O Naturze Aniołów (i medytacja 5.9. 2015 o 23.30)

Audio: „Most pomiędzy światami”

W tym przesłaniu chcielibyśmy przedstawić nasz punkt widzenia odnośnie natury aniołów.

Nie ma to nic wspólnego z podejściem religijnym. Ma to raczej związek z rzeczywistością międzywymiarową.

W celu wyjaśnienia tego zagadnienia podzielimy temat aniołów na trzy zasadnicze kategorie.

Anioły Światów Duchowych

Te efemeryczne byty są elektromagnetycznymi polami inteligencji. Niektóre z nich przybierają formy pozwalające na ich identyfikację a inne nie. Takie elektromagnetyczne pola inteligencji wchodzą w interakcję z istotami ludzkimi w pewnych sytuacjach, natomiast trzeba wiedzieć, że oczekiwania i wierzenia danego człowieka mają bardzo duże znaczenie podczas tego rodzaju doświadczeń. Innymi słowy, ludzki system wierzeń wpływa bardzo na to, co jest doświadczane.

Anioły ze światów duchowych przybierają wiele różnorodnych form, pośród których są takie kształty pól energii, które dają wrażenie posiadania przez nie skrzydeł, ale nie zawsze tak jest.

Te typy aniołów są istotami stworzonymi. Są siłami pól inteligencji, wysłanymi w eter, w kosmos, aby wykonać zadanie lub też podjąć jakąś akcję wyznaczoną przez swojego twórcę.

Twórca taki może przybrać formę, którą możemy określić, jako bóg, bogini, półbóg czy półbogini, istota międzywymiarowa, obca inteligencja lub nawet istota ludzka. Te typy aniołów nie posiadają wolnej woli. Są stworzone wyłącznie dla wypełnienia konkretnej intencji.

W większości przypadków anioł będzie kontynuował swoja misję z determinacją aż energia, która go stworzyła nie będzie w stanie go podtrzymywać. W niektórych bardzo rzadkich przypadkach takie byty anielskie mogą osiągnąć poziom samoświadomości oraz zdolność do podejmowania własnych wyborów niezależnie od swojego źródła lub twórcy. Jest to bardzo rzadki przypadek, ale czasem się wydarza.

W tej kategorii aniołów jest zbiór istot posiadających wiele różnych intencji.

W tym przesłaniu skupiamy się na aniołach, których intencje mają na celu podtrzymanie życia i są w swej naturze pozytywne.

Anioły Wcielone

Druga kategoria aniołów może zostać opisana, jako pola elektromagnetyczne inteligencji, które istnieją wyłącznie wewnątrz ludzkiego ciała. Są to pola siłowe inteligencji utworzonej poprzez emocje i wierzenia pojedynczego człowieka. Są to subtelne siły energetyczne przemieszczające się wewnątrz ludzkiego ciała w odpowiedzi na wierzenia i emocje.

Jedną z wielkich umiejętności, którą posiadacie, jako istoty ludzkie, to tworzenie sił anielskich w swoim wnętrzu poprzez użycie pozytywnych intencji i pozytywnych emocji. Wrócimy do tego najważniejszego wątku za chwilę.

Obce Inteligencje

Trzecia kategoria aniołów nie jest wcale anielska i powstała w wyniku błędnej interpretacji.

Kategoria ta powstała z powodu sytuacji, kiedy człowiek napotyka obcą inteligencję. Tego typu spotkania bywają mylnie interpretowane, jako kontakt z aniołami. Wiele spośród waszych duchowych i religijnych tradycji opartych jest na opowieściach związanych ze spotkaniami z istotami anielskimi czy też bogami/boginiami, którzy byli prawdę mówiąc po prostu przedstawicielami bardziej zaawansowanych cywilizacji.

Powód naszej dyskusji na temat aniołów ma dwojakie podłoże.

Myśl, Strach i Zmiana

Pierwszy powód jest bardzo praktyczny i ma związek z waszymi duchowymi przejściami spowodowanymi przez aktualne, ogromne zmiany zachodzące na Ziemi. W najprostszy sposób możemy to określić tak, że gwałtowne zmiany na Ziemi powodują refleksje związane ze strachem, obawą.

Z nielicznymi wyjątkami istoty ludzkie ze swej natury są nieufne wobec zmian. I kiedy zmian jest tak dużo jak objawia się to teraz na waszej planecie, te naturalne obawy narastają uwalniając w waszych ciałach destrukcyjne elektromagnetyczne pola inteligencji.

Jako obronę przed tym, omówimy kreację pozytywnych efektów wewnątrz ludzkiej biologii poprzez tworzenie subatomowych form anielskich.

Wasza nauka psychoneuroimmunologii, czy też studia nad poznaniem jak myśli i emocje wpływają na system odpornościowy – podobnie jak nowo rozwijające się naukowe dziedziny epigenetyki zajmujące się tym, w jaki sposób myśl i emocja wpływa na wasze DNA – w coraz jaśniejszy sposób wskazują na odpowiedzialność za to czynników chemicznych i molekularnych.

Ale my chcielibyśmy pójść dalej poprzez wyjaśnienie, że tworzycie efekty pola kwantowego we wszechświecie własnych ciał, poprzez generowane przez siebie myśli i uczuć.

I tu dochodzimy do czegoś w rodzaju rozwidlenia dróg.

Przez nasilanie się węzłów chaosu w waszym świecie coraz większa liczba istot ludzkich odczuwa narastający strach, obawy, lęki i zubożenie. Lista jest długa i z pewnością łatwo byłoby uzasadnić przekonanie, że żyjecie pośród coraz większych niebezpieczeństw w przerażającym świecie.

Patrząc na to z boku jest to prawidłowa ocena, ale jeśli pozostaniecie na tej wyspie percepcyjnej rzeczywistości wytworzycie szkodliwe efekty w waszej biologii, wewnątrz swoich ciał.

Sztuczka, jeśli tak to można określić, polega na przeciwstawieniu tej percepcji okresami osobistej odnowy i ulgi. Rozumiemy przez to tworzenie własnych dróg uwolnienia biologicznie pozytywnych efektów, dzięki kreacji subatomowych form anielskich.

Sposób, w jaki uzyskuje się taki efekt jest dość złożony. Ale najprościej wyjaśnić to tak, że kiedykolwiek tworzycie pozytywne myśli i pozytywne uczucia, kreujecie biologicznie pozytywne subatomowe anioły poruszające się poprzez wszechświat waszych ciał. Te pola siłowe przyczyniają się do powstawania efektów pola kwantowego, które pozytywnie przełącza biologiczne reakcje redukując wpływ stresu.

Ponadto, do celowego tworzenia pozytywnych myśli i uczuć, jak wierzymy, korzystne dla was będzie odsłuchiwanie przekazanej ostatnio medytacji dźwiękowej zatytułowanej Most pomiędzy Światami. Proste odsłuchiwanie tej medytacji dźwiękowej przez 12 minut, to jest tyle ile ona trwa, raz lub dwa razy w ciągu dnia może sprawić dużą różnicę w tym, jak się czujecie.  (Uwaga: link do tej medytacji dźwiękowej znajduje się na końcu tego przekazu)

Uważamy, że to niezwykle ważne, aby świadomie w sposób systematyczny, uwalniać biologicznie pozytywne pola siłowe w swoim ciele, przeciwstawiając się eskalacji szaleństwa krążącego wokół.

Chcemy odwołać się do naszego wcześniejszego przekazu (z 18 kwietnia 2005 roku) zatytułowanego Ekstaza i Serce (Ecstasy and the Heart), jako, że informacje tam zawarte mogą być wam bardzo przydatne.
Drugi powód, dla którego rozważamy temat aniołów ma naturę planetarną.

Jako zbiorowość wspólnie przechodzicie przez bardzo trudny i niebezpieczny punkt. Następuje wzrost destrukcyjnych sił na waszej planecie w zakresie fanatyzmu religijnego, inżynierii klimatycznej, chciwości korporacyjnej i manipulacji a także poważnych zagrożeń dla podstaw ekosystemu.

Obserwując to z naszej perspektywy, wkraczacie teraz w masywny Węzeł Chaosu (Chaotic Node), jakiego wasza planeta nie widziała od długiego czasu. Gdyby się to potwierdziło, to ten Węzeł Chaosu mógłby spowodować masowe wymieranie różnych form życia w tym także wielu ludzi.

Wzywamy w związku z tym do podjęcia działań wszystkie pozytywne anielskie formy ze wszystkich możliwych duchowych tradycji, wszelkie opowiadające się za życiem, wielowymiarowe istoty, przedstawicieli wszystkich obcych cywilizacji mających pozytywne intencje i wszystkie istoty ludzkie popierające nasze zamiary.

5 września 2015, utworzymy „punkt splotu wydarzeń” (w org.: a nexus point). Poprzez globalną medytację wezwiemy wiele różnorodnych, działających na rzecz życia form anielskich, do aliansu chroniącego życie i jego wzrost na tej planecie.

Jasno przedstawmy, co przez to rozumiemy.

Jeśli ludzka świadomość wznosi się do wyższego poziomu niż ten manifestujący się obecnie, wówczas zasługuje na przetrwanie. Jeśli nie wznosi się, wówczas ludzkość, jaką znacie nie pokona tego przejścia. Jest to zbiorowy test kosmicznej inteligencji, któremu aktualnie stawiacie czoła na wielu poziomach.

Utworzenie przez nas tego „punktu splotu wydarzeń”, wokół którego pozytywne pola elektromagnetyczne inteligencji będą mogły ruszyć razem, jako spójna siła, jest dość niezwykłą propozycją.

To dlatego, że kreatorzy tych aniołów pochodzą z wielu różnych, duchowych, obcych i wielowymiarowych przestrzeni, te „anielskie istoty” rzadko ze sobą współdziałają a właśnie teraz wezwiemy je do Stołu Przeznaczenia, dla dobra ludzkości i całego życia na tej planecie.

Ten punkt zwrotny nastąpi 5 września 2015 roku, w ostatniej półgodzinie wydarzenia, jakie odbędzie się na Manhattanie, nazwanego W towarzystwie Aniołów (In the Company of Angels). Medytacja rozpocznie się o 17:30 i zakończy się o 18:00 EST  (czyli 21:30 – 22:00 GMT).  (Dla wyznaczenia czasu dla swojej lokalizacji możecie skorzystać z konwertera czasu lub Zegara Światowego: World Time Clock.)

Ta dźwiękowa medytacja zostanie nagrana i umieszczona na naszej stronie internetowej po całym wydarzeniu, i jeśli te nagrania będą z wami rezonowały zalecamy jej częste słuchanie. Innymi słowy, nie jest to jednorazowa medytacja a stworzona została, aby stać się spójnym polem jednolitej energii wzmacniającej was za każdym razem, kiedy jej odsłuchujecie.

Jeśli jest to niemożliwe, abyście byli fizycznie w Nowym Jorku żeby przyłączyć się do medytacji a chcielibyście dostroić się do tego punktu splotu wydarzeń, który będzie tworzony podczas jej trwania, sugerujemy odsłuchiwanie Mostu Pomiędzy Światami (A Bridge Between the Worlds) w podanym przedziale czasowym. Podczas tej pół godziny umieśćcie swoją uwagę na czakrze korony, na szczycie głowy. Odsłuchajcie medytację trzykrotnie i zróbcie trzydziestominutowa przerwę na odpoczynek przed powrotem do innych aktywności. (Uwaga: Link do tej medytacji znajdziecie na końcu tego przekazu. Proszę lepiej ściągnijcie ten plik dźwiękowy na swój komputer przed wydarzeniem 5 września, zamiast odsłuchiwać go bezpośrednio z naszego serwera).

Jeżeli będąc daleko, przyłączycie się do nas podczas medytacji, serdecznie Was powitamy. Wiedzcie, że na tym poziomie świadomości, oddzielenie fizycznym dystansem nie jest żadnym ograniczeniem.

Hatorowie
21 czerwca 2015

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Kiedy powstał pomysł aby W towarzystwie Aniołów (In the Company of Angels) został zaprezentowany podczas jednodniowego wydarzenia na Manhattanie, nie przypuszczałem, że pojawią się Hatorowie z propozycją przeprowadzenia medytacji światowej.

Już nazajutrz po otrzymaniu tej szczególnej wiadomości, przeczytaliśmy z Judi artykuł w gazecie „Huffington Post” o wspólnych badaniach prowadzonych przez Stanford, Princeton i Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Wnioski z badań, które zostały opublikowane w Science Advances, Vol. 1 No. 5, z 5 czerwca 2015 są takie, że Ziemski ekosystem wszedł właśnie w szóstą masową fazę wymierania.

Dla tych, którzy chcieliby przeczytać o tym sami podaję link do artykułu: http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253

W ślad za tymi badaniami i całą obfitością innych, również takich niepotwierdzonych naukowo doniesień, zdaje się potwierdzać bardziej gwałtowne pogorszenie naszego ekosystemu, niż pierwotnie sądzono.

Na poziomie pragmatycznym myślę, że musiałoby dojść globalnego wysiłku, aby spowolnić proces degradacji ekosystemu a wymagałoby to współpracy na poziomie całej planety, co w tej chwili jest po prostu nie do pomyślenia.

Jak powiedział kiedyś astrofizyk Carl Sagan: “Zagłada jest regułą. Przeżycie jest wyjątkiem”

Muszę stwierdzić, że wkroczyliśmy w wyjątkowy moment historii naszej planety i wymaga to podjęcia wyjątkowych rozwiązań, jeśli chcemy prześlizgnąć się przez ten narastający Węzeł Chaosu.

Przez wszystkie te lata, kiedy odbierałem przekazy Hatorów, nigdy nie doświadczyłem z ich strony tak bardzo zdecydowanego określenia możliwości zbliżającej się katastrofy czy też próby podjęcia tak dużego wysiłku jak utworzenie „punktu splotu wydarzeń” w celu współkreacji rozwiązań na rzecz ludzkości i naszej planety poprzez anielski alians.

To raczej ociera się o „science fiction” czy też mity o starożytnych herosach. Z perspektywy Hatorów jednak, królestwa anielskie są powiązane z pierwotną siłą kosmosu – przynajmniej z punktu widzenia międzywymiarowości. Więc wołają poprzez nich i nas by połączyć się w kreacji spójnej intencji mającej na celu stworzenie nowego standardu międzynarodowej współpracy jak również nowej rzeczywistości, gdzie różne formy życia na tej planecie będą rozpoznawane, jako nierozerwalnie ze sobą powiązane.

Dla tych z was, którzy czują się wezwani do udziału w tym wielkim eksperymencie w świadomości, ale nie będą mogli fizycznie wziąć udziału w tym wydarzeniu, pragnę powtórzyć to, co Hatorowie powiedzieli na końcu przekazu:

Jeżeli będąc daleko, przyłączycie się do nas podczas medytacji, serdecznie Was powitamy. Wiedzcie, że na tym poziomie świadomości, oddzielenie fizycznym dystansem nie jest żadnym ograniczeniem.”

Prowadząc z Hatorami wiele medytacji światowych przez te wszystkie lata, mogę uczciwie powiedzieć, że spełniły one swój cel. Stwierdzam to w oparciu o informacje zwrotne, jakie otrzymuję od osób z całego świata, o tym, czego doświadczały, kiedy „dostrajały się” do globalnych medytacji. Powiedzieć, że działy się rzeczy magiczne, gdziekolwiek te osoby były, to za mało.

Proszę lepiej ściągnijcie ten plik dźwiękowy na swój komputer przed wydarzeniem 5 września, zamiast odsłuchiwać go bezpośrednio z naszego serwera). Przekazuję tą wiadomość, ponieważ gdy zbyt wiele osób próbuje korzystać z naszej strony w tym samym czasie, serwer nie jest w stanie nadążyć i może się zawiesić a wówczas nikt nie skorzysta nagrania.

Dla tych, którzy będą uczestniczyli w globalnej medytacji na odległość, Hatorowie zalecają odsłuchanie medytacji dźwiękowej (Most pomiędzy Światami – A Bridge Between the Worlds) trzykrotnie ze świadomością na czakrze korony. Sugerują również, aby poświęcić około 30 minut na późniejszy odpoczynek by zintegrować swoje doznania.

Jeśli czas na to pozwala, poświęciłbym więcej niż 30 minut na integrację swoich doświadczeń z uwagi na to, że jak twierdzą Hatorowie, dokonanie tak głębokiego kontaktu ze światami anielskimi może głęboko zmienić świadomość, więc niektórzy z Was będą potrzebowali nawet długiej drzemki.

Po większą ilość informacji o wydarzeniu na Manhattanie 5 września, nazwanego W Towarzystwie Aniołów (In the Company of Angels), kliknij tutaj.

Aby wysłuchać i/lub ściągnąć Most Pomiędzy ŚwiatamiA Bridge Between the Worlds, kliknij na link poniżej. Przeniesie to ciebie do strony z Zasadą Odsłuchiwania (Listening Agreement). Po zaakceptowaniu warunków otrzymasz dostęp do plików audio w tej sekcji. Jest tam duża ilość medytacji, wykładów i wszystkie są oferowane nieodpłatnie do własnego użytku.

Kliknij tu, aby odsłuchać i/lub ściągnąć Most Pomiędzy ŚwiatamiA Bridge Between the Worlds.

Uwaga: Gdybyś chciał otrzymywać kolejne posty Hatorów bezpośrednio, idź do strony www.tomkenyon.com i kliknij na Contact.

©2015 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this entire copyright notice. Please note that the sound meditation, A Bridge Between the Worlds, may not be posted or shared. It is for you personal use only.

Informacje Nie Wprost Związane Z Tym Przekazem
Music of the Inner Spheres (Muzyka Wewnętrznych Sfer)

Z przyjemnością mogę poinformować, że Music of the Inner Spheres jest już dostępna w naszym Sklepie on-line. Te nagrania są zbiorem moich ulubionych sesji dźwiękowych zebranych z różnych warsztatów oraz niezależnych sesji nagranych przeze mnie w studio na potrzeby wewnętrznych eksploracji. Wybrałem siedem kawałków dźwiękowych składających się na jeden CD będących silnym wsparciem podczas wewnętrznych eksploracji własnej świadomości i wierzę, że i wam w tym pomogą.

Kliknij tu aby zobaczyć Music of the Inner Spheres w Sklepie / Store.

Angels and Devas (Anioły i Devy)

To rozszerzona wersja Dźwiękowej Medytacji Fukushima, która możecie odsłuchać bezpłatnie na naszej stronie w sekcji „Listening”. Wiele osób prosiło mnie o dłuższą wersję, aby mogli zanurzyć się w harmonii królestw Aniołów i Dev. W celu uzyskania informacji o oryginalnej medytacji dźwiękowej zawierającej też przekaz Hatorów, wejdź na naszej stronie w Sekcję „Hathors” i wybierz tytuł: Fukushima.

