Waszym zadaniem jest uratowanie waszej duszy

Sanat Kumara
20 czerwca 2014 r.

JAM JEST Sanat Kumara.

Przyszedłem dzisiejszego dnia o dokładnie wyznaczonym czasie.

I jak zawsze mam zamiar użyć Boskiej możliwości, by przekazać obecnie żyjącej ludzkości Ziemi naszą Wiedzę i zrozumienie przemian zachodzących na Ziemi.

W poprzednich naszych Przesłaniach nie jeden raz ogłaszaliśmy, co należy przedsięwziąć, aby wasze własne wibracje, poziom waszej świadomości odpowiadał nowej rzeczywistości.

Ci z was, których działania ciągle były zgodne z naszymi zaleceniami, dokonali w swym rozwoju bezprecedensowego skoku. Przed wami pojawiły się zdumiewające możliwości i perspektywy wewnętrznego rozwoju. Wskoczyliście na grzbiet fali Boskiej możliwości i to pozwoli waszej duszy kontynuować ewolucję na nowym poziomie.

Wykorzystaliście daną możliwość! Zdołaliście schwycić naszą pomocną rękę i skorzystać z naszych rad!

Inaczej stało się z większą częścią ludzkości. Ludzie trafili w wir energii i nie uświadamiają sobie wszystkich zachodzących procesów.

Oni znajdują się w sytuacji, gdy nowe energie wypierają z ich istot wszystkie karmiczne złogi, wszystkie złoża starych energii. Jest to podobne do generalnego sprzątania, za które zabraliście się w swoim domu. Wytrzepujecie stare rzeczy, wymiatacie śmieci i dookoła was na jakiś czas panuje chaos i bezład.

Nikt w waszym domu, oprócz was samych, nie będzie zaprowadzał porządku, nie czekajcie na to. Porządek wewnątrz waszej istoty możecie zaprowadzić tylko i wyłącznie wy sami i nikt inny.

Właśnie dlatego uprzedzaliśmy, że każdy z was, żyjących na planecie w tych przejściowych czasach, musi dokonać wyboru i dokona go.

Obecnie na tle nieciekawej ogólnej sytuacji na planecie dostaliście bezprecedensową możliwość własnego rozwoju.

To, co wcześniej, w poprzednich wiekach, spokojnie leżało w głębi waszych istot, teraz dzięki energiom przemian podniosło się na powierzchnię.

Możecie dostrzec to po sobie, możecie dostrzec to dosłownie wszędzie.

Czy to jest dobre czy złe? Niewątpliwie, do szczęśliwego istnienia na planie fizycznym nie jest to dobre. Do rozwoju jednak waszych dusz – to duża szansa.

Zawczasu, jeszcze dziesięć lat przed bieżącą chwilą dostaliśmy ogromną Boską łaskę – przekazywanie naszych Przesłań. Nasze Przesłania były przeznaczone, aby przygotować wasze dusze do energetycznego skoku.

I rzeczywiście, wielu otrzymało pomoc. Żałujemy tylko, że ilość ludzi, którzy dostali tę pomoc i wsparcie, nie jest zbyt duża.

A nawet wśród ludzi, którzy dzięki swojej karmie i wibracyjnemu poziomowi mogli spotkać się z naszymi Przesłaniami, nawet wśród tych ludzi nieduży jest procent indywiduów dokładnie stosujących nasze wskazówki.

Czytacie nasze Przesłania a nadal prowadzicie stary tryb życia. Nie możecie uwierzyć, że tylko postępując zgodnie z naszymi zaleceniami, można znacznie ułatwić sobie istnienie i zdecydowanie uratować swoją duszę.

Brak wiary przeszkadza ludzkości na serio traktować nasze zalecenia.

Brak wiary jest przeszkodą dla wielu dusz.

Wyjaśnię wam, dlaczego boicie się uwierzyć, dlaczego nieufnie traktujecie każdą nową naukę a nawet stare religie.

W żadnej dziedzinie ludzkiego życia nie istnieje tyle zniekształceń, jak w dziedzinie wiary. Jest to zrozumiałe i zupełnie uzasadnione. W istocie, kwestia wiary jest najgłówniejsza dla każdego ludzkiego indywiduum. Jeśli wierzycie, wierzycie szczerze, już jesteście uratowani.

Dlatego więc przeciwstawne nam siły zdobywają się na wszystko, aby skompromitować każde źródło Prawdy w waszym świecie i każdą prawdziwa Naukę. Najbardziej stosowaną metodą jest założenie mnóstwa fałszywych nauk i sekt. W takim morzu kłamstw traci się nie tylko wiarę, lecz i nadzieję na lepszą przyszłość.

Następna metoda stosowana przez przeciwstawne nam siły to kłamstwo i oszczerstwo. Wszystko, co prawdziwe, opluwa się i miesza się z błotem. To zraża wielu szczerych poszukiwaczy Prawdy i odwodzi z Boskiej Drogi rozwoju.

Co jednak proponuje się w zamian? W zamian proponowana jest masa pokus, masa pułapek na planie fizycznym, wciągnięcie do których odcina ludzi od ewolucyjnej drogi rozwoju.

Wasza Droga to Droga Poświęceń. Na tej Drodze na was czekają najtrudniejsze próby i przeszkody.

Tylko najsilniejsi w wierze są zdolni uniknąć wszelkich sideł i pokus świata fizycznego.

Dlatego więc zawsze w ciągu całego swego życia przypominajcie sobie o Bogu i Wyższej rzeczywistości.

Ani jedna godzina waszego życia nie powinna być przeżyta bez Boga. Dopiero gdy ciągle jesteście skoncentrowani na Wyższej rzeczywistości, jesteście zabezpieczeni przed przeciwstawnymi siłami, otrzymujecie dar rozpoznawania tego, co jest korzystnie dla rozwoju waszej duszy, i tego, co wywiera szkodę nie do poprawienia.

Kolejny raz zwracam waszą uwagę, że dzisiejsze czasy to przede wszystkim czasy na oddzielenie dusz, które są zdolne do dalszej ewolucji, od dusz, które nie nadają się.

Wasze czasy dostarczają wam gigantycznych możliwości do wzrastania duchowego. Bez trudu możecie rozróżnić, kto i po stronie jakich sił działa. Ponieważ i politycy, i finansiści, i ludzie u władzy dłużej nie mogą utrzymywać godnych masek na twarzach.

Maski są zrzucone i staje się widoczne, kto i po czyjej stronie występuje.

Gdy widzicie i znacie tych, którzy występują po stronie nieboskich sił, i nadal wspieracie ich przez strach czy zainteresowanie, faktycznie występujecie po stronie tych sił. Dlatego, zanim podejmiecie jakiejkolwiek decyzję w swoim życiu, dobrze rozważcie wszystkie następstwa, a w pierwszej kolejności, dla waszej duszy.

Ciało fizyczne pozostanie w ziemi, waszym zadaniem jest uratowanie waszej duszy.

Przez to wszyscy mędrcy we wszystkich czasach woleli stracić ciało, lecz uratować swoje dusze.

Zastanówcie się nad tym moim Przesłaniem.

JAM JEST Sanat Kumara. OM.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/teksty/2014.06.20.htm

Wasz świat z pewnością powinien się zmienić, aby dalej rozwijał się zgonie z Boskim wzorcem

JAM JEST Sanat Kumara.

Przybyłem do was ponownie, dzieci Ziemi.

Za każdym razem podczas naszego przyjścia wam się udziela możliwości dotknięcia Starożytnej Wiedzy dotyczącej budowy Wszechświata i waszego przeznaczenia jako części jedynego Wszechświata.

