Zaakceptuj potęgę miłości

  

LM-05-2016 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.htmlUkochani Mistrzowie, całe Stworzenie wyłania się z jądra serca Najwyższego Stwórcy. Im bardziej przybliżacie się do centrum tworzenia, tym więcej Boskiej mocy i promieniowania macie do dyspozycji. Jako jaśniejące istoty Światła, w miarę dokonywania postępów na Ścieżce podwyższania świadomości, będziecie coraz bardziej ucieleśniać świętą miłość i radosny, pogodny sposób bycia, a także intensywne pragnienie, by służyć innym.

Każdy z was składa się z JEDNOSTEK ENERGII. Przyciągasz ją do siebie i częściowo wypromieniowujesz zgodnie z wzorem nieskończoności. Ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać różnice pomiędzy wzorcami energii przejawianymi w niższych gęstościach – różnice pomiędzy stosowaniem MOCY BOSKIEJ WOLI i ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI umocnionej przez czyste Światło Stwórcy a używaniem SIŁY przy pomocy substancji pierwotnej siły życiowej lub ograniczonego widma światła. Istnieje ogromna różnica pomiędzy różnymi typami energii. Ludzkość jest w środku redystrybucji mocy, cech i aspektów promieni. Ego w procesie wyrażania i przejawiania siebie w fizycznym świecie trzeciego / niższego czwartego wymiaru wykorzystuje wiedzę i siłę, podczas gdy osobowość kierowana duszą używa intuicji / inspiracji świętą miłością – napędzanych przez diamentowe cząstki Światła stwórczego.

Duch / esencja Boga Ojca Matki przepływa i działa przez Boski atom nasienny zindywidualizowanej Jaźni duszy. Kiedy przeczysz podszeptom duszy, zaprzeczasz swojej Boskiej Jaźni. Kiedy zaś naprawdę rozświetla cię boski atom nasienny, możesz podróżować pośród wielu strumieni negatywnej świadomości i nie ma to na ciebie żadnego wpływu. Chroni cię święta Miłość / Światło naszego Boga Ojca Matki.

W mózgu oświeconego mistrza są trzy wrażliwe punkty: szyszynka, przysadka mózgowa i gruczoł tętnicy szyjnej – eteryczny gruczoł, który staje się aktywny, gdy zaczynasz sięgać po częstotliwości piątego wymiaru. Diamentowe cząstki substancji Boskiego Światła są transportowane przez całą formę cielesną wraz  z obiegiem krwi. W ciele fizycznym właśnie te gruczoły mistrzowskie aktywują atomy nasienne, które reprezentują wyższe częstotliwości Boskiego Światła, tym samym inicjując proces oświecenia. Pamiętaj, że ponosisz duchową odpowiedzialność za Światło Stwórcy, które przyswajasz a następnie emitujesz na zewnątrz do świata formy.

Święty Umysł jest magazynem historii i całej podróży wielu aspektów duszy przez trzeci i czwarty wymiar. Święty Umysł jest twoim bezpośrednim połączeniem z wieloma aspektami Nadduszy / wyższej Jaźni, jak również z wieloma świętymi Triadami z piątego wymiaru. Piramidy Światła, w których są przechowywane twoje eteryczne repliki (święte Triady) będą stopniowo przejmować wszystkie poziomy twojej istoty z niższych wymiarów.

Twoim bezpośrednim celem na tym etapie wznoszenia jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie fragmenty duszy przeszły ponowną integrację na pierwszym podpoziomie piątego wymiaru. Następnie rozpocznie się proces kolejnego łączenia ze świętymi Triadami ze wszystkich wymiarów tej Galaktyki, jednak ostatecznym celem jest święta unia z boskim atomem nasiennym JAM JEST z tego podwszechświata. Tam będziesz radośnie w pełnej świadomości rozkoszować się ponownym zjednoczeniem ze wszystkimi aspektami boskiej Jaźni, oczekując na czas odtrąbienia następnego sygnału. Po raz kolejny przygotujesz się na nową podróż w Wielką Pustkę, by wypełniać nowy wielki Boski Plan.

Znaczna część ludzkości jest w fazie przenoszenia ze skupienia na zewnętrznym świecie materialnym do koncentracji na własnym wnętrzu, na rozwoju świadomości i Ducha. Usłyszysz wewnętrzny głos intuicji i poczujesz wiele nowych fal wibracji. Rozpoznasz dążenia, a wiara połączy cię z nowymi wyższymi prawdami. Kiedy dosięgniesz szczytu, ujrzysz kolejny szczyt. Jednak uświadomisz sobie, że kiedy rozpoczniesz następną podróż w górę, trzeba ci będzie ponownie przejść przez dolinę cienia. Ci, którzy pewnie kroczą Ścieżką wznoszenia, są w trakcie przyswajania pozostałych aspektów swoich wyższych Jaźni, oczyszczania aspektów o niższych częstotliwościach oraz przystosowywania do wyrażania siebie w wyższych częstotliwościach Jaźni. W dawnych naukach ezoterycznych zostało to nazwane renuncjacją, ponieważ często wiąże się z uwalnianiem od tych rzeczy, które nie pasują do zmieniających się wzorców wibracyjnych. W związku z tym w twoim świecie zewnętrznym może pojawić się pewna doza dyskomfortu, a także pewien poziom chaosu, ponieważ ponownie przystosowujesz się do wyłaniającej się nowej, bardziej subtelnej formy ciebie.

Masz ogromne doświadczenie i mądrość, które możesz dzielić z licznymi aspektami swojej Jaźni, zaś twoje sukcesy zostały należycie zapisane w kosmicznych rejestrach na przyszłość. Uczysz się wymazywać z pamięci ograniczenia systemu przekonań zbiorowej świadomości i się od nich uwalniać, a za pośrednictwem piramid Światła rozmieszczonych w wyższych wymiarach uczysz się szybować ku subtelniejszym sferom świadomości. Jeśli robisz to stale, stopniowo przywracasz sobie, swemu ciału fizycznemu oraz aurycznemu część wznioślejszych, harmonijnych częstotliwości wyższych królestw, które budują wokół ciebie silniejsze, bardziej promienne i bardziej rozległe pole siłowe.

Wiara jest nieodzownym aspektem zaufania: wiara w siebie i swoje zdanie, wiara w otaczających cię ludzi, którzy okazali się wiarygodni i honorowi, wiara w naszego Boga Ojca Matkę, w prawa uniwersalne i boski plan dotyczący przyszłości ludzkości. Nie mówimy o ślepej wierze, gdyż to jest inny sposób oddawania własnej mocy komuś innemu – jego naukom lub zasadom. W twoim świecie materialnym wiara jest budowana poprzez działania i pozytywne efekty, jest funkcją umysłu przefiltrowaną przez serce. Serce jest jak promieniejący wir magnetyczny i mieści w sobie prawdziwe źródło ludzkiej mocy.

Twój święty Umysł przechowuje myśli nasienne przeszłości i przyszłości, stanowiąc twoje osobiste źródło Boskiej woli oraz mocy naszego niebiańskiego Boga Ojca Matki. Twoje myśli nasienne przyszłości muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki Światła Stwórcy – zapalane przez twoją altruistyczną miłość. W ten sposób, za pośrednictwem czystej intencji i działań, przejawiają się one w świecie formy. Kiedy jesteś w harmonijnym zestrojeniu z Duchem i Boskim planem dla najwyższego dobra wszystkich, wszelkiego rodzaju obfitość staje się tego naturalnym objawem.

W rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru istnieje faktyczna świadomość czasu. Czas jest związany z miejscem i przestrzenią. Kiedy przenosisz się do szóstego i siódmego podpoziomu czwartego wymiaru, czas staje się bardziej płynny i elastyczny. Jak wiesz, w ciągu ostatnich kilku lat – według waszego poczucia upływu czasu – ten drastycznie przyspieszył. To dlatego, że Ziemia i duża część ludzkości zostały przeniesione do wyższych częstotliwości czwartego wymiaru – w związku z tym świadome postrzeganie czasu również uległo zmianie. Ważniejsze niż kiedykolwiek jest teraz nauczenie się, jak uspokajać umysł i skupiać się na neutralnym punkcie świadomości – w chwili TERAZ – aż stanie się to głęboko zakorzenionym nawykiem.

Zatrzymanie się w tej neutralnej strefie zerowej jest czasem kontemplacji siebie potrzebnym Jaźni duszy, aby mogła przygotować się na kolejny, nowy poziom wyższej świadomości. Jest to typowe zabezpieczenie wstrzymujące przed zbyt szybkimi lub powierzchownymi postępami. Taki jest rytm duchowej ekspansji: najpierw jest czas nauki, wzrastania i integracji, po nim następuje odosobnienie oraz kontemplacja siebie, a następnie faza lub przypływ wzrostu, ekspansji i większej aktywności. Kiedy przechodzisz wąską i stromą Ścieżką wznoszenia do wyższych królestw Światła, powtarzasz ten cykl w kółko.

Doskonałość ciała fizycznego jest określana przez stopień przyswojonej energii. O jakości aury stanowią wzorce częstotliwości emitowane z ciała eterycznego – szybkość wibracji lub energetyczny podpis, a także czystość i klarowność kolorów, jakimi emanujesz. Środek głowy chroni wzorce energii prowadzące do Boskiego celu. Jesteś planetarnym nośnikiem Światła. Istoty z wyższych królestw są niebiańskimi nosicielami Światła.

Istnieje MOC W SŁOWIE I MOC W CISZY. Święte dźwięki to wyższe częstotliwości słów wypowiadanych z mocą – wypowiadanych z pozytywną, dynamiczną intencją. Musisz rozwinąć sztukę właściwej interpretacji objawionych prawd wyższych, a następnie wypowiedzieć swoje życzenie przejawienia tej nowej mądrości tak skutecznie, jak to możliwe. Aby doprowadzić do materialnej manifestacji, przywołaj moc swojej świętej Woli. Wzorzec Boskiej Woli mistrza jest ukryty w jednym z atomów nasiennych Kundalini w czakrze podstawy. Nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do tego świętego daru, dopóki nie zharmonizujesz / zrównoważysz wzorców częstotliwości środowiska czwartego wymiaru, w którym żyjesz, przywracając w nim odpowiednie spektrum światła i cienia nazywane „dualizmem”.

W zasadzie dualizm jest systemem ekspansji. To scalanie ducha z materią w najwyższej formie (osobowość natchniona przez duszę), aż stanie się jednostką o udoskonalonej świadomości. Kiedy przemierzasz sfery dualności i chcesz ewoluować / wznosić się do poziomów świadomości o wyższych częstotliwościach, musisz mocno skupiać się na tym, czego dokonujesz, krocząc Ścieżką Światła i cienia. Musisz mieć dostęp do atomów nasiennych nadziei, inspiracji i intuicji, które są ukryte w twoim świętym Umyśle i świętym Sercu. Gdy usuniesz mgłę negatywizmów ze swojego ciała eterycznego, stopniowo w twoim umyśle i ciele emocjonalnym zaczną pulsować te cenne atomy nasienne i uwalniać ogromny potencjał przechowywanych w nim przymiotów -.kosmicznej wiedzy i prawdy.  Musisz dążyć do odłączenia się od przepychu świata materialnego i od dominujących, wytrącających z równowagi, sił materii.

Uczysz się gromadzić swoje siły duchowe, utrzymując się w Świetle. Pan siebie uczy się skupiać na tworzeniu punktu NAPIĘCIA, a dzięki zastosowaniu twórczej wyobraźni sadzi nowe nasiona stwórcze dla konkretnego przedsięwzięcia. Skup umysł na swojej wyższej mentalnej świadomości, a następnie przytrzymaj go tam w stanie napięcia, jednocześnie dobywając aktywowane diamentowe cząstki Światła Stwórcy z wewnętrznego magazynu znajdującego się w twoim świętym Sercu. Wtedy bądź gotowa / gotów wykonać wydech ze stworzonej przez siebie puli energii do osobistego Kwiatu Życia / Koła Tworzenia i na zewnątrz do świata przyczyny za pomocą świadomej intencji oraz świętego oddechu.

Poważnie traktuj skupianie się na tym, co jest dobre w życiu codziennym oraz twoim prywatnym świecie, i zawsze wyobrażaj sobie siebie taką / takim, jaką / jakim chcesz być. Podkreślamy, że musisz ćwiczyć nieosądzanie, co obejmuje też wyroki Jaźni. Pamiętaj, że masz dostęp do wszystkich cząstek stwórczych Światła / życia, które możesz przyciągać do świętego Serca. Wciąż pamiętaj, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane tylko dzięki czystej intencji i miłości.

Wielu z was rozpoczęło swoją prawdziwą misję (cokolwiek to może być) lub jest gotowych do jej rozpoczęcia. Pamiętajcie proszę, że waszym ostatecznym celem jest stać się nosicielami Miłości / Światła. Musisz żyć zgodnie z własną prawdą, ucząc się i przemierzając wyższą Ścieżkę tak, żeby twoja wizja cię uwznioślała. Dążąc do osiągnięcia harmonii i zjednoczenia świadomości musisz żądać należnych ci aspektów twojej istoty i je akceptować.

Moja miła / mój drogi, kiedy wątpisz, potrzebujesz inspiracji i siły, więc przychodź do piramidy Światła, a my dodamy ci odwagi, podniesiemy na duchu  i zainspirujemy. Kiedy czujesz się samotna/y lub niekochana/y, przenieś się do wnętrza swojego świętego Serca, a my będziemy tam na ciebie czekać, aby napełnić cię promieniejącą miłością naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał.

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

 