Kliknij tu aby zobaczyć Angels and Devas w Sklepie / Store.

© 2015 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com

Źródło:  http://tomkenyon.com/o-naturze-aniolow

https://krystal28.wordpress.com/

Nasilenie węzłów chaosu i demontaż rzeczywistości 3. wymiaru

.

Hathorowie przez Toma Kenyona

14 października 2014

Źródło:  „Jesteśmy Jednością…”

 

Ze względu na przyspieszenie czasu oraz działań sił kosmicznych w stopniu przewyższającym waszą kontrolę, jesteście w samym środku narastającego blokowania węzłów chaosu.

W ostatnich przesłaniach nawiązywaliśmy do wzajemnego oddziaływania chaotycznych wydarzeń jako Węzłów Chaosu, lecz w tym przypadku nawiązujemy do bardziej złożonego fenomenu – tego, co nazywamy mnogimi Węzłami Chaosu.

Zależnie od waszego rezonansu wibracyjnego, będziecie na szczególne sposoby narażeni na eskalację chaotycznych wydarzeń. Ci z was, którzy są uwrażliwieni na ekosystem tej planety, mogą odczuwać ekstremalny stres, kiedy są świadkami degradacji ekosystemu i wyginięcia wielu gatunków żywych istot.

Dodatkowo, oprócz Węzła Chaosu waszego ekosystemu, innym węzłem jest stres wywołany komunikacją interpersonalną. Jest to bardzo złożona sytuacja i częściowo zależy ona od zmian pola magnetycznego waszej planety, utrudniając pamięć krótkotrwałą oraz sekwencjonowanie poznawcze podczas zmian energetycznych —a te zmiany energetyczne przyspieszają. Irracjonalne zachowanie, rozpacz i odczucie kompletnej beznadziejności narastają. Skoro ciągle pogarsza się zarówno ekosystem, jak i komunikacja interpersonalna, przewidujemy nawet jeszcze większą destabilizację kulturalną i społeczną.

U wielu narasta przeczucie, że coś dzieje się straszliwie źle i w związku z tym powstaje przekonanie, że nie ma rozwiązania. W tym przypadku zgadzamy się z tym, co kiedyś powiedział Albert Einstein, że problem nie może być rozwiązywany na tym poziomie, na którym się znajduje.

Z naszego punktu widzenia narastanie Węzłów Chaosu tworzy fale pływowe intensywnych, chaotycznych energii, które wielu z was uznaje za trudne do zwalczenia. Ponadto, wasze automatyczne sposoby radzenia sobie ze zmianą są coraz bardziej bezskuteczne.

I tutaj droga rozwidla się, że tak powiemy, wchodzicie na nią zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Jedna droga z tego rozwidlenia zaprowadzi was do swoistego szaleństwa i niezdolności do funkcjonowania na sposób praktyczny. U tych, którzy wejdą w to rozwidlenie,     eskapizm będzie narastał. W tym czasie wzrośnie tendencja do samozniszczenia, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Wielu z was, którzy mieli sposobność przejścia poza rzeczywistość trzecio-wymiarową, podejmie się tego (eskapizmu).

Bez bicia piany, że użyjemy jednego z waszych wyrażeń, powiemy wam, że wchodzicie w jedno z najtrudniejszych przejść w transformacji planetarnej.

Na tym rozwidleniu jedna droga prowadzi do samozniszczenia, szaleństwa, rozpaczy i beznadziejności, podczas gdy druga wiedzie ku głębszemu połączeniu z waszą między-wymiarową lub duchową naturą. To właśnie odgałęzienie chcemy zbadać.

To nie jest propozycja typu albo – albo. Wielu z was, którzy posiadacie transcendentne i między-wymiarowe bądź duchowe wyczucie siebie, może odkryć co jakiś czas, że jest na drodze do szaleństwa i samozniszczenia, pomimo swojej samowiedzy.

Dzieje się tak dlatego, że wasza trzecio-wymiarowa rzeczywistość oscyluje. A gwałtowne zmiany w waszej trzecio-wymiarowej egzystencji przyspieszają coraz bardziej i szybciej niż mogą sobie z tym poradzić wasze trzecio-wymiarowe organizmy. Musicie sobie poradzić z ekstremalnymi naciskami ze strony waszej natury biologicznej, o ile chcecie uniknąć ścieżki wiodącej ku szaleństwu i samo-destrukcji.
Upraszczając, wymóg skutecznego przejścia przez eskalację Węzłów Chaosu oznacza głęboki i autentyczny kontakt z waszą między-wymiarową lub duchową naturą oraz samo-odnowieniem, które wzrasta na skutek takiego kontaktu.

Zatem dzielimy się dla tego celu medytacją dźwiękową. Nie ma w niej skomplikowanej geometrii. Nie musicie nic robić, kiedy włączacie się do tej medytacji dźwiękowej oprócz skierowania waszej świadomości na wasze całe ciała fizyczne.

Wzorce dźwiękowe są bezpośrednią transmisją ze światów światła na język waszej biologii. Jest to siła przeciwstawna dla chaosu i zmieszania, jakie powoduje on w waszej biologicznej naturze. Trwa krótko, ponieważ wielu z was znajduje się pod presją czasu. Macie zbyt wiele do zrobienia w zbyt krótkim czasie, ponieważ staracie się podtrzymywać stary świat, podczas kiedy czas przyspiesza. My wszyscy możemy powiedzieć wam z naszej perspektywy, że owo podtrzymywanie starego świata jest misją bez szans (mission impossible). Porzucenie starego świata i przywiązania do waszych wyobrażeń na temat tego, jak powinien on wyglądać, jest częścią tego, czego wymaga się na wyższej ścieżce.

Sugerujemy, abyście słuchali tej medytacji dźwiękowej tak często, jak sobie życzycie a kiedy będziecie słuchać tej ścieżki dźwiękowej, skupiajcie uwagę na rzeczywistości fizycznej waszej istoty (waszym ciele fizycznym).

Wszystko, czego się wymaga, to skuteczne włączenie się w tę medytację dźwiękową i wysłuchanie jej ze świadomością waszego fizycznego ciała, a struktura komórkowa waszego ciała rozwinie się i uwolni stres oraz stany urojeniowe postrzegania, dając wam większą możliwość wejścia na wyższą ścieżkę.

Nazywamy tę medytację dźwiękową Elevatron (podnośnik), ponieważ korzenie tego słowa oznaczają podnoszenie a słowo to nawiązuje także do elektronicznej natury waszej biologicznej rzeczywistości. Ta medytacja dźwiękowa jest bezpośrednią transmisją energii ze świata światła do światów bioelektrycznych, biochemicznych oraz kwantowych waszych ciał – w celu podniesienia prędkości wibracji w waszej świadomości.

W końcowej analizie wasze osobiste doświadczenie narastania blokowania Węzłów Chaosu będzie zależało wyłącznie od rezonansu wibracyjnego, jaki osiągniecie bądź, jakiego nie osiągniecie. Odpowiedzialność za to przejście jako istot indywidualnych, wcielonych w czasie i przestrzeni jest wyłącznie i w pełni waszą odpowiedzialnością.

Życzymy wam dobrej podróży na wysokiej drodze.

Hatorowie
14 października 2014 r.

Przemyślenia i obserwacje Toma

Według mnie jest to jeden z najpilniejszych przekazów, jaki kiedykolwiek podali mi Hatorowie, w związku z charakterem zmian, które „widzieli” w naszej niedalekiej przyszłości.

Kiedy spytałem ich o tytuł, jaki wybiorą dla tego przekazu, odpowiedzieli, że weszliśmy w przyspieszoną fazę planetarnego chaosu i jesteśmy zarówno świadkami, jak i żyjącymi podczas rozwikłania tej trzecio-wymiarowej rzeczywistości, jaką znamy.

Gdy tylko otrzymałem ten przekaz podczas początkowego etapu kryzysu związanego z wirusem ebola w Stanach Zjednoczonych, który wywodzi swój rodowód z Zachodniej Afryki, ale obecnie rozprzestrzenia się ponad politycznymi granicami, zapytałem Hatorów o to, a oni odpowiedzieli, że kryzys związany z ebolą jest właśnie typem tego, co pojawia się jako rezultat zmian w środowisku. Szczególnie, jak powiedzieli, nowe wirusy i bakterie, jak dotąd nieznane zachodniej medycynie, zostały wprowadzone do środowiska, w związku z wycinaniem lasów oraz kompleksowymi zmianami w ekosystemie, których nasi naukowcy jeszcze nie zidentyfikowali. Poza tym Hatorowie mówią, że wiele bakterii i wirusów podlega mutacjom i będzie tak nadal w coraz szybszym tempie. Niektóre z tych mutacji przyczynią się do tego, że leczenie medyczne będzie w nadchodzących latach problematyczne i trudne.

A ponieważ jest to przerażająca perspektywa, Hatorowie przypominają mi, że cel życia, ostatecznie widziany z ich punktu widzenia nie polega na samym fizycznym przetrwaniu, lecz raczej na rozwoju i podniesieniu między-wymiarowej świadomości – którą niektórzy mogą nazywać duszą, Atmanem lub Niezniszczalną Kroplą.

Chociaż mogliby wejść głębiej w szczegóły degradacji naszego ekosystemu i wyzwań związanych z komunikacją interpersonalną (zarówno indywidualną, jak i zbiorową), zdecydowali się na temat wyzwań, przed którymi stoimy jako jednostki.

Są zatroskani o to, że stres życia pośród radykalnych przemian świata 3 D tworzy i nadal będzie tworzyć to, co oni nazywają szaleństwem niewłaściwej adaptacji, co oznacza umysłową/emocjonalną niestabilność, która będzie zmniejszać naszą zdolność do reagowania w pomysłowy sposób na zmieniające się rzeczywistości. W bardziej intensywnych okolicznościach ludzie po prostu odejdą od zmysłów i włączą się we wszelkie rodzaje dziwacznych, samo-destrukcyjnych zachowań. Kiedy zapytałem Hatorów na temat tego, co stoi przed nami, powiedzieli, że faktycznie jesteśmy w początkowej fazie blokowania Węzłów Chaosu, i powstrzymując niektóre nieprzewidziane siły, jesteśmy w stanie globalnego, swobodnego upadku, który nie ma sobie podobnych i nie możemy go sobie nawet zacząć wyobrażać.

Globalny swobodny upadek to nie jest w ich pojęciu jakiś koniec świata, lecz wnioskują oni, że będzie to koniec tego świata, jaki znamy. I owo przeobrażanie się w nowe światy następuje wokół nas na licznych poziomach i z zadziwiająca prędkością.

To właśnie do tego swobodnego upadania nawiązują, kiedy mówią, jesteśmy indywidualnie i zbiorowo na rozwidleniu drogi, co oznacza punkt, w którym dokonujemy wyboru. Wybór polega na tym, czy ulegniemy siłom chaosu lub czy wzrośniemy do większej spójności, pomimo tego, co jak się nam wydaje, dzieje się w nas i wokół nas.

Elevatron

Medytacja dźwiękowa Elevatron jest ma pomagać nam podczas bieżącego przejścia, które jest, według oceny Hatorów jednym z najtrudniejszych etapów transformacji planetarnej.

Kiedy omawiali skutki tej szczególnej medytacji dźwiękowej, powiedzieli: „struktura komórkowa waszych ciał rozsunie się i uwolni stres oraz urojeniowe stany postrzegania”. To enigmatyczne zdanie rozumieją w ten sposób, że Elevatron redukuje reakcje stresowe w ciele, a według nich nadmierne reagowanie na stres wytwarza urojeniowe stany umysłu. Innymi słowy, kiedy jesteśmy nadzwyczajnie zestresowani ,nasza mentalna/emocjonalna perspektywa jest przekręcona, a my reagujemy na sytuację w swoim życiu z mniej zaradnej pozycji niż wtedy, gdy nie jesteśmy nadmiernie zestresowani.

Uważam, że opis Hatorów co do sposobu, na jaki należy pracować z medytacją dźwiękową sam w sobie jest jasny, więc nie będziemy dalej go omawiać, powiem tylko, że najlepiej będzie, gdy wysłuchacie tej medytacji dźwiękowej ze słuchawkami stereo lub       dousznymi. Poza tym, słuchanie jest wierzeniem. A jeśli ta medytacja „przemawia” do was, włączę ją w codzienny program radzenia sobie ze stresem. Jeśli nie współbrzmi ona z wami, nie pracujcie z nią. Lecz niezależnie od tego, czy zdecydujecie się pracować z nią, czy nie, myślę, że będzie przezornie zastosować niektóre z metod ponownego codziennego ześrodkowania siebie mentalnie/emocjonalnie i duchowo.

Odczuwając silne doznania energetyczne przychodzące od Hatorów, kiedy otrzymywałem ten przekaz, przypomniałem sobie mojego nauczyciela algebry z 9. klasy, który mówił do naszej klasy za każdym razem, kiedy wkraczaliśmy w bardziej złożone obszary matematyki: „Musi być gorzej, zanim będzie lepiej”.

Ostatecznie, sposób, na jaki zareagujecie wy i ja na wyzwania blokowania Węzłów Chaosu i radykalnej przemiany naszej trzecio-wymiarowej rzeczywistości jest – i będzie – wyłącznie i całkowicie naszą osobistą odpowiedzialnością. Nikt nie zamierza ratować nas przed nami samymi.

Ponieważ ton tego przekazu jest naprawdę alarmujący, uważam, że dobrze zrobimy, zachowując siebie nienaruszonymi, a z naszej strony, także z poczuciem humoru. Jak zażartował kiedyś amerykański pisarz, Mark Twain, niektóre sprawy w życiu są tak poważne, że jedyne, co możesz zrobić, to śmiać się.

Z mojego doświadczenia wiem, że ten rodzaj humoru powstaje, kiedy uświadamiamy sobie, że ten świat jest, na wiele sposobów, iluzją. A podczas gdy wcielony aspekt ludzkiej istoty ma do czynienia z realiami zmieniającego się trzecio-wymiarowego świata, transcendentna bądź duchowa część nas jest na zewnątrz tej odrobiny nas, ponieważ jest w wymiarze, który przekracza czas/przestrzeń i grawitację ziemską.

Gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami – ludzkim wcieleniem i transcendentną wolnością – jest zabawne miejsce w świadomości. Odnalezienie tego zabawnego miejsca jest, według mnie, niezbędnym sojusznikiem dla tych, którzy poszukują wysokiej drogi.

Wy i wasi najbliżsi, jak i wszelkie istoty w tych realiach bytu, powinniście odnaleźć sprawnie drogę do tej wyższej ścieżki.

Tom Kenyon

Link do medytacji dźwiękowej Elevatron

Kiedy klikniecie na poniższy link, znajdziecie się na stronie Listening Agreement . Kiedy wyrazicie zgodę na podane warunki, otrzymacie dostęp do wszystkich plików audio w sekcji: Listening section, której możecie wysłuchać i/lub ściągnąć dla waszego osobistego użytku. Medytacja dźwiękowa Elevatron będzie pierwszym z kolei plikiem audio.

Click here by wysłuchać i/lub ściągnąć The Elevatron.

Informacja nie związana bezpośrednio z tym przekazem:

Biorę sobie urlop od prowadzenia warsztatów na resztę roku 2014 i przez większość roku 2015. Obecnie myślę o wznowieniu nauczania w październiku roku 2015 i podczas tego okresu planuję nadal wysyłać Przekazy Planetarne Hatorów, kiedy staną się one dostępne.
Kurs intuicyjnego uzdrawiania dźwiękiem

Tym z Was, którzy chcą studiować uzdrawianie dźwiękiem podczas mojego urlopu, mam przyjemność ogłosić, że moja pasierbica, Jennifer Posada, zapewni podczas sześciu tygodni, online Intuitive Sound Healing Course , który może być praktycznie dostępny z prawie każdego miejsca na świecie. Aby uzyskać więcej informacji o tym wyjątkowym czasie, kliknij na tytuł jak wyżej lub odwiedź jej stronę internetową (www.jenniferposada.com).

Zachęcam tych, którzy chcą uczyć się uzdrawiania dźwiękiem, by wzięli pod uwagę ten kurs. Jennifer jest niezwykłą uzdrowicielką dźwiękiem, zmienia życie na lepsze przez swoje unikalne podejście do uzdrawiania dźwiękiem.

Nowe Workshop CD są obecnie dostępne
Dodaliśmy do magazynu (The Store) dwa nowe zestawy nagrań z warsztatów: The Art of Egyptian High Alchemy Entering the Mandala: A Chitananada Tantra Retreat. Nagrania te są obecnie dostępne jako CD i/lub mp3 audio downloads.

Sztuka wyższej alchemii Egiptu
Bardzo się cieszę, oferując te nagrania warsztatów Sztuki wyższej alchemii Egiptu, ponieważ prezentują one nowy osobisty wgląd i niezwykłe nauki nawiązujące do używania alchemii duchowej dla osiągnięcia wzniesionych stanów świadomości.       To niezwykłe podejście do starożytnej sztuki Wyższej Alchemii Egiptu zawiera BAROD, psycho-akustyczną medytację, która aktywuje wasze połączenie z waszą Duszą Celestialną (BA) oraz mityczna wyprawę w kobiecość i przywracające misteria bogini nocnego nieba – Nut. Kombinacja tych postaw czyni ten warsztat bardzo potężnym katalizatorem osobistej transformacji via system Wyższej Egipskiej Alchemii. Zestaw ten zawiera siedemnaście rozszerzających umysł dźwiękowych medytacji. Click here.

Wejście Mandali: Tantra Chitananda
Chitananda Tantra jest kulminacją moich wieloletnich studiów i badania szamanizmu BonPo, buddyzmu tybetańskiego,       Taoizmu/Daoizmu oraz Yogi starożytnych Indii. Jest to system wewnętrznej tantry (praktyk energetycznych dla umysłu), która jest pełną elegancji i wysoce efektywną metodą dla osiągnięcia samowyzwolenia lub Oświecenia, bez potrzeby przyjmowania jakiejś szczególnej filozofii lub tradycji duchowej.

Tantra Chitananda realizuje to niezwykłe dokonanie poprzez sztukę trenowania umysłu/mózgu, aby weszły w stany błogości i samowyzwolenia świadomości. Te niezwykłe stany ciała/umysłu dają wam bezpośredni dostęp do waszej własnej transcendentnej natury (lub bodhicitta), które nie jest ograniczona czasem, miejscem lub okolicznościami. Czternaście pełnych mocy dźwięków medytacji, które tworzą tę wyjątkową formę tantry wywołuje głęboką transformację u nowicjuszów, jak i zaawansowanych praktykantów. Click here.

Nowy dodatek do Listening Section na stronie:

Nowa medytacja dźwiękowa, zatytułowana Lament For Whales (Lament nad wielorybami) została zamieszczona w Listening section na stronie. Odnajdziesz tę dźwiękową medytację, przechodząc do Listening na www.tomkenyon.com. Po prostu zjedź w dół po tytułach, aż znajdziesz Lament For Whales.

