Wyrównanie twojej Duszy z Boską Unią Nowa wiadomość od Archanioła Gabriela

 

Aktualizacja : Shanta Gabriela

Kochani,
Kody dla Świadomości Jedności  budzą się na Ziemi w większej skali, niż kiedykolwiek wcześniej . Podczas nadchodzącego Solstice Full Moon,(Przesilenia Pełnego Ksieżyca) dostosowanie do Najwyższego Przeznaczenia twojej Duszy czeka na twoją świadomość. 
Gdy wystąpi zebranie Światła, Archaniołowie są dostępni,
by wkroczyć przez boski portal, który jest utworzony, by przynieść Niebo na Ziemię.Wszyscy ci, którzy proszą, żeby być w tym potężnym dostosowywaniu, wyrównaniu z ich duszą mogą doświadczyć częstotliwości Światła, które to przynoszą Boską Unię do życia. To Przesilenie / Full Moon Aktywacja 20 czerwca zapoczątkowuje nowy sezon przebudzenia i tworzy falę upoważnienia dla Jedności Świadomości, by obudzić się we wszystkich duszach na Ziemi. 
Jakie są dary, które  zostały wniesione do planety, żeby dzielić?
  Jakie jest boskie wyrażenie twojej duszy, którą obiecałeś zakotwiczyć na Ziemi? Nie trzeba znać szczegóły, aby otrzymać tą ofiarę od twojej Najwyższej Jaźni. 
Boska Unia jest tylko jednym z darów, które są wprowadzane podczas tej aktywacji Przesilenia Pełni Księżyca.
 Ze Słońcem w jego najpełniejszym punkcie roku i Księżyca w jego pełni również, a także, Męska i Żeńska energia jest w równym pełnym zasilaniu, aby umożliwić Boskiej Unii ( Divine Union) być oczywistą.
Dla wszystkich, którzy zobowiązali się do kotwienia Boskiej Miłośści i Jedności na Ziemi, portal of Light jest otwarty w dniu 20 czerwca, by zakotwiczyć na Ziemi dary duszy, które przyniosłeś ze sobą do tego życia. Teraz będziesz miał możliwość otrzymywać je w nowy sposób. Uziemienie tych prezentów za pośrednictwem twojej ludzkiej formy jest upoważnieniem zaoferowanym do ciebie właśnie teraz.
Na Przesileniu, 21 czerwca 2014 roku, twoje prezenty Duszy zostały wezwane do twojego życia, ale zajęło to cały 2015, by mogły zostać zintegrowane. Teraz z tym potężnym Przesileniem Full Moon, możesz zakotwiczyć dary swojej duszy przez ciało fizyczne, dzięki czemu możesz wypełnić Przeznaczenie twojej Duszy  w tym życiu. 
Archaniołowie zobowiązali się, by pomóc Światłu Jedności Świadomości być obudzonym w całości ludzkości. Poproś, aby otrzymać dary twojej duszy i świadomie zakotwiczyć je za pośrednictwem swojej ludzkiej postaci. Zrób to, a będzie wam dane. Ilekroć wyrównasz z najwyższą mądrością twojej Duszy jesteś zaproszony do pracy w twojej istocie, nowe realia są przeniesione do twojej przytomnej świadomości. Nowe Życie w tej piątej wymiarowej  częstotliwości zawiera potężny sojusz z mądrością twojej duszy i głębokiego i pożywnego połączenia do mądrości Ziemi. 
Pozwól sobie być utrzymywany przez archaniołów i wiedz, że moc w tych naukach Światła są ze sobą, bez względu na to w jakiej półkuli 
jesteś umieszczony dla Solstice.(Przesilenia). W  tym pomyślnym momencie tworzenia nowego życia na Ziemi, ci na półkuli północnej są kotwiczeni największym Światłem, jakiego nigdy nikt nie otrzymał . Jednocześnie, ci na półkuli południowej budzą nowe Światło dla całej ludzkości. 
Archaniołowie asystują w tym procesie , dzięki czemu można zakotwiczyć Boskie Zjednoczenie w twoim organizmie i doprowadzić niebo na Ziemię w czasie Przesilenia dnia 20 czerwca. Będzie bezprecedensowy Portal Alignment( Wyrównania), który pomoże Ci, więc możesz kotwiczyć boskie atrybuty ,reprezentowane w prezentach twojej Duszy. 
To ważne, aby przyłączyć się i świętować z innymi
 tak, żeby  skala wrażliwości i przebudzenia mogła zostać rozmnożona w postępie geometrycznym. Jeśli nie możesz być z innymi ludźmi fizycznie, intencja, by przyłączyć się do Sieci Światła na całej Ziemi, która jest aktywowana przez upoważnienie Przesilenia Solstice, które pomoże Ci połączyć się. Te ogromne prezenty od Archaniołów spowodują wylanie Miłości dla całej ludzkości na Ziemi podczas tego cennego czasu.
Zaproś Twoją Duszę, aby wprowadziła twoje prezenty w to życie , dzięki czemu możesz być boską demonstracją, którą tak pragniesz być.  Istnieje ogromne wsparcie dla ciebie, by utworzyć wyrównanie, które pozwoli Ci , by zamanifestować te dary na Ziemi teraz. Nie jesteś sam w tym procesie. 
Wiedz, że jesteś błogosławiony i jesteś popierany, ponieważ idziesz  przez ten Solstice Portal (Portal Przesilenia)
 . Wyobraźmy sobie, że są Archaniołowie po obu stronach bramy. Pójdź z ufnością, ponieważ skupiasz się na Wyrównaniu Duszy (Soul Alignment) w głębiach twojej istoty i obejmujesz aktywację Jedności Świadomości w twoim ciele fizycznym w tym umocowaniu w historii.
Pamiętaj, że wszystko jest naprawdę dobrze. I tak to jest.

Shanta Gabriel przez archanioła Gabriela 17 czerwca 2016
shantagabriel.com

ten tekst jest proponowany ,ku szczególnej uwadze przez Stankova..

http://www.stankovuniversallaw.com/2016/06/your-souls-alignment-with-divine-union/

Źródło: za http://kochanezdrowie.blogspot.com/

Odzyskać Wolność Ducha. Archanioł GABRIEL

 

Stańcie się świadomi że Bóg żyje w Was,
że Bóg działa w Waszych Sercach,
że Bóg wylewa się z Was niczym niewyczerpalne
Źródło prawdy, Szczęścia i Miłości.

Stańcie się świadomi tego że w Was jest wszystko.
Świat zewnętrznych zjawisk jest czystą Iluzją.

Ja Jestem Archanioł GABRIEL.

W Jedności Boga spełnia się Przemiana na tym Świecie.
Ludzkość orientuje się na nowo i justuje się na Boga.
Światło Nieba jest wszechobecne.

A mimo to wielu Ludzi nie postrzega samych siebie
ani nie czują ani nie doświadczają oni bliskości tych
boskich promieni. Ich Istota pozostaje niedotknięta
ponieważ nie dopuszcza tego dotknięcia.

A więc jakie trzeba spełnić warunki aby być dźwiganym
przez boskie Światło i aby zostać wypełnionym
przez duchowe Światło Centralnego Słońca?
Poprzez co ta Rzeczywistość staje się realnością
w Życiu Człowieka? Kiedy Dusza zostaje zalana
Światłem Nieba i przeniknięta zostaje Miłością Boga?

ŚWIATŁO CENTRALNEGO SŁOŃCA

1. Duchowe Światło Centralnego Słońca osiąga Ciebie
gdy tylko stajesz się świadomym że jesteś otoczony
niebiańskimi Manifestacjami. Ten kto zaprzecza Niebu,
ten kto swoją Świadomość wciska w ciasne granice
tego Matriksa pozostaje nie dotknięty boskim Światłem
ponieważ wyklucza dla siebie samego Istotę tego Człowieka.

2. Duchowe Światło Centralnego Słońca osiąga Ciebie gdy
ruszasz do działania z czystymi Intencjami, gdy działasz
z dala od ścieżki Ciemności i gdy Twoje wewnętrzne
wyjustowanie jest szlachetne a nie zepsute bo dominuje EGO.

3. Duchowe Światło Centralnego Słońca osiąga Ciebie
gdy poprosisz je w Twoją obecność, jeśli przyciągasz to
magnetycznie bo Wszechświat jest magnetyzmem, jest Wibracją
i Siłą w której Istoty i Tworzenia się przyciągają lub odpychają.

Znaczącym jest abyś pojął siebie samego
jako wszystkowiedzącą, wszechobecną Świadomość.
Znaczącym jest abyś pokonał ograniczone ziemskie pojmowanie
i abyś poprzez swoją Świadomość rozszerzył się daleko ponad
Horyzont Świata.

KLUCZEM JEST ŚWIADOMOŚĆ

Wiele Wydarzeń tego Czasu posiada Siłę by odciągnąć
Człowieka od samego siebie i całkowicie od Szlaku Światła.
Jednak te Wydarzenia i Energie które tak działają
nie wywierają żadnego wpływu na Człowieka który wyjustował się
świadomie na boskie Światło albowiem zaprawdę:

Niezależnie od tego jak Ciemne Siły manipulują Duchem
Człowieka są one bezsilne gdy tylko Człowiek osiągnął
stałe połączenie z boskim Światłem.

Bóg jest Rozwiązaniem!
Bóg i boskie Światło są zawsze Rozwiązaniem!
Dziś i tutaj bezpośrednie połączenie Człowieka z Bogiem
jest poświadczone albowiem zaprawdę:

Między Bogiem a Człowiekiem istnieje nieprzerwalne połączenie:
Srebrny Sznur Życia. Dojrzała Dusza wie o tym.
Jeszcze niedojrzała Dusza wyrzeka się tego lecz mimo tego
aż do pożegnania się z tym Światem pozostaje połączona nim
ze Źródłem.

Przebudzona Świadomość czyni tą różnicę i jest ona Kluczem
do Bram Nieba. Świadomość kreuje Cuda, tworzy Stany które
pozostają obce dla nieświadomego Człowieka.
Albowiem ten kto jest świadom tych Praw nieustannie komunikuje
z Wyższym JA poprzez co jest przez nie wspomagany i kierowany
do dalszych kroków Rozpoznania.
Podczas gdy nieświadomi utrzymywani są przy Życiu dzięki
Srebrnemu Sznurowi bez bycia prawdziwie żywym, Ci Przebudzeni
już na tym Świecie cieszą się swoją nieśmiertelnością.

Wzrost możliwy jest zawsze poprzez Świadomość
i blokowany zawsze jest poprzez niedobór Świadomości.

Tak więc dziś wybitne znaczenie ma to abyście cały czas,
całkowicie i w pełni świadomie pozostawali w połączeniu
ze Źródłem Źródeł

Przez co jest to osiągane?

A. Przez powtarzanie Imienia Boga
B. Przez Życie definiowane prawymi i czystymi Intencjami
C. Przez codzienną, wspólną pracę z Wyższym JA, z Archaniołami
z Mistrzami Wniebowstąpionymi i Wysokimi Istotami Światła Bytu

ZNACZENIE WŁASNEJ WIBRACJI

Bezbożność jest największą pomyłką Istoty, jest przeszkodą
która trzyma Człowieka na gruncie Świata 3D, podczas gdy
połączenie z Bogiem przynosi ochronę, oznacza błogosławieństwo
i zaprawdę dodaje Człowiekowi skrzydeł.
Uwewnętrznijcie tą oto Prawdę:

Każda manipulacja Ciemnych Sił pozostaje bezskuteczna
u całkowicie świadomego Człowieka! Taki Człowiek jest chroniony
swoim Światłem które z niego wypływa i z niego wychodzi.
Wszystkie ciemne Pola Wibracyjne napotykajcie bez Strachu
i w świadomości że możecie je pokonać swoją własną Wibracją
– wtedy uczynione jest wszystko.

