Fioletowy Płomień – Wezwanie

1

O FIOLETOWYM PŁOMIENIU

Fioletowy Płomień to jeden z Boskich Promieni przenikających przez otaczający naszą planetę mrok. Świat, w którym obecnie żyjemy jest bardzo skutecznie oddzielony od swobodnego przepływu tych promieni (patrz Pole Życia). Siła ich przenikania zależy w tym układzie przede wszystkim od tego, jak wiele z ich oświecającej mocy zostanie przyciągnięte i przetransformowane przez istoty ten świat zamieszkujące, czyli przez nas tu obecnych.

Fioletowy Płomień to wibracja niezwykła i w naszej rzeczywistości rzadka jak diament. Jest również czysta i mocna jak diament oraz jasna jak jego blask. Jest to ultraszybka siła sprawcza, która wnika w strukturę rzeczywistości zmieniając ją u podstaw, na poziomie przyczynowym i atomowym. Jest to moc bezwarunkowa, nie znająca barier ani przeszkód, moc ostateczna.

Fioletowy Płomień jest siłą radykalnie transformującą i zmieniającą przeznaczenie. Podnosi i oczyszcza wibracje osoby, która go przywołuje, roztaczając przy tym swe działanie na wielki krąg zdarzeń wokół niej. Jest to wibracja, która wprowadza w życie Plan Wyższy, ostateczny. Działa jak dekret, rozwiązujący wszystkie plany i zobowiązania sprzeczne z realizacją planu ostatecznego. Wszystko, cokolwiek mogło by Cię w realizacji tego planu zatrzymać, zostaje albo przetransformowane, albo wypalone. Transformacja jest konstruktywną i pożądaną formą przemiany. Wypalenie następuje wtedy, gdy impuls totalnej transformacji napotyka na opór indywidualnej woli, która jest z Planem Wyższym sprzeczna.

Transformująca moc Fioletowego Płomienia tworzy wielki wir wokół osoby, która podąża jego drogą. Jest to proces zwijania rzeczywistości. Osoba płonąca Fioletowym Płomieniem jest w ten sposób przygotowywana do zmiany wymiarów. W dawnych wiekach posługiwanie się mocą Fioletowego Płomienia miało zasięg ograniczony do transformacji kręgu zdarzeń związanych z przywołującym. Teraz jest inaczej. Zbliżamy się do kosmicznego punktu zwrotnego. Cała planeta szykuje się do wielkiej transformacji.

Specjaliści od kradzieży dzieł sztuki wkradają się do muzeum, wycinają zamówione obrazy z ram, zwijają je w rulon i znikają. Posłannicy Fioletowego Płomienia to specjaliści do zadań specjalnych. Wkradamy się do muzeum, którym jest panujący na tej planecie system przekonań i zależności, jednak obrazów nie wycinamy z ram. Zwijamy je razem z ramami, z muzeum, z ochroniarzami, z miastami, z krajami, z całym systemem gospodarczym i geopolitycznym. Posłannicy Fioletowego Płomienia mają obecnie na Ziemi zadanie zwinięcia całej istniejącej rzeczywistości. Transformacja Planety Ziemia – to jest Wyższy Plan, i ostateczna misja.

2

W tradycyjnym ujęciu wibracja ta składa się z trzech promieni składowych:

  • Żółty Promień Mądrości – wygasza wszystkie programy umysłu i przygotowuje go na przyjęcie Mocy.
  • Niebieski Promień Mocy – zapewnia potężną ochronę, zapala Światło Ducha oraz uruchamia ogień bezwarunkowej transformacji.
  • Różowy Promień Miłości – otwiera serce i rozświetla duszę, aby Mądrość nie zawisła w pustce a Moc nie stała się szaleństwem.
  • Harmonijne rozwinięcie tych trzech promieni pozwala na to aby Fioletowy Płomień zapłonął jasnym i stabilnym światłem.

POTĘGA DETERMINACJI

W pracy z Fioletowym Płomieniem decydujące znaczenie ma Twój poziom determinacji. Determinacja oznacza, że nie masz punktów, które są dla Ciebie ważniejsze niż plan wyższy. System uzależnień będzie się starał użyć wszelkich możliwych haków, aby Cię w realizacji zadania zatrzymać. Nie zatrzyma Cię, jeśli nie będzie miał do czego tych haków zaczepić. Jeżeli nie masz nic do stracenia, stajesz się mocny i niezwyciężony.

Zrozumcie to dobrze. Brak punktów zaczepienia nie oznacza, że Posłannicy Fioletowego Płomienia są osobami oderwanymi od rzeczywistości lub zaniedbującymi swe życiowe obowiązki. Wręcz przeciwnie. Im lepsze jest zakorzenienie w rzeczywistości tym większe pole działania dla kosmicznych mocy sprawczych. Nie ma też mowy o pozostawianiu rodzin aby iść samotną drogą. Przeciwnie, Droga Fioletowego Płomienia jest Drogą Serca, a serce nie idzie w samotności.

Jedynym sposobem na przedostanie się Fioletowego Płomienia na Ziemię jest zaproszenie wysłane przez jej mieszkańców. To ludzie dobrze zakorzenieni w panującym tu systemie są w stanie przyciągnąć tę wibrację i przetransformować ją w jego najgłębsze korzenie. Pamiętajcie proszę, że system, w którym tu żyjemy, nie jest systemem podtrzymującym światło. Przeciwnie, system ten podtrzymuje ciemne emocje, gdyż te właśnie zasilają jego ukrytych władców. Choć coraz więcej ludzi się budzi, jednak stymulowana przez system wypadkowa zdarzeń na tej planecie zmierza w kierunku przeciwnym niż Światło Ducha. Zetknięcie z wibracją Fioletowego Płomienia jest dla tego systemu konfrontacją. Jest to wibracja, nie znająca barier i wszystko przenikająca. Spotkanie z nią daje do wyboru dwie możliwości – transformacja lub wypalenie. Cokolwiek nie chce poddać się transformacji zostaje wypalone. Wypalenie, to również transformacja, tylko bardzo burzliwa. Zetknięcie dwóch przeciwstawnych potencjałów może prowadzić do wydarzeń burzliwych. Tak się dzieje w przyrodzie. Wiatr, błyskawica, grzmot, burza, ulewny deszcz, oczyszczenie. To wszystko zjawiska naturalne, towarzyszące nagromadzeniu przeciwstawnych potencjałów. Tak się działo za każdym razem, gdy samodzielnie otwierałem Portale Fioletowego Płomienia. Klucze do tych Portali są w Was. Macie je. Wasza decyzja jest punktem zwrotnym, jest otwarciem. Po burzy wychodzi słońce, powietrze jest świeże i czyste, ziemia wilgotna i żyzna a nad horyzontem pojawia się tęcza.

3

PLAN OSTATECZNY

Wielu z Was zada sobie pytanie: „Czy mamy prawo dążyć do przemiany planetarnej, do nowego pięknego świata, jeżeli każdy człowiek ma swoje marzenia i plany, które chce zrealizować?”

Pan Wang z Hong Kongu planuje zwiększyć sprzedaż produktów swojej firmy komputerowej.
Pani van Straaten z Holandii planuje odnieść sukces rozwijając uprawę kwiatów.
Pan Brown inwestuje w akcje koncernów tytoniowych.
Pan Johnson z Chicago planuje zainwestować w akcje koncernów zbrojeniowych.
Pani Clark z Londynu planuje zrobić karierę prawniczą.
Licealista Piotr Krawczyk z Wrocławia planuje skończyć politechnikę, aby w przyszłości budować drogi.

Wszystkie te plany zostaną zweryfikowane w obliczu Planu Ostatecznego. Nasi przykładowi bohaterowie nie mogli przewidzieć, że ich przyszłość potoczy się zupełnie inaczej.

Pan Wang nie przewidział, że komputery przestaną być używane.
Pani van Straaten nie wiedziała, że spotka wspaniałego towarzysza życia i będzie robiła co innego niż planowała.
Pana Browna i pana Johnsona spotka burzliwy zwrot niewłaściwie wydanych środków.
Pani Clark ze zdumieniem stwierdzi, że nie ma kogo sądzić.
Plany Piotra Krawczyka okażą się bezużyteczne, gdyż w niedalekiej przyszłości ludzie przestaną betonować Ziemię i wybiorą zupełnie inne środki komunikacji.

Czy mamy prawo wprowadzać plan wyższy? Mamy nie tylko prawo, mamy obowiązek! Jeśli tego nie dokonamy, ludzie zniszczą planetę. Mieszkam w lesie. Od wielu lat obserwuję, jak to co niewłaściwie zwiemy „cywilizacją” wdziera się hałaśliwie w leśną ciszę. Widzę jak ludzie wyposażeni w coraz doskonalszy i coraz cięższy sprzęt tną bez opamiętania i miłosierdzia. Patrzę na to co się dzieje oczami wypłoszonych zwierząt. Widzę jak ludzie utwardzają drogi aby dotrzeć swymi potwornymi maszynami wszędzie tam, gdzie dotąd dotrzeć nie mogli i gdzie zwierzęta mogły się skryć. Widzę narastające góry śmieci, i pustkę po wyciętych drzewach. Kiedyś doszliśmy do miejsca, gdzie ludzie wykonali egzekucję na starym, wiekowym dębie. Nasza córka weszła na pień tego ściętego drzewa i rozszlochała się. Tak mocno poczuła ból tej pięknej i mądrej istoty. Jednak ci, co ścinają tego nie czują. Dla nich drzewo to tylko drewno, rośliny to zielona masa, zwierzęta to mięso a Ziemia to grunt, który można dowolnie podzielić, przekopać, rozwiercić, pokryć betonem lub asfaltem.

Jeżeli działanie zrodzone z tego typu bezdusznego myślenia nie zostanie szybko i skutecznie powstrzymane, nasze dzieci nie będą miały po co rodzić dzieci. Taka jest prawda, której nie chcemy do siebie dopuścić. Kto tego nadal nie rozumie, serdecznie polecam obejrzenie przepięknego i poruszającego do głębi filmu Luca Bessona pt. „Home” (Dom). Film w wersji angielskiej można obejrzeć na Youtube (film „Home” w wersji angielskiej) Co prawda ukazując historię Ziemi autor nie oparł się wpływom powszechnych i z uporem powielanych przez świat oficjalnej nauki paradygmatom. Te wdrukowane w podstawy naszego poglądu na świat twierdzenia zupełnie nie biorą pod uwagę faktu, że Ziemia była kiedyś zamieszkała przez cywilizacje stojące na znacznie wyższym poziomie niż obecna. Mimo to jest to obraz na tyle ważny, że zdecydowanie warto zakupić go na płycie i zobaczyć na dużym ekranie.

O Fioletowym Płomieniu sporo napisano. W wielu źródłach podaje się święte formuły i inwokacje. Posługiwanie się tymi formułąmi może być pomocne, jednak pod jednym warunkiem. Prawdziwe przywołanie musi pochodzić z Twojego wnętrza, z głębi serca. Jestem praktykiem. Święte formuły do mnie nie przemawiają. Z wibracją Fioletowego Płomienia zetknąłem się wiele lat wcześniej, zanim się dowiedziałem, że tak właśnie wibracja ta się nazywa. Można wspaniale pracować z Fioletowym Płomieniem nie znając żadnej formuły i na odwrót, można znać wszystkie formuły a nie mieć pojęcia czym ta wibracja naprawdę jest.

PORTALE FIOLETOWEGO PŁOMIENIA

Moje osobiste doznania związane z otwieraniem portali Fioletowego Płomienia były niezwykłe a nawet szokujące. Okazało się bowiem, że otwierając się na jej przepływ, otwieram kanał siły sprawczej, gotowej dokonać całkowitych zmian na Ziemi. Szczerze mówiąc nie byłem przygotowany na to, że jako zwykły człowiek mogę taki kanał otworzyć i że przełożenie na bieg wydarzeń na świecie będzie wyraźne i bezpośrednie. Płynąca przeze mnie energia wypełniała całą moją głowę jasnym światłem. Czułem się wyzwalany z uzależnień materii, wolny od klatki ciała. Czułem, że powraca do mnie moc sprzed tysiącleci. Dojście do tego procesu poprzedzone zostało okresem intuicyjnie i spontanicznie przeprowadzonych przygotowań, podczas których w szybkim tempie pozbywałem się ograniczeń wywołanych przez iluzję w której wyrosłem. Obrazowo można by to porównać z wyjmowaniem zbyt małych bezpieczników i włączaniem obwodów o dużo większej przepustowości.

4

Kluczowym punktem procesu jest w pełni i dogłębnie, na wszystkich poziomach wyrażona wola, bezwarunkowe przyzwolenie na zmiany. Otwarcie portali miało za każdym razem przełożenie na przyspieszenie wydarzeń na świecie. W co najmniej 2 przypadkach było to przyśpieszenie w swej dynamice dramatyczne. Zamknięcie portali spowodowało zanik przepływu boskiej energii i tym samym powtórne zamkniecie mego Ducha w ludzkiej, bardzo ograniczonej formie. Działo się to na początku lat 90-tych. Jedną z przyczyn ówczesnego zamknięcia portali była niedostatecznie dojrzała sytuacja na świecie oraz moja własna niegotowość. Okazało się, że spośród trzech promieni tworzących Fioletowy Płomień miałem wówczas niedostateczniewe rozwinięty promień serca.

Jeśli zaś chodzi o sytuację na świecie, dla stabilnego i zbawiennego w skutkach rozpalenia światła przemiany potrzebna jest inicjacja wyrażona jednocześnie przez pewną, nieznaną mi z liczby ilość posłanników Fioletowego Płomienia. Ilość ta stanowi masę krytyczną niezbędną do inicjacji reakcji. Jednak podobnie jak w przypadku energii atomowej, inicjator jedynie rozpoczyna proces, którego sedno polega na jednoczesnej i samorzutnej reakcji łańcuchowej.

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA

Analogia do energii jądrowej jest nieprzypadkowa. Fizyka zna dwa rodzaje reakcji nuklearnych – rozszczepianie i synteza. Rozszczepianie polega na rozpadzie atomów złożonych na proste. Proces ten zachodzi w reaktorach jądrowych. Synteza polega na łączeniu atomów prostych i przekształcaniu je w bardziej złożone. Jak do tej pory nie udało się zbudować na Ziemi reaktora zdolnego do stabilnego przeprowadzenia syntezy. Reakcja ta zachodzi natomiast nieustannie na Słońcu. Oba procesy emitują ogromne ilości energii, przy czym w przypadku syntezy ilości te są wprost gigantyczne. Energia duchowa podlega tym samym prawom. Zjednoczona, zdeterminowana i jednocześnie skupiona wola wielu istot jest w stanie uruchomić reakcję łańcuchową i wytworzyć gigantyczną energię. Podobnie jak przy syntezie jądrowej energia w tym procesie uzyskana jest nieporównywalnie większa niż energia włożona. Skala oddziaływania takiego duchowego procesu jest wszechpotężna, ma zasięg globalny i możliwości nieskończone.

5

Proces rozszczepiania i fuzji duchowej energii, reakcja łańcuchowa oraz jej możliwe skutki są bardzo dobrze znane przez drużynę grającą w tej kosmicznej grze w ciemnych koszulkach. Ciemne koszulki znają się szczególnie dobrze na reakcji rozszczepiania i z niej czerpią we wszystkich opanowanych przez siebie systemach planetarnych największe korzyści. Natomiast reakcji syntezy boją się jak świętego ognia, gdyż zdają sobie sprawę z jej niewyobrażalnie dalekosiężnych skutków. Toteż zarzewia światła, szczególnie światła o wyższej niż inne wibracji są przez ciemnych zawodników pilnie śledzone i gorliwie gaszone. Eliminacja następuje z poziomu wyższego niż postrzeganie dostępne człowiekowi, przez co czasem zadziwia swą skutecznością. No cóż, nasi ciemni koledzy maja obecnie na Ziemi spore możliwości, ale i my mamy swoje sposoby. Pamiętajmy, że w ostatecznym rozrachunku nasze możliwości są znacznie potężniejsze niż możliwości strony ciemnej. Warunkiem do pełnego wykorzystania tych potężnych możliwości jest osiągnięcie masy krytycznej i rozpalenie reakcji. Jedno w tej grze jest ważne. Jeżeli zdecydujesz się na tą drogę wstąpić, pamiętaj, nie oglądaj się za siebie. Od tej chwili musisz pędzić szybko by być zawsze wiele kroków przed tymi, którzy gnają za Tobą by Cię zgasić.

TRANSFORMACJA

Jesienią 2009 roku pytałem moich duchowych przyjaciół i przewodników spoza wymiaru fizycznego o drogę, jaką należy dojść do uzyskania masy krytycznej i doprowadzenia do przesilenia na naszej planecie. W medytacji ukazano mi przestrzenną gwiazdę, podobną do wieloramiennej Merkivy. Ludzie, od których zależało uruchomienie procesu globalnej przemiany byli ramionami tej gwiazdy. Ramiona były nadal od siebie oddalone, lecz wyraźnie zbliżały się. Wkrótce przyjdzie czas, kiedy ramiona się połączą. Wówczas nastąpi zapłon. Zapłon Wielkiego Boskiego Ognia Transformacji. Jednak wtedy będziemy świadomi swojej wzajemnej obecności. Będziemy również świadomi tego co się dzieje i w żadnym z nas nie będzie lęku. Światło Ducha wzbudzone przez tak wiele świadomych istot będzie płonąć stabilnym i jasnym płomieniem. Będzie rozlewać się na całą Ziemię i rozświetlać serca i umysły tych, którzy będą gotowi na jego przyjęcie. Wówczas powstanie wielka fala światła. Fala, której nic nie będzie w stanie zatrzymać. Fala Fioletowego Płomienia. Wówczas nastąpi Transformacja.