Film „The Song of the New Earth” (Pieśń Nowej Ziemi”)

Jak zapewne wiecie, zezwoliłem ekipie filmowej, aby przez ponad trzy lata jeździła za mną i robiła ze mną wywiady na całym świecie. Wielu z was dopłaciło do tego filmu, ponieważ chcieliście widzieć film na temat mojej pracy, której treść stanowi dźwięk i nauczanie. Film jest ukończony i wielu z was już go widziało. Z niezależnych przyczyn większość z nauczania została usunięta w tej wersji filmu, która przedstawiono na ekranie. Jednakże rozbudowane DVD zawiera cały film i wiele ujęć z mojego nauczania, jak również już stonowane sesje, których nie ma w filmie. Z mojego punktu widzenia jest to wspaniały wstęp do mojej pracy i mocy dźwięku. Faktycznie, tytuł brzmi: „Pieśń Nowej Ziemi – Tom Kenyon i moc dźwięku”.

Nie otrzymałem żadnej zapłaty za sam film, lecz otrzymuję niektóre płyty DVD, które sprzedaję w Store na swojej stronie. Jeśli zechcesz wesprzeć mnie, zachęcam Cię do zakupu DVD bezpośrednio od nas. Powiedziano nam, że będą one dostępne czasami w listopadzie i my umiesimy je w Store , gdy tylko się pojawią. Jeśli podpisałeś się, aby otrzymywać de mnie zawiadomienia, otrzymasz e-maila gdy tylko DVD udostępnia nam. Jeśli chcesz zapisać się, by otrzymywać zawiadomienia i/lub mój przyszły kalendarz, przejdź do Contact tab na naszej stronie (www.tomkenyon.com).

Na koniec, zamierzałem osobiście napisać listy z podziękowaniami do wszystkich moich licznych darczyńców, którzy umożliwili powstanie tego filmu dzięki im szczodrym dotacjom dla Woody Creek Pictures i Sophia Films. Ponieważ dyrektor i producent odmawiają mi dostępu do waszych nazwisk i adresów mailowych, chciałbym skorzystać z okazji, by szczerze podziękować wam, za waszą hojność. Wierzę, że film otworzy wiele serc i umysłów.

Tłum.: Anna Euleya

©2014 Tom Kenyon  All Rights Reserved   www.tomkenyon.com

źródło: https://krystal28.wordpress.com/2014/11/03/nasilenie-wezlow-chaosu-i-demontaz-rzeczywistosci-3-wymiaru/

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona – Fukushima

Podzielimy nasze przesłanie na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła nasilenia się aktualnego Węzła Chaosu a w drugiej skupimy się na japońskiej elektrowni atomowej w Fukushimie.

Eskalacja aktualnego Węzła Chaosu

W odniesieniu do poprzedniego Węzła Chaosu, ten aktualny jest wysoce zmienny.

Z naszej perspektywy, ma to przede wszystkim związek ze zmianami pola magnetycznego Słońca. Faktycznie nasilenie się tego Węzła Chaosu związane jest bezpośrednio z tym, że Słońce weszło w fazę zmian swojego pola magnetycznego.

Obserwowane są anomalie obecne w tej fazie przesunięcia się biegunów pola magnetycznego Słońca i wasi naukowcy mają problemy z wyjaśnieniem tego dziwnego zachowania. Jako, że Słońce weszło w bardziej dynamiczna fazę przemieszczenia się biegunów, włączając w to okres bezpośrednio po tym wydarzeniu, przewidujemy dalsze nasilenie się waszego obecnego Węzła Chaosu. Jakiekolwiek urządzenia techniczne czy też systemy biologiczne wykorzystujące pola elektromagnetyczne, będą obiektem zakłóceń podczas tej fazy zmian biegunów magnetycznych Słońca.

Nie dziwcie się więc jeśli wasze komputery lub urządzenia telekomunikacyjne będą błędnie działały. Jako organizmy biologiczne będziecie też poddawani stresom przez ten aktualny Węzeł Chaosu i w zależności od swojego poziomu odczuwania możecie doświadczać zakłócenia snu, niestabilności emocjonalnej, dysonansu poznawczego, „usterek” pamięci czy też niezdolności do sekwencjonowania mentalnego – w sposób jaki to do tej pory czyniliście

Chociaż wspominaliśmy o tych zakłóceniach w naszym poprzednim przesłaniu, myślimy, że zauważycie nasilenie tych zjawisk w czasie dynamicznego wejścia Słońca w fazę zmiany pól magnetycznych – wliczając w to czas bezpośrednio po zmianie biegunów.

Zalecamy zapoznanie się z naszą poprzednią wiadomością:http://tomkenyon.com/poznawcze-i-emocjonalne-wyzwania-podczas-przechodzenia-przez-wezly-chaosu , zawierającą prostą metodę mogącą Wam pomóc w czasie działania pod presją nasilającego się Węzła Chaosu.

Fukushima

Elektrownia atomowa w Fukushimie jest w krytycznej fazie likwidacji. Polega to na usuwaniu wysoce radioaktywnych prętów z jednego, z jej uszkodzonych reaktorów. Jest to bardzo niefortunne, że ma to miejsce właśnie podczas okresu nasilania się obecnego Węzła Chaosu ale taka jest właśnie natura dualizmu.

Fukushima stanowi bardzo poważne zagrożenie dla całego Basenu Pacyfiku ale jeśli promieniotwórczość nie zostanie powstrzymana zagrozi to ostatecznie ekosystemowi całej planety.

Jest to bardzo złożony problem.

W trzech reaktorach podczas trzęsienia ziemi w 2011 roku, doszło do stopienia rdzeni. Nie ma obecnie technologii pozwalającej na zapanowanie nad takim poziomem radioaktywności. Oprócz wycieku ze zbiorników, gdzie w Fukushimie magazynowana była radioaktywna woda, podziemne strumienie płynące bezpośrednio pod Fukushimą do Pacyfiku zostały skażone bezpośrednio przez stopione rdzenie.

Z naszego punktu widzenia niesie to za sobą tragiczne konsekwencje.

Proponujemy korzystanie z konkretnej medytacji dźwiękowej w celu wsparcia duchów natury tego regionu, wsparcia ludzi zaangażowanych w niebezpieczną i ryzykowną operację likwidacji tego obiektu oraz dla inspiracji nowych technologii mogących przydać się w zakończeniu tego kryzysu. Ta dźwiękowa medytacja dedykowana jest tym z Was, którzy są oddani służbie planetarnej „dalekiego zasięgu”, jak to moglibyście określić.

Wydarzenia w Fukushimie będą przejawiały się w różnej formie przynajmniej przez następne dwie – trzy dekady, przynajmniej do czasu aż nie pojawią się nowe technologie pozwalające radzić sobie ze stopionymi rdzeniami i skażeniami podziemnych cieków wodnych płynącymi do Pacyfiku.

Jeśli odczuwacie chęć przyłączenia się i rezonujecie z dźwiękami tej medytacji, zapraszamy was do przyłączenia się, do tego planetarnego dzieła.

Aby w pełni uczestniczyć w tej medytacji dźwiękowej i pozytywnie wpłynąć na całą sytuację należy osiągnąć wewnętrzną jasność, moc (męstwo) wibracji i wytrwałość. Jest to wezwanie do duchowego mistrzostwa w obliczu tych tragicznych okoliczności.

Pozwólcie nam opisać teraz wspomniane cechy.

Jasność

Jasność, wymagana tutaj to rozpoznanie, że jako istoty twórcze posiadacie możliwość i prawo będąc ludźmi żyjącymi na tej planecie jako wspólnota, zmieniać efekty wydarzeń. Odbywa się to poprzez jasność celu i jasność emocji. To zjednoczenie myśli i celu połączone spójną emocją wytworzy najbardziej oczekiwane rezultaty.

Moc / Męstwo Wibracji

Ujmując to metaforycznie, pływacie w obszarze szczątków globalnego, energetycznego tsunami. Jesteście świadkami upadku cywilizacji jaką znaliście oraz narodzin całkiem nowej. Konsekwencją tak radykalnej zmiany w krótkim przedziale czasu jest ogarniający lęk.

Aby przyłączyć się do tej globalnej medytacji, tej formy planetarnej służby, powinniście wznieść się poza wasze odczucia strachu. Powinniście wejść w wysoce spójny stan emocjonalnej wibracji gwarantujący skuteczność takich działań.

Wytrwałość

Ponieważ sytuacja w Fukushimie będzie niewiele się zmieniała w ciągu wielu następnych lat, to nie jest działanie krótkoterminowego mistrzostwa duchowego. Wymaga to ponownego wchodzenia w to, podczas medytacji, wiele, wiele razy. Zadanie włączenia się do wspólnego dzieła tj. transformowania sytuacji w Fukushimie poprzez wysoce spójny stan emocji i jasności celu, wymaga waszej wielokrotnej uwagi. Innymi słowy kiedy wyczujecie medytacyjne odczucie tego stanu, będziecie mogli wejść w niego ponownie kiedykolwiek odczujecie taką potrzebę i trwać to powinno do czasu aż sytuacja w Fukushimie zostanie całkowicie opanowana.

Medytacja

Dźwięki składające się na medytację przekazują energię uzdrawiającą duchom natury regionu otaczającego Fukushimę. Przekazują także wsparcie ludziom zaangażowanym w likwidację elektrowni.

Odsłuchiwanie tej medytacji dźwiękowej, idealnie wprowadzi was w stan wibracyjnego rezonansu, który będziecie mogli opisać jako ekstazę, bezosobową miłość, uznanie i wdzięczność. Pozostając w jednym z takich stanów lub we wszystkich naraz przez cały czas trwania tej medytacji, wyobrażajcie sobie pozytywne efekty w jakiejkolwiek formie one się wam zwizualizują.

Jeśli nie wiecie jak wejść w stan ekstazy i życzylibyście sobie poeksperymentować z takim spójnym stanem bycia, rekomendujemy przeczytanie przesłania zatytułowanego „Ekstaza i Serce” (wersja angielska:Ecstasy and the Heart ), która przedstawia prostą metodę wygenerowania takiego stanu świadomości.

To nie jest tak ważne, który spójny stan świadomości wykorzystacie, czyli np. ekstazę, bezosobową miłość, uznanie czy wdzięczność. Koniecznością jest jednak osiągnięcie wysoce spójnego stanu, dzięki któremu wyjdziecie poza strach, aby być skutecznym w czasie tej medytacji.

Nie wiedząc w jaki sposób będzie to zrealizowane utrzymujcie jasna intencję, że sytuacja w Fukushimie jest opanowana z korzyścią dla życia na tej planecie.

Ta wspólna intencja uruchomi efekt pola kwantowego. Celem tej energetyki jest inspiracja dla nowych technologii i nowych sposobów radzenia sobie w przypadku takich katastrof.

Medytacja trwa 3 minuty i 28 sekund.

Osobiste Zabezpieczenie

Jeśli mieszkacie w obszarze Basenu Pacyfiku, sugerujemy przejrzenie naszego przekazu Medycyna Światła http://tomkenyon.com/medycyna-swiatla). Wyjaśniony jest tam proces obejmujący system umysł / ciało / duch, który uruchamia wasze wyższe aspekty wymiarowe by chronić formy ekspresji biologicznej, czyli np. ciało fizyczne.

Podsumowanie

To przesłanie jest wezwaniem do konkretnej i bardzo wymagającej formy służby na rzecz planety. Będziecie wiedzieć, czy to powołanie do udziału w Służbie Planetarnej trafiło do was, kiedy poczujecie odpowiedź w swoim sercu/umyśle oraz odczujecie ożywienie swojej istoty.

Mówiliśmy o tym już wcześniej ale jeszcze raz powtórzymy, “Podróż Inicjowanej Osoby jest sztuką stosowania Świadomości w życiu”. I to dzięki jej stosowaniu możecie osiągać większe mistrzostwo.

Tym, którzy poczuli powołanie aby przyłączyć się do tego szczególnej służby planecie, przesyłamy naszą największą wdzięczność.

Hatorowie 26 Listopada 2013

Przemyślenia i Obserwacje Toma


Krótko po trzęsieniu ziemi w Japonii w 2011 roku, które poważnie uszkodziło elektrownię atomową Daiichi w Fukushimie, byłem w stanie medytacji kiedy nieoczekiwanie znalazłem się na zwizualizowanym klifie wybrzeża Japońskiej wyspy.
Tybetański mnich buddyjski o imieniu Yabsong Rinpoche siedział obok mnie. Wskazał w dół i powiedział: „Wkrótce cały świat będzie cierpiał tak jak Japonia”
Wydaje się, że jego słowa okazały się niestety prorocze.


Nie leży to w zakresie tego przekazu aby dyskutować wiele spośród sygnałów zagrożenia ekologicznego wskazujących na Fukushimę. Każdy zainteresowany odkrywaniem coraz większych zasobów danych poza powierzchownym traktowaniem tematu tego kryzysu przez media głównego nurtu, może znaleźć wiele materiałów w Internecie wpisując słowa kluczowe: „Promieniowanie w Fukushimie”, „Stopione reaktory w Fukushimie” czy „Gruzy Fukushimy”

Chciałbym zachęcić was do rozumnego przeglądania tych informacji o katastrofie, z których wiele jest błędnych. Fakty są same w sobie przerażające, ze nie należy dodatkowo wchodzić w nieuzasadnione spekulacje. Dla zachowania jasności proponuję czytanie sprawozdań z uznanych źródeł naukowych, zwłaszcza specjalizujących się w dziedzinie energii jądrowej, ekologii i nauk morskich a także z zakresu epidemiologii (np. dotyczących wzrostu liczby zachorowań na raka czy innych chorób związanych z rozprzestrzenianiem się skażenia promieniotwórczego zwłaszcza w Japonii i Ameryce Północnej). Mógłbym wskazać kilka źródeł informacji np. Huffington Post (www.huffingtonpost.com), Energy News (www.enenews.com), Simply Info (www.fukuleaks.org), The Guardian (www.theguardian . com) i Greenpeace (www.greenpeace.org).

Tło Dźwiękowej Medytacji Fukushima
Po tym jak Hatorowie poprosili mnie do channelowania tej medytacji dźwiękowej by pomóc w kryzysie, zapytałem – nie ukrywam, że trochę sceptycznie – aby wytłumaczyli jak ta medytacja mogłaby zmienić bieg wydarzeń tej prawdziwej klęski. Przecież promieniowanie tego typu, uwolnione w Fukushimie jest wysoce toksyczne i szkodliwe dla większości form życia biologicznego wliczając w to człowieka, który wspiął się na najwyższy szczebel drabiny ewolucyjnej, na pozycję, którą osobiście uważam za bardzo wątpliwą.


Wytłumaczyli mi, że medytacja dźwiękowa skupi się na trzech obszarach wspomnianych w ich przekazie: 1. Pomocy duchom natury tego obszaru, 2. Pomocy ludziom podejmującym się wykonania zadania pod presją bardzo niekorzystnych okoliczności, 3. Inspiracji innych ludzi, naukowców i technologów do stworzenia nowych technologii zdolnych do zapanowania nad bezprecedensowymi wyzwaniami Fukushimy.
Co ciekawe, Hatorowie są zdania, że wraz z nowymi technologiami pojawią się też takie, które oparte będą o „bazę biologiczną” i zostaną wynalezione przez biologów pracujących nad komórkami a także przez badaczy pracujących z grzybami.
Hatorowie twierdzą, że kiedy Medytacja prowadzona będzie prawidłowo, osoby pracujące z nią będą w efekcie tworzyć pole kwantowe, wpływające na przyszłe efekty w obszarze Fukushimy. W istocie, ci którzy będą medytowali, wykonają Skoki Czasowe (Jumping Timelines), jak to Hatorowie nazwali wcześniej.


W mojej opinii, jest to bardzo ważna informacja ponieważ dostarcza teoretyczną wiedzę, jak takie ulotne rzeczy jak medytacje mogą wpływać na tak straszną sytuację w rzeczywistości trójwymiarowej. Dlatego proponuję przeczytanie poprzedniego przekazu Hatorów pt. Sztuka przeskakiwania Linii Czasu (Jumping Timelines), jeśli jeszcze tego nie czytaliście. (Uwaga: Kliknijcie na link powyżej lub przejdźcie do http://www.tomkenyon.com i kliknijcie na zakładce Hathors. Zostaniecie przeniesieni do Archiwum Hatorów. Po wybraniu języka polskiego, wystarczy przejść do wiadomości zatytułowanej Sztuka Przeskakiwania Linii Czasu).

Wyobrażam sobie, że niektórzy z Was chcieliby wiedzieć co stało się ze mną podczas procesu nagrywania więc dołożę wszelkich starań aby to opisać, chociaż szczerze mówiąc uważam, że słowa nie uchwycą niesamowitej skali energii i tego kosmicznego wsparcia oferowanego ludzkości w tych trudnych przejściach. Jeśli kogoś z was to nie interesuje to proszę przejść do akapitu Medytacja, gdzie szczegółowo wyjaśniam jak ja przeprowadzić.


Zstąpienie Światła


Wraz z pierwszymi nutami channelingu, który stał się podstawową ścieżką zapisu, psychicznie wyczuwałem wieżę białego światła, zstępującego z przestrzeni do reaktorów Fukushima i otaczającego je sąsiedztwa.


Podczas nagrywania przekazywanych dźwięków, światło często zmieniało się do formy fioletowego płomienia, który interpretuję jako moc transformacji bardzo trudnych warunków energetycznych. Również wyraźnie wyczuwałem inne kolory z widma światła, zwłaszcza złoty, srebrny, niebieski i purpurowy – wskazując według mnie na to, że wiele istot duchowych ze sfer światła także wspomagały ten proces.


W pewnym momencie podczas procesu nagrywania, którego część miała miejsce we wczesnych godzinach porannych, ogarnęło mnie uczucie uniesienia kiedy przekazywane dźwięki zaczęły płynąć z Królestwa Duchowego do duchów natury wokół Fukushimy. Przez
chwilę byłem zalany uczuciem całkowitej rozpaczy pochodzącym od duchów natury tego regionu, tak bardzo, że musiałem zatrzymać nagrywanie i doprowadzić się do normalnego stanu równowagi emocjonalnej, abym mógł kontynuować pracę.


W około jednej trzeciej nagrania, prawdopodobnie możecie usłyszeć trzy różne głosy w stereo, po lewej, po prawej i w centrum. Są to głosy trzech Wysokich Bóstw (w moim języku oznacza to wysokość na skali wibracji w obszarze pomiędzy Wysokim Astralem a poziomem Eterycznym). Dla mnie te głosy niosą poczucie duchowego męstwa i siły zmieszanej z miękkim i delikatnym współczuciem.


Te niezwykłe istoty kierowały swoją energię i całkowitą intencję we wsparcie zarówno duchów natury tego regionu, jak również ludzi, którzy mają do czynienia z niełatwym zadaniem likwidacji elektrowni.


