Transformacja samoograniczających schematów myślowych i przekonań

Przesłanie planetarne Hathorów poprzez Toma Kenyona
Źródło: www.tomkenyon.com
W związku z galaktycznym przesileniem, które miało miejsce 21 grudnia 2012 r., doświadczacie obecnie zwiększonego napływu energii przyspieszających rozwój. Ten stan rzeczy potencjalnie podnosi was, lecz równie dobrze może być destrukcyjny, stosownie do narastającego polaryzowania się ludzkości.
Powinniśmy skupić swoje komentarze na podnoszącym aspekcie tych nowych energii.
W rezultacie wzrastania duchowego światła, które wchodzi do waszego system słonecznego, stają się teraz bardziej dostępne, na wiele sposobów, wasze wyższe aspekty wymiarowe.
Tak naprawdę te wymiary są dla was dostępne  ponieważ stanowią część waszej natury, lecz wraz z przejściem galaktycznego przesilenia, niektóre zasłony zostały i zostaną podniesione.
Wasz sposób doświadczania tego będzie różnić się od tych, które bazują na waszej zdolności do wyczuwania subtelnych energii. Lecz zmiana ta zachodzi i wpłynie na tok historii ludzkości u samych korzeni.
Można nawet zobaczyć, jak będzie to rozegrane na waszej zbiorowej linii czasu. Chcemy wam przekazać metody i drogi dojścia, które możecie wykorzystać w celu wywierania pozytywnego wpływu na wasze linie czasowe – poprzez transformowanie samo-ograniczających schematów myślowych i przekonań.
Rozważania filozoficzne
Z naszego punktu widzenia jesteście obciążeni wieloma waszymi ideologiami filozoficznymi – religijnymi i duchowymi. Chociaż te rozważania mogą wydawać się w gruncie rzeczy abstrakcyjne, te schematy myślowe nawiedzają waszą percepcję i z samej swojej natury ograniczają wasz sposób doświadczania świata materialnego.
Wiele, lecz nie wszystkie wasze religie i tradycje duchowe podejrzliwie spogląda na świat materii. Utrzymują one, że niebo, raj lub kilka takich wersji udoskonalonej rzeczywistości leży poza zasięgiem waszego doświadczenia jako wcielonej ludzkiej istoty.
Faktycznie, niektóre z nich uznają waszą fizyczność za błąd lub „grzech” i jesteście skażeni przez jedynie ten fakt, że macie ciała. Chociaż dystansujecie się intelektualnie od takich wierzeń, te schematy myślowe funkcjonują w podziemiach waszej kultury. Wywierają wpływ na sposób, na jaki postrzega siebie ludzkość.
Jeśli świadomie bądź nieświadomie akceptujecie te schematy, do tego, kim jesteście i powstaje napięcie pomiędzy waszymi aspektami transcendentalnymi (np. waszą wielowymiarowością)              a waszym bytem wcielonym. Z naszego punktu widzenia jest to niefortunna sytuacja.
My postrzegamy świadomość jako jedno continuum, pochodzące z wyższych poziomów wibracyjnych, gdzie nie-dualność jest zasadą naczelną, schodzącą poprzez rzeczywistość światła do rzeczywistości materii. Z pewnością są tam ograniczenia wibracyjne, lecz światy materii są właśnie tak samo „święte” jak wyższa rzeczywistość światła i czystej świadomości.
Kiedy osiągniecie tę świadomość, uzyskacie dostęp do wszystkich wymiarów waszej istoty, co zwiększy waszą duchową odwagę, zdolność do głębokiego wnikania oraz kreatywność, jak również wasze samo-uzdrowicielskie zdolności.
Chcielibyśmy zasugerować metodę wskakiwania w tę rzeczywistość – aby doświadczać jej bezpośrednio. Regularne stosowanie tej metody przyspieszy przejście z ograniczonego odczuwania istoty do waszej większej, wielowymiarowej Jaźni.
Niektórzy z was będą w stanie dokonać szybko tego przejścia. Inni będą potrzebowali więcej czasu. Ile – to zależy od tego, jak dalece jesteście obezwładnieni waszymi ograniczającymi schematami myślowymi.
Metoda
Ta metoda wykorzystuje centralny kanał energii, który przebiega od korony na czubku głowy poprzez środek waszego ciała – do krocza, punktu  po środku, pomiędzy odbytnicą a genitaliami. Niektórzy nazywają ten kanał tubą praniczną, środkową kolumną lub tajemnym kanałem.
Podczas stosowania tej metody najpierw czujesz i wyobrażasz sobie, jak ten kanał biegnie z waszego krocza w górę, przez środek ciała do korony na szczycie głowy.
Następnie wyobrażasz sobie, jak ten kanał  dochodzi do punktu znajdującego się nad twoją głową.  Możesz umiejscowić ten punkt poprzez podniesienie na chwilę wyprostowanych ramion a następnie zetknięcie palców dokładnie nad głową. Tam, gdzie zetkną się palce, jest to miejsce. Z punktu widzenia egipskiej alchemii ten punkt jest portalem energetycznym dla waszego BA, waszej Duszy Celestialnej. Wasze BA jest pewnym aspektem twojej istoty, który znajduje się poza czasem i przestrzenią, kiedy ich doświadczacie i jest ono źródłem niezmierzonego duchowego wglądu i zdolności. Według nas ten punkt jest właśnie jedną z kilku bram do twojej wielowymiarowości.
Następnie przedłużasz swój kanał centralny poprzez krocze do Ziemi. Zależnie od twojej osobistej energetyki, kanał ten może przemieścić się do Ziemi o kilka centymetrów lub o wiele kilometrów.     W niektórych przypadkach kanał centralny, idący do bramy wiodącej do wielowymiarowości, może sięgać do samego środka Ziemi. Poprzez owo przedłużenie twojego kanału centralnego do wielowymiarowej bramy – nad twoją głową a następnie w dół, do Ziemi, symbolicznie łączysz światy materii i rzeczywistości światła. Niektórzy nazywają to złączeniem Ziemi i Nieba lub zaślubinami Nieba z Ziemią.
Następnym krokiem w tej metodzie jest słuchanie nagrania Medytacji dźwiękowej Aethos, w czasie gdy utrzymujesz świadomość na całym kanale, od bramy nad twoją głową, poprzez środek ciała i do wnętrza Ziemi.
Proponujemy, abyś najpierw pracował z pięciominutowym nagraniem. Ze względu na wysoką wibrację Aethosa, zapoczątkujesz w sobie duchowe oczyszczenie twojego centralnego kanału, kiedy utrzymasz swoją świadomość w sposób opisany powyżej.
Kiedy będziesz pracować w  tej medytacji w opisany powyżej sposób, sprowadzisz na powierzchnię swojej świadomości wszystkie rodzaje schematów myślowych, które są „zadomowione”, że tak powiemy, w waszym systemie czakr i w pamięci komórkowej.
Końcowym punktem oczyszczania z ograniczających przekonań i schematów myślowych jest uświadomienie sobie tego, że jesteś Żyjącym Mistrzostwem. Jesteś połączeniem materii i światła.        Poprzez swoją prawdziwą naturę stanowisz Most Pomiędzy Światami, i w ten oto sposób masz dostęp do wszelkich skarbów wszystkich rzeczywistości.
Uznaj tę metodę za rodzaj oczyszczania duchowego domu. Kiedy podczas tej medytacji narosną schematy myślowe, zdecyduj, czy chcesz żyć nadal z tymi przekonaniami, czy nie. Jeśli nie, wyrzuć je jak stare, zniszczone meble, których już nie potrzebujesz lub nie chcesz. Jeśli sobie życzysz tego, zatrzymaj je.  Jeśli nie, pozwól im odejść.
Kiedy czujesz się dobrze, korzystając z pięciominutowej wersji, możesz, jeśli chcesz, stosować wersję 30-minutową lub pracować z pięciominutową wersją w pojedynczej sesji medytacyjnej. Jednakże NIE RÓB tej medytacji więcej niż raz dziennie, dopóki nie przygotujesz się do podróży w swój świat podziemny.
Nie machamy tym ostrzeżeniem jak „kosmiczną marchewką”, aby was zachęcić. Jest to wezwanie do duchowej trzeźwości, kiedy wyplątujecie się z umocnionych kulturowo negatywnych i ograniczających form myślowych.
Ta prosta medytacja przyniesie wam ogromną korzyść, ponieważ pozwoli wam oczyścić się z przekonań i schematów myślowych, które ograniczały was w przeszłości.
Jeśli przekonacie się do transformacji waszych własnych ograniczających schematów myślowych i wierzeń, proponujemy, abyście często korzystali z tej metody medytacji.
Hatorowie
20 lutego 2013 r.
________________________________________
Przemyślenia i obserwacje Toma
Po otrzymaniu tego przesłania poprosiłem moich mentorów o dalsze wyjaśnienia co do ich przemyśleń na temat Przesilenia 21 grudnia 2012 r.
W ich opinii to szczególne przesilenie galaktyczne było rzeczywistym wybuchem intensywnego światła duchowego i ewolucyjnych energii z centrum galaktyki. Lecz, jak oni zawsze mówią, to przesilenie nie było oznaką końca planety. Jednakże był to wstęp do nowej fali przyspieszających I rozwijających energii.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nieliczne osoby czuły się rozczarowane rano 22 grudnia, kiedy nie wydarzyło się na zewnątrz nic szczególnego po całym tym radosnym, hurra – optymistycznym  oczekiwaniu. Lecz jest tak, że historia ludzkości jest wypełniona podobnymi fatalistycznymi proroctwami, które nie spełniają się. Szybkie wyszukiwanie w Internecie na słowa kluczowe: „historia proroctw zagłady” pokazuje wręcz nadmiar historycznych już przepowiedni, które pojawiły się  i zniknęły.
Lecz o ile Hathorowie  mają rację, to skoro fizyczna planeta nie została zniszczona w czasie Przesilenia 2012 r., zaczęła się nowa epoka.
 Hathorowie mają swoją własną opinię, zgodnie z którą na ludzkość została wylana zwiększona ilość światła duchowego podczas ostatniego zrównania galaktycznego. Sposób, na jaki ten wylew światła wpłynie na każdą osobę, jest różny, zależnie od osoby.
Przede wszystkim Hathorowie uważają, że ten wylew światła obecnie pracuje samodzielnie poprzez nasze indywidualne struktury anatomiczne – dosłownie wywierając wpływ na wzajemne oddziaływanie światła i materii w naszym wnętrzu.
Prosiłem ich o wyjaśnienie, ponieważ wydawało mi się to trochę niejasne. Co oni rozumieją poprzez wzajemne oddziaływanie ducha i materii?
W ich mniemaniu te wzajemne oddziaływania opierają się na przesłance, że materia i światło są ściśle ze sobą powiązane i na pewne sposoby są dwiema stronami tej samej monety.  Ten związek pomiędzy światłem i materią został wyrażony przez Alberta Einsteina w jego słynnym równaniu: E=mc2. Z tego punktu widzenia nasze ciała, które składają się z materii, mogą teoretycznie przekształcić się w światło przy zachowaniu pewnych warunków —warunków ekstremalnych  i niezwykłych – mógłbym dodać.
Lecz tym, co uznałem za intrygujące w ich wypowiedzi, był ich sposób pojmowania natury samego światła. Według nich światło fizyczne i światło duchowe są również ściśle ze sobą powiązane. Zakres drgań, które my nazywamy „światłem” (mając na myśli spektrum elektromagnetyczne widzialne dla naszych oczu) stanowi zaledwie małą cząstkę całego spektrum energetycznego.
Według  Hathorów światło duchowe wibruje dużo szybciej niż światło fizyczne (jak i  szybciej niż jakakolwiek kategoria energii w spectrum elektromagnetycznym). Lecz stosownie do ich ścisłego powiązania, światło duchowe może obniżyć się do fizycznego światła, przy zachowaniu pewnych warunków, i odwrotnie.
Kiedy poprosiłem ich o wyjaśnienie zastosowania terminu: światło duchowe, powiedzieli, że ten typ światła jest wyrażeniem świadomości i jest spotykany w stanach głęboko odmienionej świadomości, jak w niektórych stanach Samadhi (trans jogiczny) lub podczas mistycznych kontemplacji. Dzieje się tak, ponieważ światło duchowe może być postrzegane zmysłami fizycznymi, ale tylko za pośrednictwem najgłębszych poziomów świadomości.
Kiedy Hathorowie powiedzieli: „potężne wzajemne oddziaływania na siebie materii i światła odbywają się wewnątrz nas”, nawiązywali do zarówno fizycznego, jak i duchowego światła.
Jak we wszystkich sprawach ludzkich, sposób, na jaki każdy z nas radzi sobie ze zwiększoną interakcją  światła i materii będzie bardzo zindywidualizowany. Niektórzy z nas wydają się wznosić w górę jeśli chodzi o świadomość,  inni drepczą, a jeszcze inni wydają się tracić zmysły. Kiedy doda się coś jeszcze do tej dziwnej mieszanki irracjonalności, niepokojąca liczba nas wydaje się popadać w szaleństwo.
Wobec tych oscylacji materii w światło, a światła w rozwój materii, Hathorowie są zdania, że zobaczymy przyspieszenie wzrostu i oświecenia u ludzi (co oznacza wzrost świadomości duchowej), jak również irracjonalnego myślenia . A świat będzie jak na „huśtawce” samozniszczenia i samorealizacji. Z tego i wielu innych powodów, ich zdaniem byłoby to bardzo przydatne, jeśli nie  obowiązkowe, żeby pozbyć się starych schematów myślowych i przekonań.
Hathorowie postrzegają schematy myślowe i przekonania jako odrębne kategorie. Schematy myślowe są koncepcjami dotyczącymi rzeczywistości, a kiedy kultura przyjmuje formę myśli jako prawdziwą, staje się ona uzgodnioną rzeczywistością, niezależnie od tego, czy jest ten schemat myślenia jest właściwy, czy nie -.
Kiedy jednostka przyswaja jakąś formę myślenie, wcielając ją do swojego osobistego poglądu na rzeczywistość, ta forma myśli staje się wiarą.
Metoda: Krok po kroku
1. Wyobraź sobie i poczuj kanał centralny, który biegnie przez środkową ciała z twojego krocza do korony.
2. Rozciągnij kanał centralny do swojego punktu BA – nad głową. Aby umiejscowić ten punkt, unieś na chwilę ramiona nad głowę i zetknij palce dłoni. W miejscu, gdzie palce się stykają, jest główny obszar Twojego punktu Ba.
3. Następnie rozciągnij swój kanał centralny do Ziemi, tak daleko, jak jest to dla Ciebie dogodne.
4. Umieść swoją świadomość wewnątrz kanału centralnego.
5. Odtwórz medytację dźwiękową z Aethosem, skupiając się na kanale centralnym. Zacznij na początek od wersji pięciominutowej medytacji dźwiękowej, abyś zapoznał się z oddziaływaniem tej metody na ciebie.
6. W tym momencie, przy tej metodzie, masz do wyboru dwa warianty.
Wariant 1.:
Pierwszy wariant służy  do pracy z określonymi schematami myślowymi i ograniczającymi przekonaniami, co do których wiesz, że masz z nimi do czynienia. Podczas gdy utrzymujesz swoją świadomość w kanale centralnym, pozwalasz energetycznym formom myślowym/przekonaniom zaprezentować się w tobie,  w środku kanału. Ta energia zaprezentuje się tobie postaci modalności sensorycznych lub przybierze postać, która jest dla ciebie naturalna. Tak więc, możesz ją zobaczyć lub odczuć w jakikolwiek sposób. Kiedy energia się wyłania, skoncentruj się na niej podczas słuchania medytacji dźwiękowej. Kiedy umysł zaczyna odpływać, powróć do stanu medytacji. Pracuj z energią, dopóki czujesz, że jest otwarcie lub rozwiązanie w obszarach, gdzie jest ta energia schematów myślowych/przekonań ulokowana.
To może potrwać kilka sesji, jeśli pracujesz ze szczególnie gęstymi lub głęboko osadzonymi formami myślowymi / przekonaniami.
Wariant 2.:
Drugą opcją jest użycie medytacji dźwięku Aethosa, aby sprowadzić energie tłumionych bądź nieuświadomionych schematów myślowych do swojej świadomości.
Podczas gdy skupiasz uwagę wewnątrz kanału centralnego, zauważasz, co powstaje. Kiedy masz odczucie obecności energii w kanale centralnym, skup na niej całą swoją uwagę. W ten sposób w końcu odkrywa się przed tobą schemat myślowy, która jest podłączony do tej energii. Kiedy twój umysł zacznie błądzić, przywróć go ponownie do obserwowania energii.
Możliwe jest, że w kanale centralnym jest więcej niż jedna energia. W tym przypadku, intuicyjnie wybierz jedną i pracuj z nią, aż poczujesz otwarcie lub rozwiązanie w regionie, w którym energetyczne schematy myśli/przekonań się znajdowały. Można wtedy wrócić i pracować z innymi energiami, które zauważyłeś w późniejszej sesji, jeśli czujesz się skłonny, by to zrobić.
Tak jak w przypadku wariantu 1, można bez trudności zrobić więcej niż jedną sesję pracy z gęstymi lub głęboko osadzonymi formami myślowymi / przekonaniami.
Będziesz wiedział, że schemat myślowy/przekonanie została przekształcona, po tym, jak pojawi się  odczucie otwarcia lub rozwiązania. Jeśli nie wykryjesz ich w regionie, w którym znajdowała się energia, nadal koncentruj się na miejscu, gdzie ona była, jednocześnie słuchając medytacji dźwięku Aethosa,  aż uzyskasz wyraźne odczucie tego otwarcia lub rozwiązania.
Jeśli nie doznasz tego odczucia zakończenia, powróć do tej metody ponownie w innej sesji, w celu dalszego przekształcania tych schematów myślowych /przekonań.
Odczujesz w sobie coś nowego, kiedy w pełni przekształcisz schemat myślowy/przekonanie.                  I najprawdopodobniej będziesz miał nowe zasoby –  mentalne, emocjonalne lub/i duchowe, których nie miałeś przedtem.
Możesz pracować tą metodą kilka razy, jeśli schematy myślowe/przekonania są szczególnie gęste (czyli uparte) lub głęboko osadzone.
Na zakończenie
Wierzę, że ta metoda ma moc przerobienia gobelinu percepcji rzeczywistości poprzez świadomą transformację samoistnych schematów myślowych i przekonań.
Ta zdolność do postrzegania świata w nowy sposób, jest, moim zdaniem, jednym z naszych największych (choć często przeoczonych) potencjałów.
Moc zmieniania naszej percepcji rzeczywistości jest nie mniejsza niż moc do zmiany wyobrażania sobie siebie i świata.
Kliknij tutaj, aby wysłuchać i / lub pobrać medytację dźwiękową Aethos. Uwaga: Zostaniesz przeniesiony do strony Listening Agreement Page /Słuchanie Umowy/, a po read and agree to the Listening Terms /Przeczytałem i akceptuję ze słuchu Regulamin/ będziesz miał dostęp do wszystkich ścieżek audio. Przewiń listę w dół, aż znajdziesz Aethos Sound Meditation /Meditation dźwięku Aethos/. Kliknięcie na ten link daje swobodny dostęp do obu wersji pięcio- i trzydziestominutowej.
Jeśli jesteś po raz pierwszy na Hathor Planetary, możesz znaleźć pierwszą wzmiankę o Aethos. Można ją znaleźć w Hathor Archives /Archiwum Hathorów/ pod tytułem: The Aethos and Non-dual States of Consciousness /Aethos i nie- dualne stany świadomości.
Informacje nie związane bezpośrednio związane z tym przekazem.
Kalendarz Toma /Toma 2013 Calendar/ właśnie został zamieszczony na stronie internetowej. Tom będzie w Stambule, Wiedniu, Tuluzie i Monachium na wiosnę tego roku. W Nowym Jorku w dniu 25 maja ma jednodniowy warsztat, jak i w Waszyngtonie, w obszarze Seattle, przez dwa-  trzy dni -w październiku. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego harmonogram, lub można przejść do sekcji Kalendarz w http://www.tomkenyon.com.
Transmisje światła, nowe nagranie katalitycznych dźwięków Hathorów jest już dostępne na CD lub MP3. Są to „na żywo” tonowane sesje z Hathor  Intensive z r. 2011, które składają się z czystych Hathoriańskich kolorów, które skupiają się na gruczołach wydzielania wewnętrznego i tworzą porozumiewanie się pomiędzy ciałem a umysłem. Nie ma na tej płycie mowy, tylko tony. Można usłyszeć próbki audio z płyty, klikając na link powyżej lub przechodząc do sklepu w http://www.tomkenyon.com
 Click here to listen to and/or download the Aethos Sound Meditation. Note: You will be taken to the Listening Agreement Page, and once you read and agree to the Listening Terms you will have free access to all the audio tracks. Scroll down the list until you find the Aethos Sound Meditation. Clicking on that link will give you free access to both the five-minute and thirty-minute versions.If you are new to the Hathor Planetary postings, you might find their first mention of the Aethos of some interest. You can find it in the Hathor Archives under the title, The Aethos and Non-dual States of Consciousness.