Aby skutecznie i stabilnie inicjować reakcję globalnej przemiany potrzebne jest działanie zespołowe, skoordynowane lecz nie scentralizowane, aktywne, dynamiczne i samorzutne. Takie działania już powstają, niebawem zostaniecie o nich poinformowani. Od przewodników spoza wymiarów uzyskałem również dodatkową informację, że wibracja zapłonu odpowiada wibracji mistrzowskiej 99. 21 czerwca 2010 roku, w dniu letniego przesilenia utworzyliśmy wraz z przyjaciółmi pierwszą instalację energetyczną wibrującą z tą częstotliwością. Relacja z tego wydarzenia oraz instrukcja jak takie instalacje powielać zostanie na naszych stronach wkrótce opublikowana.

Chociaż pracownicy światła robią co mogą, aby transformacja zaszła w sposób jak najbardziej pokojowy, należy liczyć się z tym, że na niektórych poziomach będzie ona burzliwa. Fala światła działa dwojako. U osób przygotowanych na jej przyjęcie daje wprost rakietowe odbicie w górę. Rozświetla umysły i serca, wyzwala z ograniczeń oraz włącza boskie, dotąd niedostępne talenty i umiejętności. Ponieważ jednak jest to fala o bardzo wysokiej częstotliwości, osoby zatwardziałe w swym materializmie i świadomie kroczące w stronę przeciwną mogą doświadczyć stanów bliskich szaleństwa a ich działanie może być gwałtowne i na pewnym etapie destrukcyjne.

Proszę się nie dziwić. Energie duchowe o wysokiej wibracji mają ogromną siłę stwórczą. Kiedy zostają włączone realizują programy, którymi przez lata karmiliśmy swą świadomość i podświadomość. Jeżeli ktoś żyje i pracuje dla światła, jego talenty i możliwości zostaną zwielokrotnione. Jeżeli ktoś żył i pracował dla ciemności doświadczy szaleństwa autodestrukcji. Jednak nawet owa autodestrukcja jest jedynie etapem transformacji prowadzącym do ostatecznego oczyszczenia i wyzwolenia. Po wypaleniu się tygla sprzecznych dążeń i emocji czysty duch zostaje uwolniony od karmy. Przybiera wówczas postać czystej świetlistej energii, wolnej od ciała i jego zależności. W takiej formie powraca do Świata Światła, skąd oryginalnie pochodzi. Proces ten jest wspierany i nadzorowany przez międzywymiarowych duchowych pomocników, których z ludzkiego poziomu zwać można również aniołami. W świecie światła dusze doświadczają pełnego błogości spokoju i wypoczynku. Napełniają się tam siłą przed rozpoczęciem nowej, pięknej roli w wybranym przez siebie rejonie wszechświata. Część z nich powróci na Ziemię, aby doświadczać życia w cywilizacji Światła i Pokoju.

6

NOWA ZIEMIA

Po transformacji Ziemia nie będzie tak gęsto zaludniona jak dziś. Duża część populacji odejdzie aby doświadczyć odpoczynku. Nie ma w tym nic dziwnego ani niewłaściwego. Zarówno przychodzenie jak i odchodzenie jest procesem naturalnym i pięknym. Jedynie nasze ograniczone postrzeganie sprawia, że zamiast harmonii i zrozumienia pojawia się lęk. Jednak po włączeniu wibracji o boskich, wysokich częstotliwościach, nasze postrzeganie nie będzie już dłużej ograniczone, zatem nie będzie lęku. Będziemy świadomi tego skąd przychodzimy oraz dokąd odchodzimy.

Zwyczajne odejście duszy jakie zdarza się powszechnie w trakcie ziemskiego cyklu bardzo rzadko kończy się w Świecie Światła. Odejście do Świata Światła zdarza się jedynie po całkowitym rozpuszczeniu wszystkich fizycznych i energetycznych powłok. Jedynie tak silny impuls jak globalna transformacja daje szansę na wstąpienie w ten stan dużej części populacji. Proszę mi wierzyć, że jest to stan, którego warto doświadczyć. Odwiedziłem Świat Światła w moim obecnym życiu a pamięć tego wspaniałego doświadczenia przenika mnie do głębi kiedy piszę te słowa. Nie miałbym więc nic przeciwko temu, aby samemu wraz z większością populacji powrócić do Domu. Z pewnością we właściwym czasie Tam powrócę, gdyż jest to miejsce za którym tęsknię. Jednak póki co wygląda na to, że moja rola na Ziemi jeszcze trochę potrwa.

Wieczni budowniczowie, władcy energii, nauczyciele i twórcy. Wiecie jak władać energią. Wiecie jak przekształcać chaos w harmonię. Wiecie jak tworzyć rzeczywistość. Będziecie teraz potrzebni Ziemi. Wasza rola właśnie się zaczyna. Nie pytajcie co i jak. We właściwym czasie będziecie wiedzieć, co robić.

7

Kulminacyjny punkt przesilenia przypada na dzień 21 grudnia 2012. Data ta nie jest żadnym magicznym wyznacznikiem. Nic nie wydarza się samo. Przestawienie dźwigni dziejów nie przyjdzie bezwolnie. Byłoby to sprzeczne z kosmicznym prawem. Jeżeli któryś z zamieszkałych światów przeżywa wspaniały wzlot lub dramatyczny upadek, zawsze jest to wywołane przez jego mieszkańców. Próżno więc wsłuchiwać się w proroctwa. Żadna z wersji rzeczywistości nie jest z góry ustalona, żadna nie jest pozbawiona możliwości modyfikacji. Oczekiwanie to bierność a bierność może doprowadzić do spełnienia się proroctwa najgorszego z możliwych. Zbliżające się przesilenie wystawia Ziemię na maksymalną dawkę twórczej energii. Z faktu tego doskonale zdają sobie sprawę obie zaangażowane w tę grę strony – jasna i ciemna. Ci, którzy stoją po ciemnej stronie podejmują aktywne i bardzo skuteczne wysiłki zmierzające do przekształcenia Ziemi w planetę piekielną. Obie siły są zrównoważone. Obie drużyny grają mocno i zdecydowanie. Obie rzucają do gry wszelkie dostępne środki. Im bliżej końca meczu tym gra będzie szybsza i ostrzejsza. Ostateczne przeważenie szali będzie zależało od mieszkańców tej planety. Dawno, przed wieloma wiekami to mieszkańcy tej planety przywołali falę sił ciemności i przyczynili się do zagłady wówczas panującej światłej cywilizacji. Przyczynili się do powstania systemu iluzji, cierpienia i wyzysku. Teraz jest czas na wezwanie fali światła. Światło czeka, lecz nie przybędzie dopóki nie zostanie przywołane. Teraz jest czas na zmianę. Teraz jest Czas Ostateczny.

Droga Fioletowego Płomienia nie jest formalną ścieżką. Wezwanie na tą drogę może przyjść do Ciebie w każdej chwili. Być może już nią kroczysz, chociaż jeszcze o tym nie wiesz.
Jeżeli czytasz ten tekst, płynie do ciebie Wezwanie Fioletowego Płomienia.
Płynie do Ciebie Wezwanie Światła.
Posłannicy Fioletowego Płomienia, zwracam się do Was.
Niech Każdy z Was stanie się żywym portalem transformacji rzeczywistości.
Wybranymi są ci, którzy chcą się wybrać.
To jest ta Właściwa Chwila i Decyzja.
Właściwy czas jest TERAZ.

źródło: http://www.fioletowyplomien.com

Wezwanie o stabilny wzrost w gospodarce oraz Inwokacja Saint Germaina o stabilny wzrost w gospodarce

 

Niniejszy tekst składa się z dwóch części. Z części pierwszej stanowiącej ekstrakt nauczania o potrzebie wprowadzenie stabilnego wzrostu w gospodarce oraz z „Wezwania Saint Germain’a* dla wprowadzenie stabilnego wzrostu w gospodarce” (stosowne łącze znajdziesz na końcu przesłania), który jest miejscem, gdzie ty sam/a możesz podjąć konkretne działanie przyczyniające się do urzeczywistnienia przedmiotu wezwania m. in. poprzez dawanie tego wezwania.

1.     …na Ziemi istnieje elita władzy, która ugrzęzła bez reszty w pułapce świadomości dualizmu*. Elita ta mocno wierzy w to, że iluzje jej ego* są absolutną prawdą*. Ludzie ci myślą, że osiągnęli już najwyższy stopień ludzkiego rozwoju, gdzie zdolni są definiować prawdę bez Boga*.

2.     …idolatria elity utrzymuje ludzkość w potrzasku iluzji, że istnienie elity jest konieczne – jako pośrednika pomiędzy nami, a Bogiem. Jest kłamstwem, że nie potrafimy wejść do wnętrza naszych serc i sami znaleźć tam Boga, i że możemy poznać prawdę tylko poprzez zewnętrzną religię i jej duchowieństwo – mimo, że jest to religia mamony.

3.     …to bałwochwalstwo jest centralnym problemem obecnego kryzysu ekonomicznego. Tworzy ono wiarę, że pewne firmy i instytucje są „zbyt wielkie, aby mogły upaść”, a zatem rząd musi wkroczyć i wesprzeć je pieniędzmi ludności. Kłamstwo, które mówi, że ludzie nie potrafią egzystować bez elity, powstrzymuje nas przed odzyskaniem mocy danej nam przez Boga.

4.     …stabilizacja nie jest tak ważna jak wzrost. I czasami wzrost oznacza, że jeśli ludzie przylgnęli do starych systemów, to systemy te muszą zostać zniszczone, aby umożliwić społeczeństwu dalszy postęp.

5.     …mimo, że łagodne przejście z obecnego systemu gospodarczego do ekonomii Złotej Ery* jest pożądane, to może ono nastąpić tylko wtedy, gdy przerobimy lekcję mówiącą o tym, że nie powinniśmy wspierać instytucji stworzonych przez elitę. Musimy zacząć kierować się wyższymi zasadami, które istnieją poza świadomością dualizmu.

6.     …zostaliśmy zaprogramowani dla akceptacji świadomości braku, stworzonej przez elitę władzy – która pragnie wynieść siebie ponad innych ludzi. Jednak obecny stan nierównego podziału dóbr i przywilejów nie może istnieć w obfitym życiu zamyślonym i danym przez Boga. Może on istnieć jedynie wtedy, kiedy obfite życie zostało przez nas odrzucone, jako skutek naszej wiary w iluzję braku.

7.     …równy podział dóbr nie ma nic wspólnego z socjalistycznym marzeniem, w którym państwo uzurpowało sobie pozycję i godność naszej Obecności JESTEM*. Jest to prawdziwy realizm Złotej Ery, w którym ludzie zdają sobie sprawę, że mamy dostęp do Boskiej mocy w samych sobie, a zatem, że potrafimy urzeczywistnić dostatnie życie bez uzależniania się od ziemskiej elity władzy.

8.     …nie potrzebujemy elity do sterowania skomplikowanym systemem finansowym, który stworzyła, aby ukryć przed ludźmi swoje intencje i manipulacje. Nawet ona sama została zwiedziona przez pokrętność swoich własnych instrumentów finansowych i przez świadomość żądzy do tego stopnia, że nie potrafi właściwie oszacować ryzyka tych instrumentów, co prowadzi do kryzysu, który zagraża gospodarce.

9.     …kiedy oddajemy się idolatrii – ślepo podążając za zaślepionymi przywódcami, którym pozwalamy na kierowanie gospodarką – wtedy jest tylko kwestią czasu, gdy elita zapędzi siebie i resztę świata w ślepy zaułek, z którego nie ma innego wyjścia jak tylko upadek systemu.

10. …lekcją płynącą z historii o Wieży Babel jest to, iż kiedy ktoś buduj system finansowy bez fundamentów świadomości Życia, to buduje na piaskach świadomości anty-życia* – i jego twór, wcześniej czy później, runie pod swoim własnym ciężarem.

11. …to, co napędza nasz system finansowy to rozpasana, ślepa chciwość. Chciwość ta doprowadziła do perwersji gospodarki, aż do punktu, w którym tak bardzo bazuje ona na długach, że niemożliwe jest właściwe oszacowanie ryzyka prowadzenia rzetelnego biznesu. Został, bowiem, dokonany taki jego rozrzut, czyli zamaskowanie tego ryzyka, że nikt już – tak naprawdę – nie kontroluje przebiegu wydarzeń.

12. …cykl domniemanego wzrostu i zysku może być kontynuowany jedynie tak długo, jak długo ludzie tkwiący w systemie będą ślepo wierzyć, że może on trwać wiecznie. Jednak system ten został zbudowany nie tylko na zaślepieniu i żądzy elity, ale również na zaślepieniu i chciwości ludności. Ludzie myślą, że grając swoimi oszczędnościami i planami emerytalnymi na giełdzie papierów wartościowych, w funduszachhedgingowych i inwestycyjnych mogą dostać coś w zamian za nic.

13. …ludzie muszą zaprzestać podążać za tymi, którzy są zaślepieni świadomością uzyskania czegoś za nic, świadomością, która jest esencją chciwości. Elita nie jest już gotowa do pracy za uczciwe wynagrodzenie lub do wzbogacania i wznoszenia całego życia. Pragnie ona profitów bez pracy, chce iść na skróty i to zagraża całemu systemowi gospodarczemu.

14. …ludzie zaślepieni chciwością myślą, że wszystko jest dozwolone, że wszystko, co obiecuje natychmiastowy zysk powinno być praktykowane – gdyż, „koniec końców, jeśli ja tego nie zrobię, to wszystkie inne firmy świata finansów to zrobią, a one wydają się być lepsze ode mnie”.

15. …uzyskane zyski, nie były rzeczywistymi zyskami. Były to zyski urojone, ponieważ ich ryzyko zostało zamaskowane do tego stopnia, że wydawało się, że wykazanie strat można było odwlec w czasie o kolejny rok, tworząc tym samym dobre zestawienie bilansowe w roku obecnym. Zatem nikt nie przewidywał, co może się wydarzyć w przyszłości, a tym samym nie dostrzeżono, że zarzyna się gęś znoszącą złote jaja.

16. …zaślepienie jest nieodłącznym towarzyszem chciwości. Chciwość może wypływać jedynie z iluzji, a każda iluzja podtrzymuje zaślepienie. Chciwość wypływa z iluzji oddzielonego ludzkiego ja, gdzie wierzymy w możliwość sytuacji, w której możemy zdobyć korzyści dla siebie i naszej firmy, nie bacząc na to, co stanie się z innymi ludźmi lub z samym systemem.

17. …menadżerowie od finansów stworzyli gospodarkę, która bazuje na tej samej świadomości i tych samych zasadach, które stworzyły i podtrzymują hazard. Jest to pragnienie otrzymania czegoś w zamian za nic – kiedy dokonujesz jakiejś małej, ewidentnie nieznacznej inwestycji, a potem masz nadzieję na olbrzymi profit.

18. …poprzez ukrywanie ryzyka związanego z derywatami i innymi instrumentami finansowymi, finansowi menadżerowie przekroczyli próg hazardu. Wymyślili oni, że ponieważ inwestują pożyczone pieniądze i ponieważ zamaskowali ryzyko, to była to tylko nieznaczna inwestycja, która ma wszakże potencjał, aby przynieść bardzo duże zyski.

19. …kiedy Wall Street rozpoczęło inwestowanie pożyczonych pieniędzy – pieniędzy, które zostały stworzone z niczego – wówczas stopniowo stworzono fałszywą obietnicę, że wszyscy, którzy zainwestują w te nowe finansowe instrumenty osiągną zyski. Ta obietnica nie mogła jednak zostać spełniona, ponieważ była oparta na iluzji, że wszyscy grający na loterii mogą wygrać główną nagrodę.

21. …chciwość potrafi zaślepić ludzi – ale tylko do czasu. Zawsze nadchodzi moment rozliczenia, w którym ludzie na szczycie finansowej piramidy zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie można tego kontynuować w nieskończoność. wówczas przechodzą od iluzji chciwości do iluzji lęku. Próbują oni wyciągnąć z systemu, ratować w nim, co mają, a to tworzy schodzącą w dół spiralę negatywnego rozwoju grożącą załamaniem systemu.

22. …kiedy kryzys staje się widoczny, wtedy budzi on rząd – rząd, który nie uregulował tych nowych instrumentów finansowych i myślał, że rynek sam się tym zajmie. Rząd uświadamia sobie nagle, że rynek rzeczywiście się tym zajmuje – poprzez postępujące niszczenie skażonego systemu finansowego. Zatem rząd jest przeświadczony o tym, że musi wkroczyć, aby chronić społeczeństwo.

23. …rząd amerykański utknął w pułapce pragnienia otrzymania czegoś w zamian za nic – sposobu myślenia kategoriami chciwości i elitaryzmem – i działa on głównie, by chronić elitę władzy zamiast chronić ludność. Jednakże, jeśli gruntownie nie zreformuje on całego systemu finansowego, to będzie jedynie doraźnie go podtrzymywał i bardzo szybko pojawi się w nim następny kryzys.

