2015 – Przed nami wspaniały rok

.

Pozdrowienia Mistrzowie, jestem Metatron archanioł Światła i pozdrawiam was w wektorze bezwarunkowej miłości.  Kanał, przez który mówię, poprosił mnie, abym podczas tego spotkania omówił rok 2015 zgodnie  z waszą chronologią czasu.  To „rok trzeci” nowej Ziemi.  To będzie naprawdę niesamowity, intensywny rok, czas wielkich zmian.  Wszystko jest już ustalone, a trudności mogą  i zostaną przez ludzkość pokonane.  Jednak trud i starania są konieczne.  Nadszedł moment, aby wspólnie stworzyć czas pokoju.

Drodzy ludzie, zanim zaczniemy omawiać ten temat, chcę o czymś wspomnieć.  Obecne zawirowania na planecie wyraźnie sygnalizują, że skomplikowane, głęboko osadzone kwestie konfliktów, czy to religijnych czy terytorialnych albo dotyczących sprawiedliwości czy nierówności społecznej… wszystkie muszą znaleźć rozwiązanie.  One pojawiały się już wiele razy wcześniej, jednak nie zostały rozwiązane.  Jednak w energii nowej Ziemi takie kwestie nie mogą po prostu zniknąć.  W energii waszego obecnego czasu liniowego takie konflikty będą zdecydowanie wypływać na powierzchnię i tam pozostaną.  Wiele z nich wywoła silne emocje z powodu ostatnich represji, natomiast podstawowe problemy muszą pozostać na powierzchni i trzeba będzie się z nimi zmierzyć. Kiedy pojawiają się takie wyzwania, następuje kolejna runda, co można określić jako kolejny etap „terapii rozwiązań”.  Takie etapy pojawiają się skokowo zgodnie z pewnym wzorcowym rytmem… choć w tym przypadku rytm będzie ciągły.

Mistrzowie, konflikty i kwestie równości ludzi nie mogą być traktowane jak doraźna kuracja lub upust pary.  Równość i sprawiedliwość muszą stać się ideałami, które są na bieżąco aktualizowane.

A w roku 2015 te problemy nadal będą występować w skali globalnej.

Niskie uczucia

Teraz, w ostatnich tygodniach 2014 roku wielu z was czuje niski przypływ energii, coś w rodzaju „Ciemnej Nocy Duszy” [The Dark Night of the Soul].  Możecie czuć frustrację, letarg, gniew i depresję.  Powodem jest po części naturalny rezonans anty-klimatyczny, który jest efektem bardzo intensywnej serii energii, jakie napływały we wrześniu, a później w okresie październikowych mega-zaćmień.

Nawet ci, którzy są bardziej oświeceni, mogą kwestionować siebie i mieć sporadyczne uczucie głębokiej desperacji.  Wiele wspólnego z tymi odczuciami mogą mieć siły astrologiczne, dlatego, aby łatwiej przejść przez takie huśtawki emocjonalne, niezwykle ważne jest utrzymywanie spójnej aury.  Dla wielu z was sezon urlopowy związany z okresem świąt – Dziękczynienia i Bożego Narodzenia – to czas smutku, samotności i wspominania przeszłości.  To jest także naturalny czas rozważania skutków kolejnego roku, który dobiega końca.

Koniec roku

W ostatnich miesiącach 2014 roku świat, w skali makro i mikro, wydawał się mocno chaotyczny.  Wojny, przemoc, niesprawiedliwość i zagrożenia, które jeszcze zwiększały zamęt, pojawiały się wszędzie, zarówno w scenariuszach zbiorowych jak i indywidualnych.  To będzie kontynuowane w 2015.  Wielu z was nie rozumie, co się dzieje.  Może się wam chwilami wydawać, że świat zrobił krok wstecz.  Można kwestionować prawdziwość roku 2012 i zastanawiać się, czy miało miejsce jakiekolwiek Wzniesienie. Zapewniam, że w 2012 Ziemia wzniosła się do 12-tu wymiarów i to jest nowa krystaliczna matryca nowej planety Ziemia, która umożliwi ostateczne Wzniesienie ludzkości.  Lecz jak mówiłem wcześniej, Wzniesienie ludzkość nastąpi na przestrzeni wielu pokoleń.  I zdaję sobie sprawę, że planeta wydaje się pogrążać w chaosie.  Wielu z was patrzy na to zamieszanie wokół i pyta, dlaczego świat wygląda tak, jakby zwariował.

Powiedzieliśmy, że energia chrystusowa powróci na Ziemię do 2038 roku.  To pod względem biegunowości energia Światła.  Zaś to, co dzieje się obecnie, jest finalną rozgrywką przypisanej dualizmowi ciemnej energii, która daremnie próbuje zablokować powrót Światła.  A ja wam mówię, że ono powróci i nic temu nie przeszkodzi.  Dlatego musi dokonać się czystka, i ona rzeczywiście ma miejsce, a osobliwe energie, które prowadzą do roku 2015 mają w pewnym sensie otworzyć drzwi do piwnicy, a to, co jest określane jako negatywne, musi wydostać się na powierzchnię.  Można to porównać do nacinania czyraka lub robienia jednego kroku wstecz, aby następnie wykonać dwa skoki wprzód.

Wyraziste sny

Chcę się teraz odnieść do ostatniego kwartału 2014, lecz ogólnie ma to związek z rokiem 2015.  Chodzi o to, że stany snu będą szczególnie wzbogacane.  Z powodu mnóstwa aktywnych energii, każdy z was będzie miał okazję do niezwykłej, rozbudzonej w okresie mega – zaćmień, aktywności sennej, która będzie szczególnie intensywna.  Ci z was, którzy nauczyli się śnić świadomie, będą mieli sny związane z tym, co was czeka.  Właściwie to okno wglądu w stanie snu będzie dostępne dla wszystkich.  Niektórzy po przebudzeniu będą je pamiętać, inni nie. Lecz zachęcam, żebyście się postarali je zapamiętać, ponieważ one dadzą wam wgląd w zmiany zachodzące wokół was.  A w ciągu kilku najbliższych lat będą miały miejsce ogromne przejścia – indywidualnie i zbiorowo.

Jednak również i teraz (oraz w 2015 roku) rejony, które doświadczają niesprawiedliwości i nierówności, nadal będą pod specjalnym nadzorem.

To jest czas „kosmicznego krzyża”, a każdemu z was może się czasem wydawać, że zmierza ku chaosowi.  To czas, w którym różnice są eksponowane, w którym na światło dzienne wypływają wynaturzenia i dysproporcje powodując głębokie wychyły  wahadła polaryzacji.  To się dzieje po to, aby utorować drogę do zjednoczenia i wymaganej harmonii.

Boski cel

Zanim za chwilę przekażę więcej wyjaśnień dotyczących dokładnej analizy astrologicznych grawitacji przenikających ziemski plan w 2015 roku, pozwólcie mi wyjaśnić, że nic co dzieje się wokół was w chwili obecnej nie jest bez celu.  Mimo, że w dualizmie istnieją przeciwieństwa (i jako takie ciemne energie), dobro i zło są celową iluzją.  Ujmując to z wyższego punktu widzenia, przeciwieństwa polaryzacji nie istnieją, są tylko elementami prowadzącymi do największego dobra.  Ziemia jest poligonem doświadczalnym i chociaż testy, jakim podlegasz w dualizmie, wydają ci się bardzo rzeczywiste, te ważne lekcje są przeznaczone dla rozwoju twojej zdolności do współtworzenia. Uczysz się, dokształcasz, wzrastasz, rozwijasz, aby optymalnie zarządzać energią, aby stać się świadomym współtwórcą ze Wszystkim Co Jest, Bogiem Stwórcą – mówiąc waszymi kategoriami.  I jeden z etapów rozwoju lub procesów uczenia się na Uniwersytecie Dualizmu obejmuje radzenie sobie z rzeczywistością przeciwieństw – z dobrem i złem.  A ponieważ te przeciwieństwa istnieją w dualizmie, warunkiem jest nauczenie się wybierania na ścieżce miłości/dobra.

Walka światła z ciemnością, dobra ze złem, jest w każdym z was. Niektórzy z was już emanują światłem, inni ludzie jeszcze nie. Uczenie się odnajdywania jedności jest częścią waszego programu edukacyjnego.  Oznacza to jednoczenie i integralną całość, której jeszcze dobrze nie rozumiecie w dualizmie, ponieważ w realiach trzeciego wymiaru można głównie postrzegać tylko część rzeczywistości, nie całość.  Przeciwieństwa w dualizmie są prawdziwe, a zatem musicie nauczyć się sobie z nimi radzić.

Nie zrozumcie mnie źle, trzeba stawić czoła ciemności, a światło i tak zawsze zwycięża… i chociaż powyżej dualizmu dobro i zło rzeczywiście nie istnieją, w trzecim wymiarze są one prawdziwe, jako warunki istnienia w waszym systemie rzeczywistości.  W raczej uproszczonych kategoriach, pojęcie dobra i zła z czasem posłuży nauce świętości życia i zakresu odpowiedzialności świadomości, dostarczając wskazówek na waszej Ścieżce.

2015 – daty mocy i fazy aktywacji

W pierwszej połowie roku energia będzie bardzo intensywna. Jednak to nie oznacza, że okresy zwiększonej intensywności nie mają określonego celu, w rzeczywistości poprzeczka częstotliwości jest wciąż podnoszona, a podczas astrologicznych okien w 2015 roku przygotowywane są do pobrania (dowload) specyficzne kody energetyczne.  Jednak fazy intensyfikacji wpływów w 2015 mogą być wykorzystane świadomie i celowo.  A w 2015 roku pojawi się wiele możliwości nie tylko do koniecznych rozliczeń, ale także do rozwoju.

Dwie kwadratury podczas równonocy, zaćmień i przesileń, jakie pojawią się w 2015, będą miały dużą moc i ich częstotliwości umożliwią osobliwie zakodowane otwarcie ośmiościennego portalu nowej Ziemi.  Podczas równonocy, przesileń, a zwłaszcza 6-ciu zaćmień z 2014 i 2015 roku, napływ nowych kodowanych energii zaleje planetę.

2015 – kluczowe daty ogniskowe:

20 marzec – całkowite zaćmienie Słońca (nów)
20 marzec – równonoc
4 kwiecień – pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
21 czerwiec – letnie przesilenie
13 wrzesień – częściowe zaćmienie Słońca (nów)
23 wrzesień – równonoc
28 wrzesień – pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
21grudzień – zimowe przesilenie

Każda z wyżej wymienionych dat stanowi punkty energetyczne ze specyficznymi cechami.  I chociaż fazy ekliptyczne nakładają się na siebie i się ze sobą sprzęgają, te energie mogą być traktowane jako dwie główne części całości dla celów opisu. Pierwszy etap od 20 marca do 21 czerwca.  Drugi od 13  września do 21 grudnia. Każdy zaczyna zaćmienie, zawiera równonoc i kończy się przesileniem.

Pierwsza faza zawiera duże przesunięcie wyżej i aktywację tego, co można nazwać Leylines lub prądami Ziemi.  Nastąpi to przede wszystkim na linii największych wzdłużnych pasm górskich na  planecie (północ – południe, południe – północ).  W Ameryce Północnej główne punkty przesunięcia będą przebiegać w Kolorado oraz w Albercie i w Kanadzie.  W Ameryce Południowej przebiegną głównie wzdłuż Andów.  Połączą się w Kordylierach. (Ten temat omawiamy bardziej szczegółowo w temacie Colorado Upshift –  Earth Energy Channel).  Proces zajdzie również w rejonie Uralu, w Wielkich Górach Wododziałowych z górą Kościuszki (Australia) i w Górach Transantarktycznych.  Okolice ryftów Rio Grande w Kolorado doświadczą poważnego wzniesienia (upshift) – obszary te będą posiadały nową energię i zaoferują wiele korzyści wzdłuż pasm górskich oraz ryftów.  Kierunki wschód – zachód doświadczą przejścia na wyższy poziom w 2016 roku, lecz powiemy o tym wkrótce.

Już okres wstępny dostarczy wiele z tej energii, która będzie dostępna w końcowej fazie 2015 roku.  To jest czas oczyszczenia

Druga faza jest jedną z introspekcji.  To uświęcony czas szukania harmonii, zbiorowej harmonii.  Istnieją dodatkowe kody, które pozwolą na duchowe odrodzenie w skali globalnej i przeprojektowanie, przedefiniowanie relacji.  Wniosą okazję do zasiania na planecie pokoju.  Na poziomie indywidualnym to czas wprowadzenia większej klarowności w zagmatwanych relacjach.  W celu pogodzenia tego, co zostało rozłączone.  To napływ współczucia.  To, co wypłynie na powierzchnię w pierwszej fazie, pozwoli puścić konflikt, natomiast w drugiej fazie nastąpi pojednanie.  W bardzo realnym sensie jest to dodatkowe pobranie tego, co można nazwać bezwarunkową miłością – w ramach przygotowań do powrotu energii chrystusowej.  W rzeczywistości każde zaćmienie niesie odnowienie kodów tego procesu.

Powyższe astronomiczne daty dostarczą zakodowanego napływu plików do pobrania.  Te wydarzenia (przesilenia, równonoce i zaćmienia) otwierają bramy / szczeliny i od zawsze stanowią fenomenalne okazje do transferów.  Dlatego w starożytnych kulturach i wielu obecnych stowarzyszeniach duchowych były one czczone jako dni introspekcji, modlitwy i medytacji.

Zaćmienia, które pojawią się w 2015 roku, będą miały jeszcze bardziej osobliwą cechę, ponieważ zaoferują katalityczną energię spustu zmian, zarówno indywidualnych jak i planetarnych.  A w tej konkretnej częstotliwości specjalnych zaćmień, przesileń i równonocy, które nastąpią w 2015 roku, ta powiększy się wykładniczo.  Należy uczciwie powiedzieć, że rok 2015 charakteryzuje się czterema wyjątkowymi zaćmieniami.  Występuje zdecydowanie nałożenie się częstotliwości zaćmień z października 2014 na te z roku 2015.

w 2014 roku dwa zaćmienia Księżyca były zaćmieniami całkowitymi następującymi podczas pełni, zarówno w kwietniu jak i w październiku.  To był idealny czas, aby zmienić kierunek swojego życia medytując nad celem i ześrodkowaniem.  W 2014 wielu z was odkryło odnowiony cel, doświadczyło odrodzenia i znajduje się na nowej twórczej ścieżce, która będzie kontynuowana i nabierze tempa w roku 2015.  Inni zdecydowali się pozostać na tym samym kursie lecz  z nową energią, nowymi perspektywami i w nowych grupach.  Wielu z was w 2015 roku dopiero odkryje nowy cel i wydobędzie na powierzchnię nowe talenty, które wcześniej pozostawały uśpione lub nie były realizowane.

2015 dostarczy energii do doświadczenia ponownych narodzin i scentrowania, oraz naładowania baterii w niekompletnych punktach duchowego kontraktu, który nie został jeszcze zainicjowany ani zakończony.

Daty retrogradacji Merkurego:

21 styczeń – 11 luty
18maj – 11 czerwiec
17 wrzesień – 9 październik

Cofający się Merkury oferuje wyjątkowe okna, szczególnie w specyficznych energiach 2015 roku, dla dokonania klarownego wglądu w siebie.  Faza retrogradacji – 18 maja do 11 czerwca – to czas zgromadzeń, czas aby wspólnie tworzyć.

Całkowite zaćmienie Księżyca podczas pełni 28 września 2015 będzie miało miejsce w trakcie bardzo wyjątkowej retrogradacji, ponieważ zapewni osobliwie wzmocnione wejrzenie wewnątrz psychiki.  Jednak ważne jest, aby pamiętać, że poziom jasności w przeciwieństwie do poziomu złudy błędnej interpretacji tej wizjonerskiej gratki będzie zależny od  indywidualnej spójności aury danej osoby, jej stanu równowagi i zdolności do trwałego uziemienia.

2015 – kosmiczna grawitacja – prawdy i ścieżki

Mistrzowie, astrologia jest jedną z grawitacyjnych i elektromagnetycznych fal, które wpływają na ludzkie ciało fizyczne oraz ciała eteryczne z matrycą mentalną i emocjonalną.  To jest prawdziwe, to nie jest folklor.  Nie mówię tu o horoskopach, a raczej o bardzo rzeczywistych falach energii, które tętnią częstotliwościami, światłem i barwami, które wpływają na was i związane z nimi wzorce przez indukcję.  Te wzorce są wibracjami, które mają wpływ bezwzględny, niezależnie od tego, czy ktoś to akceptuje czy nie.  Jednak żaden wpływ nie jest większy niż moc woli.  Lecz będąc świadomym napływu wzorców wibracyjnych, można bardziej wydajnie pracować z nimi, a nie przeciwko nim. Odpowiednio do możliwości można je rozumieć, a tym samym można mądrze unikać pułapek.  Czy to rozumiecie?

Na nowej Ziemi krystaliczna siatka przejęła dominację nad siatką magnetyczną, a to w naturze wpływa zarówno na grawitację planet i gwiazd, a także na wykładnię Światła.  Zaś siła, która działa w tym energetycznym kolażu, wywodzi się z Boskich myśli.

Istnieją wzorce wpływów ze zbiorowego Boskiego aspektu ludzkości i tak zwanego Umysłu Uniwersalnego, które są wtryskiwane do planu ziemskiego poprzez wzorce siatki krystalicznej podczas szczelin pojawiających się w fazach zaćmień, przesileń i równonocy.

2015 – wzór pozornego chaosu

W związku z powyższym, żyjąc w roku 2015, będziecie żyć w wyjątkowym czasie, gdy wpływy planetarne połączone z siłami kosmicznymi, które nie są zwykle związane z astrologiczną grawitacją, stwarzają w paradygmacie nowej Ziemi niepowtarzalną i treściwą, intensywną formę przedmuchu.  Określana jako cień, ciemna strona, tymczasowo swobodnie przepłynie wymiar doprowadzając do uzewnętrzniania prześladowań i frustracji, uzasadnionych czy nie, z którymi ma do czynienia ludzkość, przetwarzając je w trakcie doświadczania i przejawiania w rzeczywistości.  To,co było ukryte i stłumione, przesiąknie na powierzchnię.  Wcześniejsze przewinienia i nierozwiązane konflikty, które mogą pozostawać w ukryciu, w tym czasie ukażą swoje oblicze i zostaną w odpowiedzialny sposób rozliczone.

To czas niezrozumienia, wyolbrzymionych reakcji i iluzji.  Ta energia będzie dodatkowo uwypuklana przez ekstremalne wyrażanie represji, egzaltacji, frustracji, które mogą objawić się pod wpływem przymuszania w nieprzewidzianym, a nawet w niewłaściwym upuście tego, co było w cieniu.

Przez pierwszy kwartał 2015 roku ta skłonność do urojeń, do okazjonalnych pretensjonalnych nieporozumień lub miraży ubarwionych fantazją, odkryje te zanieczyszczone zasłony, które będą szeroko otwarte dla fałszywych światów sennych, a zbłąkani śniący mogą również ugryźć rękę, która spróbuje ich obudzić. Kontrolowanie czy tłumienie rzeczywistości, nawet proponowane w najlepszej intencji może spowodować błędne, nieoczekiwane skontrowanie bądź odrzucenie.  W tym czasie nawet czyste serce może odrzucić z pozoru dobre chęci i porady,  a tym bardziej interwencje.  Jest to faza, w której każda forma władzy, czy to dobrej czy złej, może być postrzegana jako ingerencja.

Może pojawić się buntownicze nastawienie, zwłaszcza u tych, którzy zazwyczaj są nadmiernie kłótliwi, i może mieć wpływ na podejmowane decyzje w tej fazie, raczej mrocznych częstotliwości, które inaczej w ogóle nie byłyby brane pod uwagę.  Dlatego trzeba pamiętać, że ta nietypowa energia może mieć wpływ na wszystko. Uwalniane będą wewnętrzne złe moce.  Nauczyciel wyszedł z klasy, a uczniowie robią co chcą siejąc zamęt, ponieważ w tej mglistej częstotliwości nie da się wyegzekwować zasad.  Wielu z was będzie działać w nieoczekiwany i zaskakujący sposób, wykraczający poza wasze normalne zachowanie, ponieważ przy tej raczej chaotycznej i wpływowej grawitacji zanikną ograniczenia.  Te frakcje i osoby, które są związane z negatywnymi  aspektami zemsty lub jakichkolwiek szkodliwych skażeń, mogą być w tej fazie podatni na używanie ekstremalnych sposobów działania.

W tym momencie w grę wchodzi Mars i Pluton.  Pojawią się nieznane,wykluczone, odrzucone, pominięte w dowolny sposób idee – pomysły, które nie były wcześniej zrealizowane lub zostały pomniejszone.  W skali makro dotyczy to ideologii, religii, krajów lub grup, które czują swoją moc.  Ujście znajdzie stłumiony gniew.

Do tej kategorii należą religie, które pozwalają na przemoc lub dogmatyczną akceptację agresji.  Grupy i osoby, które czuły się stłumione znajdą możliwość, aby dać sobie upust.  Wybuchy gniewu mogą pośród fanatyków osiągnąć granice skrajności.  Chcę wam powiedzieć, że podróżujący w 2015 będą bardziej narażeni na ryzyko porwania, dlatego przy wyborze celu podróży należy kierować się mądrością i rozwagą.  Puszka Pandory zostanie otwarta dopiero w drugiej połowie roku.

Po raz kolejny powtarzam, że ludzka wola jest silniejsza od sił astrologicznych, a strach nie jest rozwiązaniem.  Jednak we wszystkich przedsięwzięciach powinna dominować rozwaga, a terminy powinny być dobierane świadomie.

Mistrzowie, w tyglu energii roku 2015 pojawią się nadzwyczajne okna okazji i kodowania współtworzenia.

Sekwencja czterech całkowitych zaćmień Księżyca podczas jego pełni rozpoczęła się w kwietniu 2014, a zakończy się we wrześniu 2015.  Tej tetradzie zaćmień Księżyca towarzyszyły zaćmienia Słońca po 15 dniach.  Jest to najkrótszy czas, możliwy dla następujących po sobie zaćmień Słońca i Księżyca, który daje im dodatkowe wzmocnienie.

Jesteś w rzadkiej częstotliwości energii, która tętni od kodów wyższych wibracji. Kody te umożliwiają powrót Światła. I choć towarzyszące temu oczyszczenie ma pozornie nieograniczoną intensywność, ułatwi uwolnienie od negatywizmów oraz wysiew napływającego Światła Chrystusowego.

Rok ekliptyczny

Zaćmienia są szczelinami, które łączą światło, częstotliwości planet, grawitację ziemską i zbiorowe myśli.  Zaćmienia oferują unikalną paletę Boskiej Myśli wraz z odciskiem wyższych wibracji ludzkiego myślenia zbiorowego.  Zaćmienie Księżyca może nastąpić tylko podczas jego pełni, zaś zaćmienie Słońca tylko podczas nowiu.  Pełnia i nów dostarczają zaćmieniom dodatkową moc.  Zaćmienia są często postrzegane przez ludzi jako pojedyncze wydarzenia, lecz ja powiem inaczej… w sytuacji, kiedy zaćmienie Słońca i Księżyca następuje bezpośrednio jedno po drugim, tak jak w roku 2014 i 2015, ich pole ulega wzmocnieniu i pojawia się bardziej skondensowana energia.

Zaćmienia liniowe (w ciągu 15 dni) mają w związku z tym znacznie zwiększoną intensywność.  Powstaje symbiotyczne przeplatanie się wibracji słonecznych i księżycowych dając synergię… oba są amplifikowane (wzajemnie się wzmacniają).  W tej współpracy każda forma zaćmienia słonecznego jest tandemowo powiększana – czy to zaćmienie częściowe, roczne czy całkowite w mega-efekcie, ze wszystkimi skutkami całkowitego zaćmienia Księżyca i na odwrót.  Co oznacza, że jeśli zaćmienie Księżyca jest całkowite i jest w liniowej sekwencji do choćby częściowego zaćmienia Słońca, duet tandemu skutkuje potężną energią, która wzmacnia oba.

Bardziej zaawansowane społeczeństwa znały zaćmienia i uważały je za bardzo istotne wydarzenia, które przepełniały plan ziemskiej rzeczywistości materią wymiarów.  Atlanci określali je mianem punktów nieskończoności, w których na krótką chwilę w nieskończoności następowało zatrzymanie czasu liniowego.  Słowo zaćmienie -”eclipse” – pochodzi z języka z Atlantydy i było za czasów starożytnej Grecji zakazane.  Zaćmienia w wyjątkowy sposób zmieniają długość fali świetlnej i efekt grawitacji.  Podczas zaćmień występują jako efekt torsyjny grawitacyjne anomalie.  Wasi współcześni naukowcy spekulują na ten temat określając mianem allias and saxi effect.

Zaćmienia emitują falę uderzeniową zakodowanej spójnej energii przenikającej Ziemię i działającej na ludzkość.  Taka spójność otwiera szyszynkę i wywołuje swoistą reakcję zarówno w komórkach ludzkiego ciała fizycznego jak i w konstrukcji energetycznej ciała eterycznego.  Czas, jaki znacie w okresie fazy zaćmień ulega zmianie, szczególnie wtedy, kiedy te następują w okresie przesileń i równonocy.  To ma miejsce w roku 2015.  I choć tworzy napięcia, otwiera również niezwykłe drzwi do wymiarów świadomości.  W tych rzadkich fazach stany snu są bardziej świadome, a stany świadomości po przebudzeniu również są odmienne.  Puls myśli, siła życia, zmienia się w subtelny lecz bardzo znaczący sposób.  Otwarte są okna rzeczywistości, rozszerzone są horyzonty istnienia.  Na krótko jest odmieniona czasoprzestrzeń.  Wzmocnieniu ulegają wyższe stany wiecznego TERAZ czasu symultanicznego, pozwalając na prawdziwie ubarwioną fazę wielowymiarowej rzeczywistości.