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

Ofiarujemy wam strumień miłości/Światła przesyłany z serc naszych do waszych

LM-09-2015 przekazała Ronna Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html 
Tłumaczyła Teresa Serafinowska
Ukochani Mistrzowie, powrót na wąską ścieżkę wznoszenia świadomości stanowi początek wychodzenia poza przeciwieństwa, gdzie nie ma dobra i zła, prawdy czy fałszu, są tylko harmonijne osobiste wybory dokonywane w ramach przyjętego spektrum dualizmu.  Jako urzeczywistnione mistrzynie / urzeczywistnieni mistrzowie będziecie podejmować tylko najważniejsze i najlepsze decyzje dla dobra wszystkich. Powoli, lecz skutecznie korygowane są niedoskonałości stworzone przez was w światach wewnętrznych i zewnętrznych. Osiągnięcie obecnego stanu niedoskonałości, który jest teraz powszechny na Ziemi i pośród ludzkości, zajęło wam bardzo dużo czasu. Za to poziom postępów w transformacji, jakich w tak krótkim czasie dokonaliście wy – ziemskie zastępy Światła, jest naprawdę imponujący.
Rzeczywiście, w miarę przyspieszania procesu wznoszenia wielowymiarowe przejścia z przeszłości są zamykane, a bramy do przyszłości otwierają się coraz szybciej. Lęk przed zmianą był przez bardzo długi czas głównym czynnikiem kontrolującym waszą świadomość. Na początku waszej podróży do gęstości mogliście szukać wielu różnych sposobów wyrażenia siebie i zmian oraz rozkoszowaliście się każdym nowym wytworem. Tak działo się tylko podczas tych waszych ziemskich doświadczeń, w których zapomnieliście, że jesteście współtwórcami obdarzonymi pełną miarą zdolności twórczych i że przez Rzekę Życia / Światła macie bezpośrednie połączenie ze źródłem mocy tworzenia.
Kiedy nauczysz się oddychać głęboko i bez wysiłku, wejdź do centrum świętego Serca, w którym Stwórca i stworzenie są jednym. Tak jest, kiedy zaczynasz się budzić i uświadamiać sobie, że doświadczasz rzeczywistości przez zasłonę iluzji, że jesteś marzycielem, który śni. Zaczynasz uwalniać się od pęt struktury przekonań zbiorowej świadomości i szukać własnych wyższych prawd. Wtedy zaczynasz podróż powrotną do pełni, starając się odtworzyć siebie w postaci SŁONECZNEGO DZIECKA naszego Boga Ojca Matki – istoty Światła z boskim dziedzictwem. Stwórca jest ŹRÓDŁEM ODDECHU ŻYCIA. Oddech jest twoją linią życia łączącą cię ze WSZYSTKIM, CO JEST. Gdy robisz wdech, otrzymujesz ów dar pochodzący z jądra serca Stwórcy. Z każdym wydechem wysyłasz ten dar świętego oddechu z powrotem do królestw nieskończonego Źródła Życia.
W miarę jak zasłona pomiędzy światem waszym a naszym stopniowo się rozpuszczała, staraliśmy się dawać wam narzędzia i wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować i czuć się komfortowo w rozszerzonej rzeczywistości rozwinięta natchniona Dusza ludzkiej istoty. Ważne jest, aby zrozumieć, że mamy możliwość monitorowania głównych myślokształtów lub najbardziej powszechnych przekonań szerokich rzesz bytujących na ziemskim poziomie istnienia, a dzięki naszym wyjątkowo rozwiniętym zmysłom możemy obserwować przypływy i odpływy Światła oraz cienia w każdej części świata.
Teraz już wiecie, że istnieją strumienie życia / Światła, które przepływają przez Omniwersum do każdego wszechświata, podwszechświata, galaktyki, układu słonecznego i do każdej istoty rozumnej. Po tym, jak zaczęliście się budzić, zaczęliście aktywnie dążyć do wzmocnienia połączenia i prosić o wskazówki oraz przewodnictwo we wzmacnianiu blasku i mocy osobistej linii Światła. My z królestw anielskich wysyłaliśmy ku wam strumienie rozszczepionego światła Stwórcy całego tego podwszechświata. Te żywe strumienie światła emitują cechy i przymioty, które ucieleśniamy my, przedstawiciele naszego Boga Ojca Matki, a naszą boską misją jest udostępnienie ich dla ludzkości, Ziemi i całego stworzenia. Kiedy skupisz swoją świadomość na kimś z nas, automatycznie połączysz się z jednym z milionów naszych strumieni światła, a wtedy my natychmiast stajemy się ciebie świadomi. To jest jak regulacja stacji radiowej albo wsadzenie wtyczki do gniazdka energii elektrycznej. Siła strumienia światła i połączenia zależy od częstotliwości, jaką ucieleśniasz, lub od harmonii i mocy twojego podpisu energetycznego oraz pieśni twojej duszy.
Jaźń duszy każdego człowieka stara się przyjąć właściwą sobie rolę reżysera jego życiowych doświadczeń. To jest przeciąganie liny pomiędzy Jaźnią duszy a ego, przy czym ego nie chce zrezygnować z kontroli nad systemem składającym się z czterech niższych ciał: fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i eterycznego. Dusza jest nieśmiertelna i może być nazywana osobowością boskiej Jaźni. Pamięta, kim naprawdę jesteś i wszystko, czego doświadczyłaś / doświadczyłeś podczas swoich licznych wcieleń jako świadoma iskra boża. Ego jest nieodłączną częścią fizycznej osobowości, a twoje ciała – fizyczne, mentalne i emocjonalne – zostały zakodowane z cechami, słabymi i mocnymi stronami, wyzwaniami oraz możliwościami wybranymi przez ciebie, abyś mogła / mógł ich doświadczyć w tym życiu. Zawsze, w każdym wcieleniu, wybierasz lub zgadzasz się na karmiczne lekcje, które chcesz przyswoić. Wolna wola odnosi się również do stanu rzeczy pomiędzy wcieleniami. Chociaż masz zalecenia i sugestie, jednak zawsze sam/a podejmujesz ostateczne decyzje.
Należy dążyć do wzniesienia się ponad codzienne stresujące sytuacje, tak aby można było przekształcić chwile dysonansu w godziny spokoju. Niezmiernie ważne jest, aby skupić się na tym, co jest poprawne w twoim życiu osobistym, i ważne jest, żeby zacząć sobie wyobrażać siebie takim, jakim chce się stać. Podkreślaliśmy, że trzeba ćwiczyć nieosądzanie, co wiąże się z nieosądzaniem Jaźni.
Pamiętaj, teraz masz dostęp do wszystkich cząstek Światła / życia Stwórcy, które możesz wprowadzić do swojego świętego Serca, i nigdy nie zapominaj, że te diamentowe cząstki stwórcze mogą być aktywowane jedynie przez intencję czystej miłości. Przypominam również, że jeśli masz zintegrowany wibracyjny wzorzec obfitości i uznajesz go za własną prawdę, staje się on częścią pieśni twojej duszy. Później te wzorce częstotliwości obfitości będą promieniować z przodu i z tyłu portali twojego słonecznego centrum mocy zgodnie ze znakiem nieskończoności, tworząc w ten sposób stały przepływ zasobności we wszystkie dobre rzeczy.
Już dawno mówiłem o zalecie egoizmu, co wielu z was zszokowało, ponieważ to było zupełnym przeciwieństwem tego, czego nauczano w minionych wiekach. Proszę, rozważ, w jaki sposób możesz zrobić lub dać coś, co masz, nie żądając niczego w zamian? Wypadałoby stać się przykładem dla innych i dzielić się swoją miłością / Światłem oraz mądrością z Ziemią, ludzkością i całym stworzeniem. Kiedy funkcjonujesz w środowisku harmonijnego środkowego lub wyższego czwartego wymiaru, sięgasz po moc, dary i świadomość wymiaru piątego poprzez swoją kryształową piramidę Światła, która strategicznie stacjonuje w wyższych wymiarach wokół Ziemi. W ten sposób możesz zainicjować przepływ diamentowych cząstek, eliksiru miłości / życia do osobistej pięciowymiarowej piramidy i eterycznej repliki, którą tam zostawiłaś / zostawiłeś tak dawno temu.
Od tego momentu zapewniasz sobie dostęp do Światła Stwórcy, które napływa przez pionową linię rzeki Życia i przez czakrę korony do twojego ciała fizycznego, a jego zapas będzie przechowywany w twoim świętym Sercu. Kiedy połączysz się z tym Boskim Źródłem mocy / życia / Światła, twoja ziemska rzeczywistość nigdy już nie będzie taka sama. Możesz wziąć, ile potrzebujesz, ponieważ zapasy są nieograniczone. Zobacz te roziskrzone cząstki przepływające całe twoje ciało jako strumień rozjarzonego równoważącego, transformującego i wzmacniającego światła. Za pomocą otrzymanych technik, zwłaszcza oddechu nieskończoności, będziesz ten błogosławiony dar Światła Stwórcy automatycznie rozsyłać w świat.
Gdy określisz swój zamiar oraz wykonasz rytuał nosiciela / przewoźnika Światła i mocno zakotwiczysz się w swoim umyśle, nie musisz się już skupiać na rozsyłaniu tych transformujących cząstek Światła, gdyż boski plan automatycznie podąży za ścieżkami, które wybierzesz. Część swoich diamentowych cząstek możesz przeznaczyć dla Światowej Piramidy Światła lub piramidy Służebników Świata dla wzniesienia ludzkości i Ziemi, a część możesz dać piramidzie grupy, której jesteś aktywnym członkiem. Ponadto nie zapomnij napełnić obszerną porcją Światła Stwórcy swojej piramidy roboczej – własnych projektów i myśli nasiennych.
Kiedy po brzegi przepełniasz się miłością / Światłem, a Duch zarządza twoim życiem i doświadczeniami, nie martw się już o swój udział w miłości, dostatku, szacunku i tak dalej, gdyż potwierdzenie tego, kim i czym jesteś, pochodzi z wnętrza – tak się dzieje po przesunięciu do trybu bezinteresownego pana siebie. Wiesz, że masz dostęp do bogactw, cnót i talentów twojego boskiego dziedzictwa i nie jesteś zależna / zależny od nikogo i niczego w świecie fizycznym, ponieważ jesteś już samowładną istotą Światła.
Chcę również wyjaśnić pewne zamieszanie wokół wolnej woli. Kiedy prosimy, aby się modlić słowami „bądź wola twoja”, nie prosimy, abyście porzucali swoją wolną wolę. Staramy się pomóc wam dokonać najlepszych i najdonioślejszych wyborów, jakich można inteligentnie dokonać. Równie mądrze byłoby powiedzieć: „Proszę o to lub o coś większego dla mojego najwyższego dobra i dla najwyższego dobra wszystkich”, ponieważ ze względu na nieznajomość przyszłych okoliczności nie możesz wiedzieć, jaki wybór okaże się najlepszy. Jeśli kontaktujesz się ze swoja wyższą Jaźnią każdego dnia, jeśli co dzień wstajesz i prosisz, aby twoja wola była dostrojona do woli twojej boskiej Jaźni dla twojego najwyższego dobra, wówczas oddajesz Jaźni swojej duszy uprawnienia do inspirowania cię i prowadzenia oraz kierowania tobą. Tak wzmacniasz połączenie z wyższą Jaźnią i istotami Światła, dzięki czemu one mogą się z tobą komunikować poprzez twoją intuicję oraz mogą pomagać ci w podejmowaniu doskonałych wyborów w każdej chwili dnia. Proces przyspieszy również, gdy poprosisz: „A teraz oddaj moje ego pod kontrolę mojej wyższej Jaźni, a od tej chwili dzięki naszym wspólnym staraniom będziemy tworzyć tylko piękno, harmonię i równowagę w nas i wokół nas”. To pozwoli twojej wyższej Jaźni zacząć kierować cię ku twojemu najwyższemu przeznaczeniu i przyspieszy proces integracji ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego z duchową Jaźnią. Wszyscy jesteście proszeni o podjęcie kilku ważnych i doniosłych decyzji podczas gdy przygotowujecie się do urzeczywistnienia losu związanego z przybliżającym się piątym wymiarem. Pamiętaj, zawsze masz kontrolę nad ostatecznym wyborem, jakiego dokonujesz.
Moi dzielni, te transformacyjne lata mogą być dla każdego z was najbardziej ekscytującym, dającym spełnienie okresem życia, jeśli tylko zaczniecie sięgać do swojego świętego Umysłu przez święte Serce. Przynieśliście w to życie wiele wspaniałych talentów i umiejętności, jednak musicie zacząć świadomie uzyskiwać dostęp do tych darów i przyjmować je, tak abyście mogli je doskonalić, a następnie dzielić się nimi z innymi. Wyobraź sobie doskonały świat, jaki chcesz stworzyć, a następnie postępuj zgodnie z podszeptami Ducha i podejmuj działania konieczne do przejawienia tych marzeń. Musisz korzystać z darów, jakimi cię pobłogosławiono, wtedy może dostaniesz ich jeszcze więcej.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy wielu z was są lub mogą się pojawić tacy ludzie, którzy będą próbowali odwieść was od Ścieżki. Wśród nich mogą być członkowie rodzin lub przyjaciele, którzy pozostają z tyłu wówczas, gdy wy idziecie Ścieżką oświecenia. Kiedy już przyswajacie lekcje dla was przeznaczone i jesteście gotowi iść w kierunku Światła, oni nadal mogą tkwić w iluzji trzeciego / czwartego wymiaru. To ich wybór, więc nie powinniście ich oceniać. Pobłogosławcie ich i pozwólcie im pójść własną ścieżką, lecz nie dajcie się powstrzymywać. Waleczne serca, tacy jak wy – na tyle odważni, aby wyjść poza popularne przekonania i ograniczoną zbiorową świadomość niżej wymiarowego świata, stanowią przecierającą szlaki awangardę.
Twoje przeznaczenie bycia drogowskazem dla innych polega na świeceniu przykładem, który emanuje miłością i harmonią. Jeśli zrobisz to, nic więcej, to i tak wypełnisz swoją obecną boską misję na Ziemi. Ujrzyj siebie otoczoną / otoczonego fioletowym płomieniem transformacji, a następnie wyświetl ten promieniejący płomień transformacji w świat materialny. Na każdą przeciwność losu patrz jak na nasienie okazji. Kiedy przechodzisz przez jakąś lekcję i poznajesz wartość jej nauki, wiedz, że nigdy nie będziesz musiała / musiał ponownie doświadczać tej konkretnej sytuacji. Dzielne wyruszenie na poszukiwania i życie własnymi prawdami jest pierwszym krokiem, żeby z powrotem przejąć panowanie nad sobą. Ponownie przypominam, że twój święty Umysł posiada atomy nasienne pamięci przeszłości i przyszłości oraz stanowi twoje osobiste źródło Boskiej woli i mocy naszego niebiańskiego Ojca. Te atomy nasienne pamięci – by uaktywnić się w przyszłości – muszą być inkubowane w świętym Sercu, a diamentowe cząstki Światła Stwórcy zapalane przez twoją miłość za sprawą twojej czystej intencji i działania, przejawią się w świecie formy. Gdy jesteś w harmonijnym zestrojeniu z Duchem i Boskim Planem dla najwyższego dobra wszystkich, naturalnym skutkiem staje się wszelkiego rodzaju obfitość.
Ukochani, nigdy nie było zamierzone, abyście podróżowali samotnie. Czekamy, aby zjednoczyć się z wami i proponujemy wam pomoc w tych czasach przyspieszonych przemian. Często prosiliśmy, abyście nas wzywali, gdyż jesteśmy od was oddaleni jedynie o myśl. Teraz prosimy: wyobraź sobie strumień Światła, linię życia płynącą z centrum serca i łączącą się z nami. Możesz utworzyć połączenie z tak wieloma z nas, z iloma sobie życzysz, a razem będziemy otaczać Ziemię strumieniami Światła Stwórcy. Kochamy was dogłębnie.
JAM JEST archanioł Michał

Piramidy Światła – Świetliste Ścieżki Powrotne

LM-07-2015 przekazane przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, wciąż staramy się przekazywać wam najbardziej istotne informacje pomocne w zrozumieniu bieżącej sytuacji oraz szeroki przegląd tego, czego się po niej można spodziewać, jak również metod, narzędzi i ćwiczeń ułatwiających przechodzenie przez proces ewolucji z możliwie najmniejszym dyskomfortem – dzięki darowi łaski (który jest subtelną energią karmy). Jednak jak zawsze napominamy, abyście akceptowali tylko te pojęcia, które w sercu i duszy odbieracie jako prawdę. Nie powinniście bezmyślnie nikogo naśladować, ponieważ chcąc uzyskać wewnętrzne mistrzostwo, trzeba stale korzystać z daru wnikliwości.

Istnieje wielu oddanych posłańców, którzy otrzymują teraz różne aspekty nowego Boskiego Planu dla przyszłości ludzkości. Poświęcili życie, aby przynosić wam nauki mądrości na obecne i przyszłe czasy poszerzania ziemskiej świadomości. Starają się przekazywać jak najwięcej mądrości i najkorzystniejsze możliwe informacje, a w tym celu stale muszą dążyć do dokładności oraz nieskazitelności. Będą rozpoznani po owocach swej pracy. Gorliwie podążają swoim szlakami i wiele razy wykazali się poświęceniem oraz zaangażowaniem w wybraną przez siebie misję, a od spełnienia duchowego przeznaczenia nie mogą ich odwieść ani zniechęcić żadne negatywizmy.

Każdy z was rozdzielał swoją świadomość lub rozdrabniał się wiele tysięcy razy, aby doświadczyć ogromnej różnorodności Stworzenia, jak również łączył się z wieloma różnymi aspektami siebie o wiele więcej razy, niż może to sobie wyobrazić. Za każdym razem, kiedy to robiliście, dodawaliście do swoich banków pamięci atomu nasiennego coraz więcej złożonych informacji i wyjątkowych doświadczeń. Im dalej odsuwaliście się od doskonałości Najwyższego Stwórcy i im głębiej zanurzaliście się w wielowymiarowości, tym gęstsze oraz mniej doskonałe stawały się wasze wytwory, ponieważ mieliście do użytku mniej czystej substancji Światła. W związku z tym nie powinniście się potępiać ani mieć poczucia winy czy porażki, ponieważ dla każdego życia został starannie zaprojektowany plan nauczania. Ten etap kosmicznej twórczej ekspansji zbliża się jednak do końca. Przyszedł czas, aby odzyskać wewnętrzne mistrzostwo oraz zdolność do tworzenia rzeczy pięknych i harmonijnych w zgodzie z pierwotnym nadrzędnym Boskim Planem.

W celu rozwinięcia subtelnych wartości duchowych trzeba dążyć do silnego, wysoko rozwiniętego połączenia pomiędzy ciałem mentalnym a emocjonalnym, a także między duszą a wieloma aspektami wyższej Jaźni. Kiedy dopasujesz się do wyższych częstotliwości Boskiej Mądrości, z wyższych płaszczyzn intuicji wyleją się genialne pomysły. Możesz w jednej chwili doświadczać podekscytowania, a w kolejnej – depresji, aż stopniowo osiągniesz błogi stan świadomości i już go nie utracisz. Okresy depresji staną się mniej intensywne oraz rzadsze. Jednak wiedz, że ego będzie się buntowało i opierało wysiłkom duszy oraz wyższej Jaźni – będzie próbowało utrzymać swoje zwyczajowe praktyki / nawyki, służąc tylko małej jaźni i egoistycznym pragnieniom. Musisz sięgnąć do sfery świętego Ducha i nauczyć się korzystać z duchowej woli oraz wnikliwości. Musisz stale monitorować i oceniać swoje słowa, czyny oraz pobudki, szkoląc się i uzyskując posłuch małej jaźni. Pamiętaj: CAŁA WIEDZA JEST FORMĄ ŚWIATŁA.

Miliony drogich Dusz są w trakcie tego, co można nazwać procesem wniebowstąpienia lub przemierzania licznych stopni do wyższej świadomości. Ten proces pociąga za sobą uzdrawianie, klarowanie i harmonizowanie wszystkich fragmentów duszy pozostających w trzecim i niższym czwartym wymiarze. Po osiągnięciu średniego szczebla czwartego wymiaru jesteś gotowa / gotów na ważne uaktualnienia w świadomości, co będzie dla ciebie oznaczać gotowość do rozpoczęcia procesu integracji subtelnych częstotliwości licznych wyższych Jaźni. Ten proces będzie kontynuowany dopóty, dopóki nie przyswoisz wszystkich aspektów wyższej Jaźni z siedmiu podpoziomów czwartego wymiaru. To jest cel wznoszenia dla ludzkości podczas tego etapu rozwoju duchowej świadomości. Jak zapewne wiesz, wznoszenie jest niekończącym się, ciągłym procesem ewolucyjnym, a nie celem samym w sobie. Musisz również pamiętać, że doświadczyłaś / doświadczyłeś już różnorodnych etapów procesu wznoszenia wiele razy wcześniej w różnych miejscach i rzeczywistościach.

Miliony szlachetnych dusz powróciło do swojego spektrum światła i cienia, do akceptowalnego poziomu dualizmu, rozpoczynając proces otwierania ścieżek komunikacji z wielkimi istotami z wyższych wymiarów. To oznacza, że ogromna rzesza z was wykonała monumentalne zadanie oczyszczenia głównej części osobistego długu karmicznego. Podpis energetyczny takiej osoby promienieje głównie pozytywnymi, korzystnymi wzorcami częstotliwości wibracji, i stopniowo dostosowuje się do pierwotnej pieśni Duszy. Oznacza to również, że ma ona znów połączenie z i pomiędzy świętym Umysłem oraz świętym Sercem.

Wielu z was odbiera teraz impulsy, przesłania inspiracji, a także zaawansowane informacje od wyższej Jaźni, przewodników i wyspecjalizowanych anielskich pomocników. Prosimy, powoli kontynuuj ten proces i pozwól wyższej Jaźni, aby prowadziła cię przez niego. Jeśli tak zrobisz, możesz zbudować solidne połączenie z kosmicznymi częstotliwościami wyższej inteligencji, dzięki czemu stopniowo oraz bezpiecznie będziesz się przyłączać do bardziej zaawansowanych nauczycieli kosmicznej mądrości. Jako aspirantowi na Ścieżce, są ci objawiane coraz większe kosmiczne prawdy. Jednak musisz pamiętać, że pomniejsze zasady odwiecznej mądrości będą stale poszerzane – uwzględniając wyjątkowe zasady, prawa i prawdy kolejnego poziomu istnienia w niekończącym się cyklu wznoszenia w świadomości. Pamiętaj, że wiedza musi zostać przyswojona i użyta w skuteczny sposób – w zależności od potrzeb, i musi zostać zachowana jako mądrość. Duchowo – ludzkie istoty – ci, którzy rozwinęli  swoje nadświadome umiejętności – mogą zacząć czerpać z bogactwa informacji przechowywanych w ich świętych Umysłach. W końcu zyskają umiejętność przyciągania inspiracji i zaawansowanych informacji z wyższych wymiarów poprzez liczne fragmenty Jaźni swoich dusz rozproszonych w tym podwszechświecie.