Stosujcie pomocne środki, Narzędzia i symbole ze Światła
abyście również wtedy gdy na krótki moment stracicie
podstawową boską Wibrację mogli rozpoznać obce przejęcia
i abyście mogli je usunąć.

Wolność na tym Świecie musi być codziennie zdobywana na nowo
i nikomu nie wpada ona sama do rąk.

Trzymajcie się zawsze Boga a jest Wam wszystko dane:
ochrona, Siła, bezpieczeństwo, mądrość, Dobro i Siła Rozróżniania.
Zwycięża Miłość, Światło triumfuje nad Królestwem Cienia
i w obliczu teraz wyładowujących się Wydarzeń tym bardziej
znaczącym jest wskazanie na to tutaj opisane byście nigdy
nie stracili odwagi i abyście poprzez połączenie z Bogiem
nawigowali bezpiecznie przez Czas i Przestrzeń aż do ostatniego
wszystkich Dni.

Ja Jestem Aniołem Zwiastowania, Siłą Boga która wzmacnia Ludzi
aż powrócą oni do Światła z którego kiedyś wyszli.

Czasu do ukończenia Waszych Żyć
i do powrotu do Światła jest mało!

SUREIJA OM ISTHAR OM

Ja Jestem
Archanioł GABRIEL

Źródło: lichtweltverlag.com

Archanioł Gabriel : Ewolucja poza paradygmat Miłości warunkowej

Channeler: Shelley Young,
26 stycznia 2014 r.
http://trinityesoterics.com

Pozdrowienia, Kochani ! Jak zadowoleni i zaszczyceni jesteśmy w obecności dzisiaj. Honorujemy was za to zobowiązanie, aby przyjść i zakotwiczyć energię grupy, i oczywiście przez grupę rozumiemy nie tylko tych, którzy są w sali w tym czasie, ale także tych, którzy będą cieszyć się tym w internecie, transmisją w późniejszym czasie.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, aby przedstawić przedmiotowy temat na dzisiaj. Ważne jest, aby posuwać się przodu w 5-cio wymiarowe energie waszej Nowej Ziemi. Temat jest dziś tak ważny, bo po prostu nie możecie iść tam, gdzie chcecie być, nie rozwijając się poza paradygmat warunkowej miłości. Tego po prostu nie da się zrobić.

Większość z was żyje w przestarzałym systemie przekonań przez cała waszą inkarnację. Jest wszechobecna, jest wszędzie, to było przekazane z pokolenia na pokolenie i każdy z was doświadczył życia po życiu pod presją warunkowego modelu miłości.

Nie zawsze tak było. Mieliście wyewoluowane społeczeństwa na waszej planecie, które dążyły do życia w energii bezwarunkowej miłości i bytności. Ale, niestety, wielu wpadło w iluzję oddzielenia i model 3D przejął to i urodziły się programy oparte na ego. Model został stworzony, który mówił, że jesteście oddzieleni, że jesteście pokorni, że nie jesteście godni, i że musicie podążać po linii, jeśli nie chcecie być ukarani przez gniewnego i mściwego Boga. Przekonania religijne były skażone w taki sposób, aby tworzyć struktury władzy, które służyły niewielu i zapewniały przestrzeganie zasad przez masy.

W rzeczywistości, Źródło zawsze było bezwarunkową miłością. Przyszliście z bezwarunkowej miłości, jesteście częścią bezwarunkowej miłości, powracacie do znajomości bezwarunkowej miłości, gdy wychodzicie z ciała. Proces wznoszenia jest, po prostu, przypomnieniem waszego przyrodzonego prawa do bezwarunkowej miłości, swojej boskiej prawdy, podczas gdy przebywacie w ciele, na planecie.

Nie możecie doświadczyć wzniesienia lub 5-cio wymiarowej świadomości jeśli nadal będziecie ciągnąć ze sobą system wierzeń warunkowej miłości. Tego po prostu nie da się zrobić. To nie jest możliwe. To musi być uwolnione. Jak można zwolnić ? Zastępując to Bożą prawdą, że bezwarunkowa miłość jest waszym przyrodzonym prawem. Gdy obejmiecie nowe i głębsze prawdy nie jest prawdziwa praca wymagana, aby uwolnić stare. Można po prostu przenieść się do nowego stanu wiedzy i bytności.

Więc wróćmy do tego, co mówiliśmy. Zaczęło się od religii. Zaczęło się od skręcenia nauk religijnych, aby służyć kilku i kontrolować masy. Więc co się stało, rodzice, działając jako bogowie dla ich dzieci, przyjęli te same metody. Starali się kontrolować dzieci poprzez groźby separacji, odrzucenia, osąd, kary i wycofanie miłości i komfortu.

Więc co to stworzyli jest wszechobecnym strachem, który trwał przez pokolenia, bo jeśli nie idziesz w linii zostaniesz ukarany i będziesz odrzucony. To zasilało świadomość separacji, która jest na waszej planecie i to jest tym, co w pojedynkę przesunęło ludzi od akceptowania własnej boskości i wyrażania własnej Istoty. To było bardzo destrukcyjne dla ludzi na tej planecie.

Modelowi separacji udało się doprowadzić ludzi do popełniania niekończących się zbrodni wobec siebie wzajemnie. To zasilało okrucieństwo, osąd, karę, odrzucenie. Widzicie, jak to odbijało się w całym społeczeństwie, na całej kuli ziemskiej i teraz jesteście w niesamowitym procesie uzdrawiania i wyjścia poza ten model separacji i obejmowanie akceptacji i jedności.

Co jest jeszcze bardziej destrukcyjne, to jest wasze własne przyjęcie tego samego sposobu myślenia i stosowanie go do siebie. Tak, bo słyszeliście go tak wiele razy, sami myślicie, że nie jesteście godni, że jesteście odrębni, czego należy przestrzegać, i krytykować siebie bez końca. Ponieważ nie kochacie siebie bezwarunkowo, nie możecie znaleźć bezwarunkowej miłości, której wasze serca pożądają. I jeszcze nie jesteście w stanie dać bezwarunkową miłość swoim partnerom i dzieciom, bo jeszcze nie weszliście w akceptację swojej godności i zastosowanie jej do siebie.

To jest tym, co macie tu robić. To jest dar 2014 roku. Jest to dar ewolucji poza paradygmat miłości warunkowej i obejmowania tej bezwarunkowej miłości.

To jest głęboko głębokie i to jest zmieniacz gry, Kochani. Bo gdy zaczniecie praktykować bezwarunkową miłość do siebie, ona będzie przepływać przez was i będziecie przyciągać ją do siebie. Potem zaczniecie praktykować bezwarunkową miłość wobec swoich partnerów, dzieci, rodziny, przyjaciół, planety, zwierząt, każdego żywego stworzenia, na które możecie się natknąć. Przez uwolnienie paradygmatu miłości warunkowej i objęcie bezwarunkowej miłość jako waszego boskiego przyrodzonego prawa, również uwolnicie perfekcjonizm, lęk, osąd, separację, ból, bezwartościowość.

Czy widzicie? Przez uwolnienie paradygmatu miłości warunkowej, naturalnie zaczniecie żyć swoją prawdą, która jest, z tej bezwarunkowej miłości, która, z kolei, wspiera szczególne aspekty, które chcecie zakotwiczyć dla waszej rozwijającej się planety. Będziecie wspierali i tworzyli energie akceptacji, radości, łatwości, wsparcia, wspólnoty, jedności.

Czy możecie zobaczyć uzdrowienie, jakie nastąpi z tej ogromnej zmiany myślenia i Bycia ? A wszystko zaczyna się od Was. To jest jak potężni jesteście. Ponieważ, gdy uwolnicie paradygmat miłości warunkowej, zdacie sobie w końcu sprawę, że jesteście naprawdę integralną częścią Źródła, z którego przyszliście. Z tą wiedzą, staniecie się wszyscy pięknymi prosperującymi aspektami Źródła, połyskującymi jaskrawo w prawdzie, w chwale, tworząc życie i świat, który was wspiera i rozwija i rozwija w sposób, który ledwo ośmieliliście się śnić. Stworzy to niesamowite zmiany, dla których wszyscy i każdy z was jesteście na tej planecie, aby to było możliwe.

To jest święty i radosny czas. I gdy zaczniecie myśleć inaczej, gdy zaczniecie rozpoznawać prawdę i pozwolicie jej świecić naprzód, tylko najbardziej wspaniałe rzeczy mogą się wam przytrafiać, i znajdziecie się wreszcie, w końcu, żyjąc w miłości i wsparciu, którego zawsze pragnęliście i tęskniliście za nim.

Są to niesamowite czasy, w których jesteście, Kochani. Robicie wspaniałą pracę. Jesteście wspomagani i oklaskiwani i honorowanie za wszystko, co zrobiliście i za to wszystko, co będziecie w dalszym ciągu robić. Wiedzcie, że kochamy wszystkich i każdego z was ponad miarę. To jest tym, czym chcieliśmy podzielić się z wami dzisiaj. To była nasza wielka przyjemność.

Archanioł Gabriel przez Shelley Young,

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/2014/02/archanio-gabriel-ewolucja-poza.html

Archanioł Gabriel : Autentyczność i Komfort

Channeler: Shelley Young,
28 września 2013
http://trinityesoterics.com

Witajcie, drodzy! Jak zadowoleni i zaszczyceni jesteśmy będąc dzisiaj z wami. Honorujemy was za przyjście w służbie, aby zakotwiczyć energie grupy, i, oczywiście, gdy mówimy, grupa, mamy na myśli nie tylko tych, którzy są w sali w tym czasie, ale także tych, którzy będą doświadczać tej transmisji w internecie później.

Dziś chcielibyśmy omówić znaczenie autentyczności i jak obejmować swoją autentyczność, która przyniesie wam znacznie większy komfort niż doświadczaliście w ciele, na ziemi, w dowolnym czasie.

Są to, oczywiście, ekscytujące czasy, w których jesteście. Uwalniacie jak mistrzowie ! Przesuwacie się, przekształcacie. Rozmawialiśmy o tym obszernie w poprzednich transmisjach, a teraz dostajecie, coś jak landrynki, gdy rozpuszczacie różne warstwy, aż do słodkiego rdzenia lepkiej miłości i jak wspaniałe to jest.

Więc co to oznacza ? Co oznacza to, że pozwoliliście odejść warstwom gęstości, które maskowały to, kim naprawdę jesteście, które maskowały waszą autentyczność. A teraz, jak już przeszliście przez ten niezwykły proces, ( większość z was pracuje bez wytchnienia, przez okres co najmniej ostatnich dziesięciu lat ), dochodzicie do tego punktu, gdzie po prostu pozostaliście tym, kim naprawdę jesteście, a jak wspaniałe, jest to z naszej perspektywy.