Information not directly related to this message

Tom’s 2013 Calendar has just been posted on the website. Tom will be in Istanbul, Vienna, Toulouse and Munich in the spring of this year. He is in New York on May 25th for a one-day workshop and in the Seattle, Washington area for two three-day workshops in October. Click here to view his schedule, or you can go to the Calendar section atwww.tomkenyon.com.
Transmissions of Light, a new recording of Hathor catalytic sounds is now available as a CD or mp3. These are “live” toning sessions from a Hathor Intensive in 2011 that consist of pure Hathorian tones, which focus on the endocrine glands and the interface between body and mind. There is no speaking on this CD, just toning. You can hear audio samples from this CD by clicking on the link above or by going to the Store at www.tomkenyon.com

©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it in any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice. While you are free to share this message with others, the audio files in the Listening section of the website (including the Aethos Sound Meditation) are for your personal use only and may not be shared or posted on any Internet or social media site.

©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com
Można kopiować ten przekaz i rozpowszechniać go w wybranych przez siebie mediach, bezpłatnie, co w niczym nie zmienia praw Autora do tekstu i obejmuje prawem autorskim całokształt jego twórczości. Chociaż możesz swobodnie i bezpłatnie  udostępniać ten przekaz, pliki audio w sekcji Listening na stronie internetowej (w tym medytację dźwięku Aethosa) są do użytku osobistego i nie mogą być udostępniane lub wysyłane w Internecie lub na portale społecznościowe mediów.
źródło: http://jagathon8.blogspot.com/

Podejmijcie się nowej galaktycznej misji

LM-01-2013

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, boskie promienie, które emitowały boski plan / atomy nasienne dla ery Ryb, stopniowo tracą moc, ponieważ nie otrzymują już atomów nasiennych świętego ognia świadomości Stwórcy dostarczanych głównie przez częstotliwości świetlne szóstego promienia. W erze Ryb główny punkt ciężkości spoczywał na niższej emocjonalnej naturze ludzkości. Ziemianie już wychodzą z ogłupiających sił wibracyjnych niższej instynktownej natury zwierzęco – ludzkiej skupiającej się na niedostatku, przeżyciu i zabezpieczaniu. W ciągu ostatnich 500 lat epoki Ryb wiele dojrzałych Dusz wykorzystywało potężne siły trzeciej czakry – fizycznego Centrum Słonecznej Mocy. Koncentrowały się na ziemsko – mentalnej ludzkiej naturze, rozwoju twórczych zdolności na fizycznej płaszczyźnie istnienia, a ich głównym celem stało się nabywanie dóbr. Niektóre z jeszcze bardziej zaawansowanych Dusz zaczęły dopasowywać się do siły wibracji czakry serca a także czakry splotu słonecznego, co zapoczątkowało rozwój ich duchowego Centrum Mocy (splot słoneczny, serce, gardło i grasica), gdyż rozpoczął się stopniowy proces duchowego przebudzenia.

W tym podwszechświecie świętym geometrycznym wzorem dla tej epoki był symbol Vesica Piscis wyobrażający zjednoczoną trójcę: naszego Boga Ojca Matkę i pierworodnych synów / córki. ARCHANIOŁ URIEL i ARCHAII ŁASKI (LADY GRACE) są nosicielami szóstego promienia, który był dominującym promieniowaniem świadomości Boga dla Epoki Ryb. Archanioł Uriel jest często określany jako Gołąb Pokoju, a razem z Archaii Łaski ucieleśniają cnoty, aspekty i atrybuty szóstego promienia Boga Ojca Matki – promienia niosącego oddanie, przebaczenie, miłosierdzie, łaskę i wiarę. Jest to promień pokoju, spokoju i nabożnej czci. Takie stereotypy wibracyjne szóstego promienia zakotwiczali na Ziemi ukochani: Jezus, matka Maria i Maitreya oraz inne wspaniałe istoty Światła – w ramach przygotowań na te niezwykłe czasy transformacji. Przybyli na Ziemię, aby zasiać atomy nasienne procesu odrodzenia i wznoszenia. Wspierały ich liczne zastępy istot anielskich z wyższych królestw aktywujące atomy nasienne świętego Ognia i potężny Fioletowy Płomień Transformacji, który był przechowywany w wielkich labiryntach i jaskiniach w głębi Ziemi. Potężny blask szóstego promienia i aktywowane atomy nasienne promieniejące z wnętrza Ziemi powstrzymywały ludzkość przed zejściem w ciemność i iluzje trzeciego i niższego czwartego wymiaru, a równocześnie ułatwiały inicjację wznoszenia po spirali powrotnej do królestw Światła i wyższej świadomości.

Kiedy rozwijało się chrześcijaństwo, złote centrum Vesica Piscis -()- stało się symbolem ryby – wiary chrześcijańskiej. Później to wyobrażenie zostało zastąpione przez krzyż oznaczający ukrzyżowanie. Jednak naprawdę krzyż stanowił święty atrybut: pionowa kolumna oznaczała boskie Światło, a mniejsza pozioma kolumna – materię. Wysoki słup światła oznaczał zakotwiczenie w Ziemi i sięganie Nieba, natomiast mały słup poziomy wyobrażał przyjęte wąskie spektrum dualności. Kolumna dualności / polaryzacji uległa wydłużeniu, przez co stała się niewydolna i utrudniała równowagę, powodując większe cierpienie i ból ludzkości. Położono zbyt duży akcent na ukrzyżowanie i reprezentowanie bólu oraz cierpienia. Nadszedł czas, aby naprawić te negatywne myślokształty i zrozumieć prawdziwe znaczenie wielu metafor danych nam w owych mrocznych czasach epoki Ryb.

Przekazujemy wam te informacje, ponieważ mają ogromne znaczenie w związku z tym, co się dzieje obecnie. Gwiezdne plemię – wy, którzy pilnie dążycie do wewnętrznej doskonałości, macie zachowane w pamięci swoich świętych Serc / umysłów zapasy atomów nasiennych, dokładnie takich, jakie wam właśnie opisaliśmy.

Większość z was, którzy wytrwale kroczą Ścieżką – albo ucieleśniała się na Ziemi, albo asystując z wyższych królestw Światła, pomagała utrzymywać święty hologram w naszych umysłach, kiedy my wszyscy wypromieniowywaliśmy atomy nasienne świętego Ognia Ryb – zmartwychwstania i wzniesienia epoki Ryb. W tych z was, którzy znajdowali się na Ziemi, działo się to podczas głębokiego snu, jednak wkład ludzkości był bezcenny.