Tak, umiłowani, każdemu z was przypisana jest specjalna misja w ramach jedynego procesu ewolucji tego Wszechświata.

I czasem jest bardzo trudnym znosić opanowujące was błędy i godzić się z nimi.

Prawo swobodnej woli jest pewnikiem w waszym świecie. Jednakże istnieją kosmiczne terminy i istnieje korytarz Boskiej możliwości. Przyszedłem przypomnieć wam o tym, że Boska możliwość się zawęża. I wasz świat z pewnością musi się zmienić, żeby dalej rozwijał się według Boskiego wzorca. To jest aksjomat. Lecz zmuszony jestem przypomnieć wam o nim.

Często przychodzę do waszego świata, aby wyrobić sobie wrażenie o przebiegu zachodzących procesów i skorygować je na czasie. Powinniście jednak zdać sobie sprawę, że istnieje ewolucyjna droga ułożona/ustalona dla waszych dusz przez Stwórcę tego Wszechświata, a jest także droga, którą w chwili obecnej podąża większość ludzkości. To jest droga do nikąd. Jest to droga podążania za niższymi, zwierzęcymi instynktami i cielesnym umysłem.

My nie możemy zmusić was do rezygnacji z waszego wyboru. Musicie zrozumieć, że ani ja, ani nikt inny z Mistrzów nie przyjdzie do was i nie będzie, jak niegrzecznych dzieci, siłą zaciągał za rękę na Boską Drogę rozwoju.

Na tym polega misja waszego czasu: oddzielać te dusze, które są zdolne do dalszej ewolucji, od tych dusz, które powinny zostać spalone w kosmicznym piecu jak chwasty.

Ja i inni Mistrzowie przychodzimy do was poprzesz naszego Posłannika właśnie po to, aby dać wam zrozumienie o zachodzących procesach i wskazać Drogę.

Na waszym etapie ewolucyjnego rozwoju powinniście wykazać się większą ofiarnością, większym Służeniem Życiu. Spowolnienie waszego rozwoju, które obserwujemy, jest sprowokowane wpływem sił iluzji. Powinniście uświadamiać sobie, że w waszym świecie działają dwie przeciwstawne siły: jedna siła skierowana ku Wspólnemu Dobru i druga siła skierowana ku rozdziałowi, indywidualizmowi, egoizmowi i rozpalaniu najniższych instynktów.

Powinniście za wszystkimi zjawiskami, zachodzącymi w waszym świecie, odróżniać działania tych dwóch sił. Jak na początek, to będzie w pełni wystarczające. Obserwując wszystko, co się dzieje wokół, zadajcie sobie tylko jedno pytanie: które siły skorzystają z tego, co się dzieje?

Jeśli obserwujecie przesadne zwiększenie potrzeb lub skłonności do rozwiązłego zachowania, musicie uświadamiać sobie, że każda wasza uwaga nakierowana na te procesy, zarówno pozytywna, jak i negatywna, żywi te procesy waszą Boską energią.

Dlatego udzielamy Nauki o powstrzymaniu się od stosowania przemocy. Bo nie ma sensu walczyć ze złem. Ono zaczyna żywić się waszą energią i się pomnaża.

Jednocześnie, powinniście zdawać sobie sprawę, że każdy z was znajduje się na swoim etapie rozwoju ewolucyjnego. I każdy z was jest w stanie przepuszczać Boską energię w różnym stopniu.

Jeśli jesteś rozwiniętą jednostką, twoje czakry są otwarte i przepuszczasz do waszego świata Boską energię wysokiej jakości. Dlatego dowolne wykorzystanie energii w sposób niejakościowy przynosi ci wielką karmę – nawet myśl potępiająca przejawy świata o niskiej jakości.

Większość z tych, którzy czytają nasze Przesłania, narazie nie jest jeszcze w stanie przepuszczać znaczną ilość czystej energii. Czakry są zaśmiecone i nie mogą poradzić sobie z dużym przepływem energii. Wasze etap rozwoju zakłada aktywną ingerencję w procesy współdziałania tych dwóch przeciwstawnych sił, działających w waszym świecie. Poprzez swoje aktywne działania w podtrzymywaniu Dobra zarówno w myślach i uczuciach, jak i w czynach, przyczyniasz się do swojego własnego rozwoju i otwarcia swoich czakr.

Dlatego Nauka o powstrzymaniu się od stosowania przemocy, jakiej udzielamy, będzie w różny sposób stosowana przez indywiduów znajdujących się na różnych etapach ewolucji.

Utrzymywanie zasad Wspólnego Dobra wymaga od was aktywnych działań na planie fizycznym. Jednak dla jednych działania te są związane z rzeczywistymi działaniami na planie fizycznym w postaci czynów i działań fizycznych, a dla innych, bardziej rozwiniętych jednostek, wymagana jest praca wewnętrznych, duchowych mięśni.

Mogę was zapewnić, że na obecnym etapie rozwoju ludzkości jest bardzo mała ilość osób z wysokim poziomem rozwoju duchowego. Dlatego waszym głównym zadaniem jest pomagać tym osobom w utrzymaniu Boskich wzorców.

Wcześniej czy później z chaosu, który istnieje teraz na świecie, uda się nam stworzyć społeczeństwo, które spełnia kryteria Złotego Wieku.

Ale do tego, żeby nadejście Złotego Wieku stało się jak najszybciej i z możliwie najmniejszą liczbą ludzkich strat, potrzebujecie świadomego stosunku do zachodzących procesów i ich zrozumienia.

Podczas cykli naszych wykładów, jak i przy codziennych czytaniach naszych Przesłań w pozostałym czasie, jest szlifowana i zmieniana wasza świadomość. Ludzie, którzy codziennie czytają nasze Przesłania przez siedem lat lub więcej, i stosują w swoim życiu to co przeczytali, automatycznie wchodzą do złotego funduszu ludzkości.

Dlatego cały sekret dalszego postępu na Drodze ewolucji założony jest w naszych Przesłaniach i już jest wam dany.

Wszystko zależy wyłącznie od waszych dążen do stosowania tego, co już wam dano, i intencji, jakimi kierujecie się w życiu.

JAM JEST Sanat Kumara. Om.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl/przeslania.htm

Nadszedł ostateczny czas, by działać we właściwym kierunku

 

Pan Sanat Kumara

21 marca 2013 r.

JAM JEST Sanat Kumara.

Przyszedłem dziś, by zapoczątkować jeszcze jeden cykl Przesłań, który otrzymacie dzięki przeogromnej Łasce Niebios do was, aby były one dla was pomocą i wsparciem w przyszłości.

W dniu równonocy wiosennej planeta Ziemia dokonała jeszcze jednego niewielkiego skoku w kierunku zwiększenia jej wibracji i energetyki. Teraz następuje nowy okres dostrojenia się całej przyrody do dokonanych zmian.

Przyszedłem dziś udzielić wam tej informacji i zalecić wam, aby podążaliście za naturalnym przebiegiem wydarzeń na planecie.

Bardzo pomogłoby wam utrzymywanie świadomości we wzniesionym stanie pozytywności, harmonii i pokoju. Jak dotychczas wielokrotnie mówiono wam, iż należy wypracować ten stan i ciągłe w nim trwać. Czas na to właśnie nadszedł. Ponieważ tylko ci, którzy wypracowali ten stan i stale w nim przebywają, będą mieli się dobrze w nadchodzących czasach i będą mogli przebywać wśród przyrody.