Rozumiemy, że wy możecie czuć się zaniepokojeni. Możecie czuć się w jednej chwili cudownie, połączeni ze Źródłem. Możecie czuć się dostrojeni i wspierani i wspaniali, a za chwilę możecie czuć się całkiem nadzy, możecie czuć się narażeni, możecie czuć się prymitywnie. To poczucie może być nieco wyzywające dla was, ale jest to tak ważne, abyście zrozumieli, że to miejsce autentyczności jest miejscem, z którego tworzycie swój komfort. Widzicie, gdy stajecie się bardziej klarowni wobec tego, co przynosi wam radość, co macie tu robić, czego chcecie doświadczyć, stajecie się bardzo jasnymi nadajnikami i zaczynacie mieć wpływ na zmiany na Nowej Ziemi, którą chcecie zobaczyć, a także zaczynacie magnesować siebie tymi pragnieniami bardzo wspaniałych doświadczeń. Ponownie, czym bardziej autentyczni jesteście, tym bardziej komfortowo będziecie się czuć, bo wszystko, co przyciągniecie do siebie będzie prawdziwie do was pasowało.

Autentyczność nie jest czymś, czego można się bać. Rozumiemy, że dla wielu starych dusz, takich jak wasze, mieliście doświadczenia przeszłych żywotów, gdzie autentyczność doprowadziła was do przedwczesnej śmierci. Kochani, tak się nie stanie tym razem, możemy zapewnić ! Jesteście wspomagani w stawaniu się, w byciu swoją prawdą. Energie, raczej nie są bardzo niezgodne z tym (jak kiedyś), tylko was wspomagają w tym czasie.

Więc wasza prawda, wasza przejrzystość, wasza bytność, jest tym, co jest energetycznie wspierane i opieranie się temu, jest tym, co powoduje dyskomfort, gdzie w ostatnich ekspresjach życia, staranie się być autentycznym był bardzo sprzeczne z tym, co było wspomagane energetycznie w tamtym czasie. Jesteście w czasach bardzo różnych teraz, Drodzy. Przeszliście Magiczny Znacznik w tym całkiem nowym wieku. To jest tym, co macie tutaj robić i przeżyć, i to jest tym, co jest wspomagane, gdy poruszacie się do przodu, więc nie ma potrzeby się obawiać. Ale rozumiemy, że wielu z was unika, wielu z was było prześladowanych, ale nadszedł czas, aby uwolnić te stare doświadczenia, bo one po prostu nigdy się nie powtórzą.

Nawet dla niektórych z was, którzy są wyśmiewani w ramach swoich rodzin, w ramach niektórych swoich starszych przyjaźni przed wspierającymi dzisiaj energiami – to zostanie rozwiązane do końca tego wcielenia. Wszystkie te osoby znajdą drogę do tych samych rzeczy, o których mówiliśmy, wzdłuż ich wyjątkowej drogi. Przekonacie się, że będzie wielu, którzy zaczną nie tylko od waszego sposobu myślenia, ale zaczną prosić o praktyczne poradnictwo, ponieważ jesteście takimi genialnymi nauczycielami przez przykład.

Więc pomówmy trochę o autentyczności, jako imperatywie dla waszej wygody. Pozwólcie nam znowu wrócić do bufetu sałatkowego. Nasza droga partnerka w transmisji kiedyś zapytała nas: ” Gabriel, dlaczego? Dlaczego jest tak wiele analogii z jedzeniem ?”. Powodem tego jest to, że zarówno jedzenie, jak i duchowość są waszym utrzymaniem. Stosuje się to bardzo dobrze do każdego, i jest czymś, do czego większość mających ludzkie doświadczenie może się odnosić.

Więc załóżmy, że jesteś bardzo podekscytowany, aby iść i zjeść obiad w fantastycznym bufecie i się tam dostałeś, bierzesz talerz i widzisz wszystkie rodzaje wspaniałych produktów, których po prostu nie możesz się doczekać, aby spróbować. Niektóre z twoich ulubionych też tam są i wyglądają oh, tak smaczne, i gdy po nie sięgasz ktoś mówi: ” Och, nie, nie, tego nie powinieneś brać. To nie jest zdrowe dla Ciebie. Powinieneś wziąć to w zamian”.

Jeśli nie dasz sobie pozwolenia posiadania własnych doświadczeń, możesz, w swoim pragnieniu zadowolić innych, kładąc to, co proponują na talerzu, ale nie będzie to już radosne doświadczenie, o którym myślałeś, że Twój posiłek będzie. Będziesz miał jedzenie, będziesz miał składniki odżywcze, twój brzuch może być pełny, twoje ciało się utrzyma, ale nie będziesz czuł się tak dobrze, bo dokonałeś wyboru, który nie był zgodny z Twoją autentycznością.

Tak więc, bez względu na to, czego potrzebujesz na swojej unikalnej ścieżce, możesz znaleźć to, tylko przez bycie wiernym swojej autentyczności i bycie wiernym sobie. Postępując ścieżką radości, za twoimi unikalnymi interesami, dla których wszedłeś w to ciało, żeby znaleźć swoją drogę na ścieżce życia. Uhonorowanie ich, pozwoli Ci mieć życie w radości, życie w komforcie, przyjemności i satysfakcji, a ponadto, będziesz obficie wynagrodzony, ponieważ wszystko będzie zgodne z tym, kim naprawdę jesteś, co jest, ponownie, co jest zdecydowane wspierane w tym czasie.

Jeśli zawsze porzucasz to, czego naprawdę chcesz i co jest dla Ciebie właściwe, nie będziesz w stanie znaleźć komfortu, którego szukasz. Ponadto, jeśli akceptujesz, że inni ludzie są odpowiedzialni za Twój własny komfort, nie będziesz mieć bardzo komfortowego doświadczenia w ogóle, jeśli uważasz, że każdy jest w jakiś sposób po prostu w błędzie! Czy widzisz ? To nie tylko chodzi o twoją autentyczność. Chodzi także o wspieranie i docenianie innych w ich autentyczności. Zrozum, że każdy ma swoją strefę komfortu. To jest tym, co sprawia, że każdy z was wszystkich jest częścią mozaiki, która sprawia, że tworzenie Nowej Ziemi jet zupełnie zapierające dech i niesamowite. Czy to widzisz ?

Nie możesz znaleźć komfortu jeśli zajęty jesteś czymś, czym nie jesteś. Nie możesz znaleźć komfortu jeśli nadal jesteś uczepiony myśli, że nie możesz się rozwijać bez dolegliwości i konfliktów. Czy czujesz, że nie możesz być osobą duchową, jeśli nie cierpisz ? To jest bardzo stary paradygmat. Czy już to uwolniłeś ? Czy ty w ogóle wierzysz, że możesz iść do przodu i mieć swoją najwyższą ekspresję życia z wdziękiem, łatwością i komfortem ? Z całą pewnością możesz i sposób na to jest poprzez objęcie swojej autentyczności, wiedząc, że nikt inny nie może być ekspertem od Ciebie.

Komfort jest ogromną częścią kreacji Nowej Ziemi. Już mieliście wojny, choroby, złamane serce, ból, cierpienie. Mieliście takie doświadczenia.Nie potrzebujecie tworzyć chaosu w swoim życiu, aby się rozwijać, drodzy. Trauma, która występuje w waszym życiu jest po to, aby zwrócić waszą uwagę. Kiedy chętnie obejmujecie swój wzrost, kiedy poddajecie się i płyniecie w swojej najwyższej ekspresji życia, trauma nie służy określonemu celowi. Czy widzicie ?

Więc jeśli trauma nie służy celowi, nie ma wtedy sensu, wtedy komfort może być, jest częścią, gdzie idziecie? Nawet z waszym wzniesieniem. Macie zwyczaj oczekiwać, że jest obarczone dyskomfortem. Mówimy wam, tak długo, jak się nie opieracie, tak długo, jak możecie utrzymać się w poddaniu i przepływie, możecie wznieść się i zrobić to z dużo większym wdziękiem i łatwością i komfortem, niż to, czego doświadczaliście do tej pory. Macie model, który wielu z was naśladuje, który mówi, że muszę strasznie cierpieć zanim słońce będzie świecić. To bardzo stare myślenie. Dlaczego ? Zadajcie sobie pytanie, dlaczego ? Dlaczego tak jest ? I zobaczycie, że nie macie dobrej odpowiedzi na to.

Ewoluujecie poza świat kontrastu. poddanie i przepływ z intencją jest nowym systemem operacyjnym oświeconych ludzi. Kontrast istniał, aby zwrócić waszą uwagę. Kontrast istniał, abyście mogli zdefiniować siebie. Kiedy widzisz siebie jako ukochane dziecko Boże, kawałek Źródła, boga na ziemi, tworzące, po co ci ten kontrast ? Jeśli zaakceptowałeś, kim naprawdę jesteś, możesz nagle wyjść poza ten stary system dualizmu, który utrzymuje chaos, niepokój, ból i cierpienie dla wzrostu. Możesz po prostu BYĆ i tworzyć.

Istnieje system przekonań, że przebywanie w ciele ze swej natury powoduje dyskomfort. I choć, tak, są wyzwania dla wielu z was w byciu w ciele, być może byłoby miło zacząć koncentrować się na wielkich radościach, których doświadczacie będąc w formie fizycznej. Istnieje wiele, wiele doświadczeń, które macie w ciele, których nie możecie mieć, gdy jesteście w stanie ducha. Przyjemność jedzenia. Fizyczny dotyk. Nawet płacz. Czy jesteście zaskoczeni tym? Nawet akt płaczu jest czymś, za czym często tęsknicie, gdy jesteście poza ciałem fizycznym, ponieważ jest on takim czystym i namacalnym uwalnianiem energii.

Bycie w ciele fizycznym jest jak pójście do teatru, z pełnym doświadczeniem 3D. Pozwala doświadczyć zamkniętej rzeczywistości.Istnieje wiele, wiele, wiele przyjemności, wiele wielkich radości z bycia w ciele, więc być może nadszedł czas, aby porzucić pomysł, że to krzyż do niesienia.

Sama radość, jaką macie na poziomie duszy dlatego, że jesteście na planecie w ciele fizycznym, podczas tego wspaniałego czasu jest poza wszystkim, co możecie sobie wyobrazić. Jesteście tak honorowani za bycie tam, gdzie jesteście. Nie możecie się doczekać i być częścią tego wspaniałego wzniesienia waszej planety. Jesteście zachwyceni przebywaniem w ciele. Kiedy praktykujecie wdzięczność możecie to wykorzystać. Możecie wykorzystać zachwyt bycia w swoim ciele. A gdy zaczniecie to robić, Drodzy… widzicie? Czy widzicie, jak komfortowe to się stanie, kiedy zaczniecie zdawać sobie sprawę, jakim cudownym przywilejem jest być wami, raczej niż obowiązkiem, a niż jakąś niekończącą się pracą.

Wysłuchajcie nas, gdy mówimy, że zrobiliście taką wspaniałą pracę, jesteście przygotowani i gotowi do życia swojego życia z radością, z emocjami, z pełnym komfortem i łatwością. To po prostu od was zależy, aby podjąć decyzję, że jest to sposób, w który chcecie robić rzeczy teraz. Jest to kolejny wielki krok w waszej ewolucji, a my jesteśmy poza ekscytacją, żeby zobaczyć, co z tym zrobicie. To jest to, czym chcieliśmy podzielić się z wami dzisiaj.

Archanioł Gabriel przez Shelley Young

http://2012allabout.blogspot.com/2013/10/archanio-gabriel-autentycznosc-komfort.html

AA Gabriel – Przyspieszony Ruch

Witajcie, moi drodzy ! Co za nieustraszonymi duszami wszyscy jesteście. Byliśmy podnieceni przynosząc Wam ten przekaz. Mamy przyjemność i zaszczyt być tutaj, aby pomóc w zrozumieniu i energetycznie wspierać was w ruchu do przodu w tych bardzo przyspieszonych, bardzo ekscytujących, bezprecedensowych, energetycznych czasach na waszej ukochanej planecie.