Wy, pionierzy na Ścieżce, szykujecie się do grania prawie takiej samej roli jak potężne niebiańskie siły naszego Boga Ojca Matki, a my kotwiczymy nowy boski plan – wzorce wibracyjne dla nowej wschodzącej epoki Wodnika. Jednak tym razem najważniejsze zadanie, jakie się wyłoni, wypełnicie z pełną przytomnością i świadomością. Nowa krystaliczna sieć jest już istnieje i działa, a dla was, gwiezdne dzieci, nadszedł czas, aby zacząć magnetycznie przyciągać, przyswajać, a następnie emitować nowy boski plan / atomy nasienne świętego Ognia dla ery Wodnika na Ziemię, do systemu sieci i na zewnątrz do świata formy. Kochani, to jest wasza nowa GALAKTYCZNA MISJA. To jest to, co przygotowaliście na te chaotyczne, stresujące lata przebudzania do waszej Boskiej Natury.

ABY ODŚWIEŻYĆ WAM PAMIĘĆ I WSPOMÓC W DOSKONALENIU ZDOLNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZYCH, OMÓWIMY NIEKTÓRE WAŻNE POJĘCIA PRZEKAZANE WAM W OSTATNICH LATACH.

Kiedy osiągniesz pewien poziom wewnętrznej harmonii, otworzysz fizyczne bramy lub portale ciała do wyższych wymiarów: czakrę wznoszenia lub medulla oblongata u podstawy czaszki, tylny portal świętego Serca, święty Umysł znajdujący się w górnej tylnej części mózgu oraz poszerzysz kanał czakry korony. Są to główne fizyczne kroki w procesie wznoszenia, które przywracają połączenie ze strumieniem życia zawierającym żywe cząstki Światła Stwórczego, nazywane też diamentowymi cząstkami. W tym momencie zaczynasz budować pole siłowe o pełnym spektrum światła, dążąc do bycia panem siebie i świadomym współtwórcą stwarzającym tylko rzeczy, które służą najwyższemu dobru wszystkich. Od tej chwili twoje ćwiczenia oddechowe i afirmacje nabierają całkiem nowego znaczenia.

Kiedy praktykujesz ćwiczenie oddechu nieskończoności, oddychasz przez święte Serce, tworząc ciągły przepływ energii kosmicznej w całym ciele fizycznym. Ten proces zalewa system diamentowymi cząstkami boskiego, świętego Ognia.

Chcąc stać się żywym dopływem do strumienia życia, musisz się przygotować, aby umożliwić esencji życia płynąć do siebie i przez siebie. Musisz skorzystać z tego, co jest ci potrzebne, a następnie pozwolić pozostałości popłynąć dalej, aby była gotowa i dostępna dla formowania nowych cudownych kreacji. W ten sposób stajesz się przekaźnikiem i służebnikiem Światła. To jest ostateczny przekaz ze wszystkich lekcji, jakie wam podarowaliśmy w minionych latach. To jest cel samourzeczywistnienia, cel mistrzostwa. Oto ścieżka wznoszenia.

Uzyskując coraz większą biegłość jako współtwórca ziemskiego poziomu, musisz stale monitorować swoje wzorce energii i starać się je zamieniać na coraz wyższe. Musisz dążyć do trwałej harmonii i subtelnej boskiej ekspresji. Musisz wyzwolić potęgę świętego Ognia, który leżał uśpiony przez wiele tysięcy lat. Musisz nauczyć się kierować i koncentrować energię na obszarach swojego życia, które chcesz zmienić. Poprzez utworzenie i ciągłe odnawianie dwunastu promieni Koła Tworzenia Życia zasadzasz nasiona skondensowanych zmian, a wysyłając święty Ogień Tworzenia – co jest konieczne – zamanifestujesz to, co sobie zwizualizowałeś. Kiedy będziesz mógł to zrobić sprawnie, twój osobisty świat stanie się krainą cudów a ty staniesz się światłem przewodnim dla wszystkich.
Kiedy fantastyczna moc tworzenia łączy się z fizyczną materią jako siła przeciwstawna, zawsze powstaje chaos. Jednak gdy ta wspaniała moc będzie przyciągana do kompatybilnego sensorycznego naczynia, zaczną się dziać cuda. Musisz zmienić swoje oczekiwania względem ludzi wokół siebie. Musisz uwolnić się od lęku przed zajęciem stanowiska, ustalaniem granic i wyrażaniem własnej prawdy, która winna być przepojona miłością. Konieczne jest, abyś się nauczył nie tracić koncentracji, kiedy doświadczasz krytyki. Nie odpowiadaj ze złością lub niskowibracyjnymi energiami. Musisz nauczyć się wznosić ponad codzienne, stresujące sytuacje tak, aby można było przeistaczać chwile dysonansu w godziny spokoju.

Wszechświat, a zwłaszcza podwszechświat, w którym żyjemy, jest w trakcie monumentalnego procesu transformacji. Planety zmieniają swoje pozycje i przybliżają się do Słońca Układu Słonecznego, którego są częścią. Galaktyki i podwszechświaty rozszerzają się i przesuwają w górę, w dół lub na zewnątrz, w zależności od punktu widzenia obserwatora. Nowe galaktyki są w stanie formowania, kiedy impuls dla ekspansji jest zapalany przez wielką infuzję cząstek twórczych Światła / Życia i myśli nasienne dla nowego tworzenia przenikają świadomość wszystkich czujących istot.

Nigdy wcześniej nie miałeś takiej okazji służyć ludzkości i Stwórcy. Jesteś na rozdrożu procesu ewolucyjnego, gdyż świat, jaki znałeś, właśnie powoli zanika. Jako boska Iskra Stwórcy dostałeś wielki dar, skrzynię ze skarbami esencji stwórczej, do wykorzystania w dowolnej formie, jakiej pragniesz. Zacząłeś to życie z porcją diamentowych cząstek przechowywanych w świętym Sercu i z rezerwą ukrytą w czakrze podstawy – świętymi atomami nasiennymi Ognia zwanymi czasem Kundalini i przedstawianymi jako zwinięty wąż. Zawsze miałeś dostęp do świętego Ognia przechowywanego w sercu, jednak musiszpamiętać, jak używać klucza do królestwa, aby rozpalić źródło boskiego Światła i je efektywnie wykorzystywać. Kundalini lub wężowy Ogień to trochę co innego, ponieważ aby dopasować się do tego zbiornika metatronicznego spektrum pełnego Światła, najpierw musisz oczyścić 51% wypaczonej energii, którą stworzyłeś w przeszłości.

Moi dzielni Przyjaciele, znajdujecie się w trakcie procesu kosmicznego jednoczenia, a w odpowiednim czasie będziecie się rozwijać w taki czy inny sposób. Musicie wiedzieć, że ten proces transformacji przebiega w długim i skomplikowanym cyklu, jednak jeśli skorzystacie z propozycji nauk mądrości i narzędzi, jakie wam oferujemy, może to być wspaniała podróż. Prawo krążenia stanowi, że każdy nowy wysiłek musi brać początek z ośrodka niewzruszonego spokoju, centrum siły woli, nasiennej esencji Stwórcy / współtwórcy.

Istnieją poważne obawy, że spustoszenie na całym świecie przybiera na sile. Potwierdzamy tę wiadomość. Będzie ono postępowało jeszcze przez jakiś czas, dopóki Ziemia nie pozbędzie się negatywnych wzorców i ograniczających energii, ponieważ wasza matka Ziemia dąży do naprawienia szkód, które powstały na planecie w ciągu eonów za sprawą negatywnych myśli i działań ludzkości. Ludzkość jest odpowiedzialna za obecny stan Ziemi i to do was wszystkich należy, aby z pomocą istot z wyższych królestw dążyć do naprawienia jak największej ilości szkód. Będziecie zaopatrzeni w narzędzia i energię świętego Ognia, potrzebne do wypełnienia tego zadania, jednak musicie odpowiednio zintegrować tę energię i nią pokierować. Wznoszenie was i Ziemi stanowi nierozłączny proces, a my jesteśmy zobowiązani, aby wspomóc was w każdy możliwy sposób.

Podczas tej zmiany cykli epok doświadczacie wielu różnych przemian transformacyjnych. Odzyskujecie wszystkie osobiste fragmenty energii / myślokształtów stworzonych w trakcie długiej podróży po świecie mającym postać fizyczną Ponownie łączycie się z wieloma iskrami świadomości, które składają się na wasze boskie Jaźnie i duchową rodzinę, i staracie się być duchowo / ludzko dorośli, nadal przebywając w ciągle rozszerzającym się wielowymiarowym królestwie fizyczności.

Duch Święty lub wyższa mentalna Jaźń jest wnikliwą wyższą inteligencją, która nadzoruje i reguluje dopływ Światła i dary Ducha przydzielane wam zależnie od poziomu duchowej świadomości i obecnych potrzeb. Przez świętą Jaźń mentalną, która jest pośrednikiem pomiędzy osobą a jej boską Obecnością JAM JEST / boską Jaźnią, są monitorowane i przydzielane również specjalne dyspensy. Jednak te specjalne dary zawsze muszą być wykorzystane dla najwyższego dobra. Pamiętajcie: jesteście współtwórcami i zawsze musicie wykonać swoją część zadania.
Ta ścieżka jest otwarta dla każdego niezależnie od zajmowanego stanowiska i warunków okoliczności życia. To jest wyjątkowa okazja umożliwiająca przejęcie własnej mocy, wykorzystanie kreatywności i doprowadzenie do głosu wielu możliwości ukrytych głęboko w magazynie pamięci. A my teraz jesteśmy tak blisko, jak nigdy wcześniej, obserwując i oczekując na sposobność, aby was wspomagać, dodawać otuchy, czynić cuda, wygładzać drogę i asystować wam w przemieszczaniu się naprzód i ku górze.

Każda pieśń Duszy składa się z wzorców wibracyjnych bezwarunkowej miłości, mądrości, równowagi i harmonii środkowego czwartego i wyższych wymiarów. Jako że jesteś mistrzem samourzeczywistnionym, twój podpis energetyczny i pieśń duszy rozpłyną się w niebiańskiej mandali Światła, po której dźwięku i kolorach będziesz rozpoznawany. Każdego rozpoznaje się po blasku wewnętrznego Światła. Im więcej esencji światła kto ma w swoich fizycznych ciałach, tym większym blaskiem emanuje jego aura.

Gdybyście mogli wszystko w swoim życiu postrzegać jako przemijające – poza miłością / światłem i duchowym ogniem w świętym Sercu i duszy, wtedy widzielibyście, co chcemy wam przekazać. Trzeba uwolnić się od lęku z przeszłości i przed przyszłością, wyeliminować emocjonalne i psychiczne opanowanie przez innych i stać się wolnym Duchem, jakim każdy miał być.

Prawdziwa duchowość oznacza wierność żywej prawdzie, którą się żyje dzień po dniu a nie jakieś parę godzin na tydzień podczas religijnych ceremonii. Prawdziwa duchowość to ciągłepalące pragnienie bycia w nieustającym połączeniu z Duchem. Ludzkość musi się wznieść ponad płytkie wody ortodoksyjnego kultu, by wstąpić w mistyczny nurt Życia. Kroniki Akaszy są schematami wibracji – pozytywnymi lub negatywnymi – złożonymi w Kosmicznej Bibliotece, gdzie jest zarejestrowana i zmagazynowana cała historia Stworzenia.
Stereotypy wibracyjne Fioletowego Płomienia są jedynymi dostępnymi zarówno z góry przez czakrę korony i święte techniki oddechowe, jak i z wnętrza Ziemi. Wyobraź sobie przepiękny płomień wydobywający się spod stóp, otaczający twoje ciało i przemieniający nieharmonizujące ze sobą wibracje częstotliwości, które cię otaczają, po czym ten święty Płomień emitujesz w świat w coraz szerszych koncentrycznych okręgach. Pamiętaj: jedna osoba, która ześrodkowuje się w swoim świętym Sercu i świętym Umyśle, może przekazywać kosmiczne prawdy i natchnione myśli milionom ludzi, podczas gdy jej / jego przepełnione miłością wibracje pola aurycznego błogosławią wszystkiemu, z czym ona / on jest w kontakcie.

Światowa Piramida jest stacją pośrednią dla twoich licznych duchowych Jaźni. Twoje dobre uczynki są zmagazynowane w komnacie skarbów w magazynie Światła Światowej Piramidy. Każdego roku odbywa się żniwo dobrych uczynków i dobrotliwych myśli i czynów – są tam potęgowane i przechowywane. Większość stapia się z ze Światłem Stwórcy, aby stwarzać to, co najlepsze dla całej ludzkości. Otrzymasz swoje specjalne dary i boskie dyspensy odpowiednio do tego, co wniesiesz do magazynu Światła.

Poddaj nas, proszę, próbie. Z otwartym umysłem przestudiuj podstawowe idee i myśli, jakie ci przekazaliśmy i powoli, choć dokładnie, wciel niektóre z nich w swoje codzienne życie. Daj nam przyzwolenie na bycie przewodnikiem i inspiracją, a kiedy to zrobisz, staną za tobą niebiańskie Moce. Kochany, możesz popełnić błąd tylko, kiedy się nie postarasz lub się poddasz.

PAMIĘTAJ: BLASK DIAMENTOWEJ BOSKIEJ KOMÓRKI RDZENNEJ ORAZ ŚWIATŁO DUSZY I PROMIENIOWANIE ŚWIĘTEGO SERCA STWARZAJĄ EMANACJĘ POLA ŚWIATŁA AURY. KRÓLESTWO ANIOŁÓW WZMACNIA ŚWIATŁO, KRÓLESTWO LUDZI JE ROZPOWSZECHNIA. Możesz teraz i zawsze pławić się w błogosławionej Miłości / Świetle naszego Boga Ojca Matki – zawsze jestem blisko, aby cię prowadzić, inspirować i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

źródło: http://aamichal.blogspot.com/

Aktualizacja Galaktycznej Federacji Światła i Duchowej Hierarchii

Otrzymana przez Sheldan Nidle – 26 lutego 2013
www.paoweb.com

Ummac Dan – 3 Manik, 15 Zac, 9 Eb

Selamat Balik! Przychodzimy dziś z wieściami bardzo ciekawymi!