Wiecie, że miejsca uznawane za święte są węzłami mocy planetarnej i posiadają więcej skumulowanych jednostek siły życiowej (zwanych również diamentowymi cząstkami lub esencją Akaszy).  Zaćmienia przez pewien czas emitują skoncentrowany strumień fali cząsteczek twórczej siły życiowej.  To bombardowanie energią można zaszczepić wstawkami Boskich wzorców myśli, jak i wyższymi intencjami ludzkości, zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym.  Ta energia na pewnym poziomie wpłynie na każdego, choć w różnym stopniu, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę czy nie.  Lecz to, w jaki sposób ktoś ją wykorzysta, zależy od jego stanu skupienia, wiedzy i współczynnika światła.

Część z tego duetu energii mega-zaćmień z października, jeszcze w tym roku będzie powodowała spontaniczne mimowolne uwolnienie przeciążonych stanów emocjonalnych.

Wskutek rezonansu wibracyjnego  pola zaćmień w ludzkości osiadają wyjątkowe, specyficzne, tony odczuć. Można będzie dzięki temu załagodzić skrajne, prowokacyjne, napięcia emocjonalne, jakie serwuje obecny koktajl energii na planecie.  Zaćmienia wprowadzają energię, która może ustabilizować rozregulowane hormony w podobny sposób, jak elektromagnetyzm na niektórych szerokościach geograficznych i wysokościach nad poziomem morza – zapewniając ludziom równowagę ciała i emocji.

Pytanie od J. Tyberonna:  Czy chcesz przez to powiedzieć, że zaćmienia mają wpływ na ludzką biologię i stany emocjonalne?

Archanioł Metatron:  Na ludzką biologię, a nawet na pola mentalne i emocjonalne bezwzględny wpływ ma środowisko.  Wasze otoczenie to coś więcej niż to postrzegacie świadomie, zawiera fale grawitacyjne, częstotliwości światła, współczynniki jonowe i częstotliwości minerałów planety.  Ciało fizyczne posiada świadomość komórkową działającą biologicznie, tak aby równowaga hormonalna i biochemiczna bezpośrednio dotykała formatu światła i matrycy planety.  Zaćmienia mają wpływ, ponieważ emitują zróżnicowane światło, zmieniają grawitację i są kodowane świadomą siłą życiową, która umożliwia większą pogodę ducha.  W związku z powyższym może nastąpić uwolnienie oraz ponowna rekalibracja.

Mówiąc najprościej, komórki ciała reagują na światło i siłę życiową w dość podobny sposób jak światłolubne rośliny żyjące w cieniu, które próbują rozwijać się w kierunku światła słonecznego.  Efekt jest jednak znacznie poważniejszy, nie tylko biologiczny, to jednoczy całe jestestwo i ofiaruje plenne okno do wyższej Jaźni, które jest wyjątkowe i swoiste dla okresu ewolucji ludzkości i współczynnika światła.

Częstotliwości zaćmień w roku 2015 są związane z częstotliwościami tych z roku 2014.  Intensywność obecnych będzie wysoka, natomiast to, co  pojawi się w marcu 2015, umożliwi niezbędne odpowietrzenie, coś w  rodzaju chwilowego upustu ciśnienia w kotle chaosu, jaki będzie miał miejsce. Jak już wcześniej wspomniałem, węzły przesileń i równonocy również są programowane.  Zaćmienia, które pojawią się w 2015 roku są silniej kodowane.  Bardziej niż wszystkie inne, których doświadczyliście w niedawnej przeszłości.  Taki sposób programowania będzie kontynuowany do roku 2038 w celu sformatowania do energii powracającego wtedy Światła.  Istnieją prawa fizyki a także naukowe cechy zaćmień, które nie zostały jeszcze uznane lub całkowicie rozpoznane przez środowisko akademickie.  Wasze nauki ignorują świętość, zaś świętość dotychczas omijała naukę.

Każdy z was powinien uznać czas zaćmień za okres, kiedy trzeba się zaangażować i skierować się do swego wnętrza.  Można wtedy mieć niezwykłą okazję do odkrycia i doświadczenia wyższych rzeczywistości.  Wtedy można zauważyć, że stany snu stają się bardziej świadome, i że pojawiają się okazje do rozwiązania osobistych problemów.  Jednak trzeba na to poświęcić czas.

Niektórzy z was przyjmą te prawdy łatwiej niż inni, ponieważ to, czym się teraz  z wami dzielę, w Atlantydzie rozumieli kapłani – naukowcy z „prawa Jedni”, a wielu z was, którzy byli przedstawicielami tych mistycznych szkół, intuicyjnie rozpozna prawdziwość tego, co wyjawiam.

Będziecie mieli liczne okazje do przyjęcia i uprawomocnienia kodów.  I właśnie dlatego zaćmienia zawsze były otworami, w których częstotliwości energetyczne mogły być wychwytywane w ramach ich struktury.  Koniunkcja (bezpośrednia) ustawiająca w jednej linii Ziemię, Księżyc i Słońce, która umożliwia zaćmienie, może pojawić się 4 do 7 razy w roku.  Im więcej zaćmień, tym poważniejsze kodowanie energii w danym roku.  Kolejnych 7 zaćmień pojawi się w 2038 roku i to jest faktycznie istotne.  Ale to, co się dzieje w waszej teraźniejszości, również jest bardzo ważne – w ramach przygotowań do zmian.

2015 – zaćmienia są otworami

Powiedzieliśmy wam, że zaćmienia są kodowane i są zasiewem uświęconego powrotu Światła. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych przekazach, lecz trzeba pamiętać, że wszystko prowadzi do 2038 roku.  Każda tetrada zaćmień Księżyca podczas pełni, jakie mają miejsce w 2014 i 2015 roku, pojawia się podczas Paschy i Sukkot (  http://pl.wikipedia.org/wiki/Sukkot_%28%C5%9Bwi%C4%99to%29 ).  I, jako że obszar wzgórza Świątynnego jest główną pępowiną planety, nasiona pokoju będą wszyte i nadal rozpowszechniane podczas tych dat.

Zaćmienia i pełnie Księżyca zostały nazwane kolorami:  Księżyc Niebieski, Złoty, Krwawy i tak dalej… i powiem wam, że te kolory to tonacje kodów, a jeśli wykorzystuje się je w intencji, energia zaćmienia może otworzyć szyszynkę i zmysły czakr do niezwykłej optymalnej świadomości psychicznej, dając powiększoną przejrzystość u osób poszukujących aurycznej i mentalnej równowagi – dla jeszcze większej klarowności.

Bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie znaczenie równowagi, w przeciwnym razie energie obecne na planecie (które będą utrzymywać się do końca marca 2015 roku), mogą być trudne do pokierowania, a tym bardziej do optymalnego wykorzystania. Potrzeba uwagi i zrozumienia.  W przeciwnym razie może to by czas powrotu do depresji i apatii.  Wykorzystane mądrze te energie mogą być potężną trampoliną dla uzyskania jasności, duchowego wzrostu i współpracy.

Należy pamiętać, że niektóre z pomniejszych uświadamianych mechanizmów nierównowagi aurycznej to fanatyzm, przerost ego, przewlekła depresja i skrajne zaburzenia równowagi emocjonalnej. Twarde stąpanie po Ziemi jest potrzebne dla klarowności, i jest wielu parających się metafizyką, którzy sięgają zbyt wysoko i wibrują zbyt szybko.  Taka nierównowaga skutkuje formą braku nierównowagi powodując „krótkie spięcie”.  Brak uziemienia, zagubiona w syndromie halucynacji klarowność – „ktoś założył różowe okulary”, to co określacie mianem czegoś nierealnego. Uczenie się utrzymywania równowagi i skutecznego funkcjonowania w środowisku trzeciego wymiaru jest w związku z tym warunkiem utrzymania spójnej aury w celu utrzymania klarowności w wyższym wymiarze.  Spękana aura nie będzie służyć, natomiast spójna aura zawsze jest trampoliną do wzniesienia w wyższe wymiary (to jest nauczane w kluczach metatronicznych).

W związku z powyższym:  Kto żyje w ułudzie – doświadczy ułudy, zaś w klarowności – doświadczy  niezwykłej jasności.  Właśnie dlatego starożytni zawsze traktowali równonoce, zaćmienia i przesilenia jak wydarzenia święte.  Nawet w obecnych czasach wiele waszych religii traktuje te dni jako godne czci.  Przypominam też, że światło Księżyca jest odbite, a Słońca – bezpośrednie. Podczas zaćmienia te różnice są kluczowymi czynnikami.  Światło Księżyca i wzorce księżycowych możliwości działają w odmiennych światach i wizjach z pejzażu snów.  Światło słoneczne i wzorce częstotliwości słonecznych wpływają bardziej  na przejawianie sfery siły życiowej i współtworzenie  z wykorzystaniem spójnych energii.  W kolażu podwójnych zaćmień, oba powinny być tak rozumiane, aby można było zaplanować odpowiednią działalność. Krystaliczna siatka służy jako ogniskowa obiektywu, która umożliwia wbudowanie wyższych kodów w 12-tu wymiarach matrycy nowej Ziemi, a zatem odbieranie ich przez indukcję uniwersalnego umysłu ludzkiego, z którym każdy z was jest tak misternie związany.

Zakończenie

Mistrzowie, na koniec pragnę jeszcze raz podkreślić, że wznoszenie planety naprawdę ma miejsce. Trzeba to rozumieć i nie tracić wiary. Jest wielu pesymistów, nawet pośród kroczących Ścieżką, którzy wciąż mają wątpliwości i zastanawiają się, czy po 21 grudniu 2012 nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Wzniesienie planety doszło do skutku dzięki wam.  Jedak twierdzę, że planeta Ziemia doświadczyła przejścia do 12 wymiarów. A to Wzniesienie planety umożliwia wznoszenie ludzkości.

Dlatego mówię wam, że Wzniesienie jest nowym początkiem.  A w 2015 roku Ziemia wciąż będzie zatapiać się w nowy format, który pozwoli, aby nauki humanistyczne mogły świadomie wzrastać i dalej wznosić się do wyższych wymiarów.  Nowa Ziemia jest teraz – za pośrednictwem krystalicznej siatki – nośnikiem matrycy umożliwiając ludziom uzyskiwanie większej świadomości ich prawdziwej wielowymiarowej natury.

Zapewniam, że zaświeciło nowe Słońce – prawdziwe Słońce przemian.  Ono przynosi światło wspaniałej nowej Ziemi.  I drodzy moi, mam na myśli „wspaniałej”.  W tej nowej epoce to obowiązkiem poszukiwaczy jest dążyć do krystalicznej harmonii, rozpalać radość i światło – każdy foton mentalnego światła, które emitujecie, jest wzmacniany wykładniczo.  A w energii 2015 roku to będzie się działo jeszcze szybciej.  Dlatego wasze role nabierają nowego znaczenia – kiedy wasze moce twórcze wzrastają w tak zwanym wodnikowym przesunięciu, okazujcie więcej dobrotliwości.

Pozorny chaos i jego intensywność nie są bezcelowe, a ci z was, którzy są ze Światła, będą mogli wykorzystać energię na planecie, aby podczas wznoszenia ludzkości współtworzyć świat miłości.  I pamiętajcie, że Wzniesienie nastąpi w odpowiednim czasie we wszystkich sercach… to co każdy robi indywidualnie i jak każdy z was reaguje, przyczynia się dla dobra wszystkich.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.  Jesteście umiłowani.

I tak to jest.. I tak to jest.

Metatron via Tyberonn   http://www.earth-keeper.com/EKchronicles_100_img.htm

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

źródło: https://krystal28.wordpress.com/author/krystal28/

Ziemia Święta, Morze Martwe i Arka Przymierza

.

Pozdrawiam Mistrzów!  Jestem Metatron, Pan Światła i witam was w tej chwili, w wektorze bezwarunkowej miłości.  Wyobrażenia i myśli o Ziemi Świętej przywołują u wielu mieszkańców Ziemi duchowe, jeśli nie magiczne, wizje dotyczące szczególnie trzech współczesnych monoteistycznych systemów religijnych, które tam się narodziły.  Nawet ci, którzy nie uważają się za zwolenników jednej z trzech religii abrahamowych, uznają Ziemię Świętą za eklektyczny zlepek uznanych kosmologicznych mitów i trwałych wydarzeń historycznych, które, bez wątpienia, naznaczyła opatrzność, i które prawdopodobnie odmieniły dzieje ludzkości.  To rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce na Ziemi, i zawsze było za takie uznawane, nawet za czasów wczesnej Atlantydy.

Energia chrystusowa jest na Ziemi od czasów firmamentu.  To źródło boskości w fazie dwoistości Ziemi objawia się jako część dziedzicznej ewolucji.  Na izraelskiej Ziemi Świętej naprawdę znajduje się portal węzłów i chrystusowych świętych miejsc, manifestacji Boskości na ziemskim planie.  Chcę również wyjaśnić, że na Ziemi było więcej ucieleśnień energii chrystusowej, niż tylko te znane w obecnych czasach i we współczesnych systemach religijnych.

Nawet za czasów epoki ziemskiej uważanej przez was za zacofaną i za czasy „jaskiniowców”, pojawiały się boskie ucieleśnienia, które towarzyszyły ludziom podczas wyrastania z gęstości, chociaż wszystkie wiadomości, jakie ci ludzie otrzymywali, były dostosowane do ich plemiennego lub szczepowego poziomu świadomości.  W rejonach, gdzie nie było języka pisanego, wiadomości i prawdy kosmologiczne ewoluowały do ustnie przekazywanych mitów.  W niektórych przypadkach wierzono, że boskie prawdy nie powinny być interpretowane w formie symbolizmu archetypowego, dlatego nie mogły być wprowadzone do słowa pisanego.  Dramat Chrystusa, jaki rozwinął się na Ziemi Świętej w Kanaan, dopasowano do poziomu świadomości ludzi z tamtych czasów.  Jednak jego dawna prawda została w pewnym stopniu utracona, a znaczące zachowane w pisemnych interpretacjach fragmenty – zniekształcone.  Jednak symbole i wibracje oryginalnej gwiezdnej bramy w kompleksie wzgórza świątynnego pozostały nienaruszone.

Widać to w prostych słowach wstawek hologramów i to działa w czasie jednoczesnym i w nie-czasie.  Energia chrystusowa nadal istnieje i można jej doświadczyć w tych miejscach.  W bardzo realnym sensie Jezus nadal spaceruje tymi ścieżkami!

Zdefiniowanie krainy

Co uczyniło Ziemię Świętą tak trwale ważną dla historii ludzkości?
Co wyróżnia ten kraj, który jest kolebką duchowego dziedzictwa i źródłem cudów, z których wypłynęły kanony trzech wielkich religii monoteistycznych?
Pytanie jest złożone, jednak odpowiedź całkiem przekonująca.  Ziemia Święta jest unikalną mieszanką potężnie rezonujących wibracji energii tellurycznych, leylines, mega-wiru i gwiezdnego trasowania linii.  Obszar znajduje się w rozszerzonej energii 30-go stopnia szerokości geograficznej (jak piramidy w Gizie), który jest głównym źródłem mocy.

Rezonansowa częstotliwość tej składanki jest zatem wynikiem:
– skrzyżowania głównych światowych leylines Linii ley
– 30-go stopnia szerokości geograficznej
– mineralogii
– gwiezdnej bramy i mega-wiru portalu
– krystalicznego pola wirowego Morza Martwego
– odbioru pełnej gamy światła i spójności
– działania Arki Przymierza

Według waszego pojmowania miejsc mocy i miejsc świętych, które istnieją na planecie, wszystkie powyższe składowe nazywacie węzłami mocy. Jeśli bierzecie pod uwagę mineralogię i wektor (długość i szerokość geograficzną) oraz umiejscowienie sieci, wciąż jeszcze możecie nie zauważać pewnych właściwości światła, jakie mogą występować w niektórych takich wektorach. Można tu dodać, że światło ma też znaczący wpływ na odbiór i upiększenie cech pewnych miejsc Ziemi Świętej.  Światło, które pojawia się tam w niektórych węzłach jest dość wyjątkowe.  To jest pełne światło posiadające cechy spójności.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Wspomniałeś o Arce Przymierza jako o czynniku energetycznym Ziemi Świętej.  Możesz to wyjaśnić bardziej szczegółowo?

Reakcja archanioła Metatrona:  Urządzenie nazwane Arką Przymierza jest źródłem niewyobrażalnej energii.  Istnieje więcej niż jedna wersja tego niezwykłego źródła mocy.  Ta, która została umieszczona w sanktuarium świątyni Salomona, była mniejszą wersją nadzwyczajnej jednostki skonstruowanej przez Syrian i Plejadian, która od milionów lat tkwi pod kompleksem gwiezdnych wrót Wzgórza Świątynnego, i  krótko mówiąc, jest przewodnikiem i generatorem energii, zarówno tworząc, jak i stabilizując, wymiarowy interfejs między tym, co można nazwać polem materii fizycznej a wyższymi wymiarami pól anielskich, i używając terminologii naukowej, jest ogromnym polem antymaterii w cyklu harmonicznym.  Tworzenie tuneli czasoprzestrzennych w warstwach wymiarów i schodzenie oraz formatowanie częstotliwości pozwalającej na koordynację wielowymiarowości wewnątrz połączonych poziomów i wektorów planów Omni-Ziemi po Kosmos.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Możesz opowiedzieć o Morzu Martwym, szczególnie pod kątem jego uzdrawiających właściwości i metafizycznych aspektów?

Reakcja archanioła Metatrona:  Rzeczywiście!  Morze Martwe jest jednym z najsilniejszych węzłów energetycznych mega-wirów na planecie.  Jest niezwykłym, wyjątkowym, ciekłym kryształem i posiadającym świadomość „duchem miejsca”.  Nazwa używana w obecnych czasach jest naprawdę myląca, gdyż to miejsce kipi energią siły życiowej.  To jest prawdziwe centrum odrodzenia i pod względem aspektów można je przyrównać do jeziora Titicaca.

Zostało za takie uznane już za czasów starożytnych z powodu swoich właściwości – oczyszczających, uzdrawiających, a także odmładzających – dlatego już dla starożytnych Egipcjan, Atlantów i Greków było miejscem pielgrzymek oraz oczyszczających rytuałów.

Pole częstotliwości generowane przez Morze Martwe jest wypełnione korzystnymi anionowymi ładunkami uwalnianymi przez światło Słońca w procesie odparowania mineralnej solanki. Pole to nie tylko daje dobre samopoczucie, ale też ożywia i otwiera szyszynkę.  Starożytni o tym wiedzieli. Dlatego Egipcjanie, Grecy oraz Rzymianie skupiali na tym rejonie uwagę.  Wody i atmosfera wokół Morza Martwego (które bardziej trafnie można by nazwać Morzem Kryształowym) zawiera tak silne pole energii życiowej, że dosłownie odmładza ciało fizyczne oraz powoduje równoważenie pól mentalnych i emocjonalnych.  Z tego powodu czakry są tam wyrównywane i doskonale balansowane, co w rezultacie wyraźnie wzmacnia ludzką aurę.  Ze względu na położenie Morza Martwego poniżej poziomu morza, kąpiące się w nim słoneczne promienie działają szczególnie silnie, a równocześnie dobroczynnie, ponieważ są filtrowane przez opary unoszące się znad słonych wód.  Korzyści zdrowotne wynikające z kąpieli w tych wodach są daleko większe niż to obecnie rozpoznajecie.  Chodzi tu o częstotliwości dające korzyści ciału, umysłowi i duchowi, jak również o uaktywnianie „całego światła” – pełnego spektrum światła występującego w spójności theta.  To jeszcze bardziej ubarwia wody i pole nad nimi.  Składniki odżywcze światła służą ciału i aurze, stając się źródłem energii witalności, co w efekcie naprawdę może przedłużyć żywotność i spowodować mentalną jasność umysłu.  Ono całkowicie usuwa niepożądane podłączenia do aury, uszczelnia i ożywia ludzkie pole eteryczne. „Żywe Morze Kryształowe” jest idealnym miejscem dla wizji, ceremonii klarujących, oczyszczających ciało i umysł przed pielgrzymką na Wzgórze Świątynne, aby tam odebrać kody nieskończoności.  Żywe Morze Kryształowe jest wiatrem w żagle dla świętych miejsc Ziemi Świętej.  Stanowi wzmocnienie, wsparcie oraz umożliwienie transdukcji intensywnej energii, a tym samym stabilizowanie kompleksu mega-portalu Izraela i Jordanii. Jego działanie sięga po Egipt i Arabię Saudyjską.  Zmiękcza energię (dużej częstotliwości rozdzielczej) częstotliwości portali, pozwalając tym samym, aby istniała tam doskonała równowaga głównych gwiezdnych wrót kompleksu portalowego wiru.  Z tego powodu wokół pól jego energii osiedlali się Esseńczycy.

Sól Ziemi

Zawiera ponad dziesięciokrotnie więcej skondensowanej soli niż oceany (zasolenie zmienia się nieznacznie w zależności od temperatury wody, poziomu głębokości i oddalenia od brzegu). Największą procentową zawartość soli wykazują ciepłe, płytkie wody wzdłuż plaż, a obrzeża są nią przesycone. Krótko mówiąc: wody Morza Martwego są akumulatorem naładowanym energią słoneczną, prądami elektromagnetycznymi i minerałami posiadającymi krystaliczne częstotliwości. Gdy woda jest całkowicie nasycona solą, staje się kondensatorem o niezwykłych właściwościach.  Żywe Morze jest jednym z bardzo rzadko występujących ważnych zbiorników wodnych, które na linii brzegowej tworzą baseny nasycone solanką.  Ze względu na położenie geograficzne wody Żywego Morza są stale dość ciepłe.  Ta wyższa temperatura sprzyja większej kondensacji minerałów oraz soli, i oczywiście umożliwia szybsze wchłanianie ich przez ludzki organizm.  Co nie jest w pełni uznawane, to fakt że wody solankowe są nie tylko nienewtonowską płynną baterią koloidalną lecz są ciekłym kryształem… dosłownie tętniącym energią.  Wody te znajdują się pomiędzy szczelinami dwóch głównych płyt tektonicznych i dlatego są ciągle ładowane niewyobrażalną energią ziemską.

Gwiezdne wrota Wzgórza Świątynnego

Portal wiru Wzgórza Świątynnego znajduje się w polu energii Morza Martwego, i stanowi samodzielną masywną gwiezdną bramę.  Powierzchnia jego poszerzonej energii sięga szerokości 30 stopni geograficznej (podobnie jak piramidy w Gizie), która jest głównym źródłem zasilania.  Energia tego unikalnego miejsca jest, podobnie jak w Delfach czy Rapa Nui, przyłączona do pępowiny kodów morskiej niebiańskiej energii odżywiającej planetę.  Następuje przesunięcie w górę i wielu zostało powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Kiedy ktoś wkracza do gwiezdnej bramy wiru portalu Wzgórza Świątynnego, jego pojawienie się ma dla niego unikalne skutki, ponieważ to pole wielowymiarowości stanowi wrota – zarówno bezczasowe, jak i czasowe. Wewnątrz tej energii można mieć nie tylko dostęp do wszystkich swoich planetarnych żywotów, ale można też je zjednoczyć.  To jest punkt nieskończoności, nieliniowy wektor czasoprzestrzeni, co oznacza, że wewnątrz niego nie ma chronologicznej miary.  Symbiotyczne zjednoczenie, które tam następuje, jest natychmiastowe. Zatem w nim jest się w ścisłym rezonansie z nieskończonością i niezależnie od tego, czy przebywa się tam minutę czy kilka dni, jest się zdolnym do pobierania kodów częstotliwości zawartych w tym polu. Energia człowieka jest wewnątrz niego rejestrowana, a wtedy może on być eterycznie obecny w dowolnym czasie – według intencji.

Energia tego wyjątkowego miejsca, podobnie jak w Delfach i Rapa Nui, znajduje się na pępowinie kodów, morskich energii niebiańskich zasilających waszą planetę.  To jest przesunięcie w górę i wielu jest powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Tamten destrukcyjny konflikt określany jako armagedon, nie może, i nie wydarzy się w nowym paradygmacie, a wasza energia musi i będzie to zabezpieczać.  Nowa era jest już faktem, a energia tego rejonu też już jest odnowiona.  Wielu z was przyczyniło się do tego harmonicznego dokonania.

Żydowska Ściana Płaczu, islamska Kopuła na Skale, chrześcijańska Bazylika Grobu Świętego i Ogrójec mieszają się i krzyżują ze sobą w tym otoczonym czcią obszarze Wzgórza Świątynnego, który jest jednym z najbardziej sprawdzonych niebiańskich portali na planecie.  Jednak pozornie paradoksalnie wewnątrz tego religijnego wiru wciąż toczy się przyziemny konflikt i walki.  I chociaż dzisiaj chrześcijanie, żydzi i muzułmanie walczą o należne im miejsce w tym wspaniałym pustynno – morskim pejzażu czerwonych gór i absolutnie zadziwiających świętych miejsc, możemy powiedzieć, że pokój nadejdzie w stosownym czasie.

To, co się dzieje w tym miejscu, pasuje do przypowieści o mądrym Salomonie, który kazał dwóm matkom spierającym się o dziecko, przeciąć je na pół.  Ale zapewniam, że to zostanie rozstrzygnięte, kiedy paradygmat wschodzącej nowej Ziemi bardziej się pogłębi.  Pokój zacznie się od miejsc, jakich się nie spodziewacie i w niespodziewany sposób.

Oryginalne źródło i rozwijająca się prawda

Podczas odwiedzania niezwykłych miejsc Ziemi Świętej które wciąż zawierają pierwotne źródło energii, wchodzi się w czyste, prawdziwe „źródło rezonansu”, które umożliwia uwolnienie od wielu fałszywych nauk i lęków nagromadzonych w poprzednich żywotach, głęboko ukrytych programów, subtelnych przeszkód tkwiących w równoległych wcieleniach.  Duchowe / mentalne dostosowanie jest uwarunkowane korzystnym, a nawet koniecznym, restartem.

Wtedy następuje bardzo realna rekalibracja, która oferuje większą jasność, a tym samym eliminuje wirusy nieprawdy.  Boski dramat jest żywą energią. Nieskończona, bezczasowa energia zjednoczona w holograficznej wstawce wielowymiarowej rzeczywistości gwiezdnej bramy Wzgórza Świątynnego.  To jest dar, który może być przyjęty przez osoby mające wystarczający iloraz światła, zdolne do podwyższenia swoich wibracji w tym polu.