Dla pozostałych będzie to niemożliwe z powodu tego, iż będą odczuwali różne dyskomfortowe stany, z którymi będą musieli sobie radzić. Środki waszej współczesnej medycyny nie mają leku przeciwko zwiększonej wibracji i energetyki planety, leku przeciwko ogólnemu energetycznemu i wibracyjnemu tłu. Środki iluzji zaś mogą zaniżać ludziom wibracje, aby zamknięci w dużych osiedlach, czuli się komfortowo, tylko do pewnego momentu. Jednak po przejściu pewnego progu przestanie im to pomagać. Wielu ludziom, którzy wybrali służyć mamonie, zaczną przydarzać się różne rzeczy.

Powoli, stopniowo i prawie niezauważalnie szeregi będzie opuszczało coraz więcej ludzkich jednostek, które już nie będą posiadać możliwości dostrojenia się do zachodzących planetarnych zmian.

Data 21.12.2012 roku zaznaczyła koniec epoki, która przeszła, i początek nowej epoki, która dopiero będzie się rozwijała.

Lekkie przejścia skokowe, jakie planeta zaczęła dokonywać, będą przebiegały również w przyszłości, ponieważ ona podąża za ogólnym kosmicznym rytmem i prawidłowym regularnym rozwojem tego wszechświata.

Nadszedł czas, umiłowani, zastosować w praktyce informacje z Przesłań udzielonych wam w ciągu ostatnich lat. A także słusznie użyć energii otrzymanej podczas ich czytania. Właśnie po to dano wam Boską Naukę – jako pomoc i wsparcie na nadchodzące lata.

Dziś przyszedłem z całą swoją Miłością do was i troską o was wszystkich, aby dać wam impuls podążania naprzód – w poprawnym kierunku.

Bardzo mało czasu pozostało z możliwości, którą wam dano, aby wyprowadzić się z dużych osiedli. Po tym, jak możliwość ta się zakończy, wszystko będzie inaczej, ponieważ planeta stanie się inna. I wszystkie Żywe stworzenia, które ciągłe dostrajają się do zachodzących na niej zmian, również będą inne. I wtedy nawet jeśli zechcecie wejść do przyrody, będzie to dla was bolesne. A dalsze mieszkanie w dużych osiedlach będzie niszczące dla wszystkich waszych ciał. I w tamtym momencie Nauka stanie się dla was bezużyteczna, ponieważ czas na jej stosowanie już będzie zakończony i nawet jeśli postanowicie ją stosować, będzie to bezużyteczne. Poza tym dostęp do składowej energetycznej [tej Nauki] będzie przerwany dla mieszkających pod kopułami wielkich osiedli, gdzie wśród ludności przeważają przejawy iluzoryczne, aby przerwać możliwość, by oni dokarmiali się i rozrastali dzięki otrzymanej podczas czytania Boskiej energii.

Więc, nadszedł ostateczny czas, by działać we właściwym kierunku. I czas ten nie wydłuży się ani powtórzy.

Działajcie odważnie, dokonujcie potrzebnych zmian. W tej chwili daje się wam całe wsparcie Niebios.

Przestańcie słuchać swej iluzorycznej istoty, która szepcze wam, że trudno jest być ciągłe pozytywnym i przyjmować z wdzięcznością i miłością wszystko w warunkach, w jakich mieszkacie, i swobodnie przejawiać swoje Boskie cechy, i że jest prawie niemożliwe wyprowadzić się z wielkich osiedli. Wszystko jest możliwe, umiłowani, i wszystko jest w zakresie waszych sił i możliwości, i wasz los jest teraz w waszych rękach.

Przyszedłem sprowadzić tą informację do waszej zewnętrznej świadomości, aby pomóc w wyborze stanu świadomości i wewnętrznego dostrojenia się, a także miejsca zamieszkania, które będzie wam pomagało, zamiast przeszkadzać, w utrzymywaniu tego dostrojenia się podczas najbliższych lat zachodzących zmian na planecie Ziemia, abyście mogli pozostać w harmonii z nią i pomyślnie kontynuować swój rozwój naprzód na Drodze ewolucji.

JAM JEST Sanat Kumara i jestem z wami i obok was, gdy wyprowadzicie się poza kopuły wielkich osiedli. OM.

 

Obraz namalowano po odebraniu przesłania od Pana Sanat Kumara, pod Jego kierownictwem.

© Rosica Aweła

źródło: http://mirasz.w.interia.pl

Teraz nadszedł czas na wasze działania

Sanat Kumara
21 grudnia 2012 r.

Przychodzimy do was, znajdujących się we wcieleniu teraz, aby okazać wam pomoc, którą można okazać i należy okazać.

Za każdym razem, zanim przyjść i otworzyć nową Boską łaskę do nadania naszych Przesłań z oktaw eterycznych do waszego gęstego świata, ja długo medytuję i skrupulatnie dobieram słów, które w bieżącej chwili mogą okazać maksymalną pomoc i wsparcie. Wiem, że bardzo wielu z was oczekuje na tę wielką łaskę i wielokrotnie odwiedza nasze miejsce w Internecie, aby przekonać się, iż Bóg i Nauczyciele nie opuścili was.

Owszem, ukochani, im bardziej ciężko staje się nosicielom Światła, naszym uczniom, w świecie fizycznym, tym z większą chęcią i ochotą przychodzę, aby wyciągnąć moją pomocną dłoń do tych, których cała istota jest przygotowana do odbioru naszych energii odnowy, które nieustannie przynosimy do waszego świata, w tym przez nasze Przesłania.

Wiem, że wielu z was oczekiwało na szczególne moje dzisiejsze Przesłanie. Na to składa się wiele przyczyn. A główna przyczyna to co raz cięższa sytuacja nosicieli Światła w utrzymywaniu równowagi planu fizycznego planety. I tak naprawdę jest.

Pozwólcie, iż przypomnę o tych mgnieniach przed waszym wcieleniem, kiedy otrzymywaliście wytyczne i instrukcje.

Powinniście przypomnieć sobie o waszej misji.

Powinniście przypomnieć sobie o tym teraz.

Każdego razu, jak jakiekolwiek ciężkie energie świata będą próbowały zawładnąć waszą świadomością, powinniście przypomnieć, że do waszego obowiązku należy ignorowanie tych energii. Wszelkie negatywne energie z przeszłości, które pozostały w waszym świecie i otaczają was mocnym pierścieniem, macie pokonać dzięki własnym wewnętrznym wysiłkom.

Właśnie teraz nadszedł czas na wasze działania. Wasze wewnętrzne zasługi, które przejawiają się jako ognie waszych serc, jako rozpromienienie waszych aur, jako nimby dookoła głów, mają być wykorzystane przez was teraz. Każda negatywna cecha, która wynurza się z waszego wnętrza lub przychodzi z otaczającej przestrzeni, wymaga od was natychmiastowej pracy na rzecz zneutralizowania negatywu.

Jest to wewnętrzna praca na planie myśli oraz na planie emocjonalnym i astralnym. Jest to praca waszych ukrytych duchowych mięśni, które mieliście wytrenować w ciągu tych wszystkich lat, gdy czytaliście nasze Przesłania.

Właśnie teraz powinniście pracować. Ponieważ na ile skuteczna będzie teraz ta praca w przezwyciężeniu wszelkich negatywnych stanów, zależy przyszłość planety Ziemia.

Jeśli uda się wam pokonać wszelki negatyw obok siebie, jeśli pokonacie wszelkie negatywne stany własnej świadomości, stanie się to gwarancją, iż na plan fizyczny nie zejdzie kolejna klęska żywiołowa, katastrofa ekologiczna lub wybuch społeczny.