Nadświadomość / wyższa Jaźń jest linką do światów duchowych. Najpierw można zacząć uzyskiwać informacje / przebłyski inspiracji dzięki zdolnościom intuicyjnym i podczas medytacji.  Kiedy aspirant na Ścieżce staje się bardziej biegły i nieskrępowany w stosowaniu wyższych wzorców częstotliwości świętego Umysłu, kompetencje umysłu ulegają znacznemu zwiększeniu. W efekcie sięgania do wyższych poziomów częstotliwości spora część pamięci zdarzeń z przeszłości zacznie znikać z pamięci mózgu, co pozwoli ci wyjść z poziomu mózgu / umysłu instynktownego do królestwa wyższego Umysłu. Wznoszenie poszerza umysł, gdyż jest procesem przechodzenia od jednego stanu świadomości do kolejnego. Poszerzanie świadomości obejmuje całą ludzkość, Ziemię, Układ Słoneczny i strefę jego wpływów. Nie chodzi już o skupianie się na małej Jaźni. Ostatecznym celem jest stanie się istotą galaktyczną, która w końcu osiągnie świadomość uniwersalną.

Wyostrz swoją przenikliwość i panuj nad emocjami oraz myślokształtami, ponieważ one są ważnymi elementami procesu współtworzenia, decydując o jakości wzorców wibracyjnych, jakie wysyłasz do swoich osobistych dwunastu promieni, kwiatu Życia oraz koła tworzenia. Wibracje myśli nasiennych zasiewanych w osobistym kole tworzenia zadecydują o jakości tego, co się przejawi i czego doświadczysz w życiu codziennym  – zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Te zdarzenia będą twoim barometrem tego, jakie wzorce wibracyjne wysyłasz w świat przyczyny i skutku.

Twoim głównym zadaniem / celem w tym czasie jest stworzenie stanu troskliwej świadomości i zwiększanie wibracji atomów nasiennych Białego Ognia w świętym Sercu i świętym Umyśle, gdzie tkwi cała moc i wytyczne, jakie będą ci kiedykolwiek potrzebne. Gdy rozwiniesz umiejętności współtwórcze i staniesz się bardziej biegła / biegły w panowaniu nad własnym umysłem i wizualizacją możliwości, zrozumiesz, jak ważne jest stałe monitorowanie wzorców częstotliwości wypromieniowywanych przez ciebie w świat. Zawsze miej na uwadze, że żyjesz w świecie wibrujących neutralnych energii kosmicznych – sił stwórczych, które czekają, aby ukształtować je w cokolwiek, co można sobie wyobrazić.

Dla tego etapu ewolucji ludzi i ich wznoszenia do wyższego stanu świadomości proces inicjacji został zaprojektowany jako wydarzenie zbiorowe, nie jako osiągnięcie indywidualne. Musisz być gotowa / gotów w jakiś sposób wspomóc tych, którzy podążają Ścieżką za tobą, tak żeby również inni mogli dostąpić wzniesienia. Dusza ma naturalną skłonność do podążania w kierunku świadomości zbiorowej. Celem duszy jest zjednoczenie, a nie podążanie za pragnieniami ego. Postępowanie Ścieżką poszerza świadomość duszy i świadomość grupy.

Na przestrzeni lat wielu z was dołączało do nas, tworząc w piątym wymiarze zbiorowe piramidy Światła w strategicznych miejscach wokół całej Ziemi. Często się zdarza, że instrukcje, jakie wam dajemy, są częścią większego planu, który ma się przejawić kiedyś – w przyszłości. Teraz jest czas, aby skupić się na wciąż poszerzającej się grupie służebników świata. Aby umocnić ten cel, w ciągu ostatnich kilku lat grupowe piramidy na całym świecie zaczęły się powoli ze sobą łączyć, tworząc jedną wielką piramidę zlokalizowaną na najwyższych poziomach piątego wymiaru. Ta piramida nie jest tak wielka jak piramida światowa, i znacznie się od niej różni. Światowa piramida została stworzona dla wszystkich ludzi, aby każdy kto chce obcować z naszym Bogiem Ojcem Matką, wielkimi istotami Światła i siłami anielskimi, mógł to tam zrobić. Jest to miejsce, w którym można oddać hołd naszym Boskim Rodzicom, Najwyższemu Stwórcy i majestatycznym Siłom będącym na niebiańskich wyżynach. Jest to święte miejsce najwyższego formatu, i wszyscy, którzy pragną doświadczyć błogości jedności i dzielić się swoim duchowym bogactwem oraz bezwarunkową miłością, mają zapewnienie, że to miejsce istnieje. W przyszłości, kiedy światowe religie zaczną akceptować zaawansowane nauki mądrości ustanowione przez naszego Boga Ojca Matkę, te wielkie piramidy Światła w wyższych wymiarach zastąpią liczne domy modlitwy.

Piramidy służebników świata są zarezerwowane dla tych, którzy są na dobrej drodze do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa i którzy uzyskali prawo do podzielenia się przyswojoną wiedzą / mądrością z innymi. Podobnie jak w przypadku miast Światła w szóstym wymiarze, aby się tam dostać, najpierw musisz wejść do swojej osobistej piramidy, a stamtąd odbyć podróż do piramidy dla służebników świata. Automatycznie uzyskasz dostęp do komory w piramidzie, odpowiedniej dla  osiągniętych przez ciebie wzorców częstotliwości zgodnych z energetycznym podpisem / pieśnią duszy. Zaś w miarę jak twój osobisty blask będzie się wzmagał, będziesz przechodzić do bardziej nobliwych Izb Światła. Wystarczy, że powiem, iż jest to jedna z największych szans, jaką będziesz kiedykolwiek miała / miał, aby służyć ludzkości i Ziemi.

Pamiętaj, nie brniesz w ślepy zaułek, przechodzisz przez portal nieskończoności do nowego początku. Musisz zdecydować, co chcesz zabrać ze sobą do nowego świata, i musisz mieć pewność, co chcesz zostawić za sobą. Kiedy poszerzysz swoją świadomość i dostroisz się do mądrości świętego Umysłu, gdzie są przechowywane wyższe częstotliwości świadomości Boga, twoja rzeczywistość zacznie się bardzo szybko zmieniać.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z was czuje niepokój z powodu tych wszystkich negatywności, niesprawiedliwości i chaosu, jakie szaleją po całym świecie. Jednak w głębi wiesz, że wielkie zachodzące zmiany w końcu doprowadzą do pokojowego współistnienia na świecie, harmonii i dostatku dla całej ludzkości. Miej pewność, że możesz być pozytywnym instrumentem dla zmian. Pozwól nam przesyłać dynamiczne promienie Esencji stwórczej dla tej nowej epoki ewolucji od naszego Boga Ojca Matki do was i przez was, tak że możesz stać się nawigacyjną boją Światła. Moi drodzy, miłość promieniejąca z was oraz z innych służebników Światła / Światło pomoże ludzkości i Ziemi bezpiecznie przejść do cudownej nowej epoki Jutra. Wiedz, że jesteś bardzo kochany i wciąż pozostajesz pod moją opieką.

JAM JEST archanioł Michał

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

Czy będziesz pośród wybranych?

LM-02-2015
.
Ukochani Mistrzowie, dla wielu z was jest to początek nowego roku na Ziemi. Jednak, jeśli spojrzeć na to szerzej – z naszego punktu widzenia – to jest początek nowej ery – nowej Złotej Ery.  Wielu z was będzie protestować, gdyż nie wygląda to jak nowa Złota Era.  W przeszłości każdy nowy wytwór, powstający na ziemskim poziomie, wymagał dużego wysiłku, a często bólu, zmagań i konfliktów.  Taki tryb tworzenia nadal panuje w wielu częściach waszego świata, jednak nie musi tak być.  Powiedzieliśmy, że Światło oddziela się od cienia i wygląda to prawie tak, jakby dwa światy nakładały się – jeden na drugi.  Jeden świat jest przesycony różnymi formami strachu, nienawiści, wyrokowania, chciwości, chęci kontrolowania i podbijania innych krajów, a także chęcią dominacji i podporządkowywania ludów żyjących na Ziemi, za wszelką cenę.  Najbardziej cierpią miliardy pięknych młodych dusz pochwyconych w wir tego coraz bardziej nasilającego się chaosu.  W miarę, jak na Ziemi narasta warstwa wszelkich negatywnych myślokształtów i powiększa te stworzone wiry nienawiści, sytuacja na świecie szybko się pogarsza.  Och, tak jak są wiry Światła, tak istnieją wiry ciemności, a przepowiadany Armagedon już na pewno jest w tych miejscach.
Świat Światła, który jest nałożony na świat cienia, jest światem nadziei – światem, który wzmacnia wszystko, co jest piękne i harmonijne.  Ten świat jest światem blasku Światła i jest wypełniony braterską / siostrzaną miłością, pokojem, radością i obfitością – świat, w którym Duch jeszcze raz połączył siły z ludzkością, świat, w którym każdy założył swoją symboliczną duchową zbroję, maszerując dalej, aby pokazać, że razem jesteśmy niepokonani.  W tym świecie opanowujesz korzystanie z uniwersalnych praw tworzenia, zapewniając coraz większe fizyczne przejawy tego, czego pragniesz w swoim zakątku raju.  Pojawia się obfitość cudów – małych i dużych – kiedy dotrzesz do Boskiego Źródła i staniesz się partnerem swoich boskich atomów nasiennych i anielskich pomocników.  Twoje światło staje się bardziej promienne, a ty dostajesz silne, pozytywne moce dla dobra twojej strefy wpływów.
Ostatnio dużo rozmawialiśmy na temat znaczenia i mocy piramid, gdyż tam znajduje się wiele drogich Dusz, które przebudziły się do boskiego niezadowolenia.  Piramidy Światła, które znajdują się w wielu wymiarach tego podwszechświata, są magazynami Światła Stwórcy.  Są stacjami na Ścieżce, które doprowadzą was do waszej prawdziwej ojczyzny wśród gwiazd.  Tym z was, którzy są najmłodszymi aspirantami na Ścieżce, możemy dać uproszczoną wizję tego, jak można użyć energii piramid.  Wyobraź sobie piramidę – po kolei każdą z czterech ścian, które stopniowo prowadzą do wierzchołka.  U podstawy, po dwóch stronach, są te wszystkie drogie Dusze, które zostały złowione w sieć oszustw i niskich wibracji, te które walczą, aby kontrolować swój świat negatywizmów na jakikolwiek konieczny sposób – rzeczywistość, która szybko się rozpada.  Po pozostałych dwóch bokach podstawy piramidy są te wszystkie drogie Dusze, które walczą o przetrwanie i życie w najlepszy sposób, jaki znają.  Są zdominowane przez siły zewnętrzne, nad którymi wydają się nie mieć kontroli. W związku z tym, w różnym stopniu, są uwikłane w świat ograniczeń, strachu i negatywizmów, jednak w głębi dusz mają pragnienie, które przejawia się jako głębokie niezadowolenie z życia, pragnienie, aby ponownie połączyć się ze Stwórcą i i spełniać wybrane przez siebie misje na Ziemi.
Na szczycie piramidy jest korona Światła – tu prędzej czy później przyjdziecie, wszyscy ci pionierzy, awangarda, wojownicy Światła / pokoju – wszyscy dostrojeni do Światła i Stwórcy biorący udział w kosmicznej kampanii mającej przywrócić raj na Ziemi.  Kiedy łączymy się w wielkiej Piramidzie Światła, tworząc jej zwieńczenie, wysyłamy bezwarunkową miłość do Ziemi i ludzkości.  Nasze połączone energie miłości / Światła promienieją w dół na pozostałych, którzy są u podstawy piramidy i na każdym jej poziomie.  Ten dar jest dostępny dla wszystkich, którzy są chętni, by uczestniczyć w tej transformującej infuzji, otwierając swoje centra serc, aby mogła przez nie (prze)płynąć miłość / Światło.  Światło zawsze szuka światła w ciemności.  Bez względu na to, jak nikła może się wydawać tląca się w kimś iskra, może zapłonąć i w końcu buchnąć płomieniem.  W ten sposób ułatwia się i przyspiesza proces uzdrawiania / równoważenia, aby każdy, bez względu na to, kim jest i co uczynił, miał potencjał, aby szybko wznieść się na szczyt piramidy wniebowstąpienia i do Światła.  Nikt nie jest pominięty.  Stwórca czeka z rozpostartymi ramionami, trzyma szeroko otwarte drzwi odkupienia, aby wszyscy mogli przez nie przejść.  To rzadki dar, proponowany w tej chwili – to dar, który jest oferowany tylko u końca epoki i na początku nowej ery.
Energie piramid są ważnymi siłami życiowymi zarówno na eterycznych płaszczyznach wyrazu, jak i na planach fizycznych.  W piramidzie przejawia się świadomość Stwórcy – diamentowe cząstki Boskiego Życia / Światła, atomy nasienne białego ognia, które zawierają substancję wszystkich czystych sił życiowych potrzebnych do przekształcania Ziemi i form życia.  Również w swoim ciele masz piramidalne formy Światła świadomości, które się aktywują, kiedy zrównoważysz wewnętrzne wzorce częstotliwości i zaczniesz tworzyć swój świetlisty pojazd. W miarę przyspieszania tego procesu aktywujesz również w swoich ciałach moc kryształowej matrycy, krystaliczne sfery galaktycznej świadomości w koronie, czakrę wznoszącą u podstawy czaszki i kryształ nasienny JAM JEST w trzecim oku.  Jak uzyskać dostęp do tych błogosławionych darów?   Przez przejście do wewnętrznej i zewnętrznej harmonii, do punktu ciszy Boskiej świadomości, dzięki czemu działasz w trybie neutralności, jak również promieniejesz na świat energią pozytywnej siły życiowej.
Często słyszeliście powiedzenie:  „Wielu jest powołanych, lecz niewielu wybranych”. Wszyscy jesteście pośród tych, którzy zostali wezwani, bo inaczej nie byłoby was na Ziemi w tych doniosłych czasach w ciałach fizycznych. My zmienimy tę starą frazę na:  „Dla wielu nadszedł teraz czas wyboru”.  Kto ma wybierać?  To właśnie ty. WYBIERASZ SIEBIE.  Musisz dokonać wyboru, w którym świecie chcesz żyć.  Musisz dokonać wyboru, w którym miejscu piramidy Życia chcesz się znajdować.  Nikt nie może wybrać za ciebie.  To są decyzje, które każdy musi podjąć indywidualnie, jednak kiedy wybierzesz Ścieżkę Światła, podam ci rękę i pomogę dotrzeć do blasku zwieńczenia.  Moim głównym celem w tych czasach przyspieszonej transformacji jest pomóc ci wykonać najważniejsze kroki, aby zintegrować bank pamięci wyższej świadomości, niezbędne prawa uniwersalne i warunki wznoszenia do środowiska piątego wymiaru.
W tej erze ziemskich doświadczeń każdy człowiek doświadczając WZNIESIENIA ma połączyć w swojej Jaźni wszystkie brakujące fragmenty duszy z trzeciego /czwartego wymiaru, co zainicjuje wejście na najniższy podpoziom, świętą triadę piątego wymiaru.  To jest głównym celem tego etapu ewolucji.  Aby osiągnąć ten cel:
Kiedy dążysz do skalibrowania wielu poziomów swojej rzeczywistości i bycia w harmonii z boską Jaźnią oraz obecnością JAM JEST, twoja osobowość / ego musi zestroić się z duszą / wyższą Jaźnią.
Najszybszym i najpewniejszym sposobem, aby sięgnąć do Boskiego Źródła tworzenia jest udanie się do swojej piramidy Światła.  Wyobraź sobie, jak spływają na ciebie, otaczają cię i napełniają miliardy maleńkich piramid Światła wypełnionych Boską energią / świadomością o najwyższych wibracjach, niosąc nowe myślokształty, pomysły i inspiracje.  Sięgnij po nie, używając dynamicznej siły uniwersalnego Umysłu i uwolnij się od ziemskich ograniczeń oraz ograniczeń przekonań zbiorowej świadomości.
Naucz się podstawowych praw wszechświatowego tworzenia / przejawiania.  Naucz się odróżniać pragnienia Ducha od pragnień ego.  Ego chce i potrzebuje fundamentu z emocji, więc szuka na zewnątrz siebie czegoś, kogoś lub jakiegoś zdarzenia, które zaspokoi wewnętrzną tęsknotę.  Ego nigdy nie jest zadowolone i stale szuka czegoś lub kogoś nowego do zaspokojenia pragnienia, które często staje się nałogiem.  Jeśli jesteś w harmonii z Duchem, wszystkie fizyczne pragnienia / potrzeby czekają, aż zażądasz ich spełnienia, kiedy pojawi się taka potrzeba.  Jednak musisz być aktywnym partnerem i podejmować fizyczne działania potrzebne do tego, aby doprowadzić marzenia do skutku.  Musisz aktywować i wywołać w sobie pozytywne wibracje konieczne, aby przejawić swoją wizję w fizycznej postaci.
Świat ziemski jest światem stymulowanym przez akcję i reakcję.  W świecie polaryzacji i dwoistości najlepszymi nauczycielami były siły opozycji.  Negatywne przeżycia uświadamiają ci własną prawdę.  Nadszedł czas, aby odłożyć na bok niezdecydowanie.  Przekonaj się, wyczuj sercem i wewnętrzną wiedzą, jakie są prawidłowe albo niewłaściwe działania i myśli.  Kiedy się uczysz i zdobywasz mądrość w chwili zdarzenia lub interakcji z drugą osobą, już nie będziesz musiał doświadczać syndromu przyczyny / skutku swoich negatywnych działań ( które zwą karmą).
Ważne jest, aby zrozumieć prawdziwy sens życia i śmierci.  Przebranie, jakie zakładasz w tym życiu, jest tylko maleńkim aspektem tego, kim naprawdę jesteś, kim byłeś i będziesz w przyszłości.  Śmierć ciała fizycznego to tylko przemiana, przejście do innego stanu bytu.  Bądź śmiały w dążeniach do zmian starych wzorów przekonań dotyczących śmierci.  Z miłością uwolnij dusze swoich bliskich, nie pogrążaj się w żalu za nimi, przywiązując, bo twój żal przywiązuje ich do ziemskiego planu.  Tak, będzie ci ich brakowało, przeżyjesz okres żałoby, lecz wiedz, że w duchu zawsze będą z tobą.  Wysyłając swoją kochającą energię, pomożesz tym, którzy przeszli, szybko przenieść się do sfer miłości / Światła.  Kochany / kochana, oni nie idą do bezpostaciowego miejsca, lecz do cudownego świata, bardziej rzeczywistego niż ten, w którym mieszkasz, gdzie mogą żyć radośnie, otrzymując pomoc, pobierając nauki i doświadczając wszystkich tych rzeczy, które są pożądane, lecz nie mogli ich osiągnąć, żyjąc na Ziemi.  Jeśli tak tego pragniesz, kiedyś w przyszłości możesz się z nimi skomunikować, jednak by móc połączyć się telepatycznie z tymi, którzy znajdują się w niewidzialnych światach, musisz oczyścić Ścieżkę.  W tych czasach wielkiego zamętu wielu zdecyduje się opuścić tę planetę.  Wiedz, że oni są lub będą w miejscu, gdzie panuje wielka radość, pokój i najwyższa harmonia i będą ci pomagać na wiele sposobów w polepszaniu stanu bytu.
Musisz się nauczyć cierpliwości i zrozumienia, że czas, jaki znasz, szybko się zmienia.  Twórz własne wizje w harmonii z Duchem, a następnie wiedz, że wszystko dostaniesz w odpowiednim czasie.  Kiedy dostroisz się do Ducha, wszystko będzie się przejawiać w doskonałym czasie i w odpowiednich warunkach.  Trzeba mieć cierpliwość do ludzi wokół i starać się widzieć w nich i we wszystkich rzeczach to co najlepsze, wzmacniając tym samym pozytywną energię i odpychając wszelkie powstałe negatywizmy.  Będziesz wzrastać ponad świat doczesny i powracać do wewnętrznej równowagi oraz harmonii.  Twój blask będzie wzrastać wykładniczo i stale będziesz emitować miłość / Światło ze swojego słonecznego centrum mocy.  To stanie się naturalnym stanem bycia i zaczniesz widzieć świat oraz zdarzenia z wyższego punktu widzenia – jako mistrz.  We wszystkich dziedzinach doświadczyłeś / doświadczyłaś wielu cykli ubóstwa i bogactwa, co ostatecznie doprowadzi cię do wniosku, że prawdziwym bogactwem jest odzyskana mądrość duszy / wyższej Jaźni i zjednoczenie z boskim atomem nasiennym.  Skrzynia ze skarbami, w której przechowujesz swoje Boskie dziedzictwo, otworzy się szeroko, kiedy jeszcze raz przywrócisz wszystko do stanu harmonii.
Twoja wrażliwość rośnie, a twoje potrzeby / pragnienia się zmieniają. Stajesz się osobą pragnącą pokoju i bardzo cenisz sobie samotność.  Nie chcesz już znaleźć się w sytuacji społecznej, która wykazuje niższe wibracje – czułbyś się w niej nieswojo.  Musisz doświadczyć samotności, by odkryć, kim naprawdę jesteś.  A jesteś wyjątkową istotą i musisz nauczyć się działać na poziomie intuicji, nie zaś emocji.  To musi się zacząć wtedy, kiedy zaczniesz wycofywać swój strumień energii od innych, przechodząc przez proces przecinania sznurów lub potoków energii, które oni podłączyli do ciebie przez splot słoneczny.  Pamiętaj, aby ich pobłogosławić, kiedy pójdą własną ścieżką, a ty podążysz swoją.  Kiedy twoje przekonania będą bazować na prawdzie, zaakceptujesz każdą sytuację.  Gdy nie zauważysz żadnych reakcji natury emocjonalnej dotyczących pozornie negatywnych zdarzeń w swoim życiu, będziesz wtedy wiedzieć, że jesteś w harmonii z Jaźnią swojej duszy.
Kiedy przyswoisz sobie pozytywne energie dwunastu astrologicznych symboli, przekroczysz też wpływy astrologiczne.  Podczas nocnych podróży będziesz odwiedzać siedem sfer Boskiej świadomości, aby pomóc w przyswojeniu pozytywnych energii – wszystkich cnót i cech siedmiu promieni – w ten sposób równoważąc i aktywując wszystkie główne oraz podrzędne czakry w swoim ciele fizycznym.  Przetransmutujesz, uaktywnisz i przedefiniujesz swoje DNA, integrując pięć wyższych promieni galaktycznej świadomości, co spowoduje przyspieszenie procesu budowy twojego wehikułu ze Światła.
Wielu z was jest gotowych do rozpoczęcia realizacji lub już rozpoczęło realizację swojej prawdziwej misji, cokolwiek to może być.  Proszę pamiętaj, że ostatecznym celem jest stać się przewoźnikiem miłości / Światła. Musisz żyć zgodnie z własną prawdą, ucząc się przemierzać wyższą Ścieżkę i podążać za własną wizją. Musisz domagać się każdego aspektu swojej istoty i honorować go dążąc do harmonii i zjednoczenia świadomości.
Ukochana / ukochany, wiemy, że kiedy podążasz szlakiem tego przyspieszonego procesu, pojawia się jakiś ból, dyskomfort i lęk, gdyż w twoim świecie mają miejsce te wszystkie radykalne zmiany. Wiedz, że razem będziemy w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu.  Naszą misją jest otworzyć drogę dla każdej drogiej Duszy, która wyraża chęć powrotu do skupienia w sercu i harmonii skoncentrowanej duszy.  Wiedz, że każdy z was może i będzie dokonywać zmian.  Kochana / kochany, kiedy wątpisz, potrzebujesz inspiracji i siły, przyjdź do piramidy Światła, a dodam ci odwagi, podniosę na duchu i cię zainspiruję.  Kiedy czujesz się samotna/y i niekochana/y, przejdź do wnętrza swojego świętego Serca, będę tam na ciebie czekać, aby napełnić cię promieniejącą miłością naszego Boga Ojca/Matki.
JAM JEST archanioł Michał

