Świadome Odnowienie Duchowe

Archanioł Zadkiel

 

Spisał Ramaathis-Mam

 

Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka

 

Maj 2011

 

Z anielskich sfer pozdrawia was Archanioł Zadkiel, życząc byście z entuzjazmem i wewnętrzną solidarnością otworzyli się na waszą wrażliwość i boską łączność.

Istnieje wiele pytań, zadawanych codziennie przez duchowych pracowników w związku z konfliktowymi i chaotycznymi wydarzeniami na waszej planecie. I chociaż istnieje wielka różnorodność konfliktów i nierozwiązanych sytuacji, jest JednaUniwersalna odpowiedź: “Świadome Uniwersalne Odnowienie Duchowe”. Wszystkie konflikty psychiczno-emocjonalne oraz dysfunkcje fizjologiczne mają wspólne źródło, a jest nim wzrost boskiej świadomości i synchronizacja z procesem duchowego wznoszenia zachodzącym obecnie na waszej planecie, w Układzie Słonecznym i Galaktyce. Doświadczenia, odbierane przez was jako gwałtowne i traumatyczne, stanowią tylko odzwierciedlenie waszego zrozumienia zjawiska życia oraz ewolucji. Każdy z was doświadcza sytuacji i warunków egzystencjalnych w zależności od posiadanych wierzeń i pojęć. Boskie Źródło jest jedno i scala wszystkie Boskie Istoty płynące z prądem kosmicznej ewolucji. Dlatego właśnie, gdy zaczynacie się z nią zestrajać, następuje synchronizacja i przemiana cieni, zgodnie z archetypami kosmicznej ewolucji uaktywniającymi w waszym życiu świadomą duchową odnowę.

Trans-formacja jest narzędziem stosowanym przez Nieskończonego Stwórcę i waszą Istotę Esencjonalną w celu przełamywania barier koncepcyjnych, ideologicznych i błędnych wierzeń. Konflikty i cierpienia są konsekwencjami stanu bezruchu oraz ewolucyjnego przystosowania.  Chociaż wy czujecie się rzekomo w tym stanie dobrze, konflikty i cierpienia są duchowymi narzędziami użytymi przez waszą istotę i wszechświat właśnie dla waszej transformacji. Można zadać pytanie: przemiana w co i w jakim celu? Zmienianie się oznacza odnawianie łączności z waszym Świetlistym, Twórczym Aspektem, który ma moc wyboru warunków ewolucyjnych niezbędnych dla Integralnej, Dynamicznej Fuzji w Miłości, Pięknie i Harmonii Boskiej. Tak prosto a tak wzniośle, nieprawdaż? Transformacja stanowi proces zrozumienia i umiejętności przystosowania się do tego, by, przy waszej współpracy, okoliczności pokierowały wami oraz uaktywniły to, czym Już Jesteście i co macie zapisane w waszej Mapie Wewnętrznego Rozwoju. Zakorzeniły się w was wyobrażenia, że do zmiany i duchowego wzrastania niezbędny jest wielki wysiłek i skomplikowane metody. W rzeczywistości jest to znacznie prostsze niż myślicie. Wszystko jest kwestią waszej wiary w to, kim Jesteście, bo w zależności od tego będziecie myśleć i działać w określony sposób. Ważne jest, byście zrozumieli pojęcie Potęgi Woli, którą wszyscy posiadacie. Teraz nie używacie jej w sposób konstruktywny i harmonijny, co uzależnione jest od tego, za kogo się uważacie. Myślicie i działacie zgodnie z wiarą w to, kim jesteście. Wysiłek i spartańska samodyscyplina są bezowocne w kreowaniu prawdziwej przemiany wewnętrznej. Dlaczego? Świadomy Obserwator nie jest zsynchronizowany ze świadomym umysłem a to powoduje konflikt w Twórczej podświadomości rządzącej w rzeczywistości waszym istnieniem.

Wpojono wam, że bez osobistego wysiłku i pełnej dyscypliny nie możecie osiągnąć sukcesu ani duchowych czy materialnych celów. Ten ideowy dogmat jest oszustwem. Podsycił jedynie wiele konfliktów, niezgody i cierpienia w waszym społeczeństwie oraz w sferze duchowości. Doświadczane przez was cierpienie oraz inne ewolucyjne rany są wynikiem mylnego rozumienia procesu ewolucji i duchowego wznoszenia się. W związku z tym my, sfery boskiego światła, zapraszamy was, abyście zrewidowali przejawiane koncepcje ideowe, wierzenia oraz perspektywę egzystencjalną. Przemiana wewnętrzna jest zagadnieniem świadomej odnowy oraz rozumienia skutków, jakie powoduje wola, świadomie użyta w celu przeprogramowania podświadomego umysłu poprzez umysł świadomy. Podświadomość twórcza jest kluczem i sanktuarium, gdzie rodzą się procesy, których doświadczaliście w ciągu waszego istnienia. Dlatego tak niezbędne jest, abyście począwszy od tej chwili, zaczęli rozumieć naturę jedności istniejącą pomiędzy niższym a wyższym ciałem mentalnym. Myślicie, czujecie i działacie w oparciu o pojęcia i wierzenia, które uznaliście za pożyteczne, by tworzyć stan komfortu i harmonii wewnętrznej. Kto jest odpowiedzialny za kreowanie, integrację i aktywację waszych myśli, emocji i działań? Podświadomość twórcza – wyższy umysł, połączony z Nieskończoną Inteligencją Stwórcy Kosmicznego, dzięki czemu wszystko działa synchronicznie i spójnie. Nieporozumienia i konflikty są prowokowane przez was, gdy nie jesteście w harmonii z Siłą Kosmiczną nadzorującą i projektującą procesy ewolucji.

