybach i zwierzętach leśnych….. to była prawdziwa uczta duchowa 🙂

 74. Lidio 🙂
  Ja już pomalowałam wszystko, co miałam do pomalowania, a Ty?
  Interesująca jest ta malownicza synchronia 😉 …. ja maluję,Ty malujesz…. Ciekawe czy Xylotet też coś maluje …. 😉 😀
  Jak to szło?……’Więc chodź, pomaluj mój świat’…… la,la,la…. 😀

 75. @xylotet 😀
  coś zamilkłeś😉 ,,,, niech zgadnę ??? ,,,, potęga Miłości Cię dopadła ,,,,??? 😉

  ze specjalną dedykacją dla Ciebie na Dobranoc 🙂 😀 ❤

 76. Dzień dobry, Dorotko. 😀
  Zmalowałam wszystko jak chciałam. 😉
  Jednak wakacyjny rytm dnia nie sprzyja pisaniu…
  Jak dzieci powrócą do placówek edukacyjnych 😀 to ten czas nie będzie tak uciekał.
  To jaki kolor mają teraz Twoje kaloryfery? 🙂

 77. Dobry wieczór Lidio 🙂 , cieszę się, że się nigdzie nie zgubiłaś 😉
  Też zaaplikowałam sobie wakacyjny odwyk od pisania, czytania i guglania. Teraz czytam z gałązek, traw i chmur, a piszę palcem po wodzie 😉 …
  Kaloryfery zaczęły gdzieniegdzie brązowieć od rdzy, więc powróciły do dawnej białości, a moja głowa zaczęła gdzieniegdzie bieleć od starości, więc wróciła do dawnego brązu 😀 ……Szkoda tylko, że musiałam jeszcze korzystać ze sztucznych farbek 😦 ….., ale pomału i z tym sobie poradzimy…. 😀
  I jeszcze zapomniałabym dodać, że wyspecjalizowałam się już w pieczeniu chlebka na zakwasie…. Pycha!!! 🙂
  I też takie coś może się przydać:
  https://treborok.wordpress.com/2016/08/05/przepisy-na-naturalne-pasty-do-zebow/

  A jak ktoś lubi hauskyjzę, to też mogę dać przepis…. 😀

  • Dorotko,
   ,,dziewczyny lubią brąz…” 😉

   A ten ser byłby dobry, gdyby nie kminek… Osobiście wolę sery z pleśnią niż z kminkiem. 😀
   I co wyczytałaś z tych patyków, Dorotko? 😉

 78. W letniej promocji na dobranoc dla Wszystkich …… 🙂

  @xylotet 😀 ….. to jest w Twoim drugim ‘ojczystym’ języku 😉 ….. powinno Ci się spodobać 😀 :******** ❤

 79. Dzień dobry, Dorotko. 🙂
  Zajrzałam na ten quiz i szybko wymiękłam. 🙂
  Na Żuławach rosły głównie pieczarki, kanie i boczniaki. Teraz na łąkach nie ma krów (zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej) i tym samym grzybów jest coraz mniej.
  Dorotko, a może nauczysz się czytać z fusów? Zaprosisz koleżanki na kawkę/ herbatkę i będziesz mogła im niejedne rzeczy wkręcać. 😉

 80. Dzień dobry Lidio 🙂
  Na temat Unii i jej związku z krowami nie będę się wypowiadać 😉 …… , wolę o grzybach gadać 😀 .
  Zbierałam grzyby bardzo dawno temu, ale tylko te leśne. Po łąkach też się sporo nałaziłam i krowie placki widywałam, ale boczniaków nigdy w naturze nie spotkałam, może nie nauczono mnie, że takie istnieją i są jadalne. Bardzo lubię boczniaki, z powodzeniem nadają się na kotlety, gulasze i co tylko się wymyśli. Szkoda, że są sezonowe skoro można je hodować jak pieczarki….
  A z fusami to ciężko by było, bo kawa jest u mnie z ekspresu, a herbatka z tytki…… 😀

 81. Jeszcze co do grzybów…..
  Brak grzybów na łąkach nie jest spowodowany brakiem krowich placków, tylko nadmiernym pozyskiwaniem owych grzybów…. Podobnie jest w lasach 😦 …… Grzybnia nawet ta nie uszkodzona starzeje się i nie rodzi owocników, z których powstają zarodniki na nową grzybnię. Jeśli wszystkie grzyby zostaną wybrane z lasu, to ich zwyczajnie nie będzie, bo w skupie nie urosną 😮 ….. Ich śladowe ilości uchowają się tylko w puszczach, które jeszcze są pod ochroną…. Gdy i one nie będą chronione, wtedy zniknie też i homo sapiens….., może wtedy powstanie nowa odmiana humanoida, jakiś homo roboticus, albo co???? …. 😉

  Co do krowich placków…..
  Do nawożenia pola nie są potrzebne żadne nawozy, nawet krowie placki ….można stosować płodozmian i inne formy naturalnego, roślinnego nawożenia, które były znane od wieków…., ale jakoś dziwnie zostały zapomniane 😮 …., tyle że krowie placki są zwrotnym przekazywaniem energii od wyższej formy bytu, czyli krowy dla niższych form bytu, czyli much ….. 😀
  Nie mam nic przeciwko krowom, ich plackom i mleku, bo nie miałabym hauskyjzy i innych przysmaków ……. I co bym wtedy jadła????…… Na odżywianie się światłem jeszcze chyba nie zasłużyłam 😉 ….. 😀

  To dzień dobry Wszystkim….. 😀

  • Ps.:D …… jak mogłabym być przeciwko krowom, ich plackom i mleku, skoro jako niemowlaka karmiono mnie mlekiem w proszku z unrra-paczek 😀 ……podobno to było mleko od amerykańskich krów, czyli to najlepsze 😉 ……., a co do samych krów i ich placków to też nigdy nic nie wiadomo, czy jeszcze wcześniej nie byłam jakąś muchą albo innym gzem…… 😀

   • Dorotko,
    ja byłam karmiona sztucznym mlekiem pozyskiwanym z niemieckich krów. 😀
    Ach, te wybredne podniebienia… 😉

    O starzeniu się grzybni nawet nie wiedziałam. Myślałam, że szybko się regeneruje.