Odwiedzając Ziemię Świętą w energii wzmacniającej wymiarowy dostęp do nowej Ziemi, można stać w tych samych miejscach, w których tylko częstotliwości czasu i przestrzeni oddzielają was od innych wersji siebie stojących w tym samym wektorze energii… ramię w ramię z oryginalną, wciąż czynną, energią Chrystusa.  Można także zasiewać nasiona harmonii, potrzebnej nowej Ziemi i wzniesieniu ludzkości.  I to ma zasadnicze znaczenie.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

Archanioł Metatron via James Tyberonn nr 92 / 3 styczeń 2014
tłumaczenie Teresa Serafinowska

 źródło: https://krystal28.wordpress.com/author/krystal28/

Wielki Krzyż Kardynalny i harmoniczny spust

„Pozdrawiam was, kochani.  Jestem Metatron, Pan Światła.

W czasie, gdy rozpoczyna się najpotężniejsza faza 2014 roku, proszę każdego z was o zrobienie sobie przerwy i zwrócenie uwagi na ogrom wydarzeń, jakich doświadczyliście na przestrzeni minionych lat indywidualnie i zbiorowo.  Czy zauważycie przy tym, że nastąpiło planetarne Wzniesienie, to doprawdy sprawa dyskusyjna, jednak czas biegnie teraz szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

A zanim rozpoczniemy tę rozmowę, otaczam każdego z was odżywczą energią i polem samowzmocnienia, ponieważ każdy z was jest w istocie mistrzem na ścieżce indywidualnego wstępowania.  Naszym zadaniem jest dać wam inspirację i klarowność, lecz naprawdę sami, jako ISTOTY niezależne, musicie umieć rozróżniać pomiędzy takimi „channelingowanymi” przekazami.

Harmoniczny spust

Rok 2014 stwarza korzystne warunki do osiągnięcia krystalicznej prawości. Chodzi o częstotliwość określaną jako bezgrzeszność. Upraszczając – prowadząc rozmowę, stójcie za swoją prawdą.
Każdy z was ma szansę być codziennie bez zarzutu.  Kiedy rozpoznajecie swoje słabości, własny konflikt z integralnością, wtedy osiągacie pełne mistrzostwo, co w rzeczy samej jest ciągłą podróżą.  Podobnie, kiedy trwacie przy swojej prawdzie, a także uznajecie, że każdy ma prawo do własnej prawdy, okazujecie współczujący aspekt prawości.  Ta prawda dotyczy zarówno jednostek jak i narodów – skali mikro i makro.

Zrozumcie, że wznosząca energia Ziemi jest sparytetowana z 144-krystaliczną siatką, która jest już aktywna i kontynuuje krystaliczne poszerzanie energii do większych i bardziej przejrzystych zakresów wymiarowych.  Mistrzowie, uważajcie, gdyż energie wymiarów od 5-go do 12-go są już dla was dostępne, a to dopiero początek.  Aspektem, który nazywacie polem zerowym, jest aspekt krystalicznego wymiaru.  Rozszerza się do energii wymiarów, które faktycznie w was istnieją, jednak pozostawały uśpione, niedostępne dla ludzkich rzesz i te krystaliczne wymiary są waszym prawdziwym źródłem bez skazy, poza tym istniejecie w nich w wyższej formie.

2014  – zasiew zmian

Mistrzowie, rok 2014 to rok zasiewu zmian…, ekstremalnych zmian.  A kody wymaganych zmian wejdą, gdy pojawią się otwory – główne punkty węzłowe, które można nazwać wydarzeniami astrologicznymi.  Są one czymś o wiele ważniejszym, niż wam się dziś wydaje.  Każdemu astrologicznemu węzłowi towarzyszą kody, które działają przez indukcję zarówno na pole aury, jak i na przemieszczenie planetarnego rezonansu.  Kody te służą niezliczonym celom.

Kodowane astrologiczne wydarzenie jest jak animowane źródło energii, organiczna kaskada, która wpływa na wszystko wokół na bardzo głębokim poziomie.  To celowo i świadomie nasączona koordynacja świętej częstotliwości. Światło cząsteczkowe we własnym układzie jest tak samo żywe jak wy, różnica polega na tym, że ono nie ma żadnych „osobistych” programów, a jego rozwój zależy trochę od astrologicznej „mieszanki i rezonansu”, a także od środowiska ziemskiej płaszczyzny.  Mówiąc inaczej: geo-kody i jonowe infuzje przenoszone przez astrologiczne otwory, powodują subtelne przełączenia w górę, które umożliwiają nie tylko przemiany, lecz podbudowują również to przesunięcie w górę wprowadzając matrycę o wyższej częstotliwości.

Jeśliby astrologiczne węzły energetyczne, szczególnie przesilenia słoneczne, równonoce i zaćmienia, były postrzegane jako narzędzia indukcji, czym są naprawdę, wtedy byłyby trafnie definiowane jako szczeliny ewentualnych czasoprzestrzeni, jako holograficzne wkładki – celowo zarządzane przez organiczną geometrię natury i ramy rezonansu ich wejścia na wasz poziom oraz ich ekspansywną esencję.  Nic nie stoi w miejscu, i niezależnie od tego, jak jest mierzony czas i wymiary, mechanizm pracuje nadal a przemiany ujawniają się i wyrażają za sprawą astrologicznych fal grawitacji.  W tym procesie,  stworzonym przez wasze wyższe Jaźnie, istnieje boska logika.

W drugim roku nowej Ziemi jest ważne, abyście zwrócili większą uwagę na mentalną koncentrację.  Czasami, chcąc zachować skupienie, możecie się czuć, jakbyście musieli walczyć o równowagę.  Powodem jest kombinacja napływu nowej energii, a także potrzeba nie tylko dopasowania oraz skalibrowania, lecz również skrystalizowania celów i zamiarów.  Wodnikowe przesunięcie spowodowało zmianę współczynnika jonów (w ciągu ostatnich 20 lat promieniowania słonecznego), które otaczają planetę, i teraz każde z was musi doprowadzić swoje życie duchowe do porządku.  Zmiana współczynnika jonowego powoduje przesunięcie  w górę „okablowania kodowego” pomiędzy mentalnymi obszarami świadomości i podświadomości, pomiędzy fizyczną rzeczywistością a boskimi wzorcami.  Z powodu koronalnych wyrzutów słonecznej materii, strumienie plazmy anionowej okrążają Ziemię i plasują się w niektórych zakątkach i świętych miejscach. To umożliwi łatwiejszy dostęp do spójnej świadomości theta, i to dzięki tej spójności theta, w nowej rzeczywistości naprawdę możecie skuteczniej stwarzać nową Ziemię.

Wielki Krzyż Kardynalny

Kwiecień 2014 prezentuje wam najbardziej niezwykłe zwiastuny przesunięcia we wszystkich waszych aktualnych wcieleniach. To niesamowita i wspaniała częstotliwość…, chociaż intensywna.  Nie chodzi nam o dawanie wam horoskopu, lecz o lepsze wyjaśnienie tego, co się dzieje.  Tak, energia będzie dla was wyzwaniem, lecz możecie ją optymalnie rozdysponować, a kiedy to zrobicie, możecie zwiększyć swój iloraz światła.  Maksimum Słońca i odwrócenie biegunów magnetycznych, które miało miejsce w drugiej połowie 2013 roku, spowodowało u wielu z was stan delikatnej dezorientacji i niezauważalnego zamieszania.  Przenikający letarg.  Chcę powiedzieć, że energie w maju całkowicie odparują te skutki, i zrealizujecie wiele swoich zamiarów.  Zyskacie też nowe zrozumienie kierunku i klarowności.  Nawet, gdy ten okres przejścia Wielkiego Krzyża i harmonicznego spustu będzie będzie się wiązał z wyzwaniami, powinniście w tym okresie nie tylko utrzymywać stabilność, lecz również wykorzystać te energie dla najwyższego dobra.  W nowym matriksie będą, między innymi, uwolnione wasze zdolności twórcze.  Zostaniecie również obciążeni odpowiedzialnością za to, nad czym się zastanawiacie, bo to przyjdzie do was szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.  Musicie odpowiedzialnie zarządzać myślami.

Kardynalna druga faza

Szczerze powiedziawszy, ten Wielki Krzyż Kardynalny jest zwiastunem drugiej fazy serii harmonijnie przeplecionych wydarzeń, które będą miały monumentalny wpływ na Ziemię i ludzkość.  Wydarzenia będą „krótkotrwałe”, choć z intensywnym przebiegiem, a wystąpią na przestrzeni 4 miesięcy, poczynając od marca i zamykając się wraz z końcem czerwca 2014.  Jednak ich krystalizacja będzie się toczyła „długoterminowo” i w sposób, który na zawsze odmieni paradygmaty.

Astrologia w ciągu kolejnych 7 tygodni pokaże jedne z najpotężniejszych przesunięć nowej Ziemi związanych z przejściem.  Podczas, gdy marcową równonoc – fazę początkową harmonicznego spustu – mamy już  za sobą, w kwietniu 2014 zbliżamy się do bardzo rzadkiej i wyjątkowo potężnej astrologicznej kombinacji, w której 4 planety ustawiają się pod wzajemnym kątem 90 stopni (Pluton, Jowisz, Mars i Uran), tworząc Wielki Krzyż Kardynalny.

Każda planeta znajduje się w 13 stopniach znaków kardynalnych – Pluton 13 stopni Koziorożca, Jowisz – 13 stopni Raka, Mars – 13 stopni Wagi, a Uran – 13 stopni Barana – co zwiastuje znaczące przesunięcie i przejście.  Rzadki Wielki Krzyż Kardynalny będzie najściślejszy ze wszystkimi 4 planetami 23 kwietnia – dokładnie na 13 stopniach.  Trzynastka to częstotliwość nowej przemiany ziemskiej a także kodów krystalicznej aury ciała świetlistego – 12 + 1 = 13.

Kolejne, bardzo ważne kodowane faktory astrologiczne, jeszcze wzmocnią ten Wielki Krzyż i należy zwrócić na nie uwagę.

– Dwa zaćmienia spięte Wielkim Krzyżem – podczas pełni Księżyca i Słońca – będą istotne.
– Dodatkowo w czasie trwania Wielkiego Krzyża Kardynalnego w biegu wstecznym znajduje się Mars, Pluton i Saturn.
– Słońce wciąż domyka przebiegunowanie i swoje maksimum.
– Ma miejsce silny deszcz meteorów – komet.
– Mniej niż 2 tygodnie temu Ziemia została zbombardowana najsilniejszą flarą słoneczną klasy X (koronalny wyrzut masy) – jonami, które w rzeczywistości nadal działają jako wzmacniacz…

Poziom częstotliwości znów wzrósł.  Planety, które utworzą ten Wielki Krzyż Kardynalny 23 i 24 kwietnia, reprezentują 4 święte żywioły królestwa Ziemi i będą przebywały w znakach kardynalnych (energia pierwotna).

– Pluton – Koziorożec (znak kardynalny Ziemi)
– Mars – Waga (znak kardynalny Powietrza)
– Jowisz – Rak (znak kardynalny Wody)
– Uran – Baran (znak kardynalny Ognia)

4 planety Wielkiego Krzyża Kardynalnego znów pobudzą otwarcie, które rozpoczęło się podczas marcowej równonocy. Konfiguracja będzie wielkim wyzwaniem, a energia będzie się łączyć ze wszystkimi faktorami częstotliwości tej mieszanki. To da przyspieszenie wszystkim eterycznym i fizycznym obszarom Omni-Ziemi.

Zaćmienie Księżyca – 15 kwiecień

Z całkowitym zaćmieniem Księżyca 15 kwietnia nastąpią duże zmiany we wszystkich królestwach Ziemi i u ludzkości.  Wszystkie żywe królestwa i wielowymiarowe aspekty Omni-Ziemi staną się jeszcze bardziej przejrzyste i bardziej zdolne do komunikacji i wyrażenia życiowej witalności.  To jest część rozszerzenia.

Już nawet wasi naukowcy zauważyli dziwne nowe formy światła, nazywając je świetlistymi koboldami, i „ciekawe” fotoniczne meduzy (tekst archanioła Metatrona „Wejście do ery Wodnika i promieniowanie antropocentryczne”).

Po zaćmieniu w pierwszym tygodniu maja pojawi się  kodowany deszcz kometopodobnych meteorów, po czym Mars wyjdzie z ruchu wstecznego. Wszystko to przypieczętuje gwiezdna brama, która pojawi się podczas letniego przesilenia pomiędzy 23 a 28 czerwca.

Zaćmienie Słońca – gwiezdna brama i kwantowa emisja. W rzeczywistości zbliżający się Wielki Krzyż Kardynalny stanowi mechanizm otwierający spektakularny spust, kwantową emisję, która zwiastuje drogę i potencjał do zapowiadanej konwersji do świętego potencjału – kosmicznej prawdy, zbudowanej na fundamencie bezwarunkowej miłości i wypełnienia świętego proroctwa. To się dzieje na wielu frontach.
Nic z tego nie jest przypadkowe, te energie zawierają wspaniały astrologiczny koktajl częstotliwości, które przyniosą niesamowite przemiany w następujący sposób:

Równonoc i przesilenie – wzmacniacz otwarcia;
Otwarcia zaćmienia i kodowane przesunięcie pobrania;
Osłabienie zasłon w wyniku gwiezdnych bram;
Wniesienie kodów „powrotu dharmy” i „ chrystusowego zasiewu”;
To doprowadzi do sfinalizowania nowego krystalicznego firmamentu w 2038;
Zmiana DNA ciał do formy krystalicznej za pomocą procesu jonizacji przez CME (koronalne wyrzuty masy).

Ludzkość musi się przebudzić do wyższej świadomości, do świętej mądrości, musi przezwyciężyć uwarunkowania socjalne, polityczne i religijne ramy wynikające z chciwości, władzy i lęku, aby nową Ziemię stworzyć na fundamencie harmonii, pokoju, najwyższego dobra wszystkiego w suwerennym współczuciu i integralności.

Harmoniczny spust to czas działania.  Gromadźcie się, zasiewajcie nasiona przemian i nie obawiajcie się!  Rewolucyjna astro-dynamika, która dominuje w portalu harmonii, wymaga grupowego zrozumienia, a wręcz udziału erudytów.

Większość astrologów traktuje wydarzenia, jakie następują, w tradycyjny, wyuczony sposób.  Lecz ja wam powiadam, że tutaj dzieje się o wiele więcej niż wielu rozumie lub może zaakceptować.  Wszystko, co się dzieje, jest w jakiś sposób zakodowane i nie mogło się wydarzyć przed TERAZ…, w nowej Ziemi z roku 2014 wszystko wiedzie w kierunku roku 2038.

I chcę jeszcze powiedzieć, że ci z was, których nazywacie „seniorami”, są rzeczywiście bardzo napędzani energią roku 2014 czując, że muszą „zrobić wszystko właściwie”, aby poprawić relacje.  Kochani, nie ma lepszego momentu na to,  żadnej lepszej energii niż harmoniczne fazy roku 2014.  Dwie kwadratury Uran – Pluton (w kwietniu i grudniu) oferują wspaniałe chwile na przeprowadzenie zmian tym, którzy chcieliby dokonać szerszego sklarowania lub niezbędnych napraw.  Pamiętajcie, że wasz czas na poziomie dualizmu jest mierzony biciem serc, a zmiany mogą zajść w każdej chwili. Wykorzystajcie chwilę TERAZ.

Wodnikowe przesunięcie

Obecny czas daje każdemu z was możliwość wyboru życia w wolności, wyboru pozbycia się trosk i obaw oraz stworzenia sobie dobrostanu.  Szanujcie, pielęgnujcie i zaakceptujcie MIŁOŚĆ.  To jest nauka i częstotliwość Boga.  To jest sposób, w jaki ludzki ród się zjednoczy, sposób, w jaki ludzkość się wzniesie, a 2014 jest decydującą fazą na to, abyście wspólnie stwarzali Ziemię, jakiej pragniecie.  Drugi rok nowej Ziemi, 2014 inicjuje prawdziwą fazę tego, co będzie nazywane „Epoką Wodnika” – prawdziwy początek wodnikowych przemian.

Mistrzowie, w związku z powyższym doświadczacie jednego z najważniejszych wcieleń.  Tak już jest, że niektóre etapy waszych rozległych żywotów są bardziej zaznaczone przez wektory czasoprzestrzeni umożliwiające zwięzłe skoki kwantowe.  Zawierają ważne klucze o decydującym znaczeniu, które was definiują.  To jest jedno z takich wcieleń. Energia i czas poruszają się szybko, wiele się dzieje na waszej Ziemi, kiedy dostrajacie się do krystalicznych przejść nowej Ziemi 2014.  To nie będzie łatwe, ponieważ nic, co warte zachodu, naprawdę nie dzieje się bez skupienia i wysiłku…, lecz to będzie radosne dokonanie i poświadczenie kwalifikacji.  Ponieważ jesteście duszami wybranymi, aby stworzyć planetę harmonii.  Zgodnie z tym rok 2014 jest niezwykle ważny, pod wieloma względami ważniejszy od roku 2013.  W roku 2013 byliście we wczesnej fazie adaptacji do nowej Ziemi.  Trenowaliście korzystanie z nowych czakr, poszerzając je do wyższych wymiarów.  W 2014 zaczniecie rozciągać nowe skrzydła i próbować lotów ku nowym spektrom. Będziecie pracować w spójności theta, stwarzając wizualnie świat harmonii!  To będzie wymagało czasu, lecz macie teraz do dyspozycji potężne narzędzia.

To, co zaszło w roku 2012, było zwiastunem początku, nie końca.  2013 był rokiem paradygmatu nowej Ziemi, nowym początkiem. Ten nowy początek to nowe szablony dla nowej Ziemi.  Wzniesienie Ziemi umożliwiło rewizję wymiarów i rozszerzenie planety. Ziemia została poszerzona do pola krystalicznego, do wymiarów 5 – 12. W roku 2013 rozpoczęliście naukę procedur, a w 2014 wciąż będziecie poszukiwać – idąc dalej.  To będzie wymagało skoncentrowanego wysiłku.

W roku 2014 nadal będziecie doświadczać wielu subtelnych przesunięć na poziomie świadomości.  Wasz rozbudowany system 33 czakr ciągle się dopasowuje do nowej mądrości i do funkcjonowania w nowych wymiarach. Warstwy waszego CEF (krystalicznego pola aurycznego) są ciągle jeszcze nieco płynne i  u wielu z was nadal się stabilizują.  Rozszerzenia mogą mieć i mają – w różnych stopniach – wpływ na wasz system zmysłów i pole emocjonalne.

Niesienie krzyża – Wielkiego Krzyża

W 2014 aspekty wewnętrznych konfliktów przesuną się do fazy oczyszczającego tygla.  Nieuczciwość, błędy, cienie, które były ukryte – wyjdą na powierzchnię, aby można im było spojrzeć w twarz.  Skierujcie swoje starania na najwyższe cele.  Priorytetyzyjcie!  Sprawdzajcie swoją ścieżkę.., i planujcie podróż świadomie.

Życie może być trudne, i to jest wielka prawda.  Lecz tak jest tylko dlatego, że oczekujecie wyzwań, przechodząc przez nie.  Jesteście nie tylko studentami „Ziemskiego Uniwersytetu”, jesteście profesorami, którzy w wyższych królestwach stworzyli plan nauczania.  Konieczne jest mentalne skupienie, lecz macie narzędzia, aby przejść całą ścieżkę mistrzostwa.

Zakończenie

W trakcie trwania Wielkiego Krzyża nie możecie siedzieć zadowoleni na kanapie. Będziecie poprowadzeni.  Prosimy, abyście się na to zdali, ponieważ jakkolwiek ma on swoje wyzwania, tworzy znakomity dobroczynny rezonans.

Najmilsi, harmoniczny spust i brama gwiezdna w 2014 to doskonała okazja aby odnaleźć brakujące kawałki waszych puzzli.  Nadszedł czas, aby wnieść swój wkład i energię badając dziedzictwo, którym będzie wasze życie.  I tak, to włącza finalne części zebrane ze sobą…, gromadzenie się będzie konieczne!

Krystaliczna częstotliwość będzie w 2014 roku jeszcze silniejsza.  Wywoła rezonans, który podziała na każdego z was pobudzając bezgrzeszność. Bezgrzeszność jest  po prostu wiedzą, kim jesteście, i że zawsze jesteście wierni swojej JAŹNI – w najwyższym stopniu.  To wymaga od każdego z osobna, aby wszedł we własną moc i integralność…, to jest oznaka prawdziwego mistrzostwa.

Nadszedł czas, aby mistrzowie, którzy są pośród was, zaangażowali się, skorzystali z mądrości, serca i odważnie działali.

Powiedziałem wam, że w niektórych okresach roku 2014 będziecie zobligowani, aby się skoncentrować na innych obszarach waszych strumieni życia.  Ten czas jest teraz.  Zostaliście wezwani, aby zmierzyć się ze sobą i zastanowić się, co trzeba zrobić.  Przedefiniujcie wewnętrzne umowy i ustalcie, jak chcielibyście wykorzystać czas pozostały wam na planecie.  Będziecie zmuszeni wykorzystać ten moment i zrobić listę…., liniowe życie jest kwantową uderzeń serca…, wykorzystajcie każdy dzień!

Nadszedł czas, aby napisać wewnętrzną książkę, czas aby obudzić śpiących.  To jest czas Wielkiego Krzyża Kardynalnego i portalu harmonii!

Jam Jest Metatron i dzielę się z wami tymi PRAWDAMI.  Wy jesteście umiłowani.”

Archanioł Metatron via Tyberonn nr  95 – 12.04.2014  www.Earth-Keeper.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: https://krystal28.wordpress.com/

Kryształowe Czaszki – kodowanie po roku 2012

.

Pozdrowienia, Mistrzowie, jestem Metatron, Anioł Światła.  Pozdrawiam was w polu bezwarunkowej miłości.  Teraz pomówimy o paradygmacie doskonałości i procesie kodowania ludzkości i Ziemi.  Rozmawiamy o portalach nazywanych kryształowymi czaszkami.

Wasz Edgar Cayce opowiadał o starożytnych (z Atlantydy, Lemurii i Ziemi sprzed dualizmu), w ujęciu struktury i świętej geometrii ludzkich czaszek jako portali dostępu świadomości do ziemskich wymiarów, a przecież one są również bramami do wyższych królestw.

Zatem powinniście rozumieć, dlaczego modele czaszek zostały wybrane na wielowymiarowe kryształowe biblioteki i nazwane „kryształowymi czaszkami”. One są wielowymiarowymi dynamicznymi portalami. W rzeczy samej są świadomymi żywymi komputerami, stale aktualizowanymi przez odpowiednie „programy” z Uniwersalnego Umysłu – dla wsparcia Ziemi i ludzkości. Odbierają i emitują holograficzne kody napędzające ruchy matrycy energetycznej, a także wasze paradygmaty świadomości dualizmu.

Kochani, a ja wam mówię, że przejście ludzkości następuje z odnowionym celem. Stoicie u progu krystalicznego wieku, i to krystaliczna energia definiuje rezonans przyszłej ludzkości – nadchodzi stopniowanie i zmiana.

2014 i wcześniej

Tak oto mówimy o posiadającej świadomość bibliotece krystalicznego paradygmatu, która w mowie potocznej jest określana  mianem kryształowych czaszek. Powiadam wam, że rola kryształowego paradygmatu nabiera na nowej Ziemi coraz szerszego znaczenia.

Podczas planetarnego wzniesienia w roku 2012 kryształowe czaszki odgrywały naprawdę większą rolę, niż możecie sobie wyobrazić. W oryginalnych kryształowych czaszkach zostały zaprogramowane portale, które wysyłały kody umożliwiające Ziemi gradację. Teraz one koncentrują się na wspieraniu ludzi. Ludzkość dokonuje zbiorowego procesu wznoszenia, który potrwa około 300 lat. I wiele musi się zdarzyć. 2014, 2038 i 2075 to ważne punkty kluczowe. 2014 z Harmonicznym Portalem Pokoju dokona zasiewu pod nowy firmament, a ten wysieje energię powrotu Chrystusa. Wszystkie te wydarzenia są kodowane holograficznie.

Krok za krokiem…

Wasz Edgar Cayce opowiadał o nowym typie budowy ludzkiego ciała, który pojawi się w 21 wieku. Chodzi tu nie tylko o przesunięcie do 12-tu pasm DNA, lecz także o ważne przejście jego formy fizycznej od ciała bazującego na węglu do „rozrzedzonego” ciała krystalicznego – opartego na krzemie.

Od grudnia 2012 sieć magnetycznej polaryzacji została zastąpiona 144-częściową siecią kryształową. Siatka umożliwia ludziom z wyższym ilorazem światła operować w wyższych wymiarach. Wyższe poziomy są oczywiście zupełnie odmienne od tych z trzeciego wymiaru. Mogę powiedzieć, że 5-ty do 12-go wymiaru nowej Ziemi są do waszej dyspozycji, lecz aby faktycznie móc funkcjonować w tym polu nie-polaryzacji, trzeba aktywować poszerzony system czakr. Musicie mieć krystaliczne częstotliwości.

To jest powód, dla którego w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat na powierzchnię ponownie wypłynęło „prawo Jedni” z Atlantydy, które popierało dobroczynne i odpowiedzialne używanie kryształów jako duchowych sojuszników i wzmacniaczy częstotliwości. Widzicie, czas jest idealny. Kryształy phi i niektóre kamienie szlachetne poprawiają pole aury oraz pozwalają na przemieszczanie się ku spójności.

Kryształowe czaszki są bezpośrednimi portalami odbierającymi i przekazującymi dynamiczne kody. Kody dla nowej Ziemi. Kody te umożliwiają przejście ludzkości i teraz są emitowane.

Nowa rola

Kiedy Ziemia wzniosła się już do 12-to wymiarowej matrycy, rolą kryształowych paradygmatów stało się zakodowanie przesunięcia nowej Ziemi i ludzkości. Przejście do ciała krzemowego będzie utrzymywane w zakresie 13-tej i 12-tej z kryształowych czaszek…, 13-ta formatuje do nowego ciała, a 12-ta poszerza system czakr, funkcjonujący w krystalicznych wymiarach – ponad polaryzacją.