Archanioł Michał przez Ronnę Herman

Otwarcie portali 6. wymiaru dla świata ziemskiego – przekaz od Archanioła Michała

 

Przekaz od Archanioła Michała  Archangel Michael poprzez: Celia Fenn

Środa, 19 listopada 2014 r. 

Ten 2014 rok jest potężnym rokiem coraz to nowych zmian, a jednocześnie wygląda na to, że chaos narasta z każdym dniem.  Lecz, Najdrożsi, skoro dostrzegacie ten intensywny chaos, będziecie także potrzebowali głębszego wglądu i dostrzeżenia boskiego wzorca, który wyłania się spośród tego natłoku twórczej energii. Trzeba będzie patrzeć dalej i głębiej, abyście zobaczyli, jak magia narasta wokół was wszystkich i podobnie jak motyl, który wyłania się z poczwarki, powstaje Nowy Człowiek, by szeroko rozpostrzeć swe skrzydła.

W lutym bieżącego roku, drugiego lutego, kiedy przypadał portal 2:2, zaalarmowaliśmy was faktem, że Ziemia jest tuż przed poddaniem się głównej przemianie i przejściu między-wymiarowemu. W tamtym czasie, kiedy zmieniliście linię czasową i nastąpiło chwilowe zejście do niższych wibracji, aklimatyzowaliście się do nowej linii czasowej i zaczęliście podnosić swoje energie. Był taki plan, że poprzez niewielkie obniżenie, a następnie podniesienie częstotliwości, będziecie w stanie wziąć taki rozmach, że rozpękną się portale 6. wymiaru i utworzą jeszcze raz tę część ziemskiej rzeczywistości.

Stało się to podczas 11:11, w dniu 11 listopada, te portale otworzyły się i sześciowymiarowe energie magii zaczęły umocowywać się na Ziemi. Proces ten trwa nadal, aż nabierze pełnej mocy podczas 12:12, czyli 12 grudnia, i będzie w pełni aktywowany podczas przesilenia w dniu 21 grudnia, kiedy Ziemia zrówna się z centrum Galaktyki i naenergetyzuje sześciowymiarową płaszczyznę kodami światła dla nowej rzeczywistości.

Obecnie naprawdę istniejecie w wielo-wymiarowej rzeczywistości, w ramach rzeczywistości od 3. wymiaru do sześcio-wymiarowości, a całość koegzystuje w sieciach nowej ziemskiej rzeczywistości. Ziemia jako ciało niebieskie jest zakotwiczona w 5. wymiarze, który jest wymiarem Jedności i połączeń międzysieciowych. Jest wielu, którzy ciągle jeszcze uważają, że są związani prawami i rzeczywistością trzeciego wymiaru, i nadal prowadzą swoje życie w jego ramach. Ci, którzy podnieśli swoją świadomość i częstotliwość, zapanowali nad czasem i zabrano im obciążenia z ich życia oraz przeznaczenie, w ten sposób przemieszczając ich ponad czwarty wymiar do piątego wymiaru wraz z samą Ziemią. Obecnie są wśród was ci, którzy są już gotowi, by  zrobić inny krok i przenieść się do sześciowymiarowych częstotliwości magii i snów, i uczynić to częścią waszego życia na planecie Ziemi.

Kochani, kiedy otworzą się te nowe sześciowymiarowe portale, podniosą wibracyjną częstotliwość Ziemi i nasili się to zjawisko, które jest postrzegane jako „chaos” na Ziemi. Jak wiecie, im wyższa częstotliwość, tym bardziej harmonijna i spokojna staje się energia. Lecz kiedy niższe częstotliwości stykają się z wyższymi, powstaje zamieszanie i brak równowagi, aż do czasu, gdy te energie powrócą do stanu równowagi. Tak jest właśnie teraz, że narastający zamęt jest wywołany wzrastającą częstotliwością na Ziemi i to zamieszanie, zdarza się za każdym razem, gdy łączące się wymiary światła równoważą się z innymi.

Jest to także prawda, że energie wyższych wymiarów pracują swoimi sposobami na dole, tak aby kiedy otworzy się 6. wymiar na magiczną kreację ogrodu Eden na planecie Ziemia, zaczęła się ona (kreacja) manifestować, aż zakotwiczy się w 5. wymiarze, a iluzja trzeciego wymiaru z jej dualistyczną świadomością i konfliktem zniknie z linii czasowej.

Tak więc, w następnym miesiącu, pomiędzy 11 : 11 a przesileniem 21 grudnia możecie oczekiwać na to, że chaos i zamieszanie nasilą się, lecz w tym samym czasie zaczniecie widzieć magię powstającą w waszym życiu, zobaczycie i poczujecie ponownie magię Ziemi, a jednocześnie dostrzeżecie zmiany w waszych ciałach świetlistych i w ciałach fizycznych, kiedy dostosujecie się do sześciowymiarowej częstotliwości i światła.

Energie solarne, galaktyczne i kosmiczne podtrzymujące aktywację sześciowymiarowych portali

W tym czasie, rozpoczynając od 2 lutego, doświadczycie intensywnych aktywacji kodów światła z poziomów Słońca, galaktyki i kosmosu boskiej kreatywnej inteligencji i miłości.

Najdrożsi, pozwólcie, że zaczniemy od energii solarnych oraz ich roli w waszej ewolucji i rozwoju.

Wiemy o tym, że rozumiecie ważną rolę energii solarnych oraz flar solarnych w transmitowaniu kodów światła na Ziemię i do was. Lecz niektórzy z was mogą także być świadomi faktu, że jest to proces dwukierunkowy. Słońce również transmituje energie, odpowiadając Ziemi. Kiedy Ziemia, za pośrednictwem rad ziemskich wywołuje u siebie stan gotowości na przyspieszenie procesu transmutacji i zmiany, jak w lutym tego roku, rada solarna Słońca, te istoty światła, którym powierzono transmisję solarnych kodów do systemu słonecznego i Ziemi, reagują, kiedy jest to potrzebne. I tak oto, oprócz bardzo intensywnych zaćmień Słońca i Księżyca, mamy również potężne słoneczne flary, które bombardują waszą planetę dzień za dniem, tydzień po tygodniu, sprowadzając kody światła oraz informacje potrzebne dla otwarcia portali i włączenia 6. wymiaru magii i snów do ziemskich sieci połączeń.

Następnie galaktyczna rada istot światła, pracując wraz z radami ziemskimi i solarnymi radami światła również przygotuje swój wkład w ten proces. Pod koniec listopada ziemskie istoty mają dostosować się z centrum galaktyki, a do czasu grudniowego przesilenia Ziemia będzie doskonale dostosowana do potrzeb transmisji galaktycznych kodów świetlnych poprzez diamentowe światło, które będzie zakotwiczać te portale i zapewni to, że staną się one częścią nowej rzeczywistości wielowymiarowej Ziemi. Będzie to naprawdę magiczny czas, kiedy Ziemia będzie przekalibrowana i wielkie prysznice magii i miłości spłyną w dół na Ziemię falami obfitości i radości dostępnej dla wszystkich, którzy dostrzegą i odczują błogosławieństwa tego pola Miłości i Światła!

W tym samym czasie kosmiczne rady i narody gwiezdne także będą pomagać w tym procesie narodzin. Kilkanaście promieni kosmicznej radiacji z „głębokiej przestrzeni” będzie transmitować informacje i pomagać podczas nowych dostosowań.  Gwiezdne narody z galaktyki Andromedy bardzo aktywnie pomagają podczas zakotwiczania magicznych kreatywnych energii na Ziemi,  jako bliźniacze płomienie galaktyczne waszej  galaktyki świętej róży.

Wszystkie te potężne transmisje Światła i kodów świetlnych będą pomagać wam w odczuwaniu i dostrzeganiu wielkich zmian, które wydarzają się w waszym życiu i w waszych ciałach.

Wyłania się motyl: sześciowymiarowa ludzka energia

Przyspieszone przejścia i zmiany na Ziemi mają także odniesienie do przyspieszonych zmian i przejść w waszych ciałach.

Wielu z was może odczuwać napięcie i niepokoje, kiedy ciało świetliste i ciało fizyczne idą w kierunku innej rekalibracji do wyższych częstotliwości Światła.  Niektórzy mogą odkryć, że jest im bardzo trudno poradzić sobie z postrzeganą gęstością życia wokół nich i dramatyzmem oraz manipulacją starych, emocjonalnych i mentalnych paradygmatów życia. Możecie usilnie zapragnąć związków prawdziwie zrodzonych z serca, które stałyby się częścią waszego życia.

Wszystko to jest „symptomem” przemieszczania się poza stare szablony życia na Ziemi i pojawiania się w nowej rzeczywistości, gdzie jesteście w stanie przejawiać i tworzyć na linii czasowej w sposób magiczny. Wasze serca są w centrum tej rzeczywistości i odczuwacie w sobie magię, która pojawia się wokół was wszystkich i boską inteligencję energii twórczej, które czekają, by pracować wraz z wami, aby ukształtować i tworzyć nowy świat.

Tak jak wyłania się motyl, rodzicie się ponownie do wyższego poziomu świadomości i wchodzicie na inny poziom rzeczywistości, co jest naturalnym postępem lub ewolucją w procesie aktywacji ciała świetlistego, która jest prowadzona  przez złoty promień świadomości Chrystusowej, galaktyczne diamentowe światło i promień platynowy. Kiedy będziecie gotowi przemieszczać się z nadchodzącymi kodami światła i przejść przed portale 6. D, będziecie już po poprzednich fazach procesu Wzniesienia:

  1. Pełna aktywacja ciała świetlistego z systemem 13 wirów czakr. Wchodzi w to aktywacja świadomości Chrystusowej za pośrednictwem złotego promienia i aktywacja energii bliźniaczych płomieni poprzez promienie w kolorze magenta i turkusowym. Następnie diamentowe światło wraz z platynowym promieniem zaktywizuje poziomy galaktyczne. Ta aktywacja ciała świetlistego otworzy ośrodek wyższego serca a także powiększy i dostosuje czakrę gardła oraz zrekalibruje ją z czakrą czołową, korony i czakrą gwiezdną, poprzez gruczoł szyszynki i w mniejszym stopniu – przysadkę i tarczycę. Może to wywołać silny niepokój, intensywne sny i palpitacje serca, kiedy te nowe „super czakry” pojawią się w trybie online. Będzie to proces tymczasowy.
  2. Opanowanie czasu w 4. wymiarze. Ci, którzy przełamali się przez poziomy 3. wymiaru, zaczną widzieć czas/przestrzeń jako sztucznie wytworzoną iluzję. Zrozumieją, że czas/przestrzeń mogą być stwarzane bądź przejawiane poprzez linie czasowe i że kiedy pojawią się jako „Mistrzowie Czasu”, nie będą dłużej uwięzieni wewnątrz linii czasowych lub opowieści o innych uwięzionych. Będą w stanie generować swoje własne linie czasowe i swoje własne historie oraz tworzyć i kształtować stosownie do tego czas i rzeczywistość.
  3. Mistrzostwo 5. wymiaru w zjednoczonej świadomości i połączeniach sieciowych. Tutaj będziecie przemieszczeni ponad prostą mentalność „przetrwania” jednostki do szerszego rozumienia, jak wszystkie formy życia są połączone w jeden świadomy organizm lub istotę zwaną „Gaja” lub Ziemią i na jakie sposoby każdy z nas jest ekspresją tej rzeczywistości. Kiedy będziecie tworzyć swoje linie czasowe i historie, będziecie robić to ze świadomością centrum kreatywności, boskiego serca i świadomością wszystkich innych historii stworzonych przez innych, którzy również są wyrażeniem Jednego Serca Miłości i Kreacji.
  4. Będziecie już ugruntowani i połączeni z sercem Ziemi poprzez waszą czakrę gwiezdną. Będziecie gotowi do aktywowania magii ziemskiej i do pracy z żywiołami i światami bajkowymi oraz ze wszystkimi istotami Światła, które pracują i tworzą w wymiarach ziemskich.
  5. 5. Opanujecie proces świadomego przejścia podczas waszego życia i z różnych wymiarów i rzeczywistości, co stanowić będzie część waszego mistrzostwa linii czasowych i tworzenia.
  6. Będziecie gotowi włączyć do waszych linii czasowych rzeczywistość snów, magię i archetypy, by stwarzać rzeczywistość posługując się tymi potężnymi i pierwotnymi energiami. Będziecie gotowi, by przemieszczać się pomiędzy liniami czasowymi i pomiędzy światami w sposób świadomy i celowy jako świadomi twórcy.

Kiedy w pełni pojawicie się w tym poziomie świadomości, zrozumiecie, że jest to czas, by rozpostrzeć skrzydła i stać się jaśniejącym i cudownym motylem, którym jest każdy z was! Nieskończoną Duszą w ludzkim ciele i przejawiającym się Aniołem Światła, potężną energią twórczą pracującą w świadomy sposób wraz z boską kreatywną inteligencją, by przejawiły się one na Nowej Ziemi i w Nowej Rzeczywistości!

© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

This message was originally posted here

Tłum. Anna Euleya

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Przyjmij nowy boski plan

 LM-11-2014

Ukochani Mistrzowie, nigdy nie zapomnijcie, że najbliższym i najdroższym przyjacielem każdego z was powinna być własna świadomość duszy. W świętym Sercu każdego tkwi mądrość, współczucie, cierpliwość i – co najważniejsze – nieograniczona święta Miłość. Od początku twórczego doświadczania gęstości wszystkie ludzkie formy życia były systematycznie poddawane  serii objawień. Ciekawy, dociekliwy umysł był nieodłącznym wewnętrznym aspektem ludzkiej natury. Po raz kolejny Ziemia jest przygotowywana do nowej wyższej wyewoluowanej  formy ludzkiego gatunku. Wy wszyscy – gwiezdne plemię i służebnicy świata –  macie zakodowane w atomach nasiennych pamięci naglące pragnienie uczestniczenia w przejawieniu tego niezwykłego marzenia o przyszłości. Osobistym celem każdego z was jest, aby pośród chaosu i zawirowań nurtu obecnej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru być samodzielną, inspirowaną duszą, istotą.

Nowy boski plan wypełniony zaawansowanymi twórczymi ideami przekraczającymi najśmielsze oczekiwania nawet najbardziej błyskotliwych, zaawansowanych umysłów, jakie teraz żyją, jest emitowany przez potężne promienie boskiej świadomości na Ziemię i ludzkość z Wielkiego Centralnego Słońca tego podwszechświata. Zaawansowana dusza krocząca wąską ścieżką wznoszenia musi nauczyć się chłonąć i integrować trzy główne boskie promienie nadchodzącej ery, DUCHOWEJ TRÓJCY, złożonej z: BOSKIEJ WOLI * MIŁOŚCI / INTUICJI * INTELIGENCJI, ZDECYDOWANEGO DZIAŁANIA.

Czemuż by nie przenieść się do wnętrza spirali wznoszącej świadomości, do oka dualizmu i polaryzacji, gdzie panuje cisza i spokój, wypełnionego czystą kosmiczną substancją siły życiowej, diamentowymi cząstkami tylko czekającymi, aby je przekształcić w swoją wizję przyszłości? Właśnie w tej chwili, kiedy wejdziesz do świętego Serca, możesz doświadczyć głębokiej miłości i współczucia naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy. Przyjmij proszę tę niezmienną prawdę: jesteś bezcennym synem / córką w ważnej misji, i nie możesz powiedzieć niczego, co zmniejszyłoby tę miłość. Przyszedł czas, aby otworzyć fragmenty mózgu w twoim umyśle dla kodów wyższych częstotliwości wyższej Jaźni / Nadduszy.

Zbyt wielu z was nadal nosi brzemię przeszłości: błędy popełnione w tym życiu, a także liczne wcześniejsze uwarunkowania i skrywane przeżycia dotyczące bolesnych zdarzeń i działań ze wszystkich wcześniejszych wcieleń. Ani trzymanie się tych wspomnień, ani noszenie bagażu niesprawiedliwości już wam nie służy. Nadszedł czas, abyście pozwolili nam pomóc uzdrowić bolesne ślady zapisane w waszych ciałach fizycznych i polach aury – żebyśmy po prostu usunęli wypaczone wzorce przekonań świadomości zbiorowej z trzeciego / czwartego wymiaru – przenosząc te wymiary z powrotem do pierwotnie zaprojektowanego spektrum dualizmu. Strach jest emocją prymitywnej walki lub ucieczki, utrudniającą poszerzenie przytomnej świadomości. Już czas, aby oczyścić i przeprogramować podstawy instynktownych elementów niższej natury ludzkiej.

Ważne jest, aby zrozumieć – nawet jeśli nie pamiętacie swoich błędów, myśli i czynów z przeszłości, które wytrąciły was z równowagi – że te negatywne myślokształty są obecne w  strukturze komórkowej, czekając, aż się je rozpozna i naprawi, powracając do wewnętrznej harmonii. Świadome postrzeganie i dostosowanie własnej woli do woli wyższej Jaźni i Boga Ojca Matki, pozwoli uzdrowić oraz przywrócić do harmonijnego i pokojowego współistnienia, radości  i intencji przepełnionych miłością-  wszystko, co nie współgra z częstotliwościami wyższego czwartego / piątego wymiaru. To jest źródło tak wielu wewnętrznych zawirowań, wyzwań i testów, których doświadczacie wy – świadomi siebie poszukiwacze Światła.

Wciąż podkreślam, że jednym z największych wyzwań i najważniejszych zadań, które należy wypełnić, aby umocnić się na spirali wznoszenia, jest utrzymanie skupienia na  punkcie świadomości w słonecznym centrum mocy. W ten sposób zachowacie otwarte przejście do świętego Serca – umożliwiając tym samym Światłu Stwórcy na swobodny przepływ do i od was. To z kolei pomoże wzmocnić i udoskonalić wyjątkowo cudną, harmonijną pieśń duszy.

W tych pięknych, choć pełnych wyzwań, czasach macie wielką szansę, by sięgnąć do kosmicznej biblioteki, w której są przechowywane tajemnice tego podwszechświata. I wy, z gwiezdnego plemienia, stopniowo jesteście wyposażani tak, aby dotrzeć do tych świętych świątyń / piramid Światła, w których są zebrane prawa uniwersalne i mądrość wieków. Czyniąc to, nauczycie się, że można przejść na dowolną wysokość, pokonać każdą przeszkodę, a ścieżka wznoszenia będzie wam z pewnością wyjawiona. Nigdy nie utraciliście swojej boskości czy boskiej inteligencji. Ona została tylko zdeponowana w oczekiwaniu na czas, kiedy po raz kolejny obudzicie się i, jako boskie dzieci, zażądacie sobie przyrodzonych praw przyznanych wam przez naszego Boga Ojca Matkę.

Kochani, prosimy, niech każdy skupi się na tym, aby stać się czystym naczyniem na subtelne częstotliwości Światła. Można być kanałem dla diamentowych cząstek Światła, które przenikną fizyczny wehikuł i popłyną w świat przejawiony. Czerpiąc je za pośrednictwem wielkich miast Światła z szóstego wymiaru, trzeba jednak uwolnić z ciała fizycznego moc świętego ognia – ognia Kundalini ukrytego w czakrze podstawy. Przewodnikiem tej energii siły życiowej jest oddech. Musicie nauczyć się używać i doskonalić idealny rytm świętego oddechu. Oddech nieskończoności jest istotnym elementem procesu transformacji. Ostatnimi laty przekazywaliśmy wam  ważne elementy zaawansowanych technik, które musicie poznać, jeśli chcecie poszerzyć rozwój i zażądać  panowania nad sobą. Te istotne informacje trzeba przyswoić, a następnie podzielić się wiedzą z tymi, którzy podążają Ścieżką za wami.

Proszę, wyobraź sobie fioletowy płomień pałający spod twoich stóp i całkowicie cię otaczający życiową energią transmutacji, która przyspiesza proces przekształcania wszystkich zanieczyszczonych substancji wewnątrz i wokół ciebie, zapewniając ci ochronę przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi. Kiedy ewoluujesz do istoty  duchowo /  ludzkiej, stajesz się zdolny do głębszego myślenia i złożonych pojęć. Będziesz także rozwijać zdolność do głębszej, bardziej intensywnej miłości.

Kiedy przyswoiłeś formułę wibracyjną bogactwa i akceptujesz to jaką własną prawdę, staje się ona częścią twojego energetycznego podpisu. Wtedy te energetyczne wzorce częstotliwości dostatku zaczynają z ciebie promieniować, z przodu i z tyłu portalu słonecznego centrum mocy, tworząc znak nieskończoności, dzięki czemu następuje stały przepływ obfitości wszystkich dobrych rzeczy. Pamiętaj: aby urzeczywistnić swoją duchową wizję, musisz określić, co chcesz stworzyć i wyraźnie to sobie zwizualizować. Przede wszystkim, jako świadomy współtwórca, musisz skoncentrować się na przejawie doskonałego, wyewoluowanego stanu bytu i harmonijnej jakości życia. Dlatego musisz szukać mnóstwa miłości, radości, pokoju, kreatywności, dobrego stanu zdrowia, zgodnych, satysfakcjonujących relacji z innymi i tak dalej. Poszukiwanie utwierdzenia cech, właściwości i jakości Boskiej świadomości zapewni sukces w tworzeniu wszystkich materialnych rzeczy potrzebnych do życia w komforcie. Przemierzając liczne poziomy i wymiary tworzenia, uczysz się stawania jednością z nieskończonym przepływem obfitości. Jednym z najważniejszych pojęć, które musisz zaakceptować jako swoją prawdę, jest krystalicznie czysta świadomość tego, że jesteś twórcą rzeczywistości, w której będziesz żyć teraz i w przyszłości.

Wielu z was pyta o swoją misję w tym wcieleniu, a ja odpowiadam, że największym pragnieniem każdej duszy jest odzyskanie licznych aspektów siebie i powrót do bycia  wspaniałym mistrzem współtworzenia, jakim byłeś podczas pierwszego wcielenia na płaszczyźnie materialnej. Proces wznoszenia jest ciągłą podróżą, nie celem. Każdego dnia staraj się dokonywać najlepszych wyborów, żyj chwilą, bo to jest jedyny czas, kiedy masz dostęp do boskiej mocy – nie skupiaj się na przeszłości ani na przyszłości – najwyższego potencjału szukaj  w chwili bieżącej. Spójrz na życiowe wyzwania jak na możliwość, by się uczyć puszczania starych samoograniczających ścieżek. To są niezbywalne prawdy, które musisz sobie wpoić, aż staną się nieodłączną częścią twojej ludzkiej natury.

Dla was z gwiezdnego plemienia nastał okres równoważenia, do którego dążycie, aby wprowadzić harmonię do wszystkich aspektów bytu. Gdzieś w głębi wiecie, jak ważne jest poszanowanie i przyswojenie natury żeńskiej  – łagodnej, intuicyjnej, twórczej i skupionej do wnętrza energii, tak jak i rozwój oraz używanie cech męskich. Starajcie się być silni, lecz delikatni, kierujcie się na zewnątrz, sięgając do wewnętrznej skarbnicy mądrości. Kiedy nauczycie się wydobywać mądrość ze świętego Umysłu, rozświetlać współczuciem święte Serca, boska natura będzie w was rosła w siłę i będziecie wyrażać siebie świadomie. Musicie nauczyć się wyrażać zwięźle, konstruktywnie i pewnie. Wiedzcie, że jeśli pozostajecie skupieni i skoncentrowani w świętych Sercach, wszechświat musi odpowiedzieć wam w sposób pozytywny, a sukces będzie gwarantowany.

Kiedy dostrajacie się do intuicji swojej wyższej Jaźni, zaczynacie odczuwać pulsowanie boskiego Światła w świętych Sercach i koncentrujecie się na przebłyskach tworzenia  w świętym centrum serca każdej osoby, którą spotkacie. U wielu drogich Dusz może to być przytłumione, lecz  jednak wciąż płonie, chyba że już nie żyją. Gdy tak zrobicie, automatycznie będziecie starać się praktykować nieosądzanie i w każdym zaczniecie widzieć pozytywną naturę.

Nie obawiajcie się nowych teorii czy złożonych informacji. Zanim jednak przyjmiecie czyjekolwiek nauki za swoje prawdy, korzystajcie z daru rozróżniania. Przyjmujcie tylko to, co z wami współbrzmi – co jest wam miłe, pouczające i co poszerza świadomość. W naukach przekazywanych ludzkości istnieje wiele półprawd. Pamiętajcie, jesteście tymi, którzy muszą tworzyć sobie wolność, bogactwo i siłę. Nikt inny nie może zrobić tego dla was. Kroczący Ścieżką wznoszenia i oświecenia muszą wyróżniać się wnikliwością. Cokolwiek ktoś wybierze jako swoje prawdy, musi przyswoić i zastosować to w życiu poprzez ukierunkowanie intencji i działania. ROZEZNANIE / INTENCJA OD SERCA / ZAMIERZONE DZIAŁANIA skutkują pozytywnym przejawem.

Bez względu na to, jakie ktoś ma w tym wcieleniu okoliczności życia, warunki czy poziom świadomości, w głębi jego / jej duszy tkwi naglące pragnienie, by przyswoić rozliczne poziomy aspektów własnej istoty. Najpierw jednak trzeba się uzdrowić i zharmonizować, tak aby móc się napełnić wysublimowanym światłem wyższych wymiarów. Kiedy pozwoli się wyższej Jaźni na rozświetlenie i prowadzenie, dostaje się coraz więcej natchnionych myśli. Istnieje wiele sposobów manifestowania się Ducha, trzeba po prostu pozwolić, aby działo się to w sposób naturalny. Co sprawia, że twoje serce się uśmiecha i i przynosi głębokie poczucie ukojenia? Jak chcesz służyć? Istnieje wiele sposobów, a ty masz wiele talentów (więcej niż ci się wydaje) – jednak wybór zawsze należy do ciebie.

Potężne siły królestwa aniołów, a także ogromna ilość wspaniałych istot Światła – wszyscy są tutaj, aby wspomóc cię w przejściu przez te czasy ewolucji i wielkich przemian lekko i łatwo. Jednak o naszą pomoc trzeba poprosić, gdyż nie możemy naruszać waszej wolnej woli. Nadszedł czas, abyś odzyskał / odzyskała należną pozycję mistrza Światła, lecz pamiętaj: kiedy przyswajasz wiedzę  Ducha i oświecające prawdy, niezwykle ważne jest, aby iść naprzód i dzielić się wiedzą z innymi.

Wiedz, że wyzwania i szanse będą mogły przynieść korzyści przewyższające wszystko, co możesz sobie wyobrazić, dlatego nie bój się wyjść ze swojej strefy komfortu, sięgaj do gwiazd. Przyjmij swój płaszcz z promieni Światła, na który zasługujesz. Podążaj własną ścieżka i nie obawiaj się być inna / inny niż ludzie wokół ciebie.

Pozostawiamy cię z z kilkoma rozświetlającymi myślami, aby ci pomóc skupić się na wyższym poziomie mentalnym świadomości, z aurą intencji wypełnionej miłością. Twoim celem jest  koncentracja na sercu i skupienie w duszy:

* Wyższy umysł używa w procesie myślenia / analizowania wszystkich zmysłów twoich rozlicznych aspektów świadomości.

* Wiedza, talent i wysoki iloraz inteligencji nie tworzy geniusza. Aby sięgnąć do jego duchowego potencjału, kiedy coś się robi, potrzeba koncentracji, odwagi, wytrwałości oraz rzetelności. Znajdź i realizuj w sobie pragnienie doskonalenia oraz staraj się żyć zgodnie z zamiłowaniami najlepiej jak potrafisz.

* Powracanie wąską Ścieżką wznoszenia ku świadomości jest początkiem przekraczania przeciwieństw, gdzie nie ma rozdziału na dobro czy zło, właściwe czy niewłaściwe, są za to harmonijne osobiste wybory w przyjętym spektrum dualizmu. Jako władny, aktywny pan siebie masz dokonywać tylko najwyższych i najlepszych wyborów dla dobra WSZYSTKICH.

* STRACH, NIENAWIŚĆ I OSĄDZANIE DZIELI. MIŁOŚĆ PRZEKSZTAŁCA I JEDNOCZY. Musisz nauczyć się wznosić ponad codzienne stresujące sytuacje, aby móc przekształcać chwile niezgody w godziny spokoju.

Przywołujcie nas, a będziemy was prowadzić i wspomagać w każdy możliwy sposób. Bądźcie odważni i niezłomni, moi dzielni wojownicy. Wiedzcie, że wciąż jestem z wami i bardzo was kocham.