    Ziemia, która leży ugorem- nie zarabia. Mało kogo na to stać. Wiadomo, że trójpolówka była dobrym pomysłem, ale w dobie konsumpcjonizmu już nie spełnia współczesnych oczekiwań. Co do tzw. zielonych nawozów, to wracają one do łask. 🙂 Są tańsze niż sztuczne nawozy. Ja, baba ze wsi, mogę to potwierdzić. 😀

   • Lidio 🙂 , miło słyszeć, że wraca się do naturalnych metod nawożenia. Też nie wiedziałam o starzeniu się grzybni, ale guglając temat boczniaków dowiedziałam się o tym….
    ‘Człowiek całe życie się uczy, a głupi umiera’ 😀 ….. jak mawiała moja teściowa…. świeć panie nad jej duszą….. 😉

 82. Dzień dobry, Dorotko. 🙂
  Raczej nie jest to powrót do tego sposobu nawożenia. On zawsze istniał. Najbardziej popularne było i jest użyźnianie gleby obornikiem. Jesienią jeżdżą traktory z rozrzutnikami i na drogach zostaje jeszcze bardziej śliskie błoto. 😀 Na szczęście, krowie łajno nie śmierdzi tak mocno.
  Jeszcze stosuje się wapno, do zmiany ph gleby.
  Chemiczne środki stosuje się głównie, by wyplewić chwasty i pozbyć się szkodników. To też swoje kosztuje. Jeśli ma się swoje poletko, to można przejść się z haczką, słoikiem i wyzbierać stonkę. Jednak ta metoda może się nie sprawdzić, gdy tych hektarów jest więcej.
  I tak w Polsce stosuje się mało chemii w rolnictwie na tle innych krajów europejskich. Zawsze to jakieś pocieszenie. 😉

 83. Dzień dobry Lidio 🙂
  Tak, stonka, chwasty………., a dawno, dawno temu to nie było stonki, a chwasty były lekarstwem…… jak to się czasy zmieniają…… 😉
  A ja dzisiaj poszłam na targ sondować dlaczego nie ma na straganach boczniaków i czy są na giełdzie…..
  Dowiedziałam się, że na giełdzie są, ale ja jestem tu jedyną klientką, która o nie pyta….. 😀
  Jakby wszyscy z jedzenia mięsa przeszli na jedzenie boczniaków to rolnicy musieliby znaleźć jeszcze inną formę naturalnego nawożenia 🙂 …. i miałabyś bezpieczniejsze drogi 😀

  • Dorotko i Xylotecie, bo pewnie to przeczytasz 😀

   Musiałam to dodać, bo pewnie czuje się pominięty i strzelił tzw. focha. 😉

   U babci w ogrodzie rosły boczniaki nad sadzawką (w której pływały traszki) i nawet nie zastanawiałam się nad dostępnością tych grzybów. Pewnie do tej pory rosną na swoim starym miejscu.
   Boczniaki w panierce w smaku przypominają kotlety schabowe, jednak chityna to nie to samo co adrenalina prosto z mięsa. Czegoś zawsze będzie brakowało.
   Wracając do Twojej bajki, którą zaczęłaś…
   Dawno, dawno temu nie było stonki, nie było ludzi i nie było tylu gęb do wykarmienia. Nie było też marnotrawienia, nadmiernego konsumpcjonizmu… Ale wiadomo, że każda bajka musi mieć szczęśliwe zakończenie. 🙂
   Więc… nie będzie tylu ludzi, nie będzie nadmiernego konsumpcjonizmu, tylu stonek…
   A wystarczy, że my jako BOGOWIE nadal będziemy wierzyć w bajki. 😉 😀

 84. ,,, co do stonki to pamiętam jak ponoć amerykanie ją rozsiewali nad Polską ,,,,, teraz grzyby ,,,, 🙂 ,,,, wydaje mi się że niezłe są takie szare ze szpiczastymi kapeluszami ,,, rosły za domami ,,,, w okolicach oborników ,,,, albo po rowach ,,,, tam skąd pochodzę
  nazywano je „pisiugami ” ,,,, 🙂 ,,, to były grzyby z wielką zawartością ,,, psylocybiny ,,,
  kto je kiedykolwiek skosztował ,,,,, wie o czym mówię 🙂 ,,,, tak nasi pra,,,pra przodkowie zdobyli pierwszy dostęp do tzw, transcendentnych światów ,,,, i to nie przez
  modlenie się ,,, lub czekanie na to co ponoć się ma zdarzyć ( zawsze coś się zdarza ) ,,, ale przez zwykłą konsumpcję 🙂 ,,,, dlatego wszyscy dziś pragną ,,, coś Konsumować ,,, np. długie życie ,,,, bycie bogatym ,,,, bycie pięknym ,,, i zdrowym ,,,, plus parę innych rzeczy ,,,, choć liczba owych pragnień wcale nie jest Powalającą 😦 ,,,
  a wystarczy skonsumować tak 25 ,,, grzybów ,,,, i można zobaczyć to czego się pragnie ,,,,, ale mało kto ma na to odwagę ,,,, reszta woli pieprzyć ,,,trzy po trzy ,,,, i czekać ,,,, a życie samo w sobie to Odwaga jest ,,,, a nie intelektualne popierdówki ,,,,
  🙂 😀
  Ps,,,,, jesteśmy raczej wizerunkiem ,,, i przykładem Upadłych ,,,, Niemocnych ,,,, BOGÓW ,,,, raczej resztek które pozostają po ich rozpadzie ,,,, i to jest warte studiowania ,,, aby dowiedzieć się na podstawie owego rozpadu ,,,,, jak mogło wyglądać ,,, to coś przed przed Owym Stanem ,,,,, 🙂 😀

  • @xylotet 🙂
   ‘tak nasi pra,,,pra przodkowie zdobyli pierwszy dostęp do tzw, transcendentnych światów ,,,,’

   Tak….. i do dziś to widać, słuchać i czuć…….. 😦 😉 😀
   I aż 25 tych grzybków???? 😮 …. nie jadam aż tyle 😀 …. w ogóle mało jadam 🙂 ….Mam zredukowany konsumpcjonizm, jak ogonek odziedziczony po pra,,,pra przodkach 🙂 😀 ❤

 85. Lidio 🙂
  Czyżby Xylotet nasze tutejsze rozmowy określił mianem: ‘intelektualne popierdówki’????? 😉
  Chyba teraz to my powinnyśmy strzelić focha…., a co?…. 😀

  Ps.
  O BOGINI! 😀 Jak bardzo czujesz się ‚Upadła’ i ‚Niemocna’ w Swej Roli?!?!? 😉 😀

 86. @Dorota 😀 ,,, fochy to zawsze strzelać można ,,,, dobre jest jak Kobiety to robią ,,, a nie odwrotnie 🙂 wiesz że jak te grzybki były w zasięgu ręki ,,, to ja sam nie wiedziałem ,,, co to jest ,,,i że 25 wystarczają do totalnego odlotu ,,,, i zobaczenia rzeczywistości jaką jest ,,, ::-) ,,,, wracając do Ps,,. z ostatniego Twojego wpisu ,,,,, „O BOGINI ,,,, ” itd… itp ..,,,, to tak na poważnie ???? czy tylko tak dla jaj ???? 😉 ,,,,
  ach !!! może to tylko ten słynny foch!!! jest ,,,,. to by wszystko wyjaśniało 😀 ,,,,, ;-D ❤

 87. @xylotet 🙂
  Skoro się pojawiłeś to odwołuję focha 😀
  A poza tym dzisiaj wszędzie serca widzę, nawet w bocianich gniazdach 😀
  Bociania młodzież już w większości odleciała z gniazd, tylko w Przygodzicach te najpóźniejsze przychówki są, ale niedługo też pewnie odlecą 🙂
  To Wesołych Odlotów i Dobranoc 🙂 😀 :********** ❤