To nie przypadek, że kryształowe czaszki – 13-ta  i 12-ta – podczas harmonicznego spustu będą razem w gwiezdnej bramie w Arizonie. Razem uformują łuk, przekształcony w gwiezdną bramę Sedony, i osadzą niezbędne kody dla firmamentu oraz przemiany ludzkości.

Kryształowe czaszki i krystaliczny paradygmat

Mistrzowie, dlatego wam wyjaśniam, że z liniowej ziemskiej perspektywy  kryształowe czaszki, przypominające czaszki ludzkie, zostały wykonane z  różnych krystalicznych materiałów, głównie z kwarcu. Chcę też powiedzieć, że pierwotna czaszka była stworzona z wyjątkowego pozaziemskiego konglomeratu, który można nazwać super-kwarcem, który składał się z czystego kwarcu stopionego z aspektem diamentu, oraz za pomocą „wibracyjnej alchemii” był nasycony częstotliwością złota. Podobny materiał wykorzystano przy budowie kryształowego księżyca Atlantydy czy wspaniałych kryształów świątynnych i – podkreślamy to jeszcze raz – podobny lecz nie identyczny.  W rzeczywistości czas powstania pierwotnych czaszek może, wyrażając to liniowo, być datowany na okres sprzed atlantydzkich kryształów świątynnych.

Tylko dwie kryształowe czaszki z istniejących obecnie na Ziemi mają pozaziemskie korzenie, jednak o nich mówiliśmy już wcześniej. Te oryginalne kryształowe czaszki przybyły z innego świata i innej rzeczywistości. Tylko dwie z oryginalnych trzynastu są obecnie dostępne w ziemskiej fizyczności: Max – trzynasta czaszka, oraz Sha Na Ra – dwunasta.

Najpierw sprowadzono na Ziemię wzorcową czaszkę (z Arkturus), a następne mistrzowie z Unii Syriańsko- Plejadiańsko – Arkturiańskiej, specjalizujący się w kryształach, zaprojektowali i stworzyli kolejne. Oryginalne prototypy przewieziono do kraju nazywanego LeMuria, i działo się to, zanim planeta uległa pełnej polaryzacji. Za czasów firmamentu, w zerowym punkcie Ziemi, a ja powiem – na płaszczyźnie antymagnetycznej. W owych czasach (przed Lemurią) ta kraina była nazywana LaMania …, ziemski świat, który znał doskonałość, i był zamieszkany przez androgeniczne formy eterycznego Ducha, posiadające pełną świadomość. Jednak już wtedy było wiadomo, że firmament upadnie, rozpuści się, oraz planowano, że ten model oryginalnej kryształowej czaszki – ten wyjątkowy holograficzny zapis, otoczony 12-ma świętymi aspektualnymi wzorcami – posłuży jako prototyp pierwotnie zintegrowanej całości.  I tak w 13-tej i pozostałych 12-tu zawarty jest wzorzec 12-tu pasm DNA w pełni świadomego czystego umysłu i istoty całkowicie wyewoluowanej – człowieka przed-dualnego.

Zgodnie z powyższym, kryształowe czaszki zawierają w sobie to, czym byliście zanim zaczęliście doświadczać „ludzkiego eksperymentu” (Uniwersytet Dualizmu Ziemi), i czym się staniecie po jego ukończeniu, kiedy wypełnicie koło nieskończoności. Tak to oryginalne kryształowe czaszki objawione w postaci ponad i poza fizycznością, były wprowadzane do różnych fizyczności wiele razy. Nie można im przypisać żadnego wieku jako takiego, ponieważ pojawiały się i znikały wielokrotnie na przestrzeni milionów lat, podczas których rodzaj ludzki zamieszkiwał Ziemię.

Pytanie do Metatrona: Powiedziałeś, że Max i Sha Na Ra mają specjalne pozaziemskie korzenie, i że z pierwotnych 13-tu obecnie na Ziemi istnieją tylko dwie. Czy w obecnych czasach są na Ziemi inne stare kryształowe czaszki?

METATRON: Wszelki krystaliczny materiał jest w odniesieniu do czasu liniowego bardzo stary. Nawet wykorzystywany do nowoczesnych rzeźb materiał kwarcowy ma miliony lat. Po upadku Mu i Atlantydy uchodźcy osiedlili się w okolicach Jukatanu i Oga próbując z biegiem czasu odtworzyć oryginalne  modele kryształowych czaszek – czaszka Amis jest jedną z nich. Ta replika została wykonana wiele stuleci temu, a na terytorium Ameryki Środkowej znajduje się kilka pozostałych, z których większość stanowią reprodukcje, chociaż, jak wspomniałem, dwie z nich to pozaziemskie oryginały – arkturiańskie przejawy „morfokrystaliczne”.

Atlanci jeszcze przez kilka pokoleń po potopie byli w pełni zdolni do tworzenia bardziej skomplikowanych modeli i replik. Jednak te nie miały pełnego potencjału ani cech oryginalnej trzynastej. Istnieje szczególny powód, dla którego jako materiał na czaszki była wybierana i wykorzystywana  krystaliczna substancja. Krystaliczny materiał zapisuje i emituje informacje. Kwarc nie jest materiałem łatwym do obrobienia, trudno wyrzeźbić czy uformować z niego odpowiedni kształt. W dzisiejszych czasach jest do dyspozycji wiele narzędzi, z po mocą których można wytworzyć modne kryształowe czaszki – z kwarcu i innych krystalicznych materiałów. Jak już wspomniałem, one mogą, właśnie z powodu kształtu czaszki, przyciągać i emitować części pola energii trzynastu pierwotnych czaszek.

Możecie zapytać, jak to jest możliwe? Dzieje się to dzięki pradawnej intencji i umowie zbiorowej nieświadomości, uniwersalnego Umysłu, w parze z czującymi cechami żywego, świadomego królestwa minerałów, żywej wrażliwości pola krystalicznego modelu – hologramu. Zgodnie z intencją każda nowo wyrzeźbiona czaszka rozpoznaje „prawo”. Istnieje program, który harmonicznie przyciąga i przyjmuje kody i dane z 13-tu oryginalnych czaszek. Nowe czaszki będą pobierać te dane: różne cechy w różnym stopniu (odpowiednio do parametrów – pojemności, materiału i krystalicznej czystości), lecz naprawdę będą odbierać, a następnie emitować częstotliwości plików z „form myślowych” pierwotnych prototypów i paradygmatów. Wszystkie kryształowe minerały są nadajnikami a także odbiornikami, wiecie…, i wszystkie krystaliczne minerały są bardzo świadome, również świadome siebie. Możecie też odkryć, że ci, którzy więcej z nimi pracują, będą bardziej podatni,.. w istocie im kto więcej energii poświeci na połączenie świadomości ze świadomym polem energii kryształu, tym bardziej się rozwinie.

Kryształowe czaszki przyciągają do siebie uczniów, którzy nabywają „nowe” modele – stanowiące część całości – wtedy te czaszki za sprawą wyżej wspomnianej umowy staja się nauczycielami większej prawdy i oferują przebłyski zrozumienia doskonałego hologramu. Są sojusznikami i opiekunami dla każdego, kto jest na mistrzowskiej ścieżce lub pomagają obudzić się do tego wyzwania. Każda, w zależności od typu materiału, z jakiego powstała, wielkości oraz spójności, ma możliwość pobrania różnorodnych poziomów  informacji emitowanych i transmitowanych przez oryginalne 13.

Te narzędzia bardzo się różnią od zwyczajnych klejnotów / kryształów, a zarazem pełnią inną rolę niż kryształy phi. Kryształy phi służą odmiennym celom, tak jak i atlantydzkie kryształy świątynne – specyficznie oszlifowane – służyły czemuś innemu. Te kryształy mogą zarówno wzmacniać oraz spajać wszystkie  myśli  jak i, wzmacniając pole aury, stwarzać odpowiednie warunki do utworzenia krystalicznego ciała świetlanego – Mer-Ka-Na.

Amplifikacja i indukcja phi

Możemy powiedzieć, że kryształy phi są wzmacniaczami energii, które pomagają wam stać się gwiezdnym dziećmi, natomiast kryształowe czaszki oferują kalibrację i wiedzę o pierwotnym wzorcu i kodach z wyższego Źródła, które mogą być odbierane przez Ziemię i ludzkość. Pierwsze to pojazdy, które przemieszczają i oczyszczają energię światła, zaś drugie stanowią wzorzec i bibliotekę. Również dla dawnych Atlantów i LeMurian nabycie obu kryształowych form, a następnie praca z nimi w tych czasach przebudzenia, naprawdę przynosi wiele korzyści. Oba są narzędziami, które dając siebie, przyspieszają i wzmacniają wasz rozwój.

Pierwowzór

Oryginalny prototyp kryształowej czaszki (optymalnie zilustrowany w czaszkach Max i Sha Na Ra)  zawiera nadzwyczaj bogatą, w pełni świadomą bibliotekę. Wszystkie dane, wszystkie zapisy – cała wiedza w niej przechowywana została zaprogramowana w bardzo skomplikowanym procesie. Zarówno ten proces jak i nieskończona ilość zawartych w niej informacji mogą być zupełnie niezrozumiałe dla umysłu spolaryzowanego! Została stworzona do przechowywania niewiarygodnych wprost częstotliwości, połączonych z hologramem. Tak to kryształowa czaszka jest modelem doskonałym, wspomnieniem pamięci i zapełnionym nadajnikiem, który trwale odciska w duszy boskiego Umysłu  ludzkości to, co stanowi tryb doskonały.

Wchodząc w ziemską strukturę, jest doskonale przepojona boskim aspektem Duszy pochodzącym ze zunifikowanego pola. W pewnym sensie jest to wzorzec zapisany w boskiej Jaźni, podświadomości lub super-podświadomości ludzkiego umysłu, rozumiesz? Wersja człowieka doskonałego – nie tego, czym stał się schodząc w dół po spirali ludzkich doświadczeń, lecz istoty, która ewoluuje w cyklach reinkarnacji i dąży do powrotu do pierwotnego i doskonałego  prawzorca.

Zakończenie

Kryształowe czaszki naprawdę są odzwierciedleniem doskonałej ludzkości.  Tym są i zawsze były – od początku dualizmu Ziemi przez okres upadku i rozpuszczenia pierwotnego firmamentu do teraz. W drugim roku nowej Ziemi, w drugiej fazie, czekają na swoje przeznaczenie.

Kiedy ludzkość zbiorowo i indywidualnie będzie gotowa, aby korzystać z tych boskich bibliotek i  stopić się z doskonałością, zaoferują wgląd w fantastyczny, nowy świat piękna, kreatywności i bezwarunkowej miłości. W rzeczywistości przez tysiąclecia pozostawały w stanie uśpienia czekając, aby obudzić się i zrestartować w tym momencie czasu liniowego. Ci z was, którzy w dawnych czasach pracowali z kryształowymi czaszkami, są przez nie wzywani do ponownej współpracy. Czy słyszysz ich wezwanie? Czy jesteś jednym ze strażników krystalicznego misterium?  Już czas, aby śpiący się przebudzili!

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. A wy jesteście ukochani.

Archanioł Metatron via Tyberonn nr 94, 22/02/2014 , www.Earth-Keeper.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Portal Harmonii w Izraelu

Pozdrowienia Mistrzowie, jestem Metatron, Pan Światła!  Dziś pomówimy o współtworzeniu harmonicznego spustu, który pojawia się w drugim roku Nowej Ziemi.  To przesłanie jest szczególnie ważne i aktualne. Mówimy o Portalu Harmonii i o Chrystusie.  Mówimy o latach 2014, 2038 i 2075. Mówimy o TERAZ.

Portal Harmonii

W drugim roku nowego paradygmatu planety, na Ziemi otwiera się wyjątkowy portal.  Chodzi o Portal Harmonii.  Jak już wcześniej mówiłem, proces zostanie zainicjowany podczas marcowej równonocy 2014 roku, do wspaniałości pełnego potencjału rozkwitnie w trakcie kwietniowego zaćmienia Słońca, a punkt kulminacyjny osiągnie w czasie czerwcowego przesilenia.  Jest to wybitnie nadzwyczajna, kodowana energia, która zasieje nasiona pokoju na świecie.

Zaleca się, aby była ona najpierw wchłonięta w „pępku Chrystusa” – ekspansywnym wirze portalu Wzgórza Świątynnego w Izraelu. Tam zostanie zakotwiczona, a następnie przeniesiona do określonych większych punktów nieskończoności na Ziemi, otaczając w ten sposób planetę.  W rzeczy samej to jest czas, aby starać się gromadzić – niepowtarzalny czas na odbieranie tego, co będzie oferowane i emitowane.  Ta faza umożliwia zasianie pokoju na świecie w rejonach konfliktów, szczególnie na Bliskim Wschodzie…, a niektórzy mistrzowie – nosiciele kodów są powołani, aby tam się znaleźć…, ponieważ wielu z nich jest tymi, którzy 2000 lat temu towarzyszyli Chrystusowi.

To jest święta ścieżka, umowa zawarta przez duszę.  Drugą grupę stanowią inkarnowani na ziemskim poziomie gwiezdni potomkowie z Syriusza / Plejad, których można nazwać „pracownikami sieci” – obie grupy są powołane do zakotwiczenia rezonansu wibracyjnego nowych energii świętej arki pod Wzgórzem Świątynnym, jak również do skalibrowania i skoordynowania tego wyjątkowego międzywymiarowego urządzenia z jego innymi wersjami, które będą odnalezione w innych ziemskich punktach nieskończoności.

Drugi, trzeci i kolejny…

Lecz Portal Harmonii jest czymś więcej.  I to, czym się tutaj z wami dzielimy, może niektórych zadziwić, innych pocieszyć, a zatwardziałych ortodoksów i przeciwników nawet urazić.  To jest to, co chrześcijaństwo nazywa „powtórnym przyjściem”, choć jak wam mówiliśmy, ta nieskazitelna energia przejawiała się na Ziemi kilkakrotnie.

Jeszua ben Józef reprezentował „wzorzec ludzkości” dopełniający cały proces doskonalenia dualizmu…, lecz on ucieleśniał się też wcześniej – więcej razy.  Mimo iż z waszego obecnego religijno – historycznego punktu widzenia inkarnacja w Judei jest postrzegana jako pierwsza.  Z naszej perspektywy „drugie przyjście” jest naprawdę TRZECIM.  Drugi był Paweł z Tarsu, który posiadał chrystusową energię oraz pod wieloma względami był odpowiedzialny za rozwój chrześcijaństwa w całej Europie i świecie zachodnim.  Choć to, co zostało wtedy dane, było dopasowane do zdolności pojmowania i mentalności tamtych czasów.  To był okres, kiedy tylko nieliczny byli wykształceni.

Drugi rok nowego paradygmatu – 2014 – jest w rzeczywistości fazą przygotowawczą, wymaganym formatowaniem i zakotwiczeniem wibracji powrotu Chrystusa…, świętego i prorokowanego powrotu ucieleśnionej „świętej prawdy”.

Lecz aby jasno to wyrazić: nie chodzi o wypaczony czy zniekształcony mityczny obraz postaci z opartych na lęku dogmatów głoszonych przez zorganizowane religie patriarchalne.  Ci szarlatani i dystrybutorzy wynaturzeń, korupcji i oszustw nadal będą głosić swoje mądrości.  Nowy awatar Chrystusa nie będzie narodzony w stajni, choć znajdzie się w pewnej naturalnej korelacji do dramatu Judei.  Awatar nie ogłosi się Zbawicielem lecz Zwiastunem.  Nauczyciel prawdy, który pomoże wam rozpoznać boską naturę w wyższej Jaźni  i nauczy przejmować indywidualną odpowiedzialność za stwarzanie rzeczywistości.

2038 – rok przeznaczenia

Rok 2038 to rok przeznaczenia, które się dokona.  Mówimy o najbardziej prawdopodobnej rzeczywistości będącej waszą zasługą. To ten rok został zaznaczony w wielkiej piramidzie, a teraz jest na swoim miejscu i czeka na urzeczywistnienie.  Nastąpi stworzenie nowego firmamentu, dalszy ruch w kierunku krystalicznej nie-polaryzacji. W miarę przybliżania się tego czasu wychyły łuku dualizmu ulegną zmniejszeniu.  2038 reprezentuje „trzecie przyjście”.  Energia prawdziwego awatara Chrystusa wróci po 2038, a do pełnej dyspozycji ludzkości będzie w bezwarunkowej miłości w 2068, zaś w 2075 misja zostanie ukończona.

W trakcie tej fazy liniowego czasu patriarchalne i inne podobnie zorganizowane religie popadną w wirtualny nieład, a awatar nie będzie miał z nimi nic wspólnego.  Nie!  Zamiast tego Chrystus podważy ich maskarady i obłudę, popierając indywidualny związek człowieka z własną wyższą Jaźnią jako nadrzędnym źródłem boskości.  Czas wyroków, mitów i baśni – przeminął.  Nauczycie się żyć tak, aby pośrednikiem była boska Jaźń.  Nowa forma Chrystusa wniesie nieobecność tego, co jest uważane za „złe” oraz zaprezentuje prawdę współtworzenia.  Prawdę, która w nowo postrzeganej rzeczywistości będzie manifestacją przekonań.

Dopiero teraz jest Nowa Ziemia

Zaimportowanie i przesunięcie w górę Portalu Harmonii nie mogło nastąpić przed wzrostem planetarnego rezonansu.  Mocno kodowany portal nie przypadkiem pojawia się w tym wektorze i czasie, ponieważ teraz będzie zestrojony z obszernymi polami wymiarów nowej Ziemi.

Kody dla  budzącego się w 2014 roku portalu będą odbierane, zamieniane i osadzane na scenie u zarania pola wibracji Ery Wodnika.  Chodzi o pobranie doskonałej kodowanej energii spójnego światła, które wpływa na obecne wzorce paradygmatu przejścia i przełącza bieg na wyższy. Ta oferta i szablony umożliwią ludziom mającym rozwinięty czołowy płat mózgu sięganie po wyższą wiedzę.

Stopniowo będą ograniczane błędnie pojmowane wyobrażenia grzechu pierworodnego, niegodności, mity o mściwym i gniewnym Bogu oraz lęk przed szatanem i ogniem piekielnym, które były zaprogramowane w tak wielu z was.  Nikomu już nie posłużą dogmatyczne formy kontroli przez wywoływanie strachu, które przez wiele tysiącleci wpajały wam polityczne gremia pod płaszczykiem religii.

Lęk to wielki niszczyciel.  Pod pozorem głoszonych półprawd sprowadzano na was zakamuflowany strach.  Zdeprawowane prawdy to nie prawdy. Życie w strachu przed czymś przyciąga to do was.  Tak działa prawo przyciągania.   Wierząc w zło, będziecie je postrzegać jako coś naturalnego. I Mistrzowie…, w postrzeganiu i przekonaniach, jakie posiadacie, stwarzacie projekcje rzeczywistości i doświadczacie jej urzeczywistnienia.

Harmoniczny spust

Podczas harmonicznego spustu zostaną usunięte wszystkie cienie.  Światło odsłoni i wniesie prawdę.  To światło z czasem całkowicie odmieni wasz świat.  Nowa energia – chrystusowy przełącznik – zakorzeni w ludzkości, na masową skalę, istotną prawdę i wiedzę, z którą każdy stworzy własną rzeczywistość zgodną jego z charakterem i wiarą.  Cyklicznie!  Czyż wam ciągle nie powtarzałem, że ziemski poziom jest celową iluzją?  Specjalnym „uniwersytetem”, w którym wybraliście nauczenie się odpowiedzialnego tworzenia?

Zadania nosicieli kodów

Ci z was, którzy zostali powołani do odwiedzania węzłów energetycznych, świętych miejsc i wirów portali, są również wezwani do obsłużenia Portalu Harmonii w drugim roku Nowej Ziemi – w 2014.To jest harmoniczny spust. Jeśli myśleliście, że na 2012 się skończyło, to wiedzcie, że 2012 był dopiero początkiem…, wasza praca nie jest gotowa!  Zakładajcie rękawice! Głosy fanfar zachęcają was, abyście kroczyli dalej z taką samą odwagą i sercem.

Misja

Ci z was, których przywołuje Izrael, dostrzegą to przyciąganie, lecz muszą iść z nieustraszoną klarownością i spójnym rezonansem theta.  Jesteście czołowymi nośnikami tego poszukiwania, co wymaga odwagi.  Konieczna jest wiara.  Nie można przenieść się do klarowności theta oglądając się wstecz.  Nie można zakotwiczyć kodów w trzecim wymiarze czując wątpliwości.  Strach nikomu nie posłuży.  Jako takie poszukiwanie świętej Ziemi będzie filtrowane.  Nie ma odwrotu, bardziej odpowiednie jest dopasowanie do wektora.

Niektórzy z was będą czuli potrzebę, aby udać się do innych specjalnych świętych miejsc i punktów nieskończoności, aby je  przygotować i utrzymać, oraz by zakotwiczyć rozkład harmonicznego spustu pośród głębin i wyżyn globusa.

Harmoniczny spust zadziała na ludzkość, która wzniesie się ponad trzeci wymiar dualizmu.  Chodzi o wzniesienie do dwunastego wymiaru, a w 2012 roku matryca planety faktycznie rozszerzyła się do dwunastu.  Teraz waszym obowiązkiem jest podążyć za wołaniem.  Nadszedł czas, aby ludzkość wzniosła się ponad dualizm w spójności theta i razem stworzyła na świecie pokój.

Mistrzowie, powiedzieliśmy wam, że decydujące znaczenie ma potężne odczucie bycia dobrym.  Rozumiemy, że zestalenie w świadomości trzeciego wymiaru, i nieustępliwe tkwienie w niewierze w dobro, lecz w to, co religijne teksty określają jako zło, wydaje się nielogiczne. Lecz ktoś wciąż zakorzeniony w trzecim wymiarze nie byłby zdolny do snucia takich wniosków.

Jednak wzniesienie do dwunastego wymiaru wymaga zrozumienia, że już nie znajdujecie się w polaryzacji /  dualizmie trzeciego wymiaru.  Musicie poszerzyć zakres myślenia.  Każda osoba, która głosi na temat swojej lub waszej rzeczywistości, może wyjaśnić tylko to, co on / ona zna.  Nowa Ziemia umożliwia skorygowanie spójności theta w szyszynce.  To daje nowe możliwości. Jest to możliwe, ponieważ skurczyła się magnetyczna sieć polaryzacji, a dzięki sieci chrystusowej (144 – krystalicznej) będzie zastąpiona przez zjednoczone pole nie-polaryzacji.  Nowy świat jest otwarty.  Ludzkość może teraz o wiele łatwiej badać wyższe stany, wyższe wymiary…, lecz trzeba się postarać.

Różne cechy wyższych wymiarów

Kochani, wymiary mają różne cechy, różnorodne granice pojęciowe.  Tak jak nurkowie wiedzą, że prawa fizyki w akwenie wodnym są odmienne, tak i podróżujący między wymiarami musi rozumieć, że każdy wymiar posiada inne właściwości.  Warunki i położenie każdego wymiaru są zdecydowanie różnorodne.  Można, a nawet trzeba, się do nich poszerzyć intelektualnie, co może być nie lada wyzwaniem.

Wyobraźcie sobie świat nie-dualny, w którym istnieje tylko dobro.  To faktycznie może razić logiczny umysł trójwymiarowy, który potrzebuje precyzyjnych odpowiedzi i opisów zgodnych z akceptowalnymi przekonaniami / wiarą i parametrami nauki głównego nurtu.  Lecz aby wejść do wyższego Umysłu, trzeba wznieść się ponad własny mózg. Uczony, który poważnie bada rzeczywistość, musi poszerzyć perspektywę i uświadomić sobie, że fizyczne zmysły, neurony, muszą przesłać daną rzecz do czołowego płata trójwymiarowego mózgu, aby się dowiedzieć, czy jest prawdziwa czy nie.

Widzicie, sztywne koncepcje naprawdę materializują to, co w większości przypadków ktoś spodziewa się zobaczyć.  To jest mentalny dylemat, tak dalekosiężna zagadka…, że nawet skutki wielu waszych „profesjonalnych” eksperymentów naukowych mogą mieć znaczenie.  Ludzkie fizyczne zmysły postrzegają taką rzeczywistość, jaka jest konsekwencją oczekiwań i przekonań.
Jak już wspomniałem i powtórzę raz jeszcze: życie w strachu przyciąga go do was.  Kto wierzy w zło, pozwoli jemu się pojawić.  W wierze i percepcji, jaką stwarzacie, projektujecie rzeczywistość, którą później przeżywacie.

Nieznana ścieżka

To jest początek nowego paradygmatu. Otwierają się nowe ścieżki, zaprasza podróż.  To jest ścieżka najrzadziej uczęszczana. Wasz świat jeszcze nie próbował w pełni poddać się temu eksperymentowi. Nowy paradygmat otwiera drogę powrotu Chrystusa i to jest wiadomość zaktualizowana.

Pierwotna wiadomość została przez posłańców zdegradowana, aby mogła ją zrozumieć nieco ograniczona, wąska grupa intelektualna  tamtych czasów . Zaś komunikaty chrześcijaństwa i ich zasady – oryginalne wersje przekazów – od 300 lat przed Chrystusem do dziś – były zniekształcane. Dawne koncepcje zostały źle zrozumiane, zostały zmienione…, i jako takim nie dano im żadnej szansy.

Nowe informacje  wam przekazywane dają poszerzone zrozumienie, oferują nowe potencjały, dzięki którym możecie przekształcić wasz świat. Oparto je na współtworzeniu.  Zawierają nie tylko nasienie pokoju dla świata, lecz utrzymują również moc transformacji dla każdego z osobna. Transformacja bazująca na współtworzeniu opiera się o zakres pola theta, które zostaje wprowadzone do 12-to wymiarowego paradygmatu.  Aktualny i ważny rezonans, jaki może być osiągnięty…, wibracja, która jest nie-polarna…, w której istnieje tylko dobro.

I Mistrzowie, już czas, aby odbierać kody, które umożliwią to przesunięcie.