Medytacja
Czas nagrania wynosi 3:28 minuty.


Chociaż Hatorowie opisali medytację całkiem dobrze, dla jasności przedstawiam poszczególne kroki:
1) Wejdźcie w spójny stanu emocji, takiej jak uznanie, wdzięczność, bezosobowa miłości i / lub ekstazę. Świadomie wprowadźcie się w stan uznania, wdzięczności, bezosobowej miłości i / lub ekstazy według własnej możliwości. Najprostszym spójnym stanem świadomości dla większości ludzi, jest zwyczajna wdzięczność. Jeśli jesteście bardziej biegli w tych sprawach, możecie wybrać jeden z bardziej złożonych spójnych stanów emocjonalnych, jeśli chcecie. Ale aby być jasne, prosta wdzięczność czy uznanie wystarczy do osiągnięcia spójnego stanu, aby medytacja była skuteczna. Jak to Hatorowie jasno podkreślają, trzeba być w spójnym stanie umysłu i emocji, a to pozwala na wykroczenie poza strach, co gwarantuje skuteczność medytacji.


2) Słuchajcie medytacji dźwiękowej pozostając w tym spójnym stanie emocjonalnym.


3) Wyobrażajcie sobie w jakikolwiek naturalny dla siebie sposób, że sytuacja w Fukushimie została opanowana dzięki sprzyjającym warunkom..
Taki typ wiedzenia (knowingness) nie jest bynajmniej wyrazem bezczynnej nadziei czy fantazji z naszej strony. Jest to technika intencji, wprowadzenia w życie zamiaru poprzez związek spójnej emocji i mentalnej jasności umysłu.
Ta energetyzująca jasność jest tym co tworzy efekt pola kwantowego, który Hatorowie opisali mi kiedy pytałem jak medytacja może w rzeczywistości przyczynić się do zmiany realnej sytuacji.


Innymi słowy, jako ci, rozlokowani wokół całego świata przyłączymy się do medytacji, wprawimy w ruch energie, które utworzą inny, pozytywny efekt. W jakiej formie to się objawi
tego nie wie nikt. Ale jeśli medytacja odniesie sukces dzięki naszym wspólnym wysiłkom, oczekiwałbym obserwowalnego wzrostu zarówno szczęśliwych okoliczności jak i nowych, twórczych działań zmierzających do rozwiązania problemów w Fukushimie.


Podejrzewam, że w naszym świecie sangha, będzie wiele różnych odmian medytacji. Ważne jest aby pracować z każdą w sposób jak najbardziej naturalny i wiarygodny dla siebie. Ci z was, którzy są doświadczeni w tworzeniu efektów poprzez stany medytacyjne, z pewnością wiedzą jak to osiągnąć. Dla tych z was, dla których jest to nowa forma medytowania, moja podstawowa sugestia to wejść w stan spójności emocjonalnej jaki sobie wybraliście i oddać mu się całkowicie. Kiedy dacie się ponieść i prawdziwie doświadczycie spójności wybranej emocji, w efekcie będziecie mogli zaobserwować wyłanianie się głębokiego odczucia. Ten rodzaj odczuwania pochodzi z własnego serca/umysłu i ujawnia on wam jak postępować poprzez swoją twórczą wyobraźnię. Innymi słowy, po wprowadzeniu się wystarczająco głęboko w stan spójności uruchamiając swoją intencję i wyobrażając sobie jej skutek, pomysły spontanicznie pojawią się w umyśle.


Jedną z wielu rzeczy, które cenię sobie o tej medytacji dźwiękowej jest to, że jest krótka i skuteczna. Przestawia ona mój mózg w stan otwarcia dość szybko, i ze względu na czas trwania uważam, że można ją łatwo dopasować do swojego rozkładu dnia.


Medytację tą należy wykonywać samodzielnie kiedykolwiek stwierdzicie, że macie na to ochotę. W tej chwili nie ma planu przeprowadzenia globalnej medytacji światowej w jednym terminie.


Ważne jest aby pamiętać, że nie jest to przedsięwzięcie jednorazowe. Jeśli ten eksperyment ze świadomością ma być skuteczny, medytacja będzie musiała być wykonywana przez wielu z nas, na całym świecie, wiele razy przez wiele lat, jeśli nie dekad. Rzeczywiście, dla tych z was, którzy zdecydują się podjąć tą formę służby planetarnej, medytacja jest powołaniem do obecności. Ponadto, ten poziom pracy wymaga odpowiedniego poziomu duchowego męstwa i wytrwałości, który jest dla większości z nas wyzwaniem.


Myśl Końcowa
“Żaden problem nie może być rozwiązany z tego samego poziomu świadomości, który go stworzył.”
Albert Einstein
Kliknij tutaj aby wysłuchać i/lub pobrać Dźwiękową Medytację Fukushima (3:28 min)
©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com
You can make copies of this message and share it in any media you desire so long as you do not alter it in anyway, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. The Fukushima Sound Meditation is for your personal use only and may not be posted on any Internet site.

źródło: http://swiadomosc-ziemi.org/index.php/strony/tekst/949/planetarny-przekaz-toma-kenyona

Przesłanie planetarne Hatorów poprzez Toma Kenyona – Drzewo Życia

Drzewo życia

Przesłanie planetarne Hatorów poprzez  Toma Kenyona

26 marca 2014 r.

Z naszej perspektywy jesteście Drzewem Życia i Żyjącą Tajemnicą. Jest tak, ponieważ subtelna energia waszych ciał posiada kanały energetyczne, które otrzymują duchowe światło z innych wymiarów waszego kosmosu.

Przypominają one gałęzie drzewa i z tego powodu nazywamy Was i tę medytację Drzewem Życia.

Wasi jogini i joginki utożsamiają te subtelne kanały energii z nadis. W tej medytacji będziecie aktywowali cały wasz system nadis po to, by wlewające się światło z łatwością znalazło drogę wejścia do wyżej wibrujących stanów egzystencji.

W związku z okresem przyspieszenia i eskalacji waszego bieżącego Węzła Chaosu, wielu z Was doświadcza narastania trudności w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, interpersonalnym oraz międzywymiarowym.  Poprzez wlewanie do gałęzi Drzewa – którym są Wasze ciała – wyższego światła duchowego, wielce skorzystacie na wzniesionych częstotliwościach wibracyjnych.  Wasze przejście do wyższych stanów świadomości będzie bardziej wdzięczne.

Chociaż medytacja ta odbywa się w szczególnym okresie czasu, możecie do niej powrócić, kiedykolwiek sobie tego życzycie, a robiąc to otrzymacie w jej wyniku wielkie korzyści.

Światowa medytacja

Medytacja Drzewa Życia rozpocznie się dnia 31 maja, o godz. 5:30 a.m. czasu letniego wschodniego (w Polsce: 11.30). Energie będą wprowadzane przez około trzydzieści minut i zakończą się o godz. 6. am czasu letniego wschodniego (w Polsce: 12.00), lecz fala energetyczna będzie działać jeszcze przez dwadzieścia cztery i pół do 6 pm czasu letniego wschodniego (w Polsce: 18.00) – 1 czerwca.

Możecie prowadzić tę medytację z wielką korzyścią i mocą w każdej chwili podczas tego okresu.

Medytacja ogniskować się będzie w Nowym Jorku podczas wydarzenia zwanego Drzewem Życia. Ta grupa wybuduje silną energetykę, która wesprze uwolnienie tej fali, aby przeszła przez całą planetę.

Z naszego punktu widzenia ta szczególna Medytacja Światowa jest jedyna w swoim rodzaju, ze względu na to, że poprzedza uwolnienie fali energetycznej, potężnych emanacji z z buddyjskiego królestwa światła, które zostaną przywołane. Transmisja ta nastąpi z Vajradhary – pierwotnego dźwięku Buddy.

Te kody dźwiękowe nowej kreacji są same z siebie potężną transmisją i pod wpływem fali energetycznej będziemy podnosić dobroczynne siły dla naszej korzyści, że tak powiemy.

Ta Światowa medytacja zawiera dwie fazy – medytację dźwiękową (opisaną powyżej), po której następuje okres ciszy.

Faza pierwsza Medytacji Światowej

W pierwszej fazie tej medytacji wysłuchacie szczególnego utworu W Kryształowym Pałacu, z którego korzystaliśmy przedtem w poprzedniej Światowej Medytacji. Jednakże w tej wersji będziecie pracować z medytacją dźwiękową na zupełnie odmienny sposób.

Link do pliku audio znajdziecie na końcu tego przekazu.

W samej medytacji dźwiękowej są trzy wyraźnie odróżniające się etapy.

Etap 1.
Pierwszy etap trwa około pięciu minut i w jego trakcie wyobrażasz sobie, że twoje ciało jest siecią świetlistych włókien światła. Kiedy skupiasz się na tych nadis, w owe kanały światła wchodzi spójny stan uznania/wdzięcznosci, który pogłębi twoje doświadczenie i uczyni je potężniejszym.

W tym stanie wyobrażaj sobie, że twoje nadis są otwarte na międzywymiarową naturę kosmosu, przyciągając w siebie wysoce dobroczynne i wzmacniające życie energie.

Etap 2.
Drugi etap tej medytacji również trwa około pięciu minut i zauważysz, że muzyka radykalnie zmienia się podczas przejścia do tego etapu. Podczas tego etapu medytacji twoja uwaga zwraca się ku szyszynce, która znajduje się w samym środku twojej głowy. Przez cały czas trwania tego etapu wyobrażasz sobie, że jest tam kwiat lotosu, który otwiera się na szczycie twojej głowy. Pozwól, by kosmiczne energie zeszły poprzez twoją czakrę korony do szyszynki podczas trwania tego etapu medytacji.

Etap 3.
Końcowy etap trwa również około pięciu minut i jeśli chodzi o muzykę, jest powtórzeniem pierwszych pięciu minut. Podczas tego końcowego etapu ponownie wyobrażasz sobie swoje ciało jako sieć nadis (subtelnych kanalików światła), przyciągających dobroczynne i wzmacniające życie energie z międzywymiarowości waszego kosmosu.

Jest to jeden z najważniejszych aspektów tego etapu. Poczuj się połączony/a z Ziemią, tak aby energie, które wchodzą przez twoje nadis sięgnęły w dół, do Ziemi poprzez twoje stopy lub poprzez kanał energetyczny, zwany tubą praniczną, która biegnie w dół, do Ziemi, wzdłuż linii środkowej twojego ciała, począwszy od czakry korony poprzez twoje perineum (umiejscowione po środku, pomiędzy odbytnicą a genitaliami). Celem jest uziemienie ogromnych niebiańskich energii, do których najprawdopodobniej uzyskacie dostęp.

Jeśli pominiecie ten etap medytacji, możecie unosić się przez jakiś czas w uczuciu błogości, lecz będzie to dla was i dla innych bezużyteczne – i nie jest to celem tej medytacji.

Celem tej medytacji jest łagodne podniesienie częstotliwości wibracji waszych nadis, kanalików światła, które składają się na wasze Drzewo Życia i ułatwienie wam przejścia do wyżej wibrujących stanów świadomości.

Druga faza medytacji

Druga faza medytacji odbywa się w ciszy.

Wystarczy być z sobą samym i zauważać subtelne fluktuacje energii w swoim ciele/umyśle i duchu. Jeśli przebywasz w otoczeniu, gdzie jest to możliwe, proponujemy, byś położył/a się i w pełni wypoczywał/a.  Lecz niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja, pozwól sobie na piętnaście minut przebywania z sobą w ciszy po tej aktywnej fazie medytacji.

Podsumowanie

Oferujemy wam tę medytację w krytycznym momencie waszego przechodzenia do wyższych stanów wibracyjnych świadomości. Czas tej Światowej Medytacji odpowiada metaforycznie pęknięciu Kosmicznego Jaja.

Medytacja ta jest energetycznym kluczem, który otwiera przed wami skarbiec światów światła i pozwala wam przejść przez wąską bramę, która obecnie pojawiła się przed wami.

Hatorowie
26 marca 2014 r.

Przemyślenia i obserwacje Toma

Medytacja

Wskazówki Hatorów są dość jasne i nie widzę potrzeby dodania czegokolwiek więcej podczas wyjaśniania kilku punktów.

Pierwszy ma zwiazek z samą dźwiękową medytacją. Jak zauważyli Hatorowie w swoim przekazie, najpierw posłużyli się dźwiękiem. Lecz etapy tej medytacji dźwiękowej są zupełnie różne od poprzednich, więc upewnijcie się, że kierujecie się wskazówkami z tego przekazu, a nie z poprzedniego przesłania planetarnego Hatorów, w rzeczywistości noszącego nazwę W Kryształowym Pałacu.

Ta Światowa Medytacja rozpocznie się w Manhattanie (Nowy Jork, w stanie Nowy Jork) o godz. 5:30 PM wschodniego standardowego czasu letniego, 31 maja. Możecie skorzystać z World Time Clock, by znaleźć dokładny czas, przypadający na tę medytację w waszej strefie czasowej:

(http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html)

Pierwsze uwolnienie energii medytacji potrwa trzydzieści minut, od 5:30 do 6:00PM. Jednakże czas utrzymywania się tych energii będzie trwał przez dwadzieścia cztery i pół godziny, co oznacza, że możecie medytować w dowolnym czasie i tyle razy, ile sobie życzycie, w tym okresie czasu.

Dźwięk medytacji dla Fazy Pierwszej Medytacji Światowej nosi nazwę W Kryształowym Pałacu i bezpośredni link do tego pliku audio znajduje się na dole, pod moimi komentarzami.

Faza Druga Światowej Medytacji jest zasadniczo okresem ciszy i potrwa piętnaście minut. Ta faza jest bardzo ważna, ponieważ pozwoli wam zintegrować dynamiczne energie Fazy Pierwszej (np. medytacji dźwiękowej). Gorąco zalecam, abyście nie pomijali tego okresu introspekcji w ciszy.

Hatorowie nawiązują do wydarzenia na Manhattanie, które będzie ogniwem Światowej Medytacji. A teraz zwrócę  uwagę na charakter tego jednodniowego wydarzenia w Nowym Jorku, ponieważ czuję, że jest ono bardzo znaczące.

Podróż do mitycznego Świata Drzew

Ironia nie uciekła ode mnie.

Pierwotna przyczyna moich warsztatów kreowania Drzew Życia wypłynęła z osobistego przekonania, że materia i duch nie powinny być w konflikcie. A pomimo nauk wielu religii i tradycji duchowych, to spotkanie pozornie przeciwnych elementów (ducha i materii) ma być doświadczane jako doskonale rozpisana na nuty jedność świadomości.

Lecz w miarę jak to wydarzenie zbliżało się, czułem zakłopotanie. Nie mogłem zaprzeczyć faktowi, że nasza Ziemia traci wiele gatunków roślin i zwierząt każdego tygodnia jeśli nie dnia. Nasz ekosystem jest atakowany i jako zbiorowość wydajemy się nieświadomi, że jest to zwiastun naszego upadku.

Jakże mógłbym uczciwie prowadzić warsztaty Drzew Życia, kiedy degradowane są najistotniejsze biologiczne podstawy samego życia? Jakżeż mógłbym prowadzić ludzi w mityczne światy, kiedy zaatakowany jest świat biologiczny drzew i wszystkich żywych organizmów na tej planecie?

Bezwiednie zablokowałem swoją energię wokół tego wydarzenia i odłożyłem całą sprawę na bok, aby skupić się na innych sprawach. Lecz kiedy zbliżał się czas wydarzenia nie mogłem dłużej zaprzeczyć temu, że zamroziłem siebie w odniesieniu do tej wizji.

I rzeczywiście myślałem o całkowitym odwołaniu tego wydarzenia i o zwróceniu pieniędzy każdemu z was.

W końcu w desperacji poprosiłem o duchowe przewodnictwo „M.”, jak ją nazywam. Może znacie ją jako Marię Magdalenę. Z Judi u boku zapytałem M., co mógłbym zrobić na Ziemi, aby wytrzęsło to ze mnie ten psycho-duchowy paraliż.

M., jak zwykle z elokwencją, której tutaj nie chwytam do końca, powiedziała, że stałem się sparaliżowany duchowo przez żal i smutek – szczególnie żal i smutek, które przeżywałem, kiedy patrzyłem na utratę tak wielkiej ilości bezcennego życia na tej planecie i tak wiele rażącego lekceważenia okazywanego Ziemi przez każdą kulturę, której cząstką jestem.

Poradziła mi, bym spędził noc w Dreamtime, odwiedzając Drzewa Życia w każdym z trzech mitycznych światów, z którymi miałem zamiar pracować.  Zgodnie z jej radą, pozwoliłem im, by pokazały mi sposób wyjścia z mojego złego samopoczucia.

Nie chciałem wchodzić w szczegóły tej nocy, ponieważ opis tego zabrałby zbyt wiele czasu. Lecz byłem bliski świtu, kiedy w końcu przełamałem mój emocjonalny i duchowy paraliż.

Teraz jest to dla mnie jasne, że to zbliżające się wydarzenie w Nowym Jorku będzie najpotężniejszym z warsztatów całego mojego życia.

Nie przychodzą mi lekko takie oświadczenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tak krótkim czasie dotarcie fizyczne do Nowego Jorku może być dla was wyzwaniem.  Lecz jeśli wy dacie sobie z tym radę, ja osobiście przeniosę góry, aby tam być.  Ze względu na mój urlop w roku 2015, upłynie co najmniej rok, jeśli nie dłużej, zanim zacznę ponownie nauczać na Wschodnim Wybrzeżu.

Poniżej znajduje się krótki opis tego, co będzie widoczne oraz dlaczego odczuwam, że tak mam robić.

Warsztat w Nowym Jorku będzie zawierał trzy głębokie zanurzenia się w dźwięku.

Pierwsze Zanurzenie w Dźwięku: Świat Drzew

Będzie to szamańska podróż w nasze Podziemie (umysł podświadomy) dla celu przetransformowania emocjonalnych wzorców smutku, rozpaczy, beznadziei i żalu. Będziemy wspomagani w tym zadaniu poprzez pieśni duchowe Tah’zukana, śpiewaka duchowego ze Światów Wyższych lub Niebiańskich.  Zetknąłem się z tymi znamiennymi siłami szamańskimi wiele lat temu i pracuję z nimi od tego czasu. Tah’zukan wśpiewuje światy energetyczne w egzystencję, co pomaga słuchaczowi przetransformować wewnętrzne przeszkody i negatywności.
Jest szczególnie biegły w przekazywaniu błogosławieństwa ze światów duchowych. Te energetyczne błogosławieństwa poruszają psychikę na głębokich poziomach, co wciąż jeszcze zadziwia i zdumiewa mnie po tych wszystkich latach.