 88. @ Dorota 😀 ,,,, ponoć najlepszego Odlota to kobieta potrafi męszczyźnie zafundować ,,, przynajmniej tak słyszałem ,,, nie jestem kobietą ,,,, więc nie wypowiadam za oboje ,,, ale Dobranoc i to bez względu na owe Odloty ,,,,, 😀 ❤

 89. @xylotet 🙂
  Najpierw powinno się zdefiniować Męskość i Żeńskość ,,,,,zanim zacznie o Odlotach prawić 😉 …….. 🙂 😀 :******** ❤

 90. Dobry wieczór 🙂
  Co to się stało????…. Same Androgyny tu piszą i czytają???? 😉 😀
  Ja przynajmniej znalazłam podpowiedź na stronie, którą już od dawna nie odwiedzałam…

  „Inspiracja duchowej świadomości
  Zakochaj się w sobie. Pomyśl co sprawia, że właśnie ty jesteś sobą. Tak jak kwiat potrzebuje wody do wzrastania tak ty potrzebujesz dbać o siebie w każdy sposób. Kochaj siebie za całe dobro, które w sobie dostrzegasz i zaakceptuj swoje wady oraz fakt, że może w jakimś stopniu – będąc człowiekiem – jesteś niedoskonała / niedoskonały. To nie oznacza, że nie musisz uczyć się jak się zmieniać, jak rozwijać i przekraczać swoje ograniczenia, ale bądź delikatna / delikatny i życzliwa / życzliwy wobec siebie pomimo swoich „wad”. Spójrz w lustro i zakochaj się w tej osobie, którą widzisz.”
  „Kochanie siebie to początek romansu, który trwa całe życie.” Oscar Wilde

  🙂 ❤

 91. @Dorota ,,, 😀 ,,, cytujesz istoty które miały Szczęście Żyć w Innych Czasach ,,,, dziś coś takiego brzmi tak „Kochanie siebie to początek romansu,,,,, w którym wkładasz sobie na początku własny członek do odbytnicy ,,,, jeśli twój kolega do tego się dołączy ,,,, to „trwać może całe życie „,,,,, i dziś jest to gender ,,,, jest to poprawne politycznie ,,, 😉 ,,, dlatego nie cytuj tych Pradziadków 😉 ,,, gdyż nie wiedzieli chyba co mówili ,,,,
  ,,,, ja dziś chcąc być Nowoczesny ,,, mógłbym Ci powiedzieć stojąc ,,, Oko w Oko z Tobą ,,, ” między nogami pachniesz pochwą ,,, ale z ust też ” ,,,, gender 🙂 ,,,, i nawet nie muszę starać się o nowoczesność ,,,,, 😉 ,,,,, bo twoja odpowiedź zabrzmi ,,,,
  😀 ,,,, ” … jasne !!!! ,,,, bo na co dzień jestem ,,,, BI ,,,,, ale na weekend LES ,,, i to też gender ” ,,,,,, Pradziadkowie pieprzyli coś ,,, trzy po trzy ,,, sami nie rozumiejąc zakresu słów i ich znaczeń w przyszłości ,,,,, 😉 🙂 😀 ❤

 92. 😀 …… najwyraźniej ZDEFINIOWANIE Żeńskości i Męskości stało się Niepojętą Nieoznaczonością w Sobie Samym 😀 …… 😀 😛 😉 😀

 93. @Dorota 😀 ,,,, Boże jakie to filozoficzne 😉 ,,,, a już myślałem że się obrazisz 😉 ,,,, nie żebym chciał ,,,, ale tak jakoś sobie pomyślałem 😉 ,,,, ta „nieoznaczoność w sobie samej ” (tak powinno być) ,,,, nastraja mnie do przenika się nawzajem ,,,, nawet pradziadkowie wiedzieli jak to robić 😀 ,,,, to że jesteśmy to dowód na to że im jakoś to wychodziło ,,,, przynajmniej tak mi się wydaje ,,,, to pewnie lepsze niż czekanie ,,, na jakiś cud ,,,,,,,,,,,, ❤

 94. @xylotet 😀
  ‘Boże jakie to filozoficzne 😉 ‘
  Jak to mówią: „z kim poprzestajesz, takim się stajesz”….. 😉 😀

  Muszę jednak coś sprostować, bo też zastanawiałam się jak przekazać to, co chcę przekazać 😉 ….. i przypomniało mi się, że w gramatyce polskiej jest taka forma niemęskoosobowa i ona odnosi się do ‘ZDEFINIOWANIE’…… właśnie! 😛
  Ponieważ wyraz ‘ZDEFINIOWANIE’ jest rodzaju nijakiego, więc użyłam zwrotu ‘ w Sobie Samym’….. 😀
  Jeśli proponujesz inną interpretację, to proszę bardzo:
  ‘ 😀 …… najwyraźniej ZDEFINIOWANIE Żeńskości i Męskości stało się Nieoznaczonością w Sobie Samej i Niepojętą przez Nią 😀 …… 😀 😛 😉 😀 ‘

  ……. Tylko gdzie w tej całej dywagacji zapodziały się Owe ŻEŃSKOŚĆ i MĘSKOŚĆ ????????….. 😉
  ‘Cudownie’ zniknęły???? ……. czy co??? 😮 …… ❤

  Ps.
  Może ktoś wie, co się stało ze znaczkami???,,,,,, Chyba ‘cudownie’ zostały pozmieniane przez wordpress ….. 😮

 95. Ps. cd. 😀
  …. A może zamiast ‘Niepojętą przez Nią’ powinno być napisane ‘Nie Pojętą przez Nią’……. To by znów zmieniło znaczenie na jeszcze jakieś inne…… 😀
  Ale w dalszym ciągu nie wyjaśniłoby Znaczenia ŻEŃSKOŚCI I MĘSKOŚCI……… 😀
  A może powiem Dzień Dobry 🙂 ……
  Może wtedy ktoś ICH (JE) 😀 ZDEFINIUJE…. 😉 😀

 96. Ps. cd. 😉
  A propos:
  ‘nie wyjaśniłoby Znaczenia……..’
  A może chociaż TO ZNACZENIE ktoś by spróbował Zdefiniować……., Chociaż Samo Znaczenie ZNACZENIA…….. Pleeeeeease …. 😉 😀 😛

 97. @ Dorota ,,,, to takie semantyczne łamigłówki są ,,, po to OWA (semantyka ) jest aby pobudzać intelekt ,,, 🙂 ,,, ale do rzeczy ,,, żeńskość to Podstawa Objawienia jest ,,, męskość to Potencja tylko owego (czyli Możliwość,,, można ją nazwać Czystą Teorią Objawiania się ) ,,, OBJAWIANIA się ,,,, czyli Objawienie Jako Takie musi posiadać te Dwa Aspekty ,,, czyli ,, potencjalną Przyczynę ,,, i realną Formę ,,, w której Owa potencja może się OBJAWIĆ ,,,,, dobra na dziś tyle bo dość późno jest a przed snem lepiej jest jak głowa z wysiłku nie zaboli ,,,,, 🙂 😀 ❤