Ciemni nadal kontynuują w trybie tunelu wzroku (ograniczonego pola widzenia) desperacko próbując wymyślić jakiś sposób, aby opóźnić to, co wiedzą, że jest nieuniknione. Niebo czeka na ostatni niebiański znak do stawienia się, i gdy zjawisko to będzie miało miejsce, będzie od nas oczekiwane, aby działać szybko i zamiatać ciemnych sługusów w miejsce, gdzie nie będą mogli zrobić więcej szkód. To pozostawia nas w wąskim przedziale czasowym, zanim to się stanie, i tak podwójnie sprawdzamy z naszymi różnorodnymi sojusznikami, aby upewnić się, że to co wkrótce nastąpi, wszystko będzie gotowe do pracy tak szybko, jak to możliwe.

Nasi łącznikowi pracownicy wykonują bardzo krótką listę kontrolną i potwierdzają, że wszystkie grupy są w pełni przygotowane. W rzeczywistości większość z nich chce, żeby ta data przyszła wcześniej niż później, ale mimo tej frustracji różne grupy w ramach waszych głównych rządów wykazują wielką cierpliwość w tym, co dla nich było bardzo długim oczekiwaniem. Nasze statki codziennie łapią ciemnych, gdy coraz bardziej są zdesperowani robiąc globalne intrygi i też jesteśmy zajęci pracami naprawczymi w celu przeciwdziałania uszkodzeniom, które te intrygi miałyby doprowadzić do skutku.

Tymczasem nasza rodzina Agarthan jest zajęta codziennymi dostrojeniami niezbędnymi do aktualizacji waszych licznych komór światła. Naszym celem jest, aby być gotowym w jednej chwili przenieść was do waszych świetlnych komór, rezydencji w Agartha, gdy tylko Bóg da nam zielone światło. Do tego czasu, kilka działań przygotowawczych będzie prowadzonych przez wasze nowe zarządzanie. To zawiera zaskakującą serię ogłoszeń, po której rozpocznie się polityka, które wstrząśnie dokładnie sposobem, w jaki wasz świat działał.

Co najważniejsze, otrzymacie formalną proklamację ujawniania informacji, które pozwolą nam rozpocząć serię wiadomości przygotowujących was do naszych pierwszych kontaktowych lądowań.Jest to ostatnich kilka cichych momentów waszego świata, zanim ekscytujące czasy się rozpoczną, ponieważ proces przekształcania waszego świata, który zawiera koniec wieloletniego przykrywania „UFO”, naprawdę wstrząśnie waszą obecną rzeczywistością. Obecnie, Niebo ustawia wasz ostatni etap podróży do pełnej świadomości, co będzie wymagało z usług osobistego mentora dla każdego z was. To jest ktoś, komu można w pełni zaufać, aby zorientował was w niezliczonej ilości prawd, które są sprzeczne z tym, co wam mówiono, od wczesnego dzieciństwa.

Istotna część waszego dyplomu w duchową dorosłość, to jasno zrozumieć, jak Anunnaki i ich dobrze wyszkolone sługusy oszukiwały was przez tysiąclecia. Oni używali waszego nowego stanu śmiertelności, aby stworzyć duszącą sieć strachu, aby utrzymać was w kontroli i giętkimi. Ta giętkość pozwalała im właściwie na szaloną władzę nad wami i przekręcenie waszego świata w jakikolwiek sposób chcieli. Ta mroczna konstrukcja dobiega teraz końca, a na jej miejscu będziecie mogli po raz pierwszy od 13 tysięcy lat, tworzyć świat, który bardzo podoba się Wam.

Ale pamiętajcie, że to ma być tylko przejściowa dziedzina, w czasie których będziecie w pełni informowani o tym, czego się spodziewać i jak dostosować się do pełnej świadomości. Jest to ogromny krok! Gdy ta tymczasowa dziedzina nabierze kształtu, wy także będziecie mogli podjąć się wielu obowiązków. To również wymaga przygotowania, gdyż będzie szybko przenosić was do oświeconego sposobu życia, który pozwoli Wam doświadczyć prawdziwej natury swojej istoty i uzyskać lepsze zrozumienie tego, gdzie się kierujecie. Bezmyślne meandry ograniczonej świadomości dojdą do najbardziej przyjemnego wniosku!

Ten wzrost w bardziej wyniesiony sposób życia jest tym, o co następnym, bliskim okresie chodzi. Poza tym, to ulepszone środowisko będzie bardziej sprzyjać absorpcji tego, czego was uczymy. WasiWniebowstąpieni Mistrzowie mają rozpocząć serię nauk wyjaśniających samą naturę duszy i sposób jej kwitnięcia pod wpływem światła. Nasz wkład będzie, aby wyjaśnić, o pełnej świadomości, że potrzebujecie być bardzo klarowni, w tym, co czeka na Was. Stawanie się w pełni świadomą istotą jest rozkoszą, która jest poza czymkolwiek, co możecie sobie wyobrazić w chwili obecnej.

Razem, Wniebowstąpieni Mistrzowie i my będziemy przygotowywać was do nowego życia, komory światła są tylko wykończeniem. Jesteście uduchowionymi bytami, i musimy zintegrować waszą fizyczność w waszymi częściami emocjonalnymi i psychicznymi, a to jest tym, co te komory robią. Każdy z was wymaga unikalnych korekt, które mają bardzo złożony charakter. Zadanie to będzie wspólnym wysiłkiem, a potem wejdziecie pod przewodnictwo swoich Wniebowstąpionych Mistrzów, którzy zostali powołani przez Niebo, aby was prowadzić w szeregu pierwszych misji, aby przynieść trwały pokój w galaktyce.

Błogosławieństwa! Wracamy z Dobrą Nowiną! Wielkie wydarzenie w niebiosach nadchodzi.

Zjawisko to jest bardzo specjalne i jego przybycie stanowi początek nowego dnia dla wszystkich na tej najbardziej boskiej kuli. Gdy to zdarzenie dobiegnie końca, to będziecie uwolnieni z wyziewów dusznych ciemności. Będziecie mieli nowy ład, dobrobyt, a co najważniejsze, swoją wolność. Wasz nowy rząd da szereg ogłoszeń, które mają zmienić świat, i to wtedy, będziemy mogli rozpocząć naszą nową usługę dla ludzkości.

Nowa rzeczywistość zrodzona tego dnia przyspieszy przemianę, która ma przywrócić świętość w waszego życia, pozwalając zobaczyć wam czas cudów i cudowności. To wtedy pojawią się ponownie Anioły i głos Stworzenia będzie słyszany w całym krainie. I wtedy, w końcu, wyłonicie się z długiej amnezji i przypomnicie sobie kim i czym naprawdę jesteście.

Jednym z aspektów naszej nowej usługi jest uczyć was na temat boskiej natury fizyczności i pozwolić wam przypomnieć sobie wszystkie szczególnej tej wiedzy, którą zapomnieliście, kiedy zostaliście przeniesieni z pełnej do ograniczonej świadomości. Wasz łaskawy powrót do naturalnego stanu będzie obchodzony w całym Niebie i będzie spełniać proroctwa poczynione eony temu przez błogosławionego Michała Archanioła. Ten stwierdził, że czas ciemności spotka tę rzeczywistość, od której duchowe więzienie chcecie być uwolnieni jakieś 13.000 lat później przez wielkie dzieła Nieba.

Ten czas jest teraz! Jest to moment wyzwolenia i radości! Ciemni i ich sługusy będą zmiecione i nowy dzień zaświta na Ziemi. Radujcie się, siostry i bracia! Wkrótce wielki róg wybawienia powinien zabrzmieć; Światło Niebios zajaśnieje, a czas na prawdziwy cud się zaczyna!
Wasze wybawienie oznacza początek nowej usługi dla wszystkich. Mamy udzielić was wiele lekcji, a Wy się jeszcze wiele nauczyć.Wyjście z tej długiej podróży przez amnezję może oznaczać pewną ilość strapienia dla wielu z was, gdy pełne zrozumienie tego, w co uwierzyliście, i tego, co zrobiliście w imię tych przekonań, może powodować ból. W związku z tym Wniebowstąpieni Mistrzowie biorą wielką falę przebaczenia i łaski, i omiatają nimi wszystkie krainy Ziemi i zakątki wszystkich serc, które cierpią. Przyciągnijcie to Światło uzdrowienia do siebie, i umożliwcie mu pogodzenie okropności narzuconych na Was przez ciemności. Następnie odpuście z serca, serce uwolni to z Miłością. Pozwólcie nowemu światłu radości i jedności, aby otoczyło was, gdyż jak w tym cudzie jest święty sposób przejścia końcowych etapów podróży z powrotem do cudowności, którą jest pełna świadomość. Alleluja! Alleluja!

Dziś kontynuujemy nasze cotygodniowe wiadomości dla Was. Doszliśmy do punktu, w którym szczególnie wielkie cuda, mogą w końcu nastąpić. Dochodzimy do kluczowego etapu tej długiej podróży, która rozpoczęła się dla nas, potem zostaliśmy pouczeni, aby przygotować się do pierwszego masowego kontaktu. Teraz przychodzi radość rzeczywiście iść dalej i razem do waszego świętego przeznaczenia!

Wiedzcie, drodzy, że niezliczone Środki i niekończąca się niebiańska Prosperity rzeczywiście są Wasze!

Niech tak będzie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Syriańskie Bądźmy Jednością! I Bądźcie w Radości!)

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/

Archanioł Gabriel: Codzienne wiadomości

25 lutego

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że akceptacja i zezwalanie są sposobami okazania waszej wiary? Za każdym razem, gdy zezwalacie rzeczom dziać się, zdajecie się na wyższą wiedzę wszechświata i jego boską mądrość. To piękna, pełna spokoju postawa, która pojawia się wraz z głęboką wewnętrzną wiedzą, że wszystko jest w boski sposób doskonałe i otoczone opieką dla najwyższego dobra wszystkich.

24 lutego

Kochani, w ramach eksperymentu może byście poćwiczyli dziś poddanie się? Po prostu poddajcie się Źródłu i pozwólcie swej wyższej jaźni i przewodnikom przejąć stery, i podążcie ścieżką najmniejszego oporu, wiedząc całą swoją istotą, że doprowadzi to do najwyższego możliwego rezultatu. A teraz, gdy już macie cały ten dodatkowy czas do swojej dyspozycji, może byście poćwiczyli także BYCIE?… Po prostu pozwólcie sobie płynąć i lśnić, przez cały dzień, i zobaczcie, jakie to uczucie, jaka pewność faktu, że jesteście kochani i w boski sposób prowadzeni i wspaniali w swoim Istnieniu. Jeśli umiecie pozostać w tym przepływie przez cały dzień, będzie to praktyka waszego mistrzostwa, i właśnie z tego miejsca mogą wydarzyć się najbardziej spektakularne rzeczy. To mamy na myśli, mówiąc o podążaniu ścieżką swobody, i jest to jak uzdrawiający balsam dla waszej duszy.

23 lutego

Ego jest bardzo zaangażowane w to, aby istota ludzka na ścieżce światła pozostała taka sama. Aby utrzymać się przy władzy, wykorzystuje ono świadomość oddzielenia, i zawsze będzie się starało utrzymać was w przekonaniu o waszej małości i poza dostępem do waszej prawdziwej mocy. Użyje ono każdej taktyki aby to osiągnąć, włącznie ze strachem, wątpliwościami, nadmiernym angażowaniem was w to, co robią inni ludzie, trzymaniem was w nieświadomości za sprawą działań, które nie szanują tego, kim jesteście, skupianiem się na tym, czego nie chcecie, w zaabsorbowaniu negatywnym dialogiem wewnętrznym. Na wiele sposobów ego jest jak kontrolujący i maltretujący was partner, który boi się, że jeśli za daleko wypuścicie się samodzielnie, uwiadomicie sobie prawdę o tej sytuacji i nigdy nie wrócicie. Zrozumcie proszę, ego niekoniecznie jest złe. Ma ono po prostu program, który działa przeciwko objęciu waszej autentycznej mocy i reprezentuje niezliczone sposoby, na jakie ludzie mogą tej mocy się wyrzec. A zatem w istocie macie do dyspozycji dwa strumienie świadomości: jeden który za wszelką cenę opiera się waszemu wzrostowi, i drugi, który wspiera wasz rozkwit i rozwój. Jeden z nich już nie jest energetycznie wspierany, zaś drugi jest wspierany jak nigdy przedtem. Co wybierzecie? Czy widzicie, która z tych ścieżek jest ścieżką swobody?

22 lutego

Kochani, wszystko jest w porządku. Jesteście dokładnie tam, gdzie macie być, w tym momencie tu i teraz. Wiecie o tym, ponieważ po prostu nie możecie się pomylić. Proszę posłuchajcie tego. Po prostu nie możecie się pomylić. WSZELKI ruch jest ruchem naprzód. Nawet jeśli zrobicie coś, co uznacie za błędny wybór, dzięki niemu uzyskacie większość jasność tego, co chcecie stworzyć. Nie jesteście osądzani! Jesteście na Ziemi by mieć olbrzymią liczbę doświadczeń! Nawet jeśli dokonacie wyboru, który nie szanuje tego, kim jesteście, będzie wam z tym tak niewygodnie, że bardzo szybko wybierzecie coś innego. Może przedstawimy wam to w taki sposób. Czy spodziewacie się, ze wasze dziecko będzie siedzieć na kanapie dzień po dniu, śliczne i czyściutkie i idealnie uczesane, nie ruszając się stamtąd, aby się nie ubrudziło lub nie popełniło błędu? Oczywiście że nie! Chcecie, żeby wasze dziecko miało życie wypełnione zabawą, doświadczeniami i radością poznawania! A kiedy to zmieniło się w waszym przypadku, Kochani? ŻYJCIE! Próbujcie różnych rzeczy! Eksperymentujcie! Ubrudźcie się! Jesteście w ciele po to, by w pełni doświadczać bycia człowiekiem. Jak możecie się dowiedzieć, kim naprawdę jesteście i co wam przynosi radość, jeśli nie pozwalacie sobie na doświadczanie tego, co życie ma do zaoferowania? 