Subtelna praca na rzecz przekształcania własnej świadomości i podświadomości jest zdolna do zapobiegania każdej klęsce żywiołowej.

Dopiero wtedy, gdy Wzniesione Zastępy przekonają się, iż wystarczająca ilość wcielonych indywiduów jest zdolnych kontrolować przestrzeń dookoła siebie, zarządzać energiami w materii, nowe dyspensy i Boskie łaski będą możliwe/otwarte dla planety Ziemia.

Teraz nadszedł czas na waszą zasadniczą pracę, dla której przyszliście w to wcielenie. Równowagę energii należy stale utrzymywać za pomocą waszych wewnętrznych osiągnięć.

Wasze ego będzie starało się sprowadzić was na fałszywą drogę, obwiniając innych ludzi, obwiniając wasze rządy, władzę. Zawsze istnieją siły, które próbują wykorzystać każdą negatywną energię do jeszcze większego rozkołysania łodzi.

Podstawowa teza naszej Nauki, której nieustannie udzielamy na przestrzeni całej historii rozwoju ludzkości: wszystko, co wam się wydarza, dzieje się właśnie dlatego, że kiedyś byliście autorami przyczyny tego wydarzenia.

A ponieważ teraz świat się staje się subtelniejszy, więc dla was otwiera się możliwość pokonania wszelkich negatywnych energii na planie myśli i uczuć jeszcze przed tym, jak te energie osadzą się na planie fizycznym w postaci huraganów i kataklizmów.

Wam udziela się wielkich możliwości w sferze przekształcenia planu fizycznego dzięki zmianie waszej świadomości.

Jeden człowiek, który osiągnął poziom Chrystusowej świadomości, jest zdolny zrównoważyć karmę wielu ludzi, z którymi on jest karmicznie związany i z którymi mieszka bardzo blisko. W tym tkwi przyczyna, iż ludzie od zawsze z wielkim poszanowaniem traktowali każdego świętego, jeśli on osiedlił się w tejże miejscowości, gdzie oni mieszkają.

Wraz z mlekiem matki wchłaniali wiedzę o tym, że święty zamieszkały w ich miejscowości, jest gwarantem, że nic się nie stanie ich ziemi, ich plonom. A ich potomkowie będą zdrowi i szczęśliwi.

Tak nie jest w waszych czasach. Świat zapomniał o starożytnej wiedzy. I wielu z tych, którzy wydają się za świętych, nie są świętymi, a ci, którzy są święci, wywołują rozdrażnienie i nie są uznawani.

Do waszego podstawowego zadania jako nosicieli Światła należy wprowadzać do świata słuszne wzorce. W tym macie opierać się na wewnętrznej wiedzy, która wyłania się z waszych serc. Do wewnętrznej więzi z tajnym człowiekiem własnego serca potrzebujecie stałej, codziennej pracy nad sobą, nad własną świadomością.

Istnieje prawo dziesięciny, które powiada, że dziesiąta część od wszystkiego ma być oddana Bogu. Jak również dziesiąta część waszego czasu ma być przeznaczona na praktyki duchowe i miłe Bogu sprawy.

I nie zapominajcie o Bogu w krzątaninie dnia. Jeśli jesteście w stanie na szczycie dnia, gdy codzienne energie owijają was bez reszty, zachować choćby w jednym zakamarku świadomości pamięć o Bogu, żadne burze życiowe i niepowodzenie nie są dla was straszne.

Zawsze zachowujcie czystość swoich serc, mimo wszelkich sytuacji, do których trafiacie. To pomoże wam zachować w życiu słuszny kierunek i zawsze iść górną Drogą, wyznaczoną dla was przez Boga!

JAM JEST Sanat Kumara. OM.

© Tatiana Mikuszyna

źródło: http://mirasz.w.interia.pl

Przebijąc się na Drugą Stronę

.

Sanat Kumara

przez Tazjimę, 18 Grudnia 2012

… Nie jest konieczne, aby nawet wiedzieć o Wzniesieniu dla kwalifikowania się na podjęcie tego kroku.

Jak to jest, Raj (radź)?  (Raj to przydomek, którym Mistrz woli być nazywanym)

Ci ludzie, którzy prowadzą dobre życie, w służbie, w pokoju, wzniosą się, nawet jeśli nigdy nie słyszeli tego słowa.  Wielu z tych ludzi jest pracownikami Światła, którzy jednak świadomie nie przebudzili się do swoich misji.  Są niewyraźnie świadomi, że jest więcej do życia niż to, co już napotkali, ale nie są w stanie odkryć, czego to może dotyczyć.  Ze względu na okoliczności, niektórzy opiekują się członkami rodziny i pracują długie godziny, aby zarobić na życie i nie czują, że mogą mieć luksus na pracę nad własną duchową podróżą.  Zrobili swoje kroki na drodze wznoszenia się najczęściej nieświadomie, jednak będą radować się, gdy odkryją pewnego dnia, że ​​doszli do nowej ziemi, wypełnionej pokojem i miłością.

Jaka była moja ścieżka?

Czy nie wiesz?   Parłaś do przodu, pozostawiając męża, rodzinę i przyjaciół.  Nic nie mogło powstrzymać cię od duchowych poszukiwań.  Kwestionowałaś, uczyłaś się i odpuszczałaś ciągle nauki, szukając własnej drogi przez to, co było oferowane w świecie.  Nauczyłaś się słuchać wewnętrznego głosu, swego serca.  Wiesz jak sprawdzać ducha, słuchając i czując wewnątrz.  Przeszłaś wiele, przejdziesz dalej wzdłuż swej ścieżki, niż wielu innych.

Jednak powiemy teraz tobie (i czytelnikom), że Wzniesienie nie jest konkursem.  Jest drogą osobistą i zbiorową, którą przynajmniej część ludzkości obecnie przechodzi.  Jest to proces, który będzie kontynuowany, nawet jeśli przebijesz się na drugą stronę do piątego wymiaru.  Kiedy tam przybędziesz, możesz zdecydować się na odpoczynek, ale prędzej niż później zaczniesz znowu iść do przodu po swojej ścieżce, poprzez służbę, poprzez naukę, poprzez wiele sposobów, które zostaną ci zaoferowane.

Jest jeszcze wielu, teraz w tych ostatnich dniach, którzy wciąż mają wątpliwości, że mają to w sobie, co pozwoli im na Wzniesienie.  Nie bójcie się, najdrożsi, ponieważ wszyscy jesteście kochani.  To wasze własne myśli i emocje utrzymują was w dole w ustawicznym uczuciu separacji, rozbieżności, może nawet w rozpaczy.  I z pewnością możecie czuć się zagubieni w tych wszystkich sprzecznych opiniach i informacjach, które są prezentowane we wspólnocie pracowników Światła.  To dlatego tak ważne jest, aby podchodzić do wszelkich informacji, w tym także do tego komunikatu, z własnym wewnętrznym rozeznaniem jako waszego przewodnika.  Czas na zewnętrznego nauczyciela dobiega końca, to się skończyło.  Nie ma już kapitanów, nie ma liderów tego ruchu.  To jest ruch i podróż, która składa się z jednostek – wszystkie idące własnymi drogami.  I jest to też podróż, która zabierze wiele osób w tym samym kierunku, do tego samego celu.