 98. @Dorota 🙂 ,,,, ładna muzyka i takimi rzeczami też można żyć ,,,, a nie tylko słownymi dziwadłami ;-( ,,,, można docenić naturalny zapach skóry ,,, nawet cipki 🙂 ,,,, można doceniać i cenić życie nawet materialne ,,,, bez tej całej pseudointelektualnej sztampy ,,,, przejście w 5D ,,, łamane na 4/5 ,,, 4D ,,,, z widokiem na 16D ,,,,, to bzdury które aż krzyczą ,,,, ! nie radzisz sobie nawet z Materią dlatego uciekasz w świat Naiwnych Marzeń ,,,, który ma zrealizować Tylko Ucieczkę przed Własnymi Deficytami ,,,, a nie Ich Rozwiązanie ,,, tylko Ucieczkę do świata Duchowego który Dalej jest Materialny ,,,, ale Tylko w taki sposób który odpowiada ,, Ich Oczekiwaniom … pewnie jedna z lepszych definicji astralu 😉 (tylko To już Jest i każdy tam na początek zaparkuje ) ,,,, ja wiem że TY nie chcesz uciekać w ten sposób ,,,, bo jesteś Fajna Ślunska Dziołszka ,,,,, 😀 ❤

  • 🙂 Wszystkiego CO Najlepsze z Okazji Urodzin na Ziemi…… dla Fajnego Synka Skądkolwiek TU Przybył 😉 ………. 😀 🙂 :************** ❤

 99. @xylotet…. 😀 …… Kurde!!!! …..ni ma leko, jak to godajom na Ślonsku….. , a Gosia powiedziałaby tak: ale jest PRZERÓB!!!!!!!!…… 😀
  Wszystkie łapki i czułki poszły przewalać i orać ten 3D …….
  Nawet Justyna ta od T. Owsianki ostatnio cholerami i innymi takimi rzucała….. 😀
  Nie wiesz przypadkiem co Tam u Gosi?……. 😀 ❤

 100. @xylotet 🙂
  Chyba z seksualnością na Przestrzeni zrobił się prawdziwy burdel…..
  Załączę tu coś a propos….
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-wielkiej-brytanii-powstana-domy-publiczne-z-lalkami
  I nie jest to żaden mój kobiecy protest przeciw używaniu sztucznych cipek ……Używanie jest zawsze używaniem….. i nie jest istotne, czy są sztuczne, czy nie są sztuczne…… 😦
  Zdaje się, że Celibat był niegdyś wprowadzony w pewnych Kręgach z Powodów znacznie Ważniejszych niż tzw. ‘czystość’ ……

 101. Dzień dobry 🙂
  Czytam co dzieje się na witrynach w okolicy i widać, że jest walka na poziomie świadomości…..
  Interesujące jest, że dyskutanci są ‘skonstruowani’ z tych samych ziemskich pierwiastków, a wiedzę o swoim pochodzeniu mają tak różną….
  Wszyscy zrodzeni z ziemskich kobiet……, ciekawe co myślą kobiety ‘Dając’ Życie ‘nowym’ Istotom…..
  Wydaje mi się, że nie zdają sobie sprawy z Tego, że taka Mała Istota jest w całości Żywym Cudem…. Te ‘Cuda’ przychodzą tu gotowe na przyjęcie starych i nowych zapisów z Przestrzeni…… i nie rozumieją dlaczego tak jest, jak jest…….

  Może taki fragmencik od Elżbiety:
  „Aby coś zmienić należy uznać Całość w tej na tej Planecie Jedności Wszechświata, czy nowa Ziemia będzie bez Ziemi zbudowana, Ziemia rodzi się jako Pierwsza, aby ludzkość mogła być w swojej Mocy, w tę komórkę przyjęta, i czy ona wybierała, czy wszystkich w harmonii Ducha, która miała być utrzymana bezwarunkowo w Siebie przyjmowała i rodziła, i z Wami wzrastała, aby każdy otrzymał dla Siebie, tę cząsteczkę Ziemi, podstawę Człowieka, do dalszego rozwoju, doświadczania widzenia, odczuwania i zmiany swoich wibracji, z uwzględnieniem Wszystkich poziomów, Życia Częstotliwości,”
  http://jestemsoba8.blogspot.com/p/czy-ewolucja.html
  🙂 ❤

 102. Ogień i Woda……. często mówi się, że One Dały Początek Ziemi….
  ALE ….. Ogień jest tylko Zjawiskiem i nie jest Przyczyną Tego…. Ogień jest efektem i objawem Przemiany Materii w procesie spalania ….., gdy ta Przemiana ustaje to i Ogień gaśnie…
  Woda jest Związkiem Tlenu i Wodoru….
  Tlen jest niezbędny, aby pojawił się płomień…… Wodór w obecności płomienia gwałtownie łączy się z Tlenem……….efektem tego zjawiska jest Woda…..

  Taka tam powtórka z chemii na dzień dobry 🙂 …… 😀

 103. WODA Jest Nośnikiem Informacji….. Pomyślanych, Wypowiedzianych, Zapisanych…
  UCZUCIE Jest TREŚCIĄ Informacji…..
  Informacje o ŻYCIU są Zapisane w Wodzie……
  Woda z ŻYCIEM Przenika przez Kamień, Roślinę, Zwierzę, Człowieka …..
  ŻYCIE JEST RADOŚCIĄ…… ŻYCIE JEST ROZWOJEM…… ŻYCIE JEST WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ ……. ❤ 🙂 ❤

 104. @Dorota 😀 ,,, jak miło piszesz w moje urodziny ,,, 😀 właśnie woda to mój żywioł ,,, bardzo ją lubię i nie boję się nawet tej głębokiej ,,,, a co do Życia to w Podstawowej Instancji ,,, ŻYCIEM JEST ,,,, dopiero potem można mu nadawać różne określenia ,,,,
  bliższe lub dalsze ,,,,, 😀 ❤

 105. @xylotet 😀
  Cieszę się, że Ci się spodobało 🙂
  Ale jeszcze nie dotarłam do tego skąd u Ciebie ten Żywioł Wody?…..
  Może stąd, że przychodząc na Ziemię rozpoczynałeś przejawiać się jako jednokomórkowiec w Wodzie 😉 ….. 😀
  A wiesz, że według naszych znaków Zodiaku mamy wspólny Żywioł – Ziemię ….. 🙂 ❤