Po pracy w Podziemiu Tah’zukan pracuje z nami w Światach Niebiańskich, przekazując ponownie jedyne w swoim rodzaju energetyczne błogosławieństwa z tych wyższych światów światła.

Drugie Zanurzenie w Dźwięku: Drzewo Wiedzy

Będzie to łagodna, lecz mimo to bardzo potężna aktywacja kundalini.  Słowa oddziałujące są tutaj delikatne i silne. Podczas tej drugiej aktywacji dźwiękowej Kundalini Shakti będzie narastała w centralnej ścieżce naszych kręgosłupów, aby wejść do czakry korony (Sahasrary), poprzez którą przechodzimy przez portal w trakcie Samadhi lub w transie jogicznym. W tym świecie światła duchowego będziemy czerpać z „wyższych gałęzi” Drzewa Wiedzy, które jest naszą własną naturą holograficzną.  Mam tu na myśli to, że nasze ciała fizyczne i subtelne są żywymi  repozytoriami holograficznej informacji dotyczącej kosmosu.

Trzecie Zanurzenie w Dźwięku: Drzewo Bodhi

W stadium końcowym wchodzimy w mityczny świat Drzewa Bodhi, drzewa, pod którym Gautama Buddha otrzymał Oświecenie. Nawiązywanie kontaktu z Drzewem Bodhi poprzez rozmaite medytacje dźwiękowe otworzy nadzwyczajny potencjał dla oświeconych stanów umysłu. Kiedy przebywałem pod drzewem Bodhi w stanie medytacji, przywołałem i otworzyłem portal do Vajradhary, Pierwotnego Dźwięku Buddy. Ta niezwykła transformująca energia emanuje dźwięk kodów, które przygotowują drogę dla nowych cyklów stworzenia – zarówno osobistego, jak i zbiorowego. Te kody dźwiękowe nowej kreacji z Vajradhary będą emanowane nie tylko do tych, którzy są fizycznie obecni w pomieszczeniu, lecz do całego świata i do wszelkich odczuwających istot we wszystkich światach egzystencji.

Te trzy pogłębione zanurzenia naszych istot w dźwięku (świetle numinotycznym (szczególny stan uczuciowy związany z doznaniami misteryjnymi – przyp. tłum.) , wypełniającym światy) uwolnią nieogarnione fale nowych energii stworzenia. Odnowieni i wzmocnieni przez to przekazywanie energii duchowej, możemy ponownie wejść w nasze życie, nasze relacje i nasz świat z odnowionym wglądem i możliwościami.

W czasie trwania ostatnich trzydziestu minut tego wydarzenia, zbiorowo wejdziemy do Świata Medytacji Hathorów jak opisano poprzednio. Posłużymy jako  nexus (Centralny Punkt) dla uwolnienia tych dobroczynnych energii dla świata.

Osobiście uważam, że jest to niezmiernie istotne, że Hathorzy zdecydowali, by zaangażować Światową Medytację bezpośrednio po emanacji Wadżradhary (Pierwotnego Dźwięku Buddy)  przekazanego dla wszystkich czujących istot.

Fizyczne przebywanie w tym pomieszczeniu podczas transmisji tych nowych kodów dźwięków kreacji będzie przełomowym wydarzeniem odmieniającym życie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzenia Drzewa Życia w Nowym Jorku, kliknij tutaj: click here , by uzyskać bezpośredni dostęp do the Symphony Space Box Office website , gdzie możecie zamówić bilety lub przejść do naszego kalendarium – na stronie:  www.tomkenyon.com

Niezależnie od tego, czy możecie dołączyć do nas w Nowym Jorku, czy nie, chciałbym wyrazić swoje głębokie, osobiste uznanie za wasz udział w zbliżającej się Światowej Medytacji Hatorów. Rzeczywiście, zgadzam się z Hatorami, którzy mówią, że stoimy przed wąska bramą. Według mnie określenie wąska brama odnosi się do

wibracyjnej nieskazitelności, która jest od nas wymagana, abyśmy pozostawali skupieni na wyższych światach naszych własnych istot.

Innym sposobem jest rozważenie, w jaki sposób pozostawać w niebie (chodzi radosny charakter naszej świadomości), kiedy świat wokół wydaje się spiralnie rozkręcać w coraz bardziej intensywne formy chaosu.
Chciałbym zostawić was z wersetem perskiego poety Rumiego, ponieważ wydaje mi się, że wyraża on ważną prawdę w tym czasie wielkiej przemiany osobistej i zbiorowej (czyli szybkiej i radykalnej przemiany jednej formy w drugą).

„Żal przygotowuje nas do radości. Brutalnie wymiata wszystko z twojego domu, a nową radość możesz znaleźć wraz z nowym miejscem, w które wchodzisz. Zrzuca żółte liście z gałęzi twojego serca, a świeże, zielone liście mogą rosnąć w ich miejsce. Wyciąga zgniłe korzenie, a nowe korzenie ukryte pod nimi mają miejsce na rozrost. Cokolwiek smutek wytrząsa z twego serca, dużo lepsze rzeczy zajmą miejsce tego.”

Rumi

Click here aby wysłuchać i/lub załadować The Crystal Palace Within.

 

©2014 Tom Kenyon   All Rights Reserved    http://www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it in any media you desire so long as you do not charge for it, do not alter it in anyway, credit the author and include this entire copyright notice. The Crystal Palace Within audio file may not, however, be posted on other sites or duplicated in any media.

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

Źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Wewnętrzne słońce

Przesłanie planetarne Hatorów poprzez Toma Kenyona

11 stycznia 2014 r.

Według Hatorów nasza siła życiowa (seksem) „narodziła się” w splocie słonecznym (Trzeciej Czakrze) i stamtąd ta subtelna siła życiowa promieniuje na całe ciało, jednocześnie schodząc do Pierwszej i Drugiej Czakry, gdzie staje się  podstawową mocą dla podniesienia świadomości, jak również energii „seksualnej”.

Ta medytacja dźwiękowa energetyzuje wasze sploty słoneczne  i łagodnie podnosi jakość waszej siły życia, co ma bezpośredni wpływ na waszą świadomość.

Krótko po tym, jak usłyszałem, że NASA potwierdziła odwrócenie biegunów magnetycznych naszego Słońca, Hatorowie zachęcili mnie, abym odwiedził archiwa dźwiękowe i wysłuchał medytacji dźwiękowej, którą przekazali w roku 2009 podczas swojego wydarzenia.

Pokierowali mną, bym zmienił początek i koniec tej medytacji, opuszczając środkową część. Powiedzieli, że te szczególne wzory tonalne będą wielce korzystne  podczas pracy ze splotem słonecznym, szczególnie teraz, kiedy Słońce zmieniło swoje bieguny magnetyczne.

Koncepcja, że Słońce jest osiowym czynnikiem transformacji ludzkiej świadomości, była i jest głoszona przez Hatorów od samego początku mojego współdziałania z nimi.

Ich zdaniem ta szczególna przemiana solarna ma daleko idące skutki dla naszej przyszłości i jest to idealny czas, abyśmy pracowali ze swoim Wewnętrznym Słońcem (węzłem słonecznym).

Ta medytacja dźwiękowa jest potężnym sojusznikiem dla tych z nas, którzy życzą sobie powiększyć swoją siłę życiową i zbadać porozumienie pomiędzy ciałem/umysłem a duchem.

Medytacja Wewnętrznego Słońca

Oto etapy tej medytacji:

1.    Skup swoją uwagę na obszarze splotu słonecznego, który znajduje się pod pępkiem, w okolicach przepony.  Jest tam główny nerw splotu, a także miejsce trzeciej czakry.

2.    Wyobraź sobie w tym obszarze kulę złotego światła, jak miniatura Słońca.  Poczuj tę kulę złotego ognia w taki sposób, jaki wyda ci się naturalny. Nie ma potrzeby „widzenia” czegokolwiek.

3.     Kiedy skupiasz uwagę na tej kuli światła, wejdź w harmonizujący z nią stan emocjonalny, taki jak uznanie lub wdzięczność. Kiedy połączysz swoją uwagę skupioną na piłce złotego światła z uczuciami uznania i wdzięczności, wielce powiększysz skuteczność tej medytacji.

4.   Zacznij słuchać nagrania, trwa ono około 4:40. Kiedy twój umysł będzie wędrować od kuli światła do uczuć uznania i wdzięczności, przenieś uwagę do swojego Wewnętrznego Słońca  i harmonizujących z nim emocji, wtedy właśnie pracujesz z nimi.

5.   Pozwól, by wzorce dźwięków akustycznie „masowały” twoje Wewnętrzne Słońce – kulę złotego światła, która znajduje się w twoim splocie słonecznym. Kiedy pozwolisz, by to się wydarzyło, możesz zauważyć, że nastąpią wszelkie typy zjawisk, łącznie z intensywnym przepływem poprzez twoje ciało złotego światła i przemianą kuli w różne kształty, w zmieniających się rozmiarach. Twoje Wewnętrzne Słońce może także rozszerzać się i pochłaniać całe twoje ciało. Kiedy to się wydarzy, każda komórka twojego ciała skąpie się w złotym świetle  twojego wewnętrznego Słońca, które ma niezwykłe właściwości uzdrawiająca i transformujące.

6.   Kiedy zakończysz medytację, poświęć kilka minut, aby pozostać  z sobą sam na sam, zanim ruszysz do działań na zewnątrz. Gdybyś miała/a szczególnie mocne doświadczenie podczas tej medytacji, byłoby dobrze, gdybyś pozwolił/a sobie na nieco odpoczynku.  Szczególnie w przypadku, gdy twoje Wewnętrzne Słońce, kula złotego światła, rozszerzy się tak, że pochłonie całe twoje ciało.

Click here kliknij, by wysłuchać i/lub załadować medytację Wewnętrznego Słońca. Proszę, zauważ, że ta medytacja dźwiękowa nie może nie być przesyłana na inne strony. Jeśli przesłałeś dalej ten przekaz i link nie działa, po prostu wejdź na: Hathors na stronę domową i zejdź do przekazu zatytułowanego The Inner Sun. Możesz także zlokalizować tę medytację na Listening page strony (www.tomkenyon.com).

©2014 Tom Kenyon   All Rights Reserved    http://www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it in any media you wish so long as you do not alter it in any way, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice.  Please note that the actual Inner Sun sound meditation, as mentioned earlier, may not be posted on any site.

Informacje niezwiązane bezpośrednio z tym przekazem:
Mój 2014 harmonogram nauczania oraz informacje o moim nadchodzącym urlopie została wysłana na http://www.tomkenyon.com , można się z nimi zapoznać, do kalendarza na http://www.tomkenyon.com .

Mimo że podczas urlopu robię przerwę w nauczaniu, będę nadal  obecny na kanale Hatorów – wiadomości planetarne, na http://www.tomkenyon.com jak w przeszłości.
Ponadto mam zamiar napisać dużą serię artykułów na różne tematy, w tym o procesie samouzdrawiania, transformacji psycho-duchowej , buddyzmie radykalnym i psychologii kwantowej , wszystko to mam zamiar pisać w zakładce menu –  artykuły na naszej stronie internetowej.

W końcu będą udostępnienie, za pośrednictwem tej strony, rozmaite nagrania audio nigdy wcześniej nie wydanych warsztatów .

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowych treściach, jak i o na naszej stronie internetowej, po prostu przejdź do zakładki Kontakt na stronie głównej i wyraź zgodę na otrzymywanie zarówno wiadomości, jak i innych informacji o Hatorach. Nie udostępnimy Twoich danych nikomu.

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz                                 
źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Hatorowie via Anna Merkaba: Nów. Nowy Rok: Nowy TY

 

 

2 stycz.

 

Hatorowie: Nów księżycowy. Nowy Rok. Nowy TY, przekaz: Anna Merkaba, 1 stycznia, 2014 na:http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com | Podziękowanie dla Golden Age of Gaia.

Wielce umiłowane dzieci światła,

przed wami wszystkimi otwiera się nowa epoka. Kiedy stoicie, mocno na ziemi i patrzycie na wasze nocne niebo, widzicie najbardziej magiczne z wydarzeń – NOWY KSIĘŻYC.

My, Hatorowie z nowego świata, Hatorowie z dawnych dni, Hatorowie światła i miłości z niebios, jesteśmy tu dzisiaj z wami, aby przeprowadzić was przez przewidziane wydarzenia, aby przeprowadzić was przez przewidziane zmiany w najgłębszych warstwach waszej psychiki oraz we wnętrzu planety GAI jako całości. I tak, na dany dzień będziecie mieli sposobność, że w niedługim dla waszej ludzkiej egzystencji czasie pozbędziecie się tego, co  wokół was narosło i rozpoczniecie nową podróż, w pełni wspieraną przez energie, które się pojawią.

Energie, które wchodzą do waszego świata, są energiami oczyszczającymi światłem i miłością.  Tak, jest to rzeczywiście prawdą, że wiele się dzieje w waszym świecie, wiele z tych energii, które rozwijają się wokół was jest ciągle jeszcze “negatywnymi” wibracjami.   Niemniej cały ten chaos, który teraz rozpościera się przed wami, jest koniecznym etapem w procesie ewolucji ziemian, ponieważ transformacja nie wydarzy się w ciągu jednej nocy, ze względu na to, że wszystko odbywa się w kolejnych stadiach.

I tak w1.dniu waszego ziemskiego kalendarza nowego roku, ponownie otworzą się  okoliczności sprzyjające oczyszczaniu, sposobności do przejścia ze stanu istot, którymi obecnie jesteście do nowego terytorium waszej psychiki, do przemieszczenia się w innym kierunku i otwarcia się na wszystkie kanały komunikowania się z boskoscią. Otwórzcie się na wszelkie uzdrawiające i kochające, czułe, piękne, czyste i oświecające energie, które do was przychodzą.

Wielu z was zacznie doświadczać myślenia ewolucyjnego, nowe idee zaleją waszą psychikę, lecz stanie się tak, jeśli tylko pozwolicie im na to. Wielu z was przyjrzy się sobie i zdecyduje się na zmianę siebie. Pierwsze trzy miesiące waszego czasu powinny być znaczącym początkiem dla waszych naczyń (ciał) a wielu z was będzie skłonnych, by zapoczątkować nową ścieżkę samorealizacji i samodoskonalenia.

Pozwólcie, że opiszemy wam pokrótce, co nadchodzacy rok wam przyniesie.

Nów księżyca, który ujrzycie na waszym nocnym niebie, przyniesie z sobą pewne okoliczności, nowe formy życia, nowe wzorce myślowe, nowe zrozumienie – z kosmicznych bram świadomości, ponieważ wy wszyscy jesteście połączeni z sobą wzajemnie i wszyscy jesteście połączeni z odwiecznym OM.

Zostanie ujawnione przed wami wiele nowych odkryć. Wiele faktów na temat starożytnosci zostanie odtajnione dla waszych ziemskich gatunków. Zostanie opublikowane wiele informacji z ukrywanych przez wasze rządy plików. Ujawni się i ogłosi wiele dowodów, coraz więcej dekretów informacyjnych na temat prawdy co do tego, kim jesteście i prawdy na temat tego, kim my jesteśmy. A także prawda, która stoi ponad tym wszystkim, która  zniekształciła obraz waszej rzeczywistości przez tak długi czas. Od eonów. Prawda nie może już więcej być podawana waszej populacji małymi porcjami i będzie rozpowszechniana po całym znanym wam świecie z ożywieniem i w tryumfie. Prawda będzie numerem jeden, jeśli chodzi o emocjonalny aspekt waszego nadchodzącego roku.

Przygotujcie się, ukochani, na to, że pewne prawdy, które zostaną wam ujawnione, nie spodobają się wam.  Ponieważ niektóre z nich będą od was wymagały, abyście stanęli twarzą w twarz z samymi sobą i prawdziwie głęboko wejrzeli w swoje serca i dusze oraz uznali że wraz z waszą boskością przychodzi odpowiedzialność za wszystko, czego zbiorowo dokonaliście waszych poprzednich inkarnacjach, tu, na Ziemi.

Prawda o tym znaczeniu będzie wymagała od was prawdziwego przyjrzenia się konsekwencjom, jakie wasze działania w istocie stworzyły na tej planecie.  Prawda będzie wymagała od was oczyszczenia siebie oraz waszej ukochanej planety, GAI, ponownego wartościowania wszystkiego, w co wierzyliście, co utrzymywaliście, wszystkiego, czym jesteście.

Ponieważ prawdę powiedziawszy, ciągle jeszcze nie w pełni rozumiecie moc istot, którymi jesteście.  Przechodzicie przez ten rok, abyście byli zdolni ostatecznie osiągnąć głębię w waszych eterycznych jaźniach i  zrodzić się jako ci, którymi w istocie jesteście.

Bądźcie przygotowani, bądźcie gotowi. Wiedzcie, że nie jesteście sami, zrozumcie, że to przez co przechodzicie, jest stanem tymczasowym i wymaga od was jedynie sięgnięcia do akashy i poproszenia o pomoc waszych wyższych jaźni i waszych ukochanych opiekunów. Poproście, a otrzymacie. Starannie nadzorujcie swoje myśli, ukochani, ponieważ ten nów przynosi z sobą nowe formy życia na waszą planetę a to oznacza dla was nowe okoliczności, sprzyjające tworzeniu, niemniej, to o czym myślicie, zamanifestuje się z szybkością, jaka przedtem  nie była możliwa.

W połączeniu z energiami IZONICZNYMI (ultradźwiękowymi ?) , w połączeniu z portalem, który jest na waszej drodze, jesteście naprawdę gotowi, aby stanąć twarzą w twarz z samymi sobą. Prawdziwie gotowi do zrzucenia starej skóry i powitania nowego, pięknego roku dobrobytu, ZMIANY I PRZEJAWIENIA SIĘ!

JESTEŚMY z wami. KOCHAMY was. Na razie!

(…)

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz 

źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Ujawnienie ciemności jest naturalnym rezultatem przebudzenia

.

Hathorowie, 16 sierpnia 2013

przekazał Wes Annac

Nawet nasi drodzy, budzący się pracownicy Światła, którzy robią poszukiwania i wiedzą całkiem sporo, jeszcze nie dostrzegli niektórych z najbardziej zaskakujących prawd dotyczących waszego kabała i zakres, w jaki oni stłumili waszą historię.  A to jest ważne dla pracowników Światła i dla całej Ziemi, aby wiedzieć o tych rzeczach zanim wkroczycie do wyższych wymiarów.

Nie bylibyście w stanie wejść do wyższych wymiarów, gdyby nawet najmniejsza cząstka ciemnej energii nie została odsłonięta i olśniona przez Światło.  I to zostało już przedyskutowane wcześniej, że eksponowanie ciemności jest naturalnym wynikiem wchodzenia; indywidualnego lub zbiorowego, do coraz czystszych płaszczyzn Światła.

Wyksponowanie kabała nie może być uniknione, ponieważ jest to naturalnym elementem i rezultatem waszego zbiorowego procesu ewolucyjnego.