21 lutego

Często słyszymy, jak ludzie mówią „Gdybym tylko mógł/mogła zrobić to wszystko od początku, wiedząc to, co teraz wiem”. Kochani, każdy moment Teraz daje wam właśnie taką sposobność! Zawsze wybieracie od nowa, mogąc zademonstrować swoją mądrość i mistrzostwo na cudowne nowe sposoby. Uwolnijcie myśl dotyczącą utraconej sposobności i cieszcie się tym dniem, właśnie teraz, i zacznijcie stwarzać dokładnie to, czego pragnie doświadczać wasza dusza jako następnego wspaniałego przejawu samej siebie! Dokładnie tego dotyczy ta Przemiana. Świat oczekuje waszego następnego dzieła. A na co wy czekacie?  

źródło: http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com

Archanioł Michał: Będziecie coraz bardziej zaskoczeni reakcjami, jakie odczuwacie wewnątrz siebie.

Powracamy dziś do tematu channelingu.

Powinniście zauważyć pewne rzeczy w przekazach, które teraz czytacie. Przede wszystkim, wiadomości w nich zawarte są coraz jaśniejsze i przejrzystsze. Powinniście też dostrzegać, że istnieje wyraźna różnica pomiędzy tymi przekazami, które są budujące i dodają wam otuchy, a tymi, które pozostawiają was zdezorientowanymi czy przygnębionymi. Mamy nadzieję, że nie udzielacie swej uwagi żadnym wiadomościom, które wywołują strach.

Będziecie coraz bardziej zaskoczeni reakcjami, jakie odczuwacie wewnątrz siebie. Jest to bezpośredni rezultat energii miłości, która wywołuje w was zmiany, jak i zezwolenia, jakiego sobie udzielacie, aby zmieniać się w te wasze wersje, które uznajecie za najbardziej pożądane. Wiecie przecież, że na tę imprezę nałożyliście na siebie maskę, która miała ukryć waszą prawdziwą tożsamość na czas tego ostatniego aktu sztuki. Zbliża się pora, kiedy zdejmiecie wszystkie te maski i ukłonicie się. Jesteśmy pewni, że będzie to pora na stojącą owację.

Dzisiaj chodzi nam jednak o to, aby skierować waszą uwagę – być może w bardziej wyraźny sposób niż przedtem – na to, że mnóstwo z tych przekazów coraz bardziej skupia się na tych samych sprawach. Niektórzy spośród naszych czanelerów czytają materiał prezentowany przez inne osoby, są też i tacy, którzy z wyboru nie dopuszczają do świadomości tego, co robią inni w tym obszarze. Niemniej jednak będziecie w stanie  dostrzec w przekazach ich wszystkich większe skoncentrowanie uwagi na wewnętrznym świecie ducha i przemianie, jaka zachodzi obecnie w waszej świadomości. Dzięki temu możecie rozważyć wniosek, że oni wszyscy korzystają z Jednej Świadomości i że to jest dla was najważniejsza wiadomość: „Wracajcie do domu. Witajcie w domu, Jesteśmy jednością.”

To zrozumiałe, że jest to w konflikcie w tym, czego uczono was przez całe stulecia, ale teraz ta wiadomość zaczyna się zakorzeniać w świadomości waszego świata. To rzeczywiście przypomina śnieżną kulę, lawinę, niepowstrzymaną siłę, o której tak często mówiliśmy.

Pozostańcie teraz w pokoju swych serc i pozwólcie sprawom, aby przyjęły swój kurs. Niech będzie to dzień, w którym odprężycie się w kochających ramionach swojego Stwórcy. 


Wszystko jest dobrze, kochani. Wkrótce odezwiemy się znowu. Dobrego dnia.

Przekazał Ron Head, 26 lutego 2013
http://oraclesandhealers.wordpress.com/2013/02/26/this-is-indeed-the-unstoppable-force-of-which-we-have-spoken-so-very-often-channeled-by-ron-head/

źródło: http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/

Matka wszystkich Żyć. Matka MARIA

MATKA MARIA

Moje Dzieci,
Ja przychodzę do Was, Ja Jestem pośród Was,
Ja Jestem w Was wszystkich
żywym przykładem Boskiej Miłości.

 

Ja przychodzę do Was jako Matka wszystkich Żyć,
jako Kosmiczne Pra-Źródło które utrzymuje całe Życie,
żywiące, zapewniające, spełniające i kochające
Źródło wszystkich Bytów które jest cały czas obecne na Ziemi
abyście poprzez moją Dobroć i poprzez Łaskę Stwórcy
mogli znaleźć i mogli zdrowieć na Duchu, Duszy i Ciele.

Ja ukazuję się jako matka JESUSA na Zachodzie,
Ja ukazuję się jako Boska Matka na Wschodzie,
Ja Jestem zaufana wszystkim Ludziom ponieważ moja Siła
i Miłość, matczyna, kobieca część Tworzenia
jest żywa w każdym Człowieku.

Nikt nie może mnie pozyskać
bo ja służę bez wyjątku wszystkim Ludziom,
nikt nie może mieć mnie na wyłączność
bo Ja działam poza wszystkimi granicami
Religii stworzonych przez Ludzi.

Tak, Wy Dzieci Ludzkie, dziś przybyłam do Was
aby rozsadzić granice, aby dać Wam
możliwość udziału w Jedności Nieba,
abyście odłożyli wyłączność (*ekskluzywność) z którą
napotykacie mnie w Religiach i abyście ją odrzucili.

Jaką byłabym Matką, jeśli odrzuciłabym jedno
z moich ziemskich Dzieci? Tak więc
rozszerzcie Wasze Serca, rozszerzcie Waszą Świadomość
albowiem Matka wszystkich Żyć jest zarazem Boską Matką
która uzupełnia i udoskonala Aspekt Boskiego Ojca.

Ja Jestem Matka tego Wszechświata Maria, Parvati,
Kali i Durga, Devi i Parashakti, najwyższa Siła Najwyższego.
Ja przyjmuję nieskończenie różnorodne formy postaci
i tak Jestem rozpoznawalna dla każdego Człowieka
bo wciąż się zmieniam i ubieram się w zaufane ubrania
aby Ludzie mogli mnie rozpoznać jako im podobną.

Ja Jestem Siłą Węża który jest żywy w komórkach Waszego
Ciała a która wzrasta jeśli zostanie przebudzona przez Was
i przez Łaskę wiecznie żywego Boga.

Na moich kolanach odnajdują się wszyscy,
zarówno Ci dobrzy jaki i Ci źli,
Ci którzy odeszli od Drogi i Ci którzy na nią powrócili,
Ci oddani Bogu, Ci dalecy od Boga, Ci którzy dźwigają
w sobie nienawiść i Ci którzy są pełni Miłości.
Wszystkie, zaprawdę wszystkie Dzieci Ludzkie
przyjmuję do siebie jeśli chcą być dotknięte moim Światłem.

Ja Jestem Naturą, każda Ekspresja w tym Świecie jest
zrodzona z mojego Pra-Źródła Duszy. Ja wibruję poprzez
wszystko, Jestem wszystkim i każdemu Stanowi daję Życie,
Życie które jest Wieczne.
Ja Jestem Miłością, Mądrością, Siłą Rozróżniania,
Wiedzą, Wolą i bezgraniczną Łaską Boga.
Nikt nie gubi się jeśli mnie odwiedza, jeśli zaufa mi
swoje Serce, jeśli przychodzi do mnie ze swoimi Ludzkimi
zmartwieniami albowiem:

KAŻDY CIĘŻAR STAJE SIĘ LEKKIM
JEŚLI BOSKA MATKA ZWRÓCIŁA NA NIEGO SWOJĄ UWAGĘ.

Jestem czystym, niesfałszowanym Duchem, przez którego
powstaje Materia i wszystko widzialne.
Jestem niewyczerpaną Rzeczywistością na wszystkich
Poziomach Bytu która tworzy sama z siebie Życie,
Obfitość, Radość i Szczęście i która chce ten Prezent
dzielić ze wszystkimi Ludźmi.

A więc wejdźcie pod moją opiekę, tak samo jak docieracie
pod opiekę Niebiańskiego Ojca, tak możecie się stać,
tak możecie stać się częścią mojej Wszechobecności
– albowiem Ojciec wszystkich Żyć i Matka wszystkich Bytów
są Jednym.

Ja Jestem Niebiańską Siłą pełną Łaski
która łączy wszystkie Światy i która pozwala wibrować
Tworzeniu we współbrzmieniu z Boską Wolą.

Nic nie ma beze mnie
i Ja nie Jestem ani Początkiem ani Końcem.

Ja Jestem Boską Matką wszystkich Żyć,
Matka MARIA

//Patrz również: 17.02.2013 Uzdrawiające lekarstwo Czasu. Część II. JESUS SANANDA – kliknij tutaj//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie: Team TERRA

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/02/26/26-02-2013-matka-wszystkich-zyc-matka-maria/

Arkturianie o Energii

Pozdrowienia drodzy. Powracamy do zachęcania i doradzamy w zakresie bieżącego stanu, w którym wielu z was znalazło. Istnieją ogromne zmiany, jakie zaszły w fizycznym, emocjonalnym i mentalnym ciałach każdego człowieka, który ewoluują. Stareenergie z niepamiętnych czasów, które były i nadal są przechowywane w pamięci komórkowej są uwalniane. Proces ten zużywa dużo energii, często zostawiając uczucie wyczerpania i zastanawiacie się czy jest to problem fizyczny. Honorujcie ten proces – w dniu, kiedy czujesz się wyczerpany, połóż się i po prostu odpocznij, jeśli możesz. Spróbuj pracować mniej fizyczne, jeśli musisz być w swojej pracy. To wyczerpanie minie i często zmienia się z dnia na dzień.

Jest to również czas, kiedy wielu ma uczucie lęku, zmieszana i zaniepokojenia, jaki ich następny krok będzie. Nie należy próbować tego rozgryźć. Byliście szkoleni do planowania i wykorzystania umysłu do rozwiązania każdej sytuacji. To nie jest sposób, w jaki ma być w przyszłości. Uczycie się odpuścić potrzebę wiedzenia wszystkiego, a zamiast tego, słuchania, ufania swojej coraz bardziej potężnej intuicji, jednocześnie nie próbując rozwiązać wszystko umysłem. Umysł w najczystszym poczuciu jest aleją świadomości. Jeśli wybrałeś wzniesienie i pracujesz dla zrozumienia głębszych prawd, to wszystko przebiega zgodnie z planem, bez względu na to, że się wydaje, że nic się nie dzieje. Nie musisz dokładnie wiedzieć, co nadchodzi dla świata i dla ciebie osobiście, bo cały czas się rozwijasz. Twoim zadaniem jest umożliwić to pozostając zrównoważonym w prawdzie poprzez medytację i praktyki, a nie przez energetyczne zaangażowanie w negatywne pozory wokół. Świat przesuwa się w wyższy rezonans i każdy kawałek prawdy , którą znasz dodaje się do tego, pomagając w doprowadzeniu do zmiany.

Gdy znajdziesz siebie nie będziesz korzystać już z niektórych pokarmów w ilościach w jakich byłeś przyzwyczajony, a potem po prostu przestaniesz je jeść dłużej – żywność lub ilość. Jeśli stwierdzisz, że niektóre rozrywki, z których zawsze korzystałeś już nie współbrzmią z tobą, to nie próbuj ich ożywiać – w większości przypadków, są one zakończone. Masywne zmiany zachodzą na wszystkich poziomach, drodzy, przyjaciół, rodziny, sympatii, i antypatii, koncepcji i przekonań i znajdują nowe miejsce w waszej świadomości. Błędem jest tylko próba trzymać się tego, co jest skończone. „Idź z prądem”, jak to się mówi, honoruj swoją intuicję i rób te rzeczy, do których jesteś kierowany w każdej chwili, nawet jeśli oznacza to, leżenie i nie robienie niczego.

Ludzkość była nauczona trzymać się fizycznie i psychicznie zajętymi w każdej chwili, w której pracowała i było często niezbędne w bardzo wielu fizycznych wcieleniach w przeszłości, ale w nowej energii „zajętośc” umysłu i ciała może być po prostu zakłóceniem co czasami może rzeczywiście spowodować poczucie się źle. Stały napór hałasu poprzez stosowanie 24/7 telefonów, mediów, gier elektronicznych itp. może być bardzo nierównoważący i niezgodny z wyższymi częstotliwościami i po prostu służy do utrzymywania was w starym.Uwolnijcie uchwyt tych rzeczy, które mogą mieć wpływ na was, bez względu na to jak bardzo świat mówi, że „Musisz mieć”. Nie mówimy, że trzeba zrezygnować z rzeczy lub gier, które nadal cieszą, ale mówimy, że musicie podjąć właściwe miejsce poprzez uświadomienie sobie, że nie są one konieczne.
Chcemy mówić dzisiaj o energii, która jest tematem, który wszyscy czytali lub słyszeli, który jest często omawiany, ale jeszcze wielu nie w pełni go rozumie. Energia jest wibracją lub esencją Boskiej Świadomości, a zatem jest substancją wszystkiego, co jest, i połączeniem wiążącym wszystkie żyjące istoty, które nazywacie miłością. Energia, gdy jest interpretowana przez świadomość, która nie jest bardzo rozwinięta i jest pełna fałszywych pojęć i przekonań pojawi się i będzie odczuwana jako bardzo gęsta i ciężka. Energia będzie jaśniejsza i lżejsza, gdy poziom świadomości się rozwinie i jest czystym Światłem w wyższych wymiarach. Aura danej osoby jest rezonansem energii są manifestującym się w określonym czasie. Kolory tworzące aurę danej osoby są aspektami tego czystego światła.Zmieniające się zawsze cechy wierzeń, doświadczenia przeszłych żywotów, talenty, zdrowie itp. są uwzględnione w tej dyfuzji czystego, białego światła. Indywidualny stan świadomości jawi się jako aura i jest ich osobistym polem energetycznym.