Jeśli zatroszczycie się o tę intencję i indywidualnie a także zespołowo za nią podążycie, wtedy w roku 2038 i później, zbiorowe zmysły ludzkości odczują jej skutki – odnosimy się tu do zmysłów fizycznych – i nie znajdą w nich żadnej sprzeczności.  Świat będzie postrzegany bez lęków, a każde istnienie będzie uznawane za pozytywne. I taki świat będzie stwarzany.

To jest ścieżka, którą jeszcze nikt nie podążał.  Eksperyment, którego nikt nie przeprowadzał, a to są szlachetne prawdy, które musicie sobie przyswoić.  Ci z was, którzy uważają, że świat bez lęku i zła jest logicznym absurdem, postrzegają według starych wzorców energii oraz nie są całkiem gotowi.  Lub może lepiej to wyrażając, utknęli w dualizmie trzeciego wymiaru.

Cień zostanie zwyciężony światłem, a światło jest prawdą. To całkowicie odmieni wasz świat. Nowa energia, dodana przez Chrystusa, stanie się istotną prawdą i wiedzą ludzkości na skalę masową, a indywidualna rzeczywistość będzie stwarzana zgodnie z naturą wiary. Wniesie zrozumienie waszej prawdziwej kosmologii. Zrozumiecie swoje niezwykłe pozaziemskie dziedzictwo i waszą wielowymiarową naturę. Nie będziecie musieli sprzeciwiać się Zbawicielowi, aby ratować sprawiedliwych.

Ludzkość nauczy się samodzielnie tworzyć obfitość, porzucając sposób myślenia o brakach i pokutowaniu z powodu fałszywych przekonań, na przykład związanych ze ślubami ubóstwa jako sposobu na osiągnięcie czystości.  Upadną religijne organizacje, dziesięciny od członków i pieniądze za odkupienie.  Duchowi NIE brakuje pieniędzy.

Są tacy pośród was, którzy mówią, że wszystko, co się dzieje, dzieje się tak, jak powinno być.  Rozejrzyj się po świecie i zastanów się nad tym.

Jeśli wszystko działoby się tak, jak powinno, nie byłoby potrzeby karmicznego odradzania.
W Portalu Harmonii, w pępku Wzgórza Świątynnego będą zasiewane nasiona zmiany.  To są kody umożliwiające duchowe odrodzenie na poziomie globalnym. To jest energia, która synergistycznie i symbiotycznie będzie określać nieulękłe związki na poziomie osobistym i na skalę masową.  Ta czasoprzestrzeń w niedalekiej przyszłości będzie przyspieszoną okazją do wysiania pokoju w rejonach świata, w których pojawiają się  konflikty – szczególnie na Bliskim Wschodzie.  Zawdzięczacie to Portalowi Harmonii i spustowi, a w następnej kolejności zaćmieniu i letniemu przesileniu.

Zakończenie

Nadszedł czas, aby wziąć na siebie odpowiedzialność i stwarzać świat świadomie – taki, jakiego sobie życzycie – z życzliwością, z czystą dobrocią. Kochani, trzeci wymiar nie zniknie, możecie nad nim zapanować stając twarzą w twarz jego wyzwaniom, wznosząc się ponad nie, a równocześnie mocno stojąc na ziemi.  Tu nie chodzi o założenie różowych okularów czy ucieczkę od rzeczywistości…, chodzi o to, aby opanować każdy poziom lekcji. Chodzi o to, aby uczyć się i iść naprzód.  Nadszedł czas, aby wypróbować nową ścieżkę.  Lecz bez obaw.

Życie na poziomie ziemskim jest bardzo skutecznym snem, który może być złożony z harmonijnych okresów nazywanych cyklami życia.  To wy jesteście kompozytorami i dyrygentami, którzy tworzą własną treściwą i piękną symfonię.  A w gotowym produkcie pozostawiacie nie tylko ślady wzrostu i wydajności, lecz również znajomość wyższej postawy, która sprawia, że mozolna konstrukcja symfonii czyni finał tak znakomitym.  I z tego wyższego poziomu spojrzycie w dół rozpoznając, że wszystko miało swój cel.

Ten czas nadchodzi i wita was. Rok  2014 daje dostęp do Portalu Harmonii!

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi PRAWDAMI.  Wy jesteście umiłowani.

PORTAL  HARMONICZNY  2014 – 2038 – 2075   Zakotwiczenie trzeciego przyjścia.  Archanioł Metatron via Tyberonn, nr 93, 01.02.2014,   www.Earth-Keeper.com

Przetłumaczyła Tessi

źródło: https://krystal28.wordpress.com/

2014 – Orzeł, Kondor i powrót Dharmy cz. 3

Tęczowa rasa całej ludzkości

Cykl reinkarnacyjny związany z rozwojem ludzkich wcieleń jest w obecnych czasach źle pojmowany.  Większość waszych  „zachodnich” patriarchalnych religii nawet nie próbuje zrozumieć tych wielowymiarowych cykli u ludzkości, tylko je odrzuca. Jeśliby koncepcja ta była lepiej poznana, być może ludzie mieliby szerszą świadomość co do znaczenia wszystkich ras jako zjednoczonej tęczowej rasy wszystkich narodów. Widzicie, fizyczne dziedzictwo rasowe powinno być honorowane, dziedzictwo reinkarnacyjne duszy ma doprawdy dużo szerszy wymiar. Naprawdę WSZYSCY byliście w każdej rasie i w każdej płci.

Dlatego, jeśli szanujesz przodków, wiedz, że niezaprzeczalnie niektórzy mędrcy i strażnicy dawnej amerykańskiej tubylczej medycyny mogą być teraz w ciałach wszystkich ras. Z tego powodu wiele osób nie-rdzennych czuje się przyciąganych do mądrości wiedzy o Ziemi i do dyscyplin wiedzy Czerwonej Ścieżki. Widzicie, oni żyli dawno temu, lecz wciąż żyją w TERAZ – w wielowymiarowości.

Ci, którzy rozumieją prawo równowagi wielowymiarowej Jaźni, zrozumieją również, że wielu konkwistadorów, urzędników i poszukiwaczy złota, którzy odebrali tubylcom ich ojczyzny, teraz żyje w ciałach rasy czerwonej, aby skompensować swoje złe czyny. To jest wspaniała prawda!  Powiem też, dlaczego na terytoriach amerykańskich plemion powstało tak wiele kasyn gry – to dlatego, że poszukiwacze złota inkarnowali się w tych rasach i krajach, aby spróbować oddać „złoto”, które odebrali.

To nie jest najwyższa ścieżka, jednak to jest „karma” równoważąca. Tak, rozumienie prawdziwej natury Jaźni i procesu reinkarnacji zawsze stanowi najwyższą prawdę. Jesteście istotami Światła, i doświadczacie życia pośród wszystkich ras i każdej płci. Jednak pragnę dodać, że tamte Dusze wybrały ścieżkę prawości Dusz tubylczych – we wcieleniach dawnych czy współczesnych – w celu przekazania i utrzymania tych świętych dyscyplin. Zarówno wtedy jak i teraz te inkarnacje, pełne oddania i utrapień, były wyborem życia pośród uprzedzeń i gospodarczych trudności gospodarczych, a w większości przypadków – z dala od zewnętrznych pułapek i luksusu zamożności.

Dlatego proroctwa Orła i Kondora dotyczą wszystkich ras ludzkich oraz reaktywują wszystkie wspaniałe ceremonie i nauki. Rzeczywiście wielcy mędrcy mają skórę czerwoną i tęczową, a zostali wezwani zgodnie z duchowymi umowami, aby zjednoczyć wszystkie narody, co stanowi część spełnienia tego proroctwa. To zadanie może zniechęcać, dlatego Duszom, które pracują nad osiągnięciem owej równoważącej jedności, należy się wiele szacunku. Muszą się trudzić, tańczyć, doradzać, bębnić i śpiewać pieśni oddając cześć świętej Ziemi, żywiołom i stronom świata – dla dobra ludzkości i Ziemi, dla tęczowej rasy całej populacji. Możecie to zrozumieć?

Duch, religia i dogmaty

Kanał pyta o dogmaty i protokół. Kochani, powiadam wam, że nie ma na waszej planecie religii, która miałaby odpowiedzi na wszystkie kwestie. Prawdziwego Ducha szukajcie w kościele, którym jest SERCE – z pomocą intencji i własnej prawości. Duch nie zna dogmatów, pól grupowej świadomości i kanonów systemów wiary. Paradygmatem jest MIŁOŚĆ, a miłość tworzy JEDNOŚĆ. Kochajcie siebie i innych, ponieważ dyscypliny oświecenia są tak różne jak kwiaty na polu.

Każdy człowiek może iść wieloma ścieżkami, a idąc rzetelnie, odnajdzie swoje Światło. Dlatego naprawdę zawsze konieczne jest rozróżnianie. W dawnych szkołach mądrości dziedziny wiedzy z czasem ewoluowały. Rzeczywiście, pod wieloma względami systemy wierzeń są doskonalone, przekształcane w nieco odmienne paradygmaty. Kluczem jest wiarygodność intencji. Duch rozpoznaje wszystko! Doprawdy, wszyscy jesteście Iskrami boskości!

Mistrzowie, w tradycji wielu religii jako ofiarę wykorzystywano ciało. Dotyczy to chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu czy czerwonoskórych. Te wybory opierały się na tradycji i zbiorowej świadomości systemu wierzeń. Był czas, kiedy pewne umysłowe sposoby na kontrolowanie ciała fizycznego miały swoją pozorną logikę, ponieważ zimy były ostre a lata suche. Brakowało żywności. Rozwijanie mocy woli praktykowane w trakcie ciężkich ceremonii pozwalało umysłowi kontrolować ciało fizyczne, widzicie? Lecz istnieje cienka granica – ważny rozdział między „ofiarowaniem ciała” w celu kontrolowania go przez umysł a biczowaniem się pochodzącym z błędnego przekonania o ludzkiej marności i grzechu pierworodnym, widzisz? Kluczem jest intencja. Dlatego w dualności każdy, kto ma wolną wolę, dokonuje osobistych wyborów w zależności od wyznawanej wiary, więc nie należy nikogo oceniać. Lecz ostrzegamy, że w nowym paradygmacie to naprawdę nie jest ani właściwe, ani konieczne.

Również ograniczanie kobiet, separacje czy ograniczenia rasowe i strach przed represjami są niewłaściwe w każdym paradygmacie. Kochani, to dotyczy wszystkich religii. Starszyzna tęczowego plemienia ludzkości na wszystkich prawdziwych ścieżkach została natchniona przez miłość i integralność ilorazu światła. W swojej boskiej naturze wszyscy należycie do starszyzny. Wszyscy jesteście niezależnymi istotami, a my was czcimy! To jest tęcza Orła i Kondora. Wszyscy jesteście Bożymi Iskrami. Duch dostrzega tylko serce.  Dlatego oddajemy wam cześć  przy każdym podejmowanym wyborze – przy rozwijaniu wewnętrznego oka, komunikacji z żywymi żywiołami, kierunkami, niebiańskimi istotami i podczas rozwijania bezwarunkowej miłości i zrozumienia dla jedności wszelakiego Życia.

Połączenie jeziora Titicaca i Sedony

Aby Orzeł mógł pofrunąć, zachodzi istotna część zapowiadanego zjednoczenia Orła i Kondora, co zrównoważy półkule planety. Pewne określone punkty węzłowe w krainie Orła w Ameryce Północnej były zaciemnione,  dlatego musiały zostać ożywione dzięki ziemi Kondora. Najważniejsze punkty energetyczne wspomagające owo równoważenie są centrowane na osi Ameryki Północnej i Południowej. Zawsze istniało doskonałe połączenie pomiędzy wirowymi portalami Sedony w Arizonie a jeziorem Titicaca. Widzicie, oba powinny przepływać się w symetrycznej przeciwwadze. Lecz linie tych starożytnych energetycznych tras straciły na mocy i w roku 2012 zostały na nowo ożywione.  Portal nazywany jeziorem Titicaca jest w o wiele lepszym stanie, przez to jest bardziej zdatny do odżywiania i uzdrawiania innych.

Niektóre, dawniej silne, ośrodki z północy zostały rozcieńczone przez komercyjne interesy. Muszą zostać poddane oczyszczeniu i rewitalizacji, powstanie również wiele nowych portali. Czy przypominacie sobie biblijną alegorię o Jezusie, który wygnał kupców ze świątyni? Widzicie, portale i punkty niebiańskie wskutek swojego naturalnego magnetyzmu i  trasowania nigdy nie były przeznaczone pod handel czy zamieszkanie. Dlatego wyznaczeni rdzenni opiekunowie uznali pewne rejony za Ziemię Świętą, a zatem mieszkać w ich obrębie mogą tylko wtajemniczeni. Toteż opiekę nad wieloma silnymi portalami wirowymi w Stanach Zjednoczonych, na przykład Monument Valley czy Wielki Kanion, powierzono tubylczym plemionom. W latach późniejszych ludzie inspirowani Boskim prowadzeniem dla ochrony tych miejsc mianowali je Narodowymi i Państwowymi Parkami. To jest prawdziwa część Orła i Kondora. Skutkiem tego wielu z krainy OG zostało przyciągniętych do Orła, a wiele Orłów pielgrzymowało do jeziora Titicaca.

Jezioro Titicaca należy do najczystszych portali. Stanowi potencjalną baterię zarówno dla odbierania jak i transmitowania kodowanych wyżej wymiarowych energii niezbędnych dla wzniesienia obu Ameryk, a nawet planety. Jezioro Titicaca wspomaga Wzniesienie na wiele różnych sposobów. Stanowi świadomość, która ożywia każdy wymiar i odnosi się do jednostek o określonej częstotliwości rezonansu z tego wymiaru. Czy to rozumiesz?

Nad jeziorem Titicaca te frekwencje są dla ludzi łatwiej dostępne – dla tych, którzy się do nich dostroją. Sedona jest wzmacniana bezpośrednio przez jezioro poprzez linie axiotonalne. Tak oto widzicie, że Sedona i jezioro Titicaca jest połączone z pewnymi ludzkimi istotami oraz ze świadomością, która kieruje planetą. Oba miejsca są bardzo potężne i bardzo ważne dla sieci ziemskiej, dla niebiańskich krain, a także dla ludzkości.

Toteż linie axiotonalne, które łączą Sedonę z Titicaca, pozostaną jako odżywiająca pępowina, aż dokona się pełne przełączenie na wyższy poziom. Podobnie, jak ludzkość pozostanie w 3. wymiarze przez jakiś czas, dopóki nie zakończy się proces wznoszenia, tak i Sedona wprowadza energię przeznaczoną dla Wzniesienia planety, które  naprawdę następuje.

Chcemy powiedzieć, że pole energetyczne jeziora Titicaca pod względem długości, szerokości i witalności wiru, jest jednym z największych na planecie. Ważne jest, abyście rozumieli, że jezioro jest zrównoważone energetycznie pod kątem energii męskiej i żeńskiej.  Z tego powodu przyciąga tak wiele osób.  Zapewniamy was, że gdyby równowaga nie była zachowana, jezioro posiadałoby energie tylko jednej płci. Zachowuje proporcjonalne poziomy obu energii, a także odpowiedni potencjał, harmonikę i harmonię.

Dlatego świadomość tego wiru harmonizuje każdego człowieka, który popadł w nierównowagę.  Jeśli ktoś jest nadmiernie męski lub żeński, dostanie energię przeciwną, która to wyrówna.  Na podstawie waszych tymczasowych naukowych możliwości możecie myśleć, że przeciwieństwa anionów i kationów, połączone energie męskie i żeńskie, wzajemnie się zneutralizują. Tak to wygląda, jednak w tym przypadku tak nie jest. One raczej się nawzajem aktywizują. Ten wyjątkowy punkt na planecie, który dowodzi ZARÓWNO ludzkim centrum czakr jak i planetarnym centrum czakramów, nastawia się i reguluje odpowiednio do tego, jaka równowaga jest konieczna, rozumiecie?

Tak to Kondor z Titicaca dokarmia harmoniczny odpowiednik w postaci Orła Sedony… a z czasem oba zregenerują się do większej mocy na Nowej Ziemi.  Kiedy to się stanie, przebudzą złoty pokój, który tak wielu z was odnalazło w spełnionym i współczującym sercu Czerwonej Ścieżki (i w Tybecie) – w tym 2013 roku skoncentrowanym na parciu naprzód ku świtowi od dawna zwiastowanego wzniesienia Ziemi.  Dlatego zaiste, nadszedł czas, aby tęczowe plemię CAŁEJ LUDZKOŚCI stanęło ramię w ramię tworząc Jedność!

Pytanie: Bądź pozdrowiony, Metatronie. Chociaż większość mojego dorosłego życia spędziłem na zgłębianiu metafizyki, to faktycznie Czerwona Ścieżka, seria siedmioletnich pięciodniowych poszukiwań wizyjnych i siedem ceremonii szamańskich podróży przyspieszyły moje duchowe doznania. Możesz powiedzieć coś na temat tych wspomagaczy?

Archanioł Metatron: Tak! Jakkolwiek wiele wcieleń przeżyłeś jako rdzenny Amerykanin, silna więź przyciąga ciebie i innych do tej wielkiej społeczności.  Okazje do doskonałej duchowości, mądrości i wewnętrznego pokoju oferowały przede wszystkim, pomimo wszelkich niedogodności,  państwa istniejące na planecie kiedyś, za czasów starożytnej amerykańskiej Złotej Ery. To doprawdy była Złota Era, choć krótka, i ona nadal przyciąga wiele osób. Umożliwiła uzyskanie mistrzostwa większej liczbie poszukujących realnego sposobu na jego osiągnięcie, niż mogło zaoferować jakiekolwiek inne społeczeństwo czy kultura od czasu dawno minionego rozkwitu Atlantydy. Częścią tamtej epoki było wiele wielkich Dusz i wielu awatarów.  To był olśniewający, jedyny w swoim rodzaju sposób integracji piękna i świadomości tego, co nazywamy światem Natury ze wszystkimi jego królestwami.  Odświeżcie swoją świadomość informacją, że posty lub poszukiwanie wizji były stosowane przez wszystkie starożytne mądre społeczności we wszystkich częściach planety i w każdej epoce.

Modlitewne posty i poszukiwanie wizji

Szczególnie to, co bywa nazywane szybkim rytuałem modlitewnym, okazało się bardzo owocne, ponieważ umożliwiło poszukującym błyskawiczne przejście i dostęp do światów wewnętrznych oraz wyższych wymiarów Boskiego Umysłu. Powiadam, że wielu ziemskich strażników pierwotnego amerykańskiego pochodzenia zyskało wiedzę przy pomocy wyjątkowo skutecznych poszukiwań wizji i postów.  To były czasy wielkich postępów. I to dotyczy dziś wielu pracowników Światła i opiekunów Ziemi na planecie, którzy pracują na rzecz Wzniesienia.

Wywoływanie wizji jest świętą i starą techniką modlitewnego postu. Rozwijała się w trakcie czteroletnich ćwiczeń celebrowanych przez pierwotnych mieszkańców Ameryki, choć w rzeczywistości taki post jest sposobem poszukiwania Boga w sobie praktykowanym przez całą ludzkość od dawien dawna. Pośród grup konsekwentnie stosujących dyscypliny, których część składową stanowił post, byli Lemurianie, Atlanci, Egipcjanie, Hindusi, gnostycy i buddyści. I jeszcze do dziś jest on stosowany w prawie wszystkich waszych mistycznych sektach.

Rdzenni przedstawiciele czerwonej rasy rozwinęli i zaadaptowali poszukiwanie wizji wykorzystując ten starożytny wielowarstwowy mechanizm w celu nauczenia się, jak stać się istotą świetlistą. Wielu z was, włącznie z tym kanałem, korzystało z tych metod w licznych minionych wcieleniach. Dlatego powiadam wam, że te modalności mogą być bardzo użyteczne, jeśli przyświeca im święta intencja.  Post w samotności jest praktyką, która klaruje i otwiera płat czołowy mózgu uwydatniając to, co nazywacie podświadomością. Poszukiwanie wizji powoduje jasność intencji ze starannym przygotowaniem, a wtedy wszystkie święte królestwa natury niebiańskiej i ziemskiej stają się nauczycielami. Zaiste fakt, że ogrom świętej mądrości utraciliście przez proces industrializacji waszego świata, jest jego karykaturą.

Zakończenie

Kochani, jak w przypadku wszystkich naszych przesłań, prosimy was o korzystanie z własnej zdolności postrzegania / rozróżniania, a następnie akceptowania tego, co wam odpowiada a odrzucenie tego, czego nie aprobujecie.  Ponieważ jesteście Mistrzami! Powiadam wam, że Ziemia dokonała Wzniesienia, a nowej energii jest pod dostatkiem. Wzniesienie ludzkości również nastąpi.  Idziecie we właściwym kierunku! Nadszedł czas, abyście wspólnie stworzyli nowy świat, jakiego pragniecie. Nadszedł czas na zbieranie się, medytowanie i wizualizowanie siebie w polu theta Nowej Ziemi.

A teraz jeszcze raz powiadam: wiedzcie, proszę, jak głęboko jesteście umiłowani. Proszę was, abyście szli dumnie, szanując się nawzajem i pozwalając swobodnie odnaleźć wspaniałe światło niebiańskie, które promienieje w każdym sercu. Nie zapomnijcie kochać się wzajemnie pamiętając, że jesteście istotami Światła, Duchami boskości, które doświadczają życia ziemskiego. Mistrzowie – tak czyńcie!

Jestem Metatron, który dzieli się z wami tymi PRAWDAMI. Jesteście ukochani.

Archanioł Metatron via Tyberonn #88, 07.09.2013, www.Earth-Keeper.comtłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Orzeł, Kondor i powrót Dharmy cz.1

.

Witam, jestem Metatron, pan Światła, i pozdrawiam was wszystkich!  Miło jest widzieć was w tej chwili czasu i przestrzeni.  Każdemu ślę cudowny promień najwyższej miłości.  Och, kochani ludzie, poczujcie miłość przesyłaną każdemu z was w rzeczywistym czasie TERAZ, w nieliniowym wymiarze czasu – na fali skrzącego promienia, który otacza każdego czytającego te słowa.  Zamknij na chwilę oczy i przyjmij tę energię! Poczuj ją mistrzu – czy możesz ją odczuć?  To jest bezwarunkowa miłość i ona ładuje twoje pole, leczy serce i przypomina każdemu z WAS, o prawdziwym Domu, o Źródle! I tak, kiedy rok 2013, który był PIERWSZYM rokiem nowej Ziemi, dobiega końca, ludzkość jest gotowa do odrodzenia. Kończy się rok, który był wiele obiecującym i potężnym czasem przejściowym. Zmiany związane ze Wzniesieniem, jakie zaszły w roku 2013 i będą zachodziły nadal, przesuwają wskaźniki jonowe na planecie. Otrzymacie pomoc, aby móc funkcjonować w poszerzającym się 12-to wymiarowym dostępie do słonecznego promieniowania. Słońce zmienia swoją naturę, ponieważ właśnie zamienia bieguny – nawet w chwili, kiedy o tym mówimy!

.

Lecz zmiany są szersze… dotyczą też ludzi, którzy we wspaniały sposób stają się bardziej otwarci czy bardziej subtelni. Tak oto wszyscy przechodzicie przez to, co bywa określane jako Wodnikowe Przesunięcie.

.

W trakcie tego spotkania znów pomówimy o Orle i Kondorze. Prastare święte proroctwa dotyczące roku 2012 i 2013 – pierwszym roku nowej Ziemi, stopniowo się dokonują. Pod wieloma względami wszystko się teraz miesza – w szerszym sensie. Ponieważ ziemia Kondora rzeczywiście wysłała energię do Orła, a symboliczna Czerwona Kraina przyjmuje dharmę – nową energię Nowej Ziemi w zakresie wodnikowego promieniowania i przesunięcia. Zarysowują się nowe czasy, nowa era jest gotowa do przybrania formy…, i Mistrzowie – wy jesteście tymi, którzy tego dokonają!

.

Kochani, Wzniesienie planety dokonuje się, a ascendencja ludzkości przebiega zgodnie z planem.

.

Ten kanał przytoczy słowa tybetańskiego lamy.

.

Notatka: „Kiedy pofrunie żelazny orzeł i pobiegną konie na kołach, tybetański lud zostanie rozproszony po Ziemi i dharma (prawda) powróci do kraju czerwonych ludzi”. Lama Padmasambhave, 8 (alias Guru Rinpoche) Tybet

.

Powrót

.

Dziesiątki lat temu do świętych portali Arizony przybyli Buddyści z Tybetu i Indii, którzy uznali rejon za święte miejsce planety. Na terenie wzniesiono stupy, aby wzmocnić manifestację awatara nazywanego Buddą. Mówi się, że Sedona jest porównywalna do wiru Góry Kailash w Tybecie… i że oba miejsca łączy międzywymiarowy wewnętrzny tunel. Tybetański Lama Padmasambhave dał ciekawy przykład „dharmy” Tybetu, która powraca do Krainy Czerwonych. Mówię wam, że większy wir Arizony został zosiowany z peruwiańskim mega – wirem Kondor, centrum jeziora Titicaca oraz tybetańskim mega-centrum Góry Kailash. Powiadam, że linie axiotonalne zawsze były połączone z tymi świętymi miejscami, jak i tunelami starożytnych kultur.

.

Przemiana planety – 2014

.

Mistrzowie, wodnikowe przesunięcie z roku 2013 zostało wywołane przez słoneczne promieniowanie na waszej planecie. Planetę okrążają strumienie anionowej plazmy pochodzącej z wiatrów słonecznych. Jonowy wskaźnik uległ przesunięciu, dlatego w wielu miejscach na planecie pojawiły się stojące bieguny o ładunku anionowym.

.

Szczególnie silne są w Tybecie, nad Titicaca i centrum wiru w Arizonie. W 2014 powtórzy się wielki trygon i sekstyl z roku 2013, co sprowokuje drugie jegootwarcie, które będzie miało miejsce w roku 2014 od dwóch zaćmień – Księżyca i Słońca w kwietniu poprzez środek maja do letniego przesilenia. Wszystko to łączy się z energią żywej Ziemi, aby objawić symbolikę lotów Orła i Kondora oraz powrót Dharmy, ponieważ zmiany dotyczące wznoszenia ludzkości na północy będą wysiane w Czerwonych Krainach.