Konieczne jest, aby kolektyw był otwarty na absolutnie wszystko, co było ukrywane przed wami, nawet te rewelacje, które mogły być wygodniejsze, gdyby nie były usłyszane.  Aspekty rytuałów ciemnego kabała i akty popełnione na ich młodocianych mogą być najbardziej trudne dla wielu do zaabsorbowania, a także rewelacje dotyczące ich udziału w podziemnym handlu narkotykami i  seksem.

Nawet, gdy tu omawiamy te rzeczy, odczuwamy spadek wibracji w naszym pisarzu w związku z nimi i tym, co reprezentują.

To jest dokładnie to, co mamy na myśli – potencjalne trudności ze strony nawet wielu budzących się dusz w zrozumieniu i zaakceptowaniu niektórych z najbardziej wstrząsających ciemnych prawd dotyczących kabała i tego co robili na waszym świecie.

Choć tak trudne, do zaabsorbowania i tymczasowo obniżające wasze wibracje, kolektyw musi być poinformowany o tych rzeczach jako część integralnego aspektu waszego Wzniesienia.  Pomimo szokujących rewelacji, które napotkacie,będzie wam wyjaśnione, że jest znacznie lżejsza, znacznie większa strona duchowa waszego istnienia.

Dziękuję Hathorom Słonecznych Astralnych Planów Ziemi –  Wes Annac
AquariusParadigm.com

Przetłumaczyła Krystal

Fragment z przekazu:  http://lightworkers.org/channeling/186838/hathors-influential-awakenings-accepting-unexpected-truth-and-creating-collective-

http://krystal28.wordpress.com/

Orchidium – Przesłanie planetarne Hathorów poprzez Toma Kenyona

Przejście Ziemi poprzez letnie przesilenie roku 2013 było energetyczną sygnaturą dla zapoczątkowania nowego Węzła Chaosu.

W miarę jak wasza planeta jest poddawana narastającym zmianom klimatycznym, będziecie świadkami ciągłych zmian klimatycznych oraz chaosu meteorologicznego, a także  niezwykłego oddziaływania na siebie frontów burzowych. Zjawisko zwane burzą stulecia  będzie zachodzić dużo częściej. Te rodzaje burz są zewnętrznym przejawieniem Węzłów Chaosu oraz eskalacji chaosu pochodzącego z pozornie niezwiązanych z sobą poziomów egzystencji.

Chociaż od roku 2011 przechodziliście już przez kilkanaście Węzłów Chaosu, jesteście na początku innego, większego crescendo, które przejawi się w wydarzeniach powiązanych z chaosem. Zwłaszcza ten Węzeł Chaosu przyspieszy zmiany klimatyczne i geologiczne, jak również rozruchy społeczne, a w związku z tym najbardziej naruszone mogą być wasze pokłady psychiczne i emocjonalne.

Możecie spodziewać się zapowiadanego powiększania się poczucia braku stabilizacji emocjonalnej oraz braku równowagi psychicznej u swoich znajomych (być może również u siebie). Przyniesie to głębokie zbiorowe wyzwania społeczne.

Na sam początek: chociażby w drodze do wyższych stanów świadomości ten właśnie Węzeł Chaosu jest i będzie nadal zarówno bardzo trudny, jak i dający wiele możliwości. Wyzwanie wiąże się z charakterem tego wyjątkowego węzła chaosu, który wyrzuca na powierzchnię waszej świadomości głęboko usytuowane toksyczności emocjonalne.

Jednym z wyzwań, z którymi zmagają się osoby dążące do rozwoju duchowego, i potrwa to przez jakiś czas, jest dogłębne rozeznanie faktu, że mają nierozwiązane kwestie głęboko umiejscowionych przekonań, które mogą nie pasować do ich wizerunku własnego. Rzeczywiście, jest to czas na to, by te wizerunki porozbijać.

Widzicie, jak to się dzieje i rozwija na poziomie międzynarodowym pomiędzy rządami, widzicie to na wszystkich poziomach społeczeństwa. Lecz dla wielu właśnie owo rozbicie osobistego wizerunku będzie najtrudniejszą rzeczą, z którą będą musieli się zmierzyć.

Chcemy wam przekazać, że wasza negatywność, wasza toksyczność, wasza rozpacz i poczucie beznadziejności — jeśli one rzeczywiście się zaprezentują – nie powinny być waszą negacją. Natomiast mogą one stać się wrotami do głębokich obszarów nieświadomości, do samego podłoża ludzkich nieświadomych intencji.

W trakcie samowyzwalania się musicie poradzić sobie z negatywnością w sobie, nie jest to ważne, jakich środków użyjecie, aby siebie uwolnić.

Orchidium
A teraz chcielibyśmy podzielić się z wami metodą, która zaszczepi w was światło i  wzmacniającą życie energię. Przedstawiamy tę metodę właśnie w tym czasie, ponieważ będzie on wymagać wielkiego hartu ducha i osobistej energii do pracy, zwłaszcza w tym Węźle Chaosu, jak również podczas innych, które pojawią się w przyszłości. Nazywamy ją Orchidium.

Ta prosta metoda nawiązuje do metafory i obrazu z dziedziny botaniki. Największą przeszkodę i zarazem utrudnienie stanowi prostota Orchidium. Istoty ludzkie mają tendencję do czynienia rzeczy bardziej złożonymi niż trzeba, kiedy przychodzi im pracować w ten sposób.

Istotą Orchidium jest sposób, dzięki któremu przyciąga się do KA (waszego ciała energetycznego), jak również do waszego ciała fizycznego – światło duchowe i wzmacniającą życie energię z wysokich poziomów, co jogini nazywają praną a taoiści – chi.

Stosując tę metodę wyobrażasz sobie Orchideę w swoim pępku. Środkowy korzeń tego wyobrażonego kwiatu jest pusty i jest zakorzeniony lub zakotwiczony w twoim kręgosłupie, w miejscu, które znajduje się dokładnie naprzeciwko twojego pępka. Obszar ten znany jest taoistom jako Ming-Ma (Siedziba Życia).

To właśnie z tej Siedziby Życia owa subtelna energia jest rozprowadzana do twojego subtelnego ciała energetycznego a także do organów twojego ciała fizycznego. Ten rodzaj subtelnej energii przynosi efekty bardzo odżywcze i odmładzające.

Kiedy utrzymujesz wizję kwiatu Orchidium, wyobrażasz sobie, że jego pręcik wyrasta i wychodzi z przodu ciebie, ze środka twojego pępka. (Uwaga: Pręciki są wytwarzającymi pyłek narządami rozrodczymi kwiatu. Składają się z nitki pręcikowej zwanej filamentum oraz pylnika, który produkuje pyłek.) Kiedy tworzysz Orchidium w swojej wyobraźni, nitka pręcikowa wystaje ze środka kwiatu. Dla ułatwienia zamieszczono w tym przekazie zdjęcie kwiatu.

Orchidium ze swej natury przyciąga samoistnie najpierw do siebie, a potem do Ming-Ma światło duchowe i subtelne energie z kosmosu.

Pracując z Orchidium wszyscy powinniście wyobrażać sobie kwiat, w każdy sensowny dla was sposób, tak aby był on otwarty a środkowy korzeń – pusty, sięgający z pępka do Ming-Ma.      Najistotniejsze jest, abyście zrozumieli, że Orchidium samoistnie przyciąga do was te niebiańskie energie i nie musicie nic robić.

Nie ma żadnego związku pomiędzy przepływem subtelnej energii do Orchidium a waszym oddechem. Kiedy aktywujecie przepływ energii niebiańskich do Orchidium, napływają one automatycznie i bez żadnych przeszkód, dopóki nie zatrzymacie ich przepływu.

Osoby wrażliwe wkrótce odkryją, że odczuwają napływ energii kosmicznych do pręcika  Orchidium, lecz powodzenie nie zależy od poziomu wrażliwości. Ta świadomość jest tu jedynie udoskonaleniem. Ważne jest, abyście odczuwali i uzmysłowili sobie przepływ światła duchowego i energii do korzenia środkowego – pustej tuby Orchidium w waszych pępkach, potem do waszych Ming-Ma, a następnie włączyli przepływ siły życia poprzez wasze subtelne ciała oraz ciało fizyczne, jeśli sobie tego życzycie.

Proponujemy, abyście eksperymentowali, robiąc pięciominutowe sesje, po to by lepiej rozeznać, w jaki sposób działa na was Orchidium, ale unikajcie też nadmiernej stymulacji.

Jest taka możliwość, że sprowadzicie do waszych ustrojów za dużo niebiańskiej energii i z tego powodu proponujemy, abyście robili w tym czasie pięciominutowe sesje. Pięć minut raz dziennie, to wszystko, czego potrzeba, abyście zaznajomili się z Orchidium i jego potencjałem.

Kiedy zrozumiecie, jak działa na was Orchidium oraz ile niebiańskiej energii jesteście w stanie przyjąć, możecie, o ile sobie tego życzycie, eksperymentować, robiąc dłuższe sesje.

Gorąco nalegamy, abyście po każdej sesji z Orchidium zamykali kwiat, aby nie zostawał otwarty. Ma to na celu samoobronę, kiedy wychodzicie do świata. Dopóki nie nauczycie się, w jaki sposób oddzielać pozytywne energie życia od negatywnych, które was otaczają, sugerujemy, abyście włączyli tę strategię ochrony.

Dodatkowe zastosowanie Aethosa
Jakkolwiek można  wykonywać Orchidium bez jakiegokolwiek dźwięku, w początkowych stadiach możecie odkryć, że Dźwiękowa Medytacja z Aetosem jest dla was bardzo pomocna. Dzieje się tak dlatego że pulsacja wewnątrz tego dźwięku ułatwia ruch niebiańskich energii w korzeniu Orchidium, który łączy się z waszym Ming-Ma.

Kiedy słuchacie Dźwiękowej Medytacji z Aetosem, kiedy zangażujecie Orchidium, szczególną uwagę zwracajcie na pusty kanał, korzeń, który biegnie od Orchidium do waszego Ming-Ma. Dźwiękowa pulsacja wewnątrz Aethosa wzmacnia przepływ niebiańskich energii w tym kanale.

Przeszkody natury filozoficznej i religijnej
Jakkolwiek metoda angażowania Orchidium jest prosta, konsekwencje w pojęciu waszej siły życia i waszej zdolności do utrzymania duchowego światła są dość skomplikowane.

Zachodzi tu bowiem inny rodzaj złożoności, lecz ma on związek z waszymi systemami przekonań.  Jeśli nie wzniesiecie się ponad te ograniczone przekonania, ograniczycie przepływ tych niebiańskich energii.

Żyjecie w kosmosie wspaniałego, niewyobrażalnego piękna, światła duchowego, świadomości i energii.  Jesteście dziedzicami wszystkich tych skarbów i każdy z nich nadaje wam moce świadomości – a mimo to jesteście odcięci od swoich przyrodzonych praw przez wiele waszych poglądów filozoficznych i wyznań religijnych.

Każda religia, która naucza, że jesteście oddzieleni od niebiańskiego świata światła, ponieważ macie fizyczne ciało, stanowi utrudnienie na drodze do prawdy o waszej istocie – takiej, jak widzimy ją my. Każda religia, która mówi, że jesteście oddzieleni od światów niebiańskich oraz ich skarbów poprzez grzech waszych narodzin, jest również, z naszej perspektywy, utrudnieniem.

Te filozofie, które sugerują, że jesteście tylko fizycznymi istotami bez wymiaru świadomości transcendentnej w odniesieniu do czasu i przestrzeni, także są, patrząc z naszej perspektywy utrudnieniem.

Dla dobra eksperymentowania z Orchidium proponujemy, abyście na jakiś czas zawiesili te przekonania. Sami zobaczycie, że Orchidium dobrze na was działa, kiedy naprawdę zawiesicie te ograniczające was formy myślowe. Po pracy z Orchidium w ten właśnie sposób (bez ograniczających przekonań) możecie także zdecydować, że całkowicie i na stałe porzucicie te przekonania i formy myślowe.

Proponujemy, abyście podczas pracy z Orchidium  pielęgnowali następujące przekonania i myśli:

1) Wyobrażaj sobie, że jesteś częścią i dziedzicem wszystkich skarbów kosmosu – najwyższych światów światła i najsubtelniejszych, wzmacniających życie energii.

2) Wyobrażaj sobie jak Orchidium bez wysiłku przyciąga do ciebie te skarby, kiedy tylko zdecydujesz się otworzyć ten kwiat.

3) Poprzez Orchidium możesz doświadczyć transformacji twojego ciała subtelnego i ważnych organów twojego fizycznego ciała.

Używaj tej wzmocnionej energii życia (jak również siły światła), aby podtrzymywała cię, kiedy przechodzić będziesz przez ten potężny Węzeł Chaosu oraz te, które jeszcze po nim nastąpią.

Hathorowie
27 czerwca 2013

Przemyślenia i obserwacje Toma

Termin Orchidium, podany przez Hathorów, odnosi się do mentalnego obrazu kwiatu, który tworzycie w swojej wyobraźni.  Nie musi on wyglądać dokładnie tak jak Orchidium, chyba, że tak zdecydujecie. Hathorowie lubią gry słowne i dla nich słowo orchidium odnosi się do botanicznej metafory, którą tworzycie poprzez swoje moce woli oraz wyobraźni, po to by przyciągać niebiańskie energie do waszych subtelnych ciał energetycznych (waszych KA) oraz  do organów waszych ciał fizycznych.

Tutaj ważnym elementem jest to, że kwiat mentalny jest kwiatem posiadającym pręcik.

Wydaje mi się, że opis Orchidium dokonany przez Hathorów jest w sam z siebie jasny i zrozumiały. Jedyną rzeczą, którą bym dodał do ich opisu jest to, że Orchidium nie wymaga umiejętności wizualizacji.

Wyobrażacie sobie i odczuwacie w jakikolwiek sposób, który wydaje się wam naturalny. Jeśli macie skłonność do „widzenia” rzeczy oczami umysłu, wówczas podczas pracy możecie mieć jasny obraz Orchidium. Jeśli macie skłonność do odczuwania rzeczy, wówczas uzyskacie doznanie odczucia tego kwiatu. A są tam, oczywiście, inne kombinacje zmysłów, przy pomocy których równie dobrze możecie zobrazować sobie Orchidium..

Jeśli chodzi o właściwości fizyczne, wyobrażajcie sobie Orchidium w jakimkolwiek rozmiarze, kształcie i kolorze, jakich sobie życzycie. Ważne jest, by stworzyć Orchidium w sposób najbardziej dla was dogodny.

Pracowałem z Orchidium od roku 2011, w różnych warunkach i mogę zdecydowanie potwierdzić jego skuteczność. Odnalazłem także sugestię Hathorów, że w czasie pracy z Orchidium bardzo pomocna jest Dźwiękowa Medytacja z Aethosem. Wzorce dźwiękowe w Aethosie rzeczywiście ułatwiają przemieszczanie się niebiańskich energii z Orchidium do Ming-Ma na kilka bardzo znamiennych sposobów.  Tak więc proponuję, abyście spróbowali.  Link do 5-minutowej wersji Dźwiękowej Medytacji z Aethosem znajduje się na dole tej strony.

Rozbicie własnego wizerunku
Hathorowie wyrażają się całkiem jasno, mówiąc że zwłaszcza ten Węzeł Chaosu niesie z sobą emocjonalne uderzenia. Mogę osobiście poświadczyć przyspieszenie w sferze emocji od czasu tej letniej równonocy – jeszcze takiej nie widziałem.

Kiedy mówili oni o rozbiciu swojego wizerunku i przyciągnięciu nierozwiązanych kwestii emocjonalnych na poziom świadomej uwagi, jedna fraza rzuciła mi się w oczy:

„… wasza negatywność, wasza toksyczność, wasza rozpacz i poczucie beznadziejności — jeśli one rzeczywiście się zaprezentują – nie powinny być waszą negacją. Natomiast mogą one stać się wrotami do głębokich obszarów nieświadomości, do samego podłoża ludzkich nieświadomych intencji”.
Poprzez nieświadomą intencję rozumieją oni siły psychiczne (myśli, uczucia i pragnienia). Które trzymamy w ukryciu przed sobą. Jako socjalizowane ludzkie istoty wszyscy powinniśmy nauczyć się, w jaki sposób adaptować się emocjonalnie w naszym środowisku.

Zgodnie z moją obserwacją, kiedy my, nie wyłączając mojej osoby, stajemy wobec dylematu, gdy myślimy, odczuwamy lub pragniemy czegoś, czego nie akceptuje nasze otoczenie, wielu z nas wysyła te myśli, uczucia lub pragnienia do podziemia, w głębiny nieświadomego umysłu.

To tutaj, w ciemnościach tej nie posiadającej siebie jaźni, te niedopuszczone do głosu siły psychiczne ucztują i budują. Ostatecznie, wydostają się na otwartą przestrzeń albo my stajemy się skryci na ich temat. Dziwny paradoks ludzkiej natury sprawia, że niektórzy z nas stają się nadgorliwi i potępiają tych, którzy wyrażają te wielce tajemne myśli, uczucia i pragnienia, jakie my ukrywamy w sobie.

Pytałem moich mentorów – Hathorów po otrzymaniu tego przekazu, dlaczego podnieśli oni na sam początek temat podświadomych intencji. Odpowiedzieli: 1) te podświadome myśli, uczucia i pragnienia tworzą efekty quantum, które są czasami w sprzeczności z naszymi świadomymi intencjami. Konflikt ten ogranicza naszą kreatywność i 2) musimy sobie z nim poradzić, i transformować nasze najgłębsze zakorzenienia lub zostać zniszczonymi razem z nimi.

W swoim ostatnim przekazie planetarnym Uzdrawiająca Moc Ludzkiego Serca (13 kwietnia 2013 r.) Hathorowie podali pełną mocy medytację dźwiękową, która jest pomocna przy tym rodzaju oczyszczania. Jeżeli odczuwacie ten sam rodzaj emocjonalnego napięcia Hathorów, powiązanego z tym przekazem, zachęcam was do pracy z Dźwiękową Medytacją Hathorów Uzdrawiającą Czakrę Serca. Link do tego przekazu i medytacji dźwiękowej pojawi się u dołu tej strony.
Orchidium: Pomoc wizualna
Jest takie powiedzenie: … „Obraz wart jest tysiąc słów”. Tak więc pomyślałem, że mogłoby to być pomocne dla niektórych czytelników, gdybym załączył zdjęcie kwitnącego kwiatu.

Na zdjęciu jest hibiskus, aby był jakiś punkt odniesienia. Wasze Orchidium może być każdej wielkości, każdego kształtu lub koloru, zależnie od tego, co wybierzecie.