Często mówiono wam, aby wysyłać światło do kogoś, kto ma ciężko. Oznacza to, widzieć białe lub złote światło płynące do i wokół niego. To pomaga podnieść kogoś do tej większej, lżejszej częstotliwości jeśli ktoś pozwala na to. Czasami osoba odmówi Światła i będziecie doświadczali tego jako blokowania przepływu. Jeśli tak się stanie, po prostu oddajcie światło do Wyższego Ja osoby, aby było uwolnione, kiedy zostanie przyjęte.

Kolory są po prostu aspektami lub cechami wywodzącymi się z czystej świadomości, która jest postrzegana jako biała. Wiele sposobów uzdrawiania uczy was, że jeden kolor jest dla tego, a inny kolor jest do czegoś innego, co jest prawdą, bo każdy kolor ma swoją „pracę”, że tak powiemy, każdy aspekt tej kompletności czyli Boskiej Świadomości. Jednak, gdy do kogoś wysyłacie światło wystarczy wysłać czysty, biały lub złoty kolor światła, ponieważ światło jest świadomością i wie o wiele lepiej niż człowiek, czego druga osoba potrzebuje. Jeśli otrzymacie jakiś kolor, robiąc w ten sposób, to jesteście naprowadzani, aby dołączyć do wysyłania ten promień światła. Fioletowy płomień St Germain niesie energię transmutacji i dlaczego tak często można usłyszeć odniesienie do fioletowego płomienia. Promień fioletowy jest potężną energią, którą można wykorzystać dla siebie. Wyobraź sobie stojącego w fioletowym, stojącego w świątyni samego fioletowego płomienia w tym samym utrzymując zamiar żeby Transmutować wszystko jest stare i zakończone w nowe i wyższe.
Energia jest częstotliwością i może być używana dobrze lub źle używana w trzecim wymiarze. Używacie energii elektrycznej, ale ona może zabić. Niektórzy próbują i wykorzystują energię dla egoistycznych celów, co jest istotą mrocznych sztuk. Teraz czujecie intensywność nowych i wyższych energii, a one stają się nowymi wami. To dlaczego występują dźwięki, szum w głowie, dzwonienie w uszach, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca i wiele innych dziwnych objawów fizycznych, które mogłyby was przestraszyć, jeśli nie rozumiecie, co się dzieje.
Energia tworząca całość Was się zmienia na niezliczone sposoby i nie jesteście nawet świadomi i nigdy to nie było robione wcześniej, kiedy osoby pozostawały w swoich fizycznych ciałach. Z tego powodu prezentujecie zupełnie nowy scenariusz dla wielu ściśle monitorujących ten proces z innych planet. Starajcie się nie bać jeśli chodzi o cokolwiek, czego doświadczacie w tej chwili, drodzy, ale po prostu umożliwiajcie procesowi rozwijać się i róbcie to, do czego jesteście kierowani, aby jeszcze zrobić, nawet jeśli to oznacza nie robić nic.

Pamiętajcie, że jeśli występują intensywne fizyczne problemy dotyczące ciebie, to jest w pełni uzasadnione, aby udać się do lekarza, ale również zrozumieć, że często te problemy okażą się Twoim doświadczeniem uwalniania starych zranień, wspomnień, ślubów , lub czegoś z przeszłości lub teraźniejszości na tyle intensywnego, aby było przechowywane w pamięci komórkowej lub emocjonalnej.

Wszystko jest dobrze drodzy, wszystko przebiega zgodnie z planem.
24 lutego 2013
Channeler: Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

źródło: http://2012allabout.blogspot.com/2013/02/arcturianie-o-energii-240213.html

Pomoc dla Rozbitków. Seraphin EMANUEL

Seraphis EMANUEL (Serafin EMMANUEL)

Zagubione w Czasie i Wieczności Grupy Dusz nie odnajdują Światła, aż otworzą się Bramy aby mogły wejść do Królestwa Niebieskiego. Czas całkowitych klarowań jest czasem, w którym wszystkie Dusze wchodzą w Światło a jednak dla wielu jest ciężko rozpoznać Bramy Światła.

Dlaczego?

 

Ponieważ ich Wiedza i wspomnienie o tym są zasłonięte, przykryte Poziomami na których się obecnie znajdują lub przez Poziomy które już przeszli. Dla tych Dusz dotąd było prawie niemożliwym aby samodzielnie odnalazły Światło i to wymagało pomocy Przebudzonych Ludzi i pomocy Boga, aby również i dla tych Stworzeń mógł zacząć się Nowy Dzień.

Dlatego wiele Grup Dusz okupowało ten Świat bo nie mogły odejść ponieważ się zagubiły i Bramy Nieba pozostawały dla nich niewidoczne.
Do dziś, albowiem ten czas skończył się!

Ja – Ten który przybył do Was z pełnych Światła Królestw Tworzenia – proszę te wszystkie Dzieci Ludzkie które do dziś były świadome tej sytuacji o to, aby te Dusze uwolnić do Światła – jeśli się Wam to klarownie pokaże. Szczególnie te Dzieci Ludzkie które występują w imieniu Światła i same są Światłem, Ci którzy słyszą ponad zmysłami, czują ponad zmysłami i ponad zmysłami widzą, proszę za pomocą samodzielnie zdefiniowanego lub podanego poniżej Zarządzenia aby udzieliły pomocy Duszom – Rozbitkom tak aby mogły one znaleźć Zbawienie.

Jeśli ukaże się Wam że tak właśnie jest – działajcie, bądźcie świadomi tego że ten Świat zostanie uwolniony od wszystkiego tego, co było założone na Wieczność i od tego co wydawało się dopasowane do tego Świata niczym ubranie.

Zarządźcie następująco:

JA (podaj tutaj swoje imię(imiona) i nazwisko)
SIŁĄ MOJEJ BOSKIEJ MOCY ZARZĄDZAM,
ŻE TU OBECNE DUSZE PRZEKRACZAJĄ TERAZ BRAMĘ ŚWIATŁA
POPRZEZ TO ŻE TERAZ ROZPOZNAJĄ TĄ BRAMĘ ŚWIATŁA.
JA JESTEM TO JA JESTEM
SUREIJA OM ISTHAR OM.

W tym Duchu macie uzdrawiać, czynić i działać.
Ja wysyłam Was, Wy Bogowie ze Światła i Was, Bogowie Światła.

Ja Jestem Seraphin EMANUEL
z Królestw ELOHIM

//Przekaz pochodzi z Jakości Czasu 2013 03 opublikowanej 25.02.2013, YT, kanał Lichtweltverlag.//

Źródło: lichtweltverlag.com
Tłumaczenie ze słuchu: Team TERRA

źródło: http://wolnaplaneta.pl/terra/2013/02/25/25-02-2013-pomoc-dla-rozbitkow-seraphin-emanuel/

Komentarze Kosmicznej Świadomości o Status Quo

23 lutego 2013
Channeler: Will Berlinghof

Dzień dobry, Kosmiczna Świadomość. To jest 19 lutego 2013, jesteśmy prawie dwa miesiące od czasu 21 grudnia, 2012, mnóstwo energii przychodzi, ludzie, doświadczają wielu różnych rzeczy. Czy możesz dać nam swój komentarz na temat, w jaki sposób postępujemy naprzód i co dzieje się dla nas w tej chwili? Przywołuję prawo miłości i prawo Światła.

Świadomość ta rzeczywiście będzie oferować swoje uwagi do tego, co dzieje się na tej planecie w tym czasie, dwa miesiące po tym, co było wydarzeniem Wzniesienia z dnia 21 grudnia 2012 roku. Nadaljesteście w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego procesu rozwojowego, który ta świadomość nazwała „ciążą duszy” gdyż to jest odrodzenie się, zmiana siebie.

To dla wielu ta przyniosło ze sobą energie fragmentacji, niezgody, zamieszania. Tak wiele osób boryka się z ich życiem i zastanawiają się, co jest nie tak. Oczywiście większość osób na tej planecie w tym czasie nie jest predysponowana do głębokiej duchowej refleksji lub konieczności zrozumienia tego, co ma miejsce. Oni, po prostu widzą wydarzenia jako przedłużenie ich życia na tej, chaotycznej dezorientującej planecie i po prostu starają się związać koniec z końcem, aby utrzymać swoje miejsca pracy, w celu utrzymania ich stylu życia i statusu społecznego. Dla nich życie toczy się tak jak to było przed tym wydarzeniem, które było przesunięciem w świadomości, a jednak nawet dla mas, wielu, którzy nie dążą do duchowego zrozumienia i świadomości na rzecz integracji i całości, wciąż ma wrażenie, że rzeczy nie są takie same. Są zdumieni niektórymi z wydarzeń, które miały ostatnio miejsce: Wydarzenia takie jak eksplozja meteorytu na Syberii w Rosji, takie, że papież nagle ogłosił ustąpienie, bezprecedensowe wydarzenie, które nie miało miejsca przez 600 lat. Istnieje wiele innych czynników rozwoju, które są widziane w wiadomościach o 9:00 co noc przed ich oczami, a jednak wciąż starają się utrzymywać, że to wszystko jakoś normalne, jakoś tak to ma być, bo gdy ktoś pochodzi z Rzeczywistości, w której nie ma kontroli, gdzie są ofiarami okoliczności i zdarzeń rozgrywających się wokół nich, nie ma prób zrozumienia lub uświadomienia sobie, że wydarzenia, które mają miejsce, są naprawdę niezwykłe. Mogą mieć mgliste i słabe poczucie tego, ale nie jest ono wprowadzony w perspektywy, ani też większość osób na planecie nie próbuje zgłębić wydarzeń rozgrywających się na jakimś głębszym poziomie, niż na poziomie powierzchni.

Jest to tak, jak potrzebuje być, gdyż większość dusz wyrażających się na tym ziemskim planie w tym czasie są tutaj, aby mieć doświadczenie fragmentacji starego paradygmatu rzeczywistości, gdy to odchodzi od siebie i rozwija i odkrywa się nowego paradygmatu . Są tutaj dla jazdy, nawet jeśli nie rozumieją, czym ta jazda jest, lub co to za sobą pociąga. Ich dusze potrzebują „mieć, ten chaos i doświadczenie rozpadu, gdy jeden paradygmat rzeczywistości się rozpada i dochodzi do końca, gdzie agonia cywilizacji jak to było kiedyś zmienia się w to, co będzie. Liczne linie czasowe z tym będą, wiele wersji scenariusza A / B dla wielu, lub tego, co byłoby kontynuacją oddzielenia od Boskiej Świadomości, które będzie doświadczane przez dusze, które muszą iść tą ścieżką. To dla wielu to wiązałoby się z pobytem na ścieżce rozwoju duszy, które zostaną spełnione w scenariuszach planety B. Pamiętajcie zawsze, że dusza jest wieczna, wysyła aspekty siebie, aby mieć różne doświadczenia, nawet te doświadczenia skrajnego oddzielenia od poznania samego siebie, swojej własnej prawdy, duchowego samego siebie. Dlatego ci, którzy chcą, twierdzić, że są oni ofiarami rozwoju światowych wydarzeń, którzy są ofiarami krajowych wydarzeń, wydarzeń regionalnych, uroczystości rodzinnych, imprez osobistych, rzeczywiście nadal mają to doświadczenie.

Oni, jako współtwórcy z Boskością, jako istoty Stwórcy, tworzą rzeczywistość, której ich dusza wymaga i żąda. Gdyż ci, którzy są na tym poziomie również rzeczywiście przeglądali postęp ich duszy, kiedy to wydarzenie Wzniesienia w świadomości nastąpiło w dniu 21 grudnia. Oni ponownie potwierdzili, że chcą nadal iść wzdłuż ścieżek, na których byli i nie wchodzić w ich moc, nie pojmując większego obrazu po powrocie z tej chwili refleksji duszy, z powrotem do świadomości dualizmu 3 – go wymiaru. To było to samo stare, same stare, i ich świat nadal odzwierciedla to dla nich.

Dla nich nie było to Wzniesienie, ponieważ już byli w linii czasowej, gdzie potrzebowali być, chociaż była koalescencja wszystkich linii czasowych w tym momencie Totalnego Doświadczenia. Te ich linie czasowe są rozbieżne teraz, bardziej i bardziej, a ich realia nadal będą odbiciem tego, co oni sami potwierdzili w tej chwili refleksji Duszy. Jest to kontynuacja celu ich duszy w sferze fizycznej i dlatego świat dla nich jest taki jak zawsze był. To są ci z nich, którzy nie muszą mieć poczucia, że rzeczy nie są tym, co kiedyś, lub że istnieją teraz prezentowane energie, które utrudniają i niepokoją, przynajmniej nie więcej niż zawsze było w tym przypadku. Dlatego ta Świadomość mówi z tych wielu z masowej świadomości, którzy nadal posiadają dualistyczne doświadczenie w 3-cio wymiarowej fizyczności: rzeczy są takie, jak potrzebują być. Dusza ma swoją mądrość, aspekt, który na doświadczenie będzie nadal miał swoje doświadczenia separacji, nadal będą mieli doświadczenia, gdzie oddaje swoją władzę dla innych, tych innych we własnym ich środowisku i okolicznościach, innych na regionalnych poziomach lub krajowych, lub innych na światowych poziomach: tym, którzy są ciemnymi, elitami, kontrolerami.

Ale jest oczywiście kolejny wątek, który jest z bardziej interesujący dla wielu, którzy rozpoczęli swoje duchowe podróże i znaleźli się w tym punkcie, w dwa miesiące po zmianie w świadomości, wciąż zastanawiając się, co następuje, co się dzieje. Różnica tutaj jest dla mas, gdyż wielu ludzi, którzy po prostu mają doświadczenie, które wybrali dla siebie, dusza wybrała dla swojego wyrażenia siebie, i potem ponownie potwierdziła to w refleksji duszy (przeglądzie, to ci, którzy mają zrozumienie i świadomość, ci którzy szukają wyższej duchowej ekspresji, są bombardowani w tym czasie energią, która jest bardzo trudna, bardzo stara, bardzo myląca.