.

Dlatego w tym czasie mówię o Orle, Kondorze, Czerwonych Krainach i tak zwanej „czerwonej ścieżce”. Chcę dodać, że wielcy mistrzowie inicjujący „duchowy czerwony poziom”, w rzeczywistości byli tymi samymi mistrzami, którzy byli inspirowani przez ruch tego co buddyści nazywają dharmą. W ten sposób połączyły się dwie przepowiednie.

.

Czerwona Ścieżka

.

System duchowego rozwoju i mądrości, który nazywano „czerwoną ścieżką”, był paralelą do „Złotej Epoki czerwonego lądu z MU. Później został ponownie wprowadzony w buddyzmie. Rzeczywiście istnieje wiele powiązań wcześniejszej „świętej czerwonej ścieżki Orła i Kondora” z tą wyłonioną w Siddharcie w V stuleciu przed Chrystusem, licząc według waszego czasu liniowego.

.

Naprawdę nie chodzi tylko o rasy o czerwonej skórze żyjące w Ameryce. Chodzi o narody początkowej atlantydzkiej i lemuryjskiej fazy oraz zaginionych kontynentów, które rozproszyły się po wielu krainach – przeniosły się do Afryki, Azji i Ramy a także do obu Ameryk (Północnej i Południowej) (z MU, OG i OZ). Określanie tego jako „czerwona ścieżka” ogranicza nieco pojęcie do Ameryki. Mówię o tym po ustaleniu jej prawdziwego pochodzenia, w poszerzonym sensie faktu, że Ameryka może być tak określana na podstawie języka ojczystego jej „pierwszego narodu”.

.

Tak więc, aby było jasne, ta droga została rozwinięta przez wszystkie rasy i plemiona (według waszego systemu pojęć), które żyły pośród natury i we wspólnotach. Lecz chcę też powiedzieć, że kultura epoki amerykańskich tubylców wyróżniała się na wiele sposobów. Rdzenne amerykańskie plemiona posiadły ogromną wiedzę na temat tego, jakie obszary Ziemi wysyłają wyżej wymiarowe energie i jakie rośliny wspierają ten proces. Ma to związek z praktykowaniem poszukiwań wizji w szałasach (chatach oczyszczania) z użyciem roślin. Służyły do nauki, których udzielał świat zwierząt i minerałów, które też były uznawane za znaczących nauczycieli i media. To był dar życia pośród natury. Niestety, ta wiedza jest obecnie w posiadaniu nielicznych.

.

Orzeł i Kondor

.

Pytanie: Czy mówisz o przepowiedni o Orle i Kondorze?

.

AA Metatron: Ta potężna przepowiednia została przekazana przez grupę Energii, nazywanych narodem z gwiazd. Była przekazywana, w różnych proporcjach, rdzennym atlantydzkim i lemuryjskim czerwonym rasom żyjącym w zachodniej części Ameryki – włącznie z tymi, których nazywacie Hopi i Majowie. W tym Proroctwie Orła i Kondora: Orzeł reprezentuje energię z północy a Kondor – z Ameryki Łacińskiej. Kiedyś obaj tworzyli Jedność a proroctwo mówi, że kiedy Orzeł i Kondor polecą wspólnie, pojawi się szansa na powrót prawdy, mądrości i równowagi.

.

Przepowiednia mówi o obecnych czasach, w których dwie krainy połączą się dobrowolną umową, podzielą się wiedzą i ceremoniami ze wszystkimi ludźmi, aby na nowo wzbierać w siłę i reaktywować, aby to, co zostało utracone, ponownie zostało uświęcone. Widzicie, to jest święta mądrość reprezentowana przez Kondora rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, którzy wcześniej nie byli rozproszeni czy rozdrobnieni – można powiedzieć. W niektórych krajach Ameryki Środkowej i Południowej nadal żyje większość rdzennych mieszkańców. Te narody zachowały większą percepcję własnej kulturowej mądrości niż narody z północy, które zostały rozproszone i gwałtownie odmienione oraz zintegrowały mniej duchowości, a więcej zindustrializowanych i skomercjalizowanych związków. Starożytna mądrość Kondora musi iść na północ, a Orła – na południe. Uleczyć należy i Orła, i Kondora. Dlatego starszyzna, strażnicy Ziemi i pracownicy Światła z północy są teraz przyzywani przez stare górskie krainy – kraj świętego jeziora, nazywany Peru i Boliwia, natomiast ci z południa są przyciągani na północ.

.

W proroctwie chodzi naprawdę o uzdrowienie i umocnienie obu. Tubylcy z krajów Kondora to w rzeczywistości wszystkie narody i kraje Ameryki Łacińskiej: Meksyk i dalej na południe Ameryka Środkowa i Południowa, których wiedza duchowa od wielu stuleci nadal pozostaje nietknięta.

.

W Ameryce Północnej nastąpiła szersza integracja z kulturą zachodnią. Ameryka Południowa była na ogół kulturowo zorientowana bardziej „rodzinnie”, a jednak w jej systemie klasowym brakuje równowagi i praworządności w odniesieniu do dystrybucji „możliwości i bogactw”. To dzieje się też na północy. Lecz w innym stopniu.

.

Mówimy wam, że stare dni reprezentowały Kondora północy a Orła na południu. Oba skrzydlate stworzenia są wielkimi mądrymi międzywymiarowymi istotami, które były czczone jako symboliczni boscy posłańcy. Rzeczywiście należą do najlepszych lotników. Proroctwo mówi o zjednoczonych narodach, które otwierają swoje serca i ręce, aby usunąć ucisk, wyzysk oraz niesprawiedliwość. Proroctwo mówi o otwartych duchowych oczach, aby widzieć prawdę i sens życia, a także mądrość wyższych wielowymiarowych aspektów. Lotnicy owi będą SYGNAŁEM NOWEJ WOLNOŚCI – ŚWIĘTYM SYMBOLEM NIESKOŃCZONOŚCI – LICZBY 8. Zjednoczenie Kondora i Orła już zachodzi, ponieważ w 2012 osiągnęliśmy zapowiadane wzniesienie planety. Teraz czas na Orła z północy i Kondora z południa. Wirując we wspólnym locie tworzą symbol nieskończoności, który łączy obie Ameryki, widzicie? To zaczyna się wraz z nową Ziemią 2013 i będzie kontynuowane w kolejnych latach, aż stopniowo okrąży globus.

.

c.d.n.

.

Archanioł Metatron via Tyberonn #88, 07.09.2013,  www.Earth-Keeper.comtłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

Święta Aktywacja Zielonego Promienia i Szmaragdowego Płomienia

.

Pozdrowienia dla Mistrzów.  Jestem Metatron, książę Światła i każdego, kto czyta te słowa, otulam bezwarunkowa miłością.

Z radością dzielę się z wami nowiną o zbliżającym się terminie „pełnej aktywacji” Zielonego Promienia i świętego Szmaragdowego Płomienia na wniebowstąpionej Ziemi.  Mistrzowie, długo czekaliście na to wydarzenie obiecane eony temu w oświeconej epoce.  We wspaniałych czasach, kiedy Ziemianie mieli dostęp do wielu wymiarów i mogli się komunikować ze wszystkimi ziemskimi królestwami.  Oświecona czasoprzestrzeń, w której byliście zdolni do współdziałania i porozumiewania się wyraźnie i bez ograniczeń ze wszystkimi Żywiołami i królestwami istniejącymi na Ziemi.  To był czas pełnego spektrum Szmaragdowego Wymiaru… który teraz powraca!

Wielu z was będzie wezwanych do aktywowania i zakotwiczenia tej szmaragdowej ewolucji.  Rozpoznacie ją po wyjątkowym trygonie i energii komet, które przenoszą ekspansywne kody.  Na odebranie tych kodów, co stanowi duchową obietnicę i świętą umowę dla wielu Dusz, czekaliście eony.  To część nowego początku, nowego postrzegania i dostępnych dla was możliwości.

Zielony Promień i aktywacja Bramy Nieskończoności

Nowa Ziemia rozrosła się do 12-tu wymiarów.  Wy jesteście bezpośrednio połączeni 12-ma czakrami z każdym wymiarem podstawowym, a dodatkowo przez system 20 czakr z wewnętrznymi międzywymiarowymi widmami pól Omni-Ziemi.

Wciąż poszerzacie świadomość.  Dlatego powinniście rozumieć procesy, jakim podlegają wszystkie sfery Ziemi.  Planeta przechodzi przez proces wznoszenia, ziemskie królestwa uzupełniają swoje pola świadomości, dlatego i ludzkość musi rozszerzyć zakres częstotliwości.  To zmiana paradygmatu.  I oferuje wam możliwość klarownego połączenia ze wszelką świadomością w obrębie Gai.  To jest niezbędny krok ku waszej zintegrowanej identyfikacji jako części Ziemi i jako Jej współtwórców.

Wraz ze wzniesieniem planety uzyskaliście dostęp do innych wymiarów – przez czakry.  Pierwsze święte kody są odbierane i instalowane przez „nowe” czakry od początku 2013 roku.  Odbywa się to dzięki aktywacji Zielonego Promienia.

W sierpniu otworzy się portal nieskończoności Zielonego Promienia, a przez jego szczelinę spłynie i aktywuje się Szmaragdowy Płomień.  Szczyt otwarcia przypadnie na 12 – 21 sierpień 2013 roku.  Informujemy, że 4., 8. i 9-ty wymiar jest wyrażany przez i w Szmaragdowym Płomieniu.  8. i 9. wymiar będzie wypełniał ziemskie kody Thota przez otwór aktywacyjny Szmaragdowego Płomienia.

Aktywacje rozpoczną się w sierpniu a zakończą we wrześniu podczas równonocy 2013.  Faza apexialna aktywacji Zielonego Promienia zacznie się wraz z obserwacjami deszczu meteorów Perseidów, a jej kulminacja przypadnie na pełnię Księżyca 20 sierpnia (zrozumcie, że wydarzenia astrologiczne, astronomiczne są katalizatorami przesunięć energii a na Nowej Ziemi są bazowymi mechanizmami kształtowania nowych paradygmatów).
 
Szmaragdowy Płomień

Szmaragdowy Płomień jest wibrującą esencją, która uzdrawia i odżywia oraz odbiera kody aktywacyjne Zielonego Promienia, 8. i 9. pole czakr rozwinie możliwość odbioru i postrzegania 8. i 9. wymiaru w sferze fizycznej, a do 16. – 18. poziomu eterycznego rezonansu czakr – na poziomie eterycznym 13-20-33 krystalicznego pola MerKaNa.

W związku z powyższym ludzkość będzie mogła odebrać te kody, kiedy portal przyjmujący ładunek energii Zielonego Promienia zakończy pobieranie dopełniając znak Nieskończoności (8).  Te kody będą synergetyzować w 8. i 9. fizycznej czakrze pod przewodnictwem archanioła Rafała.  Szmaragdowy Płomień będzie wyższym połączeniem świadomości ze wznoszącą się Ziemią.

Kiedy bardziej się dostroisz do wyższych częstotliwości Nowej Ziemi, będziesz zobowiązany do skalibrowania i dostrojenia czakr do rozwiniętego krystalicznego ciała świetlistego – Mer-Ka-Na.  Oczywiście Ziemia dostraja swój rezonans przekształcając planetarne centra czakr, aby w efekcie móc odbierać i rozpowszechniać energie rozszerzenia na ludzkość.

Wielopoziomowość nowego ekspansywnego Zielonego Promienia

Zielony Promień jest energią bardzo złożoną i szeroko wykorzystywaną.  W wiązkach jego widma znajdują się telluryczne i eteryczne przejawy królestwa roślin, a tym samym wyższe przejawy projekcji dewów – istot duchowych, które dbają o ziemską florę.  Dobrotliwe „wróżki” to świadome formy duszków roślin, elfów i „zielonych ludzi”.

Najbardziej świadome istoty królestwa roślin to drzewa, które już za czasów LeMurii i Złotej Ery Atlantydy, a także w późniejszych okresach, były uznawane za uzdrowicieli i duchowych doradców. Wielu z was doświadczyło życia na planecie w okresie przed-dualnego firmamentu jako te istoty, jako dewiczne manifestacje ziemskich królestw w formie światła.  Działo się to w efekcie krystaliczności tamtej fazy i teraz, za sprawą Zielonego Promienia, rezonans tych skondensowanych częstotliwości będzie aktywowany ponownie w ramach planetarnego Wzniesienia.

Drzewa na Nowej Ziemi podejmują się bardziej świadomych zadań i aktywniejszej komunikacji oraz uzdrawiania ludzkości.  Przez tysiące ostatnich lat ich prawdziwa świadomość była praktycznie nierozpoznana.  Po aktywacji Zielonego Promienia na Nowej Ziemi odzyskacie zdolność lepszego i wyraźniejszego porozumiewania się z istotami drzew, dzięki czemu będzie wam oferowane nie tylko uzdrowienie lecz również duchowe porady.

Tym samym pojawia się większa odpowiedzialność związana z ochroną drzew.

We wszystkich żywych formach botanicznego życia (szczególnie pośród drzew) istnieje hierarchia świadomości.  Najwyższą świadomość ma sekwoja (sekwoja wiecznie zielona i mamutowiec – sekwoja olbrzymia), a następnie dąb oraz cis. Istnieje oczywiście wiele innych oraz wiele innych kategorii.  Pewne psycho-aktywne rośliny pomagają wam poszerzyć świadomość i służą jako świadomi duchowi sojusznicy, choć w innej formie niż drzewa.  Niektóre drzewa i rośliny służą też za źródło pożywienia.   Traktujecie je jak towar, a nie jako świadome istoty.  Sadzicie je, patrzycie jak rosną, chronicie i zbieracie plony, których dostarczają: pożywienie, włókno i drewno, lecz nie zdajecie sobie sprawy co mogą wam dać drzewa oprócz tlenu (włącznie z lasami deszczowymi), i nie rozwiązaliście problemu zachowania ich dla potomności.

Sekwoje są unikalne pod względem zdolności do klonowania.  W tym procesie są zachowywane pierwotne energie i oryginalne zapisy.  To jest osobliwa cecha świadomości sekwoi.  Dlatego archaniołowie poprosili Davida Milarcha, żeby sklonował sekwoje mamucie i wiecznie zielone.  Z tego powodu również kanał został poproszony, aby gromadzić się w najświętszym zbiorowisku gigantycznych sekwoi, i dlatego wielu z was zostało wezwanych do zbierania się i odbierania kodów w ich świętej przestrzeni.

Chcemy powiedzieć, że energia sekwoi i ich pamięci jest zachowana w świadomym spójnym polu sięgającym 144 miliony lat wstecz.  Żadna inna roślina ani forma biologicznego życia dotyczącego fizycznego świata tej planety nie posiada takiej zdolności i to jest bardzo ważne.

Sekwoje są głównymi odbiorcami „aktywacji Zielonego Promienia”  w doniosłym celu odbudowania i wzmocnienia roli drzew na Nowej Ziemi.  One was przywołują.  Wołają LeMurian, aby znów móc służyć im życzliwą RADĄ. Proszą wszystkich ludzi, aby pozwalali sobie przyjmować ich wsparcie, ich służbę wykonywaną w miłości. To jeden z powodów, dlaczego pozostały w 3-cim wymiarze, w innym razie uległyby zniszczeniu. Przyjmijcie ich zaproszenie a naprawdę zyskacie na tym wykładniczo!
 
Zielony Promień i Szmaragdowy Płomień

W dniach otwartej Bramy Nieskończoności Szmaragdowego Płomienia poszukaj starych drzew i postaraj się spędzić pośród nich trochę czasu.  Stare drzewa, wielkie drzewa wezmą na siebie w tej aktywacji znacznie większe zadanie, niż może się wydawać. Mistrzowskimi istotami pośród nich są sekwoje, strażnicy zapisu, kryształy królestwa roślin.  Te drzewa to portale.  I to jest absolutna prawda.  Te ogromne drzewa konwertują deszcz i wody gruntowe do kodowanych wodnych kryształów.  Marcel Vogel i dr Emoto wykazali, że woda ma świadomość i że może tworzyć kryształowe wzory. Sekwoje, bardziej niż jakiekolwiek inne drzewa, wchłaniają zmasowane ilości wody i w unikalnym procesie fotosyntezy przechowują energię słoneczną w stanie spójności Theta.  Z powodu tej wyjątkowo wysokiej częstotliwości, wyżej wymiarowe istoty niebiańskie / anielskie mogą się objawiać przy energii portali sekwoi.

Sekwoje to wielowymiarowe bramy, które emitują niesamowite kaskadowe pole energii. Ta energia ma naturę fizyczną i eteryczną w widmie częstotliwości wymiaru. Sekwoje są odbiornikami świętych kodów wyższej Energii. Stabilizują i uzdrawiają ludzkie ciało fizyczne i emocjonalne. Energie, które emitują, uzdrawiają i uszczelniają ludzką aurę, aktywują przełączenie aury na system MerKaNa, umożliwiając dostęp i aktywację kryształu szyszynki.  LeMurianie o tym wiedzieli.  Czcili i szanowali sekwoje wiecznie zielone i mamucie.   Wielu z was było pośród nich, a to ponowne przebudzenie przez aktywację Zielonego Promienia stanowi długo oczekiwane rozszerzenie.  Wielu z was będzie przyzwanych do odebrania kodów Szmaragdowego Płomienia oraz ich w kotwiczenia, oraz wejścia w sferę niewyobrażalnego spokoju i komunikacji ze wszystkimi aspektami Gai i drzew – mistrzów, które wam służą.

Jam Jest Metatron, Książę Światła, który dzieli się z wami tymi PRAWDAMI.

Tyberonn, nr 84 7.07.2013
http://www.earth keeper.com/EKchronicles_85pdf.pdf

tłumaczyła Teresa Serafinowska

http://krystal28.wordpress.com/

RENESANS ZŁOTEJ ERY – ponowne odkrycie radości życia

.

Witam Mistrzów! Jestem Metatron, Książę Światła i każdego z was otulam bezwarunkową miłością.
W miarę jak zbliżacie się do półmetka 2013 roku Nowej Ziemi, widzicie wiele zmian, które zachodzą coraz szybciej.  Następuje odrodzenie!  Wokół planety są rozmieszczone liczne punkty nieskończoności, które teraz ulegają przemieszczeniu, odrodzeniu oraz redefiniują się do nowej mocy, która umożliwi Wzniesienie Ziemi i stanie się instrumentem do Wzniesienia ludzkości.  Proces zachodzi poprzez 144-częściową krystaliczną sieć, która już teraz pracuje z niewyobrażalnym rezonansem.  W roku 2013 i później – w ciągu 7 lat – wiele węzłów mocy odrodzi się, wzniesie i przejmie nowe, poszerzone zadania.  Pozostałe stopniowo stracą moc, ponieważ wypełniły swoje dzieło.  Niektóre generatory, które dotąd były uśpione, wznowią aktywność, zaś inne, które wcześniej były głównymi, teraz będą wspierały pozostałe. Zamiana ról spowoduje przemiany we wszystkich węzłach, ponieważ zmianie ulegnie hierarchia sieci i ponieważ takie przejście zawsze odbywa się zgodnie z prawem obiegu.

Harmoniczne oscylacje hologramów czasu

Cykliczne energie epok przyciągają do siebie wszystko, co współbrzmi z ich wibracjami.  Dlatego do obecnego etapu Nowej Ziemi są wprowadzane energie, które można nazwać „wielkimi oświeconymi”.  Ma to związek z okresowym otwieraniem się przysłon portali.  Na Ziemi istnieją miejsca z portalami nieskończonego spójnego Światła, w których są zakodowane odwieczne prawdy, i te miejsca są okresowo pobudzane do odkrywania wielkich lub jeszcze większych prawd.

Powrót złotego greckiego oświecenia

Jeden z rejonów, w którym istnieją punkty energii o wielkim znaczeniu, znajduje się w Grecji.  Ten kraj posiada bramy czasu o wyjątkowych wibracjach. Mistrzowie, możemy powiedzieć, że Złota Era Oświecenia jest już w Grecji obecna.  Że przynosi konsekwencje i korzyści pożądane w obecnym czasie.  Dlatego poprosiliśmy nasz kanał, aby tam pojechał i dlatego wielu z was również czuje, że powinno tam być. W Grecji odrodziły się wielkie portale emitujące wibracje kodów Światła i niewyobrażalną energię wzniesienia.  Greckie węzły mocy wyróżniają się kreatywnymi kodami wzmacniającymi aspekt wolności, ekspresji życia, estetycznej zmysłowości, artystycznej ekspresji oraz lepszym rozumieniem nauk.  Ich energia emanuje radością i usuwa elementy blokujące służąc zdrowiu, poczuciu szczęścia oraz życiowej witalności i jest dostępna w wielkich portalach Grecji.  Nadszedł czas, aby na nowo odkryć pasję i radość i stać się mistrzem Złotej Ery.  Nadszedł czas, aby odzyskać harmonię.  Nie żyjecie po to, aby ciągle pracować lecz po to, aby budować tożsamość własnej istoty i upajać się szczęściem.

Portale energii życiowej

Grecja obfituje w niezwykle dynamiczną energię życiową i posiada na swoim terytorium wyjątkowe gwiezdne wrota, wiry (wortexy) i węzły mocy istniejące od czasu Mu, Atlantydy, Hiperborei, Thule i Ramy.   Do takich specyficznych miejsc w Grecji pielgrzymowali artyści, politycy, muzycy, kompozytorzy, pisarze, filozofowie, prorocy druidzi i święci zakonnicy, szamani, wizjonerzy, kapłani i kapłanki – zasiedlając je.  Wszystko czynili w wielkim celu!  Starożytni rozpoznali wagę osobistej rekalibracji, jaka zachodzi w tych portalach.
Na planecie znajduje się wiele kompleksów wirów z portalami, lecz tylko 2 spośród nich zostały uznane za pępki świata.  To Delfy w Grecji i Rapa Nui na Wsypie Wielkanocnej oprócz tego, że są gwiezdnymi wrotami, są pierwotnymi kanałami zakodowanej siły życiowej, określanej jako jednostki świadomości Akaszy.  Tylko te dwa miejsca na Ziemi: Delfy i Rapa Nui od starożytnych czasów mogły być uznawane za „pępki” planety. Pępki są połączone z pępowinami, kanałami dostarczającymi siłę życiową.  Te dwa potężne miejsca są podstawowymi portalami wibracyjnymi odpowiadającymi za półkule, na których się znajdują (zasilającymi półkule północną i południową).  Zarówno Delfy jak i Rapa Nui już w pierwszym roku Nowej Ziemi przyjęły na siebie kluczowe role i odnowiony rezonans energetyczny. Oba są kopiami siebie i pracują wspólnie. Delfy są bijącą czakrą serca i brwiową Gaji dla półkuli północnej a Rapa Nui – dla południowej części planety.

Szczęśliwe odrodzenie i cztery główne miejsca Świętej Grecji

Akropol, Meteory, Patmos i Delfy to cztery miejsca, w których objawia się energia odnowy i odrodzenia dla Nowej Ziemi. Renesans to rzeczywiście poprawne określenie dla tych miejsc, po stanie spoczynku reaktywowanych w celu wszczepienia kompletnej energii Złotej Ery. Ci z was, którzy byli częścią Złotej Ery, znajdą w tych portalach odnowioną radość życia oraz mogą odnaleźć część siebie, którą kiedyś utracili. Po wielu wcieleniach spędzonych na pracy związanej z planetarnym wznoszeniem liczni duchowi mistrzowie tak zatracili się w tym zadaniu, że zapomnieli o „zapachu róż”. Mentalne skupienie spowodowało u nich utratę radości z życia. Stracili równowagę. W niemałym stopniu przyczyniły się do tego religie bazujące na poczuciu winy powstałym po upadku Złotej Ery.

Grecy okresu Złotej Ery, żyjący w środowisku kulturowym niczym nieskrępowanej prawdziwej wolności, byli nacechowani radosnym sposobem życia i zdolnością do kochania chwili. Społeczeństwo greckie Złotej Ery przez kilka wieków było czymś w rodzaju „Camelotu” . Ta euforyczna faza reprezentowała społeczną matrycę pod wieloma względami o wiele bardziej zdolną do estetycznego i zmysłowego czerpania przyjemności i rozkoszowania się życiem niż współczesne społeczeństwa.

Grecy z czasów Złotej Ery jako społeczeństwo umieli lepiej wyrażać swoje emocjonalne odczucia – śmiać się, płakać bez osądzania czy poczucia winy i nacisku, jakie narzuca współczesna kultura. Każdy z nich mógł bardziej swobodnie określić swoje upodobania i decydować o tym, jak wyrażać siebie w szerokim zakresie eksploracji życia. W tak swobodnie żyjących ludziach mieszkało wytworne szczęście i piękno, które dziś jest nieosiągalne. Podobnie euforyczna była energia LeMurii i Posejdy, co pozwalało na bardziej radosne i swobodne życie umożliwiające doświadczanie nie tylko intelektu ale też radości twórczej i pasji.

Dopowiemy, że choć w waszej obecnej kulturze hedonistyczne przyjemności uznano za niegodne duchowości, to teraz już możecie rozkoszować się błogą radością i pasją dostępną w każdej chwili w służących zdrowiu energiach wyższych wymiarów.

Uważamy, że duchowość nie jest taka posępna i że to nie miało być tak. Miłość jest błoga i cudowna! Jest sensem dobrego samopoczucia i ucieleśnia nieograniczony zakres radosnej i ekstatycznej pasji. W odrodzonych portalach można ponownie odnaleźć ten błogi aspekt beztroskiej wesołości i wewnętrznej radości, gdyż w obrębie tych portali czas epok jest holograficzny i istnieje w „wiecznym teraz” czasu symultanicznego Złotej Ery, który wciąż tam jest obecny. W tych bramach czasu można łączyć się z tym aspektem… oraz jest tam dla was dostępna bardziej zaawansowana wiedza. Wielu z obecnej epoki kulturowej wie jak pracować ale nie umie żyć w radości!