Wiedzcie także, że Wzniesienie nie jest jednorazową inicjacją.  Jest wiele stopni do Wzniesienia, nie tylko jeden.  Ci z was, którzy zdecydują się przejść poza pierwsze raczkujące kroki Wzniesienia, będą prowadzeni przez wzniesionych mistrzów i istoty anielskie.  To wspaniały i rozległy świat, w który jesteście w trakcie wchodzenia.  Wieloświat jest czymś znacznie więcej, niż można to sobie wyobrazić po przejściu szkolnej klasy – Ziemi.  Będzie wiele do ponownego nauczenia się, ale odkryjecie wielką przyjemność w robieniu tego, ponieważ zaczniecie ponownie przypominać sobie to co pozostawiliście za sobą po wcielaniu się od tak dawna temu.

Wasza planeta jest obecnie w ferworze ostatnich dni Ciemnego Wieku (Kali Juga).  Wkrótce wyjdziecie poza te niższe wibracje, dotykając je tylko przez moment, jeśli waszym pragnieniem jest nauczanie i prowadzenie tych, którzy nie przejdą przez most mieczy w tym czasie, w tej Przemianie.  Archanioł Michał niedawno stwierdził (2012 Scenario), że Wzniesienie pozostanie otwarte dla tych, którzy są blisko, aż do końca ich życia.  Ci, którzy przejdą przyczynią się do podniesienia wibracji planety, torując drogę dla większej ilości osób.  Niektórzy wskazujący drogę (wayshowers) staną się strażnikami bramy (gatekeepers), utrzymując połączenie pomiędzy dwoma światami otwartymi dla ułatwienia przejścia dla innych. I wielu z pierwszych wzniesionych podejmie życie w służbie, pomagając tym przyjaciołom i członkom rodziny, którzy pozostali, pomagając im zrozumieć korzyści i możliwości, jakie Wzniesienie do piątego wymiaru może zaoferować.

Dla wielu z naszych inicjowanych był to czas do przeprowadzenia przeglądu ich życia.  Możliwe, że widzieliście epizody swojego życia odgrywające się przed oczami waszej wyobraźni lub przypominaliście sobie dawno utraconych przyjaciół lub krewnych.  Niektórzy ludzie też powrócili z powrotem do waszego życia, być może, aby zobaczyć, czy zapomniana albo niedokończona lekcja została przerobiona.  Na pewno jest to czas, aby odpuścić to, co nie jest już potrzebne, gdyż nic co jest z niższej wibracji nie może być zabrane do nowego świata – to będzie pozostawione za wami.  Ta lista zawiera związki, które są niezdrowe, prace, które nie pozwalają na kreatywność i także to co jest ekscesywne i niezrównoważone. Jest to również czas, aby nauczyć się wybaczyć sobie za te rzeczy, które uważacie, że nie zrobiliście, gdy mogliście.  Przebaczenie, odpuszczanie, słuchanie swego serca i przebywanie w pokoju są najważniejszymi atutami.

Świat, który jest pozostawiany z tylu będzie próbował utrzymywać waszą uwagę, wywołując obawy, stwarzając nieufność między ludźmi poprzez nadużycia mediów i rozprzestrzenianie kłamstw przez organy rządowe i różne instytucje, w tym dziedzinę medycyny, religii, edukacji , nauki, ekonomii i innych międzynarodowych korporacji.  Zostawcie to wszystko za sobą, nie może to iść za wami do nowego świata, chyba że oni także puszczą swoje lęki i wkroczą do Światła.

Dla tych z was, którzy obawiają się, że nie są odpowiednio przygotowani do Wzniesienia; wiedzcie, że nadal możecie mieć problemy do rozwiązywania, w dalszym ciągu będziecie mieć emocje do przepracowania i warunki fizyczne, które wymagają uzdrowienia.  Nie musicie być doskonali, aby móc się wznieść.  Jednak musicie być otwarci na poszerzenie swoich poglądów światowych, aby włączyć różnorodność ludzkości, jak również istoty galaktyczne i międzygalaktyczne, istoty wzniesione i anielskie królestwa, które będą dla was bardziej widoczne, gdy bardziej zapoznacie się z nowym światem.  Będzie tam wiele do odkrycia i wiele do nauczenia.

W pasażu cykli, ostatecznie cała ludzkość przejdzie przez Wzniesienie, tylko nie teraz.  Nie wszyscy są gotowi, ponieważ w przeszłości zajmowało wiele wcieleń na przygotowanie się do podjęcia pierwszych kroków prowadzących do zainicjowania na drodze do Wzniesienia.  Ci, którzy są w trakcie Wzniesienia w tym obecnym cyklu, albo przygotowywali się przez dłuższy czas, albo są ‘gwiezdnymi ziarnami’ (starseed), którzy ucieleśnili się w tym właśnie celu – by działać jako wskazujący drogę i stworzyć energetyczny szlak dla tych ludzi, którzy są w stanie podążać ich śladami.  Wiele ‘gwiezdnych ziaren’ wzniosło się na innych planetach i w innych systemach słonecznych, galaktykach, nawet w innych wszechświatach.  Niektóre ‘gwiezdne ziarna’ i pracownicy Światła pochodzą z najwyższych niebios i powrócą tam, gdy ich praca tutaj zostanie zakończona.  Istnieje wielka różnorodność pomocników w gotowości, aby wspierać ten proces narodzin zarówno planety, jak i jej pasażerów.

Te ostatnie dni obecnego cyklu, spędźcie w cichej kontemplacji i medytacji, jeśli możecie.  Jeśli nie, bądźcie świadomi tych energii przez cały dzień i wzywajcie nas, wzniesionych mistrzów i anielskich królestw, do asysty.  Jesteśmy tutaj, aby pomagać, aby służyć i jest to sposob dla naszego dalszego rozwoju, gdyż my też podnosimy się w naszej odpowiedzialności i rozwijamy się w naszym serwisie dla Wszechświata.

Poszerzcie swój umysł, aby objąć całość tej planety jako wasze ciało.  Zobaczcie całą ludzkość jako jedną istotę, gdyż tak naprawdę jesteście jednym.  Przeżywacie ten proces z kilku punktów widzenia, aby zdobyć doświadczenia, które będziecie przekazywać dla innych światów, gdy nadejdzie pora, tak  jak my pomagaliśmy wam.  Wiedzcie, że jesteśmy waszymi braćmi i siostrami i jesteśmy tutaj, aby asystować. Wołajcie nas i my przybędziemy, aby udzielić wam naszą energię, Światło i miłość, aby dać wam siłę w chwilach zwątpienia i słabości.  Jeśli czujecie, że zeszliście na chwilę z drogi, wybaczcie sobie i kontynuujcie dalej.  Utrzymujcie uważne, wewnętrzne skupienie na tym, jak się czujecie, co czujecie i jak chcecie się czuć.  Prowadźcie dziennik swoich inspiracji, marzeń, medytacji i praktykujcie komunikację ze swoją wyższą jaźnią.  Miejcie wiarę, że przebijecie się przez te ostatnie kawałki ciemności, które wydają się powstrzymywać was od celu.  Będziemy was wspierać, jesteśmy tutaj, aby pomóc – pamiętajcie tylko wołajcie nas i my przybędziemy.

Na zawsze w Świetle, JESTEM Sanat Kumara.

Namaste.

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher   http://bluedragonjournal.com/

Przetłumaczyła Krystal

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Każdy dzień jest ważny! Każde mgnienie jest ważne!

Pan Sanat Kumara

25 września 2012 r.

JAM JEST Sanat Kumara.

Przybywam w dniu dzisiejszym udzielić swojego przesłania ludzkości Ziemi.

Wiecie, że bardzo wiele tysięcy lat temu poręczyłem za ziemską ludzkość przed Najwyższą Radą Kosmiczną Wielkiego Centralnego Słońca. Wstawiłem się, by nie została ona usunięta jako niezdatna do dalszego rozwoju, lecz by dać jej szansę na kontynuację jej ewolucji.