Robicie wspaniale. Jest to pierwsza rzecz, którą musicie zrozumieć. Wiemy, że wielu z was znajduje te energie, jako trudne. Pozwólcie nam powiedzieć, że nie robicie nic źle. Nawigujecie w tych energiach jak boscy specjaliści. (uśmiech ) Staliście się tak bardzo biegli w przesunięciu, w przepływie, w uwalnianiu, w dostrajaniu i transmutacji innych energii, których pobieracie więcej i więcej. Tworzycie i dostosowujecie się w sposób, którego nie możecie sobie nawet wyobrazić. Robicie to na głębokim poziomie komórkowym.

Rozumiemy, że to może być niewygodne czasami, ale pozwólcie nam zapewnić was, że wielka zmiana ma miejsce i jest absolutnie tego warta. Jak wszystkie objawy wzniesienia, one nie trwają długo.Spróbujcie utrzymać swoją uwagę na tym, co jest dobre dla was energetycznie. To bardzo proste, spotkać się razem i zacząć narzekać na objawy wznoszenia, których doświadczacie, ale bardziej niż kiedykolwiek trzeba mieć na uwadze, gdzie umieszczacie swoją uwagę.Jeśli możecie skupić się na tym, że wchodzicie w zupełnie nową erę i robicie to wspaniale, będziecie wspierać znacznie większą łaskę i łatwość tego procesu.

Rozumiemy, że przeszliście już kolejny szczególnie głęboki okres uwalniania. Te głębokie okresy są wspaniałe, ponieważ pracujecie poprzez wiele warstw, które my uznajemy to w tym momencie za energetyczne wyrafinowane. Więc pomyślcie o tym. Gdy zaczynacie coś ulepszać, możecie to uruchomić (wyświetlić) na szerokim ekranie i wyciągnąć te wielkie, ohydne kawałki gęstości. A gdy stajecie się jaśniejsi, gdy stajecie się bardziej delikatni, możecie używać coraz mniejszego i mniejszego ekranu, jeśli chcecie. To jest to, co przeżywacie. Jesteście teraz w punkcie, w którym rafinujecie swoją energię na tym głębokim poziomie komórkowym. Czy to nie brzmi wspaniale ? To jest wspaniałe, widzieć to i wiecie, kiedy dochodzicie do punktu, w którym dokonujecie naprawdę najdrobniejszych udoskonaleń, jesteście na końcu procesu oczyszczania.

Teraz, oczywiście, zawsze będziecie doświadczać nowych energii. Zawsze będziecie się przesuwali i rozszerzali, taka jest natura wszechświata. To się nie zmieni. Nie chcecie tego zmienić, drodzy. Jednak, jak w przypadku wszystkich wielkich umiejętności, staniecie się tak zupełnie biegli w robieniu tego, a energie nie będą już tak intensywne, jak to, czego doświadczaliście.

Tak, jak czuliście się energetycznie, gdy wchodziliście w inny rok swojego życia, lub nowy rok w waszym kalendarzu, rozumieliście, że przesuwacie się w te nowe energie. Przesuwacie się w nową erę. Jest to monumentalna zmiana, a wy jesteście na tej planecie jako niezwykle istotny element całego procesu. To oznacza, jak ważni i chwalebni jesteście.

Tak jak wiecie, z waszymi ukochanymi dziećmi jest tak, że często występuje rosnący ból, zanim jest wielki skok w rozwoju, i to jest to, czego wy wszyscy doświadczacie. Skoncentrujcie się na tym, że jesteście o wiele bardziej wrażliwi, skupcie się na tym, że wchodzicie w stan BYCIA coraz częściej. Uczcijcie fakt, że obejmujecie swoją prawdziwą moc, jak nigdy dotąd. Honorujcie sami siebie za bycie twórcami, za to, że jesteście odważni, za to, że jesteście pionierami. Gdybyście dali krok do tyłu i spojrzeli na to, co robicie, zobaczylibyście, że wasze tymczasowe dolegliwości są rzeczywiście bardzo małe, w porównaniu z cudowną wypłatą tego, co tworzycie. I zapewniam was, że będziecie patrzeć wstecz na te czasy i nie będziecie pamiętać swojego dyskomfortu.

Nie możemy wam przekazać wrażenia na tyle, jak przyspieszone wasze energie są teraz. A jednak wielu z was czuje się jakby nie posuwali się w ogóle. Słyszymy często, jak możemy być w przyspieszonych energiach, jeśli czuję się jakbym utknął w cemencie ? Kiedy czuję się jakby nic się nie poruszało w ogóle? Tylko dlatego, że nie możecie zobaczyć ruchu, nie oznacza, że ruchu nie ma. Wasza planeta obraca się każdego dnia, ale nie czujecie tego. doświadczacie tego z pozycji, gdzie słońce jest lub gdzie księżyc jest na niebie, ale nie czujecie. Jeśli nie wyszlibyście na zewnątrz i nie mieli okien, to nie macie absolutnie żadnego postrzegania w jakim dniu jesteście, będąc w ciągłym ruchu. Tak więc, aby dać wam wspaniały przykład, jak można być w przyspieszonym ruchu, a jednak czuć się jakbyście nie szli nigdzie w ogóle, dajemy wam tą analogię.

Dla każdego z was, kto kiedykolwiek podróżował w samolocie, można zrozumieć, że kiedy najpierw startujecie postrzegacie znacznie przyspieszony ruch i gdy lądujecie występuje odczuwalny ruch, ale przez większość swojej podróży, gdy jesteście w powietrzu i dokonuje się największy postęp, jest bardzo małe postrzeganie ruchu. Wiecie, że gdzieś lecicie, kiedy jesteście w samolocie, ale możecie się nudzić. Może być wam ciasno na swoich miejscach. Zastanawiacie się, czy podróż będzie miała kiedyś koniec. Pytacie, „Daleko jeszcze” ? Śmieszne rzeczy mogą dać trochę ekscytacji podczas podróży, jeśli jest jakaś turbulencja w samolocie. Może wam być trochę bardziej wygodnie, jeśli siedzicie w obszarze pierwszej klasy. Możecie mieć co przekąsić lub obejrzeć film dla zabicia czasu, ale nawet jeśli spojrzycie przez okno, nie macie naprawdę poczucia prędkości lub niesamowitej ilości przebytej drogi. Naprawdę nie czujecie, jak daleko zalecieliście, aż do wylądowania, potem jesteście na zupełnie nowej ziemi, czyż nie ? Spieszycie się z wielką radością po przybyciu i wszelki poprzedni dyskomfort jest natychmiast zapomniany.

Nie widzicie ludzi w swoich samolotach, którzy nabyli swoje bilety i weszli na pokład z zamiarem polecieć gdzieś indziej decydując się w połowie drogi, że nie pomyśleli, chcą lecieć gdzieś indziej i wyskakują.Musicie przyznać, że osoby, które skarżą się do innych na to, jak są niewygodne ich loty będą miały znacznie dłuższe uczucie, dużo bardziej nieprzyjemne przeżycie, niż ci, którzy zdecydują się cieszyć drogą i bawić i pocieszać się, że jednak czują się dobrze. Wszyscy lądujecie w tym samym miejscu, kochani.Macie do wyboru, przez wasze skupienie i postawy, jak wygodnie, lub nie, to zrobicie.

Nie wszyscy jesteście w tym samym locie. Niektórzy z was już wylądowali i orientują się w nowych widokach. Niektórzy z was są po prostu gotowi do odlotu, a inni są w powietrzu już od jakiegoś czasu. Gdziekolwiek jesteście w podróży, to jest idealne dla Was.

Tak więc, nawet jeśli nie doświadczacie konkretnego ruchu w swoim życiu, to nie znaczy, że go nie ma na Waszej drodze. Wszyscy będziecie się zmieniać w sposób najbardziej wspaniały. Ludzie pytają, ” Gabriel, skąd mogę wiedzieć, że miałem ruch ? Skąd mam wiedzieć, że była zmiana i wzrost ? ” Drodzy, już widzicie to na milion sposobów.

Wielu z was znalazło, że ich stare problemy nie są po prostu już obciążeniem. Wielu z was znajduje się spokojniejszymi, bardziej pokojowymi. Może się okazać, że energetycznie, niektóre rzeczy wam już nie pasują. Może się okazać, że przeprowadzicie do innego obszaru lub do nowego domu. Możecie zmienić swoją karierę. Wasi przyjaciele mogą się zmienić. To wszystko jest odbiciem zmian w waszej wibracji. To wszystko jest na temat energii i wibracji.

Możecie znaleźć, że stare, chroniczne problemy zdrowotne zostały uzdrowione. Być może po prostu znajdziecie uczucie, że jesteście bardziej uregulowani, bardziej tolerancyjni, bardziej pozwalający. Zaczniecie widzieć zmiany w swoim życiu. Już widzicie zmiany w swoim życiu. Poruszacie się w tych energiach z łatwością, to zdumiewające, biorąc pod uwagę, że gdybyście byli wystawieni na działanie tych energii, zaledwie kilka lat temu, większość z was nie byłaby w stanie wytrzymać tego. Mówimy o ewolucji, nie tylko o waszej planecie, ale ludzkości. To jest to, co robicie.

Tak więc mówimy świętujcie. Skoncentrujcie się na tym, co chcecie tworzyć, nawet jeśli nie widzicie, że nadchodzi przed waszymi oczami.To jest element wiary, kochani – wiary w siebie jako twórcę, i wiary we wszechświat, że Wam to dostarczy. Poddanie i pozwolenie sobie na lądowanie na ziemi w miejscu, które jest dla Waszego najwyższego dobra i najwyższego dobra wszystkich. Jest piękna wolność w tym.

Cieszcie się. Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, gdzie jesteście teraz, ale zapewniam was, że wasze dusze są zachwycone pobytem w formie fizycznej, bycia częścią tego wspaniałego procesu, a proces ten nie będzie trwać tak na zawsze. Spojrzycie na te czasy i będziecie podziwiać to, co zrobiliście. Będziecie zaskoczeni, tak, jak nadal zaskakujecie i zadziwiacie nas.

Więc tak, zawsze będzie zmiana i tak, zawsze będzie wzrost, i tak, zawsze będzie ekspansja, i tak, zawsze będą rzeczy do tworzenia, i będą rzeczy, aby doskonalić, będą rzeczy do regulacji, rzeczy do dostosowania, rzeczy do przedefiniowania.To jest część piękna bycia w ciele i bycia na waszej planecie. Ale zapewniamy was, że nigdy nie jesteście w sytuacji, że jest więcej niż możecie obsłużyć i że jesteście kochani i wspierani na każdym kroku, w każdy sposób. To nie będzie na tym poziomie intensywności zawsze, niezależnie od tego, co może teraz czujecie.

Dajcie sobie miłość, pielęgnację, opiekę, której potrzebujecie. Stosujcie to, co znacie. Jesteście tu z jakiegoś powodu, i jesteście wspaniałymi nauczycielami przez przykład. Kontynuujecie nadal wykuwanie naprzód tego nowego Chrystusowego złotego wiekui nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni lub bardziej podekscytowani wami. Jesteście kochani i jesteście wspaniali. To jest tym, czym chcieliśmy podzielić się z wami dzisiaj.