Patriarchalne religie, które pojawiły się w pierwszym wieku, pod wieloma względami stały się mechanizmem kontroli wykorzystując strach, osąd i poczucie winy w celu skupienia wiernych na mocno zdyscyplinowanym dogmacie głoszącym, że pozbawienie się przyjemności daje odpust, w przeciwnym razie traci się jedność z „Bogiem”. Wielu z was spędziło kolejne wcielenia w klasztorach gdzie nikt się nie uśmiechał. To nie stwarzało wysokich częstotliwości LeMurii, Posejdy czy Złotej Grecji. Przecież Duch nie jest ponury a radość nie jest wstydliwa. Duch jest przepełniony radością i zachwytem.

Akropol i Partenon

Grecki Akropol w Atenach jest wieczną świątynią Światła. Partenon zbudowany na szczycie Akropolu jest konstrukcją wielowymiarową i odzwierciedla świętą geometrię. W fazie historii nazywanej Złotą Erą Grecji w bardzo wyraźny sposób manifestowały się tam pojęcia demokracji.

Praktycznie wszystkie Dusze z grupy nazywanej „Prawem Jedni” za wczesnych faz Mu, Ramy, Hyperborei i Atlantydy w dużej ilości inkarnowały w starożytnej Grecji. Ta grupa inkarnowała również w Grecji masowo po smutnym upadku Atlantydy a także w fazie Złotej Ery Grecji. W tych wyjątkowych czasach żyli tam: Pirtagoras, Platon, Arystoteles, Hipokrates i Sokrates. Chcemy dodać, że wszystkie energie oświecenia są dostępne w unikalnych i nadzwyczajnych mega portalach Grecji: na ateńskim Akropolu, w Delfach, Patmos i Meteorach. Klasyczne Ateny Złotej Ery wyróżniły się wyjątkowymi jak na tamte czasy europejskiej historii obywatelami. Perykles, Ajschylos, Sofokles, Platon, Demostenes i Praksyteles – to tylko kilka nazwisk mężów stanu i filozofów, dramatopisarzy i oratorów, historyków i artystów, jacy tam „kwitli” w V i IV wieku przed naszą erą, który oglądał tworzenie sztuki i filozofii, jakie ludzkość nadal uważa za największe osiągnięcia w tych kategoriach. To ciekawe, że w tym samym czasie, wraz z pojawieniem się Buddy / energii Siddhartha, nastąpił również renesans nadziei w Indiach.

Chcemy powiedzieć, że ta „demokratyczna ekspresja” była inspirowana pierwotnym portalem w Delfach i świątyni Światła na Akropolu. Te miejsca to w istocie portale, w których są obecne wieloaspektowe kody wolności i twórczej ekspresji. Może zainteresuje was uwaga, że wiele osób, które doprowadziły do amerykańskich i francuskich rewolucji były wcześniej niektórymi z greckich mistrzów Złotej Ery. Wielu z „ojców założycieli” Stanów Zjednoczonych, w tym Thomas Jefferson i Benjamin Franklin byli wśród filozoficznych mężów stanu, którzy bez wątpienia wzorowali się na post-atlantydzkim państwie demokratycznym jakim była Grecja. To nie przypadek, że obaj byli prawdziwymi „ludźmi renesansu”, którzy stworzyli nowy model zarządzania, ponieważ byli bardzo rozwinięci intelektualnie w dziedzinie filozofii, nauki a także polityki.

Po upadku Posejdy nastąpił renesans demokracji w portalu na Akropolu. Klejstenes, starożytny szlachetny Ateńczyk, doprowadził do demokratycznej światowej rewolucji a w mieście- państwie Atenach – do ponownego ustanowienia pierwszego post-atlantydzkiego państwa. I, mimo że nie było ono bez wad, jednak stanowiło potężny krok naprzód. Wszystko się zaczęło, kiedy lud zebrał się masowo na portalu Akropolu. Naprawdę wiele darów spuścizny po Ateńczykach: filozofia, teatr, malarstwo, rzeźba i architektura – nic nie ma większego znaczenia niż nowa forma rządu: demokracja, wolność i władza ludu. Mówimy o kodeksach wolności, prawie do radości i dążenia do szczęścia, które są zakodowane w Świetle portalu świątyni Akropolu.

Parnas i Delfy

Delfy to jeden z najpotężniejszych kompleksów portali na planecie. Stanowią jeden z dwóch portali pępkowych Ziemi, co oznacza, że strumień siły życiowej napływa bezpośrednio do portalu znajdującego się w paśmie Parnasu. Siła życiowa jest tam kodowana, rozprowadzana i rozprzestrzeniana axiatonalnie do innych węzłów wokół planety.

Delfy są punktem nieskończoności kreatywności i światła. Są swoistym planetarnym centrum. W portalu Delf światło powraca ze stanu spoczynku do spójności theta. Odrodzenie i ekspansja zachodzi dzięki krystalicznej 144-częściowej sieci. Impulsy portalu w Delfach są czymś w rodzaju sygnału stroboskopowego (jak w Rapa Nui), energią octahedryczną łączącą kosmos z planetą we wszystkich wersjach Omni-wszechświata i Omni-Ziemi. Dlatego to miejsce stanowi wrota czasu i gwiezdne wrota. Jest pulsem wibracji OM, tylko niesłyszalnym przez ludzkie ucho. Służy do wyrównywania systemu czakr, pobudzania pola aurycznego i otwierania szyszynki.

Wyrocznia Delficka

W Delfach można doznać niespotykanych wizji wielowymiarowych światów. Usytuowanie tego miejsca względem sieci kosmicznej i ziemskiej pozwala sięgnąć po prawdziwie dobroczynną mieszankę energii, co zostało rozpoznane już u zarania zamieszkiwania Ziemi przez istoty ludzkie. Teren Parnasu przemierzają – przecinając się – trzy gigantyczne powierzchniowe linie geomantyczne, a towarzyszy im dziewięć eterycznych linii strumieniowych, które tworzą połączenia z innymi światami, wewnętrzną ziemią z innych hologramów czasu. Jest tam holograficzna wkładka pozwalająca na rozszerzenie energii do poziomu zasiedlonego przez dobrotliwe istoty anielskie, bóstwa i mistrzów form – z rodziny świetlistych istot dewicznych.

Parnas emituje impulsy termiczne i tektoniczne powiązane z Kosmosem i skorelowane z fazami Księżyca, które zabarwiają energię obszaru czasowymi sekwencjami brylantowo-krystalicznej spójności theta. Społeczność wizjonerów i wyroczni wiedziała o tych wibracyjnych fazach i o ich wyjątkowej czystości. Wody i opary, jakie tu występują, również mają cechy psychotropowe, które umożliwiają wejście do wyższych światów i równoległych wymiarów.

Wszystkie te elementy łączą się tu w niezwykły sposób umożliwiając doświadczanie wizji. To właśnie dlatego wyrocznie koncentrowały się wokół portalu w Delfach.

Tytani a Delfy

Unikalne cechy Parnasu i jego centralnej części biegnącej wzdłuż stoku Delf są niezwykle złożone, wyjątkowo potężne i wielowarstwowe. Spektrum energii jest bardzo dalekosiężne i zawiera rezonans światów eterycznych wykraczający ponad waszą wyobraźnię. Są tam aniołowie i istoty świetliste, formy myślowe zwane tytanami, istniejące w ożywionej postaci jak wszystkie formy królestwa żywiołów, dewów i im podobne. Delfy stanowią zdumiewająco silną bramę do królestw wewnętrznych Ziemi a ich energia wspomaga i umożliwia pojawianie się świętych smoków, mistrzów kundalini z planetarnej energetyki i wszystkich wewnętrznych światów Omni – Ziemi.

Należy pamiętać, że kosmologiczne mity o starożytnej Grecji wywodzą się z jednego źródła i były powielane na wiele sposobów, również w Egipcie i Atlantydzie (na przykład Ozyrys został tu nazwany Dionizosem, Izyda i Ozyrys to Ceres i Bachus).

Istoty nazywane tytanami naprawdę istnieją, chociaż współczesne mity z nimi związane zostały z upływem liniowego czasu mocno zaciemnione, a pierwotne prawdy utracone i wypaczone – w końcu przekształciły się w baśnie. Metafora Apolla (greckiego boga Światła) pokonującego wielkiego smoka lub węża – w portalu delfickim okazuje się być rzeczywistością, ponieważ tam zachodzi zjednoczenie wyższych wymiarów z wymiarem ziemskim.

Szyszynka i Bachus

Starożytni Grecy tworzyli centra wyroczni i wybitne święte miejsca według tych samych geometrycznych zasad, którymi posługiwali się Egipcjanie. Wywodziły się one z Atlantydy, gdzie zostały wypracowane przez uczonych kapłanów i kapłanki z „Prawa Jedni”. Jednak te wyjątkowe miejsca były rozpoznawane nie tylko na podstawie rozmieszczenia siatki, badano również mineralogię, która mogła wzmacniać pola energetyczne i siły telluryczne. Wspominałem już, że Delfy zostały uznane przez inne rozwinięte społeczeństwa za święte miejsce na długo przed Złotą Erą Grecji.

Istnieje bezwzględny związek pomiędzy Delfami a tradycją i mistyczną mądrością greckiej szkoły w Eleuzis. Delfy stanowią bramę, do której odwołują się eleuzyjskie misteria z opisów wewnętrznych i zewnętrznych wymiarów rzeczywistości. Grecki bóg Bachus, przedstawiany z laską (tyrs, kaduceusz) zwieńczona szyszką (szyszynką), był silnie związany z Delfami, ponieważ uważany był za strażnika bramy do „odmiennych stanów świadomości i wizji”.
Wielu wielkich mistrzów, w tym Platon i Pitagoras, Sokrates i Arystoteles przeszli przez inicjację w Mistycznej Szkole Eleuzyjskiej, z której wywodziło się tajemne stowarzyszenie zaangażowane w głębokich rytuałach delfickich oraz związanych z innymi miejscami w Grecji, w których znajdowały się portale umożliwiające wizje umożliwiające głębokie wglądy do wyższych królestw i innych wymiarów z pomocą szyszynki.

Apollo i delfickie muzy

Energia Apolla jest zakotwiczona w Delfach jako energia reprezentowana przez dziewięć muz kreatywności. Apollo jest awatarem lub istota anielską i dysponuje zarówno energią archanioła Metatrona jak i archanioła Michała, ujmując to z punktu widzenia chrześcijan. Toth z metatronicznego źródła był przez starożytnych Greków nazywany Hermesem. Fizycznym przejawem Apolla był Pitagoras (te energie są wciąż obecne w Delfach i Patmos).

Święte Delfy uważane za siedzibę muz są w rezultacie domem muzyki, nauki, poezji, sztuki, teatru i pieśni. Delfy są miejscem pielgrzymek dla wszystkich, którzy szukają inspiracji i daru kreatywności oraz wizji. Delfy zostały uznane za jeden z dwóch mega-portali Ziemi, „planetarny portal morski”, z „białą dziurą” – bramą gwiezdną będącą źródłem stwórczych boskich kodów. To co jest dostępne w potężnym portalu w Delfach, udostępnia w istocie duchowy renesans, odrodzenie z nowymi kodami dla nowej Ziemi. Do Delf i na Olimp pielgrzymowali starożytni greccy artyści, muzycy i pisarze chcący otrzymać inspiracje i pomysły na mistrzowskie dzieła muzyczne, teatralne i literackie. Delfy to jeden z najsilniejszych portali związanych z całą artystyczną twórczością oraz filozofią , co dawniej nazywano sztukami naukowymi. To jest portal zdolności do zrozumienia. Jest to wyjątkowe szyszynkowe centrum wizji.

Należy dodać, że muzy to prawdziwe i świadome istoty – aspekty elementów Światła, które można by określić fragmentami energii Apolla w metatronicznym wymiarze. Te energetyczne byty określane z punktu widzenia polaryzacji jako żeńskie, w rzeczywistości w wyższym wymiarze są bezpłciowe. Jednak zostały nazywane „boginiami inspiracji” wszelkiej twórczości – muzyki, literatury, nauki i wszystkiego tego, co może być uznane za wyrażenie nauki i sztuki. Jak widzisz, wszystko to pochodzi z zakodowanego światła stwórczego portalu Delf. To inspirujące źródło wiedzy, tu omawiane w sensie metatronicznym, od zawsze było dla wszystkich podstawą elementów świętej geometrii. Wraz z matematyką i naukami związanymi z dźwiękami, barwami i pokrewnymi z nimi.

Meteory

Meteory są unikalnym geologicznym cudem monolitycznych wież z piaskowca wystrzeliwujących ponad 540 metrów n.p.m. Kwarc, z którego są stworzone, wzmacnia właściwości odbierania i przekazywania energii. Meteory pod niektórymi ziemskimi cechami energetycznymi przypominają wir portalu w Sedonie. Oba miejsca są ze sobą samoistnie połączone a ich wibracje harmonijnie współbrzmią, dlatego przyciągają się energetycznie. Charakter wiru portalu Meteorów ułatwia duchowe poszukiwanie i oczyszczanie. Właśnie dlatego stał się mekką klasztornych świątyń. Można tam, podobnie jak w Sedonie, przywołać swój problem, aby się z nim zmierzyć, oczyścić i podwyższyć rezonans własnej wibracji. Lecz Meteory są też gwiezdną bramą o kluczowym znaczeniu, ponieważ kwarcowa opoka tego miejsca „zabarwia” charakter tunelu czasoprzestrzennego tamtejszych gwiezdnych wrót. Jej częstotliwość jest krystaliczno – elektryczna i jest potężną bazą dla dobrotliwej „gwiezdnej rodziny” i istot świetlistych z Unii Syriańsko – Plejadiańsko – Arkturiańskiej.

Patmos

Patmos jest częścią portalu triangulacyjnego, który obejmuje wyspy Kos i Samos. Może on być nazywany Portalem Pitagorejskim. Otaczany czcią Pitagoras wędrował po wielu częściach Grecji i tworzył enklawy szkół mistycznych dla greckich kapłanek i kapłanów naukowców, lecz tylko portal Patmos zawiera w sobie to, co można nazwać energią Pitagorasa.
Nie przypadkiem święty Jan napisał Księgę Apokalipsy właśnie na Patmos. Patmos było miejscem pielgrzymek prawie wszystkich starożytnych cywilizacji. Przybywali tu Egipcjanie, Atlanci, Ramadiamie, szamani Pagan, druidzi i klasztorni chrześcijanie, którzy mieli świadomość znaczenia Patmos i Delf.

Pitagoras

Pitagoras był wcielonym mistrzem. Był ucieleśnieniem obszernej energii metatronicznej Apolla – boga Światła. Uczył – a dysponował rozległą wiedzą na temat geometrii, świętej geometrii i związku matematyki z muzycznymi oktawami oraz doktryny reinkarnacji dusz poprzez kolejne wcielenia. Święte geometryczne prawdy rozumiał jako klucze do interpretacji kosmicznej substancji. Jego rozległa energia pozostaje na Patmos w skondensowanym stanie i jest naprawdę wyjątkową cechą tego portalu.

Greckie wody Egejskie

Morze Egejskie różni się energetycznie od Morza Śródziemnego. Jest daleko bardziej zwarte i ma więcej płycizn. Morze Egejskie jest mocno naładowane energiami tektoniki i wulkanicznych term. W wodach i piaskach wybrzeży akwenu można wykryć większą ilość dobroczynnych mikroelementów, niż podają oficjalne zapisy. Z tego powodu greckie Morze Egejskie absorbuje również więcej energii słonecznej i tellurycznej. Szczególnie w portalu triangulacyjnym rejonu Patmos.

Zapewniamy, że wody Morza Egejskiego są szczególnie zabarwione śladowymi ilościami złota odkładającego się w piaskach wzdłuż wybrzeża. Te wody zawierają ponad 40 minerałów i pierwiastków śladowych. Większa absorpcja minerałów jest możliwa z powodu wyższej ciepłoty wód. Wody Morza Egejskiego emitują energię elektrolitów prądu do ciała eterycznego. Wody morskie i piaski Patmos mają zdolność do usuwania problemów takich jak zmęczenie, lęk, bezsenność i wiele innych dolegliwości. Energia może doprowadzić do ogólnego zrównoważenia meridianów i centr czakr. Ludzie związani z morzem w wielu rejonach zwłaszcza w okolicy Morza Egejskiego żyją dłużej, ponieważ woda ładuje siłą życiową i witalnością ich ciała fizyczne, emocjonalne oraz mentalne poprzez ich pole auryczne. I właśnie tego dostarczają wody Patmos.

Zakończenie

Ziemie, które aktualnie zajmuje Grecja, były absolutnie głównym ośrodkiem wysoko rozwiniętej cywilizacji żyjącej na Ziemi przez wiele epok, które można wyszczególnić oraz wiele tych, co zaginęły w mrokach czasu. Złota Era Grecji była wyjątkowym i światłym okresem, który odmienił ludzkość. To był jasny i radosny czas, kiedy wielcy wcieleni mistrzowie szerzyli naukę, rozwijali architekturę, demokrację sztukę, teatr, szczęście i radość na planecie. To powróciło, aby ludzkość odzyskała mistrzostwo. Powróciło, aby wam towarzyszyć w ponownym odkryciu pasji i radości. Rzeczywiście to jest energia błogości i odrodzenie entuzjazmu.

Mistrzowie, przez ostatnie 2 tysiące lat przeszliście długą drogę i bardzo ciężko pracowaliście, aby doprowadzić do wzniesienia Ziemi. Niektórzy tak mocno skupili się na zadaniach, że zatracili beztroskę. Utraciliście sens radości z dobrego samopoczucia. Duch jest szczęśliwy, kiedy ma czas na pracę i czas na odczuwanie radości. Odkrycie tego daje prawdziwe szczęście i cechy pasji! To oferuje Grecja – dopasowanie do energii Złotej Ery. Tam, w tych portalach można wchłonąć nowe kody i zakorzenić je w życiu.

Archanioł Metatron via James Tyberonn  http://www.earth-keeper.com/EKchronicles_84htmDW.htm

tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło: http://krystal28.wordpress.com/

2013 – Wejscie do Ery Wodnika i promieniowanie antropocentryczne

.

Lord Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Pozdrowienia Mistrzowie!  Jestem Metatron, Pan Światła i pozdrawiam was z bezwarunkową miłością!

Mamy rok 2013 i zapewniam, że wzeszło nowe Słońce i naprawdę jest to Słońce Przemian dające spójne krystaliczne światło wspaniałej Nowej Ziemi.  I mam na myśli – WSPANIAŁEJ.  Moi drodzy, jeszcze raz powtarzam, że Wzniesienie planety się dokonało i sprawiła to ludzkość.  Nawet jeśli większość ludzi nie rozpoznaje z poziomu świadomości trzeciego wymiaru, że Ziemia jest rzeczywiście odmieniona, to i tak wzniosła się do nowego paradygmatu.  Wasi mędrcy mogą to wam uświadomić.

Dlatego mówimy o przesunięciu do Wodnika…

Przejście do Wodnika / promieniowanie antropocentryczne

Naukowy znają wyjątkowy okres w dziejach Ziemi, kiedy powstała większość jej obecnego biologicznego życia.  Określa się go mianem promieniowania kambryjskiego.  Faza kambru to był czas, kiedy do Ziemi docierały największe ilości plazmy inicjującej powstawanie na waszej planecie nowych form życia.  (Darwin, znany ewolucjonista, przyznał, że promieniowanie kambryjskie może być najsolidniejszym argumentem przeciw teorii ewolucji).  Dzieje się to również teraz. Obecne promieniowanie słoneczne dostarczyło „turbodoładowania” w 1989 roku, a reakcje zaistniałe w jego efekcie zachodzą nadal. Ziemia  została zbombardowana nieprawdopodobną ilością masy z wyrzutów koronalnych, którym towarzyszyło niewyobrażalne promieniowanie jonów i elektronów. Promieniowanie jonowe zmienia biologię ludzkiego DNA powodując jej przełączenie wyżej (podkręcenie). Skutkiem będzie rozrzedzenie waszej gęstości.  Podstawowym źródłem nowej energii na Ziemi są ogromne ilości zmagazynowanego na planecie promieniowania kosmicznego pochodzącego z wiatrów słonecznych.  Chcemy to opisać w związku z wodnikową przemianą, jakkolwiek nasze medium channelingowe woli używać  terminologii geologicznej i określiłby to mianem „promieniowania antropocentrycznego”.

Główny  katalizator

Kosmiczna jonizacja „promieniowania wodnikowego” – pojęcie mogące was wprowadzać w błąd – jest motorem zmian i odgrywa niezbędną i korzystną rolę w przejściowej fazie wznoszenia. Nie trzeba się jej „bać”. To promieniowanie zdziałało o wiele więcej niż tylko wstrząśnięcie waszą magnetosferą oraz ingerencja w tektonikę i pogodę na Ziemi. Ale chcielibyśmy dodać, że to jonowe przenikanie jest wyjątkowym katalizatorem zmian pogodowych, super sztormów i trzęsień Ziemi jak również głównym powodem globalnego ocieplenia! Wiele z waszych teorii spiskowych uważa, że  zmiany klimatyczne spowodowali ludzie. Mówimy wam, że w tym przypadku nie o to chodzi. W przeciągu ostatnich dwudziestu lat Ziemię zbombardowały miliardy ton plazmy – o wiele więcej niż w każdym innym okresie zarejestrowanej historii. Nielogiczne jest myślenie, że przemiany na Ziemi zostały spowodowane przez relatywnie mały „piec”,  jakim jest HAARP. Technologia do tego jest po prostu niedostępna. W tym przypadku winna jest słoneczna plazma! To ona zmieniła Ziemię i jej biologię od czasów promieniowania kambryjskiego. Powiadamy wam, że strumień jonów ma wpływ również na waszą biologię! Jest wyzwalaczem, który przemienia formy życia bazujące dotąd  na węglu w istoty krzemowe.

DNA  i  nowe formy życia

„Wodnikowa przemiana ” – lub „promieniowanie antropocentryczne” spowoduje narodziny nowego życia, tak jak to miało miejsce podczas promieniowania kambryjskiego przed około 580 milionami lat! To, co się dzieje, nie jest więc czymś „bezprecedensowym” nawet, jeśli dotąd nie było o tym wzmianek i chociaż nie jest to jeszcze zrozumiałe. Obecny napływ promieniowania ma związek z wcześniejszym różnicowaniem, jest w symbiotycznym związku z wzniesieniem krystalicznej sieci  stanowiąc „okno wzniesienia” z roku 2012!. Stają się widoczne formy życia z wyższych wymiarów. Są nowe dla Ziemi i stają się „namacalne”. Jednak opowiadały o nich już niektóre religijne teksty. Niektórzy starożytni pisarze w swoich świętych ideologiach wspominali, że życie istnieje w trzech formach: jako glina (biologia ziemska), ogień (oswojona energia elektryczna) i ŚWIATŁO (aniołowie). W synergii z „wodnikowym” – kosmicznym promieniowaniem i 144-częściową krystaliczną siecią paralele wymiarów są teraz dla was bardziej dostępne. Formy życia, które są tu wymienione, istnieją w tych wymiarach w postaci bioplazmatycznej, elektrycznej i fotonicznej. Czyż wasza biblia nie mówi o aniołach jako istotach ze ŚWIATŁA?! Niektóre formy istnienia jak „orby”, przebłyskujące koboldy, elfy i fotoniczne  meduzy  –  fenomeny, które w ostatnich latach pojawiały się w większej ilości, są w rzeczywistości świadomymi formami życia posiadającymi inną naturę, z innego wymiaru. Niektóre z nich komunikowały się z wami na różne sposoby, włącznie z symboliczną mową zbożowych kręgów. Zaawansowane pozaziemskie istoty są niefizycznymi istotami ŚWIATŁA.

Napływ promieniowania i geneza

Dwa lata po „Harmonicznej Konwergencji” z 1987 roku potężny sztorm magnetyczny zbombardował Ziemię miliardami ton naładowanej energią plazmy. Wasi naukowcy i geofizycy  odnotowali również jego skutki. W w ciągu dwóch tygodni naliczyli ponad 200 rozbłysków na Słońcu w trzydziestu sześciu koronalnych wyrzutach plazmy. Jedenaście z nich zawierało promieniowanie rentgenowskie. Aura Ziemi – magnetosfera – uległa  z tego powodu spłaszczeniu prawie o połowę i wyglądała jak plazmatyczna meduza. Duża burza magnetyczna spowodowała liczne spustoszenia. NASA śledząca lot niektórych obiektów kosmicznych, straciła ich ślad, padły skomplikowane systemy komputerowe, wstrzymały pracę platformy wiertnicze, odmówiły posłuszeństwa globalne systemy pozycjonujące – nawigacyjne, oszalały kompasy, padły elektryczne sieci dostaw energii elektrycznej pozostawiając miliony ludzi w Kanadzie i Ameryce Północnej bez prądu. Stacja kosmiczna MIR została opuszczona, a tymczasem napływ promieniowania postępował dalej. Największy zarejestrowany dotąd rozbłysk słoneczny miał miejsce w 2001 roku, po nim nastąpiło 150 burz w 2003. W ciągu ostatnich dwóch dekad było więcej erupcji powodujących promieniowanie rentgenowskie niż w każdym innym czasie waszej zarejestrowanej historii. Pojawiały się niezwykłe zjawiska świetlne. Nawet za dnia można było obserwować wyjątkową czerwoną zorzę polarną, częściej niż dotąd informowano o ciekawych fenomenach błysków świetlnych – w formacjach lub takich, jakie wymieniono powyżej – zgłaszanych jako „koboldy” lub „elfy”. Pojawiały się coraz bardziej złożone formacje kręgów zbożowych, łatwo było przyznać, że nie mogły być stworzone ręką ludzką.