 106. @Dorota ,,,, Gosia by Ci to lepiej wyłożyła ,,, to o tych żywiołach ,,,, bo była też astrologiem ,,,, ale jak sama wiesz ,,, zaparkowała na jakiś czas w astralu 😉 a miała tam parę rzeczy do załatwienia ,,,, sny przypominała sobie bardzo dobrze ,,, więc na pewno daje tam sobie radę ,,,, sny miała z resztą bardzo ciekawe 😀 ,,,, wiem bo opowiadaliśmy sobie treści naszych snów ,,, wspólny żywioł ,,, chyba tak ,,,Ziemia ,,,
  bo tu jestem uziemiony 😉 😀 ❤

 107. Ach i jeszcze jedno 😀 ,,, już nie piszę u krystal28 bo mnie wybanowała ,,, i nawet jestem z tego zadowolony ,,,, ale zacząłem kibicować nie jakiej Kiarze ,,, bo jej sposób formułowania myśli ,, odbija się od reszty tam produkujących się maruderów ,,, podam przykład 😀 ,,,,
  ” ps. A, PLEIADIANIE….. niech spełniają się na PLEIADACH…. gdy zechcą być na ziemi, trzeba zasnąć snem zapomnienia o PLEIADACH i urodzić się CZŁOWIEKIEM.
  BOWIEM NA ZIEMI WSZYSTKICH PRZEMIAN DOKONUJE WCIELONA DUSZA W LUDZKIE ciało, nazywa się wówczas CZŁOWIEKIEM… pomimo że DOM swój może mieć w bardzo odległych rejonach kosmosu na rożnych Gwiazdach.

  Ot.. taki inny punkt widzenia, który nie musi być akceptowany przez wszystkich , wybrany również nie… bo każdy jest inny.” ,,,,,

  ,,,, Dla mnie brzmi to jak doświadczenie Osobiste ,,,, bo ściągając jakieś byty astralne ,,,, coraz bliżej tzw. Realu ,,,, przybierały coraz bardziej Ludzkie Kształty ,,,,, to tyle bo muszę kończyć i wracać do Realu 😀 🙂 😉

 108. @Dorota ,,, 😀 ,,, a czytałaś Proximę ,, Borunia i Trepki ? ,,, to była moja ulubiona książka jak jeszcze byłem w technikum ,,, (to bardzo dawno temu było ) ,,,, ostatnio odkryto tam egzoplanetę ,,,, a to tylko 4,5 lata świetlnego ,,,, ciekawe skąd oni o tym wiedzieli ,,, 🙂 😀 ❤

 109. @xylotet 😀 ….. nie czytałam 😀 ……, ale przed chwilą właśnie szukałam w necie jakichś inspiracji i natknęłam się na dawno nie odwiedzaną przeze mnie stronę Carla Callemana ….. on też wskazywał na synchronię np. w budowaniu piramid po całym globie.
  To chyba z jakiejś Chmury Informacyjnej są te ‘przecieki’ ….. 😀
  A może Ty byś nam tu coś opowiedział co Tam w Okolicznej Chmurze się dzieje…… 😉
  Bo ja miałam parę dni temu wizję naszej Planety w takiej ładnej muślinowej woalce 😀 ……. a poza nią dla mnie była przezroczysta Przestrzeń….. powiedziano mi, że Ziemia jest w ten sposób Chroniona przed świadomością ludzi 😀 ….. , a pod woalką są wszystkie niewinne Istoty 🙂 ❤

 110. @Dorota ,,, 😀 ,,, to nic tylko przeczytać ,,, skoro miałaś odwagę ,,, do Karlsona z dachu ,,, to tu też trzeba przeczytać ,,,, to nie jest tak ,, co dawno się narodziło ,,, albo dawno napisane zostało ,,, to bezwartościowe jest ,,,, oboje już z samych narodzin chyba wiemy o tym 😀
  zacytuję moją ulubienicę ,,, ostatnio ,,, 🙂 ,,,

  ” Cała nasza niemożliwość zmian i kręcenie się w koło bez zmian…. polega na odwróceniu logiki myśli oraz działania.

  MY…. mamy po pierwsze obdarować SIEBIE bezwarunkową miłością.. siebie i tylko siebie… a dopiero później innych….. bo, żeby dać trzeba mieć…. taka wysoka wibracja miłości tworzy ..” ,,,,,

  Właśnie SIEBIE ,,,, a nie układy planetarne ,,,, a jak już to ,, wyzwolone zostanie ,,, 😉 ,,, to pojawią się inne układy (planetarne ) ,,,,, potem galaktyka ,,,, dalej grupy galaktyk ,,,, a na końcu wszechświaty ,,, ( paralelne itd. itp. ) ,,, czyli będzie na razie tak jak jest ,,, bez spełnienia tych warunków osiowych ,,,, a wynagrodzeniem za rozczarowanie i nie spełnianie się oczekiwań ,,,, Będzie Zawsze Niekończąca się Możliwość Intelektualnych Dywagacji i Wzlotów na ten temat ,,,, ludzkość robi to już od zarania ,,, tzw… teologie ,,, filozofie ,,, ostatnio modna jest fizyka kwantowa ,,,, nie wiem czy wiesz ,,,, ja mieszkałem z fizykami w akademiku ,,,, że każda matematycznie Potrzebna Cząstka Elementarna ,,, kiedy już zostanie Znaleziona ,,, potrzebuje Następnej Cząstki ,,,, aby zostać Właściwie Opisana ,,,, i tak asymptotycznie ,,, ad absurdum ,,,, dobra na razie zjem coś bo zgłodniałem …. 😀

 111. @xylotet
  „Właśnie SIEBIE ,,,, a nie układy planetarne”
  No, właśnie! 😀 …… dlatego już coraz mniej obchodzą mnie te wyobrażenia bliźnich… 😦 😉
  A Karlssona z Dachu wykreowałam Sobie chyba z SIEBIE w okresie b. samotnego dzieciństwa i dlatego dano mi w bibliotece szkolnej książkę o nim……i ją przeczytałam i bardzo mi się podobała…… 😀

 112. @Dorota ….. 😀 ,,, może przestań patrzyć na SIEBIE ,,, używając Planety jako alibi ,,, Planeta była ,, jest i będzie (Twoi dziadkowie nawet na niej żyli i umarli ,,, a ona dalej jest ) ,,,, wież mi ona dalej będzie istnieć nawet kiedy Ciebie spalą i odtańczą taniec Indian Hopi nad Twoimi prochami ,,,, a potem będziesz się dziwić ,,, że Znowu Ktoś Cię Przymusił do Wcielenia TUTAJ ,,,, jasne zawsze jakieś ciemne siły ,,,, a może to Ty Sama po raz kolejny próbujesz zmienić treść filmu ,,,, ale zaraz potem zwalasz na ekran (ziemię),,, NA KTÓRYM TEN FILM SIĘ WYŚWIETLIŁ ,,,,, to tak do Twojej Wizji było ,,,, 😀 ❤

 113. @Dorota ,,,, 😀 ,,,,, to co wygląda na to że chcesz o tym Słynnym Matrixie pogadać 😉 ? ,,,, tylko nie wiem czy Ci się to spodoba ,,, 😉 😀 ❤