Archanioł Gabriel przez Shelley Young
www.trinityesoterics.com
Facebook : Trinity ezoterika
Twitter : @ trinityesoteric
YouTube : http://www.youtube.com/user/trinityesoterics

http://2012allabout.blogspot.com/2013/09/aa-gabriel-przyspieszony-ruch.html

Umocniona Duchowość

Archanioł Gabriel

Witajcie, moi drodzy! Jak zadowoleni i zaszczyceni, jesteśmy w waszej obecności dzisiaj. Honorujemy Was, za to zobowiązanie, aby przyjść i zakotwiczyć energie grupy i my także witamy tych nowych dla naszych informacji, którzy będą się cieszyć z tego zarówno teraz w sali i w internecie w późniejszym czasie.

Zrobiliście niezwykłą robotę w ruchu do przodu przez pierwszą połowę tego ekscytującego, nowego, bezprecedensowego, energetycznego, roku liniowego. Doświadczaliście dostrojeń i wydarzeń energetycznych, jedne po drugich, z intensywnością, której nikt nie widział na tej planecie do tej pory. I pomimo tego, co możecie myśleć, robicie to wspaniale! Rozumiemy, że to przychodzi z jego tymczasowymi wyzwaniami, ale kochani, wysłuchajcie nas, gdy mówimy, że te drobne niedogodności są, jak można by powiedzieć, małe ziemniaki w wielkim układzie rzeczy. Dopasowujecie się znakomicie.

Więc w końcu, możemy powiedzieć, że macie swoje nogi pod sobą w energii tej całkiem nowej ery. Rozumiemy, że zajmie wam to trochę czasu, aby chociaż dostać się do punktu, w którym poczujecie się w zgodzie z nowymi energiami, poczujecie się komfortowo, poczujecie się jak byście wiedzieli, co robicie w zakresie nawigacji w tych bezprecedensowych energiach. Są one znacznie bardziej skomplikowane niż zdajecie sobie sprawę, ale proszę wiedzieć, że każdy aspekt tych energii działa na Waszą korzyść.

Jedną z najbardziej głębokich rzeczy, której doświadczyliście ostatnio, było wasze astrologiczne wyrównanie, które utworzyło świętą geometrię na niebie. (Ustawienie 6 planet w formie sześciokąta) To ma również wpływ na każdego człowieka na planecie i waszej ukochanej Gai. Mówiliśmy o tych geometrycznych wyrównaniach w przeszłości. Są one niezwykle pomocne i podtrzymujące. Pozwalają na przybycie wyższych energii niż kiedykolwiek doświadczyliście przedtem, aby spłynęły na waszą planetę, tak, oczywiście, czujecie to. Przesuwacie się z tym, wasze fizyczne ciała, wasze ciała energetyczne, wasz sposób robienia rzeczy, procesy myślowe, wasze wspomnienia – to wszystko przychodzi razem, aby przenieść Was do przodu w tym niesamowitym tańcu stworzenia, w którym bierzecie udział.

Więc dokąd to prowadzi? Co to wszystko oznacza? To, co tworzycie na waszej planecie, to jest energetyka umocnionej duchowości.To dlatego tak wiele wiadomości zostało przyniesionych z tak wielu różnych źródeł na temat znaczenia wejścia w swoją prawdziwą moc i wyjścia ze świadomości ofiary, ponieważ szablon świadomości ofiary, w dużej mierze, został stworzony przez teologie, które bazowały na świadomości separacji.

Widzieliście siebie jako oddzielonych, widzieliście siebie jako nie zasługujących – niektóre systemy wierzeń zmuszały was, abyście wierzyli, że rodzicie się na świecie grzesznikami i pozostajecie grzesznikami przez całe życie. Co za niezwykła rzecz do pozbawiania mocy! Na pewno jeśli kiedykolwiek patrzyliście na piękne dziecko, noworodka, widzieliście, że jest czyste, niewinne, aspektem Źródła, błogosławione i cudowne na wszystkie sposoby. To jest przykład wierzeń, które zostały wymuszone na was w imię duchowości. Niestety, to było do kontrolowania was, chodziło o utrzymanie was posłusznymi, i oczywiście, te energie są po prostu nie są już wspomagane, gdy kontynuujecie duchową ewolucję.

Wiele starych teologii pozwalało osiągnąć uległość mas przez zapewnienie przywódcom bycia bogatszymi ale zwolennikom bycie biedniejszymi. Trudno czuć się umocnionym, jeśli ledwo żyjesz na granicy egzystencji, ale niektóre kościoły zachęcały do tego, pozwalając wam myśleć, że czym uboższy jesteś, tym bardziej pobożny jesteś i bardziej godny łaski Bożej. To zachęcało do paradygmatu męczennika, który mówił, że jeśli jesteś dobry, po prostu dajesz i dajesz i dajesz, aż nic już ci nie pozostało do oddania, a prawdziwie święty nigdy nie prosi, aby coś otrzymać. Z pewnością nie byliście godni, ale jeśli nie narzekaliście, jeśli robiliście, jak mówiono i ciągnęliście linę, to jeśli mieliście szczęście, gdy mściwy Bóg zlituje się nad wami. Byliście zachęcani, aby widzieć swoje życie jako krzyż do niesienia. Jeśli zeszliście z linii w którymkolwiek z tych oczekiwań, mogliście być prześladowani w najbardziej barbarzyński sposób lub co najmniej odrzuceni przez innych. Kościoły ograniczały informacje, którymi się dzieliły, ukrywały wiele tajemnic, które zagrażały mocy kilku. Ten model po prostu nie mógł pójść dalej, ponieważ opiera się na świadomości separacji, podczas gdy nowe energie poruszają planetę do świadomości jedności.
Jest od wielu, wielu pokoleń żyjących w ten sposób, kiedy przyjęliście systemy wierzeń, o których demontaż jesteście teraz proszeni. Piękne jest to, że energie, w których jesteście dzisiaj już nie wspierają ukrywania faktów. Mówiliśmy o znaczeniu waszego internetu we wzniesieniu waszej planety. Ze swobodnym przepływem informacji, Drodzy, tajemnice nie są już wspierane. Tak więc widzimy, energie, które tworzą przejrzystość i integralność. Jeśli jesteście niespójni – jeśli macie maskę, która pokazuje jedną stronę dla świata, a za kulisami rzeczy są zupełnie inne, możecie być wyeksponowani.

To jest z otwartością, przejrzystością i integralnością, które utrzymujecie teraz, że będziecie obejmować nowe systemy wiary oparte na jedności, które są przeznaczone dla umocnienia wszystkich. Wasze technologie tworzą globalną społeczność, wspierając świadomość jedności ze swobodnym przepływem informacji dla wszystkich. Ponadto, im bardziej obejmiecie swoją boską naturę, tym bardziej będziecie znajdować wszystkie informacje, wskazówki i odpowiedzi, których szukacie wewnątrz, dla własnego rozwoju i dzielenia się z innymi, więc będziecie mieli dostęp do czegokolwiek, czego potrzebujecie z wielu różnych źródeł, w tym siebie.
Gdy przesuniecie się do przodu w swojej świadomości jedności, zrozumiecie, że bez względu na to, jakiej wiary osoba jest zwolennikiem, to jest ok. Nie będziecie uważali, że ludzie są w błędzie z powodu ich wiary i i ich przekonań, w rzeczywistości, będziecie celebrować przekonania innych i również świętować własne, poprzez praktykę akceptacji i pozwalania. Będziecie wiedzieć, że każdy człowiek jest ekspertem od własnej ścieżki i podąża ścieżką, która najlepiej pasuje do niego i tego, czego jego dusza pragnie doświadczyć.Ponieważ nie będziecie zagrożeni przez różnice, wasze własne systemy przekonań również nie będą zagrożone, ponieważ przychodzą z autentycznego umocnionego miejsca. Nie będzie już dłużej potrzeby, aby ktoś nie miał racji po to, abyś ty miał rację. Możesz po prostu zaakceptować Boską doskonałość tego wszystkiego w danej chwili. Ponadto, będziesz mógł swobodnie i otwarcie świętować swoją boskość w jakikolwiek sposób, w jaki czujesz się najbardziej autentycznie i radośnie dla siebie, i będziesz całkowicie bezpieczny, więc bez obawy o osądzanie lub prześladowania.

Tak, jak mówimy o przesunięciu naprzód w nowe energie i tworzeniu Nowej Ziemi, współtworząc tą całkiem nową Erę, tak prosimy Was, aby uwolnić wszelkie stare wierzenia religijne, które was już nie honorują i nie wspierają Was w ruchu do przodu w Waszą autentyczną moc. Uwolnijcie pomysł, że jesteście oddzieleni w jakikolwiek sposób od Źródła lub niegodni, aby prosić i otrzymywać to, czego możecie potrzebować, aby żyć życiem, które najlepiej wyraża to, kim naprawdę jesteście!Drodzy, jak na ziemi, myślicie, że moglibyście żyć umocnioną ekspresją życia, jeśli nie otrzymywalibyście?

Nowe energie wspierają równowagę. Proszą Was żebyście byli zmianą, którą chcecie zobaczyć. Prosimy Was, abyście znaleźli i świętowali swoją boskość i pozwolić jej jaśnieć jako ukochany kawałek Źródła oraz honorowany twórca tej całkiem nowej ery.

Prosimy Was, abyście nie tylko podnosili siebie w górę, lecz również podnosili innych. Oznacza to, że uwalniacie pomysł naprawiania lub ratowania innych, ale zachęcacie ich do odkrycia ich autentycznej mocy. Chodzi o dzielenie się informacjami, to jest o dzieleniu się miłością, to jest o dzieleniu się swoim zaawansowaniem. Chodzi o zrozumienie, że jest więcej niż wystarczająco dla każdego. Chodzi o uwalnianie świadomości na bazie braku. Chodzi widzenie siebie jako uzdrowionego i kompletnego i boskiego, i również widzenie innych, jako uzdrowionych i kompletnych i boskich. Jesteście ludźmi światła na ziemi, oto kim jesteście. Wszystko, co sugeruje, jesteście mniej niż tym jest iluzją, a te nowe energie obdzierają te złudzenia.

Zastanawiacie się, jak wiele jeszcze może być, tego, co trzeba uwolnić? Chcemy powiedzieć, że potrzebujecie utrzymywać uwalnianie, aż znajdziecie swój oświecony rdzeń, aż do objęcia swojej chwalebnej prawdy, własnej boskości. Uwalniacie wszystko, co ukrywa, to wasze piękno przed wami i przed światem. Jaka piękna praktyka i błogosławieństwo, którym jest!

Więc dajcie sobie pozwolenie na załadowanie swojego talerza wysoko w bufecie duchowości, tym, z czym czujecie się wspaniałe, a resztę pozostawcie, a gdy inni przyjdą za wami i nałożą stosy na ich wielkie talerze tego, co pozostawiliście, wiedzcie, że jest to, idealne dla nich w danym momencie na ich unikalnej ścieżce. Jeśli po prostu obejmiecie to, kim naprawdę jesteście i dacie światłu błyszczeć i będziecie praktykować akceptację, pozwalanie, oddanie, wiarę, przepływ, zaufanie, wdzięczność i miłość bezwarunkową, to zakotwiczycie każdą ilość energii potrzebnej dla planety, aby przejść całkowicie do oświecenia i będziecie robić to, na co wasza dusza czekała przez tysiące lat doświadczeń. Nie możemy powiedzieć tego prościej niż to. I to jest tym, czym chcieliśmy podzielić się z wami dzisiaj.