JAM JEST archanioł Michał

przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

Rozwijanie osobowości natchnionej przez duszę

Ukochani Mistrzowie, BOSKIE ATOMY NASIENNE / OBECNOŚĆ JAM JEST to wasze oryginalne źródło inteligencji, pierwsza zindywidualizowana tożsamość doświadczająca wszechświata lub podwszechświata. Pierwszych dwanaście boskich przejawień / fragmentów waszych dusz wędrujących przez ten podwszechświat posiadało wszystkie cnoty, cechy, talenty i wiedzę potrzebną podczas przemierzania jego rozmaitych poziomów (wymiarów). Od tamtego czasu esencja boskiego atomu nasiennego była rozszczepiana i rozdzielana niezliczoną ilość razy. Teraz przechodzicie przez proces odzyskiwania wielu aspektów swoich duchowych Jaźni z trzeciego i czwartego wymiaru, dzięki czemu możecie iść naprzód ku większej, bardziej dynamicznej i rozszerzonej wersji wyższej Jaźni piątego wymiaru. Aby wam pomóc w realizacji tego procesu, wasze diamentowe boskie komórki rdzenne i osobiste kwiaty koła tworzenia życia zawierają pełną gamę dwunastu promieni Boskiej Świadomości dla doświadczania tego podwszechświata. Zostały one zaprojektowane tak, że kiedy byliście gotowi, aby rozpocząć podróż powrotną do wyższych poziomów świadomości, otrzymaliście dostęp do własnego PEŁNEGO SPEKTRUM BOSKOŚCI. Waszym zadaniem jest aktywacja tych promieni, włączenie boskich cech i atrybutów, jakie posiadają, a następnie wykorzystanie tych cech i atrybutów dla najwyższego dobra. Wciąż jest wiele niejasności co do tego, czym jest dusza, jak działa i gdzie się mieści. Ważne jest, aby zrozumieć skomplikowany proces ponownego łączenia wielu aspektów wyższej Jaźni. Równie istotne jest zrozumienie bardziej poszerzonych nauk, jakie wam daliśmy odnośnie licznych fragmentów wyższych Jaźni (macie ich wiele, nie tylko jedną) oraz procesu przyłączania tych licznych fragmentów Jaźni. Dlatego uważamy, że nadszedł czas na szersze wyjaśnienia dotyczące tego bardzo ważnego procesuDUCHOWEJ EWOLUCJI.
W tym celu należy pogłębić zdolność do miłości / Światła tak, aby objąć nią wszystkie aspekty tworzenia na Ziemi: miłość do natury, miłość do królestwa zwierząt, miłość do ludzkości, miłość do zauważalnych wrogów, a co najważniejsze – miłość do siebie samych. W istocie wszystkie stworzenia są częścią was, a wy jesteście cennym białym ogniem atomu nasiennego Najwyższego Stwórcy. Ekspansja Boskiej Świadomości powoduje rozszerzenie waszych pól aurycznych i emanacji waszego Światła. Z biegiem czasu coraz więcej z was rozwinie blask tak silny i rozległy, że zacznie mieć pozytywny wpływ na ludzi wokół, a w końcu na Ziemię oraz całą ludzkość. Całkiem spora liczba bardziej zaawansowanych dusz już zyskała tę zdolność. Jednakże należy pamiętać, że nie możecie wyrażać czegoś, czego nie uważacie za własne. Pamiętajcie również, że ważną częścią waszej ziemskiej misji jest wzmocnienie światła niższych wymiarów. Rozszerzenie świadomości duszy powoduje poszerzenie aury – zarówno pod względem intensywności, jak i zakresu oddziaływania.
Aspirant na Ścieżce musi koncentrować się zarówno na treningu zewnętrznym, jak i na świecie wewnętrznym. Musi starać się być świadomym obserwatorem tego, co dzieje się wokół. Powinien ćwiczyć, co jest niezwykle ważne, ciągłe skupianie świadomości na fizycznych wydarzeniach życia codziennego, a także uczyć się przetwarzania harmonijnych i nieharmonijnych częstotliwości, na które bywa narażony. Następnie musi podejmować odpowiednie działania. Ćwiczenie emocjonalnej i mentalnej dyscypliny również jest bardzo istotne, kiedy ktoś stara się zostać mistrzem urzeczywistnionym. Nie wolno odwracać się plecami do świata i doświadczeń życiowych, lecz trzeba stawić im czoła. Jednak ważne jest też, aby nauczyć się korzystać z życia z wyższego punktu widzenia. Starać się widzieć większy obraz i nie wikłać się w małe dramaty historii.
Logika jest cielesną funkcją ciała mentalnego i umysłu. Pamiętajcie, że aby posiąść mądrość zawartą w wiedzy lub teoriach uznanych przez siebie za prawdziwe, trzeba doświadczyć objawionych w nich informacji. Inspiracja jest dostarczana przez wyższą Jaźń i święty Umysł. Trzeba nauczyć się zwracać uwagę na impulsy świętego Umysłu i świętego Serca lub na wpływ przeważającego aspektu własnej wyższej Jaźni, gdyż w ten sposób będziecie się stopniowo uczyć porozumiewać z istotami z wyższych królestw i zdobywać kosmiczną mądrość.
Na początku była komunikacja z i między wyspecjalizowanymi grupami duchowych przewodników i opiekunów; jednak z czasem ten dar / zdolność został/-a utracony/-a. Gdy świadomość ludzkości głębiej się zanurzyła w materialnym świecie, zatopiła się w odczuciach pięciu zmysłów i stopniowo przestała zwracać się do wewnątrz, aby łączyć się z wyższymi sferami świadomości. Niższe wymiary – trzeci i czwarty – nie są świetlane i klarowne. Są mgliste lub zasnute dymną okrywą. Dusze żyjące w takim środowisku nie zdają sobie z tego sprawy, ponieważ taki stan świadomości jest dla nich normalny. Rzeczywistość niższych wymiarów – trzeciego / czwartego – można porównać do życia w mrocznym labiryncie, gdzie wciąż poszukuje się ścieżki, która doprowadziłaby z powrotem do czystego Światła świadomości. Kiedy przechodzicie na środkowe podpoziomy czwartego wymiaru, ta mgła stopniowo zaczyna się rozpraszać, a w miarę jak przenosicie się na kolejne, wyższe podpoziomy, wasz świat staje się coraz lżejszy i jaśniejszy. Aby odebrać lekcję Światła, musicie podnieść swoją świadomość i dostroić się do przynajmniej piątego podpoziomu czwartego wymiaru. W tym eksperymentalnym podwszechświecie, w każdym jego wymiarze istnieje siedem podpoziomów: z pierwszym podpoziomem – najniższym / najgęstszym i siódmym podpoziomem – najwyższym i najsubtelniejszym. Mistrzowie i wasi przewodnicy chętnie spotkają się z wami w połowie drogi, jednak tylko w bardzo rzadkich przypadkach obniżą częstotliwości do gęstości ekstremalnego dualizmu, ponieważ dla nich jest to zbyt nieprzyjemne.
Ego jest aspektem fizycznej Jaźni osobowości – zostało zaprojektowane, aby z biegiem czasu pomagać w rozwijaniu poczucia tożsamości i indywidualności. Umysł skierowany na zewnątrz jest prowadzony przez ego. Niewłaściwie ukierunkowane ego przyczyniało się do tworzenia iluzorycznych systemów wierzeń na płaszczyźnie fizycznej, na rzeczywistości opartej na rozdzieleniu, strachu, egoizmie i niedostatku. Kiedy poszerzacie horyzonty myślowe, zaczynacie przełamywać bariery i ograniczenia własnej percepcji. Umysłowa ekspansja obejmuje aktywację uśpionych komórek z górnych poziomów wymiarowych mózgu i sięganie po mądrość świętego Umysłu. Ślepe posłuszeństwo nie jest warunkiem oświecenia, skoro staracie się zostać panami siebie i żyć zgodnie z własnymi prawdami, jakie zostały wam objawione i potwierdzone przez monitor serca.
Ludzkość jest w samym środku duchowego i komórkowego przebudzenia. Kiedy przybliżacie się do wzorców wibracyjnych wyższego czwartego i niższego piątego wymiaru, wasze komórki, ciała eteryczne i pola aury zaczynają przyspieszony proces oczyszczania. Ten proces ułatwi i ostatecznie spowoduje pobieranie licznych aspektów waszych wyższych Jaźni oraz stopniową regenerację ciała świetlistego. Bądźcie uważni i świadomi każdej chwili, pozostając w stanie skupienia i jasności umysłu. Będziecie stopniowo rozwijać poczucie pewności siebie i poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że wszystko jest dobre i takie pozostanie.
Dusza jest wielokrotnie rozłamanym rozszerzeniem waszych boskich atomów nasiennych / Obecności Jam Jest. Dusza korzysta z prawej półkuli mózgu – intuicji, która jest połączona z wyższym świętym Umysłem i duchową wolą. Umysł skupiony do wewnątrz jest prowadzony przez Jaźń Duszy. Ludzkość jest w trakcie procesu rozwijania subtelnych, wydelikaconych zmysłów, które zostały stępione przez nadużycia. Musicie wyjść ponad podstawowe – często was łudzące – fizyczne zmysły, starając się pilnie rozwijać wyższą intuicję mentalną i boską mądrość. Decydujące znaczenie ma kontrolowanie natury emocjonalnej i utrzymywanie myśli skierowanych na Światło.
* W swojej diamentowej boskiej komórce rdzennej nosisz kryształowy atom nasienny pełnego rozpoznania twojego pochodzenia. Zawiera on krótki przegląd punktów zwrotnych każdego przeżytego wcielenia, odrobionych ważnych lekcji i umiejętności opanowanych podczas podróży przez ten wszechświat.
* Dusza nie jest ani duchem, ani materią. Jest krystalicznym ŚWIĘTYM OGNIEM, ATOMEM NASIENNYM PAMIĘCI, fragmentem czystej esencji Światła, zaprogramowanym tak, aby zapisać twoją podróż przez ten eksperymentalny podwszechświat. Jest łącznikiem pomiędzy tobą a naszym Bogiem Ojcem Matką, a ostatecznie – Najwyższym Stwórcą.
* Twoja Jaźń duszy znajduje się w tym wcieleniu w twoim świętym Sercu – jako aspekt boskiej komórki diamentowego jądra. Każdy wyższy aspekt częstotliwości twojej duszy ma własny atom nasienny pamięci. Kiedy określony aspekt rezyduje w twojej Gwieździe Duszy jako twoja Naddusza, stopniowo przenosi twój osobisty wzorzec pamięci do atomu nasiennego pamięci znajdującego się w boskiej komórce diamentowego jądra, a także do ucieleśnionej duszy. Najpierw w twoim świętym Umyśle będą przebudzone odpowiednie kryształy nasienne pamięci. Kiedy twoje częstotliwości się zmienią tak, aby móc je przyjąć, zostaną aktywowane kryształy nasienne pamięci, które są utrzymywane w rezerwie wewnątrz tej boskiej komórki diamentowego jądra. W ten sposób scalisz wszystkie fragmenty duszy, a na koniec uzyskasz możliwość dostępu do całej mądrości, wszystkich talentów, pozytywnych wspomnień i doświadczeń – w następnym etapie rozwijającej duszę podróży przez wiele poziomów piątego wymiaru. Przekraczając kolejne wielowymiarowe poziomy Boskiej Świadomości i przyswajając coraz więcej aspektów swojej Boskiej Jaźni, ciągle powtarzasz ten proces.
* Zaprogramowano cię, abyś wciąż poszukiwał / poszukiwała serca swojej esencji, boskiej komórki diamentowego jądra i kryształu atomu nasiennego esencji Stwórcy.
W specjalnie określonych odstępach czasu zawsze pojawiały się małe grupy szczególnych i wyjątkowych istot, które wcielały się w różnych rasach oraz pod-rasach, przynosząc świeże impulsy, nowe perspektywy i wartości. Te zaawansowane istoty wnosiły swoją mądrość, wyższą świadomość i specjalne zdolności, dając przykład, mieszały się również fizycznie z wybranymi członkami rodzaju ludzkiego, aby przekazać kody DNA. ŻYJECIE W JEDNYM Z TAKICH SZCZEGÓLNYCH OKRESÓW.
Czwarty wymiar mógłby być nazywany „rzeczywistością przejściową”, ponieważ w nim zaczynacie pozbywać się wszystkich pierwotnych uwarunkowań przeszłości.Królestwo czterech wymiarów ma naturę bardziej emocjonalną, dlatego w centrum uwagi stawia serce i uczucia. Starożytne ludy nazywały czwarty wymiar królestwem Maya lub iluzji albo astralnym poziomem rzeczywistości. Kolektywna świadomość zbiorowa ludzkości istnieje mentalnie, aż ta stopniowo zaczyna skupiać się wewnętrznie i nasłuchiwać sugestii duszy. W tym królestwie mistrzem manipulacji jest osobowość / ego nieustannie wzywająca/-e do poszukiwania większej satysfakcji i szczęścia za pomocą środków zewnętrznego zadowolenia.
Przemieszczając się na wyższe podpoziomy czwartego wymiaru, zaczynacie wykorzystywać potencjał wewnętrznej mocy. Materia staje się bardziej płynna, stąd łatwiej przejawiać to, czego sobie życzycie. Dlatego musicie nauczyć się zdecydowania i skupiania myśli z wyraźną intencją. Zdyscyplinowany umysł łączy łańcuchy myśli ze sobą w odpowiedniej kolejności. Jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, że rozproszone myśli szkodzą postępowi. Życie w chwili obecnej – w chwili TERAZ – jest ważnym elementem osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa. Aby skutecznie przemierzyć Ścieżkę oświecenia, trzeba wysilić umysł. Z czasem, kiedy rolę umysłu instynktownego przejmie umysł wyższy, spora część waszych wspomnień dotyczących minionych wydarzeń zacznie blednąć. Ważne cechy urzeczywistnionego mistrza to: zdolność do skupionej obserwacji i nieszkodliwość w myślach, słowach, czynach. Aspirantom na Ścieżce będą objawiane coraz ważniejsze prawdy kosmiczne. Jednak musicie wiedzieć, że mniej ważne zasady ponadczasowej mądrości wciąż będą poszerzane, abyście stopniowo mogli przyswajać wyjątkowe zasady, prawa i prawdy kolejnych poziomów istnienia w nieskończonym cyklu wznoszenia świadomości.
Trzeba utrzymywać otwarty kanał komunikacyjny pomiędzy duszą a mózgiem poprzez umysł. To inicjuje powolny proces reaktywacji szyszynki i otwarcia portalu do świętego Umysłu – portalu, który znajduje się w górnej tylnej części mózgu, w pobliżu korony głowy. Święty Umysł współgra z wyższymi podpoziomami czwartego wymiaru oraz ze wszystkimi poziomami wymiaru piątego i szóstego, a także z niewielką częścią częstotliwości / danych siódmego wymiaru, które są zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości, kiedy zyskacie możliwość przemierzania najwyższych poziomów, jakie są możliwe dla ludzkości w tym podwszechświatowym doświadczeniu. Jednak aby sięgnąć do tego wyjątkowego magazynu kosmicznej mądrości, musicie stopniowo podwyższyć swoje wzorce wibracji.
Święty Umysł i święte Serce nie są wykonane z substancji pochodzącej ze świata materialnego – składają się z delikatnej jak pajęczyna eterycznej substancji Światła, która nie może być wykryta sposobami naukowymi, chociaż jest bardziej prawdziwa niż jakakolwiek część ciała fizycznego. Gdy tylko przywrócisz połączenie pomiędzy świętym Umysłem, świętym Sercem i diamentową boską komórką rdzenną, nastąpi stały przepływ diamentowych cząstek, jak również – co bardzo istotne – zaawansowanych informacji pochodzących z twojego atomu nasiennego pamięci oraz Nadduszy / wyższej Jaźni. Dlatego takie ważne jest ponowne połączenie duchowej triady Boskiej Świadomości: świętego Umysłu, świętego Serca i wszystkich aspektów boskiej komórki diamentowego jądra.
Kiedy będziesz się poruszać zgodnie ze wzorcami wibracyjnych piątego wymiaru,twoje komórki, ciało eteryczne i pole aury zaczną przyspieszony proces oczyszczania. Spokój zaczyna się na najniższym poziomie piątego wymiaru i wzrasta wykładniczo. Zyskanie Boskiej mocy i mądrości wymaga, aby przez liczne aspekty wyższej Jaźni wznieść się ponad najbardziej rozpowszechnione wzorce przekonań zbiorowej świadomości ludzkości do tych zestrojonych z kosmiczną świadomością. Aby skutecznie przejść Ścieżkę oświecenia, potrzebna jest emocjonalna stabilność i umysłowy wysiłek. To jest prawo równowagi, które działa w piątym wymiarze i powyżej niego.
Krótko mówiąc, szósty wymiar jest wymiarem nieśmiertelności oraz znacznie poszerzonej świadomości Duszy, i będzie dla was dostępny, kiedy ponownie nawiążecie połączenie z najwyższymi poziomami swojego duchowego potencjału dostępnego w tym podwszechświecie. Siódmy wymiar jest krańcowym etapem ewolucji ludzkości w tej fazie podwszechświatowego doświadczenia. Pierwszy podpoziom (o najniższej częstotliwości) ósmego wymiaru stanowi BRAMĘ NIESKOŃCZONOŚCI, którą osiągniecie, kiedy zyskacie zdolność przyłączenia jeszcze większych ilości jeszcze wyższych częstotliwości. Efekt przesączania w dół jest inicjowany w miarę nabywania umiejętności dostępowania każdego wyższego poziomu częstotliwości, dzięki czemu maleńkie ilości bardziej subtelnego boskiego Światła zaczynają płynąć do kolumny Światła osoby, a tym samym Światło wnika do jej aury i rezonansu pieśni Duszy.
PAMIĘTAJCIE, MOI DZIELNI, ŻYJECIE W WIECZNOŚCI. Przesłania mądrości, które wam przynosimy, nie ustalają żadnych reguł ani nie stwarzają dogmatów. Naszym celem jest rozpalić wasze serca miłością i dać wam wgląd w chwalebną przyszłość. Będę was prowadził, inspirował i chronił, będę wami kierował, i na każdego z was emituję wieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.
JAM JEST archanioł Michał
tłumaczyła Teresa Serafinowska
źródło: http://aamichal.blogspot.com

Panuj nad własnym przeznaczeniem

 LM-07-2014

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, będziemy kontynuować przegląd niektórych z naszych najważniejszych nauk z przeszłości. Ważne jest, aby główne cele procesu wznoszenia dobrze się zakorzeniły w waszych bankach pamięci. Obecnie przyswajacie kolejny odpowiedni dla siebie poziom Światła Stwórcy, w czym wspiera was inteligencja Nadduszy. Nawiązywanie połączenia i przyswajanie licznych aspektów waszych pięciowymiarowych Jaźni w końcu poskutkuje nowym biologicznym planem tworzenia.

Boskie prawo wam przyrodzone obejmuje wszystkie dary, talenty, cechy i walory tworzenia. Są do dyspozycji – możecie je sobie wziąć. Jednak aby je zdobyć, trzeba się postarać, a później mądrze dzielić się nimi z tymi, którzy podążają ścieżką za wami. Mędrcy / ziemscy mistrzowie i wtajemniczeni na Ścieżce poświęcili wiele czasu i wysiłku, aby wydobyć swoje talenty i posiąść mądrość – dzieląc się nią z każdym, kto mądrości szuka. Ich misja polega na ułatwianiu innym podróży duchowej lub osiągania mistrzostwa wewnętrznego i za swoje wysiłki zasługują na nagrodę. Musi następować wymiana obfitości. I wy musicie poświęcić swój czas, i wy musicie dołożyć starań i tym sposobem zrekompensować im te wysiłki – wynagrodzić tych, którzy wam dostarczają zaawansowane nauki mądrości z wyższych wymiarów, torując wam drogę. Swoje pomysły i cele musicie wznieść do możliwie najwyższych częstotliwości, w ten sposób czyniąc z nich czyste ideały, z których skorzysta cała ludzkość.

Proces przebudzania oznacza przemieszczanie się przez wiele  poziomów planu astralnego (emocjonalnego). Waszym celem jest skupienie się na mentalnej płaszczyźnie świadomości. Pilny uczeń na Ścieżce w odpowiednim czasie powoli wykracza ponad same fizyczne rodzinne obowiązki i odpowiedzialność, w miarę jak poszerza się jej / jego świadomość, mądrość i światło. Stopniowo wpływ adepta wzrasta, a jej / jego potencjał zaczyna służyć innym. Aby móc służyć światu, trzeba się stale i uważnie starać ujarzmiać ego oraz zdobywać niezbędną wiedzę i doświadczenie. By służyć ludzkości jako światło przewodnie, trzeba świecić najlepszym przykładem, a także umieć wzbudzać i stymulować pragnienie duchowej mądrości. Oświecony nauczyciel oferuje prawdę, jaka została jej / jemu objawiona, dając również szansę swoim uczniom na przyjęcie lub odrzucenie tych nauk.

Tak wielu z was ma trudności z odkryciem swojej misji lub pasji, dlatego apatycznie dryfuje dzień po dniu. Nadal nic nie robicie, nawet nie próbujecie w żaden sposób zainicjować pozytywnych zmian w swoim życiu. Nie każdy musi nauczać tłumy lub stać się kimś znanym. Są tacy, którzy cicho wypełniają swoje codzienne obowiązki, i po trochu lecz stale się udoskonalając,  wypromieniowują miłość / Światło stworzenia w głąb Ziemi i na świat, co ma ogromny wpływ na negatywne ziemskie środowisko. Szukamy prostych służebników świata. Potrzebujemy każdego z was, aby pomóc podnieść i udoskonalić świadomość zbiorową tłumów.