 114. @xylotet 😀
  Myślałam, że sugerowałeś rozmowę o bezwarunkowej Miłości do SIEBIE, takiej która Tworzy Nowe Galaktyki…….. 😀 ❤

 115. @Dorota 😀 ,,,, wiesz co tego typu sformułowania a przede wszystkim ich semantyka leżą w obszarze tzw. deklaracji schizoidalnych ,,,, tzn. gramatycznie poprawne ,,, ale niosące w sobie niebezpieczeństwo z samej interpretacji takich deklaracji ,,,, przykład klasyczny ” zaufanie dobre ,,, ale kontrola lepsza ,,, (Lenin) ,,, gramatycznie poprawne ,,, tak samo jak ,,,, ” bezwarunkowa miłość do samego siebie ” ,,,,, oba poprawne i zarazem niebezpieczne w obszarze wąskiej interpretacji i realizacji ,,,, ta druga czyli ,,, miłość do samego siebie ,,, ” ,,,, znana jest jako Egoizm ,,,, a ci którym służy tak ją widzą ,,,, i nawet napiszą to tak samo ,,,, i teraz trzeba trzeźwo spojrzeć na świat i na to co się na nim dzieje i dać sobie odpowiedź ,,, jaka interpretacja tak naprawdę w nim przeważa ,,,, i to samo dotyczy tzw. twórczości ,,,, weź sobie z pozycji Ego ,,,na nieboskłonie ,,,, zwanym kosmosem wyczaruj Galaktykę ,,,, Ego pewnie jeśli to będzie pod ręką zaspokoi się fajnym bzykaniem i jeśli TO będzie w jego Zasięgu zrezygnuje ze stwarzania nowej galaktyki którą Huble za jakieś dwa lata zdetektuje ,,,, bo wszystkie bliższe miejscówki są już zajęte 😉 ,,,,,,, i to taki przykład jak pozornie zwykłych słów można używać ,,,, albo nadużywać ,,,, 😀 ❤

 116. @xylotet 😀
  Sformułowanie:
  „Miłość do SIEBIE”
  podczas interaktywnego kontaktu (niekoniecznie bzykania zważywszy na odległość interlokutorów) nie musi oznaczać ‘Miłości do Samego/ej Siebie…… 😉 😀
  Co do Stwarzania Galaktyk nie mam nic przeciwko….. 😉

  A nas znów ktoś będzie gotów posądzić raczej o naćpanie niźli o stany schizoidalne……….. 😀 😉 ❤

 117. @Dorota ,,,, 😀 wole się dziś nacpać a nawet być o TO posądzany 😉 ,,,, niż za 4,5 miliarda lat zobaczyć swoja Galaktykę ,,,, do tego czasu można się Zaćpać na Śmierć ,,, nawet wielokrotnie ,,,, 😀 ,,,,, można się naćpac ,,,, nawet pobzykać 😀 ,,,, i to nie koniecznie z okazji galaktyki którą zobaczymy za 4,5 miliarda lat i to przy założeniu że wszyscy wtedy będą mieć Hubla ,,,, na wyposażeniu kuchni ,,,, tak jak robota kuchennego ,,, oprócz miłości do samego siebie i możliwości stwarzania galaktyk ,,,, trzeba chyba pewnie zacząć od poczucia humoru i nie traktować wszystkiego za poważnie ,,,,,, czego wszystkim życzę ,,,,, 😀 ❤

 118. 😀 …….. To życzę Tobie i Wszystkim Dobrej Nocy z Naćpaniem/Bzykaniem, Galaktykami i innymi Czymkolwiekbądziami w kuchni, sypialni i nawet na patio z Huble’m …… no i oczywiście Miłości i Poczucia Humoru Wszędzie 😀 ❤ 🙂

 119. @Dorota 😀 Jasne ,,,, 😀 ,,,, naćpanie jak się chce to zawsze leży w zasięgu ręki 😉 ,,,, bzykanie to już nie ,,,, bo nie od zasięgu reki zależy ;-( ,,, Huble i galaktyki na razie poza tym zasięgiem są 😦 ,,,ale ,,, Miłość ,,, kuchnia i humor ,,, Zawsze 🙂 ,,,, i to bez względu na rękę ,,, czy jest jeszcze ,,, albo już odpadła ,,,, 😀 ❤
  To Dobranoc 😀

 120. @xylotet 🙂
  Muszę jednak sprostować Twoją interpretację mojej wizji Ziemi pod woalką….. Według mnie Ziemia nie jest winna temu co wyprawiają z nią ludzie….
  Zajrzałam na okoliczne strony…. U krystal28 niejaka Eve pisze o trawie i sadyście, że są tak samo „nieskończenie święci” i „umiłowani”….. 😮
  A na forum Wieczorynki u Tadzia i Justynki niejaka Porzeczka twierdzi: „Zwierzęta wytwarzają dużo stresu (były przeprowadzane takie badania), bo wciąż muszą czuwać, albo uciekać.”……..

  Tak więc, Ziemia razem z trawką i zwierzętami schowała się pod woalką….żeby mieć nieskończenie święty spokój od ludzi….. 😀 😛 😉
  To dzień dobry wszystkim 🙂

 121. @Dorota ,,, 😀 ,,, ludzie uwielbiają dywagować na takie tematy ,, 😉 ,,,, np. o zniewoleniu będą tak długo perorować ,,, aż sam ten Temat ich Zniewoli ,,,,, i staną się jego niewolnikami ,,,, 😉 ,,, z innymi tematami jest podobnie 😀 ,,,, dlatego od czasu do czasu dobrze jest zajrzeć pod sukienkę ,,,, Przepraszam!!! woalkę ,,,, i tu znaleźć relaks ,,,, a przy okazji fajne rzeczy można zobaczyć ,,, 😉 🙂 😀 ❤

 122. Dobry wieczór. 🙂
  Ktoś chyba Dorotkę zniewolił, bo coś się nie odzywa… 😉
  Niewolnicy mówiący o niewoli- to jeszcze ujdzie. Większa zabawa zaczyna się, gdy wzniesieni mówią w kółko o wolności. 😀 ,,Widzący więcej” nie widzą, że ich ,,wolność” jest jak pastuch.