Ważnym elementem każdego Orchidium jest kwiat, który można otworzyć i zamknąć (stosownie do waszej woli) oraz jego pręcik. W tym przypadku pręcik wyrasta z centralnej części hibiskusa. To właśnie poprzez ten pręcik owe niebiańskie energie (prana, chi) są przyciągane do  Ming-Ma (Siedziby Życia), która jest usytuowana w przedniej części waszych kręgosłupów, dokładnie naprzeciwko pępka.

Z waszego Ming-Ma te niebiańskie energie obiegają wasze ciała energetyczne (wasz KA) oraz organy waszych ciał fizycznych —przekazując pewien rodzaj duchowego oświecenia i powiększając witalność.

Parę przemyśleń na zakończenie
Proponuję, abyście po pracy z Orchidium poświęcili kilka minut (szczególnie wtedy, gdy tworzycie je w połączeniu z Dźwiękową Medytacją z Aethosem), aby tylko „pobyć” z sobą w ciszy przez kilka minut. Byłoby idealnie, gdybyście mogli siedzieć lub położyć się z uwagą skupioną na obszarze waszych Ming-Ma. Rozwijajcie swoją zdolność odczuwania przepływu  chi/prany z waszych Ming-Ma, jak również do waszych ciał subtelnych (waszych KA).

Warto poświęcić czas i zrobić wysiłek, aby rozwinąć ten typ świadomości/uwagi. Sztuka polega na tym, aby nie spieszyć się do działalności na zewnątrz. Po utworzeniu Orchidium spędźcie nieco czasu z sobą poprzez wewnętrzną kontemplację waszych Ming-Ma.

Ta energetyczna ścieżka (z pępków do waszych Ming-Ma) daje najlepsze efekty.

Kiedy byliście płodami w łonach waszych matek, byliście podłączeni do nich poprzez przewód łożyska, i poprzez ten przewód byliście karmieni.

Na głębokim, pierwotnym poziomie, wasza psyche rozpoznaje, że jest to podstawowy kanał, którym otrzymuje się  siłę życiową. Co za tym idzie, na symbolicznym poziomie psychiczno-duchowym kanał ten jest także środkiem, abyście otworzyli się na szerokie wzmacniające moce kosmicznej karmiącej kobiecości – Matki Wszystkich Rzeczy.

Linki:
Uwaga: Kiedy klikniesz poniższy link, znajdziesz się w Listening Agreement. Kiedy przystaniesz na warunki odsłuchiwania, uzyskasz dostęp do wszystkich plików audio, z których możesz korzystać za darmo dla swojego osobistego użytku. Wystarczy schodzić w dół, aby odnaleźć tytuł medytacji dźwiękowej, której chcesz wysłuchać. Słuchawki są gorąco zalecane. Jest to szczególnie ważne podczas słuchania Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation (w rzeczywistości większość głośników komputerowych  nie radzi sobie z częstotliwościami zwłaszcza tego utworu).

The Aethos Sound Meditation 

Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation 

Tłumaczenie przekazu: Anna Małgorzata Bogusz

Uzdrawiająca moc ludzkiego serca – Przekaz Planetarny Hathorów poprzez Toma Kenyona

Ten przekaz  Hathorów jest czystym dźwiękiem.
Innymi słowy, ten przekaz planetarny Hathorów nie zawiera słów. Jest on czystym dźwiękiem.
Od zawsze u Hathorów podstawowym sposobem komunikowania się oraz metodą przekazywania transformujących informacji jest ich powodująca przyspieszenie praca z dźwiękiem. Są to formy czystego dźwięku wywołujące niezwykłe stany ciała i umysłu, którymi możemy się posługiwać, by uzyskać dostęp do wielowymiarowej rzeczywistości naszego bytu.
Tak, w wielkim skrócie, można wyjaśnić przyczynę tego, że ich dźwięki są tak potężne.
Bezpośrednie odczuwanie naszej wielowymiarowej natury jest nie tylko uwalnianiem umysłu i serca, może ono w jednej chwili przekazać nowy intuicyjny wgląd, zwiększyć kreatywność  i natchnąć duchową odwagą.
Bezpośredni link do tej medytacji dźwiękowej znajduje się na dole tej strony. Znajdziecie go również w sekcji Listening  a naszej stronie: (www.tomkenyon.com).
Ten szczególny „przekaz dźwiękowy” został nagrany podczas jednodniowego wydarzenia z udziałem Hathorów (Hathor Intensive), które miało miejsce 13 kwietnia 2013 r. w Istambule. Podczas tej medytacji dźwiękowej skupialiśmy się na czakrze serca i zaskoczyło mnie to, że odczuwałem, jak te dźwięki emanują do wielu podziemnych przejść, które rozciągają się pod terenem tego rozległego miasta, jakim jest Istambuł. Miałem jasne odczucie, że dźwięki te były nadawane z Istambułu na cały świat, ze względu na zarówno geograficzną lokalizację tego starożytnego miasta, jak i jego niezwykłe właściwości energetyczne, które łączą ze sobą Europę i Azję.
W pewnym miejscu tej medytacji dźwiękowej miałem silne wrażenie, że jest ona darem ducha Opiekunów Ziemi, którzy przebywają w przejściach podziemnych. Każdy z nich, bez wyjątku, poinformował mnie, że świat zbliża się do przejścia przez radykalną transformację. Nie wyjaśniono mi, co oni przez to rozumieją, lecz zmiany te będą bardzo uciążliwe, jeśli chodzi o ludzki sposób życia.
Odczułem, że te starożytne istoty mówią mi o tym, że ludzkość musi zmierzyć się ze swoimi nieuwolnionymi urazami emocjonalnymi i przetransformować je, jeśli ma przetrwać przejście do wyższych wymiarów.
Tak więc, celem tej medytacji jest zintegrowanie aspektów samego siebie, które są odrzucane lub zaniechane. Psychologia nazywa ten rodzaj emocji wypartych  cieniem,  a ten odrzucany cień może zanieczyścić nasze życie wewnętrzne tak samo jak nasze działania w świecie zewnętrznym.
Hathorowie są nieugięci, twierdząc, że powinniśmy przetransformować nasz cień, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, skoro mamy podnosić naszą świadomość. Twierdzą też, że  nasz wspólny, zbiorowy cień narasta w zastraszającym tempie, zagrażając  nie tylko przeżyciu ludzkości, ale również przetrwaniu na tej planecie innych form życia.
Pomimo tej niepewnej sytuacji, wobec której stanęła obecnie ludzkość, Hathorowie uważają, że ludzkie serce (czyli czakra serca) ma wrodzoną zdolność do uzdrawiania i transformowania naszego indywidualnego życia emocjonalnego, niezależnie do tego, jak trudne są nasze przeszłe przeżycia i traumy emocjonalne. W ich opinii uzdrawianie naszego życia emocjonalnego subtelnie, lecz dalekosiężnie wpływa na serce zbiorowości (czyli na nasz zbiorowy ton emocji), jak również może mieć i ma wpływ na nasze przeznaczenie jako zbiorowości.
Wysłuchałem nagrania tej medytacji dźwiękowej kilka razy i odczuwałem za każdym razem uzdrawiający oddźwięk w swojej czakrze serca. Hathorowie poprosili mnie, bym napisał o tym jak najszybciej na swojej stronie. Myślę, że świadczy to o tym, jak palącą kwestią jest dla Hathorów nasza obecna sytuacja.
Propozycje dotyczące sposobów słuchania nagrania
1) Jeden ze sposobów słuchania medytacji dźwiękowej polega na tym, by po prostu skupić uwagę na przestrzeni w czakrze serca, która znajduje się na środku klatki piersiowej, za mostkiem. Wystarczy skupić umysł na tym obszarze i słuchać tych dźwięków. Kiedy umysł zacznie wędrować, powróć do czakry serca i odtwarzanych dźwięków.
2) Inny sposób słuchania medytacji dźwiękowej polega na wyobrażaniu sobie, że wersja ciebie znajduje się w czakrze serca. Ta zmiana tożsamości stworzy dla niektórych silniejszy efekt. Zależnie od tego, jak sobie z tym poradzisz, możesz odkryć wizerunek siebie, stojącego, siedzącego lub leżącego wewnątrz swojej czakry serca. W niektórych przypadkach możesz stać się wyjątkowo podatnym na bodźce, nadwrażliwym, np. odkryć, że leżysz skulony w pozycji embrionalnej w swojej czakrze serca. Wystarczy skupiać uwagę na odczuciu, że jesteś wewnątrz czakry serca, niezależnie od tego, jaki kształt ona przybierze. Nie zdziw się, jeśli wygląd wnętrza twojego serca zmieni się, podczas gdy ty będziesz przechodzić przez różne rodzaje emocji.
3) Niektórzy ludzie odkryją, że mocniej działa oddychanie do czakry serca podczas słuchania tych dźwięków. Jeżeli będziesz pracować tą metodą, rób wydechy z westchnieniem i niech one wychodzą z twojej czakry serca. Innymi słowy, wydychaj powietrze w sposób słyszalny.
Bardziej zaawansowana forma tej metody polega na tym, by pozwolić sobie na odczuwanie ruchu energii, która emanuje z twojej czakry serca, kiedy każdym razem wydychasz powietrze z westchnieniem i śledzisz ten ruch ze świadomością, że ta energia z twojego serca krąży po całym twoim ciele.
Osobiście doradzałbym wypróbowanie wszystkich trzech metod i wybranie tej, przy użyciu której najlepiej ci się pracuje. Możesz również odkryć, że pomocne jest posiadania notatnika, gdzie będziesz zapisywać swoje odczucia, wrażenia, obrazy i wglądy intuicyjne,  zaraz po zakończeniu sesji. Jest to wskazane, ponieważ ten stan świadomości wywołany przez dany dźwięk może generować z kolei rodzaj snu budzącego, ale jest podobnie jak w przypadku zwykłych snów, które czasem przekazują znaczące treści, ale również są ulotne z natury          i łatwo zapominane.
Dla mnie ta medytacja dźwiękowa jest rodzajem narzędzia używanego przez archeologa.  Możesz stosować ją, aby odkrywać ukryte przejścia w swoim sercu i odzyskać skarby świadomości, które były ukryte w ciemnościach przed twoim wzrokiem. Możesz, właśnie ty, co jest również ważne, wyprowadzić na światło swojej jaźni świadomość „rzeczy”, które są ukryte w ciemnościach podświadomości.
Podejmij się tego zadania dla siebie. Korzyści z uwolnienia się z uwięzienia emocjonalnego   i ograniczeń mogą przynieść i przyniosą korzyści twoim bliźnim, jak również wszelkiemu życiu.
Click here to listen to and/or download the Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation ©2013.(Kliknij, aby wysłuchać i/lub ściągnąć Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation ©2013)  Zauważ, że jest to nagranie na żywo z wydarzenia w Istambule     i pojawią się odgłosy z pomieszczenia, wyłapane przez mikrofon.
Informacje niezwiązane z tym przekazem
Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, by zawiadomić was o moim zamiarze zorganizowania warsztatów dla tych, którzy studiowali ze mną w przeszłości, jak i dla tych, którzy rozważają taką możliwość w przyszłości. Począwszy od następnego roku zmieniam swój sposób pracy i w związku z tym będzie coraz mniej sposobności przebywania w obszarach dźwięku życia, co stanowi kluczową część moich seminariów.
Obszary dźwięku życia, które stworzyłem podczas warsztatów, są polami subtelnej energii, generowanej podczas chwil mojego dostępu do innych wymiarów świadomości. Podczas nagrywania tych dźwięków  z pewnością nieco z tej uchwyconej z energetyki jest rozpraszane, gdy przekazuję ją z innych wymiarów, apełny wpływ tych pól energii można odczuwać w momencie, gdy na bieżąco przekazuję te dźwięki i zprzestrzeni, gdzie one występują.
W tym roku zaplanowane są w U.S.A. jedynie trzy warsztaty.
The Leviathan, odbędzie się w Peter Jay Sharp Theatre podczas Symphony Space na Broadwayu, w Nowym Yorku dnia 25 maja. W trakcie tego jednodniowego wydarzenia zabiorę was w wiele podróży dźwiękowych, odwołując się do licznych tradycji mistycznych, jako trampoliny w czasie misterium przekształcania Siebie. Wydarzenie to obiecuje tak naprawdę doświadczenie zmiany życia, ze względu na zestawienie bardzo wielu dźwiękowych podróży. Możecie przeczytać na temat tego wydarzenia w zakładceCalendar na naszej stronie.
Bilety można nabyć online z Symphony Space, używając tego linka:
Możecie również zadzwonić do kasy biura Symphony Space pod numer: 212-864-5400, od wtorku do niedzieli, w godz. 13.00 – 18.00. Wszystkie bilety zakupione online mają zniżkę (od każdego biletu) – $2.75, dodatkowa zniżka to $3.00 opłaty manipulacyjnej mniej. Symphony Space akceptuje  karty American Express, Master Card, Visa i Discover. Bilety nie podlegają zwrotowi i nie są zbywalne. Symphony Space sprzedaje bilety tylko online lub w swojej kasie. Nasza kasa nie prowadzi rejestracji uczestników tego wydarzenia.
Uwaga: Jest to jedyne w tym roku wydarzenie na East Coast (Wschodnim Wybrzeżu), i nie jestem pewien czy i kiedy powrócę na Wschodnie Wybrzeże na inne wydarzenie.
Oprócz wydarzenia w Nowym Jorku odbędą się trzydniowe warsztaty w październiku, w  Pacific Northwest area (w obszarze północno-zachodniego Pacyfiku).
4 października poprowadzę Shamanic Buddhist Retreat na Orcas Island, zwane Entering the Mandala. A w dniach 25 – 27 października będę nauczał The Art of Egyptian High Alchemy w Seattle, w stanie Washington. Możecie znaleźć więcej informacji o tych niezwykłych wydarzeniach w zakładce Calendar na naszej stronie (www.tomkenyon.com).
Jeśli pragniecie zanurzyć się w polu dźwięków życia, które tworzę podczas publicznych warsztatów, zachęcam was do zastanowienia się nad uczestnictwem w tych wydarzeniach.
Uwaga Judi: Tom nie powiedział, że ma nie ma zamiaru już nauczać, lecz wyjaśnia, że będzie nauczał mniej, co oznacza, że mniej będzie sposobności, aby przebywać w polu dźwięku życia  jego głosu, a nie ma nigdzie na świecie czegoś takiego jak przebywanie w polu dźwięku życia jego głosu. Żaden zapis na CD tego nie uchwyci. A więc, skoro wy zawsze chcieliście słuchać Toma na żywo, ja poruszę niebo i ziemię, aby być obecna na tych wydarzeniach.  Pole dźwięku życia jest najbardziej transformującym, uzdrawiającym doświadczeniem, jakie kiedykolwiek miałam. Ogłoście to. Jest to odmienianie życia!
©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com
You may make copies of this written message and distribute it in any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any waycredit the author and include this entire copyright notice. The Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation, including all content in the Listening section of the website, may not be distributed or offered on any other web site, as it is for personal, individual use only and is protected by International Copyright. Please note that any recordings of mine offered on any Internet site other than http://www.tomkenyon.com are being posted without my permission and are done so illegally.
Tłumaczenie: Anna Bogusz