Kiedy tak  przechodzicie próby i testy oraz podejmujecie wyzwania transformacji, pragniemy dodać otuchy każdemu, kto czuje się bezradny i obawia się, że dylematy, przed którymi stoi, są nierozwiązywalne. Nie chciałbyś / chciałabyś otworzyć umysłu na perspektywę pomocy ze strony królestw boskiego istnienia oraz na nowy sposób myślenia i bardziej wzniosły sposób życia?

W rozpaczy często się modlicie i błagacie o pomoc, jednak jeśli ta nie pojawia się w formie, która by wam odpowiadała, odmawiacie jej przyjęcia. Modlitwy zawsze są wysłuchiwane. Modły z prośbą o najwyższe dobro przejawiają się jako cuda duże i małe oraz otwierają drogę do życia w pokoju i stanie łaski. Modlitwy egotycznego ciała pragnieniowego też są wysłuchiwane: człowiekowi pozwala się na poszukiwanie własnych rozwiązań, a te owocują jego błędnymi wyobrażeniami czy niewłaściwymi działaniami. Lekcje życia przerabia się więc poprzez doświadczanie tego, co się samemu stworzyło. Ego ściąga na człowieka dysharmonię i niezadowolenie powodując, że poszukujący szuka rozwiązań i satysfakcji na zewnątrz. Trzeba nauczyć się modlić z czystym sercem i z intencją najwyższego rzędu. Kiedy podniesiesz swój iloraz światła, wtedy zwiększysz siłę magnetyzmu serca. Musisz się nauczyć odbierać obfitość, jaką dostajesz w darze, z dziękczynieniem i wdzięcznością.

A może – na początek – sporządziłbyś listę tych negatywnych rzeczy w swoim życiu, które chciałbyś zmienić? Rozpocznij od kilku małych modyfikacji swojego życia i pamiętaj: musisz zacząć od siebie. Zapewniamy, że jeśli podejmiesz zdecydowane wysiłki i skorzystasz z narzędzi, jakie ci daliśmy, zaczniesz dostrzegać w swym życiu radykalne zmiany. Prosimy, poddaj nas próbie. Z otwartym umysłem zbadaj niektóre z podstawowych pojęć, jakie ci daliśmy, i powoli, ale dokładnie, wdrażaj w życie codzienne te, które najsilniej do ciebie przemawiają. Pozwól, abyśmy cię poprowadzili i zainspirowali, w ten sposób będziesz mieć za sobą niebiańskie siły. Przegrać możesz tylko wtedy, gdy się poddasz, kochany.

Czas ma istotne znaczenie, gdyż jest bardzo oczywiste, że strach i gniew tłumów, moc sił natury, oraz zmiany / oczyszczanie Ziemi wzmagają się w coraz szybszym tempie. Tworzy się silna polaryzacja pomiędzy ugrupowaniami, nie tylko w wydzielonych miejscach na całym świecie, ale w każdym kraju. Polaryzacja ta obejmuje każdą rasę, kulturę, religię i przynależność polityczną. Powiedzieliśmy, że przepaść pomiędzy światłem a cieniem się powiększa, i to jest bardzo widoczne zarówno z poziomu wzniesionego, jak i z ziemskiego punktu widzenia. Bardzo wyraźnie widzimy obszary, które są skąpane w Żywym Świetle – dzięki wam, dzielni strażnicy Światłości. Widzimy także wirujące tornada negatywizmów i chaosu w wielu krajach, prowincjach, miastach, dzielnicach miast, a nawet pośród rodzin na całym świecie.

Jeśli dasz się złapać w retorykę światowych mediów informacyjnych, nie możesz nie zdawać sobie sprawy z szaleńczego negatywizmu, jakim one bluzgają, skażając powietrze i świadomość ludzi otwartych na odbiór takich zafałszowanych wiadomości przekazywanych w duchu sensacji i oddzielności człowieka od człowieka. Strach przed niedostatkiem, gniew na władzę, przywódców i rządy oraz oburzenie i poczucie, że każdemu należą się wszelkie dobra i usługi bez przyjmowania jakiejkolwiek odpowiedzialności – są to symptomy intensywnego lęku przed zmianami, które zachodzą w każdym rejonie świata i w ludzkiej świadomości.

Nadszedł czas, aby rozpocząć kolejny etap w procesie wnoszenia, a wielu zaawansowanych aspirantów na Ścieżce jest już odpowiednio biegłych i pochłoniętych procedurami. W tym czasie nie ma wątpliwości, że ci którzy są w jakikolwiek sposób zaawansowani w duchowej świadomości, przyspieszyli swój proces przebudzania / ewolucji jak nigdy dotąd w historii świata – do tego stopnia, że mogą pełnić rolę przekazicieli i tłumaczy prawa powszechnego oraz kosmicznych prawd.

Wy, aspiranci na ścieżce, stajecie się coraz bardziej biegli w tworzeniu i użytkowaniu licznych piramid Światła / mocy w piątym wymiarze oraz powoli, ale pewnie, przyzwyczajacie się do środowiska niższego piątego wymiaru. Utorowaliście szlaki do miast Światła, aby móc stopniowo przyswajać wyższe i bardziej subtelne częstotliwości Światła. Przygotowujecie się również do regularnego współdziałania z wieloma aspektami waszych wyższych Jaźni i wielkimi istotami Światła.

W wielu z was odzywa się zew ponownego zjednoczenia, dzięki czemu wyższa częstotliwość waszych pieśni duszy dociera do rozlicznych członków waszych boskich Jaźni. Kiedy wzniesiecie swoje stereotypy wibracyjne, a wasze energetyczne podpisy osiągną określony poziom harmonii, pieśni dusz zaczną rozbrzmiewać aż do wymiaru czwartego i dalej, poprzez czwarty do piątego, a w przypadku niektórych nawet do szóstego wymiaru, a także bardzo powoli będą docierały do pola aurycznego niektórych fragmentów duszy waszych wyższych Jaźni. Stopniowo, kiedy te błogosławione aspekty waszych Jaźni się o was dowiedzą, rozpoczną proces równania się z wami. Te, których rezonans jest niższy od waszego, ustawią się poniżej was, a te, które są na ścieżce przed wami, będą powoli przesuwać się w kierunku kolumny Światła nad wami. W miarę jak wszystkie fragmenty waszej Obecności JAM JEST stopniowo zaczną proces przybliżania się do waszej centralnej kolumny boskiego Światła, możecie również przemieszczać się na boki / poziomo oraz pionowo coraz wyżej, aż do królestw wzniesionych.

Dla niektórych ta informacja będzie niejasna – jednak wielu z was w różnym stopniu – doświadcza tego procesu podczas swoich nocnych pobytów w świecie subtelnym lub w medytacji. Dlatego chcemy wam przekazać podstawową wiedzę o tym, co dzieje się na różnych poziomach procesu wznoszenia.

W miarę jak będziecie studiować i zgłębiać tajemnice kosmicznych prawd, będziecie tworzyć magazyn wiedzy, z którego w razie potrzeby możecie czerpać. Ponadto, kiedy uzyskacie dostęp do świętego umysłu, będzie się wam wydawać, jakbyście się dostali do kosmicznego źródła informacji – jednak początkowo będzie to wasza własna starożytna, rozległa przeszłość, która została wam udostępniona. Będziecie coraz bardziej wrażliwi na pomysły, pojęcia i złożone informacje, zyskacie też umiejętność pobierania informacji z tego bogatego magazynu – i to do woli.

Zachęcamy do przeanalizowania każdej z ważnych kwestii wyszczególnionych poniżej, aż do uzyskania pełnego zrozumienia ich znaczenia, abyście mogli zdecydować, czy dana idea jest dla was istotna. Następnie możecie podjąć rozważne decyzje, czy chcecie przyswoić daną wiedzę czy nie, a potem zażądać jej jako części źródłowej prawdy. Podczas wymiany starych, przebrzmiałych i ograniczających przekonań na nowe, o wyższej częstotliwości, która świadczy o rozszerzonej świadomości, niezwykle ważna jest wnikliwość. To sposób na osiągnięcie wewnętrznego mistrzostwa.

* Skupiony wzrok ludzkości wznosi się ponad dławiące bagno ziemskiej egzystencji i kieruje ku odległemu horyzontowi przyszłości. Pragnienie bogactw materialnych zastępuje pragnienie świadomości duszy.

* Skupiona inteligencja jest konieczna, aby skutecznie przejść przez liczne podpoziomy piątego wymiaru, tak żeby można było sięgnąć do ogromnego magazynu mądrości i wyższych możliwości, które są w nim dostępne.

* Służebników świata połączy silna więź dusz – wspomnienie uroczystej przysięgi służenia ludzkości oraz świadomość wspólnego wzrastania w świadomości.

* Przyjętą formą obcowania z naszym Bogiem Ojcem Matką i wielkimi istotami Światła powinny się stać: modlitwa wdzięczności z głębi serca i prośby o największe dobro dla wszystkich wraz z medytacją ześrodkowaną w duszy.

* Olbrzymia liczba dusz, które wciąż funkcjonują w iluzji środowiska trzeciego / czwartego wymiaru się przebudza i zaczyna słuchać podszeptów swoich Dusz, wykraczając dzięki temu poza strefę wpływu struktur przekonań zbiorowej świadomości.

* Jest niezwykle ważne, aby uzyskać panowanie nad ego i podświadomością, tak aby Naddusza / wyższa Jaźń mogła zacząć emitować swoją mądrość do twojej Jaźni duszy.

* To, że aspekty / iskry anielskiego królestwa i innych wielkich istot Światła będą się inkarnować na Ziemi i podążać ludzką ścieżką, było z góry ustalone.

* Portale inicjacji były dostępne i pozostawały otwarte przez wieki. Jednak w przeszłości tylko niewiele odważnych dusz dokonało przejścia przez otwarte drzwi i osiągnęło wewnętrzne mistrzostwo.

Kiedy się rozwiniecie i nabierzecie wprawy w dzieleniu się swoją mądrością z innymi, będziecie coraz bardziej wrażliwi na subtelne przekazy, pojęcia i pomysły waszych przewodników, nauczycieli, anielskich pomocników i oświeconych mistrzów z wyższych królestw. Kiedy już przemienicie zebrane informacje w mądrość, i staniecie się żywymi przykładami nowego, wyższego poziomu świadomości, wtedy uzyskacie kompetencje, aby te pojęcia czy idee przekazywać innym. Musicie doświadczyć tego, czego będziecie uczyć i musicie świecić przykładem, co jest najbardziej skutecznym sposobem, aby zwrócić uwagę innych.

Pamiętajcie, moi dzielni, w każdej epoce i każdym ważnym procesie cyklicznym udostępnia się kosmiczną mądrość i boską prawdę osobom o otwartych umysłach i kochających sercach. Poddanie się woli naszego Boga Ojca Matki oznacza przestrzeganie uniwersalnych prawd, w miarę jak są wam wyjawiane. Pan siebie zawsze stara się dokonywać najlepszych wyborów i gorąco pragnie służyć innym oraz zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Wezwijcie nas i pozwólcie sobie oświecić ścieżkę podróży w przyszłość. Miłujemy was z całego serca.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

Najdrożsi przyjaciele i duchowa rodzino: ostateczny wyrok rozwodowy zapadł w dniu 2 czerwca 2014. Jestem bardzo wdzięczna i czuję ulgę, że ta bolesna saga wreszcie się skończyła. Stopniowo odzyskuję radość i dobre samopoczucie, błogosławiąc i uwalniając cały ten dramat przeszłości oraz wiedząc, bez wątpienia, że to, co się wydarzyło, było najlepsze dla wszystkich zainteresowanych. Wielu z nas doświadcza wyzwań oraz prób, które wykraczają poza nasze najśmielsze oczekiwania, i bardzo trudno je zrozumieć, kiedy proces się jeszcze toczy. Jednak gdy możemy popatrzeć z perspektywy czasu i zobaczyć w lekcji sprawiedliwość, wiedząc, że dzięki temu wydarzeniu zyskaliśmy mądrość, wtedy jesteśmy gotowi przejść dalej do następnego, wyższego poziomu świadomości. Właśnie mniej więcej tym jest wznoszenie – stopniowym przyswajaniem coraz wyższych częstotliwości Światła, które dopóty zakłóca i kwestionuje nasze przekonania oraz zachowania, dopóki nie będziemy gotowi wchłaniać i wypromieniowywać jeszcze bardziej subtelnego Światła Stwórcy. Jest to odwieczny proces uwalniania się ze starego i przyswajania nowego oraz doskonalenia ciał mentalnych, emocjonalnych i fizycznych, tak abyśmy mogli stać się nosicielami Światła lub SŁOŃCAMI Boga promieniejącymi miłością / Światłem do świata formy.

Zapewne większość z was wie, że w ciągu ostatniego roku archanioł Michał w swoich comiesięcznych przekazach dokonywał przeglądu wielu z ważnych nauk z przeszłości. Powiedział, że dał nam już wszystkie najważniejsze lekcje i informacje dla tego etapu procesu wznoszenia. Ubiegły rok był bardzo stresujący również dla mnie, i to było wszystko, co mogłam zrobić, aby utrzymać ześrodkowanie i pozytywny stan bytu, kiedy doświadczałam całej tej negatywnej energii wytworzonej w trakcie mego „rytuału przejścia”. Ukochany Michał pomógł mi przygotować comiesięczne przekazy w sposób, który nie wymagał z mojej strony wiele czasu i koncentracji energii. Powiedział mi, że mam być teraz ukryta w swoim sanktuarium lub nieco wycofana ze wszystkich większych aktywności, poza duchową, w celu umożliwienia sobie stopniowego przyswojenia nowych częstotliwości Światła, które są teraz dla mnie dostępne. Jestem tak uradowana ciszą i spokojem mojego domu, spędzam też wiele czasu na kontemplacji i medytacji. Letitia, jej mąż Dan i mój syn Rick, przygotowują się do podróży do Elko na coroczny zjazd rodziny Vezane. Właśnie spędziliśmy trzy wspaniałe dni z moim drogim przyjacielem Mokshapriya, który stworzył świątynię Miasta Światła w stanie Nowy Jork. Ponadto nasz wspaniały nauczyciel kursu „W poszukiwaniu mistrzostwa”, Fabienne z Holandii, planuje krótkie spotkanie z Letitią i ze mną po mającej się odbyć w lipcu zbiórce środków na fundusz budowy Miasta Światła. Randy i ja planujemy w sierpniu bezpłatne seminarium online „Zapytaj archanioła Michała”, a w październiku rozpoczniemy prowadzenie kolejnej serii seminariów. Będziemy analizować trzecią książkę z przekazami archanioła Michała: YOUR SACRED QUEST.

Powiedziano nam, że stary Boski Plan dla Ziemi został wycofany i teraz napływa do nas zaawansowany Boski Plan dla Ery Wodnika, wraz z potężnymi, nowymi promieniami energii pochodzącej od naszego Boga Ojca Matki za pośrednictwem wielkich archaniołów. Czasy zamętu i niepewności, których doświadczaliśmy przez ostatnich kilka lat, były konieczne w celu przygotowania nas do tego wspaniałego, nowego napływu Światła Stwórcy. Archanioł Michał powiedział mi, że tej jesieni zaczniemy dostrzegać niektóre efekty tych potężnych, transformujących częstotliwości wibracyjnych. Każdy z nas będzie magnetycznie przyciągać ku sobie poziom wyższej częstotliwości Światła, jaki jest w stanie przyswoić, tak żeby można było je aktywować i emitować do świata formy. Drodzy przyjaciele, to jest to, na co przygotowywaliśmy się w ciągu tych wielu ostatnich lat. Tak więc, proszę was o skupienie się na tym, co jest dobre w waszym świecie, i wyrażanie wdzięczności za błogosławieństwa w chwilach, kiedy doświadczacie własnego „rytuału przejścia”, przygotowując się na świetlaną przyszłość, która jest już tuż nad horyzontem. Również archanioł Michał mówi nam „Tak trzymać, kochani. Ponieważ najlepsze jest jeszcze przed wami.” Życzę wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów, Ronna.

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

AA Michał -Wypłyńcie na środek strumienia i pozwólcie prądowi was ponieść

 

Mówiliśmy wam wcześniej, więcej niż raz, że jesteście w samym środku zmian, przebudzenia, rosnącego światła i energii. Jeszcze wielu mówi, że nadal nic się nie działo. Wielu będzie nadal twierdzi, że ich celem nie jest życie wewnętrzne, ale na zewnętrzne. Dajcie nam potwierdzić dla tych, na czele teraz, że jednak, tak jak oni zaczynają podejrzewać, ich własna ewolucja jest ze świadomości i jest teraz w pełni sił. Umiejętności przychodzą „online”. Plany się zmieniają. Szanse nie tylko pukają, ale w wielu przypadkach prowadzą was za nos. Rzeczy, o których zawsze marzyliście, ale które zostały uznane za „niemożliwe”, stają się waszą rzeczywistością.

Chcemy teraz dać obraz najlepszej drogi, aby sobie z tym poradzić, jeśli rzeczywiście widzicie, że opisujemy wasze bieżące wydarzenia życiowe. Słyszeliście o przepływie. Jesteś zaznajomieni z „wirami”. Użyliśmy obrazu wodospadów. Wszystkie te pomysły wyobrażają to, co to będzie nadal podobne. W rzeczywistości będzie się zwiększać. Staliście się tak dobrzy w surfingu na tej fali, jednak, że możecie uważać to jako gładką przejażdżkę teraz. A w rzeczywistości, największe i najbardziej niewygodne zmiany są nad większością z was. Teraz „dobre rzeczy” zaczną się odsłaniać.

Nadal będą sporadyczne wyboje na drodze. To się nazywa życie. Ale żeby sprawdzać, co jest za zakrętem dla was, zapraszamy do poddania się. To słowo wielu z was martwi, ale błędnie interpretują nasze myśli. Mamy na myśli, abyście wepchnęli się na środek strumienia i pozwolili prądowi was przenosić. I nie chcemy, aby dać obrazu niekontrolowanego prądu, ale ogromnej siły wewnętrznej, mocy, która jest wami.

Podjęliśmy wiele trudu, aby dać wam do zrozumienia, że czegokolwiek używaliście do widzenia jako siły zewnętrznej jest rzeczywiście mocą wewnętrzną dla was. To nie jest tak, że mocy, jaką obserwujecie poza wami nie ma, ale to jest to także wasza moc. Jesteście częścią tego. Zaczynacie to rozumieć i gdy to zrobicie, nauczycie się, jak jej używać. Nazwaliśmy to „bilet E”. Bawcie się dobrze. Proszę trzymać ręce i nogi wewnątrz pojazdu cały czas.