 123. Dobry wieczór Lidio 🙂
  Nikt mnie nie zniewolił ani nie uwolnił 😀 ……Weszłam sobie tylko pod tę Woalkę znaleźć Spokój i Normalność…… Taką Normalną Normalność bez przymiotników typu ‘święty’, ‘nieskończony’, ‘drogocenny’ itd. itp…… Po prostu NORMALNOŚĆ….., gdzie trawa i zwierzęta Wiedzą, że Człowiek jest Ich Przyszłością……. Dalszą lub bliższą, ale Przyszłością i Chcą Nią/Nim BYĆ …. Chcą Stać się CZŁOWIEKIEM….. 🙂
  To Dobranoc Wszystkim Człowiekom i Człowieczycom 😀 …… 🙂

  • Dzień dobry, Dorotko. 🙂

   A skąd pomysł, że wszyscy chcą być ludźmi?
   Bo człowiek ma być najdoskonalszym stworzeniem na ziemi?
   Czy to normalne, że każde istnienie chce być człowiekiem negującym normalność?
   Choć definicja normalności nie istnieje… Jest to bardzo wygodne, by móc każdemu przylepić etykietkę ,,wariat”. 😀

   ,,Jeden z Anglików obliczył, że w roku 2139 cały świat będzie składał się tylko z samych warjatów. Nie są to żadne przepowiednie, ani też jakieś dociekania, tylko ściśle matematyczne obliczenia. W roku 1859 wypadał 1 warjat na 535 zdrowych, w roku 1897 jeden warjat już tylko na 312 zdrowych; dalej rozwija się stosunek następująco: w r. 1926- 1: 150, w r. 1977 będzie 1: 100, idąc zaś tym sposobem liczenia, dochodzi się do wniosku, że w roku 2139 cały świat będzie się składać z samych warjatów. Te obliczenia są dokonane ściśle matematycznie. Jak można więc nie wierzyć!” 🙂

   • Dzień dobry Lidio 🙂
    Teoria Uczłowieczania Przyrody już tu była wspominana….. A Ziemia to taki Kwazarek-Wylęgarnia Bogów…… albo inaczej – taka maszynka do mielenia bytów i teorii…. 😀
    Co do wariatów, to jak najbardziej 😉 …. Wystarczy stworzyć wzór wariata, a dalej to już pójdzie jak z górki….. 😀
    A Ty Lidio jesteś bardziej wariatem , czy ludziem, czy boginią ???? ….. 😉
    Jakby co, to mnie nie pytaj, bo ja na razie siedzę pod Woalką i się Uprzyrodawiam 😉 …. 😀

 124. 😀 ,,,, uczłowieczanie przyrody nie oznacza że wszystko ma przywdziać Kształt Dzisiejszego Człowieka ,,,,, jeśli Delfiny pozostaną jako jedyny inteligentny gatunek to ,,,, będzie Udelfinianie ,,,, owej przyrody ,,,,,, tzw. ludzie są strasznie zadufani w sobie ,,, i jest to coś takiego jak przedśmiertny zastrzyk adrenaliny ,,,, dla i tak umierającego ,,, 😀

  • @xylotet 😀 ….. uwielbiam jak piszesz, a zwłaszcza CO piszesz… 😀
   I widzisz, jednak prawidłowo wybrałam To Uprzyrodowienie się jako szerszą opcję ‘Wznoszenia’ czyt. Rozwoju….. i lepszą niż to całe ‘uczłowieczanie’…. 😉

 125. @Dorota ,,,, 😀 ,,,, bo z tym całym ,,,, „uczłowieczaniem ,,,,,, ” ,,,,,,, ” udelfinianiem ,,,,, ” ,,,,, itd. itp. to tylko CZŁOWIECZE ,,, ze tak się wyrażę nazewnictwo i nomenklatura jest ,,,, 😦
  wątpię w to że delfiny między sobą ,,, Nazywają się Delfinami ,,,,,,, a żona do męża ,,,, po nieudanej nocy ,,,, zwraca się np. ,,,,,, ” ,,, spadaj ty nieudaczny Delfinie 😉 ,,, ” ,,,,
  ,,,, problemem jest to jak mocno i bezmyślnie ludzie w swojej własnej nomenklaturze Tkwią ,,,, 😦 ,,,,, opisują nią Cały Świat ,,,, zapominając ,,,, a raczej wypierając z siebie ,,, TO ,,,, że Świat ani się na ludziach nie zaczyna ,,,,,, i z całą Pewnością Też Nie Kończy ,,,,, 😀 ❤

 126. @Dorota 😀 ,,,, ta woalka to chyba Ci zaszkodziła ,,,, a te emotki to się całkiem popieprzyły ,,,, przypomina moi to koniec ,,,, drugiej wojny światowej ,,,, 😉 🙂 😀

 127. @xylotet 😀 …. Woalka wcale mi nie zaszkodziła 😉 ….. a to popieprzone to nie są emotki tylko awatarki……Jeśli idzie o jakiś koniec to możemy nadal dyskutować o końcówkach 😉 ….. Delfinich też 😛 …. 😀

  Ps. Zmieniłam awatarka, bo ten cierniowy wieniec cośkolwiek zaczął mnie uwierać na woalce 😉 …. 😀

 128. @Dorota ,,, ja nic nie zmieniałem i mam ,,, jakąś swastykę ,,,, jasne to nie emotek tylko awatarek ,,, i chyba ważnym jest aby odróżniać „koniec” ,,, od „końcówki” ,,,, ale chyba nie wszyscy to odróżniają ,,,,, 😀 ,,,<3

 129. Dobry wieczór. 🙂

  To nie swastyka, tylko wiatraczek. Mój syn kiedyś taki osobliwy wiatraczek namalował.
  Tobie, Dorotko też się awatary zmieniają.
  I masz rację- ten różowy awatar jest najlepszy… Taki światowy, taki tolerancyjny… 😀

  • Dobry wieczór Lidio 🙂
   No, bo kurna!!!! 😉 ….. na każdej przeglądarce jest inaczej……u mnie na chromie Xylotet ma stary znaczek i swastykę vel wiatraczek, a ja też mam dwa znaczki równolegle….. 😀
   A jaką Ty Lidio masz przeglądarkę?…… bo u mnie Twój awatarek zmienił się na wszystkich przeglądarkach, a taki był ładny żółciutki z krzyżykiem 😉 ……. Burdel totalny…. 😀

   • Ja cały czas na chromie.
    A co Ty tak kolorowych nie lubisz, Dorotko? 😉
    Życzę dobrej nocy i uciekam. 😀

 130. To opowiem Wam nową bajeczkę na dobranoc 🙂
  Jakieś trzy dni temu widziałam ciemną pieczarę wypełnioną dziwną czarną i lepką substancją, w tej przestrzeni znajdowała się też Istota, która miała za zadanie zneutralizować to coś…..Tą Istotą był opancerzony Robot, ale widziałam, że w środku miał żywe niebieskie światło.
  Widziałam też Ziemię w Wolnej Przestrzeni……Ziemia była otoczona żywą, jasną i opalizującą Energią ……i czuwał nad Nią Ktoś ubrany w strój tak samo wyglądający jak ta zewnętrzna Energia Ziemi……

  I widzisz Lidio, lubię kolorowych, a nawet świetlistych…… 😀
  To Dobranoc Wszystkim 🙂 ❤

 131. @Dorota 😀 i to jest właśnie Pytanie ,,,, ale na szczęście żyjemy w realu ,,, i jak to w nim bywa i się mówi ,,, wszystko jest przed nami ,,, albo jakoś tak ,,, 😀 😀 😀 ❤