A więc, przemiana nie polega na procesie dyscypliny, pochłaniającym waszą uwagę i energię, lecz jest stanem kontroli i świadomego odnowienia waszych wierzeń i fałszywych pojęć na temat życia oraz duchowej ewolucji. Kluczem do przemiany i duchowego wzrastania jest świadome przeprogramowanie twórczej podświadomości poprzez zmianę pojęć i wierzeń prowadzących do harmonii, piękna i synchronii z boskim kosmicznym porządkiem. To przeprogramowanie i świadome odnowienie realizuje się poprzez wizualizacje zsynchronizowane harmonijnie z potęgą woli. Ona selekcjonuje myśli podsycając te stany psychiczne, emocjonalne i fizjologiczne, które pragniecie zmienić. Wszystko skupia się wokół świadomej duchowej odnowy dotyczącej tego, czym pragniecie Być a nie waszej obecnej wiary w to, kim jesteście.Obecnie stanowicie kompendium ideologii, pojęć i wierzeń, które wchłonęliście ze sfery kulturalnej i wychowawczej, w jakich wzrastaliście. Określają one waszą Idiosynkrazję (szczególną osobowość) Wirtualną. W tej sekwencji duchowego wznoszenia się wzywamy was, abyście świadomie odnowili i uaktywnili Idiosynkrazję Boską, która wibruje w zestrojeniu i współdziałaniu ze wszystkim, co podsyca harmonię, solidarność, piękno, czułość i bezwarunkową miłość do wszelkich form życia i procesów duchowej ewolucji.

Świadome duchowe odnowienie jest techniką ewolucyjną, której możecie użyć w celu ponownego połączenia z waszą Boską Istotą, którą w rzeczywistości jesteście. Zaprzestańcie już naśladowania i żywienia osobowości wirtualnej, która jest dysfunkcyjna i konfliktowa. Zawsze powinniście pamiętać, że Jesteście przejawieniem tego, w co Wierzycie i zgodnie z tym będziecie myśleć, czuć oraz działać. Użyjcie boskiej potęgi wyboru i przemiany, by świadomie odnowić się oraz przywołać waszą Świetlaną Obecność, która, jako Świadomy Obserwator, oczekuje waszego zestrojenia, by światło Nieskończonego Stwórcy zawsze prowadziło i inspirowało waszą twórczość, piękno i duchową wrażliwość. Ta duchowa mutacja jest nieodłącznym elementem waszej Istoty Esencjonalnej. Spoczywa w waszej mocy woli w przeprogramowywaniu i świadomym odnowieniu waszego umysłu. Można czynić to poprzez wizualizację i twórcze myśli, by osiągać te ideały, cele i boskie atrybuty, które pragniecie zintegrować. Gdy świadomie używacie siły intencji skupiając się na konkretnym celu, siły twórczej podświadomości uaktywniają mechanizmy indukcji, które konkretyzują archetypy ewolucyjne istniejące już w Kosmicznej Inteligencji poczynającej ewolucję i kierującej nią.

Zakończyły się czasy trudnych i złożonych metodologii, chociaż z pewnością spełniły one swoje zadania. Teraz, ukochane Świetliste Istoty, technika ewolucji jest prosta i twórcza, gdyż tak zarządziła, przygotowała i zorganizowała hierarchia kosmiczna. Czas ewolucji, w którym się znajdujemy, tego właśnie wymaga. To, co przekazujemy wam za pośrednictwem różnych mediów, jest wielkim boskim darem i jest teraz do waszej dyspozycji. Nieskończony Stwórca pragnie, by wasze emanacje odzyskały swą doskonałość, harmonię oraz nieśmiertelne i boskie światło poprzez radość korzystania z twórczej podświadomości oraz uaktywnienie waszej czystej, pięknej, wspaniałej i kochającej Istoty.Świadome duchowe odnowienie prowadzi was do pomyślności i odzyskania pełnej łączności z waszą Świetlistą Obecnością oraz harmonijnym nurtem kosmicznej ewolucji.

Jako rzecznik boskich sfer, nalegam więc, abyście podjęli się duchowego wznoszenia z radością i bez pesymistycznych obciążeń ani błędnych wierzeń. W ten sposób pokój, harmonia i moc Bycia Potężnym i Twórczym Światłem Boga będzie was prowadzić, inspirować i kreować w waszym życiu oraz na planecie jedność, pokój oraz braterską, solidarną miłość. Bardzo was kochamy, co pragniemy wyrazić poprzez nasze posłania mające pomóc wam uznać, że Jesteście Boscy; jesteście Dziećmi Nieskończonego Stwórcy a cała miłość oraz wszystko, co jest dobre i doskonałe jest do waszej dyspozycji, jeśli to właśnie wybieracie, czujecie i uznajecie.

źródło: http://www.nameya.net