Archanioł Gabriel przez Shelley Young
25 lipca 2013
trinityesoterics.com

http://2012allabout.blogspot.com/

AA Gabriel – Rozszerzenie w Nową Erę

Channeler: Shelley Young
21 czerwca 2013

Pozdrowienia Kochani! Jak zadowoleni i zaszczyceni, jesteśmy waszą obecnością dzisiaj. Honorujemy was, za to zobowiązanie, aby przyjść i być częścią energii dzisiaj, gdy obchodzicie wasze przesilenie.

Są to niezwykłe czasy. To przesilenie jest szczególnie kluczowym punktem dla Was. Nie zdajecie sobie sprawy, jak głęboko rzeczy zostały przeniesione i przesunięte od ostatniego świętowania przesilenia. Nastąpiły głębokie zmiany. Jesteście aktywnie zakotwiczeni w energii nowego Złotego Wieku Oświecenia. Wiemy, że wielu z was, ocenia to jako trudne czasy. W rzeczywistości, gdybyście mogli zobaczyć wszystko, co zostało osiągnięte, moglibyście być zaskoczeni, że zrobiliście to z taką łatwością.

To Wy byliście narażeni na napływ światła, który był bezprecedensowy na świecie do tej pory. Znajdujemy to ciekawe, kiedy słyszymy jak mówicie, że nie wiele się wydarzyło, gdy w rzeczywistości, zostaliście wystawieni na energie, których zaledwie dwa lata temu, wielu z was nie byłoby w stanie wytrzymać tego. Wasz organizm nie byłby w stanie poradzić sobie z energią, i to jest, jak bardzo się zmieniliście, ale tak jak wy nie widzicie rzeczy, gdy rosną i są tuż pod waszym nosem, wzrost jest stopniowy i konsekwentny, a Wy nie widzicie bo jesteście zbyt blisko, aby być w stanie zobaczyć różnicę. Daj nam zapewnić się, że zrobiliście to zadziwiająco dobrze.

Aby umieścić to w perspektywie dla Was, rozumiecie, że gdy wchodzicie do pełni księżyca odczuwacie skutki wzrostu księżyca do pełni, a następnie odczucie, gdy z niej wychodzicie. I rozumiecie, że kiedy macie zaćmienie, odczuwacie skutki zaćmienia dłuższy czasu przed zdarzeniem i przez jakiś czas później. Musicie zrozumieć, że gdy weszliście w nowy rok, to on ma swoje unikalne nowe energie, które należy zaaklimatyzować. Właśnie przesunęliście się zupełnie do nowej ery. Wyobraźcie sobie, jak mocno, to mnoży efekty, gdy jesteście w zakończeniu ery, która trwała tysiące i tysiące lat i jest przejście do zupełnie nowej ery, która będzie też trwać tak długo! W szczycie tego uczycie się w waszych ciałach, jak przyswoić światło, które zalewa waszą planetę i jak pracować w energii wyższych wymiarów. Więc to było bardzo wiele, a my to rozumiemy i cześć Wam za to.

Czy wasza planeta nadal przesuwa się i rozwija? Tak, oczywiście będzie. Czy nadal zmienia się i ewoluuje? Tak, oczywiście. Ale to, co się stanie, to Wy staniecie się bardziej biegli w niej. Poznacie porady i wskazówki, które pomogą Wam waszą unikalną fizyczność przenieść z energiami. Stanie się starym kapeluszem i Wy po prostu będziecie wiedzieli, oh, to jest, jak będzie odczuwane, nic wielkiego. To jest tylko niewygodne dla Was, ponieważ nie jesteście przyzwyczajeni do tego jeszcze. Wiele rzeczy, które dzieją się w Was są nowe, więc nie wiecie czego się spodziewać, i, oczywiście, gdy już doświadczycie czegoś raz, wiecie, czego się spodziewać, po raz drugi, i tak dalej. Tak więc staniecie się ekspertami w przesunięciu i tworzeniu w tym Złotym Wieku. Jesteście pionierami i dopiero zamoczyliście nogi, że tak powiem, w tych nowych energiach, więc bądźcie mili i łagodni dla siebie. Zrobiliście niezwykłą pracę.

To przesilenie jest tak ważnym czasem, ponieważ wyznacza ulokowanie się w energii, więc to, co zrobiliście zostało zapoczątkowane w nowej energii tej całkiem nowej ery, i teraz, ten postęp będzie w niej dopasowany (zablokowany). Wielu z was czuje to. Wielu z was będzie czuć przesunięcie energii, które pomaga czuć się bardziej uziemionym, bardziej obecnym, bardziej świadomym. Będziecie mogli wyczuć, że coś zostało zrealizowane, i oczywiście, to będzie kontynuowane. Nie szukacie kresu rozwoju i ekspansji, drodzy! Taka jest prawdziwa natura ludzkiej istoty i tym, czego przyszliście tu doświadczać.

Dlatego pragniemy, dać Wam to w sposób, który zrobi to bardzo jasnym dla Was, więc będziecie mogli zrozumieć, przez co przechodzicie w tym ostatnim czasie.

Mówiliśmy o przesileniu jako o punkcie ocalenia (zapisu).Wyobraźcie sobie grę wideo, gdzie jesteście gwiazdą gry. Wybraliście swoją postać i wybraliście swoje ciało i jak ono wygląda, tak jak wybraliście swoją fizyczność, zanim weszliście w ciała tym razem, i jesteście w tej niesamowitej pogoni w tej grze wideo, i z Waszą wolną wolą wybieracie to, czego chcecie doświadczyć. To jest tym, co robiliście.

Niektórzy z was byli w jakichś bardzo ciemnych i gęstych obszarach w 3D i zwalczali groźne elementy – przerażające lęki, wątpliwości, sparaliżowania, ogromne systemy wierzeń, które wydawały się tak realne i nie do pokonania, aby dostać się do następnego etapu. Ale to zrobiliście, zdobyliście umiejętności i nauczyliście się nowych rzeczy i technik i udało się oddalić potwory z przeszłości, lekko poobijani i lekko uszkodzeni, być może, ale zwycięscy we wszystkim.

Kiedy macie do czynienia z grą wideo, która nie działa w sposób liniowy musicie, być może potrzebujecie odwiedzić różne obszary, może być konieczne zgromadzić różne narzędzia, może być konieczne zdobyć coś, co was powstrzymywało lub blokowało postęp. Możecie przejść do punktu w grze tylko, aby uświadomić sobie, że trzeba wrócić do Jaskini ran, bo nie zdawaliście sobie sprawy, że Dar przebaczenia pozostawiliście właśnie tam. Boicie się wracać! Nie zdawaliście sobie sprawy, że były dary i skarby, w tym ciemnym miejscu, bo byliście po prostu w pośpiechu, aby wydostać się stamtąd!

To jest tym, co wielu z was robi w ciągu ostatnich ośmiu tygodni waszego czasu linearnego. Macie konieczność wrócić do swojej starej gęstości i odebrać te zapomniane małe fragmenty skarbu.Ale zdumiewające jest, że gdy macie doświadczenie wszystkiego, co było do zrobienia w tym miejscu nie jest już ono w ogóle straszne. To miejsce, którego kiedyś się baliście stało się pustą grotą. Nie zdecydujecie się na pobyt tam, ponieważ energia nie jest przyjemna, ale też nie aktywuje w was tych starych uczuć już dłużej. Jesteś gotowi, aby przejść, aby pozostawić ją w przeszłości, ale nie zróbcie pomyłki w tym, musicie pamiętać, aby zapisać (ocalić) swoje postępy!

Nie pójdziecie w zupełnie nowe obszary gry, gdy wciąż myślicie o tym, co pozostawiliście po sobie. Stało się, jest zrobione. To nie ma wam nic więcej do zaoferowania. Po prostu oczekujcie z niecierpliwością kolejnej ekscytującej fazy i dla każdego poziomu, po którym poruszacie się w grze wideo, zyskujecie nowe umiejętności, otrzymujecie nowe odznaczenia (naszywki pagony) energii, uzyskujecie nowe narzędzia, aby tworzyć.

A teraz, ponieważ pracowaliście tak ciężko otworzyliście zupełnie nowy świat! Wy słyszeliście, że nowy świat może istnieć i mieliście nadzieję, że to prawda, ale tylko najbardziej pracowici gracze tam się dostaną. Teraz jesteście tam! Jesteście w całkiem nowym świecie i tam są wszystkie rodzaje nowych darów i macie zupełnie nowy system nawigacji, a nawet dostaniecie nowe ciało! Możecie zmieniać, co chcecie, aby wyrazić, kim jesteście dzisiaj. Lepsze niż to jest, że zmieniliście się z pojedynczego gracza w grę wieloosobową, gdzie wielu innych przyjdzie i będzie tworzyć z wami i wspierać Was i dopingować Was w tym!

A dlatego, że tak ciężko pracowaliście i otworzyliście ten nowy świat możliwości, inni widzą to, co zrobiliście i chcą doświadczyć tego również. Widzicie ich, pracujących przez własną wersję gry 3D i teraz już rozumiecie, że to nie ma znaczenia, czy to zajmie im dzień, czy sześć miesięcy, aby przejść przez fazę gry, którą wybrali w stylu gry, który jest idealny dla nich. Również widzicie i rozumiecie, że ktoś na poziomie 37 nie jest lepszy niż ktoś na poziomie 2, wszyscy są tylko tam, gdzie są, mając własne doświadczenia w tej samej grze.
Czy widzicie? To więc ma zastosowanie do Waszego życia teraz.Cieszcie się, że właśnie weszliście w tą całkiem nową erę! Obejmijcie to, co macie, aby wybrać to, czego chcecie doświadczyć! Miłej zabawy w poznawaniu waszych nowych ciał świetlistych i znajdowaniu, czego one mogą dokonać! Na poziomie duszy macie taki wspaniały czas, a w ten sposób i my mamy absolutnie niesamowity czas oglądania tego jak to robicie! Więc zrozumcie, że to wszystko jest bosko doskonałe i nie możecie odebrać tego źle. To, co się stało, to graliście tak wyjątkowo dobrze w ciągu ostatnich 6 miesięcy, dziś jesteście radośnie ulokowani w waszym postępie.

Więc czy to wszystko oznacza, że teraz wszyscy zostali wykręceni i uwalniali bez końca i wchłaniali więcej światła jeszcze raz? Oznacza to wiele rzeczy. Oznacza to uzdrowienie. Oznacza to prawdziwe objęcie swoich ról wielkich twórców i rozpoczęcie wkraczania w te sny, które zawsze mieliście w posiadaniu, jako tak drogie i zastanawialiście się, czy kiedykolwiek dojdą do skutku. Dla wielu z was oznacza to znalezienie miłości, wsparcia, partnerstwa. Wielu z was żyje teraz bardzo samotnym życiem. Wielu z was teraz kończy tą fazę i wchodzi w promienie słońca, czując się gotowymi do powrotu z innymi.

Ważne jest, aby nie pomalować tych nowych energii farbą tego, gdzie byliście. Ważne jest, aby pamiętać, że są to bezprecedensowe czasy i macie wybór i możecie tworzyć. Nie zatruwajcie swojej nowej Ziemi starymi energiami, gdzie byliście, bo po prostu one nie pasują dłużej i nie ma już żadnych prezentów i skarbów pozostawionych do odkrycia tam.