  • @xylotet 😀
   No, właśnie! 😀 ….. Jakoś zawsze te Realne Doświadczenia Osobiste wydawały mi się najpełniejsze 😉 … Tak, chyba jakoś tak 😀 😀 😀 ❤

 132. @Dorota 🙂 ,,,, i jeszcze jedno ,,, wiem że nie lubisz takiej muzyki ,,, ale nie mogłem się oprzeć 😀 ,,,,,,

  Ps. nazwij to ,,,”w robieniu na złość ” ,,, 😀 ❤

  • @xylotet 🙂 …..faktycznie, nie lubię takich tekstów 😦 ….., a muzyka, całkiem spokojna i kiedy nie zna się angielskiego, można pomyśleć, że śpiewak śpiewa o różnych odcieniach błękitu …… 😉
   Tylko dlaczego robisz na złość? …… masz w tym jakiś ukryty cel, czy wyrzucasz z siebie resztki cienia? …. Kto wie, może to i dobrze…… 🙂 ❤

 133. Dzień dobry. 😀

  Dorotko, a skąd przekonanie, że to właśnie REALNE doświadczenia są tymi najpełniejszymi?
  Ludzkie ciało fizyczne jest ograniczone, więc funkcje poznawcze również takie są.

  Zmieniając temat- jak Ci teraz dzień mija bez podglądania bocianów? A może teraz nadają audycje z Afryki? 😀

 134. Dzień dobry 🙂

  Lidio, REAL jest w sam raz na hardcorowe zabawy, co widać słychać i czuć 😀
  Dlatego tu garnęły się oszołomy z wszystkich gęstości…..grały na ludzkich ciałach jak na pudłach rezonansowych i łykały ten wydobyty lusz jak narkotyk…..
  Ale teraz Przestrzeń powiedziała: Basta! ….
  Zresztą każdy widzi na Przestrzeni, co chce widzieć i nie ma sensu nikogo do niczego przekonywać, bo Samo się Zrobi…. 😀

  A boćki powinny za niedługo być w Afryce, ale nie będą stamtąd nadawać, bo ten satelita co miał Afrykę ‘obsługiwać’ się rozpadł, więc pozostaje mi tylko czytanie z patyków pozostawionych w gniazdach, albo spijanie luszu z forów….. 😉 😀

 135. @Dorota 😀 ,,,, real zawsze od jego zarania był i pozostanie levelem do hardcorowych zabaw ,,,, dlatego zostało w nim właśnie zaprogramowane i to na Stałe ,,,, opuszczanie go ,,, co od zarania widać 😉 ,,, śmierć a po niej nowe narodziny ,,,, oczywiście tylko dla tych którzy tego zapragnęli ,,,, pociąg zawsze odjeżdża w stronę hardcoorowych zabaw ,,, a jeśli komuś nie podoba się peron na którym wysiadł z pociągu ,,, to tylko jego sprawa ,,,,, nie trzeba było ,,, Do Pociągu Wsiadać ,,, a nie marudzić potem że zawiózł cię tam gdzie nie chciałaś ,,, zanim się wsiądzie do pociągu trzeba bardzo dokładnie przeczytać ,,, co stoi na jego tablicach ,,,,, czy on do piekła jest ,,, czy do raju ,,, bo ani piekła w raj ,,,, ani raju w piekło nie zamienisz (po tym jak wysiądziesz oczywiście,,, tzw. narodzenie się 😉 ) ,,, tylko dlatego że do niewłaściwego pociągu przez ,,, nieuwagę ,,, naiwność ,,, najczęściej przez Nałóg lub Głupotę wsiadłaś ,,,, tą decyzję będziesz konsumować do następnej wysiadki ,,,,, to co można jedynie zmienić to tylko MY ,,, a nie COŚ co nas otacza ,,,, dlatego trzeba zadbać o własną kondycję ,,, a potem Może nastąpią zmiany,,, w tym Co nas Otaczało ,,,, nawet jeśli NIE ,,, to już nie wrócisz w to samo Miejsce ,,, to będzie oznaczać Twój Postęp i Rozwój ,,,, Będziesz Gotowa na INNE MIEJSCE ,,, i to jest właściwy ROZWÓJ ,,, zwany dziś Ewolucją ,,, 😀 😀 😀 ❤

  Ps …. strasznie długie ,,, nawet sam nie mam ochoty to jeszcze raz przeczytać ,,, więc przepraszam za ewentualne błędy ,,,, ❤

  • @xylotet 😀
   Przeczytałam do końca 😀 …… i odnoszę wrażenie jakbyś na mnie chciał wyprojektować swoją pomyłkę odnośnie wyboru pociągu…… 😉 😀 😛 😀 ❤

  • X…,dałeś popis …ograniczonego…ego myślenia…
   Nie ma czegoś takiego,jak nie real,więc wszystko jest rzeczywiste.
   Gdy jesteś w danej rzeczywistości,to ta rzeczywistość jest Twoim realem. Wchodzisz do piątki i od tej pory piątka jest Twoim realem,a ten tu niby real w trójce jest z tamtej perspektywy Twoim snem.
   Przypominam Ci,że piszesz na stronie o tytule „Zmieniając siebie zmieniamy świat”, ale Ty jednak twierdzisz,że zmienić możesz tylko siebie, a świata wokół już nie, czyli twierdzisz,że ten tytuł jest kłamstwem?….Wiesz,coś mi się zdaje,że nie potrafisz zmienić swych starych przekonań,swego piekiełka i teraz tłumaczysz się sam przed sobą,że nie da się tego zmienić.Na dodatek twierdzisz,że Ci się to opłaca…ciekawe w czym?… może uważasz,że Twoje piekiełko jest lepsze,niż sąsiada??? Ja jednak powiadam Ci,że da się to zmienić w tu i teraz. Można piekiełko przeprogramować na Niebo i nie potrzeba czekać ani na ratunek, ani do śmierci,ale jeśli chcesz czekać,aż ktoś to zrobi za Ciebie,to Twój wybór,jednak wówczas nie oczekuj Nieba,a tylko zmodernizowanego piekiełka.

 136. @Dorota ,,,, mój pociąg miał ,,, ewidentną tablicę ,,,,, do piekła ,,,, to tylko ciekawość mnie skusiła ,,, ale i tak się opłacało ,,,,bo nic gorszego mi nie grozi ,,,,:-) 😀 ❤

 137. @xylotet 🙂
  A podobno ciekawość to dopiero Pierwszy stopień do piekła…. 😉 😀
  Zauważyłam, że ostatnio jakoś łatwo łączysz ontologię z realem …. te pociągi, perony, tablice, rozkłady jazdy,,,,,, no,chyba że ukrywasz się za tymi ‘konstruktami’ i nie chcesz się przyznać przed sobą samym, że nie miałeś innej Opcji jak tylko Doświadczyć tego tzw. Reala…… 😉
  Ale to dobrze, że nie żałujesz Wyboru…… 🙂 😉 😀 ❤

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s