Są one postawieni w sytuacji, która wydaje się, być może dla wielu z nich, że nic się nie stało, ale mają silniejsze poczucie w sobie czegoś, co nastąpiło, a teraz starają się zrozumieć i ustalić, co się stało. Są oni w sytuacjach, w których energie są takie, że wielu czuje silne negatywne siły lub wątpliwości, lub pandemonium. Występują objawy fizyczne i zmęczenie, i zamieszanie. To wszystko jest częścią tego wstępnego stanu rzeczy, który jest zawarty w pierwszym trymestrze rozwoju energetycznego.

To tak, jakby cały nowy zarząd został otwarty, gdzie ktoś może grać nowe gry, ale nikt jeszcze nie wyjaśnił zasad, a zatem przepisy starej gry nadal są stosowane do nowej gry, która się rozwija. Ale stare zasady nie są zasadami tej nowej gry, a zatem rzeczy nie dość dobrze pracują obecnie lub wyzwania pojawiają się, lub jest poczucie zablokowanej energii lub karmicznej manifestacji na chwilowym poziomie. Gdyż ta nowa gra nie jest jeszcze jasna, a więc to jest naturalne dla wielu ludzi, którzy podejrzewają do nowej gry doszło, ale nie wiedzą, jak w nią zagrać, więc są w stanie zamieszania, wątpliwości, i zastanawiają się, co się dzieje, dlaczego rzeczy są wciąż tak dezorientujące, czy się tak nie dzieje, czy przypadkiem te oczekiwania, które mieli wchodząc w ich doświadczenie Wzniesienia nie powodują, że wychodzą z wrażeniem, że być może nic się nie stało.

Potem spoglądają w ich rzeczywistość poza sobą na dowód, że coś się stało lub jak to jest teraz, coś się dzieje. Ale stare paradygmaty, energie są również nadal są stosowane, kiedy to robią. Kiedy ktoś patrzy poza siebie na dowód, że coś się stało, że nastąpiła zmiana, to oni jako istoty twórcze nie wchodzą w swoją moc, oni oddają tą moc daleko, oni nadal opierają się na dowodach, które są prezentowane przez kanały komercyjne, kontrolowanych mediów, aby naprawdę udowodnić, że coś się stało, czy coś się dzieje.

Każda osoba, która twierdzi, że powinny być dowody w wiadomościach dnia lub wydarzeniach, które dzieją się wokół niej nie rozumie, że stara gra dobiega końca. To jest jej agonia. Istnieją poważne wydarzenia, które mają miejsce, występują wokół nich, występują przed nimi, a jednak nadal nie widzą, co naprawdę tu istnieje, ale nadal czują, że zewnętrzne zdarzenia muszą pokazać dowód, że coś się stało w nich, ale oczywiście to nie działa w ten sposób.

Świadomość ta może powiedzieć, że to nigdy nie działało w ten sposób, ale było społecznie akceptowane zrozumienie i nadal jest wśród mas, których celem nie jest duchowy rozwój. Gdyż w rzeczywistości każdy człowiek jest twórcą, zawsze był twórczym bytem. Ci, którzy utrzymują, że ich dowody muszą być w zewnętrznej rzeczywistości, żeby uwierzyli robią poważny błąd, gdyż oni oddają ich moc daleko dla kontrolerów, dla tych, którzy kształtują ich rzeczywistość. Więc oni nadal próbują bardzo uwierzyć coś się stało, ale to jest uzależnione od zmian, które widzą wokół siebie.

Wada tutaj tej nowej gry, która się rozwija się jest to, że każdy twórca musi uznać, że jest twórcą swojego życia i doświadczeń jego życia. Musi to przyjąć w sobie w stopniu poza czymkolwiek kiedykolwiek osiągniętym wcześniej. Czas na rozmowę dla rozmowy, ale nie pójście scieżką, jak to się mówi, to przeszłość. Ci, którzy nadal po prostu nie podejmują żadnych działań w swoich twórczych możliwościach przekonają się, że rzeczy rzeczywiście rozdrabniają się wokół nich, rozpadają, zanikają, co nie ma sensu.

Ci, którzy twierdzą, że są w jedności, a jednocześnie działają bez integralności przekonają się, że reperkusje karmiczne będą bardzo szybkie i ostre, teraz nie jest czas, aby tylko mówić piękne słowa, lub posiadać koncepcję światła i miłości w sposób, który jest pusty. Teraz jest czas, aby wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje działania. To jest ten ekstremalny moment integralności dla każdej jednostki, jak każdej osoby, która zrobiła przegląd celu jej duszy, zobaczy, że zgodziła się wrócić do tego stanu istnienia, tak aby móc integrować duchowe prawdy, które odnalazła w tej chwili refleksji, w tym momencie rozpoznania. Gdyż to nie jest już właściwe, aby po prostu mówić o wyższej świadomości i jasnym i pięknym nowym świecie bez życia samemu w ten sposób, każdy jest odpowiedzialny za tworzenie rzeczywistości, której doświadcza. Aby zaprzeczyć tej mocy własnych zdolności twórczych, zaprzeczyć odpowiedzialności życia w wyższych prawdach, stworzy sytuacje, będzie tworzyć sytuacje, w których osoby fizyczne, środowisko odzwierciedla dysonans jego istoty. Jest to bardzo istotne i ważne uświadomienie sobie, że trzeba być bardziej odpowiedzialnym, niż kiedykolwiek wcześniej, przyjmując autorytet w swoim życiu i odpowiedzialność za to życie i nasze działania.

Jest wielu, którzy są samo-wykształconymi duchowymi pracownikami, Light Workers. Jest wielu, którzy nawet jeśli wyznają, że są w wyższej duchowej jakości wciąż nie żyją duchowo w sposób, w którym ich życie jest życiem integralności, uczciwości i pozytywne. To ci, co otrzymują twarde lekcje i będą nadal otrzymywać twarde lekcje z rozbieżności między tym, co się mówi i co się robi. I to nie jest kara, to jest po prostu tym, że stawka została podniesiona, gra jest inna, i to, co mogło pomagać osobie wcześniej, mogło pomagać im czuć się dobrze, nie jest już wystarczające. gdyż muszą żyć ich prawdą, muszą podnieść się do nowych stawek i nowej gry, która rozwija się. gdyż wprowadzenie w tej grze starych reguł i próbować żyć według nich nie będzie miało powodzenia. Będzie większe rozczarowanie i tworzenie linii czasowych, które będą kontynuować zwiększanie odległości od Ducha, a nie jego zjednoczenie.

To z tego powodu, ta świadomość mówi, że nawet jeśli jest to tylko dwa miesiące od narodzin tego procesu rozwojowego nowej ekspresji indywidualnej duszy, która jest niezwykle istotna, aby zacząć naprawdę widzieć, gdzie ktoś tylko mówi, ale nie idzie za tym, nie przejawia wyższej rzeczywistość, nie wierzy jednak, że jest istotą twórczą i tego, czego doświadczają, jest sumą ich systemu wierzeń i energii, które oddają na zewnątrz, aby się zamanifestowało to, w co wierzą .

Jeśli ktoś nadal szuka dowodu poza samym sobą, jeśli nadal szuka w wiadomościach o 9:00 w celu weryfikacji i dostarczenia jednego powodu, aby sądzić, że to, co się wtedy stało to nie udało się zabrać na łódź. gdyż nie trzeba szukać poza samym sobą, trzeba zajrzeć do środka. To są najbardziej istotne ramy czasowe, gdzie prezentowane są okazje dla osób fizycznych, aby wykonywać swoją wewnętrzną pracę, aby spojrzeć na same kwestie, które wciąż dzielą ich z Bożą akceptacją siebie, w porównaniu z tym, co jest ekstrapolacją siebie w rzeczywistości dualistycznej , która prezentuje się wokół nich, oraz poza nimi.

Więc, gdy ktoś patrzy się na zewnątrz i jest zdania, że nie ma żadnych zmian, albo że negatywni nadal są na czele, wzmacnia w sobie przekonanie, że nie ma mocy i nie ma możliwości tworzenia jego rzeczywistości. W akceptacji zewnętrznej rzeczywistości jako ważnej będą oni po prostu używać energii swojej twórczej natury do tworzenia ich rzeczywistości. Jeśli ktoś będzie nadal utrwalał siebie i poruszał się w dół na linii czasowej, gdzie tak pozostanie, a poza tym wszyscy na zewnątrz, kontrolerzy, czy to Orionici / Gady, czy to prezydent i rząd Stanów Zjednoczonych lub jacyś duchowni, lub jakaś rodzina, gdzie będą one nadal w mocy nad nim, to ten ktoś będzie mieć to, jak jego dusza doświadcza w fizyczności, gdyż to są lekcje do nauczenia się. To również ma zastosowania do tych duchowych poszukiwaczy, którzy nie wydają się zmieniać w sposób, który daje wiarę w to, co oni twierdzą, że wierzą: że są istotami duchowymi. Alejeśli ktoś gra w starą grę, nadal ma stare doświadczenia, nawet jeśli nowa gra się rozwija.

Ta świadomość zdaje sobie sprawę, jak trudno jest dla wielu, aby naprawdę uwierzyć samemu sobie, że jest taką cudowną istotą, taką twórczą istotą, która może zmieniać rzeczywistość, która może odtworzyć nowy świat i życie dla siebie. To, co jest potrzebne, to jest zaufanie, zaufanie, że tak jest, chęć pójścia za tym zaufaniem, odwaga, aby zrobić krok do przodu każdego dnia i ostatecznie pewność, że tak jest, to nowy świat nadchodzi, że nowy świat, rozwija się. Że ten poziom nowej percepcji, nowego zrozumienia, nowej odwagi jest tym, co jest teraz wymagane, chociaż dowody wokół kogoś nie wydają się na tym etapie, popierać tego jako fakt. W rzeczywistości to właśnie dlatego, to jest tak trudno dla wielu. Gdy spojrzą wokół siebie, to wydaje się dla wielu, że jest to wciąż ta sama stara gra i tu ta Świadomość prosi wierzyć i ufać, że nie jest to ta sama gra, że nowe energie są dostępne, że nowe warunki są obecną sytuacją. Warunkiem silnej wiary, silnego zaufania, które mimo pozornych dowodów, że nic się nie dzieje, to tak nie jest, i aby mieć ten warunek nowej wiary, nowego zaufania, jest największym wyzwaniem dla wszystkich, gdy wychodzą poza stare paradygmaty, stare gry, gdy wchodzą do tego, co się rozwija, ale nie jest jeszcze zakończone.

Aby pomóc w tej podróży, w nabyciu nowych przesłanek zaufania i wiary, odwagi i pewności siebie, Świadomość ta zwraca się do każdego i wszystkich, aby zawiesić wiarę w te rzekome dowody, że nic się nie dzieje, zawiesić przekonania, że stare jest nadal w kontroli.Gdyż ta oferta nowego akronimu, którą ta Świadomość będzie teraz przedstawiać, ma pomóc każdemu i wszystkim aby rozpocząć przesunięcie, jeszcze silniej, jeszcze mocniej.

Ta świadomość chce teraz zaoferować akronim słowa Zaufanie dla tego celu i intencji umożliwiania osobom spojrzenia na ich rzeczywistość inaczej i zobaczenia rzeczy inaczej. I oferuje ZAUFANIE jako Namacalne Urzeczywistnienie i Zrozumienie Prawd Duchowych.
(po angielsku „TRUST” = pierwsze litery od: Tangible Realization and Understanding of Spiritual Truths) Oznacza to, że jeśli ktoś ma urzeczywistnienie i zrozumienia ducha i duchowych prawd, które mogą być w formie namacalnej, to może być w rzeczywistej formie, która ma odniesienie i cel dla każdego człowieka. Namacalna Realizacja i Zrozumienie prawd duchowych zawsze będzie prowadziło każdego do percepcji, która przekracza dawne postrzeganie rzeczywistości. Więc mając tę formę zaufania, poziom zaufania jest większy niż to, co było wcześniej niematerialne, gdzie każdemu było po prostu powiedziano, aby mieć zaufanie, ale bez wyjaśnienia, jak żyć w zaufaniu, kiedy sprawy się przesuwają, rzeczy się zmieniają, takimi jakie są .

Więc kiedy każdy indywidualnie przechodzi okresy i chwile zwątpienia i zamieszania, żeby pamiętać mieć zaufanie, mieć ten namacalne urzeczywistnienie i zrozumienie, że prawdy duchowe nie są niewidoczne, ale bardzo widoczne, bardzo namacalne, bardzo realne. Należy również pamiętać, że jesteście jeszcze na samym początku procesu rozwoju i procesu nowych narodzin duszy, który jest w trakcie realizacji. Że istnieje potrzeba cierpliwości, jak również zaufania i żeby każdy indywidualnie praktykował cierpliwość, posiadał zaufanie, że zaczniecie widzieć zmiany, które zachodzą wokół was.
Dla tych, którzy mają już znacznie silniejsze poczucie, że są zmiany zachodzące wokół nich, którzy żyją już z tym nowym zaufaniem, którzy posiadają cierpliwość do wiedzy i wiedzą, że jest to proces, który jest w toku, nawet jeśli nie wydaje się widzieć silnych dowodów wokół nich, to ci są rzeczywiście tymi, którzy osiągnęli wyższy stopień integracji z chwilą refleksji duszy. Gdyż osoby z wyższym poczuciem zaufania, którym już żyją, oni rzeczywiście będą dostrzegać wiele cudownych i wspaniałych przykładów zmian, które zachodzą wokół nich, które są odzwierciedlone w ich doświadczeniach i w ich rzeczywistości.