Idąc dalej naprzód cieszcie się energią przejrzystości, prawdy, jedności, wspólnoty, łatwości, łaski, przepływu, akceptacji, pozwalania, radości i miłości bezwarunkowej. Wszystko to jest cechami Nowej Ziemi, którą tworzycie, i za to jesteście honorowani i jesteście kochani i jesteście celebrowani. To jest tym, czym chcieliśmy podzielić się z wami dzisiaj.

Archanioł Gabriel przez Shelley Young
www.trinityesoterics.com
Facebook: Trinity ezoterika
Twitter: @ trinityesoteric
YouTube: http://www.youtube.com/user/trinityesoterics

http://2012allabout.blogspot.com/2013/06/aa-gabriel-rozszerzenie-w-nowa-ere.html

Archanioł Gabriel: Bądźcie siewcami humoru

CARREY

 

Pragnę omówić atrybut miłości znany jako humor. Ta jakość jest nieodzowna aby utrzymać poczucie lekkości istnienia w sercach jednostek i grup. Dzięki temu przymiotowi, który manifestuje się wewnątrz i wyrażany jest na zewnątrz, dowolne wyzwania czy przeszkody, z jakimi dana osoba się styka, stają się o wiele mniejsze i łatwiejsze do opanowania, gdyż humor sprawia, że ciężar staje się lżejszy.

Posiadanie tej wewnętrznej właściwości obdarza was narzędziem, jakiego można użyć do zrównoważenia każdej sytuacji, która was z tej równowagi może wyprowadzić. Gdy dana osoba posiada tę właściwość, może prowadzić życie wypełnione zapałem, entuzjazmem i odwagą. Zdolność trzymania się tego w obliczu wszelkich pozornych przeszkód pozwala wytrwać w każdym kolejnym dniu.

Głównym powodem, dla którego wielu ludzi może zostać wytrąconych ze stanu równowagi, jest to, że poświęcają oni za dużo mentalnej i emocjonalnej energii skupiając się na wyzwaniach, które są przed nimi, w ten sposób tracąc szerszą perspektywę swego życia. Kiedy ten atrybut się manifestuje i jest stosowany regularnie w dowolnej sytuacji, która jest stresująca i trudno z nią sobie poradzić, dzięki niemu można dostrzec nowe perspektywy, które w najniezwyklejszy sposób tę sytuację mogą zmienić. Ten aspekt miłości przynosi wam uzdrowienie i uwolnienie od powagi, gdy koncentrujecie się na czymś, a gdy śmiech budzi się wewnątrz was, odkrywacie, że sytuacja nie wydaje się już tak ciężka, a wasz nastrój staje się znacznie lżejszy.

Dzięki tej cudownej właściwości, która zawiera w sobie element radości, ludzie mogą iść przez swe codzienne życie wyglądając lepszego czasu i sytuacji za każdym razem, gdy budzą się oni następnego dnia. Ta cecha ma w sobie element magii i dzięki niej osoba, która jej używa, staje się magiem i alchemikiem w swym życiu codziennym. Atrybut humoru może rozświetlić wiele waszych dni, gdyż odkrywacie, że życie jest o wiele bardziej znaczące i radosne, kiedy w waszym doświadczeniu pojawia się śmiech – produkt uboczny tego aspektu miłości. Ci, którzy starają się wnosić radość i śmiech dzięki tej właściwości, okazują również współczucie i empatię wobec innych w sytuacjach, kiedy ci najbardziej tego potrzebują. Przejawy tej właściwości są aktem miłości wobec tych, ku których są one skierowane.

Kiedy właściwość ta praktykowana jest regularnie, jest dla danej osoby sposobemjcsk976333423349komunikowania wielkiego uczucia i szacunku w odniesieniu do jej odbiorców. O ile tylko nie nadużywa się tej właściwości, może ona wielu innym ludziom dosłownie uratować życie, gdyż śmiech przynosi radość, a radość automatycznie podwyższa częstotliwość wibracji. Kiedy częstotliwość jakiejś osoby podwyższa się, jest ona wtedy zdolna poradzić sobie z tym, co ją trapi, w bardziej pozytywny i filozoficzny sposób. Ta właściwość może zatem naprawdę ludzi rozświetlać i skierować ich w o wiele lepsze miejsce, skąd są w stanie z większą przejrzystością dostrzec, że ich życie biegnie właściwą ścieżką i że wszystko jest w porządku.

Stańcie się magami, którzy używają tego atrybutu kiedykolwiek pojawia się taka sposobność, a będziecie niezmiernie uradowani z jego efektów. Ujrzycie, jak wasi ukochani krewni i przyjaciele z szerokim uśmiechem na ustach zostaną tym wzmocnieni i zbudowani w taki sposób, że ich problemy będą się zdawały rozpuszczać się i znikać. Jest to ten atrybut miłości, którego można używać z nieskrępowaną radością, gdy hojnie się nim dzielicie i wszędzie rozsiewacie swe nasiona miłości. Bądźcie siewcami humoru i rozświetlajcie za każdym razem jedną osobę, grupę ludzi czy też świat. Ten świat potrzebuje więcej tej jakości w dużych dawkach, aby zrównoważyć zmiany i inne wydarzenia, które mają tu miejsce.

Zostawiam was teraz, abyście zastanowili się w jaki sposób możecie stać się w tym świecie zmianą dzięki temu, że rozsiewacie swe nasiona miłości.

JAM JEST Archanioł Gabriel

Przekazała Marlene Swetlishoff, 20 czerwca 2013

http://www.therainbowscribe.com/archangelgabriel

Przetłumaczyła wika

http://krystal28.wordpress.com/

Archanioł Gabriel ~ Posiadanie Waszej Boskości

Channeler: Shelley Young
30 maja 2013

Pozdrowienia, Kochani, jak zadowoleni i zaszczyceni z waszej obecności dzisiaj. Honorujemy was za przybycie w trakcie tego miesiąca, bardzo burzliwego, aby zakotwiczyć energie, aby przynieść wiadomość i służyć tak, jak to robicie dzisiaj. Jesteście kochani i honorowani za wszystko, co robicie, a odnosi się to do wszystkich, nie tylko tych, którzy są w sali w tym czasie, ale także tych, którzy będą cieszyć się tym transmisją w internecie później.

Mamy niezwykle wysokie energie w grupie już dziś. Są one wysokie, są światłem i są anielskie. To jest to, co przynosicie do stołu, kochani. Jesteście światłem. Jesteście światłem wibrującymi istotami w tym punkcie.

Byliście przekręcani i piaskowani i przesuwani i prani i oczyszczani i dostrajani i zachęcani w ogromnym zakresie, w ciągu ostatnich 6 tygodni waszego czasu linearnego, i za każdym razem, gdy osiągnęliście wyższe dostrojenie, za każdym razem, kiedy pozwalaliście odejść tej gęstości, stawaliście się coraz jaśniejszym, czystszym naczyniem swojej własnej boskości. Za każdym razem, gdy jest uwalnianie starych ran, starych systemów wierzeń, starych mantr, świadomości ofiary, bezsilności – za każdym razem, gdy pozwalacie, żeby to was opuszczało zostajecie wypełniani energiami własnej boskości. Co za chwalebny czas jest dla ludzkości!

Teraz wielu z was czuje to. Wielu z was, też znalazło, że ten ostatni okres 6 tygodni, był szczególnie trudny, ponieważ przyspieszał was, jak uciekający pociąg, w kierunku tego boskiego stanu, którego pragnęliście przez tak długi czas. Jak na ironię, to co ono robi to jest aktywacja, w wielu z was, strachu przed sukcesem, lęku przed porażką, strachu przed odpowiedzialnością, strachu władzy, bo wszyscy mieliście wyrażenia przeszłych żywotów, gdzie zmagaliście się z tymi aspektami. Ale to jest przeszłość, Kochani. To były bardzo różne czasy i prosimy was dzisiaj, abyście zobowiązali się do posiadania własnej boskości, bo to jest dokładnie tym, po co jesteście tu, aby robić i to jest tym, czym ten proces był przez cały ten czas.

Przyjrzyjmy się więc, temu przez chwilę. Co znaczy posiadanie waszej własnej boskości? Oznacza to, że dokonujecie wyboru, aby nauczyć się i nawigować w poddaniu i przepływie. Oznacza to, że już nie potrzebujecie ciemnego kontrastu w celu zdefiniowania siebie. To oznacza, że osiągnęliście wyższy poziom funkcjonowania, który jest do Waszej dyspozycji przez cały czas i nie potrzebuje już starych energii dualności i kontrastu. To może być dla Was trudne do zaakceptowania, ponieważ staliście się bardzo przyzwyczajeni do pracy w energiach w pewien sposób. Trudno Wam uwierzyć, że możecie wzrastać się i tworzyć z łatwością, a mimo to jest dokładnie tym, co jest dostępne dla was.

Gdy obejmujecie więcej swojego mistrzostwa, więcej swojej boskości, stajecie się natychmiastowymi manifestującymi. Więc, czy chcecie, czy nie, moi drodzy, będziecie uczyli mistrzostwa w panowaniu nad swoimi procesami myślowymi bardzo szybko, bo wasze kreacje będą stawać się przed wami i niepowtarzalne, i to jest przyjemność to zobaczyć.

Wielu z was poczuło, że proces wzniesienia trwa okrutnie długo. Byliście niecierpliwi do momentu, w którym jesteście teraz. Jesteście często świadomi tego, czego możecie oczekiwać. Człowiek ze swej natury, nie lubi zmian, więc jeśli wiecie, z dużym wyprzedzeniem, co nadchodzi, będziecie z niepokojem oczekiwać i raczej obejmiecie to, kiedy nadejdzie, zamiast opierać się temu, co by się stało w przypadku nagłej zmiany.Więc tutaj jesteście, balansujecie nad przepaścią ruchu naprzód do tych samych rzeczy, których chcecie i nadal macie chwilę paniki, w ostatniej minucie, podobnie jak stojąca na skraju trampoliny przed nurkowaniem.

Drodzy, wysłuchajcie nas, gdy mówimy, że macie swoje okulary, macie aparat oddechowy, macie swój kostium kąpielowy, macie swoje wodne skrzydła i macie przewodników oczekujących na powitanie was w basenie boskości. Macie aniołów ze skrzydłami, którzy będą łagodzić wasz lot w kierunku wody. Po prostu nie możecie zranić siebie, nie możecie chlapnąć na brzuch w tym momencie. Wszystko, co kiedykolwiek było potrzebne, jest już na miejscu.

A jednak stoicie na skraju trampoliny, mówiąc: „Co zrobić, jeśli woda jest zimna? Chciałem pływać, ale być może nie”. Jesteście gotowi. Stworzyliście trampolinę, stworzyliście drabinę do góry na trampolinę, stworzyliście aparat oddechowy, stworzyliście basen i jesteście tymi, którzy wybrali wodę, więc jak może do was nie pasować? Czy widzicie?

Posiadanie swojej boskości oznacza, że zaczniecie podejmowanie decyzji dla siebie w oparciu o wewnętrzny system prowadzenia bez konsultacji z innymi. Dawno minęły czasy, w nieskończoność trwające rozmowy z przyjaciółmi o tym, co należy zrobić lub nie, kręcąc swoimi kołami w energiach, które utrzymują was w niewygodzie i idą donikąd. Będziecie wiedzieć. Będzie wiedza w was, która jest zawsze dostępna i możecie wybrać, żeby wykorzystać tą wiedzę jako swoje środki przewodzenia sobie.

