Zmiany, zmiany, zmiany

Tak szeroko omawiany rok 2012 JEST punktem spotkania -platformą reaktywacji nadludzkiej części, przynoszącej korzyść tym , którzy dostosowali się do poprzednich zmian. Uzyskają sposobność dostępu do nowych przestrzeni mądrości i rozwijania swoich ponadzmysłowych zdolności i kosmicznej komunikacji. Ten rok będzie punktem konwergencji wszystkich waszych przeszłych procesów ewolucji. Po raz pierwszy spotkają się w spirali cyklów ewolucyjnych, która zbierze je razem ukazując cały potencjał, jaki zgromadziliście. Zalążek Nowej Ludzkości i kosmiczno-planetarna świadomość przejawią się z całą intensywnością i wspaniałością, integrując nowe emocjonalne, biologiczne i mentalne struktury kosmicznych istot w czwartym wymiarze. Wówczas zaczniecie naprawdę się rozwijać. Planeta po raz pierwszy będzie wibrować harmonijnie.

Inne ważne momenty, które należy wziąć pod uwagę to lata 2015, 2017, 2020
Restrukturyzacja, renowacja i łączenie całego planetarnego ekosystemu będzie mieć miejsce w czystszym, zharmonizowanym i na nowo zaludnionym wymiarze. Siły natury ponownie odsłonią dla was swoją harmonię, łaskawość i braterskiego ducha, ponieważ będziecie musieli przyłączyć wzorce mentalnej wrażliwości i boskiej czystości, pozwalające wam wchodzić we wzajemne oddziaływanie z naturą w solidarny i wspaniałomyślny sposób. Lata te będą decydowały o sukcesie struktury Nowej Ziemi i podstaw rozwoju ewolucji planety oraz rasy ludzkiej jako nierozerwalnej, różnorodnej, i harmonijnej całości.
Można powiedzieć że rok 2020 będzie kończącym aktywacje Wartości Ery Wodnika. Ziemia I wasz system słoneczny wyjdą wówczas z oddziaływania galaktycznego pasa fotonowego pobudzającego wszystkie zmiany w ewolucji…

…W ponownym kosmicznym uporządkowaniu będziecie podwyższeni do wibracyjnej orbity Wenus. Oznacza to bycie bliżej Słońca i jego atomowo-plazmowego wpływu…

KROM

źródło: http://monikaczyrek.blogspot.com

By soulowicz Posted in Krom