Dla tych z was, którzy tego doświadczają, Świadomość ta potwierdza wam, że jesteście na dobrej drodze i że Wasze poglądy są rzeczywiście prawidłowe. Gdyż stare upada, ale nadal przechodzi proces dezintegracji i nie dzieje się to łatwo. Ale w waszych realiach, to nie ma znaczenia, bo gdy możecie się skupić na swojej podróży wewnętrznej, gdy robicie pracę, która jest wymagane w celu zjednoczenia Wyższego Ja, Średniego ja i Niższego Ja, gdy przerabiacie ten wariant waszego świata na co dzień, możecie zauważyć, że świat zaczyna coraz bardziej odzwierciedlać wasze wewnętrzne postrzeganie, a nie odwrotnie. Wasza rzeczywistość przesuwa się znacznie, nowe przykłady prezentowane są codziennie, nawet z chwili na chwilę, w jaki sposób rzeczy rzeczywiście się zmieniają, gdy nowa rzeczywistość tworzy nową grę i ją rozwija. Pamiętajcie, że w chwili refleksji duszy, zrobiliście krok do przodu, wyszliście poza to, co było starą normą, starym postrzeganiem. Wy weszliście w swoje wzniesione natury, zrobiliście przejście do zwiększonej świadomości planety A i tam jest ta część z was, która tam przebywa, nawet teraz. Część ta ma ziemskie doświadczenia w dualistycznej rzeczywistości fizycznej jest tą częścią waszej świadomości, która się wzniosła i zdecydowała się tu pozostać, aby pomóc tutaj, aby służyć kontynuacji procesu rozwijania rozszerzonej świadomości.

Więc zaczynacie nabywać coraz więcej 5-cio wymiarowej przytomności i przesuwacie się do pełni przytomnej świadomości, która będzie dostępna 24/7, która będzie dostępna w każdej chwili. W tym czasie tylko dwóch miesięcy tego nowego procesu, tego procesu narodzin,jest więcej startów i zakończeń, których doświadczacie w 5-cio wymiarowej świadomości i zrozumieniu. Małe przebłyski, małe zrozumienia i odkrycia waszej wyższej świadomości, która uczy się wyrażać się w tym niższym 3-cio wymiarowym stanie rzeczywistości. Ta Świadomość nie musi prosić was o cierpliwość, bo już rozpoznaliście, że jest to proces powolny ze względu na to rozgrywa się w 3-cio wymiarowej warstwie fizycznej świadomości. Utrzymujecie, tą cierpliwość, ale działacie również z nową koncepcją zaufania, która jest namacalną realizacją zrozumienia duchowych prawd. To jest silne w was już, pozwólcie temu stać się jeszcze silniejszym. Wiedzcie, że każdy dzień, w którym postępujecie naprzód przyniesie nową magię, cuda, nowe nadzieje w waszej rzeczywistości lub Waszych doświadczeniach rzeczywistości, bo przesuwa się i zmienia teraz szybko dla was i może to być nawet dla was trudne, aby zrozumieć, jak to może być, że wielu z nich wciąż walczy, tak wielu z nich wciąż nalega, że nie ma zmian, nic się nie stało.

Zdajcie Sobie sprawę, że każdy jest dokładnie w miejscu, w którym musi on być. Że przyjaciele i rodzina nie mogą postrzegać tak, jak wy to robicie, mogą nie rozumieć, jak to robicie, że ten ogromny krok naprzód wystąpił. Nie starajcie się ich przekonać, nie kłóćcie się z nimi, bo to nie jest chyba ich podróż. Zamiast tego żyjcie swoim własnym życiem, koncentrujcie się na tworzeniu swojej wewnętrznej rzeczywistości i pozwalajcie na to, aby ten proces, który jest Waszą postawą, był prezentacją dla innych. Nie potrzebujecie debat z innymi, że wy macie rację, że istnieje coś jeszcze, co się dzieje, bo oni są zanurzeni w ich perspektywach rzeczywistości. Więc nie ma potrzeby, aby próbować uczyć tych, którzy są zamknięci, tych, którzy są niewyuczalni, ale gdy żyjecie swoim życiem, gdy staliście się silnym twórcą w nowej rzeczywistości, która się formuje, ci, którzy mają w sobie zdolność do zmiany i spoglądają i przesuwają się, i rosną i będą się uczyć widzieć prawdę, rozumieć, że istnieje coś innego, jak wy utrzymujecie rzeczywistość, jak manifestujecie rzeczywistość. Będą to ci, którzy szukają was, to będą ci, którzy są otwarci na naukę, dyskusję, słuchanie, rozważanie, że mogą oni być w stanie poruszać się, nie dlatego, że próbowaliście ich przekonać, ale po prostu dlatego, że żyjecie prawdą tego, czym jest nowa rzeczywistość, tego, co ma wpływ z poza krańcowej świadomości, poza fizycznych parametrów istnienia.

Dlatego ci, którzy widzą swoje życie jako rozwijające se, którzy są zadowoleni, którzy pragną, aby przejść do przodu, dalej, gdyż wy już manifestujecie swój wyższy stan świadomości. Bądźcie świadomi, oczywiście, że jest czas na wszystko i że czas posuwa się do przodu teraz w trzecim miesiącu, który jest trymestrem procesu narodzin duszy i w którym będzie można nauczyć się więcej i więcej, z dnia na dzień, i staniecie się silniejsi w zdolnościach i mocy, aby manifestować waszą fizyczną rzeczywistość, i że dla Was to jest rzeczywiście cudowna i radosna przygoda.

Tak jest rzeczywiście. Dziękuję bardzo Kosmicznej Świadomości.

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/2013/02/komentarze-kosmicznej-swiadomosci-o.html

Wiadomość od Arkturian na 23 lutego 2013

Pozdrowienia moi drodzy, jesteśmy Arkturianami i przychodzimy wskazywać i wspierać, gdyż wiele się zmienia i przesuwa dla wszystkich na i wewnątrz planety ziemi. Kodowanie Nowej Ziemi obecnie zakotwicza i wielu z was może teraz czuć, że to ruchome Kodowanie, nie służy już budzącemu się świadomemu umysłowi. Ruch z przestrzeni serca na zewnątrz dla tych nauk działa, aby służyć Wam na poziomie duszy, drodzy.

Wielu z was może teraz „myśleć” – „O nie, nie znowu, ja nie lubię czuć się jak to” i może przestrzegać nauk mózgu ignorując lub próbując odciągnąć siebie, podczas gdy zniekształcone nauki pracują próbując posadzić siebie głęboko w waszej energetycznej sygnaturze. Moi drodzy to nie jest prawda i nie jest to wspomagane w ramach energii nowej Ziemi. Dlatego wszelkie próby zignorowania głębokich emocji, które teraz pojawią dla uzdrowienia będą udaremnione.Nowa ziemia prosi, aby przenieść się do nowych źródeł energii w równowadze i harmonii. Zniekształcone nauki pracują, aby energetycznie utrzymać was poza równowagą i prosimy teraz patrzeć na to i zacząć je rozpuszczać.
Dla wielu z was będzie to wywołać uczucie strachu i uczucie niepokoju, ludzki mózg logiczny może próbować odtworzyć inne wydarzenia i doświadczenia poprzez umysł w tej chwili, starając się ściągnąć was z powrotem w energię niższych wibracji.Wiedzcie, że w tej chwili nie ma punktu kotwiczenia, nie ma punktu odniesienia, którego ludzki mózg mógłby logiczne używać do głębokiego oczyszczenia i oczyszczeń, które mają miejsce. Gdyż wielu z was przeżywało całe życie po życiu w głębokim bólu i urazach i zostaliście skutecznie przeszkoleni, aby siebie przyzwyczaić do uczucia pustki i rozpaczy, które są częścią codziennego życia dla wielu ludzi na tej planecie. Staliście się tak przyzwyczajeni do tego, że wszystko, co pojawia się w Waszym życiu na jawie ludzkiej, co wydaje się sprzeczne z tym jest filtrowane. Wielu z was jest w trakcie próby śnienia swoich snów do tworzenia, gdyż marzenia zaczynają kształtować umysł ludzki, który stara się przekonać, że sen jest iluzją i że „prawdziwe życie” nie działa w ten sposób. Kochani prosimy, aby zrozumieć, że iluzją jest ból i trauma. To było nauczane przez eony, aby utrzymać Waszą energetyczną sygnaturę nisko i zamkniętą.

Gdy rozpoczęliście proces harmonizacji z widokiem przejścia do wzniesienia to głowa dołoży wszelkich starań, aby przekonać was, że życie, które jest radosne i pełne szczęścia jest jedynie iluzją. Jesteśmy tutaj, aby wskazywać, że macie wybór w każdym czasie, są dwie drogi pod waszymi nogami, jeden zamykająca i powstrzymująca, a druga jest rozwojem i wzrostem. Ludzki logiczny mózg stara się wybrać ścieżkę głowy, to jest ograniczanie, gdyż głowa nie może marzyć o tym, co serce może czuć. To prawda, że wielu stara się pracować logicznie, a my wskazujemy, że nie jest to możliwe. Nie jest możliwe przetwarzanie emocji przez logiczny mózg, gdyż emocje nie mogą być logicznie opracowane. Jest to rola serca. Wielu z was jest teraz w głębokim chaosie pozwalając głowie przewodzić sercem, gdyż wewnętrzna wizja kieruje się sercem, to, co można sobie wymarzyć można stworzyć. Ale to, co jest utrzymywane przez mózg, jest odizolowaniem.

Planeta Ziemia została przesunięta w wibracji i to pozwoliło na dostęp do wyżej wymiarowych linii czasowych, są one dostępne przez serce, nie ma logiki, której należy przestrzegać, bo to jest prosty przypadek wibracji, gdy wibracje wzrastają, jesteście w stanie zakotwiczyć bardziej PRAWDĘ. Rola ludzkiego umysłu się zmienia i on o tym wie, więc trzyma się mocno. Drodzy wielu z was stoi przed wyborem, którym jest albo podążać za sercem, albo za głową i naturalnie domyślnie jest za głową, gdyż tak przeszkoliliście Jaźń przez eony. Każde życie, które spędziliście w wymiarowej linii czasowej wzmocniło ten sposób życia i bycia, a teraz oferowane są wyżej wymiarowe linie czasowe i wielu próbuje teraz logicznie przemyśleć ich sposoby tam. Te wyżej wymiarowe linie czasowe można osiągnąć tylko poprzez umożliwienie logicznemu umysłowi, aby zrobił krok do tyłu i pójść za sercem. Tam gdzie macie zamieszanie, macie zniekształcone nauki. Jeśli decyzja jest PRAWDĄ, więc po prostu jest. Tam gdzie widzicie cięcie pomiędzy umysłem i sercem jest zniekształcenie, gdyż umysł stara się doprowadzić was do filtrowania i wielu z was odfiltrowuje wysokie poziomy w tym czasie.

Drodzy WSZYSTKO po prostu JEST. To jest prawda, której wielu nie może zaakceptować. Miłość po prostu Jest i to jest Prawda, która musi być zakotwiczona przed następną częścią waszej podróży, rozwój Miłości jest podstawą Nowej Ziemi i po prostu Jest. Aby zignorować miłość, aby spróbować pozwolić głowie zaprezentować dowody, że miłość musi być zdefiniowana i pewne nauki pozostaną samotne – to oznacza chodzenie w niższych energiach ziemi. Wielu teraz szuka poza nimi odpowiedzi, które znajdują się wewnątrz i znajdują się one w przestrzeni serca. Pozwólcie łzom przelewać się jeśli jest to tym, o co prosi ludzki pojazd w tym czasie, gdyż to jest częścią tego procesu. Ludzki pojazd jest teraz jest oczyszczany i klarowany w ramach przygotowań do dalszego kodowania światłem i większych zmian i przesunięć w sygnaturze energii.To nie może się wydarzyć, jeśli trzymacie się mocno emocji. Chodzi o oczyszczenie z poziomu komórkowego na zewnątrz. Trzymanie się wierzeń, których wszyscy doświadczyliście w swoim ludzkim życiu jest podstawą dla wszystkich, którzy rozwiną się w następnej części swojego życia, aby chodzić w niższych energiach ziemi i polegać na głowie, drodzy. Życie na planecie Ziemi radykalnie się zmieni i nie będzie to nic, czego kiedykolwiek doświadczyliście w swojej ludzkiej formie kiedykolwiek wcześniej, więc dlaczego miałyby doświadczenia z przeszłości służyć jako punkt odniesienia, jeśli nie dla dalszego ograniczania i aby utrzymać was zachowaniu wzoru.

Wielu powstrzymuje siebie wierząc, że oni czekają na ludzi, miejsca i wydarzenia, aby się zdarzyły, ale w prawdzie, drodzy oni czekają na siebie, gdyż wszystko jest tworzone z poziomu Jaźni i Jaźń jest twórcą waszego doświadczenia ludzkiego życia. Stare energie ziemi nauczyły was trzymać się i czekać i liczyć na tych wokół siebie, tego was nauczyły, aby oddać kontrolę nad ludzkim doświadczeniem życia innym ludziom wokół siebie, to nie jest prawda i nie jest obsługiwane przez nowe energie ziemi . Uwierzcie w siebie, drodzy, miejcie wiarę i ufność w siebie i pozwólcie energiom nowej Ziemi, aby pokazały Wam PRAWDĘ.

Przyszliście tu na tą planetę, w tej linii czasowej i wymiarze w celu rozszerzenia się i wzrostu, podczas gdy na poziomie duszy wcieleni w ludzkiej postaci. Głębokość i szerokość tej ekspansji jest waszym wyborem w każdej chwili. Nie wpadnijcie w stare energie ziemi, które was uczą, że trzeba czekać, że potrzeba innych, którzy pomogą Wam w tym czasie. Jesteście wszystkim, co jest potrzebne w tym czasie. Idźcie za głosem waszego serca i WSZYSTKO popłynie, drodzy, gdyż WSZYSTKO JEST po prostu i WY JESTEŚCIE.

Jesteśmy Arkturianami i idziemy z wami przez cały czas, drodzy.Pozwólcie przestrzeni serca się otworzyć, pozwólcie, żeby Miłość, która Jest swobodnie przepływała przez WAS i pozwólcie WSZYSTKIM INNYM być jak WY.
23 lutego 2013
Channeler: Karen Doonan
Prawa autorskie Karen Doonan, wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.crystalline-sanctuary.com
http://www.thegalacticportal.com

źródło tłumaczenia: http://2012allabout.blogspot.com/2013/02/wiadomosc-od-arkturian-na-23-lutego-2013.html