24. …w systemie – zarówno w biznesie jak i w rządzie – istnieją również i działają inteligentni ludzie o dobrych intencjach, którzy mają potencjał, aby przeprowadzić reformy zażegnujące nie tylko obecny kryzys, ale zawracające cały finansowy świat na drogę stabilnego rozwoju, na której system nie zniszczy sam siebie z powodu zaślepienia chciwością jego aktorów.

25. …jeśli właściwym ludziom zezwoli się na przyjęcie i wprowadzenie ich idei wówczas będziemy mogli doświadczyć elastycznego przejścia do Złotego Wieku gospodarki. Prawdziwym realizmem jest to, że moc Boga może rozwiązać wszystkie problemy stworzone przez człowieka, Bóg może z równą łatwością odzwierciedlić obfite życie, tak jak odzwierciedla obecny stan braku i nierówności.

26. …musimy być gotowi do przyjrzenia się systemowi gospodarczemu i do postawienia pytania, co jest w nim wadliwe – zamiast próbować zapobiegać jego upadkowi, musimy rozważyć sposób jak stworzyć gospodarkę o stabilnym rozwoju.

27. …podczas przechodzenia do Złotej Ery żadna gospodarka nie może być stabilna dopóki nie da ona wszystkim ludziom dostatniego życia. Nie można nazywać stabilną ekonomią sytuację, gdzie mamy światową gospodarkę, w której dwie trzecie ludności żyje poniżej poziomu ubóstwa. I tak długo jak długo bogate narody nie zaradzą temu problemowi, tak długo narodowe gospodarki będą przechodziły od kryzysu do kryzysu.

28. …aby stworzyć system finansowy, który będzie systemem stabilnym, rząd musi dostrzec i zacząć odgrywać swoją prawowitą rolę. Jednym z podstawowych powodów obecnego kryzysu finansowego jest brak regulacji, ponieważ rząd utknął w pułapce fałszywego wyobrażenia, że powinien pozwolić rynkowi swobodnie tworzyć instrumenty finansowe, ponieważ rynek posiada zdolność samoregulacji.

29.  …wolność nie oznacza nieograniczonego wyzyskiwania ludzi. Wolne społeczeństwo nie może pozwolić na to, aby mała elita władzy panowała nad resztą ludności, bo wolności nie można zdobyć z pomocą zaślepionego ludzkiego ego. Wolność może zostać zdobyta poprzez wiedzę o jedności całego życia – i tylko wtedy, kiedy staramy się wznieść wszelkie życie, prawdziwie działamy na własną korzyść.

30. …rolą wolnego, demokratycznego rządu jest chronienie ludzi poprzez zasady, które wznoszą wszelkie życie ku większej wolności gospodarczej i ku większemu dobrobytowi. Jest spreparowanym przez elitę władzy mitem, że gospodarka wolnego rynku może regulować sama siebie bez interwencji rządu. Kolejnym mitem jest to, że USA i narody Zachodu są gospodarkami prawdziwie wolnego rynku.

31. …przez stulecie finansjera i przemysłowcy wykorzystywali wolny rynek do tworzenia ogromnych firm, które kontrolowały warunki rynkowe i ograniczały konkurencję. Jednak w gospodarce prawdziwie wolnego rynku – w którym konkurencja nie jest ograniczana, a ludzie są dobrze poinformowani – nie jest możliwe stworzenie monopolu. Wolność jest antytezą monopoli.

32. …monopol nie jest nieuniknionym efektem wolnej konkurencji. Wolna konkurencja powstrzyma tworzenie monopoli poprzez umożliwianie ludziom konkurowania, bez względu na to jak duży może stać się czyjś biznes. Jeśli jakaś firma tworzy coś zbliżającego się do monopolu i sztucznie zawyża ceny, wówczas jej klienci pójdą gdzie indziej.

33. …wielcy przemysłowcy i finansjera zdawali sobie sprawę z tego, że w demokratycznym społeczeństwie nie było możliwe stworzenie monopolu poprzez konkurencję. Jedynym sposobem, aby stworzyć monopol jest ograniczenie konkurencji przez zmuszenie rządu do uregulowania gospodarki i stworzenia sytuacji, w której mniejsze firmy nie mogą rzucić wyzwania firmom o ustalonej pozycji i rozgłosie.

34. …w ciągu minionego stulecia regulacje rządowe były wykorzystywane do chronienia dużych znanych firm przed wolną konkurencją. A “mistrzowskim skokiem” amerykańskiej finansjery było stworzenie Systemu Rezerwy Federalnej, który służy ograniczaniu wolnej konkurencji w branży bankowej i chronieniu dużych firm przed ponoszeniem konsekwencji popełnionych błędów.

35. …tworząc Rezerwę Federalną, jako pożyczkodawcę ostatniej instancji, wielkie banki mogły poczynić wątpliwe inwestycje, a gdyby popełniły błędy, wówczas system ochronił je przed upadkiem. Dzięki temu wielkie banki, w Systemie Rezerwy Federalnej, stają się jeszcze większe, ponieważ są wspierane przez rząd, który jest odpowiedzialny za tworzenie, przez system, pieniędzy z niczego – za tworzenie pieniądza fiducjarnego.

36. …kiedy tworzona jest większa ilość pieniędzy, aby wspierać upadający system, wówczas w obieg gospodarki wchodzi ich większa ilość. Ale jednocześnie nie istnieje nic, co ma rzeczywistą wartość, a co stałoby za tymi pieniędzmi, a więc wartość pieniądza jest degradowana. Za tym idzie degradacja wartości ludzkiej pracy i standard naszego życia nieuchronnie się pogarsza.

37. …musimy wykorzystać naszą wolność, aby wyjść poza iluzje i kłamstwa mediów głównego nurty i dokształcić siebie w kwestii rzeczywistości gospodarki. Musimy stać się nocną strażą, ponieważ bez wątpienia ludzie mediów i rządu nią nie są.

38. …jest mitem, że wolny, demokratyczny rząd może trzymać się z dala od gospodarki. Jest absolutną koniecznością, aby współczesny rząd regulował gospodarkę. Jednakże regulacja ta nie powinna przynosić korzyści elicie. W regulację tą powinien być wbudowany mechanizm uniemożliwiający tworzenie się elity, jako, że ludność ma możliwości przeniesienia swoich interesów w inne miejsce i stworzenia mniejszych firm, które mogą konkurować z dużymi korporacjami.

39. …wolny, demokratyczny rząd nie może dopuścić do tego, aby firmy przekraczały pewną określoną wielkość. Nie jest prawdziwie wolną gospodarka, gdzie pozwala się firmom, by stawały się tak duże, iż mogą się one pozbyć się konkurencji ze strony mniejszych firm i kierować rynkiem. Rządowi nie wolno dopuścić do tego, aby firmy finansowe tworzyły instrumenty, które doprowadzają do niszczenia całego systemu.

40. …obowiązkiem rządu jest, aby chronił swoich obywateli przed konsekwencjami wynikającymi z działalności firm stających się tak dużymi, że mogą one zdominować rynek, a tym samym w pewnym sensie tworzyć monopol – monopol, który w wielu wypadkach chroniony jest przez regulacje rządowe, zaś w innych przypadkach chroniony jest przez brak regulacji, skutkiem czego, powstaje sytuacja, gdzie jeśli już raz jakaś firma stała się duża, to zaczyna ona panować nad rynkiem, co może efektywnie zniszczyć każdą konkurencję.

41. …polityka leseferyzmu (wolnej ręki w działalności gospodarczej) nie jest alternatywą dla tej planety, i nie będzie nią tak długo, jak długo większość ludzi będzie zaślepionych świadomością dualizmu. Nie możemy ignorować faktu istnienia wielkiej liczby ludzi, którzy całkowicie ucieleśniają samolubną, egoistyczną świadomość pragnienia czegoś dla siebie, niezależnie od konsekwencji, jakie z tego wynikają dla innych.

42. …rząd nie może po prostu pozwolić na to, aby rynek troszczył sam o siebie i sam siebie regulował. Gdyż rząd powinien być stworzony z narodu, przez naród i dla narodu. Musi on chronić ludność przed elitą i przed własnym zaślepieniem ludności – i to jest przyczyną, dla której rząd musi opierać się na zasadach istniejących poza iluzjami ego.

43. …w Złotej Erze niezbędne jest promowanie tych ludzi w rządzie, mediach i biznesie, którzy mają wizję, że poza ideami stworzonymi przez człowieka istnieje większa rzeczywistość. I że tylko wtedy, gdy będziemy w łączności z tą rzeczywistością, możemy stworzyć cywilizację, która nie upadnie pod swoim własnym ciężarem – czy to z powodu kryzysu finansowego czy też z powodu wojen, katastrof naturalnych lub katastrof, które odzwierciedlają zbiorową świadomość ludzkości.

44. …jeśli pozwolimy którymś aspektom społeczeństwa, być zdominowanym przez świadomość dualizmu, wtedy regularnie będziemy doświadczać kryzysów, które będą groziły upadkiem społeczeństwa. Kryzysy te są częściowo spowodowane poprzez zaślepienie świadomością dualizmu, a częściowo przez tych, którzy manipulują rynkami dla budowania większych firm, które przejmują upadające mniejsze firmy.

45. …Wszechświat jest gotów zainspirować ludzi konieczną wiedzą z zakresu ekonomii tak, abyśmy mogli stworzyć stabilny system, który uniknie takich wzlotów i upadków – jako że jedynie idee pochodzące od Wniebowstąpionego Zastępu* mogą wyciągnąć cywilizację z obecnego kryzysu finansowego.

46. …ludzie, którzy posiadają wiedzę i potencjał dla otrzymania wyższych idei muszą zostać rozpoznani i trzeba im pozwolić odegrać role, które mają odegrać. Zatem my, obywatele, musimy powstrzymać wspieranie systemu elity władzy. Musimy pozwolić właściwym ludziom wnieść idee Wniebowstąpionego Zastępu, które mogą zastąpić stary system i urzeczywistnić gospodarkę Złotej Ery.

Wezwanie Saint Germaina o stabilny wzrost w gospodarce

Wołaj o stabilną gospodarkę, która ma zrównoważony wzrost, a nie huśtawkę kryzysów ekonomicznych. O gospodarkę, która podnosi wszystkich ludzi ku życiu w obfitości, zamiast koncentrować dobrobyt w rękach wąskiej elity.

 

Tytuł oryginału: Saint Germain’s call for sustainable growth in the economy

JESTEM chroniona/y sferą Światła

Dedykuję tę aktywność Zwycięstwu Chrystusa i widzę tylko Chrystusową doskonałość

 

[Afirmuj poniższe dla ochrony siebie i swego osobistego pola energetycznego przed wszelkimi niedoskonałymi energiami w twoim środowisku.

Zaleca się, aby dawać tę afirmację od jednego do trzech razy rano i przed innymi modlitwami, wezwaniami, afirmacjami.

Poświęć kilka sekund, aby koncentrować się w swoim sercu i skupić się na twym wewnętrznym Chrystusie.

Wizualizuj, że twój wewnętrzny Chrystus wymawia tę afirmację przez Ciebie a Duch Święty płynie przez jej słowa.

Wizualizuj, że twoja Obecność JESTEM wznosi ścianę białego, brylantowego światła w kształcie kuli wokół twego ciała i twego osobistego pola energii.

Ściana ta ma ponad metr grubości i całkowicie otacza twoje pole energetyczne. Sfera tego światła tworzy kulistą tarczę energii o wysokiej częstotliwości wokół twego pola energetycznego.

 

Energia ta wibruje tak szybko, że żadna z energii sfery materialnej nie może jej przeniknąć. Zewnętrzne, niższe energie po prostu odbijają się od twej ściany światła.

Poczuj, że kula białego światła jest realna i namacalna, że jest niemal fizyczna. Pozwól sobie poczuć, że jesteś nią chroniony od wszelkiej zakłócającej lub nieharmonijnej energii zewnętrznego świata. Absolutnie nic nie może cię dosięgnąć wewnątrz kuli tego światła. Jest tak, jakbyś istniał w całkowicie innym wymiarze.

Poświęć trochę czasu na to, aby w pełni wejść w tę wizualizację.]

W imię Jezusa Chrystusa, uznaję gorejącą we mnie Obecność mego wewnętrznego Chrystusa i Ducha mego Ojca wokół mnie – jako idealnej sfery Światła Chrystusa, Mocy Chrystusa, Prawdy Chrystusa i Miłości Chrystusa.

Akceptuję, że jestem chroniony przed wszelkimi źródłami energii, niższymi od doskonałości Chrystusa.

Puszczam wszystko, co jest niższe od doskonałości Chrystusa w mojej świadomości, a gdy książę tego świata przyjdzie, nie znajdzie we mnie nic, co byłoby jego. Dlatego siły tego świata nie mają żadnej mocy, by oddzielić mnie od mego wewnętrznego Chrystusa, Ducha mego Ojca i mego Boga.

Puszczam wszelkie poczucie oddzielenia od Boga i poczucie, że to ja działam. Akceptuję, że Duch mego Ojca jest prawdziwym sprawcą w moim życiu i że Duch mojego Ojca wciąż działa, a więc i ja działam.

 

[Zacznij wizualizować, że twoja Obecność JESTEM płonie duchowym ogniem pod twoimi stopami.

Ogień ten, to fioletowe światło o intensywnym, niemal elektrycznym, charakterze. Płonie on pod twymi stopami, ale jego płomienie pokrywają całe twoje ciało oraz całe twoje pole energetyczne. Wypełnia on sobą całą przestrzeń wewnątrz kuli białego światła.

Fioletowy ogień ma moc przemienienia negatywnych energii zgromadzonych w twoim polu energetycznym. Energie te zwykle zbierają się w jego dolnej połowie.

Wyobraź sobie, jak skoncentrowany fioletowy płomień pochłania wszystkie toksyczne energie w twoim polu energetycznym.]

Akceptuję, że wypełnia mnie niezmożona fala Fioletowego Płomienia Wolności i że pochłania ona wszelkie niedoskonałości w mojej świadomości, w mojej istocie i w moim świecie.

Akceptuję, że jestem oczyszczony i uzdrowiony przez moc Ducha Świętego, i dlatego dziś duchowo odrodzony. Akceptuję alchemiczną unię mego ducha i mojego wewnętrznego Chrystusa, teraz i na wieczność.

Przez moc mego wewnętrznego Chrystusa widzę, że wszystko jest Bogiem. Akceptuję, że mogę być wszystkim, czym jestem w Bogu, i dlatego afirmuję, że jestem tu w dole (w materialnym świecie) wszystkim, czym jestem w górze (w świecie duchowym).

Nieustannie promieniuję Miłością i Prawdą Chrystusa ku wszystkim, których spotykam, i trzymam się mocno pierwotnego i doskonałego konceptu Boga, dotyczącego mnie samego, wszelkiego życia i planety Ziemi.

Należę do Pana i Jego pełni.

Wszyscy ludzie należą do Pana i Jego pełni.

Ziemia należy do Pana i Jego pełni.

Jest to urzeczywistnione pełną mocą żywego Chrystusa we mnie w tej godzinie, i dlatego jest spełnione. Amen

*
W imię bezwarunkowej miłości Boskiego Pierwiastka Męskiego*, Boskiego Syna, Ducha Świętego i Boskiego Pierwiastka Kobiecego*, Amen.

W imię Archanioła Michała*, Mistrza More*, Jezusa Chrystusa*, Matki Maryi*, Saint Germain’a* i Gautamy Buddhy*, Dhyani Buddów*, Maraytaii* i Wielkiego Boskiego Przewodnika* oraz całego duch Wniebowstąpionych Zastępów*, wołam o masowe przebudzenie, by ludzie mogą zobaczyć jak świadomość dualizmu* dokonała perwersji system monetarnego, a tym samym stworzyła niestabilną gospodarkę, która gromadzi bogactwa w rękach niewielkiej elity władzy utrzymując resztę ludności w biedzie.

(Opisz konkretne sytuacje i miejsca, gdzie pragniesz by wezwanie to wniosło zmiany.)

 

Bóg jest Ojcem i Matką
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jednym bez drugiego.

Wasz zrównoważony związek jest naszym źródłem,
Wasza miłość utrzymuje nas na szlaku życia.

Oferujecie nam obfite życie,
wolność od wszelkiego poczucia walki.

Zanurzamy się w Waszym strumieniu,
budząc się z tego złego snu.

Widzimy, że życie jest naprawdę jednym,
i przez to osiągamy nasze zwycięstwo.

Wróciliśmy do naszego Boga,
ścieżką po której kroczyli święci.

Tworzymy ciało Boga na Ziemi,
i dajemy naszej planecie jej odrodzenie,
w Złoty Wiek miłości,
ze mocnym błogosławieństwem z góry.

Umożliwiliśmy wszystkim ludziom by dostrzegli
że jedność jest rzeczywistością,
i w tej jedności będziemy
całością na wieczność.

Ziemia jest teraz naprawdę uzdrowiona,
wszelkie życie Bożą doskonałością uleczone.

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.
1. W imię Saint Germain, wołam o zerwanie zasłony w świadomości zbiorowej*, tak, by ludzie zbudzili się ku świadomości, że na Ziemi istnieje elita władzy, która ugrzęzła bez reszty w pułapce świadomości dualizmu*. Elita ta mocno wierzy w to, że iluzje jej ego* są absolutną prawdą*. Ludzie ci myślą, że osiągnęli już najwyższy stopień ludzkiego rozwoju, gdzie zdolni są definiować prawdę bez Boga*.

Refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.
O, Saint Germain, twe fioletowe światło
*
sprawia, że ​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek* jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że idolatria elity utrzymuje ludzkość w pułapce iluzji, iż owa elita jest nieodzowna – jako pośrednik pomiędzy nami, a Bogiem. Jest kłamstwem, że nie potrafimy wejść do wnętrza naszych serc i sami znaleźć tam Boga, i że możemy poznać prawdę tylko poprzez zewnętrzną religię i jej duchowieństwo – mimo, że jest to religia mamony.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że to bałwochwalstwo jest centralnym problemem obecnego kryzysu ekonomicznego. Tworzy ono wiarę, że pewne firmy i instytucje są „zbyt wielkie, aby mogły upaść”, a zatem rząd musi wkroczyć i wesprzeć je pieniędzmi ludności. Kłamstwo, które mówi, że ludzie nie potrafią egzystować bez elity, powstrzymuje nas przed odzyskaniem mocy danej nam przez Boga.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że stabilizacja nie jest tak ważna jak wzrost. I czasami wzrost oznacza, że jeśli ludzie przylgnęli do starych systemów, to systemy te muszą zostać zniszczone, aby umożliwić społeczeństwu dalszy postęp.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

5. W imię Saint Germain wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że, podczas gdy pożądane jest łagodne przejście z obecnego systemu gospodarczego do ekonomii Złotego Wieku*, to może ono nastąpić jedynie wtedy, gdy przerobimy lekcję mówiącą o tym, że nie powinniśmy wspierać instytucji stworzonych przez elitę. Musimy zacząć kierować się wyższymi zasadami, które istnieją poza świadomością dualizmu

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

6. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że zostaliśmy zaprogramowani dla akceptacji świadomości braku, stworzonej przez elitę władzy – która pragnie wynieść siebie ponad innych ludzi. Jednak obecny stan nierównego podziału dóbr i przywilejów nie może istnieć w obfitym życiu zamyślonym i danym przez Boga. Może on istnieć jedynie wtedy, kiedy obfite życie zostało przez nas odrzucone, jako skutek naszej wiary w iluzję braku.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

7. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że równy podział dóbr nie ma nic wspólnego z socjalistycznym marzeniem, w którym państwo uzurpowało sobie pozycję i godność naszej Obecności JESTEM*. Jest to prawdziwy realizm Złotego Wieku, w którym ludzie zdają sobie sprawę, że mamy dostęp do Boskiej mocy w samych sobie, a zatem, że potrafimy urzeczywistnić obfite życie bez uzależniania się od ziemskiej elity władzy.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

8. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że nie potrzebujemy elity do sterowania skomplikowanym systemem finansowym, który stworzyła, aby ukryć przed ludźmi swoje intencje i manipulacje. Nawet ona sama została zwiedziona przez pokrętność swoich własnych instrumentów finansowych i przez świadomość żądzy do tego stopnia, że nie potrafi właściwie oszacować ryzyka tych instrumentów, co prowadzi do kryzysu, który zagraża gospodarce.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

9. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy praktykujemy idolatrię – ślepo podążając za zaślepionymi przywódcami, którym pozwalamy na kierowanie gospodarką – wtedy jest tylko kwestią czasu, gdy elita zapędzi siebie i resztę świata w ślepy zaułek, z którego nie ma innego wyjścia jak tylko upadek systemu.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu  przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu  uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. 
(Powtórz x3, x9 lub więcej)
1. W imię Saint Germain, wołam o zerwanie zasłony w świadomości zbiorowej, tak, by ludzie zbudzili się ku zrozumieniu, że lekcją płynącą z historii o Wieży Babel jest to, iż kiedy ktoś buduj system finansowy bez fundamentów świadomości Chrystusa, to buduje na piaskach świadomości anty-chrysta* – i jego twór, wcześniej czy później, runie pod swoim własnym ciężarem.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że to, co napędza nasz system finansowy to rozpasana, ślepa chciwość. Chciwość ta doprowadziła do perwersji gospodarki aż do punktu, w którym tak bardzo bazuje ona na długach, że niemożliwe jest właściwe oszacowanie ryzyka prowadzenia rzetelnego biznesu. Został, bowiem, dokonany taki jego rozrzut, czyli zamaskowanie tego ryzyka, że nikt już właściwie nie wie – tak naprawdę – co się dzieje.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że cykl domniemanego wzrostu i zysku może być kontynuowany jedynie tak długo, jak długo ludzie tkwiący w systemie będą ślepo wierzyć, że może on trwać wiecznie. Jednak system ten został zbudowany nie tylko na zaślepieniu i żądzy elity, ale również na zaślepieniu i chciwości ludności. Ludzie myślą, że grając swoimi oszczędnościami i planami emerytalnymi na giełdzie papierów wartościowych, w funduszachhedgingowych i inwestycyjnych mogą dostać coś w zamian za nic.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że ludzie muszą zaprzestać podążać za tymi, którzy są zaślepieni świadomością uzyskania czegoś za nic, świadomością, która jest esencją chciwości. Elita nie jest już gotowa do pracy za uczciwe wynagrodzenie lub do wzbogacania i wznoszenia całego życia. Pragnie ona profitów bez pracy, chce iść na skróty i to zagraża całemu systemowi gospodarczemu.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

5. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że ludzie zaślepieni chciwością myślą, że wszystko jest dozwolone, że wszystko, co zdaje się obiecywać natychmiastowy zysk powinno być praktykowane – gdyż, koniec końców, jeśli ja tego nie zrobię, to wszystkie inne firmy świata finansów to zrobią, a one wydają się być lepsze ode mnie.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

6. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że uzyskane zyski, nie były rzeczywistymi zyskami. Były to urojone zyski, ponieważ ryzyko zostało zamaskowane do tego stopnia, że wydawało się, że wszelkie straty można było odwlec w czasie o kolejny rok, tworząc tym samym dobre zestawienie bilansowe w roku obecnym. Zatem nikt nie przewidywał, co może się wydarzyć w przyszłości, a tym samym nie dostrzeżono, że zabija się gęś znoszącą złote jaja.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

7. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że zaślepienie jest nieodłącznym towarzyszem chciwości. Chciwość może wypływać jedynie z iluzji, a każda iluzja podtrzymuje zaślepienie. Chciwość wypływa z iluzji oddzielonego ja, gdzie wydaje się, że możliwą sytuacja, w której możemy zdobyć korzyści dla siebie i naszej firmy, nie bacząc na to, co stanie się z innymi ludźmi lub z samym systemem.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

8. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że finansowi menadżerowie stworzyli gospodarkę, która bazuje na tej samej świadomości i tych samych zasadach, które stworzyły i podtrzymują hazard. Jest to pragnienie otrzymania czegoś w zamian za nic – kiedy dokonujesz jakiejś małej, ewidentnie nieznacznej inwestycji, a potem masz nadzieję na olbrzymi profit.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

9. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że poprzez ukrywanie ryzyka związanego zderywatami i innymi instrumentami finansowymi, finansowi menadżerowie przekroczyli próg hazardu. Wymyślili oni, że ponieważ inwestują pożyczone pieniądze i ponieważ zamaskowali ryzyko, to była to tylko nieznaczna inwestycja, która ma wszakże potencjał, aby przynieść bardzo duże zyski.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu  przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu  uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. 
(Powtórz x3, x9 lub więcej)
1. W imię Saint Germain, wzywam do zerwania zasłony w świadomości zbiorowej, tak, by ludzie zbudzili się ku zrozumieniu, że kiedy Wall Street rozpoczęło inwestowanie pożyczonych pieniędzy – pieniędzy, które zostały stworzone z niczego – wówczas stopniowo stworzono fałszywą obietnicę, że wszyscy, którzy zainwestują w te nowe finansowe instrumenty osiągną zyski. Ta obietnica nie mogła jednak zostać spełniona, ponieważ była to iluzja, że wszyscy grający na loterii mogą wygrać główną nagrodę.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że chciwość potrafi zaślepić ludzi – ale tylko do czasu. Zawsze nadchodzi moment rozliczenia, w którym ludzie na szczycie zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie można tego kontynuować. I wtedy przechodzą od iluzji chciwości do iluzji lęku. Próbują oni wyciągnąć z systemu, ratować w nim, co mają, a to tworzy schodzącą w dół spiralę negatywnego rozwoju grożącą załamaniem się systemu.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy kryzys staje się widoczny, wtedy budzi on rząd – rząd, który nie uregulował tych nowych instrumentów finansowych i myślał, że rynek sam się tym zajmie. Rząd uświadamia sobie nagle, że rynek rzeczywiście się tym zajmuje – poprzez postępujące niszczenie skażonego systemu finansowego. Zatem rząd jest przeświadczony o tym, że musi wkroczyć, aby chronić społeczeństwo.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że rząd amerykański utknął w pułapce pragnienia otrzymania czegoś w zamian za nic – sposobu myślenia kategoriami chciwości i elitaryzmem – i działa on głównie, by chronić elitę władzy zamiast chronić ludność. Jednakże, jeśli nie zreformuje on gruntownie całego systemu finansowego, to będzie jedynie tymczasowo podtrzymywał system i bardzo szybko pojawi się następny kryzys.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

5. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że w systemie – zarówno w biznesie jak i w rządzie – istnieją również i działają inteligentni ludzie o dobrych intencjach, którzy mają potencjał, aby przeprowadzić reformy, zażegnujące nie tylko obecny kryzys, ale zawracające cały finansowy świat na drogę zrównoważonego rozwoju, na której system nie zniszczy sam siebie z powodu zaślepienia chciwością.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

6. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że jeśli właściwym ludziom zezwoli się na przyjęcie i wprowadzenie ich idei wówczas będziemy mogli doświadczyć elastycznego przejścia do Złotego Wieku gospodarki. Prawdziwym realizmem jest to, że moc Boga może rozwiązać wszystkie problemy stworzone przez człowieka, gdyżŚwiatło Mater* może z równą łatwością odzwierciedlić obfite życie, tak jak odzwierciedla obecny stan braku i nierówności.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło*

7. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że musimy być gotowi do przyjrzenia się systemowi gospodarczemu i postawienia pytania, co jest w nim wadliwe – zamiast próbować zapobiegać jego upadkowi, musimy rozważyć sposób jak stworzyć gospodarkę o stabilnym rozwoju.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

8. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że podczas przechodzenia do Złotego Wieku żadna gospodarka nie może być stabilna dopóki nie da ona wszystkim ludziom dostatniego życia. Nie można nazywać stabilną gospodarką sytuację, gdzie mamy światową gospodarkę, w której dwie trzecie ludności żyje poniżej poziomu ubóstwa. I tak długo jak długo bogate narody nie zaradzą temu problemowi tak długo narodowe gospodarki będą przechodziły od kryzysu do kryzysu.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

9. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że aby stworzyć system finansowy, który będzie systemem stabilnym, rząd musi dostrzec i zacząć odgrywać swoją prawowitą rolę. Jednym z podstawowych powodów obecnego kryzysu finansowego jest brak regulacji, ponieważ rząd utknął w pułapce fałszywego wyobrażenia, że powinien pozwolić rynkowi swobodnie tworzyć instrumenty finansowe, jako że rynek posiada zdolność samoregulacji.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu  przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu  uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. 
(Powtórz x3, x9 lub więcej)
1. W imię Saint Germain, wzywam do zerwania zasłony w świadomości zbiorowej, tak, by ludzie zbudzili się ku urozumieniu, że wolność nie oznacza nieograniczonego wyzyskiwania ludzi. Wolne społeczeństwo nie może pozwolić na to, aby mała elita władzy panowała nad resztą ludności, bo wolności nie można zdobyć z pomocą zaślepionego ludzkiego ego. Wolność może zostać zdobyta poprzez wiedzę o jedności całego życia – i tylko wtedy, kiedy staramy się wznieść wszelkie życie, prawdziwie działamy na własną korzyść.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło*

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że rolą wolnego, demokratycznego rządu jest chronienie ludzi poprzez zasady, które wznoszą wszelkie życie ku większej wolności gospodarczej i ku większemu dobrobytowi. Jest spreparowanym przez elitę władzy mitem, że gospodarka wolnego rynku może regulować sama siebie bez interwencji rządu. Kolejnym mitem jest to, że USA i narody Zachodu są gospodarkami prawdziwie wolnego rynku.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że przez stulecie finansjera i przemysłowcy wykorzystywali wolny rynek do tworzenia ogromnych firm, które mogą kontrolować warunki rynkowe i ograniczać konkurencję. Jednak w gospodarce prawdziwie wolnego rynku – w którym konkurencja nie jest ograniczana, a ludzie są dobrze poinformowani – nie jest możliwe stworzenie monopolu. Wolność jest antytezą monopoli.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że monopol nie jest nieuniknionym efektem wolnej konkurencji. Wolna konkurencja powstrzyma tworzenie monopoli poprzez umożliwianie ludziom konkurowania, bez względu na to jak duży może stać się czyjś biznes. Jeśli jakaś firma tworzy coś zbliżającego się do monopolu i sztucznie zawyża ceny, wówczas jej klienci pójdą gdzie indziej.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

5. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że wielcy przemysłowcy i finansjera zdawali sobie sprawę z tego, że w demokratycznym społeczeństwie nie było możliwe stworzenie monopolu poprzez konkurencję. Jedynym sposobem, aby stworzyć monopol jest ograniczenie konkurencji przez zmuszenie rządu do uregulowania gospodarki i stworzenia sytuacji, w której mniejsze firmy nie mogą rzucić wyzwania firmom o ustalonej pozycji i rozgłosie.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

6. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że w ciągu minionego stulecia regulacje rządowe były wykorzystywane do chronienia dużych znanych firm przed wolną konkurencją. A “mistrzowskim skokiem” amerykańskiej finansjery było stworzenie Systemu Rezerwy Federalnej, który służy ograniczaniu wolnej konkurencji w branży bankowej i chronieniu dużych firm przed ponoszeniem konsekwencji popełnionych błędów.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

7. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że tworząc Rezerwę Federalną, jako pożyczkodawcę ostatniej instancji, wielkie banki mogły poczynić wątpliwe inwestycje, a gdyby popełniły błędy, wówczas system ochronił je przed upadkiem. Dzięki temu wielkie banki, w Systemie Rezerwy Federalnej, stają się jeszcze większe, ponieważ są wspierane przez rząd, który jest odpowiedzialny za tworzenie, przez system, pieniędzy z niczego – za tworzeniepieniądza fiducjarnego.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

8. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy tworzona jest większa ilość pieniędzy, aby wspierać upadający system, wówczas w obieg gospodarki wchodzi ich większa ilość. Ale nie istnieje nic, co ma rzeczywistą wartość, a co stałoby za tymi pieniędzmi, a więc wartość pieniądza jest degradowana. Za tym idzie degradacja wartości ludzkiej pracy i standard naszego życia nieuchronnie się pogarsza.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

9. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że musimy wykorzystać naszą wolność, aby wyjść poza iluzje i kłamstwa mediów głównego nurty i dokształcić siebie w kwestii rzeczywistości gospodarki. Musimy stać sięnocną strażą, ponieważ bez wątpienia ludzie mediów i rządu nią nie są.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu  przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu  uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. 
(Powtórz x3, x9 lub więcej)
1. W imię Saint Germain, wzywam do zerwania zasłony w świadomości zbiorowej, tak, by ludzie zbudzili się ku zrozumieniu, iż mitem jest, że wolny, demokratyczny rząd może trzymać się z dala od gospodarki. Jest absolutną koniecznością, aby współczesny rząd regulował gospodarkę. Jednakże regulacja ta nie powinna przynosić korzyści elicie. W regulację tą powinien być wbudowany mechanizm uniemożliwiający tworzenie się elity, jako, że ludność ma możliwości przeniesienia swoich interesów w inne miejsce i stworzenia mniejszych firm, które mogą konkurować z dużymi korporacjami.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że wolny, demokratyczny rząd nie może dopuścić do tego, aby firmy przekraczały pewną określoną wielkość. Nie jest prawdziwie wolną gospodarka, gdzie pozwala się firmom, by stawały się tak duże, iż mogą się one pozbyć się konkurencji ze strony mniejszych firm i kierować rynkiem. Rządowi nie wolno dopuścić do tego, aby firmy finansowe tworzyły instrumenty, które doprowadzają do niszczenia całego systemu.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że jest obowiązkiem rządu, aby chronił swoich obywateli przed konsekwencjami wynikającymi z działalności firm stających się tak dużymi, że mogą one zdominować rynek, a tym samym w pewnym sensie tworzyć monopol – monopol, który w wielu wypadkach chroniony jest przez regulacje rządowe, zaś w innych przypadkach chroniony jest przez brak regulacji, skutkiem czego, powstaje sytuacja, gdzie jeśli już raz jakaś firma stała się duża, to zaczyna ona panować nad rynkiem, co może efektywnie zniszczyć każdą konkurencję.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że polityka leseferyzmu (wolnej ręki w działalności gospodarczej) nie jest alternatywą dla tej planety, i nie będzie nią tak długo, jak długo większość ludzi będzie zaślepionych świadomością dualizmu. Nie możemy ignorować faktu istnienia wielkiej liczby ludzi, którzy całkowicie ucieleśniają samolubną, egoistyczną świadomość pragnienia czegoś dla siebie, niezależnie od konsekwencji, jakie z tego wynikają dla innych.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

5. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że rząd nie może po prostu pozwolić na to, aby rynek troszczył sam o siebie i sam siebie regulował. Gdyż rząd powinien być stworzony z narodu, przez naród i dla narodu. Musi on chronić ludność przed elitą i przed własnym zaślepieniem ludności – i to jest przyczyną, dla której rząd musi opierać się na zasadach istniejących poza iluzjami

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

6. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że w Złotym Wieku niezbędne jest promowanie tych ludzi w rządzie, mediach i biznesie, którzy mają wizję, że poza ideami stworzonymi przez człowieka istnieje większa rzeczywistość. I że tylko wtedy, gdy będziemy w łączności z tą rzeczywistością, możemy stworzyć cywilizację, która nie upadnie pod swoim własnym ciężarem – czy to z powodu kryzysu finansowego czy też z powodu wojen, katastrof naturalnych lub katastrof, które odzwierciedlają zbiorową świadomość ludzkości.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

7. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że jeśli pozwolimy którymś aspektom społeczeństwa, być zdominowanym przez świadomość dualizmu, wtedy regularnie będziemy doświadczać kryzysów, które będą groziły upadkiem społeczeństwa. Kryzysy te są częściowo spowodowane poprzez zaślepienie świadomością dualizmu, a częściowo przez tych, którzy manipulują rynkami dla budowania większych firm, które przejmują upadające mniejsze firmy.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

8. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że Saint Germain jest gotów zainspirować ludzi konieczną wiedzą z zakresu ekonomii tak, abyśmy mogli stworzyć stabilny system, który uniknie takich wzlotów i upadków – jako że jedynie idee pochodzące od Wniebowstąpionego Zastępu* mogą wyciągnąć cywilizację z obecnego kryzysu finansowego.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

9. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że ludzie, którzy posiadają wiedzę i potencjał dla otrzymania wyższych idei muszą zostać rozpoznani i że trzeba im pozwolić odegrać role, które mają odegrać. Zatem my, obywatele, musimy powstrzymać wspieranie systemu elity władzy. Musimy pozwolić właściwym ludziom wnieść idee Wniebowstąpionego Zastępu, które mogą zastąpić stary system i urzeczywistnić gospodarkę Złotego Wieku.