I ostatnia myśl. Gdy wasze nowo odkryte zdolności zaczną wychodzić na powierzchnię i nawet najzdolniejsi z was będą mieli jakieś, proszę nie zapomnieć również rozwijać ich kontroli. Jako przykład, jeśli będziecie w stanie usłyszeć to, czego jeszcze nie słyszeliście, należy nauczyć się to odrzucić lub wyłączyć, gdy tego potrzebujecie. Nie bądźcie przytłoczeni. Odnosi się to również do całej reszty. Filtrowaliście te rzeczy w waszej świadomości przez dość długi czas i będziecie musieli się trochę przyzwyczaić.

Błogosławieństwa, miłość i światło dla każdego z was na ten dzień.

29 czerwca 2014
Channeler: Ron Head
http://oraclesandhealers.wordpress.com/

źródło: http://2012allabout.blogspot.com

Nowe promienie zindywidualizowanej ekspresji

LM-05-2014 przesłanie Archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, będziemy kontynuować nasz przegląd i rozwiniemy niektóre z najistotniejszych technik oraz informacji, jakie dawaliśmy wam przez ostatnie 22 lata. Nadszedł czas, aby uwolnić, przeobrazić lub zaktualizować wiele starych ograniczających myślokształtów i form, które przyjęliście za swoją osobistą rzeczywistość. Jeśli spędzicie trochę czasu na medytacji / kontemplacji,  przeglądając struktury, jakie stworzyliście w rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru, które zawierają mentalne, emocjonalne, fizyczne a nawet pewne duchowe ograniczenia, z pewnością uznacie, że nadszedł czas, aby uwolnić się od wielu krępujących powiązań, tak aby móc szybko i z gracją przenieść się do otwierającego się  oraz umacniającego świata przyszłości.

Wielu z was czuje, że jest na finiszu długiego, trudnego wyścigu, natomiast wasza energia i entuzjazm pozostają w tyle. Jesteście coraz bardziej rozczarowani splendorem ziemskiej egzystencji, a rzeczy które kiedyś was ekscytowały, wydają się nieco zszarzałe i nudne. To dlatego, że znajdujecie się w dwóch zupełnie innych rzeczywistościach lub kilku wymiarach naraz, a cztery niższe systemy waszych ciał (fizyczne, mentalne,  emocjonalne i eteryczne) próbują dostroić się i dogonić swoją duszę / duchową Jaźń. To powoduje, że wasze ziemskie ciała doświadczają wiele stresu i napięć.

Wielu z was już wykonało albo właśnie jest w trakcie robienia skoku kwantowego do galaktycznej świadomości, w której stary świat / stan bytu zapada się szybciej, niż możecie zintegrować subtelne energie / wibracje i idee waszych nowych, wyższych częstotliwości bytowania. W miarę jak uświadamiacie sobie, co się z wami dzieje, przestajecie odczuwać stres i zagubienie. Proszę, uwierzcie, kiedy mówię, że wsparcie jest na wyciągnięcie ręki. Jednym z naszych największych pragnień jest wspomóc was w procesie tak, abyście zrealizowali przejście z łatwością i gracją. W ciągu tych wielu ostatnich lat daliśmy wam mnóstwo informacji, medytacji i ćwiczeń dotyczących transmutacji starych negatywnych wzorców energii. Ten proces jest konieczny, aby zrobić miejsce i przyswoić przenikające was subtelniejsze komórki Światła Stwórcy – wyższe częstotliwości, potężne nowe promienie zindywidualizowanej ekspresji napływające od Najwyższego Stwórcy.

Pierwszym etapem tego procesu było budowanie własnej piramidy Mocy / Światła w piątym wymiarze. Kiedy tworzy się to cudowne miejsce,  przygotowuje się podstawę dla kwantowego skoku, o którym mówiłem. Wspaniałe, subtelne energie Najwyższego Stwórcy nie mogą przesłać wiązki światła w dół, bezpośrednio do Ziemi lub do środowiska trzeciego / niższego czwartego wymiaru. Ogrom ludzkości i wiele miejsc na Ziemi nie jest jeszcze gotowych na ten dar – to spowodowałoby zbyt wiele chaosu pośród rzesz ludzkich i na waszej planecie. Zatem proces musi być znacznie spowolniony lub przefiltrowywany w taki sposób, aby był dostępny dla największej korzyści wszystkich.

Wyjaśniałem wam, że promieniejące stacje Światła w kształcie piramid znajdziecie w całym tym podwszechświecie, w każdym wymiarze i podwymiarze, w którym pozostawialiście eteryczne repliki siebie samych za każdym razem, kiedy się oddzielaliście lub rozdzielaliście ze swoją esencją na coraz mniejsze żeńskie i męskie aspekty świadomości. Wasze eteryczne przewody życia / Światła  snują wasze ścieżki przez ten podwszechświat. Włókna boskiego Światła, które łączą was z każdym fragmentem waszych Jaźni, są również mocno podłączone do waszych wspaniałych boskich Jaźni / Obecności JAM JEST, Boga Ojca Matki z Wielkiego Centralnego Słońca, a ostatecznie – do Najwyższego Stwórcy.

Kiedy idziecie do światowej Piramidy Światła, która zawiera holograficzną replikę świata, i wdychacie Miłość / Światło Stwórcy – wydychając świętą, bezwarunkową miłość, ta wspaniała energia jest filtrowana lub rozcieńczana tak, że może być odbierana przez wszystkich, którzy są gotowi i chętni, aby otworzyć swoje serca i w ten sposób rozpocząć proces przemiany w galaktyczną duchowo / ludzką istotę.

Kiedy idziecie do osobistych piramid lub piramid stworzonych dla określonego projektu czy zadania, otwieracie drogę ku pełnej mocy i gamy nowych promieni ekspresji, które wlewają się do waszych świątyń Światła oraz wspierają was w staraniach.  Gdy tworzycie świętą przestrzeń dla Boskiego Umysłu, przyłączacie się do procesu współtworzenia, otwierając bramę do osobistej obfitości. Przypomnijcie sobie: wiele razy mówiłem, że jesteście panami współtworzenia, o czym wciąż zapominacie.  Pamiętajcie też, że bogactwo przychodzi w wielu formach.

Proces oddechu nieskończoności jest innym sposobem dostępu do nowych energii tworzenia. Gdy  wzbudzacie czakry wznoszące znajdujące się na szczycie kręgosłupa i u podstawy czaszki, inicjujecie proces otwierania bramy  do galaktycznej świadomości. Ten ważny punkt zapłonu jest istotnym elementem bieżącego procesu ludzkiej ewolucji. Cała ludzkość została zaprogramowana dla tego zdarzenia, i prędzej czy później będzie to miało miejsce w każdej Duszy na Ziemi. Kiedy oddychacie oddechem nieskończoności obserwując pętlę w dół do Ziemi i na zewnątrz w eter, pomagacie w tworzeniu tego fantastycznego daru dostępnego dla pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wymiaru oraz każdego aspektu świadomości Boga w nich.

Równie ważne jest nauczenie się zachowania odpowiedniego poziomu świadomości ALFA. Ten pomaga wam w uzyskaniu i utrzymaniu właściwej równowagi w polu energetycznym / aurycznym, dzięki czemu stajecie się doskonale dostrojonymi, harmonijnymi instrumentami,  wypromieniowującymi tylko częstotliwości miłości / Światła – bez jakiegokolwiek dysonansu. Wcześniej przedstawiliśmy wam też pojęcie METAWIZJA, obrazujące stan poszerzonej, skupionej świadomości, dzięki której można dostroić się do mądrości swojej wyższej Jaźni i Obecności JAM JEST. To jest jedna z korzyści płynących z bycia mistrzem ALFA. Podczas korzystania z METAWIZJI człowiek staje się zarówno obserwatorem jak i uczestnikiem życia. Szybko odfiltrowuje wszelkie negatywne myślokształty, ucząc się pozwalać tylko Najwyższemu Stwórcy wprowadzać prawdę do pola mocy i panować nad swoją istotą. Konceptualne wizje i intuicja poszerzają się znacznie poza normę. Można to przyrównać do wirusów rozpowszechnionych w sieci światowej technologii komputerowej. Są tacy, którzy z różnych powodów bombardują was niszczącymi energiami, wysyłają fałszywe lub zawierające negatywne / niskie częstotliwości maile. Trzeba tworzyć bariery / filtry i odrzucać te wiadomości / energie w każdy możliwy sposób, i to jest ważne – pozostawać czujnym oraz zawsze o krok przed nimi. To samo dotyczy subtelnych energii, które rozprzestrzeniają się w zbiorowej świadomości ludzkości –  trzeba odfiltrowywać nieharmonijne energie, nie pozostawiając zanieczyszczeń, a dopuszczając tylko te wibracje myślowe, które harmonizują z waszą mistrzowską Jaźnią.

Promieniom waszego Układu Słonecznego  i galaktyki zostały przypisane numery od jeden do dwunastu, jednak nowe promienie, o których tu mówimy, będą rozpoznane dzięki właściwości ich ekspresji. Chcąc je wyrazić, nie troszczcie się o kolory, bo one mogą być mieszanką któregokolwiek lub wszystkich promieni, jakiekolwiek chcecie wyrazić. Jesteście artystami, budowniczymi i klasyfikatorami tych promieni, a potencjał twórczy jest nieograniczony. Te promienie (które mogą być nazwane podpromieniami dwunastu głównych promieni tego podwszechświata) będą PROMIEN-iami luminescencji i mocy Najwyższego Stwórcy Esencji Światła. Mają być używane nieco inaczej niż siedem promieni Układu Słonecznego i pięć promieni Wyższej Świadomości. Mogą być wykorzystywane w różnorakich kombinacjach i na różne sposoby, ponieważ mają bardzo specjalistyczne energie.

Pozwólcie, że zaczniemy od ciała fizycznego: udaj się do swojej roboczej piramidy Światła i połóż się na kryształowym stole. Leżąc, możesz sobie zażyczyć, aby twoje ciało fizyczne prześwietlił promień zdrowia i witalności, lub promienie piękna, młodzieńczości, koordynacji, siły, mocy, elegancji, klarowności, elastyczności czy innych cech, które przyjdą ci na myśl, a które poprawiłyby twoje fizyczne samopoczucie. Przywołuj i aktywuj tylko jeden lub dwa promienie równocześnie. Wiedz, że twoja boska Obecność JAM JEST i wyższa Jaźń Nadduszy będą monitorować proces, dbając aby twoje ciało wchłonęło odpowiednią ilość tych potężnych energii, nie więcej. Twoje życzenia nie powinny służyć tylko przyspieszeniu transformacji, zawsze możesz zechcieć skorzystać z praw  ułatwień i łaski. Mój drogi, masz przy tym dobrze się bawić. Czas bolesnych lekcji, traumy, stresów i niepowodzeń może stać się przeszłością, jeśli pozwolisz sobie przejść przez proces przenoszący cię z królestwa przyczyny i skutku oraz karmy, do sfery, w której działa prawo łaski.

Teraz skoncentruj się na swoim ciele emocjonalnym: stań u wezgłowia kryształowego stołu i zobacz swoje ciało emocjonalne leżące na tym stole, zwracając uwagę na jego formę. Jak to ciało emocjonalne wygląda? Obserwuj je przez chwilę i przyjrzyj się cieniom, barwom oraz kształtom, które to ciało emocjonalne tworzą. To, co ujrzysz, może cię zaskoczyć. Jeśli twoje wewnętrzne widzenie nie jest w tym czasie aktywne, poproś aby się rozbudziło, a tymczasem po prostu intuicyjnie wyczuj kształty i kolory, jakie ci się pokazują. Cokolwiek dostrzeżesz, to będzie ważne, a jeśli będziesz ćwiczyć, wewnętrzne zmysły wyostrzą ci spostrzegawczość. Możesz zacząć od zażądania, aby wylała się na ciebie oraz wypełniła cię częstotliwość promienia czystej miłości Stwórcy, zmywając całkowicie poczucie nieudolności, poczucie winy, wstydu i zwątpienia. Następnie wezwij promień miłosierdzia, promień łaski i wybaczenia, promienie wrażliwości, pasji, pokoju, harmonii, życzliwości, subtelnej intuicji, odwagi i tak dalej. Wówczas patrz, jak twoje ciało emocjonalne wypełnia się każdą z tych wymienionych energii,  przyswajając maksymalną, odpowiednią dla tej chwili ilość.

Teraz skup się na ciele mentalnym: Znów stań u wezgłowia kryształowego stołu i zobacz, jak pojawia się na nim ciało mentalne. W jaki sposób to ciało ci się objawia? Czy jest silne i wyraźnie zaznaczone, czy jest zgaszone mętnymi, wyblakłymi kolorami? Poproś o promień prawdy, woli, męstwa, mądrości, inteligencji, koncentracji, kreatywności, boskiej myśli, mowy / wzorców Światła, świętej geometrii, dyscypliny, organizacji, informacji naukowej, ładu; promień przyjmowania; promień dawania / dzielenia się – każdy z nich kolejno spływa w dół przez wielki kryształowy generator, który zwisa nad środkiem stołu twojej osobistej piramidy Światła. Twoja Obecność JAM JEST będzie filtrować esencję każdego promienia ekspresji do twojej eterycznej repliki w jego najczystszej postaci. Zobacz swoją piramidę wypełnioną tą esencją i mocą  każdego z tych promieni, które przenikają wszystko wewnątrz. Wiedz, że dar każdego promienia przeniesiesz ze sobą wracając do sfery fizycznej, w której obecnie żyjesz. Masz prawo z tego korzystać i dzielić się tym, gdyż naprawdę wkraczasz do swojej roli jako współtwórca z naszym Bogiem Ojcem Matką.

Możesz też zwrócić uwagę na ciało eteryczne, które zawiera plan twojego ciała świetlistego. Ciało eteryczne otacza ciało fizyczne, a deformacje i niedoskonałości pojawiają się w nim, zanim objawią się w ciele fizycznym. Teraz proces jest odwrócony. W ciele eterycznym jest przechowywana esencja doskonałej formy fizycznej postaci, dlatego tę część swojej istoty trzeba na nowo wypełnić harmonijnym Światłem, które będzie dostępne dla ciała fizycznego. Jak wygląda twoje ciało eteryczne? Czy widać na nim ciemne wstęgi zniekształconej energii? Czy są w nim plamy gęstsze i ciemniejsze od innych? Gdzie one są? Dzięki temu dowiesz się, w których miejscach twoje ciało wypadło z równowagi, gdzie są miejsca najbardziej zagrożone, a gdzie prawdopodobnie możesz doświadczyć kolejnego kryzysu zdrowotnego lub utrudnienia.

Poza tym, będąc w lekkim stanie ALFA, może zechcesz przygotować swoje ciało do odbierania i przejawiania tych potężnych energii, koncentrując się na ciele fizycznym przez tydzień lub dwa. Jeśli w jakikolwiek sposób zaczynasz czuć dezorientację, nieugruntowanie lub czuć się nieswojo, zatrzymaj proces na dzień czy dwa, zanim będziesz go kontynuował. Niech Duch będzie twoim przewodnikiem, i nie wzoruj swoich postępów oraz przemian na kimś innym. Dążysz do własnej boskiej inteligencji i aktywacji własnego twórczego geniuszu. Każdego dnia, lub tak często, jak możesz, poświęć kilka chwil na dostrojenie się do inteligencji swojego ciała fizycznego i jego żywiołów. Na początku twój głęboki umysł podświadomy znał tylko doskonałość, dlatego trzeba go przeprogramować  z negatywnych myśli gromadzonych przez wieki, które stopniowo doprowadziły do niedoskonałości, dyskomfortu i utrudnień. Ten proces może potrwać jakiś czas, lecz może rozpuścić negatywne myślokształty i ponownie zainstalować kody doskonałości – ciało kadmoniczne Adam / Ewa. To jest jeden z powodów, dlaczego doświadczasz tak wielu objawów: dezorientacji, apatii, niezdolności do koncentracji i tak dalej. To, czego przejawienie zajęło setki tysięcy lat, można odwrócić w zaskakująco krótkim czasie.

Co najmniej raz  w tygodniu koncentruj się na naturze swojego ciała emocjonalnego i dokonuj podsumowania tego, co zmieniło się od czasu ostatniego dostrajania. Czy czujesz równowagę i spokój? Czy jesteś w stanie dać sobie radę ze stresami codziennego życia? Czy jesteś bardziej życzliwy i tolerancyjny wobec ludzi wokół ciebie? Czy jesteś w stanie skupić się na szerokiej perspektywie zamiast na małej historii? Co się poprawiło, a co pogorszyło? Co chcesz zmienić najbardziej? Ustal priorytety, a następnie poproś poszczególne promienie ekspresji o pomoc w stopniowej integracji wszystkich subtelnych cech i energii twojej nowej rzeczywistości.

Również na ciele mentalnym koncentruj się przynajmniej raz  w tygodniu. Czy myślisz jaśniej? Czy jesteś w stanie przetworzyć i uporządkować informacje w bardziej efektywny sposób, tak że możesz zbierać pokłosie mądrości poszczególnych doświadczeń i interakcji? Czy jesteś bardziej zdyscyplinowany? Czy uważasz, że wypełniasz swoje obowiązki łatwiej i bardziej radośnie? Czy czujesz się lepiej dostrojony do swojej wyższej inteligencji i miałeś bardziej inspirujące, twórcze pomysły? W jaki sposób przesunęła się twoja świadomość i co się w związku z tym zmieniło? Kiedy tylko zechcesz, możesz skupić się na kolorach promieni, które są na ciebie emitowane – jednak najpierw skoncentruj się na odczuwalnych cechach każdego promienia. Za każdym razem przyswajaj inny promień ekspresji, a pole twojej aury ulegnie przemianie. Od tej pory, jak będziesz emanować miłością / Światłem samego Stwórcy, wchłoniesz więcej cech każdego promienia.  Czyniąc tak, zaczniesz emitować swój własny, unikalny promień boskiego Światła – twój dar dla ludzkości.

Kochani, oferujemy wam kolejny sposób na uzyskanie dostępu do waszego boskiego potencjału, na który część z was, pragnąca ponownie połączyć się ze swoją istotą, czekała od wieków. Możemy pokazać drogę, ale to wy musicie podjąć kroki i przejść przez proces. Obiecujemy, że wysiłek się wam opłaci. W braterstwie przedłużamy nasze ręce i mieszamy z wami nasze esencje. Wysyłamy wam promienie pokoju i radości, lecz przede wszystkim, przesyłamy wam naszą miłość.

JAM JEST archanioł Michał, który przynosi wam te prawdy.

źródło: http://aamichal.blogspot.com