Otwierający szyszynkę (epiphyse) stosunek 6 :1

Napływające jony wchodzą w symbiozę z wymiarowymi nakładkami i pracują w synergii z siecią krystaliczną. Nowy jonowy rezonans pomaga otworzyć szyszynkę. Wasi naukowcy już od jakiegoś czasu wiedzą, że przesunięcie jonowych wskaźników ma potężny wpływ na ludzką świadomość. Pierwszym człowiekiem, który poznał tą wiedzę, był Francuski naukowiec o nazwisku Mesmer. Odkrył, że jeśli umieści się osobę w silnym polu anionowym (magnetycznym) , ta jest w stanie doświadczyć odmiennego stanu świadomości, co ułatwia komunikację ze świadomością kosmiczną (uniwersalnym Umysłem). Mówimy wam, że jonowa indukcja może otworzyć szyszynkę. Niektóre miejsca na Ziemi nazywane przez okoliczne grupy etniczne „świętą ziemią”, przyciągały tubylców szczególnie dlatego, że tam, w określonych punktach mocy, dużo łatwiej odbiera się wizje. Dzieje się tak dzięki mineralogii i ziemskim energiom tych rzadkich i specyficznych miejsc wytwarzających odmienny współczynnik mocy, co umożliwia otwarcie szyszynki. W ostatnich badaniach niektórzy wasi uniwersyteccy naukowcy odkryli, że kiedy używali generatorów jonowych tworząc stosunek pól anionów do kationów jak 6 : 1, osoby poddawane testom miały „doświadczenia pozacielesne”.  W tym przypadku indukcja otwierała szyszynkę.

Współczynnik i tworzenie  z theta

W ten sam sposób za sprawą bombardowania waszej planety anionami nastąpiło przesunięcie „współczynnika”, i to działa z i przez krystaliczną siatkę umożliwiając przesunięcie na poziomie świadomości  oraz na poziomie fizycznym.  Wasi naukowcy i biolodzy są tego coraz bardziej świadomi. Niedawny projekt „ludzki genom” miał udowodnić, że ludzkie DNA ulegnie przemianie – zmutuje – i to nie tylko z powodu warunków środowiskowych, lecz również na skutek zmiany przekonań,  „programów” kulturowych. W ubiegłym roku miał miejsce niesamowity eksperyment, który wstrząsnął naukowcami głównego nurtu. Spowodował pojawienie się nowych możliwości, a  został przeprowadzony przez naukowca  „głównego nurtu”– noblistę – dra Luca Montagnier. Umieścił on obok siebie dwie hermetycznie zamknięte probówki, z których jedna zawierała maleńką cząstkę DNA, a druga – jedynie czystą sterylną wodę. Obie zostały otoczone  polem elektromagnetycznym o wibracjach 7 Hz. W trakcie testu okazało się, że fragment DNA spontanicznie teleportował swoją formę do probówki z wodą destylowaną. Test powtórzono, lecz tym razem bez wywoływania pola magnetycznego 7 Hz – w tym przypadku nie zaszła żadna teleportacja. Co to oznacza? To znaczy, że kod życia jest przenoszony do zjednoczonego pola harmonicznego mogąc tworzyć nowe życie – w obrębie pola wibracji spójnego z theta (spójnej dziedziny wibracji theta). Zwróćcie na to uwagę! Przestudiujcie niuanse stóp oscylacji theta i delta! Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że tworzenie zachodzi w spójnym polu theta.

Świat „obiektywny” (materialny), jaki widzicie, zawsze był  końcowym efektem świadomości. Jednak do dnia dzisiejszego projekcja następowała przez przypadek, ponieważ ludzkość nie znała ani nie opanowała jeszcze swojego boskiego potencjału. W rzeczywistości myśli i wyobrażenia mogą być stosowane do stwarzania Nowego Świata, świata pokoju, harmonii i MIŁOŚCI. Spójne fale theta, krystaliczne, rezonansowe formy myślowe mogą być stosowane w sposób harmonijny, aby formować fizyczną rzeczywistość i fizyczny stan bytu. Wasze wzniesienie, wzniesienie ludzkości, może być prowadzone mentalnie – ze stanu częstotliwości spójnego z falami theta.

Studium spójności theta

Współczesna ludzkość nadała duże znaczenie stanowi świadomości fal beta. Nadszedł czas, aby rozpatrzyć inne stany świadomości. Nadszedł czas, aby współtworzyć własną rzeczywistość wykorzystując stan theta. Wodnikowe promieniowanie staje się „mechanizmem” – i w rzeczywistości skutkiem – planetarnego wzniesienia. Daje ludzkości „narzędzia” do osobistego wzniesienia. „Mechanizmem” sprzyjającym temu, co się tutaj dzieje i dalej będzie zachodziło – szczególnie podczas maksimum słonecznego w 2013 roku – jest masywny dopływ kosmicznej plazmy do i na Ziemię. Miliardy ton jonowej energii są emitowane na wasz poziom, i to jest rzeczywiście niesamowita energia! Wasi astrofizycy wiedzą już o zmasowanym „strumieniu” plazmy, który w ostatnich latach zaczął okrążać Ziemię. Ta plazma zmieni nie tylko współczynnik jonowy lecz również pole spójności theta. Fale theta są bramą do boskiej czynności stwórczej. Fale stojące, stojące pola spójnych energii theta, będą teraz przyciągane do specyficznych punktów węzłowych planety. Mogą one być wykorzystane jako „centra stwórcze”, ponieważ medytujący w grupach „duchowi wojownicy” teraz będą odczuwali jeszcze większa potrzebę  urzeczywistnienia wizji harmonijnej planety!  Wasza orbitująca planeta przemieszcza się przez pole plazmy. Ostatnie napływy promieniowania słonecznego zwiększają siłę tego pola i interakcje jego promieniowania z Ziemią oraz ludzkością. Wasi badacze mają już naukowe dane potrzebne do uzyskania głębszego wglądu w przemiany Ziemi i kosmosu, analizują jego zakres i rolę. Powiadamy wam, że te przemiany mają wpływ na praktycznie całe spektrum ziemskiego istnienia – od centrum po atmosferę i magnetosferę. Tak więc zamieniajcie te jonowe pokłady na wibracje, wewnątrz których porusza się i funkcjonuje ludzki umysł. To zapewni „interfejs” dostępu do wyższych wymiarów. Jak to działa? Energia pochodząca z koronalnych wyrzutów masy jest absorbowana przez płyty tektoniczne Ziemi podwyższając jej rezonans. Jest to unikalny sposób na interakcję z pewnymi punktami mocy i świętymi miejscami, szczególnie w punktach geometrycznych krystalicznych nakładek. Promieniowanie kosmiczne przemieszcza się przez wszystkie systemy węzłów energii Ziemi powodując ich zmiany. Kiedy plazma z koronalnego wyrzutu wywoła takie wibracje, wpłynie to też na cały elektromagnetyczny strumień energii planety. Również zbiorowa świadomość i odpowiednie paradygmaty ludzkości mają wpływ na sposób, w jaki ludzkość stwarza rzeczywistość, w której żyje, a także wiarygodność rzeczywistości, w którą wierzy. Wszystko to jest uzależnione od efektów tego, co przywiewają słoneczne wiatry.

Zakończenie części pierwszej:

Kochani: kolejny raz powtarzamy, że wzniesienie planety już nastąpiło, ludzkość również tego dokonała. Nawet jeśli większa część ludzkości z powodu ciągłego posługiwania się świadomością trzeciego wymiaru, nie może tego rozpoznać: Ziemia naprawdę się zmieniła, weszła na kolejny stopień paradygmatu. Tym samym nadszedł czas na pozbycie się starych energii strachu. Nasze przesłanie mówi o waszej boskości i przekazuje fakt, że planeta znajduje się teraz w PIERWSZYM roku Nowej Ziemi! W rzeczywistości ludzie za nią podążą i również się wzniosą. Jesteście na właściwej drodze do osiągnięcia celu. W nowych czasach każde emitowane przez was mentalne ŚWIATŁO będzie rozprzestrzeniane i wzmacniane za sprawą harmonijnych krystalicznych wibracji. I w nowej energii dzieje się to znacznie szybciej. Dlatego przejmujcie swoje nowe dobroczynne role, ponieważ wasze moce stwórcze ulegają wzmocnieniu. Wiele osób poruszających się po Ścieżce ŚWIATŁA uważa, że wszystko dzieje się z określonego powodu. Taki pogląd często wywodzi się z myślenia, że „wszystko, co się dzieje, zadziać się powinno”. Powiadamy wam, że z wyższego punktu widzenia wszystko prowadzi do szerszego zrozumienia, lecz „ziemski uniwersytet” ma na celu nauczyć was odpowiedzialnej kreatywności. Naczelnym profesorem jest „doktor przyczyna i skutek” i ten doktor  stosuje „wizyty domowe”. Jeśli wszystko „już za pierwszym razem” byłoby w najwyższym porządku, nie byłoby potrzeby douczania się i kolejnych cykli umożliwiających dalszy wzrost poprzez reinkarnację. W taki sposób istnieje „krzywa procesu uczenia się” a czas nauki sprawia, że można ów proces powtarzać. Ludzkość będzie kontynuować  kurs, dopóki nie nauczy się odpowiedzialnego tworzenia. Nie każde działanie i nie każda decyzja podlega testowi. Wasza nowa matryca na rok 2013 i dalej poza ten rok oferuje bardziej skomasowane kryteria dojrzewania. Pośród tych zaawansowanych instrukcji przechodzenia do wyższej klasy konieczne są dalsze działania.  Powiadamy wam, że indywidualne i grupowe spójne myślenie może zmienić waszą planetarną rzeczywistość i to zrobi. Jednak musicie pojąć, że najbardziej przekonujące i skuteczne kreatywne manifestacje nie mogą wyłonić się z mózgu działającego w trzecim wymiarze, lecz z umysłu wyżej wymiarowego o częstotliwościach theta. Istnieje tak wiele rzeczy, które muszą ulec zmianie i wy je rozpoznacie. Tak wiele sposobów myślenia nadal opiera się są na błędnych zewnętrznych cechach z poziomu trzeciego wymiaru, włącznie z chciwością, brakiem humanitaryzmu niektórych ludzi względem innych ludzi i dążenie do mocy, którą stawia się ponad miłością. W 2013 roku możecie zacząć jednoczyć i tworzyć harmonijną Ziemię. „Teraz trzeba się postarać”, mówią wam „wezwania fanfar”!

Jam Jest Metatron, który dzieli się z wami tymi prawdami. A wy jesteście umiłowani.

Część 2
Dalszy ciąg o wodnikowym promieniowaniu

… I tak oto  kosmiczne promieniowanie faktycznie oferuje  korzyści, choć wymaga odpowiedzialności tych z was, którzy znajdują się na Ścieżce. Praca mistrzów takich jak Graham Hancock, John van Auken, David Childress, John Jenkins i dr Semir Osmanagich oraz innych, o których rozmawialiśmy w trakcie tego spotkania ujawni znacznie więcej. Światło będzie świeciło w cieniu waszych prawdziwych korzeni. Jednak zbiera i krytykę. To jest dualizm, który widzicie. Stara energia przeciw nowej. Kiedy są prezentowane nowe trendy odmienne od głównego nurtu,  pojawia się odrzucenie. Chodzi o odrzucenie starych systemów na rzecz nowych, i w tym tkwi elektromagnetyka, aspekt wewnętrznej polaryzacji, widzicie sami.

Powiemy wam, że to, co odkryto w Bośni przez doktora Osmanagich, całkowicie odmieni wasze wyobrażenia na temat historii. Te odkrycia poddano krytyce mimo, iż oferują ważną prawdę, zaangażowaną w rozświetlanie cienia.

Pojawi się nowe pokolenie naukowców akademickich zajmujących się zakresem nauki, fizyki czy archeologii, który zaoferuje  nie tylko nowy klucz do przesunięcia, lecz ujawni wiele materiałów dotyczących ukrytej historii planety. Mówimy wam, że wielu z pojawiających się naukowców i pracowników uczelni stanie się nowymi pracownikami Światła i strażnikami Ziemi, niezależnie od tego czy będą sobie z tego zdawali sprawę czy nie.

W rzeczywistości ich praca kawałek po kawałku, krok za krokiem ukaże brakujące dowody, które  wraz z niezbędną konsolidacją nauki z religią pozwolą wyjaśnić wasze prawdziwe pochodzenie i historię. Praca jednego pokolenia będzie podwaliną dla kolejnego. Z biegiem czasu Duch i nauka zintegrują się i stworzą kompletny krąg. Wasz prorok Edgar Cayce powiedział, że ludzkość dowie się więcej o Bogu poprzez naukę niż za sprawą religii. Przyjdzie czas, kiedy tak się stanie.

Jak powiedziano podczas tego spotkania, wielu z waszych naukowców i badaczy poczyni nowe odkrycia, które przed rokiem 1987 nie były oczywiste ani możliwe. Dotąd zbadano tylko część materiałów, które dostarczają wiele wartościowych informacji.

Prace badawcze nad promieniowaniem słonecznym prowadził najpierw Greg Braden, następnie Susan Rennison, a później kontynuowali je inni.  Praca doktora Luca Montagnier udokumentowała element spójności z falami theta. Tak więc w promieniowaniu Wodnika nastąpi wiele przesunięć i wiele się zmieni. Niektóre z tych zmian pojawią się za waszego życia, inne potrzebują kilku stuleci, a jeszcze inne tysiącleci. Lecz zmiany nastąpią. Możemy wam zdradzić, że w 2028 roku dokona się ogromny skok naprzód…, lecz to wy go stwarzacie!

Plazma słoneczna stanie się rzeczywistą bazą nowego firmamentu i przejścia do krystalicznej biologii. To promieniowanie Słońca odgrywa pierwszorzędną rolę we wszystkich tych przesunięciach i w ekspansji zrozumienia plazmatycznego życia.

Nastąpiło przesunięcie. Co to oznacza?

Przesunięcie wymiarów

Staną się widoczne wyżej wymiarowe formy życia. Na Ziemi są nowe tylko w kontekście „namacalności”…, choć zostały odnotowane w niektórych tekstach religijnych. Starożytni pisarze w licznych świętych  tekstach wzmiankowali, że życie występuje w trzech formach: jako glina (biologia ziemska), ogień (elektryczne dewy) i światło (aniołowie). Niektóre z „orbów,” koboldów  objawiających się w błyskach, elfów i  fenomenów fotonicznych „meduz”, które w ostatnich latach zaczęły się ukazywać w przyspieszonym tempie, są w rzeczywistości świadomymi formami życia z innych wymiarów. Niektóre z nich poznaliście, jak na przykład kręgi zbożowe. Są one badane przez liczne grupy, lecz nie postrzega się ich jako formy życia. NASA w ostatnich latach odnotowała rekordowa ilość CME, które zostały zidentyfikowane przez fizyków Susan Rennison i doktora Grega Bradena, jak zauważono podczas tego zebrania.

Podsumowanie skutków plazmatycznego przesunięcia

Zmiany w ilości jonów umożliwiające łatwiejszy dostęp do spójnego stanu theta.
To ułatwia otwarcie szyszynki.
To jest narzędzie do twórczej manifestacji harmonii.
To jest katalizator dla przemian DNA i biologicznego przejścia do krystalicznej biologii bazującej na krzemie (kwarc jest dwutlenkiem krzemu) w korelacji z krystaliczną siecią dyslokacji plazmy.
Asystuje przy poszerzeniu planety do 12-tu wymiarów.
Umożliwia szerszy dostęp do wielowymiarowości (fotonicznych i plazmatycznych form życia).
Kluczowa rola przy koniecznych przemianach Ziemi.
Zwiększenie spójności.
Kluczowa rola w tworzeniu Nowego Firmamentu.
Zwiększona intensywność wibracji węzłowych punktów mocy, kontrolowanie punktów z portalami.
Zdolność ludzkości do stworzenia Nowej Ziemi.

Kochani, powiadamy wam, że  nastąpiło Wzniesienie planety, dotyczy to również ludzkości.  Choć większość ludzi tego nie rozpoznaje tkwiąc nadal w rzeczywistości trzeciego wymiaru, Ziemia naprawdę uległa przemianom, wzniosła się w nowy paradygmat.  Dlatego nadszedł czas na pozbycie się starych energii STRACHU. Nasze przesłanie służy temu, aby opowiedzieć wam o waszej boskości i prawdę mówiąc, również temu, aby wam uświadomić, że planeta znajduje się w pierwszym roku Nowej Ziemi.

Środki zaradcze

Wasze zadanie w tym przesunięciu polega na współtworzeniu.

Wiele waszych wcześniejszych społecznych kontaktów bazowało na gwałtownych aspektach dualizmu –  miłości kontra mocy. Dzisiaj ten temat wychodzi na pierwszy plan.

Wielkie atlantydzkie stowarzyszenie Posejdy zwane „Prawem Jedni” osiągnęło harmonię najlepszą z możliwych do osiągnięcia na waszej planecie. Mimo to ich wyraźna niezdolność do konfrontacji z pogłębiającą się gęstością związanej z dualizmem przemocy doprowadziła ostatecznie do upadku jednej z największych kultur.  W tym przypadku zakres oddziaływania jest duży i z biegiem czasu znajdzie rozwiązanie, jednak zajmie to naprawdę wiele lat. I wielu z was znajdujących się na tej sali było częścią Posejdy, częścią Prawa Jedni.  I kochani, niepotrzebnie nadal nosicie ten balast.

Prosimy was wszystkich, abyście pozbyli się poczucia winy i bólu. (cisza…)

Mistrzowie, powiadamy wam, że połowa świata w pewnym momencie znajduje się w promieniach światła a druga połowa w ciemności, ponieważ to jest świat polaryzacji. Mówimy wam, że większość ludzkości utkwiła świadomość w ciemnościach i budzi się do światła mądrości. Powiadamy wam, że żyjecie, jak kanał powiedział, a my wielokrotnie oferujemy na Ziemskim Uniwersytecie szkołę dualizmu. Wy wszyscy jesteście celowo stworzoną iluzją. Planeta wzniosła się a z biegiem czasu dokona tego każdy z was. Masa krytyczna, większość ludzkości, w harmonii wzniesie się w ciągu około 15 pokoleń.

Dlatego nosiciele Światła znajdujący się pośród was nigdy nie powinni stracić nadziei lecz świecić jasno, ponieważ nawet niewielka fala fotonów przynosi tymczasowe rozświetlenie. Tak to jest i tak musi być dzisiaj z wami. Wasz wielki Mahatma Ghandi wyjaśnił, że sami musicie być zmianą, której pragniecie. A my dodamy, że życzenie odmiany jest istotną częścią równania. Druga część będzie polegała na podjęciu działań w celu manifestacji zmian.

Przemiana nadejdzie

Są tacy, którzy mówią, że znaczące narody, te, które nazywacie „pierwszym światem”, dominują pod względem finansowym i są potężne – bardziej jak przedsiębiorstwa niż kraje.  Przedsiębiorstwa na bazie zysków, których mieszkańcy są traktowani bardziej jako pracownicy zamiast obywatele.  Prawda jest szersza, bardziej złożona niż jeden kraj, rasa czy konglomerat.

Są tacy, którzy uważają, że cała ludzka populacja jest manipulowana za pomocą mediów, odurzana obfitością i zniewalana długami. Mówimy wam, ze zbliża się czas, kiedy ludzie zaczną budzić się do wiedzy, że to nie wyniszczające długi wiążą się z ich przekonaniami, lecz wiara wikła je w sieć zadłużenia i poczucie braków. Niektórzy mogą uważać, że jednostki utraciły swoją suwerenność. Niemniej jednak światło świeci i staje się coraz jaśniejsze. Na planecie dochodzi do władzy nowe pokolenie i ono przyspieszy zmiany. To pokolenie to WY!

Globalny system gospodarczy ulegnie zmianie lecz nie będzie to swobodny upadek i katastrofy nieodwołalnie prowadzące do planetarnego chaosu. Totalny chaos nie służyłby temu co ma nadejść. Chodzi o coś więcej, o zmianę prowadzącą do świadomej przemiany, pojawią się pozytywne elementy umożliwiające lepszy sposób na życie. To, co się dzieje, może mieć cel i prowadzić do przemian.

Faktycznie zmiana jest naturą rzeczywistości, i ta przemiana nadejdzie. Pojawi się dla najwyższego dobra, kiedy uda się wam tego dokonać.

Nowa Ziemia, nowi ludzie, mogą i będą stwarzać lepszą przyszłość odrzucając po prostu swoją przeszłość. Zmiany pojawią się poprzez odebranie lekcji z przeszłości i stopniowe dopasowanie do teraźniejszości. Kiedy nowi ludzie, którzy pojawią się w przeciągu następnych 15-tu generacji, dojdą do władzy, będą wybierali nowy wzorzec i nastąpi przesunięcie.

Jony jako narzędzie

Widzieliśmy prezentacje, w których naukowcy dokonują zmian pomagających udoskonalić dualizm. Chodzi o promieniowanie jonowe. Wasi naukowcy dokumentują to za sprawą NASA, dokonuje tego Greg Braden, Susan Rennison i inni.

Mówimy wam, że naszym zdaniem niesamowity napływ jonów jest w symbiozie z wymiarowym przesunięciem i pracuje w synergii z krystaliczną siecią. Nowy rezonans jonowy umożliwi wam łatwiejsze otwarcie szyszynki. Pozwoli wam łatwiej operować rezonansem theta. I mówimy wam, że współtworzenie nie zachodzi w świadomym stanie beta, lecz bardziej – w  głębszym stanie theta. Jako społeczeństwo od początku koncentrowaliście się prawie wyłącznie na świadomości częstotliwości beta, a w nowej energii Nowej Ziemi otrzymacie narzędzia umożliwiające łatwiejszy dostęp do theta.

Fantastyczna muzyka osób muzykujących podczas tej konferencji jest narzędziem umożliwiającym osiągnięcie twórczego stanu theta. Ich praca była „channelowana” i inspirowana na te czasy (ref.: Kai Mitchim & Ron Crose). Praca z kryształami phi naprawdę jest narzędziem dla wzmocnienia  myśli o wysokich wibracjach i spójnych ze stanem theta.

Klucze do manifestacji można odnaleźć będąc w stanie theta. Jako jednostki, naród czy planeta, nie musicie czuć się bezsilni czy bezradni wobec zmian.

Spójność i najwyższe dobro

Kochani, teraz zacznijcie się skupiać na medytacji nad najwyższym dobrem. Nie wątpcie, że cała rzeczywistość jest stworzona poprzez spójne projekcje przekonań. Niech każdy zbada własną świadomość, odnajdzie suwerenność i pracuje, aby być lepszym człowiekiem w sposób, jaki prezentował w trakcie tego spotkania Graham Hancock i ten „kanał”, a wtedy będzie emanował tą energią. To jest klucz.  Nie można zakończyć nienawiści wysyłając nienawiść lecz poprzez wyrażenie życzenia i przekonanie o kreatywności miłości.  Częścią tego procesu jest życie w prawdzie, natomiast odwracanie wzroku nim nie jest. Każdy zmienia swoje środowisko świadomie wyrażając świadome pragnienie najwyższego dobra.

Energia postępu do dyspozycji

Lecz mówimy wam, że choć szablony ekspansji pojawiły się w roku 2012, to zbiorowe oświecenie ludzkości rozciągnie się na wiele stuleci. 2012 zaoferował wam po prostu więcej narzędzi do pracy. My z królestwa aniołów nie jesteśmy tu, aby rozwiązywać wasze problemy lub krytykować, lecz  aby wam dodawać otuchy na drodze do rozwiązań. Naprawdę każdy sam wybrał swoją rolę, aby rozwiązywać konflikty pojawiające się w trakcie studiowania na Uniwersytecie Dualizmu na ziemskim poziomie.

I chociaż ludzkość osiągnie masę krytyczną w przeciągu kilku stuleci, jest ważne, aby pozostawać z pozytywnym nastawieniem w „teraz”, ponieważ pewnego dnia, w pewnym czasie serce się wzniesie. Prosimy was: rozświetlajcie świat radością, emanujcie miłością i trwajcie przy prawdzie. Trwajcie w świetle. Zbierajcie się w grupy, dajcie sobie czas na samotność i angażujcie się w grupowe medytacje dla prawdziwie najwyższego dobra. Każdy z was ma szansę, aby każdy swój dzień spędzić w doskonały sposób. Scenariusz, w którym rozpozna swoje słabości, własne konflikty z integralnością, to dzień, kiedy przejmie własne mistrzostwo, i tak naprawdę to cały proces jest podróżą. Upadek w dualizm stanowi punkt, w którym należy uczyć się na błędach i podjąć środki zaradcze. Doktor „przyczyna i skutek” czyni – jak powiedzieliśmy – wizyty domowe. Przyczyna i skutek tworzy pola świadomości osobistej i grupowej. Tak indywidualnie jak i zbiorowo prawdę trzeba rozpoznać i zintegrować poprzez innego człowieka. Czy rzeczywiście można próbować rozbroić kogoś innego mając pod ręką własny arsenał? A czy później ta prawda obowiązuje pojedynczą osobę albo naród?

Zakończenie

Kiedy wasze społeczeństwo przezwycięży widoczne problemy, może zacząć oddziaływać przez proaktywne centralne medytacje grupowe.  Jak się przekonaliście, grupa 7 000 osób może w spójnej medytacji theta wyemitować energię, która na pewien czas zredukuje przemoc.  Moi kochani, a możecie sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy taka grupa będzie się składała 144 000 osób albo nawet  ze 144 milionów? Poświęćcie chwilę, aby to rozważyć!

Nie poddawajcie się, nie zniechęcajcie i nie wierzcie, że to bez znaczenia!  Róbcie to!

Duch mówi o MIŁOŚCI.  Duch nie interweniuje.  Każda religia działająca obecnie na Ziemi ma swoje prawdy i wypaczenia. Kluczem jest percepcja. Do was należy wybór, co jest prawdziwe, co wam służy a co nie. Baza tego rozpoznania leży w waszych myślach i sercach, a NIE w STRACHU. Żadna prawdziwa święta ekspresja nie ogranicza swojej prawdy, swojego piękna w grupie. Kochani, wszystkich was, każdego z osobna otulam odżywczą energią i polem samourzeczywistnienia, ponieważ każdy z was jest naprawdę mistrzem na Ścieżce wznoszenia. Naszym celem jest zaoferowanie wam inspiracji i klarowności, lecz z waszej strony – jako świętych i suwerennych ISTOT – potrzebne jest  ćwiczenie przenikliwości, kiedy czytacie takie „channelingowane” przekazy.

Tak więc na zakończenie gratuluję wam tego dnia i tego spotkania…, i w rzeczy samej gratuluję współ-stworzenia planetarnego Wzniesienia.  Wy tego dokonaliście i szanujemy was za to.

Jestem Metatron, który dzielił się z wami tymi prawdami. Żegnam was z miłością!

http:// www.earth-keeper.com

źródło: http://krystal28.wordpress.com/