Powtórz refren: Złoty Wiek jest prawdziwy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu  przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu  uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. 
(Powtórz x3, x9 lub więcej)

Dynamiczny dekret: 

Ziemia jest zapieczętowana w Płomieniu Wolności

W jedności z Saint Germain, mówię do wszystkich ludzi na całym świecie, „Przebudźcie się i odbierzcie wasze, przysługujące wam z urodzenia prawo!” Saint Germain jest nam gotów dać Złoty Wiek, bo jako Ojciec Złotego Wieku, znajduje radość w daniu nam swego królestwa.

Niniejszym ogłaszam Złoty Wiek Saint Germain. Akceptuję go, urzeczywistniam go! Jestem gotowa/ów sprawdzić i potwierdzić Saint Germain i otrzymać obfitość i cuda, które on jest gotów uwolnić i przejawić. Bo jestem gotowa/ów do wprowadzenia jego idei w użytek dla dobra wszystkich, a nie na nadużyć i koncentracji bogactwa w rękach elity władzy.

1. Oh Saint Germain, wnieś Płomień Wolności,
zszedłeś na Ziemię w Chrystusa* własnym imieniu.
Fioletowy płomień to twój własny plan
dla zbudzenia Chrystusa w każdym z nas.

Refren:

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

 

2. Bo Chrystus jest Panem a ty jesteś królem,
kiedy pokój i wolności nam teraz niesiesz.
Z Jezusem* teraz wskazujesz drogę
która przynosi świt nowego dnia.

 Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

3. Razem odwrócicie kartę
i wprowadzicie nas w Złoty Wiek.
Gdzie Wolności płomień będzie rządzić niepodzielnie,
spełniając Niebios najwyższe marzenie.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

4. Oh Saint Germain i Jezusie kochany,
do was i do Maryi* biegniemy.
Od was w górze do nas w dole
utrzymujecie stały przepływ.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

5. Wspólnie wnosimy teraz światło
co czyni z Ziemi gwiazdę tak jasną.
Jej blask będzie świecić w przestworzach
budząc JAM JEST rodzinę.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

6. Przez Michała* wzniesiony by wszyscy widzieli,
sztandar zwycięstwa Chrystusa.
Wszelkie ciemności zastąpione przez światło,
aż wszystek wszechświat świeci jaskrawie.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

7. O, Saint Germain, podtrzymujemy płomień
wolności gorejący w Twoim imieniu,
by Złoty Wiek zobaczyć,
wiek, w którym wszelkie życie jest już wolne.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

UWAGA: Daj cały powyższy dynamiczny dekret, co najmniej jeden raz. Możesz dać go tyle razy, ile chcesz przed kontynuowaniem inwokacji.

 

Akceptuję Złoty Wieku Saint Germaina jako przejawioną rzeczywistości na tej planecie. (x3 lub więcej razy)

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od duchów i energii ekonomicznego niewolnictwa.

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od kłamstw antychrysta*, które doprowadziły do ekonomicznego niewolnictwa.

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od skrajnej duchowej niewoli – świadomości braku.

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od skrajnej niewoli materialnej – systemu monetarnego, który jest kontrolowany przez elitę władzy.

Postanawiam być jednym z moim Bogiem, a dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała wiążącego na Ziemi siły ekonomicznej niewoli.

Ziemia należy do Pana i pełni Jego obfitości. (3X) Amen.

W imię bezwarunkowej miłości Ojca, Syna, Ducha Świętego i Boskiej Kobiecości, Amen.

Zapieczętowanie
Afirmuję, że nieskończona moc Boskiej Kobiecości otacza wszystkich ludzi nieprzeniknioną tarczą bezwarunkowej miłości, która pochłania wszelką świadomość ubóstwa.

Potwierdzam, że jesteśmy zabezpieczeni od wszelkich energii braku wysyłanych przeciw nam przez siły tego świata.

Akceptuję, że Archanioł Michał wiąże wroga w naszym wnętrzu – ludzkie ego, tak, że kiedy książę tego świata przyjdzie, nie znajdzie on w nas świadomość ubóstwa.

Puszczam moją anty-jaźń i wszystkie braki we mnie samym i we wszystkich ludziach, i akceptuję, że są one unicestwione przez nieskończoną miłość Boskiej Kobiecości.

Akceptuję, że ludzkie anty-jaźnie są zastąpione przez naszego wewnętrznego Chrystusa, teraz i na wieki wieków.

Przez moc Płomienia Chrystusa we mnie, afirmuję, że jestem zapieczętowany w Płomieniu Bezwarunkowej Obfitości.

Afirmuję, że wszyscy ludzie są zapieczętowani w Płomieniu Bezwarunkowej Obfitości.

Afirmuję, że Ziemia jest zapieczętowana w Płomieniu Bezwarunkowej Obfitości. Przeto Matka Światło jest podniesiona do doskonałej jedności z Boskim Ojcem. I przez moc Ducha Świętego płynie ona, to wpada do matrycy Syna, który daje obfite życie wszystkim ludziom, którzy pozostają w Jedności. Amen.

Copyright © 2012 Kim Michaels

Copyright © 2012 dla tłumaczenia:
Monika Mazur i Powel Kontny

źródło: http://pytaj-prawdziwego-jezusa-tlumaczenia.mixxt.se/networks/forum/thread.232753

Wezwanie o zdrowy system monetarny oraz Inwokacja Saint Germaina o wprowadzenie zdrowego systemu monetarnego

Tytuł oryginału: Saint Germain’s call for a sound money system

Niniejszy tekst składa się z dwóch części. Z części pierwszej stanowiącej ekstrakt nauczania o potrzebie naprawy światowego systemu monetarnego oraz z „Wezwania Saint Germain’a dla wprowadzenie zdrowego systemu monetarnego” , który jest tym, gdzie ty sam/a możesz podjąć konkretne działanie przyczyniające się do urzeczywistnienia przedmiotu wezwania m. in. poprzez dawanie tego wezwania.

1. …pieniądz ma być środkiem wymiany i krótkotrwałym depozytem wartości. Nie jest i nigdy nie powinien się stać się celem samym w sobie.

2. …po wynalezieniu pieniądza niewielka elita [władzy]spostrzegła, że dokonując perwersji systemu monetarnego, można wykorzystać pieniądze dla komasacji przywilejów i kontynuacji swego niekończącego się dążenia do pełni władzy i panowania nad ludźmi.

3. …na tej planecie istnieje rzeczywista elita władzy, która chce zniewolić ludzi i zamienić ich w służące jej pszczoły robotnice. Elita ta ugrzęzła w pułapce świadomości pragnienia czegoś za nic, pragnienia, aby kraść owoce pracy innych.

4. …pragnienie czegoś w zamian za nic jest perwersją [energii] Boga Matki* – kiedy ktoś stara się zbierać plony nie siejąc. Pragnienie, aby przywłaszczyć sobie owoce pracy innych jest perwersją [energii] Boga Ojca* – kiedy ktoś stara się panować nad innymi i uciskając wyzyskiwać ich, jako rezultat stworzone przez siebie iluzji oddzielenia człowieka od Boga*.

5. …kiedy społeczeństwo jest oddzielone od rzeczywistości Boga, prawdziwa równość nie może istnieć. Powstaje natomiast elita, która uciska ludność i zabiera owoce jej pracy – tak działo się to np. w feudalnych społecznościach Europy, gdzie arystokracja i szlachta dysponowała fizyczną przemocą dla ucisku ludności.

6. …kiedy runęły społeczności feudalne elita zdała sobie sprawę, że naga przemoc nie była najlepszym sposobem ucisku ludności. Lepiej było uciskać ludzi i panować nad nimi ukrytymi sposobami tak, aby nie zdawali oni sobie sprawy z tego, że są uciskani.

7. …elita władzy zrozumiała, że stworzenie nowego środka, jakim były pieniądze, dało jej szansę na panowanie nad ludźmi poprzez perwersję systemu monetarnego. Mogli oni kraść wartość ludzkiej pracy, a ludzie nie rozumieli tego, co się działo.

8. …kiedy pieniądz używany jest we właściwy sposób – jako środek wymiany – wtedy mamy jedynie tę jego ilość, która jest potrzebna dla wymiany całkowitej ilości dóbr i usług wyprodukowanych przez społeczeństwo. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy ilością pieniądza a ilością czegoś, co posiada realną wartość.

9. …kiedy istnieje bezpośrednia zgodność pomiędzy ilością pieniędzy, a czymś, co posiada realną wartość – nie jest wtedy możliwym, aby tworzyć pieniądze z niczego, pieniądze, które nie są związane z żadną rzeczywistą wartością. Zatem chociaż podaż pieniądza może rosnąć, to jego wartość nie maleje, ponieważ posiadamy tylko tyle pieniędzy, ile potrzeba dla wymiany dóbr i usług.

10. …kiedy pieniądz bazuje na realnej wartości, wówczas możliwy jest stabilny wzrost gospodarczy i stabilny wzrost ilości pieniędzy na rynku bez wzrostu cen dóbr i usług. Wartość pieniądza – tego, co można za niego nabyć, pozostaje niezmieniona.

11. …w miarę wzrostu produktywności ludności – kiedy wymyślane są nowe usługi i metody produkcji – wartość ludzkiej pracy wzrasta. Zatem każdy doświadcza przyrostu dostatku. I to jest boska ekonomia, ekonomia duchowa, naturalna ekonomia, ponieważ natura posiada wbudowaną w siebie siłę, która prowadzi ku większej obfitości dla wszelkiego życia.

12. …oddaliliśmy się od boskiej ekonomii przez odłączenie pieniędzy od czegoś, co ma realną wartość. Rozpoczęło się to od królów średniowiecznej Europy, którzy potrzebowali pieniędzy, aby móc prowadzić wojny z innymi królestwami. Jednakże wojna nie może stworzyć niczego wartościowego – wojna może jedynie zniszczyć coś, co ma wartość. Zatem walczący królowie przygotowali grunt dla powstania wypaczonego systemu monetarnego.

13. …średniowieczni królowie zawarli nie-święte przymierze z nowo powstałą grupą bankierów Europy. Bankierzy zrozumieli, że mogą zarabiać pieniądze na pożyczaniu złota i obciążaniu pożyczek odsetkami i w ten sposób rozpoczęli potajemne pożyczanie pieniędzy, które ludzie deponowali w ich skarbcach.

14. …walczący królowie Europy byli otwarci na sugestie bankierów, by zamiast obracać pieniędzmi, które bazowały na złocie lub srebrze, stworzyć nowy typ pieniądza zwanym pieniądzem fiducjarnym – pieniądza powstałego z rozporządzenia. Bankierzy stworzyli takie pieniądze, pożyczali je królom, którzy następnie mogli użyć ich do finansowania swoich wojen.

15. …oddzielając pieniądze od czegoś, co ma realną wartość, bankierzy mogli stworzyć pieniądze z niczego, poprzez pożyczanie większej ilości pieniędzy niż pozwalały na to rezerwy w ich skarbcach. Poprzez wprowadzenie systemu bankowych rezerw częściowych (minimalnych) królowie i bankierzy mogli zwiększać podaż pieniądza, wykraczającą poza ilość potrzebną do handlu dobrami i usługami, które posiadają rzeczywistą wartość.

16. …kiedy w obiegu jest więcej pieniędzy, wówczas pierwsi ludzie, którzy wydają nowo wyemitowane pieniądze nieuchronnie podbiją ceny dóbr i usług łącznie z cenami nieruchomości. Powoduje to wzrost cen, co stopniowo filtrowane jest w gospodarkę, dopóki ceny wszystkich dóbr i usług nie zostaną podwyższone.

17. …jeśli podwaja się ilość pieniędzy w obiegu poprzez tworzenie pieniędzy, które nie mają wsparcia w czymkolwiek posiadającym wartość, wtedy ceny większości dóbr i usług wzrosną proporcjonalnie. Zatem wartość pracy większości ludności jest w ten sposób obniżona, ponieważ nadal przepracowujemy tę samą ilość godzin, ale potrzebujemy więcej pieniędzy, by zapłacić za dobra i usługi.

18. …w systemie monetarnym, w którym wszystkie nowe pieniądze tworzone są jako długi – i od którychodsetki trzeba płacić bankierom – prowadzi to do powstania negatywnej spirali rozwoju, w której ostatecznie wartość pracy ludzi jestzdegradowana do tego stopnia, iż ​​nie mogą oni utrzymać przyzwoitego standardu życia.

19. …system pieniężny – system pieniądzafiducjarnego bazującego na frakcyjnej rezerwie bankowej, w oparciu o tworzenie pieniędzy z długów – ma wbudowany czynnik inflacyjny. Istnieje potrzeba tworzenia nowych pieniędzy dla spłaty odsetek, co może ostatecznie doprowadzić system do upadku.

20. …ci, którzy są odpowiedzialni za perwersjęsystemu pieniężnego nie potrafią powstrzymać swejchciwość. Politycy chcą wydawać więcej pieniędzy,bankierzy chcą wygenerować większe zyski, awszystko, co muszą zrobić, to puścić w ruch maszyny drukarskie i wydrukować więcej pieniędzy.

21. …elita władzy nieuchronnie staje się zaślepiona chciwością i wprowadza gospodarkę w inflacyjnąspiralę, która zniszczy gospodarkę – jeśli nie będzie zrównoważona przez ludzi wykonujących realną pracę i tworzących rzeczywiste wartości w postaci dóbr i usług.

22. …chociaż przeciętny pracownik jest dziś lepiej opłacany, to jest to prawdą jedynie dlatego, że byliśmy chętni by pomnażać nasze talenty. Jednakże z powodu wypaczonego systemu monetarnego nie otrzymaliśmy naturalnego, danego przez Boga, wynagrodzenia za naszą pracę.

23. …inflacja jest ukrytą formą podatku, gdzie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są opodatkowani, ponieważ nie widzą tego na swoich rozliczeniach podatkowych lub dowodach wypłaty zarobków. To, czego nie widzimy to fakt, że wartość pieniądza, a zatem wartość naszej pracy, została obniżona.

24. …jeśli mielibyśmy naturalną ekonomię, to standard życia byłby znacznie wyższy dla wszystkich ludzi. Mielibyśmy światową gospodarkę, gdzie nikt nie musiałby egzystować za mniej niż dwa dolary dziennie. W duchowej gospodarce ilość dóbr wzrosłaby tak znacznie, że byłoby możliwym, aby zapewnić każdemu przyzwoity standard życia.

25. …elita władzy – poprzez perwersję systemu monetarnego, i poprzez erozję wartości stworzonego pieniądza fiducjarnego – opóźnia, zalecany przez Boga, wzrost w gospodarce i przejawienie dostatniego życia, co powinno było już teraz zaistnieć – a do czego nie doszło w wyniku interwencji elity.

26. …w bazującym na długach systemie monetarnym elita, która tworzy pieniądze z niczego może kupować dobra i usługi po starych cenach. Ponieważ jednak nowe pieniądze krążą w gospodarce, ceny rosną tak, że ludzie muszą płacić więcej.

27. …inflacyjny system monetarny powoduje coraz to większą koncentrację bogactwa pod kontrolą coraz to mniejszej elity władzy. Zatem w większość narodów istnieje obecnie kilka procent populacji, która kontroluje większość bogactw. A to nie jest boską gospodarką, której założeniem jest obfitość dla wszystkich.