Wtedy razem ze mną na planetę Ziemię przybyli do pomocy ochotnicy – Istoty Światła, nie tylko przedstawiciele Hierarchii Rubinowego Promienia z Wenus, ale także przedstawiciele innych ewolucji we Wszechświecie, którzy osiągnęli wystarczająco wysoki poziom, lecz każdy z nich jest na innym poziomie rozwoju. Wszyscy oni pozostali, by wcielać się na planecie, aby pomagać ziemskiej ludzkości do chwili, w której ona stanie się zdolna samodzielnie podążać do przodu i w górę spirali ewolucji.

Większość z nich jest teraz ponownie we wcieleniu na Ziemi. Niektórzy są jeszcze śpiący, a inni, choć świadomi, tak pogrążyli się w bagnie gęstego świata materialnego, że albo nie mogą być w pełnym Służeniu, albo wcale nie są w stanie być w Służeniu Wspólnemu Dobru. A ci, którzy służą Bogu, czynią to w ekstremalnie trudnych warunkach i zwiększającym się przeciwdziałaniu sil iluzji.

Oni są tymi, którzy przez swoje Służenie i osiągnięcia potrafią wymodlić nowe Boskie Łaski dla wszystkich ludzi na tej planecie. Oni więcej od innych dążą stwarzać Boskie wzorce, maksymalnie, na ile to im się udaje, we wszystkich dziedzinach życia, tam gdzie są. Te Boskie wzorce wchodzą do zbiorowej nieświadomości ludzkiej wspólnoty i w ten sposób milionom daje się szansę naśladować i wprowadzić nowy tryb życia, jedynie możliwy dla epoki Nowego Porządku, która się już rozpoczęła.

Niewielu z nich jest w pełnej Służbie Bogu i dzięki ich współpracy z innymi Istotami Światła z Wyższych oktaw eterycznych bilans energetyczny planety Ziemia zostaje utrzymywany.

A teraz doszedłem do istoty mojego przesłania. Przybyłem wezwać was wszystkich, którzy czytają te wiersze. Wzywam was o pomoc moim wiernym pomocnikom, którzy są obecnie wcieleni na planecie. Są oni obok was. Możliwe, iż nawet ich nie zauważacie, lecz oni tam są! Modlą się za was wszystkich, pracują dla dobra całego świata!

Wzywam każdą duszę, w której płonie Boski Ogień, aby pomogła im i wszystkim innym Światłym duszom! Wzywam was wszystkich, aby pomagać sobie nawzajem w tych czasach, które nadeszły, i w czasach, które nadejdą! Każdy przebudzony i podążający do Boga człowiek jest niezwykle cenny teraz! Jest on przewodnikiem Boskiego Światła do waszego świata i pomaga w realizacji Planu naszego Ojca. Więc bądźcie wszyscy stale czujni! Bądźcie świadomi! Trwajcie w Radości i w Miłości! Bądźcie harmonijni i napełnieni spokojem! I stale przestrzegajcie Boskie Prawa!

Umiłowani moi, możecie to wszystko! I żeby nie było wam aż tak ciężko, nawet powiedziałbym, aby było wam znacznie lżej, pomagajcie sobie nawzajem! Bo im więcej was jest w stanie pełnić Służbę Bogu, tym więcej może być udzielono Boskich Łask dla wszystkich!

Każdego dnia podczas swojego Służenia możecie zacząć oddawać cząstkę swojej energii na rzecz Misji wszystkich Światłych dusz wcielonych teraz na Ziemi!

Im więcej czasu potraficie spędzić w maksymalnie wywyższonym stanie świadomości, przewodząc Boskie energie do waszego świata, tym łatwiej będzie wam wszystkim, którzy dążą do Boga. I tym łatwiej będzie nam wszystkim ze światów subtelnych pomagać wam i nakierowywać was w budowaniu Nowego Życia.

Wasza przyszłość, przyszłość całej rasy ludzkiej oraz przyszłość planety Ziemia jest w waszych rękach – w waszej determinacji dążyć i w waszej wytrwałości!

Każdy dzień jest ważny! Każde mgnienie jest ważne!

Przekazuję wam teraz impuls Sukcesu!

JAM JEST Sanat Kumara.

 

Obraz namalowano po odebraniu przesłania od Pana Sanat Kumara, pod jego kierownictwem.

© Rosica Aweła

źródło: http://mirasz.w.interia.pl

Przygotujcie się do Bramy Lwa 8/8

Sananda Kumara, 28 lipca 2012

Pozdrowienia, tu Sananda Kumara.  Chciałbym was przygotować na to, co się wydarza w chwili, gdy rozmawiamy.  Po pierwsze, parę informacji wprowadzających. Miało miejsce kilka serii operacji z udziałem przebywających na Ziemi przedstawicieli galaktyki oraz niebiańskich sił światła.  Jeśli to czytacie, oznacza to, że pomagaliście w tym na wyższych planach, czy jesteście tego świadomi, czy też nie.  Pomagacie każdego dnia, gdy łączycie się na powrót z miłością, myśląc o zmianach na Ziemi, i swą miłością promieniujecie w sfery światła. Robicie to, zapewniam was.  Widać to z naszych Statków i nagranie tego zapisane jest w Szambali jako gotowość Ziemi do Wzniesienia. Kolejno następują po sobie zdarzenia, które zostały już sfinalizowane, gdyż Wzniesienie jest procesem wydarzającym się krok po kroku, aż rozpuszczenie będzie kompletne, a Nowa Ziemi zostanie zamknięta w energetyce Ziemskiej Siatki, która utrzymuje wszystkie strumienie życia na Ziemi na swoim miejscu w Galaktyce Drogi Mlecznej.  Na Ziemi wcieliła się grupa kilku milionów dusz, które pracują nad ukończeniem tych zadań, podczas gdy dalej uczestniczymy w niekończącym się procesie ewolucji w cyklu narodzin i śmierci w tym Wszechświecie oraz Wszechświatach, które leżą poza nim.  Doszliśmy do cyklu, w którym oświecenie jest dostępne dla każdego, kto go pragnie, a śmierć nie jest już dłużej konieczna.  Kiedy ktoś jest gotowy, by oddać okrycie jednego życia i bez wysiłku wejść od razu w następne, wybierze właściwy moment.

Gdy to mówimy, zainicjowany został sygnał transmisji na wielkim świetlnym statku, połączonym z najwyższymi siłami światła, będącymi we współpracy ze wszystkimi Statkami ostatnio widzianymi, które rzadko pojawiają się w tym kwadrancie czasu i przestrzeni.  Te energetyczne siły połączyły się w obecnej chwili, aby wysłać sygnał do Alkione i Energii Źródła w naszym Słońcu Centralnym.  Jest to kapsuła energii, która mogła być wystrzelona dopiero po ukończeniu poprzednich operacji. Przed tysiącami lat przepowiedziano i spodziewano się, że ta kapsuła energii zostanie wypuszczona z Ziemi z powrotem do Źródła.  Jest to wezwanie do czynu, do ukończenia rozpuszczenia, które jest w pełnym toku.