Transformacja samoograniczających schematów myślowych i przekonań

Przesłanie planetarne Hathorów poprzez Toma Kenyona
Źródło: www.tomkenyon.com
W związku z galaktycznym przesileniem, które miało miejsce 21 grudnia 2012 r., doświadczacie obecnie zwiększonego napływu energii przyspieszających rozwój. Ten stan rzeczy potencjalnie podnosi was, lecz równie dobrze może być destrukcyjny, stosownie do narastającego polaryzowania się ludzkości.
Powinniśmy skupić swoje komentarze na podnoszącym aspekcie tych nowych energii.
W rezultacie wzrastania duchowego światła, które wchodzi do waszego system słonecznego, stają się teraz bardziej dostępne, na wiele sposobów, wasze wyższe aspekty wymiarowe.
Tak naprawdę te wymiary są dla was dostępne  ponieważ stanowią część waszej natury, lecz wraz z przejściem galaktycznego przesilenia, niektóre zasłony zostały i zostaną podniesione.
Wasz sposób doświadczania tego będzie różnić się od tych, które bazują na waszej zdolności do wyczuwania subtelnych energii. Lecz zmiana ta zachodzi i wpłynie na tok historii ludzkości u samych korzeni.
Można nawet zobaczyć, jak będzie to rozegrane na waszej zbiorowej linii czasu. Chcemy wam przekazać metody i drogi dojścia, które możecie wykorzystać w celu wywierania pozytywnego wpływu na wasze linie czasowe – poprzez transformowanie samo-ograniczających schematów myślowych i przekonań.
Rozważania filozoficzne
Z naszego punktu widzenia jesteście obciążeni wieloma waszymi ideologiami filozoficznymi – religijnymi i duchowymi. Chociaż te rozważania mogą wydawać się w gruncie rzeczy abstrakcyjne, te schematy myślowe nawiedzają waszą percepcję i z samej swojej natury ograniczają wasz sposób doświadczania świata materialnego.
Wiele, lecz nie wszystkie wasze religie i tradycje duchowe podejrzliwie spogląda na świat materii. Utrzymują one, że niebo, raj lub kilka takich wersji udoskonalonej rzeczywistości leży poza zasięgiem waszego doświadczenia jako wcielonej ludzkiej istoty.
Faktycznie, niektóre z nich uznają waszą fizyczność za błąd lub „grzech” i jesteście skażeni przez jedynie ten fakt, że macie ciała. Chociaż dystansujecie się intelektualnie od takich wierzeń, te schematy myślowe funkcjonują w podziemiach waszej kultury. Wywierają wpływ na sposób, na jaki postrzega siebie ludzkość.
Jeśli świadomie bądź nieświadomie akceptujecie te schematy, do tego, kim jesteście i powstaje napięcie pomiędzy waszymi aspektami transcendentalnymi (np. waszą wielowymiarowością)              a waszym bytem wcielonym. Z naszego punktu widzenia jest to niefortunna sytuacja.
My postrzegamy świadomość jako jedno continuum, pochodzące z wyższych poziomów wibracyjnych, gdzie nie-dualność jest zasadą naczelną, schodzącą poprzez rzeczywistość światła do rzeczywistości materii. Z pewnością są tam ograniczenia wibracyjne, lecz światy materii są właśnie tak samo „święte” jak wyższa rzeczywistość światła i czystej świadomości.
Kiedy osiągniecie tę świadomość, uzyskacie dostęp do wszystkich wymiarów waszej istoty, co zwiększy waszą duchową odwagę, zdolność do głębokiego wnikania oraz kreatywność, jak również wasze samo-uzdrowicielskie zdolności.
Chcielibyśmy zasugerować metodę wskakiwania w tę rzeczywistość – aby doświadczać jej bezpośrednio. Regularne stosowanie tej metody przyspieszy przejście z ograniczonego odczuwania istoty do waszej większej, wielowymiarowej Jaźni.
Niektórzy z was będą w stanie dokonać szybko tego przejścia. Inni będą potrzebowali więcej czasu. Ile – to zależy od tego, jak dalece jesteście obezwładnieni waszymi ograniczającymi schematami myślowymi.
Metoda
Ta metoda wykorzystuje centralny kanał energii, który przebiega od korony na czubku głowy poprzez środek waszego ciała – do krocza, punktu  po środku, pomiędzy odbytnicą a genitaliami. Niektórzy nazywają ten kanał tubą praniczną, środkową kolumną lub tajemnym kanałem.
Podczas stosowania tej metody najpierw czujesz i wyobrażasz sobie, jak ten kanał biegnie z waszego krocza w górę, przez środek ciała do korony na szczycie głowy.
Następnie wyobrażasz sobie, jak ten kanał  dochodzi do punktu znajdującego się nad twoją głową.  Możesz umiejscowić ten punkt poprzez podniesienie na chwilę wyprostowanych ramion a następnie zetknięcie palców dokładnie nad głową. Tam, gdzie zetkną się palce, jest to miejsce. Z punktu widzenia egipskiej alchemii ten punkt jest portalem energetycznym dla waszego BA, waszej Duszy Celestialnej. Wasze BA jest pewnym aspektem twojej istoty, który znajduje się poza czasem i przestrzenią, kiedy ich doświadczacie i jest ono źródłem niezmierzonego duchowego wglądu i zdolności. Według nas ten punkt jest właśnie jedną z kilku bram do twojej wielowymiarowości.
Następnie przedłużasz swój kanał centralny poprzez krocze do Ziemi. Zależnie od twojej osobistej energetyki, kanał ten może przemieścić się do Ziemi o kilka centymetrów lub o wiele kilometrów.     W niektórych przypadkach kanał centralny, idący do bramy wiodącej do wielowymiarowości, może sięgać do samego środka Ziemi. Poprzez owo przedłużenie twojego kanału centralnego do wielowymiarowej bramy – nad twoją głową a następnie w dół, do Ziemi, symbolicznie łączysz światy materii i rzeczywistości światła. Niektórzy nazywają to złączeniem Ziemi i Nieba lub zaślubinami Nieba z Ziemią.
Następnym krokiem w tej metodzie jest słuchanie nagrania Medytacji dźwiękowej Aethos, w czasie gdy utrzymujesz świadomość na całym kanale, od bramy nad twoją głową, poprzez środek ciała i do wnętrza Ziemi.
Proponujemy, abyś najpierw pracował z pięciominutowym nagraniem. Ze względu na wysoką wibrację Aethosa, zapoczątkujesz w sobie duchowe oczyszczenie twojego centralnego kanału, kiedy utrzymasz swoją świadomość w sposób opisany powyżej.
Kiedy będziesz pracować w  tej medytacji w opisany powyżej sposób, sprowadzisz na powierzchnię swojej świadomości wszystkie rodzaje schematów myślowych, które są „zadomowione”, że tak powiemy, w waszym systemie czakr i w pamięci komórkowej.
Końcowym punktem oczyszczania z ograniczających przekonań i schematów myślowych jest uświadomienie sobie tego, że jesteś Żyjącym Mistrzostwem. Jesteś połączeniem materii i światła.        Poprzez swoją prawdziwą naturę stanowisz Most Pomiędzy Światami, i w ten oto sposób masz dostęp do wszelkich skarbów wszystkich rzeczywistości.
Uznaj tę metodę za rodzaj oczyszczania duchowego domu. Kiedy podczas tej medytacji narosną schematy myślowe, zdecyduj, czy chcesz żyć nadal z tymi przekonaniami, czy nie. Jeśli nie, wyrzuć je jak stare, zniszczone meble, których już nie potrzebujesz lub nie chcesz. Jeśli sobie życzysz tego, zatrzymaj je.  Jeśli nie, pozwól im odejść.
Kiedy czujesz się dobrze, korzystając z pięciominutowej wersji, możesz, jeśli chcesz, stosować wersję 30-minutową lub pracować z pięciominutową wersją w pojedynczej sesji medytacyjnej. Jednakże NIE RÓB tej medytacji więcej niż raz dziennie, dopóki nie przygotujesz się do podróży w swój świat podziemny.
Nie machamy tym ostrzeżeniem jak „kosmiczną marchewką”, aby was zachęcić. Jest to wezwanie do duchowej trzeźwości, kiedy wyplątujecie się z umocnionych kulturowo negatywnych i ograniczających form myślowych.
Ta prosta medytacja przyniesie wam ogromną korzyść, ponieważ pozwoli wam oczyścić się z przekonań i schematów myślowych, które ograniczały was w przeszłości.
Jeśli przekonacie się do transformacji waszych własnych ograniczających schematów myślowych i wierzeń, proponujemy, abyście często korzystali z tej metody medytacji.
Hatorowie
20 lutego 2013 r.
________________________________________
Przemyślenia i obserwacje Toma
Po otrzymaniu tego przesłania poprosiłem moich mentorów o dalsze wyjaśnienia co do ich przemyśleń na temat Przesilenia 21 grudnia 2012 r.
W ich opinii to szczególne przesilenie galaktyczne było rzeczywistym wybuchem intensywnego światła duchowego i ewolucyjnych energii z centrum galaktyki. Lecz, jak oni zawsze mówią, to przesilenie nie było oznaką końca planety. Jednakże był to wstęp do nowej fali przyspieszających I rozwijających energii.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nieliczne osoby czuły się rozczarowane rano 22 grudnia, kiedy nie wydarzyło się na zewnątrz nic szczególnego po całym tym radosnym, hurra – optymistycznym  oczekiwaniu. Lecz jest tak, że historia ludzkości jest wypełniona podobnymi fatalistycznymi proroctwami, które nie spełniają się. Szybkie wyszukiwanie w Internecie na słowa kluczowe: „historia proroctw zagłady” pokazuje wręcz nadmiar historycznych już przepowiedni, które pojawiły się  i zniknęły.
Lecz o ile Hathorowie  mają rację, to skoro fizyczna planeta nie została zniszczona w czasie Przesilenia 2012 r., zaczęła się nowa epoka.
 Hathorowie mają swoją własną opinię, zgodnie z którą na ludzkość została wylana zwiększona ilość światła duchowego podczas ostatniego zrównania galaktycznego. Sposób, na jaki ten wylew światła wpłynie na każdą osobę, jest różny, zależnie od osoby.
Przede wszystkim Hathorowie uważają, że ten wylew światła obecnie pracuje samodzielnie poprzez nasze indywidualne struktury anatomiczne – dosłownie wywierając wpływ na wzajemne oddziaływanie światła i materii w naszym wnętrzu.
Prosiłem ich o wyjaśnienie, ponieważ wydawało mi się to trochę niejasne. Co oni rozumieją poprzez wzajemne oddziaływanie ducha i materii?
W ich mniemaniu te wzajemne oddziaływania opierają się na przesłance, że materia i światło są ściśle ze sobą powiązane i na pewne sposoby są dwiema stronami tej samej monety.  Ten związek pomiędzy światłem i materią został wyrażony przez Alberta Einsteina w jego słynnym równaniu: E=mc2. Z tego punktu widzenia nasze ciała, które składają się z materii, mogą teoretycznie przekształcić się w światło przy zachowaniu pewnych warunków —warunków ekstremalnych  i niezwykłych – mógłbym dodać.
Lecz tym, co uznałem za intrygujące w ich wypowiedzi, był ich sposób pojmowania natury samego światła. Według nich światło fizyczne i światło duchowe są również ściśle ze sobą powiązane. Zakres drgań, które my nazywamy „światłem” (mając na myśli spektrum elektromagnetyczne widzialne dla naszych oczu) stanowi zaledwie małą cząstkę całego spektrum energetycznego.
Według  Hathorów światło duchowe wibruje dużo szybciej niż światło fizyczne (jak i  szybciej niż jakakolwiek kategoria energii w spectrum elektromagnetycznym). Lecz stosownie do ich ścisłego powiązania, światło duchowe może obniżyć się do fizycznego światła, przy zachowaniu pewnych warunków, i odwrotnie.
Kiedy poprosiłem ich o wyjaśnienie zastosowania terminu: światło duchowe, powiedzieli, że ten typ światła jest wyrażeniem świadomości i jest spotykany w stanach głęboko odmienionej świadomości, jak w niektórych stanach Samadhi (trans jogiczny) lub podczas mistycznych kontemplacji. Dzieje się tak, ponieważ światło duchowe może być postrzegane zmysłami fizycznymi, ale tylko za pośrednictwem najgłębszych poziomów świadomości.
Kiedy Hathorowie powiedzieli: „potężne wzajemne oddziaływania na siebie materii i światła odbywają się wewnątrz nas”, nawiązywali do zarówno fizycznego, jak i duchowego światła.
Jak we wszystkich sprawach ludzkich, sposób, na jaki każdy z nas radzi sobie ze zwiększoną interakcją  światła i materii będzie bardzo zindywidualizowany. Niektórzy z nas wydają się wznosić w górę jeśli chodzi o świadomość,  inni drepczą, a jeszcze inni wydają się tracić zmysły. Kiedy doda się coś jeszcze do tej dziwnej mieszanki irracjonalności, niepokojąca liczba nas wydaje się popadać w szaleństwo.
Wobec tych oscylacji materii w światło, a światła w rozwój materii, Hathorowie są zdania, że zobaczymy przyspieszenie wzrostu i oświecenia u ludzi (co oznacza wzrost świadomości duchowej), jak również irracjonalnego myślenia . A świat będzie jak na „huśtawce” samozniszczenia i samorealizacji. Z tego i wielu innych powodów, ich zdaniem byłoby to bardzo przydatne, jeśli nie  obowiązkowe, żeby pozbyć się starych schematów myślowych i przekonań.
Hathorowie postrzegają schematy myślowe i przekonania jako odrębne kategorie. Schematy myślowe są koncepcjami dotyczącymi rzeczywistości, a kiedy kultura przyjmuje formę myśli jako prawdziwą, staje się ona uzgodnioną rzeczywistością, niezależnie od tego, czy jest ten schemat myślenia jest właściwy, czy nie -.
Kiedy jednostka przyswaja jakąś formę myślenie, wcielając ją do swojego osobistego poglądu na rzeczywistość, ta forma myśli staje się wiarą.
Metoda: Krok po kroku
1. Wyobraź sobie i poczuj kanał centralny, który biegnie przez środkową ciała z twojego krocza do korony.
2. Rozciągnij kanał centralny do swojego punktu BA – nad głową. Aby umiejscowić ten punkt, unieś na chwilę ramiona nad głowę i zetknij palce dłoni. W miejscu, gdzie palce się stykają, jest główny obszar Twojego punktu Ba.
3. Następnie rozciągnij swój kanał centralny do Ziemi, tak daleko, jak jest to dla Ciebie dogodne.
4. Umieść swoją świadomość wewnątrz kanału centralnego.
5. Odtwórz medytację dźwiękową z Aethosem, skupiając się na kanale centralnym. Zacznij na początek od wersji pięciominutowej medytacji dźwiękowej, abyś zapoznał się z oddziaływaniem tej metody na ciebie.
6. W tym momencie, przy tej metodzie, masz do wyboru dwa warianty.
Wariant 1.:
Pierwszy wariant służy  do pracy z określonymi schematami myślowymi i ograniczającymi przekonaniami, co do których wiesz, że masz z nimi do czynienia. Podczas gdy utrzymujesz swoją świadomość w kanale centralnym, pozwalasz energetycznym formom myślowym/przekonaniom zaprezentować się w tobie,  w środku kanału. Ta energia zaprezentuje się tobie postaci modalności sensorycznych lub przybierze postać, która jest dla ciebie naturalna. Tak więc, możesz ją zobaczyć lub odczuć w jakikolwiek sposób. Kiedy energia się wyłania, skoncentruj się na niej podczas słuchania medytacji dźwiękowej. Kiedy umysł zaczyna odpływać, powróć do stanu medytacji. Pracuj z energią, dopóki czujesz, że jest otwarcie lub rozwiązanie w obszarach, gdzie jest ta energia schematów myślowych/przekonań ulokowana.
To może potrwać kilka sesji, jeśli pracujesz ze szczególnie gęstymi lub głęboko osadzonymi formami myślowymi / przekonaniami.
Wariant 2.:
Drugą opcją jest użycie medytacji dźwięku Aethosa, aby sprowadzić energie tłumionych bądź nieuświadomionych schematów myślowych do swojej świadomości.
Podczas gdy skupiasz uwagę wewnątrz kanału centralnego, zauważasz, co powstaje. Kiedy masz odczucie obecności energii w kanale centralnym, skup na niej całą swoją uwagę. W ten sposób w końcu odkrywa się przed tobą schemat myślowy, która jest podłączony do tej energii. Kiedy twój umysł zacznie błądzić, przywróć go ponownie do obserwowania energii.
Możliwe jest, że w kanale centralnym jest więcej niż jedna energia. W tym przypadku, intuicyjnie wybierz jedną i pracuj z nią, aż poczujesz otwarcie lub rozwiązanie w regionie, w którym energetyczne schematy myśli/przekonań się znajdowały. Można wtedy wrócić i pracować z innymi energiami, które zauważyłeś w późniejszej sesji, jeśli czujesz się skłonny, by to zrobić.
Tak jak w przypadku wariantu 1, można bez trudności zrobić więcej niż jedną sesję pracy z gęstymi lub głęboko osadzonymi formami myślowymi / przekonaniami.
Będziesz wiedział, że schemat myślowy/przekonanie została przekształcona, po tym, jak pojawi się  odczucie otwarcia lub rozwiązania. Jeśli nie wykryjesz ich w regionie, w którym znajdowała się energia, nadal koncentruj się na miejscu, gdzie ona była, jednocześnie słuchając medytacji dźwięku Aethosa,  aż uzyskasz wyraźne odczucie tego otwarcia lub rozwiązania.
Jeśli nie doznasz tego odczucia zakończenia, powróć do tej metody ponownie w innej sesji, w celu dalszego przekształcania tych schematów myślowych /przekonań.
Odczujesz w sobie coś nowego, kiedy w pełni przekształcisz schemat myślowy/przekonanie.                  I najprawdopodobniej będziesz miał nowe zasoby –  mentalne, emocjonalne lub/i duchowe, których nie miałeś przedtem.
Możesz pracować tą metodą kilka razy, jeśli schematy myślowe/przekonania są szczególnie gęste (czyli uparte) lub głęboko osadzone.
Na zakończenie
Wierzę, że ta metoda ma moc przerobienia gobelinu percepcji rzeczywistości poprzez świadomą transformację samoistnych schematów myślowych i przekonań.
Ta zdolność do postrzegania świata w nowy sposób, jest, moim zdaniem, jednym z naszych największych (choć często przeoczonych) potencjałów.
Moc zmieniania naszej percepcji rzeczywistości jest nie mniejsza niż moc do zmiany wyobrażania sobie siebie i świata.
Kliknij tutaj, aby wysłuchać i / lub pobrać medytację dźwiękową Aethos. Uwaga: Zostaniesz przeniesiony do strony Listening Agreement Page /Słuchanie Umowy/, a po read and agree to the Listening Terms /Przeczytałem i akceptuję ze słuchu Regulamin/ będziesz miał dostęp do wszystkich ścieżek audio. Przewiń listę w dół, aż znajdziesz Aethos Sound Meditation /Meditation dźwięku Aethos/. Kliknięcie na ten link daje swobodny dostęp do obu wersji pięcio- i trzydziestominutowej.
Jeśli jesteś po raz pierwszy na Hathor Planetary, możesz znaleźć pierwszą wzmiankę o Aethos. Można ją znaleźć w Hathor Archives /Archiwum Hathorów/ pod tytułem: The Aethos and Non-dual States of Consciousness /Aethos i nie- dualne stany świadomości.
Informacje nie związane bezpośrednio związane z tym przekazem.
Kalendarz Toma /Toma 2013 Calendar/ właśnie został zamieszczony na stronie internetowej. Tom będzie w Stambule, Wiedniu, Tuluzie i Monachium na wiosnę tego roku. W Nowym Jorku w dniu 25 maja ma jednodniowy warsztat, jak i w Waszyngtonie, w obszarze Seattle, przez dwa-  trzy dni -w październiku. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego harmonogram, lub można przejść do sekcji Kalendarz w http://www.tomkenyon.com.
Transmisje światła, nowe nagranie katalitycznych dźwięków Hathorów jest już dostępne na CD lub MP3. Są to „na żywo” tonowane sesje z Hathor  Intensive z r. 2011, które składają się z czystych Hathoriańskich kolorów, które skupiają się na gruczołach wydzielania wewnętrznego i tworzą porozumiewanie się pomiędzy ciałem a umysłem. Nie ma na tej płycie mowy, tylko tony. Można usłyszeć próbki audio z płyty, klikając na link powyżej lub przechodząc do sklepu w http://www.tomkenyon.com
 Click here to listen to and/or download the Aethos Sound Meditation. Note: You will be taken to the Listening Agreement Page, and once you read and agree to the Listening Terms you will have free access to all the audio tracks. Scroll down the list until you find the Aethos Sound Meditation. Clicking on that link will give you free access to both the five-minute and thirty-minute versions.If you are new to the Hathor Planetary postings, you might find their first mention of the Aethos of some interest. You can find it in the Hathor Archives under the title, The Aethos and Non-dual States of Consciousness.

Information not directly related to this message

Tom’s 2013 Calendar has just been posted on the website. Tom will be in Istanbul, Vienna, Toulouse and Munich in the spring of this year. He is in New York on May 25th for a one-day workshop and in the Seattle, Washington area for two three-day workshops in October. Click here to view his schedule, or you can go to the Calendar section atwww.tomkenyon.com.
Transmissions of Light, a new recording of Hathor catalytic sounds is now available as a CD or mp3. These are “live” toning sessions from a Hathor Intensive in 2011 that consist of pure Hathorian tones, which focus on the endocrine glands and the interface between body and mind. There is no speaking on this CD, just toning. You can hear audio samples from this CD by clicking on the link above or by going to the Store at www.tomkenyon.com

©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it in any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice. While you are free to share this message with others, the audio files in the Listening section of the website (including the Aethos Sound Meditation) are for your personal use only and may not be shared or posted on any Internet or social media site.

©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com
Można kopiować ten przekaz i rozpowszechniać go w wybranych przez siebie mediach, bezpłatnie, co w niczym nie zmienia praw Autora do tekstu i obejmuje prawem autorskim całokształt jego twórczości. Chociaż możesz swobodnie i bezpłatnie  udostępniać ten przekaz, pliki audio w sekcji Listening na stronie internetowej (w tym medytację dźwięku Aethosa) są do użytku osobistego i nie mogą być udostępniane lub wysyłane w Internecie lub na portale społecznościowe mediów.
źródło: http://jagathon8.blogspot.com/