28. …system pieniądza fiducjarnego jest absolutną perwersją obfitego życia zalecanego przez Boga. Jest to wyraz dążenia elita władzy do panowania nad ludźmi poprzez podaż pieniądza. W USA doprowadziło to do nie-świętego przymierza pomiędzy rządem federalnym a  Systemem Rezerwy Federalnej (zwanym też Rezerwą Federalną lub Fed) – który nie jest agencją federalną, a zatem nie odpowiada przed narodem w sposób bezpośredni.

29. …dzisiejsze rządy pragną wydawać więcej pieniędzy, niż tę ich ilość, którą ludzie są gotowi płacić przez podatki. Rządy te pozwalają, zatem bankierom stwarzać pieniądze z niczego, a co za tym idzie erodują wartość pieniądza – czyli opodatkowują ludzi, którzy nie są świadomi tego faktu.

30. …aby sfinansować wojnę w Iraku, prezydent Bush wprawił tę machinę pieniężną w ruch. Rezerwa Federalna stworzyła pieniądze z niczego pożyczając je rządowi federalnemu tak, aby mógł on wykorzystać je na finansowanie inwazji militarnej w Iraku.

31. …jest to robione nie tylko w celu finansowania wojen. Ma to miejsce na wielu innych polach gospodarki, gdzie rząd chce wydać więcej niż – jak sądzi – ludzie są chętni umożliwić to przez podatki, a więc po prostu kamufluje to, jako inflację. Ludzie i tak płacą – nie wiedząc, [ile, w jaki sposób i na jaki cel], a więc nie sprzeciwiają się temu.

32. …bankierzy i osoby na szczycie elity finansowej generują gigantyczne zyski ze stwarzania pieniędzy z niczego, ponieważ ludzie nie tylko odczuwają skutki degradacji wartości pieniądza, ale również płacą odsetki z tytułu zadłużenia narodowego. Jednak bankierzy nie przejmują się narodem spłacającym dług – tak długo jak będziemy spłacać odsetki i pozwalać im tworzyć więcej pieniędzy z niczego, tak długo będą mogli utrzymywać w ruchu swą pieniężną machinę.

33. …istnieje bezpośredni związek pomiędzy wojną, a machiną pieniężną. Bankierzy dawno temu zdali sobie sprawę, że nie ma lepszego sposobu na zbijanie profitów, niż stawienie narodów przeciw sobie w wojnie. Kiedy narody angażują się wojnę, wówczas wydają więcej pieniędzy niż wydają w czasie pokoju, a elita władzy wzbogaca się [jeszcze bardziej], ponieważ często finansuje obie strony konfliktu, jak również produkuje [i sprzedaje] broń wykorzystywaną w konflikcie.

34. …wypaczony system monetarny jest formą niewolnictwa, która wykracza daleko poza fizyczne niewolnictwo, ponieważ niewolnictwo ekonomiczne jest formą niewolnictwa, której większość ludzi nie rozumie, a tym samym nie potrafi mu się sprzeciwić. Po prostu widzimy jedynie, że musimy pracować ciężej i ciężej.

35. …ludzie muszą uczynić wysiłek woli, aby zdobyć wiedzę w kwestii przyczyn stojących za przymusem coraz cięższej pracy oraz powodów, dla których pieniądz nie ma już takiej siły nabywczej, jaką miał dawniej. Jeśli ludzie nie będą chętni wziąć odpowiedzialność za swoje społeczeństwo i system monetarny, wówczas nadal będziemy przyciągać do siebie tych, którzy są chętni by kontynuować wypaczanie systemu i wyzyskiwać narody.

36. …jeśli prawi ludzie nic nie zrobią, wówczas elita władzy w swej żądzy, swym zaślepieniu i swej duchowej dumie będzie nieuchronnie zwiększać podaż pieniądza. Stanie się tak, ponieważ myśli ona, że nigdy nie będzie musiała ponosić konsekwencji swoich czynów – będąc przyzwyczajona do tego, że ludność dźwiga swą karmę, a jej samej udaje się jej uniknąć i dlatego może robić, na co ma chęć.

37. …nie można oczekiwać od elity władzy powstrzymania tej schodzącej w dół spirali negatywnego rozwoju. Zatem jeśli my tego nie zahamujemy, to będzie tylko kwestią czasu zanim machina pieniężna wpadnie w amok i spowoduje złamanie się całego systemu, a naród stanie wobec konieczności powrotu do zdrowego systemu monetarnego.

38. …kiedy ustanowimy zdrowy system monetarny – w którym pieniądz będzie związany z realnymi wartościami, takimi jak wartość ludzkiej pracy – położymy fundament pod nastanie złotego wieku* w gospodarce. W Złotej Erze istnieje stabilny wzrost obfitości i możliwości, w którym wszyscy ludzie otrzymają uczciwe wynagrodzenie za swoje wysiłki.

39. …w  Złotej Erze nikt nie będzie biedny, nikomu nie zabraknie żywności, nikomu nie zabraknie przyzwoitego standardu życia. Nikomu nie będzie brakowało wolnego czasu, aby podążać za duchowymi aspektami życia, zgodnie z własnym wyborem.

40. …w społeczeństwie złotego wieku nie istnieją granice wzrostu gospodarczego. Koncepcja ograniczeń we wzroście jest nam narzucona przez elitę władzy, która pragnie, abyśmy zaakceptowali limity dla naszego wzrastania, podczas gdy sama nie ma żadnej chęci by ograniczyć swoje gromadzenia bogactw, władzy i przywilejów. Musi ona tylko odnaleźć sposoby na to, by ludzie czuli się usatysfakcjonowani czymś mniejszym, tak by ona sama mogła posiadać więcej.

41. …pieniądze nie są złem, a jedynie ekspresją Boga Matki*. Ale jeśli [w działalności człowieka] Bóg Matka jest odłączona od Boga Ojca wówczas Matka staje się celem samym w sobie. I tak pieniądze stają się celem same w sobie, a nie środkiem do celu – jakim jest utrzymywanie wzrostu boskiej gospodarki, generowanie większego dostatku [dla wszystkich].

42. …kiedy mamy do czynienia z perwersją [energii] Boga Matki, to zamiast wznoszącej się spirali rosnącej obfitości [dla wszystkich] mamy sytuację, w której ograniczamy wzrost w taki sposób, że następuje skupienie bogactw w rękach nielicznej elity.

43. …elita ta pragnie skupić wszelkie bogactwo w swoich własnych rękach i nie obchodzi jej to, że całkowita ilość obfitości nie wzrasta, jako, że nie martwi się ona tym, że ludzie żyją w biedzie. W rzeczywistości chce ona by taki stan rzeczy się utrzymywał, ponieważ wtedy wydaje się być bogatsza w porównaniu z biednymi.

44. …elita władzy utknęła w pułapce świadomości dualizmu*, czyli względności, a zatem porównuje wszystko bazując na relatywnych wartościujących osądach. Wywyższa, więc ona siebie w porównaniu z innymi, utrzymując ludzi w poniżeniu poprzez pomniejszanie wartości ich pracy, przez co ogranicza całkowitą ilości dobrobytu.

45. …jest to totalną perwersją zarówno [energii] Boskiego Ojca jak i [energii] Boskiej Matki, gdzie Boski Ojciec dostarcza przyrostu całkowitej ilości dostatku, a sprawiedliwość Boskiej Matki rozdziela ją pośród wszystkich ludzi – by każdy mógł mieć solidny standard życia i mógł urzeczywistniać boski plan swego życia, tak jak jest to dla niego odpowiednie.

Copyright © 2012 Kim Michaels

Copyright © 2012 dla tłumaczenia:
Monika Mazur i Powel Kontny

Wezwanie Saint Germain’a* o wprowadzenie zdrowego systemu monetarnego

Przywołaj nową świadomość wokół tego, w jaki sposób dokonano perwersji obecnego system monetarnego przez odłączenie pieniądza od wszystkiego co ma jakąkolwiek prawdziwą wartości. Następnie wołaj o świadomość jak ustanowić zdrowy system monetarny prowadzący do Złotego Wieku* obfitości dla wszystkich ludzi, a nie tylko elity władzy.

Nagranie: Najlepszym sposobem, aby nauczyć się dawać wezwanie jest dawanie go wraz z nagraniem, które można zakupić i pobrać ze sklepu. Nawet doświadczeni praktycy często czują uzyskać lepszy efekt przy użyciu nagrywanie.

JESTEM chroniona/y sferą Światła

Dedykuję tę aktywność Zwycięstwu Chrystusa i widzę tylko Chrystusową doskonałość

 [Afirmuj poniższe dla ochrony siebie i swego osobistego pola energetycznego przed wszelkimi niedoskonałymi energiami w twoim środowisku.

Zaleca się, aby dawać tę afirmację od jednego do trzech razy rano i przed innymi modlitwami, wezwaniami, afirmacjami.

Poświęć kilka sekund, aby koncentrować się w swoim sercu i skupić się na twym wewnętrznym Chrystusie.

Wizualizuj, że twój wewnętrzny Chrystus wymawia tę afirmację przez Ciebie a Duch Święty płynie przez jej słowa.

Wizualizuj, że twoja Obecność JESTEM wznosi ścianę białego, brylantowego światła w kształcie kuli wokół twego ciała i twego osobistego pola energii.

Ściana ta ma ponad metr grubości i całkowicie otacza twoje pole energetyczne. Sfera tegoświatła tworzy kulistą tarczę energii o wysokiej częstotliwości wokół twego pola energetycznego.

Energia ta wibruje tak szybko, że żadna z energii sfery materialnej nie może jej przeniknąć. Zewnętrzne, niższe energie po prostu odbijają się od twej ściany światła.

Poczuj, że kula białego światła jest realna i namacalna, że jest niemal fizyczna. Pozwól sobie poczuć, że jesteś nią chroniony od wszelkiej zakłócającej lub nieharmonijnej energii zewnętrznego świata. Absolutnie nic nie może cię dosięgnąć wewnątrz kuli tego światła. Jest tak, jakbyś istniał w całkowicie innym wymiarze.

Poświęć trochę czasu na to, aby w pełni wejść w tę wizualizację.]

W imię Jezusa Chrystusa, uznaję gorejącą we mnie Obecność mego wewnętrznego Chrystusa i Ducha mego Ojca wokół mnie – jako idealnej sfery Światła Chrystusa, Mocy Chrystusa, Prawdy Chrystusa i Miłości Chrystusa.

Akceptuję, że jestem chroniony przed wszelkimi źródłami energii, niższymi od doskonałości Chrystusa.

Puszczam wszystko, co jest niższe od doskonałości Chrystusa w mojej świadomości, a gdy książę tego świata przyjdzie, nie znajdzie we mnie nic, co byłoby jego. Dlatego siły tego świata nie mają żadnej mocy, by oddzielić mnie od mego wewnętrznego Chrystusa, Ducha mego Ojca i mego Boga.

Puszczam wszelkie poczucie oddzielenia od Boga i poczucie, że to ja działam. Akceptuję, że Duch mego Ojca jest prawdziwym sprawcą w moim życiu i że Duch mojego Ojca wciąż działa, a więc i ja działam.

[Zacznij wizualizować, że twoja Obecność JESTEM płonie duchowym ogniem pod twoimi stopami.

Ogień ten, to fioletowe światło o intensywnym, niemal elektrycznym, charakterze. Płonie on pod twymi stopami, ale jego płomienie pokrywają całe twoje ciało oraz całe twoje pole energetyczne. Wypełnia on sobą całą przestrzeń wewnątrz kuli białego światła.

Fioletowy ogień ma moc przemienienia negatywnych energii zgromadzonych w twoim polu energetycznym. Energie te zwykle zbierają się w jego dolnej połowie.

Wyobraź sobie, jak skoncentrowany fioletowy płomień pochłania wszystkie toksyczne energie w twoim polu energetycznym.]

Akceptuję, że wypełnia mnie niezmożona fala Fioletowego Płomienia Wolności i że pochłania ona wszelkie niedoskonałości w mojej świadomości, w mojej istocie i w moim świecie.

Akceptuję, że jestem oczyszczony i uzdrowiony przez moc Ducha Świętego, i dlatego dziś duchowo odrodzony. Akceptuję alchemiczną unię mego ducha i mojego wewnętrznego Chrystusa, teraz i na wieczność.

Przez moc mego wewnętrznego Chrystusa widzę, że wszystko jest Bogiem. Akceptuję, że mogę być wszystkim, czym jestem w Bogu, i dlatego afirmuję, że jestem tu w dole (w materialnym świecie) wszystkim, czym jestem w górze (w świecie duchowym).

Nieustannie promieniuję Miłością i Prawdą Chrystusa ku wszystkim, których spotykam, i trzymam się mocno pierwotnego i doskonałego konceptu Boga, dotyczącego mnie samego, wszelkiego życia i planety Ziemi.

Należę do Pana i Jego pełni.

Wszyscy ludzie należą do Pana i Jego pełni.

Ziemia należy do Pana i Jego pełni.

Jest to urzeczywistnione pełną mocą żywego Chrystusa we mnie w tej godzinie, i dlatego jest spełnione. Amen

 

W imię bezwarunkowej miłości Boskiego Pierwiastka Męskiego*, Boskiego Syna, Ducha Świętego i Boskiego Pierwiastka Kobiecego*, Amen.

W imię Archanioła Michała*, Mistrza More*, Jezusa Chrystusa, Matki Maryi, Saint Germain’a i Gautamy Buddhy*, Dhyani Buddów*, Maraytaii* i Wielkiego Boskiego Przewodnika* oraz całego duch Wniebowstąpionych Zastępów*, wołam o masowe przebudzenie, by ludzie mogą zobaczyć jak świadomość dualizmu* dokonała perwersji system monetarnego, a tym samym stworzyła niezrównoważoną gospodarkę, która gromadzi bogactwa w rękach niewielkiej elity władzy utrzymując resztę ludności w nędzy.

(Opisz konkretne sytuacje i miejsca, gdzie pragniesz by wezwanie to wniosło zmiany.)

Bóg jest Ojcem i Matką
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jednym bez drugiego.

Wasz zrównoważony związek jest naszym źródłem,
Wasza miłość utrzymuje nas na szlaku życia.

Oferujecie nam obfite życie,
wolność od wszelkiego poczucia walki.

Zanurzamy się w Waszym strumieniu,
budząc się z tego złego snu.

Widzimy, że życie jest naprawdę jednym,
i przez to osiągamy nasze zwycięstwo.

Wróciliśmy do naszego Boga,
ścieżką po której kroczyli święci.

Tworzymy ciało Boga na Ziemi,
i dajemy naszej planecie jej odrodzenie,
w Złoty Wiek miłości,
ze mocnym błogosławieństwem z góry.

Umożliwiliśmy wszystkim ludziom by dostrzegli
że jedność jest rzeczywistością,
i w tej jedności będziemy
całością na wieczność.

Ziemia jest teraz naprawdę uzdrowiona,
wszelkie życie Bożą doskonałością uleczone.

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

1. W imię Saint Germain, wołam o usunięcie zasłony w świadomości zbiorowej, tak, by ludzie zbudzili się ku świadomości, że pieniądz ma być środkiem wymiany i krótkotrwałym depozytem wartości. Nie jest i nigdy nie powinien się stać się celem samym w sobie.

Złoty Wiek jest prawdziwy.
O, Saint Germain, twe fioletowe światło
*
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek* jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że po wynalezieniu pieniądza niewielka elita [władzy] spostrzegła, że dokonując perwersji systemu monetarnego, można wykorzystać pieniądze dla komasacji przywilejów i kontynuacji swego niekończącego się dążenia do pełni władzy i panowania nad ludźmi.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że na tej planecie istnieje rzeczywista elita władzy, która chce zniewolić ludzi i zamienić ich w służące jej pszczoły robotnice. Elita ta ugrzęzła w pułapce świadomości pragnienia czegoś za nic, pragnienia, aby kraść owoce pracy innych.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że pragnienie czegoś w zamian za nic jest perwersją [energii] Boga Matki [Boga przejawionego] – kiedy ktoś stara się zbierać plony nie siejąc. Pragnienie, aby przywłaszczyć sobie owoce pracy innych jest wypaczeniem [energii] Boga Ojca [Boga nieprzejawionego] – kiedy ktoś stara się panować nad innymi i uciskając wyzyskiwać ich, jako rezultat stworzone przez siebie iluzji oddzielenia człowieka od Boga.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

5. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy społeczeństwo jest oddzielone od rzeczywistości Boga, prawdziwa równość nie może istnieć. Powstaje natomiast elita, która uciska ludność i zabiera owoce jej pracy tak, jak w feudalnych społecznościach Europy, gdzie arystokracja i szlachta dysponowała fizyczną przemocą dla ucisku ludności.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

6. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy runęły społeczności feudalne elita zdała sobie sprawę, że naga przemoc nie była najlepszym sposobem ucisku ludności. Lepiej było uciskać ludzi i panować nad nimi ukrytymi sposobami tak, aby nie zdawali oni sobie sprawy z tego, że są uciskani.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

7. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że elita władzy zrozumiała, że stworzenie nowego środka, jakim były pieniądze, dało jej szansę na panowanie nad ludźmi poprzez perwersję systemu monetarnego. Mogli oni kraść wartość ludzkiej pracy – a ludzie nie rozumieli tego, co się działo.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

8. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy pieniądz używany jest we właściwy sposób – jako środek wymiany – wtedy mamy jedynie tę jego ilość, która jest potrzebna dla wymiany całkowitej ilości dóbr i usług wyprodukowanych przez społeczeństwo. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy ilością pieniądza a ilością czegoś, co posiada realną wartość.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

9. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy istnieje bezpośrednia zgodność pomiędzy ilością pieniędzy, a czymś, co posiada realną wartość – nie jest wtedy możliwym, aby tworzyć pieniądze z niczego, pieniądze, które nie są związane z żadną rzeczywistą wartością. Zatem chociaż podaż pieniądza może rosnąć, to jego wartość nie maleje, ponieważ posiadamy tylko tyle pieniędzy, ile potrzeba dla wymiany dóbr i usług.