Ta wiadomość ode mnie jest apelem.  Wasze światło jest potrzebne teraz.  Ktokolwiek poświęcający swoją uwagę wyszukiwaniu przez niezliczone godziny wiadomości przy użyciu elektronicznych urządzeń, pozostanie z tyłu, podczas gdy powinien iść naprzód.  Zrozumcie, że zamiast tego lepiej spędzić ten czas w ciszy i z dala od elektroniki.  Idźcie na spacer w przyrodę i połączcie światło swego serca z Ziemią i bądźcie w Służbie najwyższych sił światła, uwalniając coraz to większe promienie miłości i światła w Kosmos w kontemplacji i medytacji nad tym, co się teraz wydarza.  Pozwólcie sobie odpocząć od ciągłego martwienia się.  Unikajcie impulsu łączenia się z negatywnością, nawet jeśli nie macie rzeczy potrzebnych do przetrwania. Zrozumcie, że jest to dowód, iż odbywa się oddzielanie Ziemi od dualności i te drzwi zatrzaskują się wam przed nosem.  Jesteście w procesie dostrajania się do Nowego.  Dokonujecie tego doznając opóźnień w poruszaniu się naprzód w starym programie.  Częściej będziecie doświadczać pewnego rodzaju frustracji, ponieważ nic już nie działa, albo rzeczy, których kiedyś było mnóstwo, znikają.  Zamiast się tym frustrować, pozwólcie sobie na bycie Obserwatorem w stanie ciągłej uważności i świadomości, że jest to otrzymywana przez was Wskazówka.  Ta Wskazówka pokazuje wam, aby podążać z nurtem, a tam gdzie pojawia się blok, zawrócić, przegrupować się i podjąć kroki niezbędne do tego, by ruszyć w innym kierunku ku Nowemu.  Zrozumcie, że jesteście świadkami zmian, które rozgrywają się tuż przed waszymi oczami, i że nie usłyszycie tego w wiadomościach.  Jednym z przykładów takich zmian jest Twitter, który ostatnio na jakiś czas kompletnie zniknął z sieci.  Twitter zmieniał swój system, więc będzie on gotowy w krótkim czasie połączyć się z zaawansowaną technologią. Musieli się oni odłączyć od sieci, aby zaktualizować swoje pliki i przygotować się do pewnych obwieszczeń, które się pojawią szybciej niż myślicie.  Bądźcie gotowi.  To nie jest próbny alarm.

Po tym, jak zostało wysłane Wezwanie do Alkione z wielkiego energetycznego statku na Ziemi, w odpowiedzi zostanie przez Źródło przekazana seria impulsów, podróżując przez Gwiezdne Wrota na naszym słońcu Sol i na zewnątrz ku Planetom naszej Galaktyki, rozpalając Kosmiczne Promienie, które zstąpią na Ziemię, w diamentowy czworościan jądra energetycznej Sieci Ziemi i w każdą jednostkę na Ziemi poprzez jej centrum energetyczne Korony na czubku głowy. Ta seria impulsów będzie transmitowana przez 11 dni aż do otwarcia Bramy Lwa w dniu 8 sierpnia.  Każdy impuls będzie spełniał inny cel.  To, że Murdoch teraz się wycofuje, a jego współpracownicy są oskarżeni, jest wydarzeniem, na który czekali ludzie w mediach.  Oznajmiono im, że albo przejdą na nowy tryb i zaczną w wiadomościach mówić tylko prawdę, albo dostaną wymówienie i usłyszą, że mogą sobie darować powrót do branży.  Ich wymówienia są już wydrukowane i czekają w zaadresowanych kopertach.  Nie będzie w tym opóźnień, gdyż Twitter, Facebook, Google, serwisy informacyjne, radio, telewizja i temu podobne były przygotowywane na przejście na inny system od dawna i za kulisami podejmują ostatnie kroki niezbędne przed tymi obwieszczeniami.  Jakakolwiek część tych organizacji, która podlegała prawom ograniczającym swobodę wypowiedzi, zostanie od tego uwolniona, a każda osoba, która nie jest gotowa by mówić prawdę w ramach tychże organizacji, zostanie usunięta ze stanowiska.  Wszystkie instytucje finansowe są już  przygotowane do zmiany komputerów i waluty w ciągu mniej więcej tygodnia przemiany na świecie.  Mistrzowski Plan dla rządów jest już na swoim miejscu i nie ma się o co niepokoić.  Wszystko wydarzy się w sposób pokojowy.

Zostało jeszcze parę rzeczy do przygotowania.  Przez następne dwa tygodnie bądźcie uważni i pozbądźcie się wszelkiego oporu, jaki moglibyście jeszcze żywić przed zmianą na korzyść miłości.  Pozwólcie, by wasze relacje albo uzdrowiły się, albo zakończyły.  Wybaczcie innym krzywdy doznane w przeszłości, ponieważ  nie mają one znaczenia.  Nikogo nie nienawidzicie.  Uwalniajcie, uwalniajcie pochodzące od ego myśli, które mieliście na temat relacji – po to, aby móc szybko wejść w Nowe.  Robienie mniej będzie dla was wsparciem.  To nie jest automatyczne.  Musicie wykonać wewnętrzną pracę i solidnie osadzić wasze stopy w miłości. Skontaktujcie się w tymi, którzy są daleko i przypomnijcie im, że ich kochacie.  Bądźcie spokojni, kiedy rzeczy nie działają tak jak planowaliście, wiedząc że to oznacza, że definitywnie stawiamy ostatnie kroki.  Jeśli nie jesteście pewni czy wszystko to się wydarza, to znak, że macie się dostroić do waszej Wyższej Jaźni.  Gdy to uczynicie, uczucie, że wszystko się zmienia będzie jednoznaczne. Raz jeszcze: poszukiwanie tego w wiadomościach karmi tylko ego i nie obdarzy was doświadczeniem wiedzy o tym, że po prostu wiecie.

Gdy impulsy absolutnej energii rozchodzą się jako fale ze Źródła ku Ziemi, impulsy Najwyższej Miłości łączą się z Ziguratami, Piramidami, Gwiezdnymi Wrotami, Obeliskami i innymi portalami w Wewnętrznej Ziemi, tworząc pole siłowe, będące energią, która wzniesie Ziemię.  Istnieje wiele miejsc na Ziemi, gdzie przejścia do innych światów znane jako Gwiezdne Wrota wbudowane zostały w Ziguraty, a także w Świątynie ukryte głęboko w tajemnych górach i na otwartej pustyni, gdzie niewiele istot może być tego świadkami.  Kiedy ktoś wejdzie do Ziguratu, odkryje, że jest on chroniony przez labirynty, pola siłowe i inne środki bezpieczeństwa, jak również przez Istoty ulokowane tam, by zatrzymać każdego, kto chciałby wejść, a kto nie powinien przechodzić przez Gwiezdne Wrota.  Wszystkie Gwiezdne Wrota Ziemi są teraz strzeżone przez siły Światła.  Istnieją również bazy istot pozaziemskich, w których od pewnego czasu stacjonują siły światła – głęboko w Jeziorach i Oceanach Ziemi.  Można zobaczyć te bazy wyższych cywilizacji, które działają we współpracy z Ziemią, przyglądając się ich lokalizacjom przez Google Earth.  Te impulsy aktywują Piramidy ustawione głęboko w dżunglach Ziemi, które przez stulecia były pokryte roślinnością.  Wszystkie tajemne miejsca na Ziemi muszą się przebudzić i energetycznie połączyć ze Wzniesieniem.  To, że nie stoicie na Saharze, Kole Podbiegunowym czy tysiące stóp pod wodą, na dnie jeziora, nie oznacza, że to wszystko się nie dzieje.  Postępy są codziennie filmowane z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która przelatuje na niskiej orbicie Ziemi.  Zobaczycie transmisje z tych nagrań i będziecie zdumieni wszystkim tym, co się wydarza.  Zadaniem tych impulsów jest rozpoczęcie przebudzenia w ciągu następnych parunastu dni.  Gdy to pole energii jest już na miejscu, wszystkie kolejne zdarzenia są możliwe.  Tajemne Portale do Wewnętrznej Ziemi, które przez długi czas były utrzymywane w stanie otwartym przez siły światła, również zostaną ujawnione.  To, co kiedyś było ukryte, teraz zostanie odkryte, niewidoczne stanie się widzialne.