Więc tak, gdy jesteś właścicielem swojej boskości przyjmujesz rolę przewodnika siebie, i będziesz przyjmował również rolę przewodnika dla innych, i zrobisz to kochająco z tą samą akceptacją i pozwoleniem i bezwarunkową miłością, której twoi przewodnicy używali dla Ciebie.

Dawno minęły czasy, rozpraszania siebie. Ludzie odwracają się, aby uniknąć wejścia w ich boskość. Więc znajdziecie siebie robiącymi zdrowsze wybory. Przestaniecie rozpraszać siebie w działaniach, które utrzymują was w blokadzie. Uzależnienia będą spadać na dalszy plan. Wszystko, co Was paraliżuje lub oddala was od słodkiego punktu waszego najwyższego dostrojenia nie będzie odczuwali dobrze, bo, widzicie, Wasze najwyższe dostrojenie to baza. Nie możemy powiedzieć tego prościej niż to. To jest baza waszego domu i to jest miejsce, dokąd będziecie nadal kontynuowali powrót.
Teraz nie próbujemy przez sekundę powiedzieć, że będziecie w swoim najwyższym dopasowaniu przez cały czas. Rozumiemy, że jesteście ludźmi i rozumiemy, że po prostu wchodzicie w swoje mistrzostwo i wy powinniście zrozumieć, to także. Ludzkie istoty światła na Nowej Ziemi są bardzo twarde dla siebie. Są perfekcjonistami. Byli oni na planecie, kiedy to nie pracowało dobrze przedtem i bardzo zainwestowali w to, aby wyszło dobrze tym razem. Jest powaga w nich, jak trzymali się do tego momentu. Jako drogowskazy, chcecie zrobić wszystko tak pilnie, jak to tylko możliwe, i my kochamy i pochwalamy was za to, ale to, co zobaczycie, gdy będziecie właścicielami swojej boskości, jest tym, że zabawa (radość) będzie wracać do Waszego życia. Będziecie doświadczać znacznie więcej radości. Nie dostaniecie tego pracując z rzeczami. pozwolicie sobie, aby w końcu zrelaksować się i BYĆ. Przechodzicie od grania roli do Bycia rolą w tym wspaniałym procesie

Nie pozostaniecie w najwyższym wyrównującą przez 100% czasu, ale nie martwcie się, to jest samo-korygujacy się kurs. Będziecie wiedzieli kiedy wyjdziecie z najwyższego dostrojenia, poczujecie się nieswojo, tak, że będziecie cofać się w bardzo szybko. Do tego czasu opracowaliście narzędzia, które pozwalają wam to zrobić. Dla wielu z was stało się to drugą naturą, więc wiecie, jak się ustawić, wiecie jak medytować, wiecie jeszcze jak siebie wyciszyć, wiecie jak się skupić, wiecie, jak płynąć, wiecie, jak się poddać, wiecie jak leczyć, wiecie jak się ponownie podłączyć. Są to umiejętności, które zebraliście dla powodu, a powodem są te energie, w których siedzicie w tej chwili.

Ten wspaniały kosz narzędzi nie zrobi Wam wiele dobrego, jeśli go nie użyjecie, więc nie bójcie się zacząć być właścicielem swojej boskości w Waszych działaniach i zachowaniach.Ponownie, nie szukając dobrowolnego ideału doskonałości, który musi być osiągnięty (dziwny pomysł, bo w rzeczywistości jesteście wszyscy doskonałością i nigdy nie możecie być niczym innym niż to), ale tylko w poszukiwaniu komfortu, łatwości i dostrojenia. Czy to nie brzmi lepiej niż to gdzie byliście?

Uzdrowienie jest w pełni dostępne dla Was, gdy jesteście właścicielem swojej boskości. Bardzo wiele chorób ciała zostało stworzone przez procesy myślowe i systemy wierzeń, które nie honorują Was. Gdy pozostajecie w najwyższym dostrojeniu, wybieracie przestrzeń, która jest umocniona i pozwala waszemu organizmowi odmładzać się i uzdrawiać i prosperować.Wybraliście poziom poza tym, który stworzył choroby w pierwszej kolejności.

Wielu z was, którzy nie tylko mieli zdolności psychiczne w jednej dziedzinie znajdzie inne obszary kwitnące dla Was. Tak więc, na przykład, ogromna liczba uzdrowicieli na świecie, którzy tylko byli w stanie poczuć i wyczuć, a nie były w stanie zobaczyć psychicznie będzie miała aktywację trzeciego oka i zobaczą doskonale, i to będzie bardzo ekscytujące dla nich. Wielu z was będzie rozwijać pełne widmo darów, gdzie możecie zobaczyć, gdzie wyczujecie, czy poczujecie, gdzie będziecie uzdrawiać, gdzie usłyszycie. To będzie zupełnie nowy plac zabaw dla Was, gdy wybierzecie pobyt i grę w wyższych energiach, które są dla Was dostępne.

Możesz znaleźć siebie zaczynając mówić jakieś rzeczy i w połowie swojego zdania zdacie sobie sprawę z tego, co macie zamiar wystawić energetycznie i zatrzymacie się całkowicie. Więc zwyczaje waszych pozbawiających mocy wypowiedzi i zwrotów będą bardzo oczywiste dla Was i również odejdą na bok po drodze.

To jest niesamowity czas na waszej planecie. Dlaczego nie zacząć używać mistrzostwa od teraz oświadczając: „Od tego momentu wybieram, aby uzdrawiać i przesuwać się bez problemów i tworzyć życie moich marzeń. Posiadam swoje mistrzostwo. Wiem, że prawdziwa moc służy całości i to jest tym, w co ja wkraczam. Wiem, że oferuję bezwarunkową miłość, bo to nie jest tym, co robię, tylko kim Jestem”. Będziecie się koncentrować na zmianach, które chcecie zobaczyć, a nie na kontraście tego, czego już nie chcecie, i to jest czas, gdzie wskazówki naprawdę zaczynają pokazywać szczyt i zaczniecie widzieć głębokie zmiany na swojej planecie.

To jest w porządku, aby wejść w to wyrównanie. Zrobiliście to. Nie byłoby w tych energii, gdyby nie było każdego i każdej z was. Jesteście tymi, którzy to umożliwili, a teraz jesteście tymi, którzy będą prowadzić ludzkość i waszą planetę do następnej wielkiej fazy. Jesteś honorowani i świętowani za to! Wasz czas jest teraz. Jest teraz.

Ponadto, będzie wielu z was przychodzących razem, którzy będą mogli przypomnieć sobie o tym i o tych chwilach, kiedy zapomnieli natychmiastowo. Kiedy jesteście otoczeni przez wszystko, co wspiera wasze najwyższe wyrównanie, dużo łatwiej jest wam pozostać w tym ustawieniu. Relacje z waszymi boskimi innymi będą się przydarzały.Rodziny dusz znajdą siebie nawzajem w rekordowej liczbie, dzięki waszemu Internetowi. Informacja przepływa swobodnie.Niesamowite nowe uzdrowienie nastąpi. Nowe sposoby lecznicze narodzą się dla tych, którzy zdecydują się pracować z innymi w ich podróżach uzdrawiających.

Jeśli chcielibyście przenieść się do innego kraju, drodzy, to mielibyście bardzo trudny czas, jeśli przebywając tam tylko mówilibyście językiem ojczystym. Musicie zanurzyć się w energie swojej boskości, a to oznacza, cieszenie się najwyższym energetycznym wyrównaniem, oddając się działaniom, które przynoszą Wam radość, i obejmując, w podnieceniu, Swoją rola twórcy. Jeśli chcesz wejść w to, co przyszliście tu robić, co jest doświadczeniem wszystkiego tego, co nowa ziemia ma Wam do zaoferowania, to należy dobrowolnie się poddać i zaakceptować całe doświadczenie. Wszystko to będzie bardzo oczywiste dla was, gdy będziecie szli naprzód, bo jeśli wyjdziecie z tej przestrzeni to nie będziecie czuć się nawet tak dobrze, jak się przyzwyczailiście czuć.

Zrobiliście to, więc możemy powiedzieć, że pozwoliliście nam wszystkim się cieszyć! Zobowiążcie się pamiętać, kim jesteście i co tu robicie. Posuwajcie się do przodu w tym wielkim, złotym wieku oświecenia wszystkich w radości, prostocie, pięknie i bezwarunkowej miłości, i wiedzcie, że byliście kluczową pozycją w tworzeniu tego wszystkiego. To jest to, czym chcieliśmy podzielić się z wami dzisiaj.

Archanioł Gabriel przez Shelley Young
http://www.trinityesoterics.com
Facebook: Trinity ezoterika
Twitter: @ trinityesoteric
YouTube: http://www.youtube.com/user/trinityesoterics

http://2012allabout.blogspot.com/

Michał i Gabriel: To, nad czym pracowaliście tak długo, teraz się rozpoczęło

gretchen9b

Proszę o dzisiejszą wiadomość. Rozpocznijcie, proszę, mówiąc mi z kim rozmawiam.

Michał i Gabriel przynoszą ci wiadomość, na którą długo czekaliście.

Chcemy, abyście wiedzieli, że to, nad czym pracowaliście tak długo i z takim oddaniem, teraz się rozpoczęło. Zostaliście o tym poinformowani również przez inne źródła, i ta informacja jest prawdziwa.

Wiecie, że przekazy, za którymi podążaliście, te, które wedle waszego rozeznania były najbardziej wiarygodne i pełne miłości, wykazywały tendencję do tego, by ich treść w ostatnich miesiącach była coraz bardziej zbieżna. Działo się tak, kochani, najdroższe i najbardziej lojalne serca, ponieważ podstawowa wiadomość jest ta sama, tak jak zawsze. Ten przekaz jest krótki i jakże pozytywny. Wolność, dostatek, pomyślność i totalna transformacja waszego świata, o co modliliście się przez te ostatnie tysiące lat, a które w niezrozumiały sposób były wam odmawiane, będą teraz waszym udziałem.

Dzięki waszym intencjom, wytrwałości i wzrostowi będzie miał teraz miejsce okres przemian, o jakich nigdy nawet nie śniliście. Nie obiecujemy, że będzie to łatwe. W istocie zanosi się na to, że dla wielu ludzi będzie to dość niespokojny czas. Jednakże dla tych ludzi wy będziecie stanowić kotwicę i wywierać na nich uspokajający wpływ, co leży całkowicie w waszym możliwościach, i wszystko będzie dobrze.

Niechaj waszą intencją będzie pokój, i niech waszą drogą będzie miłość, a wszystko będzie dobrze. Uważamy, że tym razem nie ma nic więcej do dodania. Nie chcemy rozcieńczać tej wiadomości. Często jednak będziemy rozmawiać z wami znów, tak jak dotychczas.

Niech w waszych sercach rozpocznie się świętowanie. Odnajdźcie swą radość i trzymajcie ją przy sobie. Trwajcie w swym zdecydowaniu. Otoczcie się naszymi kochającymi objęciami. Jesteśmy tu w waszych sercach, tak jak byliśmy zawsze. Zawsze prosiliście o dowody w waszym świecie potwierdzające prawdziwość tych wiadomości. Takie dowody teraz otrzymacie.

Bywajcie, drodzy przyjaciele, życzymy wam dobrego dnia.

Przekazał Ron Head, 9 czerwca 2013

http://oraclesandhealers.wordpress.com/2013/06/09/3438/

Obraz: Gretchen Iris Hermey
Przetłumaczyła wika

http://krystal28.wordpress.com/