 O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. (Powtórz x3, x9 lub więcej)

1. W imię Saint Germain wołam o zerwanie zasłony w zbiorowej świadomości, by ludzie przebudzili się ku rzeczywistości, że kiedy pieniądz bazuje na realnej wartości, wówczas możliwy jest stabilny wzrost gospodarczy i stabilny wzrost ilości pieniędzy na rynku bez wzrostu cen dóbr i usług. Wartość pieniądza – tego, co można za niego nabyć – pozostaje niezmieniona.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że w miarę wzrostu produktywności ludności – kiedy wymyślane są nowe usługi i metody produkcji – wartość ludzkiej pracy wzrasta. Zatem każdy doświadcza przyrostu dostatku. I to jest boska ekonomia, ekonomia duchowa, naturalna ekonomia, ponieważ natura posiada wbudowaną w siebie siłę, która prowadzi ku większej obfitości dla wszelkiego życia.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że oddaliliśmy się od boskiej ekonomii przez odłączenie pieniędzy od czegoś, co ma realną wartość. Rozpoczęło się to od królów średniowiecznej Europy, którzy potrzebowali pieniędzy, aby móc prowadzić wojny z innymi królestwami. Jednakże wojna nie może stworzyć niczego wartościowego – wojna może jedynie zniszczyć coś, co ma wartość. Zatem walczący królowie przygotowali grunt dla powstania wypaczonego systemu monetarnego.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że średniowieczni królowie zawarli nie-święte przymierze z nowo powstałą grupą bankierów Europy. Bankierzy zrozumieli, że mogą zarabiać pieniądze na pożyczaniu złota i obciążaniu pożyczek odsetkami i w ten sposób rozpoczęli potajemne pożyczanie pieniędzy, które ludzie deponowali w ich skarbcach.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

5. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że walczący królowie Europy byli otwarci na sugestie bankierów, by zamiast obracać pieniędzmi, które bazowały na złocie lub srebrze, stworzyć nowy typ pieniądza zwany pieniądzem fiducjarnym1– pieniądza powstałego z rozporządzenia. Bankierzy stworzyli takie pieniądze, pożyczali je królom, którzy następnie mogli użyć ich do finansowania swoich wojen.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

6. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że poprzez oddzielenia pieniądze od czegoś, co ma realną wartość, bankierzy mogli stworzyć pieniądze z niczego, poprzez pożyczanie większej ilości pieniędzy niż pozwalały na to rezerwy w ich skarbcach. Poprzez wprowadzenie systemu bankowych rezerw częściowych (minimalnych)2królowie i bankierzy mogli zwiększać podaż pieniądza, wykraczającą poza ilość potrzebną do handlu dobrami i usługami, które posiadają rzeczywistą wartość.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

7. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że kiedy w obiegu jest więcej pieniędzy, wówczas pierwsi ludzie, którzy wydają nowo wyemitowane pieniądze nieuchronnie podbiją ceny dóbr i usług łącznie z cenami nieruchomości. Powoduje to wzrost cen, co stopniowo filtrowane jest w gospodarkę, dopóki ceny wszystkich dóbr i usług nie zostaną podwyższone.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

8. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że jeśli podwaja się ilość pieniędzy w obiegu poprzez tworzenie pieniędzy, które nie mają wsparcia w czymkolwiek posiadającym wartość, wtedy ceny większości dóbr i usług wzrosną proporcjonalnie. Zatem wartość pracy większości ludności jest w ten sposób zmniejszona, ponieważ nadal przepracowujemy tę samą ilość godzin, ale potrzebujemy więcej pieniędzy, by zapłacić za dobra i usługi.

9. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że wsystemie monetarnym, w którym wszystkie nowe pieniądze tworzone są, jakodługi – i od których odsetkitrzeba płacić bankierom – wiedzie to do spirali,gdzieostatecznie wartość pracy ludzi jestzdegradowana do tego stopnia, iż ​​nie mogą oni utrzymać przyzwoitego standardu życia.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. (Powtórz x3, x9 lub więcej)

1. W imię Saint Germain, wołam o usunięciezasłony w zbiorowej świadomości, byludzieprzebudzili się ku rzeczywistości, że system pieniężny – system pieniądzafiducjarnegobazującego na frakcyjnej rezerwie bankowej, w oparciu o tworzenie pieniędzy z długów – mawbudowany czynnik inflacyjny. Istnieje potrzeba tworzenia nowych pieniędzy dla spłaty odsetek, co może ostatecznie doprowadzić system do upadku.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że ​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

2. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że ci, którzy są odpowiedzialni za perwersję systemu pieniężnegonie potrafią powstrzymać swej chciwość. Politycychcą więcej pieniędzy, bankierzychcąwygenerować większe zyski, a wszystko, co muszą zrobić, to puścić maszyn drukarskie w ruch iwydrukować więcej pieniędzy.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że ​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

3. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, żeelita władzynieuchronnie staje się zaślepiona chciwością iwprowadza gospodarkę winflacyjną spiralę, którazniszczy gospodarkę – jeśli nie będzie zrównoważona przez ludzi wykonujących realnąpracę i tworzących rzeczywiste wartości w postaci dóbr i usług.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

4. W imię Saint Germain, wołam o przebudzenie się ludzi ku rzeczywistości, że chociaż przeciętny pracownik jest dziś lepiej opłacany, to jest to prawdą jedynie dlatego, że byliśmy chętni by pomnażać nasze talenty. Jednakże z powodu wypaczonego systemu monetarnego nie otrzymaliśmy naturalnego, danego przez Boga, wynagrodzenia za naszą pracę.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

5. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że inflacja jest ukrytą formą podatku, gdzie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są opodatkowani, ponieważ nie widzą tego na swoich rozliczeniach podatkowych lub dowodach wypłaty zarobków. To, czego nie widzimy to fakt, że wartość pieniądza, a zatem wartość naszej pracy, została obniżona.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

6. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że jeśli mielibyśmy naturalną ekonomię, to standard życia byłby znacznie wyższy dla wszystkich ludzi. Mielibyśmy światową gospodarkę, gdzie nikt nie musiałby egzystować za mniej niż dwa dolary dziennie. W duchowej gospodarce ilość obfitości wzrosłaby tak znacznie, że byłoby możliwym, aby zapewnić każdemu przyzwoity standard życia.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

7. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że elita władzy – poprzez perwersję systemu monetarnego, i poprzez erozję wartości stworzonego pieniądza fiducjarnego – opóźnia, zalecany przez Boga, wzrost w gospodarce i przejawienie obfitego życia, co powinno było już teraz zaistnieć – a do czego nie doszło w wyniku interwencji elity.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

8. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że w bazującym na długach systemie monetarnym, elita, która tworzy pieniądze z niczego może kupować dobra i usługi po starych cenach. Ponieważ jednak nowe pieniądze krążą w gospodarce, ceny rosną tak, że ludzie muszą płacić więcej.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

9. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że inflacyjny system monetarny powoduje coraz to większą koncentrację bogactwa pod kontrolą coraz to mniejszej elity władzy. Zatem większość narodów posiadam teraz kilka procent populacji, która kontroluje większość bogactwa. A to nie jest boską gospodarką, której założeniem jest obfitość dla wszystkich.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. (Powtórz x3, x9 lub więcej)

1. Wzywam do zerwania zasłony w zbiorowej świadomości tak, aby ludzie przebudzili się ku zrozumieniu, że system pieniądza fiducjarnegojest absolutną perwersją obfitego życia zalecanego przez Boga. Jest to wyraz dążenia elita władzy do panowania nad ludźmi poprzez podaż pieniądza. W USA doprowadziło to do nie-świętego przymierza pomiędzy rządem federalnym aSystemem Rezerwy Federalnej (zwanym też Rezerwą Federalną lub Fed)3 – która nie jest agencją federalną, a zatem nie odpowiada przed narodem w sposób bezpośredni.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

2. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że dzisiejsze rządy pragną wydawać więcej pieniędzy niż tę ich ilość, którą ludzie są gotowi płacić przez podatki. Rządy te pozwalają, zatem bankierom stwarzać pieniądze z niczego, a co za tym idzie erodują wartość pieniądza – czyli opodatkowują ludzi, którzy nie są świadomi tego faktu.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

3. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że aby sfinansować wojnę w Iraku, prezydent Bush wprawił tę machinę pieniężną w ruch. Rezerwa Federalna stworzyła pieniądze z niczego pożyczając je rządowi federalnemu tak, aby mógł on wykorzystać je na finansowanie inwazji militarnej w Iraku.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

4. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że jest to robione nie tylko w celu finansowania wojen. Ma to miejsce na wielu innych polach gospodarki, gdzie rząd chce wydać więcej niż – jak sądzi – ludzie są chętni umożliwić to przez podatki, a więc po prostu kamufluje to, jako inflację. Ludzie i tak płacą – nie wiedząc, [ile, w jaki sposób i na jaki cel], a więc nie sprzeciwiają się temu.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

5. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że bankierzy i osoby na szczycie elity finansowej generują gigantyczne zyski ze stwarzania pieniędzy z niczego, ponieważ ludzie nie tylko odczuwają skutki degradacji wartości pieniądza, ale również płacą odsetki z tytułu zadłużenia narodowego. Jednak bankierzy nie przejmują się narodem spłacającym dług – tak długo jak będziemy spłacać odsetki i pozwalać im tworzyć więcej pieniędzy z niczego, tak długo będą mogli utrzymywać w ruchu swą machinę pieniężną.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

6. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy wojną, a machiną pieniężną. Bankierzy dawno temu zdali sobie sprawę, że nie ma lepszego sposobu na zbijanie profitów, niż stawienie narodów przeciw sobie w wojnie. Kiedy narody angażują się wojnę, wówczas wydają więcej pieniędzy niż wydają w czasie pokoju, a elita władzy wzbogaca się [jeszcze bardziej], ponieważ często finansuje obie strony konfliktu, jak również produkuje [i sprzedaje] broń wykorzystywaną w konflikcie.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

7. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że wypaczony system monetarny jest formą niewolnictwa, która wykracza daleko poza system monetarny jest formą niewolnictwa, która wykracza daleko poza fizyczne niewolnictwo, ponieważ niewolnictwo ekonomiczne jest formą niewolnictwa, której większość ludzi nie rozumie, a tym samym nie potrafi mu się sprzeciwić. Po prostu widzimy jedynie, że musimy pracować ciężej i ciężej.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

8. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że ludzie muszą zebrać swą wolę, aby zdobyć wiedzę w kwestii przyczyn stojących za przymusem coraz cięższej pracy oraz powodów, dla których pieniądz nie ma już takiej siły nabywczej, jaką miał dawniej. Jeśli ludzie nie będą chętni wziąć odpowiedzialność za swoje społeczeństwo i system monetarny, wówczas nadal będziemy przyciągać do siebie tych, którzy są chętni by kontynuować wypaczanie systemu i wyzyskiwać narody.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

9. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że jeśli szlachetni ludzie nic nie zrobią, wówczas elita władzy w swej żądzy, swym zaślepieniu i swej duchowej dumie będzie nieuchronnie zwiększać podaż pieniądza. Stanie się tak, ponieważ myśli ona, że nigdy nie będzie musiała ponosić konsekwencji swoich czynów – będąc przyzwyczajona do tego, że ludzie dźwigają swą karmę, a jej samej uda się jej uniknąć i dlatego może robić, co jej się podoba.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć. (Powtórz x3, x9 lub więcej)

1. Wzywam do zerwania zasłony w zbiorowej świadomości, aby ludzie przebudzili się ku zrozumieniu, że nie można oczekiwać od elity władzy powstrzymania tej schodzącej w dół spirali negatywnego rozwoju. Zatem jeśli my tego nie zahamujemy, to będzie tylko kwestią czasu zanim machina pieniężna wpadnie w amok i spowoduje złamanie się całego systemu, a naród stanie wobec konieczności powrotu do zdrowego systemu monetarnego.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

2. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że kiedy ustanowimy zdrowy system monetarny – w którym pieniądz będzie związany z realnymi wartościami, takimi jak wartość ludzkiej pracy – położymy fundament pod nastanie złotego wieku w gospodarce. W Złotym Wieku istnieje stabilny wzrost obfitości i możliwości, w którym wszyscy ludzie otrzymają uczciwe wynagrodzenie za swoje wysiłki.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

3. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że w Złotym Wieku /…/, nikt nie będzie biedny, nikomu nie zabraknie jedzenia, nikomu nie zabraknie przyzwoitego standardu życia. Nikomu nie będzie brakowało wolnego czasu, aby podążać za duchowymi aspektami życia, zgodnie z własnym wyborem.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

4. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że społeczeństwie złotego wieku nie istnieją granice wzrostu gospodarczego. Koncepcja ograniczeń we wzroście jest nam narzucona przez elitę władzy, która pragnie, abyśmy zaakceptowali limity dla naszego wzrastania, podczas gdy sama nie ma żadnej chęci by ograniczyć swoje gromadzenia bogactw, władzy i przywilejów. Musi ona jednak odnaleźć sposoby na to, by ludzie czuli się usatysfakcjonowani czymś mniejszym, tak by ona sama mogła posiadać więcej.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

5. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że pieniądze nie są złem, a jedynie ekspresją Boga Matki i płomienia Matki. Ale jeśli [w nie są złem, a jedynie ekspresją Boga Matki i płomienia Matki. Ale jeśli [w działalności człowieka] Bóg Matka jest odłączona od Boga Ojca wówczas Matka staje się celem samym w sobie. I tak pieniądze stają się celem same w sobie, a nie środkiem do celu – jakim jest utrzymywanie wzrostu boskiej gospodarki, generowanie większego dostatku [dla wszystkich].

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

6. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że kiedy mamy do czynienia z perwersją [energii] Boga Matki, to zamiast wznoszącej się spirali rosnącej obfitości [dla wszystkich] mamy sytuację, w której ograniczamy wzrost w taki sposób, że następuje skupienie bogactwa w rękach nielicznej elity.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

7. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że elita ta pragnie skupić wszelkie bogactwo w swoich własnych rękach i nie obchodzi jej to, że całkowita ilość obfitości nie wzrasta, jako, że nie martwi się ona tym, że ludzie żyją w biedzie. W rzeczywistości chce ona by taki stan rzeczy się utrzymywał, ponieważ wtedy wydaje się być bogatsza w porównaniu z biednymi.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

8. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że elita władzy utknęła w pułapce świadomości dualizmu, czyli względności, a zatem porównuje wszystko bazując na relatywnych sądach wartościujących. Wywyższa, więc ona siebie w porównaniu z innymi, utrzymując ludzi w poniżeniu poprzez pomniejszanie wartości ich pracy, przez co ogranicza całkowitą ilości dobrobytu.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

9. Wzywam do przebudzenia się ku rzeczywistości, że jest to totalną perwersją zarówno [energii] Boskiego Ojca jak i [energii] Boskiej Matki, gdzie Boski Ojciec dostarcza przyrostu całkowitej ilości dostatku, a sprawiedliwość Boskiej Matki rozdziela ją pośród wszystkich ludzi – by każdy mógł mieć solidny standard życia i mógł urzeczywistniać boski plan swego życia, tak jak mu to indywidualnie odpowiada.

O, Saint Germain, twe fioletowe światło
sprawia, że 
​​przyszłość jaśnieje.
Usuwasz ubóstwo i walkę –
wszyscy ludzie mają obfite życie.

Twój fioletowy płomień Ziemię zabezpiecza,
Złoty Wiek jest już rzeczywisty.
O, Saint Germain, twój Płomień Wolności
doskonali Ziemię we własne imię Boga.

Dynamiczny dekret: 

Ziemia jest zapieczętowana w Płomieniu Wolności

W jedności z Saint Germain, mówię do wszystkich ludzi na całym świecie, „Przebudźcie się i odbierzcie wasze, przysługujące wam z urodzenia prawo!” Saint Germain jest nam gotów dać Złoty Wiek, bo jako Ojciec Złotego Wieku, znajduje radość w daniu nam swego królestwa.

Niniejszym ogłaszam Złoty Wiek Saint Germain. Akceptuję go, urzeczywistniam go! Jestem gotowa/ów sprawdzić i potwierdzić Saint Germain i otrzymać obfitość i cuda, które on jest gotów uwolnić i przejawić. Bo jestem gotowa/ów do wprowadzenia jego idei w użytek dla dobra wszystkich, a nie na nadużyć i koncentracji bogactwa w rękach elity władzy.

1. Oh Saint Germain, wnieś Płomień Wolności,
zszedłeś na Ziemię w Chrystusa* własnym imieniu.
Fioletowy płomień to twój własny plan
dla zbudzenia Chrystusa w każdym z nas.