Koncentrujcie się dalej na tej części głęboko w was, która jest energią Źródła i połączcie się w swym sercu z tą Najwyższą Wiedzą i Najwyższą Miłością.  Wiedzcie na pewno, że następnych parę dni to dni decydujące i gdy Ziemia wejdzie w wyższe wymiary, zostaną na niej uwolnione nowe potencjały, które długo były oczekiwane.  To oznacza Bramę Lwa i 72 godziny po niej.  Medytujcie i kontemplujcie nad tym.  Czas, jaki znamy, dobiegł końca.  Poznajcie Wewnętrzny Pokój i wiedzcie, że jestem zawsze z wami. Namaste.

Sananda przez Elizabeth Trutwin

Elizabeth Trutwin © All Rights Reserved. http://CosmicAscension.org,http://GalacticRoundTable.in
Przetłumaczyła wika

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Życzę wam osiągnięcia stopnia świadomości, który pozwoli wam dążyć najwyższą Drogą – Sanat Kumara

21 czerwca 2012 r.

JAM JEST Sanat Kumara przybyły do was znów.

Światy, gwiazdy, Niebiosa tryumfują z powodu nadzwyczajnej możliwości, która znowu otworzyła się dzięki Boskiej Łasce.

Przybyłem do was tego dnia letniego przesilenia, aby wzmocnić swoje energie i abyście mogli odczuć nasze Zjednoczenie. Zjednoczenie każdej cząstki życia z naszym Jedynym Ojcem w Niebiosach.

Nadzwyczajna kosmiczna możliwość została przejawiona po decyzji na dzisiejszym posiedzeniu Rady Karmicznej i następującym po nim zatwierdzeniu na Wielkim Centralnym Słońcu – gwieździe Syriusz.

Przybyłem nie po to, abyście dostali możliwość przeczytania kolejnego Przesłania. Przybyłem po to, abyście uświadomili swoje Boskie przeznaczenie. Na waszym etapie rozwoju ewolucyjnego czytanie naszych Przesłań to za mało. Powinniście dokładać wszystkich swoich starań, aby wasza świadomość była zdolna zmieścić Boskie Prawdy. A jedną z tych Boskich prawd jest to, iż wasza planeta zmienia swoje wibracje. Właśnie ta zmiana otwiera dla was możliwość podążać Boską Drogą rozwoju.

Staliście doroślejsi. Przygotowaliście się do tego, aby zrobić następny krok w swoim rozwoju ewolucyjnym. Dosłownie jeszcze wczoraj Rada Karmiczna i Rada Wyższa tego Wszechświata miały wątpliwości: czy udostępnić czy nie nową możliwość? Czy przedłużyć daną łaskę czy nie? I oto dziś podjęto decyzję! Należy powiedzieć, że na kosmicznej wadze wyważano dosłownie każde posunięcie waszych dusz, nie tylko zaś postępki i działania w tych złożonych poprzednich miesiącach.

Musieliśmy stwierdzić kolosalny sprzeciw ze strony przeciwległych sił. Musimy docenić te wysiłki, które podejmowały nieliczne dusze. Szale wagi zostały wyrównane. Potrzeba było całkiem niewiele, aby Boska możliwość się przedłużyła. Zaproponowałem pomoc. I dzięki mojemu momentum osiągnięć, które włożyłem do kosmicznego banku, ja oraz inni Nauczyciele otrzymali możliwość znów przychodzić i udzielać Przesłań ludzkości Ziemi.

Na tę możliwość ludzkość nie zasłużyła. Teraz jest udzielana wam jako zaliczka. Więc powinniście stale pamiętać o tym, że każde wasze działanie, każda wasza myśl lub uczucie w najbliższym czasie mogą określić dalszy los świata.

Gdy bierzecie w banku kredyt, ryzykujecie, że możecie nie zwrócić pieniędzy. Wystąpiłem waszym poręczycielem, że zdołacie wywiązać się ze swoich zobowiązań, które podejmowaliście przed wcieleniem. Życzę wam osiągnięcia stopnia świadomości, który pozwoli dążyć najwyższą Drogą.

Umiłowani, wystarczy tylko kilku indywiduom zademonstrować nową świadomość i nowe myślenie. To jest bardzo trudne, jednak niezbędne do zrobienia. Dlatego jak tylko tych niewielu zademonstruje nowy typ relacji zbudowany na nowej świadomości i nowym myśleniu, miliony innych ludzi będą w stanie skorzystać z tego momentum osiągnięć. Kolektywne nieświadome ludzkości jest zdolne do kumulacji zarówno negatywnych przejawów ludzkiej świadomości, jak i pozytywnych dążeń niektórych osobników. Zatem, każdy człowiek zdolny pokazać w tych trudnych warunkach należyty poziom świadomości, składa własne osiągnięcia na ołtarzu Służenia ludzkości. I cała ludzkość nabywa możliwość do dalszej ewolucji.

Na tym polega zasada, na tym leży Droga. Każdy, który osiągał w przeszłości pewny poziom świadomości, przygotowywał ludzkości drogę na setki i tysiące lat do przodu. Dwa tysiące lat minęło od czasów wcielenia Jezusa, jeszcze więcej upłynęło od czasów wcielenia Gautamy Buddy, lecz ludzkość dotychczas korzysta z ich momentum osiągnięć.

Każdy z was jest zdolny zademonstrować nową świadomość. Każdy z was jest zdolny wejść na następny ewolucyjny stopień, aby święcić przykładem. Wasza epoka charakteryzuje się tym, że wszystkie wasze osiągnięcia bardzo szybko rozprzestrzeniają się po całej kuli ziemskiej. Każdy wasz krok w słusznym kierunku będzie spotykał nadzwyczajne wsparcie Niebios.

Lecz tak samo sprawiedliwe będzie, że indywidua, które oddzieliły siebie od Boga, bardzo szybko będą zbierać plony własnej negatywnej karmy. To, co nie pasuje do nowego etapu rozwoju ewolucyjnego, będzie degradowało i znikało z oblicza Ziemi. To, co odpowiada nowemu etapowi, będzie kwitnąć dzięki Łasce Niebios.

Widzicie dookoła siebie i te i tamte przejawy. I każdy z was ma możliwość wyboru śmierci lub nieśmiertelności, życia dla siebie lub życia dla Ogólnego Dobra, niebytu lub Życia wiecznego.

Bardziej klarownie i dokładnie jeszcze nigdy nie mówiono. I na tym polega prawo tych czasów.

Chciałbym utrwalić to, co powiedziałem, jednym przykładem. Ten przykład podaje samo życie. Obecnie, gdy czas mojej obecności się kończy, muszę wam powiedzieć, iż wieczne życie i nieśmiertelność są teraz dla was tak bliską możliwością, którą osiąga się natychmiast. Nigdy wcześniej w starych czasach nie istniało takiej możliwości. Im większa nędza i ubóstwo dookoła, tym większą wartość w oczach Boga mają wasze osiągnięcia.

Każdy z was jest cudem w rękach Boga. Wszystko zależy tylko od waszego uświadomienia i dążenia do Boskości.

JAM JEST Sanat Kumara

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net