Refren:

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

 

2. Bo Chrystus jest Panem a ty jesteś królem,
kiedy pokój i wolności nam teraz niesiesz.
Z Jezusem* teraz wskazujesz drogę
która przynosi świt nowego dnia.

 Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

3. Razem odwrócicie kartę
i wprowadzicie nas w Złoty Wiek.
Gdzie Wolności płomień będzie rządzić niepodzielnie,
spełniając Niebios najwyższe marzenie.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

4. Oh Saint Germain i Jezusie kochany,
do was i do Maryi* biegniemy.
Od was w górze do nas w dole
utrzymujecie stały przepływ.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

5. Wspólnie wnosimy teraz światło
co czyni z Ziemi gwiazdę tak jasną.
Jej blask będzie świecić w przestworzach
budząc JAM JEST rodzinę.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

6. Przez Michała* wzniesiony by wszyscy widzieli,
sztandar zwycięstwa Chrystusa.
Wszelkie ciemności zastąpione przez światło,
aż wszystek wszechświat świeci jaskrawie.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

7. O, Saint Germain, podtrzymujemy płomień
wolności gorejący w Twoim imieniu,
by Złoty Wiek zobaczyć,
wiek, w którym wszelkie życie jest już wolne.

Fioletowy płomień – niech przepływa,
tu w dole wszelkie życie nasyca,
zawsze płynie, zawsze rośnie
darząc nas wszelką łaską.
Fioletowy ogniu – przenikaj,
Fioletowy ogniu – nasycaj,
Fioletowy ogniu – oczyszczaj,
Fioletowy ogniu – uświęcaj,
Jesteśmy czyści, jesteśmy uzdrowieni,
w twoim świetle, zabezpieczeni,
zawsze wolni
by w Bogu żyć.

UWAGA: Daj cały powyższy dynamiczny dekret, co najmniej jeden raz. Możesz dać go tyle razy, ile chcesz przed kontynuowaniem inwokacji.

 

Akceptuję Złoty Wieku Saint Germaina jako przejawioną rzeczywistości na tej planecie. (x3 lub więcej razy)

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od duchów i energii ekonomicznego niewolnictwa.

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od kłamstw antychrysta*, które doprowadziły do ekonomicznego niewolnictwa.

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od skrajnej duchowej niewoli – świadomości braku.

Afirmuję, że Archanioł Michał i jego miliardy Promieniujących Lazurem Aniołów uwalniają wszystkich ludzi od skrajnej niewoli materialnej – systemu monetarnego, który jest kontrolowany przez elitę władzy.

Postanawiam być jednym z moim Bogiem, a dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała wiążącego na Ziemi siły ekonomicznej niewoli.

Ziemia należy do Pana i pełni Jego obfitości. (3X) Amen.

W imię bezwarunkowej miłości Ojca, Syna, Ducha Świętego i Boskiej Kobiecości, Amen.

Zapieczętowanie
Afirmuję, że nieskończona moc Boskiej Kobiecości otacza wszystkich ludzi nieprzeniknioną tarczą bezwarunkowej miłości, która pochłania wszelką świadomość ubóstwa.

Potwierdzam, że jesteśmy zabezpieczeni od wszelkich energii braku wysyłanych przeciw nam przez siły tego świata.

Akceptuję, że Archanioł Michał wiąże wroga w naszym wnętrzu – ludzkie ego, tak, że kiedy książę tego świata przyjdzie, nie znajdzie on w nas świadomość ubóstwa.

Puszczam moją anty-jaźń i wszystkie braki we mnie samym i we wszystkich ludziach, i akceptuję, że są one unicestwione przez nieskończoną miłość Boskiej Kobiecości.

Akceptuję, że ludzkie anty-jaźnie są zastąpione przez naszego wewnętrznego Chrystusa, teraz i na wieki wieków.

Przez moc Płomienia Chrystusa we mnie, afirmuję, że jestem zapieczętowany w Płomieniu Bezwarunkowej Obfitości.

Afirmuję, że wszyscy ludzie są zapieczętowani w Płomieniu Bezwarunkowej Obfitości.

Afirmuję, że Ziemia jest zapieczętowana w Płomieniu Bezwarunkowej Obfitości. Przeto Matka Światło jest podniesiona do doskonałej jedności z Boskim Ojcem. I przez moc Ducha Świętego płynie ona, to wpada do matrycy Syna, który daje obfite życie wszystkim ludziom, którzy pozostają w Jedności. Amen.

Copyright © 2012 Kim Michaels

Copyright © 2012 dla tłumaczenia:
Monika Mazur i Powel Kontny

źródło: http://pytaj-prawdziwego-jezusa-tlumaczenia.mixxt.se/networks/forum/thread.231483

Fioletowy Płomień na Finansowy Dobrobyt

Przekazane przez Trojka Celeste St. Germain,  2008

W czasach finansowej niepewności, stresu i niepokoju, Fioletowy Płomień może zabezpieczyć twój dobrobyt i bogactwo.  Również twoje nastawienie mentalne i myśli są niezbędne dla pozytywnych rezultatów.  Psychiczne i emocjonalne podejście do otrzymywania to miłość, zaufanie i wiara, że wszystko będzie w porządku – że wszystko będzie dla ciebie działać dobrze.  Emocje i myśli strachu muszą być całkowicie unikane!  Nie słuchaj, ani nie akceptuj spojrzenia na rzeczywistość ze strony środków masowego przekazu.  Jest to tylko złudzenie, które ma na celu wywoływać strach.  Wiedz w swoim sercu i w całym twoim Bycie, że twoje Boskie Źródło skąd pochodzi obfitość i dobrobyt nie jest z pensji, z pewnej pracy, a nawet z własnej firmy.  Twój majątek może przyjść z jednych z tych sposobów, ale poleganie na tych odpowiedziach trzeciego wymiaru lub sięganie po wątpliwe potencjały, takie jak piramidy czy kupowanie wielu loterii, to odrzucanie faktu, że twoje Źródło może ci przynieść dobrobyt i obfitość z nieograniczonej ilości możliwości.  Poprzez skupianie się na bogactwie, pomyślności, dobrobycie, powodzeniu w twoim życiu i okoliczności bez nie stawiania żadnych warunków, jak to musi być zrobione, pomnoży możliwości i kanały obfitości dla ciebie.

Innymi słowy, jeśli w twojej głowie jest, że jedynym sposobem, żeby przetrwać ten kryzys finansowy to pracowanie dla konkretnej firmy i pobieranie pewnej ilości pieniędzy w każdy piątek po południu, to masz ograniczone szanse na dobrobyt.  Gdy stwierdzamy, że chcemy utrzymać swoją pracę, lub mój lokator musi pozostać w moim budynku i płacić mi czynsz, lub postawimy warunki naszym modlitwom.  Te warunki i oczekiwania ograniczą w jaki sposób możesz otrzymać rzeczy.  Nie stawianie warunków, bycie otwartym i gotowym na przyjęcie dobrobytu i obfitości otwiera cię na nieograniczone możliwości.  Po prostu powiedz swojemu Boskiemu Źródłowi, co chcesz, potwierdź, że to już jest i odpuść przywiązanie do tego, w jaki sposób Duch musi ci to dostarczyć.

Pamiętaj, że rzeczy są naprawdę inne teraz, niż były nawet rok temu.  Nasze myśli i nasza postawa i modlitwy są o wiele bardziej skuteczne obecnie dla szybkiej i głębokiej manifestacji.  Posiadając odwagę i ochotę, aby wyrazić nasze pragnienia i wykonanie ich jest tak bardzo ważne.  Doprawdy miej wielkie marzenia, ponieważ naszą rzeczywistość tworzymy teraz bardziej niż kiedykolwiek i w bardziej kompletny sposób.  Wielu ludzi może powiedzieć: “O mój Boże, nie mam pracy i co mam teraz zrobić… Proszę Boże, gdybym tylko mógł zapłacić czynsz.”   Więc tylko tyle otrzymają.  Tylko będą w stanie zapłacić czynsz.  A ci ludzie, którzy mają wiarę i wyobraźnię i zdolność do wielkich marzeń i powiedzą: “Dobra,  stwórzmy zupełnie nowe życie w obfitości dla mnie” i są oni otwarci na Ducha, który pokazuje im setki sposobów na zarabianie pieniędzy, stworzą dla siebie zupełnie nowe życie.  Bądź otwarty na całkowitą transformację, tego kim jesteś i jak odnosisz się do świata i co możesz stworzyć.  Wyobrażaj sobie dużo, miej wielkie marzenia, a dojdziesz do swojego celu.

Cały świat w tej chwili przeżywa przełom finansowy.  Sprawy są bardzo chaotyczne. Chciwość i nierówna wymiana za pracę i usługi i produkty musi być uporządkowana, aby Złoty Wiek doszedł do skutku.  Czy uważasz, że wszystko w Złotym Wieku będzie dokładnie tak, jak teraz?  Złoty Wiek będzie miał o wiele więcej sprawiedliwości, o wiele więcej równości w wymianie.  Nie zobaczysz tam  jednej lub dwóch osób na czele firmy zarabiających obsceniczną kwotę, podczas gdy masy, które rzeczywiście produkują i / lub sprzedają produkty lub tworzą usługi dostają bardzo skromne wynagrodzenie.  Złoty Wiek rozpoznaje wartość i boskość każdej jednej osoby, a nie tylko kilku, które zdecydowały się być bogaczami.

Kiedy będzie następować zmiana, powstanie chaos zanim nowym porządek wejdzie w życie.  Jest teraz wspaniały czas na różne okazje!  Możemy tworzyć nowe sposoby życia. Używanie Fioletowego Płomienia na finansową obfitość i dobrobyt przyspieszy zmiany dla ciebie i całego świata.  Wszyscy musimy skupić się na wizji pokoju, dobrobytu i obfitości dla wszystkich. . . i przeczekać w okresie przejściowym.  Powinno to zająć nie więcej niż 4 lata na całkowitą zmianę.(Ten przekaz jest z 2008 r.)

Wielu Świetlnych Pracowników, którzy są obecnie na świecie miało poprzednie wcielenia na Ziemi i na innych planetach, gdzie zrobili śluby ubóstwa.  Było to długoterminowym, błędnym przekonaniem, że aby być prawdziwie oddaną duchowo osobą, trzeba było być biednym, bez pozycji i luksusów w życiu. To nie jest prawdą.  Nigdy nie było i nie jest to prawdziwe szczególnie teraz.  Jednak ze względu na ten warunek i  poprzednie kontrakty, wielu Świetlnych Pracowników nosi tę myśl podświadomie, w ich DNA lub w równoległym wszechświecie i może w dalszym ciągu przeżywać swoje życie w taki sposób.  Stare umowy, myśli i przekonania, że pieniądze są złe – nie możesz być uduchowiony jeśli masz pieniądze – lub jeśli liczysz sobie opłatę za twoją pracę, to twoje talenty zostaną ci odebrane.  Jest dokładnie odwrotnie.  Musisz wymagać, aby ludzie honorowali twoją pracę.

Biorąc po uwagę, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie, jeśli przyjąłeś te śluby w przeszłości, ten stan jest ciągle obecny.  Gdy użyjesz Fioletowego Płomienia, aby zmienić swoje finansowe losy w tym wcieleniu, gdy poprosisz Fioletowy Płomień o przeobrażenie czegokolwiek i wszystkiego, znanego i nieznanego dla ciebie, co mogłyby powstrzymywać cię od pełnej obfitości i dobrobytu, który jest darem Bożym i twoim przyrodzonym prawem, to również możesz zmienić swoją przeszłość.

Poproś Fioletowy Płomień, aby zamienił te negatywne myśli, działania i uczynki na boską obfitość i dobrobyt.  Możesz użyć tego terminu lub wizualnie – poproś o to, aby włączyć go do Szmaragdowego Promienia obfitości, dobrobytu, witalnego zdrowia i witalnego życia.  Pieniądze są niczym więcej niż energią.  Chcesz tak dużo witalnej, bogatej energii, jak możesz tylko jej mieć i kolor jej jest piękną, szmaragdową zielenią. Wyobrażaj sobie tę zieloną energię opadającą na ciebie, tak jakby banknoty były rzucane na ciebie.

Również poproś, aby twoje negatywne myśli zostały zamienione w Złote Światło i wyobraź sobie energię o kolorze metalicznego złota.  Zobacz złote monety spadające na ciebie i leżące wokoło ciebie.  Stwórz sobie obraz pięknej szmaragdowej zieleni obrzeżonej złotem z odrobinkami złota w tym zielonym promieniu.  Kąp się w zieleni i złocie – poproś, aby weszły one w twoje ciało, w taki sam sposób jak Fioletowy Płomień i otoczyły cię, obejmując twoje ciało psychiczne, emocjonalne, fizyczne i duchowe.  Skupiaj się i miej intencję doskonałego zdrowia, dobrobytu i obfitości, które  służą ci we wszystkim tym, co robisz w tym wymiarze, jak również we wszystkich innych wymiarach.

Inwokacja Dobrobytu Fioletowego Płomienia

1.  Wprowadź Fioletowy Płomień do swojego ciała.  Zwrócić się do Wyższej Jaźni, Mistrza, Przewodnika lub Anioła o pomoc, lub po prostu poproś Płomień aby się “objawił”, tak jak jest bardziej dla ciebie wygodne.   Pomocne jest wyobrażenie (nie ma znaczenia, czy możesz lub nie możesz go rzeczywiście zobaczyć) lub udawanie, że kula fioletowego ognia jest nad twoją głową.  Następnie poproś, aby ta kula ognia weszła do twego ciała i wypełniła każdą jego cząstkę.

2. Obracaj Płomień w ciele i wokoło niego.  Trzymaj Płomień wewnątrz ciała, podczas gdy prosisz, aby wyszedł poprzez czakrę serca i obracał się wokół lub otaczał ciało zewnątrz tak, aby obejmował też twoje ciało emocjonalne, umysłowe i duchowe.

3. Poproś Fioletowy Płomień, aby  przeobraził wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe kontrakty ubóstwa, myśli, emocje, system wierzeń i błędnych myśli, działań lub czynów, które ograniczają twój finansowy dobrobyt i obfitość na każdym wymiarze i na każdym poziomie, w każdym czasie i przestrzeni, przeszłości, obecności i przyszłości, znanych i nieznanych dla ciebie.

4.  Zmień negatywność w Boskie Światło i wypełnij swoje ciało.  “Dziury” zostały stworzone w twojej aurze, gdzie gęsta energia i bloki zostały skonsumowane podczas  używania Fioletowego Płomienia.  Bardzo ważne jest, aby wypełnić te miejsca miłością, dobrobytem, bogactwem, szczęściem i pokojem.  Możesz również poprosić o konkretne kolory, które są czystą energią.  Zieleń to zdrowie i bogactwo.  Złote Światło Świadomości Chrystusowej jest zawsze doskonałym wyborem do przywołania.

Oto przykład 4-stopniowej medytacji Alchemicznego Fioletowego Płomienia, która będzie koncentrować się na dobrobycie i bogactwie.  Proszę indywidualizować Inwokację za pomocą słów z twojego serca i wypowiedz je z wielkim uczuciem i intencją.   Najlepiej wypowiadać te słowa głośno, ponieważ moc i wibracja słowa wypowiadanego ma energię, która pomaga stworzyć maksymalne wyniki Fioletowego Płomienia.

Skoncentruj się.  Weź kilka głębokich oddechów, aby się przygotować, a następnie wypowiedz te słowa:

Wszechmocna Obecność JA JESTEM, Ukochany Boże, Moje Niebiańskie Źródło,  Proszę objaw we mnie teraz Święty Fioletowy Płomień Transmutacji.  Doprowadź Fioletowy Płomień do każdej komórki, atomu i cząsteczki mojego ciała wypełniając mnie całkowicie i kompletnie.

Błogosławiony Fioletowy Płomieniu płoń w moim Sercu i rozprzestrzeniaj się na zewnątrz i wokoło wszystkich moich ciał, fizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego, otaczając całe moje Jestestwo twoją łaską Bożą, Miłością, Miłosierdziem i Przebaczeniem.

Przeistaczam cały strach i zmartwienie dotyczące obfitości i dobrobytu, uczucia braku i oddzielenia się od Źródła Bożego, wszystkie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe kontrakty ubóstwa, myśli, emocje, system wierzeń i błędnych myśli, działań lub czynów, które ograniczają finansowy dobrobyt i obfitość na każdym wymiarze i na każdym poziomie, w każdym czasie i przestrzeni, przeszłości, obecności i przyszłości, znanych i nieznanych dla mnie.

Ukochany Fioletowy Płomieniu zmień wszystko, co zostało przeobrażone, w Szmaragdowy Promień Obfitości i Dobrobytu i Złote Światło Boga, Świadomość Chrystusową i Światło Boga, które nigdy nie zawodzi.

Wyślij te Szmaragdowe i Złote Światło teraz do mnie, napełniając i otaczając całe moje ciało jego Boską Promiennością, wypełniając mnie Boskim Dobrobytem i Obfitością i zwiększając moje wibracje i częstotliwość do najwyższego poziomu dla mnie w tej chwili możliwego.

Niech Tak Będzie i Tak Jest. Dziękuję Ci, Boże. Amen.

Tłumaczenie: Krystal Freeman

http://ascension-stgermain.com/violetflame-financial.html

źródło: http://krystal28.wordpress.com